kalendar aktivnosti za web by rtflUIVu

VIEWS: 9 PAGES: 13

									   KALENDAR
   AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine
         volontiranja
KALENDAR AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja
                 sudjelovanje u organizaciji okruglog stola
                 „Vrednovanje volonterskog rada u sustavu visokog
                 obrazovanja u Republici Hrvatskoj“, 31. siječnja
                 2011. godine
                 izrada modula građanskog odgoja i obrazovanja:
                 „Volontiranje i razvoj socijalne solidarnosti“ u
   Ministarstvo         suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, koja je
                 vezana za učenje u osnovnim i srednjim školama, do
   znanosti,          kraja 2011. godine
   obrazovanja         slanje pisma potpore volontiranju u školskoj i široj
    i športa          društvenoj zajednici na sve osnovne i srednje škole,
                 tijekom 2011. godine
                 poticanje volonterskog rada uvrstiti u prioritete pri
                 dodjeli financijskih sredstava prilikom raspisivanja
                 natječaja za financijske potpore projektima udruga
                 koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja
                 i obrazovanja u školskoj godini 2011./2012., a koji
                 će se provesti u 2011. godini, travanj - svibanj 2011.
                 godine


              Kontakt: ingrid.jurela-jarak@mzos.hr


                 praćenje, sudjelovanje i fotografsko bilježenje
                 volonterskih aktivnosti na području RH
                 izložba fotografija u različitim gradovima,
                 organizator: Hrvatski fotosavez u suradnji s
                 Hrvatskom zajednicom tehničke kulture i u
                 partnerstvu s volonterskim centrima i udrugama
                 članicama Hrvatskog fotosaveza iz Bjelovara, Belog
                 Manastira, Čakovca, Dubrovnika, Rijeke, Pule,
   Hrvatska          Rovinja, Daruvara, Križevaca, Lepoglave, Varaždina,
   zajednica          Nove Gradiške, Plitvičkih jezera, Zagreba, Osijeka,
                 Splita, Valpova, Križa, Vukovara i Vinkovaca
  tehničke kulture        mjesto i vrijeme aktivnosti: na području cijele
                 Hrvatske, od studenoga 2010., kontinuirano tijekom
                 2011.
                 16. filmska revija mladeži i 4. Four River Film
                 Festival/Edukativni program: filmska radionica s
                 temom „Što znači biti volonter“, organizator:
                 Hrvatski filmski savez
                 partneri: Kinoklub Karlovac, Gimnazija Karlovac,
                 filmske i video udruge te filmske sekcije u srednjim
                 školama iz cijele Hrvatske
                 mjesto i vrijeme aktivnosti: Karlovac, srpanj – rujan
                 2011. (priprema), održavanje radionice: 7. – 10.
                 rujna 2011.


                                            2
KALENDAR AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja
              Kontakt: arijana.kanjuh@hztk.hr


                 slanje pisane obavijesti ustanovama socijalne skrbi i
                 zdravstvenim ustanovama o obilježavanju Europske
                 godine volontiranja, veljača 2011.
                 organiziranje radionica za predstavnike ustanova za
                 socijalnu skrb i zdravstvenih ustanova o potencijalu
                 koji predstavlja volonterski rad u redovnim
   Ministarstvo         aktivnostima ustanova povodom Europske Godine,
                 svibanj/lipanj 2011.
   zdravstva i         promicanje Europske Godine u okviru novih
  socijalne skrbi        prijedloga projekata financiranih iz sredstava
                 pretpristupne pomoći, cijela 2011.
                 objavljivanje informacija o obilježavanju Europske
                 Godine na internetskim stranicama Ministarstva
                 zdravstva i socijalne skrbi, cijela 2011.


              Kontakt: stela.fiser@mzss.hr


                 sudjelovanje u organizaciji okruglog stola
                 „Vrednovanje volonterskog rada u sustavu visokog
                 obrazovanja u Republici Hrvatskoj“, 31. siječnja
                 2011. godine
                 organiziranje tradicionalnog okupljanja „Dani udruga
                 2011“ s naglaskom na volonterstvo, Pula, 26. - 28.
  Ured za udruge         svibnja 2011.
                 rasprava o unaprjeđenju sustava vrednovanja
                 volonterskog doprinosa u natječajima za financiranje
                 projekata i programa udruga iz državnog proračuna
                 – travanj 2011.
                 javno predstavljanje natječaja u sklopu programa
                 IPA 2010 na temu razvoja volonterstva među
                 mladima – lipanj 2011.
                 izrada nove Nacionalne strategije stvaranja
                 poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva –
                 rujan 2011. (očekivano usvajanje od strane Vlade
                 RH)


              Kontakt: marina.lochert@uzuvrh.hr


                 prilikom raspisivanja natječaja za prijavu programa i
                 projekata udruga posebna pažnja posvetit će se
                 udrugama koje potiču volonterstvo
                 populariziranje volonterstva kroz ostale redovne
                 aktivnosti
                                             3
KALENDAR AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja


    Ured za       Kontakt: iloknar@ljudskaprava-vladarh.hr

  ljudska prava


                   Područne službe Zavoda organizirat će okrugle
                   stolove na temu kako volonterski rad može
                   povećati zapošljivost pojedinaca
                   Područne službe Zavoda omogućit će na Sajmu
                   poslova izlagačko mjesto za Regionalne
                   volonterske centre (RVC) za davanje informacija,
                   dijeljenje letaka i sl.
                   HZZ će kroz pilot projekt u suradnji s RVC-ima, u
  Hrvatski zavod           prostorima 4 područne službe organizirati Info
                   točke gdje će zainteresirani korisnici usluga
  za zapošljavanje          Zavoda moći dobiti informacije o mogućnostima
                   volontiranja
                   u Područnim službama i Središnjoj službi odrediti
                   će se radnici koji će surađivati s volonterskim
                   udrugama, te će se u suradnji s RVC-ima provesti
                   edukacija savjetnika u četiri Službe koje će
                   ujedno biti zaduženi za organizaciju Info točke
                   HZZ omogućit će volontiranje 10 zainteresiranih
                   osoba koji će u Zavodu pružati pomoć korisnicima
                   usluga HZZ-a


              Kontakt: hzz@hzz.hr


                   dodjela nagrada osnovnim i srednjim školama za
                   najbolje volonterske inicijative djece i mladih
                   provođenje odobrenih deset projekata udruga
                   kojima se doprinosi razvoju volonterstva na
                   lokalnoj razini, povećanju društvenog kapitala u
                   lokalnoj zajednici, razvoju aktivnog građanstva te
                   smanjenju društvene isključenosti i siromaštva
 Nacionalna zaklada          pokretanje kampanje za razvoj filantropije i
                   kulture davanja u opće korisne svrhe pod
 za razvoj civilnoga         nazivom „Za DobroBIT!“
    društva            promoviranje volonterstva i primjera dobre
                   prakse kroz neprofitne medijske projekte koje
                   povodi sedam udruga s kojima Nacionalna
                   zaklada ima zaključen Sporazum o programskoj
                   suradnji i području neprofitnih medija (TV, radio,
                   portali)
                   ponovna produkcija deset televizijskih spotova o
                   volonterstvu
                   pokretanje agregacijskog mrežnog portala
                   www.civilnodrustvo.hr na kojem će dodatno biti
                   promovirane volonterske aktivnosti tijekom 2011.
                   godine
                   financiranje angažmana volontera – predstavnika
                   mreža/saveza/koalicija udruga iz RH u IMPACT


                                            4
KALENDAR AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja


                   uredu u Bruxellesu.

              Kontakt: zaklada@civilnodrustvo.hr


                 projekti koji se provode od 1.1. do 31.12.2011.
                 godine u okviru Godišnjeg natječaja Ureda Grada:
                 Udruga za razvoj civilnoga društva SMART i Projekt
                 „Ljudi za ljude - promocija volonterstva u zajednici u
                 Europskoj godini volontiranja 2011.“
                 organizacija okruglog stola pod nazivom
                 „Volontiranje kao značajan doprinos društvenom i
                 gospodarskom razvoju zajednice“, ožujak 2011.
                 tiskanje i podjela promotivnih materijala o
                 volontiranju, lipanj - prosinac 2011.
   Grad Rijeka         Udruga „Za bolji život“ i Projekt „Da bi bio sretan
                 učini druge sretnima“ - promocija volontiranja u
                 lokalnoj zajednici s naglaskom na mlade
                 organiziranje seminara na temu „Volontiranje u
                 zajednici“, veljača 2011.
                 organiziranje seminara na temu „Klaun terapija u
                 ustanovi“, veljača 2011.
                 „Klaun terapija u praksi“, posjeti javnim
                 ustanovama, u više navrata, ožujak - prosinac 2011.
                 organizirano uređivanje vrta i okoliša javnih
                 ustanova, travanj – svibanj 2011.
                 organiziranje oslikavanja zidova te rad u vrtu u
                 javnim ustanovama, svibanj - listopad 2011.
                 organizacija svečanosti prezentacije rezultata i
                 nagrađivanje uključenih volontera, prosinac 2011.
                 Grad Rijeka će u suradnji s PGŽ i Udrugom za razvoj
                 civilnoga društva organizirati obilježavanje 5.
                 prosinca - Međunarodnog dana volontera koji
                 uključuje sajam volontera i dodjelu nagrada za
                 volontere Grada Rijeke i PGŽ u okviru manifestacije,
                 koja se tradicionalno održava u Hotelu Bonavia, sa
                 prigodnim programom, prosinac 2011.

              Kontakt: maja.tatalovic@rijeka.hr


                 Hrvatska udruga socijalnih radnika organizira V.
                 simpozij socijalnih radnika pod nazivom „Socijalni
                 rad i volonterstvo“ od 10. do 12. listopada 2011.
                 godine u hotelu Westin u Zagrebu
                 Simpozij je namijenjen stručnjacima zaposlenima u
                 sustavu socijalne skrbi, zdravstvu, školstvu,
                 pravosuđu i ostalim tijelima državne uprave i lokalne
                 / regionalne samouprave, stručnjacima iz civilnog
  Pravni fakultet/        društva i vjerskih organizacija te studentima
                 preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih
  Studijski centar        studija društveno - humanističkog usmjerenja
  socijalnog rada        cilj Simpozija je promicanje volonterstva kroz
                 primjere dobre prakse prikazane putem izlaganja,


                                            5
KALENDAR AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja


                 radionica i plakat prezentacija

              Kontakt: husr@zg.htnet.hr


                 informiranje članica HGK- pravnih osoba koje
                 obavljaju gospodarsku djelatnost o proglašenju
                 2011. Europskom godinom volontiranja, koja u EU i
                 šire promovira i potiče volonterski rad u javnom,
                 civilnom i poslovnom sektoru
                 promoviranje korporativnog volontiranja i doprinosa
                 poslovnog sektora u izgradnji hrvatskog i europskog
                 društva
                 članice HGK će detaljnije odrediti aktivnosti i
                 pristupiti pripremama pri čemu se ističe da će
   Hrvatska          korporativno volontiranje, kao jedan od oblika
   gospodarska         društveno odgovornog poslovanja koji podrazumijeva
    komora           volonterski angažman zaposlenika, odnosno tvrtke, a
                 koji se odvija unutar radnog vremena, odnosno u
                 organizaciji tvrtke u kojoj rade, ovisiti o njihovoj
                 mogućnosti
                 podržavanje svih aktivnosti od strane HGK
                 usmjerenih promicanju volonterskog rada,
                 promoviranje važnosti određenih aktivnosti,
                 organiziranje stručnih skupova i sl.


              Kontakt: gmrsic@hgk.hr


                 informiranje novinara/ki o proglašenju Europske
                 godine volontiranja i objavljivanje informacije o
                 Natječaju za Novinarsku nagradu Europske godine
                 volontiranja za najbolje pisano izvještavanje o
                 volontiranju i najbolje izvještavanje u audio-
                 vizualnim medijima koja će biti dodijeljena u
                 prosincu 2011. povodom Međunarodnog dana
Hrvatsko novinarsko        volontera od strane šefa Delegacije Europske unije u
   društvo           Hrvatskoj, Ministarstva obitelji, branitelja i
                 međugeneracijske solidarnosti i Hrvatske mreže
                 volonterskih centara na svečanosti dodjele Državne
                 nagrade za volontiranje


              Kontakt: mvra@hina.hr


                 sudjelovanje u organizaciji okruglog stola
                 „Vrednovanje volonterskog rada u sustavu visokog
                 obrazovanja u Republici Hrvatskoj“, 31. siječnja
                 2011.
                 informiranje saborskih zastupnika o glavnim
                 ciljevima Europske godine volontiranja - upućivanje
                 pisma Saboru/čestitke povodom obilježavanja


                                            6
KALENDAR AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja


                 Godine, siječanj 2011.
                 izrada fotografija volonterskih aktivnosti (40 kom.) i
 Hrvatska mreža         organiziranje izložbe u Rijeci, Splitu, Osijeku i
volonterskih centara       Zagrebu, izrada deplijana o volonterstvu, ožujak –
                 prosinac 2011.
                 izrada priručnika za osnovne i srednje škole o odgoju
                 za volontiranje, svibanj 2011.
                 organiziranje promotivne kampanje (video/radio
                 spot, postavljanje internetskog portala „Volontiram
                 Hrvatska“, četiri velike volonterske akcije
                 istovremeno organizirane u četiri različite regije u
                 Hrvatskoj vezane uz Dan mira, 21. rujna 2011. pod
                 nazivom „Hrvatska volontira“, tijekom 2011.
                 javni dijalog i zagovaranje (Nacionalna konferencija
                 „Jednake mogućnosti - volontiranje kao put u
                 integraciju i veću zapošljivost“, Nacionalna
                 konferencija o volonterstvu), listopad – prosinac
                 2011.
                 regionalne aktivnosti (različite aktivnosti promocije,
                 zagovaranja, edukacije, javnog dijaloga prema
                 regionalnim specifičnostima i mogućnostima),
                 tijekom 2011.


              Kontakt: lejla@osvolonteri.hr                 organiziranje nacionalnog okupljanja izviđača i
                 volontera pod nazivom „Zajedno za zajednicu!“ na
                 području općine Bistra u organizaciji SIH-a, Općine
                 Bistra i Samostalne družine izviđača „Bistra“ uz razne
                 programske aktivnosti, milenijsku fotografiju,
                 koncert (Bistra, 9.-10. lipnja 2011.)
                 organiziranje okruglog stola pod nazivom
                 „Specifičnosti volontiranja s djecom i mladima“
                 (Zagreb, listopad – studeni 2011.)
  Savez izviđača        organiziranje okruglog stola pod nazivom „Edukacija
   Hrvatske          volontera koji rade s djecom“, sudionici: udruge i
                 ostali organizatori volontiranja koji rade s djecom,
                 relevantna tijela državne uprave, gosti iz inozemstva
                 (Zagreb, listopad – studeni 2011.)
                 izdavanje priručnika usmjerenih na volontiranje s
                 djecom i maloljetnicima


              Kontakt: sih@sih.hr


                 info telefon KUZ-a, jednom tjedno u trajanju 2 sata,
                 kontinuirano kroz cijelu godinu (osim u srpnju i
                 kolovozu)
                 u uredu KUZ-a dežuran jedan stručnjak - volonter
                 koji odgovara na pitanja građana iz područja                                             7
KALENDAR AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja


                 zdravstvene problematike
 Koalicija udruga u
   zdravstvu       Kontakt: kuz@zg.t-com.hr                 izrada standarda volontiranja - do kraja rujna 2011.
                 menadžment volontiranja, trajni, tijekom cijele 2011.
                 godine
                 edukacija trenera, tijekom cijele godine
                 izrada Pravilnika o volontiranju - do kraja rujna
                 2011.,
                 poboljšavanje legislative (u okviru sudjelovanja
    Hrvatski          predstavnice Hrvatskog Caritasa u radu Nacionalnog
    Caritas          odbora za razvoj volonterstva)
                 izrada registra organizatora volontiranja po
                 biskupijama i objedinjavanje podataka - do kraja
                 2011.
                 provedba istraživanja „Praćenje siromaštva“ na nove
                 zajednice iz kojeg će se izvući podaci o volonterstvu
                 promocija kroz volonterske kampove u regiji:
                 Makedonija, Slovenija i Bosna i Hercegovina -
                 tijekom ljetnih mjeseci


              Kontakt: suzana.borko@caritas.hr


                 tematski sastanak organizacija članica i suradničkih
                 ustanova i organizacija vezano uz organiziranje
                 volontiranja, osobito volontiranja s djecom i mladima
                 kontinuiran rad na unaprjeđenju volontiranja s
                 djecom i mladima
                 osmišljavanje aktivnosti na unaprjeđenju
                 organiziranja volontiranja i edukacije volontera
Koordinacija udruga        obilježavanje dana i godine volontera
   za djecu
              Kontakt: martinahorvat1981@yahoo.com


                 sudjelovanje u organizaciji obilježavanja Europske
                 godine volontiranja pri Europskom forumu mladih
                 (Young Volunteers Stand Up! II Youth Convention on
                 Volunteering)
                 sudjelovanje na Konferenciji o volontiranju u
                 Bruxellesu na kojoj će se donijeti Povelja o pravima
                 volontera te „Volunteering Village“ na kojem ćemo
                 predstaviti dobre hrvatske prakse u području
  Mreža mladih         volontiranja (veljača – rujan 2011.)
   Hrvatske           podizanje kapaciteta organizacija članica Mreže (59)
                 za volonterski menadžment kroz informativnu
                 kampanju o dobrim praksama rada s volonterima u                                           8
KALENDAR AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja


                 organizacijama mladih i za mlade (lipanj - listopad
                 2011.)


              Kontakt: anamarija@mmh.hr


              Volonterska pomoć i podrška nezaposlenima i članovima
              njihovih obitelji kroz:
                 organiziranje verificiranih programa edukacije
                 (informatika, engleski i njemački jezik)
                 organiziranje različitih radionica za nezaposlene i
                 članove njihovih obitelji
                 organiziranje besplatnih instrukcija za djecu
                 nezaposlenih
    Društvo          pomoć nezaposlenim roditeljima pri upisu u vrtiće i
                 produženi dnevni boravak
   nezaposlenih
    Hrvatske
              Kontakt: dnz@zg.t-com.hr
                 natjecanje mladeži HCK u partnerstvu s
                 Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa te
                 Agencijom za odgoj i obrazovanje, ožujak, travanj,
                 svibanj 2011.
                 organiziranje radionica za djecu u bolnici pod
                 nazivom „Bolnica bezbolnica“, organizator: HCK za
                 Grad Zagreb, Gradska društva CK Vinkovci, Čakovec,
                 Varaždin i Knin, tijekom cijele godine
                 organiziranje besplatnih tečajeva Prve pomoći za
                 građane, organizator Općinska i Gradska društva CK
    Hrvatski          (110 subjekata) u partnerstvu s liječnicima –
   crveni križ         volonterima i medicinskim sestrama - volonterkama
                 aktivnost: „Mladi na djelu“, organizator HCK na
                 nacionalnoj razini tijekom godine
                 HCK kao nacionalno društvo čini 130 pravnih
                 subjekata koja će također obilježiti Europsku Godinu


              Kontakt: redcross@hck.hr                 povećanje sudjelovanja volontera u aktivnostima
                 Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava i veće
                 uključivanje volontera u redovite aktivnosti
                 organizacija
                 omogućavanje sudjelovanja volontera u edukacijama
                 o demokraciji i ljudskim pravima
                 unaprjeđenje znanja i vještina o upravljanju
   Koalicija za        volonterima u članicama Koalicije
                 povećanje suradnje s volonterskim centrima i


                                            9
KALENDAR AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja


 promociju i zaštitu       sudjelovanje u edukacijama o menadžmentu
                 volontera
  ljudskih prava
              Kontakt: nikoleta@centar-za-mir.hr


                 u cilju podizanja svijesti o važnosti volontiranja
                 Delegacija EU-a u suradnji s Ministarstvom obitelji,
                 branitelja i međugeneracijske solidarnosti i
                 Hrvatskom mrežom volonterskih centara pokreće
                 Novinarsku nagradu Europske godine volontiranja
                 novinari, mediji i nevladine udruge pozivaju se na
Delegacija Europske        podnošenje objavljenih radova vezanih za 2011.
  unije u RH /          Europsku godinu volontiranja te za volonterske
                 aktivnosti i inicijative
 MOBMS / HMVC           natječaj je otvoren do 31. listopada 2011. godine
                 prijave se primaju u dvije kategorije: za najbolje
                 pisano izvještavanje o volontiranju i najbolje
                 izvještavanje o volontiranju u audio-vizualnim
                 medijima
                 Novinarsku nagradu će u prosincu 2011. u povodu 5.
                 prosinca - Međunarodnog dana volontera, dodijeliti
                 Šef Delegacije Europske unije u Hrvatskoj i
                 predstavnici partnerskih institucija na svečanosti
                 dodjele Državne nagrade za volontiranje
                 Novinarska nagrada uključuje i pokrivanje troškova
                 produkcije medijskog izvješća o Europskoj godini
                 volontiranja i volontiranju u EU-u općenito
                 (primjerice, puta u Belgiju ili drugu zemlju članicu
                 EU-a, smještaj, kameru i sl.)
                 više informacija:
                 http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr&content=3176


              Kontakt: info@euic.hr


                 Hrvatska mreža volonterskih centara, Grad Zagreb i
                 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske
                 solidarnosti organizirat će u prosincu 2011.
                 Nacionalnu konferenciju povodom obilježavanja
                 Europske godine volontiranja. Konferencija će
                 obuhvatiti:
                 - predstavljanje dokumenata Europske Unije i
   HMVC /           Ujedinjenih naroda namijenjenih daljnjem razvoju
                 politike volonterstva
  Grad Zagreb /         - prikazivanje raznolikih aktivnosti provedenih u
   MOBMS            sklopu obilježavanja Europske godine volontiranja
                 - organiziranje izložbe fotografija u suradnji s
                 Hrvatskom zajednicom tehničke kulture i Hrvatskim
                 foto savezom
                                           10
KALENDAR AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja


              Kontakti:

                 Volonterski centar Zagreb, organizacija - koordinator
                 HMVC: vcz@vcz.hr
                 Grad Zagreb: socijalna-skrb@zagreb.hr
                 MOBMS: kristina.peric@mobms.hr


                 promocijska kampanja u nacionalnim i regionalnim
                 tiskovinama o obilježavanju Europske godine
                 volontiranja
                 internetska stranica www.mobms.hr, prijevod
                 relevantnih dokumenata o volonterstvu u EU,
                 uvođenje posebnog linka
                 sudjelovanje u organizaciji okruglog stola
Ministarstvo obitelji,      „Vrednovanje volonterskog rada u sustavu visokog
                 obrazovanja u Republici Hrvatskoj“, 31. siječnja
  branitelja i         2011. godine
 međugeneracijske         poticanje uključivanja volontera/valoriziranje putem
                 natječaja za dodjelu financijskih sredstava za
  solidarnosti          projekte i programe organizacija civilnog društva
                 izgradnja kapaciteta u upravljanju volonterima i
                 uključivanje volontera u rad Ministarstva, u suradnji
                 s Volonterskim centrom Zagreb (pilot Ministarstvo)
                 obilježavanje Europskog dana solidarnosti među
                 generacijama, 29. travnja u suradnji s 84 jedinice
                 lokalne i područne samouprave
                 promoviranje volonterskog rada u socijalnim
                 uslugama za starije u Programima međugeneracijske
                 solidarnosti
                 dodjela financijskih potpora za projekte volonterske
                 pomoći
                 izrada promidžbenih materijala
                 nastavak sufinanciranja četiri regionalna volonterska
                 centra u Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu
                 javna prezentacija podataka o prikupljenim
                 Izvješćima organizatora volontiranja
                 dodjela Državne nagrade za volontiranje
                 koordinacija izrade Nacionalnog programa za razvoj
                 volonterstva              Kontakt: mobms@mobms.hr


                 obiteljski centri Grada Zagreba, Bjelovarsko-
                 bilogorske, Dubrovačko-neretvanske, Istarske,
                 Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-
                 zagorske, Ličko-senjske, Požeško-slavonske,
                 Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-
                 dalmatinske, Šibensko-kninske, Varaždinske,
                 Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske i
                 Zadarske županije promovirat će i poticati
                 volonterski rad tijekom cijele godine u najvećoj mjeri


                                            11
KALENDAR AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja


                 usmjeravajući se na mlade osobe - učenike i
                 studente, ali i ostale zainteresirane građane i
                 stručnjake
                 senzibiliziranje javnosti za volonterski rad putem
                 lokalnih medija (televizija, radio i tiskovine) te
                 organiziranje raznih događanja (okrugli stolovi,
                 tribine, edukacije, predavanja, radionice, sajmovi)
                 sudjelovanje na raznim događanjima na temu
   Obiteljski centri      volonterstva
                 tiskanje različitih promidžbenih materijala na temu
                 volontiranja
                 informiranje o pravnoj zaštiti volontera koju pružaju
                 Zakon o volonterstvu i Etički kodeks
                 obilježavanje relevantnih dana (Međunarodni dan
                 volontera, Međunarodni dan obitelji, Međunarodni
                 dan mladih i dr.) uz uključivanje volontera i isticanje
                 vrijednosti volontiranja
                 uključivanje volontera u rad Obiteljskih centara
                 edukacija volontera
                 predstavljanje Programa EU Mladi na djelu/Europske
                 volonterske službe za srednjoškolce, studente, mlade
                 nezaposlene osobe i dr.

              Kontakti:

                 Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije:
                 renata.sedlanic@oc-bbz.hr
                 Obiteljski centar Dubrovačko-neretvanske županije:
                 marko.grgurevic@obiteljskicentar-dnz.hr
                 Obiteljski centar Grada Zagreba:
                 ljerka.lackovic@ocgz.hr
                 Obiteljski centar Istarske županije:
                 ines.puhar@ociz.hr
                 Obiteljski centar Karlovačke županije:
                 obiteljski-centar.karlovac@oc-karlovac.hr
                 Obiteljski centar Koprivničko-križevačke županije:
                 info@obiteljskicentarkc.hr
                 Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije:
                 obiteljskicentar-kzz@hi.t-com.hr
                 Obiteljski centar Ličko-senjske županije:
                 obiteljski.centar.licko-senjske.zupanije@gs.t-com.hr
                 Obiteljski centar Požeško-slavonske županije:
                 obiteljski.centar@po.t-com.hr
                 Obiteljski centar Primorsko-goranske županije:
                 ravnatelj@oc-pgz.hr
                 Obiteljski centar Sisačko-moslavačke županije:
                 ocsmz@sk.t-com.hr
                 Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije:
                 marija.jelinovic@obiteljskicentar-sdz.hr
                 Obiteljski centar Šibensko-kninske županije:
                 ocsibenik@si.t-com.hr
                 Obiteljski centar Varaždinske županije:
                 obiteljskicentar-vz@vz.t-com.hr
                 Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije:                                           12
KALENDAR AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za obilježavanje Europske godine volontiranja


                 obiteljski.centar.viroviticko-podravske.zupanije@vt.t-
                 com.hr
                 Obiteljski centar Vukovarsko-srijemske županije:
                 obiteljski-centar@vk.t-com.hr
                 Obiteljski centar Zadarske županije:
                 info@ocz.hr
                                           13

								
To top