Docstoc

LEMBARAN EVIDENCE _TERAS_

Document Sample
LEMBARAN EVIDENCE _TERAS_ Powered By Docstoc
					  LEMBARAN EVIDENCE                                     KOD EVIDENCE : B1D1E1

                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 1 (Teras ): Organisasi bengkel dan keselamatan

                             EVIDENCE MURID                  TARIKH PENTAKSIRAN

 Lengkapkan struktur organisasi bengkel.
Dilaksanakan oleh,                                     Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                   ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah. LEMBARAN EVIDENCE
                                                 KOD EVIDENCE : B2D1E1

                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 1 (Teras ): Organisasi bengkel dan keselamatan

                             EVIDENCE MURID                  TARIKH PENTAKSIRAN

 Terangkan amalan 4M.

    Amalan 4M                         Penerangan

  Membersih

  Menyusun atur

  Menilai

  Mendisiplin
Dilaksanakan oleh,                                     Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                   ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

                                                                           1
  LEMBARAN EVIDENCE                                     KOD EVIDENCE : B1D2E1

                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 2 (Teras): Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

                             EVIDENCE MURID                  TARIKH PENTAKSIRAN

     Nyatakan lima faktor utama reka bentuk.

     1.    _______________________________

     2.    _______________________________

     3.    _______________________________

     4.    _______________________________

     5.    _______________________________
Dilaksanakan oleh,                                     Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                   ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah. LEMBARAN EVIDENCE
                                                 KOD EVIDENCE : B1D2E2

                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 2 (Teras): Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

                             EVIDENCE MURID                  TARIKH PENTAKSIRAN

     Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin dalam reka bentuk.

     1. ___________________________________________
     2. ___________________________________________
     3. ___________________________________________
     4. ___________________________________________
     5. ___________________________________________
     6. ___________________________________________
     7. ___________________________________________Dilaksanakan oleh,                                     Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                   ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.
                                                                           2
  LEMBARAN EVIDENCE                                     KOD EVIDENCE : B1D2E3

                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 2 (Teras): Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

                             EVIDENCE MURID                  TARIKH PENTAKSIRAN

 Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan.


   Masalah yang saya hadapi ialah
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________
   ________________________________________________________
Dilaksanakan oleh,                                     Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                   ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah. LEMBARAN EVIDENCE
                                                 KOD EVIDENCE : B2D2E1

                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 2 (Teras): Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

                             EVIDENCE MURID                  TARIKH PENTAKSIRAN

 Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek.

     1. __________________________________________

     2.   __________________________________________

     3.   __________________________________________

     4. __________________________________________
Dilaksanakan oleh,                                     Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                   ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.


                                                                           3
                                 KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1             BORANG SENARAI SEMAK AMALI

Nama Murid : ……………………......……….                     Tingkatan    : ……………….........


Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang
ditaksir.

          KOD
BAND                      PENERANGAN EVIDENCE       TARIKH        ** CATATAN
         EVIDENCE


                       Membuat dua lakaran reka bentuk
  3        B3D1E1
                       merujuk pernyataan masalah.                       Membuat dua lakaran reka bentuk
  4        B4D1E1          merujuk pernyataan masalah
                       mengikut *peraturan.                       Membuat dua lakaran reka bentuk
  5        B5D1E1          merujuk kepada pernyataan
                       masalah dengan *daya usaha.


                       Membuat dua lakaran reka bentuk
                       merujuk pernyataan masalah dan
  6        B6D1E1
                       melahirkan *idea baharu sebagai
                       nilai tambah.


** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.Dilaksanakan oleh,                               Disahkan oleh,


..........................................                   .........................................
(                    )                   ( PN. WOON SOOK WAN )Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.
                                                              4
  LEMBARAN EVIDENCE                              KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1


                             UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 2 (Teras): Reka Bentuk dan Penghasilan Projek


                             EVIDENCE MURID                          TARIKH
                                                            PENTAKSIRAN

   Membuat dua lakaran reka bentuk


   LAKARAN 1 :
Dilaksanakan oleh,                                    Disahkan oleh,


.......................................................                  ......................................................
(                          )                  ( PN. WOON SOOK WAN )


Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

                                                                          5
  LEMBARAN EVIDENCE                              KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1


                             UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 2 (Teras): Reka Bentuk dan Penghasilan Projek


                             EVIDENCE MURID                          TARIKH
                                                            PENTAKSIRAN

   Membuat dua lakaran reka bentuk


   LAKARAN 2 :
Dilaksanakan oleh,                                    Disahkan oleh,


.......................................................                  ......................................................
(                          )                  ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.


                                                                          6
                          LAPORAN AKTIVITI
TARIKH

KOD EVIDENCE                    B3 / B4/ B5 / B6 D1E1Alatan :                                     Bahan :

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................


LANGKAH KERJA

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................Disediakan oleh                                        Disahkan oleh..................................................                      .....................................................
(                       )                       ( PN. WOON SOOK WAN )
                                                                              7
  LEMBARAN EVIDENCE                                     KOD EVIDENCE : B1D3E1

                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 3 (Teras) : Elektrik

                             EVIDENCE MURID                  TARIKH PENTAKSIRAN

    A. Nyatakan tiga sumber elektrik.

    1.    ________________________________
    2.    ________________________________
    3.    ________________________________

    B. Nyatakan tiga jenis wayar elektrik.
    1.    ________________________________
    2.    ________________________________
    3.    ________________________________


Dilaksanakan oleh,                                     Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                   ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah. LEMBARAN EVIDENCE
                                                 KOD EVIDENCE : B2D3E1

                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 3 (Teras) : Elektrik

                             EVIDENCE MURID                  TARIKH PENTAKSIRAN

 Terangkan fungsi alat tangan berikut.

       Alatan tangan                     Penerangan
Dilaksanakan oleh,                                     Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                   ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

                                                                           8
                                       KOD EVIDENCE: B3D2E1 / B4D2E1


                       BORANG SENARAI SEMAK AMALINama Murid : ……………………......……….                     Tingkatan    : ……………….........Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.

          KOD
BAND                      PENERANGAN EVIDENCE       TARIKH        ** CATATAN
         EVIDENCE                       Membuat pendawaian plag 3 pin
  3       B3D2E1
                       13A.
                       Membuat pendawaian plag 3 pin
  4       B4D2E1
                       13A mengikut *prosedur.** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.


Dilaksanakan oleh,                               Disahkan oleh,


..........................................                   .........................................
(                    )                   ( PN. WOON SOOK WAN )
Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.
                                                              9
  LEMBARAN EVIDENCE                                   KOD EVIDENCE : B3/B4 D2E1


                             UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

BAB 3 (Teras) : Elektrik

                             EVIDENCE MURID                         TARIKH
                                                            PENTAKSIRAN

 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.
Dilaksanakan oleh,                                    Disahkan oleh,


.......................................................                  ......................................................
(                          )                  ( PN. WOON SOOK WAN )Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah

                                                                          10
                          LAPORAN AKTIVITI
TARIKH

KOD EVIDENCE                    B3D2E1 / B4D2E1


Alatan :                                     Bahan :

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................


LANGKAH KERJA

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................Disediakan oleh                                        Disahkan oleh..................................................                      .....................................................
(                       )                       ( PN. WOON SOOK WAN )
                                                                              11
  LEMBARAN EVIDENCE                                     KOD EVIDENCE : B1D4E1

                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 4 (Teras) : Kerja Paip

                             EVIDENCE MURID                  TARIKH PENTAKSIRAN

     Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah.
     a. ________________________________
     b. ________________________________


     Senaraikan tiga jenis paip.
     1. ________________________________
     2. ________________________________
     3.   ________________________________Dilaksanakan oleh,                                     Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                   ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah. LEMBARAN EVIDENCE
                                                 KOD EVIDENCE : B2D4E1

                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 4 (Teras) : Kerja Paip

                             EVIDENCE MURID                  TARIKH PENTAKSIRAN

 Terangkan fungsi paip berikut:

  a) paip agihan :  b) paip cuci        :  c) paip limpah :
Dilaksanakan oleh,                                     Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                   ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.


                                                                           12
  LEMBARAN EVIDENCE                                     KOD EVIDENCE : B2D4E2

                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 4 (Teras) : Kerja Paip

                             EVIDENCE MURID                  TARIKH PENTAKSIRAN

 Terangkan enam jenis penyambung paip.

   Penyambung paip                        Penerangan

  a)Soket Sama
  b)Soket Pengecil
  c)Siku 90° sama
  d)Siku 90° Pengecil
  e)Tee Sama
  f)Tee Pengecil
Dilaksanakan oleh,                                     Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                   ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.
                                                                           13
                                   KOD EVIDENCE:     B3D3E1 / B4D3E1


                       BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : ……………………......……….                     Tingkatan    : ……………….........Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang
ditaksir.

          KOD
BAND                      PENERANGAN EVIDENCE       TARIKH        ** CATATAN
         EVIDENCE                       Membuat penyenggaraan
  3       B3D3E1
                       perangkap P.
                       Membuat penyenggaraan
  4       B4D3E1
                       perangkap P mengikut *urutan.** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.


Dilaksanakan oleh,                               Disahkan oleh,


..........................................                   .........................................
(                    )                   ( PN. WOON SOOK WAN )Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.
                                                            14
  LEMBARAN EVIDENCE                                KOD EVIDENCE : B3D3E1 / B4D3E1


                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 4 (Teras) : Kerja Paip

                             EVIDENCE MURID                           TARIKH
                                                             PENTAKSIRAN

    Membuat penyenggaraan perangkap P.

    ~ Susun langkah-langkah membersihkan perangkap P mengikut urutan.


                           Langkah-langkah            Urutan
     a) Buka plag buangan

     b) Keluarkan endapan menggunakan dawai kasar melalui lubang
      buangan .

     c) Letakkan baldi di bawah plag buangan perangkap.

     d) Pasang semula plag buangan

     e) Alirkan air dari sink untuk menolak sisa endapan yang
      tertinggal.
Dilaksanakan oleh,                                      Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                    ( PN. WOON SOOK WAN )Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah


                                                                           15
                          LAPORAN AKTIVITI
TARIKH

KOD EVIDENCE                    B3D3E1 / B4D3E1Alatan :                                     Bahan :

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................


LANGKAH KERJA

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................Disediakan oleh                                        Disahkan oleh..................................................                      .....................................................
(                       )                       ( PN. WOON SOOK WAN )
                                                                              16
  LEMBARAN EVIDENCE                                     KOD EVIDENCE : B1D5E1

                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 5 (Teras) : Jahitan

                             EVIDENCE MURID                  TARIKH PENTAKSIRAN


    Senaraikan tiga jenis mesin jahit.


    1.     _________________________________

    2.     _________________________________

    3.     _________________________________
Dilaksanakan oleh,                                     Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                   ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah. LEMBARAN EVIDENCE
                                                 KOD EVIDENCE : B2D5E1

                              UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 5 (Teras) : Jahitan

                             EVIDENCE MURID                  TARIKH PENTAKSIRAN

 Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.

    Bahagian                          Fungsi
    mesin jahit
  1)Tiang Benang

  2) Roda imbang

  3) Pelaras mata
   jahitan
  4) Penekan
   Jahitan
  5) Gigi Penolak

  6) Pemegang
   Jarum


Dilaksanakan oleh,                                     Disahkan oleh,


.......................................................                   ......................................................
(                          )                   ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

                                                                           17
                                    KOD EVIDENCE:     B3D4E1 / B3D5E1


                       BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : ……………………......……….                   Tingkatan  : ……………….........Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang
ditaksir.

          KOD
BAND                      PENERANGAN EVIDENCE        TARIKH        ** CATATAN
         EVIDENCE


                       Menjahit kertas tanpa benang
  3       B3D4E1          pada garisan lurus, berpenjuru dan
                       melengkung.** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.


Dilaksanakan oleh,                                Disahkan oleh,


..........................................                    .........................................
(                    )                    ( PN. WOON SOOK WAN )
Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.
                                                             18
  LEMBARAN EVIDENCE                                      KOD EVIDENCE : B3D4E1


                             UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 5 (Teras) : Jahitan

                             EVIDENCE MURID                         TARIKH
                                                            PENTAKSIRAN

 Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

    Hasil Jahitan :
Dilaksanakan oleh,                                    Disahkan oleh,


.......................................................                  ......................................................
(                          )                  ( PN. WOON SOOK WAN )Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah


                                                                          19
1) Guntingkan helaian ini untuk latihan menjahit tanpa benang. 2) menjahit tanpa benang ikut corak ( 2 kali percubaan)
                                                             Nama : ____________________________________ (  )

                                                             Amali : Menjahit kertas tanpa benang
                                                             Nama : ____________________________________ (  )

                                                             Amali : Menjahit kertas tanpa benang
3) tampal hasil terbaik di m/s 19.
                                                                                       20
                          LAPORAN AKTIVITI
TARIKH

KOD EVIDENCE                    B3D4E1Alatan :                                     Bahan :

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................


LANGKAH KERJA

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................Disediakan oleh                                        Disahkan oleh..................................................                      .....................................................
(                       )                       ( PN. WOON SOOK WAN )
                                                                              21
  LEMBARAN EVIDENCE                                       KOD EVIDENCE : B1D6E1

                               UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 6 (Teras) : Tanaman Hiasan

                              EVIDENCE MURID                   TARIKH PENTAKSIRAN


    Senaraikan dua jenis keratan batang.    a.    _____________________________________

    b.    _____________________________________
Dilaksanakan oleh,                                       Disahkan oleh,


.......................................................                    ......................................................
(                          )                     ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah. LEMBARAN EVIDENCE
                                                   KOD EVIDENCE : B2D6E1

                               UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 6 (Teras) : Tanaman Hiasan

                              EVIDENCE MURID                   TARIKH PENTAKSIRAN

 Terangkan nisbah campuran medium semaian.


  Tanah Loam                      Bahan Organik     Pasir Sungai
                       :               :
Dilaksanakan oleh,                                       Disahkan oleh,


.......................................................                    ......................................................
(                          )                     ( PN. WOON SOOK WAN )

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.                                                                            22
                                       KOD EVIDENCE:         B3D5E1


                       BORANG SENARAI SEMAK AMALI


Nama Murid : ……………………......……….                  Tingkatan  : ……………….........Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang
ditaksir.

          KOD
BAND                      PENERANGAN EVIDENCE      TARIKH        ** CATATAN
         EVIDENCE                       Menyemai keratan batang dalam
  3       B3D5E1
                       medium semaian.** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.


Dilaksanakan oleh,                              Disahkan oleh,


..........................................                  .........................................
(                    )                  ( PN. WOON SOOK WAN )
Perhatian:
Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.
                                                           23
  LEMBARAN EVIDENCE                                      KOD EVIDENCE : B3D5E1


                             UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 6 (Teras) : Tanaman Hiasan

                             EVIDENCE MURID                         TARIKH
                                                            PENTAKSIRAN

 Menyemai keratan batang dalam medium semaian.

 ~ Tuliskan langkah-langkah menyemai keratan batang yang betul mengikut urutan.
Dilaksanakan oleh,                                    Disahkan oleh,


.......................................................                  ......................................................
(                          )                  ( PN. WOON SOOK WAN )Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah


                                                                          24
                          LAPORAN AKTIVITI
TARIKH

KOD EVIDENCE                    B3D5E1Alatan :                                     Bahan :

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................

..................................................................        ......................................................................


LANGKAH KERJA

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................Disediakan oleh                                        Disahkan oleh..................................................                      .....................................................
(                       )                       ( PN. WOON SOOK WAN )
                                                                              25

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3733
posted:2/25/2012
language:Indonesian
pages:25