MINIT MESYUARAT PENUBUHAN by 1ADaDGqm

VIEWS: 115 PAGES: 1

									           MINIT MESYUARAT PENUBUHAN

TARIKH   :
MASA    :
TEMPAT   :

SENARAI NAMA KEHADIRAN : 1.

1.  UCAPAN PENGERUSI PENUBUHAN

   Encik ………………… selaku pengerusi penubuhan telah mengucapkan
   terima kasih kepada semua yang hadir mesyuarat penubuhan ini. Beliau
   menerangkan matlamat mengadkan mesyuarat ini untuk menubuhkan
   …………………………

2.  Meluluskan Nama dan Alamat Pertubuhan Belia

   Mesyuarat telah membincangkan tentang nama pertubuhan dan
   bersetuju dengan sebulat suara dengan nama Persatuan Belia
   ……………………dan alamatnya ialah di ………………………………………

3.  Perlembagaan Pertubuhan Belia

   Mesyuarat telah berbincang pelembagaan pertubuhan Belia dan dengan
   sedikit pindaan , perlembagaan telah diluluskan oleh semua ahli yang
   hadir .

4.  Perlantikan ahli Jawatankuasa Pertubuhan Belia

   Ahli – ahli seperti berikut telah di pilih :-

   Pengerusi  :
   Naib Pengerusi :
   Setiausaha
   Penolong Setiausaha
   Bendahari
   Ajk Biasa

5.  Majlis bersetuju untuk mendaftarkan pertubuhan ini dengan Pendaftara
   Pertubuhan Belia . Tugas bagi pendaftaran ini akan diserahkan kepada
   jawatrankuasa untuk menguruskannya

6.  Mesyuarat telahg ditamatkan pada pukul ………………….
…………………………….                   ……………………………….
Pengerusi                      Setiausaha
Nama :                       Nama :

								
To top