BORANG PERMOHONAN UNTUK MENGHADIRI KURSUS

Document Sample
BORANG PERMOHONAN UNTUK MENGHADIRI KURSUS Powered By Docstoc
					                                         TL (BA)
     BORANG PERMOHONAN UNTUK MENGHADIRI KURSUS/PROGRAM LATIHAN
          LUAR NEGARA (STAF PENTADBIRAN & SOKONGAN)

    (Sila isikan dalam 1 salinan dan kemukakan selewat-lewatnya 2 bulan sebelum
    tarikh kursus kepada Unit Latihan, Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Malaysia)

    Bahagian A – MAKLUMAT PERIBADI


  i.   NamaPenuh:_______________________________________________________

 ii.   Jawatan:___________________________________________________________

 iii.   No.Staf: _________________________    Gaji Pokok: _______________________

 iv.    No.K/P:____________________________________________________________

 v.    No Telefon :_______________________ No. Sambungan: ___________________

 vi.    Status (*Pinjaman/Tetap/Kontrak/Sementara):______________________________

vii.    Tarikh Lantikan : _____________________________________________________

viii.   Tarikh disahkan: _____________________________________________________

 ix.    Tarikh Tamat Tempoh Pinjaman (Sekiranya Berstatus Pinjaman): ______________

 x.    Bidang Pekerjaan/Pengajaran/Penyelidikan: -______________________________
                        1
BAHAGIAN B -    MAKLUMAT KURSUS (Sila sertakan surat Jemputan /Risalah
          Yang Berkaitan)1.  Tajuk : __________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.  Tempat (Bandar dan Negara) : _______________________________________
3.  Jangka Masa (Tarikh Mula dan Tamat) : ________________________________


4.  Penganjur : ______________________________________________________5.  Objektif : ___________________________________________________ _____
6.  Hasil Yang Dijangkakan Daripada Kursus : ______________________________

______________________________________________________________________


1.  Status Penyertaan :


   Dijemput :             Memohon Sendiri :
                  2
BAHAGIAN C – BUTIRAN KEWANGAN1.  Adakah Tuan/Puan Mendapat Pembiayaan Daripada Sumber Luar?


       Ya                Tidak
2.  Sekiranya Mendapat Pembiayaan Luar, Sila Nyatakan :


   i)  Sumber Pembiayaan : _____________________________________


   ii)  Jenis Pembiayaan :


      Sepenuh              Separuh
   Butir-Butir __________________________________________________


3.  Adakah Tuan/Puan Memerlukan Bantuan USM?


       Ya                Tidak
                   3
4.  Butir-Butir Bantuan Yang Diperlukan :                         Diperlukan    Tidak Perlu
   Vot 29000 – Yuran Kursus   Vot 21000 – Tambang Perjalanan   Vot 21000 – Penginapan   Vot 21000 – Elaun Makan   Lain-lain __________________
Sekiranya tuan/puan menerima pembiayaan luar selepas permohonan ini dibuat,
tuan/puan  mestilah  menyampaikan  maklumat  pembiayaan  berkenaan  kepada
Unit Latihan dengan mmemberitahu sumber dan jumlah pembiayaan.
                     4
   BAHAGIAN D -    REKOD KURSUS YANG PERNAH DIHADIRI DALAM
             PERKHIDMATAN TERMASUK KELULUSAN YANG TELAH
             DIPEROLEHI UNTUK TAHUN INI
No.    Tajuk Kursus      Tarikh    Tempat   Pembiayaan  (RM)
                             Penyertaan  Nilai
   Nama Pemohon :__________________________________________

   Tandatangan Permohonan : _________________________________

   Tarikh : _____________________                      5
BAHAGIAN E -    PERAKUAN DEKAN/KETUA JABATAN


1.  Sekiranya latihan/kursus yang bakal diikuti oleh pemohon selaras dengan
   pelancaran/program Pusat Pengajian/Jabatan, sila terangkan dengan terperinci
   perkara-perkara berikut :-

   a)  Perancangan/Program yang dimaksudkan :

      __________________________________________________________

      __________________________________________________________

      __________________________________________________________

   b)  Adakah staf lain pernah mengikuti program latihan/kursus yang sama
      ataupun Pusat Pengajian/Jabatan telah mempunyai kepakaran dalam
      bidang ini. Jika ada, sila berikan nama staf berkenaan

      __________________________________________________________

      __________________________________________________________


2.  Berdasarkan keterangan di atas, permohonan staf *diperakukan/tidak
   diperakukan kehadiran/*dengan bantuan kewangan/tanpa bantuan kewangan.


   Komen Tambahan :

   ________________________________________________________________

   ________________________________________________________________
Tandatangan : ____________________   Tarikh : ___________________             (*Potong yang mana tidak berkenaan)
                    6
BAHAGIAN F - PERAKUAN UNIT LATIHAN, JABATAN PENDAFTAR______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
          IMPLIKASI KOS MENGIKUT KELAYAKAN       Butir-Butir           Amaun        Catatan


Vot 29000 – Yuran Pendaftaran


Vot 21000 – Tambang Perjalanan


Vot 21000 – Penginapan


Vot 21000 – Elaun Makan


Jumlah
Tandatangan : ______________________     Tarikh : __________________
       (Pegawai Unit Latihan)
                    7
BAHAGIAN G -    KEPUTUSAN NAIB CANSELOR Diluluskan                   Tidak Diluluskan
Bantuan Kewangan *Diluluskan/Tidak Diluluskan         Butir-Butir              Amaun Yang Diluluskan


 Vot 29000 – Yuran Pendaftaran

 Vot 21000 – Tambang Perjalanan

 Vot 21000 – Penginapan

 Vot 21000 – Susisten

 Vot 21000 – SubsidiKomen Tambahan :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________


Tandatangan : ______________________ Tarikh : __________________
           (Naib Canselor)


              (*Potong yang mana tidak berkenaan)
                    8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:52
posted:2/25/2012
language:Malay
pages:8