Dias nummer 1 - Download Now PowerPoint by pTZhuFZ

VIEWS: 10 PAGES: 158

									•  En 34-årig kvinde har haft diaré i 2 dage, op til 10 afføringer dagligt, ind imellem
  med blodtilblanding. Ved objektiv undersøgelse findes temp. 39,2 grader Celsius
  og let abdominal ømhed.
  Hvilken mikroorganisme er den mest sandsynlige årsag?
•
•  Vibrio cholerae

•
•  Norovirus
•
•  Campylobacter jejuni
•
•  Klebsiella pneumoniae

•
•  Rotavirus
• Campylobacter jejuni
• En 30-årig mand henvender sig i konsultationen med blodig diaré
 efter en udlandsrejse til troperne. Hvad er ikke et sandsynligt
 agens?
•
• Shigella dysenteriae
•
• E. coli (EHEC)

•
• Plasmodium vivax
•
• Entamøba histolytica
•
• Campylobacter
•  Plasmodium vivax
•  Hvilket af disse agens er vektorbårent?
•
•  Giardia lamblia
•
•  E. coli (VTEC)
•
•  Dengue virus
•
•  Salmonella typhi

•
• HIV
• Dengue virus
• Vandig diaré forårsaget af kolera-toksinet er associeret med
 følgende ændringer i gastrointestinalkanalen?
•
• Ødelæggelse af mikrovilli i tyktarmscellerne

•
•  Nedsat klorid-sekretion i tyktarmen
•
•  Øget absorption af natrium i tyktarmen
•
•  Øget klorid-sekretion i tyndtarmen
•
•  Binding til sekretorisk IgA i tyktarmscellerne
• Øget klorid-sekretion i tyndtarmen
•  Hvilket af nedenstående udsagn om parasitters smittemåde er forkert?
•
•  Hageorm inficerer mennesket ved at fritlevende larver fra jorden kravler gennem
  huden på fødderne.
•
•  Mennesket bliver inficeret med bændelormen Taenia saginata ved at spise
  oksekød der ikke er tilstrækkeligt varmebehandlet.
•
•  Entamøba histolytica smitter mennesket ved fluebid og myggestik, f.eks. af
  tsetseflue (Glossina) og kvægmyg (Simuliidae)
•
•  Schistosoma hæmatobium (der forårsager sneglefeber) smitter ved at
  fritsvømmende larver (cercariae) fra ferskvand kravler gennem huden på
  mennesket.
•
•  Plasmodium overføres ved myggestik, idet sporozoiter via myggens snabel føres
  gennem menneskets hud
• Entamøba histolytica smitter mennesket ved
 fluebid og myggestik, f.eks. af tsetseflue
 (Glossina) og kvægmyg (Simuliidae)
• Bacteroides fragilis er karakteriseret ved følgende egenskaber?
•
• Er en del af normalfloraen i tarmen og kan give intra-abdominale
 abscesser efter tarmoperationer
•
• Er en strikt aerob vandbakterie, der kan give infektioner efter
 badning i f.eks. svømmehaller

•
• Har et ualmindeligt aggressivt LPS
•
• Er den hyppigste årsag til diarré hos børn under 2 år
•
• Kan give halsbetændelse hos immunsupprimerede
• Er en del af normalfloraen i tarmen og kan
 give intra-abdominale abscesser efter
 tarmoperationer
•  Hvilket antibiotikum er effektivt mod Bacteroides fragilis?
•
•  Penicillin
•
•  Metronidazol
•
•  Ampicillin
•
•  Cefuroxim
•
•  Erythromycin
• Metronidazol
• Hvilket af nedennævnte udsagn om malaria er rigtigt?
•
• Mennesker smittes med malaria ved at drikke forurenet vand
•
• Parasitten Plasmodium falciparum smitter fra mennesker ved at den
 udskilles i urinen. Myggelarverne inficeres, når de klækkes idet inficerede
 spildevand
•
• Kemoprofylakse mod malaria er særdeles effektiv. Hvis man har taget
 tabletterne som foreskrevet, er malaria i praksis udelukket
•
• Malaria kan vise sig adskillige år efter man har været i malariaområde
•
• Et rødt udslæt ses næsten altid inden for det første døgn af en
 malariainfektion
• Malaria kan vise sig adskillige år efter man har
 været i malariaområde
• HIV-virus er et RNA-virus, hvis genom i forbindelse med infektion af
 en celle integreres i værtscellens genom. I denne proces indgår et
 virus-kodet enzym, der kaldes ”revers transkriptase”. Hvad er revers
 transkriptase?
•
• En RNA-afhængig RNA-polymerase
•
• En RNA-afhængig DNA-polymerase
•
• En DNA-afhængig RNA-polymerase
•
• En DNA-afhængig DNA-polymerase
•
• Ingen af ovenstående muligheder
• En RNA-afhængig DNA-polymerase
• En kvinde får målt antistoffer mod Rubella (”Røde hunde”). Hun har IgM-
 antistoffer, men ingen IgG-antistoffer. Hvad er den mest sandsynlige
 forklaring?
•
• Hun er vaccineret som barn
•
• Hun er vaccineret inden for den sidste måned
•
• Krydsreaktion, fordi hun er vaccineret mod Hepatitis A inden for den sidste
 måned
•
• Hun har fået immunglobulin eller en blodtransfusion inden for den sidste
 måned
•
• Hun har haft Rubella for flere år siden
• Hun er vaccineret inden for den sidste måned
• I en urinprøve fra et 2 dage gammelt, nyfødt barn påvises med PCR
 Cytomegalovirus-DNA. Hvad er den mest sandsynlige forklaring?
•
• Maternelle antistoffer overført intrauterint
•
• Vaccination
•
• Infektion med Cytomegalovirus intrauterint
•
• Infektion med Cytomegalovirus efter fødslen
•
• Forurening af prøven (ikke taget som midtstråleurin)
•  Infektion med Cytomegalovirus intrauterint
•  Hvilket af nedenstående udsagn om virusformering er forkert?
•
•  Virus kan ikke dele sig ekstracellulært
•
•  Virus formerer sig ved mitose (binær deling)
•
•  Virus kan medbringe sin egen polymerase i viruspartiklen
•
•  Virusformering kan hæmmes af visse nukleosidanaloger

•
• Formering af virus ender i visse tilfælde med sprængning (lyse) af
 værtscellen
•  Virus formerer sig ved mitose (binær deling)
•  Hvilket udsagn om virus er korrekt?
•
•  Influenzavirus kan kun smitte fugle og mennesker
•
•  H- og N-antigener anvendes i nomenklaturen for influenzavirus
•
•  Hos indlagte patienter stilles diagnosen influenza klinisk, og
  laboratorieverificering af diagnosen anvendes udelukkende til
  forskningsformål
•
• H- og N-antigener er stabile strukturer, da de er dækket af viruskappen
•
• Influenza kan behandles med erythromycin i høj dosis, hvis behandlingen
 indledes tidligt i forløbet
• H- og N-antigener anvendes i nomenklaturen
 for influenzavirus
• Patient med blodtryksfald, som giver midlertidig iskæmi af
 nyrernes tubulusceller, udvikler?
•
• Nekrose
•
• Apoptose
•
• Hydropisk degeneration
•
• Hyperplasi
•
• Fedtdegeneration
• Hydropisk degeneration
•  Hvilket udsagn karakteriserer apoptose?
•
•  Cellen svulmer op
•
•  Karyolyse
•
•  Heler med arvæv
•
•  Ingen inflammation
•
•  Kromatin spaltes
• Ingen inflammation
•  Hvilket udsagn karakteriserer nekrose?
•
•  Membraner brister
•
•  Enkeltcelle død
•
•  Celler skrumper
•
•  Membraner intakte
•
•  Kræver specifikt fysiologisk signal
•  Membraner brister
• Patient med lungebetændelse fremkaldt af pneumokokker
 (Streptococcus pneumoniae). Hvad karakteriserer de patologiske
 forandringer?
•
• Nekrose med pus
•
• Sero/fibrinøst ekssudat
•
• Lymfocytter og plasmaceller
•
• Granulomdannelse
•
• Heler med arvæv
• Sero/fibrinøst ekssudat
• Patient med autoimmun sygdom i skjoldbruskskirtlen (Hashimotos
 thyreoiditis). Hvad karakteriserer de patologiske forandringer?
•
• Granulocytter
•
• Kaseøs nekrose
•
• Lymfocytter og plasmaceller
•
• Hæmoragisk nekrose
•
• Pusdannelse
• Lymfocytter og plasmaceller
• Hvilket af nedenstående udsagn viser med størst sandsynlighed, at
 en patient har bakteriel meningitis?
•
• Der er forhøjet leukocyttal og nedsat glucosekoncentration i
 spinalvæsken

•
•  Der er forhøjet proteinkoncentration i spinalvæsken
•
•  Patienten har leukocytose og kraftigt forhøjet CRP i blodet
•
•  Der er påvist meningitisbakterier i en svælgpodning
•
•  Der er et forhøjet antal mononucleære leukocytter i spinalvæsken
• Der er forhøjet leukocyttal og nedsat
 glucosekoncentration i spinalvæsken
• Nedenstående mikroorganismer kan alle forårsage meningitis.
 Hvilken af disse rummer størst risiko for, at lægen kan blive smittet i
 forbindelse med undersøgelse af patienten?
•
• Pneumokokker
•
• Meningokokker
•
• Listeria monocytogenes
•
• Gruppe B streptokokker
•
• Staphylococcus aureus
• Meningokokker
• Hvilken af nedenstående meningitisbakterier indgår i det
 danske børnevaccinationsprogram?
•
• E. coli
•
• Gruppe B streptokokker
•
• Pneumokokker
•
• Meningokokker
•
• Haemophilus influenzae type B
•  Haemophilus influenzae type B
• Pneumokokker, meningokokker og Haemophilus influenzae kan alle
 forårsage meningitis. Én af nedenstående biologiske komponenter
 er en vigtig virulensfaktor hos alle tre bakterier. Hvilken?
•
• Kappe
•
• Kapsel
•
• Kapsid
•
• Neuraminidase
•
• Il-1 receptor
• Kapsel
• Hvilken af nedenstående mikroorganismer giver med størst
 sandsynlighed anledning til blodig diaré?
•
• E. coli (ETEC)
•
• E. coli 0157:H7 (EHEC)
•
• Vibrio cholerae
•
• Giardia lamblia
•
• Norovirus
•  E. coli 0157:H7 (EHEC)
•  En 73-årig kvinde indlægges med diaré. Hun har for to dage siden været til
  fødselsdagsfest og spist bøf tartar med rå æggeblomme. Temperatur ved
  indlæggelsen 38,7 grader Celcius, og almentilstanden er påvirket. Du kan vælge
  mellem nedenstående seks diagnostiske pakker. Hvilken skal prioriteres højest?
•
•  Mikroskopi af fæces for parasitter (orm, æg og cyster)
•
•  Mikroskopi af varm fæces for amøbetrofozoitter
•
•  PCR for Noro- og Adenovirus
•
•  Dyrkning af fæces for tarmpatogene bakterier plus leukocytter og CRP
•
•  Dyrkning af fæces for tarmpatogene bakterier plus bloddyrkning
•
•  Undersøgelse for Yersinia antistoffer
•  Dyrkning af fæces for tarmpatogene
  bakterier plus bloddyrkning
•  En medicinsk student undersøger en patient med et inficeret abdominalsår efter
  en colon operation. Vi dyrker fra studentens hænder og finder E. coli og koagulase-
  negative stafylokokker. Hvad er den mest sandsynlige forklaring på fundet?
•
•  Begge bakterier er en del af studentens normale hudflora
•
•  Begge bakterier stammer fra patientens sår
•
•  E. coli stammer fra patientens sår; de koagulase-negative stafylokokker er en del af
  studentens normale hudflora
•
•  De koagulase negative stafylokokker stammer fra patientens sår; E. coli er en del
  af studentens normale hudflora
•
•  Begge bakterier er typiske miljøbakterier, som stammer fra støv i afdelingen
• E. coli stammer fra patientens sår; de
 koagulase-negative stafylokokker er en del af
 studentens normale hudflora
• En patient udvikler vandig diaré efter langvarig bredspektret
 antibiotikabehandling. Hvad er den mest sandsynlige forklaring?
•
• Patienten har udviklet IgA antistoffer mod antibiotika
•
• Colonslimhinden er blevet invaderet af antibiotika-resistente
 bakterier
•
• Patienten har fået ødelagt sin normale tarmflora
•
• Antibiotika har skabt en irritationstilstand i patientens ventrikel
•
• Diaréen er et autoimmunt fænomen
• Patienten har fået ødelagt sin normale
 tarmflora
• Hvilken af nedenstående biologiske processer optræder forud for
 infektion med pneumokokker hos en tidligere rask person?
•
• Forbigående bærertilstand
•
• Humoralt immunrespons
•
• Sensibilisering
•
• Opsonisering
•
• Kolonisering
•  Kolonisering
• Hvilken af nedenstående komponenter spiller en hovedrolle som
 adhæsionsmolekyle for Grampositive bakterier ved kolonisering af
 de øvre luftveje?
•
• Sekretorisk IgA
•
• Fibronectin
•
• Fibrinogen
•
• Tumor necrosis factor
•
• Sialinsyre
•  Fibronectin
• Hvilken af nedenstående komponenter spiller en hovedrolle for
 urinvejspatogene E. coli’s evne til at adhærere til blæreslimhinden?
•
• Biofilm
•
• Kapsel
•
• Pili
•
• Flageller
•
• IgA
•  Pili
• En inficeret patient isoleres på enestue, fordi man er bange for, at
 infektionen skal sprede sig til andre patienter i afdelingen. Én af
 nedenstående infektioner kan ikke forebygges ved isolation –
 hvilken?
•
• Sårinfektion med Staphylococcus aureus
•
• Urinvejsinfektion med multiresistent E. coli
•
• Legionærsygdom
•
• Influenza
•
• Norovirus infektion
• Legionærsygdom
• Hvordan påviser man rutinemæssigt Clostridium perfringens i det
 mikrobiologiske laboratorium?
•
• Ved aerob dyrkning
•
• Ved anaerob dyrkning
•
• Ved mikroskopi af Gram præparat

•
• Ved mikroskopi af fugtigt præparat
•
• Ved PCR
•
• Ved påvisning af klostridie-specifikke antistoffer
•  Ved anaerob dyrkning
• Hvilket af nedenstående diagnostiske tiltag er mest vejledende til
 afklaring af, om en patient har urinvejsinfektion med Klebsiella
 pneumoniae?
•
• Mikroskopi af friskladt ucentrifugeret urin
•
• Kvantitativ dyrkning af midtstråleurin
•
• Patientens symptomer suppleret med CRP og leukocyttal i blodet
•
• Stiks undersøgelse mhp. forekomst af nitrit og leukocytesterase i
 urinen
•
• Mikroskopi af urinsediment efter centrifugering af urinen
• Kvantitativ dyrkning af midtstråleurin
• Hvilket udsagn om Influenza A virus er forkert:
•
• Er et RNA virus
•
• Kan også inficere dyr og fugle

•
• Vaccination beskytter mod influenza A i mindst 10 år
•
• Kan behandles med neuraminidase-hæmmere
•
• Kan forårsage en immunologisk betinget encefalit
•  Vaccination beskytter mod influenza A i
  mindst 10 år
• En patient med rødt, varmt og hævet knæ indlægges akut via skadestuen.
 Han er febril og dårlig, og lægen mistænker infektion med Staphylococcus
 aureus. Hvilket af nedenstående antibiotika dækker patienten bedst ind
 mod den formodede stafylokokinfektion?
•
• Penicillin G (almindeligt penicillin)
•
• Ampicillin (bredspektret penicillin)
•
• Dicloxacillin (penicillinase-resistent penicillin)
•
• Erythromycin
•
• Sulfonamid
•  Dicloxacillin (penicillinase-resistent
  penicillin)
•  En patient indlægges med en svær pneumoni efter en influenza. Patienten er
  diabetiker og har for kort tid siden haft flere bylder på kroppen. Har været i
  behandling med bredspektret penicillin (ampicillin) gennem knap én uge, men
  uden effekt. Hvilken af nedenstående mikroorganismer er den sandsynligste årsag
  til infektionen?
•
•  E. coli

•
•  Staphylococcus aureus
•
•  Staphylococcus epidermidis

•
•  Streptococcus pneumoniae
•
•  Haemophilus influenzae
•  Staphylococcus aureus
• En tidligere rask patient indlægges pga. flere uger varende feber. To
 bloddyrkninger viser vækst af non-hæmolytiske streptokokker. Hvad
 er det sandsynligste fokus?
•
• Osteomyelitis
•
• Endocarditis
•
• Urinvejsinfektion
•
• Pneumoni
•
• Tonsillitis
•  Endocarditis
•  Hvordan skal man anvende sprit i forbindelse med hygiejnisk hånddesinfektion?
•
•  Man starter med tage sprit på hænderne, som derefter vaskes af med sæbe og
  vand
•
•  Man blander sprit og sæbe på hænderne og vasker hænderne grundigt med
  blandingen
•
•  Man vasker først med sæbe og vand og hælder herefter sprit på de våde hænder

•
•  Man vasker først med sæbe og vand, tørrer hænderne omhyggeligt og hælder
  herefter sprit på
•
•  Man vasker først med sæbe og vand, dypper hænderne i en spritopløsning og
  lader herefter hænderne lufttørre uden videre foranstaltninger
• Man vasker først med sæbe og vand, tørrer
 hænderne omhyggeligt og hælder herefter
 sprit på
• Under metodelæren har I stiftet bekendtskab med en særlig
 metode til at vaske hænder, fordi nogle dele af hænderne er
 vanskelige at vaske ordentligt rene. Hvilken af håndens fingre er
 særligt vanskelig af vaske ordentligt ren?
•
• Første finger
•
• Anden finger
•
• Tredje finger
•
• Fjerde finger
•
• Femte finger
• Første finger
• Du er vagtlæge og er kaldt på hjemmebesøg hos 2-årig dreng med feber.
 Ved objektiv undersøgelse findes drengen højfebril (tp. 39,9 grader
 Celcius) og sløv. På arme, ben og overkrop ses talrige små hudblødninger
 (petekkier). Hvilket udsagn er ikke korrekt?
•
• Drengen skal indlægges akut med ledsagelse af læge
•
• Drengen skal straks behandles med injektion penicillin
•
• Drengen må ikke behandles med penicillin før indlæggelse, da det
 forhindrer korrekt mikrobiologisk diagnose
•
• Det drejer sig formentlig om bakteriel meningitis
•
• Petekkier ses bl.a. ved infektion med meningokokker
• Drengen må ikke behandles med penicillin før
 indlæggelse, da det forhindrer korrekt
 mikrobiologisk diagnose
•  En 49-årig kvinde bliver under en influenza-epidemi i januar behandlet med
  oseltamivir (Tamiflu®) pga. høj feber, tør hoste og universelle muskelsmerter.
  Netop som hun er ved at blive rask tilkommer kulderystelser, feber med tp. 40°C,
  åndenød, smerter i venstre side af thorax og rediciv af hosten, men denne gang
  med blodtilblandet, gulligt opspyt. Hvad er den mest sandsynlige forklaring på
  symptomerne?
•
•  Den primære sygdom var i virkeligheden tuberkulose
•
•  Pga. hosten har hun pådraget sig en pneumothorax (punkteret lunge)
•
•  Influenzapneumoni
•
•  Sekundær bakteriel pneumoni med pneumokokker
•
•  Lungeinfektion med respiratorisk syncytial virus (RSV)
•  Sekundær bakteriel pneumoni med
  pneumokokker
• Karen på 18 år har svie og smerte ved vandladning og henvender sig til
 egen læge, hvor hun afleverer en friskladt urinprøve. Ved mikroskopi af
 urinen kan lægen se bevægelige stave. Hvilket af følgende antibiotika er
 sandsynligvis uden virkning på Karens blærebetændelse og bør ikke
 vælges
•
• Penicillin
•
• Ciprofloxacin (et kinolon)
•
• Sulfametizol
•
• Ampicillin
•
• Nitrofurantoin
•  Penicillin
• Neisseria gonorrhoeae, som er årsag til gonoré, hører til
 familien Neisseriaceae og er en?
•
• Gram-negativ diplokok
•
• Gram-positiv stav
•
• Gram-positiv diplokok
•
• Gram-negativ stav
•
• Syre-alkohol fast stav
•  Gram-negativ diplokok
•  Gram-negative stave bevæger sig ved hjælp af?
•
•  Amøboide bevægelser, som skyldes pili på bakteriens overflade
•
•  Små fodprocesser, der sidder i bakteriens kapsel
•
•  Én eller flere flageller (cilier), der er forankrede i cellevæggen
•
•  De kan ikke bevæge sig
•
•  Fimbriae udgående fra cellevæggen
• Én eller flere flageller (cilier), der er
 forankrede i cellevæggen
• Hvilken af nedenstående Clostridium arter er kendt for
 at give voldsomme vævsskader med luftudvikling i
 vævet?
•
• Clostridium difficile
•
• Clostridium perfringens
•
• Clostridium tetani
•
• Clostridium botulinum
•  Clostridium perfringens
• Mod hvilken af nedennævnte sygdomme findes en vidt udbredt
 vaccine?

•
•  Gasgangræn
•
•  Botulisme (”pølseforgiftning”)
•
•  Difteri
•
•  Musetyfus
•
•  Malaria
•  Difteri
• I en bakteriekultur er der ved tiden 0 100 bakterier. Hvis
 generationstiden er 20 minutter og der ikke er nogen lag fase, hvor
 mange bakterier er der så efter 2 timer?
•
• 1.200
•
• 109
•
• 6.400

•
• 107
•
• 600
•  6.400
• En medicinstuderende skal i kursus i mikrobiologisk metodelære lave en
 Gram-farvning, men kommer til at erstatte sprit (etanol) med vand.
 Hvilken konsekvens får denne fejl?
•
• Alle bakterier forbliver ufarvede
•
• Gram-positive bakterier bliver røde
•
• Gram-negative bakterier bliver røde
•
• Både Gram-positive og Gram-negative bakterier fremstår som Gram-
 positive
•
• Både Gram-positive og Gram-negative bakterier fremstår som Gram-
 negative
•  Både Gram-positive og Gram-negative
  bakterier fremstår som Gram-positive
• Hvilken af nedenstående diagnostiske undersøgelser kan bedst
 afgøre om en patient har pneumokokpneumoni?
•
• Påvisning af stort lobært infiltrat ved thorax-røntgen
•
• 3-cifret (>100) CRP-værdi kombineret med temperatur over 40
 grader Celcius
•
• Påvisning af Gram-negative diplokokker ved mikroskopi af
 ekspektorat

•
• Dyrkning af pneumokokker fra blodet hos en person med kliniske
 tegn på pneumoni
•  Dyrkning af pneumokokker fra blodet hos en
  person med kliniske tegn på pneumoni
• Hvilken af nedennævnte tilstande kan være en immunologisk
 følgetilstand til en infektion med hæmolytiske streptokokker?
•
• Skarlagensfeber
•
• Gigtfeber (Febris rheumatica)
•
• Halsbetændelse (tonsillitis)
•
• Toksisk Shock Syndrom
•
• Rosen (Erysipelas)
•  Gigtfeber (Febris rheumatica)
• De hyppigst anvendte antibiotika udskilles renalt ved glomerulær
 filtration og aktiv tubulær sekretion eller tubulær reabsorption.
 Hvilket af nedennævnte antibiotika følger ikke denne regel, men
 udskilles overvejende ved hepatisk oxidation?
•
• Makrolider (f.eks. erythromycin)
•
• Aminoglykosider (f.eks. gentamicin)
•
• Cefalosporiner (f.eks. cefuroxim)
•
• Smalspektrede penicilliner (f.eks. penicillin-V)
•
• Bredspektrede penicilliner (f.eks. ampicillin)
• Makrolider (f.eks. erythromycin)
• Bakterier kan erhverve resistens overfor antibiotika på flere måder.
 Hvilken af nedenstående mekanismer er hyppigst årsag til
 ampicillinresistens hos E. coli?
•
• Ændring af cellemembranens permeabilitet for ampicillin
•
• Indbygning af effluxpumper i cellemembranen
•
• Ændring af målet for ampicillin (penicillinbindende proteiner)
•
• Produktion af en beta-laktamase

•
• Indkapsling af ampicillin i endosomer
•  Produktion af en beta-laktamase
• Patienter med DiGeorges syndrom udvikler ikke thymus. Hvilke af
 følgende tilstande karakteriserer denne immundefekt?
•
• Mangel på monocytter og vævsmakrofager
•
• Mangel på aktivering af naive B-celler og antistofproduktion som
 respons på bakterielt polysakkarid
•
• Mangel på T-celler og medfølgende defekt cellemedieret immunitet
•
• Normalt antal naive T-celler, der ikke kan aktiveres af antigen
•
• Defekt B-celle modning
• Mangel på T-celler og medfølgende defekt
 cellemedieret immunitet
• Hvilke af følgende lymfocytter er der flest af hos et raskt, voksent
 individ?

•
•  CD4+ T celler
•
•  CD8+ T celler
•
•  B-celler
•
•  Natural killer cells (NK celler)
•
•  Plasmaceller
• CD4+ T celler
• En 5-årig pige træder på et rustent søm hjemme i baghaven. To dage
 senere bliver hun bragt til læge, fordi hun har en smertefuld, hævet, rød
 og varm hæl. Alle de følgende muligheder på nær en (hvilken?) er udtryk
 for innat immunitet, som beskytter patienten mod indtrængende
 mikroorganismer?
•
• Fodens epithellag og dettes funktioner
•
• Intraepitheliale lymfocytter som er til stede i huden
•
• Cirkulerende neutrofile granulocytter, som migrerer ind i såret
•
• Opløselige cytokiner, som inducerer den lokale betændelsesreaktion
•
• Cirkulerende anti-tetanus toxin antistoffer
•  Cirkulerende anti-tetanus toxin antistoffer
• Det medfødte immunsystem kan aktivere komplementsystemet
 uden tilstedeværelse af antistof. Hvilken af følgende komponenter
 fra komplementsystemet er involveret i initieringen af denne
 antistof-uafhængige komplementaktivering?
•
• C1
•
• C9
•
• Mannose-bindende protein
•
• CR2
•
• Mannosereceptore
• Mannose-bindende protein
• Makrofager og neutrofile granulocytter udtrykker adskillige
 enzymer, som er involveret i biokemiske mekanismer, som dræber
 fagocyterede mikroorganismer. Hvilke af følgende enzymer
 udtrykkes ikke af disse celler?
•
• Inducerbar nitrogenoxidsyntetase
•
• Granenzym B
•
• Fagocytoxidase
•
• Myeloperoxidase
•
• Lysozym
• Granenzym B
•  En 65-årig hjemløs mand bliver bragt ind på skadestuen efter at være blevet fundet liggende på
  gaden i frostvejr. Ved ankomsten har han høj feber, kulderystelser og hoste med blodtingeret
  ekspektorat. Røntgen af thorax viser en lobær fortætning nederst på højre lunge. Bloddyrkning er
  positiv for Streptococcus pneumoniae. Hvilken af følgende ”molecular pattern”, som genkendes af
  Toll-like receptorer på overfladen af patientens alveolære makrofager, er vigtig for aktivering af
  hans medfødte immunforsvar mod denne Gram-positive bakterielle infektion?
•
•  Peptidoglycan
•
•  Dobbelt-strenget RNA
•
•  Lipopolysaccharid (LPS)
•
•  Lipoarabinomannan
•
•  Phosphatidylinositol dimannosid
•  Peptidoglycan
•  En 43-årig tidligere nyretransplanteret mand, som er i immunosuppresiv behandling, kommer til
  skadestuen tre måneder efter transplantation. Han har let feber, voldsomme kulderystelser, hurtig
  hjerterytme og meget lavt blodtryk. Bloddyrkning er positiv for Gram-negative bakterier inklusive
  Klebsiella og Pseudomonas. Selv om han er vågen ved ankomsten, bliver han hurtigt uklar og
  udvikler dissemineret intravaskular koagulation, hypoglykæmi og kardiovaskulær kollaps. Hvilke af
  følgende molekyler er en essentiel mediator i relation til patientens tilstand?
•
•  Transforming growth factor ?
•
•  Tumor nekrosis factor ?
•
•  Interleukin (IL)-2
•
•  IL-10
•
•  IL-3
•  Tumor nekrosis factor ?
• Sekretorisk komponent er en del af sekretorisk IgA. Hvilken celle danner
 sekretorisk komponent?
•
•
• Plasmacelle
•
• B-celle

•
• Makrofager
•
• Tarmepithelcellen
•
• Dendritiske celler
•  Tarmepithelcellen
• Hvilket af følgende udsagn passer for et antistofrespons?
•
• Et antistofrespons rettet mod bakterielt lipopolysaccharid (LPS) kræver
 altid CD4 T-hjælper celler
•
• Tungkæde isotype skift sker kun ved antistof respons mod bakterielt
 lipopolysaccharid (LPS) antigener
•
• Affinitets modning kræver ikke CD4 T-hjælper celler
•
• Naive B-celler er nødvendige for det primære respons og hukommelses B-
 celler er vigtige for det sekundære respons
•
• Plasmaceller, der udskiller antistoffer mod bakterielt lipopolysaccharid
 (LPS), lever 1-2 dage, hvorefter de undergår apoptose
• Naive B-celler er nødvendige for det primære
 respons og hukommelses B-celler er vigtige for
 det sekundære respons
• Fc-delen af et IgA antistof har betydning for?
•
• IgA’s evne til at neutralisere toksiner
•
• IgA’s evne til at krydsbinde Fc receptorer på mastceller

•
• IgA’s evne til at passere placenta fra moder til barn
•
• IgA’s evne til at sensitivere NK for celle drab (ADCC)
•
• IgA’s evne til at lokalisere til slimhinder
•  IgA’s evne til at lokalisere til slimhinder
• Hvilket af følgende fænomener finder ikke sted i B-celle
 zonen i perifere (sekundære) lymfeorganer?
•
• VDJ-genarrangement
•
• Isotype skift
•
• Somatisk hypermutation
•
• Differentiering til plasmaceller, der udskiller IgM
•
• Differentiering til hukommelses B-celler
• VDJ-genarrangement
•  B-cellens immunglobulingenrearrangementer foregår i?
•
•  Knoglemarven
•
•  Lymfeknuder
•
•  Peyerske plaques
•
•  Milten
•
•  Thymus
•  Knoglemarven
•  Hvilke af følgende udsagn er korrekt?
•
•  -globuliner er immunglobuliner, som er antistoffer
•
•  Antistoffer er immunglobuliner, som er –globuliner
•
•  Immunglobuliner og antistoffer har forskellig
  proteinstruktur
•
• Ikke alle antistoffer er immunglobuliner
•
• –globuliner og immunglobuliner er identiske begreber
• Antistoffer er immunglobuliner, som er –
 globuliner
• B-celler genkender antigen i form af ?
•
• Peptider af ca. 9 aminosyrers længde, som præsenteres på HLA
 klasse-II
•
• Peptider af 10-25 aminosyrers længde, som præsenteres på HLA
 klasse-II
•
• Peptider af ca. 9 aminosyrers længde, som præsenteres på HLA
 klasse-I
•
• Kulhydrater, som præsenteres på HLA klasse-I
•
• Overfladen på nativt antigen
• Overfladen på nativt antigen
• CD4+CD8+-dobbeltpositive T-celler findes overvejende?

•
• I knoglemarven tæt associeret til stromaceller
•
• I lymfeknudernes cortex

•
• I lymfeknudernes medulla
•
• I thymus’ cortex
•
• I thymus’ medulla
•  I thymus’ cortex
• CD4+ T-celler undergår negativ selektion ved mødet af?
•
• Autopeptider præsenteret på HLA klasse II af dendritiske celler
•
• Autopeptider præsenteret på HLA klasse II af follikulære dendritiske
 celler
•
• Autopeptider præsenteret på HLA klasse I af dendritiske celler

•
•  Autopeptider præsenteret på HLA klasse I af follikulære dendritiske
  celler
•
• Autopeptider præsenteret på HLA klasse II af thymusepitel
•  Autopeptider præsenteret på HLA klasse II af
  dendritiske celler
• En patient bringes ind på skadestuen med klare symptomer på
 anafylaksi. Hvad er den mest rationelle rækkefølge af
 behandlingen?
•
• 1) Glucocorticoid (iv), 2) adrenalin (iv), 3) antihistamin (oral)
•
• 1) Antihistamin (oral), 2) adrenalin (iv), 3) glucocorticoid (iv)
•
• 1) Anti-IgE antistof (iv), 2) adrenalin (iv), 3) antihistamin (oral)
•
• 1) Glucocorticoid, 2) antihistamin (oral), 3) Anti-IgE antistof (iv)
•
• 1) Adrenalin (im), 2) antihistamin (iv), 3) glucocorticoid (iv)
•   1) Adrenalin (im), 2) antihistamin (iv), 3)
  glucocorticoid (iv)
• Hvilket af følgende fænomener leder oftest til et IgE-
 medieret allergisk respons?
•
• Produktion af IL-4
•
• Th1 respons mod antigenet
•
• Forudgående aktivering af det medfødte immunforsvar
•
• Aktivering af komplementsystemet
•
• Produktion af IL-12
•  Produktion af IL-4
• I hvilket af følgende klinisk tilfælde virker et robust eosinofil
 eller mast cellerespons mest beskyttende?
•
• En 32-årige dansk blomsterbinder med høfeber
•
• En 58-årig dansk kvinde med lungebetændelse
•
• En 4-årig brasiliansk dreng med spoleormsinfektion
•
• En 76-årig kineser med tuberkulose
•
• En 13-årig amerikaner med kronisk astma
•   En 4-årig brasiliansk dreng med
  spoleormsinfektion
• Ved en screening for tuberculose (PPD skindtest) udvikler en patient
 48 timer senere en reaktion med hævelse og meget stærk rødmen.
 Hvad kan denne reaktion klassificeres som?
•
• Akut allergisk reaktion
•
• IgE antistoffer mod mycobakterier
•
• Hypersensitivitet forårsaget af Th1 respons
•
• Serumsyge
•
• Hypersensitivitet forårsaget af Th2 respons
•  Hypersensitivitet forårsaget af Th1 respons
•  ANA er en forkortelse for?
•
•  Autoimmun nekrotiserende angiitis
•
•  Anti-neuronale antistoffer
•
•  Autoimmun neutrofil aktivering
•
•  Antinukleære antistoffer
•
•  Antineutrofile antistoffer
• Antinukleære antistoffer
• Du har klinisk mistanke om, at en patient lider af sygdommen SLE.
 Hvilken af følgende undersøgelser for specifikt autoantistof vil være
 mest relevant i udredningen?
•
• Antistof mod dobbeltstrenget DNA (anti-dsDNA)
•
• Reumafaktor (IgM RF)
•
• ANCA
•
• Acetylkolinreceptor-antistof
•
• Mitokondrieantistof
•  Antistof mod dobbeltstrenget DNA (anti-
  dsDNA)
• Hvilket af følgende udsagn om autoimmunsygdomme er
 ikke rigtigt?
•
• Befolkningsprævalensen i Danmark er <2%
•
• Optræder hyppigere hos kvinder end hos mænd
•
• Medfører vævsskade
•
• Forekomsten er ofte associeret til bestemte vævstyper
•
• Involverer det adaptive immunforsvar
•  Befolkningsprævalensen i Danmark er <2%
•  Helle Hansen er i forbindelse med en udlandsrejse blevet vaccineret for smitsom leverbetændelse
  (Hepatitis A) med en ikke-levende inaktiveret virusvaccine. Hun fik at vide, at hun kunne regne med
  at være beskyttet i ét år – men hvis hun så fik en ny (booster) vaccination ville hun være beskyttet i
  mere end 20 år. Tiden gik, 4 år efter skal Helle igen ud at rejse og vil igen gerne beskyttes mod
  leverbetændelsen.
•
•  Hun får nu 2. vaccination og er så beskyttet i mere end 20 år
•
•  Hun er kommet for sent og får at vide, at hun skal starte forfra. Hun får altså igen, hvad der svarer
  til 1. vaccination
•
•  Hun får at vide, at hun er kommet for sent, men hvis hun bliver vaccineret igen og får taget en
  blodprøve efter ca. 1 måned, kan man afklare, om hun har opnået den lange beskyttelse
•
•  Selv om hun er kommet for sent, kan hun få lang beskyttelse, men så skal vaccinedosis være stor
•
•  Før man kan afgøre videre vaccinationer, skal der tages en blodprøve, så vaccinationsstatus kan
  bedømmes
•  Hun får nu 2. vaccination og er så beskyttet i
  mere end 20 år
•  Et T-celle uafhængigt antistofsvar (fx efter immunisering med en ren kulhydrat-vaccine som
  meningokok-vaccinen) er karakteriseret ved?
•
•  At der efter en periode med beskyttende immunitet optræder immunologisk hukommelse
•
•  At der ikke optræder immunologisk hukommelse, idet denne er afhængig af T-hjælpe celler
•
•  At der sker en stigning i antistofsvarets aviditet (antistofferne får højere bindingsstyrke) på grund af
  somatisk hypermutation (som også øger antistof-repertoiret)
•
•  Klasseskift, hvor et initialt IgM antistofsvar hurtigt afløses af udelukkende IgG antistoffer med
  specificitet for kulhydratet
•
•  Antistoffer, hvor antistoffernes lette kæder udelukkende er af lambda-type, og ikke kappa
•   At der ikke optræder immunologisk
  hukommelse, idet denne er afhængig af T-
  hjælpe celler
• Efter et års ophold som ulandsfrivillig er Peter Jensen vent hjem, og man
 har konstateret, at han er blevet inficeret med Mycobacterium
 tuberculosis. Hvis han ikke sættes i behandling, hvilke komponenter af
 hans immunforsvar er de vigtigste mht. at kontrollere infektionen?
•
• Makrofager og antistoffer
•
• Mast celler og T celler der producerer Th2 cytokiner som IL-4
•
• IgG og komplement
•
• Makrofager og T celler der producerer Th1 cytokiner som interferon
 gamma
•
• Makrofager og T celler der producerer Th2 cytokiner som IL-4
• Makrofager og T celler der producerer Th1
 cytokiner som interferon gamma
• Hvilke af de følgende proteiner har ikke betydning for, at
 HIV virus kan passere ind i en celle?
•
• CD4
•
• CXCR4
•
• MHC klasse I
•
• Env
•
• CCR5
•  MHC klasse I
•  Efter en pneumokok-infektion kan påvises antistofdannelse. Alligevel er
  beskyttelsen mod en ny infection med pneumokokker begrænset fordi?
•
•  Antistofniveauet går hurtigt ned
•
•  Antistoffer har ikke betydning ved en pneumokokinfektion
•
•  Pneumokokker eksisterer med mange forskellige typer af kapsel-polysakkarid, og
  beskyttelsen er kun mod den bestemte type der forårsagede infektionen
•
•  Pneumokokkernes overflade er delvis “skjult”, så de kun er vanskeligt tilgængelige
  for antistoffer
•
•  Antistoffer mod pneumokok-polysakkarid er af IgM-type og aktiverer derfor ikke
  komplementsystemet
• Pneumokokker eksisterer med mange
 forskellige typer af kapsel-polysakkarid, og
 beskyttelsen er kun mod den bestemte type
 der forårsagede infektionen

								
To top