Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Rimaszombati jaras by HC120225053021

VIEWS: 1,085 PAGES: 429

									(SPF) KESOVCE
(LSR) NEPORADZA
(SPF) ABOVCE
(SPF) - NEDOLOŽENÉ VLASTNÍCTVO VIESKA NAD BLHOM
ÁCS Štefan (SPF)  OŽĎANY
ÁCZELOVÁ Francziska (rod. Bornemifsza) (SPF) FIGA
ÁDÁM Barnabáš (SPF)    BLHOVCE
ÁDÁM Barnabáš (ž.Priška r.Kováčová) (SPF)   BLHOVCE
ÁDÁM Dezider (nar.25.3.1914) (SPF)   VEČELKOV
ÁDÁM Dezider (nar.25.3.1914,nebohý,Nová Bašta 51) (SPF)  STUDENÁ
ÁDÁM Eugen (r.č.270503/7650,Nová Bašat č.25) (SPF) STUDENÁ
ÁDÁM Ján (1) (SPF) BLHOVCE
ÁDÁM Ján (č.10/54,Nová Bašta) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
ÁDÁM Ján (M.) (SPF)    VČELINCE
ÁDÁM Ján (m.Brigita r.Kočišová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ÁDÁM Ján (Miško) (SPF) LENKA
ÁDÁM Ján (ml.) (SPF)    VČELINCE
ADÁM Ján (SPF)   FIGA
ÁDÁM Ján (SPF)   BLHOVCE
ÁDÁM Ján (szlanko) (SPF) BLHOVCE
ÁDÁM Jozef (2) (SPF)    BLHOVCE
ÁDÁM Jozef (H.) (SPF)   VČELINCE
ÁDÁM Jozef (mal.1942) (SPF)   BLHOVCE
ÁDÁM Jozef (ml.ž.Elena r.Tóthová) (SPF) BLHOVCE
ÁDÁM Jozef (nar.2.5.1901 Nová Bašta) (SPF)  STUDENÁ
ÁDÁM Jozef (nar.2.5.1901) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ÁDÁM Jozef (SPF) BLHOVCE
ÁDÁM Jozef (ž.Mária r.Kovácsová) (SPF) BLHOVCE
ÁDÁM Juraj (m.Barbora) (SPF)   STUDENÁ
ÁDÁM Ladislav (maloletý) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ÁDÁM Ladislav (SPF)    VČELINCE
ÁDÁM Ladislav (ž.Alžbeta r.Mihályiová) (SPF) BLHOVCE
ÁDÁM Martin (SPF) VČELINCE
ÁDÁM Melichar (kisalbert) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ÁDÁM Melicher (n.4.4.1936,Banská kolónia 56/2 Handlová) (SPF)  NOVÁ BAŠTA
ÁDÁM Melicher (SPF)    NOVÁ BAŠTA
ÁDÁM Menhard (SPF)     STUDENÁ
ÁDÁM Nítus (SPF) VČELINCE
ADÁM Pavel (ml.) (SPF) FIGA
ÁDÁM Pavol (1) (SPF)    VČELINCE
ADÁM Pavol (MĽR) (SPF) STRÁNSKA
ÁDÁM Pavol (MĽR) (SPF) STRÁNSKA
ADÁM Pavol (MĽR, ml.) (SPF)   STRÁNSKA
ÁDÁM Peter (zom.23.7.1927) (SPF)    BLHOVCE
ADÁM Štefan (1) (SPF)   VČELINCE
ADÁM Štefan (2) (SPF)   VČELINCE
ADÁM Štefan (5, Miško) (SPF)   VČELINCE
Ádám Štefan (LSR) PETROVCE
ADÁM Štefan (MĽR) (SPF) STRÁNSKA
ADÁM Štefan (SPF) FIGA
Ádám Štefan (SPF) PETROVCE
ÁDÁM Štefan (ž.Izolda r.Foglárová z.29.8.1981) (SPF) BLHOVCE
ÁDÁM Viktor (nar.1.1.1908 neb.) (SPF) ŠIMONOVCE
ÁDÁM Vojtech (SPF)     VČELINCE
ÁDÁM Zoltán (SPF) HUBOVO
ADAMČÍK Florian (SPF) KALOŠA
ADAMČÍK František (mal.) (SPF) KALOŠA
ADAMČÍK Štefan (mal.) (SPF)    KALOŠA
ADAMČÍKOVÁ Antónia (r.Auxtová) (SPF)      KALOŠA
ADAMÍK Jozef (Jesenské 412) (SPF)    JESENSKÉ
ADAMÍK Štefan (SPF)    MARTINOVÁ
ÁDÁMOVÁ Agnesa (r.Ádámová,m.Jozef) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ADÁMOVÁ Alžbeta (mal., neprejednané) (SPF) STRÁNSKA
ÁDÁMOVÁ Alžbeta (nar.14.10.1913 neb.) (SPF) ŠIMONOVCE
ÁDÁMOVÁ Alžbeta (r.Kočišová,muž Jozef) (SPF)     LENKA
ÁDÁMOVÁ Alžbeta (r.Medeová,m.Štefan) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ÁDÁMOVÁ Alžbeta (r.Mihályiová/muž Ladislav/) (SPF) BLHOVCE
ÁDÁMOVÁ Alžbeta (r.Vinczeová,nebohá) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ÁDÁMOVÁ Alžbeta (r.Vinczeová,nebohá1) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ÁDÁMOVÁ Alžbeta (rod. Rizik Kocsisová) (SPF) VČELINCE
ÁDÁMOVÁ Alžbeta (SPF) VČELINCE
ÁDÁMOVÁ Alžbeta (szlanko) (SPF)     BLHOVCE
Ádámová Barbora (rod.Tóthová) (SPF)   PETROVCE
ÁDÁMOVÁ Erika (maloletá) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ÁDÁMOVÁ Etela (rod. Ádámová) (SPF) VČELINCE
ÁDÁMOVÁ Františka (H., rod. Rizik Kocsisová) (SPF) VČELINCE
ÁDÁMOVÁ Františka (r.Kočišová,muž Jozef) (SPF)    LENKA
ÁDÁMOVÁ Františka (r.Szabová,m.Mikuláš) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
ÁDÁMOVÁ Helena (r.Zsebiková) (SPF) HUBOVO
ÁDÁMOVÁ Ilona (r.Zelníková,muž Zoltán) (SPF) LENKA
ÁDAMOVÁ Jolana (r.Szakácsová) (SPF) LENKA
ÁDÁMOVÁ Jolana (r.Szakáčová) (SPF) LENKA
ÁDÁMOVÁ Jolana (rod. Szakácsová) (SPF)     VČELINCE
ÁDÁMOVÁ Júlia (rod. Gálová) (SPF)    VČELINCE
ÁDÁMOVÁ Julianna (r.Kováčová,m.Matúš) (SPF)     VEČELKOV
ÁDÁMOVÁ Julianna (r.Pócsová,m.Ján) (SPF)    VEČELKOV
ÁDÁMOVÁ Julianna (szlanko) (SPF)     BLHOVCE
Ádámová Katarína (LSR) PETROVCE
Ádámová Katarína (SPF)   PETROVCE
ADÁMOVÁ Ladislavova (m. Ladislav) (SPF)     FIGA
ÁDAMOVÁ Margita (r.Magová,m.Jozef) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ÁDÁMOVÁ Margita (SPF) STUDENÁ
ADÁMOVÁ Margita (Szabová) (SPF)     ZACHAROVCE
ÁDÁMOVÁ Margita (szlanko) (SPF)     BLHOVCE
ADÁMOVÁ Mária (r.Csanková) (SPF)     GEMERČEK
ÁDÁMOVÁ Mária (r.Kovácsová/muž Jozef/) (SPF)     BLHOVCE
ÁDÁMOVÁ Mária (r.Miskeiová/muž Ján/) (SPF) BLHOVCE
ÁDÁMOVÁ Mária (r.Szabová) (SPF)     STUDENÁ
ÁDÁMOVÁ Mária (r.Szabová,nebohá, č.70/56 Nová Bašta) (SPF)  NOVÁ BAŠTA
ÁDÁMOVÁ Mária (rod. Soltészová) (SPF) VČELINCE
ÁDÁMOVÁ Mária (SPF) STUDENÁ
ÁDÁMOVÁ Priška (r.Kovácsová/muž Barnabáš/) (SPF) BLHOVCE
ÁDÁMOVÁ Terézia (Pál) (SPF)    VČELINCE
ÁDÁMOVÁ Terézia (rod. Vargaová) (SPF)VČELINCE
ÁDÁMOVÁ Viktória (r.Ádámová,m.Štefan) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ADÁMOVÁ Zuzana (r.Zádoryová) (SPF) ZACHAROVCE
ÁDÁMOVÁ Zuzana (SPF) VČELINCE
ADAMOVE Júlia (r.Gálová) (SPF) ŠTRKOVEC
ADAMUŠČINOVÁ Elena (r.Kiráľová) (SPF)      HNÚŠŤA
ADLER Jozef (LSR) HODEJOV
ADLER Jozef (SPF) HODEJOV
ADLEROVÁ Terézia (r.Túziová) (LSR) HODEJOV
ADLEROVÁ Terézia (r.Túziová) (SPF)    HODEJOV
ADLEROVÁ Terézia (rod. Strúbelová) (SPF)     FIGA
ADLEROVÁ Terézia (vd.) (SPF) HODEJOV
ADORJÁNOVÁ Františka (rod. Bódiová, H., vdova) (SPF)     FIGA
ADORJANOVA Júlia (SPF) BÁTKA
ADORJANOVÁ Júlia (SPF) BÁTKA
AGOCS Bálint (Kajsza) (SPF)    HAJNÁČKA
AGÓCS Daniel bali (ž.Františka r.Mag) (zomr.26.12.1944) (D 3746/92) (SPF)
   GEMERSKÝ JABLONEC
AGOCS František (Dancso) (SPF) HAJNÁČKA
AGOCS František (Jesztei) (SPF) HAJNÁČKA
AGOCS Gabriel (Jestei) (SPF)    HAJNÁČKA
AGOCS Gabriel (Kajsza) (SPF)    HAJNÁČKA
AGOCS Gabriel (SPF)     HAJNÁČKA
Agócs Gabriel (SPF) PETROVCE
AGÓCS Gabriel kajsza (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCS Gabriel ujház (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
AGOCS Ján (Jesztei) (SPF) HAJNÁČKA
AGOCS Ján (SPF) HAJNÁČKA
AGÓCS Ján (ujház, ž.Pelleová Jolana) (zomr.21.4.1969) (D 416/69) (SPF)
   GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCS Ján jesztei ( ž.Františka Pálová) (SPF)  GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓcS Ján jesztei (ž.Františka Pálová) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCS Jozef (m.Alžbeta r.Tóthová) (SPF) ŠIRKOVCE
AGOCS Július (Kajsza) (SPF)    HAJNÁČKA
AGOCS Július (SPF) HAJNÁČKA
AGOCS Menyhárt (Kajsza) (SPF) HAJNÁČKA
AGOCS Štefan (Jesztei) (SPF)    HAJNÁČKA
AGOCS Štefan (Kajsza) (SPF)    HAJNÁČKA
AGOCS Štefan (SPF) HAJNÁČKA
AGÓCS Štefan (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
AGOCS Štefan (zomrel 11.6.1950) (SPF) HAJNÁČKA
AGÓCS Štefan bali (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCS Štefan barta (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCS Štefan kajsza (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCS Štefan kajsza (ž.Františka Czene) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCS Štefan kisvarga (ž.Barta Ida) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCS Štefan kisvarga (ž.Ida Barta) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCS Štefan kisvarga (ž.Ida Barta) v Amerike (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCS Valent (ž.Pelle Jolana) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCS Valent kisvarga (ž.Jolana Pelle) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
AGOCS Viktor (Jestei) (SPF)    HAJNÁČKA
AGOCS Viktor (Kajsza) (SPF)    HAJNÁČKA
Agócs Viktor (SPF) PETROVCE
AGOCS Viktor (zomrel 2.1.1961) (SPF) HAJNÁČKA
AGOCS Viliam (Kajsza) (SPF)    HAJNÁČKA
AGÓCSOVÁ Alžbeta (r.Végh, m.Štefan) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCSOVÁ Alžbeta (r.Véghová, m.Štefan ujházi) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCSOVÁ Anna ujház (r.Jakabová) (SPF)      GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCSOVÁ Barbora (vd.r.Mihályiová) (SPF)     BLHOVCE
AGOCSOVÁ Fani (r.Jakábová) (SPF)      HAJNÁČKA
AGÓCSOVÁ Františka (r.Agócsová kisvarga, m.Štefan jesztei) v Amerike (SPF)
    GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCSOVÁ Františka (r.Jakabová bánó, m.Gabriel jesztei) (SPF)   GEMERSKÝ
JABLONEC
AGOCSOVÁ Jolana (r.Agocsová, m.Alexander) (SPF) HAJNÁČKA
AGÓCSOVÁ Juliana (r.Feješová) (LSR) HODEJOV
AGÓCSOVÁ Juliana (r.Feješová) (SPF) HODEJOV
AGOCSOVÁ Juliana (r.Nagyová) (SPF) HAJNÁČKA
AGÓCSOVÁ Julianna (r.Kakuková, m.Ján kisvarga) (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
AGOCSOVÁ Margita (Dancso) (SPF)      HAJNÁČKA
AGÓCSOVÁ Margita (r.Szókovács, m.Jozef) (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCSOVÁ Mária (r.Szó csonka, m.Štefan barta) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCSOVÁ Mária ujház (r.Nagyová hapári, m.Gabriel) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
AGÓCSOVÁ Valéria mal. (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
AGOČOVÁ Barbora (r.Viroková,m.Štefan) (SPF) GORTVA
AGONAS František (st.) (SPF)    FIGA
AGONAS František Ladislav (ml.) (SPF) FIGA
AGONÁS Ladislav (ml. Ferenc) (SPF)     VČELINCE
AGONÁSOVÁ Helena (r.Bódiová) (SPF) STRÁNSKA
AGONÁŠ Ján (č.336,Ožďany) (SPF)      OŽĎANY
AGONÁŠ Ladislav František (mal., neprejednané) (SPF) STRÁNSKA
AGONÁŠOVÁ Helena (r.Bódiová) (SPF) STRÁNSKA
AJNÁCSKOI Štefan (SPF) HAJNÁČKA
AJNÁCSKOIOVÁ Gizela (r.Patakyová) (SPF)      HAJNÁČKA
Albehesová Júlia (SPF)    VEĽKÝ BLH
ALBERT Jozef (Jesenské 218) (SPF)     JESENSKÉ
Albert Michal (LSR) LUKOVIŠTIA
Albert Michal (SPF) LUKOVIŠTIA
ALBERT Ondrej (SPF)     JESENSKÉ
Albert Ondrej (ž.Júlia Panková Babinec č.33) (SPF)   LUKOVIŠTIA
ALBERTOVÁ Etela (r.Kósiková zomrela) (SPF) JESENSKÉ
ALBERTOVÁ Magda (rod. Báťková, nar.15.11.1934) (SPF)     BELÍN
Albertus Jozef (LSR) PADAROVCE
ALBERTUS Jozef (NV)(SPF)      DRAŽICE
Albertus Jozef (SPF) PADAROVCE
ALBERTUS Karol (ml.) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
Albertusová Anna (LSR)    PADAROVCE
ALBERTUSOVÁ Anna (NV)(SPF) DRAŽICE
ALBERTUSOVÁ Anna (r.Gembická) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
Albertusová Anna (SPF)   PADAROVCE
ALBERTUSOVÁ Priška rod.ALBERTUSOVÁ (NV)(SPF)       DRAŽICE
ALEXAIOVÁ Helena (r.Vidová/muž Vojtech/) (SPF)    CHRÁMEC
Alexyová Alžbeta (rod.Dudášová) (SPF) PADAROVCE
Alj Pavol (mladší /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
ALMÁSIOVÁ Helena (rod. Švajková) (SPF)     VČELINCE
ALMÁSSY Andrej (SPF) VČELINCE
ALMÁŠI Ján (ž.Zuzana r.Morháčová) (SPF)    OŽĎANY
ALMÁŠIOVÁ Helena (r.Švajková,nar.6.7.1906,bytom USS) (SPF)    LENKA
ALMÁŠIOVÁ Irena (rod. Stehlová) (SPF) FIGA
ALTMAN Samuel (ž.Ernestína r.Bernátová) (SPF) BLHOVCE
ALTMANOVÁ Ernestína (r.Bernátová/muž Samuel/) (SPF)    BLHOVCE
AMBRUS Ján (syn Jána a ž.Margity r.Kovácsovej) (SPF) ABOVCE
AMBRUS Ladislav (syn Jána ž.Margita r.Kiszelyová) (SPF)  ABOVCE
AMBRUSOVÁ Margita (mal.dcéra Jána a ž.Margity r.Kovácsovej) (SPF)  ABOVCE
Ambruš Ján (SPF) BUDIKOVANY
AMBRUŠ Ladislav (LSR) NEPORADZA
AMBRUŠ Ladislav (SPF) NEPORADZA
AMBRUŠ Martin (m.Barbora r.Szabóová) (LSR) NEPORADZA
AMBRUŠ Martin (m.Barbora r.Szabóová) (SPF) NEPORADZA
AMBRUŠ Martin (nar.24.2.1944) (SPF) NEPORADZA
AMBRUŠOVÁ Barbora (r.Szabóová,m.Martin) (LSR)    NEPORADZA
AMBRUŠOVÁ Barbora (r.Szabóová,m.Martin) (SPF)    NEPORADZA
AMBRUŠOVÁ Rozália (SPF)      NEPORADZA
AMBRUŠOVÁ Zuzana (r.Baníková) (SPF) ŠPANIE POLE
Ambrušová Zuzana (rod.Benedeková) (SPF)    BUDIKOVANY
AMBRUŠOVÁ Žofia (SPF) NEPORADZA
AMBRÚZS Ondrej (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Ambružová Sabina (rod.Gešková) (LSR) HOSTIŠOVCE
Ambružová Sabina (rod.Gešková) (SPF) HOSTIŠOVCE
Anderko Július (LSR)HOSTIŠOVCE
ANDERKÓ Štefan (/ž.Zuzana r.Bödová/) (SPF) DRŇA
ANDERKÓ Valent (ž.Alžbeta r.Bacsová) (SPF) DRŇA
ANDERKÓ Zoltán (neb.) (SPF)    DRŇA
ANDERKÓOVÁ Alžbeta (rod.Bacsóová /Valentová/) (SPF)    ŠIMONOVCE
ANDERKÓOVÁ Mária (/dcéra Barnabáša/ 4.3.1943) (SPF)    DRŇA
ANDERKOVÁ Zuzana (rod.Bödová) (SPF)      DRŇA
ANDERKOVÁ Zuzana (rod.Imreczeová) (SPF) DRŇA
ÁNDO Ferdinand (nebohý) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ÁNDÓ Ferdinand (nebohý) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ÁNDÓ Hiblar (maloletý) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
ÁNDÓ Štefan (ml.) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ANDÓ Štefan (nar.20.12.1906 Večelkov) (SPF) STUDENÁ
ÁNDÓ Štefan (st.) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
ÁNDÓ Viktor (r.č.470302/727,Agátová č.13 R.Sobota) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ÁNDOVÁ Margita (nebohá) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ÁNDOVÁ Mária (SPF)     NOVÁ BAŠTA
ÁNDÓVÁ Mária (SPF)     NOVÁ BAŠTA
ÁNDOVÁ Valéria (nebohá) (SPF) NOVÁ BAŠTA
ANDRÁSSY Jozef (SPF) VČELINCE
ANDRÁSSYOVÁ Júlia (rod. Komlóšová) (SPF) VČELINCE
ANDRÁŠI Ladislav (Jesenské 330) (SPF) JESENSKÉ
ANDRÁŠIK Jozef (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRÁŠIOVÁ Júlia (r.Balážová,Jesenské 330) (SPF)   JESENSKÉ
ANDRAŠIOVÁ Juliana (rod.Balážová) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
ANDRIK Andrej (mal.) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRÍK Andrej (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRIK Ján (ml.ž.Zuzana r.Habánová zom.) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRÍK Július (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRIK Július (zom.2.2.1973) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRÍK Ladislav (DR.) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRIK Ladislav (Dr.Maďarsko) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRIK Ondrej (ml.matka Zuzana r.Roháková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRÍK Ondrej (najmladší) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRIK Samuel (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRÍKOVÁ Alžbeta (r. Roháková) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRIKOVÁ Alžbeta (r.Roháková/muž Július/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRÍKOVÁ Mária (r. Mišáková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRÍKOVÁ Mária (r. Pavellová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRÍKOVÁ Mária (r. Tökölyová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRIKOVÁ Mária (r.Mišáková/muž Ondrej/zom.7.1.1955) (SPF)   RIMAVSKÁ
SOBOTA
ANDRIKOVÁ Mária (r.Pavellová/muž Pavel/) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRÍKOVÁ Zuzana (r. Roháková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRIKOVÁ Zuzana (r.Andriková zom.18.12.1973) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRIKOVÁ Zuzana (r.Roháková/muž Pavel/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ANDRIŠEKOVÁ Zuzana (r.Ivanová) (SPF)      RIMAVSKÉ ZALUŽANY
ANGYALOVÁ Ida (rod. Bornemifszaová) (SPF) FIGA
ANTAL Daniel (nar.19.2.1941,zom.18.11.1992) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
ANTAL Daniel (SPF)      HNÚŠŤA
ANTAL František (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Antal Ján (Jakub, maloletý, ded. 1941) (LSR)  LUKOVIŠTIA
Antal Ján (Jakub, maloletý, ded. 1941) (SPF)  LUKOVIŠTIA
Antal Ján (LSR)   KROKAVA
ANTAL Ján (m.Jolana r.Hrušková) (SPF) HNÚŠŤA
ANTAL Ján (m.Zuzana r.Rošková) (SPF) HNÚŠŤA
ANTAL Ján (mal.) (SPF)    KLENOVEC
ANTAL Ján (Martin) (SPF) KLENOVEC
ANTAL Ján (matka Zuzana r.Kiráľová) (SPF)   KLENOVEC
ANTAL Ján (mináčkin) (SPF)     KLENOVEC
ANTAL Ján (nar.27.9.1898 ž.Juliana r.Moncoľová) (SPF) KLENOVEC
Antal Ján (SPF)   BUDIKOVANY
ANTAL Ján (ž.Elena r.Kováčová) (SPF) KLENOVEC
ANTAL Ján (ž.Helena r.Pavlove) (SPF)    LEHOTA NAD RIMAVICOU
ANTAL Jozef (mal.1937) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
ANTAL Július (zom.18.2.1978) (SPF)     LEHOTA NAD RIMAVICOU
ANTAL Juraj (SPF) KLENOVEC
Antal Martin (LSR) KROKAVA
Antal Martin (SPF) KROKAVA
ANTAL Michal (búrkin) (SPF)    KLENOVEC
ANTAL Michal (chudickin) (SPF) KLENOVEC
ANTAL Michal (Kováč) (SPF)     HNÚŠŤA
Antal Michal (LSR) KROKAVA
ANTAL Michal (parobkulin) (SPF) HNÚŠŤA
Antal Michal (SPF) KROKAVA
ANTAL Mikuláš (mal.1937) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ANTAL Miloš (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Antal Ondrej (LSR) KROKAVA
ANTAL Ondrej (mináčkin) (SPF) KLENOVEC
Antal Ondrej (SPF) CHANAVA
ANTAL Pavel (1) (SPF)     KLENOVEC
ANTAL Pavel (2) (SPF)     KLENOVEC
Antal Pavel (brat Antal Ján) (SPF) LUKOVIŠTIA
ANTAL Pavel (pavkulin) (SPF)    HNÚŠŤA
ANTAL Pavel (roškulin) (SPF)    KLENOVEC
ANTAL Pavel (ž.Zuzana r.Brndiarová) (SPF)    KLENOVEC
ANTAL Samuel (SPF)      KRASKOVO
Antal Štefan (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
ANTAL Štefan (SPF) HUBOVO
ANTAL Štefan mal. (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
Antal Vladimír (Kibzo Horné Zahorany č.27) (LSR)  LUKOVIŠTIA
Antal Vladimír (Kibzo Horné Zahorany č.27) (SPF)  LUKOVIŠTIA
Antalec Ján (LSR) LIPOVEC
Antalec Ján (SPF)   LIPOVEC
ANTALEC Ondrej (SPF)     POTOK
ANTALECOVÁ Judita (SPF)      POTOK
ANTALECOVÁ Juliana (SPF)      POTOK
ANTALECOVÁ Mária (r.Krokavcová) (SPF)      POTOK
ANTALECOVÁ Mária (SPF)       POTOK
ANTALECOVÁ Zuzana (mal.) (SPF)      POTOK
ANTALECOVÁ Zuzana (r.Molnárová / vrbanský /) (SPF) POTOK
Antalecová Zuzana (rod.Rimavcová) (LSR) LIPOVEC
Antalecová Zuzana (rod.Rimavcová) (SPF) LIPOVEC
ANTALECOVÁ Zuzana (SPF)      POTOK
ANTALÍK Ján (SPF) HNÚŠŤA
ANTALÍK Ondrej (nar.3.2.1934) (SPF)   HNÚŠŤA
ANTALIK Štefan (mal.) (SPF)    KLENOVEC
Antalíková Emília (rod.Macúriková) (SPF) KROKAVA
Antalíková Zuzana (rod.Čierná) (SPF)   HNÚŠŤA
ANTALOVÁ Alžbeta (r.Černok) (SPF)    ČÍŽ
ANTALOVÁ Edita (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ANTALOVÁ Etelka mal. (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
Antalová Helena (rod.Benková) (LSR)   KROKAVA
Antalová Helena (rod.Benková) (SPF)   KROKAVA
ANTALOVÁ Jolana mal. (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
Antalová Judita (LSR)     KROKAVA
Antalová Judita (SPF)     KROKAVA
ANTALOVÁ Juliana (r.Bartová) (SPF)    HUBOVO
ANTALOVÁ Juliana (r.Moncoľová/muž Ján/) (SPF)   KLENOVEC
ANTALOVÁ Juliana (r.Paľove/muž Ondrej/) (SPF)   LEHOTA NAD RIMAVICOU
ANTALOVÁ Juliána (rod. Mináčová) (SPF)    VČELINCE
ANTALOVÁ Juliana (SPF) KLENOVEC
ANTALOVÁ Julianna (r.Mináčová,m.Ondrej) (SPF)   LENKA
Antalová Katarína (LSR)   KROKAVA
Antalová Katarína (SPF)   KROKAVA
Antalová Margaréta (LSR) KROKAVA
Antalová Margaréta (SPF) KROKAVA
Antalová Margita (rod.Antalová) (SPF)  KROKAVA
Antalová Margita (SPF)   KROKAVA
ANTALOVÁ Margita mal. (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
ANTALOVÁ Mária (r.Lerchová,m.Ján,vdova) (SPF)   HNÚŠŤA
Antalová Mária (rod.Benková) (SPF)    KROKAVA
Antalová Mária (rod.Ďurianová) (LSR)   KROKAVA
Antalová Mária (rod.Ďurianová) (SPF)   KROKAVA
Antalová Mária (rod.Ondrejová) (LSR)   KROKAVA
Antalová Mária (rod.Ondrejová) (SPF)   KROKAVA
Antalová Mária (SPF)    KROKAVA
ANTALOVÁ Regína (r.Deáková) (SPF) VEČELKOV
ANTALOVÁ Rozália (r.Töröková,m.Michal) (SPF)    NEPORADZA
Antalová Zuzana (LSR)    KROKAVA
ANTALOVÁ Zuzana (r.Szuhayová) (SPF) HUBOVO
ANTALOVÁ Zuzana (r.Štefániková/muž Ján/) (SPF)   KLENOVEC
ANTALOVÁ Zuzana (r.Tóthová,m.Ján) (SPF)    KESOVCE
Antalová Zuzana (rod.Balagová) (SPF)   KROKAVA
Antalová Zuzana (rod.Gallová) (SPF)   KROKAVA
Antalová Zuzana (rod.Kiliková) (SPF)   CHANAVA
Antalová Zuzana (rod.Poprocká) (SPF)   KROKAVA
Antalová Zuzana (rod.Tomanová) (LSR) KROKAVA
Antalová Zuzana (rod.Tomanová) (SPF) KROKAVA
Antalová Zuzana (SPF)    KROKAVA
ANTALOVÁ Zuzana (vd.r.Kiráľová/muž Ján,Michal/) (SPF)  KLENOVEC
Arany Adolf (SPF) CHANAVA
ARÁNY Alexander (maloletý) (SPF)     NEPORADZA
ARÁNY Gejza (maloletý) (SPF)    NEPORADZA
Arany Ján (m Véghová Juliana/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Arany Ján (SPF)   CHANAVA
ARANY Ján (ž.Júlia r.Véghová) (SPF)   ABOVCE
Arany Július (SPF) CHANAVA
ARANY Ladislav (SPF)    ABOVCE
Arany Ondrej (SPF) CHANAVA
Arany Pavel (SPF) CHANAVA
ARÁNY Pavol (m.Júlia r.Kaszová) (SPF) NEPORADZA
Arany Štefan (SPF) CHANAVA
Aranyová Alžbeta (rod.Molnárová) (SPF) CHANAVA
Aranyová Irma (SPF) CHANAVA
ARANYOVÁ Juliana (r.Gergely) (SPF)    ČÍŽ
ARDAMICA Jozef (Michal) (SPF) KLENOVEC
ARTMAN Ján (ml.) (SPF) HRACHOVO
ÁRVAI Ján (m. Júliana r. Tergáczová) (SPF)  JANICE
ÁRVAIOVÁ Alžbeta (rod.Kuszaová) (SPF)     DRŇA
ÁRVAY Andrej (SPF)      JANICE
ÁRVAY Gejza (SPF) BARCA
ARVAY Ján (SPF) JANICE
ÁRVAY Ján (SPF) JANICE
ARVAY Jozef (SPF) FIGA
ARVAY Július (SPF) BÁTKA
ÁRVAY Michal (SPF)      KALOŠA
ARVAY Vojtech (manž. Margita r. Vargová) (SPF)   MARTINOVÁ
ARVAYOVA Juliana (r Tergaczova) (SPF) JANICE
ÁRVAYOVÁ Juliana (r. Tergácová) (SPF) JANICE
ÁRVAYOVÁ Júliana (r.Tergácz) (SPF)    JANICE
ÁRVAYOVÁ Margita (r.Balážová) (SPF) KALOŠA
ARVAYOVÁ Margita (Vargová manž. Vojtech) (SPF) MARTINOVÁ
ASZTALOS Ladislav (1) (SPF)     VČELINCE
ASZTALOSOVÁ Etela (SPF)       VČELINCE
ASZTALOSOVÁ Gizela (SPF)      HUBOVO
ASZTALOSOVÁ Helena (rod. Kocsisová) (SPF) VČELINCE
ASZTALOSOVÁ Jolana (SPF)      HUBOVO
ASZTALOSOVÁ Mária (r.Bacsanyecová/muž Juraj/) (SPF)  ABOVCE
Asztaloš Anton (SPF) CHANAVA
Asztaloš Elemír (zomrel 26.1.1981) (SPF) CHANAVA
ASZTALOŠ Gejza (maloletý) (SPF) KESOVCE
Asztaloš Gejza (zomrel 6.10.1982) (SPF) CHANAVA
Asztaloš Ján (SPF) CHANAVA
Asztaloš Martin (SPF)    VEĽKÝ BLH
Asztaloš Matej (SPF) VEĽKÝ BLH
Asztaloš Ondrej (SPF)    CHANAVA
Asztaloš Štefan (SPF)CHANAVA
ASZTALÓŠIOVÁ Františka (r.Kováčová) (SPF) KRÁĽ
ASZTALOŠOVÁ Barbora (maloletá) (SPF)KESOVCE
Asztalošová Gizela (SPF) CHANAVA
Asztalošová Helena (SPF) CHANAVA
Asztalošová Jolana (SPF)   CHANAVA
ASZTALOŠOVÁ Júlia (r.Ujpálová,m.Ľudovít) (SPF)   KESOVCE
Asztalošová Júlia (rod.Ferenczová) (SPF) CHANAVA
Asztalošová Mária (rod.Dávidová) (SPF) CHANAVA
ASZTALOŠOVÁ Rozália (maloletá) (SPF) KESOVCE
Asztalošová Zuzana (rod.Bódiová) (SPF) CHANAVA
ATTOMYROVÁ Laura (r.Gomoryová) (SPF)     HAJNÁČKA
AUXT Ján (SPF)    KALOŠA
AUXT Jozef (SPF) KALOŠA
AUXT Július (27.5.1909)(SPF)    VČELINCE
AUXT Ľudevit (ž.Antónia Kovalčiková) (SPF)  KALOŠA
AUXT Vojtech (SPF) KALOŠA
AUXTOVÁ Antónia (r.Kovalčíková) (SPF) KALOŠA
BABARÍK Koloman (m.Júlia r.Petriková) (SPF) ŠIRKOVCE
BABARÍK Štefan (m.Zuzana r.Antalíková) (SPF) JESENSKÉ
BABARÍKOVÁ Juliana (r.Petríková) (SPF) JESENSKÉ
BABARÍKOVÁ Zuzana (r.Antalíková) (SPF)     ŠIRKOVCE
BÁBEL Michal (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
BÁBELOVÁ Mária (r.Riapošová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Babic Andrej (LSR) LUKOVIŠTIA
Babic Andrej (SPF) LUKOVIŠTIA
BABIC Ján (/k.ž.Pemerová Mária/) (SPF) POTOK
Babic Ján (LSR)   LIPOVEC
BABIC Ján (mal.) (SPF)   POPROČ
BABIC Ján (nar.05.05.1912) (SPF) ŠPANIE POLE
Babic Ján (Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Babic Ján (Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Babic Ján (SPF)   HNÚŠŤA
BABIC Jozef (SPF) BLHOVCE
BABIC Martin (SPF) ZACHAROVCE
Babic Michal (Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Babic Michal (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Babic Ondrej (Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Babic Ondrej (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Babica Ondrej (Hrušovo č.21) (LSR)    LUKOVIŠTIA
Babica Ondrej (Hrušovo č.21) (SPF) LUKOVIŠTIA
Babicová Emília (Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Babicová Emília (Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Babicová Irena (Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Babicová Irena (Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Babicová Judita (Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Babicová Judita (Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Babicová Judita (rod.Trochová Ratkovská Zdychava) (LSR)  ROVNÉ
Babicová Judita (rod.Trochová Ratkovská Zdychava) (SPF)  ROVNÉ
BABICOVÁ Judita (SPF) POTOK
Babicová Margita (Hrušovo č.21) (LSR) LUKOVIŠTIA
BABICOVÁ Mária (r.Kasárová / Jánova /) (SPF) POTOK
Babicová Mária (Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Babicová Mária (Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Babicová Mária (rod.Križová Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Babicová Mária (rod.Urbanová) (SPF)   HNÚŠŤA
BABICOVÁ Mária (SPF) KLENOVEC
Babicová Rozália (Hrušovo č.21) (LSR)  LUKOVIŠTIA
BABICOVÁ Zuzana (r.Kamenská) (SPF) BLHOVCE
Babicová Zuzana (Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Babicová Zuzana (Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Babicová Zuzana (rod.Laurová) (SPF)   HNÚŠŤA
Babicová Zuzana (rod.Laurová, Jancko) (SPF)  HNÚŠŤA
BABICOVÁ Zuzana (SPF) POPROČ
BABÍK Andrej (SPF) UZOVSKÁ PANICA
BABÍK Dezider (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
BABÍK Dionýs (Uzovská Panica 134) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
BABÍK Ján (belso) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
BABÍK Ján (kulso) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
BABÍK Ján (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
BABIK Jozef (SPF) BARCA
BABÍK Jozef (SPF) IVANICE
BABIK Ladislav (SPF)    VČELINCE
Babík Michal (SPF) VEĽKÝ BLH
BABÍK Mikuláš (mal.) (SPF)     RADNOVCE
BABIK Mikuláš (ž.Juliana r.Bodonová, Zádor) (SPF)  VIESKA NAD BLHOM
Babik Ondrej (SPF) CHANAVA
BABÍK Ondrej (ž.Mária r.Adorjánová) (SPF)   IVANICE
BABÍK Štefan (ml.) (SPF) RADNOVCE
BABIK Štefan (ž.Alžbeta r.Pozsgayová) (SPF)  VIESKA NAD BLHOM
BABÍK Vojtech (kulso) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
BABÍK Vojtech (z PKV 392) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
BABIK Zoltán (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BABIKOVÁ Alžbeta (r.Bettesová/muž Anton/zom.10.11.1970) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
BABIKOVÁ Alžbeta (r.Lehotaiová/muž Štefan/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BABÍKOVÁ Alžbeta (rod. Lehotai, m. Štefan) (SPF)  RADNOVCE
BABÍKOVÁ Barbara (r.Kosik m.Andrej Niž.Valice) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
Babíková Barbora (rod.Sonkolyová) (SPF) VEĽKÝ BLH
BÁBIKOVÁ Barbora (SPF) VČELINCE
BABIKOVÁ Gizela (r.Ruzsinszkiová) (SPF)    BARCA
BABIKOVÁ Gizela (rod. Kováčová) (SPF) VČELINCE
BABIKOVÁ Gizela (vd.r.Ruzsinszkiová/muž Štefan/) (SPF)  ABOVCE
Babíková Katarína (rod.Fodorová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Babíková Margita (rod.Gešková) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Babíková Margita (rod.Pecsöková, Geško) (SPF) VEĽKÝ BLH
BABIKOVÁ Mária (maloletá) (SPF)     RIEČKA
BABÍKOVÁ Mária (r.Adorjánová/muž Ondrej/) (SPF)   IVANICE
Babiková Mária (rod.Adorjánová) (SPF) CHANAVA
BABIKOVÁ Mária (SPF) VČELINCE
BABIKOVÁ Piroška (ml.vydatá Hudecová/muž Štefan/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BABÍKOVÁ Ružena (vd.r.Nagyová, nar.10.06.1909) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
BABÍKOVÁ Zuzana (r.BABÍKOVÁ) (SPF)       UZOVSKÁ PANICA
BABKOVÁ Anna (r.Kislingerová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BABÓKOVÁ Zuzana (r.Čáková) (SPF)     LENKA
BABOL Jozef (ž.Agneša) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
BABOĽ Jozef (ž.Helena) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
BABOLOVÁ Agneša (r.Zlukyová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
BABOĽOVÁ Helena (r.Odlerová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
BABUĽA Alexander (SPF) ČÍŽ
BABUĽA Andrej (ml.) (SPF)     OŽĎANY
BABULYA Barnabáš (SPF) OŽĎANY
BABULYA Vojtech (SPF) ČÍŽ
BABULYOVÁ Helena (vd.žena neb.Juraja) (SPF) ČÍŽ
BABUS Dezider (mal.) (SPF)     ABOVCE
Babus Gejza (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
BABUS Gejza (mal.) (SPF) ABOVCE
Babus Ján (m Cziziová Barbara /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
BABUS Jozef (ž.Estera r.Madarászová) (SPF)   ABOVCE
BABUSOVÁ Albína (mal.) (SPF) ABOVCE
BABUSOVÁ Rozália (mal.) (SPF) ABOVCE
Babuš Albín (SPF) CHANAVA
Babuš Arpád (SPF) CHANAVA
Babuš Barnabáš (SPF)    CHANAVA
Babuš Dezider (SPF) CHANAVA
Babuš Ján (SPF)   CHANAVA
Babuš Jozef (SPF) CHANAVA
BABUŠ Ladislav (SPF)    KRÁĽ
Babuš Zoltán (SPF) CHANAVA
BABUŠ-KOVÁČ Ondrej (SPF)     MARTINOVÁ
Babušová Irena (SPF) CHANAVA
Babušová Irma (SPF) CHANAVA
BABUŠOVÁ Mária (r.Korbelyová) (SPF) STRÁNSKA
Babušová Rozália (SPF)   CHANAVA
BABUŠOVÁ Zuzana (r.Ligártová) (SPF) KRÁĽ
BACÍK Ondrej (mladší) (SPF)    HNÚŠŤA
BACÍKOVÁ Júlia (r.Kališková,nar.18.7.1899,zomrela) (SPF)  HNÚŠŤA
BACÍKOVÁ Zuzana (r.Grendelová) (SPF) HNÚŠŤA
BACSKAIOVÁ Júlia (rod.Bartová) (SPF) DRŇA
BACSO Arpád (/ž.Jolana r.Pálová/ neb.) (SPF)   ŠIMONOVCE
BACSO D Štefan (/ž.Šarlota r.Bödová/ neb.) (SPF) ŠIMONOVCE
BACSO Gejza (/syn Ladislava/) (SPF)   ŠIMONOVCE
BACSO Ladislav (/ž.Helena r.Bödová/) (SPF)    ŠIMONOVCE
BACSO Ladislav (SPF)    DRŇA
BACSO Ľudovít (/ž.Alžbeta r.Bödová/) (SPF)    ŠIMONOVCE
BACSO Ľudovit (ž.Alžbeta r.Bődová)(SPF)     ŠIMONOVCE
BACSO Mikuláš (/ž.Juliana r.Bödová/) (SPF)    ŠIMONOVCE
BACSÓ Štefan (m.Karolína r.Bödová) (SPF)     ŠIRKOVCE
BACSÓ Štefan (nagy /ž.Karolína r.Bödová/) (SPF) DRŇA
BACSO Štefan (Zvolen) (SPF)    ŠIMONOVCE
BACSÓOVÁ Alžbeta (Felsö rod.Bödová) (SPF) ŠIMONOVCE
BACSÓOVÁ Alžbeta (Nagy rod.Bödová /Ľudovitová/) (SPF)   ŠIMONOVCE
BACSÓOVÁ Irena (r. Czikoraová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BACSÓOVÁ Irena (SPF) ŠIMONOVCE
BACSÓOVÁ Irma (r.Czikorová) (SPF)    JESENSKÉ
BACSÓOVÁ Karolína (Nagy rod.Bödová /Štefanová/) (SPF)   ŠIMONOVCE
BACSÓOVÁ Karolina (rod.Bödová /pandó/) (SPF)     DRŇA
BACSÓOVÁ Mária (G. rod.Papová neb.) (SPF) ŠIMONOVCE
BACSÓOVÁ Šarlota (SPF) ŠIRKOVCE
BACSÓOVÁ Terézia (r.LÖkösová) (SPF) ŠIRKOVCE
BACSÓOVÁ Zlatica (SPF) ŠIMONOVCE
BACSOVÁ Alžbeta (rod.Bödová) (SPF) ŠIMONOVCE
BACSOVÁ Júlia (r.Lökösová) (SPF)     ŠIRKOVCE
BACSOVÁ Juliana (rod.Györgyová) (SPF) ŠIMONOVCE
BACZUKOVÁ Helena (r.Molnárová/muž Ľudovít/) (SPF) ABOVCE
BAČOVÁ Júlia (SPF)     ŠIMONOVCE
Bačová Juliana (rod.Benčíková) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Bačová Juliana (rod.Benčíková) (SPF)   HOSTIŠOVCE
BADINKA Martin (k.ž.Mária r.Trčanová) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
BADINKA Matej (k.ž.Anna r.Bariaková) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
BADINKOVÁ Júlia (mal.) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
BADINKOVÁ Mária (r.Juhaniaková, vlast.zomrela) (SPF)  RIMAVSKÁ BAŇA
BAGOĽOVÁ Jolana (r.Bárdiová,nar.2.4.1923,zomrela) (LSR) HNÚŠŤA
BAGOĽOVÁ Jolana (r.Bárdiová,nar.2.4.1923,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
BACHIKEIN Armin (SPF) LENKA
BACHSTEIN Armin (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
BAJCER Ľudovít (SPF)    TOMÁŠOVCE
BAJCER Vojtech (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
BAJCEROVÁ Margita (r.Babíková) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Bajczer Mikuláš (SPF)    VEĽKÝ BLH
BAJCZEROVÁ Julianna (r.Csikfejesová) (SPF) TOMÁŠOVCE
Bajczerová Valéria (rod.Katonová) (SPF) VEĽKÝ BLH
BAJNOKOVÁ Zuzana (vd.r.Balázsová/muž Ondrej/) (SPF)   BARCA
BAJOVÁ Alžbeta (Pongová) (SPF) MARTINOVÁ
BAJÚSZ Ladislav (SPF)    FIGA
BAJÚSZOVÁ Mária (rod. Bartová) (SPF) FIGA
BAJUSZOVÁ Rozália (rod. Babíková) (SPF)   VČELINCE
BAKALÁROVÁ Elena (r.Kosecová, manž. Juraja) (SPF) HODEJOV
BAKOŠ Ján (ž.Jolana r.Končeková) (SPF) ŠPANIE POLE
BAKOŠ Štefan (m.Juliana r.Vargová) (SPF)   RIEČKA
BAKOŠOVÁ Júlia (r.Lihányiová,zomrela) (LSR) HNÚŠŤA
BAKOŠOVÁ Júlia (r.Lihányiová,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
Bakošová Juliana (rod.Šoltésová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Bakošová Mária (rod.Bugárová) (SPF)   LIPOVEC
BAKSAYOVÁ Ida (vd.r.Bernáthová/muž Dezider/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Balag Ján (Kompar Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Balag Ján (Kompar Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Balag Ján (LSR)    KROKAVA
Balag Ján (SPF)    KROKAVA
Balag Martin (LSR) KROKAVA
Balag Martin (SPF) KROKAVA
Balag Michal (LSR) KROKAVA
Balag Michal (SPF) KROKAVA
Balagová Emília (rod.Ďurianová) (SPF)  KROKAVA
Balagová Ján (SPF) KROKAVA
Balagová Judita (LSR)    KROKAVA
Balagová Judita (rod.Gallová) (SPF) KROKAVA
Balagová Judita (SPF)    KROKAVA
Balagová Mária (LSR)    KROKAVA
Balagová Mária (rod.Antalová) (LSR)   KROKAVA
Balagová Mária (rod.Antalová) (SPF)   KROKAVA
Balagová Mária (rod.Ďurianová) (SPF)  KROKAVA
Balagová Mária (rod.Macúriková) (LSR) KROKAVA
Balagová Mária (rod.Macúriková) (SPF) KROKAVA
Balagová Mária (SPF)    KROKAVA
Balagová Zuzana (LSR)    KROKAVA
BALAGOVÁ Zuzana (r.Tereková) (SPF) POPROČ
Balagová Zuzana (rod.Benková) (SPF)   KROKAVA
Balagová Zuzana (rod.Ďurianová) (SPF) KROKAVA
Balagová Zuzana (rod.Tereková) (LSR)  KROKAVA
Balagová Zuzana (rod.Tereková) (SPF)  KROKAVA
Balagová Zuzana (SPF)    KROKAVA
BALAJTHY Štefan (Tr.ČSA 27 Karlove Vary) (SPF)  LENKA
BALAJTHYOVÁ Juliana (mal.) (SPF)    GEMERČEK
BALAJTI Ľudovít (SPF)    VALICE
BALAJTI Štefan (SPF)    VČELINCE
BALAJTIOVÁ Ida (SPF) LENKA
BALAJTIOVÁ Katarína (mal.) (SPF)    VALICE
BALAJTYOVÁ Elizabet (SPF)     VALICE
BALANG Daniel (Paľove) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
BALANG Ján (Paľove) (SPF)     LEHOTA NAD RIMAVICOU
BALANG Pavel (ml.Paľove) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
BALANG Pavel (ž.Mária r.Paľove zadný) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
BALANGOVÁ Mária (r.Voloviarová) (SPF)    RIMAVSKÁ BAŇA
BALANGOVÁ Zuzana (r.Kosnová) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
BALAŠKA Ján (LSR)      HNÚŠŤA
BALAŠKA Ján (m.Zuzana r.Balašková) (LSR)   HNÚŠŤA
BALAŠKA Ján (m.Zuzana r.Balašková) (SPF)   HNÚŠŤA
BALAŠKA Ján (ml.) (SPF) POPROČ
Balaška Ján (SPF)  HNÚŠŤA
BALAŠKA Juraj (m.Mária r.Likierová) (LSR)  HNÚŠŤA
BALAŠKA Michal (.) (SPF) HNÚŠŤA
BALAŠKA Michal (Grendel) (SPF) HNÚŠŤA
BALAŠKA Michal (m.Judita r.Karasová) (LSR) HNÚŠŤA
BALAŠKA Michal (m.Judita r.Karasová) (SPF) HNÚŠŤA
BALAŠKA Michal (mladší) (SPF) HNÚŠŤA
BALAŠKA Michal (panko,m.Mária r.Balašová) (LSR)  HNÚŠŤA
Balaška Michal (Pauko) (SPF)   HNÚŠŤA
Balaška Michal (SPF) HNÚŠŤA
BALAŠKA Ondrej (LSR) HNÚŠŤA
Balaška Ondrej (Pauko) (SPF)   HNÚŠŤA
BALAŠKA Ondrej (SPF) HNÚŠŤA
BALAŠKA Pavel (m.Zuzana r.Miklová) (LSR)   HNÚŠŤA
Balaška Pavol (Pauko) (SPF) HNÚŠŤA
Balašková Judita (Pauko) (SPF)  HNÚŠŤA
Balašková Mária (rod.Balážová) (SPF)  HNÚŠŤA
Balašková Zuzana (Pauko) (SPF) HNÚŠŤA
BALAŠKOVÁ Zuzana (r.Grendelová,nar.22.2.1893,zom.27.4.1975) (SPF) HNÚŠŤA
BALAŠKOVÁ Zuzana (r.Miklová,m.Michal Palko,vdova) (LSR) HNÚŠŤA
BALAŠKOVÁ Zuzana (r.Vaľová,m.Pavol panko) (LSR) HNÚŠŤA
Balašková Zuzana (rod.Grendelová) (SPF) HNÚŠŤA
BALÁZS Arpád (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZS Bálint (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZS Bartolomej (ž.Irma Berki) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
BALÁZS Ernest mal. (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
BALÁZS Ján (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZS Jozef (SPF)HAJNÁČKA
BALÁZS Július (2) (SPF) OŽĎANY
BALÁZS Július (vd.) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZS Július (ž.Izabela Berki) (SPF)  GEMERSKÝ JABLONEC
BALÁZS Karol (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
BALÁZS Koloman (LSR) OŽĎANY
BALÁZS Koloman (SPF) OŽĎANY
BALÁZS Ladislav (mengyi) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZS Ladislav (SPF)   HAJNÁČKA
BALÁZS Ľudevít (č.d. 1601/1943) (SPF) RADNOVCE
BALÁZS Ľudevít (SPF)    RADNOVCE
BALÁZS Ľudovít (č.d. 1601/1943) (SPF) RADNOVCE
BALÁZS Ľudovít (SPF)    RADNOVCE
BALÁZS Ľudovít mal. (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
BALÁZS Ondrej (SPF)    POTOK
BALÁZS Pavel (ž.Mária r.Mészárosová) (SPF)  DULOVO
BALÁZS Pavol (SPF)     VČELINCE
BALÁZS Rozália (/Štefanova/ r.Fodor) (SPF)  HUSINÁ
BALÁZS Samuel (varga) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZS Štefan (Bunko) (SPF)    OŽĎANY
BALÁZS Štefan (bunkó) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZS Štefan (LSR)    OŽĎANY
BALÁZS Štefan (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZS Štefan (ž.Bodnárová Terézia) (SPF)  DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZS Valent (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZS Vojtech (SPF)    VČELINCE
Balázsik Ondrej (SPF)   VEĽKÝ BLH
Balázsiková Mária (rod.Kresneyová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Balázsiková Mária (rod.Kresnyeová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Balázsiková Mária (SPF)  VEĽKÝ BLH
BALÁZSOVÁ Alžbeta (r.Bodorová nagy ilko) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZSOVÁ Alžbeta (r.Mácsová, m.Jozef) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
BALÁZSOVÁ Alžbeta (r.Patakyová) (SPF) HAJNÁČKA
Balázsová Apolónia (rod.Sonkolyová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
BALÁZSOVÁ Eva (mal.) (SPF)    RADNOVCE
BALÁZSOVÁ Gizella (SPF)DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZSOVÁ Helena (mal.) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZSOVÁ Helena (r.Bodorová ilko) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZSOVÁ Irena (r.Koreňová) (SPF) HAJNÁČKA
BALÁZSOVÁ Irma (r.Urbánová/bunkó/) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZSOVÁ Julianna (r.Bodorová/Boldizsár/) (SPF)  DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZSOVÁ Katarína (mal.) (SPF)     RADNOVCE
BALÁZSOVÁ Mária (mal.) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZSOVÁ Mária (r.Balázsová) (SPF) OŽĎANY
BALÁZSOVÁ Mária (r.Mészárosová/muž Pavel/) (SPF) DULOVO
BALÁZSOVÁ Mária (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZSOVÁ Mária (vd.r.Hramanová/Ján/) (SPF) KALOŠA
BALÁZSOVÁ Markéta (rod. Tóthová) (SPF)    VČELINCE
BALÁZSOVÁ Otília vd. (r.Botošová, m.Klement) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
BALÁZSOVÁ Vilma (bunkó) (SPF)      DOLNÉ ZAHORANY
BALÁZSOVÁ Zuzana (vydatá Kuszová/muž Žigmund/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
Baláž Daniel (LSR) PADAROVCE
Baláž Daniel (SPF) PADAROVCE
BALÁŽ Demeter (ispan) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
Baláž František (LSR)   PADAROVCE
BALÁŽ František (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
Baláž František (Šároš) (LSR)   PADAROVCE
Baláž František (Šároš) (SPF)   PADAROVCE
BALÁŽ František Šároš (NV)(SPF) DRAŽICE
Baláž Gejza (SPF) VEĽKÝ BLH
BALÁŽ Ján (.) (SPF) HNÚŠŤA
BALÁŽ Ján (1) (SPF)     POTOK
BALÁŽ Ján (č.149) (SPF) HNÚŠŤA
BALÁŽ Ján (m.Zuzana r.Bartová) (LSR) HNÚŠŤA
Baláž Ján (Panka) (LSR)   PADAROVCE
Baláž Ján (Panka) (SPF)   PADAROVCE
Baláž Ján (SPF)    HNÚŠŤA
Baláž Jozef (LSR) PADAROVCE
BALÁŽ Jozef (mlad.) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BALÁŽ Jozef (NV)(SPF) DRAŽICE
BALÁŽ Jozef (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BALÁŽ Július (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BALÁŽ Juraj (m.Zuzana r.Balašková) (LSR)    HNÚŠŤA
BALÁŽ Juraj (m.Zuzana r.Balašková) (SPF)    HNÚŠŤA
BALÁŽ Juraj (SPF) HNÚŠŤA
BALÁŽ Karol (NV)(SPF) DRAŽICE
Baláž Ľudovít (LSR) PADAROVCE
BALÁŽ Ľudovít (NV)(SPF) DRAŽICE
BALÁŽ Ľudovít (SPF)     LENKA
BALÁŽ Martin (SPF)      POTOK
BALÁŽ Michal (.) (SPF)    HNÚŠŤA
BALÁŽ Michal (m.Judita r.Petroková) (LSR)   HNÚŠŤA
BALÁŽ Michal (m.Judita r.Petroková) (SPF)   HNÚŠŤA
BALÁŽ Michal (SPF)      HNÚŠŤA
BALÁŽ Ondrej (1) (SPF) POTOK
BALÁŽ Ondrej (čizmár) (SPF)    POTOK
Baláž Ondrej (LSR) PADAROVCE
BALÁŽ Ondrej (NV)(SPF) DRAŽICE
Baláž Ondrej (SPF) PADAROVCE
BALÁŽ Ondrej (ž. Zuzana r. Sakálová) (SPF)   RATKOVSKÁ SUCHÁ
BALÁŽ Pavel (m.Zuzana r.Petróková) (SPF)    HNÚŠŤA
BALÁŽ Pavel (mladší) (SPF)    HNÚŠŤA
BALÁŽ Pavol (maloletý) (SPF)   HNÚŠŤA
Baláž Peter (LSR)   PADAROVCE
BALÁŽ Peter (NV)(SPF) DRAŽICE
Baláž Peter (SPF)   PADAROVCE
Baláž Štefan (LSR) PADAROVCE
BALÁŽ Štefan (mal.) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BALÁŽ Štefan (NV)(SPF) DRAŽICE
BALÁŽ Štefan (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
Baláž Štefan (Šároš) (LSR) PADAROVCE
Baláž Štefan (Šároš) (SPF) PADAROVCE
BALÁŽ Štefan Šároš (NV)(SPF) DRAŽICE
BALÁŽ Štefan, Slezská ul. 7, Český Tešín (SPF) RADNOVCE
BALÁŽI Michal (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
BALÁŽIK Ján (SPF) KLENOVEC
BALÁŽIK Juraj (SPF)     HRACHOVO
BALÁŽIK Michal (SPF)    KLENOVEC
BALÁŽIK Ondrej (SPF)    RIMAVSKÁ BAŇA
BALÁŽIK Pavel (SPF)     KLENOVEC
BALÁŽIK Pavel Miloslav (SPF)    HRACHOVO
BALÁŽIKOVÁ Emília (r.Javorová) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
Balážiková Irena (rod.Borošová) (LSR) LIPOVEC
Balážiková Irena (rod.Borošová) (SPF) LIPOVEC
BALÁŽIKOVÁ Juliana (SPF)      HRACHOVO
BALÁŽIKOVÁ Zuzana (SPF)      HRACHOVO
BALÁŽIOVÁ Margita (r. Pospišová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BALÁŽOVÁ Alžbeta (r.Raczová) (SPF) VEČELKOV
Balážová Alžbeta (rod.Czaková) (LSR)  PADAROVCE
Balážová Alžbeta (rod.Czaková) (SPF)  PADAROVCE
Balážová Alžbeta (rod.Čavderová) (LSR) PADAROVCE
Balážová Alžbeta (rod.Čavderová) (SPF) PADAROVCE
BALÁŽOVÁ Alžbeta rod.Čavderová (NV)(SPF) DRAŽICE
BALÁŽOVÁ Alžbetarod.Czaková (NV)(SPF)     DRAŽICE
Balážová Amália (Barányi) (LSR) PADAROVCE
Balážová Amália (Barányi) (SPF) PADAROVCE
Balážová Amália (LSR)    PADAROVCE
BALÁŽOVÁ Amália (NV)(SPF) DRAŽICE
Balážová Amália (SPF)    PADAROVCE
BALÁŽOVÁ Amália Barányi (NV)(SPF) DRAŽICE
BALÁŽOVÁ Etela (1) (SPF)      DOLNÉ ZAHORANY
BALÁŽOVÁ Etela (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BALÁŽOVÁ Gizela (nar. 6.1.1908), Dulovo 204 (SPF) FIGA
BALÁŽOVÁ Helena (r.Bodorová) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
Balážová Judita (rod.Petroková) (SPF) HNÚŠŤA
Balážová Juliana (LSR)   PADAROVCE
BALÁŽOVÁ Juliana (NV)(SPF) DRAŽICE
BALÁŽOVÁ Juliana (r.Bodorová,m.Boldizsár) (SPF)  OŽĎANY
BALÁŽOVÁ Juliana (r.Csotoová/muž Gejza/) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
BALÁŽOVÁ Juliana (rod. Csótó, m. Gejza) (SPF) RADNOVCE
Balážová Juliana (SPF)   PADAROVCE
Balážová Katarína (rod.Šimonová) (LSR) PADAROVCE
Balážová Katarína (rod.Šimonová) (SPF) PADAROVCE
BALÁŽOVÁ Katarína (vd.r.Csörnöková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BALÁŽOVÁ Katarína rod.Šimonová (NV)(SPF) DRAŽICE
BALÁŽOVÁ Margita (r.Balážová) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BALÁŽOVÁ Mária (r.Tomaová) (SPF)    TOMÁŠOVCE
BALÁŽOVÁ Mária (SPF) HAJNÁČKA
Balážová Priška (rod.Nagyová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
BALÁŽOVÁ Sabína (SPF) POTOK
BALÁŽOVÁ Zuzana (r.Vlachová 1) (SPF) POTOK
BALÁŽOVÁ Zuzana (r.Vlachová) (SPF) POTOK
BALÁŽOVÁ Zuzana (SPF) POTOK
BALCIAR Ján (LSR) HNÚŠŤA
BALCIAR Ján (SPF) HNÚŠŤA
BALCIAR Ján (ž.Johana r.Bobrovská) (SPF)     KLENOVEC
BALCIAR Juraj (SPF)      KLENOVEC
BALCIAR Pavel (m.Julia r.Ulická,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
BALCIAR Pavol (maloletý) (SPF) HNÚŠŤA
BALCIAR Pavol (mladší) (SPF)     HNÚŠŤA
BALCIAR Pavol (obuvník) (SPF) HNÚŠŤA
BALCIAR Pavol (SPF)      HNÚŠŤA
BALCIAROVÁ Johana (r.Bobrovská/muž Ján/) (SPF)     KLENOVEC
BALCIAROVÁ Johana (r.Mináčová/muž Ondrej/) (SPF) KLENOVEC
BALCIAROVÁ Johana (r.Struhárová) (SPF)      KLENOVEC
BALCIAROVÁ Judita (r.Lichancová/muž Martin/) (SPF) KLENOVEC
BALCIAROVÁ Mária (r.Kasačová,7.5.1904), Rimavské Zálužany č.d. 90 (SPF) RIMAVSKÉ
ZALUŽANY
Balciarová Mária (rod.Trnavská, m.Pavel Sabátka Rimavská Sobota) (LSR)
    LUKOVIŠTIA
BALCIAROVÁ Zuzana (mal.) (SPF)        KLENOVEC
BALCIAROVÁ Zuzana (r.Dovalová) (SPF)       HNÚŠŤA
BALCIAROVÁ Zuzana (r.Lihányiová,zomrela) (SPF)     HNÚŠŤA
BALCIAROVÁ Zuzana (SPF)       HNÚŠŤA
BÁLINT Alexander (m.Amália r.Tothová) (SPF) GORTVA
BÁLINT Ambróz (Simon) (SPF) VČELINCE
BÁLINT Barnabáš (SPF)     HAJNÁČKA
Bálint Béni (SPF)   DRAŽICE
BÁLINT Demeter (labancz) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
BÁLINT Demeter (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
Bálint Gergely (SPF) DRAŽICE
BÁLINT Imrich (SPF)      GEMERČEK
BÁLINT Imrich (ž.Alžbeta r.Dósová) (SPF)     BLHOVCE
BÁLINT Ján (.) (SPF)     HNÚŠŤA
BÁLINT Ján (1) (SPF)     KLENOVEC
BÁLINT Ján (2) (SPF)     KLENOVEC
BÁLINT Ján (27.12.1922) (SPF)    HRACHOVO
BÁLINT Ján (č.141) (SPF) HNÚŠŤA
BÁLINT Ján (ľaudárkin) (SPF)     KLENOVEC
BÁLINT Ján (mal.) (SPF) KLENOVEC
BÁLINT Ján (ml.) (SPF)    KLENOVEC
Bálint Ján (SPF)    DRAŽICE
BÁLINT Ján (ž.Mária r.Rošková) (SPF)     KLENOVEC
BÁLINT Ján (ž.Mária r.Trnavská) (SPF) KLENOVEC
BÁLINT Jozef (k.ž.Juliana Makóová) (LSR)     HODEJOV
BÁLINT Jozef (k.ž.Makóová Julianna) (SPF)    HODEJOV
BÁLINT Jozef (m.Anna r.Borbásová) (SPF)     GORTVA
Bálint Jozef (SPF) DRAŽICE
BÁLINT Jozef (ž.Juliana Maková) (SPF) GEMERČEK
BÁLINT Jozef (ž.r. Makó Juliana, č.d. 4306/1932) (SPF) GEMERČEK
Bálint Július (nar.2.4.1938 Dražice č.51) (SPF) DRAŽICE
BÁLINT Ľudovít (m.Mária r.Katiová) (SPF)     GORTVA
BÁLINT Ľudovít (m.Mária r.Kurtiová) (SPF)    GORTVA
Bálint Ľudovít (SPF) DRAŽICE
Bálint Martin (Kresnye) (SPF)    DRAŽICE
BÁLINT Michal (1.8.1913) (SPF) HRACHOVO
Bálint Michal (LSR) HOSTIŠOVCE
BÁLINT Michal (mal.) (SPF)     HRACHOVO
Bálint Michal (SPF) HOSTIŠOVCE
BÁLINT Michal (ž.Judita r.Paľová) (SPF) KLENOVEC
BÁLINT Mikuláš (nar.28.5.1952), nám. Slobody 10,Fiľakovo (SPF)    GEMERČEK
BÁLINT Ondrej (1) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BÁLINT Ondrej (2) (SPF) KLENOVEC
Bálint Ondrej (SPF) DRAŽICE
BÁLINT Ondrej (valentkin) (SPF) KLENOVEC
BÁLINT Ondrej (ž.Zuzana r.Valentová) (SPF)    KLENOVEC
BÁLINT Pavel (ml.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BÁLINT Pavel (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BÁLINT Pavel (trnavkin) (SPF)    KLENOVEC
BÁLINT Pavel (ž.Margita r.Beláková) (SPF)     KLENOVEC
BÁLINT Pavel (ž.Zuzana r.Trnavská /č.d.39/) (SPF)    KLENOVEC
Bálint Pavol (LSR) VEĽKÝ BLH
Bálint Pavol (SPF) DRAŽICE
BÁLINT Štefan (k.ž.Irena Simková) (LSR) HODEJOV
BÁLINT Štefan (k.ž.Irena Simková) (SPF) HODEJOV
BÁLINT Štefan (m.Anna r.Kobolová) (SPF)      GORTVA
Bálint Štefan (rod.Hubay) (SPF)   CHANAVA
Bálint Štefan (SPF) DRAŽICE
BÁLINT Vojtech (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
BÁLINTOVÁ ALŽBETA (r.Bánová) (SPF)        BÁTKA
Bálintová Amália (rod.Pecsoková) (SPF) DRAŽICE
BÁLINTOVÁ Anna (SPF) HNÚŠŤA
BÁLINTOVÁ Apolónia (r.Felediová) (SPF)      JESENSKÉ
BÁLINTOVÁ Apolónia (rod. Ferenczová) (SPF) RADNOVCE
Bálintová Barbara (LSR)   PADAROVCE
BÁLINTOVÁ Barbara (NV)(SPF) DRAŽICE
Bálintová Barbara (SPF)   PADAROVCE
BÁLINTOVÁ Barbora (r.Nagyová/muž Juraj/) (SPF)      BLHOVCE
BÁLINTOVÁ Borbála (r. Fekácsová) (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
BÁLINTOVÁ Etela (r.Durzóvá,m.Ján) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
BÁLINTOVÁ Helena (Gemerské Dechtáre 19) (SPF)      JESTICE
BÁLINTOVÁ Helena (r.Bánová) (SPF)     TOMÁŠOVCE
BÁLINTOVÁ Helena (r.Katiová) (SPF)    HAJNÁČKA
Bálintová Helena (SPF)   VEĽKÝ BLH
Bálintová Ilona (SPF) VEĽKÝ BLH
Bálintová Irena (rod.Veleková nar.16.6.1942 Dražice č.51) (SPF) DRAŽICE
Bálintová Irma (LSR) PETROVCE
Bálintová Irma (SPF) PETROVCE
Bálintová Jolana (SPF)   VEĽKÝ BLH
BÁLINTOVÁ Judita (r.Mikóová/muž Jozef/) (SPF)      GEMERSKÉ MICHALOVCE
BÁLINTOVÁ Júlia (2) (SPF)      KLENOVEC
BÁLINTOVÁ Júlia (mal.) (SPF)    KLENOVEC
BÁLINTOVÁ Júlia (r.Habodásová,m.Jozef) (SPF) GORTVA
BÁLINTOVÁ Júlia (rod.Batóová nar.28.03.1918) (SPF) ŠIMONOVCE
BÁLINTOVÁ Juliana (r.Balciarová) (SPF) KLENOVEC
BÁLINTOVÁ Juliana (r.Makóová) (LSR) HODEJOV
BÁLINTOVÁ Juliana (r.Maková) (SPF) GEMERČEK
BÁLINTOVÁ Juliana (r.Mináčová/muž Ondrej/) (SPF) KLENOVEC
Bálintová Juliana (rod.Bálintová) (SPF)  DRAŽICE
Bálintová Juliana (rod.Gortová, Bende Šimon) (LSR)  VEĽKÝ BLH
Bálintová Juliana (rod.Gortová, Bende Šimon) (SPF)  DRAŽICE
Bálintová Juliana (rod.Šimonová) (LSR) PADAROVCE
Bálintová Juliana (rod.Šimonová) (SPF)  PADAROVCE
BÁLINTOVÁ Juliana rod.Šimonová (NV)(SPF) DRAŽICE
BÁLINTOVÁ Julianna (r.Makóová) (SPF) HODEJOV
Bálintová Katarína (SPF)   DRAŽICE
BÁLINTOVÁ Malvína (SPF)       GEMERSKÉ MICHALOVCE
BÁLINTOVÁ Margita (r.Dindoferová) (SPF)     KLENOVEC
BÁLINTOVÁ Mária (.) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
BÁLINTOVÁ Mária (r.Grlická) (SPF)     HNÚŠŤA
BÁLINTOVÁ Mária (r.Rošková) (SPF)     KLENOVEC
Bálintová Mária (rod.Bálintová) (SPF)   DRAŽICE
Bálintová Mária (rod.Massová) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Bálintová Mária (rod.Massová) (SPF)    HOSTIŠOVCE
BÁLINTOVÁ Priška (r.Nemešová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Bálintová Priška (rod.Kovácsová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
BÁLINTOVÁ Sabína (r.Benčíková,vdova,zomrela 18.2.1977) (SPF)  HNÚŠŤA
Bálintová Zlata (rod.Cíziová) (SPF) DRAŽICE
BÁLINTOVÁ Zuzana (r.Dulovicsová) (SPF)      STRÁNSKA
BÁLINTOVÁ Zuzana (rod. Ďulovicsová) (SPF) VČELINCE
Balintová Zuzana (rod.Kasárová) (LSR)   LIPOVEC
Balintová Zuzana (rod.Kasárová) (SPF)   LIPOVEC
BÁLINTOVÁ Zuzana (rod.Véghová) (SPF)       ŠIMONOVCE
BÁLINTOVÁ Zuzana (SPF) KLENOVEC
Bálintová Žofia (rod.Rosinová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Balog Alojz (SPF) VEĽKÝ BLH
BALOG Andrej (m.Júlia r.Hubaiová) (SPF) ŠIRKOVCE
BALOG Anton (1) (SPF)    BLHOVCE
BALOG Anton (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BALOG Barnabáš (Nagy /ž.Helena r.Tubaová/ neb.) (SPF)   ŠIMONOVCE
BALOG Barnabáš (SPF)     KESOVCE
BALOG Bertalan (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
BALOG Dezider (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
Balog Ernest (SPF) VEĽKÝ BLH
Balog Eugen (SPF) VEĽKÝ BLH
Balog Gejza (SPF) VEĽKÝ BLH
BALOG Hermin (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
Balog Ján (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
BALOG Ján (Nagy /ž.Rozália r.Mikeová/ neb.) (SPF)   ŠIMONOVCE
BALOG Ján (SPF) VČELINCE
BALOG Ján (ž.Margita r.Bogdanová) (SPF)     BLHOVCE
BALOG Jozef (mal.) (SPF) ŠTRKOVEC
BALOG Jozef (nebohý,kato) (SPF) NOVÁ BAŠTA
BALOG Jozef (SPF) BLHOVCE
BALOG Jozef (Ujpál) (SPF) KESOVCE
BALOG Július (/ž.Barbora r.Bariová/) (SPF)   ŠIMONOVCE
BALOG Karol (SPF) ŠIMONOVCE
BALOG Ladislav (Benjamin,maloletý) (SPF)    KESOVCE
BALOG Ladislav (mal.) (SPF)    ŠIMONOVCE
BALOG Ladislav (SPF)    ŠTRKOVEC
BALOG Ladislav (syn Ladislavov) (SPF) KESOVCE
BALOG Ladislav (ž.r. Danyi Anna, zomrel), Radnovce č. 50 (SPF) RADNOVCE
BALOG Ludovít (SPF)     HUSINÁ
Balog Ľudovít (SPF) VEĽKÝ BLH
BALOG LUDOVIT A MANŽ. (SPF)        RIMAVSKÁ SOBOTA
BALOG Matej (SPF) HUSINÁ
BALOG Michal (/ž.Juliana r.Pálová/) (SPF) ŠIMONOVCE
Balog Pavol (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Balog Pavol (mal/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
BALOG Štefan (m.Irena r.Pálová) (SPF) ŠIRKOVCE
Balog Štefan (SPF) VEĽKÝ BLH
BALOG Štefan (st.,ZOMREL) (SPF)      ŠIRKOVCE
BALOG Viliam (SPF)     BLHOVCE
BALOG Vojtech (SPF)     KESOVCE
BALOG Zoltán (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
BALOGH Barnabás (SPF) HUSINÁ
BALOGH Barnabáš (1) (SPF)     BLHOVCE
BALOGH Jozef (SPF)     HUSINÁ
Balogh Ladislav (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
BALOGH Ladislav (SPF) HUSINÁ
BALOGH Mária (/Ladislavova/ r. Horváth) (SPF) HUSINÁ
BALOGH Mikuláš (SPF)    HODEJOV
BALOGH Ondrej (k.ž.Gizela Bohóová) (SPF)    HODEJOV
BALOGH Pavol (Molnár /Ózd-MR/) (SPF) ŠIMONOVCE
BALOGH Vojtech (SPF)    BLHOVCE
BALOGHOVÁ Anna (r.Oroszová/muž Barnabáš/) (SPF) BLHOVCE
BALOGHOVÁ Apolónia (r.Droppová) (SPF)      LENKA
BALOGHOVÁ Apolónia (vd. rod.Vargová) (SPF) DRŇA
Baloghová Franciška (r Kovácsová, m Štefan /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Baloghová Františka (r Kovácsová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
BALOGHOVÁ Jolana (r.Henczová,Kirád Kossuth Lajos út 23) (SPF) KRÁĽ
BALOGHOVÁ Kamila (r.Danyiová) (SPF) HODEJOV
Baloghová Lenka Františka (mal /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
BALOGHOVÁ Margita (r.Havasyová) (SPF)      ŠIRKOVCE
Baloghová Mária (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
BALOGHOVÁ Mária (r.Kotáková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BALOGHOVÁ Mária (SPF) HUSINÁ
BALOGHOVÁ Terézia (SPF)      HUSINÁ
BALOGOVÁ Alžbeta (nar.5.1.1902) (SPF) KESOVCE
BALOGOVÁ Alžbeta (r.Ádámová,m.Jozef) (SPF) NOVÁ BAŠTA
BALOGOVÁ Alžbeta (r.Konczová,m.Jozef) (SPF) KESOVCE
BALOGOVÁ Apolónia (r.Droppová) (SPF) HUBOVO
BALOGOVÁ Apolónia (rod.Vargová /Štefanová/) (SPF) ŠIMONOVCE
Balogová Apolónia (SPF) VEĽKÝ BLH
BALOGOVÁ Emília (SPF) RADNOVCE
BALOGOVÁ Juliana (r.Bartová,Michalova) (LSR)HNÚŠŤA
BALOGOVÁ Juliana (r.Bartová,Michalova) (SPF) HNÚŠŤA
Balogová Katarína (SPF)   VEĽKÝ BLH
Balogová Lenka Františka (nezl /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
BALOGOVÁ Margita (mal.) (SPF) ŠTRKOVEC
BALOGOVÁ Margita (SPF) KESOVCE
BALOGOVÁ Róza (r.Szabóová,muž Ján) (SPF) LENKA
BALOGOVÁ Róza (r.Szabová/Ján/) (SPF) HUBOVO
Balogová Terézia (r Papová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
BALOGOVÁ Valéria (r. Járošiová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BALOGOVÁ Valéria Alžbeta (r.Vargová,m.Ján) (SPF) ŠIRKOVCE
BALOGOVÁ Zuzana (r. Oláhová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
Baluková Margita (rod.Gešková, Pecsók) (SPF) VEĽKÝ BLH
BALYO Arpád (SPF) BARCA
BALYO Barnabáš (SPF)    DRŇA
Balyó Barnabáš (SPF)    CHANAVA
BALYO Elemér (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
BALYO Ján (zo Zádora zom.12.11.1975) (SPF) RADNOVCE
BALYO Ján (zsípi) (SPF) ŽÍP
BALYO Ján (ž.Hermína r.Ferenczová felsö) (SPF) RADNOVCE
BALYO Jozef (1) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BALYO Jozef (ml.felsö) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BALYO Jozef (SPF) RADNOVCE
BALYO Jozef (st.felsö) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BALYO Jozef (ž.Rozália r.Balyová) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BALYO Jozef (ž.Szarvasová) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BALYO Koloman (SPF)     RADNOVCE
BALYO Ladislav (SPF)    DRŇA
Balyó Ladislav (SPF) CHANAVA
BALYO Michal (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
BALYO Mikuláš (1) (SPF) ŽÍP
BALYO Mikuláš (mal.) (SPF)     ŽÍP
BALYO Mikuláš (SPF)     RADNOVCE
BALYO Ondrej (SPF)     RADNOVCE
BALYO Pavel (alsó) (SPF) ŽÍP
BALYO Pavel (mal.1936) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BALYO Peter (felsö) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BALYO Peter (SPF) RADNOVCE
BALYO Valent (1) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BALYO Valent (ml.) (SPF) ŽÍP
BALYO Valent (ml.andráš) (SPF) RADNOVCE
BALYO Valent (ml.andráš, zomr. 17.8.1966) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
BALYO Valent (ml.andráš, zomr.17.8.1966) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BALYO Valent (SPF)     ŽÍP
BALYO Valent (ž.Irma Gyenesová zsípi), zomr.17.8.1966 (SPF) ŽÍP
BALYO Viktor (ž.Helena r.Vargová, zomr.23.8.1973) (SPF)   RADNOVCE
BALYO Viktor (ž.Helena r.Vargová,zom.23.8.1973) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BALYO Vojtech (1) (SPF) ŽÍP
BALYO Zoltán (mal.1902) (SPF) RADNOVCE
BALYO Zoltán (mal.1937) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BALYO Zoltán (SPF)     IVANICE
BALYO Zoltán (šuster, ž. Feješ Alžbeta) (SPF)  RADNOVCE
BALYO Zoltán (ž.Alžbeta Feješová šuster) (SPF) ŽÍP
BALYO Zoltán (ž.Alžbeta r.Fejesová šuster) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BALYO Zoltán (ž.Alžbeta r.Feješová šuster) (SPF) RADNOVCE
Balyoová Margita (r Tóthová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
BALYOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BALYOVÁ Alžbeta (r.Lukácsová/muž Štefan/) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BALYOVÁ Alžbeta (r.Vassová/muž Valent/zom.21.8.1937) (SPF)   VIESKA NAD
BLHOM
BALYOVÁ Alžbeta (rod. Lukács, m. Štefan) (SPF)    RADNOVCE
BALYOVÁ Barbora (r.Derencsényiová/muž Jozef/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BALYOVÁ Emília (r.Fejesová nar.27.10.1912) (SPF)   IVANICE
BALYOVÁ Estera (r.Csótóová/muž Mikuláš/) (SPF)    IVANICE
BALYOVÁ Estera (rod.Csótóová) (SPF) DRŇA
BALYOVÁ Gizela (r.Csíziová) (SPF)     ŠTRKOVEC
BALYOVÁ Ida (r.Šimonová) (SPF) RAKYTNÍK
BALYOVÁ Irma (r.Gyenesová/muž Valent/zom.18.5.1953) (SPF)    VIESKA NAD
BLHOM
BALYOVÁ Irma (vd.r.Nagyová) (SPF)     BARCA
BALYOVÁ Juliana (mal.1883) (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
BALYOVÁ Juliana (r.Demeterová/muž Július göndör) (SPF)   RADNOVCE
BALYOVÁ Juliana (r.Demeterová/muž Július göndör/) (SPF)  ŽÍP
BALYOVÁ Juliana (r.Demeterová/muž Július/göndör,R.Sobota) (SPF) VIESKA NAD
BLHOM
BALYOVÁ Juliána (SPF) RAKYTNÍK
BALYOVÁ Katarína (mal. v r.1924) (SPF) ŽÍP
BALYOVÁ Katarína (mal.) (SPF) ŽÍP
BALYOVÁ Magdaléna (nar.1903) (SPF) IVANICE
BALYOVÁ Margita (r.Tóth/Blažej/) (SPF) ČÍŽ
Balyová Margita (rod.Tóthová/Blažej) (SPF)    CHANAVA
BALYOVÁ Mária (hluchonemá) (SPF)     RADNOVCE
BALYOVÁ Mária (r.Balyová/m.Alexander/zom.2.8.1948) (SPF) RADNOVCE
BALYOVÁ Mária (r.Balyová/muž Alexander/zom.2.8.1948) (SPF)   VIESKA NAD
BLHOM
BALYOVÁ Mária (r.Mácsová/muž Vojtech/) (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
BALYOVÁ Mária (SPF)     RADNOVCE
BALYOVÁ Rozália (r.Balyo/m.Jozef) (SPF)     RADNOVCE
BALYOVÁ Rozália (r.Balyová/muž Jozef/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BALYOVÁ Rozália (vd.r.Tóthová/muž Koloman/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BALYOVÁ Rozália (vd.rod.Tóthová/muž Koloman) (SPF)     RADNOVCE
BALYOVÁ Ružena (mal.1897) (SPF)      VIESKA NAD BLHOM
BALYOVÁ Vilma (rod. Varga, m. Arpád, nagy) (SPF) RADNOVCE
BALYOVÁ Zuzana (mal.1900) (SPF)      VIESKA NAD BLHOM
BÁN ALADÁR (SPF)      BÁTKA
BÁN Alexander (SPF)     TOMÁŠOVCE
BÁN Barna (SPF)   TOMÁŠOVCE
BÁN Barnabáš (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁN Blažej (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁN BÓDI Ján (SPF)     TOMÁŠOVCE
BÁN BÓDI Štefan (SPF)   TOMÁŠOVCE
BÁN BÓDI Zoltán (SPF)   TOMÁŠOVCE
BÁN BÓDIOVÁ Alžbeta (r.Bánová) (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁN BÓDIOVÁ Emília (r.Tóthová) (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁN BÓDY (SPF) BÁTKA
BÁN BÓDY Dezider (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁN Dezider (alsó) (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁN Dezider (SPF) RADNOVCE
BÁN Dezider Ján (SPF)   TOMÁŠOVCE
BÁN Dionýz (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁN ELEMÉR (SPF)      BÁTKA
BÁN Gejza (SPF)   RADNOVCE
BÁN Ján (felsö) (SPF)   TOMÁŠOVCE
BÁN Ján (mal.) (SPF)    RADNOVCE
BÁN Ján (mal.LEVENTE) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
BÁN Ján (nar.7.6.1912) (SPF)   TOMÁŠOVCE
BÁN JÁN (SPF)    BÁTKA
BÁN Ján (zádori) (SPF)   TOMÁŠOVCE
BÁN Ján (zo Zádora zom.12.11.1975) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BÁN Jozef (mal.) (SPF)   RADNOVCE
BÁN ĽUDEVÍT (SPF)     BÁTKA
BÁN MIHÁLY Zoltán (SPF)      TOMÁŠOVCE
BÁN Mikuláš (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁN Ondrej (nar.17.4.1933 zom.19.6.1997) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BÁN Ondrej (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁN Ondrej (zádori) (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁN ONDREJ (Zádory) (SPF)     BÁTKA
BÁN PALO Ján (ž.Gizela r.Nagyová) (SPF)    TOMÁŠOVCE
BÁN PALO Ján (ž.Lídia Boholyová) (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁN PALOVÁ Lídia (r.Boholyová) (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁN Pavel (SPF)   RADNOVCE
BÁN Štefan (alsó) (SPF)  TOMÁŠOVCE
BÁN Štefan (kerti) (SPF)  TOMÁŠOVCE
BÁN Štefan (SPF) RADNOVCE
BÁN Vojtech (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁN Zoltán (SPF) TOMÁŠOVCE
Baňák Pavel (LSR) LUKOVIŠTIA
Baňák Pavel (SPF) LUKOVIŠTIA
BÁN-BÓDYOVÁ Margita (nar.11.4.1911) (SPF) TOMÁŠOVCE
BANCÍK Gejza (Feješ) (SPF)    NIŽNÝ SKÁLNIK
BANCÍK Ján (ml.) (SPF)   NIŽNÝ SKÁLNIK
BANCÍK Ján (nar. 21.2.1908) (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
BANCÍK Ján (Paľove) (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
BANCÍK Ladislav (Paľove) (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
BANCÍK Ladislav, Vrbovce (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
BANCÍK Michal (Kresove) (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
BANCÍKOVÁ Júlia (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
BANČÍKOVÁ Mária (SPF) HRACHOVO
BANHOFFEROVÁ Júlia (rod.Visnyaiová /9.1.1896/) (SPF)   DRŇA
BANÍK Ján (Baláž) (SPF) ŠPANIE POLE
Baník Ján (Česnok) (LSR) HOSTIŠOVCE
Baník Ján (Česnok) (SPF) HOSTIŠOVCE
Baník Ján (Krajec) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Baník Ján (Krajec) (SPF)   HOSTIŠOVCE
BANÍK Ján (ml.) (SPF)    ŠPANIE POLE
BANÍK Ján (Pavel,ž.Zuzana r.Šoltésová) (SPF) ŠPANIE POLE
Baník Ján (Zadný) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Baník Ján (Zadný) (SPF)   HOSTIŠOVCE
BANÍK Ján (ž.Zuzana r.Fazekašová) (SPF) ŠPANIE POLE
Baník Július (LSR) HOSTIŠOVCE
Baník Július (SPF) BUDIKOVANY
BANÍK Július (ž.Júlia r.Stolárová) (SPF) KLENOVEC
Baník Juraj (LSR)  HOSTIŠOVCE
Baník Juraj (SPF)  HOSTIŠOVCE
Baník Michal (LSR) HOSTIŠOVCE
Baník Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Baník Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
BANÍK Ondrej (ž.Rozália r.Urbanová) (SPF)   ŠPANIE POLE
BANÍK Pavel (SPF) ŠPANIE POLE
BANÍK Pavel (ž.Kornelia r.Gálová) (SPF) ŠPANIE POLE
Baník Samuel (SPF) BUDIKOVANY
BANÍK Samuel (ž.Zuzana r.Dirková) (SPF) ŠPANIE POLE
Baník Vladimír (SPF) BUDIKOVANY
BANÍKOVÁ Anna (rod.Paulíniová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
Baníková Ida (LSR) HOSTIŠOVCE
BANÍKOVÁ Irma (r.Fürješová) (SPF)    ŠTRKOVEC
Baníková Judita (LSR)    HOSTIŠOVCE
Baníková Judita (Mária) (LSR)    HOSTIŠOVCE
BANÍKOVÁ Judita (r.Karasová) (SPF)    ŠPANIE POLE
BANIKOVÁ Judita (r.Karasová, manž.Ondrej) (SPF)  ŠPANIE POLE
BANÍKOVÁ Judita (r.Karasová,manž.Ondrej) (SPF)   ŠPANIE POLE
Baníková Judita (SPF)    HOSTIŠOVCE
Baníková Juliana (LSR)    HOSTIŠOVCE
Baníková Juliana (SPF)    HOSTIŠOVCE
BANÍKOVÁ Kornélia (Krajec r.Gálová) (SPF)   ŠPANIE POLE
Baníková Magdaléna (Zlatenka) (SPF)   BUDIKOVANY
BANÍKOVÁ Mária (r.Babicová) (SPF)    POTOK
Bániková Mária (rod.Ištvánová) (SPF)   PADAROVCE
BANÍKOVÁ Marta (r.Hrivnáková) (SPF) KLENOVEC
Baníková Rozália (rod.Urbanová) (SPF)  BUDIKOVANY
BANIKOVÁ Sabina (r.Filová,manž.Juraj) (SPF) ŠPANIE POLE
Baníková Zuzana (LSR)    HOSTIŠOVCE
Baníková Zuzana (SPF)    HOSTIŠOVCE
BÁNOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF)     RADNOVCE
BÁNOVÁ Alžbeta (rod. Bodon, m. Valent) (SPF) RADNOVCE
BÁNOVÁ Gizela (r.Bán) (SPF)     RAKYTNÍK
BÁNOVÁ Gizela (rod. Poša, vdova) (SPF) RADNOVCE
BÁNOVÁ Gizela (vd.r.Pósová) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BÁNOVÁ Gizella (r.Krokavcová) (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁNOVÁ Helena (SPF)     TOMÁŠOVCE
BÁNOVÁ Irena (alsó r.Jánosiová) (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁNOVÁ Irena (nar.12.02.1905,r.Simonová/muž Arpád/) (SPF) ŽÍP
BÁNOVÁ Irena (rod. Simon) (SPF) RADNOVCE
Bánová Irma (rod.Cibuľová, Farkaš) (SPF) VEĽKÝ BLH
Bánová Irma (rod.Farkašová, Cibuľa) (SPF)VEĽKÝ BLH
BÁNOVÁ Izabela (r.Koosová) (SPF)     ZACHAROVCE
BÁNOVÁ Júlia (r.Bódiová) (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁNOVÁ Julianna (SPF) TOMÁŠOVCE
BÁNOVÁ Katarína (r.Kisfejesová/muž Štefan/) (SPF)  VIESKA NAD BLHOM
BÁNOVÁ Klára (rod. Lukács, m. Jozef) (SPF)  RADNOVCE
Bánová Mária (rod.Ibošová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Bánová Mária (SPF) VEĽKÝ BLH
BÁNOVÁ Piroška (rod. Varga, m. Pavel) (SPF) RADNOVCE
BÁNOVÁ Priška (r.DEMETEROVÁ berki) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
BÁNOVÁ Terézia (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
BÁNOVÁ Zuzana (r.Bánová vd.m.Mikuláš) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
BANYÍKOVÁ Irma (r.Fürjesová/Arpád/) (SPF) HUBOVO
Banyíková Judita (rod.Macuriková) (LSR) VEĽKÝ BLH
Banyiová Judita (rod.Barzó) (LSR) LIPOVEC
Banyiová Judita (rod.Barzó) (SPF) LIPOVEC
BARANYAIOVÁ Alžbeta (mal., Číž) (SPF)     ŠIMONOVCE
BARANYAIOVÁ Helena (mal., Číž) (SPF) ŠIMONOVCE
Barányi Ján (LSR) PADAROVCE
BARÁNYI Ján (NV)(SPF) DRAŽICE
Barányi Ján (SPF)   PADAROVCE
Barányi Ondrej (SPF) PADAROVCE
Barányiová Alžbeta (LSR) PADAROVCE
BARÁNYIOVÁ Alžbeta (NV)(SPF)       DRAŽICE
Barányiová Alžbeta (SPF) PADAROVCE
Barányiová Estera (rod.Kóšová) (SPF)   PADAROVCE
Barányiová Juliana (rod.Hanková) (LSR) PADAROVCE
Barányiová Juliana (rod.Hanková) (SPF) PADAROVCE
BARÁNYIOVÁ Juliana rod.Hanková (NV)(SPF) DRAŽICE
Barányiová Katarína (SPF) PADAROVCE
BARASSÓ Pavel (SPF)     HUBOVO
BARÁT Jozef (1) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
BARÁT Jozef (ml) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
BARÁTH Juraj (1949) (SPF)     ŠIRKOVCE
BARÁTHOVÁ Elena (r.Simonová) (SPF) ŽÍP
BARÁTHOVÁ Irena (r.Tóthová,m.Vojtech) (SPF) ŠIRKOVCE
BARÁTHOVÁ Irma (r.Csoltóová) (SPF) BARCA
BARÁTHOVÁ Irma (r.Csóltóová) (SPF) IVANICE
Baráthová Mária (rod.Sonkolyová) (SPF) VEĽKÝ BLH
BARÁTOVÁ Juliana (Cziszárová manž.Koloman) (SPF) MARTINOVÁ
BARÁTOVÁ Margita (r.Kalocsayová/muž Alfréd/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BARÁTOVÁ Mária (r. Vargová) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
BARÁTOVÁ Zuzana (9.5.1977, B.Nemcovej 22, Košice 040 00) (SPF) ŠIMONOVCE
BARBÉLY Andrej (SPF)     GEMERČEK
BÁRCSI Ján (SPF) FIGA
BARCZI Ján (SPF) STRÁNSKA
BÁRCZI Ján (SPF) FIGA
BÁRCZI Jozef (zomrel) (SPF)    JESENSKÉ
BARCZI Ľudovít (SPF)    DULOVO
BARCZI Ľudovít (zom.4.7.1964) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BARCZI Štefan (D 1678/1996-25) (SPF) STRÁNSKA
BARCZI Štefan (ml.) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BARCZI Štefan (SPF)     DULOVO
BARCZI Štefan (ž.Irena r.Balyová zom.4.10.1973) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BARCZI Štefan (ž.Irena r.Balyová) (SPF) ŽÍP
BARCZIOVÁ Alžbeta (r.Bartaová) (SPF) LENKA
BARCZIOVÁ Júlia (SPF) DULOVO
BÁRCZIOVÁ Mária (r.Nováková) (SPF) JESENSKÉ
BARCZIOVÁ Mária (SPF) ŽÍP
BÁRCZYOVÁ Mária (rod. Forgoňová) (SPF)     FIGA
BARČIŠ Martin (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
BARČIŠOVÁ Emília (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
BARČIŠOVÁ Helena (r.Matejová,manž.Július) (SPF)    ŠPANIE POLE
BARČIŠOVÁ Paulína (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
BARČIŠOVÁ Zuzana (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
BARDIOVÁ Ľudmila (r.Fričová) (SPF)    HNÚŠŤA
BÁRDIOVÁ Mária (SPF) HNÚŠŤA
BÁRDIOVÁ Zuzana (r.Soliarová) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
BÁRDOSOVÁ Barbora (r.Vargová) (SPF) BARCA
BÁRDOSOVÁ Margita (r.Dávidová/muž Gustáv/) (SPF) BLHOVCE
BÁRDOSOVÁ Zuzana (r.Demeterová) (SPF)      VALICE
BÁRDOŠ Štefan (nar.23.4.1916), č.85,Hodejovec (SPF) GEMERČEK
BÁRDOŠ Vojtech (ž.Zuzana r.Demeterová) (SPF) VALICE
BÁRDY Pavel (SPF) HUBOVO
BÁRDY Rudolf (SPF)     HUBOVO
BARI Baltazar (SPF) RAKYTNÍK
BARI Bartolomej (1) (SPF) MARTINOVÁ
BARI Bartolomej (SPF)    MARTINOVÁ
BARI Gustáv (SPF) RAKYTNÍK
BARIAKOVÁ Elena (r.Bystrianska,m.Pavel,Molnárka č.297) (LSR)   OŽĎANY
BARIAKOVÁ Elena (r.Bystrianska,m.Pavel,Molnárka č.297) (SPF)   OŽĎANY
BARIČOVÁ Sabína (r.Voloviarová, vlast.zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
BARIOVÁ Alžbeta (05.12.1934, Železničná 10, Fiľakovo) (SPF) ŠIMONOVCE
BARIOVÁ Amália (Barinová) (SPF)      MARTINOVÁ
BARIOVÁ Irena (r.B.Rásiová/Ján/) (SPF) ČÍŽ
Bariová Irena (rod.Rási-Baloghová/Ján) (SPF)  CHANAVA
BARIŠ Ján (vlast.zomrel) (SPF)   RIMAVSKÁ BAŇA
BARJÁK Ján (č.69,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
Barkóczi Ján (SPF) PADAROVCE
BARNA Ľudovít (SPF)     LENKA
BARNA Ľudovít (ž.Mária Juhászová) (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
BARNA Ľudovít (ž.Mária r.Juhászová) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
BARNA Ľudovít (ž.Varga Vasko Ilona) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
BARNA Ľudovít ml. (ž.Helena Varga vasko ) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
BARNA Ľudovít ml. (ž.Helena Varga vasko) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
BARNA Ľudovít ml. (ž.Varga Ilona) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
BARNA Ondrej (LSR)     OŽĎANY
BARNA Ondrej (SPF)     OŽĎANY
BARNA Štefan (SPF)     BARCA
BARNA Štefan (ž.Júlia r.Miklósová) (SPF) VALICE
BARNABÁŠ Tomáš (Neporadza) (SPF) NEPORADZA
BARNAOVÁ Alžbeta (vdova r.Bérešová) (SPF) KRÁĽ
BARNAOVÁ Margita (r.Nazarecká) (SPF) KRÁĽ
BARNOCKÁ Magda (r.Kobolová) (SPF) HAJNÁČKA
BARNOCKÝ Jozef (SPF) HAJNÁČKA
BARNÓCKY Pavel (SPF) HUBOVO
BARNÓCZKA Alžbeta (r.Szabóová) (SPF) NEPORADZA
BARNÓCZKA Mária (r.Kovácsová/muž Jozef/) (SPF)   BLHOVCE
BARNÓCZKA Mária (r.Srnková) (SPF) BLHOVCE
BARNÓCZKA Rozália (r.Dósová/muž Ján/) (SPF) BLHOVCE
BARNOCZKI Štefan (m.Aranka r.Vincztanová) (SPF)   KESOVCE
BARNÓCZKY Ján (ml.) (SPF)     BLHOVCE
BARNÓCZKY Ján (ž.Rozália r.Dósová) (SPF)    BLHOVCE
BARNÓCZKY Ľudovít (SPF)      BLHOVCE
BARNÓCZKY Pavol (1) (LSR)     NEPORADZA
BARNÓCZKY Pavol (1) (SPF)     NEPORADZA
BARNÓCZKY Pavol (2) (LSR)     NEPORADZA
BARNÓCZKY Pavol (2) (SPF)     NEPORADZA
BARNOVÁ Júlia (r.Kerekešová) (SPF)    OŽĎANY
BARNOVÁ Júlia (r.Miklósová/muž Štefan/) (SPF) VALICE
Barnová Katarína (rod.Benčová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
BARNOVÁ Mária (r.Adámová) (SPF)     LENKA
BARNOVÁ Mária (r.Adámová,muž Ján) (SPF)    LENKA
BARNOVÁ Rozália (r.Kízeková) (LSR) OŽĎANY
BARNOVÁ Rozália (r.Kízeková) (SPF)    OŽĎANY
Báró Alexander (Ňáry) (SPF)    HOSTIŠOVCE
Báró Eugen (Ňáry) (SPF)  HOSTIŠOVCE
BARTA BODI Štefan (SPF) FIGA
BARTA František (SPF)   HUBOVO
BARTA Ján (SPF) KALOŠA
BARTA Ladislav (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
BARTA Matej (Pavlíčkin) (SPF)   HNÚŠŤA
BARTA Mikuláš (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
BARTA Ondrej (mal.) (SPF) HUBOVO
BARTA Pavol (m.Júlia r.Vinczeová,zomrel) (SPF) GORTVA
BARTA Pavol (m.Mária r.Moncoľová) (SPF)    HNÚŠŤA
BARTA Štefan (2, ml.) (SPF)    VČELINCE
BARTA Štefan (SPF) HUBOVO
BARTAOVÁ Alžbeta (SPF) LENKA
BARTAOVÁ Oľga (rod. Balogová) (SPF) VČELINCE
BARTAOVÁ Terézia (rod. Ádámová) (SPF)     VČELINCE
BARTHA Barnabáš (ž.Alžbeta r.Kecskemétiová zom.28.6.1991) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
BARTHA Ivan (SPF) JESENSKÉ
BARTHO Ján (SPF) GEMERČEK
BARTHO Juraj (SPF)     GEMERČEK
BARTHOVÁ Alžbeta (r.Kecskemétiová zom.2.11.1990) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BARTHOVÁ Irma (r.Kolesárová vd.) (LSR)    HNÚŠŤA
BARTHOVÁ Irma (r.Kolesárová vd.) (SPF)    HNÚŠŤA
BARTKO Ján (1) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
BARTKO Ján (m.Margita r.Nótová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BARTKO Ján (SPF) GEMERČEK
BARTKO Ján (ž.Margita Nôtova) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BARTKO Juraj (1) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
BARTKO Juraj (m.Anna r.Sztehlíková) (SPF)  RIMAVSKÁ SOBOTA
BARTKO Juraj (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
BARTKO Juraj (ž.Anna Sztehlíkova) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BARTKOVÁ Emília (r.Fekjačová) (SPF) BLHOVCE
BARTKOVÁ Mária (r.Malatinecová) (SPF)    HODEJOV
Barto Andrej (SPF) BUDIKOVANY
BARTO Elemír (lekárnik) (SPF)   ŠPANIE POLE
BARTO Ján (/mäsiar/) (SPF) ROVNÉ
BARTO Ján (1) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
Barto Ján (Lena Slizké) (LSR)   LUKOVIŠTIA
BARTO Ján (m.Zuzana r.Doračková) (SPF) HNÚŠŤA
Barto Ján (Ratkovská Zdychava) (LSR)  ROVNÉ
Barto Ján (Ratkovská Zdychava) (SPF)  ROVNÉ
Barto Ján (SPF)   BUDIKOVANY
Barto Johann (Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Barto Johann (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Barto Juraj (LSR)  HOSTIŠOVCE
Barto Juraj (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Barto Martin (Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Barto Martin (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
BARTO Matej (pavlíčkin) (SPF)   KLENOVEC
Barto Michal (LSR) HOSTIŠOVCE
Barto Michal (Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Barto Michal (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
BARTO Michal (SPF)     KLENOVEC
BARTO Ondrej (.) (LSR) HNÚŠŤA
BARTO Ondrej (.) (SPF)   HNÚŠŤA
BARTO Ondrej (...) (SPF) HNÚŠŤA
BARTO Ondrej (brndiarkin) (SPF) KLENOVEC
Barto Ondrej (Forgáč) (LSR) HOSTIŠOVCE
BARTO Ondrej (LSR)     HNÚŠŤA
BARTO Ondrej (m.Sabina r.Kocková) (SPF)   HNÚŠŤA
BARTO Ondrej (SPF)     HNÚŠŤA
BARTO Ondrej (vančíčkin) (SPF) KLENOVEC
BARTO Ondrej (ž.Mária r.Gaštanová) (SPF)   KLENOVEC
BARTÓ Pavel (Moncolkin) (SPF) HNÚŠŤA
BARTO Pavel (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BARTO Pavel (st.) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
BARTO Samuel (SPF)     POTOK
BARTÓK Alexander (z Kráľa) (SPF)    ABOVCE
Bartók Ján (Macko) (LSR) HOSTIŠOVCE
Bartók Ján (Macko) (SPF) HOSTIŠOVCE
BARTÓK Ján (SPF) ABOVCE
Bartók Samuel (LSR) HOSTIŠOVCE
BARTÓK Štefan (ž.Alžbeta r.Pósová) (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
BARTOK Štefan ž.Alžbeta r.Pósa (SPF) RADNOVCE
BARTÓK Štefan ž.Alžbeta r.Pósa (SPF) RADNOVCE
BARTÓK Zoltán (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
BARTÓKOVÁ Alžbeta (r.Pósová/muž Štefan/) (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
BARTÓKOVÁ Alžbeta (rod. Pósa,m.Štefan) (SPF)      RADNOVCE
BARTOKOVÁ Alžbeta (rod. Poša, m. Štefan) (SPF)     RADNOVCE
Bartóková Alžbeta (rod.Šoltészová) (SPF) CHANAVA
BARTÓKOVÁ Estera (vd.r.Bodonová/Štefan/) (SPF)     HUBOVO
BARTOKOVÁ Jolana (nar.6.5.1929 ul.1.mája 4 Šafárikovo) (SPF)   UZOVSKÁ
PANICA
BARTÓKOVÁ Julianna (r.Ritó,m.Ladislav Sinko) (SPF) KRÁĽ
BARTÓKOVÁ Mária (r.Siketová/muž Michal/) (SPF)     BARCA
BARTÓKOVÁ Mária (r.Taliánová/muž Ján/) (SPF)      ABOVCE
Bartoková Mária (rod.Petrus Drienčany č.57) (LSR)    LUKOVIŠTIA
BARTOŠ Ján (LSR) HNÚŠŤA
BARTOŠ Ján (SPF) HNÚŠŤA
BARTOŠ Michal (LSR)     HNÚŠŤA
BARTOŠ Michal (SPF)     HNÚŠŤA
BARTOŠ Štefan (LSR)     HNÚŠŤA
BARTOŠ Štefan (SPF)     HNÚŠŤA
BARTOVÁ Alžbeta (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Bartová Elena (Ratkovská Zdychava) (LSR)     ROVNÉ
Bartová Elena (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
BARTOVÁ Emília (r.Paušová,manž.Ján) (SPF) ŠPANIE POLE
Bartová Jolana (rod.Furdová, m.Ondrej Babinec č.16) (LSR)  LUKOVIŠTIA
Bartová Jolana (rod.Furdová, m.Ondrej Babinec č.16) (SPF)  LUKOVIŠTIA
BARTOVÁ Júlia (r.Vinczeová,m.Pavol,zomrela) (SPF) GORTVA
BARTOVÁ Juliana (r. Ulická) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
Bartová Juliana (rod.Benčíková) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Bartová Juliana (rod.Orechová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
BARTOVÁ Lýdia (r.Šimonová) (SPF)     RAKYTNÍK
BARTOVÁ Margita (SPF) POTOK
BARTOVÁ Mária (r.Moncoľová,m.Pavol) (SPF) HNÚŠŤA
BARTOVÁ Mária (vd.r.Moncoľová/muž Pavel/nar.1909) (SPF) KLENOVEC
BARTOVÁ Oľga (r.Balogová,muž Vojtech) (SPF) LENKA
BARTOVÁ Oľga (r.Balogová/Vojtech/) (SPF)     HUBOVO
BARTOVÁ Piroška (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BARTOVÁ Sabina (r.Kocková,zomrela) (SPF)     HNÚŠŤA
BARTOVÁ Zuzana (r. Lásková) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
Bartová Zuzana (rod.Končeková) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Bartová Zuzana (rod.Končeková) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Bartová Zuzana (rod.Kováčová) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Bartová Zuzana (rod.Križová Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Bartová Zuzana (rod.Križová Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Bartová Zuzana (rod.Šándorová Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Basa Ján (SPF)    CHANAVA
BASAOVÁ Helena (r.Lóczyová) (SPF)     LENKA
BASAOVÁ Zuzana (r.Helembay) (SPF) ČÍŽ
BÁSTI Alexander (1) (SPF) TACHTY
BÁSTI Alexander (kasza) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Alexander (mal.) (SPF)    TACHTY
BÁSTI Alexander (zomr.16.8.1955) (SPF) TACHTY
BÁSTI Alojz (lorincz) (SPF) TACHTY
BÁSTI Anton (SPF) TACHTY
BÁSTI Bartolomej (maloletý) (SPF) TACHTY
BÁSTI Bartolomej (nar.27.6.1896,zomr.30.3.1965) (SPF) TACHTY
BÁSTI Bartolomej (SPF)   TACHTY
BÁSTI František (SPF)    TACHTY
BÁSTI Gabriel (1) (SPF)   STUDENÁ
BÁSTI Gabriel (2) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Gabriel (3) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Gabriel (4) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Gabriel (gazsi elek) (SPF) TACHTY
BÁSTI Gabriel (gazsi) (SPF) TACHTY
BÁSTI Gabriel (gecsi,maloletý) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Gabriel (m.Karolína r.Molnárová) (SPF) TACHTY
BÁSTI Imrich (1) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Imrich (3) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Imrich (4) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Imrich (bozó) (SPF) TACHTY
BÁSTI Imrich (gazsi elek ml.) (SPF)   STUDENÁ
BÁSTI Ján (1) (SPF) STUDENÁ
BÁSTI Ján (2) (SPF) TACHTY
BÁSTI Ján (3) (SPF) TACHTY
BÁSTI Ján (4) (SPF) TACHTY
BÁSTI Ján (5) (SPF) TACHTY
BÁSTI Ján (7) (SPF) TACHTY
BÁSTI Ján (gazsi ferenc) (SPF)   STUDENÁ
BÁSTI Ján (SPF)   STUDENÁ
BÁSTI Ján (ž.Amália r.Bozóová) (SPF)   VEČELKOV
BÁSTI Jozef (10) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Jozef (5) (SPF)    TACHTY
BÁSTI Jozef (8) (SPF)    TACHTY
BÁSTI Jozef (bozó) (SPF) TACHTY
BÁSTI Jozef (gazsi ferenc) (SPF) TACHTY
BÁSTI Jozef (maloletý) (SPF)    TACHTY
BÁSTI Jozef (matyo zomr.18.11.1947) (SPF)    TACHTY
BÁSTI Jozef (ž.Mária Tóthová) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
BÁSTI Juraj (1) (SPF)    STUDENÁ
BÁSTI Juraj (2) (SPF)    TACHTY
BÁSTI Juraj (nar.28.12.1880,zomr.30.9.1954) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Juraj (SPF) STUDENÁ
BÁSTI Karol (m.Rozália r.Nagyová) (SPF) TACHTY
BÁSTI Karol (zomr.6.1.1946) (SPF) TACHTY
BÁSTI Ľudovít (1) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Ľudovít (2) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Ľudovít (3) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Ľudovít (5) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Ľudovít (gazsi) (SPF)    TACHTY
BÁSTI Ľudovít (maloletý) (SPF) TACHTY
BÁSTI Ľudovít (nar.22.7.1900,zomr.7.5.1980) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Menhard (SPF)     TACHTY
BÁSTI Michal (/gazsi/) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Michal (SPF) TACHTY
BÁSTI Ondrej (malolety) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Ondrej (zomr.13.6.1946) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Pavel (1) (SPF)    STUDENÁ
BÁSTI Pavel (2) (SPF)    TACHTY
BÁSTI Pavel (3) (SPF)    TACHTY
BÁSTI Pavel (dudu) (SPF) TACHTY
BÁSTI Pavel (geczi) (SPF) STUDENÁ
BÁSTI Pavel (m.Mária r.Bástiová) (SPF) TACHTY
BÁSTI Pavel (maloletý) (SPF)   STUDENÁ
BÁSTI Pavel (maloletý,č.112) (SPF)    TACHTY
BÁSTI Pavel (r.č.361028/7900 Tachty 104) (SPF) STUDENÁ
BÁSTI Štefan (1) (SPF)   STUDENÁ
BÁSTI Štefan (10) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Štefan (2) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Štefan (3) (SPF)   STUDENÁ
BÁSTI Štefan (4) (SPF)   STUDENÁ
BÁSTI Štefan (5) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Štefan (6) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Štefan (8) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Štefan (9) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Štefan (dudu) (SPF) TACHTY
BÁSTI Štefan (Gazsi Ferenc) (SPF) TACHTY
BÁSTI Štefan (gazsi) (SPF) TACHTY
BÁSTI Štefan (geczi 1) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Štefan (maloletý, syn Michala) (SPF)   STUDENÁ
BÁSTI Štefan (maloletý,syn Michala) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Štefan (matyo) (SPF) TACHTY
BÁSTI Štefan (SPF) VEČELKOV
BÁSTI Valent (1) (SPF)   TACHTY
BÁSTI Valent (bozo) (SPF) TACHTY
BÁSTI Valent (bozó) (SPF) STUDENÁ
BÁSTI Valent (dudu) (SPF) TACHTY
BÁSTI Valent (geczi) (SPF) STUDENÁ
BÁSTI Valent (maloletý) (SPF)   STUDENÁ
BÁSTI Valent (SPF) TACHTY
BÁSTI Vojtech (maloletý) (SPF) TACHTY
BÁSTI Vojtech (nar.22.10.1943,Maďarsko Salgotarián) (SPF) TACHTY
BÁSTI Zoltán (Tachty 180) (SPF) VEČELKOV
BÁSTIOVÁ Alžbeta (nar.9.12.1903) (SPF) TACHTY
BÁSTIOVÁ Alžbeta (r.Bástiová,m.Bartolomej) (SPF)   TACHTY
BÁSTIOVÁ Amália (r.Bozóová,m.Ján) (SPF)    VEČELKOV
BÁSTIOVÁ Amália (SPF) TACHTY
BÁSTIOVÁ Anna (gazsi ferencz,Tachty 93) (SPF) TACHTY
BÁSTIOVÁ Anna (Tachty č.93) (SPF)    TACHTY
BÁSTIOVÁ Apolónia (1) (SPF)    TACHTY
BÁSTIOVÁ Apolónia (r.Pócsová,m.Michal) (SPF) VEČELKOV
BÁSTIOVÁ Apolónia (SPF) STUDENÁ
BÁSTIOVÁ Apolónia (vdova,m.Ladislav,r.Nagyová) (SPF)    TACHTY
BÁSTIOVÁ Barbora (r.Bozóová,m.Štefan) (SPF) VEČELKOV
BÁSTIOVÁ Borbála (r.Varga kerti, m.Valent páva) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
BÁSTIOVÁ Elena (r.Agócsová) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
BÁSTIOVÁ Jolana (r.Pálová,z Tácht) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
BÁSTIOVÁ Juliana (r.Molnárová) (SPF) STUDENÁ
BÁSTIOVÁ Julianna (1) (SPF)    TACHTY
BÁSTIOVÁ Julianna (maloleta) (SPF)    TACHTY
BÁSTIOVÁ Julianna (maloletá,/geczi/) (SPF)   TACHTY
BÁSTIOVÁ Julianna (r.Kováčová,m.Alexander) (SPF) VEČELKOV
BÁSTIOVÁ Julianna (r.Molnárová) (SPF) TACHTY
BÁSTIOVÁ Julianna (SPF) TACHTY
BÁSTIOVÁ Margita (m.František,r.Molnárová) (SPF)   TACHTY
BÁSTIOVÁ Margita (maloletá,Tachty 149) (SPF) STUDENÁ
BÁSTIOVÁ Margita (r.Mácsová, m.Valent) (zomr.17.10.1990) (SPF) GEMERSKÝ
JABLONEC
BÁSTIOVÁ Mária (1) (SPF) TACHTY
BÁSTIOVÁ Mária (3) (SPF) TACHTY
BÁSTIOVÁ Mária (gazsi) (SPF)    TACHTY
BÁSTIOVÁ Mária (m.Imrich,r.Pálová 1) (SPF) TACHTY
BÁSTIOVÁ Mária (m.Imrich,r.Pálová) (SPF)    STUDENÁ
BÁSTIOVÁ Mária (maloletá) (SPF) TACHTY
BÁSTIOVÁ Mária (maloletá,1) (SPF)    TACHTY
BÁSTIOVÁ Mária (r.Laptyová,m.Valent) (SPF) TACHTY
BÁSTIOVÁ Mária (SPF)    STUDENÁ
BÁSTIOVÁ Rozália (gazsi) (SPF) TACHTY
BÁSTIOVÁ Rozália (m.Ján r.Czeneová) (SPF)   TACHTY
BÁSTIOVÁ Rozália (nar.13.3.1893) (SPF) TACHTY
BÁSTIOVÁ Rozália (slob.nar.29.10.1900,zomr.28.10.1979) (SPF)  TACHTY
BAŠA Ján (SPF)    KRÁĽ
BAŠOVÁ Zuzana (r.Némethová) (SPF)    STRÁNSKA
BÁŠTI Július (Tachty) (SPF) STUDENÁ
BÁŠTI Karol (nebohý) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
BÁŠTI Štefan (1,č.29/54 Nová Bašta) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
BATA Ján (SPF)    HAJNÁČKA
BATA Jozef (SPF) HAJNÁČKA
BATA Pavol (SPF) HAJNÁČKA
BATHAYOVÁ Žófia (SPF) HUBOVO
BÁTHORY Ladislav (mal.1924) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
BÁTHORY Štefan (mal.1924 Alexander) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Báthoryová Zlatica (rod.Györgyová) (SPF) VEĽKÝ BLH
BÁTI Ján (Bugár) (SPF)   POTOK
BÁTI Juraj (Bugár) (SPF) POTOK
Báti Martin (SPF)   BUDIKOVANY
BÁTI Ondrej (Bugár) (SPF) POTOK
Bátiová Irena (rod.Bornaiová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Bátiová Irena (rod.Bornaiová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Bátiová Irena (rod.Bornayová) (SPF)   BUDIKOVANY
Bátiová Oľga (rod.Koreňová) (SPF) BUDIKOVANY
BÁTIOVÁ Zuzana (Bugárová) (SPF)     POTOK
Bátiová Zuzana (rod.Kasárová) (LSR)   LIPOVEC
Bátiová Zuzana (rod.Kasárová) (SPF)   LIPOVEC
BÁŤKOVÁ Mária (r. Jaloviarová) (SPF) BELÍN
BÁTKY Július (SPF) MARTINOVÁ
BÁTKYOVÁ Terézia (r.Pongová) (SPF) STRÁNSKA
BÁTKYOVÁ Terézia (SPF) MARTINOVÁ
BATÓOVÁ Júlia (r.Szivecová z Várkonyu/muž Ján/) (SPF)   ABOVCE
BATTA Anton (LSR) NEPORADZA
BATTA Anton (SPF) NEPORADZA
BATTA Jozef (1) (SPF)    LENKA
BATTA Jozef (SPF) HUBOVO
BATTA Vojtech (LSR)     NEPORADZA
BATTA Vojtech (SPF)     HUBOVO
BATTAOVÁ Terézia (SPF) HUBOVO
BATTÓ Alexander (ž.Juliana r.Mihályová) (SPF) ŠIMONOVCE
BATTÓOVÁ Juliana (rod.Mihályová) (SPF)     ŠIMONOVCE
BATTOVÁ Jolana (SPF)    BARCA
BATTOVÁ Zuzana (r.Tarrová) (LSR)     NEPORADZA
BATTOVÁ Zuzana (r.Tarrová) (SPF)     HUBOVO
BATTOVÁ Zuzana (vdova r.Tarrová) (LSR)     NEPORADZA
BÁTYOVÁ Zuzana (r.Gešová,manž.Ondrej) (SPF) ŠPANIE POLE
BAUMLYOVÁ Marta (r.Lászlová,m.Jozef,doktor) (SPF) RIEČKA
Bavskí Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Bavskí Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
BAYOVÁ Estera (mal.) (SPF)     FIGA
Bayová Estera (rod.Csótová) (SPF) CHANAVA
BAZOVSKÁ Júlia (r.Jablonská,zomrela) (LSR) HNÚŠŤA
BAZOVSKÁ Júlia (r.Jablonská,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
BAZOVSKÁ Mária (r.Benčíková,nar.28.3.1898,zomrela) (LSR) HNÚŠŤA
BAZOVSKÁ Mária (r.Benčíková,nar.28.3.1898,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
BAZSÁROVÁ Julianna (r.Košíková m.Štefan) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
BECEROVÁ Mária (Dužiková) (SPF)     POTOK
Bečerová Mária (rod.Dúžiková, Palik) (LSR)   LIPOVEC
Bečerová Mária (rod.Dúžiková, Palik) (SPF)   LIPOVEC
BEDE Ladislav (ml./neb./) (SPF) DRŇA
BEDE Ladislav (ž.Júlia r.Verébová) (SPF) DRŇA
BEDÉCS Arpád (1) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BEDÉCS Arpád (SPF)     RADNOVCE
BEDÉCS Arpád ž.Csótó Jolana (SPF)    RADNOVCE
BEDÉCS Daniel (SPF)     RADNOVCE
BEDÉCS Daniel ž.Bánová Helena (SPF) RADNOVCE
BEDÉCS Július (SPF)     RADNOVCE
Bedécsová Alžbeta (rod.Ibošová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
BEDÉCSOVÁ Barbora (rod. Pósa, ml., m. Peter) (SPF) RADNOVCE
BEDÉCSOVÁ Borbála (rod. Pósa, mladš., m. Peter) (SPF)   RADNOVCE
BEDÉCSOVÁ Estera (r.Ferenczová/muž Peter/) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
BEDÉCSOVÁ Estera (rod. Ferencz, m. Peter) (SPF)   RADNOVCE
BEDÉCSOVÁ Estera (rod. Ferencz,m.Peter) (SPF) RADNOVCE
BEDÉCSOVÁ Estera r.Ferencz,m.Peter (č.d. 6676/1911) (SPF) RADNOVCE
BEDÉCSOVÁ Irma (r.Bodonová/muž Štefan/, Janice) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
BEDÉCSOVÁ Irma (rod. Bodon, m. Štefan), Janice (SPF) RADNOVCE
BEDÉCSOVÁ Jolana (rod. Bodon) (SPF) RADNOVCE
Bedéčová Alžbeta (rod.Ibošová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
BEDÉČOVÁ Júlia (r.Bartaová) (SPF)    LENKA
BEDNÁRIK Adolf (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
BEDNÁRIK Ladislav (nar.12.4.1917,zomrel) (SPF)    HNÚŠŤA
BEÉLIK Ivan (SPF) VALICE
BEÉLIK Ondrej (mal.) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
BEÉLIK Ondrej (mal.1942) (SPF) VALICE
BEÉLIK Viktor (ml.mal.) (SPF)   GEMERSKÉ MICHALOVCE
BEÉLIK Viktor (ml.mal.1942) (SPF)    VALICE
Béelik Viktor (SPF) CHANAVA
BECHER František (nar.6.10.1922,zomrel), Lučenec (SPF)  GEMERČEK
BECHER Jozef (k.ž.Mária r.Fekiačová) (SPF)   HODEJOV
BECHER Matúš (SPF)     GEMERČEK
BECHER Michal (2) (SPF) HODEJOV
BECHER Michal (SPF)    HODEJOV
BECHER Štefan (k.ž.Mária Hrušková) (SPF)    HODEJOV
BECHEROVÁ Anna (r.Kminiaková) (SPF) HODEJOV
BECHEROVÁ Mária (r.Hrušková nar.31.8.1890), Hviezdoslavova 3,Lučenec (SPF)
    GEMERČEK
BECHEROVÁ Mária (r.Tepperová) (SPF) HODEJOV
BEICHTOVÁ Alžbeta (nar.30.9.1898) (SPF)    HNÚŠŤA
BEICHTOVÁ Izabela (nar.31.5.1897) (SPF)    HNÚŠŤA
BEJTICA Ondrej (LSR)    HNÚŠŤA
BEJTICA Ondrej (SPF)    HNÚŠŤA
BEJTICOVÁ Júlia (r.Dovalová) (LSR)   HNÚŠŤA
BEJTICOVÁ Júlia (r.Dovalová) (SPF)   HNÚŠŤA
BEJTICOVÁ Zuzana (r.Ostricová/muž Ondrej/) (SPF)   KLENOVEC
BEKEOVÁ Barbora (r.Kalasová/muž Žigmund/) (SPF) VALICE
BÉKEOVÁ Mária (r.Nagyová,m.Ján) (SPF)     NEPORADZA
BEKEŠOVÁ Sabína (r.Pasiarová) (SPF) HNÚŠŤA
BELANOVÁ Emília (nar.8.11.1927,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
BELICA Daniel (zomrel) (LSR)   HNÚŠŤA
BELICA Daniel (zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
BELICA Ján (.) (SPF)    HNÚŠŤA
BELICA Ján (zomrel 11.10.1968) (SPF) HNÚŠŤA
BELICA Ladislav (LSR)   HNÚŠŤA
BELICA Ladislav (SPF)   HNÚŠŤA
BELICA Milan (maloletý,zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
BELICA Milan (maloletý,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
BELICA Ondrej (č.209) (SPF)    HNÚŠŤA
BELICA Štefan (LSR)    HNÚŠŤA
BELICA Štefan (SPF)    HNÚŠŤA
BELICOVÁ Božena (r.Kudláková) (LSR) HNÚŠŤA
BELICOVÁ Božena (r.Kudláková) (SPF) HNÚŠŤA
BELICOVÁ Júlia (r.Šprochová,m.Ondrej) (SPF) HNÚŠŤA
BELICOVÁ Zuzana (r.Lorincová,Dovala,zomrela) (LSR) HNÚŠŤA
BELICOVÁ Zuzana (r.Lorincová,Dovala,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
BÉLIKOVÁ Alžbeta (r.Kovácsová) (SPF) HODEJOV
Belko Jozef (SPF)  PADAROVCE
Belko Štefan (SPF) PADAROVCE
Belková Anna (SPF) PADAROVCE
Belková Antonia (rod.Donovalová, m.Ján Kraskovo č.30) (SPF) LUKOVIŠTIA
BELKOVÁ Antónia r.Donovalová (SPF) KRASKOVO
BEĽO Ján (m.Helena Ondrej,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
Beľo Ján (SPF)    HNÚŠŤA
BELOVÁ Helena (r.Ondrejová) (SPF)    POPROČ
BEĽOVÁ Mária (r.Urgasová,m.Ján,vdova) (SPF) HNÚŠŤA
Beľová Mária (rod.Urgasová) (SPF) HNÚŠŤA
BÉM Ľudovít (SPF) VČELINCE
BÉMCEOVÁ Margita (r.Rosiarová) (SPF) HNÚŠŤA
BEMEROVÁ Margita (r.Rosiarová) (SPF) HNÚŠŤA
BENÁTHOVÁ Eleonóra (r.Lengyelová,m.František) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
BENCO Ján (bejtickin) (SPF)    KLENOVEC
BENCO Július (ž.Zuzana r.Koštalová) (SPF)   ŠPANIE POLE
Benco Juraj (SPF)  BUDIKOVANY
BENCO Ondrej (st.) (SPF) KLENOVEC
BENCOVÁ Margita (r.Bérešová) (SPF)    KRÁĽ
BENCOVÁ Mária (r.Tobiková) (LSR)     HNÚŠŤA
BENCOVÁ Mária (r.Tobiková) (SPF)     HNÚŠŤA
BENCOVÁ Zuzana (mal.) (SPF) KLENOVEC
Bencová Zuzana (rod.Benišová, Koštiaľ) (SPF)  BUDIKOVANY
Bencová Zuzana (rod.Hroncová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Bencs Alexander (SPF)    VEĽKÝ BLH
BENCS Daniel (SPF) JESTICE
Bencs Ján (SPF)   VEĽKÝ BLH
Bencs Jozef (SPF) VEĽKÝ BLH
Bencs Koloman (SPF)     VEĽKÝ BLH
Bencs Štefan (SPF) VEĽKÝ BLH
Bencs Tibor (SPF) VEĽKÝ BLH
BENCS Viktor (SPF) JESTICE
BENCSIK Ján (SPF) KRASKOVO
BENCSÍKOVÁ Margita (SPF)     VALICE
Bencso Alexander (SPF)   VEĽKÝ BLH
Bencso Jozef (SPF) VEĽKÝ BLH
Bencso Koloman (SPF)    VEĽKÝ BLH
Bencso Ondrej (SPF) VEĽKÝ BLH
Bencso Štefan (Ballagy) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Bencso Štefan (SPF) VEĽKÝ BLH
Bencso Tibor (SPF) VEĽKÝ BLH
Bencsová Apolónia (rod.Nagyová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Bencsová Barbora (Gažonyi) (SPF) VEĽKÝ BLH
Bencsová Barbora (rod.Tóthová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
BENCSOVÁ Irena (r.Györgyövá/Danielova/) (SPF)     JESTICE
Bencsová Júlia (Ballagy) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Bencsová Júlia (rod.Poznánová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Bencsová Júlia (Sallai) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Bencsová Júlia (SPF) VEĽKÝ BLH
Bencsová Katarína (rod.Tóthová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Bencsová Margeta (SPF)    VEĽKÝ BLH
Bencsová Margita (Ballagy) (SPF) VEĽKÝ BLH
Bencsová Margita (SPF)    VEĽKÝ BLH
BENCSOVÁ Mária (r.Vitariušová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Bencsová Mária (rod.Vitáriusová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Bencsová Michala (SPF)    VEĽKÝ BLH
BENCSOVÁ Regina (r.Murányiová,m.Ladislav) (SPF) ŠIRKOVCE
BENČÍK Andrej (zomrel) (LSR)    HNÚŠŤA
BENČÍK Andrej (zomrel) (SPF)    HNÚŠŤA
Benčík Daniel (LSR) HOSTIŠOVCE
Benčík Daniel (SPF) VEĽKÝ BLH
Benčík Emil (LSR) HOSTIŠOVCE
Benčík Emil (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčík Ján (Doban) (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčík Ján (Fabián) (LSR) HOSTIŠOVCE
Benčík Ján (Fabián) (SPF) HOSTIŠOVCE
BENČÍK Ján (Gubové) (SPF)     HNÚŠŤA
Benčík Ján (LSR)   HOSTIŠOVCE
Benčík Ján (Pálik) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Benčík Ján (Pálik) (SPF)   HOSTIŠOVCE
BENČÍK Ján (Pavel,Gubové,zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
BENČÍK Ján (Pavel,Gubové,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
Benčík Ján (SPF)   HOSTIŠOVCE
Benčík Ján (Tabák predný) (SPF) HOSTIŠOVCE
BENČÍK Jaroslav (SPF)     RIMAVSKÁ BAŇA
Benčík Martin (Putonin) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Benčík Michal (LSR) HOSTIŠOVCE
BENČÍK Michal (mlynár,zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
BENČÍK Michal (mlynár,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
Benčík Michal (Putonin) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Benčík Michal (Putonin) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Benčík Michal (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčík Michal (Tobák) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Benčík Michal (Tobák) (SPF)    HOSTIŠOVCE
BENČÍK Michal (zomrel) (LSR)    HNÚŠŤA
BENČÍK Michal (zomrel) (SPF)    HNÚŠŤA
BENČÍK Ondrej (2) (SPF) ŠPANIE POLE
Benčík Ondrej (Bajko) (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčík Ondrej (Dorin) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Benčík Ondrej (Dorin) (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčík Ondrej (Gubo) (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčík Ondrej (Iboš) (LSR) VEĽKÝ BLH
Benčík Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Benčík Ondrej (Putonin) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Benčík Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčík Ondrej (Tobák) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Benčík Ondrej (Tobák) (SPF)    HOSTIŠOVCE
BENČÍK Ondrej (ž.Helena r.Fuchsová) (SPF)    ŠPANIE POLE
Benčík Pavel (Papko) (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčík Pavol (LSR) HOSTIŠOVCE
Benčík Pavol (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčík Samuel (LSR) HOSTIŠOVCE
Benčík Samuel (SPF) HOSTIŠOVCE
BENČÍKOVÁ Anna (r.Badinka) (SPF)     RIMAVSKÁ BAŇA
BENČÍKOVÁ Anna (vd.,) (SPF) HODEJOV
BENČÍKOVÁ Emília (r.Dvoržáková) (SPF)      KLENOVEC
Benčíková Estera (rod.Benčíková, Dorin Putonin) (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčíková Gizela (LSR)   HOSTIŠOVCE
Benčíková Gizela (SPF)   HOSTIŠOVCE
BENČÍKOVÁ Helena (r.Fuchsová,manž.Ondrej) (SPF) ŠPANIE POLE
Benčíková Helena (rod.Tomšová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Benčíková Juliana (SPF)   HOSTIŠOVCE
Benčíková Julianna (rod.Fodorová, Koiš) (SPF) BUDIKOVANY
Benčíková Magdaléna (LSR) HOSTIŠOVCE
Benčíková Magdaléna (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčíková Mária (Putonin) (LSR) HOSTIŠOVCE
Benčíková Mária (Putonin) (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčíková Mária (rod.Čidová) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Benčíková Mária (rod.Čidová) (SPF)    HOSTIŠOVCE
Benčíková Mária (rod.Hajduková) (LSR) HOSTIŠOVCE
Benčíková Mária (rod.Hajduková) (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčíková Mária (SPF)    HOSTIŠOVCE
Benčíková Zuzana (Dorin) (LSR) HOSTIŠOVCE
Benčíková Zuzana (Kišák) (LSR) HOSTIŠOVCE
Benčíková Zuzana (LSR)   HOSTIŠOVCE
Benčíková Zuzana (Putonin) (LSR) HOSTIŠOVCE
Benčíková Zuzana (Putonin) (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčíková Zuzana (rod.Bálintová, Pogány) (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčíková Zuzana (rod.Kišáková) (LSR) HOSTIŠOVCE
Benčíková Zuzana (rod.Urbanová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Benčíková Zuzana (SPF)   HOSTIŠOVCE
Benčíková Žofia (rod.Macková) (SPF)    HOSTIŠOVCE
Benčo Juraj (SPF)   HOSTIŠOVCE
Benčo Michal (nižný) (SPF) VEĽKÝ BLH
Benčo Michal (SPF) VEĽKÝ BLH
Benčová Katarína (rod.Tóthová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Benčová Mária (rod.Vitáriusová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Benčová Zuzana (rod.Hroncová) (SPF)    HOSTIŠOVCE
Benda Ján (ž.Gizela Končeková, syn Michalov Babinec č.27) (LSR) LUKOVIŠTIA
Benda Ján (ž.Gizela Končeková, syn Michalov Babinec č.27) (SPF) LUKOVIŠTIA
Benda Juraj (ž.Pavlína Bendová Babinec č.12) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Benda Michal (ž.Mária Janová Babinec č.27) (LSR)    LUKOVIŠTIA
Benda Michal (ž.Mária Janová Babinec č.27) (SPF)    LUKOVIŠTIA
Benda Ondrej (najml., ž.Zuzana Miklová Babinec č.4) (SPF)  LUKOVIŠTIA
Benda Ondrej (ž.Júlia Antalová Babinec č.14) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Benda Ondrej (ž.Júlia Antalová Babinec č.14) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Benda Ondrej (ž.Zuzana Blišťoková Babinec č.12) (SPF) LUKOVIŠTIA
Bendo Andrej (Northampton-Amerika) (SPF)     HOSTIŠOVCE
Bendo Andrej (SPF) HOSTIŠOVCE
Bendo Ján (LSR)   HOSTIŠOVCE
Bendo Ján (SPF)   HOSTIŠOVCE
Bendo Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Bendo Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
Bendová Júlia (rod.Strukanová, m.Juraj Babinec č.13) (SPF) LUKOVIŠTIA
Bendová Margita (LSR)    HOSTIŠOVCE
Bendová Margita (SPF)    HOSTIŠOVCE
BENDOVÁ Mária Zuzana (SPF) HRACHOVO
Bendová Sabína (rod.Antalová, m.Juraj Babinec č.31) (LSR) LUKOVIŠTIA
Bendová Sabína (rod.Antalová, m.Juraj Babinec č.31) (SPF) LUKOVIŠTIA
Bendová Viera (LSR) HOSTIŠOVCE
Bendová Viera (SPF) HOSTIŠOVCE
Bendová Zuzana (LSR)    HOSTIŠOVCE
Bendová Zuzana (rod.Benčíková) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Bendová Zuzana (SPF)    HOSTIŠOVCE
BENDULA Barnabáš (SPF) KALOŠA
BENDULA Pavel (SPF)     KALOŠA
BENDULIAK Ján (SPF)     HNÚŠŤA
BENDULIAK Ladislav (SPF)      HNÚŠŤA
BENDULIAKOVÁ Zuzana (r.Hlôšková,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
BENDULOVÁ Helena (r.Domaová) (SPF) KALOŠA
BENDULOVÁ Irena (SPF) KALOŠA
BENDULOVÁ Júlia (SPF) KALOŠA
BENE Blažej (SPF) VČELINCE
BENE Ján (1) (SPF) VČELINCE
BENE Jozef (1) (SPF)    VČELINCE
BENE Jozef (2) (SPF)    VČELINCE
BENE Koloman (SPF)     VČELINCE
BENE Ľudovít (2) (SPF)   VČELINCE
BENE Ľudovít (maloletý) (SPF)   LENKA
BENE Zoltán (maloletý) (SPF)    LENKA
BENEDEK Ján (zomrel) (LSR)     HNÚŠŤA
BENEDEK Ján (zomrel) (SPF)     HNÚŠŤA
BENEDEK Mikuláš (zomrel) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BENEDEK Ondrej (SPF)    HNÚŠŤA
BENEDEK Pavel (ž.Zuzana r.Vargová) (SPF)     DRŇA
BENEDEK Peter (ž.Priška rod.Bacsóová) (SPF) DRŇA
BENEDEK Štefan (.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BENEDEK Štefan (..) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BENEDEK Štefan (...) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BENEDEK Štefan (č.123) (SPF)    HNÚŠŤA
BENEDEK Štefan (Katona) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BENEDEK Štefan (maloletý) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BENEDEK Štefan (Pavol,zomrel) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Benedek Štefan (SPF)    BUDIKOVANY
BENEDEKOVÁ Alžbeta (maloletá) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BENEDEKOVÁ Alžbeta (r.Miková zom.9.12.1963) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
BENEDEKOVÁ Helena (r.Balyová) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BENEDEKOVÁ Helena (r.Bombíková) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
BENEDEKOVÁ Juliana (r.Szerzövá,m.Štefan) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
BENEDEKOVÁ Karolína (r.Kovácsová/muž Štefan/) (SPF)   CHRÁMEC
BENEDEKOVÁ Katarína (r.Domonkošová) (SPF) JANICE
BENEDEKOVÁ Lídia (rod.Csobová) (SPF)      DRŇA
BENEDEKOVÁ Mária (r.Karkušová nar.20.5.1900,zom.6.4.1992) (SPF) HNÚŠŤA
Benedeková Mária (SPF)   BUDIKOVANY
BENEDEKOVÁ Priška (r.Bacsová) (SPF) CHRÁMEC
BENEDEKOVÁ Zuzana (r.Vargová) (SPF) CHRÁMEC
BENEOVÁ Margita (rod. Béresová) (SPF) VČELINCE
Beneová Margita (rod.Bérešová, Baláž) (SPF)  CHANAVA
BENEOVÁ Mária (r.Egyudová,m.Jozef) (SPF)    LENKA
BENEOVÁ Mária (rod. Együdová) (SPF) VČELINCE
BENEOVÁ Priska (rod. Tamásová) (SPF) VČELINCE
BENEOVÁ Sabina (rod. Szökeová) (SPF) VČELINCE
Benešová Júlia (rod.Laudiszová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
BENÍK František (č.286,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
BENÍK Ján (Dolinka,ž.Juliana r.Korimová) (SPF) OŽĎANY
BENÍK Ján (Markotán,č.65,Sušany) (SPF) OŽĎANY
BENÍK Július (2) (SPF)   OŽĎANY
BENÍK Július (č.68,Sušany) (SPF) OŽĎANY
BENÍK Ľudovít (2) (SPF) OŽĎANY
BENÍK Ľudovít (č.53,Sušany) (SPF)    OŽĎANY
BENÍKOVÁ Juliana (r.Jurovičová,m.Žigmund) (LSR)   OŽĎANY
BENÍKOVÁ Juliana (r.Jurovičová,m.Žigmund) (SPF)   OŽĎANY
BENÍKOVÁ Juliana (r.Korimová) (SPF) OŽĎANY
BENÍKOVÁ Juliana (r.Markotánová) (SPF)     OŽĎANY
BENÍKOVÁ Pavlína (r.Chovančíková) (SPF)    OŽĎANY
BENKÁROVÁ Alžbeta (r.Kubínová,m.Pavol) (SPF)    RIEČKA
BENKO Arpád (nezvest.) (LSR)    HNÚŠŤA
BENKO Arpád (nezvest.) (SPF)    HNÚŠŤA
Benko Belo (SPF)   HOSTIŠOVCE
Benkó Czigány Andrej (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Benkö Czigány Jozef (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Benko Ján (LSR)   KROKAVA
Benko Ján (SPF)   BUDIKOVANY
Benko Július (LSR) HOSTIŠOVCE
Benko Július (SPF) HOSTIŠOVCE
Benko Juraj (SPF) KROKAVA
Benko Michal (LSR) KROKAVA
Benko Michal (SPF) KROKAVA
Benko Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Benko Ondrej (SPF) BUDIKOVANY
BENKO Samuel (SPF)     HNÚŠŤA
Benko Vojtech (Belo) (LSR) HOSTIŠOVCE
Benko Vojtech (Belo) (SPF) HOSTIŠOVCE
BENKO Vojtech (LSR)     HNÚŠŤA
BENKO Vojtech (SPF)     HNÚŠŤA
BENKOVÁ Alžbeta (r.Kubínová,m.Pavol) (SPF) KESOVCE
Benková Anna (LSR) KROKAVA
Benková Anna (SPF) KROKAVA
Benková Gabriela (LSR)   KROKAVA
Benková Gabriela (SPF)   KROKAVA
Benková Judita (rod.Ďuriaková) (SPF)   KROKAVA
Benková Judita (SPF) KROKAVA
Benková Mária (LSR)     KROKAVA
BENKOVÁ Mária (r.Migaľová vd.) (LSR) HNÚŠŤA
BENKOVÁ Mária (r.Migaľová vd.) (SPF) HNÚŠŤA
Benková Mária (rod.Antalová) (LSR)    KROKAVA
Benková Mária (rod.Antalová) (SPF)    KROKAVA
Benková Mária (rod.Benková) (SPF)     KROKAVA
Benková Mária (rod.Ondrejová) (SPF)    KROKAVA
Benková Mária (SPF) KROKAVA
BENKOVÁ Zuzana (r.Beľová) (SPF)      HNÚŠŤA
Benková Zuzana (rod.Antalová) (SPF)    KROKAVA
Benková Zuzana (rod.Baníková) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Benková Zuzana (rod.Baníková) (SPF)    HOSTIŠOVCE
Benková Zuzana (rod.Ďurianová) (SPF)   KROKAVA
BEŇO Pavel (ž.Mária rod.Vrediková) (SPF)    ŠPANIE POLE
BEŇOVÁ Emília (nar.1.11.1929) (SPF)    BELÍN
BEŇOVÁ Mária (r.Tereková /Jánová/) (SPF)    POPROČ
BEŇOVÁ Mária (rod.Vrediková) (SPF)    ŠPANIE POLE
BENYO Gejza (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BENYUSOVÁ Lýdia (r.Egriová) (SPF)     HUBOVO
BERÁTOVÁ Júlia (Czisárovácmanž. Koloman) (SPF)     MARTINOVÁ
BERCZE Štefan (SPF)     HUSINÁ
BERECZOVÁ Júlia (SPF) HAJNÁČKA
BEREGI Ľudovít (nar.24.8.1913,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
BERENTÉSOVÁ Katarína (r.Bodonová/muž Ľudovít/) (SPF)    GEMERSKÉ
MICHALOVCE
BÉRES Pavel (man.Margita r.Krnáčová) (SPF)   BELÍN
Béresová Juliana (r Erdösová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
BÉREŠ Aladár (maloletý) (SPF)    KRÁĽ
Béreš Dezider (SPF) CHANAVA
BÉREŠ František (maloletý) (SPF) KRÁĽ
BÉREŠ Ján (m.Alžbeta r.Pappová,zomr.23.1.1976) (SPF) LENKA
BÉREŠ Ján (SPF)    KRÁĽ
BÉREŠ Jozef (r.č.630105/6663,Partizánska 25 Sučany) (SPF)  KRÁĽ
BÉREŠ Július (ml.) (SPF) RIEČKA
BEREŠ Július (slob.) (SPF) KRÁĽ
BÉREŠ Ladislav (m.Mária r.Pappová) (SPF)    KRÁĽ
BÉREŠ Ľudovít (nar.4.5.1924,zomr.17.1.1999,Kráľ č.82) (SPF) KRÁĽ
BÉREŠ Ľudovít (SPF)     KRÁĽ
BÉREŠ Štefan (m.Žofia r.Borošová) (SPF) RIEČKA
BÉREŠ Štefan (Srögi) (SPF) KRÁĽ
BÉREŠ Štefan (st.) (SPF) RIEČKA
BÉREŠ Vojtech (SPF)     RIEČKA
BÉREŠ Zoltán (m.Alžbeta r.Demeterová) (SPF) KRÁĽ
BÉREŠOVÁ Alžbeta (r.Demeterová,m.Zoltán) (SPF)     KRÁĽ
BÉREŠOVÁ Gizela (r.Csuzdová,m.Vojtech) (SPF) KRÁĽ
BÉREŠOVÁ Margita (r.Czáková) (SPF) KRÁĽ
BÉREŠOVÁ Mária (r.Pappová,m.Ladislav) (SPF) KRÁĽ
BÉREŠOVÁ Mária (r.Prgová) (SPF)     KRÁĽ
BÉREŠOVÁ Terézia (r.Poková) (SPF)    KRÁĽ
BÉREŠOVÁ Terézia (SPF) KRÁĽ
BÉREŠOVÁ Zuzana (r.Dávidová) (SPF) ŠTRKOVEC
BÉREŠOVÁ Žofia (r.Bérešová) (SPF)    KRÁĽ
BERGER Ladislav (m.Margita r.Hutterová) (SPF) ŠIRKOVCE
BERGER Ladislav (syn Samuela) (SPF) ŠIRKOVCE
BERKA Ondrej (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
BERKI Andrej (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BERKI Barnabáš (ž.Helena r.Danyiová) (SPF)   ŠIMONOVCE
BERKI Dezider (/ž.Rozália rod.Martonová/) (SPF) ŠIMONOVCE
BERKI Dezider (SPF)     RAKYTNÍK
BERKI Jozef (SPF) BLHOVCE
BERKI Matúš (m.Emília,r.Millerová) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
BERKI Neitusz (SPF)     NOVÁ BAŠTA
BERKIOVÁ Emília (r.Millerová,m.Matúš) (SPF) NOVÁ BAŠTA
BERKIOVÁ Mária (r.Balázsová, m.Arpád) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
BERKY Anton (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BERKY Vojtech (SPF)     HAJNÁČKA
BERKYOVÁ Kornélia (r.Oláhová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BERKYOVÁ Rozália (r.Csonková) (SPF) HAJNÁČKA
BERNÁTH Vojtech (zomr.9.12.1944) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
BERTA Štefan (SPF) JESTICE
BERZE Imrich (SPF) HUSINÁ
BERZE Štefan (SPF) HUSINÁ
BERZE Zuzana (r.Fazekas) (SPF) HUSINÁ
BERZEOVÁ Margita (r.Kovácsová) (SPF) BLHOVCE
BEŠINA Štefan (SPF)     OŽĎANY
BETES Ľudovit (ž.Betes Júlia) (SPF)   ČÍŽ
BETEŠOVÁ Alžbeta (r.Rášiová,muž František) (SPF)   LENKA
BETÍK Július (SPF) BLHOVCE
BETTES Arpád (z Chanavy) (SPF) IVANICE
BETTES Dezider (z Chanavy) (SPF)     IVANICE
BETTES Eliáš (/ž.Zuzana r.Böd G./) (SPF) ŠIMONOVCE
BETTES František (z Chanavy) (SPF)    IVANICE
BETTES Ján (felsö) (SPF) BARCA
BETTES Ján (maloletý,syn Antona,zomrel) (SPF) GORTVA
BETTES Július (maloletý,syn Júliusa) (SPF)   GORTVA
BETTES Július (SPF)IVANICE
BETTES Ladislav (SPF)    HUBOVO
BETTES Ladislav (ž.Júlia r.Csízyová) (SPF)   ABOVCE
BETTES Ondrej (SPF)     IVANICE
BETTES Ondrej (ž.Priška r.Molnárová) (SPF)   IVANICE
BETTES Štefan (syn Antona,zomrel) (SPF) GORTVA
BETTESOVÁ Alžbeta (r.Rásiová/František/) (SPF)    HUBOVO
BETTESOVÁ Alžbeta (r.Rášiová,m.František) (SPF)   LENKA
BETTESOVÁ Apollónia (r. Nagyová m. Žigmund) (SPF) JANICE
BETTESOVÁ Apolonia (r.Karczagová,vdova,m.Anton,zomrela) (SPF) GORTVA
BETTESOVÁ Estera (r.Gutiová/muž Ján/) (SPF) IVANICE
BETTESOVÁ Helena (mal.1914) (SPF)     VALICE
BETTESOVÁ Irena (r.Seresová) (SPF)    IVANICE
BETTESOVÁ Jolana (r.Bettesová/muž Rudolf/) (SPF)   IVANICE
BETTESOVÁ Jolana (r.Csótóová/muž Barnabáš felsö/) (SPF)  IVANICE
BETTESOVÁ Juliana (r.Goljanová/muž Alexander/) (SPF)    IVANICE
BETTESOVÁ Juliana (vd.r.Ováryová/muž Miksa/) (SPF) VALICE
BETTESOVÁ Priška (r.Bodonová/muž Pavel/kalas) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BETTESOVÁ Terézia (r.Bettesová/Ambrus/) (SPF)     HUBOVO
BETTESOVÁ Terézia (r.Bettesová/muž Jozef/zom.26.7.1945) (SPF)  BARCA
BETTESOVÁ Zuzana (r.Bodóová,m.Illés) (SPF) ŠIRKOVCE
BETTESOVÁ Zuzana (SPF) IVANICE
Betteš Arpád (ml.) (SPF)   CHANAVA
Betteš Arpád (SPF) CHANAVA
Betteš Barnabáš (SPF)    CHANAVA
Betteš Barnabáš (vyšný) (SPF)    CHANAVA
Betteš Daniel (SPF) CHANAVA
Betteš Dezider (SPF) CHANAVA
Betteš František (K) (SPF) CHANAVA
Betteš František (K. Zádor č.5) (SPF)   CHANAVA
BETTEŠ František (NV) (SPF)     ZÁDOR
Betteš František (SPF)    CHANAVA
Betteš Ján (felsó) (SPF)   CHANAVA
Betteš Ján (szakál) (SPF)  CHANAVA
Betteš Ján (vyšný) (SPF)   CHANAVA
Betteš Ján (Zádor č.6) (SPF) CHANAVA
BETTEŠ Ján vyšný (NV) (SPF)     ZÁDOR
Betteš Ľudovít (alsó) (SPF) CHANAVA
Betteš Ondrej (SPF) CHANAVA
Bettešová Edita (Zádor č.4) (SPF) CHANAVA
Bettešová Irena (145624/775) (SPF) CHANAVA
Bettešová Irena (rod.Bettešová) (SPF)   CHANAVA
Bettešová Irena (rod.Seresová) (SPF)   CHANAVA
Bettešová Irena (rod.Šerešová) (SPF)   CHANAVA
BETTEŠOVÁ Irena rod.Šerešová (NV) (SPF)     ZÁDOR
Bettešová Jolana (rod.Csótová, vyšný) (SPF)   CHANAVA
Bettešová Júlia (rod.Bettešová) (SPF)   CHANAVA
Bettešová Júlia (rod.Csíziová) (SPF) CHANAVA
Bettešová Júlia (rod.Galjánová) (SPF)   CHANAVA
Bettešová Katarína (SPF)   CHANAVA
Bettešová Klára (SPF)    CHANAVA
Bettešová Mária (Zádor) (SPF)    CHANAVA
BETTEŠOVÁ Piroska (rod. Bodon, m. Pavel, kalas) (SPF)   RADNOVCE
Bettešová Piroška (rod.Molnárová) (SPF) CHANAVA
Bettešová Priška (rod.Molnárová Zádor č.6) (SPF) CHANAVA
BETTEŠOVÁ Šarlota ("Z" 2.11.1988) (SPF)     IVANICE
Bettešová Terézia (SPF)   CHANAVA
Bettešová Zuzana (rod.Hermanová) (SPF) CHANAVA
BIAL Koloman (SPF)      NOVÁ BAŠTA
BIAL Štefan (SPF) HAJNÁČKA
BIALOVÁ Juliana (r.Hanyusová) (SPF)   HAJNÁČKA
BIBÁK Bálint (SPF) KALOŠA
Bienik Ladislav (LSR)    HOSTIŠOVCE
Bienik Ladislav (SPF)    HOSTIŠOVCE
BIENIKOVÁ Zuzana (r.Černáková) (SPF) KLENOVEC
BIENOVÁ Mária (r.Janšová) (SPF) ŠPANIE POLE
BIKKI Ján (SPF)   FIGA
BIKKI Ondrej (SPF) FIGA
BIKKIOVÁ Barbora (rod. Priczová) (SPF) FIGA
Biriková Martina (LSR)    VEĽKÝ BLH
Biriková Martina (SPF)    VEĽKÝ BLH
Biriková Zuzana (rod.Orechová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Birin Martin (LSR) HOSTIŠOVCE
Birin Martin (SPF) HOSTIŠOVCE
Birinová Zuzana (rod.Orechová) (LSR)  HOSTIŠOVCE
Birinová Zuzana (rod.Orechová) (SPF)  HOSTIŠOVCE
BIRJÁK Ján (Pavlov) (SPF) HNÚŠŤA
BIRKÁSOVÁ Alžbeta (r.Bartóková, MĽR) (SPF) STRÁNSKA
BIRO Ede (Dr.) (SPF)     HAJNÁČKA
BÍRO František (SPF)     RIEČKA
BÍRO Ján (SPF)    RIEČKA
BÍRO Jozef (1) (SPF) RIEČKA
BÍRÓ Jozef (SPF)   RIEČKA
BÍRO Július (maloletý) (SPF)   RIEČKA
BÍRO Karol (m.Amália r.Húsztiová) (SPF) RIEČKA
BÍRÓ Karol (ml.) (SPF)    ŠTRKOVEC
BÍRO Karol (SPF) RIEČKA
BÍRÓ Koloman (SPF)      ŠTRKOVEC
BÍRO Ladislav (mal.) (SPF) ŠTRKOVEC
BÍRO Ladislav (maloletý) (SPF)  RIEČKA
BÍRÓ Ladislav (ml.) (SPF) ŠTRKOVEC
Bíró Ladislav (SPF) CHANAVA
BÍRO Ľudovít (1) (SPF)    RIEČKA
BÍRO Ľudovít (koloman) (SPF)   RIEČKA
BÍRO Ľudovít (SPF) STRÁNSKA
Bíró Ľudovít (SPF) CHANAVA
BÍRO Michal (SPF) RIEČKA
BIRÓ Pavel (SPF) KRÁĽ
BÍRO Štefan (ml.) (SPF)   RIEČKA
BÍRO Štefan (SPF) RIEČKA
Bíró Štefan (SPF)  CHANAVA
BIRÓOVÁ Julianna (SPF) KRÁĽ
BIRÓOVÁ Mária (SPF)     KRÁĽ
BÍRÓOVÁ Zuzana (r.Kerekešová) (SPF) ŠTRKOVEC
BÍROVÁ Amália (r.Húsztiová,m.Karol) (SPF)  RIEČKA
BÍROVÁ Emília (1) (SPF) RIEČKA
Bírová Estera (rod.Tóthová) (SPF) CHANAVA
BÍROVÁ Jolana (maloletá) (SPF) RIEČKA
BÍROVÁ Júlia (m.Štefan) (SPF)   RIEČKA
BÍROVÁ Juliana (SPF)    HUBOVO
BÍROVÁ Margita (r.Šatanová,m.Michal) (SPF)    RIEČKA
BÍROVÁ Mária (r.Húsztiová,m.Karol) (SPF)     RIEČKA
BÍROVÁ Mária (r.Szucsová) (SPF) STRÁNSKA
BIROVÁ Vilma (r.Havasová) (SPF) HAJNÁČKA
BÍROVÁ Zuzana (r.Kerekešová) (SPF)     RIEČKA
BISTROVIČOVÁ Júlia (r.Ondrejovičová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BITALA Jozef (nar.1.6.1906,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
BITALA Juraj (č.54) (SPF) HNÚŠŤA
BITTALA Juraj (m.Kristina r.Ofčariková) (SPF) HNÚŠŤA
Bjen Juraj (LSR)   HOSTIŠOVCE
BLAGOVÁ Zuzana (r.Vargová) (SPF)      RIMAVSKÁ BAŇA
BLAHO Ján (SPF) KLENOVEC
BLAHO Martin (SPF)     KRASKOVO
BLAHOTOVÁ Juliana (r.Ivaničová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
BLAHOVÁ Zuzana (SPF) KLENOVEC
BLASKOVICSOVÁ Estera (r.Czikorová) (SPF) JESENSKÉ
BLAŠKO Ján (m.Anna r.Pavlovičová) (SPF)      JESENSKÉ
Blaško Ján (ž.Irena Kysucká Lukovištia č.65) (SPF)   LUKOVIŠTIA
BLAŠKOVÁ Irena (r.Szendyová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BLAŽKOVÁ Anna (slob.) (SPF) OŽĎANY
BLAŽKOVÁ Zuzana (slob.) (SPF) OŽĎANY
BLECHNER Ernest (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
BLECHNER Jozef (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
BLIŠŤANOVÁ Helena (SPF)       HRUŠOVO
Blišťanová Sabina (rod.Šulková) (SPF)   LUKOVIŠTIA
BLIŠŤANOVÁ Sabina r.Šulková (SPF)     HRUŠOVO
BOBÁĽ Ján (SPF) OŽĎANY
Bóbi Fridrich (LSR) HOSTIŠOVCE
Bóbi Fridrich (SPF) HOSTIŠOVCE
Bobková Mária (rod.Vargová) (SPF)     BUDIKOVANY
BOBROVSKÁ Magdaléna (r.Bolčová m.Ladislav) (SPF) HNÚŠŤA
BOBROVSKÁ Zuzana (r.Figuliová) (SPF) HNÚŠŤA
BOBROVSKÝ Ladislav (zomrel) (SPF)     HNÚŠŤA
BOBROVSKÝ Pavel (m.Zuzana r.Figuliová) (SPF)      HNÚŠŤA
BOBROVSKÝ Pavol (mladší) (SPF)       HNÚŠŤA
BOCAN Bartoloman (m.Cecília Bartolomanová,Neporadza) (LSR)    NEPORADZA
BOCAN Bartoloman (m.Cecília Bartolomanová,Neporadza) (SPF)    NEPORADZA
BOCAN Samuel (m.Juliana r.Bocanová) (LSR)     NEPORADZA
BOCAN Samuel (m.Juliana r.Bocanová) (SPF)     NEPORADZA
Bocko Ján (LSR)   HOSTIŠOVCE
BÓCOVÁ Jolana (dcéra Jána, mal.1941) (SPF)    ŠPANIE POLE
BÓCOVÁ Kornélia (dcéra Jána /mal.1941/) (SPF) ŠPANIE POLE
BÖD Andrej (m.Apolónia r.Balogová) (SPF)     ŠIRKOVCE
BÖD František (m.Teréza r.Köviová) (SPF) ŠIRKOVCE
BÖD Gabriel (/ž.Mária r.Máziková/) (SPF) ŠIMONOVCE
BÖD Ján (/ž.Terézia r.Varócsiová/) (SPF) ŠIMONOVCE
BÖD Ján (m.Júlia r.Vargová) (SPF) ŠIRKOVCE
BÖD Ján (SPF)    KRÁĽ
BÖD Július (SPF)   ŠIRKOVCE
BÖD Ladislav (17.1.1908) (SPF) DRŇA
BÖD MIHÁLY Michal (/v Amerike/) (SPF)     ŠIMONOVCE
BÖD Peter (m.Julianna r.Véghová N.) (SPF)   ŠIRKOVCE
BÖD Peter (ž.Rozália r.Csörnöková) (SPF) DRŇA
BÖD Štefan (19.10.1948, Rožňavská 36/10, Rim. Sobota) (SPF) ŠIMONOVCE
BÖD Štefan (m.Rozália Bödová) (SPF)   ŠIRKOVCE
BÖD Štefan (m.Terézia) (SPF)    ŠIRKOVCE
BÖD Štefan (P) (SPF)    DRŇA
BÖD Štefan (SPF) KRÁĽ
BÖD Štefan (st.) (SPF)   ŠIRKOVCE
BÖD Vojtech (SPF) KRÁĽ
Boda Augustín (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
BODA Deno (SPF) KESOVCE
BODA Ján (maloletý) (SPF) KESOVCE
BODA Ján (SPF)    KESOVCE
Boda Jozef (/SPF/) (SPF)  VLKYŇA
BODA Jozef (SPF) KESOVCE
BODA Ľudovít (maloletý) (SPF)   KESOVCE
BODA Ondrej (SPF) KESOVCE
BODÁK Ján (č.280,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
BODAOVÁ Irma (r.Pestiová,nar.30.06.1914) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Bodaová Mária (r Dorková /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Bodaová Regina (r Rigóová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Bodaová Veronika (r Csutorová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
BODI Alexander (SPF)    OŽĎANY
BÓDI Alexander (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BÓDI Barnabáš (SPF)     HUBOVO
BÓDI Barnabáš (ž.Mária r.Molnárová) (SPF)   DRŇA
BÓDI Bartolomej (SPF)    FIGA
BÓDI Bertalan (m.Rozália r.Némethyová,zomr.27.10.1951) (SPF)   NEPORADZA
BÓDI Emerich (SPF) FIGA
BÓDI Fány (SPF)   STRÁNSKA
BÓDI František (1) (SPF) VČELINCE
BÓDI František (2) (SPF) VČELINCE
BÓDI František (H.) (SPF) FIGA
BÓDI František (Kj.) (SPF) STRÁNSKA
BÓDI František (mal.) (SPF) STRÁNSKA
BÓDI František (nar. 30.9.1939, zom.D610/1985,Stranska56) (SPF) STRÁNSKA
BÓDI František (SPF)    FIGA
Bódi Fridrich (LSR) HOSTIŠOVCE
Bódi Fridrich (SPF) HOSTIŠOVCE
BÓDI Ignác (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODI Ignácz (SPF) OŽĎANY
BÓDI Imrich (1) (SPF)    VČELINCE
BÓDI Imrich (Dezider) (SPF)    VČELINCE
BÓDI Imrich (ml., MĽR) (SPF)    STRÁNSKA
Bódi Imrich (SPF) HOSTIŠOVCE
BÓDI Ján (1) (SPF) VČELINCE
BODI Ján (2) (SPF) OŽĎANY
BÓDI Ján (2) (SPF) VČELINCE
BÓDI Ján (3) (SPF) VČELINCE
BÓDI Ján (H.) (SPF) FIGA
BÓDI Ján (Haskó) (SPF)   STRÁNSKA
BÓDI Ján (K.) (SPF) FIGA
BÓDI Ján (K., D 219/1968) (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Ján (K.Gy.) (SPF)   FIGA
BÓDI Ján (K.ml.) (SPF)   STRÁNSKA
BÓDI Ján (Kj.) (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Ján (Kp.) (SPF)    VČELINCE
BÓDI Ján (mal.) (SPF)    FIGA
BÓDI Ján (nar. 27.8.1912, neprejednané) (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Ján (R.I. 504/84) (SPF)    STRÁNSKA
BODI Ján (SPF)    OŽĎANY
BÓDI Ján (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BÓDI Ján (ž.Helena Mihályová) (SPF)    TOMÁŠOVCE
BÓDI Jánoš (G.) (SPF)    FIGA
BÓDI Jozef (G.) (SPF)    FIGA
BÓDI Jozef (H.) (SPF)    VČELINCE
BÓDI Jozef (SPF) VČELINCE
BÓDI Július (1) (SPF)    VČELINCE
BÓDI Július (3) (SPF)    VČELINCE
BÓDI Július (G.) (SPF)   STRÁNSKA
BÓDI Július (Kj) (SPF)   VČELINCE
BÓDI Július (Kj.) (SPF)   STRÁNSKA
BÓDI Július (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Karol (SPF) VČELINCE
BÓDI Koloman (Kj.) (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Ladislav (1) (SPF)   VČELINCE
BÓDI Ladislav (2) (SPF)   VČELINCE
BÓDI Ladislav (B.) (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Ladislav (G.) (SPF) FIGA
BÓDI Ladislav (H.) (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Ladislav (K.j.) (SPF) FIGA
BÓDI Ladislav (Kj) (SPF) VČELINCE
BODI Ladislav (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Ladislav (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Ľudevít (H.) (SPF)   FIGA
BÓDI Ľudevít (SPF) FIGA
BÓDI Ľudovít (1) (SPF)   VČELINCE
BÓDI Ľudovít (2) (SPF)   VČELINCE
BÓDI Ľudovít (3) (SPF)   VČELINCE
BÓDI Ľudovít (H.) (SPF) FIGA
BÓDI Ľudovít (H., neprejednané) (SPF)   STRÁNSKA
BÓDI Ĺudovít (Kj.) (SPF) VČELINCE
BÓDI Ľudovít (Kj.) (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Ľudovít (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Michal (Zsóri) (SPF) VČELINCE
BÓDI Mikuláš (mal.) (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Mikuláš (SPF) FIGA
BÓDI Pavel (G.) (SPF)    FIGA
BÓDI Pavel (H.) (SPF)    FIGA
BÓDI Pavol (1) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
BÓDI Pavol (G.) (SPF)    STRÁNSKA
BÓDI Pavol (H.) (SPF)    STRÁNSKA
BÓDI Pavol (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Štefan (1) (SPF)    VČELINCE
BÓDI Štefan (Barta) (SPF) FIGA
BÓDI Štefan (H.) (SPF)   STRÁNSKA
BÓDI Štefan (H., zomrel), Stránska 28 (SPF)  FIGA
BÓDI Štefan (K., neprejednané) (SPF)   STRÁNSKA
BÓDI Štefan (m.Gizela r.Orosová) (SPF) ŠIRKOVCE
BÓDI Štefan (SPF) FIGA
BÓDI Viliam (SPF) VČELINCE
BÓDI Vojtech (K.) (SPF) FIGA
BÓDI Vojtech (mal.K., MĽR) (SPF)STRÁNSKA
BÓDI Vojtech (MĽR) (SPF) STRÁNSKA
BÓDI Vojtech (SPF) RIEČKA
BODI-FEJES Demeter (SPF)BÁTKA
BODI-FEJES Ján (SPF)    BÁTKA
BODI-FEJESOVÁ Piroška (SPF) BÁTKA
BÓDIOVÁ Alžbeta (1) (SPF)     VČELINCE
BÓDIOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF)    STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Alžbeta (r.Fükövá,m.Ján) (SPF) RIEČKA
BÓDIOVÁ Alžbeta (rod. Vargová) (SPF) FIGA
Bódiová Alžbeta (rod.Kováčová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
BÓDIOVÁ Barbara (D 245/67, D 1079/90, D 705/83) (SPF)  STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Barbara (Kj.) (SPF)    STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Barbora (Kj., neprejednané) (SPF)   STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Barbora (r.Boholyová) (SPF) TOMÁŠOVCE
BÓDIOVÁ BARBORA (r.Boolyová) (SPF) BÁTKA
BÓDIOVÁ Barbora (rod. Liptáková) (SPF) VČELINCE
BÓDIOVÁ Barbora (rod. Németová) (SPF) FIGA
BÓDIOVÁ Barbora (SPF) VČELINCE
BÓDIOVÁ Elena (r.Kercsíková) (SPF)    STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Elena (rod. Kercsíková) (SPF) VČELINCE
BÓDIOVÁ Etela (vyd. Pecsoková) (SPF) STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Fany (SPF)     STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Františka (H., rod. Bódiová) (SPF)   VČELINCE
BÓDIOVÁ Františka (r.Bódiová) (SPF)    STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Františka (rod. Ádámová) (SPF)     VČELINCE
BÓDIOVÁ Františka (SPF) VČELINCE
BÓDIOVÁ Helena (rod. Barcziová, H.) (SPF)   FIGA
BÓDIOVÁ Helena (rod. Barcziová, H., 1) (SPF) FIGA
BÓDIOVÁ Helena (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
BÓDIOVÁ Hermína (rod. Bodnárová) (SPF)     VČELINCE
BÓDIOVÁ Jolana (SPF)    JESENSKÉ
BÓDIOVÁ Júlia (H., rod. Pereczová) (SPF) FIGA
BÓDIOVÁ Júlia (r.Lenkeyová, MĽR) (SPF)     STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Júlia (r.Pereczová) (SPF)     STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Júlia (rod. Lenkeyová) (SPF) VČELINCE
BÓDIOVÁ Júlia (rod. Lenkeyová, N.) (SPF)    FIGA
BÓDIOVÁ Júlia (rod. Pereczová, H.) (SPF) FIGA
Bódiová Júlia (rod.Fodorová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Bódiová Júlia (rod.Lászlóová) (SPF) CHANAVA
BÓDIOVÁ Juliána (N., rod. Lenkeyová) (SPF)   VČELINCE
BÓDIOVÁ Juliána (r. Molnárová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BÓDIOVÁ Juliana (r.Gereczová, zomrela) (SPF) STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Juliána (rod. Berecová) (SPF) VČELINCE
BÓDIOVÁ Juliána (rod. Gerécová) (SPF) VČELINCE
BÓDIOVÁ Juliána (SPF)    VČELINCE
BODIOVÁ Julianna (r.Kováčová) (SPF) VEČELKOV
BÓDIOVÁ Katarína (r.Feherová) (SPF)   STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Malvína (SPF) VČELINCE
BÓDIOVÁ Margita (1) (SPF)      FIGA
BÓDIOVÁ Margita (2) (SPF)      VČELINCE
BODIOVÁ Margita (B., rod. Bodiová) (SPF)    VČELINCE
BÓDIOVÁ Margita (MĽR) (SPF) STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Margita (r.Bódiová, MĽR) (SPF)     STRÁNSKA
BODIOVÁ Margita (r.Fazekašová,m.Vojtech) (SPF)     OŽĎANY
BÓDIOVÁ Margita (r.Fazekašová/Vojtech/Terno) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BÓDIOVÁ Margita (SPF) FIGA
BÓDIOVÁ Mária (H., 2D 279/1993) (SPF) STRÁNSKA
BODIOVÁ Mária (r.Balázsová,m.Štefan) (SPF) OŽĎANY
BÓDIOVÁ Mária (r.Balázsová/muž Valent/) (SPF)VIESKA NAD BLHOM
BÓDIOVÁ Mária (r.Balázsová/Štefan/) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BÓDIOVÁ Mária (r.Bánová) (SPF) TOMÁŠOVCE
BÓDIOVÁ Mária (r.Takáčová) (SPF)     HUBOVO
BÓDIOVÁ Mária (r.Tarrová) (SPF) HUBOVO
BÓDIOVÁ Priska (SPF)    VČELINCE
BÓDIOVÁ Priška (mal.) (SPF)     STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Rozália (r.Némethyová,zomr.14.6.1947) (SPF)     NEPORADZA
BÓDIOVÁ Rozália (vdova r.Igová) (SPF) RIEČKA
BÓDIOVÁ Terézia (r. Vargová) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
BÓDIOVÁ Terézia (rod. Bódiová, vd., nar. 20.3.1902) (SPF)  STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Zuzana (r. Pálkovácsová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BÓDIOVÁ Zuzana (r.Batoková) (SPF)    STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Zuzana (r.Gereczová, zomrela) (SPF) STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Zuzana (r.Zaharová) (SPF)    STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Zuzana (rod. Géreczová, zomrela) (SPF)     FIGA
Bódiová Zuzana (rod.Gužáková) (SPF)   HOSTIŠOVCE
BÓDIOVÁ Zuzana (rod.tuba Lippová) (SPF)     DRŇA
BÓDIOVÁ Zuzana (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BÓDIOVÁ Žofia (SPF)     STRÁNSKA
BÓDIOVÁ Žófia (SPF)     VČELINCE
BÓDIOVÁVÉGOVÁ Mária (SPF) GEMERČEK
BODNÁR Gabriel (SPF)    IVANICE
BODNÁR Gejza (SPF)     HAJNÁČKA
Bodnár Imrich (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Bodnár Imrich (SPF) CHANAVA
BODNÁR Ján (SPF) HAJNÁČKA
BODNÁR Ján (ž.Júlia Péterová) (SPF)    HAJNÁČKA
BODNÁR Ján (ž.Pavlína r.Majorčiková) (SPF)   OŽĎANY
BODNÁR Jozef (1) (SPF) VČELINCE
BODNÁR Jozef (2) (SPF) VČELINCE
BODNÁR Jozef (SPF)     HAJNÁČKA
BODNÁR Ladislav (nar.1898 m.Žofia,zomr.24.1.1975) (LSR) NEPORADZA
BODNÁR Ladislav (nar.1898 m.Žofia,zomr.24.1.1975) (SPF) NEPORADZA
BODNÁR Ľudevít (SPF)    FIGA
BODNÁR Michal (ž.Juliana r.Finďová) (SPF)   OŽĎANY
Bodnár Pavel (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Bodnár Pavel (m Csutorová Jolana /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Bodnár Pavel (ml /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
BODNÁR Pavol (ml.,m.Alžbeta r.Koverová) (SPF)    NEPORADZA
BODNÁR Pavol (SPF)     NEPORADZA
Bodnár Štefan (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
BODNÁR Štefan (SPF)     FIGA
BODNÁR Viliam (SPF)     HAJNÁČKA
BODNÁR Vojtech (SPF)    VČELINCE
BODNÁROVÁ Alžbeta (r.Hubayová) (LSR)      NEPORADZA
BODNÁROVÁ Alžbeta (r.Koverová,m.Pavol) (SPF)    NEPORADZA
BODNÁROVÁ Barbora (r.Lukácsová/muž Ján/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BODNÁROVÁ Hermína (SPF)      VČELINCE
BODNÁROVÁ Irma (r.Kovácsová) (SPF) JESENSKÉ
Bodnárová Jolana (r Csutorová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
BODNÁROVÁ Jolana (SPF)OŽĎANY
BODNÁROVÁ Juliana (r.Finďová) (SPF) OŽĎANY
BODNÁROVÁ Lenka (SPF) BLHOVCE
BODNÁROVÁ Margita (rod. Szabóová) (SPF)    VČELINCE
Bodnárová Mária (r Laczkoová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
BODNÁROVÁ Terézia (ml.r.Forgonová) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODNÁROVÁ Terézia (r.Lászlóová) (SPF)     STRÁNSKA
BODNÁROVÁ Zuzana (r.Lukáčová) (SPF) NEPORADZA
BODNÁROVÁ Žofia (m.Ladislav) (LSR) NEPORADZA
BODNÁROVÁ Žofia (m.Ladislav) (SPF) NEPORADZA
Bodolló Ján (SPF) CHANAVA
Bodolló Jozef (SPF) CHANAVA
Bodolló Jozef (zomrel 8.1.1955) (SPF)   CHANAVA
BODOLLÓ Ladislav (2, zomr. 1964) (SPF) VČELINCE
BODOLLÓ Ladislav (zomr.17.4.1964) (SPF)    LENKA
Bodolló Ľudovít (Chanava č.88) (SPF)   CHANAVA
Bodollóová Zuzana (SPF) CHANAVA
BODON Alexander (mal.) (SPF)    RADNOVCE
BODON Alexander (mal.1944) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODON Anton (SPF)      GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODON Barnabáš (alsó) (SPF)    RADNOVCE
BODON Barnabáš (kollát) (SPF) RADNOVCE
BODON Barnabáš (ž.Alžbeta r.Vargová kollát) (SPF)  VIESKA NAD BLHOM
BODON Dezider (SPF)     RADNOVCE
BODON Dionýz (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
BODON Eugen (D 1121/1990), Radnovce č. 114 (SPF) RADNOVCE
BODON Eugen (zomrel), Radnovce 14 (SPF)    RADNOVCE
BODON Ján (SPF) VALICE
BODON Ján (vyšný) (SPF) RADNOVCE
BODON Július (č.d. 78/1913) (SPF) RADNOVCE
BODON Július (kollát) (SPF)    RADNOVCE
BODON Július (mal.1925) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BODON Juraj (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODON Koloman (SPF)    RADNOVCE
BODON Koloman, Budapest (SPF) RADNOVCE
BODON Ladislav (1) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODON Ladislav (alsó) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODON Ladislav (ž.Šarolta r.Nagyová) (SPF)   GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODON Ľudevít (mal.) (SPF)    RADNOVCE
BODON Ľudovít (M.ž.Barbora r.Czókolyová) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODON Ľudovít (mal.) (SPF)    RADNOVCE
BODON Ľudovít (ml.ž.Terézia r.Forgonová) (SPF)GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODON Ľudovít (st.) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODON Ľudovít (ž.Zuzana r.Forgonová) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODON Michal (ml., nagy) (SPF) RADNOVCE
BODON Michal (ml.pecz) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BODON Michal (ž.Mária r.Vargová szívós) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BODON Mikuláš (nar.26.1.1921) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
BODON Štefan (recski) (SPF)    CAKOV
BODON Štefan (ž.Mária r.Jakabová) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODON Vojtech (alsó) (SPF)    BARCA
BODON Vojtech (mal.) (SPF)    RADNOVCE
BODON Vojtech (mal.1944) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BODON Vojtech (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODON Vojtech (ž. Pósa Alžbeta) (SPF) RADNOVCE
BODON Vojtech (ž.Katarína r.Bettešová,zom.23.4.1964) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BODON Zoltán (1) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BODON Zoltán (mal.) (SPF) RADNOVCE
BODON Zoltán (SPF)     RADNOVCE
BODON Zoltán ž.Pósa Mária (SPF) RADNOVCE
BODON Zoltán, ž.Pósa Mária (SPF) RADNOVCE
BODON Žigmund (mal.) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODON Žigmund (st.) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODONOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODONOVÁ Alžbeta (r.Nagyová/muž Štefan/) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODONOVÁ Amália (mal.) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODONOVÁ Amália (r.Jablonczaiová/muž Peter/kováč) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BODONOVÁ Amália (rod. Jablonczai, kovács, m. Peter) (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Amália (rod. Jablonczay, kovács) (SPF)    RADNOVCE
BODONOVÁ Amália (rod. Jablonczay, kovács, m. Peter) (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Apolónia (r.Bodonová/muž Barnabáš/zom.30.7.1990) (SPF)   VIESKA
NAD BLHOM
BODONOVÁ Apolonia (rod. Bodon) (SPF)RADNOVCE
BODONOVÁ Apolonia (rod. Bodon, m. Arpád) (SPF)    RADNOVCE
BODONOVÁ Barbora (r.Czókolyová/muž Ľudovít M./) (SPF) GEMERSKÉ
MICHALOVCE
BODONOVÁ Barbora (rod. Bodon) (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Estera (mal.1944) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODONOVÁ Estera (r.Ferencziová/muž Lukáč/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BODONOVÁ Estera (rod. Ferenczy, m. Lukáč) (SPF)   RADNOVCE
BODONOVÁ Etelka (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Gizela (rod. Póša) (SPF)    RADNOVCE
BODONOVÁ Helena (r.Pósová/muž Ľudovít/zom.16.7.1949) (SPF)   VIESKA NAD
BLHOM
BODONOVÁ Helena (rod.Pósa, m.Ľudevít) (zomr.16.7.1949) (SPF)  RADNOVCE
BODONOVÁ Irma (rod. Póša, m. Štefan) (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Irma (vd.r.Balyová/muž Štefan/) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BODONOVÁ Jolana (mal., č.d. 3069/1912) (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Jolana (mal.1912) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BODONOVÁ Jolana (r.Nagyová/muž Vojtech/) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODONOVÁ Jolana (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Judita (r.Lökösová /muž Július/) (SPF)   VALICE
BODONOVÁ Judita (r.Lökösová) (SPF) VALICE
BODONOVÁ Judita (r.Lökösová/muž Július/) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODONOVÁ Juliana (mal.) (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Juliana (mal.1944) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BODONOVÁ Juliana (r.Hubayová,m.Anton) (SPF)     LENKA
BODONOVÁ Juliana (r.Hubayová/Anton/) (SPF) HUBOVO
BODONOVÁ Juliana (rod. Varga, betteš, m. Ľudevít) (SPF)  RADNOVCE
BODONOVÁ Juliana (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODONOVÁ Juliana (z Miškolca) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODONOVÁ Katarína (rod. Madarász, m. Arpád) (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Katarína (rod. Varga, m. Samuel) (SPF)   RADNOVCE
BODONOVÁ Katarína (vd.r.Szívósová/muž Ľudovít/) (SPF)   GEMERSKÉ
MICHALOVCE
BODONOVÁ Lýdia (r.Lökösová/muž Karol/) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODONOVÁ Mária (r.Hubayová) (SPF) VALICE
BODONOVÁ Mária (r.Lukácsová/muž Štefan/) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BODONOVÁ Mária (r.Pósová/muž Ján/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BODONOVÁ Mária (r.Pósová/muž Zoltán/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
BODONOVÁ Mária (r.Takács/Barnabáš/) (SPF) ČÍŽ
BODONOVÁ Mária (r.Vargová/muž Michal/szívós) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BODONOVÁ Mária (r.Vargová/muž Mikuláš/kollát) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BODONOVÁ Mária (rod. Lukács, m. Štefan) (SPF)    RADNOVCE
BODONOVÁ Mária (rod. Posa, m. Ján) (SPF)   RADNOVCE
BODONOVÁ Mária (rod. Posa, m. Zoltán) (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Mária (rod. Pósa, m. Zoltán) (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Mária (rod. Posa, m.Zoltán) (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Mária (rod. Póša) (SPF)    RADNOVCE
Bodonová Mária (rod.Takácsová/Barnabáš) (SPF) CHANAVA
BODONOVÁ Mária (SPF) CAKOV
BODONOVÁ Mária katona (rod. Bodon, m.Antal) (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Rozália (r.Szabóová/muž Štefan/) (SPF)   GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODONOVÁ Rozália (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ SZIVOŠOVÁ Juliana (SPF) RADNOVCE
BODONOVÁ Terézia (2) (SPF)    RADNOVCE
BODONOVÁ Terézia (mal.bán) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
BODONOVÁ Terézia (r.Bodonová/muž Ľudovít/felsö) (SPF)  VIESKA NAD BLHOM
BODONOVÁ Terézia (r.Forgonová ml./muž Ľudovít/) (SPF)  GEMERSKÉ
MICHALOVCE
BODONOVÁ Terézia (rod. Pósa, m. Michal) (SPF)   RADNOVCE
BODONOVÁ Zuzana (r.Ambrušová,m.Ladislav) (LSR) NEPORADZA
BODONOVÁ Zuzana (r.Ambrušová,m.Ladislav) (SPF) NEPORADZA
BODONOVÁ Zuzana (r.Bánová/muž Ľudovít) (SPF)    RADNOVCE
BODONOVÁ Zuzana (r.Bánová/muž Ľudovít/) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
BODONOVÁ Zuzana (vd.r.Juhászová zom.11.12.1941-D 1537/80) (SPF)
  GEMERSKÉ MICHALOVCE
BODOR Alexander (gomori) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Alexander (SPF) OŽĎANY
BODOR Anton (SPF)DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Barnabáš (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Boldizsár (ml.) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Boldizsár (mladší) (SPF) OŽĎANY
BODOR Boldizsár (nagy) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Boldizsár (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Boldizsár (szomszéd) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Dezider (SPF)    OŽĎANY
BODOR Ferdinand (SPF) OŽĎANY
BODOR František (1) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR František (nagy) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BODOR František (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BODOR František (szomszéd) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BODOR František (varga) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Gejza (1) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ignác (Varbo) (SPF)     OŽĎANY
BODOR Ignácz (varbo) (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ignácz (Varko) (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Imrich (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Imrich (szomszéd) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ján (2,ž.Júlia r.Vargicová) (SPF) OŽĎANY
BODOR Ján (3) (SPF)    OŽĎANY
BODOR Ján (4) (SPF)    OŽĎANY
BODOR Ján (5) (SPF)    OŽĎANY
BODOR Ján (alsó) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ján (kis) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ján (kisvarga) (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ján (Kišvarga,ž.Júlia r.Lackovičová) (LSR)  OŽĎANY
BODOR Ján (Kišvarga,ž.Júlia r.Lackovičová) (SPF)  OŽĎANY
BODOR Ján (mal.) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ján (ml.) (SPF)   OŽĎANY
BODOR Ján (nagy) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ján (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ján (szomszéd) (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Jozef (1) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Jozef (2) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BÓDOR Jozef (Marlon) (SPF)     OŽĎANY
BODOR Jozef (Marton) (LSR)    OŽĎANY
BODOR Jozef (Marton) (SPF)    OŽĎANY
BODOR Jozef (Márton) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Jozef (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Július (Gyongy) (SPF)   OŽĎANY
BODOR Július (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Juraj (Július) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Juraj (mal.) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Juraj (nagy) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Juraj (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Karol (varga) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ladislav (2) (SPF) OŽĎANY
BODOR Ladislav (3) (SPF) OŽĎANY
BODOR Ladislav (Nagy) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ladislav (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ladislav (szomszéd) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ladislav (Tornáš) (SPF) OŽĎANY
BODOR Michal (1) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Michal (2) (SPF) OŽĎANY
BODOR Michal (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Michal (szomszéd) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Michal (varga) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Ondrej (1) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Pavel (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Samuel (Duduk-ml.) (SPF) OŽĎANY
BODOR Štefan (1) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Štefan (2) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Štefan (4) (SPF)   OŽĎANY
BODOR Štefan (Čaté) (SPF) OŽĎANY
BODOR Štefan (kisvarga) (SPF)  DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Štefan (mal.gömöri) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Štefan (Martin) (SPF)   OŽĎANY
BODOR Štefan (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Štefan (Szomozéd,ž.Anna r.Nagyová) (SPF)  OŽĎANY
BODOR Štefan (szomszéd) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Štefan (Végh) (SPF)    OŽĎANY
BODOR Štefan (ž.Vilma r.Fazekašová) (LSR)  OŽĎANY
BODOR Štefan (ž.Vilma r.Fazekašová) (SPF)  OŽĎANY
BODOR Viktor (szomszéd) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Viliam (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Vincent (gömöri) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Vincent (mal.gömöri) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Vojtech (1) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOR Vojtech (2) (SPF) OŽĎANY
BODOR Vojtech (Nagypesta) (SPF) OŽĎANY
BODOR Zuzana (/Boldizsárova/ r.Fodor) (SPF) HUSINÁ
BODOROVÁ Alžbeta (mal.gömöri) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Alžbeta (r.Bodiová,m.Ján) (SPF)  OŽĎANY
BODOROVÁ Alžbeta (r.Bodorová Duduk) (SPF) OŽĎANY
BODOROVÁ Alžbeta (r.Bodorová nagy) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Alžbeta (r.Bodorová/Juraj/) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Alžbeta (r.Klamáriková,m.Ján) (SPF)    OŽĎANY
BODOROVÁ Alžbeta (r.Némethová) (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Alžbeta (vd.r.Bodorová/Jozef/) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Amália (r.Némethová,m.Pavel) (SPF)    OŽĎANY
BODOROVÁ Amália (r.Németová/Pavel/) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Anna (r.Bodorová nagy ilko) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Anna (r.Bodorová nagy) (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Anna (r.Molnárová) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Anna (vd.r.Balázsová/Ondrej/) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Barbora (r.Bodorová Varbo,m.Anton) (SPF)     OŽĎANY
BODOROVÁ Barbora (r.Bodorová,m.Anton) (SPF)    OŽĎANY
BODOROVÁ Ilona (SPF) OŽĎANY
BODOROVÁ Irena (nar.26.6.1930) (SPF) GEMERČEK
BODOROVÁ Irma (r.Bodorová) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
Bodorová Malvína (rod.Glédurová) (SPF) CHANAVA
BODOROVÁ Margita (r.Balázsová/szélsö/) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Margita (r.Bodorová/Barabáš/) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Margita (r.Bodorová/Barnabáš/) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Margita (r.Véghová) (SPF) OŽĎANY
BODOROVÁ Mária (1) (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Mária (2) (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Mária (3) (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Mária (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Rozália (r. Dozsaová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BODOROVÁ Terézia (r.Kovácsová/Ján/) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Zuzana (r.Bodorová,m.Štefan Gomori) (SPF)    OŽĎANY
BODOROVÁ Zuzana (r.Bodorová/Štefan/gömöri) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Zuzana (r.Slaninová) (SPF) OŽĎANY
BODOROVÁ Zuzana (r.Vargová) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Zuzana (r.Vargová,m.LAdislav) (SPF)    OŽĎANY
BODOROVÁ Zuzana (r.Vargová/Ladislav/) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOROVÁ Zuzana (Varga r.Bodorová/Karol/) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
BODOVÁ Alžbeta (maloletá) (SPF) KESOVCE
BÖDOVÁ Alžbeta (r.Füköová,m.Ján) (SPF)    KRÁĽ
BÖDOVÁ Alžbeta Valéria (rod.Vargová) (SPF) ŠIMONOVCE
BÖDOVÁ Apolónia (r.Balogová,m.Andrej) (SPF) ŠIRKOVCE
BÖDOVÁ Apolónia (rod.Šunavecová) (SPF)    DRŇA
BÖDOVÁ GÁL Juliana (rod.Vargová) (SPF)    ŠIMONOVCE
BÖDOVÁ Gizela (Alsó rod.Bödová /Štefanová/) (SPF) ŠIMONOVCE
BÖDOVÁ Gizela (rod. Bödová P) (SPF) ŠIMONOVCE
BODOVÁ Julia (r.Kovácsová) (SPF)    JESENSKÉ
BÖDOVÁ Katarína (r.Pálová,m.Štefan) (SPF)   ŠIRKOVCE
BÖDOVÁ KIS Terézia (rod.Bödová) (SPF) ŠIMONOVCE
BÖDOVÁ Magdaléna Rozália (rod.Csörnöková nar.18.08.1893) (SPF) ŠIMONOVCE
BÖDOVÁ Valéria (r.Vargová) (SPF)    ŠIRKOVCE
BÖDOVÁ Valéria Alžbeta (rod.Vargová) (SPF) ŠIMONOVCE
BÖDOVÁ Zuzana (Alsó) (SPF)    ŠIMONOVCE
BÖDOVÁ Zuzana (dcéra Štefana) (SPF) ŠIRKOVCE
BÖDOVÁ Zuzana (Felsö rod.Pálkovácsová) (SPF) ŠIMONOVCE
BÖDOVÁ Zuzana (Pando rod.Szekérová /Štefanová/) (SPF)  ŠIMONOVCE
BÖDOVÁ Zuzana (r.Szekérová,m.Štefan) (SPF) ŠIRKOVCE
BÖDOVÁ Žofia (r.Farkasová Nagy /Mikulášová/) (SPF) DRŇA
BODY Alexander (SPF)    OŽĎANY
BÓDY Koloman (SPF)     TOMÁŠOVCE
BÓDY Ĺudovít (SPF)VČELINCE
BÓDYOVÁ Jolana mal. (SPF)     HUSINÁ
BÓDYOVÁ Mária (SPF)    TOMÁŠOVCE
BÓDYOVÁ Zuzana (r.Asztalošová) (SPF) TOMÁŠOVCE
BOED Viktor (Ing./9.12.1938/,216 YALE AV, New Haven) (SPF)  DRŇA
BOED Viktor (SPF) ŠIRKOVCE
BOGÁR Valent (ž.Mária r.Kristófová) (SPF)  VIESKA NAD BLHOM
BOGÁROVÁ Mária (r.Kristófová/muž Valent/) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
BOGDANOVÁ Mária (r.Baloghová) (SPF) HODEJOV
BOGYO Andrej (SPF)     HAJNÁČKA
BOGYO Karol (SPF) HAJNÁČKA
BOHÁČIKOVÁ Mária (r.Bitalová,nar.5.7.1900,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
BOHÁČIKOVÁ Mária (r.Hinková,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
BOHNISCHOVÁ Anna (r.Chalupecká,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
BOHÓ Alexander (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
BOHÓ Dezider (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BOHÓ Eugen (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BOHO Jozef (SPF) a BOHOVÁ Juliana (r. Jonášová)   RIMAVSKÁ SOBOTA
BOHÓ Július (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BOHOLY Blažej (SPF)    TOMÁŠOVCE
BOHOLY Dezider (SPF)    TOMÁŠOVCE
BOHOLY DEZIDER (ž.Irena Kosteleczká) (SPF) BÁTKA
BOHOLY Dezider Ján (SPF) TOMÁŠOVCE
BOHOLY Elemér (SPF)    TOMÁŠOVCE
BOHOLY Gabriel (SPF)    BÁTKA
BOHOLY Ján (SPF) BÁTKA
BOHOLY Juraj (SPF)     TOMÁŠOVCE
BOHOLY Ladislav (SPF) TOMÁŠOVCE
BOHOLY Márton (ž.Juliana Bánová) (SPF)TOMÁŠOVCE
BOHOLY Štefan (alsó) (SPF)    TOMÁŠOVCE
BOHOLY Štefan (SPF)    TOMÁŠOVCE
BOHOLY Valentín (ž.Rozália r.Bartová) (SPF) DRŇA
BOHOLY Vojtech (SPF)    BÁTKA
BOHOLY Zoltán (SPF)    TOMÁŠOVCE
BOHOLYOVÁ Alžbeta (r.Szerzövá,m.Andrej) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
BOHOLYOVÁ Estera (rod.Jéneyová) (SPF)    DRŇA
BOHOLYOVÁ JOLANA (SPF)      BÁTKA
BOHOLYOVÁ Margita (r.Mikóová) (SPF) TOMÁŠOVCE
BOHOLYOVÁ MARGITA (SPF) BÁTKA
BOHOLYOVÁ Mária (Janova r.Zsóriová) (SPF) TOMÁŠOVCE
BOHOLYOVÁ ROZÁLIA (r.Bánová) (SPF)      BÁTKA
BOHOLYOVÁ ŠTEFÁNIA (SPF) BÁTKA
BOHÓOVÁ Hermína (r. Balogová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BOHÓOVÁ Margita (r. Balogová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BOHÓOVÁ Mária (r. Magyarová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
BOHUŠ Štefan (ž.Barbora r.Szkladanová) (SPF) BLHOVCE
BOHUŠ Valent (mal., syn Petra) (SPF)   HODEJOV
BOHUŠOVÁ Alžbeta (mal., dcéra Petra) (SPF)    HODEJOV
BOHUŠOVÁ Barbora (mal., dcéra Petra) (SPF) HODEJOV
BOHUŠOVÁ Barbora (r.Szkladanová/muž Štefan/) (SPF) BLHOVCE
BOHUŠOVÁ Elza (r.Hlôšková,zomrela) (SPF)     HNÚŠŤA
BOHUŠOVÁ Judita (mal., dcéra Petra) (SPF)    HODEJOV
BOHUŠOVÁ Margita (mal., dcéra Petra) (SPF) HODEJOV
BOHUŠOVÁ Terézia (mal., dcéra Petra) (SPF)    HODEJOV
BOJÁNOVÁ Margita (rod.Kissová) (SPF) DRŇA
BOJÁNOVÁ Sarlota (vd. rod.Csobová) (SPF)     DRŇA
BOJÁNOVÁ Šarolta (r.Csobová) (SPF)    CHRÁMEC
BOJTOŠ Alfonz (m.Terézia r.Katiová,Kanada) (SPF)    GORTVA
BOJTOŠ Gustav (Deme,m.Jolana r.Kobolová) (SPF)     GORTVA
BOJTOŠ Karol (Deme) (SPF)     GORTVA
BOJTOŠ Štefan (m.Helena r.Czeneová,deme) (SPF)     GORTVA
BOJTOŠ Štefan (ml.) (SPF) JESTICE
BOJTOŠ Štefan (SPF)     GORTVA
BOJTOŠOVÁ Hermína (r.Habodásová) (SPF)      GORTVA
BOJTOŠOVÁ Margita (r.Kureková,Domafala 222,Jesenské) (SPF)    JESENSKÉ
BOJTOŠOVÁ Rozália (r.Agócsová kisvarga, m.Alexander) v Amerike (SPF)
    GEMERSKÝ JABLONEC
BOLCSÓOVÁ Alžbeta (r.Dósová-Szabó) (SPF) BLHOVCE
BOLCSÓOVÁ Brigita (r.Dávidová/muž Štefan/) (SPF) BLHOVCE
BOLČIAK Michal (m.Pavlína r.Mravcová,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
BOLČIAKOVÁ Pavlína (r.Mravcová,m.Michal,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
BOLDIŽÁROVÁ GÁLOVÁ Žofia (Žofiíová) (SPF)        MARTINOVÁ
BOLDIŽÁROVÁ Žofia (Gálová) (SPF)     MARTINOVÁ
Boľf Jozef (ž.Helena Janštová Horné Zahorany č.42) (SPF)   LUKOVIŠTIA
BOĽFOVÁ Ema (r.Grečová) (SPF) KRASKOVO
Boľfová Helena (rod.Janštová, m.Jozef Horné Zahorany č.42) (SPF) LUKOVIŠTIA
BOLHOVÁ Mária (r.Imrovičová,m.Viktor) (SPF) OŽĎANY
BOLYKIOVÁ Barbora (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
BOMBÍKOVÁ Juliana (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
BÓNA Anton (SPF) BLHOVCE
BÓNA Bartolomej (SPF)    BLHOVCE
BÓNA Pavel (SPF) BLHOVCE
BÓNISOVÁ Juliana (r.Borbélyová/muž Rafael/) (SPF) VALICE
BÓNIŠ Ladislav (ž.Alžbeta r.Némethová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BÓNOVÁ Alžbeta (22.2.1924), B. Bartóka, Rimavská Sobota (SPF)   RIMAVSKÁ
SOBOTA
BOOTTOVÁ Oľga (r.Balogová,m.Valent) (SPF) LENKA
BORBÁS Alexander (m.Alžbeta r.Kováčová,misa,zomrel) (SPF) GORTVA
BORBÁS Barnabáš (m.Mária r.Bálintová) (SPF) GORTVA
BORBÁS Jozef (m.Hermína r.Zagyiová,Lorincz,misa) (SPF)    GORTVA
BORBÁS Július (m.Gizela r.Borbásová) (SPF)    GORTVA
BORBÁSOVÁ Alžbeta (r.Zagyiová,Lorincz,m.František) (SPF) GORTVA
BORBÉL Ladislav (m.Anna r.Ujváryová) (SPF) RIEČKA
BORBÉL Ladislav (maloletý) (SPF) RIEČKA
BORBÉL Ladislav (SPF)    RIEČKA
BORBÉLOVÁ Anna (r.Ujváryová,m.Ladislav) (SPF)      RIEČKA
BORBÉLOVÁ Irena (SPF) RIEČKA
BORBÉLOVÁ Oľga (maloletá) (SPF)      RIEČKA
BORBÉLY Ladislav (SPF) VALICE
BORBÉLY Žigmund (SPF) VALICE
BORBÉLYOVÁ Alžbeta (r. Mácsová) (SPF)       RIMAVSKÉ JANOVCE
BORBÉLYOVÁ Alžbeta (SPF)      VALICE
Bordáš Ján (ž.Margita Bendová Lukovištia č.50) (SPF)  LUKOVIŠTIA
Bordáš Ján (ž.Zuzana Textorisová Lukovištia č.51) (SPF) LUKOVIŠTIA
Bordáš Ondrej (Ostrany) (SPF)    LUKOVIŠTIA
BORDÁŠ Pavol (SPF)     HNÚŠŤA
Bordáš Vladimír (Ing. Lukovištia č.138) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Bordášová Judita (rod.Čierná) (SPF) HNÚŠŤA
Bordášová Pavlína (LSR)   LUKOVIŠTIA
Bordášová Pavlína (SPF)   LUKOVIŠTIA
Bordášová Soňa (Lukovištia č.138) (SPF) LUKOVIŠTIA
BORDÁŠOVÁ Zuzana (SPF)       HNÚŠŤA
BORHÁS Anton (SPF)     HAJNÁČKA
BORHÁSOVÁ Anna (r.Szoová) (SPF)      HAJNÁČKA
BORIČ Juraj (ž.Mária r.Szantová) (SPF) OŽĎANY
BORIČOVÁ Zuzana (r.Bódiová) (SPF)     OŽĎANY
Boris Ján (st.) (LSR) LUKOVIŠTIA
BORIS Martin (Oravec) (SPF)     POTOK
BORIS Martin (SPF) POTOK
Boris Ondrej (LSR) LUKOVIŠTIA
Boris Ondrej (SPF) PADAROVCE
BORISOVÁ Margita (mal.) (SPF) POTOK
Borisová Zuzana (rod.Švonavcová Drienčany) (LSR)    LUKOVIŠTIA
BORISZ Ján (SPF) POTOK
BORLÁŠOVÁ Zuzana (r.Kvasová) (SPF) HRACHOVO
Bornai Ján (Beňo) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Bornai Ján (Beňo) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Bornai Ján (LSR)   HOSTIŠOVCE
BORNAI Ján (nar.2.06.1929,zom.03.05.1990) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
Bornai Ján (SPF)   HOSTIŠOVCE
Bornai Martin (LSR) HOSTIŠOVCE
Bornai Martin (SPF) HOSTIŠOVCE
BORNAI Pavel (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
Bornaiová Amália (rod.Paludiny Budikovany) (LSR)    LUKOVIŠTIA
Bornaiová Amália (rod.Paludinyová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Bornaiová Helena (rod.Bornaiová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Bornaiová Helena (rod.Bornaiová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Bornaiová Helena (SPF)   HOSTIŠOVCE
Bornaiová Mária (rod.Antalová) (SPF)    HOSTIŠOVCE
Bornaiová Mária (rod.Táboriová) (LSR)   VEĽKÝ BLH
Bornaiová Mária (rod.Táboriová) (SPF)   DRAŽICE
Bornaiová Rozália (rod.Baníková, Beňo) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Bornaiová Rozália (rod.Baníková, Beňo) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Bornaiová Zuzana (rod.Černoková) (LSR) LUKOVIŠTIA
Bornay Emil (SPF) PADAROVCE
Bornay Ján (SPF)   BUDIKOVANY
Bornay Július (SPF) PADAROVCE
Bornay Martin (Tumi) (SPF) BUDIKOVANY
Bornayová Helena (rod.Bornayová) (SPF) BUDIKOVANY
Bornayová Helena (SPF)    BUDIKOVANY
Bornayová Julianna (Rada) (SPF) BUDIKOVANY
Bornayová Mária (R26.3.1919 Budikovany č.18) (SPF) BUDIKOVANY
Bornayová Zuzana (rod.Černoková) (SPF) BUDIKOVANY
Bornayová Zuzana (SPF)    BUDIKOVANY
BORNEMIFSZA Michal (SPF)      FIGA
BORNEMIFSZAOVÁ Zuzana (mal.) (SPF) FIGA
BORNEMISZA Dénes (SPF)       TOMÁŠOVCE
Boros András (syn Andrása /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Boros Bertalan (m Mikeová Borbála /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Boros Ján (m Rigóová Juliana /SPF/) (SPF) VLKYŇA
BOROS Jozef (SPF) ABOVCE
BOROS Vojtech (SPF)     MARTINOVÁ
Boros Zoltán (Felsö syn Jána /SPF/) (SPF) VLKYŇA
BOROSOVÁ Alžbeta (r.Czeneová/Ján/) (SPF)    ČÍŽ
BOROSOVÁ Alžbeta (r.Fulajtárová/muž Jozef/) (SPF) ABOVCE
Borosová Irena (r Mihályová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
BOROSOVÁ Juliana (r.Seböková/muž Štefan/z Bátky) (SPF)  VIESKA NAD BLHOM
BOROSOVÁ Lídia (r.Tormová) (SPF)     ŠIRKOVCE
Borosová Mária (r Nagyová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Borosová Mária (r Tóthová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Borosová Rozália (r Fözöová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
BOROSOVÁ Rozália (r.Török/Ján/) (SPF) ČÍŽ
Borosová Rozália (rod.Toroková/Ján) (SPF)    CHANAVA
Borosová Zuzana (r Battaová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
BOROSOVÁ Zuzana (r.Hegedüsová/muž Ľudovít/) (SPF) IVANICE
BOROSOVÁ Zuzana (rod.Pervanová /Valent/) (SPF)    ROVNÉ
BOROSSOVÁ Alžbeta (r.Makrayová) (SPF)      JESENSKÉ
BOROŠ Elemír (maloletý) (SPF) RIEČKA
Boroš Elemír (SPF) CHANAVA
Boroš Emil (LSR)   LIPOVEC
Boroš Emil (SPF)   LIPOVEC
BOROŠ Ján (/k.ž.Šoltésová Margita/) (SPF)    POTOK
BOROŠ Ján (/k.ž.Šoltésová Margita/dovicin) (SPF)   POTOK
BOROŠ Ján (dovicin) (SPF) POTOK
Boroš Ján (LSR)   LIPOVEC
Boroš Ján (SPF)   LIPOVEC
Boroš Juraj (LSR)  LIPOVEC
Boroš Juraj (SPF)  LIPOVEC
BOROŠ Ľudovít (1) (SPF) KRÁĽ
Boroš Ľudovít (SPF) CHANAVA
Boroš Michal (SPF) HNÚŠŤA
Boroš Ondrej (Katin) (SPF) VEĽKÝ BLH
Boroš Pavol (SPF) HNÚŠŤA
BOROŠ Vojtech (m.Alžbeta r.Nagypálová) (SPF) ŠIRKOVCE
BOROŠ Vojtech (SPF)     ŠIRKOVCE
Boroš Zoltán (SPF) CHANAVA
BOROŠNEOVÁ Júlia (r.Čiková) (LSR)     GORTVA
BOROŠOVÁ Anna (r.Henczová,m.Ondrej) (SPF) KRÁĽ
Borošová Anna (rod.Henczová) (SPF)    CHANAVA
Borošová Emília (rod.Struhárová) (LSR) LIPOVEC
Borošová Emília (rod.Struhárová) (SPF) LIPOVEC
BOROŠOVÁ Emília (Struhárová) (SPF) POTOK
BOROŠOVÁ Irena (r.Kronbergerová,m.Ľudovít) (SPF) RIEČKA
BOROŠOVÁ Irma (r.Henczová,m.Ondrej) (SPF) RIEČKA
Borošová Judita (SPF)    HNÚŠŤA
BOROŠOVÁ Juliana (r.Majanová) (SPF) POTOK
BOROŠOVÁ Katarína (r.Černok) (SPF) ČÍŽ
Borošová Mária (Kováč) (SPF)    HNÚŠŤA
BOROŠOVÁ Mária (r.Onderková) (SPF) ŠTRKOVEC
Borošová Mária (rod.Gešková) (LSR)    LIPOVEC
Borošová Mária (rod.Gešková) (SPF)    LIPOVEC
Borošová Mária (rod.Jakabová) (LSR)    LIPOVEC
Borošová Mária (rod.Jakabová) (SPF)    LIPOVEC
Borošová Mária (rod.Kasárová) (LSR)    LIPOVEC
Borošová Mária (rod.Kasárová) (SPF)    LIPOVEC
Borošová Mária (rod.Kováčová) (SPF)    HNÚŠŤA
Borošová Mária (rod.Onderková) (SPF)   CHANAVA
Borošová Rozália (r Fözöová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
BOROŠOVÁ Rozália (r.Fözöová) (SPF) DULOVO
Borošová Zuzana (rod.Petrová, Katin) (SPF)   VEĽKÝ BLH
BORSÁNYI Ján (ž.Júlia r.Hegyiová) (SPF) ABOVCE
BORSÁNYIOVÁ Júlia (r.Hegyiová/muž Ján/) (SPF)    ABOVCE
BORŠÁNYI Ján (SPF)     ABOVCE
Boršoš Barnabáš (LSR)    PADAROVCE
BORŠOŠ Barnabáš (NV)(SPF)     DRAŽICE
Boršoš Barnabáš (SPF)    PADAROVCE
BORŠOŠ Július (SPF)     ZACHAROVCE
BORŠOŠ Ondrej (SPF)     ZACHAROVCE
BORŠOŠ Samuel (SPF)     ZACHAROVCE
Boršošová Anna (rod.Boršošová) (SPF)   PADAROVCE
BORŠOŠOVÁ Jolana (SPF) ZACHAROVCE
Boršošová Katarína (rod.Hanková) (LSR) PADAROVCE
Boršošová Katarína (rod.Hanková) (SPF) PADAROVCE
BORŠOŠOVÁ Katarína rod.Hanková (NV)(SPF) DRAŽICE
Boršošová Margita (rod.Palčová) (LSR)   VEĽKÝ BLH
Boršošová Margita (rod.Palčová) (SPF)   DRAŽICE
BORŠOŠOVÁ Mária (mal.) (SPF) ZACHAROVCE
BORŠOŠOVÁ Šára (mal.) (SPF) ZACHAROVCE
BORŠOŠOVÁ Terézia (r.Szabo) (SPF)     ZACHAROVCE
BORŠOŠOVÁ Valéria (mal.) (SPF) ZACHAROVCE
BORTEL Eugen (nar.15.9.1913,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
BORTELOVÁ Aurélia (nar.27.9.1910,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
BORZIOVÁ Alžbeta (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
Bosnyák Alexander (SPF) VEĽKÝ BLH
Bosnyák Gejza (LSR) VEĽKÝ BLH
Bosnyák Gejza (SPF) VEĽKÝ BLH
Bosnyák Ilona (rod.Kovácsová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Bosnyák Ján (SPF) VEĽKÝ BLH
Bosnyák Jozef (SPF) VEĽKÝ BLH
Bosnyák Ľudovít (SPF)   VEĽKÝ BLH
Bosnyák Michal (SPF)    VEĽKÝ BLH
BOSNYÁK Ondrej (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Bosnyák Pavol (SPF) VEĽKÝ BLH
Bosnyák Štefan (Kalma) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Bosnyák Štefan (SPF)    VEĽKÝ BLH
Bosnyák Štefan (Zabó) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Bosnyák Vojtech (SPF)   VEĽKÝ BLH
BOSNYÁKOVÁ Alžbeta (r.Kočíková) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
Bosnyáková Amália (rod.Ibošová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Bosnyáková Amália (rod.Pálová) (LSR)  VEĽKÝ BLH
Bosnyáková Amália (rod.Pálová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Bosnyáková Barbora (rod.Známová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Bosnyáková Barbora (SPF) VEĽKÝ BLH
Bosnyáková Helena (rod.Juhászová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Bosnyáková Helena (rod.Kovácsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
BOSNYAKOVÁ Ilona (r.KOVÁCSOVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Bosnyáková Ilona (rod.Kovácsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Bosnyáková Irena (rod.Gálová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Bosnyáková Irena (rod.Kovácsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Bosnyáková Irena (rod.Púhlová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Bosnyáková Júlia (rod.Poznánová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Bosnyáková Margita (rod.Majorošová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Bosnyáková Mária (SPF)   VEĽKÝ BLH
BÖSZÖRMÉNYIOVÁ Margita (rod.Ruszkayová) (SPF) DRŇA
BOŠELOVÁ Mária (r.Bábelová) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
Bošňáková Margita (rod.Gortová) (SPF) DRAŽICE
Botko Ján (LSR)   PADAROVCE
BOTKO Ján (NV)(SPF)    DRAŽICE
Botko Ján (SPF)   PADAROVCE
Botko Ondrej (LSR) PADAROVCE
BOTKO Ondrej (NV)(SPF) DRAŽICE
Botko Ondrej (SPF) PADAROVCE
Botková Alžbeta (LSR)   PADAROVCE
BOTKOVÁ Alžbeta (NV)(SPF)     DRAŽICE
Botková Alžbeta (rod.Barányiová) (SPF) PADAROVCE
Botková Alžbeta (SPF)   PADAROVCE
Botková Barbara (LSR)   PADAROVCE
BOTKOVÁ Barbara (NV)(SPF)     DRAŽICE
Botková Barbara (SPF)   PADAROVCE
Botková Emília (rod.Koreňová) (LSR)   PADAROVCE
Botková Emília (rod.Koreňová) (SPF)   PADAROVCE
BOTKOVÁ Emília rid.Koreňová (NV)(SPF)    DRAŽICE
Botková Juliana (LSR)   PADAROVCE
BOTKOVÁ Juliana (NV)(SPF)     DRAŽICE
Botková Juliana (SPF)   PADAROVCE
Botková Lídia (SPF) PADAROVCE
BOTOS Štefan (zom.16.9.1990-D 1280/90) (SPF) BLHOVCE
BOTOŠ Aladár (ž.Juliana r.Baňová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BOTOŠOVÁ Alžbeta (r.Rášiová,m.František) (SPF)     RIEČKA
BOTTLIKOVÁ Tereza (r.Eszrényiová /muž Imrich/) (SPF)     VALICE
BOTTLIKOVÁ Terézia (r.Eszrényiová/muž Imrich/) (SPF)     VALICE
Botto Ján (LSR)    LUKOVIŠTIA
BOTTO Ján (SPF) HRACHOVO
Botto Július (SPF) BUDIKOVANY
Botto Július (Zomrel,R.č.210206/822) (SPF)    BUDIKOVANY
Botto Ondrej (k.ž.Paulína Lukáčová) (SPF) PADAROVCE
Botto Ondrej (Ostrany č.19) (SPF) LUKOVIŠTIA
BOTTO Ondrej (SPF) Ostrany č.19 HRUŠOVO
Botto Ondrej (ž.Pavlina Lukáčová Ostrany č.19) (LSR) LUKOVIŠTIA
Botto Ondrej (ž.Pavlina Lukáčová Ostrany č.19) (SPF)  LUKOVIŠTIA
Botto Pavol (Lukovištia č.33) (LSR) LUKOVIŠTIA
Botto Pavol (Lukovištia č.33) (SPF) LUKOVIŠTIA
BOTTO Štefan (LSR)      HNÚŠŤA
BOTTO Štefan (SPF) HNÚŠŤA
BOTTOSOVÁ Margita (r. Hrkulíková) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
BOTTOVÁ Júlia (LSR)     HNÚŠŤA
BOTTOVÁ Júlia (SPF)     HNÚŠŤA
Bottová Julianna (rod.Prasličková) (SPF) LUKOVIŠTIA
BOTTOVÁ Julianna r.Prasličková (SPF) HRUŠOVO
Bottová Mária (rod.Utisová) (SPF) LUKOVIŠTIA
BOTTOVÁ Mária (SPF)     HRUŠOVO
BOTTOVÁ Mária r.Utisová (SPF) HRUŠOVO
Bottová Pavlina (rod.Lukáčová Ostrany) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Bottová Pavlína (rod.Lukáčová, m.Ondrej Ostrany č.19) (LSR) LUKOVIŠTIA
Bottová Pavlína (rod.Lukáčová, m.Ondrej Ostrany č.19) (SPF) LUKOVIŠTIA
BOTTOVÁ Pavlina r.Lukáčová (SPF) Ostrany     HRUŠOVO
BOTTOVÁ Zuzana (SPF) HRUŠOVO
BOVETHOVÁ Júlia (r.Kolesárová) (SPF) HNÚŠŤA
BOZA Ján (1) (SPF) MARTINOVÁ
BOZA Ján (manž. Jolana r. Cziková) (SPF) MARTINOVÁ
BOZA Ján (SPF)    MARTINOVÁ
BOZI Albert (m.Katarína r.Puškášová) (SPF)    LENKA
BÓZIOVÁ Margita (r.Gáborová) (SPF)    KRÁĽ
BOZÓ Albert (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Alexander (Večelkov 145) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Alexander (ž.Anna,r,Agóčová) (SPF)     VEČELKOV
BOZÓ Anton (2) (SPF)     VEČELKOV
BOZÓ Arnošt (zsido) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Bartolomej (1) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Bartolomej (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Bartolomej (zsido) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Elek (3) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Elek (m.Anna r.Agocsová) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Elek (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ernest (1) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Ernest (kis) (SPF)  VEČELKOV
BOZÓ Ernest (ve4elkov 69) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Eugen (maloletý) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Felix (SPF) VEČELKOV
BOZÓ František (1) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ František (prostredný) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ František (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Gejza (gazsi) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Gregor (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Henrich (gazi) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ignác (1) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Ignác (2) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Ignác (horný) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ignác (ml.) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Ignác (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ignác (zsido) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Imrich (1) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Imrich (gaži) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Imrich (m.Anna r.Bástiová) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Imrich (m.Anna r.Bódiová) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Imrich (Martin) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Imrich (ml.,gazsi) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Imrich (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ján (2) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ján (3) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ján (4) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ján (5) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ján (6) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ján (bago) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Ján (benko) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Ján (maloletý) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ján (maloletý1) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Ján (maloletý2) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Ján (maloletý3) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Ján (marton) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ján (ml.,marton) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Ján (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Jozef (1) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Jozef (2) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Jozef (gazsi) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Jozef (m.Zuzana r.Bozóová) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Jozef (maloletý) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Jozef (nar.6.6.1906) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Jozef (večelkov 63) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Július (3) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Július (horný) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Juraj (1) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Juraj (2) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Juraj (3) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Juraj (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Juraj (zomr.19.12.1961 D 49/1962) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Juraj (zsido) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Kalmán (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ladislav (r.č.530329/3760 RS Dukelských hrdinov 20) (SPF) STUDENÁ
BOZÓ Ladislav (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Ľudovít (Jozef) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Martin (benko) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Matej (1) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Matej (benko) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Matej (brat Baláž) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Matej (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Matej (stredný) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Melichar (ml.) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Menhard (1) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Menhard (2) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Menhard (maloletý1) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Michal (gazi) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Michal (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Ondrej (maloletý) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Ondrej (najstarší) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Pavel (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Pavol (1) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Peter (Benko,maloletý) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓ Peter (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Štefan (1) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Štefan (2) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Štefan (4) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Štefan (6) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Štefan (8) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Štefan (brat Ondrej) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Štefan (lajoš) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Štefan (m.Anna r.Deáková) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Štefan (maloletý) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓ Štefan (ml.) (SPF) VEČELKOV
BOZO Štefan (SPF) UZOVSKÁ PANICA
BOZÓ Štefan (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Štefan (zsido) (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Valent (SPF) VEČELKOV
BOZÓ Vojtech (gazsi,nar.18,9,1896,Večelkov 36) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Alžbeta (Benková, maloletá) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Alžbeta (r.Biliková/Karkusz/) (SPF) HUBOVO
BOZÓOVÁ Alžbeta (r.Gothardová) (SPF) HUBOVO
BOZÓOVÁ Alžbeta (r.Kiššová) (SPF)    HUBOVO
BOZÓOVÁ Alžbeta (r.Laszkovics, m.Štefan) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
BOZÓOVÁ Alžbeta (r.Véghová,m.Štefan) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Alžbeta (Večelkov 14) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Amália (r.Bozóová,m.Imrich) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Anna (maloletá) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Anna (r.Jakabová,nar.15.4.1893) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓOVÁ Apolónia (maloletá) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓOVÁ Barbora (maloletá) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓOVÁ Barbora (maloletá,1) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓOVÁ Barbora (maloletá,2) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓOVÁ Barbora (r.Bozóová,m.Juraj) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Barbora (r.Véghová,m.Stefan) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Barbora (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Eleonóra (r.Juhászová,m.Ján bago) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓOVÁ Ernoné (m.Ernest,Uttorok ut.25,Salgotarian) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Etela (SPF)    VEČELKOV
BOZÓOVÁ Gizela (r.Kovácsová,m.Štefan) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Gizela (r.Kováčová,m.Štefan) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Jolana (bango,r.Véghová,Večelkov 148) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓOVÁ Júlia (maloletá) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Júlia (nar.1926) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Julianna (maloletá) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓOVÁ Julianna (r.Bozóová) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓOVÁ Julianna (r.Bozóová,m.Juraj) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Julianna (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Karolína (r.Bozóová,m.Albert) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Laura (r.Juhászová,m.Ján) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓOVÁ Magdaléna (zomr. v r.1985) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓOVÁ Marcela (r.Juhászová) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Margita (nar.6.1.1920,Večelkov 42) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Margita (r.Bozóová,m.Ján) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓOVÁ Mária (maloletá,benko) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Mária (maloletá1) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓOVÁ Mária (r.Bozóová,m.Štefan) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓOVÁ Mária (r.Juhászová,vd.,m.Michal) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓOVÁ Mária (r.Magdemeová) (SPF) STUDENÁ
BOZÓOVÁ Mária (r.Šimonová,m.Jozef) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓOVÁ Mária (r.Vargová,m.Štefan) (SPF)   STUDENÁ
BOZÓOVÁ Mária (r.Véghová,m.František) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Mária (SPF)    VEČELKOV
BOZÓOVÁ Rozália (maloletá) (SPF)    VEČELKOV
BOZÓOVÁ Rozália (r.Jakabová,nar.6.7.1900) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓOVÁ Rozália (r.Juhászová,m.Ignác) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Rozália (r.Surányiová,m.Bartolomej,zido) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓOVÁ Rozália (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Terézia (maloletá) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
BOZÓOVÁ Terézia (maloletá1) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓOVÁ Terézia (maloletá2) (SPF)   VEČELKOV
BOZÓOVÁ Terézia (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Veronika (r.Bozóová) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Veronika (r.Tóthová,m.Peter) (SPF) VEČELKOV
BOZÓOVÁ Zuzana (r.Deáková,m.Ladislav) (SPF) NOVÁ BAŠTA
BOZOVÁ Irena (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
BOZOVÁ Júlia (r.Adámová,r.č.135524/1620 Nová Bašta 187) (SPF)  STUDENÁ
BRAČO Ján (SPF) KRASKOVO
BRAČOVÁ Mária (SPF)    KRASKOVO
BRÁDŇAN Branislav (SPF) KLENOVEC
BRÁDŇAN Ondrej (ž.Anna r.Šestáková) (SPF) KLENOVEC
BRÁDŇANOVÁ Mária (r.Balážiková/muž Ondrej/) (SPF)    KLENOVEC
BRADŇANSKÁ Elena (r.Ádám,n.23.11.1929,Lučenec Gottwal.č.22) (SPF)  NOVÁ
BAŠTA
BRADŇANSKÁ Elena (r.Adámová,nar.23.1.1929,Hnúšťa-Likier) (SPF) STUDENÁ
BRADŇANSKÝ Ondrej (č.33) (SPF)      HNÚŠŤA
BRÁDŇANSKÝ Pavel (ž.Mária r.Hámošová) (SPF)    KLENOVEC
BRADŇANSKÝ Pavol (baliarkin) (SPF) HNÚŠŤA
BRANSCHVEIG Arnošt (August,knieža z Luxemburgu) (LSR) HNÚŠŤA
BRANSCHVEIG Arnošt (August,knieža z Luxemburgu) (SPF) HNÚŠŤA
Brattóová Zuzana (rod.Čipková) (LSR)   LIPOVEC
Brattóová Zuzana (rod.Čipková) (SPF)   LIPOVEC
BRAUN Eliáš (Dr.) (SPF) STUDENÁ
Braxatoris Ján (LSR) HOSTIŠOVCE
Braxatoris Ján (SPF) HOSTIŠOVCE
Braxatoris Jozef (LSR)   HOSTIŠOVCE
Braxatoris Jozef (SPF)   HOSTIŠOVCE
Braxatorisová Mária (rod.Palicová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Braxatorisová Zuzana (rod.Kováčová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Braxatorisová Zuzana (rod.Kováčová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
BRAYEROVÁ Júlia (rod. Grossmannová) (SPF) FIGA
Bráz Ján (SPF)    CHANAVA
Bráz Ladislav (SPF) CHANAVA
Bráz Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Bráz Pavel (SPF)   CHANAVA
Bráz Pavel (zomrel 20.6.1976) (SPF)   CHANAVA
Bráz Štefan (SPF)  CHANAVA
BRÁZO Štefan (SPF) RIEČKA
BRÁZOVÁ Alžbeta (r.Gazdová) (SPF)    KALOŠA
Brázová Alžbeta (rod.Kozmaová) (SPF)   CHANAVA
Brázová Jolana (rod.Vargová) (SPF) CHANAVA
Brázová Judita (SPF) CHANAVA
Brázová Júlia (rod.Kresnyeová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Brázová Rozália (SPF)    CHANAVA
BREDÁROVÁ Alžbeta (SPF)       RIMAVSKÁ SOBOTA
BREDÁROVÁ Mária (r.Jakábová) (SPF) HAJNÁČKA
BREDÁROVÁ Mária (r.Radaová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Breidová Mária (rod.Bálintová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
BREJDA Jozef (SPF) ČÍŽ
BREJDOVÁ Mária (r.Bálint) (SPF) ČÍŽ
BRENKUS Anton (SPF)     TOMÁŠOVCE
BRENKUS Bartolomej (SPF)      TOMÁŠOVCE
BRENKUS JOZEF (SPF) BÁTKA
BRENKUS Róbert (SPF)    TOMÁŠOVCE
BRENKUSOVÁ Irena (SPF) TOMÁŠOVCE
BRENKUSOVÁ Matylda (SPF)      TOMÁŠOVCE
BRENKUSOVÁ Zelma (SPF)       TOMÁŠOVCE
BRESTOVSKÁ Jana (r.Lichancová) (SPF) KLENOVEC
BRESTOVSKÁ Johana (r.Trnavská/muž Pavel/) (SPF) KLENOVEC
BRESTOVSKÝ Pavel (ž.Johana r.Trnavská) (SPF) KLENOVEC
BRESTYÁNSKÁ Julianna (r.Bozóová,m.Jozef) (SPF)   VEČELKOV
BRESTYÁNSKA Julianna (r.Szilagyová,m.Jozef) (SPF) VEČELKOV
BRESTYÁNSKA Priška (SPF)      VEČELKOV
BRESTYÁNSKY Jozef (m.Julianna r.Szilagyová) (SPF) VEČELKOV
BRESTYÁNSKY Jozef (SPF)      VEČELKOV
BREZNAIOVÁ Máeia (r.Planková) (SPF) STRÁNSKA
BREZŇÁK Alžbeta (r.Miko) (SPF) RAKYTNÍK
BREZŇÁK Arpád (SPF)     RAKYTNÍK
BREZŇÁK Ľudovít (SPF) RAKYTNÍK
BREZNÁKOVÁ Apolonia (r.Šimon) (SPF) RAKYTNÍK
BREZŇAN Ľudovit (m.Margita r.Bodnárová) (SPF)    HNÚŠŤA
BREZŇAN Pavel (č.49) (SPF)     HNÚŠŤA
BREZŇANOVÁ Margita (r.Bodnárová, m.Ľudovit,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
BREZŇANOVÁ Zuzana (r.Tepperová,m.Pavel,zomrela) (LSR) HNÚŠŤA
BREZŇANOVÁ Zuzana (r.Tepperová,m.Pavel,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
BREZNAY Imrich (SPF)    FIGA
BREZNAY Karol (SPF)     FIGA
BREZNAYOVÁ Júlia (vd.r.Vidasitsová/muž Július/) (SPF)  ABOVCE
BREZNYÁK Ľudovít (SPF) RAKYTNÍK
Brezovayová Magdaléna (rod.Gulacsyová) (SPF) PETROVCE
BREZOVICKÝ Ján (č.285,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
BREZOVICKÝ Jozef (SPF) OŽĎANY
BREZOVICKÝ Ľudovít (SPF)      OŽĎANY
Briedová Mária (rod.Bálintová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
BRILOVÁ Anna (1) (SPF) HODEJOV
BRINDZOVÁ Eva (nar.7.11.1930,Gorkého 6 Rim.Sobota) (SPF) KRÁĽ
Brindzová Jolana (Ruzsinszká /SPF/) (SPF) VLKYŇA
BRISUDA Ján (ž.Rozália r.Kuráková) (SPF)   OŽĎANY
BRISUDA Jozef (č.292,Ožďany) (SPF)    OŽĎANY
BRISUDA Martin (ž.Emília r.Konôpková) (LSR) OŽĎANY
BRISUDA Martin (ž.Emília r.Konôpková) (SPF) OŽĎANY
BRISUDOVÁ Rozália (r.Kuráková,manž.Ján) (SPF)    OŽĎANY
BRNA Ján (SPF)    HAJNÁČKA
BRNDIAR Ján (1) (SPF)    KLENOVEC
BRNDIAR Ján (2) (SPF)    KLENOVEC
BRNDIAR Ján (bálintkin) (SPF)   KLENOVEC
BRNDIAR Ján (bálintkin,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
BRNDIAR Ján (koniarkin) (SPF) KLENOVEC
BRNDIAR Ján (mal.) (SPF) KLENOVEC
BRNDIAR Ján (mináčkin) (SPF) KLENOVEC
BRNDIAR Ján (nar.28.6.1924,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
BRNDIAR Ján (SPF) KLENOVEC
BRNDIAR Ján (suchárkin) (SPF) HNÚŠŤA
BRNDIAR Ján (tomovkin) (SPF) HNÚŠŤA
BRNDIAR Jozef (SPF)     KLENOVEC
BRNDIAR Michal (ž.Helena Mária) (SPF) KLENOVEC
BRNDIAR Ondrej (bartovkin) (SPF)     HNÚŠŤA
BRNDIAR Ondrej (benculin syn) (SPF)    KLENOVEC
BRNDIAR Ondrej (m.Júlia r.Stančová) (SPF)   HNÚŠŤA
BRNDIAR Ondrej (m.Zuzana r.Bartová) (SPF)   HNÚŠŤA
BRNDIAR Ondrej (SPF)    HNÚŠŤA
BRNDIAR Ondrej (tomovkin) (SPF)     HNÚŠŤA
BRNDIAR Ondrej (ž.Júlia r.Antalová) (SPF)  KLENOVEC
BRNDIAR Ondrej (ž.Zuzana r.Hámošová) (SPF) KLENOVEC
BRNDIAR Pavel (č.67) (SPF)    HNÚŠŤA
BRNDIAR Pavel (mal.) (SPF)    KLENOVEC
BRNDIAR Pavel (SPF)     KLENOVEC
BRNDIAR Pavel (sudorkin) (LSR) HNÚŠŤA
BRNDIAR Pavel (sudorkin) (SPF) HNÚŠŤA
BRNDIAR Pavel (trnavkin) (SPF) KLENOVEC
BRNDIAR Pavel (ž.Júlia r.Černáková) (SPF)  KLENOVEC
BRNDIAR Pavol (Lichanec,zomrel 6.11.1973) (SPF)   HNÚŠŤA
BRNDIAR Pavol (m.Júlia r.Rošková) (LSR)   HNÚŠŤA
BRNDIAR Pavol (m.Júlia r.Rošková) (SPF)   HNÚŠŤA
BRNDIAR Pavol (m.Zuzana Lásková,n.26.9.1897,z.31.8.1985) (SPF) HNÚŠŤA
BRNDIAROVÁ Emília (SPF)     KLENOVEC
BRNDIAROVÁ Helena (Mária/muž Michal/) (SPF)     KLENOVEC
BRNDIAROVÁ Judita (r.Tomová) (SPF) HNÚŠŤA
BRNDIAROVÁ Judita (SPF)     KLENOVEC
BRNDIAROVÁ Júlia (r.Lichanecová,Pavlova,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
BRNDIAROVÁ Júlia (vd.r.Mináčová) (SPF)    KLENOVEC
BRNDIAROVÁ Juliana (r.Brndiarová) (SPF)   KLENOVEC
BRNDIAROVÁ Juliana (SPF)     KLENOVEC
BRNDIAROVÁ Mária (r.Antalová/muž Ondrej/) (SPF) KLENOVEC
BRNDIAROVÁ Mária (r.Kováčová) (SPF) KLENOVEC
BRNDIAROVÁ Zuzana (r.Balciarová) (SPF)    HNÚŠŤA
BRNDIAROVÁ Zuzana (r.Hrušková/muž Juraj/) (SPF) KLENOVEC
BRNDIAROVÁ Zuzana (r.Lásková,n.28.6.1898,z.15.3.1983) (SPF)  HNÚŠŤA
BRNDIAROVÁ Zuzana (r.Moncoľová) (SPF)    KLENOVEC
BRNOVÁ Elena (r.Miháľová) (SPF)     HAJNÁČKA
BROZMAN Štefan (Jesenské 306) (SPF) JESENSKÉ
BROŽ František (ml.,č.8) (SPF)  HNÚŠŤA
BROŽ František (zomrel) (LSR)  HNÚŠŤA
BROŽ František (zomrel) (SPF)  HNÚŠŤA
BROŽOVÁ Emília (LSR) HNÚŠŤA
BROŽOVÁ Emília (SPF) HNÚŠŤA
BROŽOVÁ Margita (r.Kolesárová) (SPF) HNÚŠŤA
BRSKO Ján (SPF) HNÚŠŤA
BRSKO Pavel (SPF) POPROČ
BRŠKO Ján (SPF) HNÚŠŤA
BRUSZIKOVÁ Júlia (r.Simonová/muž Vojtech/) (SPF) ABOVCE
BRZÁČ Ján (baník) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
BRZÁČ Ján (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
BRZÁČ Ján (ž.Mária r.Machanová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
BRZÁČ Karol (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
BRZÁČ Ondrej (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
BRZÁČOVÁ Mária (mal.) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
BRZÁČOVÁ Mária (rod.Machanová) (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
BRZÁČOVÁ Zuzana (rod.Gecejová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
BRZKO Juraj (SPF) ROVNÉ
BUBÉNYI Mária (r. Fejérváry) (SPF)    HUSINÁ
BUČEK František (ž.Mária r.Ceneová) (SPF)   RIMAVSKÉ BREZOVO
BUČKO Ján (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
BUČKO Pavol (zomrel) (LSR)     HNÚŠŤA
BUČKO Pavol (zomrel) (SPF)     HNÚŠŤA
BUDAIOVÁ Alžbeta (r.Mihályová) (SPF) TOMÁŠOVCE
BUDAIOVÁ Alžbeta (r.Mihályová) (SPF); TOMÁŠOVCE
Budaiová Gizela (rod.Nagyová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Budaiová Júlia (SPF) VEĽKÝ BLH
BUDAJOVÁ Margita (nar.4.3.1947,Ratovce) (SPF)   TACHTY
BUDAY Ľudovít (LSR)     NEPORADZA
BUDINSKÁ Elena (zomrela) (LSR) HNÚŠŤA
BUDINSKÁ Elena (zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
BUDINSKÁ Helena (zomrela) (SPF)     HNÚŠŤA
BUFFOVÁ Júlia (r.Poloniová) (SPF)    POTOK
Bugár Andrej (SPF) HOSTIŠOVCE
Bugár Emil (SPF)   LIPOVEC
BUGÁR Ján (Báti /k.ž.Irena/) (SPF) POTOK
Bugár Ján (Báti) (LSR)   LIPOVEC
Bugár Ján (Báti) (SPF)   BUDIKOVANY
Bugár Ján (Holi) (SPF)   LIPOVEC
Bugár Július (Báti) (LSR) LIPOVEC
Bugár Július (Báti) (SPF)  LIPOVEC
Bugár Martin (Báti) (LSR) LIPOVEC
Bugár Martin (Báti) (SPF) LIPOVEC
Bugár Martin (Holi) (LSR) LIPOVEC
Bugár Martin (Holi) (SPF) LIPOVEC
Bugár Martin (LSR) HOSTIŠOVCE
BUGÁR Martin (SPF)     POTOK
Bugár Ondrej (Báti) (LSR) LIPOVEC
Bugár Ondrej (Báti) (SPF) LIPOVEC
Bugár Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Bugár Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
Bugárová Elena (SPF)    LIPOVEC
Bugárová Helena (Báti) (LSR)    LIPOVEC
Bugárová Helena (Báti) (SPF)    LIPOVEC
BUGÁROVÁ Helena (SPF) POTOK
Bugárová Jolana (Báti) (LSR)    LIPOVEC
Bugárová Jolana (Báti) (SPF)    LIPOVEC
BUGÁROVÁ Jolana (SPF) POTOK
Bugárová Mária (Báti) (LSR)    LIPOVEC
Bugárová Mária (Báti) (SPF) LIPOVEC
BUGÁROVÁ Mária (Bátiova) (SPF)      POTOK
Bugárová Mária (rod.Marčinová, Báti) (LSR)  LIPOVEC
Bugárová Mária (rod.Marčinová, Báti) (SPF)  LIPOVEC
Bugárová Mária (SPF)    BUDIKOVANY
Bugárová Valéria (Báti) (SPF)   LIPOVEC
Bugárová Zuzana (LSR)    LIPOVEC
Bugárová Zuzana (rod.Bornaiová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Bugárová Zuzana (rod.Borošová) (SPF)   LIPOVEC
Bugárová Zuzana (rod.Kasárová, Báti) (LSR)  LIPOVEC
Bugárová Zuzana (rod.Kasárová, Báti) (SPF)  LIPOVEC
Bugárová Zuzana (rod.Vojáková) (SPF)   LIPOVEC
Bugárová Zuzana (SPF)    LIPOVEC
Bucholská Helena (rod.Koniarová) (LSR) VEĽKÝ BLH
BUCHTAN Ondrej (SPF) POTOK
BUJNOK Štefan (SPF)     KALOŠA
BUKOVIČOVÁ Gizela (r.Straková) (SPF) HNÚŠŤA
Bukovinská Mária (SPF)   CHANAVA
BUKOVINSZKÁ Alžbeta (r.Danyiová) (SPF)    KRÁĽ
BUKOVINSZKÁ Juliana (r.Nagyová/Jozef/) (SPF)    KALOŠA
Bukvay Štefan (SPF) VEĽKÝ BLH
BULKO Jozef (SPF) HRACHOVO
BÚN Vojtech (SPF) ŠIMONOVCE
BUNDA Bartolomej (m.Anna r.Lenhartová) (SPF) a BUNDOVÁ Anna (r.Lenhartová)
    LENKA
BUNDA Karol (m.Margita r.Fogelová) (SPF) a BUNDOVÁ Margita (r.Fogelová)
    LENKA
BUNDAOVÁ Katarína (rod. Raiznerová) (SPF) VČELINCE
BUNDOVÁ Katarína (r.Raiznerová) (SPF) LENKA
BÚNOVÁ Gizela (rod.Pupaková) (SPF)    ŠIMONOVCE
BURGHARDTOVÁ Margita (r.Mihályiová/muž Ľudovít/) (SPF) BLHOVCE
BURIGOVÁ Margita (r. Tóthová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
BURIGOVÁ Margita (r.Tothová) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
BURO Ján (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
BURO Ján (ž.Emília r.Cochová) (SPF)   RATKOVSKÁ SUCHÁ
BUROVÁ Helena (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
BUROVÁ Júlia (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
BURSZKY Jozef (SPF)     BÁTKA
BURSZKY Štefan (SPF)    BÁTKA
BUS Ján (SPF)    HRACHOVO
BÚŠ Michal (ž.Mária r.Vajdíková) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
BÚŠ Pavol (Emil) (SPF)   LEHOTA NAD RIMAVICOU
BÚŠOVÁ Juliana (SPF)    LEHOTA NAD RIMAVICOU
BUTHOVÁ Božena (r.Finďová) (SPF)     OŽĎANY
BÚTOR Ján (uličiankin) (SPF)   KLENOVEC
BÚTOR Michal (ž.Zuzana r.Brndiarová) (SPF)  KLENOVEC
BÚTOR Ondrej (ml.) (SPF) HRACHOVO
BÚTOR Pavel (hrivnáčkin) (SPF) KLENOVEC
BÚTORA Ján (lavdarkin) (SPF)   HNÚŠŤA
BÚTORA Ondrej (chudičkina) (SPF)     HNÚŠŤA
BÚTORA Pavol (SPF)     HNÚŠŤA
BÚTOROVÁ Júlia (r.Stolárová/muž Ján/) (SPF) KLENOVEC
BÚTOROVÁ Júlia (SPF)    KLENOVEC
BÚTOROVÁ Juliana (r.Stolárová) (SPF) HNÚŠŤA
BÚTOROVÁ Zuzana (1) (SPF)     KLENOVEC
BÚTOROVÁ Zuzana (2) (SPF)     KLENOVEC
BÚTOROVÁ Zuzana (r.Brndiarová) (SPF) KLENOVEC
Buvala Ján (SPF)   CHANAVA
Buvala Ondrej (Číž č.95) (SPF)  CHANAVA
Buvalová Barbora (rod.Spišiaková Číž č.95) (SPF) CHANAVA
BUZA Gejza (SPF) KALOŠA
BUZÁS Pavel (ž.Júlia r.Gyenesová) (SPF) DRŇA
BÚZAŠI Anton (LSR)     HODEJOV
BÚZAŠI Anton (SPF)     HODEJOV
BYSRIANSKY Jozef (ž.Pavlína r.Gondášová) (SPF)     OŽĎANY
BYSTRIANSKÁ Katarína (r.Fačková) (SPF)      BELÍN
BYSTRIANSKY Anton (2) (SPF) OŽĎANY
BYSTRIANSKY Anton (syn Magdalény r.Bariakovej) (SPF)    OŽĎANY
BYSTRIANSKY Anton (ž.Juliana r.Fekiačová) (SPF)    OŽĎANY
BYSTRIANSKY František (SPF) OŽĎANY
BYSTRIANSKÝ Ján (ml.) (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
BYSTRIANSKY Martin (kňaz,ž.Agnesa r.Plavuchová,č.333,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
BYSTRIANSKY Martin (krajan,č.333,Ožďany) (SPF)     OŽĎANY
BYSTRIANSKÝ Martin (Sibukor) (SPF) OŽĎANY
BYSTRIANSKY Martin (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
BYSTRIANSKÝ Pavol (SPF)      NIŽNÝ SKÁLNIK
BYSTRIANSKY Peter (č.302,Ožďany) (SPF)      OŽĎANY
BYSTRIANSKY Štefan (2) (SPF) OŽĎANY
BYSTRIANSKY Štefan (Vrškar,slobodný) (SPF) OŽĎANY
CABAN Július (mal.) (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
Caban Ondrej (Szoljár) (LSR)   VEĽKÝ BLH
Caban Ondrej (Szoljár) (SPF)   DRAŽICE
CABAN Pavol (m.Júlia r.Koniarová,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
CABAN Vincent (m.Mária r.Trnavská) (SPF)     HNÚŠŤA
Caban Vojtech (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Cabanová Elena (rod.Selčanová) (SPF)   HNÚŠŤA
CABANOVÁ Elena (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
CABANOVÁ Mária (r.Trnavská,m.Vincent) (SPF) HNÚŠŤA
CABANOVÁ Mária (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
Caganová Alžbeta (SPF)   CHANAVA
CÁCHOVÁ Júlia (r.Godorová) (SPF)     HRACHOVO
CAPCÍK Ján (1) (SPF)    LEHOTA NAD RIMAVICOU
CAPCÍK Ján (ml.) (SPF)   LEHOTA NAD RIMAVICOU
CAPCÍK Jozef (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
CAPCÍKOVÁ Mária (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
CAVAR Ján (bútorkin) (SPF)    KLENOVEC
CAVAROVÁ Judita (SPF) KLENOVEC
CAVAROVÁ Mária (r.Bútorová/muž Ján/) (SPF) KLENOVEC
CEGLÉDIOVÁ Lenka (r.Nagyová) (SPF) TOMÁŠOVCE
CENÍKOVÁ Alžbeta (r. Lévayová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
CEPKO Pavel (ml.ž.r.Anna Kopperová) (SPF)    RIMAVSKÉ ZALUŽANY
CEPKO Pavel (st. v Amerike) (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
CERÉNYOVÁ Helena (vd.r.Jačanská) (SPF)      IVANICE
CETNER Jozef (LSR)     HODEJOV
CETNER Jozef (SPF)HODEJOV
CETNER Ondrej (LSR)     HODEJOV
CETNER Ondrej (SPF)     HODEJOV
CETNEROVÁ Mária (r.Adlerová) (SPF) HODEJOV
CETNEROVÁ Mária (r.Pádárová) (LSR) HODEJOV
CETNEROVÁ Mária (r.Padárová) (SPF) HODEJOV
CETNEROVÁ Rozália (SPF)       GEMERČEK
CIBUĽA Tomáš (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
CIBUĽOVÁ Gizela (r.Illešová) (SPF)     OŽĎANY
CÍFFER Michal (ml.) (SPF) VČELINCE
CIFRUŠ Ľudovít (m.Katarína r.Birová) (SPF)     RIEČKA
CIFRUŠOVÁ Katarína (r.Birová,m.Ľudovít) (SPF) RIEČKA
CIGÁNOVÁ Mária (rod.Hamková) (SPF) DRŇA
CILIK Eugen (mal.1936) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Cilík Ján (LSR)    LUKOVIŠTIA
Cilík Ján (SPF)    LUKOVIŠTIA
Cilík Pavol (ž.Júlia Šantová Lukovištia č.39) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Cilík Pavol (ž.Júlia Šantová Lukovištia č.39) (SPF) LUKOVIŠTIA
Cilík Samuel (ž.Zuzana Šimovičová Lukovištia č.111) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Cilík Samuel (ž.Zuzana Šimovičová Lukovištia č.111) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Cilíková Margita (rod.Mihoková) (LSR) LUKOVIŠTIA
Cilíková Margita (rod.Mihoková) (SPF)    LUKOVIŠTIA
CIMEROVÁ Etela (rod. Zimányiová) (SPF)       FIGA
CIRBES Juraj (ž.Margita rod.Antalová) (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
CIRBES Vladimír (26.9.1937) (SPF)      RATKOVSKÁ SUCHÁ
CIRBESOVÁ Emília (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
CIRBESOVÁ Júlia (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
CIRBESOVÁ Zuzana (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
CIRBEŠOVÁ Božena (r.Krajčiová,19.8.1924), Hrachovo 37 (SPF)    HRACHOVO
CIRBEŠOVÁ Emília (r.Straková godor) (SPF)      HRACHOVO
Cirbus Ján (Beňo) (SPF)    BUDIKOVANY
Cirbusová Zuzana (rod.Bornayová) (SPF) BUDIKOVANY
Cirbusová Zuzana (rod.Bornayová, Beňo) (SPF) BUDIKOVANY
CIRIAK Barnabáš (ž.Ida r.Pustayová) (SPF)      ŠIMONOVCE
CIRIKOVÁ Etela (r.Bartová) (SPF) HUBOVO
CIRKEV Katolícka (SPF) JESENSKÉ
CIRKEV Reformátorská (Jesenské) (SPF) JESENSKÉ
CISÁROVÁ Terézia (r.Hubajová,muž Karol) (SPF)      LENKA
COBURG Augustín (princ) (SPF) BLHOVCE
COCH Andrej (/Čulipka/) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Andrej (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Ján (/Čulipka/) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Ján (/Johann/) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Ján (1) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Ján (ml.) (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Ján (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Juraj (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Martin (1) (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Martin (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Milan (Martin) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Ondrej (/Čulipka/) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Ondrej (/Šindro/) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Ondrej (1) (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCH Ondrej (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCHOVÁ Juliana (rod. Mäsiarová, Liptovský Mikuláš) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCHOVÁ Juliana (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCHOVÁ Karolína (r.Pervanová) (SPF) POTOK
COCHOVÁ Mária (rod.Pervanová /Valent/ Jurajová) (SPF)   ROVNÉ
COCHOVÁ Mária (rod.Sakálová /Jánová/) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCHOVÁ Mária (rod.Sakálová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCHOVÁ Mária (Sabinova rod.Sakálová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCHOVÁ Zuzana (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
COCHOVÁ Zuzana (šindro rod.Poláková) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
CÓKOLYOVÁ Elena (r.Ujlakiová /m.Július/) (SPF)    HUBOVO
CSABAJOVÁ Alžbeta (r.Bodnárová) (SPF)      RIEČKA
Csabajová Alžbeta (rod.Bodnárová) (SPF) CHANAVA
CSABAY Eugen (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
CSABAY František (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
CSABAY Juraj (m.Alžbeta r.Bodnárová,Neporadza č.56) (LSR) NEPORADZA
CSABAY Juraj (m.Alžbeta r.Bodnárová,Neporadza č.56) (SPF) NEPORADZA
CSABAY Ladislav (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
CSABAYOVÁ Alžbeta (r.Bodnárová) (SPF)      HUBOVO
CSABAYOVÁ Estera (r.Forgonová,Helena) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
CSADANOVÁ Zuzana (r.Gomoriová) (SPF)      HAJNÁČKA
CSÁK Alexander (II.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
CSÁK Alexander (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
CSÁK Baltazár (SPF) BARCA
CSÁK Ján (ml.) (SPF)    BARCA
CSÁK Ján (SPF)    BARCA
CSÁK Ján (ž.Margita r.Vinczeová) (SPF) BARCA
CSÁK Jozef (2) (SPF)    BARCA
CSÁK Jozef (mal.) (SPF)   BARCA
CSÁK Jozef (SPF) BARCA
CSÁK Jozef (ž.Mária r.Vargová) (SPF)   BARCA
CSÁK Július (Banská Bystrica) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
CSÁK Neiti (SPF) BARCA
CSÁK Ondrej (SPF) BARCA
CSÁK Štefan (SPF) BARCA
CSÁKOVÁ Adela (mal.dcéra Štefanova) (SPF)    ABOVCE
CSÁKOVÁ Amália (r.Koósová) (SPF)     BARCA
CSÁKOVÁ Anna (SPF)     BARCA
CSÁKOVÁ Apolónia (r.Simonová) (SPF) VALICE
Csáková Katarína (r Csutorová Kovácsová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
CSÁKOVÁ Margita (r.Vinczeová/muž Ján/) (SPF) BARCA
CSÁKOVÁ Mária (r.JUHÁSZOVÁ m.ALEXANDER) (SPF)       UZOVSKÁ PANICA
CSÁKOVÁ Mária (r.Tóthová/muž Štefan/) (SPF) BARCA
CSÁN Juraj (Balyove) (SPF) KRASKOVO
CSANK Blažej (benke mal.) (SPF) GEMERČEK
CSANK Blažej (benke) (SPF)    GEMERČEK
Csank Július (SPF) VEĽKÝ BLH
CSANK Ladislav (benke mal.) (SPF)    GEMERČEK
CSANK Ladislav (benke) (SPF)   GEMERČEK
CSANK Štefan (SPF) GEMERČEK
CSANKOVÁ Marcela (r.Köbölová/Viliamova/) (SPF)    JESTICE
CSANKOVÁ Margita (benke mal.) (SPF) GEMERČEK
CSANKOVÁ Margita (benke) (SPF)     GEMERČEK
CSÁNYI Dezider (SPF)    OŽĎANY
CSÁNYI Ľudovít (SPF)    OŽĎANY
Csányiová Alžbeta (rod.Bálintová) (SPF) DRAŽICE
CSAPÓ Ján (SPF) VALICE
CSAPÓ Jozef (k.z.GYORGYOVÁ JULIANA) (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
Csapó Jozef (SPF) VEĽKÝ BLH
CSAPÓ Mikuláš (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
CSAPÓ Pavel (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
CSAPOOVÁ Juliana (r.Kovacsová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Csapóová Juliana (rod.Kovacsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
CSAPOVÁ Alžbeta (r.Zollerová) (SPF)   HUBOVO
Csapová Barbora (rod.Szekerešová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Csapová Júlia (rod.Gyorgyová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Csapová Júlia (rod.Kovacsová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Csapová Júlia (rod.Kovácsová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Csapová Mária (rod.Eleková) (SPF) VEĽKÝ BLH
CSASZÁR Ladislav (SPF) RIEČKA
CSÁSZÁRI Gejza (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
CSÁSZÁRI Jozef (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
CSÁSZARI Ľudovit (SPF) UZOVSKÁ PANICA
CSASZARIOVÁ Anna (r.Podešová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
CSÁSZÁRIOVÁ Júlia (r.Textorisová) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
CSÁSZÁRIOVÁ Margita (r.Négyesiová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
CSÁSZÁRIOVÁ Margita (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
CSÁSZAROVÁ Klára (r.Hubayová) (SPF) LENKA
CSÁSZÁROVÁ Klára (r.Hubayová) (SPF) HUBOVO
Császarová Terézia (rod.Csíziová) (SPF) CHANAVA
CSASZLAVOVÁ Etela (r.Subová/muž Gustáv/) (SPF)   VALICE
CSAUSZOVÁ Lenka (r.Lászlóová/Štefan/) (SPF) HUBOVO
CSAUSZOVÁ Lenka (r.Lászlová,m.Štefan) (SPF) RIEČKA
Csavder Ondrej (SPF)    PADAROVCE
CSAVNICKÁ Margita (r.Kovácsová/muž Ján/) (SPF)   BLHOVCE
CSAVNICKÝ Ján (ž.Margita r.Kovácsová) (SPF) BLHOVCE
CSÁZARI Gejza (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
CSEFF Ladislav (SPF)    VČELINCE
CSECH Mikuláš (nar.18.05.1897,zom.14.02.1959) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
CSÉPE Jozef (mal.) (LSR) HODEJOV
CSÉPE Ľudovít (2) (SPF) HODEJOV
CSÉPE Ľudovít (mal.) (LSR)     HODEJOV
CSÉPE Štefan (SPF) HODEJOV
CSÉPEOVÁ Elena (mal., dcéra Jozefa) (SPF)   HODEJOV
CSÉPEOVÁ Margita (r.Szabóová zom.9.3.1977) (SPF) BLHOVCE
CSÉPEOVÁ Vilma (r.Višnyaiová) (SPF) HODEJOV
CSEPERKÓ Alžbeta (r.Platina) (SPF)   RAKYTNÍK
CSERNAY Ladislav (SPF) JESENSKÉ
CSERNOK Daniel (SPF)    JANICE
Csernok Ladislav (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
CSERNOK Ladislav (1) (SPF)     ČÍŽ
CSERNOK Ladislav (SPF) ČÍŽ
CSERNOK Rudolf (Číž) (SPF)    ŠIMONOVCE
CSERNOK Štefan (SPF)    ČÍŽ
Csernok Vojtech (SPF)    CHANAVA
CSERNOK Zoltán (Číž) (SPF)    ŠIMONOVCE
CSERNOKOVÁ Alžbeta (r.Lörinc) (SPF) ČÍŽ
Csernoková Helena (r Lóšková /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
CSERNOKOVÁ Helena (r.Tóthová) (SPF) ČÍŽ
Csernoková Juliana (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csernoková Margita (rod.Katonová) (SPF) CHANAVA
CSERNOKOVÁ Priška (rod. Szekeres) (SPF)     RADNOVCE
Csernoková Terézia (r Czeneová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
CSERNOKOVÁ Terézia (r.Czene/Štefan/) (SPF) ČÍŽ
CSERNOKOVÁ Zuzana (r.Zsipcsáková m. Jozef) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
CSERNOKOVICZOVÁ Anna (r.Vargová,m.Jozef, ZOM.6.12.1988) (SPF)   LENKA
CSETE Juliana (František) (SPF) ČÍŽ
CSÉTHIOVÁ Mária (SPF) RIEČKA
Csetneki Ľudovít (/SPF/) (SPF)  VLKYŇA
CSETNÉKIOVÁ Barbora (r.Füköová,m.Štefan) (SPF)    KRÁĽ
Csetneky Ľudovít (SPF)   CHANAVA
CSETNEKY Ľudovít (ž.Alžbeta r.Babusová) (SPF)    ABOVCE
CSETNEKYOVÁ Alžbeta (r.Babusová/muž Ľudovít/) (SPF)    ABOVCE
Csetnekyová Alžbeta (rod.Babúsová) (SPF) CHANAVA
Csetnekyová Júlia (SPF)   CHANAVA
CSIBIOVÁ Anna (r.Szabóová/muž Ján/) (SPF)    BLHOVCE
Csidová Mária (LSR) HOSTIŠOVCE
Csidová Mária (SPF) HOSTIŠOVCE
CSÍKFEJESOVÁ Alžbeta (r.Fözöová/muž Ján/) (SPF)   DULOVO
CSIKFEJESOVÁ Júlia (vd.,r.Konkolyová) (SPF) LENKA
CSIKOSOVÁ Oľga (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
CSIKOŠOVÁ Žofia (SPF) LENKA
CSILLAGOVÁ Zuzana (rod. Kasár Pervanová) (SPF)    ROVNÉ
CSINTALA Mária (/Júliusova/ r. Plavucha) (SPF) HUSINÁ
CSINTALANOVÁ Apolónia (vd.r.Majorová) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
CSIRKE Ondrej (ml.,1) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
CSIRKE Ondrej ml. (zomr.21.6.1969) (D 595/69) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
CSIRKE Valent (ž.Irena Bozó) zo Starej Bašty (SPF)  GEMERSKÝ JABLONEC
CSÍSZÁR Aladár (SPF)    ČÍŽ
CSISZÁR Gejza (SPF)     VČELINCE
CSISZÁR Ján (maloletý) (SPF)   RIEČKA
CSÍSZÁR Ján (ml.) (SPF) ČÍŽ
CSÍSZÁR Ján (SPF) ČÍŽ
CSISZÁR Július (SPF)    VČELINCE
CSISZÁR Karol (SPF)     RIEČKA
CSISZÁR Koloman (ml.m.Helena r.Kisová) (LSR) NEPORADZA
CSÍSZÁR Koloman (ml.ž.Helena Kisová) (SPF) HUBOVO
CSISZÁR Koloman (zomr.) (SPF) VČELINCE
CSISZÁR Ladislav (SPF) VČELINCE
CSÍSZÁR Ladislav (SPF) ČÍŽ
CSISZÁR Ľudovít (Fiľ.Kováče Kurtáň) (SPF)    RIEČKA
CSISZÁR Ľudovít (SPF)    RIEČKA
CSISZÁR Štefan (SPF)     VČELINCE
CSISZÁR Žigmund (SPF) VČELINCE
CSÍSZÁROVÁ Alžbeta (r.Dózsa Molnárová) (SPF)      ČÍŽ
CSÍSZÁROVÁ Alžbeta (SPF)      ČÍŽ
CSISZÁROVÁ Barbora (SPF)      VČELINCE
CSISZÁROVÁ Estera (maloletá) (SPF)     RIEČKA
CSISZÁROVÁ Helena (rod. Kissová, zomr.) (SPF)      VČELINCE
CSÍSZÁROVÁ Mária (r.Csíszárová) (SPF) STRÁNSKA
CSISZÁROVÁ Mária (rod. Anderkoová) (SPF) VČELINCE
CSISZÁROVÁ Terézia (SPF)      JANICE
Csíszárová Žofia (rod.Szilašiová) (SPF)   CHANAVA
Csíszárová Žofia (rod.Szilašiová, Terézia) (SPF) CHANAVA
Csízi Alexander (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csízi Alexander (SPF)    CHANAVA
CSIZI Anton (ml.) (SPF)   KESOVCE
CSÍZI Anton (ml.) (SPF)   HUBOVO
CSIZI Antonín (ml.) (SPF) VČELINCE
Csízi Gabriel (SPF) CHANAVA
Csízi Gejza (G) (SPF)    CHANAVA
Csízi Gejza (SPF)   CHANAVA
Csízi Ján (B) (SPF) CHANAVA
CSÍZI Ján (SPF)    ČÍŽ
Csizi Július (m Cziziová Jolana /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csízi Július (SPF)   CHANAVA
Csízi Juraj (SPF)   CHANAVA
CSÍZI Koloman (mladší) (LSR)    HNÚŠŤA
CSÍZI Koloman (mladší) (SPF)    HNÚŠŤA
Csízi Ladislav (F) (SPF)   CHANAVA
CSÍZI Ladislav (m.Anna r.Furješová) (SPF) ŠTRKOVEC
CSÍZI Ladislav (maloletý) (SPF)   ŠTRKOVEC
Csízi Ladislav (nar.1.5.1957 Veterná č.26 Rimavská Sobota) (SPF) DRAŽICE
CSIZI Ladislav (SPF) KESOVCE
CSÍZI Ľudovít (1) (SPF)   ŠTRKOVEC
CSÍZI Ľudovít (maloletý) (SPF)   RIEČKA
CSIZI Ľudovít (SPF) VČELINCE
CSÍZI Ľudovít (SPF) RIEČKA
Csízi Pavel (G) (SPF) CHANAVA
Csízi Pavel (L) (SPF) CHANAVA
Csízi Peter (SPF)   CHANAVA
Csízi Štefan (G) (SPF)    CHANAVA
CSÍZI Vojtech (maloletý) (SPF)   RIEČKA
Csíziková Priška (rod.Známová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Csiziová Alžbeta (r Czakóová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csíziová Alžbeta (rod.Caliová) (SPF)    CHANAVA
CSIZIOVÁ Amália (ml.,r.Hubayová,m.Anton) (SPF)     KESOVCE
CSIZIOVÁ Apolónia (Hubayová) (SPF) MARTINOVÁ
CSÍZIOVÁ Apolónia (r.Szabóová) (SPF) LENKA
CSIZIOVÁ Apolónia (rod. Szabóová) (SPF)     VČELINCE
Csíziová Apolónia (rod.Molnárová) (SPF) CHANAVA
Csíziová Apolónia (rod.Szabová, G) (SPF) CHANAVA
Csiziová B Irma (r Csoltóová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
CSÍZIOVÁ Estera (r.Lászlóová) (SPF)    ŠTRKOVEC
CSÍZIOVÁ Estera (r.Lászlová) (SPF)     RIEČKA
CSIZIOVÁ Estera (rod. Lászlóová) (SPF) VČELINCE
CSÍZIOVÁ Irma (r.Filepová) (SPF) ŠTRKOVEC
Csíziová Irma (rod.Csoltová) (SPF) CHANAVA
Csíziová Júlia (rod.Rákošiová) (SPF)    CHANAVA
Csíziová Júlia (rod.Zacharová) (SPF)    CHANAVA
Csíziová Júlia (SPF) CHANAVA
Csíziová Juliana (r Rákosiová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
CSÍZIOVÁ Juliana (r.Ficsórová) (SPF)    RIEČKA
CSIZIOVÁ Katarína (HUBAYOVá) (SPF) MARTINOVÁ
Csíziová Katarína (r Vinczeová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
CSÍZIOVÁ Katarína (r.Vinczeová) (SPF) RIEČKA
Csíziová Katarína (rod.Vinczeová) (SPF) CHANAVA
Csíziová Katarína (SPF)   CHANAVA
CSIZIOVÁ Klára (SPF)     VČELINCE
Csíziová Klára (SPF) CHANAVA
Csíziová Lídia (SPF) CHANAVA
Csíziová Mária (rod.Kóšová) (SPF) CHANAVA
Csíziová Minka (rod.Molnárová) (SPF)    CHANAVA
Csíziová Terézia (rod.Asztalošová) (SPF) CHANAVA
Csíziová Terézia (SPF)    CHANAVA
Csiziová Zuzana (r Varga Kovácsová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
CSÍZIOVÁ Zuzana (r.Lehotaiová/muž Ondrej/) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
CSÍZIOVÁ Zuzana (rod. Lehotai, m. Ondrej) (SPF)   RADNOVCE
CSÍZIOVÁ Zuzana (rod. Lehotay, m. Ondrej) (SPF)   RADNOVCE
Csizmadi Jozef (Nižný) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Csizmadi Koloman (LSR) HOSTIŠOVCE
Csizmadi Ladislav (Nižný) (LSR) HOSTIŠOVCE
Csizmadi Ladislav (Vrchný) (LSR) HOSTIŠOVCE
CSIZMADIAOVÁ Alžbeta (rod. Bódiová) (SPF) VČELINCE
CSIZMADIOVÁ Alžbeta (r.Bódiová, neprejednané) (SPF)    STRÁNSKA
CSIZMADIOVÁ Eleonóra (SPF) LENKA
CSIZMADIOVÁ Júlia (SPF) FIGA
CSIZMADIOVÁ Margita (Lenka č.67) (SPF)     LENKA
CSIZMADIOVÁ Priška (r.Gálová/muž Ľudovít/) (SPF) DULOVO
CSIZY Dionýz (ž.Etelka r.Nagyová felsö) (SPF) ABOVCE
CSIZY Gejza (G.ž.Júlia r.Rákosiová) (SPF) ABOVCE
CSIZY Gejza (ž.Irma r.Juhászová alsö) (SPF)   ABOVCE
CSIZY Juraj (ž.Alžbeta r.Czakóová) (SPF) ABOVCE
CSIZY Koloman (syn Jurajov) (SPF)     ABOVCE
CSIZY Ladislav (ž.Margita r.Gergová) (SPF)   ABOVCE
CSIZY Ľudovít (L.ž.Mária r.Koósová) (SPF)    ABOVCE
CSIZY Ľudovít (ž.Alžbeta r.Konczová) (SPF)   ABOVCE
CSIZY Pavel (G.) (SPF)    ABOVCE
CSIZY Pavel (G.ž.Apolónia r.Szabóová) (SPF)   ABOVCE
CSIZY Štefan (G.mal.) (SPF)     ABOVCE
CSIZY Štefan (G.ž.Estera r.Molnárová D.bývalá) (SPF) ABOVCE
CSIZYOVÁ Apolónia (r.Szabóová/muž Pavel G./) (SPF) ABOVCE
CSIZYOVÁ Etela (r.Kolesárová) (SPF)    HNÚŠŤA
CSÍZYOVÁ Irena (r.Lévayová) (SPF)     HRACHOVO
CSIZYOVÁ Katarína (r.Vinczeová/muž Vojtech/) (SPF) ABOVCE
CSIZYOVÁ Mária (r.Koósová/muž Ľudovít L./) (SPF) ABOVCE
CSOBÓ Štefan (SPF) DRŇA
CSOBÓ Štefan (st.) (SPF) CHRÁMEC
CSOBÓ Štefan (ž.Šarolta r.Nagy-Pálová) (SPF) CHRÁMEC
CSOBÓOVÁ Katarína (SPF)ŠIRKOVCE
CSOBOVÁ Júlia (Pongová) (SPF) MARTINOVÁ
CSOBOVÁ Katarína (r.Kovácsová) (SPF) DRŇA
CSOBOVÁ Katarína (rod.Kovácsová) (SPF)     DRŇA
Csók Juraj (SPF)   CHANAVA
Csóková Júlia (rod.Vargová) (SPF) CHANAVA
CSOLTI Benjamín (mal.) (SPF)   VALICE
CSOLTI Benjamín (mal.1915) (SPF)     VALICE
CSOLTI Ernest (SPF)     VALICE
CSOLTI Rudolf (mal.1915) (SPF) VALICE
CSOLTI Štefan (1) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
CSOLTI Štefan (mal.) (SPF) VALICE
CSOLTI Štefan (mal.1915) (SPF) VALICE
CSOLTIOVÁ Barbora (SPF) VALICE
CSOLTIOVÁ Gizela (mal.1915) (SPF)     VALICE
CSOLTIOVÁ Mária (r.Hubayová /muž Ernest/) (SPF)   VALICE
CSOLTIOVÁ Terézia (r.Lökösová/muž Žigmund/) (SPF) VALICE
Csoltó Alexander (/SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Csoltó Barnabáš (Bekkeš Zádor č.37) (SPF) CHANAVA
CSOLTÓ Gejza (NV) (SPF) ZÁDOR
Csoltó Gejza (SPF) CHANAVA
CSOLTÓ Ignác (mal.) (SPF) IVANICE
CSOLTÓ Jozef (SPF)VČELINCE
CSOLTÓOVÁ Alžbeta (r.Balyová/muž Peter/) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
CSOLTOVÁ Apolónia (r.Hubayová/Július/) (SPF) HUBOVO
CSOLTOVÁ Katarína (rod.Ráczová) (SPF) DRŇA
CSOLTY Štefan (SPF)     VALICE
CSOMA Štefan (ž.Mária r.Miklósová) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
CSÖMÖROVÁ Julianna (r.Balázsová, m.Vojtech) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
CSOMÓS Baltazár (ž.Helena r.Csotóová) (SPF) IVANICE
CSOMÓS Ján (felsö) (SPF) BARCA
CSOMÓS Ján (ml.) (SPF) BARCA
CSOMÓS Ján (SPF) IVANICE
CSOMÓS Ján (st.) (SPF)   IVANICE
CSOMÓS Ladislav (ž.Margita r.Bodonová) (SPF) IVANICE
CSOMÓS Mikuláš (SPF)    BARCA
CSOMÓS Štefan (felsö) (SPF)    BARCA
CSOMÓS Štefan (ž.Regina r.Vargová) (SPF)    BARCA
Csomosová Alžbeta (r Tóthová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
CSOMÓSOVÁ Alžbeta (r.Tóth/Arpád/) (SPF)    ČÍŽ
CSOMÓSOVÁ Alžbeta (r.Tóthová) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
Csomosová Alžbeta (rod.Tóthová/Arpád) (SPF) CHANAVA
CSOMÓSOVÁ Apolónia (r.Csótóová/muž Gejza/) (SPF) IVANICE
CSOMÓSOVÁ Helena (r.Csotóová/muž Baltazár/) (SPF) IVANICE
Csomósová Hermina (Farkas r Csutorová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
CSOMÓSOVÁ Irena (mal.) (SPF) IVANICE
CSOMÓSOVÁ Juliana (r.Pálová/muž Mikuláš/) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
CSOMÓSOVÁ Margita (r.Bodonová/muž Ladislav/1) (SPF)    IVANICE
Csomósová Mária (Farkas r Jacsoová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
CSOMÓSOVÁ Regina (r.Vargová/muž Štefan/) (SPF)    BARCA
CSOMOVÁ Mária (r.Miklósová/muž Štefan/) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
CSONKA Dezider (SPF)    RAKYTNÍK
CSONKA Jozef (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
CSONKA Július (maloletý) (SPF) NOVÁ BAŠTA
CSONKA Matej (SPF)     NOVÁ BAŠTA
CSONKOVÁ Ema (maloletá) (SPF) NOVÁ BAŠTA
CSONKOVÁ Etela (maloletá) (SPF)      NOVÁ BAŠTA
CSONKOVÁ Mária (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
CSONKOVÁ Priška (maloletá) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
CSONKOVÁ Valéria (maloletá) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
CSONT-FEJES Vojtech (SPF)     BÁTKA
CSONT-FEJESOVÁ Margita (Mácsová) (SPF)     BÁTKA
CSONTOS Ernest (Dr.) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
CSONTOS Gejza (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
CSONTOS Jozef (Dr.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Csörnök Elemír (SPF)    CHANAVA
CSÖRNÖK Jozef (mal.1912) (SPF) VALICE
CSÖRNÖK Michal (ž.Žofia r.Vinczeová) (SPF) VALICE
CSÖRNÖK Samuel (SPF) VALICE
CSÖRNÖK Štefan (SPF)    VALICE
CSÖRNÖKOVÁ Alžbeta (r.Ligártová/muž Ladislav/) (SPF)   VALICE
CSÖRNÖKOVÁ Apolónia (r.Kalasová/muž Jozef/) (SPF) VALICE
CSÖRNÖKOVÁ Irena (r.Mácsová) (SPF) TOMÁŠOVCE
CSÖRNÖKOVÁ Juliana (r.Balyová/muž Ladislav/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
CSÖRNÖKOVÁ Žofia (vd.r.Vinczeová/muž Michal/) (SPF)    VALICE
CSÓTÓ Barnabáš (ž.Albína r.Lukácsová) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
CSOTÓ Barnabáš (ž.r. Lukáč Albína) (SPF)    RADNOVCE
CSÓTÓ Gejza (ml.) (SPF) IVANICE
CSÓTÓ Gejza (SPF) BARCA
CSÓTÓ Gustáv (SPF)     IVANICE
CSÓTÓ Ignác (mal.) (SPF) IVANICE
CSÓTÓ Ján (mal.) (SPF)   IVANICE
CSÓTÓ Ján (pásti) (SPF)   BARCA
CSÓTÓ Jozef (huszár) (SPF) BARCA
CSÓTÓ Jozef (SPF) IVANICE
CSÓTÓ Jozef (ž.Juliana r.Juhászová) (SPF) IVANICE
CSÓTÓ Július (SPF) JANICE
CSÓTÓ Ľudovít (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
CSÓTÓ Štefan (SPF) IVANICE
CSÓTÓ Štefan (ž.Zuzana r.Soltészová) (SPF)   IVANICE
CSÓTÓOVÁ Apolónia (mal.) (SPF) IVANICE
CSÓTÓOVÁ Estera (SPF) IVANICE
CSÓTÓOVÁ Gizela (SPF) IVANICE
CSÓTÓOVÁ Irena (r.Fejesová/muž Ladislav/) (SPF)   IVANICE
CSÓTÓOVÁ Jolana (r. Csótó) (SPF)      RADNOVCE
CSÓTÓOVÁ Juliana (ml.mal.) (SPF)      IVANICE
CSÓTÓOVÁ Juliana (r.Husztiová) (SPF) BARCA
CSÓTÓOVÁ Juliana (r.Juhászová) (SPF) BARCA
CSÓTÓOVÁ Juliana (r.Juhászová/muž Jozef/) (SPF)   IVANICE
CSÓTÓOVÁ Juliana (r.Szegediová/muž Gejza/) (SPF)   IVANICE
CSÓTÓOVÁ Juliana (st.mal.) (SPF) IVANICE
CSÓTÓOVÁ Mária (r.Együdová/muž Pavel/) (SPF)     IVANICE
CSÓTÓOVÁ Rozália (r.Szarvasová/muž Dezider/) (SPF) BARCA
CSÓTÓOVÁ Ružena (r.Bodonová/muž Gustáv/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
CSÓTÓOVÁ Zuzana (/muž Ondrej/) (SPF) IVANICE
CSÓTÓOVÁ Zuzana (mal.) (SPF) IVANICE
CSÓTÓOVÁ Zuzana (r.Felediová/muž Ondrej/) (SPF)   IVANICE
CSÓTÓOVÁ Zuzana (SPF) VIESKA NAD BLHOM
CSOTOVÁ Amália (r.Vargová/muž Peter/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
CSÓTOVÁ Amália (rod. Varga, m. Peter) (SPF) RADNOVCE
CSÓTÓVÁ Amália (rod. Varga,m.Peter) (SPF)    RADNOVCE
CSOTOVÁ Irma (SPF)     RADNOVCE
CSÓTOVÁ Jolana (SPF)    RADNOVCE
CSÓTOVÁ Margita (rod. Bán) (SPF)      RADNOVCE
CSÓTÓVÁ Ružena (rod. Bodon, m. Gustáv) (SPF) RADNOVCE
CSÓTÓVÁ Terézia (rod. Varga, m. Ján) (SPF)   RADNOVCE
Csúr Alexander (SPF)    VEĽKÝ BLH
CSÚR František (SPF)    VALICE
Csúr Ján (SPF)    VEĽKÝ BLH
CSÚR Július (SPF) VALICE
Csúr Juraj (SPF)   VEĽKÝ BLH
Csúr Ľudovít (SPF) VEĽKÝ BLH
Csúr Ondrej (SPF) VEĽKÝ BLH
Csúr Štefan (SPF)  VEĽKÝ BLH
Csúrová Barbora (SPF)    VEĽKÝ BLH
Csúrová Mária (rod.Bosnyáková) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Csutor Albert Ladislav (mladší /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Alexander (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Alexander (m Csernoková Mária /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Csutor Andrej (1 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Andrej (2 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Arzén (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Arzén (1 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Arzén (3 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Arzén (4 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Augustín (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Augustín (1 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Augustín (2 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Augustín (3 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Augustín (4 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Augustín (7 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Augustín (8 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Augustín (9 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Blažej (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Blažej (pokó /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Dezider (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Elek (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Elemér (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Ferdinand (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Földi Ján (m Vajdaová Anna /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor földi Ján (m Vargová Anna /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Gejza (1 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Gejza (2 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Gejza (3 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Ignác (3 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Ignác (mal /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Ignácz (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Ignácz (1 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Ignácz (2 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Ignácz (pokó /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Imrich (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Ján (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Ján (Máté /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Jozef (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Jozef (1 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Jozef (4 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Jozef (7 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Jozef (9 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Kaló Štefan (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Koloman (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Kovács Hermin (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Kovács Pavel (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Kovács Štefan (4 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Kovács Vojtech (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Ladislav (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Ladislav (katona /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Ľudovít (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Ľudovít (1 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Martin (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Martin (3 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Martin (mal /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Csutor Martin (mladší /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Máté (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Máté Augustín (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Máté Augustín (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Máté Ján (3 /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Csutor Máté Ján (4 /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Csutor Máté Ján (5 /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Csutor Máté Jozef (/SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Csutor Máté Jozef (1 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Máté Jozef (2 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Máté Jozef (3 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Máté Jozef (4 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Máté Jozef (5 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Máté Jozef (mal /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Máté Štefan (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Máté Štefan (mal /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Máté Valent (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Máté Vojtech (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Michal (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Michal (1 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Michal (2 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Michal (3 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Michal (4 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Miksa (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Miksa (1 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Miksa (2 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Miksa (3 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Mikuláš (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Ondrej (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Pavel (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Pavel (Kovács /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Pavel (m Lékaová Žófia /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Pavel (mal /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Pavol (1 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Pavol (2 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Pavol (alsó /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Pavol (m Žófia /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Peter (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Štefan (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Štefan (mal /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Tóth Anton (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Tóth Martin (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutor Valent (mal /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutor Vojtech (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutor Vojtech (Kovács /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutorová Alžbeta (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Alžbeta (r Orbánová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Alžbeta (r Ujová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Amália (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Amália (1 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Anna (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Anna (r Csutorová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Anna (r Czigányová /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutorová Aurélia (r Nagyová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Barbora (r Kisová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Farkasová Hermína (Farkasová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Gizela (r Ujová vdova /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Csutorová Irena (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Irena (nezl /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Irena (r Csuzdaová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Irma (m Jozef /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
CSUTOROVÁ Jolana (r.Tóthová/muž Elek/) (SPF)    BARCA
Csutorová Juliana (r Csutor kovács /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Katarína (mal /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutorová Katarína (r Csutorová m Ondrej /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Katarína (r Laczkóová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Kovács Barbora (r Kissová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová M Alžbeta (r Csutorová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Margita (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Margita (mal /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutorová Margita (r Csuzdaová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Margita Helena (mal /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutorová Mária (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutorová Mária (1 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Mária (2 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Mária (3 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Mária (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Mária (nezl /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Mária (r Csutorová m Ladislav /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Mária (r Lékaová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Mária (r Lékaová m Štefan /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Máté Alžbeta (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Máté Alžbeta (vd m Štefan /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Máté Etela (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Máté Gizela (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutorová Máté Gizela (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Máté Jolana (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Máté Marczella (mal /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutorová Máté Mária (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Priška (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Priška (r Marcisová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Priška (r Mátéová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Regina (r Csutorová /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutorová Regina (r Csutorová m Martin vd /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Regina (r Csutorová, m Valent /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Csutorová Regina (r Czigányová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Terézia (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Terézia (mal /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutorová Terézia (r Szabóová /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutorová Valentína (r Laczkoová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Veronika (r Szántóová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Zsófia (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Csutorová Zuzana (r Papová m Andrej /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Csutorová Žófia (r Lékaová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csutorová Žófia Mária (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
CSUVAJ Pavel (k.ž.Juliana Miškeyová) (LSR)    HODEJOV
CSUVAJ Pavel (k.ž.Julianna Miškeyová) (SPF) HODEJOV
CSUZDA Michal (SPF)     KRÁĽ
Csuzdaová Mária (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Csuzdaová Terézia (r Czigányová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
CSÚZDOVÁ Markéta (maloletá) (SPF)     RIEČKA
CSÚZDOVÁ Priška (r.Csúzdová,m.Štefan) (SPF) RIEČKA
Czaban Ján (LSR)   VEĽKÝ BLH
Czaban Ján (SPF)   DRAŽICE
Czaban Ján (Szoljár) (LSR) VEĽKÝ BLH
Czaban Ján (Szoljár) (SPF) DRAŽICE
Czaban Ondrej (LSR) VEĽKÝ BLH
Czaban Ondrej (SPF) DRAŽICE
Czaban Ondrej (Szoljár) (LSR)   VEĽKÝ BLH
Czaban Ondrej (Szoljár) (SPF)   DRAŽICE
CZABAN Valentín (ž.Rozália r.Králiková) (SPF) DRŇA
Czabanová Gizela (/SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Czabanová Sabina (Kriška) (SPF) DRAŽICE
Czaganová Alžbeta (zomrela /SPF/) (SPF) VLKYŇA
CZAKÓ Anton (nar.17.1.1903,zomr.6.2.1970,Fiľakovo) (SPF) KRÁĽ
CZAKÓ Anton (SPF) RIEČKA
Czakó Attila (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
CZAKÓ Imrich (SPF)     KRÁĽ
CZAKÓ Ján (1) (SPF)     KRÁĽ
CZAKÓ Ján (m.Barbora r.Vattaiová) (SPF) KRÁĽ
CZAKÓ Ján (maloletý) (SPF)    RIEČKA
CZAKÓ Ján (ml.) (SPF)    RIEČKA
CZAKÓ Ján (SPF) KRÁĽ
CZAKÓ Július (SPF) KRÁĽ
CZAKÓ Karol (SPF) KRÁĽ
Czakó Ladislav (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
CZAKÓ Ladislav (maloletý) (SPF) KRÁĽ
CZAKÓ Ľudovít (Kalman) (SPF) KRÁĽ
CZAKÓ Ľudovít (Kalman,maloletý) (SPF) KRÁĽ
CZAKÓ Ľudovít (maloletý) (SPF) KRÁĽ
CZAKÓ Ľudovít (molnár) (SPF)   KRÁĽ
Czakó Mikuláš (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czakó Ondrej (LSR) PADAROVCE
CZAKÓ Ondrej (NV)(SPF) DRAŽICE
Czakó Ondrej (SPF) PADAROVCE
Czakó Štefan (LSR) PADAROVCE
CZAKÓ Štefan (NV)(SPF) DRAŽICE
Czakó Štefan (SPF) PADAROVCE
CZAKÓ Vojtech (1) (SPF) RIEČKA
CZAKÓ Vojtech (zomr.19.4.1975) (SPF) KRÁĽ
CZAKÓOVÁ Alžbeta (maloletá) (SPF)    KRÁĽ
CZAKÓOVÁ Alžbeta (r.Nazarecká,m.Jozef) (SPF)     KRÁĽ
CZAKÓOVÁ Alžbeta (SPF) KRÁĽ
CZAKÓOVÁ Anna (maloletá) (SPF)     KRÁĽ
CZAKÓOVÁ Barbora (r.Ferencová,m.Karol) (SPF)     KRÁĽ
CZAKÓOVÁ Barbora (r.Hubajová) (SPF) RIEČKA
CZAKÓOVÁ Barbora (r.Vattaiová,m.Ján) (SPF) KRÁĽ
CZAKÓOVÁ Gabriela (maloletá) (SPF) KRÁĽ
CZAKÓOVÁ Gizela (maloletá) (SPF)    KRÁĽ
CZAKÓOVÁ Helena (maloletá) (SPF)    KRÁĽ
CZAKÓOVÁ Helena (r.Laciaková,nar.28.2.1908,č.118 Kráľ) (SPF) KRÁĽ
CZAKÓOVÁ Irena (maloletá) (SPF)     KRÁĽ
CZAKÓOVÁ Júlia (SPF) RIEČKA
Czakóová Margita (r Fülöpová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
CZAKOÓVÁ Margita (r.Filepová,m.Ľudovít) (SPF)    KESOVCE
CZAKÓOVÁ Mária (maloletá) (SPF)     KRÁĽ
CZAKÓOVÁ Mária (r.Šárkadiová,nar.4.1.1895,Fiľakovo) (SPF) KRÁĽ
Czakóová Ružena (Lenke /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
CZAKÓOVÁ Sára (SPF)     RIEČKA
Czakóová Šarolta (/SPF/) (SPF)  VLKYŇA
CZAKÓOVÁ Žofia (SPF) KRÁĽ
CZAKOVÁ Estera (r.Tarrová) (SPF)     NEPORADZA
CZEBEROVÁ Pavlína (r.Czenerová,nar.23.09.1904) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
CZEGLÉDY Aladár (SPF) MARTINOVÁ
CZEGLÉDYOVÁ Františka (Cziková) (SPF)     MARTINOVÁ
CZEGLÉDYOVÁ Mária (r. Kuszová m. Samuel) (SPF) JANICE
CZÉKUS Koloman (SPF) VALICE
CZÉKUS Ladislav (SPF)    VALICE
CZÉKUS Mikuláš (SPF)    VALICE
CZÉKUSOVÁ Gabriela (SPF)     VALICE
CZÉKUSOVÁ Marta (SPF) VALICE
CZENE Alexander (ispán) (SPF)   JESTICE
Czene Alexander (LSR)    PETROVCE
CZENE Alexander (SPF)    ČÍŽ
CZENE Gabriel (belsö) (SPF)    JESTICE
CZENE Gabriel (nagybolyki) (SPF) JESTICE
CZENE Gabriel (SPF)     TACHTY
CZENE Gejza (belsö) (SPF) JESTICE
CZENE Ignác (belsö) (SPF) JESTICE
CZENE Ján (belsö) (SPF) JESTICE
CZENE Jozef (külsö) (SPF) JESTICE
Czene Jozef (LSR) PETROVCE
Czene Jozef (SPF) PETROVCE
CZENE Július (žen.Mária Jakubová) (SPF) HODEJOV
CZENE Ladislav (SPF)    ČÍŽ
CZENE Pavel (SPF) TACHTY
Czene Peter (LSR) PETROVCE
Czene Peter (SPF) PETROVCE
CZENE Štefan (belsö) (SPF) JESTICE
CZENE Štefan (ispán) (SPF) JESTICE
Czene Štefan (LSR) PETROVCE
CZENE Štefan (ml.belsö) (SPF)   JESTICE
CZENE Štefan (SPF) HAJNÁČKA
CZENE Štefan (syn Ignáca) (SPF) JESTICE
CZENE Valent (külsö) (SPF)    JESTICE
CZENE Valent (nagybolyki) (SPF) JESTICE
CZENE Valent (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
Czene Valentín (LSR)    PETROVCE
Czene Valentín (SPF) PETROVCE
CZENE Vojtech (nagybolyki) (SPF) JESTICE
CZENEOVÁ Alžbeta (r.Madarászová,nar.5.6.1942) (LSR)    NEPORADZA
CZENEOVÁ Alžbeta (r.Madarászová,nar.5.6.1942) (SPF) NEPORADZA
CZENEOVÁ Alžbeta (r.Magová,m.Martin) (SPF) NOVÁ BAŠTA
CZENEOVÁ Amália (r.Szabó, m.Valent) (zomr.3.6.1976) (D 830/79) (SPF)
   GEMERSKÝ JABLONEC
CZENEOVÁ Amália (r.Szabo, m.Valent) (zomr.3.6.1979) (D 830/79) (SPF)
   GEMERSKÝ JABLONEC
CZENEOVÁ Angelika (SPF)       JESTICE
Czeneová Barbara (r Demeterová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
CZENEOVÁ Barbora (Maďarsko) (SPF) TACHTY
CZENEOVÁ Barbora (r.Katyiová/Štefanova/) (SPF)    JESTICE
CZENEOVÁ Gizela (r.Zagyiová,Lorincz,m.Peter) (SPF) GORTVA
Czeneová Gizela (rod.Zagyiová, Lorinczová) (LSR)   PETROVCE
Czeneová Gizela (rod.Zagyiová, Lorinczová) (SPF)   PETROVCE
CZENEOVÁ Julianna (r.Tóthová kisalbertová, m.Blažej) (zomr.5.9.1978) (D 645/81, D
1311/82) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
CZENEOVÁ Margita (r.Szabóová/muž Dezider/) (SPF) BLHOVCE
CZENEOVÁ Mária (1) (SPF)      JESTICE
CZENEOVÁ Mária (vd.,r.Bástiová MAďarsko) (SPF)    TACHTY
CZENEOVÁ Zuzana (r.Bán Bódiová) (SPF)      TOMÁŠOVCE
Czéner Jozef (SPF) VEĽKÝ BLH
Czener Július (SPF) VEĽKÝ BLH
Czéner Július (SPF) VEĽKÝ BLH
Czénerová Elena (SPF)    VEĽKÝ BLH
Czenerová Mária (rod.Gálová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Czénerová Mária (rod.Kovácsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Czénerová Priška (rod.Vasová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
CZETNER Ján (nar.13.4.1935) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
CZETNER Ján (zomrel) (SPF)     GORTVA
Czigány Andrej (szöke /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Augustín (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigány Blažej (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigány Blažej (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Ján (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Ján (köz /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigány Jozef (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Jozef (1 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigány Jozef (Benkö /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Jozef (ml /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigány Jozef (ml v Amerike /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Jozef (szöke /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Jozef (szölö /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Július (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány köz Štefan (m Csutorová Anna /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigány Ladislav (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigány Ladislav (1 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Ladislav (2 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Ľudovít (m Lékaová M /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigány Ľudovít (nezl /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Ľudovít (nezl szöke /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Nándor (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigány Ondrej (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigány Pavel (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány szöke Jozef (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány szöke Jozef (mal /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigány szöke Ľudovít (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány szöke Vojtech (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Štefan (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigány Štefan (1 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigány Štefan (2 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigány Štefan (3 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigány Štefan (m Csutorová Anna /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Štefan (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Vojtech (m Maria Hamková /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Vojtech (nezl /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigány Vojtech (nezl szöke /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigányová Alžbeta (r Czigányová benkö /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigányová Alžbeta (r Czigányová m Ondrej /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigányová Amália (r Lósková /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigányová Anna (r Molnárová /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigányová benkö Alžbeta (r Czigányová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigányová Etela (r Laczkóová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigányová Franciška (r Czigányová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigányová Franciška (r Nagyová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Czigányová Gizela (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigányová Gizela (r Czigányová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Czigányová Gizela (r Czigányová, m Ondrej /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigányová Helena (mal /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigányová Helena (nezl szöke /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigányová Irena (r Szántóová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigányová Jolana (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigányová Jolana (r Baláž vd /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigányová Katarína (r Csutorová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Czigányová Mária (r Hamkóová /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigányová Mária (r Vargová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Czigányová Molnár Anna (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigányová Regina (mal /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigányová Regina (mal szöke /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigányová Regina (nezl szöke /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigányová Regina (szöke /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigányová Regina (vyd Csutor /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigányová Rozália (r Csutorová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Czigányová szöke Helena (mal /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Czigányová szöke Mária (r Czigányová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Czigányová Zuzana (r Tuzaová /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
CZIKO Eliáš (SPF) MARTINOVÁ
CZIKÓ Gejza (SPF) RADNOVCE
CZIKO Ján (SPF)   MARTINOVÁ
CZIKO Jozef (SPF) MARTINOVÁ
CZIKÓ Julius (SPF) RADNOVCE
CZIKÓ Július (ž.Juliana r.Nagyová,zom.21.6.1982) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
CZIKO Ladislav (manž. Apolonia r.Salayová) (SPF)    MARTINOVÁ
CZIKO Ladislav (SPF)    MARTINOVÁ
CZIKÓ Ladislav (SPF)    RADNOVCE
CZIKO Martin (SPF) MARTINOVÁ
CZIKO Pavol (SPF) MARTINOVÁ
CZIKO Samuel (SPF)     MARTINOVÁ
CZIKO Štefan (SPF) MARTINOVÁ
CZIKOOVÁ Alžbeta (r.Szaboová, nar.24.08.1920) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Czikóová Irena (r Tamásová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
CZIKÓOVÁ Juliana (SPF) BARCA
CZIKOÓVÁ Terézia (SPF) MARTINOVÁ
CZIKORA Aladár (SPF)    DRŇA
CZIKORA Aladár (syn Aladára) (SPF)    JESENSKÉ
CZIKORA Ján (SPF) HAJNÁČKA
CZIKORA Ján (ž.Irma Kisalboková ?) (SPF)    HAJNÁČKA
CZIKORA Mikuláš (m.Margita r.Farkašová) (SPF) JESENSKÉ
CZIKORA Pavol (SPF)     HAJNÁČKA
CZIKOROVÁ Irma (r.Tothová (Šothová)) (SPF) HAJNÁČKA
CZIKOROVÁ Juliana (r.Czikorová) (SPF) JESENSKÉ
CZIKOROVÁ Margita (r.Farkašová) (SPF) JESENSKÉ
CZIKOROVÁ Margita (r.Kóšiková) (SPF) JESENSKÉ
CZIKOROVÁ Rozália (r.Kovácsová) (SPF)     JESENSKÉ
CZIKOROVÁ Rozália (vd.rod.Kovácsová) (SPF) DRŇA
CZIKORSZKYOVÁ Juliana (r.Csáková/muž Ján/) (SPF) BARCA
CZIKOVÁ Elena (Benedeková) (SPF)     MARTINOVÁ
CZIKOVÁ Helena (r.Benedeková.m.Ján) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
CZIKOVÁ Irena (r.Tamásová) (SPF)     ČÍŽ
CZIKOVÁ Margita (r.Benedeková,m.Ladislav) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
CZIKOVÁ Mária (SPF)     MARTINOVÁ
CZIKÓVÁ Ružena (rod. Dulai, m. Jozef) (SPF) RADNOVCE
CZIKOVÁ Terézia (mal.) (SPF)    MARTINOVÁ
CZIKOVÁ Terézia (SPF) MARTINOVÁ
CZIKOVÁ Žofia (rod. Bodon) (SPF)     RADNOVCE
CZINER Miksa (Dr.) (SPF) HAJNÁČKA
CZIPRUS Zoltán (nar.08.01.1987, T.Vansovej 7, Rim.Sobota) (SPF) ŠIMONOVCE
CZIPRUSZ Gejza (mal.) (SPF)    BARCA
CZIPRUSZ Jozef (mal.) (SPF)    BARCA
CZIPRUSZ Zoltán (SPF)    ŠIRKOVCE
CZIPRUSZOVÁ Mária (mal.) (SPF)      BARCA
CZISZÁROVÁ Terézia (r.Hubayová m.Karol) (SPF)    LENKA
CZÍZI Ladislav (m.Anna r.Furjésová) (SPF)   RIEČKA
CZÍZIOVÁ Katarína (r.Vinczeová) (SPF) RIEČKA
CZIZSIOVÁ Gizela (r.Filepová) (SPF)   KESOVCE
CZÓKOLY Dezider (zomrel 30.05.1990) (SPF) VČELINCE
Czókoly Jozef (SPF) CHANAVA
Czókoly Július (SPF) CHANAVA
CZÓKOLY Ľudovít (m.Esta r.Mörczyová,Neporadza č.64) (SPF) NEPORADZA
CZÓKOLY Michal (SPF) VČELINCE
Czókoly Mikuláš (SPF)    CHANAVA
CZÓKOLY Mikuláš (zomrel 25.12.1985) (SPF) VČELINCE
CZÓKOLY Pavol (m.Zuzana r.Csapóová) (SPF) NEPORADZA
CZÓKOLY Peter (1) (SPF) VČELINCE
CZÓKOLY Zoltán (SPF)    TOMÁŠOVCE
Czókolyová Alžbeta (rod.Vašašová) (SPF) CHANAVA
CZÓKOLYOVÁ Anna (rod. Csiszárová) (SPF)    VČELINCE
Czókolyová Elena (SPF)   CHANAVA
CZÓKOLYOVÁ Júlia (r.Czókolyová) (LSR)     NEPORADZA
CZÓKOLYOVÁ Júlia (r.Czókolyová) (SPF)     NEPORADZA
Czókolyová Margita (rod.Deáková) (SPF) CHANAVA
Czókolyová Margita (rod.Uljaková) (SPF) CHANAVA
CZÓKOLYOVÁ Mária (r.Závaczkiová/Ladislav/) (SPF) KALOŠA
Czókolyová Mária (SPF)   CHANAVA
CZOKOLYOVÁ Piroška (r.Kankulová,muž Mikuláš) (SPF)     ŠTRKOVEC
CZOKOLYOVÁ Piroška (r.Kankúlyová,m.Mikloš) (SPF) RIEČKA
CZÓKOLYOVÁ Terézia (LSR)     NEPORADZA
Czókolyová Terézia (rod.Ferenczová) (SPF)   CHANAVA
Czókolyová Terézia (rod.Szemesová) (SPF) DRAŽICE
CZÓKOLYOVÁ Terézia (SPF)     NEPORADZA
CZÓKOLYOVÁ Zuzana (r.Csapóová,m.Pavol) (SPF)     NEPORADZA
CZÚZDOVÁ Piroška (SPF) KRÁĽ
ČABRADI Július (SPF)    NIŽNÝ SKÁLNIK
ČABRADSKÝ Juraj (č.113,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
ČAJKA Ondrej (SPF)HNÚŠŤA
ČAJKA Pavel (SPF) HNÚŠŤA
ČAJKO Július (SPF) KLENOVEC
ČAJKOVÁ Judita (SPF)    KLENOVEC
ČÁKYOVÁ Sabina (r.Baníková) (SPF)    ŠPANIE POLE
ČÁN Michal (SPF) KRASKOVO
ČÁNOVÁ Mária (SPF)     KRASKOVO
ČÁNOVÁ Paulína r.Krnačová (SPF)     KRASKOVO
ČÁNOVÁ Zuzana (SPF)     KRASKOVO
ČATÁRIOVÁ Barbora (r.Orbánová,m.Ján) (SPF) NEPORADZA
ČATVÁRIOVÁ Mária (r.Gubalová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Čech Emil (R31.3.1950 Febr.víťazstva 446-4 Hnúšťa) (SPF)  HNÚŠŤA
Čech Ján (Kuric) (SPF)   PADAROVCE
Čech Ján (SPF)    HNÚŠŤA
Čech Martin (Kuric) (SPF) PADAROVCE
Čech Martin (SPF) HNÚŠŤA
ČECHOVÁ Mária (r.Luspajová) (SPF)    RIMAVSKÉ BREZOVO
Čechová Mária (SPF) HNÚŠŤA
Čechová Zuzana (rod.Laurová) (SPF)    HNÚŠŤA
Čechová Zuzana (SPF)    HNÚŠŤA
ČEJKOVÁ Margita (r.Karkušová) (LSR) HNÚŠŤA
ČEJKOVÁ Margita (r.Karkušová) (SPF) HNÚŠŤA
ČEKAN Ján (ž.Irena r.Molnárová) (SPF) ABOVCE
ČELÁR František (nar.14.2.1920,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
ČEMERIČKA Juraj (ž.Margita r.Paszitka) (SPF) OŽĎANY
ČEPKO Michal (SPF)     RIMAVSKÁ BAŇA
ČEPKO Ondrej (SPF)     RIMAVSKÁ BAŇA
ČEPKO Pavel (k.ž.Anna Koperová) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
ČEPREGY Pavol (m.Elena r.Ľaudisová,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
ČERBA Ladislav (SPF)    ČÍŽ
ČERHÁTSKA Banka (Nižný Medzev) (SPF)      BLHOVCE
Čermok Ľudovít (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Černák Emil (R28.1.1943 Brádno 27 okr.Rim.Sobota) (SPF)    HNÚŠŤA
Černák Ivan (zomrel, 9.2.1948 Brádno 27 okr.Rim.Sobota) (SPF) HNÚŠŤA
ČERNÁK Ján (LSR) HNÚŠŤA
ČERNÁK Ján (SPF) HNÚŠŤA
ČERNÁK Ján (ž.Zuzana r.Cavarová) (SPF) KLENOVEC
ČERNÁK Juraj (SPF)     KLENOVEC
Černák Michal (zomrel, 1.6.1917 Brádno 27 okr.Rim.Sobota) (SPF)   HNÚŠŤA
ČERNÁK Ondrej (1) (SPF) KLENOVEC
ČERNÁK Ondrej (kariačkin) (SPF) HNÚŠŤA
ČERNÁK Ondrej (trnavkin) (SPF) KLENOVEC
ČERNÁK Pavel (mal.horvátkin) (SPF)    KLENOVEC
ČERNÁK Pavel (syn Samuela) (SPF)     KLENOVEC
ČERNÁK Pavel (zom.10.5.1981 ž.Mária r.Nalezencová) (SPF) KLENOVEC
ČERNÁK Pavel (ž.Zuzana r.Bálintová) (SPF)    KLENOVEC
ČERNÁK Samuel (ml.) (SPF)     KLENOVEC
ČERNÁKOVÁ Helena (r.Figulová) (SPF) HNÚŠŤA
ČERNÁKOVÁ Judita (r.Parobeková/muž Martin/) (SPF) KLENOVEC
ČERNÁKOVÁ Judita (SPF) KLENOVEC
ČERNÁKOVÁ Juliana (SPF)      KLENOVEC
ČERNÁKOVÁ Mária (r.Nalezencová) (SPF)      KLENOVEC
ČERNÁKOVÁ Mária (r.Samašová) (LSR) HNÚŠŤA
ČERNÁKOVÁ Mária (r.Samašová) (SPF) HNÚŠŤA
Černáková Mária (rod.Marčinová, zomrela Brádno 27 okr.Rim.Sobota) (SPF) HNÚŠŤA
ČERNÁKOVÁ Zuzana (r.Bálintová) (SPF) KLENOVEC
ČERNÍK Ján (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
ČERNOK Gabriel (15.8.1947) (SPF)     DRŇA
Černok Gabriel (D 307/85 /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
ČERNOK Gabriel (nar.15.08.1947 /neb./) (SPF) ŠIMONOVCE
ČERNOK Gabriel (SPF)    ČÍŽ
Černok Ján (SPF)   HOSTIŠOVCE
Černok Juraj (SPF) HOSTIŠOVCE
Černok Ľudovít (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Černok Martin (SPF) HOSTIŠOVCE
Černok Ondrej (ml.) (LSR) LUKOVIŠTIA
Černok Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
Černok Vojtech (SPF)    CHANAVA
Černoková Barbora (SPF) CHANAVA
Černoková Blanka (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
ČERNOKOVÁ Helena (r.Lóšková) (SPF) ČÍŽ
ČERNOKOVÁ Helena (vd.) (SPF) ČÍŽ
Černoková Judita (rod.Miklová, Birjak) (SPF)  HNÚŠŤA
ČERNOKOVÁ Katarína (SPF)      ČÍŽ
ČERNOKOVÁ Priška (r.Szekeresová) (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
ČERNOKOVÁ Zuzana (r.Forgáčová /manž. Valentín/) (SPF)     ŠPANIE POLE
Černoková Zuzana (rod.Benková Drienčany č.39) (LSR) DRIENČANY
ČERNOKOVIČOVÁ Anna (r.Vargová,muž Jozef,zomr.6.12.1988) (SPF)      LENKA
ČERNÝ Ján (.) (SPF) HNÚŠŤA
ČERNÝ Ján (m.Zuzana r.Kvaková) (LSR) HNÚŠŤA
ČERNÝ Ján (m.Zuzana r.Kvaková) (SPF) HNÚŠŤA
ČERNÝ Juraj (maloletý) (SPF)    HNÚŠŤA
ČERNÝ Michal (SPF)      HNÚŠŤA
ČERNÝ Ondrej (m.Judita r.Karasová) (SPF)     HNÚŠŤA
ČERNÝ Ondrej (m.Mária r.Karasová) (SPF)      HNÚŠŤA
ČERNÝ Pavel (SPF) HNÚŠŤA
ČIČEL Andrej (SPF) OŽĎANY
ČIČEL Pavel (SPF) OŽĎANY
ČIČELOVÁ Anna (r.Finďová) (SPF)      OŽĎANY
ČIČELOVÁ Mária (r.Liptáková) (SPF)    OŽĎANY
ČIERNA Helena (SPF)     HNÚŠŤA
Čierna Mária (rod.Vaľová) (SPF) HNÚŠŤA
ČIERNA Mária (SPF)      HNÚŠŤA
Čierná Mária (SPF) HNÚŠŤA
ČIERNY Ján (SPF) HNÚŠŤA
ČIERNY Juraj (SPF) HNÚŠŤA
Čierny Michal (SPF) HNÚŠŤA
Čierny Ondrej (SPF) HNÚŠŤA
Čierny Pavol (SPF) HNÚŠŤA
Čierny Stanislav (Francisciho č.158 Hnúšťa) (SPF) HNÚŠŤA
ČIKO Abrahám (LSR)      GORTVA
ČIKO Mikuláš (LSR) GORTVA
Čipka Daniel (LSR) LIPOVEC
Čipka Daniel (SPF) LIPOVEC
Čipka Gustáv (LSR) LIPOVEC
Čipka Gustáv (SPF) LIPOVEC
ČIPKA Ivan (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
Čipka Ján (LSR)    KROKAVA
Čipka Ján (SPF)    KROKAVA
ČIPKA Ján (ž.Mária r.Švantnerová) (SPF) ŠPANIE POLE
ČIPKA Martin (m.Mária r.Miklová) (SPF) HNÚŠŤA
ČIPKA Michal (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
Čipka Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Čipka Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
ČIPKOVÁ Helena (r.Papová) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
Čipková Judita (rod.Hudecová) (LSR)    HOSTIŠOVCE
ČIPKOVÁ Margita (r. Zajacová) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
Čipková Margita (rod.Zajacová) (SPF)   KROKAVA
Čizi Ján (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
ČÍŽIKOVÁ Ľubomíra (r.Laurincová,25.4.1945), TSK 15/92 Rimavskaá Sobota (SPF)
    HRACHOVO
ČIŽMÁR Štefan (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
ČOMA Štefan (m.Júlia r.Striežovská,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
ČOMAJOVÁ Helena (r.Korimová) (SPF) JESENSKÉ
ČOMOVÁ Júlia (r.Striežovská,zomrela) (LSR)    HNÚŠŤA
ČOMOVÁ Júlia (r.Striežovská,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
ČONKA Mikuláš (SPF)     OŽĎANY
ČONKOVÁ Gejza (SPF)     OŽĎANY
ČONKOVÁ Irena (SPF)     OŽĎANY
ČONKOVÁ Jolana (r. Oláhová) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
ČONKOVÁ Ružena (SPF) OŽĎANY
ČONKOVÁ Zuzana (r.Sabová) (SPF)      OŽĎANY
ČORBAIOVÁ Emília (r.Zéttyová,m.Andrej,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
ČORDÁSOVÁ Priska (rod. Kiselová) (SPF)     VČELINCE
ČORDÁŠ Pavel (SPF)     LEHOTA NAD RIMAVICOU
ČUPKA Ivan (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
ČUPKA Július (ž.Emília r.Šuleková) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
ČUPKOVÁ Irena (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
ČÚR Albert (Július) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ČÚR Ladislav (mal.1958) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
ČURÍKOVÁ Mária (SPF) NEPORADZA
Čuvaj Michal (LSR) HOSTIŠOVCE
Čuvaj Michal (SPF) HOSTIŠOVCE
Čuvaj Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Čuvaj Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
Čuvajová Emília (rod.Palicová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Čuvajová Mária (LSR)    HOSTIŠOVCE
Čuvajová Mária (SPF)    HOSTIŠOVCE
Čuvajová Paulína (rod.Kozloková) (SPF) KROKAVA
Čuvajová Pavlína (Rimavská Píla č.133) (LSR)  KROKAVA
Čuvajová Pavlína (Rimavská Píla č.133) (SPF)  KROKAVA
Čuvajová Zuzana (LSR)    HOSTIŠOVCE
Čuvajová Zuzana (SPF)    HOSTIŠOVCE
D Molnár Jozef (syn Jozefa /SPF/) (SPF) VLKYŇA
D Molnár Juraj (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
DALFÓZOVÁ Alžbeta (vero r.Maggová m.Ján) (SPF)   TACHTY
DALFÚZOVÁ Alžbeta (vero,r.Magová,m.Ján) (SPF)    STUDENÁ
DAMRELYOVÁ Elena (r.Ružiniová,zomrela) (LSR)    HNÚŠŤA
DAMRELYOVÁ Elena (r.Ružiniová,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
DANCSO František (LSR) OŽĎANY
DANCSO František (SPF) OŽĎANY
DANCSÓ Viliam (k.ž.Elena Dávidová) (SPF)    HODEJOV
DANČÁNI Jozef (2) (SPF) VČELINCE
DANHELKA Jozef (nar. 3.12.1952,Višňová 532/1369,Most) (SPF)  STRÁNSKA
DANIELIS Baláž (SPF)    POTOK
DANIELIS Emil (SPF)     ROVNÉ
DANIELIS Ján (SPF) POTOK
DANIELIS Juraj (SPF)    POTOK
DANIELIS Martin (SPF)    ROVNÉ
DANIELISOVÁ Zuzana (rod.Palkovičová) (SPF) ROVNÉ
Daniš Ján (Dr.) (SPF) LUKOVIŠTIA
DANIŠ Ján Dr. (SPF) HRUŠOVO
DANIŠ Ján učiteľ (SPF)   HRUŠOVO
DANIŠOVÁ Margita (r. Járošiová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DANIŠOVÁ Mária (rod.Burová) (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
Danišová Paulína (Dr., rod.Danišová) (SPF)VEĽKÝ BLH
DANIŠOVÁ Zuzana (rod.Balážová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
DANKO Jozef (SPF) HUSINÁ
Dankóová Amália (r Töröková /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
DANKOVÁ Mária (r.Bodorová,m.Florián) (SPF) OŽĎANY
DANKOVÁ Terézia (r.Herczegová) (SPF) BARCA
DANYI Adolf (/ž.Helena r.Daniová/) (SPF) ŠIMONOVCE
Danyi Alexander (SPF)    VEĽKÝ BLH
DANYI Alojz (/ž.Juliana rod.Martonová/) (SPF) ŠIMONOVCE
DANYI Eugen (Šimonovce) (SPF) ŠIMONOVCE
DANYI Gejza (mal.) (SPF) HUSINÁ
Danyi Jozef (Cigáni) (SPF) VEĽKÝ BLH
DANYI Jozef (m.Alžbeta r.Szitaiová) (SPF)   JESENSKÉ
DANYI Mária (mal.) (SPF) HUSINÁ
DANYI Samu (mal.) (SPF) HUSINÁ
DANYI Štefan (mal.) (SPF) HUSINÁ
DANYI Viliam (SPF) KALOŠA
DANYI Vojtech (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
DANYIOVÁ Alžbeta (r.Szitaiová) (SPF) JESENSKÉ
DANYIOVÁ Edita (mal.) (SPF)    ŠIMONOVCE
DANYIOVÁ Gizela (r.Balogová) (SPF)    BLHOVCE
DANYIOVÁ Margita (r.Horváthová) (SPF) KALOŠA
Danyiová Mária (rod.Bariová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
DANYIOVÁ Mária (rod.Kojnoková) (SPF) ŠIMONOVCE
DANYOVÁ Alžbeta (r.Danyová) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
DAPSIOVÁ Barbora (Bósa) (SPF) HUBOVO
DAPSY Aladár (mal.) (SPF) KALOŠA
Dapsyová Mária (rod.Palicová) (SPF)    HOSTIŠOVCE
DARABI Mikuláš (SPF)    HAJNÁČKA
DARABIOVÁ Ilona (r.Hamžíková) (SPF) HAJNÁČKA
DARABOS Ilona (/Jánova/ r. Fodor) (SPF) HUSINÁ
DARAČKOVÁ Mária (LSR)HNÚŠŤA
DARAČKOVÁ Mária (SPF) HNÚŠŤA
Darmo Ján (SPF)    VEĽKÝ BLH
Darmo Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
DARMOVÁ Rozália (r.Forgonová/muž Štefan/) (SPF)   GEMERSKÉ MICHALOVCE
DARMOVÁ Zuzana (vd.,r.Ivargová) (SPF) ŠPANIE POLE
DARNYIOVÁ Júlia (rod. Bódiová) (SPF) VČELINCE
DÁRNYIOVÁ Juliána (rod. Bódiová) (SPF)     VČELINCE
DARVAŠ Františka (SPF) RAKYTNÍK
Darviš Ján (Likier) (LSR) LUKOVIŠTIA
Darviš Ján (Likier) (SPF)  LUKOVIŠTIA
Dávid Gejza (SPF) CHANAVA
DÁVID Ján (nar.13.01.1884, zomr.15.6.1968) (SPF)  BLHOVCE
DÁVID Jozef (mal.1926) (SPF)    BLHOVCE
DÁVID Jozef (SPF) BLHOVCE
Dávid Július (SPF) CHANAVA
DÁVID Koloman (SPF)     RADNOVCE
DÁVID Ladislav (mal.1915) (SPF) BLHOVCE
DÁVID Ľudovít (D 217/58,D 227/99) (SPF)    BLHOVCE
Dávid Ľudovít (nižný, zomrel 20.7.1976) (SPF) CHANAVA
Dávid Ľudovít (SPF) CHANAVA
Dávid Peter (nižný) (SPF) CHANAVA
Dávid Peter (SPF)   CHANAVA
DÁVID Štefan (SPF) BLHOVCE
DÁVID Štefan (v Amerike) (SPF) BLHOVCE
Dávid Vojtech (SPF) CHANAVA
DÁVIDOVÁ Alžbeta (r.Mihályiová/muž Ondrej/) (SPF) BLHOVCE
DÁVIDOVÁ Alžbeta (rod. Czizmadia) (SPF)     FIGA
Dávidová Alžbeta (rod.Kaszaová, zomrela 24.7.1964) (SPF)  CHANAVA
DÁVIDOVÁ Amália (r.Dósová/muž Ján/) (SPF) BLHOVCE
DÁVIDOVÁ Margita (r.Csenyiziová) (SPF)     IVANICE
Dávidová Margita (rod.Csenyiziová) (SPF) CHANAVA
Dávidová Mária (rod.Dávidová) (SPF)    CHANAVA
Dávidová Mária (rod.Dávidová, zomrela 30.9.1963) (SPF) CHANAVA
Dávidová Mária (rod.Pálová) (SPF) CHANAVA
Dávidová Terézia (rod.Vašašová) (SPF)   CHANAVA
DAVIDOVÁ Zuzana (r.Čemeričková,č.78,Ožďany) (LSR)     OŽĎANY
DAVIDOVÁ Zuzana (r.Čemeričková,č.78,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
Davrišová Zuzana (rod.Prasličková Likier) (LSR) LUKOVIŠTIA
Davrišová Zuzana (rod.Prasličková Likier) (SPF) LUKOVIŠTIA
DEÁK Andrej (Popel) (SPF) OŽĎANY
DEÁK Andrej (Varga) (SPF) OŽĎANY
DEÁK Dezider (SPF) HAJNÁČKA
DEÁK Ernest (maloletý) (SPF)    VEČELKOV
DEÁK Ignác (2) (SPF)    VEČELKOV
DEÁK Ignác (3) (SPF)    VEČELKOV
DEÁK Ignác (SPF) VEČELKOV
DEÁK Imrich (1) (SPF)    VEČELKOV
DEÁK Imrich (2) (SPF)    VEČELKOV
DEÁK Ján (1) (SPF) VEČELKOV
DEÁK Ján (maloletý) (SPF) VEČELKOV
DEÁK Ján (SPF)    HUBOVO
DEÁK Jozef (1) (SPF)    VEČELKOV
DEÁK Jozef (3) (SPF)    VEČELKOV
Deák Jozef (LSR)   HOSTIŠOVCE
DEÁK Jozef (maloletý) (SPF)    VEČELKOV
DEÁK Jozef (ml.) (SPF)   STUDENÁ
DEÁK Juraj (1) (SPF)    VEČELKOV
DEÁK Ladislav (maloletý) (SPF) VEČELKOV
DEÁK Ľudovít (SPF) VEČELKOV
DEÁK Matej (otec) (SPF) VEČELKOV
DEÁK Matej (syn Mateja) (SPF) VEČELKOV
DEÁK Melichar (SPF)     VEČELKOV
DEÁK Melicher (maloletý) (SPF) VEČELKOV
DEÁK Ondrej (SPF) VEČELKOV
DEÁK Pavel (SPF) VEČELKOV
DEÁK Štefan (1) (SPF)    VEČELKOV
DEÁK Štefan (maloletý) (SPF)    VEČELKOV
DEÁK Štefan (maloletý1) (SPF)   VEČELKOV
DEÁK Štefan (SPF) VEČELKOV
DEÁK Viliam (maloletý,Stará Bašta) (SPF) VEČELKOV
DEÁKOVÁ Alžbeta (maloletá) (SPF)      VEČELKOV
DEÁKOVÁ Alžbeta (rod. Balázsová) (SPF)     VČELINCE
DEÁKOVÁ Anna (r.Deáková ,nar.11.11.1921,Večelkov 32) (SPF)   VEČELKOV
DEÁKOVÁ Barbora (r.Véghová,m.Pavol) (SPF) VEČELKOV
DEÁKOVÁ Barbora (SPF) VEČELKOV
DEÁKOVÁ Estera (maloletá) (SPF) VEČELKOV
DEÁKOVÁ Etela (r.Deáková,m.Štefan) (SPF)   VEČELKOV
DEÁKOVÁ Etela (večelkov 86) (SPF)   VEČELKOV
DEÁKOVÁ Františka (r.Medeová) (SPF) STUDENÁ
DEÁKOVÁ Gizela (maloletá) (SPF)VEČELKOV
DEÁKOVÁ Helena (r.Deáková) (SPF)    VEČELKOV
DEÁKOVÁ Helena (SPF) VEČELKOV
DEÁKOVÁ Irena (SPF)     HAJNÁČKA
DEÁKOVÁ Julianna (maloletá) (SPF)   VEČELKOV
DEÁKOVÁ Julianna (r.Magová,m.Ján) (SPF)    VEČELKOV
Deáková Margita (SPF)    CHANAVA
DEÁKOVÁ Mária (maloletá1) (SPF)    VEČELKOV
DEÁKOVÁ Mária (r.Bozóová,m.Jozef) (SPF)    VEČELKOV
DEÁKOVÁ Mária (SPF)     VEČELKOV
DEÁKOVÁ Piroška (maloletá) (SPF)    VEČELKOV
DEÁKOVÁ Rozália (SPF) VEČELKOV
DEÁKOVÁ Terézia (maloletá) (SPF)    VEČELKOV
DEÁKOVÁ Terézia (r.Simonová,m.Ľudovít) (SPF)     VEČELKOV
Debnár Ondrej (Kráľ č.112) (SPF) CHANAVA
DEBNÁROVÁ Júlia (r.Kochanová,nar.3.2.1896,zomr.20.4.1981) (SPF) LENKA
Debnárová Mária (rod.Komorová Kráľ č.112) (SPF)   CHANAVA
DEDINSKÁ Juliana (r.Figuliová) (LSR) HNÚŠŤA
DEDINSKÁ Juliana (r.Figuliová) (SPF)  HNÚŠŤA
DEDINSKÁ Margita (r.Szakácsová) (SPF) LENKA
DEDINSKÁ Terézia (r.Jokkelová) (SPF) RIEČKA
DEDINSKÝ Vojtech (LSR) NEPORADZA
DEDINSKÝ Vojtech (SPF) KRÁĽ
DEDINSZKYOVÁ Margita (rod. Szakácsová) (SPF)     VČELINCE
DÉKÁNY Štefan (SPF)     HUBOVO
DÉKÁNYOVÁ Júlia (r.Oláhová) (SPF)   HUBOVO
DELFÍNI Ján (SPF) RIEČKA
DELFÍNI Ladislav (maloletý) (SPF) RIEČKA
DELFÍNI Ladislav (SPF)   RIEČKA
DELFÍNIOVÁ Róza (r.Gulyášová) (SPF) ŠTRKOVEC
DELFÍNIOVÁ Rozália (r.Gulyášová,nar.9.4.1891,Riečka č.42) (SPF) RIEČKA
DELFINOVÁ Rozália (r.Gyulásová) (SPF) LENKA
DELFINYIOVÁ Rozália (rod. Gulyásová) (SPF) VČELINCE
Delič Ján (SPF)   VEĽKÝ BLH
DEME Anton (LSR) NEPORADZA
DÉME Anton (SPF) KRÁĽ
DEME František (SPF)    VČELINCE
DEME Jozef (1) (LSR)    NEPORADZA
DEME Jozef (1) (SPF)    NEPORADZA
DEME Jozef (m.Rozália r.Zarkóczyová,Neporadza č.40) (LSR) NEPORADZA
DEME Jozef (m.Rozália r.Zarkóczyová,Neporadza č.40) (SPF) NEPORADZA
DÉME Jozef (Neporadza 40) (SPF) KRÁĽ
DEME Jozef (zomr.3.júla 1957) (LSR)  NEPORADZA
DEME Jozef (zomr.3.júla 1957) (SPF)  NEPORADZA
DEME Juraj (mal.) (SPF)  HUBOVO
DÉME Juraj (maloletý) (SPF)    KRÁĽ
DEME Juraj (maloletý,nar.1937) (LSR)  NEPORADZA
DEME Juraj (maloletý,nar.1937) (SPF)  NEPORADZA
DEME Ľudovít (1) (LSR) NEPORADZA
DEME Ľudovít (1) (SPF)   NEPORADZA
DEME Ľudovít (2) (LSR) NEPORADZA
DEME Ľudovít (2) (SPF)   NEPORADZA
DEME Ľudovít (3) (SPF)   NEPORADZA
DEME Ľudovit (SPF)HUBOVO
DEME Ľudovít (SPF)NEPORADZA
DEME Štefan (LSR) NEPORADZA
DEME Štefan (SPF) NEPORADZA
DÉME Štefan (SPF) KRÁĽ
DEME Valent (m.Mária r.Bíróvá) (LSR) NEPORADZA
DEME Valent (m.Mária r.Bíróvá) (SPF) NEPORADZA
DEME Valent (SPF) NEPORADZA
DEME Valent (ž.Mária r.Bírová) (SPF)  HUBOVO
DEME Zoltán (mal.) (SPF) HUBOVO
DÉME Zoltán (maloletý) (SPF)   KRÁĽ
DEME Zoltán (maloletý,nar.1943) (LSR) NEPORADZA
DEME Zoltán (maloletý,nar.1943) (SPF) NEPORADZA
DEMEOVÁ Alžbeta (r.Hubayová,m.Anton) (SPF) NEPORADZA
DEMEOVÁ Helena (r.Nagyová) (LSR)    NEPORADZA
DEMEOVÁ Helena (r.Nagyová) (SPF)    HUBOVO
DEMEOVÁ Irma (SPF)     HUBOVO
DÉMEOVÁ Irma (SPF)     KRÁĽ
DEMEOVÁ Katarína (r.Töröková,m.Anton) (SPF) NEPORADZA
DEMEOVÁ Katarína (SPF) NEPORADZA
DEMEOVÁ Lýdia (r.Sepešiová,m.Alexander) (LSR)   NEPORADZA
DEMEOVÁ Lýdia (r.Sepešiová,m.Alexander) (SPF)   NEPORADZA
DEMEOVÁ Lýdia (r.Sepešiová,m.Ján) (SPF)   NEPORADZA
DEMEOVÁ Mária (r.Bírová) (SPF) HUBOVO
DEMEOVÁ Mária (r.Bíróvá,m.Valent) (LSR)   NEPORADZA
DEMEOVÁ Mária (r.Bíróvá,m.Valent) (SPF)   NEPORADZA
DEMEOVÁ Mária (r.Bírová/Valent/) (SPF) HUBOVO
DEMEOVÁ Mária (r.Orbánová,m.Jozef,zomr.20.1.1977) (LSR) NEPORADZA
DEMEOVÁ Mária (r.Orbánová,m.Jozef,zomr.20.1.1977) (SPF) NEPORADZA
DEMEOVÁ Mária (r.Orbánová/Jozef/) (SPF)   HUBOVO
DEMEOVÁ Rozália (r.Ambrušová) (LSR) NEPORADZA
DEMEOVÁ Rozália (r.Ambrušová) (SPF) NEPORADZA
DEMEOVÁ Rozália (r.Žarkócyová) (LSR) NEPORADZA
DEMEOVÁ Rozália (r.Žarkócyová) (SPF) NEPORADZA
DEMEOVÁ Terézia (vdova r.Hubayová,m.Anton) (LSR) NEPORADZA
DEMEOVÁ Terézia (vdova r.Hubayová,m.Anton) (SPF) NEPORADZA
DEMEOVÁ Zuzana (r.Csiszárová/muž František/) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
DEMEOVÁ Zuzana (r.Šuhajová,m.Alexander) (LSR)   NEPORADZA
DEMEOVÁ Zuzana (r.Šuhajová,m.Alexander) (SPF)   NEPORADZA
DEMEOVÁ Zuzana (SPF) NEPORADZA
DEMEOVÁ Žofia (1) (SPF) NEPORADZA
DÉMEOVÁ Žofia (r.Szuhayová) (SPF)    KRÁĽ
DEMEOVÁ Žofia (r.Šuhajová) (SPF)    NEPORADZA
DEMEOVÁ Žofia (r.Šuhajová,m.Juraj) (LSR)   NEPORADZA
DEMEOVÁ Žofia (r.Šuhajová,m.Juraj) (SPF)   NEPORADZA
DEMEOVÁ Žofia (SPF)    NEPORADZA
DEMETER Alexander (m.Alexandra r.Palmontová) (SPF) NEPORADZA
DEMETER Alexander (ml.,m.Juliana r.Spišiaková) (SPF) NEPORADZA
DEMETER Alexander (SPF) NEPORADZA
DEMETER Ambrúž (Huszár) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Ambruž (mal. z Batky) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Andrej (mladší) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Andrej (mladší.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Andrej (mladší..) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Andrej (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Andrej (st.BODI) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Andrej (Uzovská Panica) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Blažej (batki) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Blažej (SPF)    KRÁĽ
DEMETER František (ml.) (SPF) VALICE
DEMETER Ján (.) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Ján (..) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Ján (...) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Ján (BATKY) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Ján (labancz) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Ján (m.Mária r.Zsokeová) (SPF)    KRÁĽ
DEMETER Ján (ml.) (SPF) RIEČKA
DEMETER Ján (mladší) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Ján (SPF)     KRÁĽ
DEMETER Ján (z Uz.PANICI) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Jozef (.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Jozef (..) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Jozef (...) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Jozef (.....) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Jozef (m.Margita r.Mihályová,zomrel) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Jozef (maloletý) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Jozef (mladší) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Jozef (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Július (a spol.) (SPF) RIEČKA
DEMETER Juraj (SPF)    VALICE
DEMETER Juraj (ž.Juliana r.Csörnöková zom.28.12.1949) (SPF) VALICE
DEMETER Koloman (Huszár) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Koloman (SPF) VČELINCE
DEMETER Ladislav (maloletý) (SPF)    KRÁĽ
Demeter Ladislav (SPF)   CHANAVA
DEMETER Ľudovít (1) (SPF)    RIEČKA
DEMETER Ľudovít (ml.,felso) (SPF)    KRÁĽ
DEMETER Ľudovít (sajo) (SPF)   RIEČKA
DEMETER Ľudovit (SPF) UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Ľudovít (SPF) KRÁĽ
DEMETER Martin (mladší) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Martin (mladší.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Mikuláš (labancz k.ž.BARBARA VARGOVÁ) (SPF)     UZOVSKÁ
PANICA
DEMETER Ondrej (SPF) UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Pavel (SPF)     KLENOVEC
DEMETER Pavol (mladší) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Pavol (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Pirosi (berki) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Štefan (.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Štefan (..) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Štefan (...) (SPF)RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Štefan (....) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Štefan (.....) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Štefan (......) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Štefan (.......) (LSR)  RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Štefan (.......) (SPF)  RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Štefan (/ž.Terézia r.Czeneová/) (SPF) ŠIMONOVCE
DEMETER Štefan (1) (SPF) KRÁĽ
DEMETER Štefan (2) (SPF) KRÁĽ
DEMETER Štefan (Bátki ml.) (SPF)UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Štefan (Berki) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Štefan (m.Alžbeta r.Hegedüsová) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Štefan (m.Mária r.Demeterová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Štefan (mal.) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Štefan (ml.BODI) (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Štefan (mladší,m.Mária r.Demeterová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETER Štefan (SPF)    KRÁĽ
DEMETER Štefan (Szélsó) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Valent (labancz) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Valent (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Vojtech (BATKY) (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Vojtech (ispán) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
DEMETER Vojtech (roľník,z Kráľa) (SPF) KRÁĽ
DEMETER Vojtech (SPF) UZOVSKÁ PANICA
DEMETEROVÁ Apolónia (r.Kovácsová,zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETEROVÁ Apolónia (r.MARKUŠOVÁ m.ALEXANDER) (SPF) UZOVSKÁ
PANICA
DEMETEROVÁ Apolonia (r.Pálkovácsová,m.Ján,zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETEROVÁ Aurélia (nar.15.7.1920,Kráľ 272) (SPF) KRÁĽ
DEMETEROVÁ Barbara (r.Nemešová m.Štefan) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
DEMETEROVÁ Barbora (r.Fejesová/Štefan/) (SPF)   KALOŠA
DEMETEROVÁ Barbora (r.Vojtková) (SPF)     KRÁĽ
DEMETEROVÁ Elena (r. Sabová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETEROVÁ Etela (SPF)RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETEROVÁ Gizela (r.Ibošová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Demeterová Helena (rod.Kovácsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Demeterová Ilona (rod.Kovácsová, Csák) (SPF) VEĽKÝ BLH
DEMETEROVÁ Irena (r.Hegedüsová,m.Ladislav,zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETEROVÁ Juliana (mal.) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
DEMETEROVÁ Juliana (maloletá) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETEROVÁ Juliana (r.Kotáková) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
DEMETEROVÁ Juliana (rod.Farkasová) (SPF)   ŠIMONOVCE
DEMETEROVÁ Juliana (vd.,r.Spišiaková,n.14.12.1893,Rim.Sobota) (SPF)
   NEPORADZA
DEMETEROVÁ Katarína (r. Gyenes,m. Štefan) (SPF)   RADNOVCE
DEMETEROVÁ Katarína (r.Szerzövá,m.Andrej,zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETEROVÁ Katarína (vd.r.Kecsöová/muž Ján/) (SPF)    VALICE
DEMETEROVÁ Klára (r.Hégyová) (SPF) RIEČKA
DEMETEROVÁ Margita (r.Kocsolyasová,m.Ladislav,zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
DEMETEROVÁ Margita (r.Miháliová,nar.6.7.1910,zomrela) (SPF)   RIMAVSKÁ
SOBOTA
DEMETEROVÁ Margita (r.Ujlakiová/m.Ladislav/) (SPF) HUBOVO
Demeterová Margita (rod.Uljaková) (SPF) CHANAVA
DEMETEROVÁ Mária (r.Szokeová,m.Ján) (SPF) KRÁĽ
Demeterová Mária (rod.Uljaková) (SPF) CHANAVA
DEMETEROVÁ Piroska (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
DEMETEROVÁ Priška (Huszár) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
DEMETEROVÁ Šarlota (mal.) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
DEMETEROVÁ Zuzana (r. Kissová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
DEMETEROVÁ Zuzana (r.Kacianová/muž Ján/,nar.21.09.1906) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
DEMETEROVÁ Zuzana (r.Pénteková) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
DEMETEROVÁ Zuzana (r.Szerzövá,m.Jozef,zomrela) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETEROVÁ Zuzana (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
DEMETEROVÁ Zuzana (zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETRIKOVÁ Zuzana (r.Horvaiová) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMETROVÁ Klára (r.Hégyová) (SPF) KRÁĽ
DEMIÁN Ján (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMJANOVÁ Anna (r.Klimová /manž.neb.Jána/) (SPF) ŠPANIE POLE
Demjén Ladislav (SPF)   VEĽKÝ BLH
Demjen Štefan (LSR) HOSTIŠOVCE
Demjen Štefan (SPF) HOSTIŠOVCE
DEMJÉNOVÁ Alžbeta (vd.,r.Tanková) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
DEMJÉNOVÁ Aurélia (mal.1937) (SPF) VALICE
DEMJÉNOVÁ Juliana (r.Salyabóová) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
Demko Ján (Keder) (SPF) BUDIKOVANY
Demko Juraj (Keder) (SPF) BUDIKOVANY
Demko Ondrej (Keder) (SPF)    BUDIKOVANY
Demko Ondrej (SPF) LIPOVEC
DEMKOVÁ Etela (rod. Vargová) (SPF)   FIGA
Demková Mária (rod.Borošová) (SPF)   LIPOVEC
Demková Zuzana (Hutník Halal) (SPF)   BUDIKOVANY
Demo Ondrej (SPF) BUDIKOVANY
Demová Rozália (rod.Bartová) (SPF)   BUDIKOVANY
Demová Zuzana (rod.Kráľová) (SPF)    BUDIKOVANY
DENEŠOVÁ Júlia (r.Čiková,m.Jozef) (LSR)   GORTVA
DÉNEŠOVÁ Mária (r.Gondová) (SPF)    OŽĎANY
DERAJ Štefan (SPF) HRACHOVO
DERAJOVÁ Irma (r.Tóthová) (SPF)    OŽĎANY
DERAJOVÁ Mária (r.Palková) (SPF)    HRACHOVO
DERENCSÉNI Alexander (SPF)   RAKYTNÍK
DERENCSÉNI Alžbeta (mal.) (SPF)    RAKYTNÍK
DERENCSÉNI Michal (SPF)     RAKYTNÍK
DERENCSÉNI Priška (SPF) RAKYTNÍK
DERENCSÉNI Štefan (syn Alexandra) (SPF)    RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Alžbeta (SPF)    RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Ambruš (SPF)    KALOŠA
DERENCSÉNYI Béla (SPF) RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Gizela (SPF)    RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Ján (/Szikora/) (SPF)   RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Ján (SPF) RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Jozef (SPF)     RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Juliana (SPF)    RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Koloman (SPF) RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Ľudovít (SPF)    RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Mihály (SPF)    RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Mikuláš (SPF)    RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Ondrej (ml.) (SPF)     RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Pavel (ml.) (SPF) RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Piroška (r.Demeter) (SPF)     RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Šándor (SPF)    RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Štefan (SPF)    KALOŠA
DERENCSÉNYI Štefan (syn Alexandra) (SPF)   RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Štefan (ž.Irena r.Kovácsová molnár) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
DERENCSÉNYI Zoltán (SPF)    RAKYTNÍK
DERENCSÉNYI Zuzana (r.Bán) (SPF)    RAKYTNÍK
DERENCSÉNYIOVÁ Irena (r.Kovácsová/muž Štefan/molnár) (SPF)    VIESKA NAD
BLHOM
DERENCSÉNYIOVÁ Zuzana (r.Tormová) (SPF) KALOŠA
DERENCSÉNYIOVÁ Zuzana (SPF)      KALOŠA
DERENČÉNIOVÁ Mária (r.Resubíková,m.Jozef,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
DERKOVÁ Júlia (r. Habanová) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
DETI TÓTHA Arnošta (z jeho zákonitého manželstva narodených) (SPF)   RIMAVSKÁ
SOBOTA
DIANIŠKOVÁ Mária (r.Hubayová) (SPF) LENKA
DIANIŠKOVÁ Zuzana (r.Tomová) (SPF) KLENOVEC
DIBDIAK Alexander (SPF) TOMÁŠOVCE
DIBDIAK Ján (SPF) TOMÁŠOVCE
DIBDIAK Jozef (SPF)   TOMÁŠOVCE
DIBDIAKOVÁ Helena (r.Maňurová) (SPF) TOMÁŠOVCE
DIBDIAKOVÁ Johana (SPF)     TOMÁŠOVCE
DIBDIAKOVÁ Ľudmila (SPF)    TOMÁŠOVCE
DIBDIAKOVÁ Matilda (SPF)    TOMÁŠOVCE
Diencz Pavol (SPF) VEĽKÝ BLH
DIENESOVÁ Alžbeta (r.Bettesová,m.Július,zomrela) (SPF)   GORTVA
DINDOFER Samuel (SPF) KLENOVEC
DINDOFEROVÁ Júlia (r.Tobiková,Pavlová,zomrela) (LSR)    HNÚŠŤA
DINDOFEROVÁ Júlia (r.Tobiková,Pavlová,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
DINDOFEROVÁ Zuzana (r.Murtinová/muž Pavel/) (SPF) KLENOVEC
DIRBÁK Jozef (k.ž.Pavlína r.Badinková, vlast.zomrel) (SPF)  RIMAVSKÁ BAŇA
DIRBÁK Štefan (Jesenské 3) (SPF) JESENSKÉ
DIRBÁKOVÁ Elena (r.Spodniaková,Jesenské 3) (SPF) JESENSKÉ
DIRBÁKOVÁ Helena (r.Gondová, vlast.zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
Dirbáková Irena (rod.Baníková Hostišovce č.48) (LSR) HOSTIŠOVCE
Dirbáková Irena (rod.Baníková Hostišovce č.48) (SPF)  HOSTIŠOVCE
DIRBÁKOVÁ Júlia (r.Badinka) (SPF)     RIMAVSKÁ BAŇA
DIRBÁKOVÁ Juliana (r.Badinková) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
DIRBÁKOVÁ Margita (r.Badinková) (SPF)       RIMAVSKÉ ZALUŽANY
DIRKO Aladár (SPF) POTOK
Dirko Juraj (SPF)  BUDIKOVANY
Dirko Ondrej (SPF) BUDIKOVANY
Dirková Júlia (rod.Martinová, m.Juraj Slizké) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Dirková Júlia (rod.Martinová, m.Juraj Slizké) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Dirková Mária (rod.Vodňanská) (SPF)    HOSTIŠOVCE
Dirková Zuzana (rod.Lukáčová, Barto Laci) (SPF) PADAROVCE
DLHÁŇ Ondrej (ml.) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
DLHÁŇOVÁ Gizela (r.Paulová) (SPF)     RIMAVSKÉ BREZOVO
DLHÁŇOVÁ Margita (rod.Rohárová, Rim. Brezovo 980 54) (SPF)    RATKOVSKÁ
SUCHÁ
DOBÁLOVÁ Alžbeta (r.Pestiová, nar.23.12.1912) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DÓBI Ladislav (SPF) KALOŠA
DÓBIOVÁ Alžbeta (r.Kovácsová) (SPF) KALOŠA
DÓBIOVÁ Irma (r.Gazdová) (SPF) KALOŠA
DOBOS Ondrej (mal.) (SPF) GEMERČEK
DOBOS Štefan (mal.syn Gejzov) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
DOBOŠ Ján (m.Mária r.Hámošová) (SPF) HNÚŠŤA
DOBOŠ Ondrej (m.Juliana r.Bálintová) (SPF)    HNÚŠŤA
DOBOŠOVÁ Judita (r.Ďuriková/muž Ján/) (SPF) KLENOVEC
DOBOŠOVÁ Juliana (r.Bálintová,m.Ondrej) (SPF)      HNÚŠŤA
DOBOŠOVÁ Mária (r.Brndiarová) (SPF) KLENOVEC
DOBOŠOVÁ Mária (r.Hámošová,m.Ján) (SPF) HNÚŠŤA
DOBOVÁ Aranka (mal.) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
DOBOZYOVÁ Ella (r.Kocková,nar.23.5.1900,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
DOBRÁ Helena (nar.15.11.1912,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
DOBROVSKÝ Pavel (č.136) (SPF) HNÚŠŤA
DOMBI Ondrej (mal.1916) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DOMBIOVÁ Gizela (mal.1916) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
DOMBIOVÁ Helena (mal.1916) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
DOMINIKOVÁ Pavlína (r.Kocková) (SPF) KLENOVEC
DOMONKOS Július (/ž.Etela r.Búzásová/) (SPF) DRŇA
DOMONKOSOVÁ Apolónia (r.Simonová/muž Koloman/) (SPF) CHRÁMEC
DOMONKOSOVÁ Etela (rod.Buzásová) (SPF) DRŇA
DOMONKOSOVÁ Rozália (r.Vargová) (SPF)       BELÍN
ĎOMOROVÁ Júlia (r.Beníková) (SPF)     OŽĎANY
DOMSKÁ Margita (r. Andríková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DOMSKÝ Ondrej (nar.16.08.1972) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DONO Štefan (2, ml.) (SPF) VČELINCE
DONOOVÁ Mária (rod. Sabariová) (SPF) VČELINCE
DONOVAL Ján (č.142,Ožďany) (SPF)     OŽĎANY
DORAČKA Ján (SPF)      KLENOVEC
DORAČKOVÁ Johana (r.Slivková) (SPF) HNÚŠŤA
DORÁKOVÁ Mária (r. Roháková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DORKOVÁ Zuzana (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DORÓKOVÁ Mária (r.Roháková/muž Ondrej/) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
DORÓKOVÁ Mária (r.Vinczeová) (SPF) OŽĎANY
DÓSA Alexander (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
DOSA Alexander (Šávoľ č.135) (SPF)    OŽĎANY
DÓSA Augustín (SPF)     BLHOVCE
DÓSA Barnabáš (felsö zom.20.3.1983-D 456/83) (SPF) BLHOVCE
DÓSA František (alsó) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA František (SPF)     BLHOVCE
DÓSA František (ž.Rozália r.Szabóová) (SPF)   BLHOVCE
DÓSA Gejza (mal.1940) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Gejza (syn Jánov) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Gustáv (andrás) (SPF)     BLHOVCE
DÓSA Ján (1) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Ján (felsö) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Ján (mal.1920) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Ján (ml.alsó zom.28.5.1963) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Ján (nar.1926) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Ján (st.alsó zom.6.4.1972) (SPF)   BLHOVCE
DÓSA Ján (ž.Alžbeta r.Ferenczová felsö) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Ján (ž.Margita r.Dósová) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Jolana (r. Bodor) (SPF)    HUSINÁ
DÓSA Jozef (3) (SPF)     BLHOVCE
DÓSA Jozef (4) (SPF)     BLHOVCE
DÓSA Jozef (5) (SPF)     BLHOVCE
DÓSA Jozef (6) (SPF)     BLHOVCE
DÓSA Jozef (alsó) (SPF)   BLHOVCE
DÓSA Jozef (andrás,Blhovce 210) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Jozef (deák 1898) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Jozef (felsö ž.Brigita zom.28.12.1982) (SPF)  BLHOVCE
DÓSA Jozef (gönci) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Jozef (göndör) (SPF) BLHOVCE
DOSA Jozef (mal.) (SPF) OŽĎANY
DÓSA Jozef (mal.) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
DÓSA Jozef (mal.andrás) (SPF)   BLHOVCE
DÓSA Jozef (ml.) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Jozef (ml.deák) (SPF)BLHOVCE
DÓSA Jozef (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
DÓSA Jozef (ž.Brigita r.Végh zom.28.12.1982) (SPF)  BLHOVCE
DÓSA Juliana (/Alexandrova/ r. Nagyferencz) (SPF)  HUSINÁ
DÓSA Juliana (/Alexandrova/ r.Nagy) (SPF)    HUSINÁ
DÓSA Karol (SPF) BLHOVCE
DÓSA Ľudovít (alsó) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Ľudovít (felsö) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Mikuláš (1) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Mikuláš (2) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Mikuláš (gönci) (SPF)     BLHOVCE
DÓSA Mikuláš (ml.alsó) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Ondrej (mal.1893) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Ondrej (ml.alsó) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Ondrej (ml.gönci) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Ondrej (st.alsó ž.Terézia r.Fejesová) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Ondrej (ž.Juliana r.Verébová gönci) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Pavel (deák železničiar) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Pavel (SPF) BLHOVCE
DÓSA Štefan (2) (SPF)   BLHOVCE
DÓSA Štefan (3) (SPF)   BLHOVCE
DÓSA Štefan (andrás ž.Margita zom.23.5.1961) (SPF)  BLHOVCE
DÓSA Štefan (göndör) (SPF)     BLHOVCE
DOSA Štefan (mal.) (SPF) OŽĎANY
DÓSA Štefan (mal.) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
DÓSA Štefan (ml.) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Štefan (ml.alsó) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Štefan (mlad.) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
DÓSA Štefan (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
DÓSA Viliam (mal.1920) (SPF)    BLHOVCE
DÓSA Vojtech (deák) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Vojtech (mal.1920) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Vojtech (mal.1938) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Zoltán (deák) (SPF) BLHOVCE
DÓSA Zoltán (mal.deák) (SPF)    BLHOVCE
DOSCOVÁ Júlia (r.Adámová,nar.30.10.1921 Blhovce) (SPF)  STUDENÁ
DÓSOVÁ Alžbeta (r.Ferenczová/muž Ján/) (SPF) BLHOVCE
DÓSOVÁ Amália (r.Mihályiová/muž Štefan/) (SPF)    BLHOVCE
DÓSOVÁ Anna (r.Kovácsová/muž Ľudovít/) (SPF)     BLHOVCE
DÓSOVÁ Anna (r.Véghová/muž Ján alsó/) (SPF) BLHOVCE
DÓSOVÁ Etela (r.Bialová/muž Vojtech/) (SPF) BLHOVCE
DÓSOVÁ Františka (r.Mihályiová/muž Jozef/) (SPF)   BLHOVCE
DÓSOVÁ Jolana (r.Katyiová/muž Mikuláš/gönci) (SPF) BLHOVCE
DÓSOVÁ Jolana (r.Kovácsová alsó máté zom.) (SPF)   BLHOVCE
DÓSOVÁ Juliana (r.Verébová/muž Ondrej/) (SPF) BLHOVCE
DÓSOVÁ Margita (r.Dósová/muž Štefan/) (SPF) BLHOVCE
DÓSOVÁ Margita (r.Kisová) (SPF) GEMERČEK
DÓSOVÁ Margita (r.Kišová) (SPF) GEMERČEK
DÓSOVÁ Margita (r.Kovácsová) (SPF)     BLHOVCE
DÓSOVÁ Margita (r.Olmanová gönczi) (SPF)     BLHOVCE
DÓSOVÁ Margita (r.Véghová m.Ján) (SPF)      GEMERČEK
DÓSOVÁ Margita (r.Véghová) (LSR)      HODEJOV
DÓSOVÁ Margita (r.Véghová) (SPF)      GEMERČEK
DOSOVÁ Mária (mal.) (SPF)     OŽĎANY
DÓSOVÁ Mária (mal.) (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
DÓSOVÁ Mária (r.Dávidová/muž Ján/) (SPF)     BLHOVCE
DÓSOVÁ Mária (r.Dósová/muž Jozef andrás/) (SPF)   BLHOVCE
DÓSOVÁ Mária (r.Soltészová zom.6.3.1983) (SPF)    BLHOVCE
DÓSOVÁ Mária (r.Véghová/muž Ján alsó/) (SPF) BLHOVCE
DÓSOVÁ Mária (SPF)     BLHOVCE
DÓSOVÁ Rozália (r.Szabóová/muž František/) (SPF)    BLHOVCE
DÓSOVÁ Zuzana (r.Mihályiová/muž František/) (SPF) BLHOVCE
DOSPOLYOVÁ Mária (vdova,r.Demeterová) (SPF)       NEPORADZA
DÓŠA Ladislav (SPF)    HODEJOV
DÓŠA Štefan (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
Dóšová Alžbeta (rod.Aranyová) (SPF)   CHANAVA
DOŠOVÁ Anna (r.Kisantalová ml.) (SPF) GEMERČEK
DÓŠOVÁ Etela (r.Bódiová) (SPF) OŽĎANY
DÓŠOVÁ Juliana (r.Ádámová,r.č.216030/818,Blhovce 227) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
DOŠOVÁ Margita (r.Kišová) (SPF) GEMERČEK
DÓŠOVÁ Mária (r.Mihályiová zom.4.7.1948) (SPF)     BLHOVCE
DOŠOVÁ Terézia (r.Szojozefová) (SPF) HAJNÁČKA
DOVAL Jozef (SPF) OŽĎANY
DOVALA Ján (1) (SPF)    KLENOVEC
Dovala Ján (LSR)  LUKOVIŠTIA
Dovala Ján (SPF)  LUKOVIŠTIA
DOVALA Ján (ž.Elena r.Bútorová) (SPF) KLENOVEC
DOVALA Ján (ž.Judita r.Kochanová) (SPF)     KLENOVEC
DOVALA Juraj (SPF)     KLENOVEC
DOVALA Michal (.) (SPF) HNÚŠŤA
DOVALA Michal (nar.26.10.1911,zom.22.11.1979) (LSR)     HNÚŠŤA
DOVALA Michal (nar.26.10.1911,zom.22.11.1979) (SPF) HNÚŠŤA
DOVALA Michal (SPF)    HNÚŠŤA
Dovala Ondrej (LSR) LUKOVIŠTIA
Dovala Ondrej (SPF) LUKOVIŠTIA
Dovala Ondrej (ž.Zuzana Trnavská Lukovištia č.58) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Dovala Ondrej (ž.Zuzana Trnavská Lukovištia č.58) (SPF) LUKOVIŠTIA
DOVALA Pavel (1) (SPF) KLENOVEC
DOVALA Pavel (antalkin) (SPF) KLENOVEC
DOVALA Pavel (bartovkin) (SPF) KLENOVEC
DOVALA Pavel (maloletý) (SPF) KLENOVEC
DOVALA Pavel (SPF)     HNÚŠŤA
DOVALA Pavol (m.Judita r.Figuliová) (LSR)    HNÚŠŤA
DOVALA Pavol (m.Judita r.Figuliová) (SPF)    HNÚŠŤA
DOVALOVÁ Elena (1) (SPF)     KLENOVEC
DOVALOVÁ Judita (r.Fábriová,Michalova) (SPF) HNÚŠŤA
DOVALOVÁ Judita (r.Kochanová/muž Ján/) (SPF)      KLENOVEC
DOVALOVÁ Júlia (r.Fábriová,Ondrejova) (SPF) HNÚŠŤA
DOVALOVÁ Juliana (SPF) KLENOVEC
DOVALOVÁ Mária (mal.od Pavla Dovalu,antaličkinho) (SPF) KLENOVEC
DOVALOVÁ Mária (mal.od Zuzany r.Černákovej) (SPF) KLENOVEC
DOVALOVÁ Mária (r.Vančíková) (SPF) HNÚŠŤA
DOVALOVÁ Sabína (r.Šprochová) (SPF) HNÚŠŤA
DOVALOVÁ Zuzana (r.Bencová/muž Ondrej/) (SPF)      KLENOVEC
DOVALOVÁ Zuzana (r.Dovalová) (LSR) HNÚŠŤA
DOVALOVÁ Zuzana (r.Dovalová) (SPF) HNÚŠŤA
Dovalová Zuzana (rod.Trnavská) (LSR)  LUKOVIŠTIA
Dovalová Zuzana (rod.Trnavská) (SPF)  LUKOVIŠTIA
DÓZSA Ján (/otec Ladislava/) (SPF)   BLHOVCE
DÓZSA Ján (SPF) BLHOVCE
DÓZSA Jozef (/otec Jozefa/alsó) (SPF)  BLHOVCE
DÓZSA Jozef (otec Jozef alsó) (SPF)   BLHOVCE
DÓZSA Ondrej (ml.ž.Anna r.Kisantalová alsó) (SPF)  BLHOVCE
DOŽINKOVÁ Juliana (rod.Palčová) (SPF) DRŇA
DRABOVÁ Emília (rod.Sakálová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
Draskoczy Ladislav (SPF) HOSTIŠOVCE
Draskoczyová Lenka (SPF) HOSTIŠOVCE
Dravecký Alexander (LSR) PADAROVCE
DRAVECKÝ Alexander (NV)(SPF) DRAŽICE
Dravecký Alexander (SPF) PADAROVCE
DRAŽDÍK Ján (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DRAŽDÍK Jozef (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
DRAŽDÍK Štefan (mal.1921) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DRAŽDÍKOVÁ Terézia (r.Schmidtová/muž Jozef/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DRDOL Jozef (SPF) BELÍN
DRDOL Mikuláš (man.Vilma r.Sekerešová) (SPF) BELÍN
DRDOLOVÁ Margita (SPF) BELÍN
DREVIANKA Pavel (č.189) (SPF) HNÚŠŤA
DREVIANKA Pavol (mladší) (SPF) HNÚŠŤA
DREVIANKOVÁ Juliana (r.Parobeková,zomrela) (LSR) HNÚŠŤA
DREVIANKOVÁ Juliana (r.Parobeková,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
Drjen Juraj (SPF)  HOSTIŠOVCE
Drjenová Zuzana (rod.Palicová) (SPF)  HOSTIŠOVCE
DROBNÁ Vlasta (dcéra Vencelova) (SPF) ABOVCE
DROPOVÁ Zuzana (r.Lehotaiová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
DROPPA Gedeon (SPF)     HUBOVO
DROPPA Ján (mal.) (SPF) HUBOVO
DROPPA Ján (maloletý) (SPF)    LENKA
DROPPA Ján (SPF) HUBOVO
DROPPA Ladislav (1) (SPF) HUBOVO
DROPPA Ľudovit (SPF)    HUBOVO
DROPPA Ľudovít (SPF)    LENKA
DROPPA Pavel (SPF)     LENKA
DROPPA Zoltán (SPF)     HUBOVO
DROPPOVÁ Alžbeta (SPF) HUBOVO
DROPPOVÁ Juliana (mal.) (SPF) HUBOVO
DROPPOVÁ Juliana (r.Lehotaiová) (SPF) HUBOVO
DROPPOVÁ Juliana (r.Sekerešová) (SPF) HUBOVO
DROPPOVÁ Terézia (r.Hubayová) (SPF) HUBOVO
DROPPOVÁ Zuzana (r.Lehotaiová) (SPF) HUBOVO
Droptiniová Margita (rod.Furdová) (LSR) LUKOVIŠTIA
Droptiniová Margita (rod.Furdová) (SPF) LUKOVIŠTIA
Drugda Ján (LSR)   LUKOVIŠTIA
DRUGDA Ján (m.Margita r.Vilhanová) (SPF)    JESENSKÉ
Drugda Ján (SPF)   LUKOVIŠTIA
DRUGDA Jozef (SPF)     HUSINÁ
DRUGDA Štefan (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
DRUGDAOVÁ Emília (r. Kamenská) (SPF)      HUSINÁ
Drugdová Antónia (rod.Kortišová) (LSR) LUKOVIŠTIA
Drugdová Antónia (rod.Kortišová) (SPF) LUKOVIŠTIA
DRUGDOVÁ Margita (r.Vilhanová,m.Ján ,ZOMRELA) (SPF) ŠIRKOVCE
Drugdová Priska (rod.Kováčová) (LSR)  LUKOVIŠTIA
DUBOVICKÁ Helena (r.Chovančíková) (SPF)   LEHOTA NAD RIMAVICOU
DUDÁSOVÁ Estera (vd.r.Balyová/muž Peter/) (SPF)  VIESKA NAD BLHOM
Dudáš Alexander (LSR)   PADAROVCE
Dudáš Alexander (SPF)   PADAROVCE
DUDÁŠ Andrej (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
DUDÁŠ Gustáv (.) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
DUDÁŠ Gustáv (..) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DUDÁŠ Gustáv (zomrel) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Dudáš Imrich (SPF) PADAROVCE
Dudáš Ján (LSR)   PADAROVCE
DUDÁŠ Ján (NV)(SPF)    DRAŽICE
Dudáš Ján (SPF)   PADAROVCE
DUDÁŠ Jozef (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DUDÁŠ Július (.) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
DUDÁŠ Július (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DUDÁŠ Koloman (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Dudáš Ľudovít (SPF) PADAROVCE
DUDÁŠ Mikuláš (mladší) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
DUDÁŠ Mikuláš (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Dudášová Amália (rod.Šimonová) (LSR) PADAROVCE
Dudášová Amália (rod.Šimonová) (SPF) PADAROVCE
DUDÁŠOVÁ Amália rod.Šimonová (NV)(SPF) DRAŽICE
DUDÁŠOVÁ Anna (Školník) (SPF) OŽĎANY
DUDÁŠOVÁ Božena (Školník) (SPF)    OŽĎANY
DUDÁŠOVÁ Juliana (r.Demeterová,m.Jozef,zomrela) (SPF)  RIMAVSKÁ SOBOTA
DUDÁŠOVÁ Margita (r.Szerzövá,m.Mikuláš,zomrela) (SPF)  RIMAVSKÁ SOBOTA
DUDÁŠOVÁ Mária (r.Kovácsová,m.Gustáv,zomrela) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
Dudášová Mária (rod.Ibošová) (LSR)   PADAROVCE
Dudášová Mária (rod.Ibošová) (SPF)   PADAROVCE
DUDÁŠOVÁ Mária rod.Ibošová (NV)(SPF)     DRAŽICE
DUDÁŠOVÁ Sabina (Školník) (SPF)    OŽĎANY
DUDÁŠOVÁ Zuzana (rod.Sakálová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
DUDEK Juraj (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DUDEK Pavel (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
DUDOMA Ádám (ž.Danyi Julianna) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
DUDOMOVÁ Julianna (r.danyi, m.Adam) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
DUKA ZÓLYOMI Norbert (Dr.) (SPF)    ŠIRKOVCE
DULOVIČ Ján (SPF) RIEČKA
DULOVIČOVÁ Mária (r.Herényiová) (SPF)    VALICE
DUPÁK Štefan (SPF) HAJNÁČKA
DURANOVÁ Mária (rod. Kocsisová) (SPF)    FIGA
Durašová Barbora (rod.Pecsóková) (SPF) VEĽKÝ BLH
Durašová Barbora (rod.Vasová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
DURČOVÁ Anna (r.Czakóová) (SPF)    STRÁNSKA
Ďuriak Ján (LSR)   KROKAVA
Ďuriak Ján (SPF)   KROKAVA
Ďuriak Jaroslav (LSR)   KROKAVA
Ďuriak Jaroslav (SPF)   KROKAVA
Ďuriak Milan (LSR) KROKAVA
Ďuriak Milan (SPF) KROKAVA
Ďuriak Vladimír (LSR)    KROKAVA
Ďuriak Vladimír (SPF)    KROKAVA
Ďuriaková Judita (SPF)   KROKAVA
Ďuriaková Mária (rod.Trochová) (LSR)  KROKAVA
Ďuriaková Mária (rod.Trochová) (SPF)  KROKAVA
Ďuriaková Mária (SPF)    KROKAVA
Ďuriaková Zuzana (rod.Ďurianová) (SPF) KROKAVA
Ďuriaková Zuzana (rod.Poprocká) (LSR) KROKAVA
Ďuriaková Zuzana (rod.Poprocká) (SPF) KROKAVA
Ďurian Ján (LSR)   KROKAVA
Ďurian Ján (SPF)   KROKAVA
Ďurian Martin (LSR) KROKAVA
Ďurian Martin (SPF) KROKAVA
Ďurian Michal (LSR) KROKAVA
Ďurian Michal (SPF) KROKAVA
Ďurian Ondrej (Krokava č.20) (LSR)   KROKAVA
Ďurian Ondrej (Krokava č.20) (SPF) KROKAVA
Ďurian Ondrej (LSR) KROKAVA
Ďurian Ondrej (SPF) KROKAVA
Ďurian Pavel (SPF) KROKAVA
Ďurian Štefan (SPF) KROKAVA
Ďurianová Anna (rod.Antalová) (SPF)   KROKAVA
Ďurianová Emília (SPF)   KROKAVA
Ďurianová Judita (LSR)   KROKAVA
Ďurianová Judita (rod.Antalová) (LSR)  KROKAVA
Ďurianová Judita (rod.Antalová) (SPF)  KROKAVA
Ďurianová Judita (rod.Kováčová) (LSR)  KROKAVA
Ďurianová Judita (rod.Kováčová) (SPF)  KROKAVA
Ďurianová Judita (SPF)   KROKAVA
Ďurianová Juliana (rod.Sutnáková) (LSR) KROKAVA
Ďurianová Juliana (rod.Sutnáková) (SPF) KROKAVA
Ďurianová Margita (LSR) KROKAVA
Ďurianová Margita (rod.Antalová) (SPF) KROKAVA
Ďurianová Margita (SPF)   KROKAVA
Ďurianová Mária (LSR)    KROKAVA
Ďurianová Mária (rod.Antalová) (LSR)  KROKAVA
Ďurianová Mária (rod.Antalová) (SPF)  KROKAVA
Ďurianová Mária (rod.Balagová) (LSR)  KROKAVA
Ďurianová Mária (rod.Balagová) (SPF)  KROKAVA
Ďurianová Mária (rod.Gallová) (LSR)   KROKAVA
Ďurianová Mária (rod.Gallová) (SPF)   KROKAVA
Ďurianová Mária (rod.Krajecová) (LSR) KROKAVA
Ďurianová Mária (rod.Remperová) (LSR) KROKAVA
Ďurianová Mária (rod.Remperová) (SPF) KROKAVA
Ďurianová Mária (rod.Zajacová) (LSR)  KROKAVA
Ďurianová Mária (rod.Zajacová) (SPF)  KROKAVA
Ďurianová Mária (SPF)    KROKAVA
Ďurianová Paulína (rod.Karasová) (LSR) KROKAVA
Ďurianová Paulína (rod.Karasová) (SPF) KROKAVA
Ďurianová Zuzana (LSR)   KROKAVA
ĎURIANOVÁ Zuzana (r.Strúžoková) (SPF)      POPROČ
Ďurianová Zuzana (rod.Balagová) (SPF) KROKAVA
Ďurianová Zuzana (rod.Ďurianová) (LSR) KROKAVA
Ďurianová Zuzana (rod.Ďurianová) (SPF) KROKAVA
Ďurianová Zuzana (rod.Macúriková) (LSR) KROKAVA
Ďurianová Zuzana (rod.Macúriková) (SPF) KROKAVA
Ďurianová Zuzana (rod.Poprocká) (LSR) KROKAVA
Ďurianová Zuzana (rod.Poprocká) (SPF) KROKAVA
Ďurianová Zuzana (rod.Strúžoková) (SPF) VEĽKÝ BLH
Ďurianová Zuzana (SPF)   KROKAVA
DURIC Ján (SPF)   TOMÁŠOVCE
DURIC Juraj (SPF) TOMÁŠOVCE
ĎURICA Jozef (man.Magdaléna r. Ostrihoňová) (SPF) BELÍN
ĎURICA Pavel (k.ž.Katarína r.Becherová) (SPF) HODEJOV
ĎURICA Štefan (k.ž.Vilma r.Bystrianská) (SPF) HODEJOV
ĎURICOVÁ Katarína (r.Becherová) (SPF) GEMERČEK
ĎURÍČEKOVÁ Izabela (r.Oceľová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ĎURIKOVÁ Zuzana (r.Antalíková) (SPF) KLENOVEC
ĎURÍKOVÁ Zuzana (r.Čierna) (SPF)     HNÚŠŤA
ĎURINDA Ľudovít (nar.17.6.1911,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
ĎURINDOVÁ Helena (r.Dindoferová) (SPF)     KLENOVEC
Ďuriš Ján (R8.11.1928 Brádno 10 okr.Rim.Sobota) (SPF) HNÚŠŤA
ĎURIŠ Ondrej (vlast.zomrel) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
ĎURIŠ Pavel (mal.) (SPF) KLENOVEC
ĎURIŠ Pavel (vlast.zomrel) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
ĎURIŠ Vladislav (nar. 13.11.1939), Rimavské Zalužany 59 (SPF) a ĎURIŠOVÁ Jolana (nar.
9.8.1948), Rimavské Zalužany 59 RIMAVSKÉ ZALUŽANY
ĎURIŠOVÁ Judita (r.Antalová) (SPF)    RIMAVSKÉ ZALUŽANY
DURIŠOVÁ Judita (r.Antalová, vlast.zomrela) (SPF)   RIMAVSKÁ BAŇA
ĎURIŠOVÁ Zuzana (r.Bencová/muž Pavel/) (SPF)     KLENOVEC
DURIŠOVÁ Zuzana (r.Parobková, vlast.zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
Ďurjáková Mária (rod.Trochová Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Ďurjánová Mária (rod.Antalová Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Ďurjánová Mária (rod.Antalová Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Ďurjanová Mária (rod.Gálová) (SPF)    HOSTIŠOVCE
ĎURKO František (SPF)    ZACHAROVCE
ĎURKO Juraj (SPF) ZACHAROVCE
ĎURKOVIČ Daniel (LSR) HNÚŠŤA
ĎURKOVIČ Daniel (SPF) HNÚŠŤA
ĎURKOVIČ Ivan (maloletý) (LSR) HNÚŠŤA
ĎURKOVIČ Ivan (maloletý) (SPF) HNÚŠŤA
ĎURKOVIČOVÁ Anna (LSR)       HNÚŠŤA
ĎURKOVIČOVÁ Anna (SPF)       HNÚŠŤA
ĎURKOVIČOVÁ Júlia (r.Zubáčová,vdova,m.Ján) (SPF) OŽĎANY
ĎURKOVIČOVÁ Margita (SPF) HNÚŠŤA
DUSZA Piroška (SPF)     FIGA
DUSZAOVÁ Margita (rod. Szökeová) (SPF)     VČELINCE
DÚŽIK Ján (Jančík) (SPF) POTOK
Dúžik Ján (LSR)    HOSTIŠOVCE
Dúžik Ján (Palik) (LSR)   LIPOVEC
Dúžik Ján (Palik) (SPF)   LIPOVEC
Dúžik Ján (SPF)    HOSTIŠOVCE
Dúžik Juraj (LSR) HOSTIŠOVCE
Dúžik Juraj (SPF)   HOSTIŠOVCE
DÚŽIK Ondrej (Jančík) (SPF)    POTOK
Dúžik Ondrej (LSR) LIPOVEC
Dúžik Ondrej (SPF) LIPOVEC
Dúžik Štefan (Palik) (LSR) LIPOVEC
Dúžik Štefan (Palik) (SPF) LIPOVEC
DÚŽIK Zoltán (zomr.13.3.1989) (SPF)   ŠPANIE POLE
Dúžiková Helena (Palik) (LSR)   LIPOVEC
Dúžiková Helena (Palik) (SPF)   LIPOVEC
DÚŽIKOVÁ Helena (Paliková) (SPF)    POTOK
DÚŽIKOVÁ Júlia (Paliková) (SPF) POTOK
Dúžiková Juliana (Palik) (LSR)  LIPOVEC
Dúžiková Juliana (Palik) (SPF)  LIPOVEC
Dúžiková Mária (Palik) (LSR)   LIPOVEC
Dúžiková Mária (Palik) (SPF)   LIPOVEC
Dúžiková Mária (Pálik) (SPF)   PADAROVCE
Dúžiková Mária (rod.Bugárová) (LSR)   LIPOVEC
Dúžiková Mária (rod.Bugárová) (SPF)   LIPOVEC
Dúžiková Mária (rod.Palicová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
DÚŽIKOVÁ Mária (SPF) POTOK
DÚŽIKOVÁ Zuzana (r.Cochová) (SPF)    POTOK
Dúžiková Zuzana (rod.Koreňová) (LSR) LIPOVEC
Dúžiková Zuzana (rod.Koreňová) (SPF)  LIPOVEC
DÚŽIKOVÁ Zuzana (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
DZUMELOVÁ Mária (SPF) UZOVSKÁ PANICA
EBECKYOVÁ Anna (SPF) HAJNÁČKA
EBECZKA Anna (SPF)     HAJNÁČKA
EDYÜDOVÁ Etelka (vd.r.Kovácsová/muž Ján/) (SPF)   CHRÁMEC
EGRI Koloman (SPF)     KESOVCE
EGRI Ladislav (SPF) KESOVCE
EGRIOVÁ Alžbeta (SPF) KESOVCE
EGRIOVÁ Anna (r.Kozárová,m.Kalman) (SPF) KESOVCE
EGRIOVÁ Anna (r.Kozsárová) (SPF)    HUBOVO
EGRIOVÁ Lýdia (maloletá) (SPF) KESOVCE
EGYUD Alexander (m.M.r.Orságová) (SPF)     JESENSKÉ
EGYUD Alexander (zomrel,Jesenské 83,Jesenské) (SPF) JESENSKÉ
EGYUD Ján (m.Juliana r.Husztiová) (SPF) JESENSKÉ
EGYUD Ján (m.Margita r.Szépesiová,Argentína) (SPF) JESENSKÉ
EGYÜD Jozef (1) (SPF)    LENKA
EGYÜD Jozef (2, ml.) (SPF) VČELINCE
EGYUD Jozef (SPF) JESENSKÉ
EGYÜD Jozef (SPF) LENKA
EGYÜD Štefan (2) (SPF)   VČELINCE
EGYÜD Štefan (3) (SPF)   VČELINCE
EGYUD Štefan (m.Irena r.Zsoti) (SPF)  JESENSKÉ
EGYUD Štefan (m.Jolana r.Makó) (SPF) JESENSKÉ
EGYUD Štefan (m.Zuzana r.Feledi) (SPF) JESENSKÉ
EGYUD Štefan (SPF)     JESENSKÉ
EGYÜD Štefan (SPF)     LENKA
EGYÜD Vojtech (neb. zomr.6.3.1993) (SPF)    DRŇA
EGYÜD Vojtech (neb./zomr.06.03.1993/) (SPF) ŠIMONOVCE
EGYUD Zoltán (syn Jána) (SPF) JESENSKÉ
EGYUDOVÁ Gizela (r.Vargová,m.Alexander) (SPF)    JESENSKÉ
EGYÜDOVÁ Helena (rod. Szabóová) (SPF)      VČELINCE
EGYÜDOVÁ Irena (rod.Zsófiová) (SPF) DRŇA
EGYÜDOVÁ Jolana (SPF) BARCA
EGYUDOVÁ Juliana (r.Husztiová) (SPF) JESENSKÉ
Együdová Mária (r Csutorová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
EGYÜDOVÁ Mária (r.Koszturová z Ozdu/muž Štefan/) (SPF) ABOVCE
EGYÜDOVÁ Serena (r.Szabóová,muž Ladislav) (SPF) LENKA
EGYÜDOVÁ Serena (rod. Szabóová) (SPF)      VČELINCE
Ekker Michal (LSR) KROKAVA
Ekker Michal (SPF) KROKAVA
EKKEROVÁ Jolana (r.Végh-Bodorová) (SPF)     OŽĎANY
EKKEROVÁ Jolana (r.Véghová) (SPF)     OŽĎANY
Ekkerová Mária (LSR)    KROKAVA
Ekkerová Mária (SPF)    KROKAVA
Elbéhesová Júlia (rod.Gálová) (SPF) VEĽKÝ BLH
ELBOGEN Lothar (Dr.) (LSR)     HNÚŠŤA
ELBOGEN Lothar (Dr.) (SPF)     HNÚŠŤA
ELEK CSANKOVÁ Zuzana (rod.Kisbenedeková) (SPF) DRŇA
Elek Ján (SPF)    VEĽKÝ BLH
Elek Jozef (SPF)   VEĽKÝ BLH
Elek Július (SPF)   VEĽKÝ BLH
Elek Ľudovít (SPF) VEĽKÝ BLH
Elek Michal (Csúri) (SPF) VEĽKÝ BLH
Elek Michal (SPF) VEĽKÝ BLH
Elek Mikuláš (Veľký Blh) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Elek Pavol (SPF)   VEĽKÝ BLH
Elek Štefan (Busa) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Elek Štefan (SPF)   VEĽKÝ BLH
Elek Zdenko (Zoltán) (SPF) VEĽKÝ BLH
Eleková Alžbeta (rod.Véghová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Eleková Amália (Hojda) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Eleková Apolónia (rod.Tóthová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Eleková Barbara (rod.Bálintová) (LSR)   PADAROVCE
Eleková Barbara (rod.Bálintová) (SPF)   PADAROVCE
ELEKOVÁ Barbara rod.Bálintová (NV)(SPF)     DRAŽICE
Eleková Barbora (rod.Csapová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Eleková Barbora (rod.Csúrová, Nagy) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Eleková Barbora (rod.Poznánová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Eleková Barbora (rod.Szabová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Eleková Barbora (rod.Szászfaliová, Hajda) (SPF) VEĽKÝ BLH
Eleková Barbora (SPF)    VEĽKÝ BLH
Eleková Helena (rod.Benčová) (SPF)     VEĽKÝ BLH
Eleková Irena (SPF) VEĽKÝ BLH
Eleková Júlia (rod.Bánová) (SPF) VEĽKÝ BLH
ELEKOVÁ Klára (r.Battová) (LSR) NEPORADZA
ELEKOVÁ Klára (r.Battová) (SPF) HUBOVO
Eleková Margita (rod.Tóthová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Eleková Margita (SPF)    VEĽKÝ BLH
ELIÁS Štefan (ž.Juliana r.Vajsárová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ELIÁSOVÁ Juliana (r.Vajsárová/muž Štefan/) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
ELIZEUSOVÁ Júlia (r.Stolárová,m.Gustáv,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
ELSÉGOVÁ Mária (r.Kovácsová) (SPF) BLHOVCE
ENDRÖDY Gejza (SPF)     VEČELKOV
ENGLER Pavel (zom.29.1.1968) (SPF)     KLENOVEC
ENGLEROVÁ Ružena (Kráľ) (SPF)       KRÁĽ
ERCSI Zigmund (SPF)     HUBOVO
ERCSIOVÁ Rozália (SPF) HUBOVO
ERDÉLYI Alexander (ž.Zuzana r.Némethová) (SPF)    ŽÍP
ERDÉLYI Blažej (SPF)     KALOŠA
ERDÉLYI Michal (ž.Alžbeta Drótosová) (SPF)   KALOŠA
ERDÉLYI Štefan (SPF)     KALOŠA
ERDÉLYIOVÁ Alžbeta (r.Szalaová) (SPF) KALOŠA
Erdélyiová Alžbeta (rod.Šoltészová) (SPF) CHANAVA
Erdélyiová Juliana (LSR)   HOSTIŠOVCE
ERDÉLYIOVÁ Mária (SPF) KALOŠA
ERDÖS Jozef (syn Ľudovíta) (SPF) ABOVCE
ERDÖS Ľudovít (ž.Júlia r.Bereczová) (SPF)    ABOVCE
ERDÖSOVÁ Jolana (dcéra Ľudovítova) (SPF)    ABOVCE
ERDÖSOVÁ Priška (r.Bartóková/muž František/) (SPF) ABOVCE
ESZERÉNYIOVÁ Juliana (r.Seböková/muž Štefan/) (SPF)    VALICE
ESZLÁRI Imrich (SPF)     FIGA
ESZLÁRY Imrich (SPF)     FIGA
Eszrényi Barbora (SPF)    VEĽKÝ BLH
Eszrényiová Alžbeta (rod.Sászfaliová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
ESZRÉNYIOVÁ Juliana (r.Nagyová /muž Štefan/) (SPF) VALICE
ESZRÉNYIOVÁ Juliana (r.Nagyová/muž Štefan ml./) (SPF)   VALICE
EŠTÓKOVÁ Júlia (r.Migalecová) (SPF) HNÚŠŤA
ÉVA Jozef (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
ÉVA Štefan (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
EVANJELICKÁ CIRKEV A V V Ratk Suchej (SPF)      RATKOVSKÁ SUCHÁ
ÉVAOVÁ Barbora (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
ÉVAOVÁ Borbála (1) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
ÉVAOVÁ Magdaléna (r. Kovácsová) (SPF)RIMAVSKÉ JANOVCE
Fabián Ján (LSR)   HOSTIŠOVCE
Fabián Ján (Palic) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Fabián Ján (Palic) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Fabián Ján (SPF)   HOSTIŠOVCE
Fabián Ján (Vegso) (LSR) HOSTIŠOVCE
Fabián Ján (Vegso) (SPF) HOSTIŠOVCE
Fabián Juraj (LSR) HOSTIŠOVCE
Fabián Juraj (Ondrej) (SPF) HOSTIŠOVCE
Fabián Juraj (SPF) HOSTIŠOVCE
Fabián Ondrej (Jano) (LSR) HOSTIŠOVCE
Fabián Ondrej (Jano) (SPF) HOSTIŠOVCE
Fabián Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Fabián Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
Fabiánová Margareta (LSR) VEĽKÝ BLH
Fabiánová Margareta (SPF) VEĽKÝ BLH
Fabiánová Mária (LSR)   HOSTIŠOVCE
Fabiánová Mária (rod.Fabiánová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Fabiánová Mária (rod.Fabiánová) (SPF)  HOSTIŠOVCE
Fabiánová Mária (SPF)   BUDIKOVANY
Fabiánová Pavlína (LSR)  HOSTIŠOVCE
Fabiánová Pavlína (SPF)  HOSTIŠOVCE
Fabiánová Zuzana (LSR)   HOSTIŠOVCE
Fabiánová Zuzana (rod.Borošová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Fabiánová Zuzana (rod.Borošová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Fabiánová Zuzana (rod.Fabiánová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Fabiánová Zuzana (rod.Fabiánová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Fabiánová Zuzana (SPF)   HOSTIŠOVCE
FABÓ Ján (1) (SPF) VČELINCE
FABÓ Ján (2) (SPF) VČELINCE
FABO Ján (SPF)    HUBOVO
FABOVÁ Mária (vlast.zomrela) (SPF)    RIMAVSKÁ BAŇA
FABOVÁ Rozália (r.Končeková,manž.Július) (SPF)     ŠPANIE POLE
FÁBRI Adam (m.Júlia r.Pasiarová) (SPF) HNÚŠŤA
FÁBRI Ján (mladší) (SPF) HNÚŠŤA
FÁBRI Ján (syn Jozefov) (SPF)   HNÚŠŤA
FÁBRI Michal (SPF) HNÚŠŤA
FÁBRI Pavel (SPF) HNÚŠŤA
FÁBRI Štefan (.) (SPF)   HNÚŠŤA
FÁBRIOVÁ Zuzana (SPF) HNÚŠŤA
FÁBRY Adam (SPF) HNÚŠŤA
Fábry Andrej (SPF) BUDIKOVANY
Fábry Ján (LSR)   LUKOVIŠTIA
Fábry Ján (SPF)   BUDIKOVANY
Fábry Juraj (SPF)  BUDIKOVANY
Fábry Ondrej (SPF) PADAROVCE
Fábry Pavol (SPF) PADAROVCE
FÁBRY Štefan (č.77) (SPF) HNÚŠŤA
FÁBRY Štefan (m.Sabína r.Lihániová,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
FÁBRYOVÁ Júlia (r.Tepperová,zomrela) (LSR) HNÚŠŤA
FÁBRYOVÁ Júlia (r.Tepperová,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
FÁBRYOVÁ Mária (r.Trenčínová/muž Pavel/) (SPF)     KLENOVEC
FÁBRYOVÁ Sabína (r.Lihániová,m.Štefan,zomrela) (LSR)     HNÚŠŤA
FÁBRYOVÁ Sabína (r.Lihániová,m.Štefan,zomrela) (SPF)     HNÚŠŤA
FABRYOVÁ Sabina (r.Lihanyiová,Štefanova,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
Fábryová Zuzana (rod.Bottová Ostrany č.15) (SPF) LUKOVIŠTIA
Fábryová Zuzana (rod.Bottová, m.Ján Ostrany č.15) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Fábryová Zuzana (rod.Bottová, m.Ján Ostrany č.15) (SPF) LUKOVIŠTIA
Fábryová Zuzana (rod.Braššová) (SPF)   BUDIKOVANY
FÁBRYOVÁ Zuzana r.Bottová (SPF) Ostrany č.15 HRUŠOVO
FABYOVÁ Šora (SPF)     OŽĎANY
FAČKA Ján (maloletý) (SPF)     HNÚŠŤA
FAČKA Jozef (č.322,Ožďany) (LSR)    OŽĎANY
FAČKA Jozef (č.322,Ožďany) (SPF)    OŽĎANY
FAČKO Jozef (m.Juliana r.Pažítková,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
FAČKO Mikuláš (SPF)    BELÍN
FAČKO Ondrej (m.Helena r.Slišťanová) (SPF)   HNÚŠŤA
FAČKO Štefan (SPF) HNÚŠŤA
FAČKOVÁ Emília (r.Kuviková) (SPF)    HNÚŠŤA
FAČKOVÁ Júliana (r.Pažítková,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
FAČKOVÁ Mária (r.Luptáková) (SPF)    BELÍN
FAFULIAK Ján (2) (SPF) OŽĎANY
FAFULIAK Ján (SPF)     OŽĎANY
FAFULIAKOVÁ Zuzana (r.Spodniaková) (SPF) OŽĎANY
FAJČÍK Ján (nar.17.4.1907,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
FAJŠÍKOVÁ Angela (r.Hrinová) (SPF)   HODEJOV
FAKLOVÁ Lenka (r.Hlôšková) (SPF)    HNÚŠŤA
FANČALSKÝ Vojtech (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
FARAGÓ Július (mal.) (LSR)     HODEJOV
FARAGÓ Július (mal., syn Júliusa) (LSR) HODEJOV
FARAGÓOVÁ Mária (mal., dcéra Jula) (LSR)    HODEJOV
FARAGÓOVÁ Mária (mal., dcéra Jula) (SPF)    HODEJOV
FARAGÓOVÁ Mária (mal., dcéra Júliusa) (LSR) HODEJOV
Farbáková Amália (rod.Lénartová) (SPF) DRAŽICE
FARBIAK Pavel (man.Emília r.Výbošteková) (SPF)    BELÍN
FARKAS Alexander kaje mal. z Dubna (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
FARKAS Barnabáš (/ž.Žofia r.Pálová/) (SPF)   DRŇA
FARKAS Barnabáš (m.Žofia r.Pálová ,ZOMREL) (SPF) ŠIRKOVCE
FARKAS Barnabáš (m.Žófia r.Pálová) (SPF)    ŠIRKOVCE
FARKAS František kaje (ž.Mária Balázsová) z Dubna (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
FARKAS Gabriel kaje z Dubna (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
FARKAS Gejza (SPF)     KALOŠA
FARKAS Gejza kaje (ž.Amália Balázsová) z Dubna (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
FARKAS Jozef kohos (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
FARKAS Jozef kohos z Dubna (SPF) (0) GEMERSKÝ JABLONEC
FARKAS Július (ž.Gizela Szóová) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
FARKAS Július (ž.Mária r.Selčanová) (SPF)    CHRÁMEC
FARKAS Július kae (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
FARKAS Július kae z Dubna (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
FARKAS Július kaje (ž.Gizela Szó) z Dubna (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
FARKAS Július kohos z Dubna (zomr.31.12.1963) (1D 367/94) (SPF) GEMERSKÝ
JABLONEC
FARKAS Július ml. (zomr.31.12.1963) (1 D 367/94) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
FARKAS Ladislav (SPF)   DRŇA
FARKAS Ladislav (syn Ladislava) (SPF) DRŇA
FARKAS Ľudevít (nagy /ž.Zuzana r.Kovácsová/) (SPF) DRŇA
FARKAS Ľudovit (m.Zuzana r.Kovácsová) (SPF) ŠIRKOVCE
FARKAS Ľudovit (SPF)    HUBOVO
FARKAS Mikuláš (ž.Alžbeta r.Samarjayová) (SPF)    DULOVO
FARKAS Pavel kohos (ž.Irma Tözsérová) (nar.1902, zomr. 16.10.1946) (2D 714/93) (SPF)
    GEMERSKÝ JABLONEC
FARKAS Pavel kohos (ž.Irma Tözsérová) (nar.1902, zomr.16.10.1946) (2D 714/93) (SPF)
    GEMERSKÝ JABLONEC
FARKAS Štefan (/ž.Alžbeta r.Balyová/) (SPF)   DRŇA
FARKAS Štefan (/ž.Alžbeta r.Madarászová/) (SPF)   ŠIMONOVCE
FARKAS Štefan (G. /ž.Juliana r.Madarászová/) (SPF)  ŠIMONOVCE
FARKAS Vincent (SPF)     DULOVO
FARKAS Zoltán (m.Priška r.Sebestyénová) (SPF) ŠIRKOVCE
FARKASOVÁ Alžbeta (r.Samarjayová/muž Mikuláš/) (SPF)     DULOVO
FARKASOVÁ Alžbeta vd. (r.Vargová, m.Ladislav kaje) z Dubna (SPF) GEMERSKÝ
JABLONEC
FARKASOVÁ Irma (r.Molnárová) (SPF) KALOŠA
FARKASOVÁ Júlia (rod. Fürjesová) (SPF) VČELINCE
FARKASOVÁ Júliana (r.Balogová) (SPF) ŠIRKOVCE
FARKASOVÁ Katarína (r.Katonaová) (SPF)     VALICE
FARKASOVÁ Šarolta (r.Köbölová/Alexandrova/, Dubno) (SPF) JESTICE
FARKASOVÁ Zuzana (dcéra Ladislava) (SPF)    DRŇA
FARKASOVÁ Zuzana (r.Bodorová/Jozef/Bartos) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
FARKASOVÁ Zuzana (SPF)       DRŇA
FARKASOVÁ Žófia (/25.2.1900/) (SPF) DRŇA
FARKASOVÁ Žófia (rod.Pálová /Barnabášová/) (SPF) ŠIMONOVCE
Farkaš Adam (SPF) VEĽKÝ BLH
FARKAŠ Eugen (SPF)      KALOŠA
FARKAŠ Gejza (27.3.1946), Jánošíkova 4 Rimavská Sobota (SPF)    HRACHOVO
Farkaš Ján (LSR)   HOSTIŠOVCE
Farkaš Ján (SPF)   BUDIKOVANY
Farkaš Jerenek (Kurcsa) (SPF)   VEĽKÝ BLH
FARKAŠ Jozef (1) (SPF)    ŠTRKOVEC
FARKAŠ Jozef (m.Barbora r.Csurdová) (SPF)    KRÁĽ
Farkaš Jozef (SPF) VEĽKÝ BLH
FARKAŠ Július (ž.Františka r.Botaová) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
Farkaš Ľudovít (SPF) VEĽKÝ BLH
Farkaš Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Farkaš Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
FARKAŠ Štefan (1) (SPF) KALOŠA
Farkaš Štefan (Kurcsa) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Farkaš Štefan (SPF) VEĽKÝ BLH
FARKAŠ Vladimír (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Farkaš Vojtech (SPF) VEĽKÝ BLH
FARKAŠ Vojtech (Topoľčany 114) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Farkašová Alžbeta (LSR)   PADAROVCE
FARKAŠOVÁ Alžbeta (r.Bárthová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Farkašová Alžbeta (rod.Bettešová) (SPF) CHANAVA
Farkašová Alžbeta (SPF)   PADAROVCE
Farkašová Barbara (LSR)   PADAROVCE
FARKAŠOVÁ Barbara (r.Szabóová) (SPF) NEPORADZA
Farkašová Barbara (SPF)   PADAROVCE
FARKAŠOVÁ Barbora (r.Csuzdová,m.Jozef) (SPF)     KRÁĽ
Farkašová Barbora (SPF)   VEĽKÝ BLH
FARKAŠOVÁ Barbora (vdova,r.Sabopálová) (SPF)     NEPORADZA
Farkašová Elena (Gemerský Jablonec č.169) (LSR) PETROVCE
Farkašová Elena (Gemerský Jablonec č.169) (SPF) PETROVCE
FARKAŠOVÁ Elena (r.Macková) (SPF) ŠPANIE POLE
Farkašová Elena (rod.Macková) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Farkašová Elena (rod.Macková) (SPF)    HOSTIŠOVCE
FARKAŠOVÁ Františka (r.Botaová/muž Július/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
FARKAŠOVÁ Helena (rod. Kočišová) (SPF)     VČELINCE
Farkašová Irena (rod.Oláhová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
FARKAŠOVÁ Júlia (r.Furješová) (SPF) ŠTRKOVEC
FARKAŠOVÁ Júlia (r.Fürješová) (SPF) ŠTRKOVEC
Farkašová Júlia (rod.Sebestyénová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Farkašová Júlia (rod.Szajková, Samu) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Farkašová Júlia (SPF)VEĽKÝ BLH
Farkašová Juliana (rod.Šoltésová) (SPF)  HOSTIŠOVCE
Farkašová Katarína (rod.Lénartová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Farkašová Lenka (rod.Farkašová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
FARKAŠOVÁ Margita (r.Oláhová) (SPF) KALOŠA
Farkašová Margita (rod.Sebestyénová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
FARKAŠOVÁ Mária (r.Szajková) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Farkašová Šarlota (rod.Köbölová Dubno) (SPF) PETROVCE
FARKAŠOVÁ Zlatica (r.Vinczeová,m.Arpád) (LSR)    GORTVA
Farkašová Zuzana (rod.Kiráľová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Farkašová Zuzana (rod.Kiráľová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Farkašová Zuzana (SPF)    VEĽKÝ BLH
FAROŠOVÁ Sabina (r.Figuli,Rudolfova,zomrela) (LSR) HNÚŠŤA
FAROŠOVÁ Sabina (r.Figuli,Rudolfova,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
FASINGEROVÁ Sabina (zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
FAŠANG Ondrej (SPF)     KLENOVEC
FAY Ladislav (SPF) HAJNÁČKA
FAZEKAS Alexander (a) (SPF)     HUSINÁ
FAZEKAS Alexander (DUDAS/KZ JOLANA BODNAR/) (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS Aloiz (a) (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS Alojz (SPF)     HUSINÁ
FAZEKAS Alžbeta (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS Anna (/Jozefova/ r. Fazekas gömöri) (SPF)  HUSINÁ
FAZEKAS BENCZE Alžbeta (r. Babaríková) (SPF)     HUSINÁ
FAZEKAS BENCZE Ferencz (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS BENCZE Jozef (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS BENCZE Samuel (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS DUDÁS Alžbeta (mal.) (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS DUDÁS Margita (r.Fazekas gömöri) (SPF)    HUSINÁ
FAZEKAS DUDÁS Mária (mal.) (SPF)     HUSINÁ
FAZEKAS DUDÁS Štefan (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS František (m.Amália r.Józsaová) (SPF) ŠIRKOVCE
FAZEKAS František (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS GÖMÖRI Alexander (SPF)      HUSINÁ
FAZEKAS Imrich (k.ž. Bódi) (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS Jan ((DUDAS)) (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS Ján (k.ž. Juliana Kelemen) (SPF)    HUSINÁ
FAZEKAS Ján (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
FAZEKAS Jozef (a) (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS Jozef (dudás) (SPF)    HUSINÁ
FAZEKAS Jozef (ž.Júlia r.Czeneová) (SPF)   BLHOVCE
FAZEKAS LOJZI Ludovít (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS Mária (/Jozefová/ r.Kovács) (SPF)   HUSINÁ
FAZEKAS Peter ((DUDAS)) (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS Piroška (r. Zsemlicska) (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS Štefan (a) (SPF) HUSINÁ
FAZEKAS Štefan (mal.) (SPF)    ŽÍP
FAZEKAS Štefan (mal.1900) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
FAZEKAS Štefan (SPF)    HUSINÁ
FAZEKAS Štefan (ž.katarína r.Nagyová) (SPF)  RADNOVCE
FAZEKAS Štefan (ž.Katarína r.Nagyová,nar.1888) (SPF) ŽÍP
FAZEKAS Vojtech (SPF) HUSINÁ
FAZEKASOVÁ Alžbeta (r.Patková/Samuel/) (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
FAZEKASOVÁ Amália (r.Józsaová) (SPF) ŠIRKOVCE
FAZEKASOVÁ Juliana (Mácsová) (SPF) BÁTKA
FAZEKASOVÁ Juliana (r.Kovácsová/muž František/) (SPF)   BLHOVCE
FAZEKASOVÁ Juliana (r.Seböková/muž Ľudovít/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
FAZEKASOVÁ Margita (r.Bodorová/Jozef/) (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
FAZEKASOVÁ Piroska (SPF)      HUSINÁ
FAZEKASOVÁ Zuzana (r.Bodorová,m.Jozef) (SPF)     OŽĎANY
FAZEKASOVÁ Zuzana (r.Bodorová/Jozef/ bartos) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
FAZEKASOVÁ Zuzana (r.Bodorová/Jozef/) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
FAZEKAŠ Július (SPF)    ZACHAROVCE
FAZEKAŠ Ondrej (SPF)    OŽĎANY
FAZEKAŠ Pavel (SPF)     OŽĎANY
FAZEKAŠ Samuel (Dudáš,ž.Alžbeta r.Patková) (SPF)   OŽĎANY
FAZEKAŠ Štefan (SPF)    BÁTKA
FAZEKAŠ-GOMORI Alexander (LSR)      OŽĎANY
FAZEKAŠ-GOMORI Alexander (SPF)      OŽĎANY
FAZEKAŠ-GOMORI Ľudovít (2) (LSR) OŽĎANY
FAZEKAŠ-GOMORI Ľudovít (2) (SPF) OŽĎANY
FAZEKAŠ-GOMORI Ľudovít (LSR)       OŽĎANY
FAZEKAŠ-GOMORI Ľudovít (SPF)       OŽĎANY
FAZEKAŠOVÁ Barbora (r.Czúzdová,m.Jozef) (SPF)    KRÁĽ
FAZEKAŠOVÁ Júlia (r.Csuzdová) (SPF) KRÁĽ
FAZEKAŠOVÁ Júlia (r.Czúzdová) (SPF) KRÁĽ
FAZEKAŠOVÁ Margita (r.Fazekašová-Gomori) (LSR) OŽĎANY
FAZEKAŠOVÁ Margita (r.Fazekašová-Gomori) (SPF) OŽĎANY
Fazekašova Margita ,r.Urban (Jozefova SPF)  HUSINÁ
FAZEKAŠOVA Margita Jozefova r.Urbanova (SPF)     HUSINÁ
FAZEKAŠOVÁ Margita Ludovitova r Szabó (SPF)     HUSINÁ
FAZEKAŠOVÁ Mária (r.Kováčová,manž.Imrich) (LSR) OŽĎANY
FAZEKAŠOVÁ Mária (r.Kováčová,manž.Imrich) (SPF) OŽĎANY
FAZEKAŠOVÁ Mária (r.LKováčová,m.Imrich) (SPF)    OŽĎANY
FAZEKAŠOVÁ Terézia r.Lukacs (SPF) HUSINÁ
FEBEDIOVÁ Margita (r.Deáková) (SPF) VEČELKOV
FÉDER Ondrej (.) (SPF)   HNÚŠŤA
FÉDER Ondrej (v Likieri) (SPF)    HNÚŠŤA
FÉDEROVÁ Božena (maloletá) (SPF)      HNÚŠŤA
FEDOR Juraj (Jesenské 225) (SPF) JESENSKÉ
FEDOROVÁ Juliana (r.Ferenczová m.Štefan) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
FEHÉR František (SPF)     RIEČKA
FEHÉR Jozef (SPF) ŠPANIE POLE
FEHÉR Pavol (mal.) (SPF) HAJNÁČKA
Fehér Vojtech (nar. 7. 1. 1905 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Fehérová Amália (rod.Köbölová) (SPF)    PETROVCE
FEHÉROVÁ Anna (r.Kohuliaková) (SPF) RIEČKA
FEHÉROVÁ Anna (r.Telekešová) (SPF) ŠPANIE POLE
Fehérová Anna (rod.Telekešová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
FEHÉROVÁ Emília (r.Kamasová) (LSR) HNÚŠŤA
FEHÉROVÁ Emília (r.Kamasová) (SPF) HNÚŠŤA
FEHÉROVÁ Jolana (SPF) RIEČKA
Fehérová Juliana (r Szélesová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
FEHÉROVÁ Mária (r.Matiščáková, m.Fridrich) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
FEHÉRVARIOVÁ Zuzana (r.Olmanová) (SPF) HODEJOV
FEJES Alexander ( SPF )    VIESKA NAD BLHOM
FEJES Alexander (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
FEJES Arpád (SPF) IVANICE
FEJES Dezider (mal.v r. 1905) (SPF)     ŽÍP
FEJES Dezider (SPF) GEMERČEK
FEJES Dezider (ž.Juliana r.Véghová) (SPF) ŽÍP
FEJES Gustáv (SPF) GEMERČEK
FEJES Ján (SPF)    GEMERČEK
FEJES Jozef (SPF) GEMERČEK
FEJES Karol (SPF) VIESKA NAD BLHOM
FEJES Karol (ž.Juliana r.Zsofiová nar.1880) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
FEJES Karol (ž.Juliana r.Zsofiová,nar.1880) (SPF) ŽÍP
FEJES Ladislav (SPF)     GEMERČEK
FEJES Ladislav Ľudovít (mal.) (SPF)     GEMERČEK
FEJES Pavel (1) (SPF)     IVANICE
FEJES Pavel (SPF) BARCA
FEJES Štefan (SPF) GEMERČEK
FEJES Vojtech (SPF) IVANICE
FEJES Zoltán (SPF) BÁTKA
FEJESED Jozef (SPF)      GEMERČEK
FEJESOVÁ Alžbeta (r.Fözöová/muž Juraj/) (SPF) DULOVO
FEJESOVÁ Alžbeta (r.Kalasová) (SPF)     VALICE
FEJESOVÁ Alžbeta (r.Szalaová) (SPF)     KALOŠA
FEJESOVÁ Alžbeta (vd.r.Pálová /muž Štefan/) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
FEJESOVÁ Alžbeta (vd.r.Pálová nagy/muž Štefan/) (SPF) ŽÍP
FEJESOVÁ Estera (vd.r.Vargová/Pavel/) (SPF) KALOŠA
FEJESOVÁ Irena (r.Nagyová) (SPF)      KALOŠA
FEJESOVÁ Irena (SPF)     TOMÁŠOVCE
FEJESOVÁ Júlia (rod.Zsófi kis) (SPF)    DRŇA
FEJESOVÁ Juliana (r.Véghová/muž Dezider/) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
FEJESOVÁ Juliana (r.Zsofiová/muž Karol/,nar.1887) (SPF)   ŽÍP
FEJESOVÁ Juliana (r.Zsofiová/muž Karol/nar.1887) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
FEJESOVÁ Malvína (mal.) (SPF) GEMERČEK
FEJESOVÁ Margita (r.Nagyová/muž Barnabáš) (SPF)     IVANICE
FEJESOVÁ Mária (SPF)     GEMERČEK
FEJESOVÁ Matilda (vd.r.Bakosová) (SPF) ABOVCE
FEJESOVÁ Priška (r.Balyová/muž Július/) (SPF) IVANICE
FEJESOVÁ Rozália (r. Tóthová) (SPF)     RADNOVCE
FEJESOVÁ Rozália (r.Tóthová/muž Vojtech/) (SPF)     BARCA
FEJESOVÁ Zuzana (vd.r.Kovácsová/Ján/) (SPF) KALOŠA
FEJEŠ Augustín (k.ž.Anna Krecsková) (LSR)      HODEJOV
FEJEŠ Barnabáš (SPF)     RAKYTNÍK
FEJEŠ Dezider (SPF) RAKYTNÍK
FEJEŠ Dezidor (SPF) RAKYTNÍK
FEJEŠ Gustáv (k.ž.Anna Hrecsková) (SPF) HODEJOV
FEJEŠ Ján (Benda,č.321,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
FEJEŠ Július (a manželka) (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
FEJEŠ Július (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
FEJEŠ Karol (SPF) RAKYTNÍK
FEJEŠ Ladislav (k.ž.Alžbeta Lestáková) (SPF)    HODEJOV
FEJEŠ Ladislav (k.ž.Alžbeta Lestálová) (LSR)    HODEJOV
FEJEŠ Ladislav (SPF)     RAKYTNÍK
FEJEŠ Ladislav Ľudovít (mal., syn Jána) (SPF)    HODEJOV
FEJEŠ Ľudovít (mal.) (LSR) HODEJOV
FEJEŠ Ondrej (k.ž.Mária Végh-Bódiová) (LSR) HODEJOV
FEJEŠ Ondrej (k.ž.Mária Végh-Bódiová) (SPF) HODEJOV
FEJEŠ Štefan (k.ž.Jolana Bálintová) (SPF) HODEJOV
FEJEŠ Štefan (SPF) RAKYTNÍK
FEJEŠ Štefan (vd., k.ž. bola Jolana r.Bálintová) (LSR)  HODEJOV
FEJEŠ Vojtech (SPF) RAKYTNÍK
FEJEŠOVÁ Anna (nar.28.8.1934), č.167,Hostice (SPF) GEMERČEK
FEJEŠOVÁ Helena (r. Hanková) (SPF)      NIŽNÝ SKÁLNIK
FEJEŠOVÁ Helena (r.Szívoš) (SPF) RAKYTNÍK
FEJEŠOVÁ Irena (r.Nagy) (SPF) RAKYTNÍK
FEJEŠOVÁ Juliana (r.Balajthyová) (SPF) GEMERČEK
FEJEŠOVÁ Malvína (mal., dcéra Štefana) (LSR) HODEJOV
FEJEŠOVÁ Malvína (mal., dcéra Štefana) (SPF) HODEJOV
FEKETE ÉVA Štefan (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
FEKETE Jofram (SPF)      MARTINOVÁ
FEKETE Jozef (SPF) JANICE
Feketekútyová Margita (rod.Kernová) (SPF)      CHANAVA
FEKETEOVÁ Helena (r.Tóthová,m.Štefan) (SPF) ŠIRKOVCE
FEKETEOVÁ Judita (nar.18.12.1961), Okružná 12/5,Handlová (SPF) GEMERČEK
FEKETEOVÁ Terézia (Cziková) (SPF)      MARTINOVÁ
FEKJAČ Peter (SPF) BLHOVCE
FEKJAČOVÁ Helena (r.Fekjačová) (SPF) BLHOVCE
FEKJÁČOVÁ Margita (r.Fekjáčová) (SPF) GEMERČEK
FELEDI Július (SPF) JESENSKÉ
FELEDI Ladislav (m.Matilda) (SPF)      JESENSKÉ
FELEDI Ladislav (SPF)     JESENSKÉ
FELEDI Štefan (m.Piroška) (SPF) JESENSKÉ
FELEDI Štefan (m.Zuzana r.Czikorová) (SPF)     JESENSKÉ
FELEDIOVÁ Apolónia (r.Szekérová) (SPF)     ŠIRKOVCE
FELEDIOVÁ Estera (r.Czikorová) (SPF) JESENSKÉ
FELEDIOVÁ Júlia (r.Nagyová) (SPF)    TOMÁŠOVCE
FELEDIOVÁ Rozália (r.Mikeová) (SPF) JESENSKÉ
FELEDIOVÁ Zuzana (r.Czikorová) (SPF) JESENSKÉ
FELEŠKEJOVÁ Júlia (r.Novodomská) (SPF)     HNÚŠŤA
FELICIANOVÁ Zuzana (r.Vadová vd.) (SPF)     HRACHOVO
FELICIÁNOVÁ Zuzana (rod. Vadová, vdova) (SPF)     FIGA
FERANEC Ján (mladší) (SPF)     HNÚŠŤA
FERANEC Ján (SPF) HNÚŠŤA
FERANEC Ján (ž.Zuzana r.Parobeková) (SPF)    KLENOVEC
FERANEC Ondrej (SPF)    KLENOVEC
FERDINANDIOVÁ Alžbeta (r.Borosová/muž Gustáv/) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
FERENC Július (SPF)    HAJNÁČKA
FERENCOVÁ Júlia (r.Tothová) (SPF)    HAJNÁČKA
FERENCOVÁ Juliana (r.Bartošová,Jánova) (LSR) HNÚŠŤA
FERENCOVÁ Juliana (r.Bartošová,Jánova) (SPF) HNÚŠŤA
FERENCZ Alexander (Husiná) (SPF)     OŽĎANY
Ferencz Barnabáš (SPF)   CHANAVA
FERENCZ Boldižár (SPF) STRÁNSKA
FERENCZ CSANKÓ Štefan (SPF) HODEJOV
Ferencz Daniel (SPF) CHANAVA
FERENCZ Dezider (SPF) RADNOVCE
Ferencz Gejza (SPF) CHANAVA
Ferencz Ján (SPF)  CHANAVA
FERENCZ Ján (ž.Helena r.Ujpálová nagyházi) (SPF)    IVANICE
FERENCZ Ján (ž.Margita r.Žemličková) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
FERENCZ Jozef (mal.) (SPF)     KALOŠA
FERENCZ Ladislav (SPF) HODEJOV
FERENCZ Ladislav (ž. Rozália Bajová) (SPF)   RADNOVCE
FERENCZ Štefan (ml.) (SPF)     KALOŠA
FERENCZ Štefan (Nagyházi slobodný) (SPF)    RADNOVCE
Ferencz Štefan (SPF) CHANAVA
FERENCZ Vojtech (1) (SPF)     RADNOVCE
FERENCZ Vojtech (SPF) VIESKA NAD BLHOM
FERENCZ Vojtech (ž. Terézia Pálová) (SPF)    RADNOVCE
FERENCZ Vojtech (ž.Terézia r.Pálová) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
FERENCZOVÁ Alžbeta (mal.1917) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
FERENCZOVÁ Alžbeta (SPF)      RADNOVCE
FERENCZOVÁ Apolónia (r.Boholyová) (SPF)     TOMÁŠOVCE
FERENCZOVÁ Apolónia (r.Ferenczová) (SPF) IVANICE
FERENCZOVÁ Apolónia (rod. Ferenczová) (SPF) RADNOVCE
FERENCZOVÁ Estera (rod. Turoczi,m.Koloman) (SPF) RADNOVCE
FERENCZOVÁ Helena (r.Szarvasová) (SPF)     BARCA
FERENCZOVÁ Irena (r. Csótó, m. Zoltán) (SPF) RADNOVCE
FERENCZOVÁ Irena (r.Csoltóová) (SPF) IVANICE
FERENCZOVÁ Irena (rod. Csótová) (SPF) RADNOVCE
Ferenczová Irena (rod.Molnárová) (SPF) CHANAVA
Ferenczová Irma (rod.Molnárová, zomrela 9.10.1978) (SPF)  CHANAVA
Ferenczová Jolana (rod.Kozmaová) (SPF) CHANAVA
Ferenczová Júlia (rod.Bodollóová) (SPF) CHANAVA
Ferenczová Júlia (rod.Czókolyová) (SPF) CHANAVA
Ferenczová Júlia (SPF)   CHANAVA
FERENCZOVÁ Margita (r.Žemličková/muž Ján/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
FERENCZOVÁ Mária (r.Juhászová/muž Ján ml.nagyházi/) (SPF) IVANICE
Ferenczová Mária (rod.Dávidová) (SPF) CHANAVA
Ferenczová Mária (rod.Tamášová) (SPF) CHANAVA
FERENCZOVÁ Terézia (r.Bódiová) (SPF) STRÁNSKA
FERENCZOVÁ Terézia (r.Fözöová/muž Ján/) (SPF)    DULOVO
FERENCZOVÁ Terézia (r.Pálová/muž Vojtech/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
FERENCZOVÁ Terézia (rod. Balogová) (SPF)    RADNOVCE
FERENCZOVÁ Terézia (rod. Pál, m. Vojtech) (SPF)   RADNOVCE
FERENCZOVÁ Terézia r.Pál (SPF) RADNOVCE
FERENCZOVÁ Vilma r.Urban (Alexandrova SPF)     HUSINÁ
FERENCZOVÁ Vilma r.Urban (Alexandrova) SPF     HUSINÁ
FERENCZOVÁ Zuzana (rod. Bán) (SPF) RADNOVCE
FERKOVÁ Júlia (r.Sudorová,m.Ján) (LSR) HNÚŠŤA
FERKOVÁ Júlia (r.Sudorová,m.Ján) (SPF) HNÚŠŤA
FEZAKS Anna (/Štefanova/ r.Fodor) (SPF) HUSINÁ
FIALKA Ondrej (ž.Mária rod.Grechová) (SPF)   ŠPANIE POLE
FICSÓ Ladislav (SPF)    LENKA
FICSOR Ladislav (mal.) (SPF)    HUBOVO
FICSOR Ladislav (SPF)    HUBOVO
FICSOR Štefan (SPF)     HUBOVO
FICSOROVÁ Alžbeta (mal.) (SPF) HUBOVO
FICSOROVÁ Juliana (r.Górázová) (SPF) HUBOVO
FICSOROVÁ Mária (SPF) HUBOVO
FICSOROVÁ Zuzana (r.Goraszová) (SPF) HUBOVO
FICSOROVÁ Zuzana (r.Karnoková) (SPF) HUBOVO
FIGULI Janka (r.Parobeková) (SPF) KLENOVEC
FIGULI Michal (SPF)     KLENOVEC
FIGULI Ondrej (LSR)     HNÚŠŤA
FIGULI Ondrej (m.Mária r.Vinclavová,obuvník) (LSR) HNÚŠŤA
FIGULI Ondrej (m.Mária r.Vinclavová,obuvník) (SPF) HNÚŠŤA
FIGULI Ondrej (SPF)     HNÚŠŤA
FIGULI Samuel (ľaudiskin zom.29.2.1980) (SPF) KLENOVEC
FIGULI Samuel (SPF)     HNÚŠŤA
FIGULIOVÁ Mária (r.Migaľová,m.Ondrej,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
FIGULIOVÁ Mária (r.Vinclavová,m.Ondrej) (SPF)    HNÚŠŤA
FIGULIOVÁ Zuzana (r.Ľaudisová) (SPF) KLENOVEC
FIGULY Ondrej (č.34) (SPF)     HNÚŠŤA
FIGULY Samuel (m.Zuzana r.Laudisová) (SPF) HNÚŠŤA
FIGULYOVÁ Zuzana (r.Laudisová,m.Samuel) (SPF)    HNÚŠŤA
FILADELFIOVÁ Etela (r.Vargová) (SPF) LENKA
FILADELFIOVÁ Etela (rod. Vargaová) (SPF)    VČELINCE
FILEP František (1) (SPF) KESOVCE
FILEP František (m.Žofia r.Ujpálová) (SPF)   KESOVCE
FILEP František (SPF)    KESOVCE
FILEP Ján (1) (SPF) KESOVCE
FILEP Ján (maloletý) (SPF) KESOVCE
FILEP Ján (ml.) (SPF)    KESOVCE
FILEP Jozef (1) (SPF)    KESOVCE
FILEP Jozef (2) (SPF)    KESOVCE
FILEP Jozef (3) (SPF)    KESOVCE
FILEP Jozef (SPF) ŠTRKOVEC
FILEP Ladislav (1) (SPF) KESOVCE
FILEP Ladislav (3) (SPF) KESOVCE
FILEP Ladislav (maloletý 1) (SPF) KESOVCE
FILEP Ladislav (maloletý) (SPF) KESOVCE
FILEP Ľudovít (2) (SPF)   KESOVCE
FILEP Štefan (Kováč) (SPF) KESOVCE
FILEP Štefan (ml.,m.Alžbeta r.Miková) (SPF)   KESOVCE
FILEP Zoltán (ml.) (SPF) KESOVCE
FILEPOVÁ Alžbeta (vd.,r.Gulyášová,m.Ján) (SPF)    KESOVCE
FILEPOVÁ Františka (rod. Beneová) (SPF) VČELINCE
FILEPOVÁ Gizela (K r.Ujpálová) (SPF) HUBOVO
FILEPOVÁ Gizela (r.Ujpálová) (LSR)    NEPORADZA
FILEPOVÁ Helena (K r.Hubayová) (SPF) HUBOVO
FILEPOVÁ Táňa (r.Beneová,m.Ladislav) (SPF) LENKA
FILEPOVÁ Terézia (SPF) KESOVCE
FILEPOVÁ Zuzana (SPF) KESOVCE
FILEPOVÁ Žofia (r.Ujpálová,m.František 1) (SPF)   KESOVCE
FILEPOVÁ Žofia (r.Ujpálová,m.František) (SPF) KESOVCE
FILEPOVÁ Žofia (r.Ujpálová,muž František) (SPF)   ŠTRKOVEC
FILEPOVÁ Žófia (r.Ujpálová/František/) (SPF) HUBOVO
FILLAVICZOVÁ Mária (SPF)      FIGA
FIĽO Daniel (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
FIĽO Dávid (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
Filo Ján (Hudec) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Fiľo Michal (ž.Mária Štefániková Babinec č.34) (SPF) LUKOVIŠTIA
FIĽO Ondrej (Dr.NP Praha) (SPF) HNÚŠŤA
FIĽO Ondrej (LSR) HNÚŠŤA
FIĽO Ondrej (SPF) HNÚŠŤA
FIĽO Štefan (LSR) HNÚŠŤA
FIĽO Štefan (SPF) HNÚŠŤA
FIĽOVÁ Zlata (nar.21.2.1907,zomrela 6.12.1994) (SPF) HNÚŠŤA
FIĽOVÁ Zuzana (.) (SPF) HNÚŠŤA
FIĽOVÁ Zuzana (..) (SPF) HNÚŠŤA
FIĽOVÁ Zuzana (LSR)     HNÚŠŤA
FIĽOVÁ Zuzana (maloletá) (LSR) HNÚŠŤA
FIĽOVÁ Zuzana (maloletá) (SPF) HNÚŠŤA
FIĽOVÁ Zuzana (r.Hrušková) (SPF)     KLENOVEC
FILOVÁ Zuzana (r.Kisáková m.Daniel) (SPF)    RIMAVSKÉ ZALUŽANY
FIĽOVÁ Zuzana (r.Kišáková) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
FIĽOVÁ Zuzana (SPF)     HNÚŠŤA
FILPESOVÁ Zuzana (r.Hubayová) (SPF) HUBOVO
FINDÓ Ondrej (SPF) OŽĎANY
FINKEI Alexander (SPF)   BELÍN
FINKEI Štefan (SPF) ČÍŽ
FINKEIOVÁ Estera (r.Uljak/Ján/) (SPF) ČÍŽ
FINKEYOVÁ Katarína (SPF)     ČÍŽ
FIZEĽ Pavel Abovce (SPF) KRÁĽ
FIZEL Štefan (SPF) TOMÁŠOVCE
FIZELOVÁ Mária (r.Spodniaková) (SPF) TOMÁŠOVCE
FLEISCHER Eugen (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FLEISCHEROVÁ Anna (r.Jajteleszová) (SPF)    STUDENÁ
FLEISCHEROVÁ Mária (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
FODOR Alajos (SPF)HUSINÁ
FODOR Alexander (SPF) OŽĎANY
Fodor Ambróz (Foldi) (SPF) VEĽKÝ BLH
Fodor Ambróz (SPF) VEĽKÝ BLH
FODOR Ambrúž (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
FODOR Eugen (SPF) RIEČKA
FODOR Ferdinand (SPF)   OŽĎANY
Fodor Gejza (SPF) VEĽKÝ BLH
FODOR Gejza (Štefan) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
FODOR Ján (báder) (SPF) VALICE
Fodor Ján (Kois) (LSR)   HOSTIŠOVCE
FODOR Ján (mal.) (SPF)   BARCA
FODOR Ján (ml. Nagy) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
FODOR Ján (ml.) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
Fodor Ján (Níryi) (SPF)  VEĽKÝ BLH
FODOR Ján (SPF) KALOŠA
Fodor Jozef (Foldi) (SPF) VEĽKÝ BLH
FODOR Jozef (földi) (SPF) VALICE
FODOR Jozef (mal.) (SPF) HUSINÁ
FODOR Jozef (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Fodor Juraj (Foldi) (SPF) VEĽKÝ BLH
Fodor Juraj (SPF)   VEĽKÝ BLH
Fodor Koloman (Níryi) (SPF)    VEĽKÝ BLH
FODOR Ladislav (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
FODOR Ľudovit (BENO) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
FODOR Ľudovit (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
Fodor Ľudovít (SPF) VEĽKÝ BLH
Fodor Martin (SPF) VEĽKÝ BLH
FODOR Nandor (SPF)     OŽĎANY
FODOR Ondrej (ml. báder) (SPF) VALICE
Fodor Ondrej (Níryi) (SPF) VEĽKÝ BLH
Fodor Ondrej (SPF) VEĽKÝ BLH
Fodor Pavel (ž.Zuzana Bugarová Drienčany č.64) (LSR) LUKOVIŠTIA
Fodor Štefan (Báder) (SPF) VEĽKÝ BLH
FODOR Štefan (ml. Nagy) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Fodor Štefan (Níryi) (SPF) VEĽKÝ BLH
FODOR Štefan (SPF) HUSINÁ
FODOR Štefan (ž.Zuzana r.Fejesová) (SPF)    ŽÍP
FODOR Vincent (SPF)    OŽĎANY
Fodorová Alžbeta (Nagy) (SPF)   VEĽKÝ BLH
FODOROVÁ Alžbeta (r.majorosová /muž Ján/) (SPF)   VALICE
Fodorová Alžbeta (rod.Pecsöková) (SPF) VEĽKÝ BLH
Fodorová Alžbeta (SPF)   VEĽKÝ BLH
FODOROVÁ Alžbeta (vd.r.Juhászová/muž Ján/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
FODOROVÁ Amália (r.TUROŠOVÁ m.JOZEF kis) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
Fodorová Amália (rod.Eleková) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Fodorová Apolónia (rod.Benčová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Fodorová Barbora (rod.Sekerešová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Fodorová Barbora (rod.Véghová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Fodorová Barbora (SPF)    VEĽKÝ BLH
FODOROVÁ Etela (mal.) (SPF)     BARCA
FODOROVÁ Etela (r.Bodorová,m.František) (SPF)   OŽĎANY
FODOROVÁ Gizela (r.Kubínová,m.Gustáv) (SPF) KESOVCE
Fodorová Gizela (rod.Kresnyeová, Bader) (SPF) VEĽKÝ BLH
Fodorová Gizela (rod.Kubínyiová) (SPF) CHANAVA
FODOROVÁ Gizella (rod. Gyuránová) (SPF)    FIGA
FODOROVÁ Helena (r.Martinovicsová) (SPF)   BARCA
Fodorová Irena (rod.Pivníková) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Fodorová Irena (rod.Vitáriusová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
FODOROVÁ Irena (SPF) UZOVSKÁ PANICA
FODOROVÁ Irena r.Pivníková (SPF)     HRUŠOVO
FODOROVÁ Jolana (rod.Túzová m. Štefan) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
FODOROVÁ Jolana (SPF) OŽĎANY
Fodorová Júlia (rod.Bálintová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Fodorová Júlia (rod.Bosnyáková) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Fodorová Júlia (rod.Csapová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Fodorová Júlia (rod.Ibošová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Fodorová Júlia (rod.Šulková) (LSR) LUKOVIŠTIA
Fodorová Júlia (rod.Šulková) (SPF) LUKOVIŠTIA
Fodorová Júlia (rod.Vasová, Níryi) (SPF) VEĽKÝ BLH
FODOROVÁ Júlia r.Šulková (SPF) HRUŠOVO
Fodorová Juliana (rod.Gerčová, Kois) (LSR)  HOSTIŠOVCE
FODOROVÁ Julianna (r.Lehotai) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Fodorová Katarína (rod.Kovácsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
FODOROVÁ Malvína (r.Bodorová,m.Ferdinand) (SPF) OŽĎANY
FODOROVÁ Margita (r.Bodorová,m.Jozef) (SPF) OŽĎANY
FODOROVÁ Margita (r.Fürješová) (SPF) KESOVCE
Fodorová Margita (SPF)    VEĽKÝ BLH
FODOROVÁ Mária (mal.) (SPF) BARCA
FODOROVÁ Mária (r.Dancsová vd./Pavel/) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
FODOROVÁ Mária (r.Dancsová) (LSR) OŽĎANY
FODOROVÁ Mária (r.Dancsová) (SPF) OŽĎANY
FODOROVÁ Mária (r.Dancsová,m.Pavel) (SPF) OŽĎANY
FODOROVÁ Mária (r.FODOROVÁ m.ŠTEFAM) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
FODOROVÁ Mária (r.Mihályiová/muž Ignác/) (SPF)   BLHOVCE
FODOROVÁ Mária (r.Tóthová) (SPF)     BARCA
Fodorová Mária (rod.Bosnyáková) (SPF) VEĽKÝ BLH
Fodorová Mária (rod.Eleková) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Fodorová Mária (rod.Eleková, Báder) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Fodorová Mária (SPF)     VEĽKÝ BLH
FODOROVÁ Mária r.Urban (Aloizová) (SPF)    HUSINÁ
FODOROVÁ Mária r.Urban (Aloizova) SPF     HUSINÁ
Fodorová Priška (SPF)    VEĽKÝ BLH
FODOROVÁ Rozália (r.Túrošová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
FODOROVÁ Vdova (po Jánovi) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
FODOROVÁ Vilma (r. Nagy ferencz) (SPF)     HUSINÁ
FODOROVÁ Vilma (r.Nagyferencová) (LSR)     OŽĎANY
FODOROVÁ Vilma (r.Nagyferencová) (SPF)     OŽĎANY
FODOROVÁ Zuzana (r.Fejesová/muž Štefan/) (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
FODOROVÁ Zuzana (r.Szabóová/muž Štefan/) (SPF)     BLHOVCE
FODOROVÁ Zuzana (r.Túrošová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Fodorová Zuzana (rod.Bugárová) (SPF)   LIPOVEC
FOGLÁR Dezider (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
FOGLÁR Dezider (ž.Magdalena Gecso) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
FOGLÁR Dezider (ž.Magdaléna Gecso) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
FOGLÁR Dezider (ž.Magdalena Gecso)(SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
FOGLÁR Dezider (ž.Magdaléna r.Gecso) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
Foglár Ernest (SPF) PETROVCE
FOGLÁR Gustáv (ž.Margita Agócsová) (D 27/71) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
FOGLÁR Gustáv (ž.Margita r.Agócsová) (D 27/71) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
FOGLÁR Ignác (SPF)     JESENSKÉ
FOGLÁR Štefan (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
FOGLÁR Štefan ml. (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
Foglár Valentín (SPF)    PETROVCE
Foglár Viliam (SPF) PETROVCE
FOGLÁROVÁ Barbora (r.Zagyiová) (SPF) JESENSKÉ
FOGLÁROVÁ Gizela (r.Báštiová,nebohá) (SPF) NOVÁ BAŠTA
FOGLÁROVÁ Helena (SPF)       JESENSKÉ
FOGLÁROVÁ Julianna (r.Varga, m.Štefan) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
FOGLÁROVÁ Julianna (r.Vargová, m.Štefan) (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
FOJTÍKOVÁ Vilma (r.Belicová,NP Lysá nad Labem) (LSR)    HNÚŠŤA
FOJTÍKOVÁ Vilma (r.Belicová,NP Lysá nad Labem) (SPF)    HNÚŠŤA
FÖLDI Ján (ml. ž. Rozália Zášková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
FOLDI Jozef (SPF) STUDENÁ
FÖLDI Ondrej (ž.Mária r.Perdíková,nar.07.04.1909) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
FOLDI Štefan (1) (SPF)   HODEJOV
FÖLDI Vojtech (ml.) (SPF) HUBOVO
FÖLDI Vojtech (SPF)     HUBOVO
Földiová Adela (rod.Bálintová) (LSR)   PADAROVCE
Földiová Adela (rod.Bálintová) (SPF)   PADAROVCE
FÖLDIOVÁ Adela rod.Bálintová (NV)(SPF)     DRAŽICE
FÖLDIOVÁ Barbora (r.Lévaiová,nar.30.04.1882,zom.24.01.1968) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
FOLDIOVÁ Irma (r. Trelajová) (LSR)    HODEJOV
FOLDIOVÁ Irma (r. Trelajová) (SPF)    HODEJOV
FOLDIOVÁ Irma (r.Trelajová, manž. Eugena) (SPF)    HODEJOV
FÖLDIOVÁ Juliana (r.Mészárosová) (SPF) HUBOVO
FOLDIOVÁ Margita (r.Kováčová) (SPF) HODEJOV
FOLDIOVÁ Mária (putyi,r.Magová,m.Jozef) (SPF)     STUDENÁ
FOLDY Štefan (ž.Mária r.Ďurkovičová) (LSR)   OŽĎANY
FOLK Juraj (st.) (SPF)   RIMAVSKÉ JANOVCE
FOĽK Ondrej (m.Mária r.Bieniková) (SPF) HNÚŠŤA
FOLK Ondrej (SPF) DRŇA
FOLKOVÁ Helena (SPF) GEMERČEK
FOLKOVÁ Júlia (SPF)    GEMERČEK
FOLTÍN Ján (SPF) HRACHOVO
FOLTÍN Pavel (ž.r.Júlia Čechová) (SPF) HRACHOVO
FOLTÍN Pavol (SPF) HRACHOVO
FONÓ Barbora (SPF) RAKYTNÍK
FÓNO Jozef (SPF) RAKYTNÍK
FONÓ Ondrej (SPF) RAKYTNÍK
FORGÁČ Ján (ž.Katarína r.Korčoková) (SPF)    ŠPANIE POLE
Forgáčová Zuzana (rod.Šuleková, m.Ján Teplý Vrch) (LSR)  LUKOVIŠTIA
Forgáčová Zuzana (rod.Šuleková, m.Ján Teplý Vrch) (SPF)  LUKOVIŠTIA
Forgáčová Zuzana (rod.Šulková Teplý Vrch) (SPF) LUKOVIŠTIA
FORGÁČOVÁ Zuzana r.Šulková (SPF) Teplý Vrch      HRUŠOVO
FORGON Andor (SPF)     JANICE
FORGON Andrej (SPF)    JANICE
FORGON Anton (ml.) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Anton (ml.zom.9.11.1943-D 808/84) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Anton (SPF)     FIGA
FORGON Barnabáš (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Benedikt (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON František (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Gustáv (ml.) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Ignác (ž.Terézia r.Sáfrányová) (SPF)   GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Juraj (st.) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Karol (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Ľudovít (Dr.z Pécsu) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Ľudovít (ž.Apolónia r.Töröková) (SPF) VALICE
FORGON Mikuláš (ž.Eva r.Hubayová) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Ondrej (1) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Pavel (mal.) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Pavel (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Peter (SPF)     FIGA
FORGON Štefan (Dr.) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGON Štefan (SPF)    FIGA
FORGON Vojtech (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Alžbeta (r. Jéneyová m. Vojtech ml.) (SPF)   JANICE
FORGONOVÁ Alžbeta (SPF)      GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Apollónia (SPF)     FIGA
FORGONOVÁ Apolónia (r.Töröková/muž Ľudovít/) (SPF)    GEMERSKÉ
MICHALOVCE
FORGONOVÁ Barbora (SPF)      FIGA
FORGONOVÁ Helena (SPF)       GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Irma (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Irma (vd.r.Forgonová/muž Pavel/) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Júlia (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Juliana (r. Kuszaová m. Vojtech) (SPF) JANICE
FORGONOVÁ Juliana (r.Forgonová/muž Karol/) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Mária (zom.13.5.1942-D 809/84) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Terézia (mal. v r.1901) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Terézia (r.Nagyová/muž Juraj/) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Terézia (r.Pósová) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Terézia (r.Sáfrányová/muž Ignác/) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Zuzana (r.Nagyová) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGONOVÁ Zuzana (SPF)       GEMERSKÉ MICHALOVCE
FORGÓOVÁ Juliana (r.Forgonová/muž Anton/) (SPF)   GEMERSKÉ MICHALOVCE
FÖZÖ Alexander (mal.) (SPF)    DULOVO
FÖZÖ Alexander (SPF)    DULOVO
FOZO Ján (SPF)    BÁTKA
FÖZÖ Ján (SPF)    DULOVO
FÖZÖ Jozef (kis) (SPF)   KALOŠA
FÖZÖ Jozef (ž.Alžbeta r.Ferenczová) (SPF)   DULOVO
FÓZÓ Juliana (r.Vitárius) (SPF)  RAKYTNÍK
FÖZÖ Ondrej (SPF) DULOVO
FÖZÖ Štefan (SPF) DULOVO
FÖZÖOVÁ Juliana (mal.) (SPF)    DULOVO
FÖZÖOVÁ Juliana (r.Gálová/muž Štefan/) (SPF) DULOVO
FÖZÖOVÁ Lenka (mal.) (SPF)     DULOVO
FÖZÖOVÁ Rozália (r.Mátéová/Ján/) (SPF) KALOŠA
FOZOVA Juliana (SPF)    BÁTKA
FOZOVÁ Juliana (SPF)    BÁTKA
FOZOVÁ Mária (rod. Lehotai) (SPF)     RADNOVCE
FRANEK Štefan (m.Júlia r.Hedvigová,zomrel) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
FRANEK Štefan (SPF)     HUSINÁ
FRANEKOVÁ Júlia (r. Hedvigová) (SPF) HUSINÁ
FRANEKOVÁ Júlia (r.Hedvigová,m.Štefan) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
FRANKOVÁ Mária (r.Jáchimová,10.7.1933), Bottova 44 Ružomberok (SPF)
    HRACHOVO
FRAŇO Jozef (SPF) HAJNÁČKA
FRAŇO Ondrej (m.Anna r.Hazuchová) (SPF)    HNÚŠŤA
FRAŇOVÁ Anna (r.Hazuchová,m.Ondrej) (SPF) HNÚŠŤA
Fraňová Mária (rod.Trochová) (SPF)    HNÚŠŤA
FREDMANNOVÁ Šarlota (r.Kleinová) (SPF)    STRÁNSKA
FREŇO Jozef (SPF) RIEČKA
Freňo Michal (SPF) HNÚŠŤA
Freňo Pavol (SPF) HNÚŠŤA
Freňová Mária (rod.Laurová, Jancko) (SPF) HNÚŠŤA
Freňová Zuzana (Melichov) (SPF) HNÚŠŤA
Freňová Zuzana (rod.Freňová, Malichov) (SPF) HNÚŠŤA
Freňová Zuzana (rod.Petrová) (SPF) HNÚŠŤA
Freňová Zuzana (SPF)    HNÚŠŤA
FRIČ Viktor (m.Elena r.Klementiová) (SPF)   HNÚŠŤA
FRIČOVÁ Elene (r.Klementiová,m.Viktor) (SPF) HNÚŠŤA
FRIČOVÁ Margita (r.Weiszová,m.Viktor st.,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
FRIDEL Ladislav (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
FRIDER Jozef (m.Amália r.Verebeciová) (SPF) NEPORADZA
FRIEDEL Jozef (nar.7.8.1899,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
FRIEDMANNOVÁ Alžbeta (r.Schwarczová) (SPF)      GEMERSKÉ MICHALOVCE
FRIEDMANNOVÁ Šarlota (r.Kleinová) (SPF)    STRÁNSKA
FRIEDMANOVÁ Alžbeta (r.Schwarczová) (SPF) KALOŠA
Frncsicz Michal (LSR)    KROKAVA
Frncsiszová Katarína (rod.Ďurianová) (SPF)   KROKAVA
Fudra Juraj (SPF)  CHANAVA
Fudra Štefan (SPF) CHANAVA
Fudrová Alžbeta (rod.Hermanová) (SPF) CHANAVA
FUDROVÁ Júlia (r.Ujpálová,m.Michal) (SPF)   KESOVCE
FÜKEIOVÁ Alžbeta (r.Ujpálová) (SPF) KESOVCE
FÜKÖ Gejza (SPF) VČELINCE
FÜKÖ Ján (2) (SPF) LENKA
FÜKÖ Ján (dolný) (SPF)   LENKA
FÜKÖ Ján (horný) (SPF)   LENKA
FÜKÖ Ján (ml.) (SPF)    LENKA
FÜKÖ Ján (ml.,m.Júlia r.Kassayová) (SPF) LENKA
FÜKÖ Jozef (1) (SPF)    LENKA
FÜKÖ Jozef (2) (SPF)    LENKA
FÜKÖ Juraj (nar.20.8.1878,zomr.2.5.1960) (SPF) LENKA
FÜKÖ Kalman (SPF) LENKA
FÜKÖ Koloman (SPF)     LENKA
FÜKÖ Ladislav (1) (SPF) VČELINCE
FÜKÖ Ladislav (2) (SPF) LENKA
FÜKÖ Ladislav (3) (SPF) LENKA
FÜKÖ Ladislav (maloletý) (SPF) LENKA
FÜKÖ Ladislav (ml.) (SPF) ŠTRKOVEC
FÜKÖ Ladislav (N ml.) (SPF)    HUBOVO
FÜKÖ Ladislav (SPF)     ŠTRKOVEC
FÜKÖ Ľudovít (ml.) (SPF) LENKA
FÜKÖ Ľudovít (najmladší) (SPF) LENKA
FÜKÖ Ľudovít (SPF) LENKA
FÜKÖ Ľudovít (st.) (SPF) VČELINCE
FÜKÖ Maximilián (SPF)    LENKA
FÜKÖ Pavel (SPF) KRÁĽ
FÜKÖ Pavol (SPF) LENKA
FÜKÖ Pavol (Vojtech) (SPF)     LENKA
FÜKÖ Peter (SPF) LENKA
FÜKÖ Štefan (m.Rozália r.Kökényiová) (SPF)   NEPORADZA
FÜKÖ Štefan (maloletý) (SPF)    LENKA
FÜKÖ Štefan (ml.) (SPF) LENKA
FÜKÖ Vojtech (SPF) LENKA
FÜKÖOVÁ Alžbeta (r.Bedečová,m.Ján) (SPF)    LENKA
FÜKÖOVÁ Alžbeta (rod. Bedecsová) (SPF)     VČELINCE
FÜKÖOVÁ Alžbeta (vdova,ml.,muž Ladislav) (SPF)   LENKA
FÜKÖOVÁ Anna (r.Breznaiová,m.Ladislav) (SPF)    NEPORADZA
FÜKÖOVÁ Apolónia (maloletá) (SPF)     LENKA
FÜKÖOVÁ Aranka (r.Tóthová,m.Alexander) (SPF)    LENKA
FÜKÖOVÁ Barbora (SPF) LENKA
FÜKÖOVÁ Gizela (r.Gulyásová/Ján/) (SPF)    HUBOVO
FÜKÖOVÁ Helena (rod. Balogová) (SPF) VČELINCE
FÜKÖOVÁ Júlia (r.Kassayová,muž Ján) (SPF)   LENKA
FÜKÖOVÁ Julianna (maloletá) (SPF)     KRÁĽ
FÜKÖOVÁ Julianna (SPF) KRÁĽ
FÜKÖOVÁ Katarína (r.Szivívosová nar.27.2.1924,zomr.25.8.85) (SPF) LENKA
FÜKÖOVÁ Margita (mal.) (SPF) HUBOVO
FÜKÖOVÁ Margita (r.Beneová) (SPF)     LENKA
FÜKÖOVÁ Margita (r.Beneová,muž Juraj) (SPF) LENKA
FÜKÖOVÁ Mária (maloletá) (SPF) KRÁĽ
FÜKÖOVÁ Mária (r.Gálová,m.Štefan) (SPF)     KRÁĽ
FÜKÖOVÁ Mária (SPF)     KRÁĽ
FÜKÖOVÁ Mária (vd.,r.Szlóová,m.Pavel) (SPF) KRÁĽ
FÜKÖOVÁ Piroška (SPF) LENKA
FÜKÖOVÁ Rozália (r.Kökényiová,m.Štefan) (SPF)     NEPORADZA
FÜKÖOVÁ Rozália (SPF) NEPORADZA
FÜKÖOVÁ Terézia (SPF) KRÁĽ
FÜKÖVÁ Margita (r.Igová,m.Jozef) (SPF) RIEČKA
FULAJTÁR Štefan (z Bánréve) (SPF)     ABOVCE
FÜLEKYOVÁ Irma (r.Očovayová,predtým Gulyášová) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
FULÖP Gyula (nar.24.5.1945,Cered Petöfi út.59 MR) (SPF)   TACHTY
Fulop Ján (SPF)    DRAŽICE
FŰLŐP Jozef (SPF) VČELINCE
Fulop Pavol (SPF) DRAŽICE
Fulopová Barbora (rod.Pásztorová) (LSR) VEĽKÝ BLH
Fulopová Barbora (rod.Pásztorová) (SPF) DRAŽICE
Fulopová Margita (SPF)    DRAŽICE
FÜLÖPOVÁ Margita (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
FÜLPÖS Ľudovit (SPF)     HUBOVO
FÜLPÖSOVÁ Mária (SPF) HUBOVO
FUNK Karol (SPF) JESENSKÉ
FUNKOVÁ Gizela (zomrela) (SPF) JESENSKÉ
Furda Ján (ž.Rozália Lengyorgyová Babinec č.3) (LSR) LUKOVIŠTIA
Furda Ján (ž.Rozália Lengyorgyová Babinec č.3) (SPF) LUKOVIŠTIA
Furda Juraj (ž.Mária Strukanová Babinec č.15) (LSR)  LUKOVIŠTIA
Furda Juraj (ž.Mária Strukanová Babinec č.15) (SPF)  LUKOVIŠTIA
FURDAOVÁ Sabina (r.Bencsík/Andrej/) (SPF) KRASKOVO
FURDOVÁ Sabina (r.Benčíková) (LSR) HNÚŠŤA
FURDOVÁ Sabina (r.Benčíková) (SPF)    HNÚŠŤA
FURDOVÁ Sabina r.Benčíková (SPF)     KRASKOVO
FURJÉS Daniel (SPF)     RIEČKA
FURJÉS Ján (Rosi) (SPF) RIEČKA
FÜRJES Ján (SPF) HUBOVO
FURJÉS Ladislav (2) (SPF) RIEČKA
FURJÉS Ľudovít (SPF)     RIEČKA
FÜRJES Štefan (Filep) (SPF)    VČELINCE
FÜRJES Štefan (P.) (SPF) VČELINCE
FURJÉS Štefan (SPF)     RIEČKA
FURJÉS Štefan (Tóno) (SPF)     RIEČKA
FÜRJES Vojtech (P.) (SPF) VČELINCE
FURJÉS Vojtech (SPF)     RIEČKA
FÜRJESOVÁ Apolónia (R., rod. Fürjesová) (SPF) VČELINCE
FÜRJESOVÁ Apolónia (R., rod. Mátéová) (SPF) VČELINCE
FÜRJESOVÁ Gizela (B.) (SPF)    VČELINCE
FÜRJESOVÁ Irma (Jankó r.Szuhayová) (SPF)     HUBOVO
FÜRJESOVÁ Júlia (r.Nagyová Fürjes) (SPF)    HUBOVO
FURJÉSOVÁ Mária (r.Furjésová) (SPF) RIEČKA
FÚRJESOVÁ Zuzana (r.Bódiová) (SPF) STRÁNSKA
FÜRJEŠ Adolf (SPF) KESOVCE
FÜRJEŠ Ján (maloletý) (SPF)    ŠTRKOVEC
FÜRJEŠ Ján (Nagy) (SPF) ŠTRKOVEC
FÜRJEŠ Ján (najmladší) (SPF)    ŠTRKOVEC
FÜRJEŠ Ladislav (2) (SPF) ŠTRKOVEC
FÜRJEŠ Ladislav (mal.) (SPF)    ŠTRKOVEC
FÜRJEŠ Ľudovít (S.) (SPF) ŠTRKOVEC
FÜRJEŠ Ľudovít (SPF)    ŠTRKOVEC
FÜRJEŠ Michal (Hubay,m.Juliana r.Konczová) (SPF)    ŠTRKOVEC
FÜRJEŠ Štefan (Filep,nar.24.7.1913,Hrdličkova 32 Blava) (SPF) ŠTRKOVEC
FÜRJEŠ Štefan (mal.) (SPF) ŠTRKOVEC
FÜRJEŠ Štefan (maloletý) (SPF) ŠTRKOVEC
FÜRJEŠ Štefan (SPF)     KESOVCE
FÜRJEŠ Vojtech (SPF)    KESOVCE
FÜRJEŠOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF) ŠTRKOVEC
FURJEŠOVÁ Alžbeta (nar.17.10.1956) (SPF)    ŠTRKOVEC
FÜRJEŠOVÁ Alžbeta (r.Fürješová) (SPF) ŠTRKOVEC
FÜRJEŠOVÁ Apolónia (r.Fürješová) (SPF) KESOVCE
FÜRJEŠOVÁ Apolónia (r.Fürješová,vdova) (SPF) ŠTRKOVEC
FÜRJEŠOVÁ Irma (mal.) (SPF)    ŠTRKOVEC
FÜRJEŠOVÁ Irma (Nagy,r.Fürješová) (SPF)     ŠTRKOVEC
FÜRJEŠOVÁ Irma (r.Šuhajová) (SPF)     ŠTRKOVEC
FÜRJEŠOVÁ Irma (r.Tonofürješová,muž Štefan) (SPF) ŠTRKOVEC
FÜRJEŠOVÁ Júlia (mal.) (SPF)    ŠTRKOVEC
FÜRJEŠOVÁ Júlia (r.Fürješnagyová) (SPF)     ŠTRKOVEC
FÜRJEŠOVÁ Mária (2) (SPF)     ŠTRKOVEC
Furješová Terézia (rod.Madarászová) (SPF) CHANAVA
FÜRJEŠOVÁ Zuzana (mal.) (SPF) ŠTRKOVEC
FURMAN Štefan (ž.Katarína r.Luputzová) (SPF) ŽÍP
FUTÉOVÁ Alžbeta (r.Gomoriová) (SPF) HAJNÁČKA
FUTOOVÁ Alžbeta (r.Gomoriová) (SPF) HAJNÁČKA
FÜZÉR Arpád (LSR) NEPORADZA
FÜZÉR Arpád (SPF) HUBOVO
FÜZÉR Dezider (maloletý) (LSR) NEPORADZA
FÜZÉR Dezider (maloletý) (SPF) NEPORADZA
FÜZÉR Dezider (nar.26.2.1933) (SPF)    NEPORADZA
FÜZÉROVÁ Jolana (mal.) (SPF) HUBOVO
FÜZÉROVÁ Jolana (maloletá) (LSR)     NEPORADZA
FÜZÉROVÁ Jolana (maloletá) (SPF)     NEPORADZA
FÜZÉROVÁ Mária (SPF) NEPORADZA
FÜZY Ladislav (mal.1959) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
FÜZY Štefan (mal.1959) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
G Csizi Alexander (m Madarászová Alžbeta /SPF/) (SPF) VLKYŇA
G Csizi Gejza (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
G Csiziová Apollónia (r Szabóová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
G Madarászová Alžbeta (r Szabóová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
GAÁL Ambróz (SPF)      DULOVO
GAÁL František (SPF)    JESENSKÉ
GAÁL Martin (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
GAÁLOVÁ Katarína (r.kobolová ) (SPF) JESENSKÉ
GABONÁŠOVÁ Rozália (r. Lévayová) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
GÁBOR Ľudovít (maloletý) (SPF) KRÁĽ
GÁBOR Ľudovít (SPF)     KRÁĽ
GÁBOROVÁ Helena (maloletá) (SPF)     KRÁĽ
GÁBOROVÁ Irma (SPF) KRÁĽ
Gábri Anton (SPF) CHANAVA
GÁBRI Anton (ž.Mária r.Soltészová) (SPF) ABOVCE
Gábri Ján (SPF)   CHANAVA
GÁBRI Ján (ž.Júlia r.Gredulová) (SPF)   ABOVCE
GÁBRIOVÁ Alžbeta (SPF) BARCA
GÁBRIOVÁ Mária (r.Soltészová/muž Anton/) (SPF)     ABOVCE
GACSÓ Mikuláš (2) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
GACSOVÁ Júlia (r.Hegedüsová) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Gágyi Július (SPF) VEĽKÝ BLH
Gágyi Ľudovít (SPF) VEĽKÝ BLH
Gágyi Štefan (SPF) VEĽKÝ BLH
GAJDOŠ Mikuláš (nar.12.12.1916,m.Mária r.Jamnická) (SPF) HNÚŠŤA
GAJDOŠOVÁ Mária (r.Jamnická,nar.15.1.1923,m.Mikuláš) (SPF)   HNÚŠŤA
GÁKA Vojtech (zomrel) (SPF)    JESENSKÉ
GÁL Alexander (/ž.Priška r.Bödová/) (SPF) ŠIMONOVCE
GÁL Alexander (SPF)     DULOVO
Gál Ambróz (SPF) VEĽKÝ BLH
Gál Andrej (SPF)   CHANAVA
GÁL Barnabáš (/ž.Juliana r.Farkasová/ neb.) (SPF) ŠIMONOVCE
GÁL Barnabáš (/ž.Juliana r.G.Farkasová/) (SPF) DRŇA
GÁL Barnabáš (zom.17.2.1942) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
GÁL Dezider (1) (SPF)    MARTINOVÁ
GÁL Dezider (SPF) TOMÁŠOVCE
GÁL Dezider Rimavská Sobota, Sov.armády (SPF)BÁTKA
Gál František (LSR) PADAROVCE
Gál František (SPF) PADAROVCE
GÁL Gejza (kis) (SPF)    DULOVO
GÁL Ján (2) (SPF) DULOVO
GÁL Ján (kis) (SPF) DULOVO
Gál Ján (LSR) PADAROVCE
Gál Ján (m Vargová Juliana /SPF/) (SPF) VLKYŇA
GÁL Ján (mal.) (SPF)    DULOVO
GÁL Ján (ml.nagy) (SPF) DULOVO
Gál Ján (Nižný) (LSR)    PADAROVCE
Gál Ján (Nižný) (SPF)    PADAROVCE
GÁL Ján (NV)(SPF) DRAŽICE
GÁL Ján (SPF)    BÁTKA
GÁL Ján (ž.Helena r.Fözöová) (SPF)    DULOVO
GÁL Ján Nižný (NV)(SPF) DRAŽICE
Gál Jozef (LSR)   PADAROVCE
GÁL Jozef (NV)(SPF)     DRAŽICE
GÁL Jozef (slobodný syn Ladislava) (SPF) BLHOVCE
Gál Jozef (SPF)    CHANAVA
Gál Július (Fulop) (LSR)  PADAROVCE
Gál Július (Fulop) (SPF)  PADAROVCE
Gál Július (LSR)   HOSTIŠOVCE
GÁL Július (nar.17.12.1911) (SPF) RIEČKA
Gál Július (SPF)   CHANAVA
GÁL Július (syn neb.Gustáva) (SPF)ŠPANIE POLE
GÁL Július Fulop (NV)(SPF)    DRAŽICE
Gál Ladislav (LSR) HOSTIŠOVCE
GÁL Ladislav (SPF) RIEČKA
Gál Ladislav (Sugár) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gál Ľudovít (SPF) CHANAVA
GÁL Ľudovít (ž.Mária r.Deáková) (SPF) ŠPANIE POLE
GÁL Ľudovít (ž.Mária r.Tomšová) (SPF) ŠPANIE POLE
Gál Matej (SPF)    PADAROVCE
GÁL Menyhért (SPF) TOMÁŠOVCE
Gál Michal (SPF)   VEĽKÝ BLH
GÁL Mikuláš (SPF) ŠPANIE POLE
Gál Ondrej (Emebereg) (SPF)    PADAROVCE
Gál Ondrej (Gaži) (SPF)   PADAROVCE
Gál Ondrej (LSR)   PADAROVCE
Gál Ondrej (Nižný) (LSR) PADAROVCE
Gál Ondrej (Nižný) (SPF) PADAROVCE
GÁL Ondrej (NV)(SPF)    DRAŽICE
Gál Ondrej (SPF)   CHANAVA
Gál Ondrej (Sugár) (SPF)  VEĽKÝ BLH
GÁL Ondrej Nižný (NV)(SPF)    DRAŽICE
GÁL Pavel (SPF)    DULOVO
GÁL Pavel (st.) (SPF)    BLHOVCE
GÁL Samuel (SPF) ŠPANIE POLE
GAL Samuel (ž.Zuzana r.Drabová) (SPF) ŠPANIE POLE
GÁL Štefan (Bóba,zmena D 637/84) (SPF) OŽĎANY
GÁL Štefan (Budapesť - MR) (SPF) ŠIMONOVCE
Gál Štefan (LSR)   PETROVCE
GÁL Štefan (m.Zuzana r.Majerová) (SPF) ŠIRKOVCE
GÁL Štefan (mal.syn Pavla) (SPF) BLHOVCE
GÁL Štefan (SPF) DULOVO
Gál Vojtech (SPF) CHANAVA
GÁL Zoltán (kis) (SPF)   DULOVO
Gál Zoltán (LSR)   PADAROVCE
GÁL Zoltán (NV)(SPF)    DRAŽICE
GÁL Zoltán (SPF) DULOVO
Galajová Zuzana (rod.Ďurindová) (LSR) LIPOVEC
Galajová Zuzana (rod.Ďurindová) (SPF) LIPOVEC
GALAMB Gejza (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
GALAMB Jozef (SPF)     HAJNÁČKA
Galamb Pavol (SPF) VEĽKÝ BLH
GALAMBOVÁ Helena (r.Szállósiová) (SPF)   JESENSKÉ
Galambová Helena (rod.Javorová) (SPF) VEĽKÝ BLH
GALAMBOVÁ Mária r.Oláhová (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
GALASOVÁ Helena (r. Kapušňáková) (SPF)       RIMAVSKÁ SOBOTA
GALÁT Július (SPF) HRACHOVO
GALÁTOVÁ Anna (r.Belicová,Danielova,zomrela 1.7.1983) (SPF)    HNÚŠŤA
GALBÁCS Alexander zo Starej Bašty (SPF)      GEMERSKÝ JABLONEC
GALBÁCS Viliam zo Starej Bašty (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
GALDIK Ján (slobodný) (SPF)     KALOŠA
GALDÍK Ján (syn Jozefa) (SPF)    KALOŠA
GALDIK Pavel (ž.Anna Lašáková) (SPF) KALOŠA
GÁLIK Ján (SPF)    ŠIRKOVCE
Galíková Zuzana (rod.Husmanová) (SPF) HNÚŠŤA
Gális Ján (Fabián) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Gális Ján (Fabián) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Gálisová Júlia (Fabiánová) (LSR) LUKOVIŠTIA
Gálisová Júlia (Fabiánová) (SPF) LUKOVIŠTIA
Galisová Júlia (LSR) LUKOVIŠTIA
Galisová Júlia (SPF) LUKOVIŠTIA
Gallo Ján (LSR)    KROKAVA
Gallo Ján (ml. Lukovištia) (LSR) LUKOVIŠTIA
Gallo Ján (ml. Lukovištia) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Gallo Ján (SPF)    KROKAVA
Gallo Ján (ž.Elena Baňáková Lukovištia č.16) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Gallo Ján (ž.Elena Baňáková Lukovištia č.16) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Gallo Jozef (SPF)   KROKAVA
Gallo Július (Lukovištia č.16) (LSR) LUKOVIŠTIA
Gallo Július (Lukovištia č.16) (SPF) LUKOVIŠTIA
Gallo Juraj (LSR)   KROKAVA
Gallo Juraj (SPF)   KROKAVA
Gallo Michal (LSR) KROKAVA
Gallo Michal (SPF) KROKAVA
Gallo Ondrej (ded. 1906, Babjak) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Gallo Ondrej (ded. 1906, Babjak) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Gallo Pavel (LSR) KROKAVA
Gallo Pavel (SPF)   KROKAVA
Gallo Pavol (LSR) KROKAVA
Gallo Pavol (SPF)   KROKAVA
GALLOS Elemír (SPF)      CHRÁMEC
GALLOSOVÁ Irma (SPF) RADNOVCE
Gallová Judita (SPF) KROKAVA
Gallová Katarína (LSR)    KROKAVA
Gallová Katarína (SPF)    KROKAVA
Gallová Mária (rod.Kozloková) (SPF)    KROKAVA
Gallová Mária (rod.Macúriková) (LSR)    KROKAVA
Gallová Mária (rod.Macúriková) (SPF)    KROKAVA
Gallová Mária (SPF) KROKAVA
Gallová Zuzana (rod.Jutková, vd. Lukovištia č.63) (LSR) LUKOVIŠTIA
Gallová Zuzana (rod.Jutková, vd. Lukovištia č.63) (SPF) LUKOVIŠTIA
Gallová Zuzana (rod.Šulková Lukovištia č.15) (SPF)   LUKOVIŠTIA
GALLOVÁ Zuzana r.Šulková, Lukáč (SPF) Lukovištia č.15    HRUŠOVO
Galo Ján (SPF)    HOSTIŠOVCE
Galo Milan (SPF)   HNÚŠŤA
GALOSOVÁ Irma (r.Balázsová/muž Ján/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
GALOSOVÁ Irma (rod. Balász, m. Ján) (SPF)   RADNOVCE
GALOSOVÁ Irma (rod. Balázs, m. Ján) (SPF)   RADNOVCE
GÁLOŠOVÁ Matilda (r. Halajová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
Gálová Alžbeta (Barányi) (SPF)   PADAROVCE
GÁLOVÁ Alžbeta (r.Hubayová) (SPF)    HUBOVO
GÁLOVÁ Alžbeta (r.Kerekešová,Strelnice) (SPF) RIEČKA
Gálová Alžbeta (rod.Barkócziová) (LSR) PADAROVCE
Gálová Alžbeta (rod.Barkócziová) (SPF) PADAROVCE
Gálová Alžbeta (rod.Fodorová, Nagy) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Gálová Alžbeta (rod.Hanková) (SPF)    PADAROVCE
Gálová Alžbeta (rod.Konkolyová) (SPF) CHANAVA
Gálová Alžbeta (rod.Vasová) (SPF) VEĽKÝ BLH
GÁLOVÁ Alžbeta (SPF)     NEPORADZA
GÁLOVÁ Alžbeta rod.Barkócziová (NV)(SPF)   DRAŽICE
GÁLOVÁ Apolónia (r.Túrócziová/muž Barnabáš/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
GÁLOVÁ Apolónia (rod. Turóczi, m. Barnabáš) (SPF) RADNOVCE
GÁLOVÁ Apolónia (rod. Turóczi, m.Barnabáš) (SPF)  RADNOVCE
Gálová Barbara (LSR)     PADAROVCE
GÁLOVÁ Barbara (NV)(SPF)      DRAŽICE
Gálová Barbara (SPF)     PADAROVCE
Gálová Barbora (Csúri) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Gálová Barbora (rod.Bosnyáková) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gálová Barbora (rod.Majorošová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gálová Barbora (rod.Sugárová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Gálová Elena (LSR) PADAROVCE
Gálová Elena (SPF) PADAROVCE
GÁLOVÁ Emerencia (r.Gálová/muž Mikuláš/) (SPF)   DULOVO
Gálová Gizela (rod.Kovácsová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
GÁLOVÁ Helena (r.Mészárosová/muž Ján/) (SPF) DULOVO
Gálová Helena (rod.Kiňová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gálová Helena (rod.Kovácsová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
GÁLOVÁ Irena (Bírová) (SPF)    MARTINOVÁ
GÁLOVÁ Irena,zomrela 17.10.1903, Padarovce č.73 (NV)(SPF) DRAŽICE
GÁLOVÁ Irma (rod. Bán) (SPF) RADNOVCE
Gálová Jolana (rod.Tóthová) (SPF) VEĽKÝ BLH
GÁLOVÁ Júlia (r.Kisová/muž Zoltán/) (SPF)   DULOVO
Gálová Júlia (rod.Pecsöková) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gálová Júlia (rod.Tóthová) (SPF) VEĽKÝ BLH
GÁLOVÁ Juliana (Cziková) (SPF) MARTINOVÁ
Gálová Juliana (r Vargová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
GÁLOVÁ Juliana (r.Bodorová,m.Imrich) (SPF) OŽĎANY
GÁLOVÁ Juliana (r.Bodorová/Imrich/) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
GÁLOVÁ Juliana (r.Fözöová/muž Štefan/) (SPF) DULOVO
Gálová Juliana (rod.Barányiová) (SPF)  PADAROVCE
GÁLOVÁ Juliana (rod.Bödová /Alexandrová/) (SPF)   ŠIMONOVCE
Gálová Juliana (rod.Kamová) (SPF) PADAROVCE
GÁLOVÁ Juliana (rod.Lökösová) (SPF) ŠIMONOVCE
GÁLOVÁ Juliana (SPF)     ŠIMONOVCE
GÁLOVÁ Juliana,zomrela 18.3.1940, Padarovce č.35 (NV)(SPF) DRAŽICE
Gálová Katarína (Kónya) (SPF)   PADAROVCE
GÁLOVÁ Katarína (r.Bettesová,vd.) (SPF) ŠIRKOVCE
GÁLOVÁ Katarína (rod.Bettesová /Ondrejová/) (SPF)  ŠIMONOVCE
GÁLOVÁ Katarína (rod.Bettesová) (SPF) DRŇA
Gálová Katarína (rod.Kamová) (SPF)    PADAROVCE
GÁLOVÁ Klára (maloletá) (SPF) NEPORADZA
GÁLOVÁ Klára (r.Tamášová/František/) (SPF) ČÍŽ
Gálová Kornélia (LSR)    HOSTIŠOVCE
GÁLOVÁ Magdaléna rod.Kamová (NV)(SPF)     DRAŽICE
Gálová Margita (SPF)    CHANAVA
Gálová Mária (rod.Czókolyová) (SPF)    CHANAVA
Gálová Mária (rod.Kamová) (SPF) PADAROVCE
Gálová Mária (rod.Pesseiová) (SPF) VEĽKÝ BLH
GÁLOVÁ Milada (r.Pasiarová) (SPF)     HNÚŠŤA
Gálová Priška (LSR) PADAROVCE
GÁLOVÁ Priška (NV)(SPF) DRAŽICE
GÁLOVÁ Priška (r.Farkasová) (SPF)     ŠIRKOVCE
GÁLOVÁ Priška (rod.Farkasová /muž Július/) (SPF)   DRŇA
Gálová Priška (SPF) PADAROVCE
GÁLOVÁ Rozália (mal.) (SPF)    DULOVO
Gálová Sabina (LSR) VEĽKÝ BLH
GÁLOVÁ Zuzana (r.Orechová, muž Gustáv) (SPF)     ŠPANIE POLE
GÁLOVÁ Zuzana (rod. Csáková) (SPF)    FIGA
GÁLOVÁ Zuzana (rod. Csáková, 1) (SPF) FIGA
Galová Zuzana (rod.Freňová) (SPF) HNÚŠŤA
Gálová Zuzana (rod.Gálová) (SPF) PADAROVCE
Galová Zuzana (rod.Orechová) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Galová Zuzana (rod.Orechová) (SPF)    HOSTIŠOVCE
GÁLOVÁ Zuzana (rod.Orechová) (SPF) ŠPANIE POLE
GÁLOVÁ Žofia (SPF)     NEPORADZA
GALOVICS Pavol (SPF)    HAJNÁČKA
GALOVICSOVÁ Alžbeta (r.Bástiová, m.Pavel ) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
GALOVICSOVÁ Alžbeta (r.Bástiová, m.Pavel) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
GALOVICSOVÁ Julianna (r.Tóthová vizi, m.Pavol) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
GALOVICSOVÁ Julianna vd. (r.Tóth vizi, m.Pavel) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
GALOVICSOVÁ Žofia (rod. Balyová) (SPF)     RADNOVCE
GALOVICZ František (SPF) ČÍŽ
GALOVICZ Martin (SPF) ČÍŽ
GALOVICZOVÁ Jolana (mal.) (SPF)      ČÍŽ
GALOVICZOVÁ Mária (r.Galovicz) (SPF) ČÍŽ
GALOVICZOVÁ Mária (r.Vajda/Martin/) (SPF) ČÍŽ
GÁLUSOVÁ Margita (LSR) HNÚŠŤA
GÁLUSOVÁ Margita (SPF) HNÚŠŤA
GÁLUSOVÁ Pavla (r.Števková,nar.15.1.1912,NP Kanada) (LSR)   HNÚŠŤA
GÁLUSOVÁ Pavla (r.Števková,nar.15.1.1912,NP Kanada) (SPF) HNÚŠŤA
GALZUNBOVÁ Helena (rod.Szállósiová) (SPF) DRŇA
Ganajová Julianna (rod.Kvaková, Kiseľ) (SPF)  HNÚŠŤA
GÁŇOR Juraj (k.ž.Anna r.Dirbáková) (SPF)    RIMAVSKÁ BAŇA
GANOR Juraj (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
GÁŇOROVÁ Anna (r.Dirbáková, vlast.zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
GANOROVÁ Júlia (mal.) (SPF)    RIMAVSKÉ ZALUŽANY
GÁNOVSKÁ Mária (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
GÁNOVSKY Ján (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
GANOVSZKI Andrej (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
GANOVSZKY Ján (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
GARAMSZÖGIOVÁ Mária (r.Kovácsová/muž Štefan/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
GÁSPÁR Jozef (SPF)     HUBOVO
Gaszonyi Ján (SPF) VEĽKÝ BLH
Gaszonyiová Barbora (rod.Kovácsová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
GAŠPAR Jozef (1) (LSR) NEPORADZA
GAŠPAR Jozef (1) (SPF)   NEPORADZA
GAŠPAR Jozef (SPF)     NEPORADZA
GAŠPÁR Jozef (SPF)     HAJNÁČKA
GAŠPAR Ondrej (nar.15.11.1898,zomr.26.7.1967,Neporadza) (SPF) NEPORADZA
GAŠPAROVÁ Emília (r.Lihányiová,zomrela) (LSR)    HNÚŠŤA
GAŠPAROVÁ Emília (r.Lihányiová,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
Gašparová Jolana (rod.Agócsová Radzovce č.334) (SPF) PETROVCE
GAŠPAROVÁ Katarína (č.83,Hajnáčka) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
GAŠPÁROVÁ Margita (r.Zerolová) (SPF) HAJNÁČKA
GAŠPAROVÁ Mária (r.Čuríková,m.Michal) (SPF)     NEPORADZA
GAŠPÁROVÁ Mária (r.Ziváková) (SPF) HAJNÁČKA
GAŠPAROVÁ Rozália (r.Fejes) (SPF)     RAKYTNÍK
GAŠPERIK Ondrej (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
Gaštianová Mária (rod.Miklová, Birjak) (SPF)  HNÚŠŤA
GAZDA Bartolomej (SPF) KALOŠA
GAZDA Ján (SPF) KALOŠA
GAZDA Jozef (SPF) KALOŠA
GAZDA Michal (K.K.) (SPF)     KALOŠA
GAZDA Michal (ml.) (SPF) KALOŠA
GAZDA Michal (SPF)     KALOŠA
GAZDA Mikuláš (ml.) (SPF)     KALOŠA
GAZDA Mikuláš (SPF)    KALOŠA
GAZDA Štefan (1) (SPF)   KALOŠA
GAZDA Štefan (SPF)     KALOŠA
GAZDA Štefan (ž.Mátéová Zuzana) (SPF) KALOŠA
GAZDAOVÁ Apolónia (r.Vargová/Jozef/) (SPF) KALOŠA
GAZDAOVÁ Irena (r.Miková) (SPF)      KALOŠA
GAZDAOVÁ Mária (r.Szabópálová/Michal/) (SPF)     KALOŠA
GAZDAOVÁ Zuzana (r.Mátéová/Štefan/) (SPF) KALOŠA
GAZDOVÁ Jolana (nar.30.05.1931) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
GAZDOVÁ Juliana (vd.r.Ištvánčiková) (SPF)    KALOŠA
Gazsónyiová Barbora (rod.Kovácsová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
GAZSOVÁ Juliana (r.Ruszóová/Július/) (SPF)   KALOŠA
GÁŽI Vladimír (Jesenské 199) (SPF)    JESENSKÉ
Gažiová Barbara (rod.Kónyová) (SPF)    PADAROVCE
GÁŽIOVÁ Zlatica (r.Knošková,Jesenské 199) (SPF)   JESENSKÉ
GAŽO Aladár (nar.2.12.1934 Topoľčany 19) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
GECKO Ján (SPF) POTOK
GECKO Ondrej (k.ž.Mária Hudecová) (SPF)     POTOK
GECKOVÁ Mária (r.Hudecová) (SPF)     POTOK
GÉCSE Antal (SPF) RIEČKA
GÉCSE Anton (1) (SPF)    KRÁĽ
GÉCSE Anton (m.Hermína r.Demeterová) (SPF) KRÁĽ
GECSE Anton (mal.) (SPF) BARCA
GECSE Anton (SPF) BARCA
GECSE Gregor (SPF) BARCA
GECSE Ján (SPF)   FIGA
GECSE Jozef (ml.ž.Juliana r.Danková) (SPF)  BARCA
GECSE Jozef (SPF) BARCA
GECSE Michal (ml.) (SPF) BARCA
GECSE Michal (st.) (SPF) BARCA
GECSE Ondrej (baraczi) (SPF)    BARCA
GECSE Pavel (ž.Zuzana r.Koósová) (SPF) BARCA
GECSE Štefan (zom.2.7.1954) (SPF)    BARCA
GECSE Viktor (mal.) (SPF) BARCA
GÉCSE Vojtech (SPF)     KRÁĽ
GECSE Zoltán (SPF) BARCA
GECSE Zoltán (ž.Jolana r.Gecseová) (SPF) IVANICE
Gecseová Alžbeta (rod.Katonová) (SPF) CHANAVA
GECSEOVÁ Františka (r.Simonová/muž Jozef/) (SPF)  BARCA
GECSEOVÁ Jolana (r.Gecseová/muž Zoltán/) (SPF)   IVANICE
GECSEOVÁ Jolana (rod. Gecseová) (SPF) FIGA
GECSEOVÁ Juliana (r.Danková/muž Jozef ml./) (SPF) BARCA
GECSEOVÁ Zuzana (r.Koósová/muž Pavel/) (SPF)    BARCA
GECSIOVÁ Alžbeta (r.Kalasová,m.Jozef) (SPF) KESOVCE
GECSO Ladislav (SPF)     FIGA
Gecso Matej (SPF) HOSTIŠOVCE
Gecsóová Juliana (rod.Borošová) (LSR)  LIPOVEC
Gecsóová Juliana (rod.Borošová) (SPF)  LIPOVEC
Geče Ján (LSR)    HOSTIŠOVCE
Geče Ján (SPF)    HOSTIŠOVCE
Geče Július (LSR) HOSTIŠOVCE
Geče Július (SPF)  HOSTIŠOVCE
Geče Juraj (LSR)   HOSTIŠOVCE
Geče Juraj (SPF)   HOSTIŠOVCE
Geče Milan (LSR) HOSTIŠOVCE
Geče Milan (SPF)   HOSTIŠOVCE
Geče Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Gečová Juliana (rod.Petrisová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Gečová Juliana (rod.Petrisová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Gečová Mária (rod.Benčíková) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Gečová Mária (rod.Benčíková) (SPF)    HOSTIŠOVCE
Gečová Mária (rod.Šoltésová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Gečová Zuzana (LSR)     VEĽKÝ BLH
Gečová Zuzana (rod.Tilová) (SPF) HOSTIŠOVCE
GEDAI Ján (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
GEMBICKÁ Alžbeta rod.Szúcsová (NV)(SPF)    DRAŽICE
GEMBICKÁ Anna (r.Lajgútová/Gabriel/) (SPF) ZACHAROVCE
Gembická Anna (rod.Gembická) (LSR)    PADAROVCE
Gembická Anna (rod.Gembická) (SPF)    PADAROVCE
Gembická Anna (rod.Putnokiová, vd.) (LSR)  PADAROVCE
Gembická Anna (rod.Putnokiová, vd.) (SPF)  PADAROVCE
GEMBICKÁ Anna rod.Gembická (NV)(SPF)     DRAŽICE
GEMBICKÁ Anna rod.Putnokiová (NV)(SPF)    DRAŽICE
Gembická Juliana (rod.Gembická) (LSR) PADAROVCE
Gembická Juliana (rod.Gembická) (SPF) PADAROVCE
GEMBICKÁ Juliana rod.Gembická (NV)(SPF)   DRAŽICE
Gembická Katarína (Anna) (SPF) PADAROVCE
GEMBICKÁ Mária (nar. 11.9.1949,Zacharovce 43) (SPF) STRÁNSKA
Gembická Mária (rod.Štorková) (LSR)   PADAROVCE
Gembická Mária (rod.Štorková) (SPF)   PADAROVCE
GEMBICKÁ Mária rod.Štorková (NV)(SPF)    DRAŽICE
Gembická Rozália (LSR)   PADAROVCE
GEMBICKÁ Rozália (NV)(SPF) DRAŽICE
Gembická Rozália (rod.Pádarová) (LSR) PADAROVCE
Gembická Rozália (rod.Pádarová) (SPF) PADAROVCE
Gembická Rozália (SPF)   PADAROVCE
GEMBICKÁ Rozália rod.Pádarová (NV)(SPF)   DRAŽICE
GEMBICKÁ Zlata (r.Gembická) (SPF)    ZACHAROVCE
Gembický Alexander (LSR) PADAROVCE
GEMBICKÝ Alexander (NV)(SPF) DRAŽICE
Gembický Alexander (SPF) PADAROVCE
GEMBICKY Gabriel (1) (SPF)    ZACHAROVCE
GEMBICKY Ján (SPF)     ZACHAROVCE
Gembický Jozef (Izsák) (LSR)   PADAROVCE
Gembický Jozef (Izsák) (SPF)   PADAROVCE
GEMBICKÝ Jozef Izsák (NV)(SPF)DRAŽICE
GEMERSKÉ Malohontské (Družstvo), Figa (SPF) FIGA
GEMERSKO Malohontské (Družstvo) (SPF)    JESENSKÉ
GEMEŠOVÁ Gabriela (r.Takáčová) (SPF) HNÚŠŤA
GENČIOVÁ Želmíra (r.Vinczeová,m.Arnold) (LSR)    GORTVA
GENGEOVÁ Aranka (r.Bozóová) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
GENGEOVÁ Aranka (r.Bozóová, m.Štefan) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
GENSKÝ František (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
GENYE Ján (SPF) HUSINÁ
GERBOŠ Ján (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
GERBOŠ Michal (ž.Zuzana r.Antalová) (SPF)  LEHOTA NAD RIMAVICOU
GERBOŠ Štefan (SPF)    LEHOTA NAD RIMAVICOU
GERBOŠOVÁ Juliana (SPF)LEHOTA NAD RIMAVICOU
GERBOŠOVÁ Mária (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
Gerec Ján (LSR)   HOSTIŠOVCE
Gerec Ján (SPF)   HOSTIŠOVCE
GÉRECZ Ján (SPF) KALOŠA
GÉRECZ Štefan (SPF)    BARCA
GÉRECZOVÁ Juliana (SPF) VALICE
GERENCSÉNYIOVÁ Ida (SPF)     BÁTKA
GERÉNYIOVÁ Helena (rod. Jačavská) (SPF)   RADNOVCE
GERGÉLOVÁ Zuzana (r.Hubajová,m.Pavol) (SPF)     RIEČKA
GERGELY Július (SPF)    ČÍŽ
GERGELY Ladislav (nar.5.8.1945,zomrel) (SPF) LENKA
GERGELY Ľudovit (SPF) ČÍŽ
GERGELY Štefan (ml.) (SPF)     VALICE
GERIAK Ján (m.Anna r.Štecková,Jesenské 298) (SPF) JESENSKÉ
GERIAKOVÁ Anna (r.Štecková,Jesenské 298) (SPF)   JESENSKÉ
GERMÁNIOVÁ Emília (SPF)      RIMAVSKÉ ZALUŽANY
GESCHEITOVÁ Irma (SPF) MARTINOVÁ
GESKO Michal (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
GESKOVÁ Alžbeta (r.Jaszová Vamosbalog) (SPF)UZOVSKÁ PANICA
Geško Emil (SPF)   HOSTIŠOVCE
Geško Ján (SPF)    VEĽKÝ BLH
Geško Michal (SPF) VEĽKÝ BLH
Geško Ondrej (LSR) VEĽKÝ BLH
Geško Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
Gešková Alžbeta (rod.Jászová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
GEŠKOVÁ Gizela (SPF)    POTOK
Gešková Juliana (rod.Orosová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Gešková Margita (rod.Polóniová) (SPF)  HOSTIŠOVCE
Gešková Zuzana (LSR)    HOSTIŠOVCE
GEŠKOVÁ Zuzana (r.Židová / Martinová /) (SPF) POTOK
Gešková Zuzana (rod.Gečeová) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Gešková Zuzana (rod.Gečeová) (SPF)    HOSTIŠOVCE
Gešková Zuzana (SPF)    HOSTIŠOVCE
GEŠO Ján (syn neb.Jána) (SPF)   ŠPANIE POLE
GEŠO Viliam (SPF) ŠPANIE POLE
GEŠO Vojtech (syn neb.Jána) (SPF) ŠPANIE POLE
GEŠOVÁ Gizela (dcéra neb. Jána) (SPF) ŠPANIE POLE
GEŠOVÁ Mária (dcéra neb.Jána) (SPF)   ŠPANIE POLE
GIBALA Ilona (/Jozefova/ r.Plavucha) (SPF)  HUSINÁ
GIBALA Martin (SPF)     HODEJOV
GIBALOVÁ Mária (r.Kmeťová) (SPF)     HODEJOV
GIBLÁK Ján (SPF) JANICE
GICZEIOVÁ Juliana (r.Gazdaová/Ján/) (SPF)   KALOŠA
Gierec Ján (LSR)   VEĽKÝ BLH
Gierec Jozef (SPF) VEĽKÝ BLH
Gierec Štefan (LSR) HOSTIŠOVCE
Gierecová Jolana (rod.Kuďelová) (LSR)  HOSTIŠOVCE
Gierecová Jolana (rod.Kuďelová) (SPF)  HOSTIŠOVCE
Giertli Anton (SPF) HOSTIŠOVCE
Giertli Ján (SPF)   HOSTIŠOVCE
Giertli Jozef (SPF) HOSTIŠOVCE
Giertli Martin (SPF) HOSTIŠOVCE
Giertli Štefan (SPF) HOSTIŠOVCE
Giertliová Amália (rod.Kováčová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Giertliová Anna (rod.Švantnerová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Giertliová Anna (rod.Švantnerová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Giertliová Petronela (SPF) HOSTIŠOVCE
GIERTLIOVÁ Verona (r.Katreniaková) (SPF)   KRASKOVO
Gledura Gejza (m Gábriová Anna /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Glédura Gejza (SPF) CHANAVA
Glédura Július (SPF) CHANAVA
Glédura Michal (SPF)    CHANAVA
Glédura Peter (SPF) CHANAVA
Glédurová Barbora (rod.Sziveczová) (SPF) CHANAVA
Glédurová Mária (SPF)   CHANAVA
GLEDUROVÁ Priška (r.Gecseová) (SPF) BARCA
GÓBIS Ján (SPF)   VČELINCE
GÓBISOVÁ Helena (r.Koósová) (SPF)    BARCA
GÓBISOVÁ Rozália (SPF) VČELINCE
GOBOLOŠOVÁ Malvína (rod.Rybková) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
GOCSOVÁ Helena (r.Basilidesová) (SPF) VALICE
GÓCZA Ján (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
GÓCZA Ondrej (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
GÖDÉR Jozef (SPF) VČELINCE
GÖDÉR Ladislav (3) (SPF) VČELINCE
GODÉR Ladislav (SPF)    LENKA
GÖDER Ladislav (SPF)    LENKA
GODÉR Ľudovít (maloletý) (SPF) LENKA
GÖDÉR Ľudovít (SPF)    VČELINCE
GÖDÉROVÁ Helena (rod. Ádámová) (SPF)     VČELINCE
GODÉROVÁ Helena (SPF) LENKA
GÖDEROVÁ Helena (SPF) LENKA
GÖDÉROVÁ Helena (SPF) VČELINCE
GODÉROVÁ Irena (r.Egyudová,muž Štefan) (SPF)     LENKA
GÖDÉROVÁ Irena (rod. Együdová) (SPF) VČELINCE
GODÉROVÁ Júlia (SPF) LENKA
GÖDEROVÁ Júlia (SPF) LENKA
GÖDÉROVÁ Júlia (SPF) VČELINCE
GODOR Ján (SPF) HRACHOVO
GODOROVÁ Júlia (r.Krištofová vd.,11.7.1902), Hrachovo 63 (SPF) HRACHOVO
GODOROVÁ Ružena (27.11.1936), Hrachovo 3 (SPF) HRACHOVO
GOIRKOVÁ Alžbeta (r.Andóová,m.Ján) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
GOLIÁŠOVÁ Irma (maloletá) (SPF)     LENKA
GOLJAN Jozef (SPF)RIMAVSKÉ ZALUŽANY
GOMBAL Štefan (SPF)    HRACHOVO
GOMBALA Ján (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
GOMBALOVÁ Anna (r. Gondová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
GÖMBÉROVÁ Mária (r.Lukáčová) (SPF) HUBOVO
Gomboš František (SPF)   DRAŽICE
Gomboš Jozef (SPF) DRAŽICE
Gomboš Ladislav (SPF)   DRAŽICE
Gomboš Michal (SPF)    DRAŽICE
Gomboš Štefan (SPF) DRAŽICE
Gombošová Alžbeta (rod.Hanková) (SPF) DRAŽICE
Gombošová Barbora (SPF) DRAŽICE
GOMBOŠOVÁ Juliana (r.Nemešová) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
GOMORI Július (SPF)    HAJNÁČKA
GOMORI Martin (SPF)    HAJNÁČKA
GOMORI Štefan (SPF)    HAJNÁČKA
GOMORI Vojtech (SPF)    HAJNÁČKA
GOMORIOVÁ Gizela (r.Markuszová) (SPF)     HAJNÁČKA
GOMORIOVÁ Zuzana (SPF)       HAJNÁČKA
GONDA Imrich (SPF)     RIMAVSKÁ BAŇA
Gonda Ján (SPF)    HOSTIŠOVCE
GONDA Ján (st.) (SPF)    LEHOTA NAD RIMAVICOU
Gonda Jozef (LSR) HOSTIŠOVCE
GONDA Jozef (ml.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
GONDA Jozef (SPF) GEMERČEK
Gonda Pavol (SPF) HOSTIŠOVCE
GONDÁŠ Juraj (č.296,Ožďany) (SPF)     OŽĎANY
GONDÁŠ Pavol (slo., syn Pavla) (LSR)    HODEJOV
GONDÁŠ Pavol (slo., syn Pavla) (SPF)    HODEJOV
GONDOVÁ Alžbeta (SPF) OŽĎANY
GONDOVÁ Anna (r.Juhaniaková) (SPF) JESENSKÉ
GONDOVÁ Helena (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
GONDOVÁ Katarína (nar.26.11.1908) (SPF)      LEHOTA NAD RIMAVICOU
Gondová Mária (LSR)     HOSTIŠOVCE
GONDOVÁ Mária (r.Jackuliaková) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
Gondová Mária (SPF)     HOSTIŠOVCE
GONDOVÁ Pavlína (r.Novodomská,13.7.1907), Malá stanica 63 Jesenské (SPF)
    RIMAVSKÉ ZALUŽANY
GONŠOR Karol (SPF)     ŠTRKOVEC
GONŠOROVÁ Mária (r.Furješová) (SPF) ŠTRKOVEC
GORÁS Michal (ž.Zuzana r.Želiarová) (SPF)     LEHOTA NAD RIMAVICOU
GORÁSOVÁ Júlia (maloletá,dcéra Jozefa,zomrela) (SPF) GORTVA
GORÁSOVÁ Zuzana (r.Želiarová/muž Michal/) (SPF)    LEHOTA NAD RIMAVICOU
GÓRÁSZ Jozef (SPF)     HODEJOV
GÓRÁSZ Ladislav (SPF)    HODEJOV
GÓRÁSZ Štefan (SPF)     HODEJOV
GÓRÁSZOVÁ Gizela (r.Kovácsová) (SPF) HODEJOV
GÓRÁSZOVÁ Mária (r.Szabóová/muž Andrej/) (SPF)     BLHOVCE
Gorta Alexander (SPF)    VEĽKÝ BLH
Gorta Ján (Bolló) (LSR)   VEĽKÝ BLH
Gorta Ján (Bolló) (SPF)   DRAŽICE
Gorta Ján (LSR)    VEĽKÝ BLH
Gorta Ján (SPF)    DRAŽICE
Gorta Jozef (SPF)   DRAŽICE
Gorta Ladislav (LSR) VEĽKÝ BLH
Gorta Ladislav (nar.3.12.1920 Dražice č.34) (SPF) DRAŽICE
Gorta Ladislav (SPF) DRAŽICE
Gorta Ľudovít (nar.26.6.1909 Dražice č.5) (SPF) DRAŽICE
Gorta Ľudovít (SPF) DRAŽICE
Gorta Michal (LSR) VEĽKÝ BLH
Gorta Michal (SPF) DRAŽICE
Gorta Mikuláš (SPF) DRAŽICE
Gorta Ondrej (Bende) (LSR) VEĽKÝ BLH
Gorta Ondrej (Bende) (SPF) DRAŽICE
Gorta Ondrej (Bolló) (LSR) VEĽKÝ BLH
Gorta Ondrej (Bolló) (SPF) DRAŽICE
Gorta Pavol (Bende) (SPF) DRAŽICE
Gorta Pavol (Bolló) (LSR) VEĽKÝ BLH
Gorta Pavol (Bolló) (SPF) DRAŽICE
Gorta Pavol (Lovaš) (LSR) VEĽKÝ BLH
Gorta Pavol (Lovaš) (SPF) DRAŽICE
Gorta Pavol (LSR) VEĽKÝ BLH
Gorta Pavol (SPF) DRAŽICE
Gorta Pavol (Šikó) (SPF)   DRAŽICE
Gorta Štefan (LSR) VEĽKÝ BLH
Gorta Štefan (SPF) DRAŽICE
Gorta Valentín (SPF) DRAŽICE
GORTAOVÁ Albina (vd.r.Lenartová) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
GORTAOVÁ Mária (r.SZAMBOKOVÁ /BÁLINTOVÁ/) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Gortová Albína (rod.Lénartová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Gortová Albína (rod.Lénártová, vd.) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gortová Amália (LSR)     VEĽKÝ BLH
GORTOVÁ Amália (SPF) DRAŽICE
Gortová Apolónia (LSR)    VEĽKÝ BLH
Gortová Apolónia (SPF)    DRAŽICE
Gortová Barbora (rod.Vargová) (SPF)    DRAŽICE
Gortová Barbora (SPF)    DRAŽICE
Gortová Irena (rod.Pásztorová) (LSR)    VEĽKÝ BLH
Gortová Júlia (rod.Tóthová, Katona) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gortová Juliana (rod.Lénartová) (SPF)   DRAŽICE
Gortová Juliana (SPF)    DRAŽICE
Gortová Katarína (rod.Ibošová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Gortová Katarína (rod.Ibošová, Bolló) (SPF)   DRAŽICE
Gortová Katarína (rod.Ibošová, Boló) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gortová Katarína (rod.Lénartová, Lovaš) (SPF)  DRAŽICE
Gortová Margita (rod.Šonkolyová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gortová Margita (SPF)    DRAŽICE
Gortová Margita (Šikó) (SPF)    DRAŽICE
Gortová Mária (rod.Zsámboková, Bálintová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gortová Mária (rod.Žamboková) (SPF)    DRAŽICE
Gortová Mária (rod.Žamboková, Valent) (SPF)   DRAŽICE
GOTLIEBOVÁ Amália (Klein) (SPF)      KLENOVEC
GOTTFRIEDOVÁ Alžbeta (rod. Grossmannová) (SPF) FIGA
Gottlieb Filip (SPF) HOSTIŠOVCE
Gottlieb Herman (SPF)    HOSTIŠOVCE
Gottlieb Lipót (SPF) HOSTIŠOVCE
Gottlieb Móric (LSR) HOSTIŠOVCE
Gottlieb Móric (SPF) HOSTIŠOVCE
Gottliebová Juliana (LSR) HOSTIŠOVCE
Gottliebová Juliana (rod.Schvarcová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Gottliebová Juliana (SPF) HOSTIŠOVCE
Göz Ondrej (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
GOZ Ondrej (zomrel) (SPF) JESENSKÉ
GRÁNITZ Ján (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
GRÁNITZOVÁ Jolana (r. Sojková) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
Grébec Ján (LSR)   HOSTIŠOVCE
Grébec Ján (SPF)   HOSTIŠOVCE
GRECSO Ján (ml.) (SPF) KRASKOVO
GREČOVÁ Emília (SPF) KRASKOVO
GREČOVÁ m. Ondrej (SPF) KRASKOVO
GREDULOVÁ Priška (r.Gecseová) (SPF) IVANICE
GREGAN Ján (SPF) POPROČ
GREGAN Michal (1) (SPF) POPROČ
Gregan Michal (LSR) LUKOVIŠTIA
GREGAN Michal (SPF)     POPROČ
GREGANOVÁ Mária (r.Valová /Michalová/ Miklo) (SPF)      POPROČ
GREGANOVÁ Mária (r.Valová /Michalová/) (SPF)      POPROČ
GREGANOVÁ Mária (r.Valová) (SPF)     POPROČ
GREGOR Pavol (1) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
Gregorcová Júlia (rod.Antalová, m.Ján, Kalman Horné Zahorany č.8) (LSR)
   LUKOVIŠTIA
Gregorcová Júlia (rod.Antalová, m.Ján, Kalman Horné Zahorany č.8) (SPF)
   LUKOVIŠTIA
Gregorcová Mária (rod.Antalová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Gregorcová Mária (rod.Antalová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Gregorcová Mária (rod.Antalová, m.Ondrej Horné Zahorany č.1) (LSR) LUKOVIŠTIA
Gregorcová Mária (rod.Antalová, m.Ondrej Horné Zahorany č.1) (SPF) LUKOVIŠTIA
Gregorec Ján (LSR) LUKOVIŠTIA
Gregorec Ján (SPF) HOSTIŠOVCE
GREGOREC Ondrej (m.Zuzana r.Brndiarová) (SPF)     HNÚŠŤA
Gregorec Pavol (LSR)    HOSTIŠOVCE
Gregorec Pavol (neb.) (SPF) HOSTIŠOVCE
Gregorec Pavol (SPF) HOSTIŠOVCE
Gregorecová Mária (rod.Antalová) (SPF) BUDIKOVANY
GREGOROVÁ Emília (r.Striežovská) (LSR)     HNÚŠŤA
GREGOROVÁ Emília (r.Striežovská) (SPF)     HNÚŠŤA
GREGOROVÁ Mária (r. Prokešová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
GREGUŠ Július (Dr.) (SPF) ROVNÉ
GREKSA Ján (Petrík) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
GRENDEL Ján (1) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
GRENDEL Ján (SPF)RIMAVSKÉ BREZOVO
GRENDEL Ľudovít (Revúca 050 01) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
Grendel Martin (LSR)    KROKAVA
Grendel Martin (SPF) KROKAVA
GRENDEL Michal (SPF) HNÚŠŤA
Grendel Ondrej (SPF) KROKAVA
Grendelová Judita (Brsko) (SPF)  HNÚŠŤA
GRENDELOVÁ Mária (SPF)       HNÚŠŤA
GRENDELOVÁ Zuzana (r.Likierová) (SPF)      HNÚŠŤA
Grendelová Zuzana (rod.Balašková) (SPF) HNÚŠŤA
Grendelová Zuzana (rod.Remperová) (LSR)     KROKAVA
Grendelová Zuzana (rod.Remperová) (SPF) KROKAVA
Grendelová Zuzana (SPF) HNÚŠŤA
GRIEGER Jozef (m.Mária r.Szekeresová) (SPF) JESENSKÉ
GRIEGER Štefan (m.Mária r.Purdeková) (SPF)   JESENSKÉ
GRIEGEROVÁ Juliana (r.Borosová) (SPF) JESENSKÉ
GRÍGER Jozef (SPF) JESENSKÉ
GRLICKÁ Mária (r.Antalová/muž Gregor/) (SPF) KLENOVEC
GRLICKÝ Gregor (ž.Mária r.Fiľová zom.10.2.1982) (SPF)  KLENOVEC
GROSS Armín (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
GROSS Šimon (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
GROSSMAN Vojtech (SPF) KLENOVEC
GROSSMANN Bedrich (mal.) (SPF)     FIGA
GROSSMANN Ervin (mal.) (SPF) FIGA
GROSSMANN Gustáv (mal.) (SPF) FIGA
GROSSMANN Jozef (SPF) FIGA
GROSSMANN Richard (mal.) (SPF)     FIGA
GROSSMANN Samuel (SPF)      KLENOVEC
GROSSMANN Tibor (mal.) (SPF) FIGA
GROSSMANN Viliam (SPF)      KLENOVEC
GROSSMANNOVÁ Anna (mal.) (SPF)     FIGA
GROSSMANNOVÁ Jolana (SPF) KLENOVEC
GROSSMANNOVÁ Lili (mal.) (SPF)     FIGA
GROSSMANNOVÁ Margita (SPF) KLENOVEC
GROSSMANOVÁ Mária (r.Schwarczová) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
GROSZMANOVÁ Mária (r.Schwarcová) (SPF) KALOŠA
Gröz Ondrej (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Grözová Irena (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
GRSSMANOVÁ Emma Lili (mal.) (SPF) FIGA
GRULYO Ján (Bundáš) (SPF)     JESENSKÉ
Grunfeld Jakub (LSR)    KROKAVA
Grunfeld Jakub (SPF) KROKAVA
Grunfeld Ľudovít (Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Grunfeld Ľudovít (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
GRUSS Koloman (mladší) (SPF) HNÚŠŤA
GRUSSOVÁ Irena (SPF)    HNÚŠŤA
GUBALA Alexander (1) (SPF)    KALOŠA
GUBALA Alexander (SPF) GEMERČEK
GUBALA Jozef (m.Mária r.Šáleková,mladší,zomrel) (SPF)  GORTVA
GUBALA Jozef (m.Verona r.Gembická,zomrel) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
GUBALA Vendelín (m.Mária r.Randlisekova) (SPF)   ŠTRKOVEC
GUBALOVÁ Helena (r.Stríčková) (SPF) GEMERČEK
GUBALOVÁ Mária (nar.3.3.1900) (SPF) ŠTRKOVEC
GUBALOVÁ Mária (r.Adlerová) (SPF)    HODEJOV
GUBALOVÁ Mária (r.Randliseková) (SPF)    ŠTRKOVEC
GUBALOVÁ Mária (r.Šáleková,m.Jozef,zomrela) (SPF) GORTVA
GUBALOVÁ Rozália (r.Padárová) (SPF) HODEJOV
GUBALOVÁ Terézia (vd.r.Štullerová) (SPF)   KALOŠA
GUBALOVÁ Verona (r.Gembická,m.Jozef,zomrela) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Gubčo Ján (SPF)   LIPOVEC
Gubčo Július (LSR) LIPOVEC
Gubčo Július (SPF) LIPOVEC
Gubčová Zuzana (rod.Bugárová) (LSR)   LIPOVEC
Gubčová Zuzana (rod.Bugárová) (SPF)   LIPOVEC
GUBICSKOVÁ Alžbeta (r.Renčoková vd.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
GUBIČKO Dionýz (SPF) VČELINCE
GULACSIOVÁ Terézia (r.Vargová) (SPF) ŠIRKOVCE
Gulacsyová Alžbeta (rod.Gulacsyová) (SPF)  PETROVCE
Gulacsyová Helena (rod.Jesenská) (SPF) PETROVCE
Gulacsyová Margita (SPF) PETROVCE
Gulacsyová Mária (Helena) (SPF) PETROVCE
GULÁŠ Adolf (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
GULÁŠOVÁ Mária (r.Milianová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
GULYÁS Alexander (SPF) VČELINCE
GULYÁS Augustín (SPF) VČELINCE
GULYÁS František (SPF) HUBOVO
GULYÁS Gustáv (SPF)    HUBOVO
GULYÁS Ján (SPF) VČELINCE
GULYÁS Július (SPF)    VČELINCE
GULYÁS Samuel (mal.1940) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
GULYÁSOVÁ Alžbeta (manž. Farkas) (SPF)     VČELINCE
GULYÁSOVÁ Barbora (r.Čáková) (SPF) HUBOVO
GULYÁSOVÁ Barbora (rod. Tannerová) (SPF) VČELINCE
GULYÁSOVÁ Mária (mal.1940) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
GULYÁSOVÁ Zuzana (r.Demeterová) (SPF)     HUBOVO
GULYÁŠOVÁ Barbora (r.Čáková) (SPF) LENKA
GURTLIOVÁ Anna (r.Fačková,vdova) (SPF)     HNÚŠŤA
GUTKOVSZKYOVÁ Mária (Bárdy) (SPF) HUBOVO
Gy Czizi Ľudovít (m Konczová Alžbeta /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
GYEMESOVÁ Margita (r.Juhászová) (SPF)     ŽÍP
GYÉN Július (LSR) OŽĎANY
GYÉN Július (SPF) OŽĎANY
GYÉN Zigmund (LSR)     OŽĎANY
GYÉN Zigmund (SPF)     OŽĎANY
GYENES Bodon (SPF)     RADNOVCE
GYENES Ján (SPF) DRŇA
GYENES Koloman (SPF) DRŇA
GYENES Koloman (ž.Margita r.Nagyová) (SPF) CHRÁMEC
GYENESOVÁ Helena (r.Szabóová/muž František/) (SPF) BLHOVCE
GYENESOVÁ Magdaléna (SPF) DRŇA
GYENESOVÁ Magdolna (SPF)      CHRÁMEC
GYENESOVÁ Margita (r.Nagyová/muž Koloman/) (SPF) CHRÁMEC
GYENESOVÁ Mária (r.Jéneyová m.Ján) (SPF) JANICE
Gyeneš Barnabáš (SPF)   CHANAVA
Gyerec Ján (SPF)  HOSTIŠOVCE
GYOGYOVÁ Mária (r.Szamboková vd m.štefan) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
GYÖKÉR Ján (SPF) HUBOVO
GYÖMBÉR Pavel (ml.) (SPF)     HUBOVO
GYÖMBÉR Pavel (SPF)    HUBOVO
GYÖMBÉROVÁ Gizela (r.Tóth/Ján/) (SPF)     ČÍŽ
GYÖMBÉROVÁ Hermína (r.Makšiová nar.3.12.1922,zom.13.12.1999) (SPF)
   GEMERSKÉ MICHALOVCE
GYÖMBÉROVÁ Júlia (r.Sonkolyová) (SPF)     ČÍŽ
GYÖMBÉROVÁ Juliana (r.Oláhová) (SPF)      HUBOVO
GYÖMBÉROVÁ Mária (r.Rásiová /Pavel/) (SPF) HUBOVO
GYÖMBÉROVÁ Mária (r.Rásiová,m.Pavel) (SPF) LENKA
Gyorgy Alexander (SPF)   CHANAVA
GYÖRGY Anton (SPF) a GYÖRGYOVÁ Juliana (r. Šerešová) RIMAVSKÁ SOBOTA
Gyorgy Arpád (zomrel 10.4.1944) (SPF) CHANAVA
Gyorgy Ján (SPF)  VEĽKÝ BLH
György Ján (SPF)  VEĽKÝ BLH
Gyorgy Ján (zomrel 9.5.1965) (SPF) CHANAVA
GYORGY Juraj (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
György Juraj (SPF) VEĽKÝ BLH
György Ľudovít (SPF)    VEĽKÝ BLH
György Ondrej (Pavol) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Gyorgy Štefan (SPF) CHANAVA
GYÖRGY Štefan (SPF)    VALICE
Györgyová Alžbeta (rod.Fodorová, Nagy) (SPF) VEĽKÝ BLH
Györgyová Aranka (SPF)   VEĽKÝ BLH
Györgyová Aurélia (Hanka) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gyorgyová Barbora (SPF) CHANAVA
GYÖRGYOVÁ Ida (r.Ujpálová) (SPF)    KESOVCE
Gyorgyová Ida (rod.Ujpálová) (SPF)   CHANAVA
Gyorgyová Júlia (SPF)   CHANAVA
Györgyová Júlia (SPF)   VEĽKÝ BLH
GYORGYOVÁ Mária (r.SZAMBOKOVA/STEFANCOVA/) (SPF)       UZOVSKÁ
PANICA
Gyorgyová Mária (rod.Zsámboková) (SPF) VEĽKÝ BLH
Györgyová Mária (rod.Zsámboková) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gyorgyová Mária (rod.Zsámboková, vd m.štefan) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gyorgyová Zlata (SPF)   VEĽKÝ BLH
GYUNESOVÁ Ammália (Bodi-Fejesová) (SPF) BÁTKA
GYURÁN Alexander (SPF) FIGA
GYURÁN Elemér (SPF)    FIGA
GYURÁN Ivan (SPF)     FIGA
GYURÁN Jozef (č.d. 51/1900) (SPF)    FIGA
GYURÁN Ľudevít (SPF)    FIGA
GYURÁN Pavel (ml.) (SPF) FIGA
GYURÁN Štefan (SPF)    FIGA
GYURÁNOVÁ Barbora (rod. Juhászová) (SPF) FIGA
GYURÁNOVÁ Etela (rod. Jávorszká) (SPF)     FIGA
GYURÁNOVÁ Juliana (rod. Priczová) (SPF)    FIGA
GYURÁNOVÁ Mária (rod. Fodorová) (SPF)     FIGA
GYURÁNOVÁ Terézia (rod. Micskiová, zomrela) (SPF) FIGA
Gyúre Ján (SPF)   VEĽKÝ BLH
Gyure Mikuláš (SPF) VEĽKÝ BLH
Gyúre Mikuláš (SPF) VEĽKÝ BLH
Gyureová Barbora (Poznan) (SPF) VEĽKÝ BLH
Gyureová Barbora (rod.Poznánová) (SPF) VEĽKÝ BLH
GYURGE Mikuláš (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
GYURGYÍK Pavel (SPF) HODEJOV
GYURGYÍK Štefan (k.ž.Margita r.Molnárová) (SPF)   HODEJOV
GYURGYÍKOVÁ Margita (r.Molnárová) (SPF) HODEJOV
GYURICSKA Ladislav (SPF)      STUDENÁ
GYURICZOVÁ Vilma (r.Bysztránszka) (SPF)    HODEJOV
Gyuris Ján (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Haášová Júlia (rod.Vitézová, Jolenová, Golema, m.Samuel Vyšná Pokoradz) (SPF)
    LUKOVIŠTIA
HABALOVÁ Mária (r.Slamková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HABÁN Ján (st.mal.1902) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HABÁN Ondrej (nar.10.02.1918,zom.18.01.2001) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HABAN Ondrej (ž. Barbora Karhutová) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
HABÁN Pavel (ml.ž.Mária r.Pásztorová) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
HABÁN Pavol (nar.25.03.1916) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
HABANOVÁ Barbora (r. Pásztorová) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
HABÁNOVÁ Barbora (zom.09.01.1971) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HABANOVÁ Mária (r. Pavellová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HABÁNOVÁ Mária (zom.04.01.1972) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
HABÁNOVÁ Mária, Rimavské Janovce (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
HABÁNOVÁ Zuzana (r.Andriková,nar.19.03.1891,zom.4.01.1988) (SPF)      RIMAVSKÁ
SOBOTA
HABANYOVA Mária (r.Malkuszova/Michal/) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
HABARTIKOVÁ Margita (r.Bitalová,nar.21.3.1920) (SPF)     HNÚŠŤA
Hábelová Zuzana (LSR)    KROKAVA
Hábelová Zuzana (rod.Zajacová) (LSR)    KROKAVA
Hábelová Zuzana (rod.Zajacová) (SPF)    KROKAVA
HABODÁS Alexander (Futo,m.Anna r.Zagyiová) (SPF) GORTVA
HABODÁS Alexander (Futo,m.Mária r.Habodásová) (SPF)      GORTVA
HABODÁS Alexander (SPF)       GORTVA
HABODÁS Augustín (m.Hermína r.Láskavá) (SPF)      GORTVA
HABODÁS Bartolomej (m.Šarlota r.Zagyiová,Kanta) (SPF)     GORTVA
HABODÁS Ján (m.Margita r.Balogová,čaptavý) (SPF) GORTVA
HABODÁS Ján (m.Viktoria r.Borbásová) (SPF) GORTVA
HABODÁS Ľudovít (m.Brigita r.Borbásová) (SPF)     GORTVA
HABODÁS Štefan (m.Barbora r.Borbášová,istok) (SPF) GORTVA
HABODÁS Štefan (m.Júlia r.Borbášová,Pukoš) (SPF)    GORTVA
HABODÁSZ Anton (čaptavý) (SPF)       GORTVA
HABODÁSZ Augustín (SPF)       GEMERČEK
HABODÁSZ Gustáv (SPF) GEMERČEK
HABODÁSZ Ján (istok) (SPF)     GORTVA
HABODÁSZ Jozef (mal.) (SPF)     GEMERČEK
HABODÁSZ Jozef (SPF) GEMERČEK
HABODÁSZ Ľudovít (mal.) (SPF) GEMERČEK
HABODÁSZ Ľudovít (SPF) GEMERČEK
HABODÁSZ Štefan (SPF) GEMERČEK
HABODÁSZ Vojtech (SPF) GEMERČEK
HABOVČÍK Ján (m.Zuzana r.Hiblerová) (SPF) a HABOVČÍKOVÁ Zuzana
(vd.,r.Hiblerová,nar.21.8.1928,zomrela)  LENKA
HACSI Alexander (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
HACSI Ján (manž.JULIANNA VITÁLYUSOVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HACSI Ján (nar.22.12.1942 Uzovská Panica) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
HACSI Ján (pkv 841) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HACSI Ján (SPF)    KALOŠA
HACSI Ladislav (SPF)     KALOŠA
HACSI Samuel (SPF)UZOVSKÁ PANICA
HACSI Sandor (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Hacsi Štefan (Pászi) (SPF) VEĽKÝ BLH
HACSI Štefan (SPF) KALOŠA
HACSI Zoltán (SPF) KALOŠA
HACSIOVÁ Alžbeta (r.Szarvašová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HACSIOVÁ Barbara (r.NEMETHOVÁ m.JOZEF) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HACSIOVÁ Helena (r.Miklovicsová,muž Dezider) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HACSIOVÁ Juliana (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HACSIOVÁ Margita (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HACSIOVÁ Rozália (r. Fodorová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HACSIOVÁ Rozália (r.SIKOVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HACSIOVÁ Rozália (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HACSIOVÁ Serena (mal.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HACSIOVÁ Zuzana (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HAČIOVÁ Helena (r.Miklovičová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HADŽEGA Ján (Abovce) (SPF)     KRÁĽ
HADŽEGA Juraj (Abovce) (SPF) KRÁĽ
HADŽEGA Michal (Abovce) (SPF) KRÁĽ
HADŽEGA Pavel (Abovce) (SPF) KRÁĽ
Hain Ľudovít (SPF) VEĽKÝ BLH
Hainová Štefánia (rod.Szabová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
HAJDÁROVÁ Mária (r.Deáková,m.Ján) (SPF)      VEČELKOV
Hajdú Alexander (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Hajdú František (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Hajdu Jozef (m Orbánová Helena /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Hajdu Ľudovít (m Orszaczkyová Mária /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Hajdú Martin (SPF) PADAROVCE
Hajdú Vojtech (m Bálintová Priška /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Hajdúk Ondrej (Fabián) (SPF)    HOSTIŠOVCE
Hajdúk Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Hajdúk Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
Hajdúková Zuzana (rod.Kováčová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Hajdúková Zuzana (rod.Kováčová) (SPF) HOSTIŠOVCE
HAJDUOVÁ Borbála (r.SZASZALI ELEK/ŠTEFANOVÁ/) (SPF)       UZOVSKÁ
PANICA
Hajduová Borbála (rod.Szaszali, Elek, Štefanová) (SPF) VEĽKÝ BLH
HAJDUOVÁ Mária (ELEK) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HAJDÚOVÁ Zuzana (r.Lukácsová/muž Štefan/) (SPF) BARCA
HAJES Ondrej (SPF) VČELINCE
HAJNÍKOVÁ Zuzana (r.Dovalová) (SPF) KLENOVEC
HAJTÓOVÁ Mária (r.Szabóová) (SPF)     ABOVCE
HÁKOVÁ Mária (r.Vargová,m.Jozef) (SPF)      NEPORADZA
HALAJ Ján (SPF)    GEMERČEK
HALAJ Martin (SPF) GEMERČEK
HALAJ Mikuláš (/k.ž.Emília/) (SPF)     POTOK
HALAJOVÁ Emília (r.Hronecová) (SPF) POTOK
HALAJOVÁ Paulína (r.Olšiaková) (SPF) GEMERČEK
HALASSYOVÁ Zuzana (r.Takácsová/muž Juraj/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Halász Ján (LSR)   HOSTIŠOVCE
Halász Jozef (LSR) HOSTIŠOVCE
HALÁSZ Jozef (ml.) (SPF) VČELINCE
HALÁSZ Jozef (st.) (SPF) VČELINCE
HALÁSZ Štefan (dr.) (SPF) VČELINCE
HALÁSZIOVÁ Estera (r.Bodonová) (LSR) NEPORADZA
HALÁSZIOVÁ Estera (r.Bodonová) (SPF) NEPORADZA
HALÁSZOVÁ Alžbeta (3.8.1953) (SPF) NOVÁ BAŠTA
Halászová Alžbeta (LSR)   HOSTIŠOVCE
Halászová Anna (rod.Köbölová) (SPF)   PETROVCE
HALÁŠOVÁ Estera (r.Bodonová) (SPF) KRÁĽ
HALUKA Pavel (č.322,Ožďany) (SPF)    OŽĎANY
HALUSKA Barnabáš (ž.Magdaléna r.Szabóová) (SPF) IVANICE
HALUSKOVÁ Alžbeta (r.Makovínyiová/muž Jozef/) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
HAMKO Jozef (SPF) BARCA
Hamkóová Alžbeta (r Czigányová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
HAMKOVÁ Zuzana (r.Orbánová/muž Štefan/) (SPF)     IVANICE
HÁMOS Anton (SPF)      GEMERSKÉ MICHALOVCE
HÁMOS Antonín (SPF)     KALOŠA
HÁMOS Ladislav (Dr.) (SPF)    HUBOVO
HÁMOSOVÁ Aglája (r.Keiszlerová) (SPF) GEMERČEK
HÁMOŠ Ján - ulickej (SPF) KLENOVEC
HÁMOŠOVÁ Mária (r.Antalová) (SPF)    KLENOVEC
Hamvay Jozef (SPF) CHANAVA
HAMVAYOVÁ Inés (SPF) NEPORADZA
HAMVAYOVÁ Zuzana (r.Hubayová/Illés/) (SPF) HUBOVO
HANCSOVSKÝ Štefan (maloletý) (SPF) LENKA
HANCSOVSKÝ Vojtech (1) (SPF) LENKA
HANCSOVSKÝ Vojtech (maloletý) (SPF) LENKA
HANCSOVSKÝ Vojtech (SPF)     LENKA
HANČÁK Jozef (ž.Margita) (SPF) KALOŠA
HANČÁKOVÁ Margita (m.Jozef) (SPF) KALOŠA
HANČAR Stanislav (m.Anna r.Pečárková,Neporadza č.69) (LSR) NEPORADZA
HANČAR Stanislav (m.Anna r.Pečárková,Neporadza č.69) (SPF) NEPORADZA
HANES Ondrej (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
Hanes Rudolf (ž.Mária Mravcová Pustatina č.80 Lukovištia) (LSR)  LUKOVIŠTIA
Hanes Rudolf (ž.Mária Mravcová Pustatina č.80 Lukovištia) (SPF)  LUKOVIŠTIA
Hanesová Katarína (rod.Hanesová) (LSR) LUKOVIŠTIA
Hanesová Katarína (rod.Hanesová) (SPF) LUKOVIŠTIA
Hanesová Mária (Lukovištia) (LSR) LUKOVIŠTIA
Hanesová Mária (Lukovištia) (SPF) LUKOVIŠTIA
Hanesová Mária (rod.Rosinová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
HANGONYI Ladislav (ml.) (SPF) NOVÁ BAŠTA
HANGONYI Ladislav (SPF) NOVÁ BAŠTA
Hangonyi Ľudovít (/SPF/) (SPF)  VLKYŇA
HANGONYI Štefan (maloletý) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
HANGONYI Valent (SPF) NOVÁ BAŠTA
HANGONYIOVÁ Alžbeta (maloletá) (SPF)      NOVÁ BAŠTA
HANGONYIOVÁ Etela (maloletá) (SPF) NOVÁ BAŠTA
HANGONYIOVÁ Hermína (maloletá) (SPF)      NOVÁ BAŠTA
Hangonyiová Jolana (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
HANGONYIOVÁ Mária (maloletá) (SPF) NOVÁ BAŠTA
HANICOVÁ Zuzana (r.Szabo) (SPF)     ZACHAROVCE
Hank Eugen (LSR) PADAROVCE
HANK Eugen (NV)(SPF) DRAŽICE
Hank Eugen (SPF) PADAROVCE
HANK Ján (č.86,Ožďany) (SPF)    OŽĎANY
Hank Ondrej (LSR) PADAROVCE
HANK Ondrej (NV)(SPF) DRAŽICE
Hank Ondrej (SPF) PADAROVCE
Hank Štefan (LSR) PADAROVCE
HANK Štefan (mal.syn Dezidera) (SPF)  BLHOVCE
HANK Štefan (NV)(SPF) DRAŽICE
Hank Štefan (SPF) PADAROVCE
Hank Valent (LSR) PADAROVCE
HANK Valent (NV)(SPF) DRAŽICE
Hank Valent (SPF) PADAROVCE
Hankó Ján (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Hanková Alžbeta (LSR)    PADAROVCE
HANKOVÁ Alžbeta (NV)(SPF)     DRAŽICE
Hanková Alžbeta (rod.Dudášová) (LSR) PADAROVCE
Hanková Alžbeta (rod.Dudášová) (SPF)  PADAROVCE
Hanková Alžbeta (SPF)    PADAROVCE
HANKOVÁ Alžbeta rod.Dudášová (NV)(SPF)    DRAŽICE
Hanková Barbara (LSR)    PADAROVCE
HANKOVÁ Barbara (NV)(SPF)     DRAŽICE
Hanková Barbara (SPF)    PADAROVCE
Hanková Helena (LSR)    PADAROVCE
HANKOVÁ Helena (NV)(SPF)      DRAŽICE
Hanková Helena (SPF)    PADAROVCE
Hankóvá Hermina (r Hankóová vd /SPF/) (SPF) VLKYŇA
HANKOVÁ Jolana (mal.dcéra Dezidera) (SPF)  BLHOVCE
Hanková Juliana (rod.Lénartová) (SPF)  DRAŽICE
Hanková Katarína (rod.Balážová) (LSR) PADAROVCE
Hanková Katarína (rod.Balážová) (SPF)  PADAROVCE
Hanková Katarína (rod.Barányiová) (LSR) PADAROVCE
Hanková Katarína (rod.Barányiová) (SPF) PADAROVCE
Hanková Katarína (rod.Szabová) (LSR)  PADAROVCE
Hanková Katarína (rod.Szabová) (SPF)  PADAROVCE
HANKOVÁ Katarína rod.Balážová (NV)(SPF)   DRAŽICE
HANKOVÁ Katarína rod.Barányiová (NV)(SPF) DRAŽICE
Hanková Mária (rod.Kováčová) (SPF)   DRAŽICE
Hanková Mária (rod.Kováčová, Panna) (LSR)  PADAROVCE
Hanková Mária (rod.Kováčová, Panna) (SPF)  PADAROVCE
HANKOVÁ Mária (SPF)     GEMERČEK
HANKOVÁ Mária rod.Kováčová (NV)(SPF)     DRAŽICE
HANKOVÁ Sabina (r.Vanečíková) (SPF) HRACHOVO
HANKOVÁ Zuzana (r.Ivaničová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HANSKO Ondrej, SČ 78, Chyžné (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HANUS Juraj (SPF) OŽĎANY
HANUS Pavel (č.125,Ožďany) (SPF)    OŽĎANY
HANUSKA Ján (maloletý) (SPF) BELÍN
HANUSKA Jozef (maloletý) (SPF) BELÍN
HANUSKA Martin (SPF) BELÍN
HANUSKA Ondrej (maloletý) (SPF)      BELÍN
HANUSKOVÁ Emília (maloletá) (SPF)     BELÍN
HAŇUŠ Alexander (SPF) HAJNÁČKA
Hanuška Ondrej (LSR)    LUKOVIŠTIA
Hanuška Ondrej (SPF)    LUKOVIŠTIA
Hanušková Emília (rod.Janštová Pustatina č.102 Lukovištia) (LSR)  LUKOVIŠTIA
Hanušková Emília (rod.Janštová Pustatina č.102 Lukovištia) (SPF)  LUKOVIŠTIA
HAŇUŠOVÁ Irena (r.Haňušová) (SPF)     HAJNÁČKA
HANVAY Ladislav (LSR) NEPORADZA
HANVAY Ladislav (SPF) HUBOVO
HANYUS Augustín (SPF) HAJNÁČKA
HANYUS František (SPF) HAJNÁČKA
HANYUS Štefan (SPF)    HAJNÁČKA
HANYUS Vojtech (SPF)    HAJNÁČKA
HANZELOVÁ Božena (r.Antalová) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
HARAJ Ondrej (SPF)RIMAVSKÉ BREZOVO
HARALA Ondrej (SPF)    KLENOVEC
HARICH Ivan (Fraňo) (LSR)     HNÚŠŤA
HARICH Ivan (Fraňo) (SPF) HNÚŠŤA
HARNÓCIOVÁ Mária (r.Ligártová Nagyová,m.Ján) (SPF)       KRÁĽ
Harnócz Arpád (SPF) CHANAVA
Harnocz Ján (m Molnárová Júlia /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Harnócz Ján (SPF) CHANAVA
HARNÓCZ Ján (ž.Júlia r.Molnárová) (SPF)     ABOVCE
HARNÓCZ Július (ž.Etela r.Vargová) (SPF)     ABOVCE
Harnocz Ľudovít (m Szabóová Mária /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Harnócz Ľudovít (zomrel 31.5.1972) (SPF) CHANAVA
HARNÓCZ Ľudovít (ž.Mária r.Szabóová) (SPF) ABOVCE
Harnócz Ondrej (SPF)    CHANAVA
HARNÓCZ Zoltán (syn Jánov) (SPF)     ABOVCE
Harnóczová Alžbeta (rod.Csíziová) (SPF) CHANAVA
Harnóczová Helena (rod.Ištóková) (SPF) CHANAVA
Harnóczová Helena (rod.Satorisová) (SPF) CHANAVA
HARNOCZOVÁ Júlia (r.Rajsiová,m.Barnabáš) (SPF)     GORTVA
Harnóczová Júlia (rod.Molnárová) (SPF) CHANAVA
Harnóczová Mária (rod.Szabová) (SPF)   CHANAVA
Harnoucz Július (m Vargová Etelka /SPF/) (SPF) VLKYŇA
HARTSTEIN Mayer (SPF) ČÍŽ
HAŠOVÁ Mária (r.Mrázová,Plzeňská 2,Prešov) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Haštánová Sabina (rod.Šulková) (SPF)   LUKOVIŠTIA
HAŠTÁNOVÁ Sabina r.Šulková (SPF)     HRUŠOVO
HATVANYOVÁ Viola (r.Vadová vd.) (SPF)      HRACHOVO
HATVANYOVÁ Viola (rod. Vadová, vdova) (SPF)       FIGA
HAUF Ján (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
HAUF Jozef (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
Haugony Ľudovít (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Haugonyiová Mária (r Simonová /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Haugonyová Jolana (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
HAVANOVÁ Zuzana (r.Jardanházyová,m.Ján) (LSR)      NEPORADZA
HAVANOVÁ Zuzana (r.Jardanházyová,m.Ján) (SPF)    NEPORADZA
HAVAS Ján (ml.) (SPF)   HAJNÁČKA
HAVAS Ján (SPF) HAJNÁČKA
HAVASOVÁ Vilma (SPF) HAJNÁČKA
HAVIAR Juraj (SPF) KRASKOVO
HAVIAR Ondrej Kamo (SPF)     KRASKOVO
HAVLÍČEK František (SPF) OŽĎANY
HAVLÍČEK Jozef (SPF)    OŽĎANY
HAVLÍČEK Ľudovít (SPF) OŽĎANY
HAVLÍČEK Ondrej (ž.Alžbeta r.Teleková) (LSR) OŽĎANY
HAVLÍČEK Ondrej (ž.Alžbeta r.Teleková) (SPF) OŽĎANY
HAVLÍČKOVÁ Alžbeta (r.Teleková,m.Ondrej) (LSR)    OŽĎANY
HAVLÍČKOVÁ Alžbeta (r.Teleková,m.Ondrej) (SPF)    OŽĎANY
HAVLÍČKOVÁ Margita (r.Havlíčková) (SPF)    OŽĎANY
HÁZASOVÁ Juliana (r.Bálintová/Samuel/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HÁZAŠ Michal (ml.ž.Juliana r.Bálintová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HECOVÁ Laura (r.Baňová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEDVIGY Jozef (č.128) (SPF)    HNÚŠŤA
HEGEDÍNOVÁ Zuzana (r.Pálová,m.Demeter) (SPF)     NEPORADZA
HEGEDÜS Alexander (...) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Alexander (syn Mikuláša) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Gejza (..) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Gejza (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Gejza (zomrel 1.12.1986) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Gustáv (maloletý,zomrel) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Gustáv (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Ján (mladší) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDUS Ján (SPF)ZACHAROVCE
HEGEDÜS Ján (SPF)JANICE
HEGEDÜS Jozef (.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Jozef (..) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Jozef (......) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Jozef (m.Júlia r.Slopovská,zomrel) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Jozef (maloletý) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Jozef (nar.5.10.1919,zomrel) (SPF)  RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Jozef (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Ladislav (m.Helena r.Szerzövá,mladší,zomrel) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Ladislav (nar.30.03.1937, zomr.13.05.2001) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Ladislav (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Hegedüs Ľudovít (m Rigóová Irena /SPF/) (SPF) VLKYŇA
HEGEDÜS Mikuláš (.) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Mikuláš (..) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Mikuláš (...) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Mikuláš (1) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
HEGEDÜS Mikuláš (2) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
HEGEDÜS Mikuláš (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDUS Ondrej (SPF)    GEMERČEK
HEGEDÜS Pavol (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
HEGEDÜS Štefan (.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Štefan (..) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Štefan (...) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Štefan (....) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Štefan (.....) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Štefan (maloletý) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Štefan (mladší) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Štefan (mladší.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Štefan (mladší..) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜS Štefan (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜSOVÁ Alžbeta (r.Molnárová/muž Július/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜSOVÁ Barbara (r. Zsóriová) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
HEGEDÜSOVÁ Barbora (r.Benedeková,m.Michal) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Hegedúsová Barbora (rod.Bosnyáková) (SPF)    VEĽKÝ BLH
HEGEDÜSOVÁ Františka (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜSOVÁ Gizela (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
HEGEDÜSOVÁ Gizela (vd.r.Lendvayová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜSOVÁ Juliána (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
HEGEDÜSOVÁ Julianna (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜSOVÁ Mária (r. Szökeová) (SPF)RIMAVSKÉ JANOVCE
HEGEDÜSOVÁ Mária (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
HEGEDÜSOVÁ Terézia (r. Orosová) (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
HEGEDUSOVÁ Zuzana (r.Svoreňová) (SPF)      HAJNÁČKA
HEGEDÜSOVÁ Zuzana (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÚŠ Dezider (SPF) UZOVSKÁ PANICA
HEGEDÜŠ Gejza (m.Priška r.Korčolášová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Hegedúš Ján (SPF) BUDIKOVANY
HEGEDÜŠ Jozef (.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜŠ Jozef (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGEDÜŠ Ladislav (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HEGYI Bálint (LSR) NEPORADZA
HEGYI Bálint (SPF) HUBOVO
HEGYI Jozef (n.19.1.1909,Liciace,m.Alžbeta r.Szabóová) (LSR) NEPORADZA
HEGYI Jozef (n.19.1.1909,Liciace,m.Alžbeta r.Szabóová) (SPF) NEPORADZA
HEGYI Jozef (ž.Alžbeta r.Szabová) (SPF) HUBOVO
HEGYI Ladislav (SPF)    FIGA
HEGYI Štefan (SPF) FIGA
HEGYI Valentín (SPF)    HUBOVO
HEGYIOVÁ Mária (r.Teleková) (SPF)    OŽĎANY
HEGYIOVÁ Žofia (SPF)    NEPORADZA
HEIMLICH Ladislav (SPF) ABOVCE
HEIMLICHOVÁ Heda (r.Korachová/muž Zoltán/) (SPF) ABOVCE
HEINISCHOVÁ Gizela (r.LECSOVá) (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
HEINZ Aladár (č.231) (SPF) HNÚŠŤA
HELEMBAY Barnabáš (SPF)      ČÍŽ
HELEMBAYOVÁ Alžbeta (rod.Simonová) (SPF) DRŇA
HELKIN Ján (zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
HELKIN Ján (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
HELLEROVÁ Rozália (rod. Grossmannová) (SPF)FIGA
HELMECZI Michal (SPF) JESENSKÉ
HELPÁNOVÁ Terézia (r.Kisantalová) (SPF)     GEMERČEK
HELVIGOVÁ Johana (r.Mocná č.213) (SPF)     HNÚŠŤA
HENC Arpád (SPF) KRÁĽ
HENC Ján (ml.) (SPF)   KRÁĽ
HENC Jozef (SPF) KRÁĽ
HENCOVÁ Irena (SPF)    KRÁĽ
HENCZ Antal (maloletý) (SPF)  RIEČKA
HENCZ Anton (r.č.320905/7850,Kráľ 142,zomr.7.8.1998) (SPF) KRÁĽ
Hencz Anton (SPF) CHANAVA
Hencz Arzén (SPF) CHANAVA
HENCZ Ján (maloletý) (SPF)   KRÁĽ
HENCZ Ján (ml.) (SPF)   RIEČKA
HENCZ Jozef (SPF) KRÁĽ
HENCZ Pavol (SPF) RIEČKA
HENCZ Štefan (SPF) HAJNÁČKA
HENCZ Tibor (r.č.610220/6110,L.Svobodu 1751/30,RS) (SPF) KRÁĽ
HENCZ Vojtech (maloletý) (SPF) KRÁĽ
Hencz Vojtech (SPF) CHANAVA
HENCZ Zoltán (maloletý) (SPF)  KRÁĽ
Hencz Zoltán (SPF) CHANAVA
HENCZOVÁ Alžbeta (maloletá) (SPF)   KRÁĽ
HENCZOVÁ Alžbeta (r.Szellová,m.Vojtech) (SPF)    RIEČKA
Henczová Alžbeta (SPF)  CHANAVA
HENCZOVÁ Anna (r.Šiketová,m.Ján) (SPF)    KRÁĽ
HENCZOVÁ Helena (r.Szmedová) (SPF) ŠTRKOVEC
Henczová Irena (SPF)   CHANAVA
Henczová Zuzana (SPF)   CHANAVA
HENCZOVÁ Zuzana (vdova r.Demeterová) (SPF) RIEČKA
HENDRIHOVÁ Helena (rod. Gyuránová, m. Ľudovít) (SPF)    FIGA
HERCEGOVÁ Anna (r.Salyabóová) (SPF) VALICE
HERCEGOVÁ Mária (Margita,r.Kizeková) (SPF) HNÚŠŤA
HERCSKOVÁ Júlia (r.Korbelyová) (SPF) STRÁNSKA
HERCZEG Jozef (ž.Anna r.Tokárová) (SPF)   BARCA
HERCZEGOVÁ Ilona (r.Balážová,muž Ján) (SPF) LENKA
HERCZEGOVÁ Margita (27.12.1923), Letná 3, Rimavská Sobota (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
HERCZEGOVÁ Mária (r.Herényiová/muž Ondrej/) (SPF) VALICE
HERÉNYI Alexander (SPF) HAJNÁČKA
HERÉNYI Edmund (SPF) VALICE
HERÉNYI Gustáv (SPF)   VALICE
HERÉNYI Ján (SPF) BARCA
HERÉNYI Ladislav (SPF) BARCA
HERÉNYI Ľudovít (SPF) VALICE
HERÉNYI Ondrej (z Uz.Panice) (SPF)   VALICE
HERÉNYI Štefan (mal.) (SPF)   BARCA
HERÉNYI Teodor (Barnabáš) (SPF)VALICE
HERÉNYI Vojtech (SPF) HAJNÁČKA
HERÉNYI Žigmund (SPF) VALICE
HERÉNYIOVÁ Alžbeta (r.Mikóová) (SPF) VALICE
HERÉNYIOVÁ Barbora (vd.r.Vargová,vyd.Bárdosová/muž Demeter/) (SPF) BARCA
HERÉNYIOVÁ Františka (mal.) (SPF)   BARCA
HERÉNYIOVÁ Irena (SPF) VALICE
HERÉNYIOVÁ Margita (r.Arvaiová) (SPF)     HAJNÁČKA
HERENYIOVÁ Margita (r.Arvayová) (SPF)     HAJNÁČKA
HERÉNYIOVÁ Terézia (SPF)      BARCA
HERCHLOVÁ Margita (r.Kocková) (LSR) HNÚŠŤA
HERCHLOVÁ Margita (r.Kocková) (SPF) HNÚŠŤA
HERKO Štefan (SPF) HRACHOVO
Hermanová Alžbeta (rod.Lászlóová) (SPF) CHANAVA
HERMANOVÁ Mária (r.Dovalová) (SPF) KLENOVEC
HÉTHY Alexander (SPF) VALICE
HÉTHY Juraj (č.d. 1740/1936) (SPF)    RADNOVCE
HETHY Juraj (SPF) RADNOVCE
HÉTHY Juraj (SPF) RIEČKA
HETHY Juraj (ž.Zlatica r.Pósová) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
HÉTHY Juraj ž.Pósa Aranka (SPF) RADNOVCE
Héthy Karol (SPF) CHANAVA
Héthy Ondrej (SPF) CHANAVA
Héthy Ondrej (vyšný) (SPF) CHANAVA
HÉTHYOVÁ Aranka (r. Pósaová, m. Juraj) (SPF) RADNOVCE
HETHYOVÁ Aurélia (rod. Bodon) (SPF) RADNOVCE
HETHYOVÁ Aurélia (rod. Póša) (SPF)    RADNOVCE
HÉTHYOVÁ Juliana (r.Szabová) (SPF)    NEPORADZA
HETHYOVÁ Zlatica (r.Pósová/muž Juraj/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
HETHYOVÁ Zlatica (rod. Póša, m. Juraj) (SPF) RADNOVCE
HÉTHYOVÁ Zuzana (r.Csetukyová,m.Karol) (SPF)     RIEČKA
HEVESSY Benedek (SPF) FIGA
HEVESSY Ľudovít (SPF) VČELINCE
HEVESSYOVÁ Barbora (rod. Šturmanová) (SPF) FIGA
HEVESSYOVÁ Barbora (SPF)      FIGA
HIBLER Jozef (Kráľ) (SPF) KRÁĽ
HIBLER Pavel (m.Júlia,nar.24.1.1893,zomr.2.3.1974) (SPF) a HIBLEROVÁ Júlia
(r.Englerová,nar.25.9.1908,zomr.7.5.1973) LENKA
HIBLER Pavol (SPF) VČELINCE
HIBLEROVÁ Júlia (rod. Englerová) (SPF) VČELINCE
HIDASI Alžbeta (r.Barta) (SPF)   RAKYTNÍK
HINKA Jozef (m.Helena r.Migaľová,zomrel) (SPF)    HNÚŠŤA
HINKOVÁ Anna (r.Herczegová) (SPF)     HNÚŠŤA
HINKOVÁ Helena (r.Migaľová,m.Jozef,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
HIVES Ľudovít (ž.Alžbeta Vargová kerti) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
HIZSNYAIOVÁ Priška (r.Kosztúrová) (SPF)    ABOVCE
HIŽŇAN Vojtech (ž.Mária r.Humayová) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
HIŽŇANOVÁ Mária (r.Humayová/muž Vojtech/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Hladová Elza (rod.Kasárová) (LSR) LIPOVEC
Hladová Elza (rod.Kasárová) (SPF) LIPOVEC
HLANKOVÁ Mária (r.Kvaková) (SPF)     POPROČ
HLASKO Jan (/18.12.1922/) (SPF) ROVNÉ
HLASKO Ján (mal.) (SPF) ROVNÉ
HLÁSKO Ján (SPF) ROVNÉ
HLASKO Ján (ž.Eva r.Jakubová) (SPF)    ROVNÉ
HLÁSKO Ondrej (ž.Zuzana r.Gregorcová) (SPF) ROVNÉ
HLÁSKO Štefan (ž.Zuzana r.Sekrenešová) (SPF) ROVNÉ
HLÁSKOVÁ Zuzana (rod.Gregorcová) (SPF)     ROVNÉ
HLÁVKA Ondrej (SPF)    HRACHOVO
Hlávko Ján (Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Hlávko Ján (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
HLÁVKOVÁ Mária (r.Kováčová), Hrachovo 78 (SPF) HRACHOVO
Hlávková Mária (rod.Jakabová Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Hlávková Mária (rod.Jakabová Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Hlávková Mária (rod.Kvaková Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
HLOŠKA Michal (m.Júlia r.Javorová,vrško) (SPF) HNÚŠŤA
HLOŠKA Michal (Vrško č.199) (SPF)    HNÚŠŤA
HLOŠKA Ondrej (vrško) (LSR)    HNÚŠŤA
HLOŠKA Ondrej (vrško) (SPF)    HNÚŠŤA
HLOŠKA Pavel (Bohyňa č.31) (SPF)    HNÚŠŤA
HLOŠKOVÁ Zuzana (Jánová č.87) (SPF) HNÚŠŤA
HLÔŠKA Ernest (SPF)    HNÚŠŤA
HLÔŠKA Ján (.) (SPF)    HNÚŠŤA
HLÔŠKA Ján (fider,zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
HLÔŠKA Ján (fider,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
HLÔŠKA Ján (nar.13.12.1902,zom.19.11.1980) (SPF)   HNÚŠŤA
HLÔŠKA Ján (nar.7.6.1914,zom.27.8.1992) (SPF) HNÚŠŤA
HLÔŠKA Ján (SPF) HNÚŠŤA
HLÔŠKA Ladislav (SPF) HNÚŠŤA
HLÔŠKA Michal (fider) (SPF)    HNÚŠŤA
HLÔŠKA Michal (fider,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
HLÔŠKA Michal (SPF)    HNÚŠŤA
HLÔŠKA Ondrej (.) (SPF) HNÚŠŤA
HLÔŠKA Ondrej (kuštik,zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
HLÔŠKA Ondrej (kuštik,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
HLÔŠKA Ondrej (nar.28.11.1911,zom.14.9.1993) (SPF) HNÚŠŤA
HLÔŠKA Pavel (m.Zuzana r.Brndiarová,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
HLÔŠKA Pavol (.) (SPF) HNÚŠŤA
HLÔŠKA Pavol (m.Mária r.Nochová,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
HLÔŠKA Pavol (SPF)     HNÚŠŤA
HLÔŠKA Pavol (vrško) (SPF)    HNÚŠŤA
HLÔŠKOVÁ Johanna (r.Hlôšková) (LSR) HNÚŠŤA
HLÔŠKOVÁ Júlia (r.Struhárová,m.Pavel-vrško) (SPF) HNÚŠŤA
HLÔŠKOVÁ Mária (r.Kolesárová,m.Ondrej) (SPF)     HNÚŠŤA
HLÔŠKOVÁ Mária (r.Nochová,m.Pavol) (SPF) HNÚŠŤA
HLÔŠKOVÁ Zuzana (nar.22.1.1895,fider,hačavkina,zomrela) (LSR)   HNÚŠŤA
HLÔŠKOVÁ Zuzana (nar.22.1.1895,fider,hačavkina,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
HLÔŠKOVÁ Zuzana (r.Kolesárová) (LSR) HNÚŠŤA
HLÔŠKOVÁ Zuzana (r.Kolesárová) (SPF) HNÚŠŤA
HLÔŠKOVÁ Zuzana (vrško,zomrela) (SPF)     HNÚŠŤA
Hodul Július (SPF) VEĽKÝ BLH
Hodulová Mária (rod.Hametmayerová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
HOFFMANOVÁ Jozefína (Dr.) vd. (r.Margulitová, m.Ignác) z Budapesti (SPF)
    GEMERSKÝ JABLONEC
HOFFMANOVÁ Jozefína (r.Margulitová) (SPF) HAJNÁČKA
Hojda Gregor (SPF) VEĽKÝ BLH
Hojda Ján (SPF)   VEĽKÝ BLH
HOJDA Juliana (ELEK) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
Hojda Július (SPF) VEĽKÝ BLH
Hojda Štefan (SPF) VEĽKÝ BLH
Hojdová Alžbeta (rod.Sonkolyová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Hojdová Barbora (rod.Sászfaliová, Elek) (SPF) VEĽKÝ BLH
Hojdová Barbora (SPF)    VEĽKÝ BLH
Hojdová Júlia (LSR) VEĽKÝ BLH
Hojdová Mária (SPF) VEĽKÝ BLH
HOLANDEROVÁ Terézia (r.Zacharová) (SPF) HAJNÁČKA
HOLCZREITER Jozef (SPF)RIMAVSKÉ JANOVCE
HOLÍK Ján (nar.9.9.1919), č.23,Rimavské Janovce (SPF) GEMERČEK
HOLÍKOVÁ Mária (vd.r.Danková,nar.21.7.1916,zom.2.1.1998) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
Holková Margita (rod.Uhliarová) (SPF)   PADAROVCE
HOLLÓOVÁ Alžbeta (rod.Hollóová) (SPF)     DRŇA
HOLLÓOVÁ Gizela (vd. rod.Hollóová) (SPF)    DRŇA
HOMOLA Ladislav (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HOMOLAY Andrej (m.Mária r.Malkuszová) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
HOMOĽOVÁ Juliana (r.Očovaiová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HOMOĽOVÁ Margita (r.Kalocsayová,nar.1.2.1886,zom.15.2.1986) (SPF)  RIMAVSKÁ
SOBOTA
HOMOLOVÁ Zuzana (r.Toroková) (SPF) POPROČ
HOMOLY Pavol (SPF)     TOMÁŠOVCE
HOMOLYA Ondrej (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HOMOLYA Samuel (ž.Etelka r.Majomiová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HOMOLYOVÁ Etelka (r.Majomiová/muž Samuel/) (SPF)RIMAVSKÁ SOBOTA
HOMOLYOVÁ Margita (r.Jacsmeníková) (SPF) TOMÁŠOVCE
HORČÍKOVÁ Mária (r.Ambrušová,zomrela) (SPF)      HNÚŠŤA
HOREHLEĎOVÁ Priška (r.Ragályiová) (SPF)    HUBOVO
HOREHLEĎOVÁ Priška (r.Ragályiová,zomr.12.7.1995) (SPF) NEPORADZA
HORENICZKÁ Irena (r. Csobóová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
HORKAJOVÁ Júlia (r.Martonová,m.Štefan) (LSR)     NEPORADZA
HORKAJOVÁ Júlia (r.Martonová,m.Štefan) (SPF) NEPORADZA
HORKAYOVÁ Júlia (rod. Martonová) (SPF)     VČELINCE
HORNANOVÁ Emília (SPF)       HRACHOVO
HORNANOVÁ Pavlína (r.Králiková m.Štefan) (SPF)    HRACHOVO
HORVÁT Mária (mal.) (SPF)     HUSINÁ
HORVÁT Olga (mal.) (SPF) HUSINÁ
HORVÁT Štefan (mal.) (SPF)     HUSINÁ
HORVÁTH Aladár (SPF) KALOŠA
HORVÁTH Alfonz (maloletý) (SPF)      LENKA
HORVÁTH Alfonz (SPF) VČELINCE
HORVÁTH Antal (m.Hermína r.Barnóczkiová) (SPF)    LENKA
HORVÁTH Antonín (ž. Barnócziová Hermína) (SPF)    VČELINCE
HORVÁTH Arpád (SPF)     KALOŠA
HORVÁTH Dezider (SPF) RAKYTNÍK
HORVÁTH Flórián (SPF) HUSINÁ
HORVÁTH Gejza (SPF)     KALOŠA
HORVÁTH Ján (1) (SPF) VČELINCE
HORVÁTH Ján (SPF)      LENKA
HORVÁTH Jozef (ž.Elena r.Berkiová) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
HORVÁTH Koloman (mal.) (SPF) HUSINÁ
HORVÁTH Koloman (SPF) KALOŠA
HORVÁTH Ladislav (SPF) BLHOVCE
HORVÁTH Ľudovít (SPF) HUSINÁ
Horváth Martin (Kráľ) (SPF) CHANAVA
HORVÁTH Martin (m.Anna r.Bobáková) (SPF) a HORVÁTHOVÁ Anna (r.Bobáková)
   KRÁĽ
HORVÁTH Martin (SPF) RIEČKA
HORVÁTH Martin Kráľ (SPF)     KRÁĽ
HORVÁTH Matgita (SPF) HUSINÁ
HORVÁTH Michal (ml.) (SPF)     HUSINÁ
HORVÁTH Michal (st.) (SPF)     HUSINÁ
HORVÁTH Mikuláš (a) (SPF)     HUSINÁ
HORVÁTH Mikuláš (SPF) HUSINÁ
HORVÁTH Ondrej (SPF) KALOŠA
Horváth Pavol (SPF) HNÚŠŤA
HORVÁTH Štefan (ml.) (SPF)     LENKA
HORVÁTH Štefan (SPF)    HUSINÁ
HORVÁTH Tibor (obyvateľ Jelšavy) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HORVÁTHOVÁ Alžbeta (r. Svobodová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HORVÁTHOVÁ Anna (r.Sárköziová) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
HORVÁTHOVÁ Anna (r.Urvová,m.Ondrej) (SPF) HNÚŠŤA
Horváthová Anna (rod.Bobáková Kráľ) (SPF)   CHANAVA
HORVÁTHOVÁ Aurélia (r.Molnárová) (SPF)     GEMERČEK
HORVÁTHOVÁ Ema (rod. Terpáková) (SPF)     VČELINCE
HORVÁTHOVÁ Emília (SPF)      KLENOVEC
HORVÁTHOVÁ Helena (SPF)      VČELINCE
HORVÁTHOVÁ Hermína (r.Barnóczkiová,muž Antal) (SPF)   LENKA
HORVÁTHOVÁ Ilona (maloletá) (SPF) LENKA
HORVÁTHOVÁ Irma (r.Lazok) (SPF)      RAKYTNÍK
HORVÁTHOVÁ Katarína (Anna budapesti) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
HORVÁTHOVÁ Katarína (Anna) (SPF) OŽĎANY
HORVÁTHOVÁ Margita (r. Kadlothová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HORVÁTHOVÁ Margita (r.Botková nar.17.03.1910,zom.1.09.1992) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
HORVÁTHOVÁ Šarolta (maloletá) (SPF) LENKA
HORVÁTHOVÁ Šarolta (SPF)      VČELINCE
HOSSZURÉTIOVÁ Ida (r.Kovácsová) (SPF)     HODEJOV
Hosszúrétiová Mária (r Szarkaová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
HOSSZÚRÉTIOVÁ Mária (r.Szarková/muž Ján/) (SPF) IVANICE
Hosszúrétyová Alžbeta (rod.Ferenczová) (SPF)  CHANAVA
Hoszúová Margita (rod.Danyiová) (SPF) VEĽKÝ BLH
HOVANECZOVÁ Juliana (SPF) STRÁNSKA
HOVÁNOVÁ Zuzana (r.Jardanházyová,m.Ján) (LSR)    NEPORADZA
HOVÁNOVÁ Zuzana (r.Jardanházyová,m.Ján) (SPF)    NEPORADZA
HOVANOVÁ Zuzana (r.Járdánházyová/Ján/) (SPF)    HUBOVO
HRABÁR Štefan (Kráľ) (SPF)     KRÁĽ
HRABECZ Imrich (SPF)    HAJNÁČKA
HRABECZ Imrich (syn Jozefa) (SPF)     HAJNÁČKA
HRABECZ Jozef (SPF)     HAJNÁČKA
HRABECZ Jozef (syn Jozefa) (SPF) HAJNÁČKA
HRABECZ Július (SPF)    HAJNÁČKA
HRABECZ Július (ž.Mária Takácsová) (SPF)    HAJNÁČKA
HRABECZ Štefan (SPF)    HAJNÁČKA
HRABECZ Štefan (ž.Alžbeta Agocsová) (SPF)    HAJNÁČKA
HRABECZOVÁ Alžbeta (r.Agocsová) (SPF)      HAJNÁČKA
HRABECZOVÁ Helena (dcéra Jozefa) (SPF)     HAJNÁČKA
HRABECZOVÁ Helena (SPF)      HAJNÁČKA
HRABECZOVÁ Ida (dcéra Jozefa) (SPF) HAJNÁČKA
HRABECZOVÁ Ida (SPF) HAJNÁČKA
HRABECZOVÁ Margita (r.Agócsová) (SPF)      HAJNÁČKA
HRABECZOVÁ Vilma (dcéra Jozefa) (SPF)      HAJNÁČKA
HRABECZOVÁ Vilma (SPF)       HAJNÁČKA
HRABOVSKIOVÁ Alžbeta (r.Tóth/Pavel,Ladislav/) (SPF)     ČÍŽ
HRDLOVIČOVÁ Júlia (r.Karkušová) (SPF)      HNÚŠŤA
Hrebenda Jozef (SPF)BUDIKOVANY
Hrebendová Mária (rod.Hudecová) (SPF) BUDIKOVANY
HREISEMNOVÁ Zuzana (Františková č.45) (SPF) HNÚŠŤA
Hricová Mária (rod.Šellingová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Hricová Mária (rod.Šellingová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
HRIČOVSKÁ Valéria (r.Takačová,Ondrejova) (SPF)     HNÚŠŤA
HRIŇ František (SPF)    HODEJOV
HRIŇ Ján (k.ž.Magdaléna r.Plauchová) (SPF)   HODEJOV
HRIŇ Martin (SPF) HODEJOV
HRIŇ Matúš (mal.1919) (SPF)    BLHOVCE
HRIŇ Peter (m.Katarína r.Spodniaková,Cifra 294,Jes.) (SPF) JESENSKÉ
HRIŇOVÁ Alžbeta (mal.1943) (SPF)     BLHOVCE
HRIŇOVÁ Helena (mal.1943) (SPF)     BLHOVCE
HRIŇOVÁ Irena (mal.1943) (SPF) BLHOVCE
HRIŇOVÁ Magdaléna (vd.) (SPF) HODEJOV
HRIVNÁK Ondrej (takáčkin) (SPF) KLENOVEC
HRIVNÁKOVÁ Anna (r.Zéthyová) (SPF) KLENOVEC
HRIVNÁKOVÁ Anna (r.Zethyová,Ondrejová č.40) (SPF) HNÚŠŤA
HRIVŇÁKOVÁ Anna (r.Zéttyová,m.Ján,zomrela) (LSR) HNÚŠŤA
HRIVŇÁKOVÁ Anna (r.Zéttyová,m.Ján,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
HRIVNÁKOVÁ Oľga (r.Prandlová) (LSR) HNÚŠŤA
HRIVNÁKOVÁ Oľga (r.Prandlová) (SPF) HNÚŠŤA
HRIVNYÁKOVÁ Irma (mal. v r.1948) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
HROBOŇ Ján (m.Anna r.Pixová,zomrel) (SPF)    HNÚŠŤA
Hroncová Anna (rod.Jakubínyová, Hronček) (SPF) BUDIKOVANY
Hroncová Anna (rod.Paludínyová, Hronček) (SPF) BUDIKOVANY
HRONCOVÁ Júlia (r.Grajzingerová) (SPF) OŽĎANY
Hroncová Juliana (SPF)   HOSTIŠOVCE
Hroncová Katarína (rod.Lukáčová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Hroncová Mária (rod.Bálintová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Hroncová Mária (rod.Bálintová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Hroncová Zuzana (rod.Bornaiová) (SPF) HOSTIŠOVCE
HRONČEK František (Molnárka 301,Ožďany) (SPF)      OŽĎANY
HRONČEK Ján (ž.Emília r.Machalová,Kružno č.8) (SPF) OŽĎANY
HRONČEK Pavel (č.286,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
Hrončeková Eva (rod.Gešková) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Hrončok Martin (LSR)    HOSTIŠOVCE
Hrončok Martin (SPF)    HOSTIŠOVCE
Hronec Bálint (LSR) HOSTIŠOVCE
Hronec Bálint (SPF) HOSTIŠOVCE
Hronec Emil (SPF) BUDIKOVANY
Hronec Ján (Hronček) (SPF) BUDIKOVANY
Hronec Ján (Macek) (SPF) HOSTIŠOVCE
HRONEC Ján (nar.23.6.1937,zomrel) (SPF)    HNÚŠŤA
Hronec Ján (SPF)  HOSTIŠOVCE
Hronec Juraj (LSR) HOSTIŠOVCE
Hronec Juraj (SPF) HOSTIŠOVCE
Hronec Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Hronec Ondrej (SPF) BUDIKOVANY
Hronec Pavol (Budikovany) (SPF) BUDIKOVANY
Hronec Pavol (Hronček) (SPF)   BUDIKOVANY
Hronec Pavol (Hrončok) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Hronec Pavol (Hrončok) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Hronec Pavol (LSR) HOSTIŠOVCE
Hronec Pavol (SPF) BUDIKOVANY
Hronec Samuel (SPF) BUDIKOVANY
HRUBEJOVÁ Júlia (nar. 15.8.1952, zomrela) (SPF)  STRÁNSKA
HRUBEJOVÁ Júlia (SPF) VČELINCE
HRUŠKA Gregor (chudickin) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Ján (3) (SPF)    KLENOVEC
HRUŠKA Ján (4) (SPF)    KLENOVEC
HRUŠKA Ján (brndiarkin) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Ján (Domafala,Jesenské) (SPF) JESENSKÉ
HRUŠKA Ján (hačavkin) (SPF)   KLENOVEC
HRUŠKA Ján (m.Júlia r.Becúrová) (SPF) a HRUŠKOVÁ Júlia (r.Becúrová)  KRÁĽ
HRUŠKA Ján (m.Júlia r.Benčurová) (SPF) KRÁĽ
HRUŠKA Ján (maloletý) (LSR)   HNÚŠŤA
HRUŠKA Ján (maloletý) (SPF)   HNÚŠŤA
HRUŠKA Ján (ml.Kráľ) (SPF)    KRÁĽ
HRUŠKA Ján (ml.stolár) (SPF)   KLENOVEC
HRUŠKA Ján (ml.ž.Zuzana r.Englerová) (SPF) a HRUŠKOVÁ Zuzana (r.Englerová)
   KRÁĽ
HRUŠKA Ján (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Ján (struhárkin) (SPF)  KLENOVEC
HRUŠKA Ján (vančíkovej) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Ján (Vladimír) (SPF)   KLENOVEC
HRUŠKA Ján (ž.Alžbeta r.Kunschová) (SPF)   KLENOVEC
HRUŠKA Ján (ž.Helena r.Guzová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HRUŠKA Ján (ž.Judita r.Kochanová) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Ján (ž.Zuzana r.Zimanová) (SPF)    KLENOVEC
HRUŠKA Juraj (bálintkin) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Juraj (SPF)     KLENOVEC
HRUŠKA Juraj (štefáničkin) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Michal (bálintkin) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Michal (ľaudiskin) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Michal (mal.) (SPF)     KLENOVEC
HRUŠKA Michal (SPF)     HNÚŠŤA
HRUŠKA Ondrej (1) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Ondrej (2) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Ondrej (bútorkin) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Ondrej (Kráľ) (SPF)     KRÁĽ
HRUŠKA Ondrej (moncoľkin) (SPF)     KLENOVEC
HRUŠKA Ondrej (murár) (SPF)    KLENOVEC
HRUŠKA Ondrej (SPF)     HNÚŠŤA
HRUŠKA Ondrej (ž.Judita r.Bútorová) (SPF)   KLENOVEC
HRUŠKA Ondrej (ž.Júlia r.Brndiarová) (SPF)  KLENOVEC
HRUŠKA Ondrej (ž.Mária r.Pavková) (SPF)    KLENOVEC
HRUŠKA Pavel (1) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Pavel (2) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Pavel (antalkin zom.27.10.1980) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Pavel (benculin) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Pavel (ž.Zuzana r.Bencová) (SPF)    KLENOVEC
HRUŠKA Štefan (ž.Johana r.Textórisová) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKA Vojtech (č.22) (SPF)    HNÚŠŤA
HRUŠKOVÁ Helena (r.Guzová/muž Ján/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HRUŠKOVÁ Helena (SPF) KLENOVEC
HRUŠKOVÁ Janka (r.Lásková) (SPF)     KLENOVEC
HRUŠKOVÁ Judita (r.Hrušková/muž Ján/) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKOVÁ Judita (r.Lichancová/muž Pavel/Kováčová) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKOVÁ Judita (r.Moncoľová/muž Ondrej/) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKOVÁ Judita (SPF) KLENOVEC
HRUŠKOVÁ Júlia (muž Ján) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKOVÁ Júlia (r.Brndiarová/muž Ondrej/) (SPF)  KLENOVEC
HRUŠKOVÁ Júlia (r.Kováčová,balco,m.Pavol) (SPF)  HNÚŠŤA
HRUŠKOVÁ Juliana (SPF) KLENOVEC
HRUŠKOVÁ Mária (r.Antalová/muž Ján/) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKOVÁ Mária (r.Hrušková,Domafala,Jesenské) (SPF)   JESENSKÉ
HRUŠKOVÁ Soňa (maloletá) (LSR)      HNÚŠŤA
HRUŠKOVÁ Soňa (maloletá) (SPF)HNÚŠŤA
HRUŠKOVÁ Zuzana (r.Bencová) (SPF) KLENOVEC
HRUŠKOVÁ Zuzana (r.Chrapanová/muž Pavel/) (SPF) KLENOVEC
Hrušovská Rozália (rod.Fábryová) (SPF) BUDIKOVANY
Hubai Daniel (SPF) CHANAVA
Hubai Gedeon (Samuel) (SPF)    CHANAVA
Hubai Gregor (SPF) CHANAVA
Hubai Ladislav (SPF) CHANAVA
Hubaiová Juliana (rod.Battešová) (SPF)  CHANAVA
HUBAJ Adam (Gedeon) (SPF)     LENKA
HUBAJ Alexander (1) (SPF) LENKA
HUBAJ Alexander (m.Margita r.Lenkajová) (SPF) KRÁĽ
HUBAJ Alexander (SPF)    KESOVCE
HUBAJ Daniel (m.Terézia r.Deliová) (SPF) RIEČKA
HUBAJ Daniel (SPF) RIEČKA
HUBAJ František (Juraj) (SPF)   RIEČKA
HUBAJ František (SPF)   LENKA
HUBAJ Ján (1) (SPF) LENKA
HUBAJ Ján (2) (SPF) LENKA
HUBAJ Ján (maloletý) (SPF)    RIEČKA
HUBAJ Ján (SPF) KESOVCE
HUBAJ Jozef (1) (SPF)   LENKA
HUBAJ Jozef (SPF) LENKA
HUBAJ Jozef (Žigmund,m.Júlia r.Molnárová) (SPF)  LENKA
HUBAJ Juraj (m.Barbora r.Hubajová) (SPF)   LENKA
HUBAJ Koloman (SPF)    RIEČKA
HUBAJ Ladislav (Juraj) (SPF)   RIEČKA
HUBAJ Ladislav (m.Mária r.Somogyová) (SPF) LENKA
HUBAJ Ladislav (SPF)    LENKA
HUBAJ Ľudovít (Matyas) (SPF)   LENKA
HUBAJ Ľudovít (SPF)    LENKA
HUBAJ Matúš (Juraj) (SPF) LENKA
HUBAJ Michal (SPF)     RIEČKA
HUBAJ Michal (Štefan) (SPF)   LENKA
HUBAJ Pavel (SPF) LENKA
HUBAJ Pavol (Gedeon) (SPF)    LENKA
HUBAJ Pavol (m.Priška r.Hubajová) (SPF) LENKA
HUBAJ Samuel (Gedeon) (SPF)   LENKA
HUBAJ Samuel (m.Mária r.Hubajová) (SPF)    RIEČKA
HUBAJ Štefan (SPF) LENKA
HUBAJ Viktor (maloletý) (SPF)  LENKA
HUBAJOVÁ Alžbeta (r.Meszárošová,muž Ján) (SPF)   LENKA
HUBAJOVÁ Barbora (r.Hubajová) (SPF) LENKA
HUBAJOVÁ Barbora (sajo) (SPF) RIEČKA
HUBAJOVÁ Barbora (SPF) RIEČKA
HUBAJOVÁ Etela (r.Nagyová,m.Daniel) (SPF) RIEČKA
HUBAJOVÁ Flóra (r.Molnárová,muž Mikuláš,vdova) (SPF)  LENKA
HUBAJOVÁ Gizela (r.Kováčová) (SPF) LENKA
HUBAJOVÁ Gizela (vdova,r.Kováčová) (SPF)   LENKA
HUBAJOVÁ Júlia (r.Szekelyová,muž Pavol) (SPF)   LENKA
HUBAJOVÁ Katarína (vdova r.Hubajová) (SPF) RIEČKA
HUBAJOVÁ Klára (SPF) RIEČKA
HUBAJOVÁ Marcela (r.Tóthová,muž František) (SPF) LENKA
HUBAJOVÁ Mária (SPF) LENKA
HUBAJOVÁ Terézia (r.Deliová,m.Daniel) (SPF) RIEČKA
HUBAJOVÁ Zuzana (r.Héthyová) (SPF) RIEČKA
HUBAY Alexander (1) (LSR)    NEPORADZA
HUBAY Alexander (1) (SPF)    NEPORADZA
HUBAY Alexander (2) (LSR)    NEPORADZA
HUBAY Alexander (2) (SPF)    NEPORADZA
HUBAY Alexander (Gy ml.) (SPF) HUBOVO
HUBAY Alexander (J.) (SPF)    ŠTRKOVEC
HUBAY Alexander (Jób) (SPF)   HUBOVO
HUBAY Alexander (LSR) NEPORADZA
HUBAY Alexander (Mihály) (SPF) HUBOVO
HUBAY Alexander (SPF) HUBOVO
HUBAY Ambrúš (SPF)    HUBOVO
HUBAY Bálint (SPF)HUBOVO
HUBAY Baltazár (Bódi) (SPF)   HUBOVO
HUBAY Barnabáš (1) (SPF) HUBOVO
HUBAY Barnabáš (2) (SPF) HUBOVO
HUBAY Bartolomej (Bódi) (SPF) HUBOVO
HUBAY Bartolomej (SPF) HUBOVO
HUBAY Benedikt (SPF)   HUBOVO
HUBAY Benjamín (SPF)   HUBOVO
HUBAY Daniel (LSR)    NEPORADZA
HUBAY Daniel (m.Terézia r.Deliová) (LSR)   NEPORADZA
HUBAY Daniel (m.Terézia r.Deliová) (SPF)   NEPORADZA
HUBAY Daniel (SPF)    KRÁĽ
HUBAY Daniel (ž.Terézia r.Deliová) (SPF) HUBOVO
HUBAY Dávid (SPF) HUBOVO
HUBAY Dezider (Dapsi mal.) (SPF)     HUBOVO
HUBAY Dyoníz (1) (SPF) HUBOVO
HUBAY František (alsó) (SPF)   HUBOVO
HUBAY František (Gy) (SPF)    HUBOVO
HUBAY František (mal.) (SPF)   HUBOVO
HUBAY František (maloletý) (SPF) LENKA
HUBAY František (Márton) (SPF) HUBOVO
HUBAY František (SPF)   HUBOVO
HUBAY Gustáv (SPF)    HUBOVO
HUBAY Ignác (SPF) HUBOVO
HUBAY Ján (2) (SPF)    VČELINCE
HUBAY Ján (B.) (SPF)   LENKA
HUBAY Ján (Bódi) (SPF) HUBOVO
HUBAY Ján (György) (SPF) HUBOVO
HUBAY Ján (H) (SPF)    HUBOVO
HUBAY Ján (János) (SPF) HUBOVO
HUBAY Ján (M) (SPF)    HUBOVO
HUBAY Ján (m.Alžbeta r.Meszárošová) (SPF)   LENKA
HUBAY Ján (mal.alsó) (SPF)    HUBOVO
HUBAY Ján (maloletý) (SPF)    ŠTRKOVEC
HUBAY Ján (SPF) HUBOVO
HUBAY Jozef (1) (SPF)   NEPORADZA
HUBAY Jozef (alsó) (SPF) HUBOVO
HUBAY Jozef (D ml.) (SPF) HUBOVO
HUBAY Jozef (D) (SPF)   HUBOVO
HUBAY Jozef (LSR) NEPORADZA
HUBAY Jozef (m.Mária r.Šuhajová) (LSR) NEPORADZA
HUBAY Jozef (m.Mária r.Šuhajová) (SPF) NEPORADZA
HUBAY Jozef (m.Priška r.Lenkeyová) (SPF)   LENKA
HUBAY Jozef (m.Terézia r.Trrová) (SPF) KRÁĽ
HUBAY Jozef (najml.,m.Terézia Tarrová,zomr.21.8.1944) (LSR) NEPORADZA
HUBAY Jozef (najml.,m.Terézia Tarrová,zomr.21.8.1944) (SPF) NEPORADZA
HUBAY Jozef (SPF) HUBOVO
HUBAY Juraj (Dapsi) (SPF) HUBOVO
HUBAY Juraj (SPF) HUBOVO
HUBAY Kalman (m.Júlia r.Barnová) (SPF) NEPORADZA
HUBAY Karol (1) (SPF)   HUBOVO
HUBAY Karol (Illés) (SPF) HUBOVO
HUBAY Koloman (Dr) (SPF)     HUBOVO
HUBAY Koloman (SPF)    HUBOVO
HUBAY Ladislav (1) (SPF) HUBOVO
HUBAY Ladislav (2) (SPF) MARTINOVÁ
HUBAY Ladislav (Benedek) (SPF) HUBOVO
HUBAY Ladislav (Bódi) (SPF)   HUBOVO
HUBAY Ladislav (D ml.) (SPF)   HUBOVO
HUBAY Ladislav (D ž.Alžbeta Lenkeyová) (SPF) HUBOVO
HUBAY Ladislav (D) (SPF) HUBOVO
HUBAY Ladislav (Gy ml.) (SPF) HUBOVO
HUBAY Ladislav (Gy najml.) (SPF)HUBOVO
HUBAY Ladislav (Gy) (SPF)    HUBOVO
HUBAY Ladislav (Hidasi ž.Terézia Battaová) (SPF)  HUBOVO
HUBAY Ladislav (hidasi) (SPF)  LENKA
HUBAY Ladislav (m.Mária r.Füköová) (SPF)    LENKA
HUBAY Ladislav (ml.) (LSR)    NEPORADZA
HUBAY Ladislav (ml.) (SPF)    LENKA
HUBAY Ladislav (SPF)   MARTINOVÁ
HUBAY Ľudovit (1) (SPF) HUBOVO
HUBAY Ľudovit (M) (SPF) HUBOVO
HUBAY Ľudovít (m.Alžbeta r.Demeová,zomr.v roku 1918) (SPF)  NEPORADZA
HUBAY Ľudovít (SPF)    LENKA
HUBAY Ľudovit (Szentpéteri) (SPF)    HUBOVO
HUBAY Ľudovit (Zsigmond) (SPF) HUBOVO
HUBAY Martin (m.Irena r.Ragályiová) (LSR)   NEPORADZA
HUBAY Martin (m.Irena r.Ragályiová) (SPF)   NEPORADZA
HUBAY Martin (SPF)    HUBOVO
HUBAY Martin (Zsigmond) (SPF) HUBOVO
HUBAY Matej (György) (SPF)    HUBOVO
HUBAY Matej (Ignátz) (SPF)    HUBOVO
HUBAY Michal (SPF)    HUBOVO
HUBAY Mikuláš (Márton) (SPF) HUBOVO
HUBAY Mikuláš (SPF)    HUBOVO
HUBAY Nečitateľné (M) (SPF)   HUBOVO
HUBAY Pavel (alsó) (SPF) HUBOVO
HUBAY Pavel (Bódi) (SPF) HUBOVO
HUBAY Pavel (Dapsi) (SPF)    HUBOVO
HUBAY Pavel (G ž.Priška Hubayová) (SPF)    HUBOVO
HUBAY Pavel (Gy m.Priška r.Hubayová) (SPF) LENKA
HUBAY Pavel (SPF) HUBOVO
HUBAY Pavol (SPF) LENKA
HUBAY Rafael (M) (SPF) HUBOVO
HUBAY Simon (SPF)     HUBOVO
HUBAY Štefan (1) (SPF) HUBOVO
HUBAY Štefan (2) (SPF) LENKA
HUBAY Štefan (dapsi) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
HUBAY Štefan (Jób) (SPF) HUBOVO
HUBAY Štefan (Mátyás) (SPF)  HUBOVO
HUBAY Štefan (Mihály) (SPF)  HUBOVO
HUBAY Štefan (SPF)    HUBOVO
HUBAY Vojtech (SPF)    HUBOVO
HUBAY Zoltán (mal.) (SPF) HUBOVO
HUBAY Zoltán (maloletý) (SPF) LENKA
HUBAYOVÁ Alžbeta (G r.Szuhayová) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Alžbeta (H m.K Babus Ladislav) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Alžbeta (H mal.) (SPF)    HUBOVO
HUBAYOVÁ Alžbeta (H r.Szuhayová/Štefan/) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Alžbeta (Illés r.Hubayová) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Alžbeta (Illés,r.Hubayová) (SPF) LENKA
HUBAYOVÁ Alžbeta (Jób) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Alžbeta (mal.alsó) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Alžbeta (maloletá) (SPF)   LENKA
HUBAYOVÁ Alžbeta (maloletá,alsó) (SPF)   LENKA
HUBAYOVÁ Alžbeta (r.Czókolyová,n.24.8.1889,zomr.26.9.1973) (LSR)
  NEPORADZA
HUBAYOVÁ Alžbeta (r.Czókolyová,n.24.8.1889,zomr.26.9.1973) (SPF)
  NEPORADZA
HUBAYOVÁ Alžbeta (r.Demeová,zomr.v r.1935,v Neporadzi) (SPF) NEPORADZA
HUBAYOVÁ Alžbeta (r.Duszová) (LSR) NEPORADZA
HUBAYOVÁ Alžbeta (r.Hubayová) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Alžbeta (r.Hubayová/Benjamín/) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Alžbeta (r.Kalasová) (SPF) KALOŠA
HUBAYOVÁ Alžbeta (r.Lenkeyová) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Alžbeta (r.Mészárosová) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Alžbeta (r.Meszárosová,m.Ján) (SPF)    LENKA
HUBAYOVÁ Alžbeta (r.Szuhayová,m.Štefan) (SPF)   LENKA
HUBAYOVÁ Alžbeta (rod. Szökeová) (SPF)   VČELINCE
HUBAYOVÁ Alžbeta (SPF) VALICE
HUBAYOVÁ Amália (Mihály r.Pecsöková) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Apollónia (M r.Hubayová/Alexander/) (SPF)    HUBOVO
HUBAYOVÁ Apolónia (Gedeon) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Apolónia (H) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Apolónia (r.Hubayová,m.Alexander) (LSR) NEPORADZA
HUBAYOVÁ Apolónia (r.Hubayová,m.Alexander) (SPF) NEPORADZA
HUBAYOVÁ Apolónia (r.Hubayová/Alexander/) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Apolónia (r.Nagyová,m.Pavol) (LSR)    NEPORADZA
HUBAYOVÁ Apolónia (r.Nagyová,m.Pavol) (SPF)    NEPORADZA
HUBAYOVÁ Apolónia (SPF)    LENKA
HUBAYOVÁ Barbora (Dapsi r.Bósaová/Jozef/) (SPF)  HUBOVO
HUBAYOVÁ Barbora (Jób) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Barbora (r.Gulyásová) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Barbora (r.Hubayová alsó /Ľudovit/) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Barbora (r.Hubayová/Gergely/) (SPF)    HUBOVO
HUBAYOVÁ Barbora (SPF)HUBOVO
HUBAYOVÁ Barbora (vd.,r.Hubayová) (SPF)   LENKA
HUBAYOVÁ Barbora (vd.r.Hubayová) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Barbora (Zs) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Estera (r.Hubayová) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Estera (r.Járdánházyová) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Estera (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Gizela (D r.Kováčová) (SPF)HUBOVO
HUBAYOVÁ Gizela (vd.r.Kovácsová) (SPF)    HUBOVO
HUBAYOVÁ Hermina (Jób) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Irena (r.Ragályiová,m.Martin) (LSR)    NEPORADZA
HUBAYOVÁ Irena (r.Ragályiová,m.Martin) (SPF)    NEPORADZA
HUBAYOVÁ Irma (Gy r.Hubayová) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Irma (r.Hubayová) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Irma (r.Hubayová,m.Benjamín) (SPF)    LENKA
HUBAYOVÁ Irma (r.Hubayová/Benjamín/) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Irma (vdova r.Tarrová,nar.6.1.1894) (SPF) NEPORADZA
HUBAYOVÁ Judita (1) (SPF)    HUBOVO
HUBAYOVÁ Judita (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Júlia (alsó) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Juliana (1) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Juliana (Bettes) (SPF)    HUBOVO
HUBAYOVÁ Juliana (Gy ml.,r.Czeglédyová,m.Ladislav) (SPF) LENKA
HUBAYOVÁ Juliana (Gy ml.r.Czeglédyová/Ladislav/) (SPF)  HUBOVO
HUBAYOVÁ Juliana (Jób) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Juliana (m.Gustáv) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Juliana (r.Barnová) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Juliana (r.Barnová,m.Kalman) (SPF)    NEPORADZA
HUBAYOVÁ Juliana (r.Bettesová) (SPF) IVANICE
HUBAYOVÁ Juliana (r.Hubayová 1) (SPF)    HUBOVO
HUBAYOVÁ Juliana (r.Nagyová,m.František) (LSR)   NEPORADZA
HUBAYOVÁ Juliana (r.Nagyová,m.František) (SPF)   NEPORADZA
HUBAYOVÁ Juliana (r.Somogyiová) (LSR)    NEPORADZA
HUBAYOVÁ Juliana (r.Somogyiová) (SPF)    HUBOVO
HUBAYOVÁ Juliana (SPF) NEPORADZA
HUBAYOVÁ Katarína (M) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Klára (mal.) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Klára (r.Hubayová) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Klára (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Klára (Zs Bódi r.Hubayová) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Lenka (mal.) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Marcela (r.Tóthová/nižná/) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Margita (Bánová) (SPF)    MARTINOVÁ
HUBAYOVÁ Mária (Bódi) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Mária (Gy r.Hubayová/Ladislav/) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Mária (Jób) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Mária (mal.) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Mária (Márton) (SPF)     HUBOVO
HUBAYOVÁ Mária (r.Forgonová zom.24.11.1944-2D 104/93) (SPF) GEMERSKÉ
MICHALOVCE
HUBAYOVÁ Mária (r.Hubayová/Menyhért/) (SPF)    HUBOVO
HUBAYOVÁ Mária (r.Hubayová/Pavel/) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Mária (r.Lenkeyová/Imrich/) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Mária (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Mária (vd.,r.Füköová,m.Ladislav,zomr.19.3.1979) (SPF) LENKA
HUBAYOVÁ Nezapísané (Dávid /Štefan/) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Oľga (r.Básthyová,m.Mikuláš) (SPF)    LENKA
HUBAYOVÁ Oľga (r.Básthyová/Mikuláš/) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Priška (D r.Lenkeyová) (SPF)     HUBOVO
HUBAYOVÁ Priška (vd.r.Hubayová) (SPF)     HUBOVO
HUBAYOVÁ Róza (r.Ragályiová) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Rozália (r.Füköová) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Rozália (r.Hubayová/Baldazár/) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Rozália (r.Ragályiová) (SPF) LENKA
HUBAYOVÁ Rozália (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Šarolta (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Terézia (r.Deliová,m.Daniel) (LSR) NEPORADZA
HUBAYOVÁ Terézia (r.Deliová,m.Daniel) (SPF) KRÁĽ
HUBAYOVÁ Terézia (r.Deliová/Daniel/) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Terézia (r.Tarrová) (LSR) NEPORADZA
HUBAYOVÁ Terézia (r.Tarrová) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Terézia (r.Zollerová/alsó/) (SPF)  HUBOVO
HUBAYOVÁ Terézia (rod. Szabóová) (SPF)    VČELINCE
HUBAYOVÁ Terézia (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Zuzana (György r.Czeglédiová) (SPF)    HUBOVO
HUBAYOVÁ Zuzana (I r.Hubayová/Ladislav/) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Zuzana (Illés r.Földiová/Karol/) (SPF)  HUBOVO
HUBAYOVÁ Zuzana (M r.Hubayová/Ján/) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Zuzana (Molnár) (SPF)     HUBOVO
HUBAYOVÁ Zuzana (r.Hubayová,m.Koloman) (SPF)    LENKA
HUBAYOVÁ Zuzana (r.Sivošová) (SPF) NEPORADZA
HUBAYOVÁ Zuzana (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Žófia (D r.Vinczeová) (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Žofia (r.Vinceová,m.Ľudovít) (SPF) NEPORADZA
HUBAYOVÁ Žófia (SPF) HUBOVO
HUBAYOVÁ Žófia (vd.nižná r.Hubayová/Ladislav/) (SPF)   HUBOVO
HUBAYOVÁ Žófia (Zs r.Hubayová) (SPF) HUBOVO
HÜBLEROVÁ Katarína (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
Hudáčik Michal (SPF)    KROKAVA
Hudáčik Ondrej (SPF)    KROKAVA
Hudáčiková Judita (rod.Ondrejová) (SPF) KROKAVA
Hudáčiková Mária (rod.Gallová) (SPF)  KROKAVA
Hudec Ján (SPF)   BUDIKOVANY
Hudec Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
HUDECOVÁ Priška (r.Babíková,nar.29.09.1908,zom.11.02.1992) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
HUKEL Ján (SPF) GEMERČEK
HUKEL Martin (SPF)     GEMERČEK
HUKEL Michal (SPF)     GEMERČEK
HUKELOVÁ Dora (r.Hriňová) (SPF)     GEMERČEK
HUKKEL Pavelína (/Jakabova/ r.Plavucha) (SPF) HUSINÁ
HULITKA Arnošt (SPF)    VEČELKOV
HULITKA Ervín (nar.30.11.1933,Večelkov 1) (SPF)  VEČELKOV
HULITKA Jozef (1) (SPF) VEČELKOV
HULITKA Jozef (2) (SPF) VEČELKOV
HULITKA Jozef (maloletý) (SPF) VEČELKOV
HULITKA Jozef (SPF)    VEČELKOV
HULITKA Július (SPF)    VEČELKOV
HULITKA Juraj (SPF)    VEČELKOV
HULITKA Ondrej (SPF)    VEČELKOV
HULITKA Štefan (SPF)    VEČELKOV
HULITKA Vojtech (SPF) VEČELKOV
HULITKOVÁ Alžbeta (r.Jakabová) (SPF) VEČELKOV
HULITKOVÁ Barbora (r.Véghová,m.Stefan) (SPF)     VEČELKOV
HUĽUK Pavel (nar.5.5.1920,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
HUĽUK Pavol (m.Janka r.Ulická,zomrel 22.9.1966) (SPF)   HNÚŠŤA
HUĽUKOVÁ Emília (r.Kudláková,zomrela) (LSR)      HNÚŠŤA
HUĽUKOVÁ Emília (r.Kudláková,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
HUMAY Jozef (nar.04.07.1917,zom.07.04.1989) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HUMAYOVÁ Mária (zomrela), Fučíkova 4 (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HUMENAY Ladislav (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HUŇA Ján (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
HUŇÁK Jozef (SPF) RIEČKA
HUŇÁK Ladislav (SPF)    RIEČKA
HUŇÁK Štefan (SPF)     RIEČKA
HUŇANOVÁ Ilona (Tereková r.Strúžoková /Jánová/) (SPF)   POPROČ
HUNYÁK Jozef (SPF)     KALOŠA
HUNYÁK Ladislav (SPF) KRÁĽ
HUNYÁK Štefan (SPF)    KRÁĽ
HUNYÁKOVÁ Anna (rod. Pindrochová) (SPF) VČELINCE
HUNYÁKOVÁ Irena (r.Henczová) (SPF) HAJNÁČKA
HUNYÁKOVÁ Mária (r.Szepessiová) (SPF)     HAJNÁČKA
Hupková Anna (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Husaník Štefan (SPF) DRAŽICE
Husaníková Mária (rod.Denkovičová) (SPF)   DRAŽICE
HUSÁROVÁ Júlia (r.Fábriová,Jánova) (SPF)   HNÚŠŤA
HUSAT Ján (SPF) GEMERČEK
HUSAT Jozef (SPF) GEMERČEK
HÚSKA Zoltán (Rimavská Sobota) (SPF) ŠTRKOVEC
HÚSKOVÁ Edita (Štrkovec ,nar.10.1.1951) (SPF) ŠTRKOVEC
HÚSKOVÁ Júlia (SPF)    ŠTRKOVEC
Husman Emil (R21.9.1932 Školská 144 Hnúšťa) (SPF)   HNÚŠŤA
Husman Ján (Čech) (SPF) HNÚŠŤA
Husman Ján (Ďurov) (SPF) HNÚŠŤA
Husman Ján (SPF) HNÚŠŤA
Husman Ján (zomrel, 12.8.1923 Veľký Blh Veľký Blh) (SPF)  HNÚŠŤA
Husman Juraj (SPF) HNÚŠŤA
Husman Michal (SPF)    HNÚŠŤA
Husman Pavol (SPF) HNÚŠŤA
Husmanová Anna (R17.2.1934 Poproč 33 Poproč 33) (SPF)   HNÚŠŤA
Husmanová Judita (rod.Kovácsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Husmanová Judita (rod.Kováčová) (SPF) HNÚŠŤA
Husmanová Judita (rod.Laurová) (SPF)  HNÚŠŤA
Husmanová Judita (rod.Laurová, Ďurov) (SPF)  HNÚŠŤA
Husmanová Júlia (rod.Laurová) (SPF)   HNÚŠŤA
Husmanová Júlia (rod.Laurová, Petrov) (SPF)  HNÚŠŤA
Husmanová Margita (SPF) HNÚŠŤA
Husmanová Mária (Čech) (SPF)   HNÚŠŤA
HUSMANOVÁ Mária (r.Husmanová) (SPF)      POPROČ
Husmanová Mária (R27.6.1922 Brádno 12 okr.Rim.Sobota) (SPF) HNÚŠŤA
Husmanová Mária (rod.Maťašová) (SPF) HNÚŠŤA
Husmanová Mária (rod.Petrová) (SPF)   HNÚŠŤA
Husmanová Mária (SPF)    HNÚŠŤA
Husmanová Zuzana (Čech) (SPF) HNÚŠŤA
HUSMANOVÁ Zuzana (r.Ondrejová /Ondrejová/) (SPF) POPROČ
Husmanová Zuzana (rod.Babicová Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Husmanová Zuzana (rod.Babicová Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Husmanová Zuzana (rod.Demková) (LSR) LIPOVEC
Husmanová Zuzana (rod.Demková) (SPF) LIPOVEC
Husmanová Zuzana (rod.Peťová) (SPF)   HNÚŠŤA
Husmanová Zuzana (SPF) HNÚŠŤA
HUSTIN Ján (SPF) KALOŠA
HUSTINOVÁ Anna (SPF) KALOŠA
HUSTINOVÁ Mária (SPF) KALOŠA
HUSZÁR František (SPF) GEMERČEK
HUSZÁR Karol (SPF)     GEMERČEK
HUSZÁROVÁ Anna (SPF) GEMERČEK
HUSZÁROVÁ Barbora (rod. Pósa, m. Ján) (SPF) RADNOVCE
HUSZÁROVÁ Gizela (r.Marcinková) (SPF)     GEMERČEK
HUSZÁROVÁ Klára (z Budapešti) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HUSZKOVÁ Anna (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
HUSZTI Ambroz (ž.Rozália r.Figeiová) (SPF)   BELÍN
HUSZTI Jozef (SPF) HAJNÁČKA
HUSZTI Jozef (Tuba,man. Rozália r.Vargová) (SPF)   BELÍN
HUSZTI Michal (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
HUSZTI Štefan (SPF)     HAJNÁČKA
HUSZTI Viliam (SPF)     HAJNÁČKA
HÚSZTIOVÁ Emília (vdova r.Birová) (SPF)    RIEČKA
HUSZTIOVÁ Júlia (r.Egyudová zomrela) (SPF) JESENSKÉ
HUSZTIOVÁ Juliana (r.Kóšiková) (SPF) JESENSKÉ
HUSZTIOVÁ Juliana (Tuba,r.Bedeová) (SPF)    BELÍN
HUSZTIOVÁ Margita (SPF) HAJNÁČKA
HUSZTIOVÁ Mária (SPF) HAJNÁČKA
HUSZTIOVÁ Priška (r.Fözöová/muž Zoltán/) (SPF)    DULOVO
HUSZTIOVÁ Zuzana (r.Husztiová) (SPF) BELÍN
HUSZTIOVÁ Zuzana (r.Pálová/muž Ján/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
HUSZTY Štefan (m.Priška r.Adamová) (SPF)    ŠIRKOVCE
Huťan Martin (SPF) HOSTIŠOVCE
HUTMANOVÁ Helena (r.Tereková /Jánová/) (SPF)     POPROČ
Hutník Dezider (Chanava č.59) (SPF)   CHANAVA
Hutník Juraj (Halal) (SPF) BUDIKOVANY
Hutník Ondrej (Halal) (SPF) BUDIKOVANY
Hutníková Helena (rod.Vaniaková Chanava č.59) (SPF) CHANAVA
Hutníková Margita (rod.Bornaiová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Hutníková Margita (rod.Bornaiová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Hutníková Margita (rod.Bornayová) (SPF) BUDIKOVANY
Hutníková Mária (rod.Klimentová) (SPF) BUDIKOVANY
Huttová Margita (rod.Gregorecová) (SPF) HOSTIŠOVCE
HUTVAGNEROVÁ Terézia (rod.Rybková) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
CHALUPECKÁ Júlia (r.Kováčová,m.Václav) (SPF)     HNÚŠŤA
CHALUPECKÁ Juliana (SPF)      HNÚŠŤA
CHLEBNIČAN Imrich (SPF)       GEMERČEK
CHMELICKÁ Júlia (r.Pavlovičová) (SPF) HNÚŠŤA
Chotváč Juraj (LSR) HOSTIŠOVCE
Chotváč Juraj (SPF) HOSTIŠOVCE
Chotváč Pavol (LSR) HOSTIŠOVCE
Chotváč Pavol (SPF) HOSTIŠOVCE
CHOVAN Gregor (SPF)     HODEJOV
CHOVAN Ján (mal.) (SPF) HODEJOV
CHOVAN Ján (ml.) (SPF) HRACHOVO
CHOVAN Ján (SPF) HRACHOVO
CHOVAN Ondrej (1) (SPF) HODEJOV
CHOVANOVÁ Margita (SPF)       HODEJOV
Chovanová Zuzana (rod.Laurová) (SPF)    HNÚŠŤA
CHRAPAN Pavel (č.220) (SPF)     HNÚŠŤA
CHRŤAN Ján (SPF) OŽĎANY
CHUDÁ Dorota (r.Kuricová) (SPF) BELÍN
CHUDÁ Elena (Martinová,r.Michalíková) (SPF) BELÍN
CHUDÁ Katarína (štefanová,r.Bukovská) (SPF) BELÍN
CHUDIC Ondrej (bartovkin) (SPF) KLENOVEC
CHUDIC Pavel (bálintkin) (SPF) KLENOVEC
CHUDÝ Martin (man.Helena r.Michalíková) (SPF)     BELÍN
CHUDÝ Peter (SPF) BELÍN
Chýba Protokol (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Ibišová Julianna (rod.Šulková Lukovištia) (SPF) LUKOVIŠTIA
IBIŠOVÁ Julianna r.Šulková (SPF) Lukovištia   HRUŠOVO
IBOS František (ml.) (SPF) VALICE
IBOS Július (ž.Mária r.Kalaurová) (SPF) VALICE
IBOS Viktor berkeš (ž.Elena Nagyová hapári) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
IBOS-MACS Ján (SPF)     BÁTKA
IBOSOVÁ Júlia (rod. Czakóová) (SPF)     VČELINCE
IBOSOVÁ Mária (r.Kalaur /muž Július/) (SPF)   VALICE
Iboš Aladár (SPF)   VEĽKÝ BLH
Iboš Alexander (SPF) VEĽKÝ BLH
IBOŠ Andrej (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Iboš Barnabáš (Poznán) (SPF)    VEĽKÝ BLH
IBOŠ Dezider (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Iboš Dezider (Veľký Blh č.288) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Iboš Eduard (SPF) VEĽKÝ BLH
Iboš František (LSR) PADAROVCE
IBOŠ František (NV)(SPF) DRAŽICE
Iboš František (SPF) PADAROVCE
Iboš Gejza (SPF)   VEĽKÝ BLH
Iboš Ján (Csúri) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Iboš Ján (Hagymáši) (SPF) VEĽKÝ BLH
Iboš Ján (LSR)    PADAROVCE
Iboš Ján (Nagy) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Iboš Ján (nižný) (SPF)   VEĽKÝ BLH
IBOŠ Ján (NV)(SPF) DRAŽICE
Iboš Ján (Poznan) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Iboš Ján (SPF)PADAROVCE
Iboš Ján (Veľký Blh) (SPF) VEĽKÝ BLH
IBOŠ Jozef (csur) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
Iboš Jozef (Csúr) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Iboš Jozef (LSR)   PADAROVCE
Iboš Jozef (SPF)   PADAROVCE
Iboš Július (Kopasz) (SPF) VEĽKÝ BLH
Iboš Július (LSR)   PADAROVCE
IBOŠ Július (NV)(SPF)    DRAŽICE
Iboš Július (Poznan) (SPF) VEĽKÝ BLH
Iboš Július (Poznán) (SPF) VEĽKÝ BLH
Iboš Július (SPF)   PADAROVCE
IBOŠ Koloman (SPF)UZOVSKÁ PANICA
IBOŠ Ladislav (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Iboš Ľudovít (Berkeš) (SPF) VEĽKÝ BLH
Iboš Ľudovít (SPF) VEĽKÝ BLH
Iboš Maximilián (LSR)    PADAROVCE
IBOŠ Maximilián (NV)(SPF)     DRAŽICE
Iboš Maximilián (SPF)    PADAROVCE
Iboš Michal (LSR) PADAROVCE
IBOŠ Michal (NV)(SPF)    DRAŽICE
Iboš Michal (SPF) PADAROVCE
Iboš Ondrej (LSR) VEĽKÝ BLH
Iboš Ondrej (SPF)   PADAROVCE
IBOŠ Štefan (kopasz) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Iboš Štefan (LSR)   PADAROVCE
IBOŠ Štefan (NV)(SPF)    DRAŽICE
Iboš Štefan (SPF)   PADAROVCE
IBOŠ Štefan (st.) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
Iboš Valentín (SPF) VEĽKÝ BLH
IBOŠ Vojtech (hagymasi) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
Iboš Vojtech (Hagymáši) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Iboš Vojtech (nižný,1.12.1945) (SPF)  VEĽKÝ BLH
IBOŠ Vojtech (SPF) UZOVSKÁ PANICA
IBOŠ Zoltán (hagymasi) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
IBOŠ Zoltán (hagymasi/k.ž.BARBORA KOVÁCSOVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Iboš Zoltán (Hagymáši) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Iboš Zoltán (SPF)   VEĽKÝ BLH
Ibošová Alžbeta (rod.Tóthová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Ibošová Alžbeta (SPF)    VEĽKÝ BLH
IBOŠOVÁ Anna (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
IBOŠOVÁ Barbora (r.PÁLOVÁ) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
Ibošová Barbora (rod.Kovácsová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Ibošová Barbora (rod.Kovácsová, Poznán) (SPF) VEĽKÝ BLH
Ibošová Barbora (rod.Pálová) (LSR) VEĽKÝ BLH
Ibošová Barbora (rod.Pálová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Ibošová Barbora (SPF)    VEĽKÝ BLH
Ibošová Elena (rod.Hanková) (LSR) PADAROVCE
Ibošová Elena (rod.Hanková) (SPF) PADAROVCE
Ibošová Elena (SPF) VEĽKÝ BLH
IBOŠOVÁ Elena rod.Hanková (NV)(SPF) DRAŽICE
Ibošová Emília (LSR) VEĽKÝ BLH
IBOŠOVÁ Emilia (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
Ibošová Emília (SPF) VEĽKÝ BLH
Ibošová Eva (LSR) PADAROVCE
IBOŠOVÁ Eva (NV)(SPF) DRAŽICE
Ibošová Eva (SPF) PADAROVCE
IBOŠOVÁ Gizela (r.VARGOVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Ibošová Helena (rod.Molnárová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Ibošová Helena (rod.Tóthpálová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Ibošová Irena (rod.Eleková) (SPF) VEĽKÝ BLH
Ibošová Irena (rod.Tóthová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Ibošová Irena (rod.Tóthová, Turi) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Ibošová Júlia (Berkeš) (SPF) VEĽKÝ BLH
IBOŠOVÁ Júlia (r.FODOROVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Ibošová Júlia (rod.Fodorová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Ibošová Júlia (rod.Marešová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Ibošová Júlia (rod.Pálová) (LSR) VEĽKÝ BLH
Ibošová Júlia (rod.Pálová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Ibošová Júlia (rod.Szekerešová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Ibošová Júlia (rod.Tóthová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Ibošová Júlia (rod.Tóthová, Valentová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
IBOŠOVÁ Juliana (r.PÁLOVÁ) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
IBOŠOVÁ Juliana (r.TÓTHOVÁ /VALENTOVÁ/) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
IBOŠOVÁ Julianna vd. (r.Tóthová lakoš, m.Arpád, berkešová) (SPF) GEMERSKÝ
JABLONEC
Ibošová Katarína (rod.Nagyová) (LSR)   PADAROVCE
Ibošová Katarína (rod.Nagyová) (SPF)   PADAROVCE
Ibošová Katarína (SPF)    PADAROVCE
IBOŠOVÁ Katarína rod.Nagyová (NV)(SPF)      DRAŽICE
Ibošová Mária (rod.Kalauzová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Ibošová Mária (rod.Majorošová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Ibošová Mária (rod.Marešová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Ibošová Mária (rod.Tóthová, Csúri) (SPF) VEĽKÝ BLH
Ibošová Mária (rod.Vargová) (LSR) VEĽKÝ BLH
Ibošová Mária (rod.Vargová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Ibošová Mária (SPF) PADAROVCE
Ibošová Priška (rod.Zsámboková, Vitéz) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Ibošová Priška (rod.Zsámboková, Vitéz, m.Štefan) (SPF) VEĽKÝ BLH
IBOŠOVÁ Priška (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
IBOŠOVÁ Priška (vitez r.ZSAMBOKOVÁ m.ŠTEFAN) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
IBOŠOVÁ Rozália (r.AMBRUZSOVÁ) (SPF)       UZOVSKÁ PANICA
Ibošová Rozália (rod.Ambrúžová) (LSR) VEĽKÝ BLH
Ibošová Rozália (rod.Ambrúžová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Ibošová Terézia (rod.Vitáriusová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Ibošová Valéria (rod.Delicsová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Ibošová Zuzana (rod.Benčová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Igazová Ružena (SPF)     PADAROVCE
IGNÁCZ Ján (SPF) BLHOVCE
IGNÁCZ Jozef (zom.9.5.1945) (SPF)     BLHOVCE
Igo Barnabáš (SPF) CHANAVA
IGO Daniel (SPF)   RIEČKA
Igo Gregor (SPF)   CHANAVA
IGO Ján (ml.) (SPF) ŠTRKOVEC
Igo Ján (SPF) CHANAVA
IGO Ján (Štrkovec 32) (SPF) ŠTRKOVEC
IGO Jozef (maloletý) (SPF) RIEČKA
IGO Július (maloletý) (SPF) RIEČKA
IGO Július (SPF)   HUBOVO
IGO Kalman (SPF) RIEČKA
Igo Koloman (SPF) CHANAVA
Igo Ladislav (SPF) CHANAVA
Igo Ľudovít (SPF)   CHANAVA
IGO Miklóš (SPF) RIEČKA
Igo Mikuláš (SPF) CHANAVA
Igo Mikuláš (zomrela 29.3.1949) (SPF)   CHANAVA
Igo Pavel (nižný) (SPF)   CHANAVA
IGO Štefan (SPF)   HUBOVO
IGOVÁ Alžbeta (r.Igová) (SPF)    HUBOVO
Igová Alžbeta (rod.Igová) (SPF)   CHANAVA
Igová Alžbeta (SPF) CHANAVA
IGOVÁ Irena (r.Kankulová,Štrkovec 32) (SPF)  ŠTRKOVEC
Igová Jolana (SPF) CHANAVA
Igová Júlia (SPF)   CHANAVA
Igová Terézia (rod.Fudrová) (SPF) CHANAVA
IGOVÁ Zuzana (r.Juhászová/Jozef/) (SPF) ČÍŽ
Igová Zuzana (SPF) CHANAVA
ILAVSZKÁ Irena (rod. Bayová) (SPF)    FIGA
ILČÍKOVÁ Anna (nar.12.10.1909, zomr.30.09.1996) (SPF)  RIMAVSKÁ SOBOTA
ILČÍKOVÁ Anna (r. Golianová) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Iléšová Katarína (SPF)    LIPOVEC
ILLAVSKÁ Irena (rod. Bayová) (SPF)    FIGA
ILLÉS Alexander Nagy (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
ILLÉS Gabriel Nagy (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
ILLÉSOVÁ Leander (r.Czeneová) (SPF) JESTICE
ILLEŠ Aladár (Bretkó) (SPF)     OŽĎANY
ILLEŠ Aladár (ž.Viktória r.Kušlová) (SPF) OŽĎANY
Illéš Alexander (LSR)    PETROVCE
Illéš Augustín (SPF) PETROVCE
Illéš Dezider (SPF) PETROVCE
ILLEŠ Edon (SPF) OŽĎANY
Illéš Elamér (Petrovce č.114) (SPF) PETROVCE
Illéš Jozef (SPF)   PETROVCE
ILLÉŠ Štefan (primáš) (SPF) OŽĎANY
ILLÉŠ Valent (SPF) OŽĎANY
Illéš Viliam (LSR) PETROVCE
Illéš Viliam (SPF)  PETROVCE
Illéš Zoltán (Párkova č.10 Fiľakovo) (SPF) PETROVCE
Illéšová Anna (rod.Köbölová) (LSR)     PETROVCE
Illéšová Anna (rod.Köbölová) (SPF) PETROVCE
Illéšová Anna (rod.Pelleová) (LSR) PETROVCE
Illéšová Anna (rod.Pelleová) (SPF) PETROVCE
ILLÉŠOVÁ Apolónia (r.Horváthová) (SPF) OŽĎANY
ILLÉŠOVÁ Juliana (r.Čonková) (SPF)     OŽĎANY
ILLÉŠOVÁ Mária (SPF)     OŽĎANY
IMRE Viktor (/8.3.1943/) (SPF)   DRŇA
IMRECE Ján (SPF) HAJNÁČKA
IMRECE Štefan (SPF)      NEPORADZA
IMRECEOVÁ Alžbeta (r.Szijártová) (SPF) HAJNÁČKA
IMRECEOVÁ Elena (r.Kisantalová) (LSR) HODEJOV
IMRECEOVÁ Elena (r.Kisantalová) (SPF) HODEJOV
IMRECZE Barnabáš (SPF) LENKA
IMRECZE Dionýz (/ž.Juliana r.Molnárová/) (SPF) DRŇA
IMRECZE Ján (m.Apolónia r.Kovácsová) (SPF) JESENSKÉ
IMRECZE Jozef (m.Júlia r.Tormová) (SPF) JESENSKÉ
IMRECZE Ľudovít (v Amerike) (SPF)     JESENSKÉ
IMRECZE Štefan (zomrel) (SPF) JESENSKÉ
IMRECZEOVÁ Helena (r.Kisantalová) (SPF)     GEMERČEK
IMRECZEOVÁ Irma (r.Szekerová,Štefan) (SPF) ŠIRKOVCE
IMRECZEOVÁ Júlia (r. Molnárová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
IMRECZEOVÁ Margita (r.Maksiová) (SPF)      HUBOVO
IMRECZEOVÁ Margita (r.Makšiová,muž Barnabáš) (SPF)    LENKA
IMRECZEOVÁ Rozália (nar. 03.10.1899) (SPF) ŠIMONOVCE
IMREOVÁ Etela (rod.Jéneyová) (SPF)     DRŇA
IMREOVÁ Helena (rod.Füköová) (SPF) DRŇA
IMREOVÁ Jolana (23.9.1910 neb.) (SPF) DRŇA
IMREOVÁ Júlia (rod.Farkasová gecko) (SPF)    DRŇA
IMREOVÁ Magdaléna (rod.Bódiová) (SPF)      DRŇA
IMRICE Barnabáš (SPF)     ŠTRKOVEC
IOPPEKOVÁ Paulína (r.Kisáková) (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
ISTÓK Michal (st.) (SPF) VALICE
ISTÓK Mikuláš (ml.ž.Barbora r.Lenkeyová) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
ISTÓKOVÁ Barbora (r.Lenkeyová/muž Mikuláš ml./) (SPF)  GEMERSKÉ
MICHALOVCE
ISTÓKOVÁ Irma (mal.) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
ISTÓKOVÁ Terézia (r.Bodonová/muž Ľudovít/) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
ISTVÁN Ján (/v Amerike/) (SPF) ŠIMONOVCE
ISTVÁN Ján (/ž.Apolónia r.Póšová/) (SPF) DRŇA
ISTVÁNOVÁ Elena (r.Borošová,nar.24.06.1914) (SPF) ŠPANIE POLE
IŠTÓKOVÁ Alžbeta (r.Vinczeová,muž Vojtech) (SPF) LENKA
IŠTOKOVÁ Marta (r.Hanusková) (SPF) HNÚŠŤA
IŠTÓKOVÁ Zuzana (straka) (SPF) HRACHOVO
Ištvánová Zuzana (rod.Vargová) (SPF)    PADAROVCE
IVAN Ján (r.1936), Rimavské Zálužany č.d. 55 (SPF)  RIMAVSKÉ ZALUŽANY
IVAN Ján (rakas) (SPF)    RIMAVSKÉ ZALUŽANY
IVAN Ján (SPF)    RIMAVSKÉ ZALUŽANY
IVAN Pavel (ž.r.Helena Liptáková) (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
IVAN Štefan (ž.Juliana r.Antalová) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
IVANECZ Ján (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
IVANICS Aladár (mal.) (SPF)     HODEJOV
IVANICS Jozef (mal.) (SPF) HODEJOV
IVANICS Ondrej (mal.) (SPF)     HODEJOV
IVANICS Vojtech (SPF)    HODEJOV
IVANIČ Barnabáš (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
Ivanič Ján (SPF)   DRAŽICE
IVANIČ Jozef (SPF) OŽĎANY
Ivanič Július (SPF) DRAŽICE
IVANIČ Martin (ž.Zuzana r.Piaterová) (SPF)   OŽĎANY
IVANIČ Michal (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
IVANIČ Štefan (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
Ivanič Zoltán (SPF) VEĽKÝ BLH
Ivaničová Ilona (rod.Kovácsová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Ivaničová Priška (rod.Kovácsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
IVANITS Jozef (SPF)     HODEJOV
IVANITS Vojtech (Dr.) (SPF)     HODEJOV
IVAN-KOVÁČ Ján (nar. 21.8.1900, vlast.zomrel) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
IVANOVÁ Juliana (r.Antalová) (SPF)    RIMAVSKÉ BREZOVO
IVANOVÁ Juliana (r.Balogová) (SPF)    RIMAVSKÉ ZALUŽANY
IVÁNOVÁ Katarína (r.Bodonová/muž Zoltán/) (SPF)   GEMERSKÉ MICHALOVCE
IVANOVÁ Zuzana (vd.r.Selčanová m.Ján) (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
Ivarg Ján (LSR)    HOSTIŠOVCE
Ivarg Ján (SPF)    HOSTIŠOVCE
IVARG Ondrej (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
Ivargová Margita (rod.Bartóková) (SPF) PADAROVCE
Ivargová Sabina (rod.Gálová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Ivorg Ján (ž.Sabína Galová) (LSR) LUKOVIŠTIA
Ivorg Ján (ž.Sabína Galová) (SPF) LUKOVIŠTIA
IZODANHÁZYOVÁ Irena (r.Csiszárová,m.Bartolomej) (SPF) RIEČKA
IZRÓK Štefan (nar.2.5.1960) (SPF) LENKA
IZRÓKOVÁ Estera (r.Merciová,m.Štefan) (LSR) NEPORADZA
IZRÓKOVÁ Estera (r.Merciová,m.Štefan) (SPF) KRÁĽ
IZRÓKOVÁ Estera (r.Mereiová) (SPF)    RIEČKA
IZRÓKOVÁ Estera (r.Mezéová) (LSR)    NEPORADZA
IZRÓKOVÁ Estera (r.Mezéová) (SPF)    NEPORADZA
IZRÓKOVÁ Estra (r.Mezéová) (SPF)     KRÁĽ
IZSÓOVÁ Margita (r.Szarvasová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
J R D Vieska Nad Blhon (SPF)    ŽÍP
J R D Žíp (SPF)    ŽÍP
JABABOVÁ Alžbeta (r. Kovácsová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
JABLONCZAIOVÁ Lídia (r.Galovicsová/Jozef/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
JABLONCZIOVÁ Lídia (rod. Galovics, m. Jozef, vdova) (SPF) RADNOVCE
JABLONSKÁ Judita (r.Trnavská,nar.12.6.1880,m.Ondrej,zom.) (SPF) HNÚŠŤA
JABLONSKÁ Zuzana (r.Bálintová vd.,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
JABLONSKÝ Ondrej (kordoš,m.Judita r.Bálintová,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
JABLONSKÝ Ondrej (m.Judita r.Antalová,nad mlynom st.zomrel) (SPF)HNÚŠŤA
JACKOVÁ Jolana (r.Koósová) (SPF)      BARCA
JACKOVÁ Zuzana (r.Urbanecová) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
Jacsó Albert (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsó Elemér (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsó Elemér (mal /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Jacsó Gustáv (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsó Jozef (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Jacsó Jozef (kispál /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Jacsó Jozef (m Anna /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsó Jozef (m Tonhajzerová Anna /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacso Jozef (ml /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsó Ľudovít (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsó Martin (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsó Matej (slobodný /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacso Pavel (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsó Pavel (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacso Pavol (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsó Pavol (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsó Peter (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Jacso Štefan (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsó Štefan (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsó Vojtech (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsó Vojtech (1 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Jacsó Vojtech (2 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Jacsó Vojtech (3 /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Jacsóová Albína (r Jacsóová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsoová Alžbeta (r Laczkoová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Jacsóová Alžbeta (r Laczkóová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Jacsóová Amália (r Csutorová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsóová Aurélia (r Csutorová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsóová Emília (r Laczkóová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsóová Emília (r Laczkoová m Štefan /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsóová Gizela (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Jacsoová Gizela (r Czabanová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsóová Gizela (r Czabanová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsóová Hermína (r Lazckóová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Jacsóová Irena (r Csutorová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsóová Irena (r Csutorová 1 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsóová Juliska (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Jacsóová Žófia (r Csutorová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Jacsová Albína (r Jacsová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Jačmeník Jozef (SPF) VEĽKÝ BLH
Jačmeník Nétus (SPF)     VEĽKÝ BLH
JAHODNÍK Ján (2) (LSR) OŽĎANY
JAHODNÍK Ján (2) (SPF) OŽĎANY
JAHODNÍK Ján (LSR)      OŽĎANY
JAHODNÍK Ján (ml.,č.157,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
JAHODNÍK Ján (SPF)      OŽĎANY
JAHODNÍK Ján (st.,ž.Mária r.Bodáková) (LSR) OŽĎANY
JAHODNÍK Ján (st.,ž.Mária r.Bodáková) (SPF) OŽĎANY
JAHODNÍK Ján (ž.Pavlína r.Ivaničová) (LSR)  OŽĎANY
JAHODNÍK Július (SPF)   RIMAVSKÁ BAŇA
JAHODNÍK Pavel (SPF)    RIMAVSKÁ BAŇA
Jahodníková Pavlína (Drienčany č.63) (LSR)  LUKOVIŠTIA
Jahodníková Pavlína (Drienčany č.63) (SPF)  LUKOVIŠTIA
JÁCHIMOVÁ Johana (mal.), M. Marečka 1 Bratislava (SPF)   HRACHOVO
JÁCHYMA Pavol (20.7.1935), Rasov 147 Predmier (SPF) HRACHOVO
JÁCHYMOVÁ Mária (SPF) HRACHOVO
JÁCHYMOVIČOVÁ Júlia (r.Švantnerová) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
JAKAB Alexander (Bano) (SPF)    HAJNÁČKA
JAKAB Alexander (janko) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
JAKAB Alexander (m.Alžbeta r.Jakabová) (SPF) JESENSKÉ
JAKAB Alexander (major) (SPF) VEČELKOV
JAKAB Alexander (SPF)   VEČELKOV
JAKAB Alexander janko (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
JAKAB Ferdinand (SPF) a JAKABOVÁ RIMAVSKÁ SOBOTA
JAKÁB Florián (Bano) (SPF)     HAJNÁČKA
JAKAB Florian bánó (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
JAKAB František (1) (SPF) VEČELKOV
JAKÁB František (Bano) (SPF)    HAJNÁČKA
JAKAB František (SPF)   VEČELKOV
JAKÁB František (SPF)   HAJNÁČKA
JAKAB Gabriel (Farkaš) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
JAKÁB Gabriel (Farkaš) (SPF)    HAJNÁČKA
JAKAB Gabriel farkas (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
JAKAB Gejza (Dliborova 23,Ostrava) (SPF)   VEČELKOV
JAKAB Gejza (nar.12.12.1943) (SPF)    VEČELKOV
JAKAB Gejza (SPF) JESENSKÉ
JAKAB Gustáv (Farkaš) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
JAKÁB Gustáv (Farkaš) (SPF)    HAJNÁČKA
JAKAB Gustav (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
JAKAB Ján (1) (SPF) VEČELKOV
JAKAB Ján (2) (SPF) VEČELKOV
JAKAB Ján (Farkaš) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
JAKÁB Ján (Farkaš) (SPF) HAJNÁČKA
JAKAB Ján (SPF) VEČELKOV
JAKÁB Július (Bano) (SPF) HAJNÁČKA
JAKAB Július (mal.1950,Záhradnícka 2472,Rim.Sobota Ž!!) (SPF)  RIMAVSKÁ
SOBOTA
JAKAB Július (SPF) JESENSKÉ
JAKÁB Július (SPF) HAJNÁČKA
JAKÁB Karol (SPF) HAJNÁČKA
JAKAB Menhard (SPF)    VEČELKOV
JAKAB Michal (SPF)     VEČELKOV
JAKAB Ondrej (ž.Zuzana r.Šutnáková) (SPF)   ROVNÉ
JAKAB Peter (2) (SPF)   VEČELKOV
JAKAB Peter (maloletý) (SPF)    VEČELKOV
JAKÁB Štefan (Bano) (SPF) HAJNÁČKA
JAKAB Štefan (Farkaš) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
JAKAB Štefan (kuko) (SPF) NOVÁ BAŠTA
JAKAB Štefan (nar.18.5.1908) (SPF)   VEČELKOV
JAKÁB Štefan (SPF) GEMERČEK
JAKAB Štefan (ž.Mária r.Jávorszká zom.27.11.1971) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
JAKAB Štefan farkas (zomr.8.10.1975) (D 1107/75) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
JAKAB Valent (1) (SPF)   VEČELKOV
JAKAB Valent (nar.3.3.1903) (SPF) VEČELKOV
JAKAB Viliam (Farkaš) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
JAKAB Vojtech (SPF)    VEČELKOV
JAKÁB Vojtech (SPF)    GEMERČEK
JAKAB Zdenek (mal.1950) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
JAKABOVÁ Alžbeta (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
JAKABOVÁ Alžbeta Pelle mal. (dcéra Jozefa) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
JAKABOVÁ Angelika r.Tóth (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
JAKABOVÁ Angelika r.Tóth, č.4, 980 33 Hajnáčka - Šťavica (SPF)  GEMERSKÝ
JABLONEC
Jakabová Anna (rod.Pelleová) (LSR)   PETROVCE
Jakabová Anna (rod.Pelleová) (SPF) PETROVCE
JAKABOVÁ Gizela (vd., r.Agócsová) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
JAKABOVÁ Gizela (vd.,r.Agócsová) (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
JAKABOVÁ Gizela (vd.r.Agócsová) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
JAKABOVÁ Irena Pelle mal. (dcéra Jozefa) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
JAKABOVÁ Judita (r.Husmanová) (SPF) POPROČ
JAKABOVÁ Judita (r.Ondrejová /Jánová/) (SPF) POPROČ
JAKABOVÁ Judita (r.Ondrejová) (SPF) POPROČ
JAKABOVÁ Juliana (r.Véghová,m.Menhard) (SPF)     VEČELKOV
JAKÁBOVÁ Margita (mal.) (SPF) HAJNÁČKA
JAKABOVÁ Margita (r.Lipcseiová/muž Július/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
JAKABOVÁ Mária (r. Javorská) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
JAKABOVÁ Mária (r.Bozóová, zomr.18.2.1982) (SPF) VEČELKOV
JAKABOVÁ Mária (r.Jávorszká/muž Štefan/zom.29.11.1971) (SPF)   RIMAVSKÁ
SOBOTA
JAKABOVÁ Mária (r.Medeová,m.Ján,nar.5.6.1907) (SPF)     VEČELKOV
JAKABOVÁ Mária (r.Véghová,m.Štefan) (SPF) VEČELKOV
JAKÁBOVÁ Mária (SPF) GEMERČEK
JAKABOVÁ Matilda (r.Kovácsová/muž Július/) (SPF) BLHOVCE
JAKABOVÁ Rozália (nar.12.1.1908) (SPF)     VEČELKOV
JAKABOVÁ Rozália (r.Renčoková m.Ján) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Jakabová Zuzana (rod.Csizmadiová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Jakabová Zuzana (rod.Macúriková) (SPF) KROKAVA
JAKABOVÁ Zuzana (rod.Šutnáková) (SPF)     ROVNÉ
JAKABŠICA Michal (m.Mária r.Švencelová) (SPF)     HNÚŠŤA
JAKABŠICOVÁ Anna (r.Féderová,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
JAKABŠICOVÁ Juliana (vd.r.Brndiarová/muž Pavel/) (SPF)   KLENOVEC
JAKABŠICOVÁ Mária (Pavlová č.181) (SPF)    HNÚŠŤA
JAKABŠICOVÁ Mária (r.Švencelová,m.Michal) (SPF) HNÚŠŤA
JAKABŠICOVÁ Zuzana (r.Ostricová) (SPF)     KLENOVEC
JAKABŠIČ Michal (m.Mária r.Švencelová) (SPF) HNÚŠŤA
Jakub Ján (Ratkovská Zdychava) (SPF)  ROVNÉ
JAKUB Jozef (SPF) HAJNÁČKA
Jakub Michal (Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Jakub Michal (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Jakub Ondrej (Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Jakub Ondrej (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
JAKUB Štefan (SPF) HAJNÁČKA
JAKUBA Ján (SPF) ROVNÉ
JAKUBECOVÁ Johana (r.Lichancová/muž Ondrej/) (SPF)      KLENOVEC
Jakubová Emília (R9.1.1946 Turgenevova 25/3 Košice) (SPF)  HNÚŠŤA
JAKUBOVÁ Judita (r.Ondrejová) (SPF) POPROČ
JAKUBOVÁ Mária (r.Ferenczová) (SPF) HAJNÁČKA
Jakubová Mária (rod.Jakubová Ratkovská Zdychava) (LSR)    ROVNÉ
Jakubová Mária (rod.Jakubová Ratkovská Zdychava) (SPF)    ROVNÉ
JAKUBOVÁ Terézia (r.Széplakyová) (SPF)      HAJNÁČKA
JAKUBOVÁ Zuzana (r.Antalecová) (SPF) POTOK
JAKUBOVÁ Zuzana (r.Čierná) (SPF)     POPROČ
JALOVIAR Jozef (SPF)     BELÍN
JAMBRICH Ján (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
JAMBRICH Pavol (SPF)     JESENSKÉ
JAMBRICHOVÁ Mária (r.Miklóšková) (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
JAMBRIK Ján (9.1.1924) (SPF)    DRŇA
Jančo Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Jančo Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
Jančo Ondrej (st.) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Jančová Jolana (rod.Cilíková) (SPF) LUKOVIŠTIA
Janečíková Marta (R8.6.1944 Partizánska č.161 Tisovec) (SPF) BUDIKOVANY
JANÍK Michal (ž.Mária r.Lacíková) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
JANKO Pavel (ž.Zuzana r.Brndiarová) (SPF)    KLENOVEC
JANKOVÁ Zuzana (r.Brndiarová/muž Pavel/) (SPF)     KLENOVEC
JANKOVIČ Daniel (ž.r.Emília Durove) (SPF)    RIMAVSKÉ ZALUŽANY
JANKOVIČ Pavel (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
JANKOVIČOVÁ Alžbeta (r. Sabová) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
JANKOVIČOVÁ Ema (rod. Šoldošová) (SPF)      VČELINCE
JANKOVIČOVÁ Júlia (r. Pribulová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
JANKOVIČOVÁ Júlia (r.Zacharová) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
JANKOVIČOVÁ Júlia (vd.,r.Lukáčová) (SPF)     RIMAVSKÁ BAŇA
JANKOVIČOVÁ Rozália (r. Lévayová) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
JANKOVIČOVÁ Sabina (r.Godorová m.Ján,30.7.1923), Kociha 53 (SPF)
    HRACHOVO
JANKOVIČOVÁ Sabina (r.Macove zom.21.5.1946) (SPF)      LEHOTA NAD
RIMAVICOU
JANKOVICHOVÁ Anna (rod. Šóldošová, vdova) (SPF) FIGA
JANO Andrej (/ž.Apolónia r.Pénteková/) (SPF)   DRŇA
JANO Gustáv (/ž.Irena r.Anderkóová/) (SPF)    ŠIMONOVCE
JANO Gustáv (/ž.Irma r.Anderkóová/) (SPF)    ŠIMONOVCE
JANO Michal (/ž.Júlia r.Nagypálová/) (SPF)    DRŇA
JÁNOSDEÁK František (SPF)      FIGA
JÁNOSDEÁK Pavel (SPF) FIGA
JÁNOSDEÁKOVÁ Helena (r.Šimonová) (SPF) RAKYTNÍK
JÁNOSDEÁKOVÁ Rozália (r.Dobosová) (SPF) STRÁNSKA
JÁNOSIOVÁ Barbora (rod. Varga, m. Štefan) (SPF)      RADNOVCE
JÁNOŠÍK Jozef (15.1.1909), Rimavské Zálužany č.d. 102 (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
JÁNOŠÍK Ondrej (LSR)     OŽĎANY
JÁNOŠÍK Ondrej (SPF)     OŽĎANY
JÁNOŠÍKOVÁ Mária (r.Sláviková,23.11.1923), Rimavské Zálužany č.d. 115 (SPF)
    RIMAVSKÉ ZALUŽANY
JÁNOŠKA Pavol (SPF)     HAJNÁČKA
JANOŠTAK Štefan (č.287,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
JANOTÍK Jozef (2) (SPF) OŽĎANY
JANOTÍK Jozef (č.282,Ožďany) (SPF)     OŽĎANY
JANOTÍKOVÁ Anna (SPF) OŽĎANY
JANOTÍKOVÁ Terézia (SPF)      OŽĎANY
JANOUŠEKOVÁ Helena (r.Lichtnerová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
JANOVÁ Júlia (rod.Nagy-majomiová /muž Michal/) (SPF)       DRŇA
JANOVÁ Júlia (rod.Nagyová majomi /muž bol Štefan/) (SPF)     DRŇA
Janšto Imrich (SPF) LUKOVIŠTIA
Janšto Juraj (ž.Oľga Kružliaková Pustatina č.105 Lukovištia) (SPF)  LUKOVIŠTIA
JANŠTO Pavel (č.286,Ožďany) (SPF)      OŽĎANY
JÁRDÁNHÁZI Elemér (mal.) (SPF) HUBOVO
JÁRDÁNHÁZI Ladislav (mal.) (SPF)      HUBOVO
JÁRDANHÁZY Elemér (maloletý) (SPF) LENKA
JARDANHÁZY Ladislav (maloletý) (LSR) NEPORADZA
JARDANHÁZY Ladislav (maloletý) (SPF) NEPORADZA
JÁRDÁNHÁZY Ladislav (SPF)      HUBOVO
JÁRDÁNHÁZY Zigmund (mal.) (SPF)       HUBOVO
JARDANHÁZY Žigmund (maloletý) (LSR)        NEPORADZA
JARDANHÁZY Žigmund (maloletý) (SPF) NEPORADZA
JÁRDÁNHÁZYOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF) HUBOVO
JARDANHÁZYOVÁ Alžbeta (maloletá) (LSR) NEPORADZA
JARDANHÁZYOVÁ Alžbeta (maloletá) (SPF) NEPORADZA
JARDÁNHÁZYOVÁ Alžbeta (maloletá) LSR       NEPORADZA
JÁRDÁNHÁZYOVÁ Apolónia (r.Járdánházyová/Ján/) (SPF)       HUBOVO
JÁRDÁNHÁZYOVÁ Barbora (r.Füköová) (SPF) HUBOVO
JÁRDANHÁZYOVÁ Barbora (r.Füköová,muž Ladislav,vdova) (SPF) LENKA
JARDANHÁZYOVÁ Irena (r.Czáková) (SPF)       RIEČKA
JARDANHÁZYOVÁ Juliana (r.Orbánová) (SPF) NEPORADZA
JÁROSIOVÁ Alžbeta (r.Kovácsová) (SPF) JESENSKÉ
JÁROSY Michal (zom.28.09.1967) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
JÁROSY Ondrej (zom.16.02.1976) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
JÁROŠI Michal (ž.Gizela r.Gazdová zom.28.09.1967) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
JÁROŠI Štefan (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
JÁROŠIOVÁ Gizela (r.Gazdová,nar.06.07.1918,zom.04.05.1997) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
JÁROŠIOVÁ Mária (r. Lévayová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
JÁROŠIOVÁ Mária (r.Lévayová/muž Ondrej/) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
Jasenka Ján (Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Jasenka Ján (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Jasenka Ondrej (Ratkovská Zdychava) (SPF)     ROVNÉ
Jasenková Judita (rod.Jakabová Ratkovská Zdychava) (SPF)     ROVNÉ
Jasenková Judita (rod.Jakubová Ratkovská Zdychava) (LSR)     ROVNÉ
Jasenková Judita (rod.Jakubová Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Jasenková Judita (rod.Trochová Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Jasenková Mária (Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
JASKÓ Viliam (SPF) BLHOVCE
JASKÓVÁ Margita (SPF) BLHOVCE
JASKÓVÁ Priška (SPF)    BLHOVCE
JÁSZ Michal (SPF) VALICE
Jász Pavol (SPF)   VEĽKÝ BLH
Jász Štefan (SPF)   VEĽKÝ BLH
JAVOR Ján (kundol,zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
JAVOR Ján (kundol,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
JAVOR Ondrej (č.222) (SPF)     HNÚŠŤA
Javora Jozef (SPF) CHANAVA
Javora Ladislav (SPF)    CHANAVA
JAVORAOVÁ Jolana (rod. Ádámová) (SPF)      VČELINCE
JAVOROVÁ Emília (r.Selčanová,m.Ondrej,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
JAVOROVÁ Františka (r.Herényiová/muž Jozef/) (SPF) BARCA
Javorová Helena (SPF)    CHANAVA
JÁVORSKY Ján (SPF)     FIGA
JÁVORSZKÁ Gizela (rod. Mészárošová) (SPF) FIGA
JÁVORSZKI Ján (SPF)     FIGA
JEDINÁK Dezider (Železničná stanica,Jesenské) (SPF) JESENSKÉ
JEDINÁKOVÁ Amália (r.Výthovská,Železničná stanica,Jesenské) (SPF) JESENSKÉ
JEDNOTNÉ Roľnícke (Družstvo), Figa (SPF)    FIGA
JEDNOTNÉ Roľnike (družstvo Rakytník) (SPF) RAKYTNÍK
JEGES Jozef (SPF) BLHOVCE
JÉNEIOVÁ Šarlota (r.Bodonová) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
JÉNEY Alexander (dolný) (SPF)   JANICE
JÉNEY Alexander (SPF)    DRŇA
JÉNEY Ambrus (SPF)     JANICE
JÉNEY Andrej (SPF) JANICE
JÉNEY Demeter (.) (SPF) JANICE
JÉNEY Demeter (SPF)     JANICE
JÉNEY Denis (SPF) JANICE
JÉNEY Gedeón (SPF)     JANICE
JÉNEY Gejza (manž. Karolína r. Bodonová) (SPF) JANICE
JÉNEY Gejza (SPF) JANICE
JÉNEY Ján (m. Barbora r. Hubayová) (SPF)    JANICE
JÉNEY Ján (SPF)    JANICE
JÉNEY Jofran (SPF) JANICE
JÉNEY Jozef (dolný) (SPF) JANICE
JÉNEY Jozef (mal.) (SPF) JANICE
JÉNEY Jozef (ml.) (SPF)   JANICE
JÉNEY Jozef (SPF) JANICE
JÉNEY Július (..) (SPF)   JANICE
JÉNEY Július (malol.) (SPF) JANICE
JÉNEY Július (ml.) (SPF) JANICE
JÉNEY Július (SPF) DRŇA
JÉNEY Juraj (horný) (SPF) JANICE
JÉNEY Ladislav (dolný) (SPF)    JANICE
JÉNEY Ľudovít (SPF)     JANICE
JÉNEY Martin (1) (SPF)   JANICE
JENEY Stefan (SPF) JANICE
JÉNEY Štefan (m. Juliana r. Jéneyová) (SPF)  JANICE
JÉNEY Štefan (SPF) JANICE
JÉNEY Vojtech (SPF)     DRŇA
JÉNEY Žigmund (.) (SPF) JANICE
JÉNEY Žigmund (SPF)     JANICE
JÉNEYOVÁ Anna (SPF)     DRŇA
JÉNEYOVÁ Apollónia (SPF)      JANICE
JÉNEYOVÁ Elena (/Nagyová/) (SPF)     DRŇA
JÉNEYOVÁ Etela (r.Bettesová) (SPF)    JANICE
JÉNEYOVÁ Ida (/Nagyová/) (SPF) DRŇA
JENEYOVA Juliana (r Jeneyova) (SPF)    JANICE
JÉNEYOVÁ Katarína (r. Jéneyová) (SPF) JANICE
JÉNEYOVÁ Katarína (r.Jéneyová) (SPF) JANICE
JÉNEYOVÁ Katarína (SPF) DRŇA
JÉNEYOVÁ Lýdia (r. Jéneyová m. Andrej) (SPF) JANICE
JÉNEYOVÁ Magdaléna (m. Daniel) (SPF) JANICE
JÉNEYOVÁ Margita (r. Gálová m. Alexander) (SPF)   JANICE
JÉNEYOVÁ Mária (r. Anderková m. Rafael) (SPF)    JANICE
JÉNEYOVÁ Mária (r. Vinczeová m. Ľudovít) (SPF)   JANICE
JÉNEYOVÁ Oľga (r. Köbölová) (SPF)     JANICE
JÉNEYOVÁ Rozália (Pallaová) (SPF)     MARTINOVÁ
JÉNEYOVÁ Rozália (r. Jéneyová m. Štefan) (SPF)   JANICE
JÉNEYOVÁ Rozália (r. Olmanová) (SPF) JANICE
JÉNEYOVÁ Rozália (r.Olmanová) (SPF) CHRÁMEC
JÉNEYOVÁ Rozália (SPF) JANICE
JÉNEYOVÁ Šarlota (mal.) (SPF) JANICE
JÉNEYOVÁ Zuzana (r. Bodonová m. Demeter) (SPF)   JANICE
JÉNEYOVÁ Zuzana (r. Jéneyová m. Viliam) (SPF)    JANICE
JÉNEYOVÁ Zuzana (SPF) JANICE
JESENAIOVÁ Zuzana (Drabuš) (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
JOKMAN Ladislav (1) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
JOKMAN Ladislav (ml.) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
JONÁŠ Ján (syn Hermíny Jonášovej) (SPF) HODEJOV
JONÁŠ Tomáš (SPF) RADNOVCE
JONÁŠOVÁ Hermína (SPF) HODEJOV
JONÁŠOVÁ Katarína (SPF) TOMÁŠOVCE
JONÁŠOVÁ Margita (SPF) TOMÁŠOVCE
JOŽOVA Štefánia (r.Beniačková,nar.31.07.1906) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
JRD DOLNÉ Zahorany (LSR)      OŽĎANY
JRD DOLNÉ Zahorany (SPF)      OŽĎANY
JRD Chrámec (SPF) CHRÁMEC
JRD Rovné (SPF)   ROVNÉ
JRD Uzovská (Panica) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
JRD V Španom Poli (SPF) ŠPANIE POLE
JRD Žíp (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
JUHANIAK Anton (SPF) HAJNÁČKA
JUHANIAK Ján (SPF)     HRACHOVO
JUHANIAK Ondrej (SPF) HAJNÁČKA
JUHANIAK Štefan (zomrel) (SPF) JESENSKÉ
JUHANIAKOVÁ Antónia (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
Juhaniaková Emília (rod.Nociarová, m.Štefan) (SPF)  LUKOVIŠTIA
JUHANIAKOVÁ Emília (SPF)      HAJNÁČKA
JUHANIAKOVÁ Mária (SPF)      JESENSKÉ
JUHANIAKOVÁ Rozália (r.Marková) (SPF)      HAJNÁČKA
JUHANJAK Andrej (SPF) HAJNÁČKA
JUHANJAK Ján /3.4.1912/ (NV)(SPF)     DRAŽICE
JUHANJAK Ján /3.4.1914/ (NV)(SPF)     DRAŽICE
JUHANJÁK Ondrej (SPF) HAJNÁČKA
JUHANJAKOVÁ Magdaléna (r.Slováková) (SPF) HAJNÁČKA
JUHÁS Ján (č.286,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
JUHÁS Šarotka (Antonová,r.Derencsényi) (SPF) RAKYTNÍK
JUHÁSOVÁ Mária (r.Krišková m.Štefan) (SPF) HRACHOVO
JUHÁSZ Ambruž (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
JUHÁSZ Arpád ž.Zibrin Magdalena(SPF) RADNOVCE
JUHÁSZ Barnabáš (nar.10.8.1927,zomr.21.8.1988,Štrkovec 28) (SPF) ŠTRKOVEC
JUHÁSZ Barnabáš (SPF)    ŠIMONOVCE
Juhász Emil (LSR) HOSTIŠOVCE
Juhász Emil (SPF) HOSTIŠOVCE
JUHÁSZ František (SPF)   VEČELKOV
JUHÁSZ Ignác (1) (SPF)   VEČELKOV
JUHÁSZ Ignác (SPF) VEČELKOV
JUHÁSZ Imrich (SPF)     VEČELKOV
JUHÁSZ Ján (m.Zuzana r.Szabóova) (SPF) ŠIRKOVCE
JUHÁSZ Ján (mal.) (SPF) ŽÍP
JUHÁSZ Ján (mal.1884) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
JUHÁSZ Ján (SPF) TOMÁŠOVCE
JUHÁSZ Ján (Tóth) (SPF) VEČELKOV
JUHÁSZ Jozef (SPF) NOVÁ BAŠTA
JUHÁSZ Július (SPF)     DRŇA
JUHÁSZ Ladislav (1) (SPF) KALOŠA
JUHÁSZ Ľudovit (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
Juhász Michal (Križo nižný) (SPF) HOSTIŠOVCE
JUHÁSZ Mikuláš (SPF)    KALOŠA
Juhász Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Juhász Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
JUHÁSZ Ondrej (ž.Ružena r.Csépeová) (SPF)    BLHOVCE
JUHÁSZ Pavol (SPF)VEČELKOV
JUHÁSZ Štefan (1) (SPF) KALOŠA
JUHÁSZ Štefan (SPF)     ŠTRKOVEC
JUHÁSZ Štefan (ž.Zuzana r.Molnárová) (SPF)    CHRÁMEC
JUHÁSZ Tivadar (SPF)    VEČELKOV
JUHÁSZ Vojtech (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
JUHÁSZOVÁ Alžbeta (r.Kadlotová) (SPF) VEČELKOV
JUHÁSZOVÁ Alžbeta (r.Kerekešová,m.Mikuláš) (SPF) KRÁĽ
JUHÁSZOVÁ Alžbeta (r.Vidinszky/Alexander/) (SPF) ČÍŽ
JUHÁSZOVÁ Amália (rod. Molnár) (SPF) RADNOVCE
JUHÁSZOVÁ Anna (P r.Kosztúrová) (SPF)      HUBOVO
JUHÁSZOVÁ Anna (Véghová) (SPF)      VEČELKOV
JUHÁSZOVÁ Barbora (1) (SPF) FIGA
JUHÁSZOVÁ Helena (r. Molnárová) (SPF)RIMAVSKÉ JANOVCE
JUHÁSZOVÁ Helena (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Juhászová Hermína (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
JUHÁSZOVÁ Irma (r.Derajová) (SPF)     OŽĎANY
JUHÁSZOVÁ Irma (SPF) ŽÍP
JUHÁSZOVÁ Jolana (mal.) (SPF) ČÍŽ
JUHÁSZOVÁ Júlia (r.Molnárová,vd.) (SPF)    ŠIRKOVCE
Juhászová Júlia (rod.Dávidová) (SPF)   CHANAVA
Juhászová Júlia (rod.Lászlóová) (SPF)   CHANAVA
Juhászová Júlia (rod.Lókošpálová) (SPF) CHANAVA
Juhászová Júlia (SPF)CHANAVA
JUHÁSZOVÁ Júlia (vd.,rod.Molnárová) (SPF)   DRŇA
JUHÁSZOVÁ Juliana (r.Dávidová) (SPF) HUBOVO
JUHÁSZOVÁ Juliana (r.Jardanházyová,m.Štefan) (LSR) NEPORADZA
JUHÁSZOVÁ Juliana (r.Jardanházyová,m.Štefan) (SPF) NEPORADZA
JUHÁSZOVÁ Juliana (r.Járdánházyová/Štefan/) (SPF) HUBOVO
JUHÁSZOVÁ Juliana (r.Mátéová) (SPF) KALOŠA
JUHÁSZOVÁ Juliana (r.Tóth/Ľudovit/) (SPF)   ČÍŽ
JUHÁSZOVÁ Juliana (rod.Simonová) (SPF)     DRŇA
JUHÁSZOVÁ Juliana (SPF) ČÍŽ
JUHÁSZOVÁ Margita (mal.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
JUHÁSZOVÁ Margita (r.Kerekesová) (SPF)     HODEJOV
Juhászová Margita (rod.Kováčová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Juhászová Mária (Perža) (SPF)   HOSTIŠOVCE
JUHÁSZOVÁ Mária (r.Bozóová,vdova) (SPF)    VEČELKOV
JUHÁSZOVÁ Mária (r.Tóthová) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
JUHÁSZOVÁ Mária (rod. Szabóová) (SPF)     VČELINCE
JUHÁSZOVÁ Marta (maloletá) (SPF)     VEČELKOV
JUHÁSZOVÁ Priška (mal.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
JUHÁSZOVÁ Priška (r.Juhászová,m.Štefan) (SPF)    VEČELKOV
JUHÁSZOVÁ Rozália (mal.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
JUHÁSZOVÁ Rozália (r.Šimonová m.Ján) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
JUHÁSZOVÁ Terézia (r.Bozóová,m.Ladislav) (SPF)    VEČELKOV
JUHÁSZOVÁ Zuzana (1) (SPF)     FIGA
JUHÁSZOVÁ Zuzana (r.Molnárová/muž Štefan/) (SPF) CHRÁMEC
Juhászová Zuzana (rod.Ostrolická) (SPF) CHANAVA
JUHÁSZOVÁ Zuzana (rod.Szabová) (SPF) DRŇA
JUHÁSZOVÁ Zuzana (SPF) ČÍŽ
JUCHA Pavel (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
JULIÁŠ Ján (SPF) ŠTRKOVEC
JULIŠ Jozef (ž.Rozália r.Gyuricová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
JULIŠOVÁ Rozália (r.Gyuricová,nar.06.11.1914,zom.7.01.1991) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
JURICSEK Andrej (m.Katarína r.Muranszkyová) (SPF) ŠIRKOVCE
JURICSEK Andrej (m.Muranszkyová Katarína) (SPF)   ŠIRKOVCE
JURICSEK Andrej (ml.) (SPF)    ŠIRKOVCE
JURICSEK Andrej (SPF)    ŠIRKOVCE
JURICSEK Andrej (ž.Muranszkyová Katarína) (SPF)   ŠIRKOVCE
JURICSEK Ondrej (SPF)    ŠIRKOVCE
JURICSEK Ondrej (ž.Muranszkyová Katarína) (SPF)   ŠIRKOVCE
JURICSEKOVÁ Katarína (r.Muranszkyová ,ZOMRELA) (SPF) ŠIRKOVCE
JURICSEKOVÁ Mária (r.Sojková) (SPF) ŠIRKOVCE
JURÍČEK Ondrej (29.3.1924), Hrachovo 88 (SPF) HRACHOVO
JURIČEK Ondrej (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
JURIČEKOVÁ Katarína (r. Muranská) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
JURÍČKOVÁ Mária (r.Micháliková,16.7.1926), Hrachovo 88 (SPF) HRACHOVO
JURINA Michal (1895) (SPF)     ŠIRKOVCE
JURKOVÁ Blanka (r.Hreisemnouová) (SPF)     HNÚŠŤA
Justik Ján (LSR)   LUKOVIŠTIA
Justik Ján (SPF)   LUKOVIŠTIA
Justitórisová Katarína (rod.Medvecká) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Juzászová Barbora (rod.Tóthová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
KABELKA Fridolín (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
KABELKOVÁ Valéria (SPF)      LEHOTA NAD RIMAVICOU
KÁCZOVÁ Helena (r.Csonková) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
KADLOFOVÁ Apolónia (r.Véghová,m.Ján) (SPF) VEČELKOV
KADLÓFOVÁ Apolónia (r.véghová,m.Ján) (SPF) VEČELKOV
KADLOT Alexander (Maďarsko) (SPF)     STUDENÁ
KADLOT Ján (Maďarsko) (SPF) TACHTY
KADLOT Matej (SPF)      TACHTY
KADLOTOVÁ Ilona (r.Pálová,m.Juraj Maďarsko) (SPF) TACHTY
KADLOTOVÁ Julianna (r.Molnárová,m.František ,Maďarsko) (SPF) TACHTY
KAHULÁK Jozef (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
KAHULÁKOVÁ Mária (r. Madarászová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KÁKAOVÁ Zuzana (r. Hybská) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
KAKAŠOVÁ Albína (maloletá) (SPF)     BELÍN
KAKÓ Jozef (ml.) (SPF)    KALOŠA
KAKOOVÁ Eva (rod. Bódiová) (SPF)     VČELINCE
KAKÓOVÁ Zuzana (r.Bariová) (SPF)     KALOŠA
KAKŠI Gábor (SPF) NEPORADZA
KALAFUS Ján (č.285,Ožďany) (SPF)     OŽĎANY
KALAMÁROVÁ Anna (SPF)       BELÍN
KALAS Adolf (SPF) VALICE
KALAS Alexander (mal.1898) (SPF)     VALICE
KALAS Barnabáš (zomr.20.9.1983) (SPF) VALICE
KALAS Ján (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
KALAS Karol (SPF) VALICE
KALAS Koloman (ml.) (SPF)     VALICE
KALAS Koloman (SPF)     VALICE
KALAS Ladislav (mal.1930) (SPF) VALICE
KALAS Ladislav (SPF)     KALOŠA
KALAS Ladislav (z Vyšných Valíc) (SPF) VALICE
KALAS Samuel (st.) (SPF) VALICE
KALAS Štefan (mal.1930) (SPF) VALICE
KALAS Žigmund (st.) (SPF) VALICE
KALASOVÁ Gizela (r.Kálmánczyová,/zomr.10.3.1969/) (SPF) VALICE
KALASOVÁ Irma (r.Óvárriová) (SPF)     VALICE
KALASOVÁ Judita (vd.r.Kalasová) (SPF) VALICE
KALASOVÁ Júlia (ml.r.Lökösová) (SPF) VALICE
KALASOVÁ Juliana (SPF) VALICE
KALASOVÁ Katarína (r.Kálmánczyová /zomr.29.7.1970/) (SPF) VALICE
KALASOVÁ Margita (mal.1930) (SPF)    VALICE
KALASOVÁ Mária (r.Bodonová /muž Barnabáš/) (SPF) VALICE
KALASOVÁ Mária (vd.r.Cselényiová) (SPF)    VALICE
KALASOVÁ Terézia (mal.1881) (SPF)    VALICE
KALASOVÁ Žofia (r.Vinczeová/muž František/) (SPF) VALICE
KALÁŠOVÁ Barbora (r.Bodonová) (LSR) NEPORADZA
KALÁŠOVÁ Barbora (r.Bodonová) (SPF) NEPORADZA
KALAŠOVÁ Barbora (SPF) FIGA
Kalašová Gizela (rod.Kálmanczyová) (SPF) VEĽKÝ BLH
KALIČIAK Tomáš (SPF) HAJNÁČKA
KALIČIAKOVÁ Anna (r.Merčiaková) (SPF)     HAJNÁČKA
KALIČIAKOVÁ Elena (r.Šuleková) (SPF) HAJNÁČKA
KALIŠKA Michal (Daňov) (SPF) HNÚŠŤA
KALIŠKA Michal (Dušan,maloletý) (LSR) HNÚŠŤA
KALIŠKA Michal (Dušan,maloletý) (SPF) HNÚŠŤA
KALIŠKA Michal (Fasinger,zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
KALIŠKA Michal (Fasinger,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
KALIŠKA Michal (koniačkin) (LSR)     HNÚŠŤA
KALIŠKA Michal (koniačkin) (SPF)     HNÚŠŤA
KALIŠKA Michal (koniarkin) (SPF)     HNÚŠŤA
KALIŠKOVÁ Emília (koniaškin) (LSR) HNÚŠŤA
KALIŠKOVÁ Emília (koniaškin) (SPF)    HNÚŠŤA
KALIŠKOVÁ Mária (koniaškin) (LSR)    HNÚŠŤA
KALIŠKOVÁ Mária (koniaškin) (SPF)    HNÚŠŤA
KALIŠKOVÁ Mária (r.Koniarová,Danielova) (SPF)   HNÚŠŤA
KALIŠKOVÁ Zuzana (koniarkina) (SPF) HNÚŠŤA
KALIŠKOVÁ Zuzana (koniaškin) (LSR) HNÚŠŤA
KALIŠKOVÁ Zuzana (koniaškin) (SPF) HNÚŠŤA
KALIŠKOVÁ Zuzana (r.Fasingerová,zomrela) (LSR)   HNÚŠŤA
KALIŠKOVÁ Zuzana (r.Fasingerová,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
KÁLLAYOVÁ Barbora (SPF)     NEPORADZA
KALLAYOVÁ Emília (r.Karkušová,zomrela) (LSR)    HNÚŠŤA
KALLAYOVÁ Emília (r.Karkušová,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
KÁLMÁN Štefan (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
Kálmanczová Katarína (SPF) VEĽKÝ BLH
KÁLMÁNCZY Juraj (mal.) (SPF) VALICE
Kálmanczy Juraj (SPF)   VEĽKÝ BLH
KÁLMÁNCZY Koloman (mal.) (SPF)      VALICE
Kálmanczy Koloman (SPF) VEĽKÝ BLH
KÁLMÁNCZY Ľudovít (SPF)     VALICE
KÁLMÁNCZY Peter (SPF) VALICE
KÁLMÁNCZY Štefan (mal.) (SPF) VALICE
Kálmanczy Štefan (SPF)   VEĽKÝ BLH
KÁLMÁNCZY Štefan (SPF)VALICE
KÁLMÁNCZYOVÁ Irma (maloletá) (LSR)      NEPORADZA
KÁLMÁNCZYOVÁ Irma (maloletá) (SPF) NEPORADZA
KÁLMÁNCZYOVÁ Mária (vd.r.Lökösová /muž Ľudovít/) (SPF) VALICE
KÁLMÁNCZYOVÁ Mária (vd.r.Lökösová/muž Ľudovít/) (SPF) VALICE
KÁLMÁNCZYOVÁ Ráchel (r.Bodonová/muž Ľudovít/) (SPF) GEMERSKÉ
MICHALOVCE
KÁLMÁNCZYOVÁ Rozália (maloletá) (LSR)     NEPORADZA
KÁLMÁNCZYOVÁ Rozália (maloletá) (SPF)     NEPORADZA
KÁLMÁNCZYOVÁ Zuzana (vd. r.Óváriová) (SPF)      VALICE
KÁLMÁNCZYOVÁ Zuzana (vd.r.Óváriová/muž Juraj/) (SPF) VALICE
KÁLMÁNOVÁ Anna (r. Procházková) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
KÁLMÁNOVÁ Rozália (r.Margulitová) (SPF)    HAJNÁČKA
KALMÁROVÁ Jolana (r.Fleischerová) (SPF)    KALOŠA
KÁLMÁROVÁ Jolana (r.Fleischerová) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
KALNAIOVÁ Rozália (r.Margulit, m.Jozef) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
KALÓ Jozef (SPF) NEPORADZA
KALOCSAI Barnabáš (SPF) HUBOVO
KALOCSAIOVÁ Barbora (r.Bódiová) (SPF)     HUBOVO
KALOCSAY Jozef (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KALOCSY Ladislav (SPF) HUSINÁ
Kalóová Terézia (r Csutorová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
KALOVÁ Júlia (r.Kovácsová) (SPF)     KALOŠA
Kalová Terézia (r Csutorová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
KAMARAŠOVÁ Zuzana (r. Pavellová) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
KAMARÁTSKA Zuzana (rod.Palicová) (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
KAMAS Michal (SPF)      HNÚŠŤA
KAMAS Štefan (LSR)      HNÚŠŤA
KAMAS Štefan (SPF)      HNÚŠŤA
KAMASOVÁ Juliana (vd.,Ondrejová č.83) (SPF) HNÚŠŤA
KAMENSKÁ Anna (rod. Hakelyová) (SPF)      VČELINCE
KAMENSKÁ Mária (r.Fekjačová) (SPF) BLHOVCE
KAMENSKÁ Mária r.Olšiaková (SPF)     HUSINÁ
KAMENSKÝ Ján (ml.) (SPF)      BLHOVCE
Kamenský Ján (SPF) LUKOVIŠTIA
KAMENSKÝ Rudolf (SPF) FIGA
KAMO Martin (SPF) KRASKOVO
KAMOĎA Ján (č.69) (SPF) HNÚŠŤA
KAMOĎA Ján (m.Kristína r.Kališková,zomrel 12.7.1984) (SPF) HNÚŠŤA
KAMOĎA Ján (m.Zuzana r.Jakubecová) (SPF)    HNÚŠŤA
KAMOĎA Ján (maloletý) (SPF)     HNÚŠŤA
KAMOĎA Ján (maloletý.) (SPF) HNÚŠŤA
KAMOĎA Ján (SPF) HNÚŠŤA
KAMOĎA Martin (m.Zuzana r.Koncošová,zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
KAMOĎA Martin (m.Zuzana r.Koncošová,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
KAMOĎA Michal (č.69) (SPF)     HNÚŠŤA
KAMOĎA Michal (m.Zuzana r.Antalová,zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
KAMOĎA Michal (m.Zuzana r.Antalová,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
KAMOĎA Ondrej (nar.1917) (LSR) HNÚŠŤA
KAMOĎA Ondrej (nar.1917) (SPF) HNÚŠŤA
KAMOĎA Pavel (SPF)      HNÚŠŤA
KAMOĎOVÁ Judita (SPF) HNÚŠŤA
KAMOĎOVÁ Júlia (LSR) HNÚŠŤA
KAMOĎOVÁ Júlia (SPF) HNÚŠŤA
KAMOĎOVÁ Mária (SPF) HNÚŠŤA
KAMOĎOVÁ Zuzana (LSR)       HNÚŠŤA
KAMOĎOVÁ Zuzana (r.Jekubecová nar.23.10.1910) (SPF)      HNÚŠŤA
KAMOĎOVÁ Zuzana (r.Lichancová/muž Michal/) (SPF) KLENOVEC
KAMOĎOVÁ Zuzana (r.Lichanecová,m.Ján) (SPF)       HNÚŠŤA
KAMOĎOVÁ Zuzana (SPF) HNÚŠŤA
Kamová Elena (LSR) PADAROVCE
KAMOVÁ Elena (NV)(SPF) DRAŽICE
Kamová Elena (SPF) PADAROVCE
KAMOVÁ Gizela (rod.Rohárová, Rimavské Brezovo 980 54) (SPF)    RATKOVSKÁ
SUCHÁ
Kamová Juliana (rod.Bálintová) (LSR)   PADAROVCE
Kamová Juliana (rod.Bálintová) (SPF)   PADAROVCE
Kamová Katarína (rod.Gálová) (SPF)    PADAROVCE
KANDOVÁ Marta (r.č.575616/7098,Riazanská 35 Bratislava) (SPF)   RIEČKA
KANDRA Štefan (zom.10.01.1982) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KANDROVÁ Eva (zom.10.08.1985) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KANKOVÁ Irena (r.Zimmermannová) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
KANKULYA Barnabáš (maloletý) (SPF) ŠTRKOVEC
KANKULYA Jozef (SPF) LENKA
KANKULYA Ľudovít (SPF) VČELINCE
KANKÚLYOVÁ Ilona (SPF)       RIEČKA
KANOVÁ Mária (nar.30.10.1919) (SPF) BELÍN
KANTA Jozef (SPF) MARTINOVÁ
KANTARIK Jozef (SPF)    KRASKOVO
KANTARÍK Štefan (SPF) KRASKOVO
KANTARIKOVÁ Anna (SPF)       KRASKOVO
KANTARIKOVÁ Oľga r.Sivoková (SPF) KRASKOVO
KANTARIKOVÁ Rozália (SPF) KRASKOVO
KÁNTOR Jozef (SPF)     ŠIRKOVCE
KÁNTOR Pavol (syn Ondreja) (SPF)     ŠIRKOVCE
Kantoráková Júlia (rod.Nociarová, m.Ján Lukovištia č.82) (LSR) LUKOVIŠTIA
Kantoráková Júlia (rod.Nociarová, m.Ján Lukovištia č.82) (SPF) LUKOVIŠTIA
KÁNTOROVÁ Mária (SPF) ŠIRKOVCE
KÁPOSZTÁS Jozef (ml.) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
KÁPOSZTÁS Július (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KÁPOSZTÁS Ladislav (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
KAPUVÁRY Mikuláš (SPF) GORTVA
KAPUVÁRYOVÁ Mária (SPF)      GORTVA
KAPUVÁRYOVÁ Rozália (SPF) GORTVA
KAPUVÁRYOVÁ Rozália (vdova,zomrela) (SPF) GORTVA
KARABÍNOŠ Pavol (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
Karaffiová Barbora (SPF) VEĽKÝ BLH
KARÁLIKOVÁ Margita (nar.21.9.1925,J.Šuboviča 4,Rožňava) (SPF) KESOVCE
KARÁNYI Zoltán (Ing.syn Zoltána Budapest) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
KARAS Ján (Miklo) (LSR) HNÚŠŤA
KARAS Ján (Miklo) (SPF) HNÚŠŤA
KARAS Ján (pán) (SPF)    HNÚŠŤA
Karas Ján (Pribinova č.12 Bošany) (SPF) HNÚŠŤA
Karas Ján (SPF)    HNÚŠŤA
KARAS Ján (tupý) (SPF)   HNÚŠŤA
KARAS Jozef (SPF) POPROČ
KARAS Juraj (belaňák) (SPF)    HNÚŠŤA
KARAS Juraj (Mikló) (LSR) HNÚŠŤA
Karas Juraj (Miklo) (SPF) HNÚŠŤA
KARAS Juraj (Mikló) (SPF) HNÚŠŤA
KARAS Michal (miklo) (SPF)     POPROČ
KARAS Michal (Mikló) (SPF)     HNÚŠŤA
KARAS Michal (pán) (SPF) HNÚŠŤA
Karas Michal (SPF) HNÚŠŤA
KARAS Michal (tupý) (SPF) HNÚŠŤA
Karas Milan (Polom č.59) (SPF)   HNÚŠŤA
Karas Pavel (LSR) KROKAVA
KARAS Pavel (Miškov) (SPF)     HNÚŠŤA
KARAS Pavel (ml. tupý) (SPF)    POPROČ
Karas Pavel (SPF) KROKAVA
KARAS Pavel (tupý) (SPF) HNÚŠŤA
KARAS Pavel (ž.Zuzana r.Miklová) (SPF) ŠPANIE POLE
Karas Pavol (LSR) KROKAVA
Karas Pavol (SPF) KROKAVA
Karas Pavol (Tupý) (SPF) HNÚŠŤA
Karasová Anna (SPF) HNÚŠŤA
KARASOVÁ Emília (r.Karasová) (SPF) POPROČ
Karasová Judita (rod.Balážová) (SPF)   HNÚŠŤA
Karasová Judita (rod.Urgasová) (SPF)   HNÚŠŤA
KARASOVÁ Mária (r.Balašková,m.Ján,panko) (LSR)    HNÚŠŤA
Karasová Mária (rod.Miklová) (SPF)    HNÚŠŤA
Karasová Mária (rod.Selčanová) (SPF)   HNÚŠŤA
Karasová Mária (rod.Selčanová, Matej) (SPF)  HNÚŠŤA
Karasová Paulína (LSR)   KROKAVA
Karasová Paulína (SPF)   KROKAVA
KARASOVÁ Pavlína (r.Voloviarová, vlast.zomrela) (SPF)   RIMAVSKÁ BAŇA
Karasová Zuzana (Gubo) (SPF)    HNÚŠŤA
KARASOVÁ Zuzana (r.Balážová) (SPF) HNÚŠŤA
KARASOVÁ Zuzana (r.Grendelová,belanáková) (SPF) HNÚŠŤA
KARASOVÁ Zuzana (r.Miklová Rapak /Michalová/) (SPF)    POPROČ
KARASOVÁ Zuzana (r.Miklová) (SPF) POPROČ
KARASOVÁ Zuzana (r.Tereková /Martinová/) (SPF)    POPROČ
Karasová Zuzana (rod.Grendelová) (SPF) HNÚŠŤA
Karasová Zuzana (rod.Miklová) (SPF)   HNÚŠŤA
KARASOVÁ Zuzana (SPF) HNÚŠŤA
KÁRÁSZ Pavel (SPF)     KALOŠA
KARCZAGOVÁ Anna (r.Mihályiová/muž Štefan/) (SPF) BLHOVCE
KARDOŠOVÁ Mária (r. Dudeková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KARHUT Andrej (ž. Juliana Šipošová) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
KARHÚT Ľudovít (zom.25.09.1975) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KARHÚT Ondrej, Kpt. Šmála 1396/11 (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
KARIS František (SPF)    HAJNÁČKA
KARIS Ján (SPF)    HAJNÁČKA
KARIS Jozef (mal.) (SPF) HAJNÁČKA
KARIS Štefan (mal.) (SPF) HAJNÁČKA
KARIS Štefan (SPF) HAJNÁČKA
KARISOVÁ Alžbeta (r.Bereczová) (SPF) HAJNÁČKA
KARKUSZ Július (1) (SPF) HODEJOV
KARKUŠ Ján (č.184) (SPF) HNÚŠŤA
KARKUŠ Ondrej (Bibik) (SPF)    KESOVCE
KARKUŠ Pavel (m.Helena r.Tobiková,Ontko,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
KARKUŠ Pavel (predný č.184) (SPF)    HNÚŠŤA
KARKUŠOVÁ Helena (r.Tobíková) (LSR) HNÚŠŤA
KARKUŠOVÁ Helena (r.Tobíková) (SPF) HNÚŠŤA
KARKUŠOVÁ Júlia (Bibik,r.Kováčová) (SPF)    KESOVCE
KARKUŠOVÁ Margita (r.Hartmanová) (SPF)     HNÚŠŤA
KARNÁK Vojtech (m.Estera r.Hubajová) (SPF) LENKA
KARNÁKOVÁ Estera (r.Hubajová,muž Vojtech) (SPF) LENKA
KARNOK Pavel (SPF)     HUBOVO
KARNOK Vojtech (SPF)    HUBOVO
KARNOKOVÁ Barbora (r.Csernokovičová) (SPF) HUBOVO
KARNOKOVÁ Barbora (r.Kankulyová /Ján/) (SPF)    HUBOVO
KAROLA Ján (Abovce) (SPF)     KRÁĽ
KAROLA Ján (ml.1,Kráľ) (SPF)   KRÁĽ
KAROLA Ondrej Abovce (SPF)    KRÁĽ
KARTÍK Jozef (m.Mária r.Čipková) (SPF) a KARTÍKOVÁ Mária (r.Čipková) KRÁĽ
KASÁČ Ján (SPF) KRASKOVO
KASÁČ Ján (ž.Mária r.Bálintová) (SPF) KLENOVEC
KASÁČ Michal (SPF)     KRASKOVO
KASÁČ Ondrej (mal.) (SPF) KLENOVEC
KASÁČ Ondrej (SPF)     KLENOVEC
KASÁČOVÁ Juliana (SPF) KRASKOVO
KASÁČOVÁ Mária (SPF) KRASKOVO
KASANICKÁ Klára (Ing. rod. Czakóová) (SPF) VČELINCE
Kasár Emil (LSR)    LIPOVEC
Kasár Emil (SPF)    LIPOVEC
KASÁR Ján (/k.ž.Borošová Zuzana/) (SPF) POTOK
KASÁR Ján (1) (SPF)     POTOK
Kasár Ján (Miháľ) (LSR)   LIPOVEC
Kasár Ján (Miháľ) (SPF)   LIPOVEC
Kasár Ján (Palaj) (SPF)   LIPOVEC
Kasár Ján (SPF)    LIPOVEC
Kasár Július (Gallo) (LSR) LIPOVEC
Kasár Július (Gallo) (SPF) LIPOVEC
Kasár Július (Juraj) (LSR) LIPOVEC
Kasár Július (Juraj) (SPF) LIPOVEC
Kasár Július (LSR) LIPOVEC
Kasár Július (Miháľ) (LSR) LIPOVEC
Kasár Július (Miháľ) (SPF) LIPOVEC
Kasár Július (SPF) LIPOVEC
KASÁR Juraj (Michal) (SPF)    POTOK
Kasár Juraj (SPF)   LIPOVEC
KASÁR Martin (/k.ž.Bugárová Zuzana Bátiová/) (SPF) POTOK
KASÁR Martin (/k.ž.Bugárová Zuzana/) (SPF)   POTOK
Kasár Martin (Báti) (LSR) LIPOVEC
Kasár Martin (Báti) (SPF) LIPOVEC
Kasár Martin (Miháľ) (LSR) LIPOVEC
Kasár Martin (Miháľ) (SPF) LIPOVEC
KASÁR Martin (Mihály) (SPF)    POTOK
KASÁR Martin (Michal) (SPF)    POTOK
Kasár Martin (SPF) BUDIKOVANY
KASÁR Martin (Stránsky) (SPF) POTOK
Kasár Ondrej (Gallo) (LSR) LIPOVEC
Kasár Ondrej (Gallo) (SPF) LIPOVEC
Kasár Ondrej (Kochan) (SPF)    LIPOVEC
Kasár Ondrej (Lipovec č.5) (LSR) LIPOVEC
Kasár Ondrej (Lipovec č.5) (SPF) LIPOVEC
Kasár Ondrej (LSR) LIPOVEC
Kasár Ondrej (Miháľ) (SPF) LIPOVEC
Kasár Ondrej (SPF) LIPOVEC
Kasár Ondrej (Stránsky) (SPF)   LIPOVEC
Kasár Pavel (Miháľ) (SPF) LIPOVEC
KASÁR Pavel (SPF) ROVNÉ
Kasár Pavol (Andrej) (SPF) BUDIKOVANY
Kasár Štefan (LSR) LIPOVEC
Kasár Štefan (SPF) LIPOVEC
Kasárová Adela (rod.Čipková, Miháľ) (LSR)   LIPOVEC
Kasárová Adela (rod.Čipková, Miháľ) (SPF)   LIPOVEC
Kasárová Emília (Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Kasárová Emília (Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Kasárová Helena (LSR)    LIPOVEC
Kasárová Helena (SPF)    LIPOVEC
KASÁROVÁ Irena (mal.) (SPF)    POTOK
Kasárová Jolana (LSR)    LIPOVEC
Kasárová Jolana (SPF)    LIPOVEC
KASÁROVÁ Judita (rod.Šutnáková /Jánová/) (SPF)    ROVNÉ
Kasárová Margita (Miháľ) (SPF)   LIPOVEC
Kasárová Margita (Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Kasárová Margita (Ratkovská Zdychava) (SPF)  ROVNÉ
KASÁROVÁ Margita (SPF) ROVNÉ
Kasárová Mária (Kochan) (SPF)   LIPOVEC
KASÁROVÁ Mária (mal.) (SPF) ROVNÉ
Kasárová Mária (rod.Bartová Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Kasárová Mária (rod.Bartová Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
KASÁROVÁ Mária (rod.Bartová) (SPF) ROVNÉ
KASÁROVÁ Mária (rod.Palkovičová) (SPF)     ROVNÉ
KASÁROVÁ Zuzana (Bátiová) (SPF)     POTOK
KASÁROVÁ Zuzana (mal.) (SPF) ROVNÉ
Kasárová Zuzana (Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Kasárová Zuzana (Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Kasárová Zuzana (rod.Bugárová, Báti) (LSR)   LIPOVEC
Kasárová Zuzana (rod.Bugárová, Báti) (SPF)   LIPOVEC
Kasárová Zuzana (rod.Prasličková) (SPF) LIPOVEC
KASÁROVÁ Zuzana (SPF) ROVNÉ
KASKOVÁ Alica (R.Madarászová, nar.23.8.1947) (SPF) BELÍN
KASOVÁ Alžbeta (r.Vinczeová,m.Ľudovít) (SPF) GORTVA
KASPEROVÁ Margita (r.Kóšiková) (SPF) JESENSKÉ
Kassai Gejza (malol /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Kassai Jozef (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Kassaiová Alžbeta (malol /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
KASSAIOVÁ Alžbeta (r.Kellerová) (SPF) JESENSKÉ
Kasza Arnošt (zomrel 26.5.1944) (SPF)   CHANAVA
Kasza Gejza (SPF) CHANAVA
Kasza Gregor (SPF) CHANAVA
Kasza Jozef (SPF) CHANAVA
Kasza Peter (SPF)   CHANAVA
KASZA Samuel (SPF)      HUBOVO
KASZA Štefan (nar.12.7.1922,zomr.21.8.1991) (SPF)   NEPORADZA
KASZAOVÁ Apolónia (SPF)      HUBOVO
Kaszová Alžbeta (rod.Vinczeová) (SPF)   CHANAVA
KASZOVÁ Františka (r.Vojtková,m.Ján) (LSR) NEPORADZA
KASZOVÁ Františka (r.Vojtková,m.Ján) (SPF) NEPORADZA
KASZOVÁ Ilona (r.Szívósová,m.Benjamín) (SPF) LENKA
Kaszová Margita (SPF)    CHANAVA
Kaszová Priška (SPF) CHANAVA
KASZOVÁ Terézia (vdova r.Paizová) (SPF)     NEPORADZA
KATI Štefan (kuzi,ž.Priška r.Czeneová) (SPF)   JESTICE
KATIOVÁ Mária (dcéra Andreja) (SPF) GORTVA
KATIOVÁ Priška (kuzi,r.Czeneová) (SPF) JESTICE
Katona Aladár (SPF) CHANAVA
Katona Barnabáš (SPF)    CHANAVA
KATONA František (SPF) VALICE
Katona Gustáv (SPF) CHANAVA
Katona Ján (SPF)   CHANAVA
Katona Jozef (SPF) CHANAVA
Katona Jozef (zomrel 14.2.1953) (SPF)   CHANAVA
KATONA Július (SPF)     VALICE
KATONA Juraj (SPF)      VALICE
Katona Karol (SPF) CHANAVA
KATONA Ladislav (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
Katona Ladislav (zomrel 25.1.1947) (SPF) CHANAVA
Katona Ľudovít (SPF)     CHANAVA
Katona Mikuláš (SPF)     CHANAVA
Katona Ondrej (SPF) CHANAVA
Katona Štefan (SPF) CHANAVA
KATONA Valent (SPF)     VALICE
KATONA Vojtech (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
Katona Zoltán (mal, syn Alexandra /SPF/) (SPF) VLKYŇA
KATONAOVÁ Alžbeta (rod.Jéneyová) (SPF)      DRŇA
KATONAOVÁ Alžbeta (SPF)      VALICE
Katonaová Eva (r Csutorová nar.16.8.1952 /SP) (SPF)  VLKYŇA
KATONAOVÁ Judita (mal.) (SPF) VALICE
KATONAOVÁ Juliana (r.Asztalosová) (SPF)     HUBOVO
KATONAOVÁ Rozália (r.Kissová) (LSR) NEPORADZA
KATONAOVÁ Rozália (r.Kissová) (SPF) HUBOVO
KATONAOVÁ Terézia (SPF)      VALICE
KATONOVÁ Alžbeta (r.Szabová/Ján/) (SPF)     KALOŠA
Katonová Alžbeta (rod.Pálová) (SPF)    CHANAVA
KATONOVÁ Irena (maloletá) (SPF)      LENKA
Katonová Júlia (rod.Asztalošová) (SPF)  CHANAVA
Katonová Júlia (rod.Kováčová) (SPF)    CHANAVA
KATONOVÁ Júlia (SPF) HUBOVO
KATONOVÁ Lýdia (r.Forgonová/muž Ladislav/) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
Katonová Mária (Arany János č.4 Šalgotarján) (SPF)  CHANAVA
KATONOVÁ Mária (r.Szívosová) (SPF) NEPORADZA
KATONOVÁ Mária (SPF) VALICE
KATONOVÁ Zuzana (r.Csíková/muž Ferdinand/) (SPF) VALICE
KATONOVÁ Zuzana (SPF) VALICE
KATREŇAK Ján (č.101,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
KATRENIAK Ján (ž.Magdaléna r.Luptáková) (SPF)     OŽĎANY
KATRENIAKOVÁ Helena (r.Gondová) (SPF)      RIMAVSKÉ BREZOVO
KATRENIAKOVÁ Helena (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
KATYI Ľudovít (SPF)     JESTICE
Katyi Štefan (LSR) PETROVCE
Katyi Štefan (SPF) PETROVCE
KATYIOVÁ Mária (vd.r.Csank Benkö/Ignácová/) (SPF) JESTICE
KATYIOVÁ Priška (r.Czeneová) (SPF)    JESTICE
Katyiová Serena (LSR)    PETROVCE
Katyiová Serena (SPF)    PETROVCE
Katyiová Šarlota (LSR)   PETROVCE
Katyiová Šarlota (SPF)   PETROVCE
KAVLIAR Ján (zomrel) (SPF)     HNÚŠŤA
KAVLIAROVÁ Helena (vyd.Dobrá) (SPF) HNÚŠŤA
KECSÖ František (SPF)    VALICE
KECSÖ Ján (1) (SPF)     VALICE
KECSÓ Jozef (slob. syn Ladislava) (SPF) HODEJOV
KECSÖ Štefan (SPF) VALICE
KEDER Daniel (ž.r.Júlia Durmisová) (SPF) HRACHOVO
KEDER Ján (boháč) (SPF) HRACHOVO
KEDER Ján (SPF) HRACHOVO
KEDER Ján (ž.r.Júlia Klokočová) (SPF) HRACHOVO
KEDER Michal (najml.vnuk) (SPF) HRACHOVO
KEDER Pavel (vnuk) (SPF) HRACHOVO
KEDEROVÁ Juliana (r.Klokočová) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
KEDEROVÁ Mária (r.Filová,manž.Ján) (SPF)     ŠPANIE POLE
KEDVES Jozef (ž.Alžbeta r.Fulajtárová bývalá) (SPF)  ABOVCE
KEISZLEROVÁ Mária (SPF)      GEMERČEK
KEISZLEROVÁ Šarlota (r.Bálintová) (SPF)     GEMERČEK
KEISZLEROVÁ Valéria (SPF)     GEMERČEK
KÉKEDY Alexander (SPF) LENKA
KEKENIAK Pavel (nar.8.8.1908,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
KEKÉNYI Štefan (SPF)    ŠIMONOVCE
KEKEROVÁ Judita (r.Tereková) (SPF)    POPROČ
KEKÉSI Gabriel (nar. 11.12.1924) (SPF) STRÁNSKA
KÉKESI Ondrej (1) (SPF) HODEJOV
KEKÉSI Vladimír (nar. 3.4.1961) (SPF)   STRÁNSKA
KÉKESIOVÁ Terézia (r.Adlerová) (SPF) HODEJOV
KÉKEŠI Ondrej (LSR)     HODEJOV
KÉKEŠI Ondrej (SPF)     HODEJOV
KÉKEŠIOVÁ Terézia (r.Odlerová) (LSR) HODEJOV
KÉKEŠIOVÁ Terézia (r.Odlerová) (SPF) HODEJOV
KELCOVÁ Mária (r.Mináčová/muž Pavel/) (SPF) KLENOVEC
Kele Paulína (rod.Lukáčová, Gešková) (LSR)     LUKOVIŠTIA
Kele Paulína (rod.Lukáčová, Gešková) (SPF)     LUKOVIŠTIA
KELEMEN Ján (ž.Mária r.Gyomrayová) (LSR)      OŽĎANY
KELEMEN Ján (ž.Mária r.Gyomrayová) (SPF)      OŽĎANY
KELEMENOVÁ Alžbeta (r.Puntigánová zom.29.3.1984-D 190/92) (SPF)     VALICE
KELEMENOVÁ Mária (r.Bettesová,m.Ľudovít) (SPF)      GORTVA
Kelle Ján (Botto) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Kelle Ján (Geško Ostrany č.1) (SPF) LUKOVIŠTIA
Kelle Ján (Geško, ž.Pavlina Bottová Ostrany č.4) (LSR) LUKOVIŠTIA
Kelle Ján (Geško, ž.Pavlina Bottová Ostrany č.4) (SPF) LUKOVIŠTIA
Kelle Ján (Potočka) (SPF) LUKOVIŠTIA
Kelle Ján (ž.Mária Bottová Ostrany č.1) (LSR)   LUKOVIŠTIA
KELLE Ján Botto (SPF)    HRUŠOVO
KELLE Ján Geško (SPF) Ostrany č.1     HRUŠOVO
KELLE Ján Potočka (SPF) HRUŠOVO
Kelle Ondrej (Geško Ostrany č.24) (SPF) LUKOVIŠTIA
Kelle Ondrej (SPF) PADAROVCE
Kelle Ondrej (ž.Mária Prasličková Ostrany č.24) (LSR) LUKOVIŠTIA
Kelle Ondrej (ž.Mária Prasličková Ostrany č.24) (SPF)  LUKOVIŠTIA
KELLE Ondrej Geško (SPF) Ostrany č.24 HRUŠOVO
Kelleová Helena (rod.Orechová) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Kelleová Helena (rod.Orechová) (SPF)    HOSTIŠOVCE
Kelleová Mária (rod.Bottová Ostrany) (LSR)     LUKOVIŠTIA
Kelleová Mária (rod.Bottová Ostrany) (SPF)     LUKOVIŠTIA
Kelleová Mária (rod.Bottová) (SPF) LUKOVIŠTIA
KELLEOVÁ Mária r.Bottová (SPF) HRUŠOVO
Kelleová Pavlína (rod.Bordášová, Botto Ostrany) (SPF) LUKOVIŠTIA
Kelleová Pavlína (rod.Bottová, m.Ján Ostrany č.14) (SPF) LUKOVIŠTIA
KELLEOVÁ Sabina (SPF) HRUŠOVO
KELLER Barnabáš (m.Mária r.Kolmantová) (SPF) JESENSKÉ
KELLER Barnabáš (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KELLER Dezider (SPF)     BARCA
KELLER Illés (SPF) FIGA
KELLER Ján (ml.) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
KELLER Ján (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KELLER Jozef (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KELLER Ladislav (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
KELLER Štefan (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
KELLEROVÁ Valéria (mal.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KELLNER Július (SPF)     ŠTRKOVEC
KELLNER Ľudovít (nar.31.1.1948,50 Middlemiss Str.Sydney) (SPF)   ŠTRKOVEC
Kello Ján (Fodor) (SPF)   BUDIKOVANY
KELO Ondrej (SPF) HRACHOVO
KEĽOVÁ Júlia (r.Gáňorová) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
Kenková Zuzana (rod.Karasová Ratkovská Zdychava) (SPF)    ROVNÉ
KERCSIK Juraj (SPF)     VČELINCE
KERCSÍK Koloman (SPF) FIGA
KERCSÍK Pavol (neprejednané) (SPF)    STRÁNSKA
KERCSÍKOVÁ Alžbeta (r.Pereczová, neprejednané) (SPF)     STRÁNSKA
KERCSÍKOVÁ Alžbeta (rod. Pereczová) (SPF) FIGA
KERCSÍKOVÁ Alžbeta (rod. Pereczová, 1) (SPF) FIGA
KEREKES Eduard (nar.01.11.1922) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KEREKES Ferdinand (SPF) DRŇA
KEREKES František (SPF) ŠIMONOVCE
KEREKES Gabriel (SPF) DRŇA
KEREKES Jozef (SPF)     DRŇA
KEREKES Štefan (SPF)     DRŇA
KEREKESOVÁ Alžbeta (SPF)      DRŇA
KEREKESOVÁ Priška (r.Karhútová,nar.13.3.1914,zom.20.9.1999) (SPF)     RIMAVSKÁ
SOBOTA
KEREKEŠ Juraj (maloletý) (LSR) NEPORADZA
KEREKEŠ Juraj (maloletý) (SPF) NEPORADZA
KEREKEŠ Juraj (SPF)     NEPORADZA
KEREKEŠ Ľudovít (SPF) RIEČKA
KEREKEŠ Zoltán (SPF)     RIEČKA
KEREKEŠOVÁ Alžbeta (r.Gulyáš,vdova) (SPF) OŽĎANY
KEREKEŠOVÁ Alžbeta (r.Szantová,m.Július) (SPF)     OŽĎANY
KEREKEŠOVÁ Alžbeta (r.Tóthová,m.Ladislav) (SPF) RIEČKA
KEREKEŠOVÁ Irena (maloletá) (SPF)     RIEČKA
KEREKEŠOVÁ Jana (SPF) RIEČKA
KEREKEŠOVÁ Katarína (SPF)      RIEČKA
KERESZTÉNY Ľudovít (SPF)      VČELINCE
KERESZTÉNYIOVÁ Anna (r.Veresová/muž Gustáv/) (SPF)      BLHOVCE
Kern Karol (SPF)   CHANAVA
KERTÉSZOVÁ Alžbeta (r.Mihályová) (SPF)      JESENSKÉ
KESELY František (ž.Anna,nar.02.09.1939, zomr.18.03.1985) (SPF)  RIMAVSKÁ
SOBOTA
Keszleyiová Mária (Cestárska č.9 Rimavská Sobota) (SPF)    PETROVCE
Kiapešová Mária (rod.Dúžiková, Palik) (LSR)   LIPOVEC
Kiapešová Mária (rod.Dúžiková, Palik) (SPF)   LIPOVEC
KIČIN Teodor (č.71) (SPF) HNÚŠŤA
KID-FEJES Ján (SPF)     BÁTKA
KILIK Ján (m.Júlia nar.26.12.1902,zomr.25.3.1976) (SPF) a KILÍKOVÁ Júlia (r.Hrušková)
    LENKA
Kilík Jozef (Chanava) (SPF) CHANAVA
Kilík Štefan (Chanava č.59) (SPF) CHANAVA
Kiliková Júlia (rod.Hadžeová Chanava č.59) (SPF) CHANAVA
KILÍKOVÁ Júlia (vd.Kráľ) (SPF) KRÁĽ
KILINGER Zdenek (Dr.,Partizánska 636,Galanta) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Kincsesová Klára (r Cziziová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
KINCSESOVÁ Klára (r.Csizyová/muž Pavol/) (SPF)     ABOVCE
KIŇOVÁ Zuzana (r.Fabová,nar.31.03.1904) (SPF) ŠPANIE POLE
KINTZIGOVÁ Helena (r. Kintzigová) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
KINTZIGOVÁ Helena (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
KIRÁĽ Ján (antalkin) (SPF) KLENOVEC
KIRÁĽ Ján (koniarkin) (SPF)    KLENOVEC
Kiráľ Ján (LSR)   HOSTIŠOVCE
Kiráľ Ján (SPF)   HOSTIŠOVCE
Kiráľ Juraj (SPF)  HOSTIŠOVCE
KIRÁĽ Pavel (tomovkin) (SPF)    KLENOVEC
KIRÁĽ Pavel (ž.Helena r.Štefančoková) (SPF)  KLENOVEC
KIRÁĽ Pavel (ž.Mária r.Koniarová) (SPF) KLENOVEC
KIRÁĽ Pavel (ž.Zuzana r.Antalová) (SPF) KLENOVEC
Kiráľová Božena (LSR)    HOSTIŠOVCE
Kiráľová Božena (SPF)    HOSTIŠOVCE
Kiráľová Elena (LSR)    HOSTIŠOVCE
Kiráľová Elena (rod.Šellingová) (LSR)  HOSTIŠOVCE
Kiráľová Elena (rod.Šellingová) (SPF)  HOSTIŠOVCE
Kiráľová Elena (SPF) HOSTIŠOVCE
KIRÁĽOVÁ Helena (r.Štefančoková/muž Pavel/) (SPF) KLENOVEC
KIRAĽOVÁ Juliana (LSR) HNÚŠŤA
KIRÁĽOVÁ Juliana (mal.) (SPF) KLENOVEC
KIRÁĽOVÁ Juliana (r.Moncoľová) (SPF) HNÚŠŤA
KIRÁLOVÁ Juliana (r.VARGOVÁ m.ŠTEFAN) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KIRAĽOVÁ Juliana (SPF) HNÚŠŤA
Kiráľová Margita (LSR)   HOSTIŠOVCE
Kiráľová Margita (SPF)   HOSTIŠOVCE
Kiráľová Mária (LSR)    HOSTIŠOVCE
KIRÁĽOVÁ Mária (r.Moncoľová nar.06.07.1908,zom.1996) (SPF)   RIMAVSKÁ
SOBOTA
Kiráľová Mária (SPF)HOSTIŠOVCE
Kiráľová Pavlína (rod.Hajduková) (SPF) HOSTIŠOVCE
Kiráľová Pavlína (rod.Hajdúková) (SPF) HOSTIŠOVCE
Kiráľová Pavlína (SPF)   HOSTIŠOVCE
KIRÁLY Andrej (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
KIRÁLY Koloman (2, Dr.) (SPF) VČELINCE
KIRÁLY Koloman (Dr.) (SPF)     ČÍŽ
KIRÁLY Pavel (SPF) RAKYTNÍK
KIRÁLY PAVOL (SPF)     BÁTKA
KIRÁLY Štefan (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
KIRÁLY Vojtech (DEMETER) (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
KIRÁLYI Ladislav (LSR) NEPORADZA
KIRÁLYI Ladislav (SPF) NEPORADZA
KIRÁLYIOVÁ Alžbeta (r.Tóthová,m.Ján) (SPF) NEPORADZA
KIRÁLYIOVÁ Mária (r.Czókolyová,n.16.11.1881,zomr.14.4.1972) (LSR)
    NEPORADZA
KIRÁLYOVÁ Juliana (r.Zsóriová) (SPF) TOMÁŠOVCE
KIRÁLYOVÁ Julianna (r.Vargová m.Štefan) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
KIRÁLYOVÁ Mária (r.BABÍKOVÁ m.DEMETER) (SPF)       UZOVSKÁ PANICA
Királyová Zuzana (LSR)   VEĽKÝ BLH
KIRINYIOVÁ Mária (rod. Gundelfingerová) (SPF)   VČELINCE
KIRSCHNEROVÁ Serena (r.Schwarcová) (SPF) KALOŠA
KIRSCHNEROVÁ Serena (r.Schwarczová) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
KIRŠNEROVÁ Margita (r.Palečková) (SPF)    HNÚŠŤA
KIS Anton (SPF)    GEMERČEK
KIS Anton (Urbán Ján) (SPF)     GEMERČEK
KIS Anton (Urbán Ondrej) (SPF) GEMERČEK
KIS Július (Antal) (SPF)   GEMERČEK
KIS Július (SPF)    GEMERČEK
KIS Koloman (SPF) VČELINCE
KIS Štefan (mal.) (SPF)   GEMERČEK
KIS Štefan (ml.) (SPF)    GEMERČEK
KIS Štefan (SPF)    GEMERČEK
KIS Štefan (st.) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KIS Štefan (Zoltán) (SPF) GEMERČEK
KIS Štefan Zoltán (č.d. 637/1935) (SPF) GEMERČEK
KIS Štefan Zoltán (SPF)   GEMERČEK
KIS ÚJPÁL Jozef (SPF)    VČELINCE
KISANTAL Alexander (LSR)      HODEJOV
KISANTAL Alexander (syn Ladislava) (SPF)   HODEJOV
KISANTAL Andrej (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Augustín (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Augustín (ž.Mária) (SPF)    GEMERČEK
KISANTAL Dezider (m.Irma r.Dósová) (SPF)   JESENSKÉ
KISANTAL František (ml.) (SPF) GEMERČEK
KISANTAL František (SPF) GEMERČEK
KISANTAL František (ž.Katarína Došová) (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Gustáv (mal.) (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Gustáv (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Gustáv (túlsó) (SPF) HODEJOV
KISANTAL Ján (k.ž.Barbora Simková) (SPF)   HODEJOV
KISANTAL Ján (SPF)      GEMERČEK
KISANTAL Ján (Urbán) (SPF)     GEMERČEK
KISANTAL Ján (ž.Barbora Simková) (SPF)    GEMERČEK
KISANTAL Ján (ž.Mária Bálintová) (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Jozef (č.d.1616/1932) (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Jozef (k.ž.Karolína Véghová) (SPF) HODEJOV
KISANTAL Jozef (SPF)     GEMERČEK
KISANTAL Jozef (ž.Karolína Véghová) (SPF)   GEMERČEK
KISANTAL Jozef (ž.Margita Mihályová) (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Július (č.d. 0/1947) (SPF)   GEMERČEK
KISANTAL Július (SPF)    GEMERČEK
KISANTAL Juraj (SPF)     GEMERČEK
KISANTAL Karol (SPF)     GEMERČEK
KISANTAL Karol (ž.Alžbeta Csanková) (SPF)   GEMERČEK
KISANTAL Karol (ž.Alžbeta) (SPF)    GEMERČEK
KISANTAL Koloman (mal., syn Jozefa) (SPF)   HODEJOV
KISANTAL Ladilsav (syn Jozefa) (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Ladislav (č.d.239/1951) (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Ladislav (k.ž.Feješová Jolana) (SPF) HODEJOV
KISANTAL Ladislav (k.ž.Jolana Feješová) (LSR) HODEJOV
KISANTAL Ladislav (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Ondrej (1) (SPF)    GEMERČEK
KISANTAL Ondrej (ml.) (SPF)   GEMERČEK
KISANTAL Ondrej (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Ondrej (ž.Mária Tuzová) (SPF)     GEMERČEK
KISANTAL Pavel (MUDr.,nar.17.7.1949), SNP 8,Handlová (SPF)  GEMERČEK
KISANTAL Štefan (č.d.1858) (SPF)GEMERČEK
KISANTAL Štefan (k.ž.Margita Kisantalová) (LSR)  HODEJOV
KISANTAL Štefan (k.ž.Mária Kissová) (SPF)   HODEJOV
KISANTAL Štefan (mal.) (SPF)   GEMERČEK
KISANTAL Štefan (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Štefan (tulso) (SPF)  GEMERČEK
KISANTAL Štefan (urban) (SPF) GEMERČEK
KISANTAL Štefan (Urbán) (SPF) GEMERČEK
Kisantalová Anna (r Hankóová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
KISANTALOVÁ Anna (r.Ádámová) (SPF) BLHOVCE
KISANTALOVÁ Anna (r.Hamková) (SPF) GEMERČEK
KISANTALOVÁ Anna (r.Kisantalová) (SPF)     GEMERČEK
KISANTALOVÁ Aranka (mal.) (LSR)     HODEJOV
KISANTALOVÁ Aurélia (mal.) (SPF)     GEMERČEK
KISANTALOVÁ Helena (mal.) (SPF)     GEMERČEK
KISANTALOVÁ Irma (r.Dósová,4.5.1932, zomrela) (SPF)   JESENSKÉ
KISANTALOVÁ Jolana (r.Fejesová) (SPF) GEMERČEK
KISANTALOVÁ Jolana (r.Feješová) (LSR)     HODEJOV
KISANTALOVÁ Jolana (r.Feješová) (SPF) HODEJOV
KISANTALOVÁ Klára (zomrela), č.302,Blhovce (SPF) GEMERČEK
KISANTALOVÁ Margita (dcéra Ladislava) (SPF) HODEJOV
KISANTALOVÁ Margita (mal.) (LSR)     HODEJOV
KISANTALOVÁ Margita (mal.) (SPF)     GEMERČEK
KISANTALOVÁ Margita (r.Hanková) (SPF)     GEMERČEK
KISANTALOVÁ Margita (r.Kisantalová) (SPF) GEMERČEK
KISANTALOVÁ Margita (SPF)    GEMERČEK
KISANTALOVÁ Mária (mal.) (SPF)      GEMERČEK
KISANTALOVÁ Mária (r.Kisová) (SPF) GEMERČEK
KISANTALOVÁ Mária (r.Kišová) (SPF) GEMERČEK
KISANTALOVÁ Mária (SPF)     GEMERČEK
KISANTALOVÁ Zlata (dcéra Ladislava) (SPF) HODEJOV
Kisárová Mária (LSR)    HOSTIŠOVCE
KISEL Ján (SPF)   VČELINCE
KISEL Ladislav (ml. 1) (SPF)   KESOVCE
KISEL Ladislav (ml.) (SPF) KESOVCE
KISEĽOVÁ Helena (rod. Kuszová) (SPF) VČELINCE
KISELOVÁ Terézia (r.Filepová) (SPF)   KESOVCE
KISFALUDI Jozef (m.Zuzana r.Molnárová) (SPF) ŠIRKOVCE
KISFALUDI Štefan (/ž.Alžbeta r.Lászlóová/) (SPF)  DRŇA
KISFALUDI Vojtech (m.Mária r.Koosová) (SPF) ŠIRKOVCE
KISFALUDIOVÁ Alžbeta (rod.Lászlóová) (SPF) DRŇA
KISFEJES Alexander (SPF) VIESKA NAD BLHOM
KISFEJES Karol (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
KISISTVÁN Zoltán (SPF) GEMERČEK
KISLINGEROVÁ Zuzana (r. Szamajdaková) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Kisová Mária (r Csutorová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
KISOVÁ Terézia (r.Kisantalová) (SPF)    GEMERČEK
Kispaludiová Zuzana (rod.Battešová) (SPF) CHANAVA
KISPATKO Andrej (Ján,maloletý) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KISPATKO Ján (SPF)      OŽĎANY
KISPATKO Štefan (SPF) OŽĎANY
KISPATKOVÁ Alžbeta (SPF)      OŽĎANY
KISPATKOVÁ Jolana (SPF)OŽĎANY
KISPATKOVÁ Margita (SPF)      OŽĎANY
KISPATKOVÁ Mária (SPF) OŽĎANY
KISPATKOVÁ Rozália (Aranka) (SPF)     OŽĎANY
KISPATKOVÁ Rozália (Aranka,maloletá) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Kiss Anton (SPF)   CHANAVA
KISS Arpád (neb.) (SPF)   DRŇA
KISS Ernest (SPF) VČELINCE
KISS Ján (neb.) (SPF)    DRŇA
Kiss Ján (Pál) (SPF) VEĽKÝ BLH
KISS Ján (SPF)    JANICE
KISS Ján (ž.Juliana r.Piszonyová) (SPF) DRŇA
KISS Jozef (ž.Irma) (SPF) GEMERČEK
Kiss Karol (SPF)   CHANAVA
KISS Koloman (zomr.) (SPF)     VČELINCE
KISS Ľudovít (ml.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KISS Ľudovít (SPF) LENKA
KISS Michal (/ž.Katarína r.Kissová/) (SPF) DRŇA
KISS Michal (neb.) (SPF) DRŇA
KISS Pavel (LSR) NEPORADZA
KISS Pavel (SPF)   HUBOVO
Kiss Priška (rod.Véghová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Kiss Šimon (Otto Tancsics út 28 Salgotarjan) (SPF)  PETROVCE
KISS Štefan (k.ž.Juliana Szókovácsová) (SPF)   HODEJOV
KISS Štefan (SPF) DRŇA
KISS Štefan (Tamás) (SPF) GEMERČEK
Kiss Vojtech (SPF) VEĽKÝ BLH
Kissák Ján (SPF)   LUKOVIŠTIA
Kissák Ondrej (SPF) LUKOVIŠTIA
Kissák Pavel (Rimavská Baňa) (SPF)     LUKOVIŠTIA
Kissáková Sabína (Tomášová) (SPF)     LUKOVIŠTIA
KISSISTVÁNNÉ Irma (r.Kisantalová), Muvelodési 2,Nógrád megye (SPF)
    GEMERČEK
KISSOVÁ Amália (r.Nagyová hapári, m.Štefan) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
KISSOVÁ Barbora (r.Meszarošová,m.Imrich) (SPF)    OŽĎANY
KISSOVÁ Etela (mal.) (SPF)     HUBOVO
KISSOVÁ Etela (rod. Tizslaviczová) (SPF) VČELINCE
Kissová Gizela (rod.Orechová) (LSR)    HOSTIŠOVCE
KISSOVÁ Juliana (rod.Piszonyová) (SPF) DRŇA
KISSOVÁ Klára (SPF)     VČELINCE
KISSOVÁ Margita (r.Szökeová) (SPF)     LENKA
KISSOVÁ Margita (rod. Barnaová) (SPF) VČELINCE
KISSOVÁ Mária (LSR)     NEPORADZA
KISSOVÁ Mária (nar.22.4.1924,zomrela), č.37,Gemerček (SPF) GEMERČEK
Kissová Mária (r Csutorová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
KISSOVÁ Mária (SPF)     HUBOVO
Kissová Priška (rod.Véghová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kissová Terézia (rod.Katonová) (SPF)   CHANAVA
KISSOVÁ Zuzana (r.Kállayová,m.Ján) (SPF)    NEPORADZA
KISSOVÁ Žofia (rod. Babiková) (SPF)    VČELINCE
KIŠ Elek (Simon,Maďarsko) (SPF) TACHTY
Kiš Emil (Žíroš) (LSR)    LUKOVIŠTIA
Kiš Emil (Žíroš) (SPF)    LUKOVIŠTIA
Kiš Gustáv (SPF)   PADAROVCE
Kiš Ján (Katona) (LSR)    PADAROVCE
Kiš Ján (Katona) (SPF)    PADAROVCE
KIŠ Ján (Simon,Maďarsko) (SPF) TACHTY
KIŠ Ján (SPF) FIGA
KIŠ Ján Katona (NV)(SPF) DRAŽICE
KIŠ Jozef (Simon,Maďarsko) (SPF) TACHTY
KIŠ Karol (SPF)    FIGA
Kiš Ondrej (Isk) (SPF)    PADAROVCE
Kiš Ondrej (Lukovištia) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Kiš Ondrej (Lukovištia) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Kiš Ondrej (SPF)   PADAROVCE
Kiš Ondrej (Vyšný Ján) (SPF)    PADAROVCE
KIŠ Samuel (SPF) HNÚŠŤA
KIŠ Štefan (k.ž.Juliana Szókovácsová) (LSR)   HODEJOV
Kiš Vojtech (SPF) PADAROVCE
Kišák Pavel (Babinec č.18) (LSR) LUKOVIŠTIA
Kišák Pavel (Babinec č.18) (SPF) LUKOVIŠTIA
Kišáková Mária (LSR)     HOSTIŠOVCE
Kišáková Mária (SPF)     HOSTIŠOVCE
KIŠJAKOVÁ Jolana r.Valentová (SPF)    KRASKOVO
Kišmártonová Irma (rod.Tóthová) (SPF) CHANAVA
Kišová Alžbeta (rod.Šimonová) (SPF)    PADAROVCE
Kišová Amália (Pápča č.16) (SPF) PADAROVCE
KIŠOVÁ Apolónia (agocs,r.Vargová) (SPF)     STUDENÁ
KIŠOVÁ Helena (rod. Molnárová) (SPF) FIGA
KIŠOVÁ Helena (rod. Molnárová, 1) (SPF) FIGA
KIŠOVÁ Helena (rod. Molnárová, 2) (SPF) FIGA
Kišová Juliana (SPF) PADAROVCE
KIŠOVÁ Julianna (Simonová,Maďarsko) (SPF) TACHTY
Kišová Margita (LSR)     LUKOVIŠTIA
Kišová Margita (SPF) LUKOVIŠTIA
KIŠOVÁ Mária (r.Baníková) (SPF) ŠPANIE POLE
Kišová Mária (rod.Földiová) (LSR) PADAROVCE
Kišová Mária (rod.Földiová) (SPF) PADAROVCE
KIŠOVÁ Mária rod.Földiová (NV)(SPF) DRAŽICE
KIŠPATKOVÁ Margita (SPF)      OŽĎANY
KIŠŠ Michal (SPF) VČELINCE
Kiššáková Júlia (rod.Melicherová, m.Ondrej Babinec č.18) (LSR) LUKOVIŠTIA
Kiššáková Júlia (rod.Melicherová, m.Ondrej Babinec č.18) (SPF) LUKOVIŠTIA
KIŠŠOVÁ Amália (r.Nagyová hapári, m.Štefan) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
KIŠŠOVÁ Mária (rod. Lászlóová) (SPF) VČELINCE
KIZEK Ján (SPF)   HNÚŠŤA
KIZLINGEROVÁ Zuzana (r.Pasiarová,m.Jozef) (SPF)  HNÚŠŤA
KĽAČÁK Ján (SPF) OŽĎANY
KĽAČÁKOVÁ Mária (r.Spáčová) (SPF) OŽĎANY
KLAMÁR Ján (SPF) KLENOVEC
KLAMÁRIK Loránd (SPF) OŽĎANY
KLAMÁRIKOVÁ Laura (Izabella) (SPF) OŽĎANY
KLEIN Bartolomej (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
KLEIN Maximilián (SPF) FIGA
KLEINOVÁ Alžbeta (r.Mihályiová) (SPF) BLHOVCE
KLEINOVÁ Alžbeta (r.Spitzerová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
KLEINOVÁ Františka (SPF) RIEČKA
KLEINOVÁ Magdaléna (mal.) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
KLEINOVÁ Oľga (rod. Ungár, m. Adolf) (SPF) RADNOVCE
KLEINOVÁ Šarolta (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
KLEMENTOVÁ Helena (r. Dudeková) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
KLEMENTOVÁ Mária (r.Dávidová/muž Jozef/ 25.04.1895) (SPF)  BLHOVCE
KLIMEK Štefan (Jesenské 160) (SPF)    JESENSKÉ
KLIMEKOVÁ Alžbeta (r.Balážová,Jesenské 160) (SPF) JESENSKÉ
Kliment Ján (LSR) LIPOVEC
Kliment Ján (SPF) LIPOVEC
Kliment Július (LSR) LIPOVEC
Kliment Július (SPF) LIPOVEC
Kliment Miloslav (LSR)   LIPOVEC
Kliment Miloslav (SPF)   LIPOVEC
Klimentová Elena (LSR)   LIPOVEC
Klimentová Elena (SPF)   LIPOVEC
Klimentová Zuzana (rod.Čipková) (LSR) LIPOVEC
Klimentová Zuzana (rod.Čipková) (SPF) LIPOVEC
Klimentová Zuzana (rod.Kudelová) (LSR) LIPOVEC
Klimentová Zuzana (rod.Kudelová) (SPF) LIPOVEC
KLIMEŠOVÁ Juliana (r.Bodonová/muž Jozef/) (SPF)  VIESKA NAD BLHOM
Klimková Zuzana (rod.Lišková, Miháľ) (LSR)  LIPOVEC
Klimková Zuzana (rod.Lišková, Miháľ) (SPF)  LIPOVEC
KLIMO Ján (m.Verona r.Kubaliaková) (SPF)   HNÚŠŤA
KLIMO Július (Horná 2,Banská Bystrica) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KLIMON Štefan (ml.) (SPF) KALOŠA
KLIMON Štefan (SPF)    KALOŠA
KLIMONOVÁ Alžbeta (r.Gazdová) (SPF) KALOŠA
KLIMONOVÁ Zuzana (r.Vargová/Štefan/) (SPF) KALOŠA
KLIMOVÁ Anna (r. Očenášová) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
KLIMOVÁ Etela (r.Mihályiová) (SPF)    BLHOVCE
KLINCKOVÁ Irena (r.Višnyaiová) (SPF) HODEJOV
KLINKO Jozef (SPF) KALOŠA
KLINKO Štefan (SPF)    KALOŠA
KLINKO Štefan (ž.Mária Kovácsová) (SPF)    KALOŠA
KLINKOVÁ Alžbeta (r.Šimonová m.Pavol) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KLINKOVÁ Alžbeta (vd.r.Simonová) (SPF)    KALOŠA
KLINKOVÁ Margita (r.Kováčová) (SPF) HUBOVO
KLUKA Bartolomej (SPF) TACHTY
KLUKA Gabriel (ml.) (SPF) TACHTY
KLUKA Ján (1) (SPF)    TACHTY
KLUKA Ján (2) (SPF)    TACHTY
KLUKA Ján (SPF) TACHTY
KLUKA Pavel (SPF) TACHTY
KLUKA Štefan (1) (SPF)  TACHTY
KLUKA Štefan (ml.) (SPF) TACHTY
KLUKA Štefan (mladší) (SPF)    TACHTY
KLUKA Štefan (SPF)    TACHTY
KLUKA Vojtech (1) (SPF) TACHTY
KLUKA Vojtech (SPF)    TACHTY
KLUKA Zoltán (1) (SPF) TACHTY
KLUKOVÁ Terézia (r.Bástiová,m.Štefan) (SPF) TACHTY
KMEŤ František (LSR)   OŽĎANY
KMEŤ František (SPF)   OŽĎANY
KMEŤ Ján (SPF)   GEMERČEK
KMEŤ Jozef (SPF) GEMERČEK
KMEŤ Mikuláš (SPF)    KRASKOVO
KMEŤ Štefan (SPF) GEMERČEK
KMEŤ Tomáš (SPF) HODEJOV
KMEŤOVÁ Albína (SPF) GEMERČEK
KMEŤOVÁ Dorota (SPF) GEMERČEK
KMEŤOVÁ Emília (SPF) GEMERČEK
KMEŤOVÁ Juliana (r.Antalová) (SPF)    RIMAVSKÉ BREZOVO
KMEŤOVÁ Mária (r.Kohútová) (SPF)     NIŽNÝ SKÁLNIK
KMEŤOVÁ Mária (r.Krišková) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
KMEŤOVÁ Mária (r.Slovenčáková,vd.,Harapín) (LSR) OŽĎANY
KMEŤOVÁ Mária (r.Slovenčáková,vd.,Harapín) (SPF) OŽĎANY
KMETY Ján (mal.) (LSR) HODEJOV
KMETY Jozef (mal.) (LSR) HODEJOV
KMETY Štefan (mal.) (LSR)HODEJOV
KMETYOVÁ Albína (mal.) (LSR) HODEJOV
KMETYOVÁ Dorota (mal.) (LSR) HODEJOV
KMETYOVÁ Emília (mal.) (LSR) HODEJOV
KMETYOVÁ Marta (mal.) (LSR) HODEJOV
KMIŇÁK Ľudovit (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
KMIŇÁK Ludvik (SPF)    GEMERČEK
KMINIAK Andrej (SPF)   HODEJOV
KMINIAK Andrej (vd.) (SPF)    HODEJOV
KMINIAK Imrich (k.ž.Mária r.Petrincová) (SPF) HODEJOV
KMINIAK Ladislav (SPF) BELÍN
KMINIAK Martin (SPF)   HODEJOV
KMINIAK Mikuláš (SPF) HODEJOV
KMINIAK Štefan (SPF)   HODEJOV
KMINIAKOVÁ Elena (r.Mikušová) (SPF) HODEJOV
KMINIAKOVÁ Emília (vd.,r.Lakotová) (SPF)   HODEJOV
KMINIAKOVÁ Jolana (mal.) (SPF) HODEJOV
KMINIAKOVÁ Katarína (r.Kružliaková) (SPF) HODEJOV
KMINJAK Matej (mal.) (SPF)     GEMERČEK
KMINJÁK Matej (mal.) (SPF)     GEMERČEK
KNAP Juraj, Rimavské Baňa 8 (SPF)     RIMAVSKÉ ZALUŽANY
KNAPOVÁ Sabína (r.Čepková) (SPF)     RIMAVSKÁ BAŇA
KNECHTA Jozef (ž.Helena Sihelská) (SPF)     KALOŠA
KNECHTOVÁ Helena (r.Sihelská) (SPF) KALOŠA
KNOCH Ján (ž.Mária r.Racsjáková) (SPF) VALICE
KNOTEKOVÁ Anna (r.Sekeresová) (SPF) GEMERČEK
KNOTKOVÁ Anna (r.Sekeresová) (SPF) GEMERČEK
KOBÁNOVÁ Barbora (SPF)VČELINCE
Köböl Ernest (Petrovce č.37) (LSR) PETROVCE
Köböl Ernest (Petrovce č.37) (SPF) PETROVCE
KOBOL František (m.Barbora r.Zagyiová) (SPF) JESENSKÉ
Köböl Gejza (SPF) PETROVCE
KÖBÖL Imrich (Emerich) (SPF)    JESTICE
Köböl Jozef (Hostice č.126) (SPF) PETROVCE
Köböl Karol (SPF) PETROVCE
KÖBÖL Štefan (mladší) (SPF)     JESTICE
KOBOL Štefan (zomrel) (SPF)     JESENSKÉ
Köböl Valent (SPF) PETROVCE
Köböl Valentín (LSR)     PETROVCE
KÖBÖL Vojtech (SPF)     JANICE
KOBOLOVÁ Barbora (r.Zagyiová) (SPF) JESENSKÉ
KÖBÖLOVÁ Elvíra (SPF) JESTICE
Köbölová Helena (SPF)    PETROVCE
Köbölová Jolana (osada Cifra č.500 Jesenské) (LSR)  PETROVCE
Köbölová Jolana (osada Cifra č.500 Jesenské) (SPF)  PETROVCE
KÖBÖLOVÁ Juliana (SPF) JESTICE
KÖBÖLOVÁ Margita (SPF) JESTICE
KÖBÖLOVÁ Mária (Mede, r.Vargová,Poczos) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
KÖBÖLOVÁ Mária (Mede,r.Vargová,Poczos) (SPF)     STUDENÁ
Köbölová Mária (Petrovce č.37) (SPF)   PETROVCE
KÖBÖLOVÁ Mária (r.Magová,m.Ignác) (SPF)     STUDENÁ
Köbölová Mária (rod.Illéšová) (SPF)    PETROVCE
Köbölová Šarlota (Petrovce č.138) (LSR) PETROVCE
Köbölová Šarlota (Petrovce č.138) (SPF) PETROVCE
Köbölová Valéria (Petrovce č.113) (LSR) PETROVCE
Köbölová Valéria (Petrovce č.113) (SPF) PETROVCE
KOCIAN Ján (Alexander) (SPF)    HNÚŠŤA
KOCKA Ján (Gubčo č.186) (SPF) HNÚŠŤA
KOCKA Ján (SPF) HNÚŠŤA
KOCKA Michal (Lovás,zomrel) (SPF)     HNÚŠŤA
KOCKA Ondrej (zomrel) (SPF)     HNÚŠŤA
KOCKA Pavel (Hešlík č.154) (SPF) HNÚŠŤA
KOCKA Pavol (nar.18.12.1897,m.M.r.Maďarová,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
KOCKA Štefan (ml.č.84) (SPF)    HNÚŠŤA
KOCKA Štefan (nar.24.11.1890,moncolkin) (SPF) HNÚŠŤA
KOCKA Štefan (SPF)      HNÚŠŤA
KOCKOVÁ Emília (SPF) HNÚŠŤA
KOCKOVÁ Júlia (r.Slopovská,m.Ján) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
KOCKOVÁ Juliana (r.Szlopovská/Ján/) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
KOCSÍK Ján (mal.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KOCSÍK Jozef (mal.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KOCSÍK Jozef (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KOCSÍKOVÁ Alžbeta (MAL.) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
KOCSIS Ján (alsó) (SPF)  VČELINCE
KOCSIS Ján (SPF) HUBOVO
KOCSIS Jozef (2) (SPF)   VČELINCE
KOCSIS Jozef (3) (SPF)   VČELINCE
KOCSIS Jozef (5) (SPF)   VČELINCE
KOCSIS Koloman (SPF)    VČELINCE
KOCSIS Ladislav (SPF)   VČELINCE
KOCSIS Ľudovít (SPF)    VČELINCE
KOCSIS Štefan (1) (SPF) VČELINCE
KOCSIS Štefan (2) (SPF) VČELINCE
KOCSIS Štefan (3) (SPF) VČELINCE
KOCSIS Štefan (4) (SPF) VČELINCE
KOCSIS Štefan (5, ml.) (SPF)   VČELINCE
KOCSISOVÁ Alžbeta (r.Lászlóová) (SPF) STRÁNSKA
KOCSISOVÁ Alžbeta (rod. Lászlová) (SPF)    FIGA
KOCSISOVÁ Alžbeta (rod. Lászlová, 1) (SPF)   FIGA
KOCSISOVÁ Alžbeta (rod. Lászlová, 2) (SPF)   FIGA
KOCSISOVÁ Alžbeta (rod. Lászlová, m. Ján) (SPF)   FIGA
KOCSISOVÁ Alžbeta (rod. Lászlová, m. Ján, nižná) (SPF)  FIGA
KOCSISOVÁ Alžbeta (SPF) FIGA
KOCSISOVÁ Juliana (Kisfejesová manž.Štefan), (SPF) BÁTKA
KOCSISOVÁ Juliana (r.Lászlóová) (SPF) STRÁNSKA
KOCSISOVÁ Juliana (rod. Lászlová) (SPF)    FIGA
KOCSISOVÁ Juliana (rod. Lászlová, m. Karol) (SPF)  FIGA
KOCSISOVÁ Zuzana (r.Eszrábová) (SPF) HUBOVO
KOCSMÁRIKOVÁ Alžbeta (r.Kováčová) (SPF) STUDENÁ
KOCZKOVÁ Juliana (r.Szlopovská/Pavel/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOČÍK Ján (mal.) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
KOČÍK Jozef (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KOČÍK Vojtech (mal.) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
KOČÍKOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KOČÍKOVÁ Helena (r.ŠONKOLYOVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KOČIŠ Ján (ml./1938/) (SPF)   UZOVSKÁ PANICA
KOČIŠ Koloman (SPF)    VČELINCE
Kočiš Michal (SPF) KROKAVA
Kočiš Ondrej (SPF) KROKAVA
KOČIŠ Štefan (1) (SPF)   VČELINCE
KOČIŠOVÁ Juliana (r.Horváthová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KOČIŠOVÁ Mária (r.Véghová,m.Valent) (SPF) VEČELKOV
KOČMARIKOVÁ Regina (r.Zerolová) (SPF)     HAJNÁČKA
Kodmon Jozef (LSR) PETROVCE
Kodmon Jozef (SPF) PETROVCE
Kodmonová Júlia (rod.Nagyová) (LSR)  PETROVCE
Kodmonová Júlia (rod.Nagyová) (SPF)  PETROVCE
KOGLER Ondrej (SPF)    ROVNÉ
KOGLEROVÁ Juliana (rod.Šutnáková) (SPF)      ROVNÉ
Koháry Jozef (SPF) DRAŽICE
Koháryová Juliana (rod.Kóošová) (SPF)   DRAŽICE
KÓHÁZIOVÁ Alžbeta (r.Czapffová) (SPF) ŠTRKOVEC
KOHN Jozef (SPF) KLENOVEC
Kohnová Amália (rod.Gottliebová) (SPF) HOSTIŠOVCE
KOHNOVÁ Aranka (r.Schirmanová) (SPF) LENKA
KÖHNOVÁ Aranka (r.Sirmanová) (SPF) LENKA
KÖHNOVÁ Zlatica (rod. Sirmanová) (SPF)       VČELINCE
KOHOLOVSZKÁ Gizela (rod. Lászlová, vdova) (SPF) FIGA
KOHOLOVSZKÁ Gizella (rod. Lászlová, vdova) (SPF) FIGA
KOHOLOVSZKÁ Gizella (rod. Lászlová, vdova, 1) (SPF) FIGA
KOHÚT Ondrej (SPF)      NIŽNÝ SKÁLNIK
Kohútová Emília (rod.Marešová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
KOCHAN Ján (SPF) KLENOVEC
KOCHAN Jozef (Abovce) (SPF)    KRÁĽ
KOCHAN Juraj Abovce (SPF)     KRÁĽ
KOCHAN Ondrej (ž.Zuzana r.Brndiarová) (SPF) KLENOVEC
KOCHAN Pavel (kvakovej) (SPF) KLENOVEC
KOCHAN Pavel (ml.) (SPF) KLENOVEC
KOCHAN Pavel (SPF)      KLENOVEC
KOCHANOVÁ Júlia (r.Brndiarová) (SPF) KLENOVEC
KOCHANOVÁ Zuzana (r.Brndiarová/muž Ondrej/) (SPF) KLENOVEC
KOJNOK-BENOK Ján (SPF)       OŽĎANY
KOJNOKOVÁ Júlia (r.Horváthová) (SPF) OŽĎANY
KOJNOKOVÁ Juliana (Mária) (SPF)      OŽĎANY
KOJNOKOVÁ Juliana (SPF)      OŽĎANY
KOJNOKOVÁ Margita (SPF)      OŽĎANY
KÓKAI Alexander (SPF)    JESENSKÉ
KÓKAIOVÁ Julianna (r.Kovácsová,m.Daniel) (LSR)     NEPORADZA
KÓKAIOVÁ Julianna (r.Kovácsová,m.Daniel) (SPF)     NEPORADZA
KOKAVECOVÁ Mária (r.Kövérová) (SPF)        HUBOVO
KOKAVECZ Pavel (SPF) HUBOVO
KOKAVECZOVÁ Irma (r.Igazová) (SPF) HUBOVO
KÓKAY Arpád (SPF)      BLHOVCE
KOKAY Elemér (Ján,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
KÖKENY Ladislav (SPF) NEPORADZA
KÖKÉNYOVÁ Klementina (r.Balázsová, m.Pavol) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
KÖKÉNYOVÁ Margita (r.Ráczová, m.Jozef) (SPF)      GEMERSKÝ JABLONEC
KOLAZSIOVÁ Juliana (r.Šimon) (SPF) RAKYTNÍK
KOLESÁR Ján (č.199) (SPF)     HNÚŠŤA
KOLESÁR Ján (m.Anna r.Hedvigiová,zomrel) (SPF)     HNÚŠŤA
Kolesár Ján (ž.Judita Válentová Lukovištia č.33) (SPF) LUKOVIŠTIA
KOLESÁR Ladislav (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOLESÁR Ľudevit (č.103) (SPF) HNÚŠŤA
KOLESÁR Michal (barzo-Gregor,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
KOLESÁR Michal (ml.č.120) (SPF) HNÚŠŤA
KOLESÁR Michal (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
Kolesár Ondrej (Daniel, ž.Sabina Galová) (SPF) LUKOVIŠTIA
KOLESÁR Ondrej (kováč č.2) (SPF)      HNÚŠŤA
KOLESÁR Ondrej (m.Júlia r.Tobiková) (SPF)    HNÚŠŤA
KOLESÁR Ondrej (SPF)    HNÚŠŤA
KOLESÁR Pavel (LSR)    HNÚŠŤA
KOLESÁR Pavel (SPF)    HNÚŠŤA
KOLESÁR Štefan (č.104) (SPF)   HNÚŠŤA
KOLESÁR Štefan (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
KOLESÁR Zoltán (SPF)    STUDENÁ
KOLESÁROVÁ Anna (SPF)RIMAVSKÁ SOBOTA
KOLESÁROVÁ Elena (r.Komáromyová,nar.21.10.1913) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOLESÁROVÁ Emília (r.Kolesárová,n.4.7.1913,zom.20.8.1995) (SPF) HNÚŠŤA
KOLESÁROVÁ Helena (r. Csótó) (SPF) RADNOVCE
KOLESÁROVÁ Hermína (rod. Némethová) (SPF) VČELINCE
KOLESÁROVÁ Irena (..) (SPF)    HNÚŠŤA
KOLESÁROVÁ Irena (LSR)      HNÚŠŤA
KOLESÁROVÁ Irena (SPF) HNÚŠŤA
KOLESÁROVÁ Júlia (r.Kocková-lovás,vdova,zomrela) (LSR) HNÚŠŤA
KOLESÁROVÁ Júlia (r.Kocková-lovás,vdova,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
KOLESÁROVÁ Juliana (r.Hlôšková,vdova) (LSR)HNÚŠŤA
KOLESÁROVÁ Juliana (r.Hlôšková,vdova) (SPF) HNÚŠŤA
KOLESÁROVÁ Mária (r.Haufová) (SPF) HNÚŠŤA
KOLESÁROVÁ Palma (r.Demčíková,nar.23.3.1902,zomrela) (SPF)      HNÚŠŤA
Kolesárová Sabína (rod.Galová, m.Ondrej Daniel Lukovištia č.34) (SPF) LUKOVIŠTIA
KOLESÁROVÁ Vlasta (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
KOLESÁROVÁ Zuzana (LSR)      HNÚŠŤA
KOLESÁROVÁ Zuzana (r.Parobeková,vdova) (LSR)      HNÚŠŤA
KOLESÁROVÁ Zuzana (r.Parobeková,vdova) (SPF)      HNÚŠŤA
KOLESÁROVÁ Zuzana (SPF)      HNÚŠŤA
KOLESZÁR Štefan (mal.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KOLESZÁR Štefan (SPF) KALOŠA
KOLESZÁROVÁ Helena (mal.) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
KOLESZÁROVÁ Margita (SPF) ČÍŽ
KOLESZÁROVÁ Rozália (r.M Kovácsová) (SPF) KALOŠA
KOLEŠOVÁ Helena (1) (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
KOLEŠOVÁ Helena (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
Kolhová Mária (rod.Martiniková) (SPF)  HNÚŠŤA
KOLIMÁR Ondrej (2) (SPF) OŽĎANY
KOLIMÁR Ondrej (SPF)    OŽĎANY
KOLIMÁR Pavel (č.7,Ožďany) (SPF)     OŽĎANY
KOLIMÁROVÁ Helena (r.Jahodníková) (LSR) OŽĎANY
KOLIMÁROVÁ Helena (r.Jahodníková) (SPF)     OŽĎANY
KOLLÁR František (m.Margita r.Šprochová,zomrel) (SPF)     HNÚŠŤA
KOLLÁR Jozef (SPF)     HAJNÁČKA
KOLLÁROVÁ Žofia (r.Šormová) (SPF) HAJNÁČKA
KOLMONT Ján (m.Juliana) (SPF) RIEČKA
KOLMONT Ján (maloletý) (SPF) KRÁĽ
KOLMONT Štefan (SPF) KRÁĽ
KOLMONTOVÁ Alžbeta (r.Demeterová,m.Jozef) (SPF) KRÁĽ
KOLMONTOVÁ Terézia (vdova r.Bodnárová) (SPF)      KRÁĽ
KOLOSZVÁRYOVÁ Gizella (r.Szeyffertová) (SPF)      HAJNÁČKA
Kolozsi Koloman (m Bánová Jolana /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Kolozsiová Jolana (r Bánová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
KOLTÁNYI Karol (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
KOLTÁNYIOVÁ Gizela (r. Somlóiová) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
KOMENDA Samuel (ž.Helena r.Hrušková) (SPF) KLENOVEC
KOMENDOVÁ Helena (r.Hrušková/muž Samuel/) (SPF) KLENOVEC
KOMLÓSSY Arpád (SPF) OŽĎANY
KOMLÓSSY Imrich (m.Margita r.Vargová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
KOMLOSSYOVÁ Margita (r.Vargová m.Imrich) (SPF) STUDENÁ
KOMLOSSYOVÁ Margita (r.Vargová,m.Imrich) (SPF) NOVÁ BAŠTA
Komlóš Ján (SPF)   DRAŽICE
KOMORA Ján (m.Helena r.Járošiová,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
KOMORA Pavel (Abovce) (SPF) KRÁĽ
KOMORA Pavel (č.323,Ožďany) (SPF)    OŽĎANY
KOMORA Štefan (SPF)     OŽĎANY
KOMOROVÁ Helena (r.Járošiová,m.Ján,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
Komorová Helena (rod.Václavíková) (LSR) LUKOVIŠTIA
Komorová Helena (rod.Václavíková) (SPF) LUKOVIŠTIA
KOMOROVÁ Margita (r.Tóthová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOMOROVÁ Zuzana (Kráľ) (SPF) KRÁĽ
Komposesorátna spoločnosť obce Gemerček ( SPF )  GEMERČEK
KÓNA Štefan (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KONCURIAKOVÁ Zuzana (r.Elizeusová,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
KONCZ Albert (m.Alžbeta r.Kisová) (SPF) LENKA
KONCZ Albert (SPF) LENKA
KONCZ Barnabáš (maloletý) (SPF) LENKA
KONCZ Ľudovít (Vratimov,Ostrava) (SPF) LENKA
KONCZ Štefan (maloletý) (SPF)   LENKA
KONCZ Štefan (SPF) LENKA
KONCZ Vojtech (1) (SPF) LENKA
KONCZ Vojtech (SPF)     VČELINCE
KONCZKIOVÁ Mária (r.Magiczová) (SPF)     VALICE
KONCZOVÁ Alžbeta (maloletá) (SPF)    LENKA
KONCZOVÁ Alžbeta (r.Kisová,m.Albert) (SPF) LENKA
KONCZOVÁ Alžbeta (r.Kissová,muž Albert) (SPF)   LENKA
KONCZOVÁ Alžbeta (r.Kissová,vdova) (SPF)   LENKA
KONCZOVÁ Anna (maloletá) (SPF)      LENKA
KONCZOVÁ Júlia (r.Vargová/muž Ladislav/) (SPF)   ABOVCE
Konczová Júlia (rod.Vargová) (SPF) CHANAVA
KONCZOVÁ Klára (r.Gálová) (SPF)     LENKA
KONČEK Ján (4) (SPF)    POTOK
KONČEK Ján (Ďuríkov) (SPF)     POTOK
KONČEK Ján (Ďurove) (SPF)     POTOK
Konček Milan (Zomrel,R.č.240524/845) (SPF)  BUDIKOVANY
Konček Ondrej (SPF) BUDIKOVANY
KONČEKOVÁ Anna (r.Jurkovská) (SPF) POTOK
Končeková Gizela (rod.Hroncová) (SPF) HOSTIŠOVCE
KONČEKOVÁ Irena (1) (SPF)     POTOK
KONČEKOVÁ Irena (SPF) POTOK
KONČEKOVÁ Mária (r.Hrušková) (SPF) POTOK
KONČEKOVÁ Mária (SPF) POTOK
KONČEKOVÁ Sabina (r.Baníková, Rybník 25) (SPF)   ŠPANIE POLE
KONČEKOVÁ Zuzana (r.Polomecová) (SPF)     POTOK
KONDAČOVÁ Zuzana r.Šulková (SPF) KRASKOVO
Kondás Bartolomej (kovács) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kondás Jozef (kovács) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kondás Július (kovács) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Kondás Koloman (kovács) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kondás Mikuláš (kovács) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Kondás Zoltán (kovács) (SPF)   VEĽKÝ BLH
KONDÁSOVÁ Alžbeta (r.Molnárová/muž Barnabáš/) (SPF)   ABOVCE
Kondásová Margita (kovács) (SPF) VEĽKÝ BLH
KONDÁŠ Barnabáš (SPF) RAKYTNÍK
KONIAR Ján (č.48) (SPF) HNÚŠŤA
Koniar Ján (LSR)   VEĽKÝ BLH
KONIAR Ján (maloletý) (SPF)    HNÚŠŤA
KONIAR Ján (SPF) HNÚŠŤA
Koniar Ondrej (LSR) VEĽKÝ BLH
KONIAR Pavel (SPF)     KLENOVEC
Koniarová Elena (LSR)    VEĽKÝ BLH
Koniarová Margita (LSR) VEĽKÝ BLH
KONIAROVÁ Mária (vd.r.Ďurišová/muž Pavel/) (SPF) KLENOVEC
Koniarová Ružena (LSR)   VEĽKÝ BLH
Koniarová Zuzana (rod.Baníková) (LSR) VEĽKÝ BLH
Koniarová Zuzana (rod.Baníková) (SPF) BUDIKOVANY
Konján Martin (SPF) BUDIKOVANY
KONKOLY Imrich (SPF) VČELINCE
KONKOLY Jozef (SPF)     FIGA
KONKOLYA Jozef (SPF) FIGA
Kóňová Gizela (rod.Gierecová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
KOŇOVÁ Helena (SPF)     DRŇA
KOŇOVÁ Jolana (SPF)     DRŇA
KONOVÁ Pavlína (r.Medvedová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KONÔPKOVÁ Anna (SPF) KRASKOVO
KÓNYA Ambrúz (syn Ambrúza) (SPF)     RADNOVCE
Kónya Arpád (LSR) PADAROVCE
KÓNYA Arpád (NV)(SPF) DRAŽICE
Kónya Arpád (SPF) PADAROVCE
KÓNYA Arpád (syn Ambrúza) (SPF)     RADNOVCE
KÓNYA Dionýz (mal.) (SPF)     RADNOVCE
KÓNYA Dionýz (SPF)     RADNOVCE
Kónya František (LSR)    PADAROVCE
KÓNYA František (NV)(SPF)     DRAŽICE
Kónya František (SPF)    PADAROVCE
Kónya Jozef (vrchný) (LSR) PADAROVCE
Kónya Jozef (vrchný) (SPF) PADAROVCE
KÓNYA Jozef vrchný (NV)(SPF) DRAŽICE
Kónya Ondrej (SPF) PADAROVCE
Kónya Peter (SPF) PADAROVCE
KÓNYA Valentín (/ž.Alžbeta r.Búzásová/) (SPF) DRŇA
KÓNYAOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF) RADNOVCE
KÓNYAOVÁ Alžbeta (rod.Buzásová) (SPF)     DRŇA
Kónyová Barbara (Gaži) (SPF)   PADAROVCE
Kónyová Barbara (rod.Janiková) (SPF)  PADAROVCE
Kónyová Barbara (rod.Petóczová) (LSR) PADAROVCE
Kónyová Barbara (rod.Petóczová) (SPF) PADAROVCE
KÓNYOVÁ Barbara rod.Petóczová (NV)(SPF)    DRAŽICE
KÓNYOVÁ Terézia (SPF) IVANICE
KÓNYOVÁ Vilma (r.Csótóová) (SPF)    BARCA
KÓNYOVÁ Vilma (r.Csótóová/muž Ambrúž/) (SPF)    IVANICE
KOÓS Aladár (SPF) BARCA
KOÓS Anton (1) (SPF)    BARCA
KOÓS Anton (SPF) BARCA
KOÓS Anton (ž.Jolana r.Kolmontová) (SPF)   BARCA
KOÓS Arzén (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KOÓS Ján (1) (SPF) BARCA
KOÓS Ján (M.) (SPF)    IVANICE
KOÓS Ján (ml.) (SPF)    BARCA
KOÓS Jozef (1) (SPF)    BARCA
KOÓS Jozef (B) (SPF)    KALOŠA
KOÓS Jozef (ml.) (SPF)   BARCA
KOÓS Jozef (SPF) BARCA
KOÓS Ladislav (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
KOÓS Mikuláš (SPF)RIMAVSKÉ JANOVCE
KOÓS Ondrej (SPF) BARCA
KOÓS Ondrej (syn Michala) (LSR) HODEJOV
KOÓS Ondrej (syn Michala) (SPF) HODEJOV
KOÓS Štefan (1) (SPF)   RIMAVSKÉ JANOVCE
KOÓS Štefan (ml.) (SPF) BARCA
KOÓS Štefan (SPF) BARCA
KOÓS Vojtech (ž.Alžbeta r.Molnárová) (SPF)  ABOVCE
KOÓSOVÁ Albína (mal.) (SPF)    BARCA
KOÓSOVÁ Alžbeta (r.Molnárová/muž Vojtech/) (SPF) ABOVCE
KOÓSOVÁ Anna (r.Gecseová/muž Ladislav/) (SPF)   BARCA
KOÓSOVÁ Barbora (r.Martinovicsová) (SPF)   BARCA
KOÓSOVÁ Barbora (vd.r.Palmontová/muž Ondrej/) (SPF)   BARCA
KOÓSOVÁ Gizela (rod. Priczová, vdova) (SPF) FIGA
KOÓSOVÁ Helena (r.Hupková/muž Ján M./) (SPF)    BARCA
KOÓSOVÁ Helena (r.Szabová) (SPF)    KALOŠA
KOÓSOVÁ Hermína (vd.r.Vargová/muž Ladislav/) (SPF) BARCA
KOÓSOVÁ Irena (mal.) (SPF)    BARCA
KOÓSOVÁ Jolana (r.Herczegová) (SPF) BARCA
KOÓSOVÁ Jolana (r.Kolmontová/muž Anton/) (SPF)   BARCA
KOÓSOVÁ Katarína (r.Gecseová/muž Peter/) (SPF)   BARCA
KOÓSOVÁ Lýdia (SPF)    HUBOVO
KOÓSOVÁ Margita (nar.25.02.1912,zom.14.08.1990) (SPF)  RIMAVSKÁ SOBOTA
KOÓSOVÁ Margita (r.Koósová/muž Štefan B./) (SPF) BARCA
KOÓSOVÁ Margita (rod. Lászlová) (SPF) FIGA
KOÓSOVÁ Margita (rod. Lászlová, vdova) (SPF) FIGA
KOÓSOVÁ Margita (rod. Lászlová, vdova, 1) (SPF)  FIGA
KOÓSOVÁ Mária (mal.) (SPF)    BARCA
KOÓSOVÁ Mária (ml.r.Vargová) (SPF) BARCA
KOÓSOVÁ Mária (SPF)     BARCA
KOÓSOVÁ Mária (vd.r.Csáková) (SPF) BARCA
KOÓSOVÁ Regina (r.Gecseová/muž Štefan/) (SPF)     BARCA
KOÓSOVÁ Regina (r.Révayiová) (SPF) BARCA
KOÓSOVÁ Regína (rod. Révajová) (SPF) FIGA
KOÓSOVÁ Rozália (r.Tokárová/muž Ján/) (SPF) BARCA
KOÓSOVÁ Valéria (SPF) BARCA
KOÓSOVÁ Zuzana (r.Vargová/muž Gregor/) (SPF)      BARCA
KOOŠ Štefan (SPF) GEMERČEK
KOÓŠ Štefan (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KOPPEKOVÁ Paulína (r.Kišáková, vlast.zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
Kopper Samuel (ž.Júlia Cepková) (LSR) LUKOVIŠTIA
Kopper Samuel (ž.Júlia Cepková) (SPF)  LUKOVIŠTIA
KORBELY Jozef (SPF)     STRÁNSKA
KORCSOLYÁS Andrej (m.Alžbeta r.Csenéziová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KORCSOLYAS Andrej (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
KORCSOLYÁS Andrej (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
KORCSOLYAS Ladislav (mal.) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
KORCSOLYÁS Ladislav (maloletý) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KORCSOLYAS Mikuláš (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
KORCSOLYAS Ondrej (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
KORCSOLYAS Štefan (.) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
KORCSOLYÁS Štefan (maloletý) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KORCSOLYAS Štefan (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
KORCSOLYASOVÁ Priska (mal.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KORCZOLYÁS Andrej (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
KORCZOLYÁS Mikuláš (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
KORDA Alexander (SPF) BARCA
KORDA Ján (m.Priška r.Fürješová) (SPF) LENKA
KORDA Karol (SPF) BARCA
KOREČKOVÁ Oľga (SPF) KALOŠA
Koreň Ján (LSR)   LIPOVEC
KOREŇ Ján (SPF) ŠPANIE POLE
KOREŇ Jozef (SPF) KALOŠA
Koreň Július (LSR) LUKOVIŠTIA
KOREŇ Július (Topoľčany 37) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
KOREŇ Juraj (SPF) ŠPANIE POLE
KOREŇ Štefan (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
KORENÁ Helena (SPF)     BELÍN
KORENÁ Mária (Jánová,r. Budáčová Bochniak) (SPF) BELÍN
KOREŇOVÁ Elena (r.LICHANECOVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Koreňová Elena (rod.Lichanecová Uzovska Panica č.26) (LSR) LUKOVIŠTIA
Koreňová Julianna (rod.Utisová) (SPF)  BUDIKOVANY
KOREŇOVÁ Mária (r.Planková) (SPF)    KALOŠA
Koreňová Mária (rod.Forgáčová) (LSR)  LIPOVEC
Koreňová Mária (rod.Forgáčová) (SPF)  LIPOVEC
KORENÝ Ján (man.Mária r.Budáčová, Bochniak) (SPF) BELÍN
KORENÝ Ján (nar.9.4.1926) (SPF) BELÍN
KORENYOVÁ Margita (r.Komlósová) (LSR)     HODEJOV
KORENYOVÁ Margita (r.Komlósová) (SPF)      HODEJOV
KORHOVÁ Mária (Dvinková) (SPF)      KRÁĽ
KORIM Ján (zomrel) (SPF) JESENSKÉ
KORIM Pavel (m.Zuzana r.Huluková) (SPF)     JESENSKÉ
KORINT Ján (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
Korint Ondrej (SPF) BUDIKOVANY
KORITSÁNSZKYOVÁ Šarlota (rod. Királyová) (SPF) VČELINCE
KORKVÉLY Ján (SPF)     KRÁĽ
KORKVÉLY Štefan (SPF) KRÁĽ
KORLÁTH Ladislav (SPF) JANICE
KORMOS Zoltán (Belín) (SPF)    VALICE
KORONCIOVÁ Malvína (SPF)     LENKA
KORONCZI Štefan (m.Františka r.Lakatošová) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
KORONCZIOVÁ Františka (r.Lakatošová,m.Štefan) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
Koroncziová Ľubica (rod.Bartová Kpt.Nálepku č.1 Tornaľa) (LSR)  ROVNÉ
Koroncziová Ľubica (rod.Bartová Kpt.Nálepku č.1 Tornaľa) (SPF)  ROVNÉ
KORPANTOVÁ Anna (r.Tobíková) (LSR) HNÚŠŤA
KORPANTOVÁ Anna (r.Tobíková) (SPF) HNÚŠŤA
KORPÁŠ Ľudovít (ml.) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
KORPÁŠ Ľudovít (ž.Mária r.Jankovičová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KORPONAIOVÁ Júlia (r.Darabošová) (SPF)     HAJNÁČKA
KÖRTVÉLYESI Pavel (ž.Mária r.Juhászová) (SPF)     ABOVCE
KÖRTVÉLYESIOVÁ Mária (r.Juhászová/muž Pavel/) (SPF)     ABOVCE
KORTVELYEŠI Karol (m.Mária r.Demeterová) (SPF)    RIEČKA
KORTVELYEŠI Karol (SPF)      KRÁĽ
Kortvélyeši Karol (SPF)   CHANAVA
KORTVELYEŠIOVÁ Mária (r.Demeterová) (SPF)       KRÁĽ
KORTVELYEŠIOVÁ Mária (r.Demeterová,m.Karol) (SPF)      RIEČKA
KOS Mikuláš (SPF) GEMERČEK
KOSECOVÁ Jolana (r.Fazekašová) (SPF) HODEJOV
KÓSCH Ernest (SPF) VČELINCE
KÓSIK Jozef (nar.15.8.1910,Kráľ 187) (SPF)   KRÁĽ
KÓSIK Štefan (/ž.Alžbeta r.Batóová/) (SPF)   ŠIMONOVCE
KOSKA Milan (SPF) HNÚŠŤA
KOSKA Ondrej (SPF)     HNÚŠŤA
KOSNO Pavel (ml.) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
KOSNO Štefan (ž.Artmanová nar.19.3.1907 zom.16.7.1961) (SPF)   LEHOTA NAD
RIMAVICOU
KOSNOVÁ Emma (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
KOSNOVÁ Mária (r.Artmanová/muž Štefan/) (SPF)     LEHOTA NAD RIMAVICOU
KOSNOVÁ Zuzana (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
Kósová Irena (SPF) VEĽKÝ BLH
KÓSOVÁ Juliana (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
KÓSOVÁ Juliána (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
KÓSOVÁ Margita (r.Lukácsová) (SPF)    BLHOVCE
KOSSÚTH Antonín (SPF) VČELINCE
KOSSÚTH Ľudovit (SPF) KALOŠA
KOSSUTH Udvardi (VON) (SPF) VČELINCE
KOSSÚTHOVÁ Alžbeta (rod. Királyová) (SPF) VČELINCE
KOSSÚTHOVÁ Alžbeta (SPF)     VČELINCE
KOSSÚTHOVÁ Alžbeta r. Királyová (SPF)     VČELINCE
KOSSÚTHOVÁ Karolína (rod. Barnaová) (SPF) VČELINCE
KOSTIALOVA Margita (r.SOLNOKYOVA) (SPF)       UZOVSKÁ PANICA
KOSTRBÍK Matúš (ž.Katarína Fizeková) (SPF) KALOŠA
KOSTRBÍKOVÁ Katarína (r.Fizeková) (SPF)    KALOŠA
KOSTÚR Ľudovít (SPF)   KRÁĽ
KOSTÚR Pavol (m.Alžbeta r.Kočišová) (SPF)   KRÁĽ
KOSÚTH Farkaš (SPF)    LENKA
KOSÚTH HEVESSYOVÁ Alžbeta (SPF) FIGA
KOSÚTH Vendelín (SPF) LENKA
KOSÚTHOVÁ Alžbeta (r.királyová) (SPF) LENKA
KOSZTÚR Albert (1) (LSR) NEPORADZA
KOSZTÚR Albert (LSR)   NEPORADZA
KOSZTÚR Albert (SPF)   HUBOVO
KOSZTÚR Albert (ž.Margita r.Hizsnyaiová) (SPF) ABOVCE
KOSZTUR Albert (ž.Margita r.Izsnyaiová) (SPF) ABOVCE
KOSZTUR Arpád (ž.Margita r.Kovácsová) (SPF) ABOVCE
KOSZTUR Barnabáš (syn Františkov) (SPF)    ABOVCE
KOSZTÚR Elemír (r.č.290510/7670,Abovce 468) (SPF) RIEČKA
KOSZTÚR František (SPF) RIEČKA
KOSZTUR Gašpar (P.ž.Anna r.Kirschnerová) (SPF)    ABOVCE
KOSZTÚR Gašpar (SPF)   ABOVCE
KOSZTÚR Ján (K.) (SPF) ABOVCE
KOSZTUR Ján (syn Jurajov) (SPF) ABOVCE
KOSZTUR Ján (ž.Helena r.Válentová) (SPF)    ABOVCE
KOSZTÚR Jozef (m.Mária r.Lajková) (SPF)    RIEČKA
KOSZTÚR Jozef (ml.) (LSR)    NEPORADZA
KOSZTÚR Jozef (ml.) (SPF)HUBOVO
KOSZTUR Jozef (P./syn Jozefov/) (SPF) ABOVCE
KOSZTÚR Jozef (P.ž.Alžbeta r.Kovácsová bývalá) (SPF) ABOVCE
KOSZTUR Jozef (syn Františkov) (SPF) ABOVCE
KOSZTÚR Juraj (1) (LSR) NEPORADZA
KOSZTÚR Juraj (LSR)    NEPORADZA
KOSZTÚR Juraj (SPF)    HUBOVO
KOSZTÚR Ľubomír (nar.12.7.1962,Prešov Ďumbierska 9) (SPF) KRÁĽ
KOSZTÚR Ľubomír (nar.12.7.1962,Prešov) (SPF) RIEČKA
KOSZTÚR Ľudovít (SPF) RIEČKA
KOSZTÚR Pavol (m.Alžbeta r.Kocsisová) (SPF) RIEČKA
KOSZTÚR Pavol (ml.) (SPF)    RIEČKA
KOSZTUR Štefan (2) (SPF) ABOVCE
KOSZTÚR Štefan (m.Hermína r.Szabová) (LSR) NEPORADZA
KOSZTÚR Štefan (P) (SPF) HUBOVO
KOSZTÚR Štefan (ž.Hermina Szabová) (SPF)    HUBOVO
KOSZTÚR Zoltán (1) (LSR) NEPORADZA
KOSZTÚR Zoltán (LSR)   NEPORADZA
KOSZTÚR Zoltán (SPF)   HUBOVO
KOSZTUROVÁ Alžbeta (P./dcéra Jozefova/) (SPF)    ABOVCE
KOSZTÚROVÁ Alžbeta (rod. Kocsisová) (SPF) VČELINCE
KOSZTÚROVÁ Helena (mal./brat Elemér/) (SPF) ABOVCE
KOSZTÚROVÁ Margita (r.Hizsnyaiová/muž Albert/) (SPF)   ABOVCE
KOSZTUROVÁ Mária (r.Kovácsová/muž Štefan/) (SPF) ABOVCE
KOSZTUROVÁ Mária (r.Taliánová/muž Jozef K./) (SPF) ABOVCE
KÓŠ Štefan (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KOŠÁR Karol (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KOŠÁROVÁ Jolana (r. Luptáková) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KOŠÍK Ján (1) (SPF) VČELINCE
KÓŠIK Ladislav (syn Jána v Kanade) (SPF)    JESENSKÉ
KÓŠIK Ľudovít (m.Rozália r.Farkašová,/zomrel/) (SPF) JESENSKÉ
KÓŠIK Štefan (m.Anna r.Kuszová) (SPF) JESENSKÉ
KÓŠIKOVÁ Jolana (dcéra Štefana) (SPF) JESENSKÉ
KÓŠIKOVÁ Jolana (r.Kóšiková) (SPF)   JESENSKÉ
KÓŠIKOVÁ Juliana (r.Nagyová) (SPF)   JESENSKÉ
KÓŠIKOVÁ Zuzana (r.Lászlová) (SPF)   JESENSKÉ
Koška Ján (SPF)   PADAROVCE
Košóová Sabina (rod.Czabanová) (LSR) VEĽKÝ BLH
Košóová Sabina (rod.Czabanová) (SPF)  DRAŽICE
Košová Juliana (rod.Dudášová) (LSR)   PADAROVCE
Košová Juliana (rod.Dudášová) (SPF)   PADAROVCE
KOŠOVÁ Juliana rod.Dudášová (NV)(SPF)      DRAŽICE
KOŠTALOVÁ Mária (r.Demová,manž.Ján) (SPF) ŠPANIE POLE
KOŠÚT Ján (SPF) HNÚŠŤA
KOTÁKOVÁ Júlia (r.Bettesová,m.Július) (SPF) GORTVA
KOTÁKOVÁ Zuzana (r.Kotáková, muž Jozef) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
KOTHMAYER František (zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
KOTHMAYER František (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
KOTHMAYER Ján (zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
KOTHMAYER Ján (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
KOTHMAYER Rudolf (zomrel) (LSR)     HNÚŠŤA
KOTHMAYER Rudolf (zomrel) (SPF)     HNÚŠŤA
KOTSIK Mikuláš (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
Kotváč Ján (SPF)   HOSTIŠOVCE
KOTVÁČ Ján (ž.Mária r.Gečeová) (SPF) ŠPANIE POLE
Kotváčová Mária (rod.Gečeová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Kotváčová Mária (rod.Gečeová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
KOUBEKOVÁ Alžbeta (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVÁCS Aladár (mal.) (SPF)    ABOVCE
KOVÁCS Aladár (ž.Irma r.Lajková) (SPF) ABOVCE
KOVÁCS Alexander (k.z.SZEKEREŠOVÁ PRIŠKA) (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
KOVÁCS Alexander (m.Alžbeta r.Bódiová) (SPF) JESENSKÉ
KOVÁCS Alexander (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KOVÁCS Alexander ml. (zomr.14.7.1968) (D 1773/91) (SPF)  GEMERSKÝ JABLONEC
KOVÁCS Baláž (SPF)     VEČELKOV
Kovács Bálint (SPF) VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Barna (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVÁCS Barnabás (k.ž.Prška Oroszová) (LSR) HODEJOV
KOVÁCS Barnabás (k.ž.Prška Oroszová) (SPF) HODEJOV
KOVÁCS Barnabáš (1) (SPF)     HODEJOV
Kovács Barnabáš (SPF)   VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Béla (SPF) HUSINÁ
KOVÁCS BÓNA Ferdinand (SPF) HUSINÁ
KOVÁCS BÓNA Irma (SPF)      HUSINÁ
KOVÁCS BÓNA Ján (SPF) HUSINÁ
KOVÁCS BÓNA Jozef (SPF)      HUSINÁ
KOVÁCS BÓNA Matilda (SPF)     HUSINÁ
KOVÁCS BÓNA Vojtech (SPF)     HUSINÁ
Kovács Csutor Pavol (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
KOVÁCS František (bolha) (SPF) NOVÁ BAŠTA
KOVÁCS FŰLŐP Štefan (SPF)     VČELINCE
KOVÁCS Gejza (mal.) (SPF)     HUSINÁ
KOVÁCS Ignác (SPF)     BLHOVCE
KOVÁCS Ján ((bona)) (SPF)     HUSINÁ
KOVÁCS Ján (1) (SPF)    BLHOVCE
KOVÁCS Ján (2) (SPF)    BLHOVCE
KOVÁCS Ján (bona/slabomyselny/) (SPF) HUSINÁ
Kovács Ján (Dolný) (SPF) VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Ján (gazsi) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCS Ján (gecsi) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCS Ján (Lipták ž.Priška r.Sziveczová) (SPF)ABOVCE
KOVÁCS Ján (M) (SPF)    KALOŠA
KOVÁCS Ján (m.Lenka r.Baca-Molnárová) (SPF) ŠIRKOVCE
KOVÁCS Ján (m.Zuzana r.Vargová) (LSR) NEPORADZA
KOVÁCS Ján (m.Zuzana r.Vargová) (SPF) NEPORADZA
KOVÁCS Ján (mal.) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
KOVÁCS Ján (ordog) (SPF) VEČELKOV
KOVÁCS Ján (slabomyselný) (SPF) HUSINÁ
KOVACS Ján (SPF) BÁTKA
KOVÁCS Ján (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
KOVÁCS Ján (syn Jána) (SPF)    HODEJOV
KOVÁCS Ján (syn Jánov) (SPF)   ABOVCE
Kovács Ján (Šimo Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Kovács Ján (Šimo Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Kovács Ján (Vyšný) (LSR) VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Ján (ž.Mária r.Mikeová) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
KOVÁCS Ján (ž.Priška r.Trenková) (SPF) ABOVCE
KOVÁCS Ján Barnabáš (syn Jána,ml.) (SPF)    ŠIRKOVCE
KOVÁCS János (SPF)     HUSINÁ
KOVÁCS Jozef (/František/) (SPF) KALOŠA
KOVÁCS Jozef (1) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCS Jozef (2) (SPF) BLHOVCE
Kovács Jozef (Bakter) (SPF) VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Jozef (F) (SPF) KALOŠA
KOVÁCS Jozef (kis) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCS Jozef (ml. /ž.Juliana r.Együdová/) (SPF) DRŇA
KOVÁCS Jozef (ml.kis) (SPF)    BLHOVCE
KOVÁCS Jozef (SPF)     HODEJOV
KOVÁCS Jozef (st.) (SPF) KALOŠA
KOVÁCS Jozef (syn Pavla) (SPF) JESENSKÉ
KOVÁCS Jozef (zom.) (SPF)     BLHOVCE
KOVÁCS Jozef jesztei (ž.Margita Szókovácsová) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
KOVÁCS Jozef telkes (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
KOVÁCS Jozef telkes (ž.Elena Jakabová bánó) z Dubna (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
KOVÁCS Jozef telkes z Dubna (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
KOVÁCS József (SPF)     HUSINÁ
KOVÁCS Július (/ž.Júlia r.Pólosová/) (SPF)   DRŇA
KOVÁCS Július (mal.) (SPF)    ABOVCE
KOVÁCS Július (miksa) (SPF)    VEČELKOV
KOVÁCS Július (nar.25.1.1935,Tachty 136) (SPF) TACHTY
KOVÁCS Július (patkó) z Dubna (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
KOVÁCS Július (perda) (SPF)    HUSINÁ
KOVACS Július (SPF)     BÁTKA
KOVÁCS Július (SPF)     NOVÁ BAŠTA
KOVÁCS Juraj (mal.syn Gregorov) (SPF) ABOVCE
KOVÁCS Juraj (mal.syn Jozefov) (SPF) ABOVCE
Kovács Juraj (SPF) VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Karol (mal.) (SPF)     BLHOVCE
KOVÁCS Koloman (Matyi) (SPF) KALOŠA
KOVÁCS Ladislav (F) (SPF)     KALOŠA
KOVÁCS Ladislav (mal.) (SPF)   HUSINÁ
KOVÁCS Ladislav (mal.1959,Dobšinského 32, Rim. Sobota) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
Kovács Ladislav (SPF)    VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Ladislav (st.) (SPF)    KALOŠA
KOVÁCS Ladislav (syn Pavla /v Amerike/) (SPF) JESENSKÉ
KOVÁCS Ladislav (V) (SPF)     KALOŠA
KOVÁCS Ľudovít (mal.1944 z Čížu,Sídl.Rimava B2/244,RS) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
KOVÁCS Ľudovít (mal.syn Ľudovitov) SPF     ABOVCE
KOVACS Ľudovít (SPF)    BÁTKA
KOVÁCS Ľudovít (SPF)    BARCA
KOVÁCS Ľudovít (ž.Amália r.Bettešová zom.1981) (SPF)   BLHOVCE
KOVÁCS Matej (m.Jolana r.Pálová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
KOVÁCS Matej (SPF)     NOVÁ BAŠTA
Kovács Matúš (SPF) VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Menhard (ordog) (SPF) VEČELKOV
Kovács Michal (Čuvajkoš) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kovács Michal (LSR) VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Michal (m.Estera r.Kovácsová) (SPF) VEČELKOV
Kovács Michal (SPF) DRAŽICE
Kovács Michal (Šimo Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Kovács Michal (Šimo Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Kovács Mikuláš (LSR)    VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Mikuláš (mal.) (SPF)    KALOŠA
KOVÁCS Mikuláš (mal.1944 z Čížu,Zlaté Moravce) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVÁCS Mikuláš (máté) (SPF)    BLHOVCE
KOVÁCS Mikuláš (ml.máté) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCS Mikuláš (SPF)    BLHOVCE
KOVÁCS Mikuláš (V mal.) (SPF) KALOŠA
KOVÁCS Mikuláš (ž.Juliana r.Antalová) (SPF)  BLHOVCE
KOVÁCS Ondrej (kis) (SPF)     BLHOVCE
KOVÁCS Ondrej (LSR)     NEPORADZA
KOVÁCS Ondrej (mal.1880) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCS Ondrej (SPF)     HUSINÁ
KOVÁCS Ondrej (ž.Juliana r.Csobóová) (SPF)  CHRÁMEC
KOVÁCS Pavel (kis) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCS Pavel (mal.syn Gregorov) (SPF) ABOVCE
KOVÁCS Pavel (mal.syn Jozefov) (SPF) ABOVCE
KOVÁCS Pavel (SPF)     KRÁĽ
KOVÁCS Pavel (st.) (SPF) NEPORADZA
KOVÁCS Pavel (ž.Etelka r.Pólyová) (SPF) ABOVCE
KOVÁCS Pavol (Jozef) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Kovács Pavol (LSR) VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Pavol (m.Zuzana r.Szökeová,zomrel) (SPF)  RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVÁCS Pavol (nar.26.2.1910,zomr.25.2.1986) (SPF) NEPORADZA
KOVÁCS Pavol (SPF)     NEPORADZA
KOVÁCS PERDA Alexander (SPF) HUSINÁ
KOVÁCS Peter (1) (SPF) VEČELKOV
KOVÁCS Peter (SPF)     NOVÁ BAŠTA
KOVÁCS Štefan (/František/) (SPF) KALOŠA
KOVÁCS Štefan (1) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KOVÁCS Štefan (2) (SPF) KALOŠA
KOVÁCS Štefan (Cs ml.) (SPF)   KALOŠA
KOVÁCS Štefan (F ml.) (SPF)    KALOŠA
KOVÁCS Štefan (gazsi) (SPF)    BLHOVCE
KOVÁCS Štefan (gecsi) (SPF)    BLHOVCE
KOVÁCS Štefan (ispán) (SPF)    VALICE
Kovács Štefan (Išpán) (SPF) VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Štefan (kis) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCS Štefan (L.ž.Anna r.Erdösová) (SPF)   ABOVCE
KOVÁCS Štefan (M) (SPF) KALOŠA
KOVÁCS Štefan (maloletý) (SPF) VEČELKOV
KOVÁCS Štefan (miksa) (SPF)    VEČELKOV
KOVÁCS Štefan (miksa1) (SPF) VEČELKOV
KOVÁCS Štefan (ml.,miksa) (SPF) VEČELKOV
KOVACS Štefan (SPF)     BÁTKA
KOVÁCS Štefan (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
KOVÁCS Štefan (V mal.) (SPF)   KALOŠA
KOVÁCS Štefan jakab (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
KOVÁCS Štefan mal. z Dubna (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
Kovács Tomáš (Veľký Blh č.21) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Kovács Valentín (SPF)    VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Viliam (zom.) (SPF)    BLHOVCE
KOVÁCS Vojtech (BUJDOS) (SPF)      HUSINÁ
KOVÁCS Vojtech (SPF)    BLHOVCE
Kovács Vojtech (Veľký Blh č.16) (SPF)  VEĽKÝ BLH
KOVÁCS Vojtech (ž.Alžbeta r.Andrásiková) (SPF)  BARCA
KOVÁCS Vojtech (ž.Elena r.Pálová) (SPF) BLHOVCE
KOVACS Zoltán (SPF)     BÁTKA
Kovács Zoltán (SPF) DRAŽICE
KOVÁCSOVÁ Alžbeta (Matyi) (SPF)     KALOŠA
KOVÁCSOVÁ Alžbeta (r. Podrócziová) (SPF)   RIMAVSKÉ JANOVCE
KOVÁCSOVÁ Alžbeta (r.Andrásiková/muž Vojtech/) (SPF)   BARCA
KOVÁCSOVÁ Alžbeta (r.Bodorová,m.Alexander,Perda) (SPF) OŽĎANY
KOVÁCSOVÁ Alžbeta (r.Lazarová,nar.10.6.1897) (SPF) VEČELKOV
KOVÁCSOVÁ Alžbeta (r.Veresová) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Alžbeta (rod.Kósiková) (SPF)    DRŇA
Kovácsová Alžbeta (rod.Szekerešová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Kovácsová Alžbeta (rod.Vitáriusová) (SPF) VEĽKÝ BLH
KOVÁCSOVÁ Alžbeta (SPF)      DOLNÉ ZAHORANY
KOVÁCSOVÁ Alžbeta (Vargová,r.Magyarová,m.Andrej) (SPF) NOVÁ BAŠTA
KOVÁCSOVÁ Alžbeta (vd.r.Bartóková/muž Pavel/) (SPF)    ABOVCE
KOVÁCSOVÁ Amália (F r.Vargová/Ladislav/) (SPF)   KALOŠA
KOVÁCSOVÁ Amália (r.Ádámová/muž Juraj/) (SPF)    BARCA
Kovácsová Amália (SPF)   VEĽKÝ BLH
KOVÁCSOVÁ Anna (mal.1942) (SPF)      BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Anna (r.Mihályiová/muž Štefan/) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Antónia (SPF)      VEČELKOV
KOVÁCSOVÁ Apolónia (r.Kovácsová) (SPF)    KALOŠA
KOVÁCSOVÁ Apolónia (SPF)     VEČELKOV
KOVÁCSOVÁ Aurélia (SPF)      ABOVCE
KOVÁCSOVÁ Barbora (m.Jozef,r.Vargová) (SPF)     TACHTY
KOVÁCSOVÁ Barbora (mal.) (SPF)      KALOŠA
KOVÁCSOVÁ Barbora (r.Balázsová,m.Peter) (SPF)    OŽĎANY
KOVÁCSOVÁ Barbora (r.Hubayová) (SPF)     NEPORADZA
KOVÁCSOVÁ Barbora (r.Kovácsová,m.Pavol,zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVÁCSOVÁ Barbora (r.Lukácsová/muž Ambrúš/) (SPF)     BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Barbora (r.Micsurdová/muž Ondrej/zom.5.2.1957) (SPF) BLHOVCE
Kovácsová Barbora (rod.Benčová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kovácsová Barbora (rod.Kovácsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kovácsová Barbora (SPF) VEĽKÝ BLH
KOVÁCSOVÁ Barbora (vd.r.Balázsová/Peter/) (SPF)   DOLNÉ ZAHORANY
KOVÁCSOVÁ Barbora (vd.r.Futáková/muž Ondrej/Lipták) (SPF)   ABOVCE
KOVÁCSOVÁ Barbora (vd.r.Szabóová/muž Jozef/) (SPF)    BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Eleonóra (r.Tóthová, m.Jozef) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
KOVÁCSOVÁ Estera (Vitális) (SPF)     KALOŠA
Kovácsová Etela (rod.Véghová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
KOVÁCSOVÁ Gizela (mal.) (SPF) VEČELKOV
KOVÁCSOVÁ Gizela (r.č.446218/1360) (SPF) STUDENÁ
KOVÁCSOVÁ Gizela (r.Simonová/muž Eugen/) (SPF) ŽÍP
KOVÁCSOVÁ Gizela (vd.r.Mikóová) (SPF)     VALICE
KOVÁCSOVÁ Gizela (vd.r.Mikóová/muž Štefan/) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
KOVÁCSOVÁ Helena (mal.) (SPF) ABOVCE
KOVÁCSOVÁ Helena (maloletá) (SPF) KRÁĽ
Kovácsová Hermína (r Bellérová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
KOVÁCSOVÁ Irena (r.Gálová,nar.30.03.1901,zom.13.01.1985) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
KOVÁCSOVÁ Jolana (mal.) (SPF) ABOVCE
KOVÁCSOVÁ Jolana (mal.1942) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Jolana (mal.dcéra Petrova) (SPF) ABOVCE
KOVÁCSOVÁ Jolana (maloletá) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
KOVÁCSOVÁ Jolana (Matyi) (SPF)      KALOŠA
KOVÁCSOVÁ Jolana (r.Agócs, m.Gejza) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
KOVÁCSOVÁ Jolana (r.Agócs, m.Gejza) z Dubna (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
KOVÁCSOVÁ Jolana (r.Agócsová bali, m.Gejza jakab) z Dubna (SPF) GEMERSKÝ
JABLONEC
KOVÁCSOVÁ Jolana (r.Makóová/muž neb.Štefan kis/) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Jolana (r.Pálová,m.Matej) (SPF) NOVÁ BAŠTA
KOVÁCSOVÁ Jolana (r.Pálová,nebohá,nar.18.6.1912) (SPF)  NOVÁ BAŠTA
KOVÁCSOVÁ Judita (SPF) KALOŠA
Kovácsová Júlia (LSR)    VEĽKÝ BLH
KOVÁCSOVÁ Júlia (r.VITÁRIUŠOVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KOVÁCSOVÁ Júlia (rod.Csobová) (SPF) DRŇA
Kovácsová Júlia (rod.Vitáriusová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kovácsová Júlia (SPF)    VEĽKÝ BLH
KOVÁCSOVÁ Juliana (mal.) (SPF) ABOVCE
KOVÁCSOVÁ Juliana (r.Simonová/muž Štefan/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
KOVÁCSOVÁ Juliana (V mal.) (SPF)    KALOŠA
KOVÁCSOVÁ Julianna (maloletá) (SPF) KRÁĽ
KOVACSOVÁ Julianna (r.Szerzövá,m.Štefan) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVÁCSOVÁ Julianna (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
Kovácsová Kamilla (r Czakóová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
KOVÁCSOVÁ Katarína (r.Kováčová,m.Jozef) (SPF)    VEČELKOV
Kovácsová Katarína (SPF) VEĽKÝ BLH
KOVÁCSOVÁ Laura (r.Tóthová) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
KOVÁCSOVÁ Lenka (r.Hegedüsová,nar.7.5.1910) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVÁCSOVÁ Magdaléna (r. Felediová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KOVÁCSOVÁ Margita (mal.) (SPF)     ABOVCE
KOVÁCSOVÁ Margita (mal.1943) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Margita (nar.11.6.1942) (SPF)    STUDENÁ
KOVÁCSOVÁ Margita (r.Csernoková/muž Štefan/) (SPF)    ABOVCE
KOVÁCSOVÁ Margita (r.Deáková,Stará Bašta) (SPF)   VEČELKOV
KOVÁCSOVÁ Margita (r.Kovácsová) (SPF)     JESENSKÉ
KOVÁCSOVÁ Margita (r.Palmontová) (SPF)    NEPORADZA
KOVÁCSOVÁ Margita (r.Ruzsinszkiová) (SPF) BARCA
KOVÁCSOVÁ Margita (r.Szabóová/muž Pavel/) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Margita (rod.Csernoková, Číž) (SPF)    ŠIMONOVCE
KOVÁCSOVÁ Margita (vd.,r.Kovácsová) (SPF) KRÁĽ
KOVÁCSOVÁ Margita (vd.r.Ferenczová zom.16.5.1980) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Margita (vd.r.Ruzsinszkiová/muž Gregor/) (SPF) ABOVCE
KOVÁCSOVÁ Mária (mal.1878) (SPF)    BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Mária (r.BAlázsová,m.Július) (SPF)    OŽĎANY
KOVÁCSOVÁ Mária (r.Bodorová) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
KOVÁCSOVÁ Mária (r.Hegedusová) (SPF)     JESENSKÉ
KOVÁCSOVÁ Mária (r.Lukácsová) (SPF) BARCA
KOVÁCSOVÁ Mária (r.Lukácsová/muž Viliam/) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Mária (r.Medeová m.Peter) (SPF) STUDENÁ
KOVÁCSOVÁ Mária (r.Medeová,m.Peter) (SPF) NOVÁ BAŠTA
KOVÁCSOVÁ Mária (r.Medeová,m.Štefan) (SPF) NOVÁ BAŠTA
KOVÁCSOVÁ Mária (r.Nyitraiová/muž Ondrej kis/) (SPF)   BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Mária (r.Ovcsariková/muž Juraj/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVÁCSOVÁ Mária (r.Pálkovácsová,M.Barnabáš) (SPF)     JESENSKÉ
KOVÁCSOVÁ Mária (r.Vargová) (SPF) OŽĎANY
KOVÁCSOVÁ Mária (r.Vargová/Jozef/) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
KOVÁCSOVÁ Mária (r.Véghová,m.Ján) (SPF) VEČELKOV
Kovácsová Mária (rod.Kresnyeová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kovácsová Mária (rod.Poznánová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kovácsová Mária (rod.Šimová Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Kovácsová Mária (rod.Šimová Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Kovácsová Mária (rod.Tóthová Veľký Blh č.381) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kovácsová Mária (rod.Tóthová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
KOVÁCSOVÁ Mária (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVÁCSOVÁ Priška (r.SZEKEREŠOVÁ m.ALEXANDER) (SPF)       UZOVSKÁ
PANICA
KOVÁCSOVÁ Priška (r.SZEKEREŠOVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Kovácsová Priška (rod.Szekerešová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kovácsová Priška (rod.Szekerešová, m.Alexander) (SPF) VEĽKÝ BLH
KOVÁCSOVÁ Rozália (Matyi) (SPF)     KALOŠA
Kovácsová Rozália (rod.Ibošová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
KOVÁCSOVÁ Rozália (SPF)      BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Tereza (Matyi) (SPF)      KALOŠA
KOVÁCSOVÁ Terézia (m.Juraj,r.Pálová) (SPF) TACHTY
KOVÁCSOVÁ Terézia (r.Kovácsová/muž Jozef/) (SPF) BLHOVCE
KOVÁCSOVÁ Terézia (r.Pereczová) (SPF)      HUBOVO
KOVÁCSOVÁ Terézia (r.Vargová,m.Štefan) (SPF)     NEPORADZA
KOVÁCSOVÁ Terézia (SPF)      HAJNÁČKA
Kovácsová Zuzana (rod.Bartová Ratkovská Zdychava) (LSR)  ROVNÉ
Kovácsová Zuzana (rod.Bartová Ratkovská Zdychava) (SPF)  ROVNÉ
KOVÁCSOVÁ Zuzana (SPF)       BÁTKA
KOVÁCSOVÁ Zuzana (vd. rod.Csobová) (SPF) DRŇA
KOVÁCSOVÁ Zuzana (Vitális) (SPF)     KALOŠA
KOVÁČ Aladár (maloletý) (SPF) KRÁĽ
KOVÁČ Aladár (SPF)     RIEČKA
KOVÁČ Alexander (Bóna) (SPF) OŽĎANY
KOVÁČ Alexander (Husiná) (SPF) OŽĎANY
KOVÁČ Andrej (SPF)     VČELINCE
KOVÁČ Barnabáš (SPF)    BLHOVCE
KOVÁČ BÓNA Dezider (SPF)      HUSINÁ
KOVÁČ Daniel (NP v Argentíne) (LSR) HNÚŠŤA
KOVÁČ Daniel (NP v Argentíne) (SPF) HNÚŠŤA
Kováč Emil (R22.12.1950 Daxnerova 7/34 Rimavská Sobota) (SPF)  HNÚŠŤA
KOVÁČ Ernest (SPF)     JANICE
Kováč František (LSR)    HOSTIŠOVCE
KOVÁČ František (SPF)    KALOŠA
KOVÁČ Gejza (SPF) DRŇA
Kováč Gregor (SPF) HNÚŠŤA
KOVÁČ Imrich (SPF)     KRÁĽ
Kováč Ivan (zomrel 9.8.1976) (SPF) HOSTIŠOVCE
KOVÁČ Ján (1) (SPF)     KLENOVEC
KOVÁČ Ján (Bátor st.,č.11) (SPF) HNÚŠŤA
KOVÁČ Ján (Bátor,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
Kováč Ján (Brnčík) (LSR) HOSTIŠOVCE
Kováč Ján (Brnčík) (SPF) HOSTIŠOVCE
Kováč Ján (Čech) (SPF)   HNÚŠŤA
KOVÁČ Ján (ispan) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KOVÁČ Ján (kanalka) (SPF) STUDENÁ
Kováč Ján (LSR)   HOSTIŠOVCE
Kováč Ján (Maco) (SPF)   HNÚŠŤA
KOVÁČ Ján (ml.) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
Kováč Ján (Nižný) (SPF)   HOSTIŠOVCE
KOVÁČ Ján (NV)(SPF)     DRAŽICE
Kováč Ján (Pavol) (SPF)   DRAŽICE
Kováč Ján (R13.11.1953 Daxnerova 7/34 Rimavská Sobota) (SPF)   HNÚŠŤA
Kováč Ján (R20.4.1968 Rimavské Janovce 4 okr.Rim. Sobota) (SPF)  HNÚŠŤA
Kováč Ján (SPF)   HNÚŠŤA
KOVÁČ Ján (ž.Júlia r.Timanová) (SPF)   OŽĎANY
KOVÁČ Jozef (bakter) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
KOVÁČ Jozef (Ferencz) (SPF)   KALOŠA
Kováč Jozef (LSR) VEĽKÝ BLH
KOVÁČ Jozef (nar.1939,Prša 24) (SPF)   BLHOVCE
KOVÁČ Jozef (SPF) BLHOVCE
Kováč Jozef (Vrchný) (LSR) HOSTIŠOVCE
Kováč Július (Brnčík) (SPF) HOSTIŠOVCE
Kováč Július (Hudik) (SPF) HOSTIŠOVCE
Kováč Július (LSR) VEĽKÝ BLH
KOVÁČ Július (maloletý) (SPF)  KRÁĽ
KOVÁČ Juraj (ml.) (SPF) BARCA
KOVÁČ Juraj (ž.Viera r.Lichancová) (SPF) KLENOVEC
KOVÁČ Ladislav (SPF)    KRÁĽ
KOVÁČ Ľudovít (č.18,Ožďany) (SPF)    OŽĎANY
KOVÁČ Ľudovít (maloletý) (SPF) KRÁĽ
KOVÁČ Michal (Bátor,zomrel) (LSR)    HNÚŠŤA
KOVÁČ Michal (Bátor,zomrel) (SPF)    HNÚŠŤA
Kováč Michal (Čuvajkoš) (SPF)  HNÚŠŤA
Kováč Michal (Gregor) (SPF)   HNÚŠŤA
Kováč Michal (LSR) VEĽKÝ BLH
Kováč Michal (SPF) HNÚŠŤA
KOVÁČ Mikuláš (SPF)     KALOŠA
Kováč Ondrej (Birin) (LSR) HOSTIŠOVCE
Kováč Ondrej (Birin) (SPF) HOSTIŠOVCE
Kováč Ondrej (Dvorský) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Kováč Ondrej (Gubčo) (SPF)    HOSTIŠOVCE
Kováč Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
KOVÁČ Ondrej (ml.) (SPF) HRACHOVO
KOVÁČ Ondrej (sarasko) (SPF)   HRACHOVO
KOVÁČ Ondrej (SPF)     FIGA
KOVÁČ Pavel (Bátor č.14) (SPF) HNÚŠŤA
Kováč Pavel (SPF) CHANAVA
Kováč Pavol (LSR) VEĽKÝ BLH
KOVÁČ Pavol (m.Terézia r.Závoczkiová) (SPF) KRÁĽ
KOVÁČ Pavol (SPF) KRÁĽ
KOVÁČ PERDA Ferdinand (SPF) OŽĎANY
KOVÁČ Štefan (Ferencz) (SPF)   KALOŠA
Kováč Štefan (LSR) HOSTIŠOVCE
KOVÁČ Štefan (nar.12.12.1909) (SPF)   HNÚŠŤA
KOVÁČ Štefan (SPF)     HUBOVO
KOVÁČ Štefan (zomrel) (SPF)    HNÚŠŤA
KOVÁČ Tibor (1) (SPF)   BLHOVCE
KOVÁČ Viktor (ml.) (SPF) OŽĎANY
Kováč Zdenko (LSR) VEĽKÝ BLH
KOVÁČIK Ján (Abovce) (SPF)    KRÁĽ
KOVÁČIK Ján (SPF) KLENOVEC
KOVÁČIK Michal (Kráľ) (SPF)    KRÁĽ
KOVÁČIK Michal (m.Júlia r.Kochanová) (SPF) a KOVÁČIKOVÁ Júlia (r.Kochanová)
   KRÁĽ
KOVÁČIK Samuel (SPF) KLENOVEC
KOVÁČIKOVÁ Emília (r.Karabínošová nar.16.1.1923) (SPF) KLENOVEC
Kováčiková Mária (rod.Husmanová) (SPF) HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ Alžbeta (maloletá) (SPF)    KRÁĽ
KOVÁČOVÁ Alžbeta (r. Garanszögiová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVÁČOVÁ Alžbeta (r.Barcziová) (SPF) HUBOVO
KOVÁČOVÁ Alžbeta (r.Darabošová) (SPF)    HODEJOV
KOVÁČOVÁ Alžbeta (r.Vinczeová,m.Jozef) (SPF)    GORTVA
KOVÁČOVÁ Amália (r.Bettesová,m.Ľudovít) (SPF)   GORTVA
KOVÁČOVÁ Amália (r.NAGYOVÁ) (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
KOVÁČOVÁ Amália (r.Túrošová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KOVÁČOVÁ Anna (r.Bónišová, nar.14.08.1914) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVÁČOVÁ Anna (rod. Juhászová) (SPF) FIGA
KOVÁČOVÁ Aurélia (maloletá) (SPF)    KRÁĽ
KOVÁČOVÁ Aurélia (SPF) KRÁĽ
Kováčová Barbara (rod.Šimonová, Miháľ) (LSR) PADAROVCE
Kováčová Barbara (rod.Šimonová, Miháľ) (SPF) PADAROVCE
KOVÁČOVÁ Barbara rod.Šimonová, Miháľ (NV)(SPF) DRAŽICE
KOVÁČOVÁ Barbora (kováč,r.Vargová,m.Jozef) (SPF) NOVÁ BAŠTA
KOVÁČOVÁ Barbora (mal.1950/matka r.Mičurdová/,Blhovce 7) (SPF) BLHOVCE
Kováčová Barbora (rod.Gortová) (LSR)  VEĽKÝ BLH
Kováčová Barbora (rod.Gortová) (SPF)  DRAŽICE
KOVÁČOVÁ Barbora (SPF)KALOŠA
KOVÁČOVÁ Blažena (r.Svobodová,11.7.1920), Hrachovo 61 (SPF)  HRACHOVO
KOVÁČOVÁ Elena (r.Lichancová/muž Matej/) (SPF)   KLENOVEC
KOVÁČOVÁ Emília (Bátor,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ Emília (r.Jahodníková) (SPF)    RIMAVSKÁ BAŇA
Kováčová Estera (rod.Kováčová) (LSR)  HOSTIŠOVCE
Kováčová Estera (rod.Kováčová) (SPF)  HOSTIŠOVCE
KOVÁČOVÁ Etela (r.Szabóová,m.Gustáv) (SPF) OŽĎANY
Kováčová Gizela (rod.Fabiánová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Kováčová Gizela (rod.Fabiánová) (SPF)  BUDIKOVANY
Kováčová Helena (LSR)   LUKOVIŠTIA
KOVÁČOVÁ Helena (maloletá) (SPF)    KRÁĽ
Kováčová Helena (SPF)   HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ Ilona (maloletá) (SPF)     KRÁĽ
KOVÁČOVÁ Irena (SPF) OŽĎANY
Kováčová Jarmila (LSR)   LUKOVIŠTIA
Kováčová Jarmila (SPF)   LUKOVIŠTIA
KOVÁČOVÁ Jolana (maloletá) (SPF)    KRÁĽ
KOVÁČOVÁ Jolana (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
KOVÁČOVÁ Jolana (Zomrela v námietkovom konaní) (SPF)   POTOK
KOVÁČOVÁ Judita (r.Ondrejová) (SPF) POTOK
Kováčová Judita (SPF)    HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ Júlia (Balco) (SPF) HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ Júlia (Bátorová,r.Lorincová,vdova) (SPF) HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ Júlia (r.Gasperová,m.Pavol) (SPF) HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ Júlia (r.Hercegová 1), Hodejov (SPF)    GEMERČEK
KOVÁČOVÁ Júlia (r.Jablonská) (SPF)   HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ Júlia (r.Túrócziová) (SPF) KALOŠA
Kováčová Júlia (rod.Vašašová) (SPF)   CHANAVA
Kováčová Juliana (Benčík) (LSR) HOSTIŠOVCE
Kováčová Juliana (Benčík) (SPF) HOSTIŠOVCE
Kováčová Juliana (Benke) (LSR) HOSTIŠOVCE
Kováčová Juliana (Benke) (SPF)  HOSTIŠOVCE
KOVÁČOVÁ Juliana (maloletá) (SPF)    KRÁĽ
KOVÁČOVÁ Juliana (r.Botošová) (SPF) BLHOVCE
KOVÁČOVÁ Juliana (r.Lichancová/muž Michal/Kováčová) (SPF)   KLENOVEC
KOVÁČOVÁ Juliana (r.Lorincová,vdova) (SPF) HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ Juliana (r.Slatinská/muž František/) (SPF) KLENOVEC
Kováčová Juliana (rod.Vargová) (LSR)  PADAROVCE
Kováčová Juliana (rod.Vargová) (SPF)  PADAROVCE
KOVÁČOVÁ Juliana rod.Vargová (NV)(SPF)     DRAŽICE
Kováčová Katarína (SPF) DRAŽICE
KOVÁČOVÁ Magdaléna (nar.8.2.1935 Tachty 175) (SPF)    STUDENÁ
KOVÁČOVÁ Margita (maloletá) (SPF)    KRÁĽ
KOVÁČOVÁ Margita (SPF) HUBOVO
KOVÁČOVÁ Margita (vdova r.Kováčová) (SPF) KRÁĽ
Kováčová Mária (Gregor) (SPF)   HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ Mária (r.Benedeková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVÁČOVÁ Mária (r.Brndiarová) (SPF) KLENOVEC
KOVÁČOVÁ Mária (r.Patková-Juházsová,m.Jozef) (SPF) OŽĎANY
Kováčová Mária (rod.Babicová Ratkovská Zdychava) (LSR)  ROVNÉ
Kováčová Mária (rod.Babicová Ratkovská Zdychava) (SPF)  ROVNÉ
Kováčová Mária (rod.Balážová) (LSR)   PADAROVCE
Kováčová Mária (rod.Balážová) (SPF)   PADAROVCE
Kováčová Mária (rod.Belková) (SPF)   PADAROVCE
Kováčová Mária (rod.Birinová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Kováčová Mária (rod.Čechová) (SPF)   HNÚŠŤA
Kováčová Mária (rod.Gubčová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Kováčová Mária (rod.Šimonová) (SPF)   PADAROVCE
Kováčová Mária (SPF)    HNÚŠŤA
Kováčová Mária (zomrel 4.11.1993) (SPF) HOSTIŠOVCE
KOVÁČOVÁ Priska (r. Pavellová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVÁČOVÁ Priška (r.Šimonová) (SPF) RAKYTNÍK
KOVÁČOVÁ Róza (r.Kostúrová,m.Ján) (SPF)    KRÁĽ
KOVÁČOVÁ Rozália (r.Kis Simon) (SPF) KALOŠA
KOVÁČOVÁ Rozália (r.Kostúrová,m.Ján) (SPF) KRÁĽ
KOVÁČOVÁ Rozália (r.Kosztúrová) (LSR)    NEPORADZA
KOVÁČOVÁ Rozália (r.Kosztúrová) (SPF)    HUBOVO
KOVÁČOVÁ Rozália (r.Kosztúrová,m.Ján) (SPF) RIEČKA
KOVÁČOVÁ Rozália (r.Szabová) (SPF) KALOŠA
KOVÁČOVÁ Sabina (r.Javorová,kundol,Michalova,zomrela) (LSR)   HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ Sabina (r.Javorová,kundol,Michalova,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ ŠIPOŠ Zuzana (r.Roháková,m.Juraj) (SPF) OŽĎANY
KOVÁČOVÁ Terézia (r.Pereczová) (SPF) STRÁNSKA
KOVÁČOVÁ Terézia (rod. Perecová) (SPF)    VČELINCE
KOVÁČOVÁ Viera (r.Lichancová/muž Juraj/) (SPF)   KLENOVEC
KOVÁČOVÁ Viera (zomrela,vyd.Pirníková) (SPF)    KLENOVEC
KOVÁČOVÁ Zuzana (/Jánová/ rod.Šutnáková) (SPF)   ROVNÉ
Kováčová Zuzana (Benčík) (LSR) HOSTIŠOVCE
Kováčová Zuzana (Benčík) (SPF) HOSTIŠOVCE
Kováčová Zuzana (Brnčík) (LSR) HOSTIŠOVCE
Kováčová Zuzana (Brnčík) (SPF) HOSTIŠOVCE
Kováčová Zuzana (LSR)   HOSTIŠOVCE
KOVÁČOVÁ Zuzana (r.Barlášová) (LSR) OŽĎANY
KOVÁČOVÁ Zuzana (r.Barlášová) (SPF) OŽĎANY
KOVÁČOVÁ Zuzana (r.Migaľová) (LSR) HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ Zuzana (r.Migaľová) (SPF) HNÚŠŤA
Kováčová Zuzana (rod.Babicová) (SPF) HNÚŠŤA
Kováčová Zuzana (rod.Drjánová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Kováčová Zuzana (rod.Drjánová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Kováčová Zuzana (rod.Križová) (SPF)  HNÚŠŤA
KOVÁČOVÁ Zuzana (rod.Šutnáková) (SPF)    ROVNÉ
Kováčová Zuzana (SPF)   HNÚŠŤA
KOVALANČÍK Bezmenný (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KOVALANČÍK Ján (m.Anna r.Krahulcová,zomrel) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVALANČÍK Ján (st.) (SPF)    HUSINÁ
KOVALANČÍK Jozef (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KOVALANČÍK Juraj (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KOVALANČÍK Ondrej (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
KOVALANČÍK Pavel (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KOVALANČÍK Pavol (SPF)RIMAVSKÉ JANOVCE
KOVALANČÍKOVÁ Anna (r.Krahulcová,m.Ján,zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVALANČÍKOVÁ Bezmenná (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
KOVALANČÍKOVÁ Margita (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
KOVALČÍK Július (ž.Margita r.Medveďová) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVALČÍK Michal (SPF) BARCA
KOVALČÍKOVÁ Margita (r.Medveďová) (SPF) BARCA
KOVALČÍKOVÁ Margita (r.Medveďová/muž Július/) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
KOVALČÍKOVÁ Mária (r.Škrabáková) (SPF)    BARCA
KOVALČÍKOVÁ Marta (4.2.1942), Poprad Veľká (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
KOVALČÍKOVÁ Marta (nar. 4.2.1942) (SPF)   RIMAVSKÁ BAŇA
KOVALČÍKOVÁ Marta (r.Ivanová,4.2.1942), ul. Nešporova 2538/23 Poprad (SPF)
    RIMAVSKÉ ZALUŽANY
Kövári Juraj (SPF) CHANAVA
KÖVÉR Jozef (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KÖVÉR Peter (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KÖVÉROVÁ Helena (r. Bekeová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KÖVÉROVÁ Mária (r.Földiová) (SPF)     HUBOVO
Kovérová Terézia (rod.Lászlóová) (SPF) CHANAVA
KÖVÉROVÁ Zuzana (SPF) HUBOVO
KÖVI Bartolomej (SPF)    JANICE
KOVI Ján (SPF)    MARTINOVÁ
KOZA Martin (ž.Anna r.Kukeľová) (SPF) DRŇA
KOZA Michal (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
Kozáková Sabina (rod.Lehocká) (LSR)    VEĽKÝ BLH
Kozáková Sabina (rod.Lehocká) (SPF)    DRAŽICE
KOZÁROVÁ Alžbeta (r.Csúzdová) (SPF) KRÁĽ
KOZÁROVÁ Alžbeta (r.Fejesová) (SPF) RIEČKA
Kozárová Anna (r Czigányová m Ján /SPF/) (SPF) VLKYŇA
KOZÁROVÁ Sabina (r.Figuliová) (SPF) HNÚŠŤA
KÖZHÁZYOVÁ Alžbeta (rod. Capffová) (SPF) VČELINCE
KOZLÍKOVÁ Anna (17.12.1918) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Kozlok Ján (LSR)   KROKAVA
Kozlok Ján (SPF)   KROKAVA
Kozlok Juraj (LSR) KROKAVA
Kozlok Juraj (SPF) KROKAVA
Kozlok Michal (SPF) KROKAVA
Kozlok Ondrej (SPF) KROKAVA
Kozlok Pavel (LSR) KROKAVA
Kozlok Pavel (SPF) KROKAVA
Kozloková Katarína (rod.Ďurianová) (SPF) KROKAVA
Kozloková Katarína (rod.Remperová) (SPF)    KROKAVA
Kozloková Mária (rod.Gallová) (SPF)    KROKAVA
Kozloková Zuzana (rod.Lossová) (LSR)   KROKAVA
Kozloková Zuzana (rod.Lossová) (SPF)   KROKAVA
Kozloková Zuzana (rod.Zajacová) (LSR) KROKAVA
Kozloková Zuzana (rod.Zajacová) (SPF) KROKAVA
Kozloková Zuzana (SPF)   KROKAVA
Kozma Ján (SPF)   CHANAVA
Kozma Ladislav (SPF)    CHANAVA
KOZMOVÁ Barbara (r. Hegedüsová) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
Kozmová Gizela (SPF)    CHANAVA
KOZOVÁ Anna (rod.Kukeľová) (SPF)     DRŇA
KOZSÁROVÁ Alžbeta (r.Gulyásová) (SPF)     HUBOVO
KOZSÁROVÁ Alžbeta r.Gulyásová (SPF) HUBOVO
KOŽIAK Ján (ml.,slob.) (SPF)    HODEJOV
KOŽIAK Ján (st.,k.ž.Terézia r.Kureková) (SPF) HODEJOV
KOŽIAK Jozef (Harapín,Ožďany) (LSR) OŽĎANY
KOŽIAK Jozef (Harapín,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
KOŽIAK Jozef (hruškulin) (SPF) KLENOVEC
KOŽIAK Karol (Ožďany č.318) (LSR)     OŽĎANY
KOŽIAK Karol (Ožďany č.318) (SPF)     OŽĎANY
KOŽIAK Ondrej (maloletý) (SPF) HNÚŠŤA
KOŽIAKOVÁ Katarína (r.Kožiaková,m.Pavol) (SPF)   HNÚŠŤA
KOŽIAKOVÁ Zuzana (r.Parobeková) (SPF)     KLENOVEC
KRAHULCOVÁ Brigita (r. Kasalová) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
KRAHULEC Jozef (č.323,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
KRAHULEC Juraj (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
KRAHULECOVÁ Mária (r. Malčeková) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
Krajcová Judita (rod.Matejová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Krajcová Judita (rod.Matejová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Krajcová Juliana (rod.Hodianová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Krajcová Juliana (rod.Hodianová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Krajcová Juliana (rod.Sutnáková) (LSR) KROKAVA
Krajcová Juliana (rod.Sutnáková) (SPF)  KROKAVA
Krajcová Mária (rod.Gallová) (SPF) KROKAVA
Krajcová Mária (rod.Zajacová) (SPF)   KROKAVA
Krajcová Zuzana (rod.Šellingová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Krajcová Zuzana (rod.Šellingová) (SPF) HOSTIŠOVCE
KRAJČI Jaroslav (25.2.1921), Vavrišovo 6 (SPF) HRACHOVO
KRAJČI Peter (SPF) HRACHOVO
KRAJEC Ján (nar.06.03.1937) (SPF)    ŠPANIE POLE
KRAJEC Ján (ž.Zuzana r.Karasová) (SPF) ŠPANIE POLE
Krajec Martin (LSR) HOSTIŠOVCE
Krajec Martin (SPF) HOSTIŠOVCE
KRAJEC Michal (ž.Judita r.Baníková) (SPF)   ŠPANIE POLE
Krajec Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
KRAJEC Vojtech (SPF)    ŠPANIE POLE
KRAJECOVÁ Jolana (mal.1937, dcéra Jána) (SPF)    ŠPANIE POLE
Krajecová Júlia (rod.Hojdová) (LSR)   VEĽKÝ BLH
Krajecová Júlia (rod.Hojdová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
KRAJECOVÁ Juliana (r.Gerecová,manž.Ján) (SPF)    ŠPANIE POLE
Krako Ľudovít (SPF) CHANAVA
KRÁĽ Ľudovit (Eugen,nar.15.8.1908) (LSR)    HNÚŠŤA
KRÁĽ Ľudovit (Eugen,nar.15.8.1908) (SPF)    HNÚŠŤA
Kráľ Martin (SPF) BUDIKOVANY
KRÁLIK Ján (ml.,16.5.1950), Hrachovo 126 (SPF) HRACHOVO
KRÁLIK Pavol (SPF)     HRACHOVO
KRÁLIK Samuel (tajat) (SPF)    HRACHOVO
KRÁLIKOVÁ Helena (r.Cáhová vd.) (SPF) HRACHOVO
KRÁLIKOVÁ Júlia (r.Foltínova m.Samuel) (SPF) HRACHOVO
KRÁĽOVÁ Ema (r.Budinská,zomrela) (LSR)     HNÚŠŤA
KRÁĽOVÁ Ema (r.Budinská,zomrela) (SPF)     HNÚŠŤA
KRASNOHORKAIOVÁ Margita (r.Balogová,muž Ján) (SPF)    LENKA
KRASOVÁ Juliana (r.Tobíková) (LSR)    HNÚŠŤA
KRASOVÁ Juliana (r.Tobíková) (SPF)    HNÚŠŤA
KRASZNAHORKAIOVÁ Margita (r.Balogová/Ján/) (SPF)     HUBOVO
KRÁTKY Lukáč (SPF)     OŽĎANY
KRÁTKY Mikuláš (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
KRÉMER Artúr (Dr.) (SPF) FIGA
KRÉMER Ignác (SPF)     KLENOVEC
KRENTZEROVÁ Jolana (r.Vadová vd.) (SPF)    HRACHOVO
KRESNE Alexander (SPF) VALICE
KRESNYE Alexander (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Kresnye Gejza (SPF) VEĽKÝ BLH
KRESNYE Ján (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KRESNYE Július (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
Kresnye Ondrej (SPF)    VEĽKÝ BLH
Kresnye Štefan (SPF) VEĽKÝ BLH
Kresnye Zoltán (SPF) VEĽKÝ BLH
KRESNYEI Alexander (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
Kresnyeová Alžbeta (rod.Benčová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kresnyeová Alžbeta (rod.Fodorová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kresnyeová Alžbeta (rod.Ibošová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kresnyeová Barbora (Farkaš) (SPF) DRAŽICE
KRESNYEOVÁ Barbora (r.VITÁRIUŠOVÁ) (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
Kresnyeová Barbora (rod.Ibošová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Kresnyeová Barbora (rod.Poznánová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Kresnyeová Barbora (rod.Vitáriusová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Kresnyeová Helena (SPF) VEĽKÝ BLH
Kresnyeová Jolana (SPF)   VEĽKÝ BLH
Kresnyeová Priška (rod.Pálová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
KRET Ján (ž.Anna Sihelská) (SPF) KALOŠA
KRET Ondrej (ml.) (SPF) GEMERČEK
KRET Pavel (ž.Terézia Komorová) (SPF) KALOŠA
KRETOVÁ Anna (r.Sihelská) (SPF) KALOŠA
KRETOVÁ Juliana (r.Búšová) (SPF)     HNÚŠŤA
KRETOVÁ Terézia (r.Komorová) (SPF) KALOŠA
KRETS Jozef (ž.Matilda r.Weiszová) (SPF) BLHOVCE
KRETSOVÁ Matilda (r.Weiszová/muž Jozef/) (SPF)   BLHOVCE
KRETT Ondrej (nar.2.8.1923), Rimavská Sobota (SPF) GEMERČEK
KRETT Ondrej (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KREUTZEROVÁ Jolana (rod. Vadová, vdova) (SPF)    FIGA
KRISTEK Jozef (SPF)     HAJNÁČKA
KRISTEKOVÁ Anna (r.Borsodyová) (SPF)      HAJNÁČKA
KRISTIÁNOVÁ Margita (SPF)     VČELINCE
KRISTON Ján (m.Žofia r.Hubajová) (SPF) RIEČKA
KRISTON Ján (SPF) RIEČKA
KRISTON Koloman (nar.16.6.1922, Maďarsko) (SPF)   RIEČKA
KRISTON Koloman (SPF) KRÁĽ
KRISTON Ladislav (m.Margita r.Tóthová) (SPF) RIEČKA
KRISTON Ladislav (maloletý) (SPF)    RIEČKA
KRISTON Ladislav (SPF) RIEČKA
KRISTONOVÁ Alžbeta (SPF)      RIEČKA
KRISTONOVÁ Ilona (otec Ján) (SPF)    RIEČKA
KRISTONOVÁ Margita (r.Tóthová) (SPF) RIEČKA
KRISTONOVÁ Piroška (otec Ján) (SPF) RIEČKA
KRISTONOVÁ Žofia (ml.,r.Hubajová) (SPF)    RIEČKA
KRISZTIÁN Gejza (syn Pavlov) (SPF)    ABOVCE
KRISZTIÁN Ľudovít (LSR) NEPORADZA
KRISZTIÁN Ľudovit (SPF) HUBOVO
KRISZTIÁN Vojtech (LSR) NEPORADZA
KRISZTIÁN Vojtech (SPF) HUBOVO
KRISZTIÁNOVÁ Mária (r.Kosztúrová m.Ľudovít) (LSR) NEPORADZA
KRISZTIÁNOVÁ Mária (r.Kosztúrová/Ľudovit/) (SPF) HUBOVO
Kriška Andrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Kriška Andrej (SPF) BUDIKOVANY
KRIŠKA Jozef (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Kriška Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Kriška Ondrej (SPF) BUDIKOVANY
Kriško Michal (LSR) VEĽKÝ BLH
Kriško Michal (nebohý) (LSR)    VEĽKÝ BLH
Kriško Michal (nebohý) (SPF)    DRAŽICE
Kriško Michal (SPF) DRAŽICE
Kriško Ondrej (LSR) VEĽKÝ BLH
Kriško Ondrej (nebohý) (LSR)    VEĽKÝ BLH
Kriško Ondrej (nebohý) (SPF)    DRAŽICE
Kriško Ondrej (SPF) DRAŽICE
Krišková Judita (rod.Gallová) (SPF) BUDIKOVANY
Krišková Judita (rod.Gálová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Krišková Judita (rod.Gálová) (SPF) HOSTIŠOVCE
KRIŠTOFSKÁ Zuzana (r.Figuliová,m.Štefan) (LSR)    HNÚŠŤA
KRIŠTOFSKÁ Zuzana (r.Figuliová,m.Štefan) (SPF)    HNÚŠŤA
Križo Ján (Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Križo Ján (Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Križo Michal (Matuš Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Križo Michal (Matuš Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Križo Michal (Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Križo Michal (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Križo Pavol (Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Križo Pavol (Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Križová Mária (Ratkovská Zdychava) (LSR)    ROVNÉ
Križová Mária (Ratkovská Zdychava) (SPF)    ROVNÉ
Križová Zuzana (Barto Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Križová Zuzana (Barto Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
KRIŽOVÁ Zuzana (r.Strúžoková /Jánová/) (SPF) POPROČ
KRIŽOVÁ Zuzana (r.Tereková /Jánová/) (SPF)   POPROČ
Križová Zuzana (Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Križová Zuzana (Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
Križová Zuzana (rod.Jakubová Ratkovská Zdychava) (LSR)  ROVNÉ
Križová Zuzana (rod.Jakubová Ratkovská Zdychava) (SPF)  ROVNÉ
Križová Zuzana (rod.Trochová Ratkovská Zdychava) (LSR)  ROVNÉ
Križová Zuzana (rod.Trochová Ratkovská Zdychava) (SPF)  ROVNÉ
KRKOŠKA Matuš (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
KRNÁCS CSADÓ Ilona (SPF)      HUSINÁ
KRNÁCS Ján (SPF) GEMERČEK
KRNÁČ Anna (/Jurajova/ r. Raticza) (SPF) HUSINÁ
KRNÁČ Gašpar (/ž.Mária r.Kmeťová/) (SPF)    DRŇA
KRNÁČ Gašpar (zomrel) (SPF)     JESENSKÉ
KRNÁČ Ján (SPF) BELÍN
KRNÁČ Jozef (ž.Margita r.Szabóová) (SPF)    BLHOVCE
KRNÁČ Martin (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
KRNÁČ Štefan (20.2.1921), Tomášovská 4 (SPF) a KRNÁČOVÁ Anna (18.1.1923),
Tomášovská 4 RIMAVSKÁ SOBOTA
KRNÁČOVÁ Elena (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KRNÁČOVÁ Jarmila (nar.22.3.1947,Lučenec) (SPF)    RIEČKA
KRNÁČOVÁ Margita (r.Szabóová/muž Jozef/) (SPF)    BLHOVCE
KRNÁČOVÁ Margita (SPF) HODEJOV
KRNAVCOVÁ Júlia (r.Kováčová,m.Ján,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
KRNAVEC Ján (č.16) (SPF) HNÚŠŤA
KROKAVEC Ján (SPF)     POTOK
KRONBERGEROVÁ Irena (SPF) RIEČKA
KRSAČOKOVÁ Anna (r.NOSKOVÁ m.ANDREJ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
KRSÁK Michal (20.9.1918), Rimavské Zálužany č.d. 18 (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
KRÚPOVÁ Zuzana (r.Duhonová,m.Jozef) (SPF) RIEČKA
KRUZSLYÁK Ján (SPF)    HUSINÁ
KRUŽLIAK Anna (SPF)    HUSINÁ
KUBALIAK Jozef (SPF)    KRASKOVO
KUBALIAKOVÁ Anna (r.Sihelská) (SPF) KRASKOVO
Kubanek Juraj (LSR) PADAROVCE
Kubanek Juraj (SPF) PADAROVCE
KUBANI Jozef (č.323,Ožďany) (SPF)     OŽĎANY
KUBÁNIOVÁ Terézia rod.Tomková (SPF) HRACHOVO
KUBEČKOVÁ Paulína (r. Kurtíková) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
KUBELKA Jozef (ž.Margita r.Fugáčová) (SPF) OŽĎANY
KUBELKA Milan (ž.Jolana r. Fungáčová) (SPF) OŽĎANY
KUBELKA Václav (ž.Anna r.Kubíková) (LSR)   OŽĎANY
KUBELKA Václav (ž.Anna r.Kubíková) (SPF)   OŽĎANY
KUBELKOVÁ Anna (r.Kubíková,m.Václav) (LSR)      OŽĎANY
KUBELKOVÁ Anna (r.Kubíková,m.Václav) (SPF)      OŽĎANY
KUBELKOVÁ Margita (r.Fugáčová) (SPF) OŽĎANY
KUBÍK Michal (SPF) OŽĎANY
KUBÍN Ján (SPF)   KESOVCE
KUBÍN Koloman (dr.) (SPF) RIEČKA
KUBÍN Ladislav (SPF)    RIEČKA
Kubina Ján (/SPF/) (SPF)  VLKYŇA
KUBÍNOVÁ Alžbeta (r.Barcíková,m.Jozef) (SPF) KESOVCE
KUBÍNOVÁ Margita (r.Kubínova,m.Zoltán) (SPF)     RIEČKA
KUBÍNOVÁ Margita (r.Kubínová,m.Zoltán) (SPF)     KESOVCE
KUBINYI Andor (SPF)    HAJNÁČKA
KUBÍNYI Ján (SPF) HUBOVO
KUBÍNYI Koloman (Dr.) (SPF)    HUBOVO
KUBÍNYI Ladislav (SPF) ŠTRKOVEC
KUBÍNYI Lovrand (nar.10.2.1902) (SPF) ŠTRKOVEC
KUBÍNYI Rudolf (ž.Zuzana r.Trajtlerová) (SPF) BLHOVCE
Kubínyiová Alžbeta (rod.Barcsíková) (SPF) CHANAVA
KUBÍNYIOVÁ Margita (r.Kubínyiová/Zoltán/) (SPF)   HUBOVO
KUBÍNYIOVÁ Margita (r.Vadová vd.Dr.) (SPF) HRACHOVO
KUBINYIOVÁ Margita (rod. Kubinyiová) (SPF) VČELINCE
KUBÍNYIOVÁ Margita (rod. Vadová, vdova) (SPF)    FIGA
Kubínyiová Margita (rod.Kubínyiová) (SPF)   CHANAVA
KUČÁR Alexander (1911,) (SPF) ŠIRKOVCE
KUČÁR Alexander (Jesenské 124) (SPF) JESENSKÉ
KUČÁROVÁ Oľga (r.Fuzyová,Jesenské 124) (SPF)     JESENSKÉ
Kučík Štefan (SPF) CHANAVA
Kučíková Mária (rod.Šajbenová) (SPF)  CHANAVA
KUDLÁK Ján (SPF) HNÚŠŤA
KUDLÁK Ondrej (LSR)    HNÚŠŤA
KUDLÁK Ondrej (m.Mária r.Kudláková,zom.1.2.1982) (LSR) HNÚŠŤA
KUDLÁK Ondrej (m.Mária r.Kudláková,zom.1.2.1982) (SPF) HNÚŠŤA
KUDLÁK Ondrej (SPF)    HNÚŠŤA
KUDLÁK Štefan (LSR)    HNÚŠŤA
KUDLÁK Štefan (SPF)    HNÚŠŤA
KUDLÁKOVÁ Margita (r.Bardiová,zomrela) (LSR)      HNÚŠŤA
KUDLÁKOVÁ Margita (r.Bardiová,zomrela) (SPF)      HNÚŠŤA
KUDLÁKOVÁ Zuzana (r.Benčíková vd.) (SPF) HNÚŠŤA
KUHIN Jozef (m.Mária r.Kassová) (SPF) NEPORADZA
KUHINOVÁ Mária (r.Kassová,m.Jozef) (SPF)    NEPORADZA
Kuchár Samuel (LSR)    LUKOVIŠTIA
Kuchár Samuel (SPF) LUKOVIŠTIA
KUCHARÍK Jozef (m.Anna r.Balláková) (SPF) ŠTRKOVEC
KUCHÁRIK Lukáš (nar.24.12.1938,Šahy brancov mieru 4) (SPF)     ŠTRKOVEC
KUCHÁRIKOVÁ Anna (r.Balláková) (SPF)      ŠTRKOVEC
KUCHÁRIKOVÁ Mária (nar.13.9.1940) (SPF)     ŠTRKOVEC
KUCHÁRIKOVÁ Sabína (r.Guninová,muž Michal) (SPF) ŠTRKOVEC
KÚKEĽOVÁ Mária (Dudášová r. Paliková) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KUKKEL Jozef (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
KUKKELOVÁ Júlia (r. Molnárová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KUKLOVÁ Rozália (r.Mihályiová/muž Jozef/) (SPF)    BLHOVCE
KULCSÁR Ján (SPF)RAKYTNÍK
KULCSÁROVÁ Alžbeta (SPF)     ZACHAROVCE
KULČÁR Ján (SPF) ZACHAROVCE
KULČÁROVÁ Margita (r.Brezňaková) (SPF)     RAKYTNÍK
KULICH Michal (Gortva 8) (SPF) JESENSKÉ
KULÍK Mária (rod. László) (SPF) FIGA
KULÍK Pavol (ml.) (SPF) STRÁNSKA
KULÍK Štefan (ml.) (SPF) FIGA
KULÍKOVÁ Alžbeta (ml., rod. Németová) (SPF) FIGA
KULÍKOVÁ Alžbeta (r.Németová) (SPF) STRÁNSKA
KULÍKOVÁ Alžbeta (rod. Némethová) (SPF)     VČELINCE
KULÍKOVÁ Alžbeta (rod. Németová, ml.) (SPF) FIGA
KULÍKOVÁ Barbora (SPF) VČELINCE
KULÍKOVÁ Mária (Nagyová) (SPF)     STRÁNSKA
Kumi Ľudovít (LSR) PADAROVCE
Kumi Ľudovít (SPF) PADAROVCE
KUNCÍROVÁ Zuzana (nar. 30.7.1943), bl. 4, ul. 1. Mája, Revúca (SPF) FIGA
KUNCZEL Ondrej (SPF)    HUSINÁ
KUNDRA Pavel (SPF)     KLENOVEC
KUNFIOVÁ Vilma (r.Kalocsayová/muž Bertalan/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
KUNŠTÁR Ján (č.323,Ožďany) (SPF)    OŽĎANY
KUNYA Alexander (SPF) HAJNÁČKA
KUNYA Július (SPF) HAJNÁČKA
KUNYA Vojtech (SPF)    HAJNÁČKA
KUNYO Alexander (SPF) HAJNÁČKA
KUNZOVÁ Amália (r.Kolesárová) (LSR) HNÚŠŤA
KUNZOVÁ Amália (r.Kolesárová) (SPF) HNÚŠŤA
KUPAI Dionýz (SPF) VALICE
Kupcová Antónia (SPF)   BUDIKOVANY
KUPCOVÁ Judita (r.Chalupecká) (SPF) HNÚŠŤA
Kupcová Mária (SPF) BUDIKOVANY
Kurajda Viliam (R10.1.1923 A.Markuša č.11 Rimavská Sobota) (SPF) BUDIKOVANY
KURAK Jozef (č.285,Ožďany) (SPF)    OŽĎANY
KURAK Juraj (č.287,Ožďany) (SPF)    OŽĎANY
KURÁKOVÁ Júlia (r.Vrábelová nar.15.3.1920,zom.20.10.1977) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
KURČÍK Ján (SPF) KRASKOVO
KUREK Imrich (SPF)     KRASKOVO
KUREK Ján (Domafala,Jesenské) (SPF) JESENSKÉ
KUREK Ján (m.Helena r.Kureková,Domafala,Jesenské) (SPF) JESENSKÉ
KUREK Ján (ml. zomrel) (SPF)   JESENSKÉ
KUREK Ján (st.) (SPF)   JESENSKÉ
KUREK Martin (SPF)     POTOK
KUREK Štefan (Domafala,Jesenské) (SPF) JESENSKÉ
KUREKOVÁ Anna (mal.) (SPF) KRASKOVO
KUREKOVÁ Cecília (r.Mikulová,Domafala,Jesenské) (SPF)    JESENSKÉ
KUREKOVÁ Juliana (SPF) KRASKOVO
KUREKOVÁ Katarína (SPF)     POTOK
KUREKOVÁ Magdaléna (SPF)     POTOK
KUREKOVÁ Margita (SPF) JESENSKÉ
KURIAKOVÁ Sabína (r.Kališková,zomrela) (SPF)HNÚŠŤA
KURIC Jozef (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
Kuric Martin (Čech) (SPF) HNÚŠŤA
KURIC Pavel (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
KURUC Imrich (syn Matyáša) (LSR)    HODEJOV
KURUC Imrich (syn Matyáša) (SPF)    HODEJOV
KURUC Mikuláš (syn Matyáša) (LSR)    HODEJOV
KURUC Mikuláš (syn Matyáša) (SPF)    HODEJOV
KURUNCIOVÁ Helena (r.Petíková) (SPF) BLHOVCE
KUSA Ľudovít (m.Alžbeta r.Ambrúžová,zomrel) (SPF) GORTVA
KUSENDOVÁ Helena (nar. 26.6.1949), Šafárikova č. 37, Rožňava (SPF)  FIGA
KUSLOVÁ Mária (r. Balogh) (SPF) HUSINÁ
KUSOVÁ Alžbeta (r.Karczágová,m.Ján) (SPF)   GORTVA
KUSZA Barnabáš (mal.) (SPF)   DRŇA
KUSZA Ľudovít (1) (SPF) VČELINCE
KUSZA Ľudovít (2) (SPF) VČELINCE
KUSZA Ľudovít (3, ml.) (SPF)   VČELINCE
KUSZA Štefan (m.Piroška r.Kuszová) (SPF)   JESENSKÉ
KUSZA Štefan (syn Jána) (SPF)  JESENSKÉ
KUSZA Vojtech (m.Júlia r.Visnyaiová) (SPF)  ŠIRKOVCE
KUSZA Vojtech (syn Vojtecha) (SPF)   ŠIRKOVCE
KUSZAOVÁ Helena (SPF) VČELINCE
KUSZAOVÁ Irena (mal.) (SPF)   DRŇA
KUSZAOVÁ Mária (rod. Mihaliková) (SPF)    VČELINCE
KUSZAOVÁ Mária (SPF) VČELINCE
KUSZAOVÁ Priska (SPF) VČELINCE
KUSZAOVÁ Priška (mal.) (SPF) DRŇA
KUSZOVÁ Rozália (r. Jéneyová m. Mikuláš) (SPF)    JANICE
KUŠLO Koloman (SPF)     OŽĎANY
KUTNÝ Juraj (č.242,Ožďany) (SPF)    OŽĎANY
KUTNÝ Pavel (SPF) OŽĎANY
Kuttan Karol (SPF) BUDIKOVANY
Kuttan Samuel (SPF) PADAROVCE
Kuzmová Amália (rod.Czénerová) (SPF) VEĽKÝ BLH
KUZSOVÁ Helena (maloletá) (SPF)     LENKA
KUZSOVÁ Mária (maloletá) (SPF) LENKA
KUZSOVÁ Mária (r.Michalíková,m.Benedikt) (SPF)    LENKA
KUZSOVÁ Piroška (maloletá) (SPF)    LENKA
KVAKA Ján (/Ďurovie/) (SPF)   ROVNÉ
Kvaka Ján (SPF)   BUDIKOVANY
Kvaka Július (SPF) HNÚŠŤA
KVÁKA Juraj (SPF) HNÚŠŤA
Kvaka Michal (Kisely) (SPF)   HNÚŠŤA
KVÁKA Pavel (SPF) HNÚŠŤA
Kvaka Pavol (SPF) HNÚŠŤA
KVAKOVÁ Katarína (SPF) POPROČ
Kvaková Lýdia (rod.Černáková R23.1.1950 Dolná kolónia 4/197 Hnúšťa-Likier) (SPF)
    HNÚŠŤA
KVAKOVÁ Mária (r.Selčanová,Jánova) (SPF)   HNÚŠŤA
KVAKOVÁ Zuzana (r.Bartová) (SPF)    POPROČ
KVAKOVÁ Zuzana (r.Trochová) (SPF)    POTOK
Kvaková Zuzana (rod.Ďurianová) (LSR) KROKAVA
Kvaková Zuzana (rod.Ďurianová) (SPF)  KROKAVA
Kvaková Zuzana (rod.Šurianová) (LSR)  KROKAVA
Kvaková Zuzana (rod.Šurianová) (SPF)  KROKAVA
Kvaková Zuzana (SPF)    KROKAVA
KVAS Žigmund (1) (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
KVASOVÁ Anna (r.Bottová) (SPF) HRACHOVO
KVASOVÁ Božena (r.Bottová) (SPF)    HRACHOVO
KVETKO Ján (zomrel) (SPF)    HNÚŠŤA
KVETKO Juraj (SPF)     VČELINCE
KVETKO Ondrej (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
KVETKO Samuel (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
KVETKOVÁ Anna (rod. Fábryová) (SPF) VČELINCE
KVETKOVÁ Anna (zomrela) (LSR)      HNÚŠŤA
KVETKOVÁ Anna (zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
KVETKOVÁ Elena (zomrela) (LSR)     HNÚŠŤA
KVETKOVÁ Elena (zomrela) (SPF)     HNÚŠŤA
KVIETKO Michal (SPF)    HRACHOVO
KVORIAK Peter (m.Júlia r.Kanová) (SPF) LENKA
KVORIAK Peter (m.Júlia r.Kanová) (SPF) a KVORIAKOVÁ Júlia (r.Kanová) LENKA
KYPEŤ Ján (m.Mária r.Stieranková) (SPF) HNÚŠŤA
KYPEŤOVÁ Mária (r.Stieranková,m.Ján) (SPF) HNÚŠŤA
Kyseľ Michal (Kvaka) (SPF) HNÚŠŤA
KYSEĽ Ondrej (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
KYSEĽ Štefan (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
KYSEĽOVÁ Zuzana (r.Ďuriková nar.29.3.1910,zom.29.8.1990) (SPF)    KLENOVEC
KYZEK Ján (č.323,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
L Czigány Ferdinand (m Csutorová Helena /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Lác Ján (SPF) BUDIKOVANY
Laciaková Mária (rod.Miklová) (SPF)    HNÚŠŤA
Laciaková Mária (rod.Miklová, Vojtechová) (SPF) HNÚŠŤA
LACÍK Ernest (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
LACKO Ján (Vyšná Pokoradz) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
LACKO Ján (zom.19.12.1972) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
LACKO Pavel (č.312,Ožďany) (SPF)     OŽĎANY
Lacková Júlia (rod.Bartová) (SPF) BUDIKOVANY
LACKOVICSOVÁ Mária (zomrela) (SPF) JESENSKÉ
LACNY Ján (SPF) KRASKOVO
LACNY Ondrej (SPF)      KRASKOVO
LACNY Štefan (SPF) KRASKOVO
Laco Ján (R21.2.1962 Brádno 21 okr.Rim.Sobota) (SPF) HNÚŠŤA
Laco Ján (SPF)    HNÚŠŤA
Laco Martin (SPF) HNÚŠŤA
Laco Michal (SPF) HNÚŠŤA
LACO Ondrej (SPF) POPROČ
Lacová Emília (R6.1.1918 ul.J.Kardoša blok Cilka 505 Revúca) (SPF)  HNÚŠŤA
Lacová Judita (SPF) HNÚŠŤA
Lacová Júlia (SPF) HNÚŠŤA
LACOVÁ Margita (r.Vaľová) (SPF) POPROČ
LACOVÁ Mária (r.Drienová,manž.Martin) (SPF) ŠPANIE POLE
Lacová Pavlína (rod.Sonkol Slizké) (LSR) LUKOVIŠTIA
LACOVÁ Zuzana (r.Tereková) (SPF)     POPROČ
Lacová Zuzana (rod.Kozloková) (LSR)    KROKAVA
Lacová Zuzana (rod.Kozloková) (SPF)    KROKAVA
LACSÁN Mirfral (SPF)     JANICE
LACZJAK Samuel (SPF)     KRASKOVO
Laczko Augustín (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Laczkó Augustín (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Laczko Elemér (/SPF/) (SPF)     VLKYŇA
Laczko Elemér (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkó Elemér (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkó Elemér (syn Jozefa Laczko /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkó Eugen (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkó Eugen (mal /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Laczkó Eugen (syn Jozefa /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Laczkó Gejza (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkó Ignác (ml /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Laczko Ján (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Laczko Jozef (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkó Jozef (1 /SPF/) (SPF)VLKYŇA
Laczkó Jozef (2 /SPF/) (SPF)VLKYŇA
Laczkó Juraj (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczko Martin (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkó Martin (m Csutorová Zuzana /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkó Pavel (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczko Štefan (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkoová Alžbeta (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkoová Alžbeta (r Simonová /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Laczkóová Alžbeta (r Simonová /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Laczkóová Alžbeta (r Simonova, m Július /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkóová Emília (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Laczkoová Emília (mal /SPF/) (SPF)     VLKYŇA
Laczkóová Františka (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkoová Gizela (r Pap m Ignácz /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkoova Margita (mal /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Laczkóová Margita (mal /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Laczkóová Margita (mal dcéra Jozefa /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkoová Margita (r Thuza vd /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Laczkoová Priska (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkóová Priška (dcéra Jozefa /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Laczkóová Priška (mal dcéra Jozefa /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkóová Priška (r Csutorová /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Laczkoova Vilma (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczkóová Vilma (mal /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Laczková Alžbeta (r Simonová /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
LACZKOVICS Anton (SPF) HAJNÁČKA
LACZKOVICS Ján (SPF) HAJNÁČKA
LAČNI Ján (SPF)   KRASKOVO
LAČNI Ondrej (SPF) KRASKOVO
LAČNI Štefan (SPF) KRASKOVO
LADÁNYI Margita (a) (SPF)     HUSINÁ
LADÁNYI Margita (SPF) HUSINÁ
LADECKÁ Etela (r.Vojtková,m.Ferenc) (SPF)    RIEČKA
LADISLAVOVÁ Terézia (r.Adámová,muž Karol) (SPF) LENKA
LAGOVÁ Sabína (r.Antalová) (SPF)      NIŽNÝ SKÁLNIK
LAJGÚT Andrej (m.Terézia r.Gembická) (LSR) NEPORADZA
LAJGÚT Andrej (m.Terézia r.Gembická) (SPF) NEPORADZA
LAJGÚT Štefan (SPF)     ZACHAROVCE
LAJGÚT Vendelín (nar.17.6.1900) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LAJGÚT Vojtech (nar.1.3.1903) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
LAJGÚT Vojtech (SPF)    VČELINCE
LAJGUTOVÁ Anna (SPF) HAJNÁČKA
LAJGÚTOVÁ Margita (r.Gembická) (SPF) ZACHAROVCE
Lajgútová Margita (rod.Gembická) (LSR) PADAROVCE
Lajgútová Margita (rod.Gembická) (SPF) PADAROVCE
LAJGÚTOVÁ Margita rod.Gembická (NV)(SPF) DRAŽICE
LAJGÚTOVÁ Mária (r.Randlišková,nar.17.3.1912) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LAJGÚTOVÁ Mária (r.Štorková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LAJGÚTOVÁ Mária (rod. Szökeová) (SPF)      VČELINCE
LAJGUTOVÁ Mária (SPF) HAJNÁČKA
LAJGÚTOVÁ Mária (vd.r.Štullerová) (SPF)     KALOŠA
LAJGÚTOVÁ Rozália (r.Soukupová) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
Lajgútová Rozália (rod.Soukupová) (LSR) PADAROVCE
Lajgútová Rozália (rod.Soukupová) (SPF) PADAROVCE
LAJGÚTOVÁ Rozália rod.Soukupová (NV)(SPF) DRAŽICE
LAJGÚTOVÁ Terézia (SPF) KALOŠA
LAJKA Jozef (ž.Anna r.Belanyeczová) (SPF)    ABOVCE
LAJKA Vojtech (ž.Alžbeta r.Sziveczová) (SPF) ABOVCE
LAJKOVÁ Alžbeta (ml.,r.Bödová) (SPF) KRÁĽ
LAJKOVÁ Alžbeta (r.Bódiová,m.Jozef) (SPF)    RIEČKA
LAJKOVÁ Alžbeta (r.Bödová,ml.) (SPF) KRÁĽ
LAJKOVÁ Alžbeta (r.Sivecová) (SPF)    KRÁĽ
LAJKOVÁ Alžbeta (r.Szivéczová) (SPF) KRÁĽ
LAJKOVÁ Eva (25.2.1932, Rožňavská C/4,Rim.Sobota) (SPF) ŠIMONOVCE
LAJZA Matej (ž.Margita r.Jankošíková) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
LAJZOVÁ Margita (r.Jankošíková/muž Matej/) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
LAKATOS Arpád (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
LAKATOS Ján (MĽR) (SPF)      STRÁNSKA
LAKATOS Ján (SPF)VČELINCE
LAKATOS Pavel (SPF)     FIGA
LAKATOS Pavol (SPF)     STRÁNSKA
LAKATOS Vladimír (ž.Rozália r.Danyiová) (SPF) ŠIMONOVCE
LAKATOS Zoltán (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
LAKATOSOVÁ Barbora (r.Babíková) (SPF)      STRÁNSKA
LAKATOSOVÁ Barbora (rod. Bábiková) (SPF) VČELINCE
LAKATOSOVÁ Helena (r. Bohóová) (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
LAKATOSOVÁ Júlia (r.Munkácsová) (SPF)      STRÁNSKA
LAKATOSOVÁ Júlia (rod. Balyová) (SPF) RADNOVCE
LAKATOSOVÁ Juliana (r.Munkácsiová) (SPF) STRÁNSKA
LAKATOSOVÁ Zlatica (r. Balogová) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
LAKATOŠ Andrej (SPF)    NOVÁ BAŠTA
LAKATOŠ Dezider (SPF) RAKYTNÍK
LAKATOŠ Ján (MĽR) (SPF)      STRÁNSKA
LAKATOŠ Ján (SPF)FIGA
Lakatoš Jozef (Cukrovarská č.17 Rimavská Sobota) (SPF) VEĽKÝ BLH
LAKATOŠ Juraj (SPF)     NOVÁ BAŠTA
LAKATOŠ Pavel (SPF)     STRÁNSKA
LAKATOŠ Pavol (SPF)     STRÁNSKA
LAKATOŠ Peter (SPF)     NOVÁ BAŠTA
LAKATOŠ Štefan (SPF)    NOVÁ BAŠTA
LAKATOŠOVÁ Alžbeta (r.Medeová,m.Štefan) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
LAKATOŠOVÁ Estera (r.Medeová,m.Štefan) (SPF)      NOVÁ BAŠTA
LAKATOŠOVÁ Juliana (SPF)      NOVÁ BAŠTA
Lakatošová Mária (rod.Nagyová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
LAKATOŠOVÁ Terézia (SPF)      NOVÁ BAŠTA
LAKÓ Július (/ž.Katarína r.Lökösová/) (SPF)   ŠIMONOVCE
LAKOTA Ján (ml.) (SPF) GEMERČEK
LAKOTA Ján (SPF) GEMERČEK
LAKOTA Jozef (k.ž.Františka r.Kulichová) (SPF) HODEJOV
LAKOTA Juraj (st.) (SPF) HODEJOV
LAKOTOVÁ Anna (r.Ďuricová) (SPF)     HODEJOV
LAKOTOVÁ Anna (r.Mikušová) (SPF)     GEMERČEK
LAKOTOVÁ Margita (r.Halajová) (SPF) GEMERČEK
LAKOTOVÁ Margita (r.Nalajová) (SPF) GEMERČEK
LALI Michal (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
LALÍK Ján (1) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LALÍK Ján (mal.) (SPF)   GEMERČEK
LALÍK Jozef (mal.) (SPF) GEMERČEK
LALÍK Július (Jesenské 42) (SPF) JESENSKÉ
LALÍK Juraj (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LALIK Vojtech (SPF)     KALOŠA
LALÍKOVÁ Alžbeta (rod. Szárazová, vdova) (SPF)   FIGA
LALÍKOVÁ Anna (mal.) (SPF)     GEMERČEK
LALÍKOVÁ Anna (r.Maršalová/Matúš/) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
LALÍKOVÁ Irena (r.Királyiová,Jesenské 42) (SPF)   JESENSKÉ
LALÍKOVÁ Mária (r.Ostrihoňová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LALIKOVÁ Zuzana (r.M Kovácsová) (SPF)     KALOŠA
LÁMER Ján (SPF) KLENOVEC
LÁMEROVÁ Emília (LSR) HNÚŠŤA
LÁMEROVÁ Emília (SPF) HNÚŠŤA
LAMEROVÁ Gizela (maloletá,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
LÁMEROVÁ Juliana (LSR) HNÚŠŤA
LÁMEROVÁ Juliana (SPF) HNÚŠŤA
LÁMEROVÁ Ľubica (zomrela r.1976) (SPF)     HNÚŠŤA
LÁMEROVÁ Mária (LSR) HNÚŠŤA
LÁMEROVÁ Mária (SPF) HNÚŠŤA
LAMOŠ Ondrej (vlast.zomrel) (SPF)    RIMAVSKÁ BAŇA
LAMPUS Martin (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
LANČOVÁ Mária (SPF)     NEPORADZA
LANG Július (SPF) RADNOVCE
LANGHOFFER Viktor (Rimavská Sobota) (SPF) TACHTY
LANGOVÁ Júlia (r.Töröková,m.Juraj) (SPF)    NEPORADZA
LAPIN Imrich (1923) (SPF) ŠIRKOVCE
LAPINOVÁ Jozefína (dcéra Andreja) (SPF)    ŠIRKOVCE
LAPINOVÁ Mária (maloletá) (SPF) BELÍN
LAPINOVÁ Mária (r.Národová ,vd.) (SPF) ŠIRKOVCE
Lasík Andrej (SPF) BUDIKOVANY
Lasiková Helena (LSR)    HOSTIŠOVCE
Lasiková Helena (SPF)    HOSTIŠOVCE
Lasiková Juliana (LSR)   HOSTIŠOVCE
Lasiková Juliana (SPF)   HOSTIŠOVCE
Lasiková Mária (LSR)    HOSTIŠOVCE
Lasiková Mária (rod.Bornaiová) (SPF)  HOSTIŠOVCE
Lasiková Mária (rod.Králová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Lasiková Mária (SPF)    HOSTIŠOVCE
Lasiková Zuzana (LSR)    HOSTIŠOVCE
Lasiková Zuzana (SPF)    HOSTIŠOVCE
LÁSKA Ján (2) (SPF)     KLENOVEC
LÁSKA Ján (3) (SPF)     KLENOVEC
LÁSKA Ján (SPF) HNÚŠŤA
LÁSKA Ján (trnavkin) (SPF) KLENOVEC
LÁSKA Július (maloletý) (SPF)   HNÚŠŤA
LÁSKA Juraj (maloletý) (SPF)    HNÚŠŤA
LÁSKA Matej (SPF) KLENOVEC
LÁSKA Michal (m.Mária r.Kochanová) (SPF)    LENKA
LÁSKA Michal (m.Mária r.Kochanová) (SPF) a LÁSKOVÁ Mária (r.Kochanová,m.Michal)
    LENKA
LÁSKA Michal (SPF)     KLENOVEC
LÁSKA Ondrej (SPF)     HNÚŠŤA
LÁSKA Pavel (kántor) (SPF)     KLENOVEC
LÁSKA Pavel (mal.) (SPF) KLENOVEC
LÁSKA Pavel (manž.Anna r.Kizeková č.30) (SPF) HNÚŠŤA
LÁSKA Samuel (maloletý) (SPF) HNÚŠŤA
LASKEGY Aladár (SPF)    BÁTKA
LÁSKOŠ Ján (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
LÁSKOŠ Michal (SPF)     LEHOTA NAD RIMAVICOU
LÁSKOŠOVÁ Sabina (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
LÁSKOVÁ Anna (r.Vlčeková) (SPF)      HNÚŠŤA
Lásková Emília (rod.Bačiková Lukovištia č.4) (LSR)  LUKOVIŠTIA
LÁSKOVÁ Emília (SPF)    HNÚŠŤA
LÁSKOVÁ Mária (1) (SPF) KLENOVEC
LÁSKOVÁ Mária (r.Antalová) (SPF)     HNÚŠŤA
LÁSKOVÁ Mária (r.Babicová) (SPF)     KLENOVEC
LÁSKOVÁ Mária (r.Kochanová,m.Michal) (SPF) LENKA
LÁSKOVÁ Mária (r.Lichancová/muž Ján/) (SPF) KLENOVEC
LÁSKOVÁ Mária (SPF)     KLENOVEC
Lásková Šarolta (SPF)    VEĽKÝ BLH
LÁSKOVÁ Zuzana (r.Slančová) (SPF)     HNÚŠŤA
LÁSKOVÁ Zuzana (SPF) HNÚŠŤA
László Andrej (SPF) CHANAVA
LÁSZLÓ Arpád (Dr.) (SPF) HUBOVO
LÁSZLO Ján (SPF) NEPORADZA
László Ján (SPF)   CHANAVA
LÁSZLÓ Jozef (SPF) FIGA
László Juraj (SPF) CHANAVA
LÁSZLÓ Karol (SPF)     FIGA
LÁSZLÓ Koloman (SPF) FIGA
László Ľudovít (SPF) CHANAVA
László Ondrej (SPF) CHANAVA
László Pavel (SPF) CHANAVA
László Štefan (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
LÁSZLÓ Štefan (m.Jolana r.Juhászová) (SPF)    ŠTRKOVEC
LÁSZLÓ Štefan (ml.) (SPF) FIGA
László Štefan (nižný) (SPF) CHANAVA
LÁSZLÓ Štefan (SPF)     ČÍŽ
László Štefan (zomrel 8.6.1967) (SPF)   CHANAVA
LÁSZLÓOVÁ Anna (r.Kubínyiová/Ladislav/) (SPF)     HUBOVO
LÁSZLÓOVÁ Anna (r.Kubínyiová/Mikuláš/) (SPF)     HUBOVO
Lászlóová Anna (rod.Kubínyiová) (SPF) CHANAVA
LÁSZLÓOVÁ Etela (SPF) VČELINCE
Lászlóová Irma (SPF) CHANAVA
Lászlóová Jolana (SPF)   CHANAVA
Lászlóová Júlia (rod.Dávidová Chanava č.118) (SPF)  CHANAVA
Lászlóová Júlia (rod.Dávidová) (SPF)   CHANAVA
Lászlóová Júlia (rod.Deáková) (SPF)    CHANAVA
Lászlóová Júlia (SPF)CHANAVA
Lászlóová Mária (rod.Pásztorová) (SPF) CHANAVA
LÁSZLÓOVÁ Terézia (rod. Bódiová) (SPF)      VČELINCE
Lászlóová Terézia (rod.Madarászová) (SPF)    CHANAVA
LASZLOVÁ Anna (r.Kubínová,m.Mikloš) (SPF) KESOVCE
LÁSZLOVÁ Anna (r.Kubínová,m.Miklóš) (SPF) RIEČKA
LÁSZLOVÁ Barbora (SPF) FIGA
LÁSZLOVÁ Etela (mal.) (SPF)    FIGA
LÁSZLÓVÁ Etela (mal.) (SPF)    FIGA
LÁSZLOVÁ Etelka (SPF) FIGA
LÁSZLOVÁ Júlia (r.Foldiová) (SPF)     STRÁNSKA
LÁSZLOVÁ Júlia (rod. Foldyová, vdova) (SPF) FIGA
LAŠKOVIČ Ábel (SPF)     BARCA
LAŠŠÁK Pavol (SPF)     TOMÁŠOVCE
LAŠŠÁKOVÁ Mária Matilda (Pavlova r.Brenkusová) (SPF)      TOMÁŠOVCE
Latinák Alexander (SPF)   HOSTIŠOVCE
Latinák Frides (SPF) HOSTIŠOVCE
Latinák Rudolf (SPF) HOSTIŠOVCE
LATKA Jozef (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
LAUDIS Ján (černáčkin) (SPF)    KLENOVEC
LAUDISOVÁ Zuzana (r.Koniarová,Ondrejova) (SPF)     HNÚŠŤA
LAURINC Štefan (SPF)    HRACHOVO
LAURINCOVÁ Juliána (rod. Némethová) (SPF) VČELINCE
Lauro Ján (Jacko) (SPF)   HNÚŠŤA
Lauro Ján (Jancko) (SPF)  HNÚŠŤA
Lauro Ján (R29.3.1954 Daxnerova 1083 Tisovec) (SPF) HNÚŠŤA
Lauro Ján (SPF)    HNÚŠŤA
Lauro Michal (SPF) HNÚŠŤA
Lauro Ondrej (Janko) (SPF) HNÚŠŤA
Lauro Ondrej (Petro) (SPF) VEĽKÝ BLH
Lauro Ondrej (SPF) HNÚŠŤA
Lauro Pavol (Petro) (SPF) VEĽKÝ BLH
Lauro Pavol (Poliak) (SPF) VEĽKÝ BLH
Lauro Pavol (SPF) HNÚŠŤA
Laurová Irena (SPF) HNÚŠŤA
Laurová Irma (SPF) HNÚŠŤA
LAUROVÁ Judita (r.Petrová) (SPF) POPROČ
Laurová Júlia (SPF) HNÚŠŤA
Laurová Mária (rod.Kováčová) (SPF)    HNÚŠŤA
Laurová Mária (rod.Tomčová) (SPF)     HNÚŠŤA
Laurová Mária (rod.Tomčová, Janko) (SPF) HNÚŠŤA
Laurová Zuzana (SPF)    HNÚŠŤA
Ľavdár Ondrej (ž.Pavlína Václaviková Babinec č.36) (SPF)    LUKOVIŠTIA
Ľavdár Pavel (Babinec č.35) (SPF) LUKOVIŠTIA
Ľavdárová Judita (rod.Antalíková, m.Ondrej Babinec č.35) (SPF) LUKOVIŠTIA
LAVRO Ján (SPF) POPROČ
LAVRO Pavol (SPF) POPROČ
LAVROVÁ Juliana (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
LAVROVÁ Zuzana (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
LAX Eugen (SPF) LENKA
LAX Menhard (SPF) RADNOVCE
LAX Meňhart (SPF) VIESKA NAD BLHOM
LAXA Eugen (SPF) KESOVCE
LAXA Ján (SPF)   KESOVCE
LAZAK Koloman (SPF)     VČELINCE
LAZAKOVÁ Zuzana r. Šantaová (SPF)    VČELINCE
LÁZÁR Alexander (SPF) ABOVCE
LAZÁR Armín (SPF) HAJNÁČKA
LAZÁR Barnabáš (SPF)    HAJNÁČKA
LAZÁR Gabriel (SPF)     HAJNÁČKA
LAZÁR Ján (m.Emerícia r.Czáková) (SPF) KRÁĽ
LAZÁR Ján (SPF) HAJNÁČKA
LAZÁR Július (SPF) HAJNÁČKA
LAZÁR Ľudovít (SPF)     HAJNÁČKA
LAZÁROVÁ Alžbeta (r.Pálová) (SPF)    HAJNÁČKA
LAZÁROVÁ Alžbeta (r.Perczeová) (SPF) HAJNÁČKA
LAZÁROVÁ Alžbeta (r.Vasová) (SPF)    HAJNÁČKA
LÁZÁROVÁ Emerencia (r.Csáková/muž Ján/) (SPF)   ABOVCE
LAZÁROVÁ Emerícia (r.Czáková,m.Ján) (SPF) KRÁĽ
LAZÁROVÁ Helena (SPF) HAJNÁČKA
LAZÁROVÁ Ilona (SPF) HAJNÁČKA
LAZÁROVÁ Irena (r.Milayová) (SPF)    HAJNÁČKA
LAZÁROVÁ Malvína (SPF) HAJNÁČKA
LAZÁROVÁ Mária (r.Wohlová) (SPF)    HAJNÁČKA
LÁZOK Irma (SPF) RAKYTNÍK
LÁZOK Július (ž.Oľga r.Horváthová) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
LÁZOK Néti (SPF) VALICE
Lázoková Alžbeta (rod.Váradiová) (SPF) CHANAVA
LÁZOKOVÁ Oľga (r.Horváthová/muž Július/) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
LAZOVÁ Irma (vd.,r.Schirmanová) (SPF) KESOVCE
Lecová Mária (rod.Palicová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Lecová Mária (rod.Palicová) (SPF) HOSTIŠOVCE
LECSÖ Dezider (SPF)     VALICE
LECSÓ Elemér (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
LECSO Július (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Lecsö Július (SPF) VEĽKÝ BLH
LECSÓ Koloman (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
LECSÖ Michal (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
LECSÖ Michal (zomr.23.12.1954) (SPF) VALICE
LECSÓ Štefan (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Lecsöová Mária (rod.Sebiánová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
LECSÖOVÁ Zuzana (r.Erdélyiová) (SPF) VALICE
LEFKOVICS Móric (SPF) FIGA
LÉHIOVÁ Amália (Gabrielova r.Boholyová) (SPF)   TOMÁŠOVCE
LÉHIOVÁ AMÁLIA(Gabrielova r.Boholyová) (SPF)    BÁTKA
LEHOCKÁ Júlia (r.Bršková) (SPF) HRACHOVO
LEHOCKÁ Margita (r.Polomecová,nar.3.10.1908,zom.15.5.1995) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
LEHOCKÁ Mária (macove) (SPF) HRACHOVO
Lehocká Sabina (Kozák) (SPF)   DRAŽICE
LEHOCKÝ Lukáč (m.Antonia r.Drozdeková) (SPF) a LEHOCKÁ Antonia (r.Drozdeková)
    KRÁĽ
Lehocký Pavol (SPF) DRAŽICE
LEHOTAI Ján (nar.22.12.1937 Uzovská Panica) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
LEHOTAI Ján (SPF) UZOVSKÁ PANICA
LEHOTAI Ján (ž.Mária r.Pósová) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
LEHOTAI Ján (ž.r. Pósa Mária) (SPF)   RADNOVCE
LEHOTAI Ľudevit (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
LEHOTAI Peter (SPF)     RADNOVCE
LEHOTAI Štefan (belso k.z.GIZELA SARVAŠ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
LEHOTAIOVÁ Jolana (r.IBOŠOVÁ) (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
LEHOTAIOVÁ Margita (r.DEMETEROVÁ vd.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
LEHOTAIOVÁ Zuzana (r.DEMETEROVÁ) (SPF)       UZOVSKÁ PANICA
LEHOTAY Ján (Kulso) (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
LEHOTAYOVÁ Margita (vd.r.DEMETEROVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
LEHOVÁ Helena (r.Csanková) (SPF)     GEMERČEK
LÉHYOVÁ Mária (r.Simonová/muž Július) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
LÉHYOVÁ Mária (r.Simonová/muž Július/) (SPF) ŽÍP
LECHNICKÁ Jolana (nar. 8.9.1946) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
Léka Jozef (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Léka Pavel (m Csutorová Alžbeta /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Léka Pavol (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Léka Štefan (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Léka Štefan (3 /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Lékaová Alžbeta (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Lékaová Hermína (r Czigányová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Lékaová Juliana (r Jacsó /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Lékaová Mária (r Csutorová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Lékaová Terézia (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
LEKÁROVÁ Jozefína (SPF) HNÚŠŤA
LÉKOVÁ Regina (r.Koszturová/muž Július/) (SPF)   ABOVCE
LELESZYOVÁ Gizela (SPF)       LENKA
LELESZYOVÁ Lenka (ml.) (SPF) LENKA
Lénárt Alexander (SPF)    DRAŽICE
Lénárt Dezider (SPF) DRAŽICE
Lénárt Ján (Csízi) (LSR)   VEĽKÝ BLH
Lénárt Ján (Csízi) (SPF)   DRAŽICE
Lénárt Ján (Csúri) (SPF)   DRAŽICE
Lénárt Ján (LSR)    VEĽKÝ BLH
Lénart Ján (SPF)    VEĽKÝ BLH
Lénárt Ján (SPF)    DRAŽICE
Lénárt Ján (Zseller) (LSR) VEĽKÝ BLH
Lénárt Ján (Zseller) (SPF) DRAŽICE
Lénárt Jozef (SPF) DRAŽICE
Lénárt Július (LSR) VEĽKÝ BLH
Lénárt Július (SPF) DRAŽICE
Lénárt Mikuláš (LSR)     VEĽKÝ BLH
Lénárt Mikuláš (SPF) DRAŽICE
Lénárt Štefan (LSR) VEĽKÝ BLH
Lénárt Štefan (SPF) DRAŽICE
Lénártová Anna (rod.Pénteková) (SPF)   DRAŽICE
Lénártová Apolónia (rod.Pénteková) (LSR) VEĽKÝ BLH
Lénártová Apolónia (rod.Pénteková) (SPF) DRAŽICE
Lénártová Barbora (LSR)   VEĽKÝ BLH
Lénártová Barbora (SPF)   DRAŽICE
Lénártová Juliana (rod.Bálintová) (SPF) DRAŽICE
Lénártová Margita (rod.Gortová) (LSR)  VEĽKÝ BLH
Lénartová Margita (rod.Gortová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Lénártová Margita (rod.Gortová) (SPF)  DRAŽICE
Lénártová Margita (rod.Györgyová) (SPF) VEĽKÝ BLH
LÉNÁRTOVÁ Rozália (rod. Kisová) (SPF) VČELINCE
LENČIOVÁ Mária (r.Hrušková) (SPF)    KLENOVEC
LENDVAYOVÁ Emma (r.Kovácsová/muž Pavel/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LENGYEL Ábrahám (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
LENGYEL Jozef (maloletý) (SPF) STUDENÁ
LENGYEL Jozef (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
LENGYEL Pavel (maloletý) (SPF) STUDENÁ
LENGYEL Štefan (maloletý) (SPF) STUDENÁ
LENGYELOVÁ Mária (vd.rod.Miskeiová) (SPF) DRŇA
LENKEIOVÁ Anna (r.Rášiová,nar.5.12.1907) (SPF)   LENKA
LENKEY Ján (1) (SPF)     LENKA
LENKEY Ján (SPF) LENKA
LENKEY Juraj (r.č.261102/996) (SPF)   NEPORADZA
LENKEY Juraj (SPF) HUBOVO
LENKEY Ladislav (maloletý 1) (SPF)    LENKA
LENKEY Ladislav (maloletý) (SPF) LENKA
LENKEY Ladislav (SPF)    LENKA
LENKEY Ľudovít (1) (SPF) LENKA
LENKEY Ľudovit (mal.) (SPF)     HUBOVO
LENKEY Ľudovít (SPF)     LENKA
LENKEY Matej (1) (SPF) LENKA
LENKEY Matej (SPF)      LENKA
LENKEY Pavol (maloletý) (SPF) LENKA
LENKEY Pavol (SPF)      LENKA
LENKEY Rafael (1) (SPF) LENKA
LENKEY Rafael (SPF)     LENKA
LENKEY Štefan (1) (SPF) LENKA
LENKEY Štefan (SPF)     LENKA
LENKEY Vojtech (mal.) (SPF)     HUBOVO
LENKEY Vojtech (SPF)     LENKA
LENKEY Wolfgang (SPF) LENKA
LENKEY Žigmund (1) (SPF)      LENKA
LENKEY Žigmund (SPF) LENKA
LENKEYOVÁ Alžbeta (maloletá 1) (SPF) LENKA
LENKEYOVÁ Alžbeta (maloletá 2) (SPF) LENKA
LENKEYOVÁ Alžbeta (maloletá) (SPF) LENKA
LENKEYOVÁ Alžbeta (SPF)       HUBOVO
LENKEYOVÁ Anna (SPF) LENKA
LENKEYOVÁ Apolónia (1) (SPF) LENKA
LENKEYOVÁ Jana (r.Füköová,muž Rafael) (SPF) LENKA
LENKEYOVÁ Juliana (maloletá) (SPF)    NEPORADZA
LENKEYOVÁ Juliana (r.Füköová) (SPF) LENKA
LENKEYOVÁ Juliána (rod. Füköová) (SPF)     VČELINCE
LENKEYOVÁ Lenka (mal.) (SPF) HUBOVO
LENKEYOVÁ Margita (maloletá) (SPF) LENKA
LENKEYOVÁ Mária (2) (SPF)     LENKA
LENKEYOVÁ Mária (r.Hubayová/Imrich/) (SPF) HUBOVO
LENKEYOVÁ Mária (SPF) HUBOVO
LENKEYOVÁ Priška (mal.) (SPF) HUBOVO
LENKEYOVÁ Rozália (r.Füköová,m.Karol) (SPF) NEPORADZA
LENKEYOVÁ Terézia (r.Kékedyová m.Juraj) (SPF)      LENKA
LENKEYOVÁ Terézia (r.Szekelyová,muž Juraj) (SPF) LENKA
LENKEYOVÁ Terézie (SPF)      LENKA
LENKEYOVÁ Zlatica (rod. Czeczová, vdova) (SPF)     FIGA
LENKEYOVÁ Zlatka (r.Červová vd.) (SPF)     HRACHOVO
LENKEYOVÁ Zuzana (r.Kosová) (SPF) LENKA
LENKEYOVÁ Zuzana (r.Nazarecká) (SPF) LENKA
LENKEYOVÁ Zuzana (r.Nazarecká,muž Ľudovít) (SPF) LENKA
LENKEYOVÁ Zuzana (r.Nazareckyová) (SPF)     HUBOVO
LENKEYOVÁ Zuzana (rod. Koosová) (SPF)      VČELINCE
LENKYOVÁ Ilona (SPF) LENKA
LEŠTÁK Štefan (SPF)     KALOŠA
LEŠTÁK Vojtech (SPF)    KALOŠA
LEŠTÁKOVÁ Lýdia (r.Kocsíková m.Štefan) (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
Leštiaková Jolana (rod.Tóthová, m.Ludvik Lukovištia č.57) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Leštiaková Jolana (rod.Tóthová, m.Ludvik Lukovištia č.57) (SPF) LUKOVIŠTIA
LÉVAI Vojtech (mal.1934) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LÉVAIOVÁ Gizela (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LÉVAY Pavel (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LÉVAYOVÁ Zuzana (r. Lévayová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Levešová Amália (rod.Luce, m.Emil Drienčany č.36) (LSR)     LUKOVIŠTIA
LIBERTÍNY Ján (ž.Zuzana r.Bendová) (SPF)    ŠPANIE POLE
LIBERTÍNY Július (ž.Margita r.Bodisová) (SPF) ŠPANIE POLE
Libertínyi Ján (LSR) HOSTIŠOVCE
LIČKOVÁ Jolana (r.Kráľová nar.11.12.1910) (LSR)     HNÚŠŤA
LIČKOVÁ Jolana (r.Kráľová nar.11.12.1910) (SPF)     HNÚŠŤA
LIEBERMANNOVÁ Etela (r.Steinerová/muž Ignác/) (SPF)       KLENOVEC
LIGAČOVÁ Mária (SPF) POTOK
LIGÁRT Baláž (brat Ján) (SPF)   KRÁĽ
LIGÁRT Baláž (maloletý) (SPF)   KRÁĽ
LIGÁRT Baláž (Pál) (SPF) KRÁĽ
LIGÁRT Baláž (Pavol) (SPF)     RIEČKA
LIGÁRT Ján (1) (SPF)    KRÁĽ
LIGÁRT Ján (Kráľ č.41) (SPF)    KRÁĽ
LIGÁRT Ján (Nagy) (SPF) KRÁĽ
LIGÁRT Ján (SPF) ČÍŽ
LIGÁRT Ján (zomr.19.7.1989) (SPF)     KRÁĽ
LIGÁRT Jozef (SPF) FIGA
LIGÁRT Juraj (SPF) KRÁĽ
LIGÁRT Štefan (Nagy) (SPF)     KRÁĽ
LIGÁRT Štefan (nar. 17.9.1939) (SPF)   STRÁNSKA
LIGÁRT Zoltán (maloletý) (SPF) KRÁĽ
LIGÁRTOVÁ Alžbeta (r.Poganová,m.Vojtech) (SPF)    KRÁĽ
Ligártová Alžbeta (rod.Tóthová) (SPF)   CHANAVA
Ligártova Barbara (r Györgyová Pavel /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
LIGÁRTOVÁ Emília (SPF) KRÁĽ
LIGÁRTOVÁ Irma (r.Czáková) (SPF)     RIEČKA
LIGÁRTOVÁ Irma (r.Ligártová,m.Ján) (SPF)     KRÁĽ
Ligártová Julia (r Csutorová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
LIGÁRTOVÁ Margita (r.Ligártová) (SPF) KRÁĽ
LIGÁRTOVÁ Mária (r.Harnócziová) (SPF) KRÁĽ
LIGÁRTOVÁ Mária (r.Ligártová,m.Ján) (SPF)    KRÁĽ
LIGÁRTOVÁ Mária (r.Takácsová) (SPF) STRÁNSKA
LIGÁRTOVÁ Mária (rod. Takácsová) (SPF)      FIGA
LIGÁRTOVÁ Mária (rod. Takácsová, 1) (SPF)    FIGA
LIGÁRTOVÁ Matilda (r.Ligártová,m.Ján) (SPF) KRÁĽ
Ligártová Terézia (r Csernoková /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
LIGÁRTOVÁ Terézia (r.Csernok/Ján/) (SPF)     ČÍŽ
LIGÁRTOVÁ Zuzana (r.Uljak/Ján/) (SPF) ČÍŽ
LIHAŇ Štefan (ml.,č.78) (SPF)    HNÚŠŤA
LIHÁNI Dušan (maloletý,Kališka) (SPF) HNÚŠŤA
LIHANI John (nar.24.3.1927) (SPF) HNÚŠŤA
LIHÁNI Michal (..) (SPF) HNÚŠŤA
LIHÁNI Michal (maloletý,zomrel 21.2.1974) (LSR)    HNÚŠŤA
LIHÁNI Michal (maloletý,zomrel 21.2.1974) (SPF)    HNÚŠŤA
LIHÁNI Michal (SPF)      HNÚŠŤA
LIHÁNI Ondrej (LSR)      HNÚŠŤA
LIHÁNI Ondrej (m.Júlia r.Eštoková,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
LIHÁNI Ondrej (SPF)      HNÚŠŤA
LIHÁNI Štefan (zomrel) (SPF)     HNÚŠŤA
LIHÁNIOVÁ Mária (r.Švantnerová) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
LIHANIOVÁ Zuzana (r.Jablonská,Jánova,USA) (LSR) HNÚŠŤA
LIHANIOVÁ Zuzana (r.Jablonská,Jánova,USA) (SPF) HNÚŠŤA
LIHANY Michal (č.180) (SPF)     HNÚŠŤA
LIHANY Michal (ml.č.180) (SPF) HNÚŠŤA
LIHANY Ondrej (č.179) (SPF)     HNÚŠŤA
LIHÁNYI Ján (.) (SPF)     HNÚŠŤA
LIHÁNYI Ján (LSR) HNÚŠŤA
LIHÁNYI Ján (SPF) HNÚŠŤA
LIHÁNYI Michal (.) (SPF) HNÚŠŤA
LIHÁNYI Michal (LSR)     HNÚŠŤA
LIHÁNYI Michal (SPF)     HNÚŠŤA
LIHÁNYI Ondrej (LSR)     HNÚŠŤA
LIHÁNYI Ondrej (SPF)     HNÚŠŤA
LIHÁNYI Štefan (.) (LSR) HNÚŠŤA
LIHÁNYI Štefan (.) (SPF) HNÚŠŤA
LIHÁNYI Štefan (LSR)     HNÚŠŤA
LIHÁNYI Štefan (SPF)     HNÚŠŤA
LIHÁNYIOVÁ Helena (maloletá) (SPF) HNÚŠŤA
LIHÁNYIOVÁ Júlia (r.Eštóková) (SPF) HNÚŠŤA
LIHÁNYIOVÁ Mária (r.Pasiarová,Pavlová) (SPF) HNÚŠŤA
LIHANYOVÁ Margita (r.Kováčová,Pavlova) (SPF)    HNÚŠŤA
LIHANYOVÁ Mária (vd.Pavlová č.61) (SPF)    HNÚŠŤA
LICHANCOVÁ Jana (r.Textórisová) (SPF) KLENOVEC
LICHANCOVÁ Judita (SPF)      KLENOVEC
LICHANCOVÁ Juliana (r.Trnavská/muž Michal/) (SPF) KLENOVEC
LICHANCOVÁ Juliana (SPF)      KLENOVEC
LICHANCOVÁ Margita (SPF)      KLENOVEC
LICHANCOVÁ Rozália (SPF)      KLENOVEC
LICHANCOVÁ Zuzana (r.Brádňanová) (SPF)    KLENOVEC
LICHANEC Ján (1) (SPF) KLENOVEC
LICHANEC Ján (2) (SPF) KLENOVEC
LICHANEC Ján (koniarkin) (SPF) KLENOVEC
LICHANEC Ondrej (m.Júlia r.Mináčová) (SPF) HNÚŠŤA
LICHANEC Ondrej (Mináčkin) (SPF)     HNÚŠŤA
LICHANEC Ondrej (SPF) KLENOVEC
LICHANEC Pavel (1) (SPF) KLENOVEC
LICHANEC Pavel (2) (SPF) KLENOVEC
LICHANEC Pavel (textóriskin) (SPF)    KLENOVEC
LIKÉROVÁ Mária (rod.Urbanová) (SPF) ROVNÉ
LIKÉROVÁ Zuzana (rod.Lavrová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
LINDUŠKA Ján (SPF)     KRASKOVO
LIPPA Štefan (1) (SPF)   RIMAVSKÉ JANOVCE
LIPPAOVÁ Júlia (r. Gácsová) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
LIPTAI Pavel (ž.Pavlína r.Kuchtová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LIPTAIOVÁ Barbora (r.Csapóová/muž Štefan/) (SPF)  RIMAVSKÁ SOBOTA
LIPTÁK Pavol (SPF) HRACHOVO
LIPTÁKOVÁ Barbora (SPF)VČELINCE
LIPTÁKOVÁ Zuzana (r.Lišková) (SPF) POTOK
LIPTAY Ladislav (ml.mal.1906) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
LIPTAYOVÁ Barbora (r.Suleová,m.Anton) (SPF) VEČELKOV
LIPTAYOVÁ Barbora (r.Suleová,m.Ján) (SPF)   VEČELKOV
LISKOVCOVÁ Irma (r.Lévaiová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Líška Emil (Drienčany č.69) (LSR) LUKOVIŠTIA
LÍŠKA Ján (SPF)    POTOK
LÍŠKA Július (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
LÍŠKA Július (ž.Emília r.Radičová) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
Liška Juraj (Miháľ) (LSR) LIPOVEC
Liška Juraj (Miháľ) (SPF) LIPOVEC
Liška Ondrej (LSR) LIPOVEC
Líška Ondrej (LSR) LUKOVIŠTIA
Liška Ondrej (SPF) LIPOVEC
LÍŠKA Ondrej (SPF) POTOK
LÍŠKOVÁ Emília (r.Radičová) (SPF)     RIMAVSKÉ BREZOVO
LIŠKOVÁ Gizela (r.Papayová,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
Lišková Jolana (LSR) LIPOVEC
Lišková Jolana (SPF) LIPOVEC
LÍŠKOVÁ Jolana (SPF)    POTOK
LÍŠKOVÁ Mária (SPF)     HODEJOV
Líšková Zuzana (rod.Jakubová, m.Ondrej) (LSR) LUKOVIŠTIA
Lišková Zuzana (rod.Kasárová) (LSR)    LIPOVEC
Lišková Zuzana (rod.Kasárová) (SPF)    LIPOVEC
LÓCZA Juraj (ml.) (SPF) LENKA
Lóczi Ján (SPF)   LIPOVEC
Lócziová Mária (rod.Huszmanová) (SPF) LIPOVEC
LÓCZY Pavol (SPF) LENKA
LÓCZYOOVÁ Mária (r.Kovácsová) (SPF) LENKA
LÓCZYOVÁ Helena (st.,r.Lenkeyová) (SPF)      LENKA
Lofferová Pavlína (rod.Známová) (SPF)   PADAROVCE
LOJKO Karol (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LOJKO Pavel (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LOJKOVÁ Alžbeta (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LÖKÖS Ladislav (/ž.Anna r.Fejesová/) (SPF)    DRŇA
LÖKÖS Ľudovít (ž.Lýdia r.Bodonová) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
LÖKÖS Pavel (Štefan /ž.Juliana r.Zsófiová/) (SPF) ŠIMONOVCE
LÖKÖS Štefan (SPF) VALICE
LÖKÖSOVÁ Alžbeta (r.Kálmánczyová) (SPF)      VALICE
Lökösová Barbora (rod.Molnárová) (SPF) CHANAVA
LÖKÖSOVÁ Barbora (Zsigmond r.Hubayová/Ján/) (SPF) HUBOVO
LÖKÖSOVÁ Juliana (rod.Zsófiová) (SPF) ŠIMONOVCE
Lökösová Lídia (rod.Lökösová) (SPF)    CHANAVA
LÖKÖSOVÁ Mária (rod.Anderková) (SPF) DRŇA
LÖKÖSPÁL Barnabáš (syn Jána) (SPF)    ŠIRKOVCE
LONGAUEROVÁ Mária (r.Trnavská/muž Pavel/) (SPF) KLENOVEC
LOPEJSKÝ Ľudevít (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
LORINC Daniel (zomrel) (SPF)    HNÚŠŤA
LORINC Štefan (SPF)    HNÚŠŤA
LÖRINCOVÁ Anna (r.Mihályiová) (SPF) BLHOVCE
LÖRINCOVÁ Barbora (rod. Bódiová) (SPF)      VČELINCE
LÖRINCOVÁ Júlia (r.Danková) (SPF)     ŠIRKOVCE
LÖRINCOVÁ Juliana (r.Hlôšková,zom.30.4.1977) (LSR) HNÚŠŤA
LÖRINCOVÁ Juliana (r.Hlôšková,zom.30.4.1977) (SPF) HNÚŠŤA
LORINCOVÁ Zuzana (SPF) HNÚŠŤA
LÖRINCZ Benjamín (ž.Ažbeta r.Fodorová) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
LORINCZ Michal (mal.) (SPF)    HODEJOV
LORINCZ Štefan (slob.) (SPF)    HODEJOV
LÖRINCZ Štefan (SPF)    ČÍŽ
LÖRINCZ Valent (ž.Anna r.Molnárová) (SPF)     BLHOVCE
LÖRINCZ Valent (ž.Mária r.Pintérová zom.) (SPF)    BLHOVCE
LÖRINCZOVÁ Alžbeta (r.Dósová/muž Štefan/) (SPF)    BLHOVCE
LÖRINCZOVÁ Alžbeta (r.Fodorová/muž Benjamín/) (SPF)    GEMERSKÉ
MICHALOVCE
LORINCZOVÁ Anna (r.Koósová) (LSR) HODEJOV
LORINCZOVÁ Anna (r.Koósová) (SPF) HODEJOV
LÖRINCZOVÁ Juliana (r.Danková) (SPF) ŠIRKOVCE
LÖRINCZOVÁ Mária (r.Lukácsová) (SPF) ČÍŽ
LÓSKA František (mal.) (SPF)    IVANICE
LÓSKA Jozef ž.Mária Molnárová (zomr.27.3.1964) (SPF) ČÍŽ
Lósková Mária (mal dcéra Alexandra /SPF/) (SPF) VLKYŇA
LÓSKOVÁ Mária (r.Herényiová/muž Gustáv/) (SPF)     BARCA
LÓSKOVÁ Mária (r.Molnárová) (zomr.11.7.1955) (SPF) ČÍŽ
LOSONCZY Koloman (SPF)      HRACHOVO
LOSONEZY Koloman (SPF)      FIGA
Lóška Jozef (m Hajdúová Irena /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
LOVAS Aladár (SPF)     BLHOVCE
LOVAS Barnabáš (mal.1880) (SPF) BLHOVCE
LOVAS Eugen (SPF) BLHOVCE
LOVAS Ján (SPF) BLHOVCE
LOVAS Ján (ž.Františka r.Básthyová) (SPF)    BLHOVCE
LOVAS Ľudovít (mal.1880) (SPF) BLHOVCE
LOVASOVÁ Berta (mal.1880) (SPF)      BLHOVCE
LOVÁSZOVÁ Anna rod.Boršošová (3.3.1909) (NV)(SPF)     DRAŽICE
Lovcsányi Dezider (SPF)   VEĽKÝ BLH
Lovcsányi Soma (SPF)    VEĽKÝ BLH
Lovcsányiová Alžbeta (rod.Vermeczová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Lovcsányiová Jolana (rod.Györgyová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
LOVINA Mária (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
LOVY Henrik (SPF) MARTINOVÁ
LSR NEPORADZA
LUBECK Eugen (Ing.m.Elza r.Kuzmová,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
Luce Ján (ž.Ilona Dvoraková Drienčany č.55) (LSR)  LUKOVIŠTIA
Luce Júlia (rod.Baciková) (LSR)  LUKOVIŠTIA
LUCIAK Ondrej (mal.1950) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LUCIAKOVÁ Magdaléna (r.Kminiaková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
LUCKÁ Estera (Helena) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
ĽUDOVÍT Kiss (ml.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
LUKÁCS Alexander (SPF) RADNOVCE
LUKÁCS František (mal.) (SPF)   BARCA
LUKÁCS Jozef (mal.) (SPF) BARCA
LUKÁCS Jozef (SPF)     BARCA
Lukács Ladislav (SPF)    CHANAVA
LUKACS Ľudovít (SPF)    BÁTKA
LUKÁCS Ľudovít (SPF)    BLHOVCE
LUKÁCS Mikuláš (SPF)    BLHOVCE
LUKÁCS Pavel (st.) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
LUKÁCS Samuel (SPF)     BLHOVCE
LUKÁCS Štefan (1) (SPF) BARCA
LUKÁCS Štefan (ml.) (SPF) BARCA
LUKÁCS Štefan (ml.ž.Margita r.Kövérová) (SPF) BARCA
LUKÁCS Štefan (SPF)     BARCA
LUKÁCS Štefan (ž.Mária r.Sándorová) (SPF)    BARCA
LUKÁCS Vojtech (mal.) (SPF)    HUBOVO
LUKÁCS Vojtech (SPF)    BARCA
LUKÁCSOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF)      RADNOVCE
LUKÁCSOVÁ Alžbeta (rod. Szepesiová) (SPF) VČELINCE
LUKÁCSOVÁ Helena (mal.1944/dcéra Ladislava/) (SPF) BLHOVCE
LUKÁCSOVÁ Helena (r. Bódiová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
LUKÁCSOVÁ Juliana (mal.) (SPF) BARCA
LUKÁCSOVÁ Margita (SPF)      HUBOVO
LUKÁCSOVÁ Mária (/Jozefova/ r. Fodor) (SPF) HUSINÁ
LUKÁCSOVÁ Mária (r.Kovácsová/muž Štefan/) (SPF) BLHOVCE
LUKÁCSOVÁ Mária (r.Sándorová) (SPF) BARCA
LUKÁCSOVÁ Mária (rod. Bodon, vd., m. Ladislav) (SPF)       RADNOVCE
LUKÁCSOVÁ Mária (SPF) IVANICE
LUKÁCSOVÁ Rozália (r.Csabayová) (SPF)        HUBOVO
Lukácsová Rozália (rod.Csabajová) (SPF) CHANAVA
LUKÁCSOVÁ Zuzana (r.Bodnárová/muž Pavel st./) (SPF)        VIESKA NAD BLHOM
LUKÁCSOVÁ Zuzana (zom.9.2.1933) (SPF)        VIESKA NAD BLHOM
LUKÁČ Albert (m.Terézia r.Pekarčíková) (SPF) NEPORADZA
LUKÁČ Gejza (SPF) ŠTRKOVEC
Lukáč Ján (ded. 1906 Lukovištia č.56) (LSR)     LUKOVIŠTIA
Lukáč Ján (ded. 1906 Lukovištia č.56) (SPF)     LUKOVIŠTIA
Lukáč Ján (Julia Hruzová) (LSR) LUKOVIŠTIA
Lukáč Ján (Julia Hruzová) (SPF)    LUKOVIŠTIA
Lukáč Ján (LSR)    HOSTIŠOVCE
Lukáč Ján (Pástor) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Lukáč Ján (Pástor) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Lukáč Ján (rod.Pastor Lukovištia č.24) (SPF)    LUKOVIŠTIA
Lukáč Ján (SPF)    HOSTIŠOVCE
Lukáč Ján (ž.Gizela Matušová Drienčany č.45) (LSR)     LUKOVIŠTIA
Lukáč Ján (ž.Júlia Utisová, st., ded. 1948 Lukovištia č.53) (SPF) LUKOVIŠTIA
LUKÁČ Ladislav (SPF)     RIEČKA
LUKÁČ Ľudovít (m.Mária Lukáčová) (SPF)       NEPORADZA
LUKÁČ Ľudovít (SPF)      NEPORADZA
Lukáč Ondrej (Jurajov) (LSR)      LUKOVIŠTIA
Lukáč Ondrej (Jurajov) (SPF)      LUKOVIŠTIA
Lukáč Ondrej (LSR) LUKOVIŠTIA
Lukáč Ondrej (SPF) LUKOVIŠTIA
Lukáč Ondrej (ž.Ludmila Matúšová, Jurajov, ded. 1922 Drienčany č.45) (LSR)
    LUKOVIŠTIA
LUKÁČ Vojtech (maloletý) (LSR) NEPORADZA
LUKÁČ Vojtech (maloletý) (SPF) NEPORADZA
LUKÁČ Vojtech (SPF)      RIEČKA
LUKÁČ Zoltán (maloletý) (SPF) ŠTRKOVEC
LUKÁČOVÁ Barbora (SPF) NEPORADZA
LUKÁČOVÁ Františka (r.Vargová) (SPF) OŽĎANY
LUKÁČOVÁ Helena (r.Darabošová) (SPF) HAJNÁČKA
LUKÁČOVÁ Júlia (r.Hubayová) (SPF)      HUBOVO
Lukáčová Júlia (rod.Hrúzová, m.Ján Lukovištia č.53) (LSR)     LUKOVIŠTIA
Lukáčová Júlia (rod.Hrúzová, m.Ján Lukovištia č.53) (SPF)     LUKOVIŠTIA
LUKÁČOVÁ Juliana (r.Kamasová,Jurajova) (LSR)        HNÚŠŤA
LUKÁČOVÁ Juliana (r.Kamasová,Jurajova) (SPF)HNÚŠŤA
LUKÁČOVÁ Klára (r.Szemešová,m.Juraj) (SPF) NEPORADZA
LUKÁČOVÁ Margita (LSR)NEPORADZA
LUKÁČOVÁ Margita (SPF) NEPORADZA
LUKÁČOVÁ Margita (vd.r.Póšová,Simon) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
LUKÁČOVÁ Oľga (SPF) ŠTRKOVEC
Lukáčová Pavlína (rod.Bottová, m.Ján Lukovištia č.24) (LSR)    LUKOVIŠTIA
Lukáčová Pavlína (rod.Bottová, m.Ján Lukovištia č.24) (SPF)    LUKOVIŠTIA
Lukáčová Pavlína (rod.Hrúzová Lukovištia č.5) (SPF)     LUKOVIŠTIA
LUKÁČOVÁ Rozália (ml.,r.Čabajová) (SPF)      NEPORADZA
LUKÁČOVÁ Rozália (r.Csabajová) (SPF) RIEČKA
LUKÁČOVÁ Rozália (r.Čabajová,m.Ladislav) (LSR)       NEPORADZA
LUKÁČOVÁ Rozália (r.Čabajová,m.Ladislav) (SPF)       NEPORADZA
LUKÁČOVÁ Terézia (ml.,r.Čabajová) (SPF)      NEPORADZA
LUKÁČOVÁ Terézia (r.Pekarčíková,m.Albert) (SPF)      NEPORADZA
LUKÁČOVÁ Zuzana (m.Ladislav) (SPF) NEPORADZA
LUPTÁK Ján (mal.) (SPF) GEMERČEK
ĽUPTÁK Ján (mal.vajda) (SPF)     ZACHAROVCE
LUPTÁK Jozef (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
LUPTÁK Matúš (Molnárka 293,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
Ľupták Matúš (st., ž.Katarína Janštová Lukovištia č.109) (SPF) LUKOVIŠTIA
Ľupták Matúš (ž.Helena Hašová) (SPF)    LUKOVIŠTIA
LUPTÁK Peter (SPF)GEMERČEK
Ľupták Peter (SPF) BUDIKOVANY
LUPTÁK Štefan (Sibukor) (SPF) OŽĎANY
LUPTÁKOVÁ Anna (r.Golianová) (SPF) ZACHAROVCE
LUPTÁKOVÁ Emília (r.Gondová) (SPF) GEMERČEK
Ľuptáková Helena (SPF)    LUKOVIŠTIA
Ľuptáková Irena (rod.Sujová) (SPF) BUDIKOVANY
Ľuptáková Katarína (SPF) LUKOVIŠTIA
ĽUPTÁKOVÁ Margita (Vajda r.Ostrihoňová) (SPF)       ZACHAROVCE
Ľuptáková Pavlína (SPF)   LUKOVIŠTIA
LUSPAJ Ján (ž.Gizela r.Nováková) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
LUSPAJ Jozef (ž.Júlia r.Školníková) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
LUSPAJ Pavel (mal.) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
LUSPAJ Pavel (ž.Mária r.Podhorčíková) (SPF)    RIMAVSKÉ BREZOVO
LUSPAJ Štefan (ž.Mária r.Sýkorová) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
LUSPAJOVÁ Mária (r.Marcišiaková,vd.,m.Anton) (SPF) HNÚŠŤA
Lušteková Anna (rod.Pausova) (LSR)     LUKOVIŠTIA
Lušteková Anna (rod.Pausova) (SPF)     LUKOVIŠTIA
MACEK Ján (Dorisko,č.321,Ožďany) (SPF)       OŽĎANY
MACIAK Ján (č.35) (SPF) HNÚŠŤA
MACIAK Ján (m.Zuzana r.Striežovská,zomrel) (SPF)      HNÚŠŤA
MACIAK Ján (SPF) HNÚŠŤA
Macko Ján (Bartók) (LSR) HOSTIŠOVCE
Macko Ján (Bartók) (SPF) HOSTIŠOVCE
Macko Ján (Hangyás) (SPF) HOSTIŠOVCE
Macko Ján (LSR)    HOSTIŠOVCE
Macko Ján (SPF)    HOSTIŠOVCE
MACKO Michal (SPF)      RIMAVSKÉ ZALUŽANY
MACKO Michal (vlast.zomrel) (SPF)     RIMAVSKÁ BAŇA
Macko Samuel (Bartók) (SPF)     HOSTIŠOVCE
Macko Samuel (LSR) HOSTIŠOVCE
Macko Samuel (SPF) HOSTIŠOVCE
MACKO Viliam (SPF)      RIMAVSKÉ ZALUŽANY
MACKOVÁ Alžbeta (r.Chovanová, vlast.zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
MACKOVÁ Anna (r.Lichancová/muž Juraj/) (SPF)        KLENOVEC
Macková Anna (rod.Giertliová) (SPF)    HOSTIŠOVCE
MACKOVÁ Barbora (r.Czáková,nar.28.6.1912,Okružná 2,Revúca) (SPF)     KRÁĽ
Macková Gizela (Bartók) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Macková Gizela (Bartók) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Macková Irena (rod.Czakóová) (SPF)    CHANAVA
Macková Irena (rod.Orosová) (SPF) HOSTIŠOVCE
MACKOVÁ Irena (SPF)     KRÁĽ
Macková Judita (rod.Baníková) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Macková Judita (rod.Baníková) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Macková Judita (Židó) (LSR)    HOSTIŠOVCE
Macková Judita (Židó) (SPF) HOSTIŠOVCE
Macková Juliana (rod.Vlachová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Macková Juliana (rod.Vlachová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
MACKOVÁ Ľudmila (27.1.1954), T. Vansovej 1546 Zvolen (SPF)  RIMAVSKÉ
ZALUŽANY
Macková Mária (Gercso) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Macková Rozália (rod.Kováčová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Macková Rozália (rod.Kováčová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Macková Zuzana (Bartók) (LSR) HOSTIŠOVCE
Macková Zuzana (Bartók) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Macková Zuzana (rod.Fabiánová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Macková Zuzana (rod.Fabiánová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
MACOVE Helena (zom.11.1.1920) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
MACOVE Ján (ž.Júlia r.Gajdáčová) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
MACOVE Ján (ž.Sabína nar.8.2.1903 zom.8.12.1965) (SPF)  LEHOTA NAD
RIMAVICOU
MACOVE Mária (r.Németová/muž Ondrej/) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
MACOVE Mária (SPF)     LEHOTA NAD RIMAVICOU
MACOVE Ondrej (nar.1.1.1885,zom.10.4.1972) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
MACOVE Pavel (zadný) (SPF)    LEHOTA NAD RIMAVICOU
MACOVE Pavel (ž.Margita r.Bejticová) (SPF)   LEHOTA NAD RIMAVICOU
MACOVE Pavlína (r.Soliaková) (SPF)    LEHOTA NAD RIMAVICOU
MACS Aladár (SPF) BÁTKA
MÁCS Ján (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
MÁCS Ladislav (/ž.Tereza r.Léhiová/) (SPF)   DRŇA
MÁCS Mikuláš (ž.Juliana r.Ocskaiová,nar.1882) (SPF) ŽÍP
MÁCS Pavel (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
MÁCS Štefan (/ž.Zuzana r.Vinczeová/) (SPF)   DRŇA
MÁCS Štefan (SPF) JANICE
MÁCSOVÁ Juliana (Kisfejesová), (SPF) BÁTKA
MÁCSOVÁ Juliana (r.Ocskayová/muž Mikuláš/,nar.1884) (SPF) ŽÍP
Mácsová Juliana (rod.Kováčová) (LSR)   VEĽKÝ BLH
Mácsová Juliana (rod.Kováčová) (SPF)   DRAŽICE
MÁCSOVÁ Julianna (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
MÁCSOVÁ Mária (r.Babíková) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
MÁCSOVÁ Piroška (Jánova r.Bódiová) (SPF)    TOMÁŠOVCE
MÁCSOVÁ Priška (r.Mikeová/muž Gejza/) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
MÁCSOVÁ Valéria (r.Bánová) (SPF)     TOMÁŠOVCE
MÁCSOVÁ Zuzana (rod.Vinczeová) (SPF) DRŇA
MACURÍK Andrej (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Macúrik Ján (LSR) KROKAVA
MACURÍK Ján (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
Macúrik Ján (SPF) KROKAVA
Macúrik Juraj (LSR) KROKAVA
Macúrik Juraj (SPF) KROKAVA
Macúrik Michal (LSR)    KROKAVA
Macúrik Michal (SPF)    KROKAVA
Macúrik Ondrej (LSR)    KROKAVA
Macúrik Ondrej (SPF)    KROKAVA
Macúrik Pavol (LSR) KROKAVA
Macúrik Pavol (SPF) KROKAVA
Macúriková Emília (SPF) KROKAVA
Macúriková Judita (LSR)   KROKAVA
Macúriková Judita (rod.Zajacová) (LSR) KROKAVA
Macúriková Judita (rod.Zajacová) (SPF) KROKAVA
Macúriková Judita (SPF)   KROKAVA
Macúriková Mária (LSR)   KROKAVA
MACÚRIKOVÁ Mária (r.Nagyová zom.28.04.1986) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
MACURIKOVÁ Mária (r.Petróková) (SPF) HNÚŠŤA
Macúriková Mária (rod.Gallová) (LSR)  KROKAVA
Macúriková Mária (rod.Gallová) (SPF)  KROKAVA
Macúriková Mária (rod.Petroková) (SPF) HNÚŠŤA
Macúriková Mária (SPF)   KROKAVA
Macúriková Zuzana (rod.Antalová) (SPF) KROKAVA
Macúriková Zuzana (rod.Ďurianová) (LSR) KROKAVA
Macúriková Zuzana (rod.Ďurianová) (SPF) KROKAVA
Macuriková Zuzana (rod.Šandorová Ratkovská Zdychava) (LSR) ROVNÉ
Macuriková Zuzana (rod.Šandorová Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
Macuriková Zuzana (rod.Šándorová Ratkovská Zdychava) (SPF) ROVNÉ
MÁČOVÁ Margita (r.Szabóová) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
MAĎAR Ladislav (č.82) (SPF)    HNÚŠŤA
MAĎAR Ladislav (m.Júlia r.Kocková,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
Madar Martin (LSR) LUKOVIŠTIA
MADARASSY Július (SPF) BLHOVCE
MADARASSY Koloman (Dr.) (SPF)      HAJNÁČKA
MADARASSY Koloman (SPF)      HAJNÁČKA
MADARASSYOVÁ Rozália (r.Szontoghová) (SPF)      HAJNÁČKA
Madarász B Ján (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
MADARÁSZ Emil (SPF) BARCA
MADARÁSZ Gejza (ž.Júlia r.Revajová) (SPF)   ABOVCE
MADARÁSZ Gejza (ž.Priška r.Molnárová alsó) (SPF)   ABOVCE
MADARÁSZ Ján (P.ž.Mária r.Tóthová) (SPF)   ABOVCE
MADARÁSZ Ján (SPF)     HUBOVO
MADARÁSZ Jozef (m.Margita r.Gyuriová) (SPF) ŠIRKOVCE
Madarász Jozef (SPF)CHANAVA
MADARÁSZ Július (SPF) BELÍN
Madarász Ladislav (SPF)   CHANAVA
Madarász Ľudovít (SPF)   CHANAVA
Madarász Michal (SPF)    CHANAVA
MADARÁSZ Ondrej (LSR) NEPORADZA
Madarász Ondrej (SPF)    CHANAVA
Madarász Peter (SPF) CHANAVA
Madarász Štefan (SPF)    CHANAVA
MADARÁSZ Štefan (ž.Estera r.Csizyová alsó) (SPF)  ABOVCE
Madarászová Alžbeta (r Csiziová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Madarászová Alžbeta (SPF) CHANAVA
MADARÁSZOVÁ Anna (r.Behynová) (SPF)      ŠIRKOVCE
MADARÁSZOVÁ Estera (r.Nagyová) (SPF)     HUBOVO
Madarászová Estera (rod.Csíziová) (SPF) CHANAVA
MADARÁSZOVÁ Irma (maloletá) (SPF) NEPORADZA
Madarászová Jolana (rod.Molnárová, B) (SPF)  CHANAVA
MADARÁSZOVÁ Júlia (r.Revajová/muž Gejza/) (SPF) ABOVCE
MADARÁSZOVÁ Mária (r.Tóthová/muž Ján P./) (SPF) ABOVCE
MADARÁSZOVÁ Mária (vdova r.Kovácsová) (SPF)    NEPORADZA
MADARÁŠOVÁ Mária (vd.,r.Kováčová) (SPF) KRÁĽ
MADARÁZSY Maximilián (SPF) HUSINÁ
MAĎAROVÁ Zuzana (r.Benčíková,zomrela 5.8.1965) (SPF)  HNÚŠŤA
Maďarská Republika (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Mag Alexander (Deme) (LSR)     PETROVCE
Mag Alexander (LSR)     PETROVCE
Mag Alexander (Tamáš) (LSR)    PETROVCE
Mag Alexander (Tamáš) (SPF)    PETROVCE
MAG Alexander (vero) (SPF)     STUDENÁ
MAG Andrej (r.č.370718/7330 Kolíňany 366) (SPF)  STUDENÁ
MAG Andrej (r.č.370718/7330,Kolíňany 366) (SPF)  TACHTY
MAG Anton (guber) (SPF) STUDENÁ
MAG Anton (guber,m.Rozália r.Vinczeová) (SPF) STUDENÁ
Mag Bartolomej (Albert) (LSR)   PETROVCE
MAG Ernest (matyo) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAG Gabriel (SPF) STUDENÁ
Mag Gejza (Deme) (LSR) PETROVCE
MAG Gejza (Lacirozsi) (SPF)    STUDENÁ
Mag Gejza (LSR)   PETROVCE
MAG Gejza (m.Alžbeta r.Koleszárová) (SPF)   ŠIRKOVCE
MAG Gejza (SPF) STUDENÁ
Mag Gejza (Tamáš) (LSR) PETROVCE
MAG Ignác (gruber) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAG Ignác (ml.,gruber) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MAG Ján (1) (SPF) STUDENÁ
MAG Ján (Lacirozsi) (SPF) STUDENÁ
MAG Ján (ludvig) (SPF)   STUDENÁ
MAG Ján (maloletý) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAG Ján (SPF)    HAJNÁČKA
Mag Ján (Šimon Vero) (LSR)     PETROVCE
Mag Ján (Šimon Vero) (SPF)PETROVCE
MAG Jozef (2) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAG Jozef (SPF)   HAJNÁČKA
MAG Július (vero) (SPF)   STUDENÁ
MAG Juraj (1) (SPF) STUDENÁ
MAG Juraj (SPF)   NOVÁ BAŠTA
Mag Koloman (LSR) PETROVCE
MAG Ladislav (gruber) (SPF)    STUDENÁ
MAG Ladislav (ml.) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAG Ľudovít (ml.) (SPF) STUDENÁ
MAG Matej (SPF) STUDENÁ
MAG Mikuláš (nar.11.11.1938,zomr.10.1.1993) (SPF) STUDENÁ
MAG Pavel (1) (SPF) TACHTY
MAG Pavel (2) (SPF) STUDENÁ
MAG Pavel (SPF) STUDENÁ
MAG Pavel (vero) (SPF)   STUDENÁ
MAG Pavol (SPF) HAJNÁČKA
MAG Peter (guber,maloletý) (SPF) STUDENÁ
Mag Peter (Tamáš) (LSR) PETROVCE
Mag Peter (Tamáš) (SPF)  PETROVCE
MAG Štefan (1) (SPF)    TACHTY
MAG Štefan (3) (SPF)    STUDENÁ
Mag Štefan (Albert) (LSR) PETROVCE
Mag Štefan (Deme) (LSR) PETROVCE
Mag Štefan (Deme) (SPF) PETROVCE
MAG Štefan (gruber) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAG Štefan (guber,m.Barbora r.Bozóová) (SPF) STUDENÁ
MAG Štefan (m.Júlia r.Kološová) (SPF) GORTVA
MAG Štefan (ml.,matyo) (SPF)   STUDENÁ
MAG Štefan (ml.matyo) (SPF)    TACHTY
MAG Štefan (SPF) HAJNÁČKA
Mag Štefan (Tamáš) (LSR) PETROVCE
Mag Štefan (Tamáš) (SPF) PETROVCE
MAG Štefan (vero) (SPF) STUDENÁ
MAG Valent (vero) (SPF) STUDENÁ
MAG Viktor (SPF) TACHTY
MAG Vincent (r.č.280409/7250 Studená 95) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGALBERT Bartolomej (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGALBERT Gejza (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGALBERT Ján (1) (SPF)      NOVÁ BAŠTA
MAGALBERT Ján (SPF) STUDENÁ
MAGALBERT Peter (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGALBERT Štefan (2) (SPF)    STUDENÁ
MAGALBERT Štefan (ml. 1) (SPF) STUDENÁ
MAGALBERT Štefan (ml.) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGALBERT Štefan (ml.,ž.Alžbeta r.Virágová) (SPF) STUDENÁ
MAGALBERT Štefan (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGALBERT Valent (SPF) STUDENÁ
MAGALBERT Valentín (man.Mária r.Deáková) (SPF) STUDENÁ
MAGALBERT Viktor (nar.18.10.1899,zomr.9.12.1984) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGALBERT Viktor (SPF) TACHTY
MAGALBERT Viliam (1) (SPF)    TACHTY
MAGALBERT Viliam (SPF)      STUDENÁ
MAGALBERTOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF) TACHTY
MAGALBERTOVÁ Alžbeta (maloletá) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
MAGALBERTOVÁ Gizela (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGALBERTOVÁ Juliana (mal.) (SPF) TACHTY
MAGALBERTOVÁ Juliana (maloletá) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
MAGALBERTOVÁ Juliana (r.Magová,m.Viktor) (SPF) STUDENÁ
Magasitzová Júlia (rod.Ibošová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
MAGDEME Anna (r.Bodnárová) (SPF)    STUDENÁ
MAGDEME Gabriel (maloletý) (SPF)    STUDENÁ
MAGDEME Gabriel (SPF) STUDENÁ
MAGDEME Gejza (1) (SPF) TACHTY
MAGDEME Gejza (SPF) STUDENÁ
MAGDEME Jozef (dom dôchdcov,Nová Bašta) (SPF)   STUDENÁ
MAGDEME Jozef (SPF)     STUDENÁ
MAGDEME Július (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGDEME Ladislav (1) (SPF)     STUDENÁ
MAGDEME Ladislav (2) (SPF)     TACHTY
MAGDEME Ladislav (3) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
MAGDEME Ladislav (SPF) STUDENÁ
MAGDEME Michal (1) (SPF)      STUDENÁ
MAGDEME Michal (2) (SPF)      STUDENÁ
MAGDEME Michal (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGDEME Mikuláš (1) (SPF)     STUDENÁ
MAGDEME Mikuláš (2) (SPF)     TACHTY
MAGDEME Mikuláš (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGDEME Štefan (1) (SPF)      NOVÁ BAŠTA
MAGDEME Štefan (2) (SPF)      NOVÁ BAŠTA
MAGDEME Štefan (3) (SPF)      STUDENÁ
MAGDEME Štefan (SPF) STUDENÁ
MAGDEMEOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF)     TACHTY
MAGDEMEOVÁ Anna (r.Bodnárová) (SPF)     STUDENÁ
MAGDEMEOVÁ Anna (SPF)       STUDENÁ
MAGDEMEOVÁ Barbora (r.Magtamášová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGDEMEOVÁ Etela (mal.) (SPF)      TACHTY
MAGDEMEOVÁ Etela (SPF)       STUDENÁ
MAGDEMEOVÁ Etelka (kováč,r.Vargová,m.Jozef) (SPF)   STUDENÁ
MAGDEMEOVÁ Mária (mal.) (SPF)      TACHTY
MAGDEMEOVÁ Mária (maloletá) (SPF) STUDENÁ
MAGDEMEOVÁ Mária (r.Magová,m.Alexander) (SPF) STUDENÁ
MAGDEMEOVÁ Mária (r.Magtamášová) (SPF) TACHTY
MAGDEMEOVÁ Mária (SPF)       TACHTY
MAGDEMEOVÁ Rozália (SPF)      NOVÁ BAŠTA
MAGDEMEOVÁ Sabína (mal.) (SPF)     TACHTY
MAGDEMEOVÁ Sabína (maloletá) (SPF) STUDENÁ
MAGDOMEOVÁ Alžbeta (r.Karisová) (SPF)    HAJNÁČKA
MAGFÜTÖ Alexander (SPF)      NOVÁ BAŠTA
MAGFÜTO Štefan (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGFUTOVÁ Mária (r.Magalbertová m.Alexander) (SPF)   TACHTY
MAGFÜTOVÁ Mária (r.Magalbertová,m.Alexander) (SPF)   STUDENÁ
Magic Ondrej (LSR) VEĽKÝ BLH
Magicová Judita (rod.Sarkazyová) (LSR) VEĽKÝ BLH
MAGICZOVÁ Hermína (rod. Helembaiová) (SPF) VČELINCE
MAGLALBERT Ján (1) (SPF)      STUDENÁ
MAGOVÁ Alžbeta (1) (SPF)      TACHTY
MAGOVÁ Alžbeta (2) (SPF)      STUDENÁ
MAGOVÁ Alžbeta (r.č.095310/716 Studená 12) (SPF) STUDENÁ
MAGOVÁ Alžbeta (r.Koleszárová) (SPF) ŠIRKOVCE
MAGOVÁ Alžbeta (vd.,r.Šimonová,m.František) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGOVÁ Anna (r.Véghová,m,Jozef) (SPF)    VEČELKOV
Magová Anna (rod.Bodnárová, Deme) (LSR)   PETROVCE
Magová Anna (rod.Bodnárová, Deme) (SPF)   PETROVCE
MAGOVÁ Apolónia (r.VArgová m.Peter) (SPF) TACHTY
MAGOVÁ Apolónia (r.Vargová,m.Peter) (SPF) STUDENÁ
MAGOVÁ Apolónia (vd.,r.Vargová) (SPF) STUDENÁ
MAGOVÁ Barbora (2) (SPF)    STUDENÁ
MAGOVÁ Barbora (mal.) (SPF)  TACHTY
MAGOVÁ Barbora (maloletá 1) (SPF)   STUDENÁ
MAGOVÁ Barbora (maloletá) (SPF)    STUDENÁ
MAGOVÁ Barbora (nar.8.3.1912) (SPF) STUDENÁ
MAGOVÁ Barbora (r.Magová,m.Štefan) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGOVÁ Barbora (r.Vargová m.Peter) (SPF)   TACHTY
MAGOVÁ Barbora (r.Vargová,m.Ján) (SPF)    STUDENÁ
MAGOVÁ Barbora (r.Vargová,m.Peter) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
MAGOVÁ Barbora (vero) (SPF)  STUDENÁ
MAGOVÁ Etela (deme,m.Jozef,r.Vargová Kováčová) (SPF)   TACHTY
MAGOVÁ Etela (kováč,r.Vargová,m.Jozef) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGOVÁ Etela (maloletá) (SPF) STUDENÁ
MAGOVÁ Etela (SPF)    TACHTY
MAGOVÁ Gizela (r.Pálová,m.Gejza) (SPF)    STUDENÁ
MAGOVÁ Irena (vero) (SPF)   STUDENÁ
MAGOVÁ Juliana (Laci) (SPF)  STUDENÁ
MAGOVÁ Juliana (vero,r.Magová m.Ján) (SPF) TACHTY
MAGOVÁ Juliana (vero,r.Magová,m.Ján) (SPF) STUDENÁ
MAGOVÁ Julianna (vero) (SPF) STUDENÁ
MAGOVÁ Mária (1) (SPF) STUDENÁ
MAGOVÁ Mária (2) (SPF) STUDENÁ
MAGOVÁ Mária (4) (SPF) STUDENÁ
MAGOVÁ Mária (Deme mal.) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MAGOVÁ Mária (mal.) (SPF)   TACHTY
MAGOVÁ Mária (mal.1) (SPF)   TACHTY
MAGOVÁ Mária (maloletá 1) (SPF)    STUDENÁ
MAGOVÁ Mária (maloletá) (SPF) STUDENÁ
MÁGOVÁ Mária (maloletá) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGOVÁ Mária (matyo,r.Vargová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGOVÁ Mária (r.Bodnárová) (SPF)   TACHTY
MAGOVÁ Mária (r.Deáková,m.Valentín) (SPF) STUDENÁ
MAGOVÁ Mária (r.Magdemeová m.Peter) (SPF) TACHTY
MAGOVÁ Mária (r.Magdemeová,m.Peter) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGOVÁ Mária (r.Magová,r.č.035819/7160 Studená 123) (SPF) NOVÁ BAŠTA
Magová Mária (rod.Magdemeová, Tamáš) (LSR) PETROVCE
Magová Mária (rod.Magdemeová, Tamáš) (SPF) PETROVCE
MAGOVÁ Mária (zeller,r.Magová,m.Ján) (SPF) STUDENÁ
MAGOVÁ Rozália (1) (SPF)    TACHTY
MAGOVÁ Rozália (2) (SPF)    TACHTY
MAGOVÁ Rozália (mal.) (SPF)  TACHTY
MAGOVÁ Rozália (maloletá) (SPF)STUDENÁ
MÁGOVÁ Rozália (maloletá) (SPF)NOVÁ BAŠTA
MAGOVÁ Rozália (r.Vinczeová) (SPF)  NOVÁ BAŠTA
MÁGOVÁ Rozália (r.Vinczeová) (SPF)  STUDENÁ
MAGOVÁ Sabina (SPF)   STUDENÁ
MAGOVÁ Sabína (SPF)   TACHTY
MAGPÁL Alexander (SPF) STUDENÁ
MAGPÁL Gejza (man.Juliana r.Vargová,kováč) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGPÁL Gejza (SPF)    TACHTY
MAGPÁL Ján (ml.) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGPÁL Ján (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGPÁL Ján (st.) (SPF)  NOVÁ BAŠTA
MAGPÁL Jozef (1) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGPÁL Jozef (SPF)    STUDENÁ
MAGPÁL Štefan (ml.) (SPF)   STUDENÁ
MAGPÁL Štefan (SPF)   NOVÁ BAŠTA
MAGPÁL Viliam (1) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGPÁL Vojtech (nar.4.10.1948,Maďarsko) (SPF)   TACHTY
MAGPÁLOVÁ Alžbeta (r.Magová,m.Juraj) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGPÁLOVÁ Amália (r.Magová,m.Viliam) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MAGPÁLOVÁ Juliana (r.Vargová) (SPF) STUDENÁ
MAGTAMÁŠ Alexander (2) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGTAMÁŠ Alexander (SPF)    STUDENÁ
MAGTAMÁŠ Ernest (SPF) STUDENÁ
MAGTAMÁŠ Eugen (SPF) STUDENÁ
MAGTAMÁŠ Gejza (1) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MAGTAMÁŠ Gejza (ml.) (SPF)   STUDENÁ
MAGTAMÁŠ Gejza (SPF) STUDENÁ
MAGTAMÁŠ Juraj (1) (SPF)    STUDENÁ
MAGTAMÁŠ Juraj (2) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MAGTAMÁŠ Juraj (3) (SPF)    STUDENÁ
MAGTAMÁŠ Juraj (4) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MAGTAMÁŠ Juraj (ml. 1) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGTAMÁŠ Juraj (ml.) (SPF)   STUDENÁ
MAGTAMÁŠ Juraj (SPF) STUDENÁ
MAGTAMÁŠ Peter (1) (SPF)    STUDENÁ
MAGTAMÁŠ Peter (2) (SPF)    STUDENÁ
MAGTAMÁŠ Peter (3) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MAGTAMÁŠ Peter (ml.) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
MAGTAMÁŠ Vojtech (1) (SPF)   STUDENÁ
MAGTAMÁŠOVÁ Etela (r.Jakabová) (SPF)     STUDENÁ
MAGTAMÁŠOVÁ Júlia (r.Vargová,č.18 Studená) (SPF) TACHTY
MAGTAMÁŠOVÁ Mária (r.Magdemeová,m.Peter) (SPF) STUDENÁ
MAGTAMÁŠOVÁ Terézia (nar.2.9.1927 Studená 20) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
MAGTOMÁŠOVÁ Mária (r.Magdemeová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MAGYAR Jozef (SPF)    JESENSKÉ
MAGYAR Valent (SPF)   JESTICE
MAGYAROVÁ Rozália (r.Bálintová/Jozefova/) (SPF)  JESTICE
MACHALA Juraj (ž.Mária r.Marčoková) (SPF) BLHOVCE
MACHAN Tomáš (/11.10.1919/,J.Haška 39, Ban. Bystrica) (SPF)  RATKOVSKÁ
SUCHÁ
MACHANOVÁ Helena (/6.2.1926/,Ratkovská Suchá 37, 982 67) (SPF) RATKOVSKÁ
SUCHÁ
MACHANOVÁ Juliana (rod.Cochová /Tomášová/) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
MAJÁN Ján (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MAJÁNOVÁ Alžbeta (r. Jánová) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Majanová Zuzana (rod.Benková) (SPF)    HOSTIŠOVCE
MAJERSKÝ Ján (SPF)     KLENOVEC
Majeská Margita (rod.Sramková Drienčany č.49) (LSR) LUKOVIŠTIA
MAJNOVICSOVÁ Gizela (r.Herényiová/muž Ľudovít/) (SPF) VALICE
Majomová Marcela (r Csutorová Mátéová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
MAJOR Andrej (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
MAJOR Filip (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Major Ján (SPF)   VEĽKÝ BLH
MAJOR Jonáš (SPF) UZOVSKÁ PANICA
MAJOR Jozef (SPF) UZOVSKÁ PANICA
MAJOR Štefan (SPF) UZOVSKÁ PANICA
MAJOROS Andrej (SPF)    ČÍŽ
MAJOROS Barnabáš (SPF) ČÍŽ
MAJOROS Jozef (SPF)     ČÍŽ
MAJOROS Laura (r. Galamb) (SPF)HUSINÁ
Majoros Ľudovít (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
MAJOROS Rudolf (SPF)    HAJNÁČKA
MAJOROS Štefan (SPF)    ČÍŽ
MAJOROS Štefan (st.) (SPF)    ČÍŽ
Majorosová Alžbeta (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
MAJOROSOVÁ Alžbeta (mal.) (SPF)      ČÍŽ
Majorosová Alžbeta (r Cziziová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
MAJOROSOVÁ Alžbeta (r.Majoros/Štefan/) (SPF)    ČÍŽ
Majorosová Marcela (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Majorosová Marcela (r Csutorová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Majorosová Mária (/SPF/) (SPF)  VLKYŇA
MAJOROSOVÁ Mária (mal.) (SPF) ČÍŽ
MAJOROSOVÁ Mária (SPF)      ČÍŽ
MAJOROŠ Barnabáš (SPF) HAJNÁČKA
Majoroš Ján (SPF) VEĽKÝ BLH
Majoroš Jozef (SPF) CHANAVA
Majoroš Juraj (SPF) VEĽKÝ BLH
Majoroš Ladislav (F) (SPF) CHANAVA
Majoroš Ladislav (SPF)   CHANAVA
Majoroš Ľudovít (/SPF/) (SPF)   VLKYŇA
Majoroš Ondrej (SPF)    CHANAVA
Majoroš Pavel (SPF) CHANAVA
Majoroš Štefan (SPF) VEĽKÝ BLH
MAJOROŠ-FÜRJEŠOVÁ Lenka (r.Dudášová nar.5.4.1925) (SPF)    RIMAVSKÁ
SOBOTA
MAJOROŠOVÁ Alžbeta (r.Mateová,muž Štefan) (SPF) ŠTRKOVEC
Majorošová Alžbeta (rod.Tóthová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Majorošová Alžbeta (rod.Vargová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Majorošová Alžbeta (rod.Véghová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Majorošová Alžbeta (Végh) (SPF) VEĽKÝ BLH
Majorošová Barbora (rod.Benčová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Majorošová Barbora (rod.Csapová, Jóska) (SPF) VEĽKÝ BLH
Majorošová Barbora (rod.Csúrová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Majorošová Barbora (rod.Szekerešová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Majorošová Júlia (SPF)   VEĽKÝ BLH
Majorošová Marcela (r Csutorová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Majorošová Margita (SPF) VEĽKÝ BLH
Majorošová Terézia (rod.Czókolyová) (SPF)    CHANAVA
Majorošová Terézia (rod.Czókolyová, F) (SPF)  CHANAVA
MAJOROŠOVÁ Zuzana (r.Ligárt/Jozef/) (SPF) ČÍŽ
Majorošová Zuzana (rod.Túkóová) (SPF) CHANAVA
MAJOROVÁ Alžbeta (r.FODOROVÁ vd.m.JÁN beno) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
MAJOROVÁ Irma (r.Kalocsayová/muž Ľudovít/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Majorová Marcela (r Csutorová Máté vd /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
MAJOROVÁ Zuzana (r. Demeterová) (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
MAKKÁROVÁ Mária (SPF)       HUBOVO
Mako Juraj (LSR)   LUKOVIŠTIA
MAKÓOVÁ Gizela (rod.Anderkóová /28.2.1911/) (SPF) DRŇA
MAKÓOVÁ Zuzana (r.Anderková) (SPF) DRŇA
MAKOVICKÁ Zuzana (r.Ridzoňová,24.10.1924), Rimavské Zálužany č.d. 2 (SPF)
   RIMAVSKÉ ZALUŽANY
MAKOVICKÝ Juraj (12.1.1916), Rimavské Zálužany č.d. 2 (SPF)  RIMAVSKÉ
ZALUŽANY
MAKOVÍNI Pavel (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
MAKŠI Štefan (m.Amália r.Bukovinská) (SPF)   JESENSKÉ
MAKŠI Štefan (starší) (SPF) JESENSKÉ
MAKŠIOVÁ Amália (r.Bukovinská) (SPF) JESENSKÉ
MALATINCOVÁ Pavlína (r.Trebulová,Jesenské 204) (SPF)   JESENSKÉ
MALATINEC Marek (,Jesenské 204) (SPF)      JESENSKÉ
MALCSEKOVÁ Anna (r.Krnácsová) (SPF)       GEMERČEK
MALČEK Juraj (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
MALČEK Martin (1) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
MALČEK Matúš (/ž.Mária r.Babičová/) (SPF)    DRŇA
MALČEK Matuš (ml.) (SPF)RIMAVSKÉ JANOVCE
MALČEK Matúš (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
MALČEK Matúš (st.) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
MALČEKOVÁ Anna (r.Krnáčová/Ján/) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
MALČEKOVÁ Helena (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
MALČEKOVÁ Katarína (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
MALČEKOVÁ Mária (mal.) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
MALČEKOVÁ Mária (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
MALČEKOVÁ Paulína (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
MÁLIK Ján (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
MÁLIK Ondrej (SPF)     LEHOTA NAD RIMAVICOU
MÁLIK Pavel (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
MÁLIKOVÁ Emília (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
MÁLIKOVÁ Mária (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
MÁLIŠ Miroslav (Zomrel v námietkovom konaní) (SPF) POTOK
MALKUSZOVÁ Juliana (r.Szlopovszká/Juraj/) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
MALKUSZOVÁ Juliana (r.Tobiková/Ondrej/) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
MANDULOVÁ Juliana (vd.,r.Lakatošová,m.bol.Ján) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
MANDZÁK Bartolomej (ž.Helena r.Tóthová) (SPF)     CHRÁMEC
MANDZÁKOVÁ Helena (r.Tóthová/muž Bartolomej/) (SPF)     CHRÁMEC
MANDZÁKOVÁ Helena (rod.Tóthová) (SPF)     DRŇA
MANICA Imrich (z Tisovca) (SPF) BARCA
MANUR Ján (SPF) HRACHOVO
MARCÍK Pavel (ž.Juliana r.Bybulya) (SPF)    OŽĎANY
MARCÍKOVÁ Juliana (r.Babulyová) (SPF) OŽĎANY
MARCINEK Ján (vlast.zomrel) (SPF)    RIMAVSKÁ BAŇA
MARCINEK Jozef (SPF)    OŽĎANY
MARCINEK Mikuláš (SPF) HODEJOV
MARCINEK Tomáš (2) (SPF)     OŽĎANY
MARCINEK Tomáš (SPF) OŽĎANY
MARCINEKOVÁ Mária (r.Malčeková) (SPF)     HODEJOV
Marczis Barnabáš (m Orbánová Terézia /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
MARČIAK Ján (SPF)      KRASKOVO
Marčin Gregor (SPF) HNÚŠŤA
Marčin Ján (Dilín) (SPF)  HNÚŠŤA
Marčin Ján (zomrel, 9.9.1941 TSK 1/255 Rimavská Sobota) (SPF)  HNÚŠŤA
Marčin Michal (SPF) HNÚŠŤA
Marčin Ondrej (SPF) HNÚŠŤA
Marčin Pavol (Dilín) (SPF) HNÚŠŤA
Marčíni Michal (SPF) HNÚŠŤA
Marčinová Mária (rod.Kováčová) (SPF)   HNÚŠŤA
Marčinová Mária (SPF)    HNÚŠŤA
Marčinová Zuzana (SPF)   HNÚŠŤA
MARČOVÁ Terézia (r.Boršošová) (SPF) ZACHAROVCE
MAREK Daniel (ž.Juliana r.Harajová) (SPF)   RIMAVSKÉ BREZOVO
MAREK Jozef (m.Elena r.Šatarová,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
MAREK Mikuláš (mal.) (SPF)    HUBOVO
MAREKOVÁ Elena (r.Šatarová,m.Jozef,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
MAREKOVÁ Zuzana (Grendel) (SPF)     POPROČ
Marešová Emília (SPF)    VEĽKÝ BLH
MARGOCSOVÁ Margita (r.Felediová) (SPF)     HAJNÁČKA
MARGOCZIOVÁ Mária (r.Kohuláková,nar.18.12.1904,Ardovo č.18) (SPF)
   NEPORADZA
MARGULIT Koloman (SPF)      HAJNÁČKA
MARGULIT Koloman z Budapesti (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
MARGULITOVÁ Cecília (SPF)     HAJNÁČKA
MARGULITOVÁ Cecília obyvateľka v Békésgyule (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
MARKOTÁN Ondrej (ž.Mária r.Kováčová) (SPF) OŽĎANY
MARKOTÁNOVÁ Mária (r.Kováčová) (SPF)      OŽĎANY
Marková Irena (rod.Pálová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Marková Katarína (SPF)   VEĽKÝ BLH
MARKUĽÁKOVÁ Žofia (SPF)      ŠTRKOVEC
MÁRKUS Zoltán (ž.Helena r.Berková) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
MÁRKUŠ Gabriel (SPF)    ŠPANIE POLE
MARKUŠ Vojtech (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
MARKUŠOVÁ Alžbeta (SPF)       UZOVSKÁ PANICA
MARKUŠOVÁ Margita (vd.,r.Višnyaiová) (SPF) HODEJOV
MARÓTHY Marót (Dr.,m.Judita r.Jónásová) (SPF)     ŠIRKOVCE
MARÓTHYOVÁ Mária (dcéra Kolomana) (SPF) ŠIRKOVCE
Martinčok Pavel (Ostrany č.30) (LSR)    LUKOVIŠTIA
Martinčok Pavel (Ostrany č.30) (SPF)    LUKOVIŠTIA
Martinčoková Júlia (rod.Pilisová Ostrany č.30) (LSR)  LUKOVIŠTIA
Martinčoková Júlia (rod.Pilisová Ostrany č.30) (SPF)  LUKOVIŠTIA
Martinik Gregor (SPF)    HNÚŠŤA
MARTINKOVIČOVÁ Helena (SPF)        OŽĎANY
MARTINOVÁ Pavlina (SPF) Drienčany HRUŠOVO
MARTINOVICS Ján (SPF) FIGA
MARTINOVICS Jozef (2) (SPF) VČELINCE
MARTINOVICS Jozef (ml.) (SPF) BARCA
MARTINOVICS Jozef (SPF)       BARCA
MARTINOVICS Michal (ž.Zuzana r.Kocsisová) (SPF) BARCA
MARTINOVICS Štefan (SPF)      FIGA
MARTINOVICSOVÁ Alžbeta (r.Vargová) (SPF) BARCA
MARTINOVICSOVÁ Barbora (SPF)        BARCA
MARTINOVICSOVÁ Gizela (SPF) VČELINCE
MARTINOVICSOVÁ Helena (ml.r.Battaová) (SPF)      BARCA
MARTINOVICSOVÁ Margita (rod. Balázsová) (SPF)     VČELINCE
MARTINOVICSOVÁ Margita (SPF)        VČELINCE
MARTINOVICSOVÁ Zuzana (r.Kocsisová/muž Michal/) (SPF) BARCA
MARTINOVIČ Jozef (SPF) LENKA
MARTINOVIČ Štefan (1) (SPF)     LENKA
MARTINOVIČ Štefan (SPF)LENKA
MARTINOVIČOVÁ Gizela (SPF) LENKA
MARTINOVIČOVÁ Hermína (r.Adámová) (SPF) LENKA
MARTINOVIČOVÁ Júlia (SPF) LENKA
MARTINOVIČOVÁ Margita (r.Balážová,muž Jozef,vdova) (SPF)     LENKA
MARTINOVIČOVÁ Margita (SPF) LENKA
MÁRTON Gabriel (SPF)     NOVÁ BAŠTA
MARTON Karol (SPF)      NEPORADZA
MÁRTON Vojtech (SPF) KRÁĽ
MÁRTONOVÁ Rozália (rod.Pustayová /Kolomanová/) (SPF)     ŠIMONOVCE
MARTUŠOVÁ Erna (r.Spitzová) (SPF)     TACHTY
MARUŠKINOVÁ Ružena (r.Gembická) (SPF)       ZACHAROVCE
Maťaš Ján (SPF)   HNÚŠŤA
Maťaš Ján (Valach) (SPF) HNÚŠŤA
Maťaš Ján (zomrel, 24.9.1913 Brádno 24 okr.Rim.Sobota) (SPF) HNÚŠŤA
MAŤAŠ Július (SPF) OŽĎANY
Maťáš Matej (Valach) (SPF) HNÚŠŤA
Maťáš Michal (SPF) HNÚŠŤA
MAŤAŠOVÁ Ivana (nar. 20.6.1953) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
MAŤAŠOVÁ Júlia (SPF) OŽĎANY
MATÁŠOVÁ Ľudmila (r.Bottová) (SPF) HRACHOVO
Maťašová Mária (rod.Borošová, Valach) (SPF)    HNÚŠŤA
Maťášová Mária (SPF)     HNÚŠŤA
Maťašová Zuzana (rod.Čechová) (SPF)    PADAROVCE
Maťášová Žofia (rod.Kováčová) (SPF)   HNÚŠŤA
MÁTE Alžbeta (r.Faragová) (SPF) RAKYTNÍK
Máté Anton Jozef (ml /SPF/) (SPF) VLKYŇA
MÁTÉ Benedikt (SPF)     KALOŠA
MÁTÉ Blažej (1) (SPF)    KALOŠA
MÁTÉ Dezider (SPF) KALOŠA
MÁTÉ František (SPF)    FIGA
MÁTÉ Ján (ml.) (SPF)    KALOŠA
MÁTÉ Ján (R) (SPF) KALOŠA
MÁTÉ Ján (SPF)    KALOŠA
MÁTE Jolana (r.Derencenyi) (SPF) RAKYTNÍK
MÁTÉ Jozef (mal.) (SPF) KALOŠA
MÁTÉ Jozef (SPF) KALOŠA
MÁTÉ Jozef (Zs) (SPF)    KALOŠA
MÁTÉ Ladislav (2) (SPF) KALOŠA
MÁTÉ Ladislav (ml.) (SPF) KALOŠA
MÁTÉ Ladislav (SPF)     KALOŠA
MÁTÉ Ladislav (st.) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
MÁTÉ Ľudovit (ml.) (SPF) KALOŠA
MÁTÉ Ľudovit (SPF)KALOŠA
MÁTÉ Michal (SPF) KALOŠA
MÁTÉ Mikuláš (SPF)     KALOŠA
MÁTÉ Pavel (1) (SPF)    KALOŠA
MÁTÉ Peter (SPF) KALOŠA
MÁTÉ Štefan (mal.) (SPF) KALOŠA
MÁTE Štefan (SPF) RAKYTNÍK
MÁTÉ Štefan (SPF) KALOŠA
MÁTÉ Štefan (st.R) (SPF) KALOŠA
MÁTÉ Štefan (ZS) (SPF)   KALOŠA
MÁTE Zuzana (r.nagy) (SPF)    RAKYTNÍK
MATEČKÁ Aurélia (r. Wuterová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MATEČKÁ Božena (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MATEJ Emil (SPF) ŠPANIE POLE
Matej Ján (Selčan) (SPF)  HNÚŠŤA
Matej Ján (SPF)   HNÚŠŤA
Matej Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Matej Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
MATEJ Ondrej (syn Ondrejov /mal.1941/) (SPF) ŠPANIE POLE
MATEJ Ondrej (ž.Hermína r.Barčišová) (SPF)   ŠPANIE POLE
MATEJKA Maximilián (m.Mária r.Kenyerešová) (SPF) ŠTRKOVEC
MATEJKOVÁ Mária (r.Kenyerešová,muž Maximilián) (SPF)   ŠTRKOVEC
MATEJKOVÁ Mária (rod. Kenyeresová) (SPF) VČELINCE
MATEJOVÁ Juliana (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
Matejová Mária (rod.Dúžiková) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Matejová Mária (rod.Marčinová) (SPF)   HNÚŠŤA
Matejová Zuzana (rod.Galová Španie Pole) (SPF) LUKOVIŠTIA
Matejová Zuzana (rod.Krajecová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Matejová Zuzana (rod.Krajecová) (SPF)  HOSTIŠOVCE
MÁTÉOVÁ Alžbeta (r.Gálová) (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
MÁTÉOVÁ Alžbeta (SPF) KALOŠA
MÁTÉOVÁ Amália (SPF) KALOŠA
MÁTÉOVÁ Barbora (mal.) (SPF) KALOŠA
MÁTÉOVÁ Barbora (SPF) KALOŠA
MÁTÉOVÁ Etela (rod. Lászlóová) (SPF) VČELINCE
MÁTÉOVÁ Etela (rod. Laszlová) (SPF) FIGA
MÁTÉOVÁ Helena (r.Szabová) (SPF)     KALOŠA
MÁTÉOVÁ Jolana (ml.r.Derencsényiová) (SPF) KALOŠA
MÁTÉOVÁ Jolana (r.Derencsényiová) (SPF)     KALOŠA
MÁTÉOVÁ Júlia (SPF)    KALOŠA
MÁTÉOVÁ Juliana (mal.) (SPF) KALOŠA
Máteová Margita (rod.Majorošová) (SPF) CHANAVA
MÁTÉOVÁ Mária (r.Martinovičová,muž Kalman) (SPF) LENKA
MÁTÉOVÁ Mária (r.Vargová) (SPF)     ABOVCE
MÁTÉOVÁ Mária (rod. Beneová) (SPF) VČELINCE
MÁTÉOVÁ Mária (rod. Martinovicsová) (SPF) VČELINCE
MÁTÉOVÁ Zuzana (mal.) (SPF) KALOŠA
MÁTÉOVÁ Zuzana (r.Bibáková/Jozef/) (SPF)    KALOŠA
MÁTÉOVÁ Zuzana (r.Nagyová/Benedikt/) (SPF) KALOŠA
MÁTÉOVÁ Zuzana (r.Szabová/Ján/) (SPF) KALOŠA
MÁTÉOVÁ Zuzana (r.Szabová/Pavel/) (SPF)     KALOŠA
MÁTÉOVÁ Zuzana (SPF) KALOŠA
MÁTÉOVÁ Zuzana (vd.r.Vargová) (SPF) KALOŠA
MATERNYOVÁ Klára (r.Šrancová,nar.19.06.1898,zom.19.09.1956) (SPF)    RIMAVSKÁ
SOBOTA
Matheidesová Mária (rod.Nádoková) (SPF) PADAROVCE
MATÓTHY Pavol (syn Kolomana) (SPF) ŠIRKOVCE
MATRAFÜREDI Alexander (nar.22.4.1912,m.Šar.r.Czetnerová,zomrel) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
MÁTRAFÜREDI Július (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
MATRAFÜREDI Július (zomrel) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
MÁTRAFÜREDIOVÁ Rozália (r.Šáleková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MATRAFÜREDIOVÁ Rozália (r.Šáleková,zomrela) (SPF)       RIMAVSKÁ SOBOTA
MÁTRAHEGYI Štefan (nar.17.12.1928,zomrel) (SPF)    LENKA
MATRAHEGYIOVÁ Mária (r.Struberová) (SPF) LENKA
MATUSÁK Pavol (SPF)    HODEJOV
MATUSÁKOVÁ Františka (r.Kopecká) (SPF)     HODEJOV
Matúš Martin (ml.) (SPF)  PADAROVCE
MATUŠKA Jozef (2,č.269,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
MATUŠKA Jozef (Bulik) (SPF)    OŽĎANY
MATUŠKA Martin (č.382,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
MATUŠKA Ondrej (SPF) ŠIRKOVCE
MATÚŠKA Pavol (Domafala,Jesenské) (SPF)     JESENSKÉ
MATUŠKA Pavol (SPF)    JESENSKÉ
MATÚŠKOVÁ Anna (nar.22.9.1936), Tkáčska 10,Lučenec (SPF)      GEMERČEK
MATUŠKOVÁ Pavlína (r.Priatková,m.Martin) (SPF)     OŽĎANY
Matúšová Gizela (rod.Lukáčová Drienčany č.56) (LSR) LUKOVIŠTIA
MATUŠOVÁ Mária (r.Hrusková) (SPF) GEMERČEK
Matúšová Mária (rod.Ľuptáková, m.Jozef Lukovištia č.101) (SPF)   LUKOVIŠTIA
Matúšová Rozália (rod.Uhrinová Slizké) (LSR)  LUKOVIŠTIA
Matúšová Zuzana (rod.Uhrinová Drienčany č.7) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Mátyáš Ondrej (LSR) PADAROVCE
MÁTYÁŠ Ondrej (NV)(SPF)      DRAŽICE
Mátyáš Ondrej (SPF) PADAROVCE
Mátyáš Samuel (LSR)    PADAROVCE
MÁTYÁŠ Samuel (NV)(SPF)      DRAŽICE
Mátyáš Samuel (SPF) PADAROVCE
Mátyášová Alžbeta (LSR) PADAROVCE
MÁTYÁŠOVÁ Alžbeta (NV)(SPF) DRAŽICE
Mátyášová Alžbeta (SPF) PADAROVCE
Mátyášová Katarína (LSR) PADAROVCE
MÁTYÁŠOVÁ Katarína (NV)(SPF)      DRAŽICE
Mátyášová Katarína (SPF) PADAROVCE
MAUKŠ Karol (Fiľakovo 332) (SPF)    JESENSKÉ
MAUKŠOVÁ Mária (r.Friebenová,Fiľakovo 332) (SPF) JESENSKÉ
MÁZIK Ján (SPF) TOMÁŠOVCE
MAZIK Jozef (SPF) BÁTKA
Mázik Ľudovít (SPF) CHANAVA
Máziková Zuzana (rod.Hethyová) (SPF)  CHANAVA
Máziková Zuzana (rod.Vašašová) (SPF)  CHANAVA
MAZUCH Ondrej (č.271,Ožďany) (LSR) OŽĎANY
MAZUCH Ondrej (č.271,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
MAZUCH Ondrej (ž.Mária r.Sláva,č.318,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
MAZUCH Pavel (SPF)    OŽĎANY
MAZUCHOVÁ Anna (vd.,m.Ondrej,Harapín) (LSR)     OŽĎANY
MAZUCHOVÁ Anna (vd.,m.Ondrej,Harapín) (SPF)     OŽĎANY
MÄSIAR Ján (/Johann/) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
MÄSIAR Ján (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
MÄSIAR Ján (ž.Mária r.Fábriová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
MÄSIAROVÁ Juliana (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
Mecsekeiová Jolana (SPF) VEĽKÝ BLH
MED Ondrej (kobol) (SPF) STUDENÁ
MEDE Andrej (gazda,m.Terézia r.Medeová kiraly) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Andrej (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Barnabáš (bakonyi) (SPF) TACHTY
MEDE František (SPF)   NOVÁ BAŠTA
MEDE Gabriel (nebohý) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MEDE Ignác (köböl,1) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MEDE Imrich (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Ján (köböl 1) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Ján (köböl) (SPF)  NOVÁ BAŠTA
MEDE Ján (miška) (SPF)  NOVÁ BAŠTA
MEDE Jozef (bakonyi) (SPF)    TACHTY
MEDE Jozef (č.83, Nová Bašta) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
MEDE Jozef (m.Mária,r.Szabová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Jozef (m.Mária,r.Szabová,bakonyi) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Jozef (more,nebohý) (SPF) STUDENÁ
MEDE Jozef (nagykata) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MEDE Jozef (nar.13.12.1931 Studená) (SPF)   STUDENÁ
MEDE Jozef (nar.28.1.1908 Nová Bašta č.83) (SPF)   STUDENÁ
MEDE Július (gazda) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Július (kis) (SPF)  VEČELKOV
MEDE Július (SPF) STUDENÁ
MEDE Karol (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Martin (maloletý) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
MEDE Martin (Tamáš) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
MEDE Melichar (m.Jolana r.Medeová,r.č.180105/7260) (SPF) STUDENÁ
MEDE Melicher (ispán) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MEDE Melicher (m.Jolana r.Medeová,r.č.180105/726) (SPF)  NOVÁ BAŠTA
MEDE Menhárd (SPF)     OŽĎANY
MEDE Ondrej (fele) (SPF) STUDENÁ
MEDE Ondrej (kobol) (SPF) STUDENÁ
MEDE Ondrej (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Ondrej (toda-nebohý) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Pavel (1) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MEDE Pavel (2) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MEDE Pavel (maloletý) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MEDE Pavel (maloletý,ispán) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Pavel (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Rudolf (jakab) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Rudolf (Kobol) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
MEDE Štefan (1) (SPF)   STUDENÁ
MEDE Štefan (5) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
MEDE Štefan (ispan) (LSR) NEPORADZA
MEDE Štefan (ispan) (SPF) NEPORADZA
MEDE Štefan (ispán) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Štefan (jakab) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Štefan (kiskársky) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
MEDE Štefan (m.Alžbeta r.Lakatošová) (SPF)   STUDENÁ
MEDE Štefan (m.Alžbeta,r.Lakatošová) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
MEDE Štefan (mal.fele) (SPF)   STUDENÁ
MEDE Václav (Ing.Dererova 8/150) (SPF) STUDENÁ
MEDE Valent (köböl) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDE Valentín (nar.27.11.1901 Nová Bašta) (SPF)   STUDENÁ
MEDE Valentín (nar.27.11.1901) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
MEDE Valentín (nar.3.6.1905, zomr.7.7.1991) (SPF)  NOVÁ BAŠTA
MEDE Valentín (nebohý) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
MEDE Viktor (nebohý) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MEDE Vojtech (mal.,kobol) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Alžbeta (kotorász,r.Medeová,m.Štefan) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Alžbeta (r.Szabóová,m.Štefan) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Alžbeta (r.Szabová) (SPF)    STUDENÁ
MEDEOVÁ Alžbeta (r.Varga, m.Ondrej) z Novej Bašty (zomr.29.6.1970) (D 1544/83) (SPF)
  GEMERSKÝ JABLONEC
MEDEOVÁ Alžbeta (SPF) STUDENÁ
MEDEOVÁ Alžbeta (zomr.2.10.1988) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Amália (r.Hubayová) (SPF) HUBOVO
MEDEOVÁ Amália (r.Varga) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
MEDEOVÁ Amália (r.Varga, m.František) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
MEDEOVÁ Barbora (r.Andóová,m.Andrej) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Barbora (r.Medeová m.Jozef) (SPF) STUDENÁ
MEDEOVÁ Barbora (r.Medeová,m.Jozef) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Barbora (SPF) STUDENÁ
MEDEOVÁ Etela (bakonyi,r.Medeová m.Štefan) (SPF) STUDENÁ
MEDEOVÁ Etela (r.č.325425/745,Stará Bašta 28) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Etela (r.Medeová,m.Štefan) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Etela (r.Molnárová,m.Gabriel) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Gizela (bakonyi) (SPF) VEČELKOV
MEDEOVÁ Gizela (r.Medeová m.Július) (SPF) VEČELKOV
MEDEOVÁ Gizela (r.Pilobiová m.Melichar) (SPF)     STUDENÁ
MEDEOVÁ Jana (r.Szabová m.Tomáš) (SPF)     STUDENÁ
MEDEOVÁ Jana (r.Szabová,m.Tomáš) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Jolana (r.Medeová ,r.č.205409/7300 Nová Bašta) (SPF)   STUDENÁ
MEDEOVÁ Juliana (1) (SPF)     STUDENÁ
MEDEOVÁ Juliana (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Julianna (r.Tóthová bagi, m.Štefan kiš gyurka) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
MEDEOVÁ Julianna (r.Tóthová, m.Štefan kisgyurka) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
MEDEOVÁ Lenka (mal.,kobol) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Margita (ispán) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Margita (r.Jakabová,m.Ignác) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Margita (r.Szabová) (SPF)    STUDENÁ
MEDEOVÁ Margita (r.Tóthová bodnárová, m.Menhart, király) z Kostolnej Bašty (SPF)
   GEMERSKÝ JABLONEC
MEDEOVÁ Margita (r.Vinczeová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Margita (vd.,r.Véghová,m.Ján) (SPF) VEČELKOV
MEDEOVÁ Mária (bakomyi,r.Medeová király,m.Štefan) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Mária (r.Deáková,m.Štefan) (SPF)    VEČELKOV
MEDEOVÁ Mária (r.Juhászová,m.František) (SPF)     VEČELKOV
MEDEOVÁ Mária (r.Pálová m.Menhard) (SPF) STUDENÁ
MEDEOVÁ Mária (r.Pálová,m.Menhard) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Regina (SPF) STUDENÁ
MEDEOVÁ Rozália (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Terézia (r.č.185928/079) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
MEDEOVÁ Zuzana (r.Pálová m.Ján) (SPF) STUDENÁ
MEDVE Ignác bagi (ž.Terézia Tóthová matyo) zo Starej Bašty (SPF) GEMERSKÝ
JABLONEC
MEDVE Ján (SPF) JESTICE
Medve Ján (Šafrán predný) (SPF) HOSTIŠOVCE
Medve Ján (Šafrán) (LSR) HOSTIŠOVCE
Medve Ján (Šafrán) (SPF) HOSTIŠOVCE
MEDVE Štefan (SPF)     JESTICE
MEDVE Štefan bagi (ž.Amália Foglárová) zo Starej Bašty (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
MEDVEĎ Ján (m.Júlia r.Jakabšincová) (SPF)    HNÚŠŤA
MEDVEĎ Jozef (SPF)     JESENSKÉ
MEDVEĎ Peter (k.ž.Júlia Badinková, vlast.zomrel) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
MEDVEĎOVÁ Anna (mal.) (SPF) BARCA
MEDVEĎOVÁ Apolónia (mal.) (SPF)     BARCA
MEDVEĎOVÁ Juliana (maloletá) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MEDVEĎOVÁ Juliana (r.Jakabšicová,m.Ján) (SPF)     HNÚŠŤA
MEDVEĎOVÁ Petronela (vd.r.Medveďová) (SPF)       BARCA
MEDVEOVÁ Amália r.Foglárová (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
Medveová Zuzana (LSR)    HOSTIŠOVCE
Medveová Zuzana (SPF)    HOSTIŠOVCE
Medveová Žofia (rod.Benková, Moho) (SPF)   HOSTIŠOVCE
MEGYASZAIOVÁ Apolónia (r. Lipová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
MEGYASZAIOVÁ Zuzana (r.Kotáková,muž Štefan) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
MEGYERYOVÁ Helena (r.Bettesová/muž Július/) (SPF) VALICE
Méhesová Júlia (rod.Gálová) (SPF) VEĽKÝ BLH
MELCZEROVÁ Eva (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MELCZEROVÁ Helena (r.Dobranská) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
MELCZEROVÁ Judita (mal.1963) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MELICH Imrich (man.Katarina r.Tušinová) (SPF) BELÍN
MELICHEROVÁ Anna (r.Gaberová) (SPF) ČÍŽ
MELIŠEK František (m.Mária r.Babíková) (SPF) LENKA
MELIŠEK František (m.Mária r.Babíková) (SPF) a MELIŠKOVÁ Mária
(r.Babíková,m.František)  LENKA
MELÍŠÍK Jozef (m.Magda r.Luptáková,zomrela) (SPF) GORTVA
MELÍŠÍKOVÁ Anna (r.Gondová,vdova,m.Gabriel,zomrela) (SPF)   GORTVA
MELIŠKOVÁ Mária (r.Babíková,m.František) (SPF)    LENKA
Melková Mária (rod.Šandorová Ratkovská Zdychava) (LSR)  ROVNÉ
Melková Mária (rod.Šandorová Ratkovská Zdychava) (SPF)  ROVNÉ
MELKOVÁ Zlata (rod.Bacsová) (SPF)    ŠIMONOVCE
MERÉNYI Július (SPF)    FIGA
MERÉNYI Ladislav (SPF) FIGA
MESAROŠOVÁ Mária (r.Čabová,m.Jozef) (SPF) OŽĎANY
MÉSZÁROS Dezider (ž.Juliana r.Gaálová) (SPF) IVANICE
MÉSZÁROS Ján (SPF)     DULOVO
MÉSZÁROS Ján (ž.Helena r.Kovácsová) (SPF) ABOVCE
MÉSZÁROS Štefan (SPF) ABOVCE
MEŠTEROVÁ Barbora (r.Kišová,m.Štefan) (SPF) OŽĎANY
MEŠTEROVÁ Margita (r.Kováčová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MEŠTEROVÁ Zuzana (r.Kišová,m.Ján) (SPF)    OŽĎANY
METZNEROVÁ Mária (r.Fleischerová) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
MEZEI Jozef (LSR) NEPORADZA
MEZEI Jozef (SPF) NEPORADZA
MEZEIOVÁ Amália (vd.,r.Kuhinová,m.bol Pavol) (SPF) NEPORADZA
MEZEIOVÁ Terézia (vdova r.Ujpálová) (SPF)   NEPORADZA
MICKOVÁ Priška (r.ŠEBÓKOVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
MICSKI František (SPF)   VČELINCE
MIČURDOVÁ Hilda (SPF) HODEJOV
MIEŠKOVÁ Júlia (r.Plevová,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
MIGALA Ján (Kunštár č.168) (SPF) HNÚŠŤA
MIGAĽA Ján (kunštár ml.) (LSR) HNÚŠŤA
MIGAĽA Ján (kunštár ml.) (SPF) HNÚŠŤA
MIGAĽA Ján (m.Emília r.Lihányiová,gronaš) (SPF)   HNÚŠŤA
MIGAĽA Ján (m.Zuzana r.Kolesárová,kunštár) (LSR)   HNÚŠŤA
MIGAĽA Ján (m.Zuzana r.Kolesárová,kunštár) (SPF)   HNÚŠŤA
MIGALA Ján (Slančo č.175) (SPF) HNÚŠŤA
MIGAĽA Ondrej (.) (SPF) HNÚŠŤA
MIGAĽA Ondrej (SPF)     HNÚŠŤA
MIGAĽA Pavel (SPF)     HNÚŠŤA
MIGAĽA Štefan (Slančo,m.Zuzana r.Lasková,zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
MIGAĽA Štefan (Slančo,m.Zuzana r.Lasková,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
MIGALCOVÁ Anna (LSR) HNÚŠŤA
MIGALCOVÁ Anna (SPF) HNÚŠŤA
MIGALCOVÁ Margita (SPF)     HNÚŠŤA
MIGALCOVÁ Zuzana (r.Benedeková) (LSR)     HNÚŠŤA
MIGALCOVÁ Zuzana (r.Benedeková) (SPF)     HNÚŠŤA
MIGALEC Ján (č.191) (SPF)    HNÚŠŤA
MIGALEC Ján (SPF) HNÚŠŤA
MIGALEC Pavol (SPF)    HNÚŠŤA
MIGAĽOVÁ Júlia (.) (SPF) HNÚŠŤA
MIGAĽOVÁ Júlia (SPF)    HNÚŠŤA
MIGAĽOVÁ Juliana (r.Lihániová) (SPF) HNÚŠŤA
MIGAĽOVÁ Mária (r.Hedvigová,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
MIGALOVÁ Mária (r.Lihanyiová) (LSR) HNÚŠŤA
MIGALOVÁ Mária (r.Lihanyiová) (SPF) HNÚŠŤA
MIGAĽOVÁ Mária (r.Lihányiová,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
MIGAĽOVÁ Sabina (r.Hlôšková,zomrela) (LSR) HNÚŠŤA
MIGAĽOVÁ Zuzana (r.Fišerová,m.Ignác) (SPF) HNÚŠŤA
MIGAĽOVÁ Zuzana (r.Kolesárová) (SPF) HNÚŠŤA
MIGAĽOVÁ Zuzana (SPF) HNÚŠŤA
MIGAZOVÁ Anna (r.Igazová) (SPF)     JESENSKÉ
Migazová Mária (rod.Bosnyáková) (SPF) VEĽKÝ BLH
MIGOLYAOVÁ Zuzana (r.Nagyová/Ján/) (SPF) KALOŠA
MIHÁĽ Ján (m.Mária r.Vargová,zomrel) (SPF)  HNÚŠŤA
MIHÁĽ Ján (mladší) (SPF) HNÚŠŤA
Miháľ Juraj (LSR) LIPOVEC
Miháľ Juraj (SPF)  LIPOVEC
MIHÁĽ Michal (SPF)     HNÚŠŤA
MIHÁL Samuel (SPF)     HRACHOVO
MIHÁLI Ondrej (SPF)    HRACHOVO
MIHALÍK Ján (Daniel nar.25.12.1914 zom.18.1.1985) (SPF) LEHOTA NAD
RIMAVICOU
MIHALÍKOVÁ Zuzana (r.Čordášová) (SPF)     LEHOTA NAD RIMAVICOU
MIHALISKO Štefan (ž.Mária r.Belicajová) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
MIHÁĽOVÁ Alžbeta (r. Barto) (SPF)    HUSINÁ
MIHÁLOVÁ Elena (SPF) HRACHOVO
MIHÁLOVÁ Irena (r.Beneová) (SPF)    LENKA
MIHÁĽOVÁ Mária (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁĽOVÁ Zuzana (r.Brndiarová) (SPF) KLENOVEC
Miháľová Zuzana (rod.Rohárová) (SPF)  LIPOVEC
MIHÁLY Andrej (.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLY Andrej (..) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLY Andrej (...) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLY Andrej (.....) (SPF)RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLY Andrej (......) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLY Andrej (m.Alžbeta r.Demeterová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLY Andrej (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLY Ján (SPF) TOMÁŠOVCE
MIHÁLY Jozef (.) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLY Jozef (mladší) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLY Jozef (mladší.) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLY Jozef (nar.12.4.1909 zomrel,Buk samota 376,Jes.) (SPF)  JESENSKÉ
MIHÁLY Jozef (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
Mihály Karol (zomrel 25.11.1962) (SPF) CHANAVA
MIHÁLY Ľudovít (m.Lenka,Magdaléna r.Bánová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLY Viliam (SPF)     HAJNÁČKA
MIHÁLY Vincent (SPF)    OŽĎANY
MIHÁLYI Alexander (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Alexander (z Rim.Soboty) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Andrej (matyi) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Andrej (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLYI Anton (ž.Valéria r.Vámosová) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Arpád (mal./syn Ondrejov/) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYI Barnabáš (mal.1889) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Barnabáš (mal.nagypál) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Barnabáš (matyi zom.9.1.1991) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Barnabáš (nagypál) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Barnabáš (nagypál/syn Štefana/) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Barnabáš (po vd.Terézii Dávidovej,r.Véghovej) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Barnabáš (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Barnabáš (zom.9.3.1981) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Bartolomej (st.) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Benedikt (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Bertold (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Elemér (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI František (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Gustáv (1) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Gustáv (2) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Gustáv (lukács) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Gustáv (mal.1934) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Gustáv (ž.Anna r.Szabóová mihály) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYI Ignác (ž.Panna r.Palcsóová) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYI Imrich (nagypálgazsi) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYI Imrich (vd.baraci) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Ján (baraci zom.) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Ján (lukács) (SPF)     BLHOVCE
MIHÁLYI Ján (mal.lukács) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Ján (ml.baraci) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYI Ján (ml.töre) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Ján (nagypálgazsi) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Ján (z Dechtár) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Ján (zsiga) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Ján (ž.Gizela zom.24.8.1941) (SPF)  BLHOVCE
MIHÁLYI Ján (ž.Zuzana r.Valaszkayová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLYI Jozef (1) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (2) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (gazsi) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (Ján,zsiga) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (lukács) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (mal.1895) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (mal.1910) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (mal.1934) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (ml.tamburás) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (ml.töre) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (ml.ž.Anna r.Lukácsová baraci) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (st.baraci zom.23.4.1948) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (zom.6.5.1963) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (ž.Alžbeta r.Vargová) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (ž.Mária r.Szabóová töre) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Jozef (ž.Terézia r.Keresztényiová) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYI Karol (pre dedičov po nebohom) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI KOLOMAN (SPF)       BÁTKA
MIHÁLYI Ľudovít (1) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Ľudovít (choromyseľný) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Ľudovít (zom.28.12.1966) (SPF)     BLHOVCE
MIHÁLYI Matej (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Mikuláš (ml.) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Mikuláš (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Mikuláš (syn Mikulášov) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI NAGYPÁL Štefan (ml.,k.ž.bola Juliana Ferenczová) (SPF) HODEJOV
MIHÁLYI NAGYPÁL Štefan (st.) (SPF) HODEJOV
MIHÁLYI NAGYPÁLOVÁ Terézia (r.Kovácsová) (SPF) HODEJOV
MIHÁLYI Ondrej (lukács) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Ondrej (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Ondrej (töre) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Ondrej (ž.Karolína r.Ferenczová) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Pavel (erben) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Samuel (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Štefan (3) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Štefan (4) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Štefan (lukács) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYI Štefan (mal.) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Štefan (murár) (SPF)   JESENSKÉ
MIHÁLYI Štefan (nagypanna) (SPF)     BLHOVCE
MIHÁLYI Štefan (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYI Štefan (zsiga) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYI Štefan (ž.Juliana r.Ferenczová nagypál) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYI Valent (ž.Gizela r.Šuleková) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYI Zoltán (zomrel) (SPF) JESENSKÉ
MIHÁLYIOVÁ Alžbeta (mal.1952) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Alžbeta (r.Kovácsová/muž Ignác/) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Anna (r. Škultétiová) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
MIHÁLYIOVÁ Anna (r.Dózsová/muž Ondrej/) (SPF)     BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Anna (r.Mihályiová/muž Ján/) (SPF)     BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Anna (r.Szabóová/muž Gustáv/) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Anna (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Barbora (1) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Barbora (mal.1913) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Barbora (r.Kovácsová/muž Ondrej/) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Elena (dcéra Jozefa) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Etela (mal.1914) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Františka (r.Dósová/muž Jozef/) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Františka (vd.r.Szabóová) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Helena (mal.1949) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Hermína (mal.nagypálgazsi) (SPF)     BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Hermína (r.Dósová) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Irena (SPF) TOMÁŠOVCE
MIHÁLYIOVÁ Irma (dcéra Jozefova) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Jolana (mal.1937) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Júlia (vd.r.Kovácsová) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Juliana (mal.1934) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Karolína (r.Szabová/muž Alexander/) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Katarína (mal.1951) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Katarína (r.Bábásová/muž Ladislav/) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Kristína (r.Szabóová Karolína/muž Alexander/) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Magdaléna (mal.1934) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Magdaléna (mal.1952) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Margita (baraczi) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Margita (mal.1914) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Margita (mal.1934) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Margita (r.Keresztényiová/muž Ján/) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Margita (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Margita (vd.r.Szabóová/muž Gustáv/) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Mária (Alžbeta) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Mária (dcéra Jozefa) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Mária (r.Mihályiová/muž Augustín/) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Mária (r.Mihályiová/muž Jozef/zom.22.9.1945) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Mária (r.Mihályiová/muž Mikuláš/) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Mária (r.Mihályiová/muž Štefan/) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Mária (r.Szabóová/muž Jozef töre/) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Mária (serki) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Mária (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Matilda (mal.) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Priška (mal.1934) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Rodina (rodina) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Rozália (1) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Rozália (r.Barnóckyová) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Rozália (r.Kantorová) (SPF)    ŠIRKOVCE
MIHÁLYIOVÁ Rozália (r.Mihályiová/muž Ján/) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Rozália (vd.r.Lukácsová) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Terézia (r.Dózsová/muž Jozef/) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Terézia (r.Kovácsová/muž Štefan/) (SPF) BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Terézia (r.Miklóšová/muž Mikuláš/) (SPF)    BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Terézia (vd.r.Bohušová/muž Mikuláš/) (SPF)   BLHOVCE
MIHÁLYIOVÁ Zuzana (r.Valaszkayová/muž Ján/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLYOVÁ Apolónia (r.Hegedüsová,Jozefova) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLYOVÁ Barbora (r.Szerzövá,m.Andrej) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLYOVÁ Etela (r.Nagyová) (SPF)   HAJNÁČKA
MIHÁLYOVÁ Irena (rod. Beneová) (SPF) VČELINCE
MIHÁLYOVÁ Lenka (r.Bánová) (SPF)     TOMÁŠOVCE
MIHÁLYOVÁ LENKA (r.Bánová, nar.18.11.1925) (SPF) BÁTKA
MIHÁLYOVÁ Lenka (r.Bánová,m.Ľudovít,zomrela) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLYOVÁ Magdaléna (r.Bánová) (SPF)     TOMÁŠOVCE
MIHÁLYOVÁ Margita (r.Varga kerti, m.Jozef) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
MIHÁLYOVÁ Mária (nar.10.12.1936) (SPF)    GEMERČEK
MIHALYOVÁ Mária (r. Macuríková) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLYOVÁ Terézia (r.Szerzövá) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLYOVÁ Terézia (r.Szerzövá,m.Jozef) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIHÁLYOVÁ Zuzana (r.Maďarová) (SPF) OŽĎANY
MIHÁLYOVÁ Zuzana (r.Megyaszaiová,m.Andrej,zomrela) (SPF)    RIMAVSKÁ
SOBOTA
MIHÁLYOVÁ Zuzana (rod.Vargová /Jánová/) (SPF)     ŠIMONOVCE
Mihók Emil (Samuel) (SPF) PADAROVCE
Mihok Martin (ž.Zuzana Gregorčoková Drienčany č.30) (LSR) LUKOVIŠTIA
MICHALČIAK Ondrej (zomrel) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
MICHALEC Florian (č.5,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
MICHÁLIK Jozef (1) (SPF) GEMERČEK
MICHÁLIK Jozef (SPF)     GEMERČEK
MICHÁLIK Jozef (ž.Anna Bystrianská) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
Michalíková Margita (rod.Čúrová) (SPF) VEĽKÝ BLH
MICHALOVÁ Lenka (r.Szilagyiová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
Mike Ján (LSR)    HOSTIŠOVCE
MIKE Ján (ml.ž.Juliana r.Máziková) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
Mike Ladislav (LSR) HOSTIŠOVCE
MIKE Ondrej (SPF) BÁTKA
Mike Rafael (LSR) HOSTIŠOVCE
Mike Štefan (LSR) HOSTIŠOVCE
MIKE Štefan (SPF) BÁTKA
MIKE Viktor (SPF) VIESKA NAD BLHOM
Mikeová Alžbeta (LSR)    HOSTIŠOVCE
MIKEOVÁ Barbora (rod. Bódiová) (SPF) VČELINCE
Mikeová Katarína (LSR)    HOSTIŠOVCE
MIKEOVÁ Priška (SPF)     BÁTKA
MIKEOVÁ Zuzana (SPF) BÁTKA
MIKLO Ján (birjak) (SPF) HNÚŠŤA
Miklo Ján (Likér) (SPF)   HNÚŠŤA
MIKLÓ Ján (Likier) (LSR) HNÚŠŤA
MIKLÓ Ján (Likier) (SPF) HNÚŠŤA
MIKLÓ Ján (m.Mária r.Miklová) (SPF)   HNÚŠŤA
Miklo Ján (Petrok) (SPF)   HNÚŠŤA
MIKLO Ján (Petrók) (SPF) HNÚŠŤA
Miklo Ján (rod.Birjak, Birjak) (SPF) HNÚŠŤA
MIKLÓ Ján (Samov) (SPF) HNÚŠŤA
MIKLO Ján (SPF) HNÚŠŤA
MIKLO Ján (st.č.79) (SPF) HNÚŠŤA
Miklo Ján (Štefan) (SPF)   HNÚŠŤA
MIKLÓ Ján (Štefan) (SPF) HNÚŠŤA
Miklo Juraj (SPF)   HNÚŠŤA
MIKLÓ Martin (.) (LSR)    HNÚŠŤA
MIKLÓ Martin (.) (SPF)    HNÚŠŤA
Miklo Martin (SPF) HNÚŠŤA
MIKLÓ Martin (SPF) HNÚŠŤA
MIKLÓ Martin (z Polomy) (LSR) HNÚŠŤA
MIKLÓ Martin (z Polomy) (SPF) HNÚŠŤA
MIKLO Michal (/k.ž.Zuzana Poprocká/) (SPF)   POPROČ
MIKLÓ Michal (birjak) (SPF)     HNÚŠŤA
MIKLO Michal (Birjak,m.Judita r.Belová) (SPF) HNÚŠŤA
MIKLO Michal (Likér) (LSR)     HNÚŠŤA
MIKLO Michal (Likér) (SPF)     HNÚŠŤA
Miklo Michal (rod.Birjak, Birjak) (SPF) HNÚŠŤA
MIKLÓ Michal (Samov) (SPF)     HNÚŠŤA
Miklo Michal (SPF) HNÚŠŤA
MIKLÓ Michal (Štefan) (SPF)     HNÚŠŤA
MIKLÓ Pavel (Martinov) (LSR)    HNÚŠŤA
MIKLÓ Pavel (Martinov) (SPF)    HNÚŠŤA
MIKLÓ Pavel (Štefan,maloletý) (SPF)   HNÚŠŤA
Miklo Pavol (rod.Birjak, Birjak) (SPF)  HNÚŠŤA
Miklo Pavol (SPF) HNÚŠŤA
Miklodová Mária (rod.Ďurianová) (LSR) KROKAVA
Miklodová Mária (rod.Ďurianová) (SPF) KROKAVA
Miklodová Zuzana (rod.Ďurianová) (LSR) KROKAVA
Miklodová Zuzana (rod.Ďurianová) (SPF) KROKAVA
MIKLOS Elemér (SPF)     ZACHAROVCE
MIKLOS Ernest (SPF)     ZACHAROVCE
MIKLÓS Ján (syn Jánov) (SPF)    ABOVCE
MIKLÓS Ján (ž.Priška r.Csáková) (SPF) ABOVCE
MIKLOS Viktor (SPF)     ZACHAROVCE
MIKLOS Zoltán (SPF)     HAJNÁČKA
MIKLÓSOVÁ Alžbeta (r.Hubayová/Ján/) (SPF) HUBOVO
MIKLÓSOVÁ Barbora (rod. Almásiová) (SPF)    VČELINCE
MIKLÓSOVÁ Priška (r.Csáková/muž Ján/) (SPF) ABOVCE
MIKLOSOVÁ Zlata (SPF) ZACHAROVCE
MIKLOŠ Adolf (SPF)      RIEČKA
MIKLÓŠ Ján (st.) (SPF)    BLHOVCE
MIKLOŠ Ladislav (SPF)    KESOVCE
MIKLOŠ Vojtech (m.Zlatica r.Szivošová) (SPF) ŠTRKOVEC
MIKLOŠKA Pavol (Jesenské 164) (SPF) JESENSKÉ
Mikloško František (Číž č.25) (SPF) CHANAVA
Mikloško Ján (SPF) CHANAVA
MIKLOŠKOVÁ Júlia (r.Jakabová,Jesenské 164) (SPF) JESENSKÉ
Miklošková Mária (rod.Buvalová Číž č.25) (SPF) CHANAVA
MIKLOŠOVÁ Alžbeta (r.Filepová,m.Ladislav) (SPF)   KESOVCE
MIKLÓŠOVÁ Katarína (r.Furješová m.Adolf) (SPF)   ŠTRKOVEC
MIKLOŠOVÁ Mária (r.Molnárová) (SPF) KRÁĽ
MIKLÓŠOVÁ Mária (r.Tóthová zom.5.5.1966) (SPF)   BLHOVCE
MIKLÓŠOVÁ Terézia (r.Molnárová) (SPF)     HODEJOV
MIKLOŠOVÁ Zlatica (r.Szivošová,muž Vojtech) (SPF) ŠTRKOVEC
Miklová Judita (Ján) (SPF) HNÚŠŤA
MIKLOVÁ Judita (r.Beľová) (SPF) HNÚŠŤA
MIKLOVÁ Judita (r.Karasová,Rapák) (SPF)     HNÚŠŤA
Miklová Judita (Rapák) (SPF)    HNÚŠŤA
Miklová Judita (rod.Grendelová) (SPF)   KROKAVA
Miklová Judita (rod.Miklová, Birjak) (SPF) HNÚŠŤA
Miklová Judita (SPF) HNÚŠŤA
Miklová Zuzana (Polom č.36) (SPF) HNÚŠŤA
MIKLOVÁ Zuzana (r.Karasová /Jánová/) (SPF) POPROČ
Miklová Zuzana (Rapák) (SPF)    HNÚŠŤA
Miklová Zuzana (rod.Balážová) (SPF)    HNÚŠŤA
Miklová Zuzana (rod.Grendelová) (SPF) KROKAVA
Miklová Zuzana (rod.Miklová, Rapák) (SPF)    HNÚŠŤA
Miklová Zuzana (rod.Vaľová) (SPF) HNÚŠŤA
Miklová Zuzana (Štefan) (SPF)    HNÚŠŤA
MIKLOVÁ Zuzana (Štefanová) (SPF)      HNÚŠŤA
Miklovicsová Margita (SPF) VEĽKÝ BLH
MIKÓ Anton (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
MIKÓ Dionýz (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
MIKÓ Ferdinand (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
MIKO František (ml.ž.Zuzana r.Vargová) (SPF) VALICE
MIKÓ František (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
MIKÓ Ján (mal.) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
MIKÓ Ján (ml.) (SPF)    KALOŠA
MIKÓ Ján (SPF)    KALOŠA
MIKÓ Ján (syn Ladislavov) (SPF) VALICE
MIKÓ Ján (vd.) (SPF)    VALICE
MIKÓ Ján (ž.Alžbeta r.Mikóová) (SPF)    VALICE
MIKO Jozef (ml.) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
MIKÓ Jozef (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIKÓ Koloman (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
MIKÓ Ladislav (SPF)     KALOŠA
MIKÓ Mikuláš (američan) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
MIKÓ Mikuláš (SPF) VALICE
MIKÓ Pavel (najml.) (SPF) VALICE
MIKÓ Pavel (SPF) VALICE
MIKÓ Rafael (SPF) VALICE
MIKO Rudolf (ž.Margita r.Bettesová) (SPF)    VALICE
MIKÓ Samuel (SPF) VALICE
MIKÓ Štefan (ml.) (SPF)   VALICE
MIKÓ Štefan (SPF) TOMÁŠOVCE
MIKO Vilém (SPF) NEPORADZA
MIKÓ Zdenko (Zoltán) (SPF)     TOMÁŠOVCE
MIKÓOVÁ Alžbeta (r.Bánová) (SPF)      TOMÁŠOVCE
MIKÓOVÁ Alžbeta (r.Lecsöová/muž Anton/) (SPF)    VALICE
MIKÓOVÁ Alžbeta (SPF) VALICE
MIKÓOVÁ Alžbeta (vd.r.Mikóová/muž Ján/) (SPF)    VALICE
MIKÓOVÁ Apolonia (r.Mátéová) (SPF) VALICE
MIKÓOVÁ Barbora (r.Káliová) (SPF)     KALOŠA
MIKÓOVÁ Mária (mal.) (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
MIKÓOVÁ Mária (mal.dcéra Ladislavova) (SPF) VALICE
MIKÓOVÁ Mária (r.Rásiová) (SPF)      GEMERSKÉ MICHALOVCE
MIKÓOVÁ Terézia (r.Mikóová) (SPF)     VALICE
MIKÓOVÁ Terézia (SPF) VALICE
MIKOVÁ Barbora (r.Koósová/Ján/) (SPF) KALOŠA
Miková Helena (rod.Tóthová) (SPF) VEĽKÝ BLH
MIKOVÁ Juliana (r.Tóthová /muž Ferdinand/) (SPF)   VALICE
Miková Mária (rod.Poznánová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
MIKOVÍNIOVÁ Mária (r.Cervová,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
MIKSZÁTH Ján (SPF)     HAJNÁČKA
MIKSZÁTHOVÁ Anna (r.Bredárová) (SPF)      HAJNÁČKA
MIKULÁŠ Ján (SPF) JESENSKÉ
MILIÁN Juraj (ž.Juliana r.Fejesová) (SPF) VALICE
MILIÁN Pavol (m.Júlia r.Vinczeová,zomrel) (SPF)    GORTVA
MILIAN Štefan (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
MILIÁNOVÁ Júlia (r.Vinczeová,m.Pavol,zomrela) (SPF) GORTVA
MILIÁNOVÁ Juliana (r.Fejesová /muž Juraj/) (SPF)   VALICE
MILIÁNOVÁ Mária (dcéra Pavlova) (SPF) GORTVA
MILLEI Štefan (SPF) HAJNÁČKA
Mináč Gejza (SPF) CHANAVA
MINÁČ Ján (moncoľkin) (SPF)     KLENOVEC
MINÁČ Ján (ž.Zuzana r.Kasáčová) (SPF) KLENOVEC
Mináč Július (SPF) CHANAVA
MINÁČ Michal (SPF)     KLENOVEC
MINÁČ Ondrej (hruškulin) (SPF) KLENOVEC
MINÁČ Ondrej (m.Juliana r.Antalová) (SPF)   HNÚŠŤA
MINÁČ Ondrej (m.Mária r.Vančíková) (SPF)    HNÚŠŤA
MINÁČ Ondrej (m.Zuzana r.Černáková,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
MINÁČ Ondrej (roškulin) (SPF)    KLENOVEC
MINÁČ Ondrej (SPF)     HNÚŠŤA
MINÁČ Pavel (1) (SPF)    KLENOVEC
MINÁČ Pavel (2) (SPF)    KLENOVEC
MINÁČ Pavel (ž.Mária r.Kolesárová) (SPF)    KLENOVEC
MINÁČ Pavol (1) (SPF)    VČELINCE
MINÁČ Pavol (SPF) LENKA
Mináč Štefan (SPF) CHANAVA
MINÁČOVÁ Judita (SPF) KLENOVEC
Mináčová Júlia (SPF) CHANAVA
MINÁČOVÁ Juliana (r.Antalová,m.Ondrej) (SPF) HNÚŠŤA
MINÁČOVÁ Margita (r.Hrušková) (SPF) KLENOVEC
Mináčová Margita (SPF)   CHANAVA
MINÁČOVÁ Mária (r.Kasáčová/muž Ján/) (SPF) KLENOVEC
MINÁČOVÁ Mária (r.Kolesárová/muž Pavel/) (SPF)    KLENOVEC
MINÁČOVÁ Zuzana (r.Černáková,m.Ondrej) (LSR)     HNÚŠŤA
MINÁČOVÁ Zuzana (r.Černáková,m.Ondrej) (SPF)     HNÚŠŤA
MINÁČOVÁ Zuzana (r.Karkušová) (SPF) KLENOVEC
MINÁČOVÁ Zuzana (r.Karkušová,nar.1.12.1896,zom.29.6.1985) (SPF) HNÚŠŤA
MINÁČOVÁ Zuzana (r.Ulická) (SPF)     HNÚŠŤA
MINÁČOVÁ Zuzana (SPF) KLENOVEC
MINÁROVÁ Albína (r. Fehérová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
MINICH Ján (nar.15.8.1905,m.Mária r.Czetnerová,zomr.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MINICHOVÁ Mária (r.Czetnerová,n.18.9.1908,m.Ján,zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
Misieková Zuzana (rod.Balagová) (LSR) KROKAVA
Misieková Zuzana (rod.Balagová) (SPF) KROKAVA
MISKEI Barnabáš (ž.Etela r.Kovácsová zom.26.3.1980) (SPF) BLHOVCE
MISKEI Ján (ž.Amália r.Véghová) (SPF) BLHOVCE
MISKEI Štefan (ž.Mária r.Feješová) (SPF) BLHOVCE
MISKEIOVÁ Rozália (SPF) BLHOVCE
MISKOLCZI Július (ž.Rozália r.Mathéová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MISKOLCZIOVÁ Rozália (r.Mathéová/muž Július/) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Mislaiová Júlia (rod.Majorošová) (SPF)  CHANAVA
MISOVE Juliana (r.Vargová/muž Michal/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MISOVE Michal (ž.Juliana r.Vargová) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
MISURÁKOVÁ Alžbeta (r.Kovácsová/muž Jozef/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIŠÁK Ondrej (dar od Jur.Törköly a Mich.Misáka st.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIŠÁK Ondrej (ml.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIŠÁK Ondrej (ž.Zuzana r.Szunyaiová zom.09.07.1972) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIŠAKOVÁ Zuzana (5.11.1909), Tomášovská 31, Rimavská Sobota (SPF)  RIMAVSKÁ
SOBOTA
MIŠÁNI Rudolf (ž.Zuzana r.Dovalová) (SPF)   KLENOVEC
MIŠČÍK Ondrej (zomrel) (SPF)    JESENSKÉ
MIŠECZKÁ Matilda (r.Magová) (SPF)    HAJNÁČKA
MIŠEČKA Ján (zomrel) (LSR)     HNÚŠŤA
MIŠEČKA Ján (zomrel) (SPF)     HNÚŠŤA
MIŠEČKA Ján (ž.Margita r.Rusnáková) (SPF)   RIMAVSKÉ BREZOVO
MIŠEČKA Michal (zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
MIŠEČKA Michal (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
MIŠEČKA Ondrej (Belica,zomrel) (LSR) HNÚŠŤA
MIŠEČKA Ondrej (Belica,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
MIŠEČKA Ondrej (LSR)    HNÚŠŤA
MIŠEČKA Ondrej (SPF)    HNÚŠŤA
MIŠEČKA Pavel (SPF)     RIMAVSKÉ BREZOVO
MIŠEČKA Štefan (.) (SPF) HNÚŠŤA
MIŠEČKA Štefan (Dovala,ml.) (SPF)    HNÚŠŤA
MIŠKO Štefan (Adam,m.Terézia r.Tizslaviczová) (SPF) LENKA
MIŠKOVÁ Juliana (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIŠKOVÁ Terézia (r.Tizslaviczová,muž Štefan) (SPF) LENKA
Miškovicová Rozália (LSR) LIPOVEC
Miškovicová Rozália (SPF) LIPOVEC
MIŠOCZKÝ Pavol (SPF) HAJNÁČKA
MIŠOVE Helena (r.Švantnerová) (SPF)   RIMAVSKÉ BREZOVO
MIŠOVE Juliana (r. Vargová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIŠOVE Mária (mal.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MIŠOVE Michal (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
MIŠOVE Pavel (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
Mišurák Ján (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
MIŠURÁK Ondrej (ž.Alžbeta r.Delicsová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Mišurák Otto (SPF) LUKOVIŠTIA
MIŠURÁK Štefan (SPF)    JESENSKÉ
MIŠURÁKOVÁ Alžbeta (r.Delicsová) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
Mišuráková Helena (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
Mišuráková Helena (r Kovácsová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Mišuráková Helena (rod.Václavíková, m.Gábor Lukovištia č.78) (SPF) LUKOVIŠTIA
MITTER Emil (SPF) KRASKOVO
MIZSÉROVÁ Alžbeta (r. Pósová, m. Ľudovít) (SPF)    RADNOVCE
MIZSÉROVÁ Alžbeta (r.Pósová/muž Ľudovít/) (SPF)    BARCA
MIZSÉROVÁ Alžbeta (rod. Pósa, m. Ľudevít) (SPF)    RADNOVCE
MOCAKOVÁ Judita (rod.Nansaková) (SPF)     ROVNÉ
MOCNÁ Anna (č.213) (SPF)     HNÚŠŤA
MOCNÁ Ema (zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
MOCNÁ Margita (r.Stolárová,m.Štefan,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
MOCNÝ Ján (č.211) (SPF) HNÚŠŤA
MOCNÝ Ondrej (č.252) (SPF)    HNÚŠŤA
MOCNÝ Štefan (m.Margita r.Stolárová,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
MOCZÁNOVÁ Mária (r.Nagyová/Ján/) (SPF)     KALOŠA
MOJZESOVÁ Helena (rod.Rybková) (SPF)      RATKOVSKÁ SUCHÁ
MOJZEŠOVÁ Juliana (r.Rigová) (LSR)    NEPORADZA
MOJZEŠOVÁ Juliana (r.Rigová) (SPF)    NEPORADZA
MOLNÁR Adolf (ž.Júlia r.Katonová) (SPF)    ABOVCE
MOLNÁR Alexander (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
MOLNÁR Alexander (z Biskupíc) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MOLNÁR Alexander (ž.Julianna Rebendová) (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
Molnár Barnabáš (D) (SPF) CHANAVA
MOLNÁR Barnabáš (SPF) ŠIRKOVCE
Molnár Benedek (SPF)    VEĽKÝ BLH
MOLNÁR Blažej (1) (SPF) TACHTY
MOLNÁR František (SPF) STUDENÁ
MOLNÁR František (ž.Irma r.Gálová) (SPF)    ABOVCE
MOLNÁR Gabriel (1) (SPF) TACHTY
MOLNÁR Gabriel (2) (SPF) TACHTY
MOLNÁR Gabriel (m.Etela r.Medeová) (SPF)    TACHTY
MOLNÁR Gabriel (SPF)    TACHTY
MOLNÁR Gejza (1) (SPF) TACHTY
MOLNÁR Gejza (2) (SPF) TACHTY
MOLNÁR Gejza (3) (SPF) TACHTY
MOLNÁR Gejza (ž.Alžbeta r.Országhová alsó) (SPF)   ABOVCE
MOLNÁR Gustáv (SPF)    HODEJOV
MOLNÁR Henrich (SPF) TACHTY
MOLNÁR Illés (č.d. 5525/1894) (SPF)   RADNOVCE
MOLNÁR Imrich (SPF)    STUDENÁ
MOLNÁR Ján (1) (SPF)    TACHTY
MOLNÁR Ján (2) (SPF)    TACHTY
MOLNÁR Ján (3) (SPF)    TACHTY
MOLNÁR Ján (4) (SPF)    TACHTY
MOLNÁR Ján (5) (SPF)    TACHTY
MOLNÁR Ján (6) (SPF)    TACHTY
MOLNÁR Ján (7) (SPF)    TACHTY
MOLNÁR Ján (K.syn Pavlov) (SPF)     ABOVCE
Molnár Ján (LSR)  HOSTIŠOVCE
MOLNÁR Ján (m.Rozália) (SPF) KRÁĽ
MOLNÁR Ján (mal.felsö) (SPF)    ABOVCE
MOLNÁR Ján (maloletý) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MOLNÁR Ján (ml.,nar.3.9.1919/zomr.3.6.1984) (SPF)  RIMAVSKÁ SOBOTA
MOLNÁR Ján (najmladší) (SPF) POTOK
MOLNÁR Ján (SPF) ČÍŽ
MOLNÁR Ján (syn Jánov) (SPF) ABOVCE
MOLNÁR Ján (vyšný /k.ž.Gregorová Sabína/) (SPF)   POTOK
Molnár Ján (zomrel 7.6.1963) (SPF) CHANAVA
MOLNÁR Ján (ž.Anna r.Verébová) (SPF) OŽĎANY
MOLNÁR Ján (ž.Rozália Jakabová janko) z Hajnáčky - Bataháza (SPF) GEMERSKÝ
JABLONEC
MOLNÁR Jozef (2) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
MOLNÁR Jozef (3) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
Molnár Jozef (D) (SPF)   CHANAVA
MOLNÁR Jozef (D.mal.) (SPF)    ABOVCE
Molnár Jozef (F Molnár) (SPF)   CHANAVA
Molnár Jozef (F) (SPF)   CHANAVA
MOLNÁR Jozef (maloletý) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MOLNÁR Jozef (ml.) (SPF) BLHOVCE
Molnár Jozef (SPF) CHANAVA
Molnár Jozef (zomrel 22.7.1978) (SPF)   CHANAVA
MOLNÁR Jozef (ž.Júlia r.Bodnárová) (SPF)    ABOVCE
MOLNÁR Jozef (ž.Mária r.Kovácsová) (SPF)    BLHOVCE
MOLNÁR Július (1) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
MOLNÁR Július (2) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
MOLNÁR Július (mal.) (SPF)     ABOVCE
Molnár Július (SPF) CHANAVA
MOLNÁR Július (syn Michalov alsó) (SPF)    ABOVCE
MOLNÁR Juraj (4) (SPF) TACHTY
MOLNÁR Juraj (6) (SPF) TACHTY
MOLNÁR Juraj (7) (SPF) TACHTY
MOLNÁR Juraj (ml.) (SPF) TACHTY
Molnár Juraj (SPF) CHANAVA
Molnár Karol (nižný, zomrel 16.3.1963) (SPF)  CHANAVA
MOLNÁR Koloman (SPF) KALOŠA
MOLNÁR Ladislav (SPF) GEMERČEK
Molnár Ľudovít (SPF)    CHANAVA
MOLNÁR Michal (m.Terézia) (SPF)      ŠTRKOVEC
Molnár Michal (nižný) (SPF) CHANAVA
Molnár Michal (SPF) CHANAVA
MOLNÁR Michal (zomr.9.7.1966) (SPF) TACHTY
MOLNÁR Mikuláš (m.Alžbeta) (SPF)     ŠIRKOVCE
MOLNÁR Mikuláš (Nýiva út 27,Zugló,Maďarsko) (SPF) KRÁĽ
Molnár Mikuláš (SPF)    CHANAVA
Molnár Ondrej (LSR) VEĽKÝ BLH
MOLNÁR Ondrej (SPF)     BARCA
MOLNÁR Ondrej (ž.Judita rod.Janšurová) (SPF) ŠPANIE POLE
MOLNÁR Pavel (SPF)     ČÍŽ
MOLNÁR Peter (1) (SPF) TACHTY
MOLNÁR Peter (Abovce) (SPF)    KRÁĽ
MOLNÁR Peter (SPF)     STUDENÁ
Molnár Samuel (SPF) CHANAVA
MOLNÁR Štefan (2) (SPF) TACHTY
MOLNÁR Štefan (3) (SPF) TACHTY
MOLNÁR Štefan (m.Mária,r.Medeová) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
MOLNÁR Štefan (mal., syn Alžbety) (SPF)HODEJOV
MOLNÁR Štefan (SPF)    ČÍŽ
MOLNÁR Štefan (szepe) (SPF)    TACHTY
MOLNÁR Štefan (Tachty č.84) (SPF)    TACHTY
MOLNÁR Štefan (ž.Alžbeta r.Belanyecová) (SPF) ABOVCE
MOLNÁR Štefan (ž.Mária Agočová) (SPF) HAJNÁČKA
MOLNÁR Valent (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
MOLNÁR Valent gyenes (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
MOLNÁR Viktor (SPF)    ABOVCE
MOLNÁR Viktor (ž.Irena r.Kovácsová) (SPF)   ABOVCE
MOLNÁR Vojtech (mal.syn Vojtechov) (SPF)   ABOVCE
MOLNÁR Vojtech (SPF) ČÍŽ
MOLNÁR Vojtech (syn Jánov) (SPF)     ABOVCE
MOLNÁR Vojtech (ž.Julianna r.Bástiová) (SPF) TACHTY
MOLNÁR Zoltán (SPF)    KALOŠA
MOLNÁROVÁ Alžbeta (3) (SPF) TACHTY
MOLNÁROVÁ Alžbeta (Dózsa) (SPF)     ČÍŽ
MOLNÁROVÁ Alžbeta (mal.dcéra Vojtechova 1) (SPF) ABOVCE
Molnárová Alžbeta (r Országová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
MOLNÁROVÁ Alžbeta (r. Kónyaová) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
MOLNÁROVÁ Alžbeta (r. Pálkovácsová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
MOLNÁROVÁ Alžbeta (r.Belanyecová/muž Štefan/) (SPF)   ABOVCE
MOLNÁROVÁ Alžbeta (r.Husztyová) (SPF)     ŠIRKOVCE
MOLNÁROVÁ Alžbeta (r.Kónyová) (SPF) GEMERČEK
MOLNÁROVÁ Alžbeta (r.Molnárová) (SPF)     HODEJOV
Molnárová Alžbeta (rod.Országová) (SPF) CHANAVA
MOLNÁROVÁ Alžbeta (SPF)      ČÍŽ
MOLNÁROVÁ Amália (r.Jakabová,m.Štefan) (SPF)    ŠIRKOVCE
MOLNÁROVÁ Amália (SPF)      RADNOVCE
MOLNÁROVÁ Anna (1) (SPF)     STUDENÁ
MOLNÁROVÁ Anna (3) (SPF)     TACHTY
MOLNÁROVÁ Anna (4) (SPF)     TACHTY
MOLNÁROVÁ Anna (5) (SPF)     TACHTY
MOLNÁROVÁ Anna (6) (SPF)     TACHTY
MOLNÁROVÁ Anna (maloletá) (SPF)     TACHTY
Molnárová Anna (r Csutorová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
MOLNÁROVÁ Anna (r.Darabošová) (SPF)      HAJNÁČKA
MOLNÁROVÁ Anna (r.Kováčová) (SPF) OŽĎANY
MOLNÁROVÁ Anna (r.Szabová) (SPF) HAJNÁČKA
MOLNÁROVÁ Anna (r.Váradiová,nar.13.4.1950,Tornaľa) (SPF) ŠTRKOVEC
MOLNÁROVÁ Anna (r.Verébová,m.Ján) (SPF) OŽĎANY
MOLNÁROVÁ Anna (SPF) OŽĎANY
MOLNÁROVÁ Apolónia (vdova r.Bábiková) (SPF)    KRÁĽ
MOLNÁROVÁ Barbora (r. Évaová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
MOLNÁROVÁ Barbora (r.Kerekešová) (SPF)    OŽĎANY
MOLNÁROVÁ Barbora (SPF)       FIGA
MOLNÁROVÁ Fáni (mal.) (SPF) ČÍŽ
MOLNÁROVÁ Františka (vd.r.Volfová/muž Pavel/) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Molnárová Gizela (rod.Kissová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
MOLNÁROVÁ Gizela (vd.r.Kovácsová/muž Vojtech/) (SPF)    ABOVCE
MOLNÁROVÁ Helena (r.Tóthová/muž Ľudovít/z Aboviec) (SPF)     BARCA
MOLNÁROVÁ Hermína (r.Bódiová) (SPF)       STRÁNSKA
MOLNÁROVÁ Hermína (rod. Bódiová) (SPF)      VČELINCE
Molnárová Irena (Lukovištia č.49) (LSR) LUKOVIŠTIA
Molnárová Irena (Lukovištia č.49) (SPF) LUKOVIŠTIA
MOLNÁROVÁ Irena (Nýiva út 27,Zugló,Maďarsko) (SPF)     KRÁĽ
MOLNÁROVÁ Irena (r.Mihályiová) (SPF) BLHOVCE
MOLNÁROVÁ Irena (r.Patakyová) (SPF) HAJNÁČKA
MOLNÁROVÁ Irena (rod. Kočišová) (SPF)      VČELINCE
MOLNÁROVÁ Irena (SPF) ČÍŽ
MOLNÁROVÁ Irena (vd.r.Kocsisová/muž Ján felsö/) (SPF)   ABOVCE
Molnárová Irma (r Czigány m Štefan /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Molnárová Irma (SPF)    CHANAVA
MOLNÁROVÁ Jolana (r.Kriston, m.Štefan ) (SPF)     GEMERSKÝ JABLONEC
MOLNÁROVÁ Jolana (r.Kriston, m.Štefan) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
MOLNÁROVÁ Jolana (r.Šamuová) (SPF) TOMÁŠOVCE
MOLNÁROVÁ Jolana (SPF)       RIMAVSKÉ JANOVCE
MOLNÁROVÁ Judita (rod.Nansaková) (SPF)      ROVNÉ
MOLNÁROVÁ Júlia (r.KRESNYEOVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
MOLNÁROVÁ Júlia (r.Orosová) (SPF)     GEMERČEK
Molnárová Júlia (rod.Baňáková Lukovištia č.49) (SPF) LUKOVIŠTIA
Molnárová Júlia (rod.Gášpárová) (SPF)   CHANAVA
MOLNÁROVÁ Júlia (rod.Juhászová) (SPF)      DRŇA
Molnárová Júlia (rod.Kresnyeová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Molnárová Júlia (rod.Molnárová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Molnárová Júlia (rod.Nagyová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Molnárová Júlia (rod.Zsámboková) (SPF) VEĽKÝ BLH
MOLNÁROVÁ Júlia (SPF) TACHTY
MOLNÁROVÁ Júlia (Štefanova r.Homolyová) (SPF)     TOMÁŠOVCE
MOLNÁROVÁ Júlia (vd.r.Vargová nar.24.7.1881,zom.21.9.1962) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
Molnárová Juliana (LSR)   HOSTIŠOVCE
MOLNÁROVÁ Juliána (r. Czikorová) (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
MOLNÁROVÁ Juliana (r.Pálová) (SPF) STUDENÁ
Molnárová Juliana (rod.Vargová) (SPF)   DRAŽICE
Molnárová Juliana (SPF)   HOSTIŠOVCE
MOLNÁROVÁ Julianna (r.Bástiová,m.Peter) (SPF)     TACHTY
MOLNÁROVÁ Julianna (r.Husztiová,m.Jozef,Kanada) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
MOLNÁROVÁ Julianna (r.Pálová tajti,m.Michal) (SPF) VEČELKOV
MOLNÁROVÁ Julianna (r.Pálová) (SPF) TACHTY
MOLNÁROVÁ Julianna (r.Pálová, m.Blažej) zo Starej Bašty (SPF)  GEMERSKÝ
JABLONEC
MOLNÁROVÁ Julianna (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
MOLNÁROVÁ Klára (Nýiva út 27,Zugló,Maďarsko) (SPF)     KRÁĽ
MOLNÁROVÁ Klára (r.Szuhayová/muž Štefan G./) (SPF)     ABOVCE
Molnárová Lenka (r Ferenciová /SPF/) (SPF)   VLKYŇA
MOLNÁROVÁ Margita (mal.) (SPF)      STRÁNSKA
MOLNÁROVÁ Margita (r. Mácsová) (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
MOLNÁROVÁ Margita (r. Matajsová) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
MOLNÁROVÁ Margita (r.Lukáčová) (SPF)      NEPORADZA
MOLNÁROVÁ Margita (rod. Zimányiová) (SPF) FIGA
MOLNÁROVÁ Margita (SPF)      POTOK
MOLNÁROVÁ Mária (mal.) (SPF) ABOVCE
MOLNÁROVÁ Mária (maloletá) (SPF)     TACHTY
MOLNÁROVÁ Mária (maloletá,1) (SPF) TACHTY
MOLNÁROVÁ Mária (maloletá,tajti) (SPF)     TACHTY
MOLNÁROVÁ Mária (r.Báštiová,m.Alexander) (SPF) STUDENÁ
MOLNÁROVÁ Mária (r.Fehérová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MOLNÁROVÁ Mária (r.Fürješová) (SPF) ŠTRKOVEC
MOLNÁROVÁ Mária (r.Kovácsová/muž Jozef/) (SPF) BLHOVCE
MOLNÁROVÁ Mária (r.Kovácsová/muž Juraj/) (SPF) ABOVCE
MOLNÁROVÁ Mária (r.Lecsová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
MOLNÁROVÁ Mária (r.Magová,m.Pavol) (SPF) NOVÁ BAŠTA
MOLNÁROVÁ Mária (r.Molnárová /bodi/) (SPF) TACHTY
MOLNÁROVÁ Mária (r.Orbánová/muž Gejza/) (SPF)    IVANICE
MOLNÁROVÁ Mária (r.Rebendová, m.Ľudovít) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
MOLNÁROVÁ Mária (rod. Fürjesová) (SPF)     VČELINCE
Molnárová Mária (rod.Csíziová) (SPF)   CHANAVA
Molnárová Mária (rod.Gálová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
MOLNÁROVÁ Mária (SPF) HODEJOV
MOLNÁROVÁ Mária (vd.r.Apácai/Ondrej/) (SPF) ČÍŽ
Molnárová Priška (SPF)   VEĽKÝ BLH
MOLNÁROVÁ Rozália (maloletá) (SPF) STUDENÁ
MOLNÁROVÁ Rozália (r. Matečká) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
MOLNÁROVÁ Rozália (r. Zsipiová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
MOLNÁROVÁ Rozália (r.Tóthová ,m.Ladislav) (SPF) ŠIRKOVCE
MOLNÁROVÁ Rozália (r.Zsípiová) (SPF) GEMERČEK
Molnárová Rozália (rod.Lászlóová) (SPF) CHANAVA
MOLNÁROVÁ Terézia (muž Michal) (SPF)      ŠTRKOVEC
Molnárová Terézia (r Csutorová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
MOLNÁROVÁ Terézia (r.Madarászová/muž Štefan G./) (SPF) ABOVCE
Molnárová Terézia (rod.Madarászová) (SPF)   CHANAVA
MOLNÁROVÁ Terézia (SPF)      OŽĎANY
MOLNÁROVÁ Zlata (Irena mal.dcéra Viktorova) (SPF) ABOVCE
MOLNÁROVÁ Zuzana (1) (SPF) TACHTY
MOLNÁROVÁ Zuzana (2) (SPF) TACHTY
MOLNÁROVÁ Zuzana (Hubay) (SPF)      HUBOVO
MOLNÁROVÁ Zuzana (r.Marcíniová) (SPF)     POTOK
MOLNÁROVÁ Zuzana (r.Poloniová) (SPF)      POTOK
MOLNÁROVÁ Zuzana (SPF)       STUDENÁ
MONCOĽ Gregor (ž.Júlia r.Antalová) (SPF)    KLENOVEC
MONCOĽ Ján (1) (SPF)    KLENOVEC
MONCOĽ Ján (č.252) (SPF) HNÚŠŤA
MONCOĽ Ján (láskulin) (SPF)    KLENOVEC
MONCOĽ Ján (SPF) KLENOVEC
MONCOĽ Ján (štefáničkin) (SPF) KLENOVEC
MONCOĽ Ján (ž.Júlia r.Mináčová) (SPF) KLENOVEC
MONCOĽ Ján (ž.Juliana r.Bálintová) (SPF) KLENOVEC
MONCOĽ Ondrej (č.252) (SPF)    HNÚŠŤA
MONCOĽ Ondrej (dovalovčiankin) (SPF) KLENOVEC
MONCOĽ Ondrej (ml.) (SPF)     KLENOVEC
MONCOĽ Pavel (búrkin) (SPF)    KLENOVEC
MONCOĽ Pavel (č.253) (SPF)    HNÚŠŤA
MONCOĽ Pavel (mal.) (SPF)     KLENOVEC
MONCOĽ Pavel (SPF)     KLENOVEC
MONCOĽOVÁ Anna (r.Bálintová,m.Ján) (SPF) HNÚŠŤA
MONCOĽOVÁ Emília (SPF)      KLENOVEC
MONCOLOVÁ Etela (Oľga r.Hrušková) (LSR) HNÚŠŤA
MONCOLOVÁ Etela (Oľga r.Hrušková) (SPF)   HNÚŠŤA
MONCOĽOVÁ Júlia (mal.) (SPF) KLENOVEC
MONCOĽOVÁ Juliana (r.Búrová) (SPF) KLENOVEC
MONCOĽOVÁ Juliana (r.Chrapanová/muž Ondrej/) (SPF)    KLENOVEC
MONCOĽOVÁ Katarína (r.Fulerčíková) (SPF)   KLENOVEC
MONCOĽOVÁ Mária (mal.) (SPF) KLENOVEC
MONCOĽOVÁ Mária (r.Petriová) (SPF) KLENOVEC
MONCOĽOVÁ Mária (SPF) KLENOVEC
MONCOĽOVÁ Oľga (Etela,r.Hrušková,Pavlova) (SPF) HNÚŠŤA
MONCOĽOVÁ Zuzana (r.Ďurišová/muž Ondrej/) (SPF) KLENOVEC
MORAVČIK Ján (SPF)     KALOŠA
MORAVČÍKOVÁ Alžbeta (r.Antalová) (SPF)    NEPORADZA
MORAVČÍKOVÁ Alžbeta (r.Antalová,m.Ladislav) (SPF) NEPORADZA
MORAVČIKOVÁ Eugénia (r.Španiková) (SPF) KALOŠA
MORCSÁKOVÁ Apolonia (rod. Bodon, m. Viktor) (SPF) RADNOVCE
MORCSÁKOVÁ Karolína (r.Bodonová/muž Július/) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
MORCSÁKOVÁ Karolína (rod. Bodon, m. Július) (SPF) RADNOVCE
MÓREŠ Adam (m.Juliana r.Rigová) (LSR) NEPORADZA
MÓREŠ Adam (m.Juliana r.Rigová) (SPF) NEPORADZA
MÓREŠ Adam (SPF) NEPORADZA
MÓREŠOVÁ Juliana (r.Rigová,m.Adam) (LSR) NEPORADZA
MÓREŠOVÁ Juliana (r.Rigová,m.Adam) (SPF) NEPORADZA
MOSNER Jindrich (m.Helena r.Maruškinová) (SPF)    JESENSKÉ
MOSNEROVÁ Helena (r.Maruškinová) (SPF)    JESENSKÉ
MÓSZIKOVÁ Zuzana (r.Jasková,m.Adám) (SPF) KRÁĽ
Motkoová Helena (r Csutorová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
MOTOŠKA Ján (m.Mária r.Švidroňová) (SPF)   JESENSKÉ
MOTOŠKA Ján (SPF)     JESENSKÉ
MOTOŠKA Jozef (m.Františka r.Horváthová,/zomrel/) (SPF)  JESENSKÉ
MOTOŠKOVÁ Mária r.Švidroňová (SPF) JESENSKÉ
MOTYOVSZKY Jozef (syn Jána) (SPF) ŠIRKOVCE
MOTYOVSZKÝ Matej (syn Jána,ml.) (SPF)    ŠIRKOVCE
MÓZESOVÁ Juliana (rod. Csotó, m. Ján) (SPF) RADNOVCE
MRÁZ Alfonz (Dr.,Devínska 32,Nové Zámky) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Mráz Matej (SPF)   VEĽKÝ BLH
Mráziková Juliana (rod.Urbanová Rákoš) (LSR) LUKOVIŠTIA
Mráziková Juliana (rod.Urbanová Rákoš) (SPF) LUKOVIŠTIA
Mrázová Zuzana (rod.Jávorová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
MUDROŇ Ján (SPF) KLENOVEC
MUDROŇ Michal (SPF)     KRASKOVO
MÜLLER Barnabáš (Czakó) (SPF) KALOŠA
MÜLLER Barnabáš (SPF) HUBOVO
MULLER Michal (SPF)     HAJNÁČKA
MULLER Štefan (SPF)     STRÁNSKA
MULLEROVÁ Ema (r.Zéthyová) (LSR) HNÚŠŤA
MULLEROVÁ Ema (r.Zéthyová) (SPF) HNÚŠŤA
MULLEROVÁ Mária (r.Búsyová) (SPF) STRÁNSKA
MÜLLEROVÁ Mária (r.Simonová) (SPF) KALOŠA
MULLEROVÁ Mária (r.Šimonová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
MUŇÁK Gregor (SPF)     VČELINCE
MUŇÁKOVÁ Agneša (rod. Sigutová) (SPF)     VČELINCE
MURANSKÝ Ondrej (č.323,Ožďany) (SPF)      OŽĎANY
Murányi Barnabáš (m Kosztúrová Margita /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Murányi Ján (m Lóšková Júlia /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Murányi Ján (m Szabóová Júliana /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Murányi Ján (ml m Póšaová Gizela /SPF/) (SPF) VLKYŇA
MURÁNYI Ján (ml.ž.Gizela r.Pósová) (SPF)    IVANICE
Murányi Ján (SPF) CHANAVA
Murányi Jozef (m Simonová Etela /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Murányi Jozef (SPF) CHANAVA
Murányi Jozef (Tóth) (SPF) CHANAVA
MURÁNYI Mikuláš (SPF) IVANICE
MURÁNYI Štefan (SPF)    JESENSKÉ
MURÁNYI Valent (ž.Juliana r.Zajacová) (SPF) IVANICE
MURÁNYI Vojtech (1954) (SPF) ŠIRKOVCE
Murányiová Elena (/SPF/) (SPF)  VLKYŇA
Murányiová Juliana (r Szabóová /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
MURÁNYIOVÁ Juliana (r.Tóthová) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
MURÁNYIOVÁ Juliana (r.Zajacová/muž Valent/) (SPF) IVANICE
Murányiová Margita (r Koszorúsová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
MURÁNYIOVÁ Margita (r.Koszturová P./muž Barnabáš/) (SPF) ABOVCE
MURÁNYIOVÁ Mária (r.Laszkovics, m.Jozef) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
MURÁNYIOVÁ Mária (r.Laszkovics,m.Jozef) (SPF)    GEMERSKÝ JABLONEC
MYDLÁROVÁ Šarlota (r.Nagy,295204/7780,Košice Tolstého 20) (SPF) LENKA
MYHÁLYIOVÁ IRENA (SPF)      BÁTKA
NÁBIELKOVÁ Darina (r.Moncoľová) (SPF)     KLENOVEC
Nádašiová Zuzana (rod.Ibošová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Nádašová Zuzana (rod.Ibošová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Nádok Ján (k.ž.Júlia Šimonová) (SPF)   PADAROVCE
Nádok Ján (SPF)    PADAROVCE
Nadžanová Mária (rod.Balagová) (LSR)   KROKAVA
Nadžanová Mária (rod.Balagová) (SPF)   KROKAVA
NAGY Albert (SPF) RAKYTNÍK
NAGY Alexander (a) (SPF) HUSINÁ
NAGY Alexander (R.) (SPF) BARCA
NAGY Alexander (SPF)    HUSINÁ
NAGY Alexander (ž.r. Hrivnyák Malvína) (SPF) RADNOVCE
NAGY Alexander (ž.Zuzana r.Csomósová rigó) (SPF)    BARCA
NAGY Andor (Koloman) (SPF)     KALOŠA
Nagy Andrej (SPF) VEĽKÝ BLH
NAGY Arpád (alsó zom.21.3.1974) (SPF) BARCA
NAGY Arpád (gyurka) (SPF)     IVANICE
Nagy Arpád (LSR) PADAROVCE
NAGY Arpád (NV)(SPF) DRAŽICE
Nagy Arpád (SPF) PADAROVCE
NAGY Árpád (SPF) RAKYTNÍK
NAGY Barnabáš (ž.Apolónia r.Bodonová) (SPF) RADNOVCE
NAGY Blažej (SPF) KALOŠA
NAGY Boldizsár (SPF)    HUSINÁ
NAGY Dyoníz (SPF) RAKYTNÍK
NAGY Elemér (SPF) IVANICE
NAGY FERENCZ Jozef (SPF)      HUSINÁ
NAGY FERENCZ Mária (mal.) (SPF)     HUSINÁ
NAGY FERENCZ Vinczent (SPF) HUSINÁ
NAGY FERNCZ Vojtech (SPF)     HUSINÁ
NAGY František (1) (SPF) HUBOVO
NAGY František (LSR)    NEPORADZA
NAGY František (m.Alžbeta r.Berkiová) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
NAGY František (SPF)    HUBOVO
Nagy Gabriel (LSR) PETROVCE
NAGY Gabriel (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
Nagy Gabriel (Zomrel 1.10.1978) (SPF)  PETROVCE
NAGY Gabriel (ž.Brigita Varga kovácsová) zo Starej Bašty (SPF)    GEMERSKÝ
JABLONEC
NAGY Gabriel hapári (ž.Mária Pataki) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
NAGY Gabriel külsö (ž.Margita Pelle) (zomr.8.12.1965) (D 572/67) (SPF)
   GEMERSKÝ JABLONEC
NAGY Gedeon (ml.) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
NAGY Gejza (a) (SPF)    HUSINÁ
NAGY Gelért (csirke,nar.13.6.1925,Maďarsko) (SPF)   STUDENÁ
NAGY HEGEDÜS Štefan (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
NAGY Imrich (SPF) MARTINOVÁ
NAGY Ján (/ž.Šarolta r.Anderková/) (SPF) DRŇA
NAGY Ján (GY.) (SPF)    BARCA
NAGY Ján (ml.) (SPF)    KALOŠA
NAGY Ján (SPF)   NOVÁ BAŠTA
NAGY Ján (ž.Margita Casová) (SPF)    HAJNÁČKA
NAGY Jozef (mal.) (SPF) IVANICE
NAGY Jozef (SPF) KALOŠA
NAGY Jozef (zomr.18.7.1956) (SPF)    TACHTY
NAGY Jozef (ž.Alžbeta r.Szabóová) (SPF) BLHOVCE
NAGY Jozef (ž.Anna r.Pocsaiová) (SPF) CHRÁMEC
NAGY Jozef (ž.Juliana r.Baráthová) (SPF) IVANICE
NAGY Júlia (ferencz) (SPF) HUSINÁ
NAGY Július (SPF) IVANICE
Nagy Juraj (SPF)  VEĽKÝ BLH
NAGY Karol (1) (SPF)    JANICE
NAGY Karol (mal.) (SPF) KALOŠA
NAGY Karol (SPF) BARCA
Nagy Koloman (SPF) VEĽKÝ BLH
NAGY KULIKOVÁ Mária (SPF) VČELINCE
Nagy Ladislav (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
NAGY Ladislav (1) (SPF) VČELINCE
NAGY Ladislav (2) (SPF) VČELINCE
NAGY Ladislav (ml.,m.Klára r.Nagyová) (SPF) NEPORADZA
NAGY Ladislav (SPF)     STRÁNSKA
NAGY Ľudovít (SPF)     BÁTKA
NAGY Mária (SPF) HUSINÁ
NAGY Martin (1) (SPF)    TACHTY
NAGY Martin (SPF) JANICE
NAGY Martin (ž.Mária r.Hladonová) (SPF) VALICE
NAGY Marton (ž.M.r.Hladonová zom.13.8.44-D 1995/96) (SPF) GEMERSKÉ
MICHALOVCE
NAGY Melichar (köböl) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
NAGY Melicher (Šándor) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
NAGY Michal (R.) (SPF) BARCA
NAGY Michal (SPF) HODEJOV
NAGY Ondrej (SPF) KALOŠA
NAGY PÁL Jozef (pore,nar.1870,ž. Terézia r.Miková) (SPF)    ŽÍP
NAGY PÁL Tomáš (nar.1878,ž.Zuzana r.Csótóová) (SPF) ŽÍP
NAGY Pavel (ml.z Rakytníka) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
NAGY Pavel (ml.z Rokytníka) (SPF)    ŽÍP
NAGY Pavel (SPF) KALOŠA
NAGY Pavol (1) (SPF)    KESOVCE
NAGY Peter (ml.) (SPF)   BARCA
NAGY Peter (SPF) IVANICE
NAGY Štefan (/ž.Alžbeta r.Lökösová/) (SPF)    ŠIMONOVCE
NAGY Štefan (/ž.Zuzana r.Bačová/) (SPF) DRŇA
NAGY Štefan (Laszkovič) (SPF) HAJNÁČKA
NAGY Štefan (m.Mária r.Beneová) (SPF) LENKA
NAGY Štefan (mal.1928) (SPF)   RADNOVCE
NAGY Štefan (maloletý,syn Jozefa) (SPF) GORTVA
Nagy Štefan (Mike) (LSR) HOSTIŠOVCE
NAGY Štefan (ml.ž.Alžbeta r.Husztiová) (SPF) IVANICE
NAGY Štefan (SPF) DRŇA
NAGY Štefan (starší) (SPF) NOVÁ BAŠTA
NAGY Štefan (takács) (SPF) HAJNÁČKA
NAGY Štefan (vyšný) (SPF) KALOŠA
NAGY Štefan külsö (ž.Julianna Agócsová kajsza) v Amerike (SPF)    GEMERSKÝ
JABLONEC
NAGY Tibor (nebohý) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
NAGY Tibor (SPF) STUDENÁ
NAGY Valent (SPF) UZOVSKÁ PANICA
NAGY Valent (ž.Irena Szabová) z Petroviec (vyhl. za mŕtveho 31.12.1949) (D 64/56) (SPF)
   GEMERSKÝ JABLONEC
Nagy Valentín (SPF) VEĽKÝ BLH
NAGY Viliam (SPF) HAJNÁČKA
NAGY Vojtech (ferncz) (SPF)    HUSINÁ
NAGY Vojtech (SPF)     IVANICE
NAGY Zdenek (SPF) RAKYTNÍK
NAGY Zoltán (1) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
NAGY Zoltán (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
NAGY-FEJES Štefan (SPF) BÁTKA
NAGY-FEJES Valent (SPF) BÁTKA
NAGYFERENCZ Alexander (LSR) OŽĎANY
NAGYFERENCZ Alexander (SPF) OŽĎANY
NAGYFERENCZ Štefan (LSR)     OŽĎANY
NAGYFERENCZ Štefan (SPF)     OŽĎANY
NAGYFODOROVÁ Etela (r.Fodorová) (SPF)    OŽĎANY
NAGYKARÁSOVÁ Gizela (király,r.Medeová,m.Viliam) (SPF) NOVÁ BAŠTA
NAGYMOLNÁR Ján (ž.Mária r.Tóth-Šimon) (SPF)    OŽĎANY
NAGYMOLNÁROVÁ Mária (r.Vinceová) (SPF) OŽĎANY
NAGYMOLNÁROVÁ Zuzana (SPF)       OŽĎANY
NAGYOVÁ Albína (mal.) (SPF) IVANICE
NAGYOVÁ Albína (r.Csótóová) (SPF)   IVANICE
NAGYOVÁ Alžbeta (r.Husztiová/muž Štefan/) (SPF)  IVANICE
NAGYOVÁ Alžbeta (r.Mácsová) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
NAGYOVÁ Alžbeta (r.Medeová,m.Štefan) (SPF) NOVÁ BAŠTA
NAGYOVÁ Alžbeta (r.Pósová) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
NAGYOVÁ Alžbeta (r.Ševkeová) (SPF) RIEČKA
NAGYOVÁ Alžbeta (rod. Póša) (SPF)   RADNOVCE
NAGYOVÁ Alžbeta (rod.Köviová) (SPF) DRŇA
Nagyová Alžbeta (rod.Tóthová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
NAGYOVÁ Alžbeta (SPF) HAJNÁČKA
NAGYOVÁ Alžbeta (vd. rod.Lökösová) (SPF)   DRŇA
NAGYOVÁ Amália (r.Csótóová/muž Mikuláš felsö/) (SPF)  IVANICE
NAGYOVÁ Amália (r.Fejesová/muž Arpád/gyurka) (SPF)   IVANICE
NAGYOVÁ Anna (r.Szabóová) (SPF)    BLHOVCE
NAGYOVÁ Apolónia (r.Bodonová/muž Barnabáš/) (SPF) ŽÍP
NAGYOVÁ Apolónia (r.Szarvasová/muž Ján/) (SPF)   IVANICE
Nagyová Apolónia (rod.Nagyová) (SPF) VEĽKÝ BLH
NAGYOVÁ Barbara (r.Pálová m.Zoltán) (SPF)  UZOVSKÁ PANICA
Nagyová Barbara (rod.Botková) (LSR)  PADAROVCE
Nagyová Barbara (rod.Botková) (SPF)  PADAROVCE
NAGYOVÁ Barbara rod.Botková (NV)(SPF)    DRAŽICE
NAGYOVÁ Barbora (r.Fóno) (SPF) RAKYTNÍK
NAGYOVÁ Barbora (r.IBOŠOVÁ) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Nagyová Barbora (rod.Ibošová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Nagyová Barbora (rod.Pálová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
NAGYOVÁ Barbora (SPF) BLHOVCE
NAGYOVÁ Elena (SPF)     RIEČKA
NAGYOVÁ Emília (SPF) RAKYTNÍK
NAGYOVÁ Etela (r. Koósová) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
NAGYOVÁ Etela (rod.Kósová) (SPF)    DRŇA
Nagyová Eva (SPF) VEĽKÝ BLH
Nagyová Franciška (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
NAGYOVÁ Gizela (SPF) VALICE
NAGYOVÁ Gizella (SPF) TOMÁŠOVCE
NAGYOVÁ Helena (M r.Kovácsová) (SPF)     KALOŠA
NAGYOVÁ Helena (r.Dursová,m.František) (SPF) KRÁĽ
NAGYOVÁ Helena (r.Duszová/František/) (SPF) HUBOVO
NAGYOVÁ Helena (r.Szuhajová) (SPF) RIEČKA
NAGYOVÁ Helena (r.Szuhayová) (SPF) HUBOVO
NAGYOVÁ Helena (rod. Bémová) (SPF) VČELINCE
NAGYOVÁ Helena (rod. Duszová) (SPF) VČELINCE
Nagyová Helena (rod.Kovácsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
NAGYOVÁ Helena (SPF) RAKYTNÍK
NAGYOVÁ Hermína (rod. Vargaová) (SPF)     VČELINCE
NAGYOVÁ Ilona (SPF)     RAKYTNÍK
NAGYOVÁ Irena (nar.15.3.1912,zomr.3.5.1990) (SPF) ŽÍP
NAGYOVÁ Irena (SPF)     RAKYTNÍK
NAGYOVÁ Irma (SPF)     RIEČKA
NAGYOVÁ Jolana (r.Agócsová kajsza, m.Štefan külsö) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
NAGYOVÁ Júlia (r. Csobová) (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
NAGYOVÁ Júlia (r.Štefková nar.26.03.1914,zom.) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
NAGYOVÁ Júlia (rod.Aranyová) (SPF) DRŇA
Nagyová Júlia (rod.Gálová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Nagyová Júlia (rod.Majorošová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Nagyová Júlia (rod.Pallaová) (SPF) CHANAVA
NAGYOVÁ Júlia (SPF)     TOMÁŠOVCE
NAGYOVÁ Júliana (Alexdandrová,r.Sarvas) (SPF)    RAKYTNÍK
NAGYOVÁ Júliana (r. Rákosiová m. Ladislav) (SPF)   JANICE
NAGYOVÁ Juliana (r.Szarvasová/muž Alexander/) (SPF) IVANICE
NAGYOVÁ Juliana (rod.Aranyová) (SPF) ŠIMONOVCE
NAGYOVÁ Julianna (külső, r.Agócsová kajsza, m.Štefan) v Amerike (SPF)
   GEMERSKÝ JABLONEC
NAGYOVÁ Julianna (r.Agócs kajsza, m.Štefan külsö) (SPF)  GEMERSKÝ JABLONEC
NAGYOVÁ Julianna (r.Agócsová kajsza, m.Štefan külsö) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
NAGYOVÁ Julianna (r.Agócsová kajsza, m.Štefan külsö) v Amerike (SPF)
   GEMERSKÝ JABLONEC
NAGYOVÁ Julianna (r.Agócsová kajsza, m.Štefan külsö)v Amerike (SPF)
   GEMERSKÝ JABLONEC
NAGYOVÁ Julianna (r.Agócsová kajsza,m.Štefan külsö) v Amerike (SPF)
   GEMERSKÝ JABLONEC
NAGYOVÁ Julianna (r.Bozóová,m.František) (SPF)    VEČELKOV
NAGYOVÁ Julianna (SPF) LENKA
NAGYOVÁ Julianna külsö (r.Agócs kajsza) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
NAGYOVÁ Karolina (vd.) (SPF) RAKYTNÍK
NAGYOVÁ Katarína (mal.) (SPF) VALICE
NAGYOVÁ Katarína (r.Vargová) (SPF) ŠIRKOVCE
NAGYOVÁ Katarína (SPF) BÁTKA
Nagyová Klára (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
NAGYOVÁ Klára (mal.) (SPF)     ČÍŽ
NAGYOVÁ Klára (SPF)     ČÍŽ
NAGYOVÁ Magdaléna (r.Kovácsová/muž Štefan/) (SPF) CHRÁMEC
NAGYOVÁ Margita (r.Casová) (SPF)    HAJNÁČKA
NAGYOVÁ Margita (r.Erdösová/muž Barnabáš/) (SPF) ABOVCE
Nagyová Margita (rod.Kuttanová) (SPF) BUDIKOVANY
Nagyová Margita (rod.Tóthová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
NAGYOVÁ Margita (SPF) RIEČKA
NAGYOVÁ Mária (maloletá) (SPF) TACHTY
NAGYOVÁ Mária (r. Rakosiová m. Ladislav) (SPF)    JANICE
NAGYOVÁ Mária (r.Bástiová, m.Viliam) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
NAGYOVÁ Mária (r.Beneová,muž Štefan) (SPF) LENKA
NAGYOVÁ Mária (r.Hladonová zom.29.3.1953-D 1191/92) (SPF)    GEMERSKÉ
MICHALOVCE
NAGYOVÁ Mária (r.Hladonová/muž Martin/) (SPF)    VALICE
NAGYOVÁ Mária (r.Jakabová bánó, m.Alexander) z Petroviec (SPF) GEMERSKÝ
JABLONEC
NAGYOVÁ Mária (r.Lukácsová/muž Ján/) (SPF) IVANICE
NAGYOVÁ Mária (r.Majorosová/muž Mikuláš felsö/) (SPF)   IVANICE
NAGYOVÁ Mária (r.Véghová,m.Pavol) (SPF)   VEČELKOV
NAGYOVÁ Mária (r.Vinczeová,nebohá,1) (SPF) NOVÁ BAŠTA
Nagyová Mária (rod.Ibošová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Nagyová Mária (rod.Pálová) (SPF) VEĽKÝ BLH
NAGYOVÁ Mária (vd.,r.Ádámová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
NAGYOVÁ Mária (vero,r.Magová m.Ľudovít) (SPF)    TACHTY
NAGYOVÁ Mária (vero,r.Magová,m.Ľudovít) (SPF)    STUDENÁ
Nagyová Pavlína (SPF)   PETROVCE
NAGYOVÁ Piroška (SPF) BELÍN
NAGYOVÁ Priška (r.Kovácsová/muž Štefan/) (SPF)    ABOVCE
NAGYOVÁ Priška (r.Pulová) (SPF) HODEJOV
Nagyová Priška (SPF)    VEĽKÝ BLH
NAGYOVÁ Rozália (mal.) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
NAGYOVÁ Rozália (r.BORDONOVÁ) (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
NAGYOVÁ Rozália (r.Kovácsová/muž Karol/) (SPF)    CHRÁMEC
NAGYOVÁ Rozália (rod. Bodon, vdova) (SPF) RADNOVCE
Nagyová Rozália (rod.Bodonová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
NAGYOVÁ Rozália (SPF) VALICE
NAGYOVÁ Šarlota (Katarína,maloletá) (SPF)  RIEČKA
NAGYOVÁ Terézia (r.Asztalošová) (SPF) TOMÁŠOVCE
NAGYOVÁ Terézia (r.Csurdová,m.Jozef) (SPF) KRÁĽ
NAGYOVÁ Terézia (r.Czúzdová,m.Jozef) (SPF) KRÁĽ
NAGYOVÁ Terézia (r.Forgonová) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
NAGYOVÁ Terézia (r.Gálová) (SPF)    TOMÁŠOVCE
NAGYOVÁ Terézia (r.Mikóová) (SPF)   VALICE
NAGYOVÁ Terézia (r.Vargová vasko, m.Ján) z Petroviec (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
NAGYOVÁ Terézia (SPF) VALICE
NAGYOVÁ Terézia (vd.r.Lajgútová) (SPF)KALOŠA
Nagyová Zuzana (r Tóthová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
NAGYOVÁ Zuzana (r.Csomósová/muž Alexander rigó/) (SPF) IVANICE
NAGYOVÁ Zuzana (r.Csomósová/muž Alexander/) (SPF)     BARCA
NAGYOVÁ Zuzana (r.Máte) (SPF) RAKYTNÍK
NAGYOVÁ Žofia (r.Ambrúšová) (LSR) NEPORADZA
NAGYOVÁ Žofia (r.Ambrúšová) (SPF) NEPORADZA
NAGYPÁL Koloman (zom.25.6.1969) (SPF)    ŽÍP
NAGYPÁL Mikuláš (ml.) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
NAGYPÁL Tomáš (SPF) VIESKA NAD BLHOM
NAGYPÁLOVÁ Alžbeta (r.Nagyová/muž Karol/) (SPF) IVANICE
Nagypálová Gizela (rod.Vitáriusová) (SPF) VEĽKÝ BLH
NAGYPÁLOVÁ Irma (r.Gálová) (SPF)     DULOVO
NAGYVÁRADY Ladislav (zomrel) (SPF) GORTVA
NALEZENEC Ondrej (mal.) (SPF) KLENOVEC
Nándorpuszta Birtokosai (Rimavská Seč /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
NANSÁK Ján (SPF) POPROČ
NANSAKOVÁ Zuzana (SPF)       ROVNÉ
NAZARECKÁ Anna (r.Korkvélyová,m.Jozef) (SPF)     KRÁĽ
NAZARECKÝ Gejza (z Čoltova,nar.24.7.1900) (SPF)   KRÁĽ
NAZARECKÝ Ján (SPF) KRÁĽ
Negyesiová Etela (rod.Takáčová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Négyesiová Etela (rod.Takáčová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
NEMCSIKOVÁ Irena (r.Véghová) (SPF) OŽĎANY
NEMESOVA Gizela (mal) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
NEMESOVA Sabina (r.HULYOKOVA) (SPF)       UZOVSKÁ PANICA
NEMEŠ Ján (SPF) UZOVSKÁ PANICA
NEMEŠ Mikuláš (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
NEMEŠ Štefan (SPF) UZOVSKÁ PANICA
NEMEŠOVÁ Gizela (SPF) UZOVSKÁ PANICA
NEMEŠOVÁ Margita (r. Hrnčiarová) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
NEMEŠOVÁ Rozália (r.Pálinkášová m.Jozef) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
NEMEŠOVÁ Zuzana (SPF) UZOVSKÁ PANICA
NÉMET Ján (SPF) FIGA
NÉMET Pavol (SPF) STRÁNSKA
NÉMET Štefan (ml.) (SPF) STRÁNSKA
NÉMET Štefan (SPF) FIGA
NÉMETH František (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
NÉMETH Ján (1) (SPF)    VČELINCE
NÉMETH Ján (ml.) (SPF) STRÁNSKA
NÉMETH Ján (SPF) STRÁNSKA
NÉMETH Jozef (1) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
NÉMETH Jozef (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
NÉMETH Jozef (ž.anna r.Szalayová) (SPF) OŽĎANY
NÉMETH Ladislav (n.1914) (SPF) HNÚŠŤA
NÉMETH Ľudevít (notár) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
NÉMETH Štefan (ml.) (SPF)VČELINCE
NÉMETH Štefan (SPF)     DOLNÉ ZAHORANY
NÉMETHOVÁ Aranka (rod.Ruszkayová) (SPF) DRŇA
NÉMETHOVÁ Irena (SPF) OŽĎANY
NÉMETHOVÁ Juliana (r.Mihályiová) (SPF)     BLHOVCE
NÉMETHOVÁ Margita (r.Fodorová) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
NÉMETHOVÁ Mária (r.Odlerová) (LSR) HODEJOV
NÉMETHOVÁ Mária (r.Odlerová) (SPF) HODEJOV
NÉMETHOVÁ Mária (SPF) VČELINCE
NÉMETHOVÁ Priska (SPF) VČELINCE
NÉMETHOVÁ Zuzana (r.Bodiová) (SPF) STRÁNSKA
NÉMETHOVÁ Zuzana (rod. Bódiová) (SPF)      VČELINCE
NÉMETHY Jozef (ml.) (SPF)     NEPORADZA
NÉMETHYOVÁ Estera (r.Nagyová,m.Jozef) (LSR)       NEPORADZA
NÉMETHYOVÁ Estera (r.Nagyová,m.Jozef) (SPF)       NEPORADZA
NÉMETHYOVÁ Rozália (LSR)      NEPORADZA
NÉMETHYOVÁ Rozália (SPF)      HUBOVO
NÉMETHYOVÁ Zuzana (SPF)      NEPORADZA
NÉMETHYOVÁ Zuzana (vdova r.Hubayová,m.Jozef) (SPF)       NEPORADZA
NÉMETI Jozef (m.Estera r.Nagyová) (SPF) RIEČKA
NÉMETIOVÁ Estera (r.Nagyová,m.Jozef) (SPF) RIEČKA
NÉMETIOVÁ Estera (r.Nagyová/Jozef/) (SPF)     HUBOVO
NÉMETOVÁ Mária (r.Poprocsiová/Jozef/) (SPF) ZACHAROVCE
NEUBAEROVÁ Mária (r.Aniczásová/muž Michal/) (SPF)        GEMERSKÉ
MICHALOVCE
NEUPAUEROVÁ Kamila (r.Kurjanová) (SPF)      ČÍŽ
NEZISTENÁ Dedička (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
NIKA Tibor (zom.28.07.1984) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
Nikelová Mária (rod.Giertliová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
NIRHÁZ Ján (SPF) KRASKOVO
NIRHÁZ Michal Kamo (SPF)      KRASKOVO
NIRHÁZ Ondrej (SPF)     KRASKOVO
NIRHÁZ Pavel (SPF) KRASKOVO
NIRHÁZ Štefan Kamo (SPF)      KRASKOVO
Nirházová Júlia (rod.Kamová, m.Ondrej) (SPF)   LUKOVIŠTIA
NIRHÁZOVÁ Juliana (r.Kamo/Ondrej/) (SPF)     KRASKOVO
NITRAI Michal (SPF)     NEPORADZA
Nociar Pavel (ž.Mária Mäsiariková Pustatina č.107 Lukovištia) (SPF) LUKOVIŠTIA
NOHELOVÁ Alžbeta (r.Szuhayová) (SPF) KRÁĽ
ŇOCHOVÁ Zuzana (r.Kališková,Františkova,zomrela) (LSR)     HNÚŠŤA
ŇOCHOVÁ Zuzana (r.Kališková,Františkova,zomrela) (SPF)     HNÚŠŤA
Nomuretiová Alžbeta (rod.Ferenczová) (SPF)    CHANAVA
NOSKO Pavol (Domafala,Jesenské) (SPF) JESENSKÉ
NOSKOVÁ Anna (r.Šišková,Domafala,Jesenské) (SPF) JESENSKÉ
NOŠKA JÁN (SPF) GEMERČEK
NOTA Peter (k.ž.Dorota r.Halajová) (SPF) HODEJOV
NOVÁK Dezider (SPF)     LENKA
NOVÁK Ján (SPF) MARTINOVÁ
NOVÁK Jozef (SPF) GEMERČEK
NOVÁK Karol (SPF) JESENSKÉ
NOVÁK Ondrej (zomrel) (LSR)    HNÚŠŤA
NOVÁK Ondrej (zomrel) (SPF)    HNÚŠŤA
Nováková Mária (r Laczkoová /SPF/) (SPF)VLKYŇA
Nováková Mária (r Laczkóová, m Pavel /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
NOVÁKOVÁ Zuzana (r.Báti Bugárová) (SPF)      POTOK
NOVODOMSKÁ Emília (maloletá) (SPF) HNÚŠŤA
NOVODOMSKÁ Mária (maloletá) (SPF) HNÚŠŤA
NOVOTNÁ Anna (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
NOVOTNÁ Lenka (rod. Breibartová) (SPF)      FIGA
NOZDROVICIOVÁ Klára (r.Fórišová/muž Pavel/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
NÔŠKA Ján (SPF) GEMERČEK
NÔŠKO Ján (ml.) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
NÔTA Jozef (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
NÔTA Juraj (č.267,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
NÔTA Ondrej (Antalka 314,Ožďany) (SPF)    OŽĎANY
NÔTA Štefan (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
NÔTOVÁ Mária (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
ŇUŇUK Ján (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
NVOŠKOVÁ Zuzana (nar.20.10.1921,zomrela), č.16,Dužava (SPF)  GEMERČEK
NVOTAOVÁ Margita (r.Halajová) (SPF) HODEJOV
NYÁRIOVÁ Paulína (r.Roffiová Borbélyová - barónka) (SPF) GEMERČEK
NYIFOROVÁ Margita (r.Tóthová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
OBRTANEC Štefan (Jesenské 218) (SPF) JESENSKÉ
OBRTANECOVÁ Zuzana (Jesenské 218) (SPF) JESENSKÉ
OCEĽ Ján (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
OCEĽ Július (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
OCOT Ján (SPF)   ČÍŽ
OCOT Pavel (SPF) ČÍŽ
OCOTOVÁ Mária (r.Urbanová) (SPF)    ČÍŽ
OCSKAI Ján (SPF) VIESKA NAD BLHOM
OCSKAIOVÁ Rozália (r.Gálová/muž Pavel/) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
OČENÁŠ Matúš (man.Mária r.Strapková) (SPF) BELÍN
OČENÁŠ Peter (man.Dorota r.Nvotová) (SPF)   BELÍN
OČENÁŠ Štefan (ž.Magdaléna r.Iždinská) (SPF) BELÍN
OČENÁŠOVÁ Vilma (r.Ostrihoňová) (SPF)     BELÍN
Očovai Ján (SPF)  DRAŽICE
Očovai Michal (LSR) VEĽKÝ BLH
Očovai Michal (SPF) DRAŽICE
ODLER Jozef (m.Rozália r.Odlerová,zomrel) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
ODLER Ondrej (SPF)    ZACHAROVCE
ODLER Ondrej (zomrel) (SPF)   GORTVA
ODLER Vendelín (m.Anna r.Pádárová,zomrel) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
ODLER Zdenek (1) (SPF) ZACHAROVCE
ODLER Zdenek (SPF)    ZACHAROVCE
ODLEROVÁ Elvira (r.Gembická/Zdenek/) (SPF) ZACHAROVCE
ODLEROVÁ Františka (rod. Völgyiová) (SPF)   VČELINCE
ODLEROVÁ Regina (SPF) ZACHAROVCE
ODLEROVÁ Ružena (r.Matrahediová,m.Ondrej,zomr.2.10.1999) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
ODLEROVÁ Terézia (r.Štrúbelová) (SPF) STRÁNSKA
ODLEROVÁ Terézia (rod. Štrúbelová) (SPF)   VČELINCE
ODLEROVÁ Terézia (rod. Štrúbeľová) (SPF)   VČELINCE
ODLEROVÁ Terézia (rod. Štrúbelová, m. Alexander) (SPF)  FIGA
ODLEROVÁ Terézia (SPF) HODEJOV
ODOR Alexander (mal.) (SPF)   FIGA
ODOR Michal (SPF) FIGA
ODOROVÁ Mária (SPF)    FIGA
OFFERTOVÁ Julianna (r.Deáková,m.Ján) (SPF) VEČELKOV
Ohotváčová Mária (rod.Gečeová) (LSR) HOSTIŠOVCE
Ohotváčová Mária (rod.Gečeová) (SPF)  HOSTIŠOVCE
OKOLICSÁNYI Gabriel (pre dedičov po ňom) (SPF)    BLHOVCE
OKOLICSÁNYI Peter (pre dedičov po ňom) (SPF) BLHOVCE
OKOLIČÁNI Augustín (SPF)     HRACHOVO
OKOLIČÁNI František, Rumunsko - Salonta (SPF)    HRACHOVO
OKRESNÉ Živnostenské (Spoločenstvo) (SPF)   JESENSKÉ
OLÁH Anton (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
OLÁH Árpád (nar. 27.02.1926, Šimonovce 16, 980 03) (SPF) ŠIMONOVCE
OLÁH Arpád (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
OLÁH Elemer (SPF) OŽĎANY
OLÁH Emil (Podskalská 207, Kolín 280 00) (SPF) ŠIMONOVCE
OLÁH Ferenc (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
OLÁH Ján (1) (SPF) VČELINCE
OLÁH Ján (2) (SPF) VČELINCE
OLÁH Ján (MĽR) (SPF)    STRÁNSKA
OLÁH JÁN (SPF) BÁTKA
OLÁH Jozef (SPF) OŽĎANY
OLÁH Július (ž.Alžbeta r.Vargová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
OLÁH Karol (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
OLÁH Ladislav (MĽR) (SPF)     STRÁNSKA
OLÁH Ladislav (SPF)    FIGA
OLÁH Ľudovít (/ž.Irena r.Bariová/) (SPF) ŠIMONOVCE
OLÁH Ľudovít (/ž.Irena r.Berkyová/) (SPF)   ŠIMONOVCE
OLÁH Ľudovít (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
OLÁH Martin (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
OLÁH Martin (st.) (SPF)  STRÁNSKA
OLÁH Pavel (ž.Linka r.Radičová) (SPF) KLENOVEC
OLAH Štefan (ž.Zuzana) (SPF)    VEČELKOV
OLÁH Vladimír (/ž.Jolana r.Pustayová/) (SPF)  ŠIMONOVCE
OLÁHOVÁ Alžbeta (r.Horváthová/muž Koloman/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
OLÁHOVÁ Alžbeta (SPF) OŽĎANY
OLÁHOVÁ Andrea (Hubajová,nar.29.3.1956,Tornaľa Mierová) (SPF) RIEČKA
OLÁHOVÁ Anna (SPF)     OŽĎANY
Oláhová Etela (rod.Balogová) (SPF) VEĽKÝ BLH
OLÁHOVÁ Helena (r.Portelekiová) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
OLÁHOVÁ Irena (rod.Berkyová) (SPF) ŠIMONOVCE
OLÁHOVÁ Juliana (rod.Berkiová /Jozefová/) (SPF)   ŠIMONOVCE
OLÁHOVÁ Kornélia (r.Oláhová,m.Jozef) (SPF) OŽĎANY
OLÁHOVÁ Lenka (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
OLÁHOVÁ Linka (r.Radičová/muž Pavel/) (SPF) KLENOVEC
OLÁHOVÁ Margita (Rácz) (SPF) OŽĎANY
OLÁHOVÁ Piroška (r.Hangonyiová,m.Ignác) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
OLÁHOVÁ Zlatica (r.Borosová /Vojtechová/) (SPF)   ŠIMONOVCE
Oláhová Zuzana (rod.Balogová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
OLMAN Barnabáš (Ábelov syn) (SPF)    CHRÁMEC
OLMAN Barnabáš (SPF)    RIMAVSKÉ JANOVCE
OLMAN Ján (SPF) JANICE
OLMAN Jozef (k.ž.Margita Csépeová) (LSR)    HODEJOV
OLMAN Jozef (k.ž.Margita Csépeová) (SPF)    HODEJOV
OLMAN Július (ž.Etela r.Nováková) (SPF) DRŇA
OLMAN Ondrej (Pavlovič) (SPF) HNÚŠŤA
OLMAN Vojtech (ž.Juliana r.Fözöová) (SPF)   CHRÁMEC
OLMANOVÁ Alžbeta (r. Koósová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
OLMANOVÁ Alžbeta (vd. rod.Kósová) (SPF)    DRŇA
OLMANOVÁ Juliana (dcéra Štefana) (SPF)    HODEJOV
OLMANOVÁ Juliana (LSR) HODEJOV
OLMANOVÁ Juliana (SPF) HODEJOV
OLMANOVÁ Zuzana (dcéra Štefana) (LSR)    HODEJOV
OLMANOVÁ Zuzana (vd. rod.Anderková) (SPF) DRŇA
OMASZTAOVÁ Mária (r.Ondrejšiková) (SPF)   HUBOVO
OMASZTAOVÁ Mária (SPF)      HUBOVO
ONDREJ Adam (SPF)      ROVNÉ
ONDREJ Ján (/Adamov/) (SPF)    ROVNÉ
ONDREJ Ján (Kvaka) (SPF) POPROČ
Ondrej Ján (LSR)   KROKAVA
Ondrej Ján (SPF)   KROKAVA
Ondrej Ján (Žofko) (SPF)  HNÚŠŤA
ONDREJ Juraj (/Martinovie/) (SPF) ROVNÉ
ONDREJ Martin (žofko) (SPF)    POPROČ
Ondrej Michal (SPF) KROKAVA
Ondrej Ondrej (SPF) KROKAVA
Ondrej Ondrej (Žofko) (SPF) HNÚŠŤA
ONDREJ Štefan (žofko) (SPF)    POPROČ
ONDREJCSÁK Ján (sn Jurajov) (SPF)   ABOVCE
Ondrejcsák Ján (SPF) CHANAVA
ONDREJCSÁK Ján (syn Jurajov) (SPF)   ABOVCE
Ondrejcsák Jozef (SPF)   CHANAVA
Ondrejcsák Juraj (SPF)   CHANAVA
Ondrejcsák Zoltán (SPF)   CHANAVA
ONDREJCSÁKOVÁ Margita (r.Molnárová/muž Jozef/) (SPF) ABOVCE
ONDREJČÁK Ján (SPF)     KRÁĽ
ONDREJČÁK Juraj (SPF) KRÁĽ
ONDREJČÁKOVÁ Helena (nar.07.04.1954) (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
ONDREJKOVIČ Pavel (SPF)      LEHOTA NAD RIMAVICOU
ONDREJOVÁ Judita (Kvaka) (SPF)POPROČ
ONDREJOVÁ Judita (martinovie) (SPF) POPROČ
ONDREJOVÁ Judita (SPF) POPROČ
ONDREJOVÁ Juliana (r.Križová žofko) (SPF)  POPROČ
ONDREJOVÁ Margita (Kvaka) (SPF)    POPROČ
ONDREJOVÁ Margita (r.Kvaková) (SPF) POPROČ
ONDREJOVÁ Mária (r.Šoltésová /Martinová/ žofko) (SPF)  POPROČ
Ondrejová Mária (rod.Benková) (SPF)  KROKAVA
Ondrejová Mária (rod.Zajacová) (SPF)  KROKAVA
Ondrejová Mária (SPF)    KROKAVA
ONDREJOVÁ Pavlína (rod.Šutnáková) (SPF)   ROVNÉ
ONDREJOVÁ Zuzana (Kvaka) (SPF)     POPROČ
ONDREJOVÁ Zuzana (SPF)POPROČ
ONDREJOVIČ Pavel (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
ONDREJŠÍK Jozef (m.Margita r.Molnárová) (SPF)    LENKA
ORAVCOVÁ Jolana (maloletá) (SPF)    STUDENÁ
ORAVCOVÁ Jolana (r. Gyenes, m. Ján) (SPF)  RADNOVCE
ORAVEC Boris (Martin) (SPF)    POTOK
ORAVEC Boris (SPF)     POTOK
ORAVEC Ján (/Boris/) (SPF)    POTOK
ORAVEC Ján (SPF) POTOK
ORAVEC Martin (SPF)    POTOK
Oravec Ondrej (LSR) LIPOVEC
Oravec Ondrej (SPF) LIPOVEC
ORAVEC Štefan (maloletý) (SPF) STUDENÁ
ORAVECOVÁ Zuzana (r.Máťašová) (SPF) POTOK
ORBÁN Alojz (SPF) NEPORADZA
ORBÁN František (SPF)   NEPORADZA
Orbán Ján (/SPF/) (SPF)  VLKYŇA
ORBÁN Ján (m.Estera r.Hamvajová) (SPF) NEPORADZA
ORBÁN Ján (SPF) KESOVCE
ORBÁN Ján (ž.Emília r.Csutorová) (SPF) IVANICE
ORBÁN Ján (ž.Magdaléna/Lenka/r.Hangonyiová) (SPF) IVANICE
Orbán Jozef (LSR) PADAROVCE
ORBÁN Jozef (ml.) (SPF) HUBOVO
ORBÁN Jozef (SPF) HUBOVO
ORBÁN Ladislav (2) (SPF) NEPORADZA
ORBÁN Ladislav (SPF)   KESOVCE
ORBÁN Ľudovít (1) (LSR) NEPORADZA
ORBÁN Ľudovít (1) (SPF) NEPORADZA
ORBÁN Ľudovít (2) (LSR) NEPORADZA
ORBÁN Ľudovít (2) (SPF) NEPORADZA
ORBÁN Ľudovít (m.Mária r.Lenkeyová) (LSR) NEPORADZA
ORBÁN Ľudovít (m.Mária r.Lenkeyová) (SPF)   NEPORADZA
ORBÁN Ľudovít (m.Mária r.Madarászová) (SPF) NEPORADZA
ORBÁN Ľudovít (maloletý) (LSR) NEPORADZA
ORBÁN Ľudovít (maloletý) (SPF) NEPORADZA
ORBÁN Ľudovít (ml.,Neporadza č.65) (LSR)   NEPORADZA
ORBÁN Ľudovít (ml.,Neporadza č.65) (SPF)   NEPORADZA
ORBÁN Ľudovít (ml.Neporadza 65) (SPF) KRÁĽ
ORBÁN Ľudovít (nar.15.3.1893,zomr.12.2.1979) (LSR) NEPORADZA
ORBÁN Ľudovít (nar.15.3.1893,zomr.12.2.1979) (SPF) NEPORADZA
ORBÁN Ľudovit (SPF)    HUBOVO
ORBÁN Ľudovít (SPF)    BARCA
ORBÁN Ondrej (SPF)    KESOVCE
ORBÁN Štefan (1) (SPF)  KESOVCE
ORBÁN Štefan (2) (SPF)  KESOVCE
ORBAN Štefan (z BATKY) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
ORBÁN Žigmund (1) (LSR) NEPORADZA
ORBÁN Žigmund (1) (SPF) NEPORADZA
ORBÁN Žigmund (2) (SPF) NEPORADZA
ORBÁN Žigmund (LSR)    NEPORADZA
ORBÁN Žigmund (m.Alžbeta r.Bódiová) (SPF) RIEČKA
ORBÁN Žigmund (m.Alžbeta r.Bodonová) (LSR) NEPORADZA
ORBÁN Žigmund (m.Alžbeta r.Bodonová) (SPF) NEPORADZA
ORBÁN Žigmund (SPF)    KRÁĽ
ORBÁNOVÁ Alžbet (r.Tarrová SPF)    NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Alžbeta (LSR)NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Alžbeta (r.Bódiová,m.Žigmund) (SPF)    RIEČKA
ORBÁNOVÁ Alžbeta (r.Bodonová) (SPF) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Alžbeta (r.Bodonová,m.Žigmund) (LSR) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Alžbeta (r.Bodonová,m.Žigmund) (SPF) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Alžbeta (r.Demeová,m.Ľudovít,zomr.6.mája 1966) (SPF) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Alžbeta (r.Kováčová,m.Ľudovít Vincent) (SPF)    NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Alžbeta (r.Tarrová) (LSR) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Alžbeta (r.Tarrová) (SPF) HUBOVO
ORBÁNOVÁ Alžbeta (rod. Tarrová) (SPF) VČELINCE
ORBÁNOVÁ Alžbeta (SPF) HUBOVO
ORBÁNOVÁ Emília (r.Csutorová/muž Ján/) (SPF)IVANICE
ORBÁNOVÁ Estera (r.Hamvajová,m.Ján) (SPF) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Estera (SPF) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Františka (SPF)     NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Gizela (rod. Szabová) (SPF) VČELINCE
ORBÁNOVÁ Júlia (SPF) KESOVCE
ORBÁNOVÁ Juliana (SPF) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Katarína (LSR)      NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Katarína (SPF)      NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Klára (SPF) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Malvína (r.Demeterová,m.Jozef) (SPF)     KRÁĽ
Orbánová Margita (rod.Kaszaová) (SPF) CHANAVA
ORBÁNOVÁ Mária (1) (SPF)     NEPORADZA
Orbánová Mária (r Csutorová vd /SPF/) (SPF)  VLKYŇA
ORBÁNOVÁ Mária (r.Madarászová,m.Ľudovít) (SPF) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Mária (r.Nagyová,m.Štefan) (LSR) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Mária (r.Nagyová,m.Štefan) (SPF) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Mária (r.Nagyová/Štefan/) (SPF)   HUBOVO
ORBÁNOVÁ Rozália r. Újpálová (SPF) VČELINCE
ORBÁNOVÁ Rozália r.Újpálová (SPF)    VČELINCE
ORBÁNOVÁ Terézia (LSR) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Terézia (SPF) NEPORADZA
ORBÁNOVÁ Zuzana (r.Tóthová) (SPF) KESOVCE
ORCSI Zigmund (SPF)     HUBOVO
ORCSI Žigmund (SPF)     LENKA
ORCSIOVÁ Astera (SPF) FIGA
ORCSIOVÁ Rozália (SPF) HUBOVO
ORCZY Magdolna (r.Tanková,Petofi út 78,Sajókeresztúr) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Orech Ján (LSR)   HOSTIŠOVCE
ORECH Ján (Petro /ž.Mária r.Čipková/) (SPF)  ŠPANIE POLE
Orech Ján (Petrov) (LSR)  HOSTIŠOVCE
Orech Ján (Petrov) (SPF)  HOSTIŠOVCE
Orech Ján (SPF)   HOSTIŠOVCE
Orech Július (LSR) HOSTIŠOVCE
Orech Ondrej (Petrov) (LSR) HOSTIŠOVCE
Orech Ondrej (Petrov) (SPF) HOSTIŠOVCE
Orech Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
Orech Vojtech (LSR) HOSTIŠOVCE
Orechová Mária (rod.Čipková) (LSR)    LIPOVEC
Orechová Mária (rod.Čipková) (SPF)    LIPOVEC
Orechová Zuzana (LSR)    VEĽKÝ BLH
ORECHOVÁ Zuzana (Petro, rod.Kasárová) (SPF) ŠPANIE POLE
ORECHOVÁ Zuzana (r.Kasárová) (SPF) ŠPANIE POLE
Orechová Zuzana (rod.Perlácová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
OROS Alexander (syn Ondrejov /mal.1939/) (SPF) ŠPANIE POLE
OROS Ondrej (syn Ondrejov /mal.1939/) (SPF) ŠPANIE POLE
OROSOVÁ Magdaléna (r.Šípošová) (LSR) HODEJOV
OROSOVÁ Magdaléna (r.Šípošová) (SPF) HODEJOV
OROSOVÁ Mária (r.Šípošová) (SPF)     HODEJOV
OROSOVÁ Zuzana (r.Tóthová,m.Alexander) (SPF)     ŠIRKOVCE
OROSZ Jozef (SPF) HAJNÁČKA
Orosz Juraj (SPF)  VEĽKÝ BLH
Orosz Ondrej (SPF) VEĽKÝ BLH
OROSZ Štefan (SPF) HODEJOV
Oroszová Amália (rod.Kovácsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
OROSZOVÁ Mária (mal.) (SPF) DOLNÉ ZAHORANY
OROSZOVÁ Terézia (r.Szepessyová) (SPF)      HAJNÁČKA
Országh Gejza (SPF) CHANAVA
Országh Ján (SPF) CHANAVA
Országh Jozef (SPF) CHANAVA
Országh Ladislav (nižný) (SPF)   CHANAVA
ORSZÁGH Ladislav (ž.Irena Ferenczová) (SPF) HUBOVO
ORSZÁGH Ladislav (ž.Mária Asztalosová) (SPF) HUBOVO
Országh Martin (SPF)    CHANAVA
ORSZÁGH Michal (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
Országh Michal (zomrel 14.2.1952) (SPF) CHANAVA
ORSZÁGH Zoltán (ž.Gizela Asztalosová) (SPF) HUBOVO
Országhová Gizela (rod.Asztalošová, F Ország) (SPF)  CHANAVA
Országhová Ilona (rod.Kozmová) (SPF)   CHANAVA
ORSZÁGHOVÁ Júlia (neb./nar.04.08.1914/) (SPF)     DULOVO
Országhová Júlia (rod.Kišová) (SPF)    CHANAVA
Országhová Júlia (rod.Molnárová) (SPF) CHANAVA
Országhová Mária (rod.Országová) (SPF) CHANAVA
Országhová Mária (SPF)   CHANAVA
ORSZÁGHOVÁ Rozália (rod. Turocz) (SPF)      RADNOVCE
Országhová Rozália (rod.Czakóová) (SPF) CHANAVA
ORSZÁGOVÁ Barbora (rod. Bódiová) (SPF)      VČELINCE
ORSZÁGOVÁ Zuzana (SPF)       RIEČKA
OSKOČIL Eugen (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
OSTRICA Ján (SPF) KLENOVEC
OSTRICA Ján (ž.Zuzana r.Jakubcová) (SPF)     KLENOVEC
OSTRICA Ján (ž.Zuzana r.Mináčová) (SPF)     KLENOVEC
OSTRICA Michal (SPF)    KLENOVEC
OSTRICA Ondrej (SPF)    KLENOVEC
OSTRICA Ondrej (ž.Mária r.Lásková) (SPF)     KLENOVEC
OSTRICOVÁ Mária (1) (SPF)     KLENOVEC
OSTRICOVÁ Mária (Juca) (SPF) KLENOVEC
OSTRICOVÁ Mária (SPF) KLENOVEC
OSTRICOVÁ Mária (vydatá Pavliková) (SPF)     KLENOVEC
OSTRICOVÁ Zuzana (r.Mináčová) (SPF) KLENOVEC
OSTRIHOŇ Jozef (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
OSTRIHOŇ Juraj (man.Elena r.Budáčová) (SPF) BELÍN
OSTRIHOŇ Matúš (man.Mária r.Luptáková) (SPF)    BELÍN
OSTRIHOŇ Peter (ml.) (SPF)     HODEJOV
OSTRIHOŇOVÁ Vilma (r.Ostrihoňová) (SPF)    BELÍN
OSTRIHOŇOVÁ Zuzana Albína (SPF)     HODEJOV
OSUCHOVÁ Margita (r.Benduliaková,zomrela) (SPF)   HNÚŠŤA
Osúchová Zuzana (rod.Benčíková) (LSR) HOSTIŠOVCE
Osuchová Zuzana (rod.Benčíková) (SPF) HOSTIŠOVCE
Osúchová Zuzana (rod.Benčíková) (SPF) HOSTIŠOVCE
OSVALD Ladislav (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
OSVALD Michal (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
ÓVÁRY Karol (SPF) VALICE
ÓVÁRY Ľudovít (SPF)     GEMERSKÉ MICHALOVCE
ÓVÁRY Pavel (ž.Apolónia r.Forgonová) (SPF)  GEMERSKÉ MICHALOVCE
ÓVÁRY Štefan (mal.) (SPF) VALICE
ÓVÁRY Štefan (SPF)     VALICE
ÓVÁRYOVÁ Anna (r.Forgonová/muž Ľudovít/) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
ÓVÁRYOVÁ Apolónia (r.Forgonová/muž Pavel/) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
ÓVÁRYOVÁ Estera (r.Nagyová/muž Rafael/) (SPF)    VALICE
ÓVÁRYOVÁ Estera (SPF) VALICE
ÓVÁRYOVÁ Judita (SPF) VALICE
ÓVÁRYOVÁ Lýdia (r.Lökösová/muž Ladislav/) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
PÁDÁR Ján (1) (SPF)     TACHTY
PÁDÁR Ján (2) (SPF)     TACHTY
PÁDÁR Ján (3) (SPF)     TACHTY
PÁDÁR Ján (m.Julianna r.Bástiová) (SPF) TACHTY
PADÁR Ján (m.Rozália r.Czetnerová,zomrel) (SPF)   GORTVA
PÁDÁR Ján (SPF) STUDENÁ
PÁDÁR Joachym (LSR)     HODEJOV
PÁDÁR Joachym (SPF)     HODEJOV
PÁDÁR Jozef (a manž.) (LSR)    HODEJOV
PÁDÁR Jozef (a manž.) (SPF)    HODEJOV
PÁDÁR Menhard (SPF)     TACHTY
PÁDÁR Štefan (1) (SPF)   TACHTY
PÁDÁR Štefan (2) (SPF)   TACHTY
PÁDÁROVÁ Alžbeta (mal.) (LSR) HODEJOV
PÁDÁROVÁ Alžbeta (mal.) (SPF) HODEJOV
PÁDÁROVÁ Barbora (m.Bartolomej,r.Virágová) (SPF) TACHTY
PÁDÁROVÁ Barbora (r.Virágová m.Bartolomej) (SPF) STUDENÁ
PADAROVÁ Júlia (SPF)    HODEJOV
PÁDÁROVÁ Juliana (LSR) HODEJOV
PÁDÁROVÁ Juliana (SPF) HODEJOV
PÁDÁROVÁ Julianna (m.Ján,r.Bástiová) (SPF) TACHTY
PÁDÁROVÁ Rozália (LSR) HODEJOV
PADÁROVÁ Rozália (r.Czetnerová,m.Ján,zomrela) (SPF) GORTVA
PÁDÁROVÁ Rozália (SPF) HODEJOV
PAHOVÁ Zuzana (r.Ujpálová,m.Ľudovít) (SPF) KESOVCE
PAIŽOVÁ Anna (r.Vajszadová,vdova,m.Ondrej) (SPF) OŽĎANY
Pajedi Martin (SPF) HOSTIŠOVCE
Pajediová Zuzana (rod.Juhászová) (SPF) HOSTIŠOVCE
PÁKOVÁ Zuzana (dcéra Jurajova) (SPF) ABOVCE
PÁL Alex (SPF)    TACHTY
PÁL Alexander (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
PÁL Barnabáš (man.Maria r.Molnárová) (SPF)    TACHTY
PÁL Barnabáš (SPF) TACHTY
PÁL Bartolomej (m.Alžbeta r.Pálová) (SPF)     STUDENÁ
PÁL Bartolomej (SPF)     TACHTY
PÁL Bartolomej (ž.Alžbeta r.Pálová) (SPF) VEČELKOV
PÁL Blažej (husar) (SPF) TACHTY
PÁL Blažej (SPF)   STUDENÁ
PÁL Daniel (SPF) VIESKA NAD BLHOM
Pál Dezider (SPF)   VEĽKÝ BLH
PÁL Dezider (ž.Katarína r.Pósová,zom.8.12.1975) (SPF) VIESKA NAD BLHOM
PÁL Dezider (ž.r. Póša Katarína, č.d. 63/1952) (SPF)  RADNOVCE
PÁL Dionýz (SPF) UZOVSKÁ PANICA
PÁL Elek (1) (SPF) TACHTY
PÁL Elek (2) (SPF) TACHTY
PÁL Elek (horný,m.Rozália r.Molnárová) (SPF) STUDENÁ
PÁL Elek (m.Jolana r.Bástiová) (SPF)    TACHTY
PÁL Elek (m.Mária r.Bástiová) (SPF)     TACHTY
PÁL Elek (SPF)    STUDENÁ
PÁL Elemer (maloletý) (SPF)     RIEČKA
PÁL Elemír (SPF) ŠIRKOVCE
PÁL Ernest (SPF)   TACHTY
PÁL František (1) (SPF)   RADNOVCE
PÁL František (m.Helena r.Medveová) (SPF)     JESENSKÉ
PÁL František (SPF) TACHTY
PÁL František ž.Fejes Apolónia (SPF)    RADNOVCE
PÁL Gabriel (1) (SPF)    TACHTY
PÁL Gabriel (2) (SPF)    TACHTY
PÁL Gabriel (4) (SPF)    TACHTY
PÁL Gabriel (bývalý richtár) (SPF) TACHTY
PÁL Gabriel (horný m.Rozália r.Bástiová) (SPF) TACHTY
PÁL Gabriel (SPF) STUDENÁ
PÁL Gejza (ml.) (SPF)    STUDENÁ
PÁL Henrich (SPF) TACHTY
PÁL Ignác (SPF)    NOVÁ BAŠTA
PÁL Ignác (ž.Juliana Pál) (SPF)   GEMERSKÝ JABLONEC
PÁL Imrich (1) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁL Imrich (2) (SPF) STUDENÁ
PÁL Imrich (3) (SPF) STUDENÁ
PÁL Imrich (4) (SPF) TACHTY
PÁL Imrich (bývalý starosta) (SPF) TACHTY
PÁL Imrich (SPF) STUDENÁ
PÁL Imrich (syn Ondreja ,Tachty 140) (SPF)    TACHTY
PÁL Ján (/bano/1) (SPF)   TACHTY
Pál Ján (/SPF/) (SPF) VLKYŇA
PÁL Ján (/ž.Juliana r.Bödová/) (SPF)    ŠIMONOVCE
PÁL Ján (1) (SPF) STUDENÁ
PÁL Ján (10) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (11) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (13) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (14) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (15) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (16) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (17) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (18) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (19) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (2) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (20) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (21) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (22) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (4) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (6) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (7) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (8) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (9) (SPF) TACHTY
PÁL Ján (bánó) (SPF)     TACHTY
Pál Ján (Czifra) (SPF)    VEĽKÝ BLH
PÁL Ján (hatneso) (SPF)   TACHTY
PÁL Ján (maloletý,begi) (SPF)   TACHTY
PÁL Ján (Murár) (SPF)    OŽĎANY
PÁL Ján (SPF)     LENARTOVCE
PÁL Ján (Szabó Kopko) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
PÁL Jozef (6) (SPF) TACHTY
PÁL Jozef (8) (SPF) TACHTY
PÁL Jozef (begi) (SPF)    TACHTY
Pál Jozef (LSR)    VEĽKÝ BLH
PÁL Jozef (m.Barbora r.Goryová) (SPF) TACHTY
PÁL Jozef (m.Jolana r.Pálová) (SPF)    TACHTY
PÁL Jozef (SPF)    NEPORADZA
Pál Július (Hojda,6.11.1958) (SPF) VEĽKÝ BLH
PÁL Július (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
PÁL Július (z Tácht) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁL Karol (1) (SPF) TACHTY
PÁL Karol (2) (SPF) TACHTY
PÁL Karol (3) (SPF) TACHTY
PÁL Karol (4) (SPF) TACHTY
PÁL Karol (5) (SPF) TACHTY
PÁL Karol (7) (SPF) TACHTY
PÁL Ladislav (3) (SPF)    TACHTY
PÁL Ladislav (nar.30.8.1937,Fiľakovo Biskupická 35) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁL Ladislav (Valent) (SPF) TACHTY
PÁL Ladislav (zom.06.02.1972) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
PÁL Ladislav (zomr.28.7.1961) (SPF)    TACHTY
PÁL Lorinc (SPF) TACHTY
PÁL Ľudovít (/ž.Katarína r.Bödová/) (SPF) ŠIMONOVCE
PÁL Ľudovít (1) (SPF)    STUDENÁ
PÁL Ľudovít (3) (SPF)    TACHTY
PÁL Ľudovít (4) (SPF)    TACHTY
PÁL Ľudovít (maloletý) (SPF)    TACHTY
PÁL Ľudovít (nar.16.6.1912,Hatvanyiho 5/35,Rim.Sobota) (SPF) TACHTY
PÁL Ľudovít (nar.5.4.1901,zomr.7.3.1962) (SPF) TACHTY
PÁL Ľudovít ž.Dulai Terézia (SPF) RADNOVCE
PÁL Menhard (SPF) NOVÁ BAŠTA
Pál Michal (SPF)   VEĽKÝ BLH
PÁL Mikuláš (1) (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
Pál Mikuláš (SPF) VEĽKÝ BLH
PÁL Mikuláš (ž.Priška r.Kováčová) (SPF) BLHOVCE
PÁL Olah (ž.Mária r.Póčová) (SPF) TACHTY
PÁL Ondrej (1) (SPF)     TACHTY
PÁL Ondrej (SPF) TACHTY
PÁL Ondrej (Szabó Kopko) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁL Peter (Imrich,maloletý) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁL Peter (SPF)    VIESKA NAD BLHOM
PÁL Štefan (1) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁL Štefan (2) (SPF) TACHTY
PÁL Štefan (3) (SPF) STUDENÁ
PÁL Štefan (4) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁL Štefan (5) (SPF) TACHTY
PÁL Štefan (6) (SPF) TACHTY
PÁL Štefan (7) (SPF) TACHTY
PÁL Štefan (8) (SPF) TACHTY
PÁL Štefan (9) (SPF) TACHTY
PÁL Štefan (ferencz) (SPF) TACHTY
PÁL Štefan (husár) (SPF) TACHTY
PÁL Štefan (husár,ml.) (SPF)    TACHTY
PÁL Štefan (husár1) (SPF) TACHTY
PÁL Štefan (m.Etela r.Deáková) (SPF)   TACHTY
PÁL Štefan (madší) (SPF) TACHTY
PÁL Štefan (maloletý) (SPF) STUDENÁ
PÁL Štefan (maloletý,syn Ondreja) (SPF) TACHTY
PÁL Štefan (maloletý,Szabó Kopko) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁL Štefan (maloletý1) (SPF)    TACHTY
PÁL Štefan (matyo) (SPF) TACHTY
PÁL Štefan (ml.) (SPF)    STUDENÁ
PÁL Štefan (ml.m.Mária r.Vargová) (SPF) STUDENÁ
PÁL Štefan (nyál) (SPF)   TACHTY
PÁL Štefan (r.č.340801/8060 Tachty 111) (SPF) STUDENÁ
PÁL Štefan (r.č.340801/8060,Tachty 111) (SPF) TACHTY
Pál Štefan (SPF)   VEĽKÝ BLH
PÁL Štefan (st.,tukarcz) (SPF)   NOVÁ BAŠTA
PÁL Štefan (šándor) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁL Štefan (tajti) (SPF)   TACHTY
PÁL Štefan (vizparti) (SPF) TACHTY
PÁL Štefan (ž.Etela r Deáková) (SPF)   TACHTY
PÁL Štefan (ž.Juliana r.Szívósová) (SPF) VALICE
PÁL Štefan František (SPF) TACHTY
PÁL Valent (horný,m.Anna r.Tajti) (SPF) TACHTY
PÁL Valent (SPF) STUDENÁ
PÁL Valentín (nar.16.6.1895,zomr.17.12.1968) (SPF)  TACHTY
PÁL Viliam (maloletý,tajti) (SPF) TACHTY
PÁL Vojtech (matyo) (SPF) TACHTY
PÁL Vojtech (nar.5.6.1917) (SPF) TACHTY
PÁL Vojtech (SPF) VALICE
PÁL Zoltán (SPF)   RADNOVCE
PALAČÍKOVÁ Mária (r.Berešová Uzovská Panica) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
PALÁNOVÁ Helena (r.Beníková) (SPF) OŽĎANY
PALANSKÁ Anna (r.Kornokovičová,Jánova,vdova,zomrela) (SPF)  HNÚŠŤA
PALANSKÁ Júlia (kundol,r.Javorová,Jánova,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
PALANSKÁ Zuzana (r.Karkušová,Michalova) (LSR)    HNÚŠŤA
PALANSKÁ Zuzana (r.Karkušová,Michalova) (SPF)    HNÚŠŤA
PALANSKÝ Ján (kováč) (SPF)     HNÚŠŤA
PALANSKÝ Michal (SPF) HNÚŠŤA
Palčo František (LSR)    PADAROVCE
PALČO František (NV)(SPF)     DRAŽICE
Palčo František (SPF) PADAROVCE
PALČO Ján (/ž.Margita r.Tumová/) (SPF) DRŇA
Palčo Ján (LSR)    PADAROVCE
Palčo Ján (SPF)    PADAROVCE
Palčo Jozef (LSR)   PADAROVCE
Palčo Jozef (SPF)   PADAROVCE
Palčo Július (LSR) VEĽKÝ BLH
Palčo Július (SPF) DRAŽICE
PALČO Ladislav (SPF)     DRŇA
Palčo Ľudovít (LSR) PADAROVCE
PALČO Ľudovít (NV)(SPF) DRAŽICE
Palčo Ľudovít (SPF) PADAROVCE
Palčo Ondrej (SPF) PADAROVCE
Palčo Štefan (LSR) PADAROVCE
PALČO Štefan (NV) (SPF) DRAŽICE
Palčo Štefan (SPF) PADAROVCE
PALČO Valent (Dr.) (SPF) DRŇA
PALČOVÁ Alíza (SPF)     DRŇA
PALČOVÁ Alžbeta (rod.Szabóová) (SPF) DRŇA
PALČOVÁ Alžbeta (SPF) DRŇA
Palčová Barbara (LSR)    PADAROVCE
PALČOVÁ Barbara (NV) (SPF)     DRAŽICE
Palčová Barbara (rod.Gálová) (LSR) PADAROVCE
Palčová Barbara (rod.Gálová) (SPF) PADAROVCE
Palčová Barbara (SPF)    PADAROVCE
PALČOVÁ Barbara rod.Gálová (NV) (SPF)    DRAŽICE
Palčová Emília (rod.Szabová) (LSR) PADAROVCE
Palčová Emília (rod.Szabová) (SPF) PADAROVCE
PALČOVÁ Emília rod.Szabová (NV) (SPF)    DRAŽICE
Palčová Juliana (LSR)    PADAROVCE
Palčová Juliana (SPF)DRAŽICE
Palčová Mária (LSR) PADAROVCE
Palčová Mária (rod.Botková) (LSR) PADAROVCE
Palčová Mária (rod.Botková) (SPF) PADAROVCE
Palčová Mária (SPF) DRAŽICE
Palčová Rozália (LSR)    PADAROVCE
PALČOVÁ Rozália (NV) (SPF)     DRAŽICE
Palčová Rozália (SPF)    PADAROVCE
Palčová Šarolta (LSR)    VEĽKÝ BLH
Palčová Šarolta (SPF) DRAŽICE
PALEČKA Gejza (m.Jolana r.Vyskočová,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
PALEČKOVÁ Jolana (r.Vyskočová,m.Gejza,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
PALEČKOVÁ Júlia (r.Palanská) (SPF)    HNÚŠŤA
PALEČKOVÁ Zuzana (r.Kamasová) (SPF) HNÚŠŤA
PÁLESOVÁ Mária (r.Dancsoková zomrela) (SPF) JESENSKÉ
PÁLGÚTOVÁ Mária (r.Péterová) (SPF) VALICE
PALIC Andrej (Drabuš) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Andrej (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ján (/12.9.1922/ Canada) (SPF)   RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ján (/Martinov syn/) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ján (1) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ján (3) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ján (4) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ján (Drabuš) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ján (dratvaš ž.Zuzana rod.Straková) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ján (dratvaš) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ján (Lehocký mal.) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ján (Rohár mal.) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ján (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ján Ondrej (SPF)   RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Juraj (1) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Juraj (dratvaš) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Juraj (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ľudevít (Lehocký) (SPF)   RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ľudovít (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Martin (10.2.1932, Partizánska 1,Detva 962 11) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Martin (Drabuš) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Martin (ml.) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Martin (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ondrej (/25.11.1912/) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ondrej (1) (SPF)   RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ondrej (2) (SPF)   RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ondrej (Drabuš) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ondrej (dratvaš) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ondrej (lehocký ž.Zuzana r.Baniková) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ondrej (lehocký ž.Zuzana rod.Baniková) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ondrej (ml.) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ondrej (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ondrej (ž.Emíla r. Rohárová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALIC Ondrej (ž.Zuzana rod.Baniková) (SPF)   RATKOVSKÁ SUCHÁ
Palica Ján (Fabian) (LSR) HOSTIŠOVCE
Palica Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Palica Ondrej (Tubuskin Lenko) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Palica Ondrej (Tubuskin Lenko) (SPF)   HOSTIŠOVCE
Palica Pavel (SPF) HOSTIŠOVCE
Palica Samuel (SPF) HOSTIŠOVCE
PALICOVÁ Emília (rod.Antalová /Jurajová/) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALICOVÁ Helena (Lehocká) (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALICOVÁ Juliana (rod.Dúžiková Machanová) (SPF)    RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALICOVÁ Juliana (rod.Machanová) (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
Palicová Mária (LSR) HOSTIŠOVCE
PALICOVÁ Mária (rod. Gecejová /Rohár/) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALICOVÁ Mária (rod.Oravecová) (SPF) ROVNÉ
PALICOVÁ Mária (rod.Rohárová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
Palicová Mária (SPF) HOSTIŠOVCE
Palicová Mária (Tubuskin) (LSR) HOSTIŠOVCE
PALICOVÁ Zuzana (rod.Burová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
Palicová Zuzana (rod.Orosová) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Palicová Zuzana (rod.Orosová) (SPF)   HOSTIŠOVCE
PALICOVÁ Zuzana (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALICOVÁ Zuzana (vd. Rohár rod.Piatrová) (SPF)     RATKOVSKÁ SUCHÁ
Palicsová Irena (rod.Marešová) (SPF)  VEĽKÝ BLH
PALICZ Filip (SPF) HUSINÁ
PALICZ Ján (SPF) HUSINÁ
PALICZ Jozef (SPF) HUSINÁ
PALICZOVÁ Mária (SPF) HUSINÁ
PALIK Daniel (26.7.1925), Rimavské Zálužany č.d. 54 (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
PALIK Emil (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
PÁLIK Emil (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
PÁLIK Ján (Katona) (SPF) GEMERČEK
PÁLIK Ján (SPF)    RIMAVSKÁ BAŇA
PÁLIK KATONA Ján (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
PÁLIK KATONAOVÁ Mária (r. Krettová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
PÁLIK Ondrej (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
PÁLIKOVÁ Emília (vd.,r.Voloviarová, vlast.zomrela) (SPF)  RIMAVSKÁ BAŇA
PALINKÁŠ Gejza (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
PÁLINKÁŠOVÁ Amália (r.Hacsi) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
PÁLKOVÁCS Alexander (SPF)     VIESKA NAD BLHOM
PÁLKOVACS Andrej (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PÁLKOVÁCS Arpád (SPF) GEMERČEK
PÁLKOVÁCS Barnabás (m.Zuzana r.Béresová) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
PÁLKOVÁCS Barnabáš (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
PÁLKOVÁCS Ján (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
PÁLKOVÁCS Július (SPF) GEMERČEK
PÁLKOVÁCS Mikuláš (1) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
PÁLKOVÁCS Ondrej (1) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
PÁLKOVÁCS Pavol (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PÁLKOVÁCS Štefan (1) (SPF)     RIMAVSKÉ JANOVCE
PÁLKOVÁCS Valent (SPF) GEMERČEK
PÁLKOVÁCSOVÁ Alžbeta (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
PÁLKOVACSOVÁ Apolónia (r.Poprocsiová) (SPF)      GEMERČEK
PÁLKOVÁCSOVÁ Júlia (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
PÁLKOVÁCSOVÁ Juliana (rod.Sebestyénová /Ondrejová/ Širkovce) (SPF)
    ŠIMONOVCE
PÁLKOVÁCSOVÁ Mária (r. Habánová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PÁLKOVÁCSOVÁ Mária (r. Samuová) (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
PÁLKOVÁCSOVÁ Zuzana (r. Molnárová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
PÁLKOVÁCSOVÁ Zuzana (r.Béresová,m.Barnabás) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
PALKOVAČOVÁ Estera (r.Rajsiová,m.Ondrej,zomrela) (SPF) GORTVA
PÁLKOVÁČOVÁ Juliána (r. Molnárová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
PALKOVICSOVÁ Alžbeta (r.Agócsová, m.Ján dancso) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
PALKOVIČ Ján (/12.11.1912/) (SPF)    ROVNÉ
PALKOVIČ Ján (ž.Juliana rod.Barčišová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALKOVIČ Ján (ž.Zuzana rod.Barčišová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALKOVIČ Juraj (nezvestný) (SPF)ROVNÉ
PALKOVIČ Ľudovít (2) (SPF)     ROVNÉ
PALKOVIČ Ľudovít (SPF) ROVNÉ
PALKOVIČ Martin (pánik) (SPF) ROVNÉ
PALKOVIČ Martin (SPF) ROVNÉ
PALKOVIČ Ondrej (mal.) (SPF) ROVNÉ
PALKOVIČ Ondrej (SPF) ROVNÉ
PALKOVIČ Pavel (ml. /ž.Judita r.Šoltésová/) (SPF)  ROVNÉ
PALKOVIČ Pavel (SPF)    RIMAVSKÉ ZALUŽANY
PALKOVIČ Štefan (SPF) ROVNÉ
PALKOVIČOVÁ Dorota (SPF)      RIMAVSKÉ ZALUŽANY
PALKOVIČOVÁ Judita (r.Strúžoková) (SPF)     ROVNÉ
PALKOVIČOVÁ Judita (rod.Dudášová) (SPF)     ROVNÉ
PALKOVIČOVÁ Judita (rod.Šoltésová) (SPF)    ROVNÉ
PALKOVIČOVÁ Júlia (rod.Palkovičová) (SPF) ROVNÉ
PALKOVIČOVÁ Juliana (r.Šebová) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
PALKOVIČOVÁ Margita (SPF)      ROVNÉ
PALKOVIČOVÁ Mária (SPF)       ROVNÉ
PALKOVIČOVÁ Mária (vd. rod.Bartová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALKOVIČOVÁ Mária (vd. rod.Šutnáková) (SPF)     ROVNÉ
PALKOVIČOVÁ Zuzana (r.Gecejová) (SPF)      RIMAVSKÉ BREZOVO
PALKOVIČOVÁ Zuzana (rod.Barčišová) (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PALKOVIČOVÁ Zuzana (SPF)      ROVNÉ
Pallaová Irma (SPF) CHANAVA
PALMONTOVÁ Barbora (SPF)      NEPORADZA
PALMONTOVÁ Margita (rod. Beneová) (SPF) FIGA
PAĽO Ján (slobodný,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
PAĽO Ján (SPF)    KLENOVEC
PALO Ján (Vančík č.127) (SPF)    HNÚŠŤA
PAĽO Ján (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
PALO Michal (č.127) (SPF) HNÚŠŤA
PAĽO Michal (m.Zuzana r.Šprochová,zomrel) (SPF)   HNÚŠŤA
PAĽO Michal (SPF) KLENOVEC
PAĽO Pavol (ľavdárkin) (LSR)    HNÚŠŤA
PAĽO Pavol (ľavdárkin) (SPF)    HNÚŠŤA
Palocsányiová Barbora (rod.Fodorová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pálocsányiová Barbora (rod.Fodorová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Palocsányiová Júlia (rod.Fodorová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pálocsányiová Júlia (rod.Fodorová) (SPF) VEĽKÝ BLH
PÁLOŠ Arpád (syn Arpáda) (SPF) JESENSKÉ
PÁLOVÁ Alžbeta (1) (SPF) TACHTY
Pálová Alžbeta (LSR) VEĽKÝ BLH
PÁLOVÁ Alžbeta (m.Štefan,husar,r.Molnárová) (SPF) TACHTY
PÁLOVÁ Alžbeta (m.Valent,r.Bástiová) (SPF)   TACHTY
PÁLOVÁ Alžbeta (maloletá) (SPF) TACHTY
PÁLOVÁ Alžbeta (r.Básti m.Valent) (SPF) TACHTY
PÁLOVÁ Alžbeta (r.Birová) (SPF) RIEČKA
PÁLOVÁ Alžbeta (r.Pálová,m. Bartolomej) (SPF) TACHTY
Pálová Alžbeta (SPF) VEĽKÝ BLH
Pálová Amália (rod.Eleková, Hojda) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pálová Amália (SPF) VEĽKÝ BLH
PÁLOVÁ Apolónia (r.Simonova) (SPF)    ŠIRKOVCE
PÁLOVÁ Apolónia (rod. Fejes, m.František č.d. 3078/1912) (SPF)  RADNOVCE
PÁLOVÁ Apolónia (rod. Póša, m. Viktor) (SPF) RADNOVCE
PÁLOVÁ Apolonia (rod.Pósa, m. Viktor) (SPF) RADNOVCE
PÁLOVÁ Apolónia (SPF) TACHTY
PÁLOVÁ Barbara (r.Babíková m.Peter) (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
PÁLOVÁ Barbora (mal.) (SPF)     STUDENÁ
PÁLOVÁ Barbora (r.Tarrová,m.Ján) (LSR) NEPORADZA
PÁLOVÁ Barbora (r.Tarrová,m.Ján) (SPF) NEPORADZA
Pálová Barbora (rod.Pecsóková) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pálová Barbora (rod.Zsámboková) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pálová Barbora (rod.Zsámboková, Pavlová) (SPF) VEĽKÝ BLH
PÁLOVÁ Borbála (r.SZÁMBOKOVÁ/PAVLOVÁ/) (SPF)         UZOVSKÁ PANICA
PÁLOVÁ Ester (SPF)      NOVÁ BAŠTA
PÁLOVÁ Fani (SPF) RADNOVCE
PÁLOVÁ Fáni (SPF) VIESKA NAD BLHOM
PÁLOVÁ Gizela (maloletá) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁLOVÁ Gizela (rod. Pósa, m. Tomáš, č.d. 2259/1912) (SPF) RADNOVCE
Pálová Gizela (rod.Kovácsová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
PÁLOVÁ Gizela (SPF)      UZOVSKÁ PANICA
PÁLOVÁ Helena (r.Lököspálová,ZOMRELA) (SPF)      ŠIRKOVCE
PÁLOVÁ Helena (r.Magová,m.Štefan) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
Pálová Helena (SPF) VEĽKÝ BLH
PÁLOVÁ Ilona (maloletá) (SPF) TACHTY
PÁLOVÁ Ilona (SPF)      TACHTY
PÁLOVÁ Johana (maloletá) (SPF) TACHTY
PÁLOVÁ Jolana (1) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁLOVÁ Jolana (r.Szabová 1) (SPF)    STUDENÁ
PÁLOVÁ Jolana (r.Szabová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁLOVÁ Jolana (vd.r.Mikóová) (SPF)    GEMERSKÉ MICHALOVCE
PÁLOVÁ Jolana (zomr.15.5.1994) (SPF) TACHTY
Palová Judita (rod.Borošová) (SPF) HNÚŠŤA
Palová Judita (SPF) HNÚŠŤA
PÁLOVÁ Júlia (r.Ivanová) (SPF) RIMAVSKÉ ZALUŽANY
PÁLOVÁ Júlia (r.Mikeová/muž Jozef/) (SPF)    ŽÍP
Pálová Júlia (rod.Balázsiková) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pálová Júlia (rod.Gálová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pálová Júlia (rod.Pecsóková) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pálová Júlia (rod.Tinelliová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pálová Júlia (rod.Tóthová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pálová Júlia (rod.Zsámboková) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pálová Júlia (rod.Zsámboková, m.Mikuláš) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pálová Júlia (SPF) VEĽKÝ BLH
PÁLOVÁ Juliana (maloletá) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁLOVÁ Juliana (r.Adámová) (SPF)     STUDENÁ
PAĽOVÁ Juliana (r.Ivanová, vlast.zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ BAŇA
PÁLOVÁ Juliana (r.Medeová,m.Ján) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁLOVÁ Juliana (r.Pál, m.Ignác) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
PÁLOVÁ Juliana (r.SZÁMBOKOVÁ m.MIKULÁŠ) (SPF)        UZOVSKÁ PANICA
PÁLOVÁ Juliana (r.Szivósová/muž Štefan/) (SPF) VALICE
PÁLOVÁ Katarína (rod.Bödová P.) (SPF) ŠIMONOVCE
Pálová Margeta (SPF)    VEĽKÝ BLH
PÁLOVÁ Margita (m.Jozef,r.Pálová) (SPF) TACHTY
PÁLOVÁ Margita (m.Julius,r.Samosková) (SPF) TACHTY
PÁLOVÁ Margita (maloletá) (SPF) TACHTY
PÁLOVÁ Margita (r.Szepesyová) (SPF) VALICE
PÁLOVÁ Margita (r.Vargová) (SPF)     STUDENÁ
PÁLOVÁ Margita (SPF)    UZOVSKÁ PANICA
PÁLOVÁ Mária (1) (SPF) TACHTY
PÁLOVÁ Mária (r.Feješová) (LSR) HODEJOV
PÁLOVÁ Mária (r.Feješová) (SPF) HODEJOV
PÁLOVÁ Mária (r.Kovácsová/muž Ladislav/) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
PÁLOVÁ Mária (r.Magová,m.Štefan) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
PÁLOVÁ Mária (r.Medeová,m.Menhard) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PAĽOVÁ Mária (r.Slopovská) (SPF)     KLENOVEC
PÁLOVÁ Mária (r.Szabová,nar.8.2.1915) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁLOVÁ Mária (rod. Bodon, vdova, m. Samuel) (SPF) RADNOVCE
Pálová Mária (rod.Bosnyáková) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pálová Mária (rod.Eleková, Hajda) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pálová Mária (rod.Eleková, Hojda) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pálová Mária (rod.Fodorová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pálová Mária (SPF) VEĽKÝ BLH
PÁLOVÁ Mária (zomr.11.3.1983) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁLOVÁ Rozália (3) (SPF) TACHTY
PÁLOVÁ Rozália (r.Bástiová) (SPF)    TACHTY
PÁLOVÁ Rozália (r.Hulitková) (SPF)    VEČELKOV
PÁLOVÁ Rozália (r.Molnárová,nar.3.9.1916,zomr.22.1.1996) (SPF) TACHTY
PÁLOVÁ Rozália (SPF)    TACHTY
PÁLOVÁ Terézia (Imrich,maloletá) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PÁLOVÁ Terézia (m.Gabriel,r.Czeneová,burnya) (SPF) TACHTY
PÁLOVÁ Terézia (r.Deáková,m.Ondrej) (SPF)    VEČELKOV
PÁLOVÁ Valéria (r.Pálová,z Tácht) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PAĽOVÁ Zuzana (r.Šprochová,m.Michal,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
PÁLOVÁ Zuzana (rod.Szaniszlová) (SPF) DRŇA
PAĽOVE Daniel (1) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
PAĽOVE Ján (Balang) (SPF)     LEHOTA NAD RIMAVICOU
PAĽOVE Ján (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
PAĽOVE Ján (ž.Zuzana r.Mäsiarová) (SPF)     LEHOTA NAD RIMAVICOU
PAĽOVE Michal (SPF)     KLENOVEC
PAĽOVE Pavel (Balang najml.) (SPF)    LEHOTA NAD RIMAVICOU
PAĽOVE Pavel (mladší) (SPF)    LEHOTA NAD RIMAVICOU
PAĽOVE Zuzana (r.Mäsiarová/muž Ján/) (SPF) LEHOTA NAD RIMAVICOU
PAĽOVSKÝ Ján (k.ž.Juliana r.Antalová, vlast.zomrel) (SPF)  RIMAVSKÁ BAŇA
PÁLSZEGI Pavel (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
PALTZEROVÁ Barbora (r.Bettesová/muž Štefan/) (SPF) VALICE
PALUGAY Štefan (SPF)    TOMÁŠOVCE
PALUGAYOVÁ Alžbeta (SPF)      TOMÁŠOVCE
PALUSZÁNSKI Štefan (ml.) (SPF) FIGA
PALUSZÁNSZKI Štefan (SPF)     FIGA
PALUSZÁNSZKY Štefan (SPF)     FIGA
PALUZÁNSKA Barbora (rod. Molnárová) (SPF) FIGA
PALUZÁNSKY Štefan (ml.) (SPF) FIGA
Pamstein Arnold (Ratkovská Zdychava) (LSR)   ROVNÉ
Pamstein Arnold (Ratkovská Zdychava) (SPF)   ROVNÉ
PANCSÍK Anton (m.Júlia r.Bencsová) (SPF)    ŠIRKOVCE
PANCSÍKOVÁ Júlia (r.Bencsová) (SPF) ŠIRKOVCE
PANDOVÁ Zuzana (r.Ujpálová,m.Štefan) (SPF) KESOVCE
PANICZA Mária (/Jurajova r. Krnács csadó) (SPF) HUSINÁ
PAPAY Eugen (zomrel) (SPF)     HNÚŠŤA
PAPAY Ferdinand (SPF)    HNÚŠŤA
PÁPAY Ján (č.73) (SPF)   HNÚŠŤA
PÁPAYOVÁ Emília (r.Gecejová,nar.5.11.1888) (SPF)    RIMAVSKÉ BREZOVO
PAPAYOVÁ Kornélia (r.Kuncárová) (SPF) HNÚŠŤA
Pápišta Emil (LSR) PETROVCE
Pápišta Július (LSR) PETROVCE
Pápišta Július (SPF) PETROVCE
Pápišta Karol (SPF) PETROVCE
Pápištová Irena (rod.Köbölová) (SPF)   PETROVCE
PAPOVÁ Angela (r.Szállósiová) (SPF)   JESENSKÉ
PAPOVÁ Angela (rod.Szállósiová) (SPF) DRŇA
Papová Terézia (r Molnárová /SPF/) (SPF) VLKYŇA
Papová Zuzana (/SPF/) (SPF)    VLKYŇA
PAPP Daniel (m.Irma r.Csoltová,Neporadza) (SPF)    NEPORADZA
PAPP Daniel (m.Terézia r.Rigová) (LSR) NEPORADZA
PAPP Daniel (m.Terézia r.Rigová) (SPF) NEPORADZA
PAPP Ján (LSR)    NEPORADZA
PAPP Ján (SPF)    NEPORADZA
PAPP Jozef (Knyazoviczki) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
PAPP Július (SPF) ŠTRKOVEC
PAPPOVÁ Alžbeta (LSR) NEPORADZA
PAPPOVÁ Alžbeta (SPF) NEPORADZA
PAPPOVÁ Elena (r.Vadová Dr.) (SPF)    HRACHOVO
PAPPOVÁ Helena (r.Gálová) (SPF) HUBOVO
PAPPOVÁ Heléna (rod. Vadová, vdova) (SPF)    FIGA
PAPPOVÁ Jolana (Czeglédyová) (SPF)    MARTINOVÁ
PAPPOVÁ Mária (Jozefova dcéra) (SPF) GEMERSKÉ MICHALOVCE
PAPPOVÁ Mária (LSR)     NEPORADZA
PAPPOVÁ Mária (r.Murányiová/muž Pavel/) (SPF)     IVANICE
PAPPOVÁ Mária (SPF)     NEPORADZA
PAPPOVÁ Rozália (r.Szabóová,m.Ján) (LSR)    NEPORADZA
PAPPOVÁ Rozália (r.Szabóová,m.Ján) (SPF)    NEPORADZA
PAPPOVÁ Zuzana (r.Czókolyová) (LSR) NEPORADZA
PAPPOVÁ Zuzana (r.Czókolyová) (SPF) NEPORADZA
PAPRČKOVÁ Rozália (Jesenské 206) (SPF)     JESENSKÉ
PARÁNIK Ján (SPF) POTOK
PARLAGOVÁ Júlia (r.Kvasová) (SPF)    HRACHOVO
PARLAGOVÁ Mária (r.Tóbiková,m.Ján,zomrela) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PARLAGOVÁ Mária (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PARLAGOVÁ Zuzana (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
PAROBEK Daniel (maloletý) (LSR)HNÚŠŤA
PAROBEK Daniel (maloletý) (SPF) HNÚŠŤA
PAROBEK Ján (2) (SPF)    KLENOVEC
PAROBEK Ján (mal.) (SPF) KLENOVEC
PAROBEK Ján (nar.21.5.1925,Malé Svatoňovice) (SPF) JESENSKÉ
PAROBEK Ján (SPF)HNÚŠŤA
PAROBEK Martin (klamárkin) (SPF)     KLENOVEC
PAROBEK Martin (nar.17.7.1882,zom.13.7.1966) (SPF) KLENOVEC
Parobek Ondrej (LSR)    HOSTIŠOVCE
PAROBEK Ondrej (m.Anna r.Bolešová,Jesenské 298) (SPF)  JESENSKÉ
PAROBEK Ondrej (mal.) (SPF)    KLENOVEC
Parobek Ondrej (SPF)    HOSTIŠOVCE
PAROBEK Ondrej (štefáničkin) (SPF)    KLENOVEC
PAROBEK Ondrej (ž.Júlia r.Moncoľová) (SPF) KLENOVEC
PAROBEK Pavel (maloletý) (LSR) HNÚŠŤA
PAROBEK Pavel (maloletý) (SPF) HNÚŠŤA
PAROBEK Pavel (ž.Antónia r.Štulajterová) (SPF) KLENOVEC
PAROBEK Vladimír (maloletý) (SPF)    HNÚŠŤA
PAROBEKOVÁ Anna (r.Bolešová,Jesenské 298) (SPF) JESENSKÉ
PAROBEKOVÁ Helena (LSR)      HNÚŠŤA
PAROBEKOVÁ Helena (r.Papayová) (SPF)      HNÚŠŤA
PAROBEKOVÁ Helena (SPF)      HNÚŠŤA
PAROBEKOVÁ Judita (SPF)      KLENOVEC
PAROBEKOVÁ Júlia (r.Dovalová,Jánova) (SPF) HNÚŠŤA
PAROBEKOVÁ Júlia (r.Štefániková,vdova,zomrela) (SPF)  HNÚŠŤA
PAROBEKOVÁ Juliana (r.Dovalová/muž Ján/) (SPF)   KLENOVEC
PAROBEKOVÁ Juliana (r.Lichancová) (SPF)    KLENOVEC
PAROBEKOVÁ Juliana (r.Moncoľová) (SPF)     KLENOVEC
PAROBEKOVÁ Lýdia (maloletá) (SPF) HNÚŠŤA
Parobeková Mária (LSR)   HOSTIŠOVCE
PAROBEKOVÁ Mária (r.Kotvačová,manž.Ondrej) (SPF) ŠPANIE POLE
PAROBEKOVÁ Mária (r.Kožiaková,m.Michal) (SPF)    HNÚŠŤA
Parobeková Mária (SPF)   HOSTIŠOVCE
PAROBEKOVÁ Zuzana (mal.) (SPF)      KLENOVEC
Parobeková Zuzana (rod.Antalová) (LSR) LUKOVIŠTIA
Parobeková Zuzana (rod.Antalová) (SPF) LUKOVIŠTIA
Parviová Alžbeta (rod.Szabová) (SPF)   PADAROVCE
PASIAR Daniel (LSR)     HNÚŠŤA
PASIAR Daniel (SPF)     HNÚŠŤA
PASIAR Dezider (maloletý,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
PASIAR František (maloletý,zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
PASIAR Ján (m.Júlia r.Krnavcová) (SPF) HNÚŠŤA
PASIAR Ján (SPF) HNÚŠŤA
PASIAR Ladislav (.) (SPF) HNÚŠŤA
PASIAR Ladislav (LSR)    HNÚŠŤA
PASIAR Ladislav (SPF)    HNÚŠŤA
PASIAR Ondrej (č.161) (SPF)     HNÚŠŤA
PASIAR Ondrej (LSR)     HNÚŠŤA
PASIAR Ondrej (SPF)     HNÚŠŤA
PASIAR Pavol (ev.farár,zomrel) (SPF)    HNÚŠŤA
PASIAR Štefan (zomrel) (SPF)    HNÚŠŤA
PASIAR Zdenko (maloletý) (SPF) HNÚŠŤA
PASIAROVÁ Alžbeta (SPF) HNÚŠŤA
PASIAROVÁ Anna (zomrela) (SPF)       HNÚŠŤA
PASIAROVÁ Božena (r.Hrušková) (SPF) KLENOVEC
PASIAROVÁ Júlia (r.Slivková,m.Ondrej) (SPF) HNÚŠŤA
PASIAROVÁ Júlia (r.Šprochová) (SPF) HNÚŠŤA
PASIAROVÁ Júlia (r.Šprochová,m.Štefan) (LSR) HNÚŠŤA
PASIAROVÁ Júlia (r.Šprochová,m.Štefan) (SPF) HNÚŠŤA
PASIAROVÁ Júlia (SPF) HNÚŠŤA
PASIAROVÁ Zuzana (maloletá) (SPF)      HNÚŠŤA
PASTIEROVIČ Ján (Domafala,Jesenské) (SPF) JESENSKÉ
PASTIEROVIČOVÁ Anna (r.Rybošová,Domafala,Jesenské) (SPF)    JESENSKÉ
Pástor Ján (Lukáč, ded. 1952) (LSR) LUKOVIŠTIA
Pástor Ján (Lukáč, ded. 1952) (SPF) LUKOVIŠTIA
Pástorová Gizela (rod.Valachová, Židó) (SPF)   BUDIKOVANY
PÁSTOROVÁ Zita (r.Szabová) (SPF)      RIMAVSKÁ SOBOTA
PASZTERNÁKOVÁ Margita (r. Molnárová) (SPF)      RIMAVSKÉ JANOVCE
Pásztor Ambrúž (LSR)     VEĽKÝ BLH
Pásztor Ambrúž (SPF)     DRAŽICE
PÁSZTOR Barnabáš (SPF) ČÍŽ
Pásztor Ján (LSR)   VEĽKÝ BLH
Pásztor Ján (SPF)   DRAŽICE
Pásztor Jozef (SPF) DRAŽICE
PÁSZTOR Ladislav (mal.) (SPF) ČÍŽ
PÁSZTOR Ladislav (SPF) ČÍŽ
Pásztor Martin (LSR) VEĽKÝ BLH
Pásztor Michal (LSR) VEĽKÝ BLH
Pásztor Michal (SPF) DRAŽICE
Pásztor Mikuláš (LSR)    VEĽKÝ BLH
Pásztor Mikuláš (SPF)    DRAŽICE
Pásztor Ondrej (LSR) VEĽKÝ BLH
Pásztor Ondrej (SPF) DRAŽICE
Pásztor Pavol (SPF) DRAŽICE
Pásztor Rudolf (LSR) VEĽKÝ BLH
PÁSZTOR Samuel (SPF)     ŠTRKOVEC
PÁSZTOR Štefan (SPF)     ČÍŽ
Pásztor Viktor (nar.6.5.1922 Dražice č.83) (SPF) DRAŽICE
Pásztor Víťazoslav (Dražice č.77) (LSR) VEĽKÝ BLH
Pásztor Víťazoslav (Dražice č.77) (SPF)   DRAŽICE
Pásztor Viťazoslav (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pásztor Víťazoslav (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pásztor Zoltán (nar.26.5.1900 Dražice) (SPF) a Pásztorová Margita (rod.Bosnyáková
nar.5.11.1905 Dražice)    DRAŽICE
Pásztor Zoltán (SPF) DRAŽICE
PÁSZTOROVÁ Alžbeta (r.Pálová) (SPF) OŽĎANY
Pásztorová Alžbeta (rod.Poznánová) (SPF) DRAŽICE
PÁSZTOROVÁ Barbora (r.Fürješová) (SPF)      ŠTRKOVEC
Pásztorová Barbora (rod.Poznánová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pásztorová Barbora (rod.Poznánová, 9.7.1982) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Pásztorová Barbora (rod.Poznánová, m.JÁN) (SPF)     VEĽKÝ BLH
PÁSZTOROVÁ Borbála (r.POZNÁNOVÁ m.JÁN) (SPF) UZOVSKÁ PANICA
Pásztorová Helena (r Mihályová /SPF/) (SPF)    VLKYŇA
Pásztorová Irena (LSR)    VEĽKÝ BLH
Pásztorová Juliana (LSR)   VEĽKÝ BLH
Pásztorová Juliana (Pášta) (LSR)  VEĽKÝ BLH
Pásztorová Juliana (rod.Gortová) (LSR)   VEĽKÝ BLH
Pásztorová Juliana (rod.Gortová) (SPF)   DRAŽICE
Pásztorová Juliana (SPF)   DRAŽICE
PÁSZTOROVÁ Katarína (SPF)      ČÍŽ
Pásztorová Margita (rod.Tóthpálová) (SPF) VEĽKÝ BLH
PÁSZTOROVÁ Mária (r.Foglárová) (SPF) JESENSKÉ
PÁSZTOROVÁ Mária (r.Iszdinszki) (SPF) ČÍŽ
PÁSZTOROVÁ Mária (r.Iždinská) (SPF) CHRÁMEC
PÁSZTOROVÁ Mária (SPF)       ČÍŽ
Pásztorová Priška (rod.Gortová) (LSR)   VEĽKÝ BLH
Pásztorová Priška (rod.Gortová) (SPF)   DRAŽICE
Pásztorová Zuzana (LSR) VEĽKÝ BLH
Pásztorová Zuzana (SPF)   DRAŽICE
Paszuk Juraj (SPF) DRAŽICE
Paszuková Karolína (rod.Knolová) (SPF) DRAŽICE
PAŠÁK Ondrej (m.Júlia r.Kocúrová) (SPF) HNÚŠŤA
PAŠÁKOVÁ Júlia (r.Kocúrová m.Ondrej) (SPF) HNÚŠŤA
PAŠIAK Jozef (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
Pataková Mária (rod.Tóthová) (SPF) VEĽKÝ BLH
PATAKY Alexander (SPF) HAJNÁČKA
PATAKY Barnabáš (SPF) MARTINOVÁ
PATAKY Dezider (SPF)     MARTINOVÁ
PATAKY František (SPF) HAJNÁČKA
PATAKY Ján (SPF) HAJNÁČKA
PATAKY Jozef (1) (SPF) MARTINOVÁ
PATAKY Jozef (SPF)      MARTINOVÁ
PATAKY Ľudovít (SPF)     HAJNÁČKA
PATAKY Pavol (SPF)      HAJNÁČKA
PATAKY Štefan (SPF)     HAJNÁČKA
PATAKY Vilém (SPF)      HAJNÁČKA
PATAKYOVÁ Alžbeta (r.Szaboová) (SPF) HAJNÁČKA
PATAKYOVÁ Barbora (r.Felediová) (SPF)       HAJNÁČKA
PATAKYOVÁ Juliana (r.Herenyiová) (SPF)      HAJNÁČKA
PATAKYOVÁ Margita (r.Szepesiová) (SPF)      HAJNÁČKA
PATAKYOVÁ Mária (r.Nagyová) (SPF) HAJNÁČKA
PATAY Ján (SPF) HUSINÁ
PATAY Jozef (k.ž. Juliana Vargic) (SPF) HUSINÁ
PATKO Štefan (m.Alžbeta r.Szerzövá) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
PATKO Štefan (ž.Elena r.Barátová) (SPF) ZACHAROVCE
PATKÓOVÁ Karolína (r.Mihályiová/muž Ján/) (SPF)    BLHOVCE
PATKÓOVÁ Margita (vd.r.Dósová) (SPF) BLHOVCE
Patková Alžbeta (rod.Barányiová) (SPF) PADAROVCE
Patková Mária (rod.Tóthová) (SPF) VEĽKÝ BLH
PATKOVÁ Zuzana (SPF) ZACHAROVCE
PATKOVÁ-JUHÁZSOVÁ Anna (SPF)       OŽĎANY
PATRIK František (a Mária r.Brezňanová) (SPF) RIEČKA
PATRIKOVÁ Mária (r.Líšková) (SPF)    POTOK
PATTOVÁ Edita (r.Grussová) (SPF)     HNÚŠŤA
PATUŠOVÁ Zuzana (SPF) HODEJOV
PAUČO Juraj (SPF) VČELINCE
Paučová Anna (rod.Belková, m.Ján Pustatina č.98 Lukovištia) (LSR) LUKOVIŠTIA
Paučová Anna (rod.Belková, m.Ján Pustatina č.98 Lukovištia) (SPF) LUKOVIŠTIA
PAUKO Ján (SPF) KLENOVEC
PAUKO Juraj (SPF) KLENOVEC
Pauko Ondrej (ž.Mária Sýkorová Babinec č.3) (LSR)   LUKOVIŠTIA
Pauko Ondrej (ž.Mária Sýkorová Babinec č.3) (SPF)   LUKOVIŠTIA
PAUKO Pavel (mal.) (SPF) KLENOVEC
PAUKOVÁ Mária (mal.) (SPF)     KLENOVEC
PAUKOVÁ Mária (SPF)     KLENOVEC
PAUKOVÁ Zuzana (SPF) KLENOVEC
PAULÍK Martin (SPF)     LEHOTA NAD RIMAVICOU
PAULINIOVÁ Mária (SPF) VČELINCE
PAULÍNY Ján (SPF) RATKOVSKÁ SUCHÁ
PAULO Gustáv (SPF)     RIMAVSKÉ BREZOVO
PAULO Štefan (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
PAULOVÁ Irena (r.Kováčová) (SPF)     RIMAVSKÉ BREZOVO
PAULOVÁ Juliana (r.Hagetterová) (SPF) RIMAVSKÉ BREZOVO
PAUNCZ František (SPF) NOVÁ BAŠTA
PAVELLA Pavel (1) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PAVELLA Pavel (ml.) (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
PAVELLA Pavel (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
PAVELLA Pavel (ž. Júlia) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PAVELLOVÁ Priska (r. Juhasová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PAVELLOVÁ Zuzana (r.Habánová/muž Ondrej/zom.04.11.1979) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
PAVKO Ondrej (ž.Mária r.Bartová) (SPF) KLENOVEC
PAVLÍK Ján (benculin) (SPF)    KLENOVEC
PAVLÍK Ondrej (nar.23.3.1919,zom.25.7.1979) (SPF)   KLENOVEC
PAVLÍK Štefan (č.147) (SPF)    HNÚŠŤA
PAVLÍKOVÁ Amália (r.Kolesárová,zomrela) (SPF)     HNÚŠŤA
PAVLÍKOVÁ Mária (r.Maciaková,m.Michal,vdova,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
PAVLÍKOVÁ Zuzana (r.Benišová) (SPF) NIŽNÝ SKÁLNIK
PAVLÍKOVÁ Zuzana (r.Miklová,m.Štefan) (LSR) HNÚŠŤA
PAVLÍKOVÁ Zuzana (r.Miklová,m.Štefan) (SPF) HNÚŠŤA
PAVLINCOVÁ Klára (9.8.1918), Sušany 54 (SPF) HRACHOVO
Pávlová Zuzana (rod.Čuvajová) (SPF)   HNÚŠŤA
PAVLOVIČ Ján (zomrel) (SPF)     HNÚŠŤA
PAVLOVIČ Pavol (zomrel) (SPF) HNÚŠŤA
PAVLOVIČOVÁ Mária (r.Vlčeková,zomrela) (SPF)     HNÚŠŤA
PAVOLA Andrej (SPF)     HNÚŠŤA
PAZDERA Gabriela (r.Kapásová,nar.14.4.1940) (SPF)  RIMAVSKÁ SOBOTA
PAZDERA Ľudovít (a spol. Pasienk.spoloč.) (SPF) ŠTRKOVEC
Pázstorová Barbora (rod.Póznánová) (SPF) VEĽKÝ BLH
PAŽITKOVÁ Mária (r.Hanusková,zomrela) (SPF) HNÚŠŤA
Pecsök Alexander (SPF)    VEĽKÝ BLH
Pecsök Andrej (SPF) VEĽKÝ BLH
PECSÖK Bálint (mal.) (SPF)HUBOVO
Pecsök Ján (Fidli) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pecsök Ján (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pecsök Jozef (SPF) VEĽKÝ BLH
Pecsök Július (Fodor) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pecsök Július (SPF) VEĽKÝ BLH
PECSÖK Ladislav (1) (SPF) VČELINCE
PECSÖK Ladislav (2) (SPF) VČELINCE
PECSOK Ladislav (D 1671/1991) (SPF) STRÁNSKA
PECSÖK Ladislav (SPF)    HUBOVO
PECSÖK Ladislav (syn Ladislava Pecsöka) (SPF) HUBOVO
Pecsök Ladislav (Vyšný) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Pecsök Ľudovít (Fidli) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pecsök Michal (Csúri) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pecsök Ondrej (Fidli) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pecsök Ondrej (SPF) VEĽKÝ BLH
Pecsök Pavol (SPF) VEĽKÝ BLH
Pecsök Priška (rod.Sonkolyová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pecsök Štefan (Csúr) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pecsök Štefan (Csúri) (SPF) VEĽKÝ BLH
PECSÖK Štefan (SPF)     HUBOVO
PECSÓK Štefan (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
PECSÖK Valent (mal.) (SPF)     HUBOVO
Pecsöková Alžbeta (rod.Pecsöková) (SPF) VEĽKÝ BLH
PECSÖKOVÁ Amália (SPF)HUBOVO
PECSÖKOVÁ Barbora (r.Budaiová /muž Ján/) (SPF)    VALICE
Pecsöková Barbora (rod.Fodorová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pecsöková Barbora (SPF) VEĽKÝ BLH
PECSOKOVÁ Etela (r.Bodiová) (SPF)    STRÁNSKA
Pecsöková Helena (rod.Tóthová, Gocz) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pecsöková Júlia (rod.Nagyová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pecsöková Júlia (rod.Pálová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pecsöková Júlia (rod.Sonkolyová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pecsöková Júlia (rod.Vitáriusová) (SPF) VEĽKÝ BLH
PECSÖKOVÁ Katarína (r.Hubayová) (SPF)      HUBOVO
Pecsöková Katarína (rod.Majorošová) (SPF)    VEĽKÝ BLH
Pecsöková Katarína (rod.Szekerešová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pecsöková Katarína (SPF) VEĽKÝ BLH
Pecsöková Mária (rod.Kovácsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pecsöková Mária (rod.Nagyová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
PECSÖKOVÁ Mária (SPF) HUBOVO
PEHEN Viliam (m.Eva r.Farkašová) (SPF) HNÚŠŤA
PEHENOVÁ Eva (r.Farkašová,m.Viliam) (SPF) HNÚŠŤA
PEKARČÍK Jozef (m.Zuzana r.Gočalkovská) (SPF)    NEPORADZA
Pekarčík Pavol (SPF) HNÚŠŤA
Pekarčíková Margita (rod.Freňová) (SPF) HNÚŠŤA
Pekarčíková Margita (rod.Treňová) (SPF) HNÚŠŤA
PEKARČÍKOVÁ Terézia (vdova r.Vargová) (SPF) NEPORADZA
PELECHOVÁ Alžbeta (r.Kristonová) (SPF)     ŠTRKOVEC
PELECHOVÁ Alžbeta (vdova r.Kristonová) (SPF) RIEČKA
PELLE Alfréd (SPF) NOVÁ BAŠTA
Pelle Augustín (LSR) PETROVCE
Pelle Augustín (SPF) PETROVCE
Pelle Elemér (Petrovce č.81) (SPF) PETROVCE
Pelle Gejza (SPF)  PETROVCE
Pelle Ján (LSR)   PETROVCE
Pelle Ján (SPF)   PETROVCE
Pelle Július (LSR)  PETROVCE
Pelle Július (SPF)  PETROVCE
PELLE Karol nagykovács (D 89/53) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
Pelle Ladislav (LSR) PETROVCE
Pelle Ladislav (SPF) PETROVCE
PELLE Štefan (2) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
Pelle Valentín (SPF) PETROVCE
PELLEOVÁ Anna (r.Pelleová,m.Karol,vdova) (SPF)    NOVÁ BAŠTA
Pelleová Anna (rod.Pelleová) (SPF) PETROVCE
PELLEOVÁ Helena (r.Zagyiová) (SPF)    JESTICE
PELLEOVÁ Helena (r.Zagyiová,Lorincz,m.Štefan) (SPF) GORTVA
PELLEOVÁ Magdaléna (r.Nagyová) (SPF) NOVÁ BAŠTA
PELLEOVÁ Magdaléna (r.Nagyová,1) (SPF)     NOVÁ BAŠTA
Pelleová Magdaléna (rod.Nagyová Baranička č.111 Rimavská Sobota) (LSR) PETROVCE
Pelleová Magdaléna (rod.Nagyová Baranička č.111 Rimavská Sobota) (SPF) PETROVCE
Pelleová Margita (rod.Illéšová) (SPF)  PETROVCE
PELLEOVÁ Mária (r.Agócsová, m.Viktor) (SPF) GEMERSKÝ JABLONEC
PELLEOVÁ Valéria (nar.22.10.1919) (SPF)    STUDENÁ
PELLEOVÁ Valéria (r.Adám,rč.191222/970,R.S.Clementisa 11) (SPF) NOVÁ BAŠTA
Pémerová Zuzana (rod.Dúžiková, Palik) (LSR)  LIPOVEC
Pémerová Zuzana (rod.Dúžiková, Palik) (SPF)  LIPOVEC
PENIAK Jozef (m.Alojzia r.Pokosová) (SPF)   JESENSKÉ
PENIAKOVÁ Alojzia (r.Pokosová) (SPF) JESENSKÉ
Péntek Ján (SPF)   DRAŽICE
Péntek Ladislav (SPF)    DRAŽICE
Péntek Mikuláš (SPF)DRAŽICE
Péntek Pavol (Mikuláš) (SPF)    DRAŽICE
Pénteková Alžbeta (Pásztor) (LSR) VEĽKÝ BLH
Pénteková Alžbeta (Pásztor) (SPF) DRAŽICE
Pénteková Alžbeta (rod.Pénteková) (SPF) DRAŽICE
Pénteková Barbora (rod.Pénteková) (SPF) DRAŽICE
Pénteková Barbora (SPF)   DRAŽICE
PÉNTEKOVÁ Irena (rod. Petróczky, m. Barnabáš) (SPF) RADNOVCE
Pénteková Margita (LSR) VEĽKÝ BLH
Pénteková Margita (SPF)   DRAŽICE
PÉNTEKOVÁ Zuzana (SPF)UZOVSKÁ PANICA
PERDA KOVÁCS Ferdinand (SPF) HUSINÁ
PERDÍK Jozef (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PERDÍK Jozef (ž. Mária Winterová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PERDÍK Ondrej (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
PERDÍK Pavel (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PERDÍKOVÁ Gizela (r. Fridrichová) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PERDÍKOVÁ Mária (r.Draždíková/muž Michal/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PEREC Jozef (mal., MĽR) (SPF) STRÁNSKA
PEREC Ľudovít (SPF)     STRÁNSKA
PERECZ Barna (SPF)     FIGA
PERECZ Barnabáš (MĽR) (SPF) STRÁNSKA
PERECZ Barnabáš (SPF)    FIGA
PERECZ Jozef (1) (SPF)   VČELINCE
PERECZ Jozef (2) (SPF)   VČELINCE
PERECZ Jozef (SPF) FIGA
PERECZ Ľudevít (SPF)    FIGA
PERECZ Ľudovít (SPF)    FIGA
PERECZ Michal (SPF)     VČELINCE
PERECZ Samuel (SPF)     RIMAVSKÁ SOBOTA
PERECZ Štefan (1) (SPF) VČELINCE
PERECZ Štefan (2) (SPF) VČELINCE
PERECZ Štefan (SPF)     STRÁNSKA
PERECZ Vojtech (1) (SPF) VČELINCE
PERECZ Vojtech (2) (SPF) VČELINCE
PERECZOVÁ Barna (MĽR) (SPF) STRÁNSKA
PERECZOVÁ Juliana (mal., Amerika) (SPF)    STRÁNSKA
PERECZOVÁ Juliana (r.Bódiová, MĽR) (SPF)   STRÁNSKA
PERECZOVÁ Juliána (rod. Bódiová) (SPF)VČELINCE
PERECZOVÁ Mária (r.Adámová) (SPF) STRÁNSKA
PERECZOVÁ Mária (rod. Adámová) (SPF)     VČELINCE
PERECZOVÁ Mária (vd.r.Rimaszeriová/muž Samuel/) (SPF)   RIMAVSKÁ SOBOTA
PERECZOVÁ Piroška (r.Becskerekiová) (SPF)   STRÁNSKA
PERECZOVÁ Piroška (r.Beoskerekiová) (SPF) STRÁNSKA
PERECZOVÁ Priska (rod. Becskerekiová) (SPF) VČELINCE
Perlác Ján (LSR)   HOSTIŠOVCE
Perlác Ján (Špané Pole) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Perlác Ján (Špané Pole) (SPF)   HOSTIŠOVCE
PERLÁC Ján (ž.Magdaléna r.Benčiková,nar.25.12.1894) (SPF) ŠPANIE POLE
Perlác Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
PERLÁC Ondrej (ž.Zuzana r.Gešková) (SPF)   ŠPANIE POLE
PERLÁCOVÁ Zuzana (r.Orechová) (SPF) ŠPANIE POLE
Perlácová Zuzana (rod.Končeková) (LSR) HOSTIŠOVCE
Perlácová Zuzana (rod.Končeková) (SPF) HOSTIŠOVCE
Perlácová Zuzana (rod.Orechová) (LSR) HOSTIŠOVCE
PERNEROVÁ Zuzana (Dúžiková) (SPF) POTOK
PERVAN Ján (1) (SPF)    ROVNÉ
PERVAN Ján (SPF) POTOK
PERVAN Juraj (SPF) ROVNÉ
PERVAN Martin (SPF)     ROVNÉ
PERVAN Ondrej (/Valent/) (SPF) ROVNÉ
PERVAN Pavel (/Valent/) (SPF)   ROVNÉ
PERVANOVÁ Mária (r.Danielisová) (SPF) ROVNÉ
PERŽEL Gejza (SPF) OŽĎANY
PERŽEL Pavel (ž.Mária r.Némethová) (SPF)    OŽĎANY
PERŽELOVÁ Helena (r.Beníková) (SPF) OŽĎANY
PERŽELOVÁ Helena (SPF) OŽĎANY
Pessei Jozef (SPF) VEĽKÝ BLH
Pessei Zoltán (SPF) VEĽKÝ BLH
Pessiová Barbora (rod.Kovácsová) (SPF) VEĽKÝ BLH
Pessiová Barbora (rod.Vasová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pessiová Barbora (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pessiová Irena (rod.Bosnyáková) (SPF)  VEĽKÝ BLH
Pessiová Júlia (rod.Kovácsová) (SPF)   VEĽKÝ BLH
Pessiová Júlia (SPF) VEĽKÝ BLH
PESTI Michal (ž.Marcela r.Horváthová) (SPF)  RIMAVSKÁ SOBOTA
PESTI Štefan (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PESTIOVÁ Marcela (r.Horváthová/muž Michal/zom.16.10.1968) (SPF) RIMAVSKÁ
SOBOTA
PEŠTI Michal (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PÉTER Arpád (SPF) JESENSKÉ
PÉTER Barnabáš (nar.9.9.1912) (SPF)   IVANICE
PÉTER Ján (syn Jána) (SPF) RADNOVCE
Péter Peter (SPF)   DRAŽICE
PÉTER Štefan (nar.10.03.1921,zom.10.02.2000) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PÉTER Štefan (SPF) KALOŠA
PÉTEROVÁ ALŽBETA (r.Demeterová) (SPF)     BÁTKA
Péterová Alžbeta (rod.Tóthová) (SPF)   DRAŽICE
PÉTEROVÁ Amália (vd.r.Derencsényiová/muž Ľudovít/) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PÉTEROVÁ Apolónia (r.Péterová /muž Jozef/) (SPF)  RIMAVSKÁ SOBOTA
PÉTEROVÁ Helena (r.Tanková) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
Péterová Helena (rod.Bettešová) (SPF)  CHANAVA
Peterová Juliana (rod.Benčíková) (LSR)  HOSTIŠOVCE
PÉTEROVÁ Margita (r.Kóthová) (SPF)    JESENSKÉ
PÉTEROVÁ Margita (r.Tanková) (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
Péterová Zuzana (rod.Gombošová) (SPF) DRAŽICE
PÉTEROVÁ Zuzana (SPF) RIMAVSKÁ SOBOTA
PETIJOVÁ Zlata (r.Damjánová) (SPF)    VALICE
PETIJOVÁ Zlata (r.Demjénová) (SPF)    VALICE
PETIK Jozef (ž.Gizela r.Morvay) (SPF)  OŽĎANY
PETÍK Ladislav (Gál) (SPF) BLHOVCE
PETÍKOVÁ Katarína (r.Vargová/muž Ján/) (SPF) BLHOVCE
PETÍKOVÁ Margita (r.Mihályiová/muž Ladislav/) (SPF) BLHOVCE
PETÍKOVÁ Mária (r.Bodorová/Jozef/) (SPF)    DOLNÉ ZAHORANY
PETÍKOVÁ Mária (r.Kováčová) (SPF)    OŽĎANY
PEŤKO Aladár (ž.Antonia r.Beluská) (SPF) CHRÁMEC
Peťo Ján (SPF)    HNÚŠŤA
Peťo Michal (SPF) HNÚŠŤA
Peťo Michal (Vojak) (SPF) HNÚŠŤA
PEŤO Pavel (SPF) POPROČ
Peťo Pavol (SPF)   HNÚŠŤA
Petócz Ján (LSR)   PADAROVCE
PETÓCZ Ján (NV)(SPF)     DRAŽICE
Petócz Ján (SPF)   PADAROVCE
Petóczová Alžbeta (rod.Barkócziová) (LSR)   PADAROVCE
Petóczová Alžbeta (rod.Barkócziová) (SPF) PADAROVCE
PETÓCZOVÁ Alžbeta rod. Barkócziová (NV)(SPF)     DRAŽICE
Peťová Mária (rod.Križová) (SPF) HNÚŠŤA
Peťová Mária (rod.Krížová) (SPF) HNÚŠŤA
Peťová Mária (SPF) HNÚŠŤA
Peťová Zuzana (rod.Freňová) (SPF) HNÚŠŤA
Petrás Ondrej (LSR) HOSTIŠOVCE
Petrás Ondrej (SPF) HOSTIŠOVCE
Petrásová Zuzana (LSR)    HOSTIŠOVCE
Petrásová Zuzana (SPF)    HOSTIŠOVCE
PETRÁŠ Ján (SPF) ROVNÉ
PETRÁŠOVÁ Juliana (rod.Dudášová) (SPF)    ROVNÉ
PETRÁŠOVÁ Margita (r.Chalupecká,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
PETRECZOVÁ Mária (Imrichova r.Fejesová) (SPF)    TOMÁŠOVCE
PETRECZOVÁ Mária (r.Fejesová/muž Imrich/) (SPF)   VIESKA NAD BLHOM
PETRECZOVÁ Mária (rod. Fejes, vdova, m. Imrich) (SPF)    RADNOVCE
PETRIAK Ján (SPF) KRASKOVO
PETRÍK Jozef (SPF) JESENSKÉ
PETRÍK Pavol (zomrel) (SPF)    RIMAVSKÁ SOBOTA
PETRÍKOVÁ Alžbeta (SPF) JESENSKÉ
PETRINCOVÁ Emília (r.Sujová Fanga,nar.2.4.1906) (SPF)    BELÍN
PETRINCOVÁ Mária (Martinová,r.Kminiaková) (SPF) BELÍN
PETRINCOVÁ Zuzana (r.Fekjačová) (SPF)     BLHOVCE
PETRINCOVÁ Zuzana (r.Tekiacsová) (SPF)    HODEJOV
PETRINEC Juraj (m.Dorota r.Kulichová,zom.6.12.1948,Jes.) (SPF)  JESENSKÉ
Petrisová Judita (Geče) (LSR)   HOSTIŠOVCE
Petrisová Judita (Geče) (SPF)   HOSTIŠOVCE
PETRIŠKA Karol (SPF)     UZOVSKÁ PANICA
PETRIVALDSKÁ Mária (r.Kolesárová,vdova,zomrela) (SPF)    HNÚŠŤA
PETRLA Ján (SPF) KALOŠA
PETRLA Jozef (SPF) KALOŠA
PETRLA Pavel (SPF) KALOŠA
PETRLOVÁ Terézia (vd.r.Škrabáková) (SPF)   KALOŠA
Petro Ján (SPF)    HNÚŠŤA
Petro Ján (Vyšný) (SPF)   HNÚŠŤA
PETRO Karol (SPF) GEMERČEK
Petro Michal (SPF) HNÚŠŤA
Petro Ondrej (Lauro) (SPF) HNÚŠŤA
Petro Ondrej (SPF) HNÚŠŤA
Petro Pavol (Lauro) (SPF) HNÚŠŤA
PETROCZKÝ Štefan (SPF) RADNOVCE
Petrok Ján (Kočiš) (SPF)   HNÚŠŤA
PETROK Ján (maloletý,Esterin) (SPF)    HNÚŠŤA
PETROK Ján (SPF) HNÚŠŤA
PETROK Július (Esterin) (SPF)    HNÚŠŤA
Petrok Juraj (Hanin) (SPF) HNÚŠŤA
PETRÓK Juraj (Hanín) (SPF)     HNÚŠŤA
PETROK Juraj (mal.) (SPF) POPROČ
Petrok Juraj (SPF) HNÚŠŤA
PETROK Michal (.) (SPF) HNÚŠŤA
PETRÓK Michal (dovičák) (SPF) HNÚŠŤA
PETROK Michal (Esterin) (SPF) HNÚŠŤA
PETROK Michal (Kočiš) (SPF)     HNÚŠŤA
PETROK Michal (mal.) (SPF)     POPROČ
PETROK Michal (SPF)     HNÚŠŤA
PETRÓK Michal (SPF)     HNÚŠŤA
PETRÓK Ondrej (m.Mária Ondrejová) (SPF)     HNÚŠŤA
Petrok Ondrej (SPF) HNÚŠŤA
PETROK Pavel (SPF)      HNÚŠŤA
Petrok Pavol (Kočiš) (SPF) HNÚŠŤA
Petrok Pavol (SPF) HNÚŠŤA
PETROKOVÁ Elena (r.Miklová,Esterin) (SPF)    HNÚŠŤA
Petroková Helena (rod.Miklová, Birjak) (SPF)   HNÚŠŤA
Petroková Helena (SPF)    HNÚŠŤA
Petroková Jolana (rod.Miklová Polom č.65) (SPF) HNÚŠŤA
PETROKOVÁ Judita (r.Petroková,m.Ján-Esterin) (SPF) HNÚŠŤA
Petroková Judita (rod.Karasová) (SPF)   HNÚŠŤA
PETRÓKOVÁ Júlia (maloletá) (SPF)      HNÚŠŤA
Petroková Júlia (SPF) HNÚŠŤA
PETROKOVÁ Mária (r.Ondrejová) (SPF) POPROČ
Petroková Mária (rod.Ondrejová) (SPF)   HNÚŠŤA
Petroková Mária (rod.Petroková) (SPF)   HNÚŠŤA
Petroková Mária (rod.Selčanová, Pauko) (SPF)   HNÚŠŤA
PETROKOVÁ Zuzana (r.Urgasová,vdova,m.Juraj) (SPF) HNÚŠŤA
PETROKOVÁ Zuzana (r.Vaľová) (SPF) POPROČ
PETRÓKOVÁ Zuzana (r.Wittenbergerová,vdova,m.Michal) (SPF)     HNÚŠŤA
Petroková Zuzana (rod.Urgasová) (SPF)   HNÚŠŤA
PETROKOVÁ Zuzana (SPF)       HNÚŠŤA
PETROVÁ Judita (r.Tereková /Michalová/) (SPF) POPROČ
PETROVÁ Judita (r.Tereková) (SPF)     POPROČ
Petrová Judita (zomrela, 28.2.1899 ul.SNP 404 Veľký Blh) (SPF) HNÚŠŤA
Petrová Mária (rod.Marcinová) (SPF)    PADAROVCE
Petrová Mária (rod.Marčinová) (SPF)    HNÚŠŤA
Petrová Zuzana (rod.Matová) (SPF) HNÚŠŤA
Petrová Zuzana (SPF) HNÚŠŤA
PETROVIČOVÁ Mária (r.Striežovská) (LSR)     HNÚŠŤA
PETROVIČOVÁ Mária (r.Striežovská) (SPF)     HNÚŠŤA
Petrovičová Zuzana (rod.Palicová) (SPF) HOSTIŠOVCE
Petrovská Mária (rod.Borošová) (LSR)    LIPOVEC
Petrovská Mária (rod.Borošová) (SPF)    LIPOVEC
Petrovská Zuzana (rod.Bugárová) (LSR) LIPOVEC
Petrovská Zuzana (rod.Bugárová) (SPF)   LIPOVEC
Petrovská Zuzana (rod.Bugárová, Holi) (SPF)  LIPOVEC
Petrovská Zuzana (rod.Matejová) (LSR)  LIPOVEC
Petrovská Zuzana (rod.Matejová) (SPF)  LIPOVEC
Petrovský Emil (LSR)    LIPOVEC
Petrovský Emil (SPF) LIPOVEC
PETROVSKÝ Ján (SPF)     POTOK
Petrovský Július (SPF)   LIPOVEC
PETROVSKÝ Ondrej (SPF) POTOK
PETRUS Ján (SPF) HRACHOVO
PETRUS Pavol (ž.r.Juliana Cemanová) (SPF)   HRACHOVO
PETRUSOVÁ Margita (r.Kötelesová,vd.) (SPF) ŠIRKOVCE
PETRUSZ Štefan (nar.28.11.1911 zomrel) (SPF) JESENSKÉ
PETRUSZOVÁ Anna (r.Makšiová,nar.5.2.1920 zomrela,Jesenské) (SPF) JESENSKÉ
PIATER Ján (m.Anna r.Palečková) (SPF) HNÚŠŤA
PIATER Pavel (1) (SPF)   KLENOVEC
PIECKOVÁ Emília (SPF) HODEJOV
PILÁT Jozef (SPF) HAJNÁČKA
PILÁTOVÁ Mária (r.Patakyová) (SPF)    HAJNÁČKA
PINKA Ján (SPF)    JESENSKÉ
PINKA Ladislav (zomrel) (SPF)   JESENSKÉ
Pinzík Ján (LSR)   LIPOVEC
Pinzík Ján (SPF)   LIPOVEC
Pinzík Július (LSR) LIPOVEC
Pinzík Július (SPF) LIPOVEC
Pinzík Milan (LSR) LIPOVEC
Pinzík Milan (SPF) LIPOVEC
PINZÍKOVÁ Irena (SPF) POTOK
Pinzíková Judita (rod.Ondrejová) (LSR)  LIPOVEC
Pinzíková Judita (rod.Ondrejová) (SPF)  LIPOVEC
PINZÍKOVÁ Zuzana (SPF) POTOK
PISÁR Pavol (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
PISÁROVÁ Cecília (r. Vojenčáková) (SPF)RIMAVSKÉ JANOVCE
PISZONYOVÁ Júlia (M r.Kovácsová) (SPF)    KALOŠA
PIVARCOVÁ Mária (r.Petrušová) (SPF) HRACHOVO
Pivník Ján (LSR)   VEĽKÝ BLH
Pivník Ján (SPF)   HOSTIŠOVCE
PIVNÍK Juraj (SPF) VČELINCE
PIVNÍKOVÁ Barbora (rod. Saligová) (SPF)    VČELINCE
Pivníková Judita (LSR)   LIPOVEC
PIVNIKOVÁ Judita (SPF) POTOK
Pivníková Judita (SPF)   LIPOVEC
Pivníková Pavlína (rod.Hajduková) (SPF) HOSTIŠOVCE
PLÁNKA Jozef (SPF)     FIGA
PLAUCHA Anton (SPF)     HODEJOV
PLAVÚCH Gregor (SPF) KRASKOVO
PLAVUCHA Anton (SPF) HUSINÁ
PLAVUCHA Emil (SPF)     HUSINÁ
PLAVUCHA Pavel (SPF) HUSINÁ
PLAVUCHA Štefan (č.326,Ožďany) (LSR) OŽĎANY
PLAVUCHA Štefan (č.326,Ožďany) (SPF) OŽĎANY
PLAVUCHA Tomáš (ml.) (SPF)    HUSINÁ
PLAVUCHOVÁ Anna (r.Kmeťová) (SPF) KRASKOVO
PLAVUCHOVÁ Mária r.Pupalová (SPF) KRASKOVO
PLIŠŤAN František (SPF) OŽĎANY
PLIŠŤANOVÁ Mária (r.Čelinská) (SPF) OŽĎANY
PÓCOŠOVÁ Helena (r. Molnárová) (SPF) RIMAVSKÉ JANOVCE
POCSA Ján (SPF) TACHTY
PÓCSA Jozef (maloletý) (SPF)   VEČELKOV
PÓCSA Július (1) (SPF)   STUDENÁ
POCSA Július (maloletý) (SPF)   TACHTY
PÓCSA Július (maloletý) (SPF)   TACHTY
PÓCSA Július (SPF)