Fakulta mechatroniky by fjzhangxiaoquan

VIEWS: 2 PAGES: 1

									                    Fakulta mechatroniky
Názov akcie a jej     Usporiadateľ    Kontaktná osoba   Dátum a miesto    Určené pre
zameranie                             konania
Imatrikulácia       FM Záblatie               14.9.2007   aula  študentov
                                 Záblatie
CONDOR          FM         Ing. Široký Peter  21.-23.5.2008    študentov   III.
                                 Patrovec       stupeň VŠ
Športový deň       FM         Ing. Julény Andrea  máj 2008       akademickú obec
                                 FM Záblatie
Mechatronika 2008 –    FM         Záhorová Jana    4.-6.6.2008
medzinárodná vedecká                       Tr. Teplice
konferencia
Advances       in  FM         Záhorová Jana    november 2008
Mechatronics
medzinárodná vedecká
konferencia
Mechatronické krúžky –  FM         Ing. Janošcová    máj 2008       študentov
prezentácia    prác           Renata
študentov
Letná    škola   –  FM         Ing. Anwarzai    september 2008    študentov stredných
popularizácia                Branislav                 škôl
mechatroniky     na
stredných školách

								
To top