2009 fiyat listesi by HC12022423431

VIEWS: 112 PAGES: 131

									ii
            İÇİNDEKİLER
     DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ             1-7
 A                                3-4
 B                                 4
 C-Ç-                               4
 D                                 5
 E-F                                5
 G-                                5
 H-I-İ                               5
 K                                 5
 L-M-N-Ö                              6
 P-Q-R                               6
 S-T                                6
 U-Ü-V-W-Y                             6

        MİKROBİYOLOJİK TESTLER              7-12
 A                                 9
 B                                 9
 C-Ç                              9-10
 D                                10
 E-F-G                              10
 H-I-İ                              10
 K                                10
 L                                10
 M-N-O-Ö                             11
 P-Q-R                              11
 S                                11
 T                                11
 U-Ü-V-W-Y                            12

PARAZİTER VE ZOONOTİK HASTALIKLARA YÖNELİK TESTLER       13-17
 DIŞKI ANALİZLERİ                         15
 İMMUNOLOJİK ANALİZLER (Serum, BOS, Vitroöz Aqua vb.)     15-16
 KAN , KEMİK İLİĞİ, BİYOPSİ ve DİĞER KLİNİK ÖRNEK ANALİZLERİ   16
 EKTOPARAZİT, ÇEVRESEL ÖRNEK ANALİZLERİ
                                  16
 VE DİĞER ANALİZLER
 ZOONOTİK HASTALIKLARA YÖNELİK ANALİZLER            16-17

          VİROLOJİK TESTLER              19-25
 A-B-C                              21
 D-E-F-G                             21
 H-I                              21-22
 K-L-M-N                             22
 O-P-R                             22-23
 S-T                               23
 U-Ü-V-W-Y                            23
 VİRAL KONTAMİNASYON, VALİDASYON VE KAN ÜRÜNLERİ
                                  23
 KONTROLLARI
 BÖLÜM AÇIKLAMALARI                      24-25

                                    iii
             DAİRE TABİBLİĞİ           27-29


   TÜBERKÜLOZ TANI VE TEDAVİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR     31-33


       TÜBERKÜLOZ ARAŞTIRMA ANALİZLERİ         35-37


         BİYOLOJİK ÜRÜN KONTROLLERI          39-44
    BİYOLOJİK KONTROLLER                   41
    FİZİKSEL KONTROLLER                    41
    İMMUNOLOJİK KONTROLLER                  41
    KİMYASAL KONTROLLER                    42
    VİROLOJİK KONTROLLER                   42
    BÖLÜM AÇIKLAMALARI                   43-44

   İLAÇ - KOZMETİKLER KONTROL VE ARAŞTIRMA ANALİZLERİ    45-53
    İTHAL, ÜRETİM VEYA FORMÜL DEĞİŞİKLİĞİNE ESAS OLMAK
    ÜZERE İLK KEZ ANALİZE GÖNDERİLEN NUMUNELERDEN BİR
                                47
    DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE ALINACAK DOSYA İNCELEME VE
    METOD DEĞERLENDİRME ÜCRETLERİ
    BİYOLOJİK KONTROLLER                   47
    ÇÖZÜNME KONTROLLERİ                    48
    FİZİKSEL, FİZİKOKİMYASAL TESTLER:             48
    NEM TAYİNİ                        48
    İÇERİK TEK DÜZELİĞİ TAYİNİ               48-49
    MİKTAR TAYİNLERİ                     49
    MİKROBİYOLOJİK POTENS TAYİNİ               50
    MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER                 50
    SAFLIK KONTROLLERİ                    50
    HPLC TAYİNLERİ                      50
    TEŞHİS KONTROLLERİ                    50
    KROMATOGRAFİK YÖNTEMLE TEŞHİS               50
    SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEM                 51
    ENJEKTÖRLERDE YAPILAN ANALİZLER            51-52
    BÖLÜM AÇIKLAMALARI                   52-53

    KAN ÜRÜNLERİ KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER       55-57


        SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER        59-81
    İÇME KULLANMA- İÇME(Ambalajlı)- KAYNAK SULARI     61-64
     Tam Analiz                      64-66
     Denetim İzlemesi                   64-66
     Kontrol İzlemesi                   64-66
    DOĞAL MİNERALLİ SULAR                 68-69
     Tam Analiz                      68-69
     Kontrol İzlemesi                   69-70
    KAPLICA SULARI                      70
     Tam Analiz                      70-71
     Kontrol İzlemesi                    72
    SULARDA KISMİ ANALİZLER                  72
iv
 HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLİSYONUNDA KULLANILAN SU
                                          72-73
 ANALİZLERİ
 HAVUZ SULARI ANALİZİ                                 73
 İÇME SUYU AMAÇLI HAM SU ANALİZLERİ                        74-75
 YÜZME SULARI                                     75
 TALASSOTERAPİ AMAÇLI DENİZ SUYU ANALİZİ                      76-77
 ATIKSU VE KITA İÇİ SULAR ( Nehir, Dere, Göl, Deniz, vb.)             77-78
 BELEDİYELER , İL ÖZEL İDARELERİ, İLLER BANKASI İÇİN İÇME
                                            79
 KULLANMA SULARI ANALİZ FİYATLARI
 BÖLÜM AÇIKLAMALARI                                80-81

GIDA, EŞYA - LEVAZIM KONTROL VE ARAŞTIRMA ANALİZLERİ                83-86
 BESİN DEĞERİ KONTROLLERİ                               85
 KİMYASAL KONTROLLER                                85-86
 MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER                              86

     ÇEVRE SAĞLIĞI ARAŞTIRMA ANALİZLERİ                    87-94
 İthal, üretim veya formül değişikliğine esas olmak üzere analize gönderilen
 numunelerden piyasa gözetimine yönelik analizler için bir defaya mahsus olmak    89
 üzere alınacak ücretler
 ORGANİK GÜBRELERDE SERTİFİKA İÇİN MİKROBİYOLOJİK ANALİZ               89
 DEZENFEKTAN ANALİZLERİ                                89
 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ                             90
 HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ                               90
 TEMİZLİK MADDELERİ ANALİZLERİ                            91
 TOPRAK KİRLİLİĞİ ANALİZLERİ                             91
 ATIK ÇAMUR ANALİZLERİ                                92
 PELOİD (KAPLICA ÇAMURLARI)                            92-93
 BÖLÜM AÇIKLAMALARI                                93-94

       ZEHİR ARAŞTIRMALARI ANALİZLERİ                    95-100
 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ                           97
 KALINTI ANALİZLERİ                                  97
 KİMYASAL ( ÖZELLİKLİ ) MADDELER ANALİZİ                       97
 TOKSİKOLOJİK ANALİZLER                                98
 KBRN KAPSAMINDA YAPILAN ANALİZLER                          99
 PESTİSİT FORMÜLASYON ANALİZLERİ                           99
 ENTEMOLOJİ LABORATUVARI ANALİZLERİ                          99
 BÖLÜM AÇIKLAMALARI                                 100

         ENSTRÜMENTAL ANALİZLER                     101-103

               ANTİDOTLAR                      105-107

     DİAGNOSTİK ANTİJEN VE ANTİSERUMLAR                   113-116
 1. ANTİJENLER                                    115
 2. ANTİSERUMLAR                                 115-116


                                              v
       SERUM – KAN, DENEY HAYVANI VE
                       117-119
       DENEYSEL ARAŞTIRMA ÜCRETLERİ
   İMMUN SERUMLAR               119
   NORMAL SERUM VE KAN            119
   DENEY HAYVANLARI              119
   DENEYSEL CERRAHİ MÜDAHALE         119

         DİĞER GENEL HUSUSLAR    121-123


           SÜRSAJ ETİKET     121-123
vi
           ANALİZ ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI
          BANKA ŞUBELERİ VE HESAP NUMARALARIREFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ANKARA)
Hesap Türü   : Ana Hesap
Banka ve Şubesi : Vakıflar Bankası Kolej Şubesi.
Hesap Numarası : 00158007287185595

Santral No: (312) 458 20 00       Fax: (312) 458 24 08
e-mail:resak@rshm.gov.tr
www.rshm.gov.tr

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

ADANA                     İSTANBUL
Ziraat Bankası Stad Şb.            Halk Bankası Cağaloğlu Şb.
Hesap No: 38070433-5001            Hesap No: 06000007
Santral No:(322) 459 17 02 / 458 26 01    Santral No: (212) 679 93 13 -14-15-16
Fax: (322) 453 34 19             Fax: (212) 679 93 20 - 21
e-mail:adana@rshm.gov.tr           e-mail:istanbul@rshm.gov.tr


ANTALYA                    İZMİR
Ziraat Bankası Kepez Şb.           Ziraat Bankası Hatay Şb.
Hesap No: 32751043-5002            İzmir Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü
Santral No:(242) 237 03 90-91         2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı
Fax: (242) 237 04 10             Banka Hesap No: 35919859-5002
e-mail:antalya@rshm.gov.tr          Santral No: (232) 224 12 12
                       Fax: (232) 224 59 89
                       e-mail:izmir@rshm.gov.tr
DİYARBAKIR
Ziraat Bankası Merkez Şb.
Hesap No: 35850466-5001            SAMSUN
Santral No:(412) 228 37 30          Ziraat Bankası Merkez Şb.
Fax: (412) 228 26 92             Hesap No: 39957916-5002
e-mail:diyarbakir@rshm.gov.tr         Santral No: (362) 233 23 31 / 230 37 72
                       Fax: (362) 230 38 53
                       e-mail:samsun@rshm.gov.tr
ERZURUM
Halk Bankası Merkez Şb.
Hesap No: 16000040
Santral No: (442) 234 23 54-55
Fax: (442) 234 28 88
e-mail:erzurumb@rshm.gov.tr
                                            vii
viii
İLGİLİ BÖLÜMLER:
 Merkez laboratuvarı
Tel No : (312) 458 24 54
e-mail : merkezlab@rshm.gov.tr
 Viroloji Laboratuvar Şefliği
Tel No : (312) 458 20 74
e-mail : rsvir@rshm.gov.tr
                 1
2
010.000           DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
                                                   Analiz
      Bütçe U.                            Numune     Analiz
RSHM Kod                                               Ücreti
      Kod                             Miktarı ve Tipi  Süresi
                                                    TL
 011.000       A
           ABO + Rh tayini (forward gruplama )+ ABO reverse  3mL tam kan+
 011.005  705130                                     Aynı gün  ***
           gruplama                       Serum
 011.010  705140   ABO + Rh tayini (forward gruplama )         3mL tam kan   Aynı gün  ***
 011.015  900200   Alanin aminotransferaz (ALT)            100 µL Serum   Aynı gün  ***
 011.020  900210   Albümin                       100 µL Serum   Aynı gün  ***
 011.025  900250   Alfa- feto protein (AFP)              100 µL Serum   Aynı gün  ***
 011.030  900340   Alkalen fosfataz                  100 µL Serum   Aynı gün  ***
 011.041  906760   Anti mitokondriyal antikor (AMA)                         ***
 011.037       AMA M2 (immunblotting yöntemi)           200 µL Serum   1 hafta   20,00
 011.039  906420   Anti düz kas antikoru (ASMA)                           ***
 011.042  906780   Anti nükleer antikor (ANA)                            ***
 011.048       Anti-CENP B (immunblotting yöntemi)         200 µL Serum   1 hafta   20,00
 011.043  906860   Anti sentromer (IFA)                               ***
 011.044  906390   Anti DNA                                     ***
 011.046  906410   Anti ds DNA                                   ***
 011.047  906430   Anti Endomisyum antikor                             ***
 011.049  906.490  Anti Gliadin lgA                                 ***
 011.051  906.500  Anti Gliadin lgG                                 ***
           Anti-HAV IgG ( Mikropartikül immün assay- MEIA                  ***
 011.078  906510
           veya benzeri
 011.080  906520   Anti-HAV IgG/total (ELISA)              4mL kan     1 gün   ***
           Anti-HAV IgM ( Mikropartikül immün assay- MEIA                  ***
 011.081  906530
           veya benzeri
 011.085  906540   Anti-HAV IgM (ELISA)                 4mL kan     1 gün   ***
 011.090  906550   Anti-HBc IgG/total (ELISA)              4mL kan     1 gün   ***
           Anti-HBc IgG ( Mikropartikül immün assay- MEIA                  ***
 011.091  906560
           veya benzeri
 011.095  906570   Anti-HBc IgM (ELISA)                 4mL kan     1 gün   ***
           Anti-HBc IgM ( Mikropartikül immün assay- MEIA                  ***
 011.096  906580
           veya benzeri
 011.100  906590   Anti-HBe (ELISA)                   4mL kan     1 gün   ***
           Anti-HBe ( Mikropartikül immün assay- MEIA veya                 ***
 011.101  906600
           benzeri
 011.105  906610   Anti-HBs (ELISA)                   4mL kan     1 gün   ***
           Anti-HBs ( Mikropartikül immün assay- MEIA veya                 ***
 011.106  906620
           benzeri
 011.110  906630   Anti-HCV (ELISA)                   4mL kan     1 gün   ***
           Anti-HCV ( Mikropartikül immün assay- MEIA veya                 ***
 011.111  906640
           benzeri
 011.112  906650   Anti-Hepatit E (HEV) (ELISA)             4mL kan     1 gün   ***
 011.113  906660   Anti-HIV 1/2 (ELISA)                 4mL kan     1 gün   ***
 011.114  906670   Anti HIV ( Kemiluminesans veya benzeri )                     ***
 011.115  907420   Hbe Ag ( Kemiluminesans veya benzeri )                      ***
 011.116  907450   Hbs Ag ( Kemiluminesans veya benzeri )                      ***

                                                       3
                                    Numune          Analiz
       Bütçe U.                                Analiz
RSHM Kod                                Miktarı ve        Ücreti
        Kod                                  Süresi
                                      Tipi          TL
  011.117  907460   Anti-HCV (CARD test)              4mL kan    1 gün   ***
  011.118  907590   Anti-HIV 1/2 (hızlı test)            4mL kan    1 gün   ***
  011.119  906700   Anti histon antikor                           ***
  011.122  906980   Anti-Jo 1 Antikor (İmmunblotting yöntemi)   200 µL Serum  1 hafta    ***
  011.123       Anti-LC 1 (İmmunblotting yöntemi)       200 µL Serum  1 hafta   20,00
  011.125  907.810  Liver kidney mikrozomal antikor (IFA)                  ***
  011.134  907.871  Nükleosom                                 ***
  011.127  906790   Anti Pariyetal Antikor (APA)         200 µL Serum  1 hafta   ***
  011.128       Anti-PCNA (İmmunblotting yöntemi)       200 µL Serum  1 hafta   20,00
  011.129       Anti-PM-Scl (İmmunblotting yöntemi)      200 µL Serum  1 hafta   20,00
  011.133  906.800  Anti ribozomal P protein                         ***
  011.131       Anti-Ro 52 (İmmunblotting yöntemi)      200 µL Serum  1 hafta   20,00
  011.137       Anti-SLA/LP (İmmunblotting yöntemi)      200 µL Serum  1 hafta   20,00
  011.140  906880   Anti-tiroglobulin antikor           100 µL Serum  Aynı gün  ***
  011.145  900480   Anti-TPO                   100 µL Serum  Aynı gün  ***
  011.182  906990   Anti-Scl-70 Antikor (İmmunblotting yöntemi)  200 µL Serum  1 hafta   ***
  011.186  907000   Anti-Sm Antikor (İmmunblotting yöntemi)    200 µL Serum  1 hafta   ***
  011.188  907.010  Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting)                       ***
  011.190  907020   Anti-SSA (İmmunoblotting)           200 µL Serum  1 hafta   ***
  011.195  907030   Anti-SSB (İmmunoblotting)           200 µL Serum  1 hafta   ***
  011.200  900560   ASO (Lateks aglutinasyon)           300 µL Serum  1 gün    ***
  011.201  900570   ASO (nefelometrik )              300 µL Serum  1 gün    ***
  011.215  900580   Aspartat transaminaz (AST)          100 µL Serum  Aynı gün  ***
  012.000       B
  012.025  900650   Beta-hCG                   100 µL Serum  Aynıgün   ***
  012.040  900690   Bilirubin (total,direkt)(herbiri için)    100 µL Serum  Aynı gün  ***
  012.046  901.720  IgG indexi                                ***
  013.000       C -Ç
  013.002  900780   C3c (Nefelometrik)              300 µL Serum   1 gün    ***
  013.003  900790   C 4 (Nefelometrik)              300 µL Serum   1 gün    ***
  013.006  907950   PR3 ANCA                                  ***
  013.007  906770   Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil                  ***
  013.015  900810   CA-125                    100 µL Serum  Aynı gün  ***
  013.020  900820   CA-15-3                    100 µL Serum  Aynı gün  ***
  013.025  900830   CA-19-9                    100 µL Serum  Aynı gün  ***
  013.040  900890   CRP (lateks)                 300 µL Serum   1 gün   ***
  013.042  900900   CRP (Nefelometrik)              300 µL Serum   1 gün   ***
  014.000       D
  014.010  907230   Delta antijeni                 4mL kan    1 gün   ***
  014.015  907240   Delta antikoru                 4mL kan    1 gün   ***
  014.020  901020   Demir (serum)                 100 µL Serum  Aynı gün  ***
  014.025  901040   Demir bağlama kapasitesi           100 µL Serum  Aynı gün  ***
  014.035       Diğer Otoantikorlar (İmmunoblotting)     200 µL Serum  1 hafta   20,00
  014.040       Diğer Otoantikorlar (IFA)           200 µL Serum  1 hafta   35,00

4
                                                   Analiz
      Bütçe U.                           Numune       Analiz
RSHM Kod                                               Ücreti
      Kod                            Miktarı ve Tipi   Süresi
                                                    TL
015.000        E-F
 015.055  901160   Estradiol                    100 µL Serum    Aynı gün   ***
 015.060  901220   Ferritin                     100 µL Serum    Aynı gün   ***
 015.070  901240   Folat                      100 µL Serum    Aynı gün   ***
 015.075  901260   Fosfor (P)                    100 µL Serum    Aynı gün   ***
 015.080  901280   FSH                       100 µL Serum    Aynı gün   ***
015.100        G
 015.105  905930   Gaitada gizli kan aranması (manuel)        5 gr Gaita    Aynı gün   ***
 015.106  901330   Gaitada gizli kan aranması (otomatik cihazla)   5 gr Gaita    Aynı gün   ***
 015.110  901390   Gamma glutamil transferaz (GGT)         100 µL Serum    Aynı gün   ***
 015.115  905940   Gardnerella vaginalis kültürü          1 Adet Eküvyon   2 gün    ***
           Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)                  ***
 015.125  905950                            1 Adet Plak    2-5 gün
           (disk diffuzyon)
           Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)                  ***
 015.130  905960                            1 Adet Plak    2-5 gün
           ve sinerji (E test)
                                    2 mL EDTA’lı          ***
 015.135  901460   Glikozile hemoglobin (Hb A1C) Fotometrik              Cuma günü
                                     tam kan
                                    2 mL EDTA’lı          ***
 015.136  901450   Glikozile hemoglobin (Hb A1C) HPLC ile                 -
                                     tam kan
 015.140  901500   Glukoz                      100 µL Serum    Aynı gün   ***
 015.145  901520   Glukoz Tolerans testi (Oral veya Intravenöz)   100 µL Serum    Aynı gün   ***
 015.150  905980   Grup A streptokok tayini (lateks veya Elisa)   1 Adet Plak    1 gün    ***
016.000        H-I-İ
 016.005  907410   HBeAg (ELISA)                   4mL kan      1 gün    ***
 016.010  907430   HBsAg (CARD test)                 4mL kan      1 gün    ***
 016.015  907440   HBsAg (ELISA)                   4mL kan      1 gün    ***
 016.030  901580   HDL kolesterol                  100 µL Serum    Aynı gün   ***
                                    2 mL EDTA’lı          ***
 016.036  904690   Hemoglobin elektroforezi HPLC ile                    -
                                     tam kan
                                    3 mL EDTA’lı    Aynı gün   ***
 016.045  901620   Hemogram
                                     tam kan
 016.065  901700   Hücre sayımı (vücut sıvıları)          1 mL Vücut sıvısı  Aynı gün   ***
                                      10 mL            ***
 016.070  901730   İdrar mikroskobisi                         Aynı gün
                                     Spot idrar
                                      10 mL            ***
 016.075  901750   İdrar tetkiki (Strip ile)                      Aynı gün
                                     Spot idrar
                                      10 mL            ***
 016.080  901760   İdrar tetkiki (Strip ile, otomatik)                 Aynı gün
                                     Spot idrar
 016.085  907620   IgA (Nefelometrik)                300 µL Serum    1 gün    ***
 016.090  901710   Ig D                       300 µL Serum    1 gün    ***
 016.100  907630   IgG (Nefelometrik)                300 µL Serum    1 gün    ***
 016.110  907640   IgM (Nefelometrik )                300 µL Serum    1 gün    ***
 016.135  901880   İyonize kalsiyum                 100 µL Serum   Aynı gün   ***
017.000        K
 017.015  901910   Kalsiyum (Ca)                  100 µL Serum    Aynı gün   ***
 017.025  901940   Kan üre azotu (BUN) (Üre)            100 µL Serum    Aynı gün   ***
                                    Manuel Direkt
 017.030  904850   Kanama zamanı                            1 saat   ***
                                     Hastadan
 017.040  902030   Karsinoembriyonik antijen (CEA)         100 µL Serum    Aynı gün   ***
 017.055  902090   Klor (Cl)                    100 µL Serum    Aynı gün   ***
 017.060  902110   Kolesterol                    100 µL Serum    Aynı gün   ***
 017.075  902210   Kreatinin                    100 µL Serum    Aynı gün   ***
                                                       5
                                                      Analiz
       Bütçe U.                             Numune      Analiz
RSHM Kod                                                  Ücreti
        Kod                              Miktarı ve Tipi   Süresi
                                                       TL
  018.000       L-M-N-O-Ö
  018.005  902260  Laktik Dehidrogenaz (LDH)              100 µL Serum    Aynı gün  ***
  018.010  902290  LDL kolesterol                   100 µL Serum    Aynı gün  ***
  018.025  902410  Lüteinleştiren hormon (LH)             100 µL Serum    Aynı gün  ***
  019.000       P-Q-R
  019.006  907880  p-ANCA (antimiyeloperoksidaz) (ELISA)                         ***
  019.008  907840  MPO ANCA                                       ***
                                       1 mL EDTA’lı    Aynı gün  ***
  019.020  903020  Periferik yayma (formül lökosit) (manuel)
                                         tam kan
  019.025  905210  Pıhtılaşma zamanı                   5 mL kan-     Aynı gün  ***
  019.030  903120  Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)    100 µL Serum    Aynı gün  ***
  019.035  903130  Potasyum                      100 µL Serum    Aynı gün  ***
  019.040  903180  Progesteron                     100 µL Serum    Aynı gün  ***
  019.045  903210  Prolaktin                      100 µL Serum    Aynı gün  ***
  019.050  903220  Prostat spesifik antijen (PSA)           100 µL Serum    Aynı gün  ***
  019.060  903240  Protein (serum ve vucut sıvıları, herbiri)     100 µL Serum    Aynı gün  ***
  019.065  903270  Protein ve albümin (ikisi birlikte)         100 µL Serum    Aynı gün  ***
  019.075  903280  PSA (Serbest)                    100 µL Serum    Aynı gün  ***
  019.080  903290  Pseudokolin esteraz                  5 mL Kan      15 dk   ***
  019.095       Romatoid faktör (RF) (Nefelometik)         300 µL Serum     1 gün    10,00
  019.097  907970  Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon)     300 µL Serum     1 gün   ***

  020.000       S -T
  020.010  903400  Sedimantasyon                    2 mL Na Sitrat’lı  Aynı gün  ***
                                          kan
  020.015  903470  Serbest T3                     100 µL Serum    Aynı gün  ***
  020.020  903480  Serbest T4                     100 µL Serum    Aynı gün  ***
  020.025  903670  Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)  100 µL Serum    Aynı gün  ***
  020.045  903830  Tiroglobulin                    100 µL Serum    Aynı gün  ***
  020.050  900.650  Total hCG                      50 µL Serum    Aynı gün  ***
  020.055  903890  Total lgE                      300 µL Serum     1 gün   ***
  020.065  903910  Total T3 (TT3)                   100 µL Serum    Aynı gün  ***
  020.070  903920  Total T4 (TT4)                   100 µL Serum    Aynı gün  ***
  020.090  903990  Trigliserid                     100 µL Serum    Aynı gün  ***
  020.095  904030  TSH                         100 µL Serum    Aynı gün  ***
  021.000       U-Ü-V-W-Y
  021.005  904120  Ürik asit                      100 µL Serum    Aynı gün  ***
  021.020  904150  Vit B12                       100 µL Serum    Aynı gün  ***

*** 2009 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı yayınlanıncaya kadar 2008 yılı fiyat kitapçığındaki
fiyatlar geçerlidir.
6
İLGİLİ BÖLÜMLER:
 Merkez Laboratuvarı
Tel No : (312) 458 24 54
e-mail : merkezlab@rshm.gov.tr
 Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü
Tel No : (312) 458 21 63
e-mail : rssalgin@rshm.gov.tr
 Viroloji Laboratuvar Şefliği
Tel No : (312) 458 20 74
e-mail : rsvir@rshm.gov.tr
                      7
8
030.000                 MİKROBİYOLOJİK TESTLER
                                                       Analiz
RSHM   Bütçe                                 Numune      Analiz
                                                       Ücreti
 Kod   U. Kod                                Miktarı ve Tipi  Süresi
                                                       TL
030.001       A
030.005  905600 Anaerob kültür                        Klinik materyal  Değişken  ***
030.015  905610 Antibiyotik duyarlılık testi                  Klinik izolat   2 gün   ***
         Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile) (her
030.019  906220
         biri)
                                                       ***
030.020  905320 Antibiyotik kombinasyon etkinlik testi             Klinik izolat  2-5 gün   ***
030.025  905630 Antibiyotik kombinasyon testi                  Klinik izolat  2-5 gün   ***
030.026  905640 Antifungal duyarlılık (E test) herbiri             Klinik izolat   2 gün   ***
030.027  905650 Antifungal duyarlılık testi                   Klinik izolat   2 gün   ***
030.028     Antifungal duyarlılık testi-MIC ile (Herbiri)          Klinik izolat   2 gün   22,00
030.039       B
          Bakteri kültürü (İmmuno manyetik seperasyon
030.041
          yöntemi ile) (her biri)
                                        Klinik materyal  5-7 gün   47,00
030.045  905680  Bakteri tanımlanması (manuel)               Klinik materyal  2-10 gün  ***
030.050  905690  Bakteri tanımlanması (Otomatik sistem )          Klinik materyal  2-10 gün  ***
030.055  905700  Bakteri tanımlanması (yarı otomatik)            Klinik materyal  2-10 gün  ***
          Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi(Otomatik                     ***
030.060  905710                                Klinik materyal  2-10 gün
          sistem)
030.065  905720  Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı otomatik)  Klinik materyal  2-10 gün  ***
030.067  905675  Balgam Kültürü                       Klinik materyal  1-4 gün   ***
030.040  905670  Boğaz kültürü                        Klinik materyal  1-4 gün   ***
030.042  905.980  Grup A streptokok tayini (lateks veya Elisa)                       ***
          Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi,
030.044  905.760
          Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
                                                       ***
030.046  905.680  Bakteri tanımlanması (manuel)                               ***
030.071  905740  Boğmaca kültürü                      Klinik materyal   7 gün   ***
          Boğmaca İdentifikasyon Paneli(Kültür, DFA, Bordetella
030.072
          pertussis faz I antiserumlaa lam aglütinasyonu)
                                        Klinik materyal   7 gün   40,00
030.075       Bordetella ELISA Ig G FHA                 0,5 mL Serum    2 gün   35,00
030.076       Bordetella ELISA Ig G PT                  0,5 mL Serum    2 gün   35,00
030.080       Borrelia Burgdorferi IgG (western Blot)          0,5 mL Serum    5-7 gün   30,00
030.087  907.040  Borrelia Burgdorferi antikor (Western blot)                         ***
030.095  905750  BOS Lateks Aglütinasyon Testi               0,5 mL Serum    5-7 gün   ***
          Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi,                       ***
030.100  905760                                 Klinik izolat  2-3 gün
          Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
030.106  907070  Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)         200 µL Serum    1 gün   ***
030.107  907080  Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)       300 µL Serum    3 gün   ***
030.108       Brucella Capt. Testi                    0,5 mL Serum    5-7 gün   ***
030.109  907090  Brucella tüp aglütinasyonu                 300 µL Serum    3 gün   ***
030.110       Brucella tüp aglütinasyonu (2-ME)             300 µL Serum    3 gün   10,00
030.111  907091  Brucella lgG (ELISA)                    0,5 mL Serum    3 gün   ***
030.112  907092  Brucella lgM (ELISA)                    0,5 mL Serum    3 gün   ***
030.115  905.677  Burun kültürü                       Klinik materyal  1-3 gün   ***
030.120       C -Ç
030.121  905780 Campylobacter kültürü                       Gaita     5-7 gün   ***
030.150  905810 Clostridium difficile kültürü                   Gaita     5-7 gün   ***
030.155  907180 Clostridium difficile toxin-A                   Gaita     2-5 gün   ***
030.156       Clostrodium difficile Antijeni+Toksin A             Gaita     2 gün   50,00
                                                           9
                                                           Analiz
 RSHM   Bütçe                                  Numune        Analiz
                                                           Ücreti
 Kod   U. Kod                                Miktarı ve Tipi     Süresi
                                                           TL
 030.160  907190 Clostridium difficile toxin-A ve B ELISA               Gaita       7 gün    ***
         Clostridium difficile - doku kültürü toksin
 030.161
         nötralizasyon testi
                                         Gaita, Klinik izolat  7-10 gün   110,00
 030.162     Clostrodium difficile Toksin B (Doku Kültürü)         Gaita, Klinik izolat  7-10 gün   72,00
 030.166  905820 Cryptococcus neoformans Antijeni                                  ***
 030.179       D
 030.180  907250 Difteri Antitoksin                     Klinik materyal      5-7 gün    ***
                                       1 eküvyon Klinik
 030.185  905850 Difteri kültürü
                                         materyal
                                                     5 gün    ***
           Difteri İdendifikasyon Paneli (Kültür, Coryne API,
 030.186
           ELEK testi)
                                         Klinik materyal    5-7 gün    55,00
 030.190       Difteri ELISA Ig G                        100 µL       1 gün    35,00
 030.205       Difteri Antikoru Doku Kültürü Nötralizasyon Testi        500 µL      7-10 gün   95,00
           Doku Kültüründe İn vitro Toksin Testleri (Difteri
 030.206
           Toksin Tesbiti)
                                          Klinik izolat    5-7 gün    65,00
 030.212       E-F-G
 030.215  905880 E.coli 0157 H7 kültürü                     Gaita, Klinik izolat  3 gün    ***
 030.225     EHEC ELISA                           Gaita, Klinik izolat  7 gün    33,00
 030.247     ETEC Stabil Toksin araştırılması                Gaita, Klinik izolat  7 gün    94,00
 030.248     ETEC Labil Toksin araştırılması                Gaita, Klinik izolat  7 gün    94,00
 030.257     FTA-ABS                             500 µL Serum      1-2 hafta  35,00
 030.258     FTA-ABS Ig M                          500 µL Serum      1-2 hafta  40,00
         Gaita Kültür Paketi ( Direkt mikroskopi, kültür, bakteri
 030.261     tanımlanması, antimikrobiyal duyarlılık, tiplendirme         Gaita       3-5 gün   60,00
         ve toksin tayini)
 030.280       H-I-İ
 030.285  905990 Haemophilus kültürü                       Klinik örnek     3-5 gün    ***
 030.290     Hücre Kültürü (1 flask 75 mL)                                   150,00
                                         Klinik materyal +
 030.295       PCR (In House)                        Klinik izolat
                                                      -    100,00
 030.293  905671  İdrar Kültürü                                           ***
 030.296  905770  Boyasız direkt mikroskobik inceleme                                ***
 030.298  905.950  Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)                           ***
 030.299  905.610  Antibiyotik duyarlılık testi                                   ***
 030.300       İsteğine göre suş liyofilizasyonu ( 1 ampul )         Klinik izolat      -     10,00
 030.302       K
 030.305  901980 Karanlık alan incelemesi                    Klinik materyal     1 gün    ***
          Kültür Koleksiyon Laboratuvarlarından Liyofilize
 030.310
          RSKK Suş
                                                           35,00
          Kültür Koleksiyon Laboratuvarlarından Liyofilize
 030.315
          Standart Suş
                                                           145,00
 030.325  906060 Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)            Klinik izolat    2-10 gün   ***
 030.326  905.673 Kulak kültürü                         Klinik materyal    1-3 gün    ***
 030.327       L
 030.331  907.760 Legionella pneumophila (DFA)                                     ***
 030.335      Legionella (IFA-ELISA)                      5 mL Kan      Aynı gün   65,00
 030.340  907750 Legionella Üriner Antijeni (ELISA)                2 mL idrar     Aynı gün   ***
 030.345      Legionella Üriner antijeni (ICT)                 2 mL idrar     Aynı gün   90,00
 030.350      Legionella besiyeri (BCYE-Antibiyotiksiz)                              3,00
 030.355      Legionella besiyeri (CCVC)                                     5,00
 030.360      Legionella besiyeri (DGVP)                                     5,00
 030.365  906070 Legionella kültürü                     -             5-12 gün   ***
10
                                                        Analiz
RSHM   Bütçe                               Numune         Analiz
                                                        Ücreti
 Kod   U. Kod                             Miktarı ve Tipi      Süresi
                                                        TL
030.390      M-N-O-Ö
030.395  906110 Mantar aranması ve kültür                 Kazıntı materyali    21 gün   ***
                                      Steril vücut sıvıları        ***
030.400  906120 Mantar kültürü                      2 mL, idrar 10 mL    14 gün
                                      Klinik materyal
030.405  906130 Mantar tanımlanması (otomatik sistem )          Klinik materyal     5 gün    ***
          Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi                      ***
030.410  906140                              Klinik materyal     5 gün
          (otomatik sistem )
                                     1-2 mL BOS veya
030.415      Meningokok Kültürü                   1 eküvyon Klinik     3 gün    30,00
                                        örnek
                                     1-2 mL BOS Steril
030.420      Meningokok-Haemophilus hızlı antijen arama testi    vücut sıvısı Klinik    1 gün    30,00
                                        örnek
030.430      Mikroorganizma ileri identifikasyon paneli        Klinik izolat           55,00
030.435  906200 Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi     Klinik izolat           ***
030.440  906210 Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)          Klinik izolat           ***
030.445  906220 Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile)       Klinik izolat           ***
030.455      Neisseria-Hemophilus (NH) ileri identifikasyon testi   Klinik izolat     2 gün    30,00
030.460      Neisseria menengitidis antijenik tiplendirme       Klinik izolat     2 gün   100,00
030.465      Haemophilus influenza antijenik tiplendirme        Klinik izolat     2 gün   100,00
030.470      P-Q-R
030.472      Paul-Bunnel Testi                    400 µL Serum       2 gün    15,00
030.476  908.950 PCR, multiplex                                         ***
030.473      PFGE                                             250,00
030.474      Plazmit Profil Analizi                                    50,00
030.495      Portör Muayenesi                                       23,00
030.496  908991 Real Time PCR                                          ***
030.499      RSKK Suş Kabı                                         15,00
030.500      Rutin Çalışma Besiyerleri (Petride )                             1,00
030.501      S
030.504  908020 Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber-Widal)        400 µL Serum       2 gün    ***
030.505     Salmonella serotiplendirilmesi              1 Plak Klinik izolat   10-12 gün  61,00
030.510     Shigella serotiplendirilmesi               1 Plak Klinik izolat   2-3 gün   35,00
030.515  908030 Sitokin ölçümü (ELISA) (Herbir sitokin için)                          ***
030.520  906250 Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü                          ***
030.523  906260 Streptokok grup tayini                  1 Plak Klinik izolat    2 gün   ***
030.525     Suda Legionella spp araştırılması (1 su örneği için)                      90,00
030.535     Suda spesifik bakteriyolojik etken araştırılması        1 lt Su      5 gün    44,00
030.540     Suş Teyidi                         Klinik izolat     5-10 gün   50,00
030.542      T
030.545  908050 Tetanoz antikor                      0,1 mL Serum        -    ***
030.550      Tetanus ELISA Ig G                      Serum       1 gün    40,00
030.572  908090 Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)         200 µL Serum       1 gün    ***
030.575      Treponema pallidum ELISA                 1 mL Serum         -    40,00
030.576      Treponema pallidum Western Blot IgG           1 mL Serum         -    40,00
030.577      Treponema pallidum Western Blot IgM           1 mL Serum         -    40,00

                                                           11
                                                Analiz
 RSHM    Bütçe                         Numune      Analiz
                                                Ücreti
  Kod    U. Kod                        Miktarı ve Tipi  Süresi
                                                TL
 030.600       U-Ü-V-W-Y
 030.601  905.676 Vagen cerviks kültürü            Klinik materyal  1-3 gün  ***

 030.602       VDRL Titreli                1000 µL Serum   2 gün   25,00
 030.605  906290 VDRL-RPR                    500 µL Serum   2 gün   ***
                                  Gaita, Klinik
 030.700       Vibrio cholerae Kültürü
                                    izolat
                                           3 gün   61,00
                                  Gaita, Klinik
 030.705       Vibrio cholerae Toksin testi
                                    izolat
                                           5 gün   94,00
 030.800       Weil-felix                 600 µL Serum   2 gün   10,00
 030.850  905.674 Yara kültürü                 Klinik materyal  1-3 gün  ***
                                  Gaita, Klinik
 030.900       Yersinia enterocolitica kültürü
                                   izolat
                                           3 gün   46,00*** 2009 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı yayınlanıncaya kadar 2008 yılı fiyat kitapçığındaki
fiyatlar geçerlidir.
12
İLGİLİ BÖLÜMLER:
 Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü
Tel No : (312) 458 21 69
e-mail : rssalgin@rshm.gov.tr
                      13
14
             PARAZİTER VE ZOONOTİK HASTALIKLARA
                  YÖNELİK TESTLER
                                                     Analiz
RSHM   Bütçe U.                              Numune      Analiz
                                                     Ücreti
 Kod    Kod                               Miktarı ve Tipi  Süresi
                                                     TL
           DIŞKI ANALİZLERİ
030.010       Anal Bant                           -     Aynı gün  8,00
030.265  905920   Gaitada Amib-Giardia aranması (Nativ, Lugol)       5 gr Gaita   Aynı gün  ***
030.198  905870   Direkt parazit incelenmesi (manuel)           5 gr Gaita   Aynı gün  ***
030.200  905860   Direkt parazit incelenmesi (cihazla)           5 gr Gaita   Aynı gün  ***
           Gaitada konsantrasyon yöntemi ile parazit aranması                 15,00
030.270                                    5 gr Gaita    1 gün
           (Yüzdürme ve/veya çöktürme)
           Modifiye Asit Fast Boyama (Cryptosporidium,                     15,00
030.175                                    5 gr Gaita    1 gün
           Isospora, Cyclospora)
030.580       Trikrom boyama (protozoonlar için)            5 gr Gaita    1 gün   20,00
030.202       Modifiye Trikrom boyama (microsporidium için)      5 gr Gaita    1 gün   20,00
030.235  907350   Entamoeba histolytica (amip) adezin antijeni EIA     5 gr Gaita    3 gün   ***
030.170  905830   Cryptosporidium antijeni (DFA/ELISA)           5 gr Gaita    5 gün   ***
030.275  907400   Giardia antijeni                     5 gr Gaita    5 gün   ***
030.276       Giardia-Cryptosporidium DFA               5 gr Gaita    5 gün   30,00
030.204       Kato-katz (helmint yumurtaları)             5 gr Gaita   Aynı gün  10,00
           Filtre kağıdı kültürü- Hharada Mori yöntemi
030.208
           (Nematod larvaları)
                                       5 gr Gaita    1 hafta  10,00
           İMMUNOLOJİK ANALİZLER (Serum, BOS, Vitroöz Aqua vb.)
                                       1 mL Serum/         20,00
030.503       Sabin Feldman Dye testi (Toxoplasma)                   1 hafta
                                         BOS
030.030  906900   Anti-Toxoplazma IgG (ELISA)              0,5 mL Serum   1 hafta   ***
030.035  906920   Anti-Toxoplazma IgM (ELISA)              0,5 mL Serum   1 hafta   ***
030.567       Toxoplasma IgM (Capture ELISA)             1 mL Serum    1 hafta  12,00
030.565  908070   Toxoplasma IgG avidite                 1 mL Serum    1 hafta   ***
030.570  908080   Toxoplasma İmmünfloresan                1 mL Serum    1 hafta   ***
030.566       Toxoplasma İmmünfloresan (IFAT)-IgM           1 mL Serum    1 hafta  12,00
030.381       Leishmania IFA IgG                   1 mL Serum    3 gün   30,00
030.382       Leishmania Dipstick                   1 mL Serum    1 gün   50,00
030.383       Leishmania ELISA IgM+IgG                1 mL Serum    3 gün   50,00
030.385       Leishmania FAST/DAT                   1 mL Serum    1 hafta  50,00
030.320  907730   Kist Hidatik (Echinococcus ) (İHA)           1 mL Serum    3 gün   ***
030.322       Kist Hidatik (Echinococcus ) ELISA IgG         1 mL Serum    3 gün   35,00
030.323       Kist Hidatik (Echinococcus ) IFAT            1 mL Serum    3 gün   20,00
030.324       Kist Hidatik (Echinococcus ) Western Blot        1 mL Serum    3 gün   50,00
030.240  907360   Entamoeba histolyica (Amip) antikor (İHA)        1 mL Serum    3 gün   ***
030.250       Fasciola hepatica (distamatoz) (IHA)          1 mL Serum    3 gün   30,00
030.553       Toxocara canis ELISA IgG                1 mL Serum    5 gün   40,00
030.578       Trichinella spiralis ELISA IgG             1 mL Serum    2-5 gün  40,00
030.582       Plasmodium dipsdick                   1 mL Serum    1 gün   40,00
030.584       Babesia IFAT IgG                    1 mL Serum    1 hafta  35,00
030.586       Babesia IFAT IgM                    1 mL Serum    1 hafta  35,00
                                       1 mL Klinik         20,00
030.207       ELISA (diğer paraziter ve zoonotik hastalıklar için)           1 hafta
                                      materyal/Serum
                                       1 mL Klinik
030.209       IHA (diğer paraziter ve zoonotik hastalıklar için)            1 hafta  20,00
                                      materyal/Serum
                                       1 mL Klinik         20,00
030.292       IFAT (diğer paraziter ve zoonotik hastalıklar için)            1 hafta
                                      materyal/Serum
                                                       15
                                                         Analiz
   RSHM  Bütçe U.                                Numune       Analiz
                                                         Ücreti
   Kod  Kod                                 Miktarı ve Tipi   Süresi
                                                         TL
                                          1 mL Klinik
 030.294        Dipstick (diğer paraziter ve zoonotik hastalıklar için)            1 hafta  40,00
                                         materyal/Serum
            Western Blot (diğer paraziter ve zoonotik hastalıklar    1 mL Klinik
 030.471
            için)                           materyal/Serum
                                                   1 hafta  50,00
                                         1 mL Klinik
 030.468  908.950 PCR, multiplex
                                         materyal/Serum
                                                   1 hafta    ***
          KAN , KEMİK İLİĞİ, BİYOPSİ ve DİĞER KLİNİK ÖRNEK ANALİZLERİ
 030.490  907920 Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma)  1 mL Kan    2 gün ***
                                   Kemik iliği / kan    ***
 030.375  906080 Leishmania (yayma)                         2 gün
                                            yayması
                                         3 mL kan, kemik         ***
 030.380  906090   Leishmania kültürü                               3 hafta
                                          iliği aspiratı
 030.105  905770   Boyasız direkt mikroskobik inceleme            Klinik materyal   2 gün    ***
 030.277        Diğer boyama yöntemleri ile parazit aranması        Klinik materyal   2 gün   20,00
 030.279        Mikrohematokrit santrifüj ile konsantrasyon (QBC)      Kapiller kan   2 gün   20,00
 030.282        Kan konsantrasyon yöntemi                   3mL kan     2 gün   20,00
                                          1 mL Klinik         20,00
 030.284        Parazit kültürü                                2 hafta
                                         materyal/Serum
                                         5 mL Duodenal         20,00
 030.210        Duodenal sıvıda parazit aranması                        2 gün
                                            aspirat
                                          Balgam/BAL/          ***
 030.475  907930   Pneumocystis carinii (DFA)                           1 hafta
                                         Biyopsi örneği
                                          Balgam/BAL/          ***
 030.480  906230   Pneumocystis carinii (direk boyama)                      2 gün
                                         Biyopsi örneği
            İdrarda parazit aranması (Direkt inceleme ve                       20,00
 030.482                                     İdrar (24 saat)   2 gün
            konsantirasyon)
                                          Üregenital          20,00
 030.484        Ürogenital materyalde parazit aranması                     2 gün
                                          materyal

            EKTOPARAZİT, ÇEVRESEL ÖRNEK ANALİZLERİ
            VE DİĞER ANALİZLER
 030.230        Ektoparazit incelenmesi                  Klinik materyal   1 gün   10,00
 030.232  905900   Ev tozu inelemesi                       Ev tozu     3 gün    ***
                                          1 mL Klinik          20,00
 030.234        Hayvan inokülasyonu                              2-3 hafta
                                           materyal
 030.530        Suda parazitolojik etken araştırılması             10 lt Su    3 gün   30,00
 030.236        Besiyeri                                    2 gün    5,00
 030.238        Kalıcı preparat                                2 gün    5,00
            ZOONOTİK HASTALIKLARA YÖNELİK ANALİZLER
                                         500 µL Klinik
 030.195        Bartonella henselae (Kedi tırmığı) IFA                     1 hafta  30,00
                                         örnek + Serum
 030.163        Coxiella burnetii (Q Fever) IFA IgG (faz II)        1 mL Serum    7-10 gün  25,00
 030.164        Coxiella burnetii (Q Fever) IFA IgM (faz II)        1 mL Serum    7-10 gün  25,00
 030.165        Coxiella burnetii (Q Fever) IFA Faz I+faz II IgG      1 mL Serum    7-10 gün  50,00
                                          1 mL Klinik
 030.251        Franciella tularensis Kültür
                                         materyal+kan
                                                   10 gün   50,00
 030.252        Franciella tularensis Aglütinasyon Testi          1 mL Serum     2 gün   20,00
 030.254        Franciella tularensis ELISA IgG               1 mL serum     1 hafta  30,00
 030.256        Franciella tularensis ELISA IgM               1 mL serum     1 hafta  30,00
 030.260        Erlichia IFA IgG                      1 mL serum     1 hafta  35,00
 030.262        Anaplasma IFA IgG                      1 mL serum     1 hafta  35,00
 030.264        Erlichia /Anaplasma IFA IgM                 1 mL serum     1 hafta  35,00
            Brucella ileri tanı paneli (kültür, tiplendirme,        Klinik
 030.266
            antibiyotik duyarlılık)                  materyal+kan
                                                   10 gün   50,00

16
                                                    Analiz
 RSHM    Bütçe U.                            Numune     Analiz
                                                    Ücreti
  Kod    Kod                             Miktarı ve Tipi  Süresi
                                                    TL
 030.268        Şüpheli materyalde biyoterör ajanı araştırılması           1 hafta  50,00
                                       1 mL Klinik
 030.036        Antraks-Şarbon Kültürü                 materyal
                                               1 hafta  50,00
 030.384   907040  Borrelia burgdorferi antikor (Lyme) Western blot  1 mL Serum    1 hafta  ***
 030.389   907800  Listeria aglütinasyonu                             ***
 030.388        Leptospira ELISA IgG                1 mL Serum    1 hafta  30,00
 030.392        Leptospira ELISA IgM                1 mL Serum    1 hafta  30,00
 030.394        Bacillus anthracis ELISA IgG            1 mL Serum    1 hafta  30,00

*** 2009 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı yayınlanıncaya kadar 2008 yılı fiyat kitapçığındaki
fiyatlar geçerlidir.
                                                       17
18
İLGİLİ BÖLÜM:
 Viroloji Laboratuvar Şefliği
Tel No : (312) 458 20 74
e-mail : rsvir@rshm.gov.tr
                 19
20
040.000                  VİROLOJİK TESTLER
                                      Numune
RSHM   Bütçe U.                                  Analiz    Analiz
                                      Miktarı ve
 Kod    Kod                                    Süresi    Ücreti TL
                                       Tipi
           A-B-C
040.003  906330   Adenovirus antijeni (DFA)               4 mL kan   1 gün    ***
040.004       Adenovirus PCR                      **     2 gün    121,00
040.006  908700   Agaroz jel elektroforez                       2 gün    ***
040.008  908710   Analiz, PCR (2 primer)                       2 gün    ***
040.010  908720   Analiz, PCR (4 primer)                       2 gün    ***
011.146       Anti-adenovirus IgG                  4mL kan    1 gün    32,00
011.147       Anti-adenovirus IgM                  4mL kan    1 gün    32,00
011.050  906350   Anti-CMV IgG (ELISA)                 4mL kan    1 gün    ***
011.055  906380   Anti-CMV IgM (ELISA)                 4mL kan    1 gün    ***
040.012  906660   Anti-HTLV I/II                     4 mL kan   1 gün    ***
040.045       Anti-influenza A-B virus (ELİSA)            4 mL kan   1 gün    66,00
011.175       Anti-RSV IgG                     4mL kan    1 gün    32,00
011.180       Anti-RSV IgM                     4mL kan    1 gün    32,00
011.132  906810   Anti-rubella IgG (ELISA) (Kızamıkcık)         4mL kan    1 gün    ***
011.135  906830   Anti-rubella IgM (ELISA) (Kızamıkcık)         4mL kan    1 gün    ***
                                      0,5 mL BOS
040.048       BOS IgG (Tek bir viruse spesifik)             ve    1 gün     44,00
                                      2 mL serum
                                      0,5 mL BOS
040.051       BOS IgM (Tek bir viruse spesifik)             ve    1 gün     44,00
                                      2 m L serum
013.035  907220   CMV IgG avidite                    4mL kan    1 gün    ***
                                       4 mL
040.054  908140   CMV PCR kantitatif                  EDTA’lı kan  1 gün    ***
           D-E-F-G
                                       4 mL
040.058  908820   DNA , İzolasyon, Kan                 EDTA’lı kan  2 gün    ***
040.061  908830   DNA , İzolasyon, Doku                 Doku Örneği  2 gün    ***
                                       4 mL
040.057       DNA Virusu PCR                    EDTA’lı kan  2 gün    121,00
040.060       Doku kültüründe Kızamık antikor nötralizasyon Testi  4 mL kan   1 hafta   121,00
                                      4 mL kan
           Doku kültüründe Polio antikor nötralizasyon Testi
040.063
           (poliovirus tip 1, 2, 3)
                                       veya    5 gün    258,00
                                      2mL serum
           Döletli yumurta / Deney hayvanlarında virus
                                      2 mL NFS
040.066       izolasyonu, NFS/nasal aspirat-alt solunum yolu
                                       aspirat
                                           15 gün      154,00
           materyali
015.005  907280   EBV EA (ELISA)                    4mL kan    1 gün    ***
015.010  907290   EBV EBNA IgG (ELISA)                 4mL kan    1 gün    ***
015.015  907300   EBV EBNA IgM (ELISA)                 4mL kan    1 gün    ***
015.020  907310   EBV VCA IgG (ELISA)                  4mL kan    1 gün    ***
015.025  907320   EBV VCA IgM (ELISA)                  4mL kan    1 gün    ***
040.070       Enterovirus PCR                      **    2 gün    142,00
           H-I-
040.072       HBsAg Doğrulama                    4 mL kan   1 gün     81,00
                                       4 mL
040.075  908150   HBV-DNA PCR (Kantitatif , Viral Yük)         EDTA’lı kan  1 gün    ***
                                       4 mL
040.076  908160   HCV Genotiplendirme                  EDTA’lı kan  1 hafta   ***
   ** 0,5 mL BS Gaita, 0,5 mL BOS, 1 mL KS

                                                        21
                                       Numune
 RSHM   Bütçe U.                                   Analiz     Analiz
                                       Miktarı ve
 Kod    Kod                                     Süresi    Ücreti TL
                                        Tipi
                                        4 mL
 040.078       HCV RIBA                        EDTA’lı kan  1 gün    295,00
                                        4 mL
 040.081  908170   HCV-RNA PCR (Kantitatif )               EDTA’lı kan  1 gün    ***
                                        4 mL
 040.082       HCV-RNA PCR (Kalitatif )                EDTA’lı kan  1 gün    121,00
 016.050  907540   Herpes simpleks tip 1/2 IgG               4mL kan    1 gün    ***
 016.055  907550   Herpes simpleks tip 1/2 IgM               4mL kan    1 gün    ***
 040.084  909200   Western blot (HIV)                   4 mL kan   1 gün    ***
 040.086  909200   Western blot (HCV)                   4 mL kan   1 gün    ***
                                        4 mL
 040.089       HIV antiretroviral Direnç Saptanması          EDTA’lı kan  4 hafta  475,00
 040.090       HIV p24 antijeni                    4 mL kan   1 gün     53,00
 040.093       HIV RIBA                        4 mL kan    1 gün    295,00
                                        4 mL
 040.096  908220   HIV RNA PCR (Kantitatif , Viral Yük)          EDTA’lı kan  1 gün    ***
                                       Kan, BOS,
 040.098       HSV PCR
                                       Sürüntü
                                              2 gün    121,00
 040.099       Hücre Kültürü (1 flask 75 mL)              75 mL     7 gün    171,00
                                        Servikal,
                                        Üretral
 040.101  908230   Human papilloma virus(HPV)               Sürüntü, Ön
                                                    ***
                                       İdrar Örneği
           İmmünfloresan Mikroskopi (IFAT), bir virüs için bir  2 mL NFS
 040.105  911170
           parametre                       4 mL kan
                                              1 gün    ***
                                       Solunum yolu
 040.107       İnfluenza A/B PCR                    Örnekleri  1 gün    165,00
 040.108       İnfluenza HAI antikorları                1 mL KS    2 gün     88,00
           İnfuenza tiplendirme ve alt tiplendirme (PCR
 040.110
           Yöntemiyle)
                                       2 mL NFS   2 gün    330.00
 040.111  907660   İnfluenza virus antijeni (DFA)             2 mL SM    1 gün    ***
 040.112       İnfluenza A+B Hızlı antijen testi            2 mL SM    1 gün    53,00
 040.113       İnfluenza A/B antijenELISA testi            2 mL SM    2 gün    59,00
           K-L-M-N
 017.005  907690   Kabakulak IgG (ELISA) (Mumps)             4 mL kan    1 gün   ***
 017.010  907700   Kabakulak IgM (ELISA) (Mumps)             4 mL kan    1 gün   ***
 040.114       Kırım - Kongo kanamalı ateş PCR             1 mL KS    1 gün   142,00
 040.115       Kırım - Kongo kanamalı ateş ELISA IgM          1 mL KS    2 gün    18,00
 040.116       Kırım - Kongo kanamalı ateş ELISA IgG          1 mL KS    2 gün    18,00
 040.117       Kırım - Kongo kanamalı ateş ELISA antijen        1 mL KS    2 gün    18,00
 017.045  907710   Kızamık IgG (ELISA) (Measles)             4 mL kan    1 gün   ***
 017.050  907720   Kızamık lgM (ELISA) (Measles)             4 mL kan    1 gün   ***
 040.118       Norovirus PCR                       Gaita    1 hafta   142,00
 040.109       Norovirus Antijen ELISA                  Gaita    2 gün    44,00
           0-P-R-
 040.119  907890   Parainfluenza virus antijeni (DFA)           2 mL NFS    1 gün    ***
 040.127  908991   Parvovirus PCR (Real Time PCR)                    2 gün    ***
 019.005  907900   Parvovirus B19 IgG (ELISA)               4 mL kan    1 gün    ***
 019.010  907910   Parvovirus B19 IgM (ELISA)               4 mL kan    1 gün    ***
 019.015       Parvovirus B19 IgM (Capture ELISA)           4 mL kan    1 gün    32,00
           Referans yöntemlerle virus araştırması (enterovirus,  Gaita, BOS,
 040.120       ECHO, coxsackie, poliovirus, adenovirus, kızamık,   solunum Yolu  15 gün    258,00
           RSV, influenza, kızamık, CMV, HSV, vb.)         Örnekleri
                                        4 mL
 040.123       RNA Virusu PCR                     EDTA’lı kan  2 gün    142,00
    ** 0,5 mL BS Gaita, 0,5 mL BOS, 1 mL KS
22
                                     Numune
 RSHM   Bütçe U.                                 Analiz     Analiz
                                     Miktarı ve
 Kod    Kod                                   Süresi     Ücreti TL
                                      Tipi
 040.126  907990   Rubella antikor (Hemaglütinasyon inhibisyon)    0,5 mL  2 gün      ***
 019.110  908000   Rubella IgG avidite                4 mL kan 1 gün       ***
            S-T-
 040.132  908040   Solunum sinsityal virusu (RSV) (DFA)        2 mL NFS    1 gün   ***
 040.133        Solunum Yolları Virus Paneli (IFA)         2 mL NFS    1 gün   324,00
            Solunum Yolları Virusları RT-Multiplex PCR (RSV,
 040.135
            parainfluenza AB, metapnömovirus)
                                      2 mL NFS    1 gün    352,00
 040.136        Tick Borne EnsefalitVirusu IgG           4 mL lı kan   1 gün    32,00
 040.137        Tick Borne EnsefalitVirusu IgM           4 mL lı kan   1 gün    32,00
            U-Ü-V-W-Y
 021.010  908100   Varicella zoster virus (VZV) IgG          4 mL kan     1 gün   ***
 021.015  908110   Varicella zoster virus (VZV) IgM          4 mL kan     1 gün   ***
 040.140        Viral IgG Antikor Tayini (EIA ile)         4 mL lı kan   1 gün    32,00
 040.141        Viral IgM Antikor Tayini (EIA ile)         4 mL lı kan   1 gün    32,00
 040.138        West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgG    4 mL lı kan   1 gün    32,00
 040.139        West Nile Virus (Batı Nil Ateşi Virusu) IgM    4 mL lı kan   1 gün    32,00
 041.000  VİRAL KONTAMİNASYON, VALİDASYON VE KAN ÜRÜNLERİ KONTROLLARI
                                     Her lot için 3
 041.003        Final Ürün (anti-HCV, anti-HIV, HBsAg)         viyal    15 gün  1.000,00
            Plazma Pool (Nükleik Asit Tayini, herbir plazma  Her lot için 5
 041.006
            havuzunun testi için)                 viyal    15 gün   588,00
** 0,5 mL BS Gaita, 0,5 mL BOS, 1 mL KS
*** 2009 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı yayınlanıncaya kadar 2008 yılı fiyat kitapçığındaki
fiyatlar geçerlidir.
                                                        23
VİROLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA VE GÖNDERME KOŞULLARI

HIV
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
HIV PCR testi sadece plazma örneklerinde çalışılmaktadır. Antikor/antijen tespitine dayalı testler (doğrulama ve diğer EIA
testleri) serum veya PCR için alınmış plazma örneklerinde çalışılabilmektedir. Bu nedenle örneğin PCR testine uygun
olarak gönderilmesi halinde tüm testler bu örnek üzerinde uygulanabilecektir.
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Hasta kanı sitratsız (antikoagülan içermeyen), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek
serum kısmı ağzı sızdırmaz kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar: 2-3
mL
Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı (heparinden başka), tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Plazma kandan
en geç altı saat içinde santrifüj ile ayrılmalı (800-1600g, 20 dakika, oda sıcaklığında) ve en az 2 mL olacak şekilde tercihen
vidalı kapaklı steril tüpe aktarılmalı, ağzı sıkıca kapatılmalıdır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz).
Heparin, PCR için inhibitör özellikte olduğundan antikoagülan olarak kullanılmamalıdır. Antikoagülan olarak EDTA tercih
edilmelidir.
Miktar: 2-3 mL
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Soğuk zincir kurallarına uygun olarak gönderilmelidir. Tüpe alınmış plazma örneği mümkün olduğunca erken sürede, en
geç bir gün içinde, 2-8˚C’de (buz aküsü ile birlikte) gönderilmelidir.

INFLUENZA
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Hücre kültüründe izolasyon için: Boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü, nazofaringeal aspirat
Serolojik tanı için: Serum
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Boğaz sürüntüsü: Boğaz iyice aydınlatılıp, dil basacağı ile dil bastırılırak posterior farinks, tonsiller ve inflamasyonlu
bölgelere steril eküvyonun (dacron/polyester eküvyon) kuvvetlice sürtülmesi ile örnek alınır. Eküvyon hemen 7-10 mL
kadar VTM (Viral Transport Medyum) içeren tüpe konur.
Nazofarinks sürüntüsü: Alüminyum-vida şaftlı ve kolayca esneyebilir özellikte steril dacron eküvyon ile bir burun
deliğinden girilir; anterior burun boşluğunun ötesine geçilir; nazal kavitenin tabanından nazikçe geçirilerek farinks
duvarına ulaşılır. Herhangi bir engel ile karşılaşılıyorsa güç uygulanmaz. Diğer burun deliği denenir. Farinks duvarı
hissedilince eküvyona 5 sn rotasyon yapatırılır ve geri çekilir; VTM içeren tüpe konur.
Burun sürüntüsü: Esnek, ince saplı bir steril eküvyon ile (dacron/polyester eküvyon) bir burun deliğinden girilir.
Sekresyonların yeterince emilmesi için 5 sn süreyle eküvyon içerde döndürülür, geri çekilir ve 7-10 mL kadar VTM içeren
tüpe konur. Diğer burun deliğinden yeni bir eküvyonla işlem tekrarlanır. Bir önceki eküvyonla aynı transport tüpüne konur.
Nazofaringeal aspirat: Burundan ince bir kateterle nazofarinkse ulaşılır; şırınga yardımı ile aspirasyon yapılır. Eğer
materyal aspire edilemiyorsa hastanın başı geriye itilerek 4-7 mL VTM verilip aspire edilir ve steril bir tüpe aktarılır.
Materyal <2 mL ise üzerine VTM eklenir. >2 mL ise ekleme yapmaya gerek yoktur. Miktar en az 2 mL
*Serum: Miktar 1-2 mL
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar hemen VTM içeren tüpe konur. Tüp sızdırmaz, vida kapaklı olmalıdır (asla ağzı
pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz).
Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı bir tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz).
Örnekler 48 saat içinde, soğuk zincirde laboratuvara ulaştırılır.
Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 48. saatten itibaren okunur. 10. günde halen negatif bulunan kültürler
14. güne kadar izlenirler.
Klinik örneklerde viral komponentlerin gösterilmesi için süre: Kullanılan teste/kite göre 20 dk.dan birkaç saate kadar
değişir.
Serolojik testler için süre: Birkaç saat içinde sonuç alınır.

KIZAMIK
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Hücre kültüründe izolasyonu için: ÜSY örnekleri (boğaz sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü, burun sürüntüsü), idrar
Serolojik tanı için: Serum
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Serum döküntülerin başlamasından sonraki 3-28 gün içinde alınır. Miktar: 2-3 mL
İdrar: Steril şartlarda steril bir tüp veya idrar kabına alınır. Miktar: En az 15 mL
Boğaz sürüntüsü:
Nazofarinks sürüntüsü:
Burun sürüntüsü:
İdrar ve ÜSY örnekleri döküntülerin başlamasından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır.24
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Serum: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz).
Üst solunum yolu örnekleri: Eküvyonlar 2-3 mL VTM içeren vida kapaklı tüpe konur.
Soğuk zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede lab.a ulaştırılır.
Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: 2-3 hafta

VİRAL HEPATİTLER
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Serum veya plazma (serolojik testler için)
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Miktar 2-3 mL
Plazma: Hasta kanı antikoagülanlı, tercihen vakumlu bir tüpe (Vacutainer TM) alınır. Santrifüj edilerek plazma kısmı ağzı
sızdırmaz kapaklı bir tüpe ayrılır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Miktar 2-3 mL
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Serum/Plazma: Sızdırmaz kapaklı steril tüpe alınır (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). <1 saat içinde,
sızdırmazlık sağlanarak laboratuvara ulaştırılır.
Serolojik testler için süre: ~½ gün

POLYOMYELİT
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Dışkı (hücre kültüründen virus izolasyonu için)
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Dışkı: Virus atılması değişkenlik gösterebildiğinden 24-48 saat arayla en az iki örnek alınmalıdır. Miktar en az 4-8 gr
Rektal sürüntü: Hastanın dışkı vermesinde güçlük olduğu hallerde tercih edilir. Virusun izolasyon şansı daha düşüktür.
Laboratuvardan viral VTM istenmiş olmalıdır. Steril (dacron/ polyester) eküvyon ile rektumdan girilerek 2-3 cm ilerlenir.
İçerde bir rotasyon yaptırılarak geri çekilir.
Örnekler hastalığın başlangıcından sonraki 7 gün içinde alınmalıdır (maks. 14 gün içinde).
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Dışkı: Steril veya temiz plastik, geniş ağızlı, vida kapaklı, sızdırmaz kaba alınır.
Rektal sürüntü: Eküvyon VTM içeren plastik vida kapaklı tüpe konur.
Soğuk-zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır.
Hücre kültüründe virus izolasyonu için süre: Tüpler 24. saatten itibaren okunur. 7. günde halen negatif bulunan kültürler
14. güne kadar izlenirler.

RUBELLA, CMV, HERPES 1,2, EBV, VZV, KIZAMIK, KABAKULAK, RSV, ADENOVİRUS, PARVOVİRUS
B19, HHV-6 VE HHV-8 SEROLOJİSİ
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Serolojik testler için: Serum, BOS (RSV, Adenovirus, Parvovirus B19 ELISA BOS’ta çalışılmaz)
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Miktar 2-3 mL
BOS: Ensefalitle komplike olduğu düşünülen vakalarda serum ile eş zamanlı BOS örneği de alınır. Miktar en az 2 mL
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Serum/BOS: Sızdırmaz, vida kapaklı steril tüpe konur (asla ağzı pamuk veya flasterle kapatılmış tüpe konmaz). Soğuk
zincirde, sızdırmazlık sağlanarak, en kısa sürede (<1 saatte) lab.a ulaştırılır.
 Süre: ½ gün.

KIRIM KONGO HEMORAJİK ATEŞ
İncelenecek klinik örneklerin cinsi:
Serum, Doku örnekleri
Hastadan klinik örneklerin alınması:
Serum: Miktar: En az 1.5 mL
Tanı erken dönemde kan ve doku örneklerinde nükleik asitin PCR ile tesbiti ve 6. günden itibaren de serumda spesifik IgM
ve IgG antikorlarının ELISA ile gösterilmesi ile konur.
Örneklerin laboratuvara gönderilmesi:
Örnekler soğuk zincir kurallarına uygun olarak (buz aküsü ile birlikte) laboratuvara gönderilir.
                                                            25
26
İLGİLİ BÖLÜM:
 Daire Tabibliği
Tel No : (312) 458 22 95
e-mail : rsdtab@rshm.gov.tr
               27
28
 050.000                DAİRE TABİBLİĞİ
        Bütçe U.
 RSHM Kod                                    Ücreti TL
        Kod

  050.003   520080 Muayene                           ***

  050.006   530140 IM enjeksiyon (günde 3 adetten fazla faturalanamaz)     ***

  050.009   530150 IV enjeksiyon (günde 3 adetten fazla faturalanamaz)     ***

  050.012   530570 Yara pansumanı, büyük                    ***

  050.015   530580 Yara pansumanı, küçük                    ****** 2009 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı yayınlanıncaya kadar 2008 yılı fiyat kitapçığındaki
fiyatlar geçerlidir.
                                                 29
30
İLGİLİ BÖLÜM:
 Dr.Cahit Başkök TBC Göğüs Hastalıkları
Eğitim Araştırma Bölümü
Tel No : (312) 458 23 04
e-mail : rsdispanser@rshm.gov.tr
                      31
32
            TÜBERKÜLOZ TANI VE TEDAVİYE YÖNELİK
055.000
                 ÇALIŞMALAR
 RSHM   Bütçe U.
                                         Ücreti TL
 Kod    Kod
 055.003  520080   Muayene                           ***

 055.006  520090   1. Basamaktan sevk halinde poliklinik muayene ücreti    ***

 055.009  801690   Akciğer grafisi (iki yön)                  ***

 055.012  801710   Akciğer grafisi (üç yön)                  ***

 055.015  801720   Akciğer grafisi P.A. (tek yön)               ***

 055.018  701200   PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi           ***


*** 2009 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı yayınlanıncaya kadar 2008 yılı fiyat kitapçığındaki
fiyatlar geçerlidir.


Tüberküloz hastaları ve tüberküloz hasta temaslıların muayene, mikrofilm, standartfilm, PPD
(tüberkülin) balgam muayeneleri ve ilaçlarından ücret talep edilmez.

PPD (Tüberkülin) Testi
Pazartesi, Salı, Cuma günleri yapılır. 72 saat sonra sonuç verilir.
BCG verem aşısı Pazartesi, Perşembe, Cuma günleri 09:00 – 12:30 arası yapılır.

Akciğer Mikrofilmi
Hafta içi hergün 09:00-12:30, 13:30-17:00’ a kadar çekilir. Saat 09:00-14:00 arası çekilen film
sonuçları aynı gün 15:30’ dan sonra verilir. 14:00’ dan sonra çekilen filmler ertesi gün 15:30’ dan
sonra verilir.

Çekilen P.A Akciğer büyük film çekildikten 20 dakika sonra verilir.
                                                33
34
İLGİLİ BÖLÜM:
 Tüberküloz Referans ve Araştırma Lab.Şefliği
Tel No : (312) 458 22 11
e-mail : rstbc@rshm.gov.tr
                         35
36
060.000         TÜBERKÜLOZ ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
                                      Numune
 RSHM   Bütçe U.                                  Analiz Analiz
                                      Miktarı
 Kod    Kod                                    Süresi Ücreti TL
                                      ve Tipi
                                       1mL-         ***
 060.009  905760   Boyalı Mikroskopik İnceleme (Ziehl-Neelsen)           1 gün
                                       5mL
                                       1mL-
 060.018       Teksif Mikroskopi (Ziehl-Neelsen)
                                       5mL
                                           1 gün   10,00
                                       1mL-         ***
 060.012  906160   Mikobakteri Kültürü                       52 gün
                                       5mL
           Mikobakteri Kültürü (Üreme Kontrollü Otomatik     1mL-         ***
 060.015  906170                                   21 gün
           Sistem)                        5mL

 060.006       Biyokimyasal Tip Tayini                 -     -    25,00
           Mikobakteri Tiplendirmesi (Otomatik sistem) (NAP
 060.005  906180
           testi)*
                                           21 gün   ***
                                       1mL-
 060.007  908991   Real time (PCR M.tuberculosis complex DNA PCR)
                                       5mL
                                           10 gün   ***

 060.021  908300   Mikobakteri Tiplendirilmesi (PCR-RFLP)*         -   10 gün   ***
           Majör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (herbir
 060.027
           ilaç) *
                                        -   30 gün   10,00
           Mikobakteri Antibiyotik Duyarlılık Testi (Otomatik
 060.030  906150
           Sistem; her biri)
                                        -   21 gün   ***

 060.008  905660   Antituberküloz duyarlılık (E testi) herbiri*          21 gün   ***
           Minör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (herbir
 060.033
           ilaç)*
                                        -   30 gün   12,00


(*) Belirtilen süreler kültür örneklerinden çalışılan analizler için geçerlidir.
*** 2009 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı yayınlanıncaya kadar 2008 yılı fiyat kitapçığındaki
fiyatlar geçerlidir.
                                                     37
38
İLGİLİ BÖLÜM:
 Biyolojik Ürünler Kontrol ve Araştırma
Lab.Şefliği
Tel No : (312) 458 20 76
e-mail : rsbkl@rshm.gov.tr
                      39
40
080.000            BİYOLOJİK ÜRÜN KONTROLLERI
                                      Numune
RSHM   Bütçe U.                                   Analiz   Analiz
                                      Miktarı
 Kod    Kod                                     Süresi Ücreti TL
                                       ve Tipi
           Alınacak kontrol ücreti, numunelerde uygulanan her bir kontrol için aşağıda belirtilen
           ücretlerin toplamından oluşacaktır.
081.000       BİYOLOJİK KONTROLLER ( * )
081.003       Emniyet Testi (VMYT)                            2,150,00
081.004       Polisakkarit Tifo Aşısı İdentite Testi                     80,00
081.006       BCG Aşısı İdentite Testi                           150,00
081.008       Difteri Aşısı İdentite Testi                         190,00
081.012       Tetanoz Aşısı İdentite Testi                         190,00
081.014       Tetanoza Konjuge HIB Aşısı İdentite Testi                   300,00
081.016       Tetanoza Konjuge HIB Aşısı Tetanoz İdentite Testi               330,00
081.018       Aselüler Boğmaca Aşısı İdentite Testi                     340,00
081.020       Tam Hücreli Boğmaca Aşısı İdentite Testi                    80,00
081.022       LAL Testi (Jel cloth)                             440,00
081.024       Opasite Testi                                 180,00
081.026       Spesifik Toksisite Testi                           700,00
           Sterilite Kontrolu
081.030        Direkt Ekim Metodu                             450,00
081.032        Membran Filtrasyon Metodu                          500,00
081.034       Zararsızlık Testi                               600,00
082.000       FİZİKSEL KONTROLLER
082.003       Fiziksel Muayene                                15,00
082.006       pH tayini                                    15,00
           Artık Nem Miktar Tayini
082.012        Kurutmada Kayıp Yöntemi                           65,00
082.015        Karl Fischer Yöntemi                            130,00
082.018       Vakum Kontrolu (Randomize)                           55,00
083.000       İMMUNOLOJİK KONTROLLER
083.004       Tam Hücreli Boğmaca Aşısı Potens Testi                   3,960,00
083.006       Aselüler Boğmaca Aşısı Potens Testi                     2,860,00
083.008       Difteri Aşısı Potens Testi                         2,750,00
083.010       Tetanoz Aşısı Potens Testi                         2,970,00
083.012       BCG Aşıları Potens Testi                          1,870,00
083.014       Yılan İmmun Serumu Potens Testi                       2.000,00
083.016       Tetanoz İmmun Serumu Potens Testi                      1,550,00
083.018       Akrep İmmun Serumu Potens Testi                       1,550,00
083.020       Difteri İmmun Serumu Potens Testi                      1,675,00
083.022       Kuduz Aşıları Potens Testi                         6.000,00
083.024       Kuduz İmmun Serumu Potens Testi                       1,650,00
083.026       Kuduz Aşısı İnaktivasyon Testi                        990,00
083.028       PPD Potens Testi                              2.170,00
083.030       BCG Aşısı Heat-Stabilite Testi                       3.000,00
083.032       IPV Aşısı Potens Testi                           2,200,00

                                                       41
                                         Numune
 RSHM   Bütçe U.                                   Analiz Analiz
                                         Miktarı
  Kod    Kod                                     Süresi Ücreti TL
                                         ve Tipi
 084.000        KİMYASAL KONTROLLER
            (Preparatın içinde yer alan her bir madde için ayrı ücret alınır.)
            Spektrofotometrik Yöntem
 084.002        Formaldehit Miktar tayini                           165,00
 084.004        Phenol-Cresol Miktar Tayini                          165,00
 084.006        Protein Nitrojeni Tayini                           275,00
 084.008        Thiomersal Miktar Tayini                           187,00
 084.010        Total Protein Miktar Tayini                          275,00
 084.012        Aluminyum Miktar Tayini                            190,00
 084.014        Sukroz Miktar Tayini                             700,00
 084.016        Fosfor Miktar Tayini                             250,00
 084.018        Serbest PRP Miktar Tayini(HPLC)                       1,900,00
 084.020        Total PRP Miktar Tayini(HPLC)                       1,900 ,00
 084.022        2-Fenoksi Etanol Miktar Tayini (GC)                      900,00
 084.024        Bovine Albumin Miktar Tayini Testi(Elisa)                   825,00
            Pnömokok Aşısı Potens Testi (Nefelometre, 7 volan
 084.026
            için)
                                                  750,00
            Pnömokok Aşısı Potens Testi (Nefelometre, 10 volan
 084.027
            için)
                                                 1.070,00
            Pnömokok Aşısı İdentite Testi (Slot Blot, 7 volan
 084.028
            için)
                                                  400,00
            Pnömokok Aşısı İdentite Testi (Nefelometre, 10
 084.029
            volan için)
                                                 1.070,00
 084.030        Meningokok Aşısı Potens Testi (ELISA)                    750,00
 085.000        VİROLOJİK KONTROLLER
 085.002        Hepatit A Aşısı Potens ve İdentite(HAV Ag) Testi               715,00
 085.004        Hepatit B Aşısı Potens ve İdentite (HBs Ag) Testi              750,00
            Virüs Aşıları Miktar Testi
 085.010        Kızamık Aşısı Virus Miktar Testi                      1,100,00
 085.012        Polio Aşısı Virus Miktar Testi                       1,800,00
 085.014        Kızamıkçık Aşısı Virus Miktar Testi                    1,100,00
 085.016        MMR Aşısı Virus Miktar Testi                        3,300,00
 085.018        Su Çiçeği Aşısı Virus Miktar Testi                     1,100,00
            Virus Aşıları Thermo-Stabilite Testi
 085.022        Kızamık Aşısı Thermo-Stabilite Testi                    1,100,00
 085.024        Kızamıkçık Aşısı Thermo-Stabilite Testi                  1,100,00
 085.026        MMR Aşısı Thermo-Stabilite Testi                      3,300,00
            Virus Aşıları İdentite Testi
 085.030        Kızamık Aşısı İdentite Testi                         80,00
 085.032        Kızamıkçık Aşısı İdentite Testi                        80,00
 085.034        MMR Aşısı İdentite Testi                           250,00
 085.036        Polio Aşısı İdentite Testi                          80,00
 085.028        Influenza Aşısı İdentite Testi                        770,00
 085.033        Influenza Aşısı İnaktivasyon Testi                      500,00
 085.035        Influenza Aşısı Potens Testi                         825,00
 085.037        Rahim Ağzı Kanseri Aşısı Potens Testi                    825,00
 085.039       Rota Vİrus Aşısı Potens Testi                        1,650,00
( * ) Numune sayıları ve test süreleri sayfa 43-44 de detaylı olarak gösterilmiştir
42
             BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN NUMUNE SAYILARI

                                 Doz/ml
  Ürün Adı
            0.1  0.3  0.5  1.0  2.0  3.0  4.5  5.0  10   20  25   30  50    100

Hepatit- A              75  55

Hepatit- B              75  55            25   25
Hepatit A+B             75  55
Grip             110  75               30   25
Rahim Ağzı Kanseri          75
Kuduz                100  60
Kızamık               75               30
Kızamıkçık              75               30

Oral Polio       65      40      25

İnaktif Polio
Rotavirus                 35   30

Sarı Humma              70

Su Çiçeği              75
MMR                 85
DPaT - DPwT             100               40   40
DPT+Hib               110
DPT+Hib+IPV             120
DT                  80               40   40
TT                  75               40   30
Hib                 75
Pnomokok               75

Menenjit                               40         25
Kolera                75

PPD                    50   35
Tifo                 75
BCG                 150  100  70         60
İmmun Serumlar            75               30   25
Kan Ürünleri *            45  33   17         13   7   6          4    2
    Kan ürünleri için belirtilen numune sayıları, birimde uygulanan Sterilite ve Zararsızlık testlerini
     kapsamaktadır.
    Numune sayıları test tekrarlarının gerekmediği en uygun koşullar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

  TT : Tetanoz Toxoid
  DPT : Difteri-Pertusis-Tetanoz Aşısı
  Hib : Haemophilus Influenzae tip B Aşısı
  DT : Difteri-Tetanoz Toxoid
  PPD : Tüberkülin
  IPV : İnaktiv Polio Aşısı
                                                           43
                    BİYOLOJİK ÜRÜNLERDE OPTİMAL TEST SÜRELERİ

                  BİYOLOJİK ÜRÜNLER
                                        RAHIM AGZI KANSERI
                                                                                                                                                    IMMUN SERUMLAR

                                                                                                                                                             KUDUZ SERUMU
                                                                                                          DBT +HİB (+IPV)
UYGULANAN KALİTE
                                                                                                                                                                    KAN ÜRÜNLERİ
                                                                         INAKTIF POLİO
KONTROL PARAMETRELERİ
                                                                                                                           PNEUMOKOK
                              HEPATİT A+B
                                                                                       SARI HUMMA
                                                                  ORAL POLİO                                                                                 ROTAVIRUS
                                                            KIZAMIKÇIK
                  HEPATİT A

                        HEPATİT B
                                                                                             SU ÇİÇEĞİ
                                                                                                                                 MENENJİT

                                                                                                                                      KOLERA
                                                       KIZAMIK
                                                   KUDUZ
                                     GRIP
                                                                                                    MMR
                                                                                                                                              TİFO

                                                                                                                                                 BCG
                                                                                                                                           PPD
                                                                                                       DBT
                                                                                                                        HIB
                                                                                                                   DT

                                                                                                                     TT
1   Fiziksel Görünüm        1      1      1      1    1          1    1     1       1       1      1      1       1     1   1    1       1  1  1   1       1    1    1   1   1   1        1
                                                                                                                                                                     1
2   Sterilite Testi       14     14     14      14   14          14   14    14      14      14       14     14       1     14  14  14        14  14  14  14     14     14    14  14   14  14        14
                                                                                                                                                                     4
3   Akut Toksisite Testi      7      7      7      7    7          7    7     7              7      7      7       7     7   7    7       7  7  7   7       7    7    7   7       7        7        7
4   pH Tayini           1      1      1      1    1          1    1     1       1       1      1      1       1     1   1    1       1  1  1   1       1    1    1   1       1        1
5   İdentite Testi         1      3            20   4              21    21      14                                 21  2    2       2  2  3                   49  3   1   5
6   Spesifik Toksisite Testi                                                                                        7    7
7   Potens Testi          2                  20   4          49   21    21      14      14                    10      21  49  49        49  49                     49      28   5        28
8   İnaktivasyon Testi                                       14
9   Inaktivite Testi                          14
10  Stabilite Testi                                            21    21                                       21                                             56
11  Mikroskobik Muayene                                                                                          1    1                                      1
12  Opasite Testi                                                                                                                                        1
13  Pirojenite Testi              3                          3                       3                                             3          3                   1        1
14  LAL Testi                 2      2      2    2          2                                    2       2     2                    2          2
15  Vakum Kontrolu                                                                                                                                       1
16  Artık Nem Oranı Tayini                                     2    2                                2       2     2                              2               2
17  Total Protein Tayini            1            1              2                       2      2                                                                    2        2
18  Formaldehid Mikt. Tayini    1            1      1                                                                  1    1       1  1
19  Thiomersal Miktar Tayini          1            1                                                                  1            1  1
20  Aluminyum Miktar Tayini                      1    1                                                              1    1       1  1
21  Fenol Miktar Tayini      1                                                       1      1                                          1           1    1   1       1        1
22  Tri/m-cresol Miktar Tayini                                                          1      1                                                                    1        1
23  VMYT                                                                                                                                            49
24  HbsAg Testi                1      1
25  HAV Ag Testi          1            1
26  Sukroz Miktar Tayini                                                                                              2            2
27  Fosfor Miktar Tayini                                                                                              2            2
28  Serb. PRP Miktar Tayini                                                                                             3            3
29  Total PRP Miktar Tayini                                                                                             3            3
30  2-Fen. Etanol Mik.Tay.                                                                                             3            3

   En Uygun Test Süresi                                                                                                                                                        1
                  14     14     14      20   14          49   21    21      14      14       14     14      14      21  49  49        49  49  14  14     14     14    49  14   56  14        28
   (Gün)                                                                                                                                                                4   LAL     : Limulus Amebocyte Lysate                                                            VMYT                : Virülant Mycobacterium Yokluğu Testi
   TT : Tetanoz Toxoid                                                                     DT                 : Difteri-Tetanoz Toxoid
   DPT     : Difteri-Pertussis-Tetanoz                                                           OPV                 : Oral Polio Vaccine
   BCG     : Bacillus Calmette Guerin                                                            PPD                 : Purified Protein Derivative

    Test sürelerinin belirlenmesinde, WHO ve EP kriterleri ile uyumlu olarak test tekrarlarının gerekmediği
   optimal koşullar baz alınmıştır.
    İnvitro testler için ön hazırlık süreleri, In vivo testler için laboratuvar deney hayvanları karantina
   süreleri dahil edilmemiştir.

   Analiz için laboratuvara gönderilecek aşıların nakil işlemleri
   Aşılar +20C ile +80C arasındaki sıcaklıkta muhafaza edilerek nakledilmelidir. Aşılar nakil sırasında ısı ve
   ışıktan etkilenmeyecek muhafazalı kutularda (Örneğin; köpük kutu vb.) buz aküleri ile desteklenmiş olarak
   laboratuarımıza ulaştırılmalıdır.

   Oral Çocuk Felci Aşısı (OPV)
   OPV -200C de nakledilmeli ve saklanmalıdır. Aşılar teslim edildiğinde çözünmüş olmamalıdır ve aşı flakon
   izlemcisinde renk değişimi gözlenmemelidir.
         “AŞILAR VE SULANDIRICILARI KESİNLİKLE DONDURULMAMALIDIR.”
     Numunelerle birlikte soğuk zincir monitör kartı ve freeze tag bulunmalıdır.
44
İLGİLİ BÖLÜM:
 İlaç ve Kozmetikler Araştırma Müdürlüğü
Tel No : (312) 458 21 00
e-mail : rsilac@rshm.gov.tr
                      45
46
           İLAÇ - KOZMETİKLER KONTROL VE ARAŞTIRMA
110.000
                  ANALİZLERİ
                                         Numune
RSHM   Bütçe U.                                    Analiz Analiz
                                         Miktarı
 Kod    Kod                                      Süresi Ücreti TL
                                         ve Tipi
           İTHAL, ÜRETİM VEYA FORMÜL DEĞİŞİKLİĞİNE ESAS OLMAK ÜZERE İLK KEZ
110.100       ANALİZE GÖNDERİLEN NUMUNELERDEN BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE
           ALINACAK DOSYA İNCELEME VE METOD DEĞERLENDİRME ÜCRETLERİ
110.103       1. İthal edilecek ürünler için                       6.500,00
110.106       2. İmal edilecek ürünler için                        3.250,00
110.107       3. İhraç edilecek ürünler için                       1.600,00
           4. İzin belgesi düzenlenecek ürünler için (tıbbi ve cerrahi
           malzemeler, ara ürünler, hammadde üretim izinleri,
           kozmetik ürünler vs.)
110.112        a) İthal İzni                               3.250,00
110.115        b) İmal, Dolum İzni                            1.600,00
           5. Analiz yapılması gereken ruhsat devri olan ürünler
110.116
           için
                                                 3.250,00


 6- Her numunede spesifikasyonlarında verilen tüm kontrollerin her biri için ayrı bir ücret alınır. Listede
  belirtilmeyen analizler için, listede belirtilenler içinde kendisine en yakın olanın ücreti alınır.
 7- Formül değişikliğinde (ilacın farmasötik şekli, etken madde cinsi, etken madde miktarı, koruyucu madde
  miktarı, koruyucu madde cinsi, antioksidan madde cinsi, antioksidan madde miktarı) hem başvuru ücreti hemde
  analiz ücreti alınır; aksi halde sadece analiz ücreti alınır.
 8- Gümrüklü mallar, satın alma, piyasa kontrolü, piyasa kontrolü ıslahı, ruhsat ıslahı ve hammadde üretim izninde
  sadece analiz ücreti alınır.
 9- Resmi makamlarca istenen satın alma veya kısmi kontrollerde bu fiyat listesi geçerlidir. Ancak satın alma
  kontrollerinde aynı zamanda yazı ile çok sayıda seri no.lu numunenin kontrolü yapıldığında analiz ücreti
  aşağıda belirtildiği gibi indirimli olarak hesaplanır:
   - İlk 3 seri için tam ücret,
   - Sonraki seriler için tam ücretin % 75’i,
10- Kozmetik ürünler için:
   - Bir partide gelen parfüm ve eau de toiletler için faklı her preparatın
     ilk 3 numunesinden tam ücret,
   - Aynı ürünün sonraki numuneleri için tam ücretin %10’u,
   - 100 adetten sonraki numuneler için tam ücretin %5’si telep edilir.
11-Piyasa kontrolü amacıyla gelen tıbbi ürün (İlaç) ve tıbbi cihazlarda analiz ücreti olarak tam ücretin %75’i talep
  edilir.
110.200       BİYOLOJİK KONTROLLER
110.203       Bakteriyal Endotoksinler (LAL) Testi             1 adet   1 saat    440,00
110.208       Biyolojik Aktivite Tayini (Kalsitonin)            1 adet   1 gün   2,000,00
110.209       Biyolojik Aktivite Tayini (Heparin)             1 adet   1 gün   1.060,00
110.210       Biyolojik Aktivite Tayini (FSH)               3 adet   4 gün   5.250,00
110.211       Biyolojik Aktivite Tayini (Gonodotropin)           3 adet   5 gün   4.150,00
110.212       Cilt İrritasyon Testi                    1 adet   3 gün    635,00
110.215       Göz İrritasyon Testi                     1 adet   3 gün    635,00
110.218       Hemoliz Testi                        3 adet   3 gün    700,00
110.227       Pirojen Testi                        3 adet   1 gün   1.400,00
110.233       Sensitizasyon Testi                     3 adet   14 gün   3.400,00
110.235       Sistemik Toksisite Testi                   1 adet   1-5 gün   1.500,00
110.236       Abnormal Toksisite Testi                   1 adet   1-5 gün    500,00
110.238       Bilimsel Görüş                        1 adet   1 gün    120,00

                                                            47
 RSHM   Bütçe U.                                Numune    Analiz  Analiz
 Kod    Kod                                  Miktarı   Süresi  Ücreti TL
 110.300       ÇÖZÜNME KONTROLLERİ
           Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan
 110.303
           yöntem ücreti ilave edilir)
                                        6 adet   2 gün      350,00
           Enterik Kaplı Preparatların Çözünme Tayini (Miktar
 110.306
           Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir)
                                        6 tablet  1 gün      700,00
           a) Spektrofotometrik yöntem ise 110,00 TL x
 110.307                                    6 tablet  1 gün
           Numune alma zaman adedi
           b) HPLC yöntem ise 425,00 TL x Numune alma
 110.308                                    6 tablet  1 gün
           zaman adedi
           c)Iyon Kromatografi yöntemi ile 425,00 TL x
 110.309                                    6 tablet  1 gün
           Numune alma zaman adedi
           d)UPLC yöntem ile 425,00 TL x Numune alma
 110.310                                    6 tablet  1 gün
           zaman adedi
 110.320       Salınım Profili Tayini                  6 tablet  2 gün      800,00
           a) Spektrofotometrik Yöntem ile 110,00 TL x
 110.321                                    6 tablet  2 gün
           Numune alma zaman adedi
           b) YBSK Yöntem ile 425,00 TL x Numune Alma
 110.322                                    6 tablet  2 gün
           zaman adedi
 110.400       FİZİKSEL, FİZİKOKİMYASAL TESTLER:
           Görünüş, Boyut, Hacim, Damlalık ve Diğer Benzer
           Ölçek Kontrolleri, Özgül Ağırlık, potansiyometrik pH   10-20
 110.403       tayini, , Kırılma İndisi, Erime Noktası Tayini,     tablet   1 gün       15,00
           Alkolimetre ile Tayin, Çözünürlük (Her biri için),    5 mL
           diğerleri
           Tıbbi Cihaz için Boyut (en, boy,.kalınlık), Atkı -
           Çözgü Sayısı, Özgül Ağırlık, Elastikiyet, Hidrofillik,
 110.404       Deliksizlik, Floresans Veren Maddeler, Tohum -      10 adet  1 gün       25,00
           Topak, Yüzey Etken Maddeleri, İletkenlik, Akış Hızı,
           Damla Ağırlığı, diğerleri
 110.406       Kapsül İçeriği ve Flakon İçeriği Tayini         20 adet  1 gün       40,00
           Optik Çevirme, Vizkozite Tayinleri, Osmolalite
 110.409
           Tayini (Her biri için)
                                        100 mL   1 gün       55,00
           Ortalama Ağırlık, Dağılma, Sertlik, Ufalanma, Çökme
 110.412       Hızı, Sertleşme Süresi Tayini, Ekstre Olabilen      20 adet  1 gün       30,00
           Maddeler (Her Biri İçin)
           Partikül Kontrolleri, Mikroskobik Kontroller (Büyük
 110.415
           hacimli)
                                        20 adet  2 saat      55,00

           Partikül Kontrolleri, Mikroskobik Kontroller (Küçük
 110.418
           hacimli)
                                        20 adet  2 saat      30,00

           Nem Tayini:
 110.424         Karl Fischer Yöntemi                 0,1 gr   1 gün      130,00
 110.427         Kurutmada Kayıp Yöntemi                1 gr   1 gün       65,00
           Kopmaya Dayanımı, Ayrılma Kuvveti, Yapışma        10 adet  1 gün
 110.430
           Gücü, diğerleri
                                                      75,00
 110.433       Su Buharı Geçirgenliği, Sızdırmazlık, diğerleri     10 adet  1 gün       40,00
 110.500       İÇERİK TEK DÜZELİĞİ TAYİNİ
                                        4 tablet
 110.506       Mikrobiyolojik Potens Tayini               1 ampül  2 gün      550,00
 110.509       Spektrofotometrik Yöntem                 10 adet  1 gün      260,00
 110.512       Titrimetrik                       10 adet  1 gün      200,00
 110.513       GC (Gaz Kromatografisi) Yöntemi             10 adet  1 gün      800,00
           HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi)
 110.514
           Yöntemi
                                        10 adet  2 gün      800,00


48
                                       Numune
RSHM   Bütçe U.                                  Analiz    Analiz Ücreti
                                       Miktarı
 Kod    Kod                                    Süresi      TL
                                       ve Tipi
110.516       İyon Kromatografisi Yöntemi               10 adet 2 gün        800.00
           UPLC (Ultra Performanslı Sıvı Kromatografisi)
110.517
           Yöntemi
                                       10 adet   2 gün      800.00
110.515       Diğer                            -    1 gün      260,00
110.518       Ekstraksiyon (Herbir numune için)              -    1 gün       65,00
110.600       MİKTAR TAYİNLERİ
110.603       GC (Gaz Kromatografisi)                 10 adet   1 gün      750,00
110.606       FT-IR Spektrokopisi                   10 adet   1 gün      200,00
110.607       Termal Analizler (TGA, DSC)               10 adet   1 gün      420,00
           İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) (Miktar tayini için
110.609
           kullanılan yöntem ücreti ilave edilir)
                                       10 adet   1 gün      240,00
           Kolon Kromatografisi (Miktar tayini için kullanılan
110.612
           yöntem ücreti ilave edilir)
                                       10 adet   1 gün      200,00
110.615       Semikantitatif İnce Tabaka Kromatografisi        10 adet   1 gün      240,00
110.618       Spektrofotometrik Yöntem                10 adet   1 gün      170,00
110.620       Sıvı Kromatografi- Kütle Spektrometresi (LC-MS)     10 adet   1 gün      325,00
110.621       Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)       10 adet   1 gün      750,00
110.622       İyon Kromatografisi Yöntemi               10 adet   1 gün      750.00
           UPLC (Ultra Performanslı Sıvı Kromatografisi)
110.623
           Yöntemi
                                       10 adet   1 gün      750.00
           Aktivite Tayini (Miktar tayini için kullanılan yöntem
110.624
           ücreti ilave edilir)
                                       5 adet   2 gün      825,00
110.627       Alev Fotometresi ile Tayin                5 adet   1 gün      110,00
           Atomik Absorbsiyon ile Tayin (AAS)
110.630
           (Her bir element için)
                                       10 adet   1 gün      130,00
           İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-
110.632
           MS)
                                       10 adet   3 gün       80,00
110.636       Titrimetrik Yöntem                   10 adet   1/2 gün     160,00
           Enzimatik Aktivite Tayini (Miktar tayini için
110.639
           kullanılan yöntem ücreti ilave edilir)
                                       5 adet   1 gün      630,00
110.642       Gravimetrik Yöntem                   10 adet   1 gün      110,00
110.645       İyonmetrik Tayin                     1 adet   1 gün      110,00
110.648       Kapiller Elektroforez                  10 adet   2 gün      525,00
110.651       Polarimetrik Tayin                   20 adet   1 saat      110,00
110.654       Potansiyometrik Titrasyon                10 tablet  1 saat      170,00

110.670       Dansitometrik Yöntem                    -     -       450,00

           Ön İşlemler

110.672       a) Mikrodalgada Tahrip                  1 adet   1 gün       75,00
110.673       b) Ekstraksiyon                     1 adet   1 gün       75,00
110.674       c) Distilasyon                      1 adet   1 gün       60,00
110.675       d) Tahrip                          -    1 gün       55,00
110.676       e) Kjeldahl                         -    2 gün       80,00
110.677       f) Diğer                          -    1 gün       55,00

                                                          49
                                      Numune
 RSHM   Bütçe U.                                Analiz    Analiz Ücreti
                                      Miktarı
 Kod    Kod                                  Süresi      TL
                                      ve Tipi
 110.700       MİKROBİYOLOJİK POTENS TAYİNİ
                                      4 tablet
 110.703       a) Plak Yöntemi                    1 ampül  2 gün      550,00
                                      4 tablet
 110.706       b) Türbidimetrik Yöntem                1 ampül  1 gün      550,00
 110.710       Probiyotik Miktar Tayini                             550,00
 110.712       Antibiyotik Direnç Testi                             110,00
 110.800       MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER
 110.806       Mikrobiyal Kontaminasyon Testi            10-20gr   5 gün      550,00
 110.809       Sterilite Testi
 110.812         Direkt Yöntem                   4 adet   14 gün     450,00
 110.815         Membran Filtrasyon Yöntemi (Süzme Yöntemi)     4 adet   14 gün     500,00
 110.900       SAFLIK KONTROLLERİ
 110.903       Dansitometrik Yöntem                 10 tablet  1 gün      450,00
 110.904       Potansiyometrik Titrasyon              10 tablet  1 gün      170,00
 110.906       Her Bir Sınır Testi (Ağır Metal, Klorür)       1 adet   1 gün      50,00
 110.912       Kantitatif Gaz Kromatografisi            10 adet   1 gün      750,00
 110.918       Kül, Yakma Kalıntısı Tayini              5 adet   1 gün      110,00
 110.921       Mukayeseli Kromatografik Kontrol (İTK)        5 adet   1 gün      250,00
 110.927       Renk Bulanıklık Testi                100 mL   ½ gün      50,00
 110.929       Semikantitatif İTK Yöntemi              10 adet   1 gün      500,00
 110.930       Spektrofotometrik Yöntem               10 adet   ½ gün      170,00
 110.940       HPLC Tayinleri
 110.943       a) Kantitatif Tayin (İmpürite sayısı ile çarpılır)  10 adet   2 gün      750,00
 110.946       b) Mukayeseli Kromatografik Kontrol         10 adet   2 gün      750,00
 110.949       c) Kromatografik Saflık               10 adet   2 gün      750,00
 110.960       UPLC Tayinleri
 110.963       a) Kantitatif Tayin (İmpürite sayısı ile çarpılır)  10 adet   2 gün      750,00
 110.966       b) Mukayeseli Kromatografik Kontrol         10 adet   2 gün      750,00
 110.969       c) Kromatografik Saflık               10 adet   2 gün      750,00
 110.980       İyon Kromatografi Tayinleri
 110.983       a) Kantitatif Tayin (İmpürite sayısı ile çarpılır)  10 adet   2 gün      750,00
 110.986       b) Mukayeseli Kromatografik Kontrol         10 adet   2 gün      750,00
 110.989       c) Kromatografik Saflık               10 adet   2 gün      750,00
 110.990       Ön İşlem (Safsızlık Oluşturma)            10 adet   1 gün      110,00
 111.000       TEŞHİS KONTROLLERİ
 111.100       Kimyasal Yöntemle Teşhis               1 adet   1 saat      65,00
 111.150       Korozyon Testi                    1 adet   1 saat      65,00
 111.200       KROMATOGRAFİK YÖNTEMLE TEŞHİS
 111.206       a) İnce Tabaka Kromatografi              5 adet   1 gün      115,00
 111.207       b) İyon Kromatografisi                5 adet   1 gün      250.00
 111.208       c) Ultra Performanslı Sıvı Kromatografisi       5 adet   1 gün      250.00
           d) Yüksek basıçlı Sıvı Kromatograsi, Gaz
 111.209
           Kromatografisi
                                      5 adet   1 gün      250,00
 111.250       Termal Analizler (TGA, DSC,DTA)            5 adet   1 gün      370,00
 111.260       SDS – PAGE Jel Elekrtoforez                   2 gün      280,00
 111.270       SDS – PAGE / Western Blotting Jel Elektroforez          2 gün      480,00

50
                                     Numune
 RSHM   Bütçe U.                                Analiz    Analiz Ücreti
                                     Miktarı
 Kod    Kod                                  Süresi      TL
                                     ve Tipi
 111.300        SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEM              5 adet 1 gün        115,00
            Ön İşlemler
 111.302        a) Mikrodalgada Tahrip                1 adet  1 gün       75,00
 111.303        b) Ekstraksiyon                   1 adet  1 gün       75,00
 111.306        c) Distilasyon                    1 adet  1 gün       60,00
 111.309        d) Tahrip                        -   1 gün       55,00
 111.312        e) Kjeldahl                       -   2 gün       80,00
 111.315        f) Diğer                        -   1 gün       55,00


RSHM.    Bütçe                       Numune     Analiz   Parametre   Paket
 Kod    U.Kod                        Miktarı    Süresi    Fiyatı    Fiyatı
112.000   ENJEKTÖRLERDE YAPILAN ANALİZLER
      (TS EN ISO 7886-1 Şırıngalar Hipodermik-Bir Kullanımlık Steril İsimli Standarda Göre)
                                Her seri
          KİMYASAL TESTLER
112.010                            için 100    20gün     2.670,00  2.136,00
          (Kimyasal Testler Genel Toplamı)
                                 adet
112.100  -    FİZİKSEL, FİZİKOKİMYASAL
          TESTLER
112.102      Görünüş                                   15.00
112.104        Anma Kapasitesi (Hacim)                         15.00
112.106        Maksimum Ölü Boşluk                           15.00
112.108        Skala Uzunluğu                              25.00
112.110        Skala Aralığı                              25.00
112.112        Piston Boşluğu                              25.00
112.114        Derece Çizgileri Arasındaki Artış                    25.00
112.116        İğne                                   25.00
112.118        Organoleptik Muayene                           15.00
112.120        Dirençlilik                               15.00
112.122        Asitlik veya Alkallilik                         15.00
           Emiş Esnasında Hava Sızıntısı ile Piston
112.124                                            80.00
           Gövdesinin Ayrılması(2x40TL)
112.128        Basınç Altında Sıvı Sızıntısı                      75.00
           Piston Gövdesini Kullanmada gereken
112.130
           Kuvvet                                  75.00
112.200        MİKTAR TAYİNİ
112.202        Etilen Oksit (HSGC)                           750.00
112.204        Pb,Zn,Fe,Cd,Sn ( AAS)(5X130TL)                     650,00
112.206        Kaydırıcı Silikon                            110.00
112.208        Ön İşlem                                 75.00
112.300        SAFLIK KONTROLLERİ
112.302        İndirgen Madde                              50.00
112.304        UV Spektrofotometrik Yöntem                       170.00
112.306        Ön İşlem                                 75.00
112.400        TEŞHİS KONTROLLERİ
112.402        Etilen Oksit ( HSGC)                             -
112.406        Piston ve Gövde Plastik Cinsi (2X115TL)                 230,00
112.408        Silikon                                 115.00

                                                          51
RSHM.    Bütçe                         Numune    Analiz   Parametre    Paket
 Kod    U.Kod                          Miktarı   Süresi    Fiyatı     Fiyatı
                                 Her seri
112.500        BİYOLOJİK KONTROLLER            için      3 gün
                                  10 adet
112.502        Pirojen Testi                              1.400.00   1.120,00
112.504        Abnormal Toksisite Testi                          500.00    400.00
           MİKROBİYOLOJİK KONTROLLER          Her seri
112.600                              için     14 gün
                                  4 adet
112.602        Direkt Yöntem Sterilite Testi                       450.00    360,00
112.700        TOPLAM                                  5.020,00   4.016,00
NOT:TS EN ISO 7886-1 numaralı standartta yapılan değişikliklere göre analizler ve ücretleri
değişecektir.


         İLAÇ VE KOZMETİKLER ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
   DEĞİŞİK İLAÇ FORMLARININ, TIBBİ-CERRAHİ MALZEME VE KOZMETİKLERİN
       ANALİZLERİ İÇİN GEREKLİ MİNİMUM NUMUNE SAYILARI
             (RUHSAT NUMUNELERİ HARİÇ)
   Aşağıda ve fiyat kitapçığında yer alan numune sayıları, analizlerin yapılabilmesi için gerekli minimum numune
   sayılarıdır. Analizlerde bir sorun çıkıp tekrara gidildiğinde, gerekli numune sayıları yeniden belirlenmek ve analiz
   süreleri de kitapçıktaki istenen süreye eklenmek durumundadır.

   1- Tablet ve Kapsüller: Normal preparatlar için 30 Tablet veya Kapsül gereklidir.
    Hormon ve Kalp İlaçları için 60 adet olmalıdır.
    Ayrıca Mikrobiyal Kontaminasyon Testi için;
   - Toplam 10 gr ağırlığı kadar tablet veya kapsül sayısı ilave edilmelidir.
   2- Flakonlar ve Ampuller: 20 adet
   3- Steril Göz Preparatları: (Numunenin hacmi 2.5 mL ve daha az ise) 12 adet, diğer hallerde 8 adet
   4- Pomatlar, Kremler: 10 tüp
   5- Şuruplar: 10 şişe
   6- Suppozituarlar: 40 adet
   7- Büyük Hacimli Parenteral Solüsyonlar: 12 adet gereklidir. Ancak partikül sorunu olduğu durumlarda min.     20
   adet gerekli olmaktadır.
   8- Antiseptik Çözeltiler: (Numunenin hacmi 30 mL ve daha az ise) 5 şişe, diğer hallerde 2 şişe
    Oral antiseptikler için 15 adet
   9- Transdermal Preparatlar: 30 adet
   10-Tıbbi Plastik Malzemeler:
   a)   İnfüzyon-Transfüzyon Seti: 15 adet
   b)   Kan Torbası: 15 adet
   c)   Rialar (Tek seri): 30 adet
   d)   Enjektör 1 mL: 150 adet
   e)   Enjektör 2 mL: 100 adet
   f)   Enjektör 5 mL: 40 adet
   g)   Enjektör 10 mL: 20 adet
   h)   İğne-Kanül: 40 adet
   i)   Eldiven: 1 kutu
   11-Cerrahi ve Hijyenik Malzemeler:
   a)   Pamuk :1 rulo veya 4 paket
   b)   Steril Gaz Bezi, Gaz Kompres için: 10 adet
   c)   Cerrahi İplikler için: 24 adet (USP 6/0’a kadar olan cerrahi iplik numunelerinden iki kutu (24 adet))
   d)   Flasterler: Normal Flaster – 5 adet; Steril Flaster – 10 adet
   e)   Alçılı sargı bezi: 5 adet
   f)   Hijyenik Kadın Bağı: 4 paket
   g)   Çocuk Bezi: 4 paket
   12-Kozmetik Preparatlar için:
   a)   5 ml/gr ve daha az miktarda olan numuneler için aynı seriden 6 adet
   b)   5 ml/gr dan daha fazla miktarda olan numuneler için aynı seriden 4 adet52
ANALİZ DOSYASINDA (KIRMIZI DOSYA) BULUNMASI GEREKENLER
1. S:B: İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 18 Temmuz 2001 tarihli 30146 sayılı yazısı ekinde bulunan "Tıbbi
Farmasötik Ürünlerin Ruhsatlandırılmaları Amacıyla Bakanlığa sunulan dosyalarda Yeralacak Bilgi ve Belgeler"
Bölüm 1'deki "A" ve "B" maddelerinin tümü.
2. Gönderilen etkin, yardımcı ve safsızlık maddelerinin analiz sertifikaları
3. Bitmiş ürün için gönderilen seriye ait analiz sertifikası, analize ait kramatogramlar, spektrumlar...vs.
4. Bitmiş ürüne ait serbest bırakma ve raf ömrü spesifikasyonları
5. Antimikrabiyal koruyucuların ve antioksidanların raf ömrü sonundaki minumum etkin spesifikasyonları
6. Preparat için varsa biyolojik aktivite yönteminin belirlenmesi
7. Analiz edilecek etkin bileşiklerin optik çevirmesi (varsa CD) UV, IR, ¹H-NMR ve 13C-NMR (1D/2D NMR gibi),
kütle ve diğer spektrumlarının ölçüm değerleri ile birlikte verilmesi
8. Biyoteknolojik ürünlerin ayrıntılı üretim prosesi, biyolojik farmakolojik bilgileri ve virolojik değerlendirmesi
9. Bitkisel preparatlar için kullanılan ekstraktların bileşenlerindeki etkin madde miktarının ( % veya mg olarak)
detaylı olarak verilmesi ve analiz yöntemi bildirilmesi
10. GMP sertifikası
11. Başvuru harç makbuzunun aslı veya faturası   RUHSAT VE İZİN AMACI İLE GÖNDERİLEN DEĞİŞİK İLAÇ FORMLARININ
     ANALİZLERİ İÇİN GEREKLİ MİNİMUM NUMUNE SAYILARI VE
        NUMUNE, STANDART GÖNDERME PROSEDÜRÜ
1. Tablet ve kapsüller:
a)    Mikrobiyolojik kontaminasyon için 10g (Bitkisel ilaçlar 20g) Tablet veya kapsül ağırlığına eşdeğer numune
gönderilmelidir.
b) Analiz için, 100 mg. veya daha az tablet veya kapsül ağırlığı olanlar için: 100 adet.
c) Analiz için, 100 mg.ın üstünde tablet veya kapsül ağırlığı olanlar için: 50 adet.
2. Flakonlar ve ampuller: 50 adet.
3. Kartuşlar ve kullanıma hazır şırıngalar: 30 adet.
4. Pomatlar ve kremler: 10 adet.
5. Şuruplar: 20 adet.
6. Suppozituarlar: 40 adet
7. Steril göz preparatları: 30 adet
8. Antiseptikler:
a)    Haricen kullanılan antiseptik solüsyonları:5 adet.
b)    Flasterler: 50 adet.
9. İlaçlı mendiller: 100 adet.
10. Transdermal preparatlar: 50 adet.
11. Basit spreyler: 15 adet.
12. İnhalasyon preparatları: 50 adet.
13. Büyük hacimli parenteral solüsyonlar: 25 adet.
14. Radyofarmasötikler: 10 adet. (Spesifikasyonlarına göre aynı seriden olmak üzere daha fazla miktarda numune
istenebilir.)


NUMUNE, STANDART GÖNDERME PROSEDÜRÜ
1. Dosya, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına gönderildikten
sonra, numuneler ve standartlar, başkanlığımız Numune Kabul Birimine uygun şartlarda gönderilmelidir.
2. Ruhsat ve izin amacı ile gönderilen analizi yapılacak preparatlarda uluslararası sertifikalı etken madde referans
standardı gönderilmesi gerekmektedir.
3. Bitmiş ürüne ait etken madde, safsızlık maddeleri, koruyucular, antioksidanlar, yardımcı maddeler ve boyar
maddelerin analize yetecek miktarda uygun ambalajlarda gönderilmesi gerekmektedir.
                                                         53
54
İLGİLİ BÖLÜM:
 Kan, Kan Ürünleri Araştırma Müdürlüğü
Tel No : (312) 458 20 92
e-mail : rsku@rshm.gov.tr
                     55
56
 120.000     KAN ÜRÜNLERİ KONTROLÜNE YÖNELİK ANALİZLER
                                         Numune
 RSHM     Bütçe U.                                  Analiz Analiz
                                         Miktarı
  Kod     Kod                                    Süresi Ücreti TL
                                         ve Tipi
 120.003         Total Protein (Kjeldahl, Biüre)              *  1 gün  280,00
 120.05         Pıhtılaşabilir Protein                       1 gün   300,00
 120.006         Protein Elektroforezi (CA Efo)               *    1 gün   280,00
 120.009         pH (Potansiyometrik)                    *    1 gün    15,00
 120.012         Sodyum (Alev Fotometresi)                  *    1 gün   110,00
 120.015         Potasyum (Alev Fotometresi)                 *    1 gün   110,00
 120.018         Kalsiyum (Alev Fotometresi)                 *    1 gün   110,00
 120.021         Absorbans (Spektrofotometrik)                *    1 gün    90,00
 120.024         Nem (Kurutmada kayıp)                    *    3 gün    65,00
 120.027         Nem (Karl Fischer)                     *    1 gün   130,00
             Thiomersal (Denatürasyon, ekstraksiyon,
 120.030
             Spektrofotometrik)
                                           *    1 gün   300,00
 120.033         Fiziksel Kontrol (Visual)                  *    1 gün    15,00
 120.036    900210  Albumin (Spektrofotometrik)                 *    1 gün    ***
 120.038         Albumin (Elektroforez)                   *    1 gün   280,00
 120.042         Çözünme zamanı                       *    1 gün    15,00
 120.045         Stabilite                          *   2,5 gün   250,00
             Faktör VII, IX, X Potens Tayini+Spesifik Aktivite
 120.048
             Tayini (Koagülometrik Yöntem) (herbiri için)
                                           *    1 gün   300,00
             Faktör VIII, Potens Tayini+Spesifik Aktivite Tayini
 120.049
             (Kromojenik Yöntem)
                                           *    1 gün   300,00
             Faktör vW Potens Tayini+Spesifik Aktivite Tayini
 120.051
             (Kromojenik Yöntem)
                                           *    1 gün  1.000,00
 120.054         Heparin                           *    1 gün   350,00
 120.057         PKA (Prekallikrein Activator)                *    1 gün   500,00
 120.060         Protein C                          *    1 gün   350,00
 120.063         Fibrinojen                         *    1 gün   300,00
 120.066         Antithrombin III                      *    1 gün   300,00
 120.069         Plasminojen                         *    1 gün   250,00


* İlk defa ruhsat alacak Kan Ürünleri için     Fiyat Kitapcığımızın 110.100 (110.103) RSHM kodlu uygulaması
geçerlidir.
***
   2009 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı yayınlanıncaya kadar 2008 yılı fiyat kitapçığındaki fiyatlar geçerlidir.

* Numune hacmine bağlı olarak:
1-2 mL’lik numunelerde tüm testler için toplam    4-10 adet numune
2-5 mL’lik numunelerde tüm testler için toplam    3- 4 adet numune
5-10 mL’lik numunelerde tüm testler için toplam    2 - 3 adet numune
>10 mL’lik numunelerde tüm testler için toplam    1 - 2 adet numune

Not: Analizi yapılan kan ürünleri her seri numuneden 1 adet şahit numune olarak raf ömrü bitiş tarihinden bir yıl
sonrasına kadar saklanmak üzere alınır.
                                                            57
58
  İLGİLİ BÖLÜMLER:
   Gıda Güvenliği ve Beslenme Araştırma
  Müdürlüğü
  Tel No : (312) 458 21 54
  e-mail : rsgida@rshm.gov.tr
   İlaç ve Kozmetik Araştırma Müdürlüğü
  Tel No : (312) 458 21 00
  e-mail : rsilac@rshm.gov.tr


.
                       59
60
125.000               SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER
        Bütçe                          Numune     Analiz  Parametre    Paket
RSHM Kod
        U. Kod                          Miktarı     Süresi   Fiyatı    Fiyatı
125.100     1- İÇME KULLANMA - İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI
       17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
       Yönetmelik (Ek.1/ a, b, c' ye göre)
 125.110         1.1-TAM ANALİZ
              1.1.1 - İÇME - KULLANMA SULARI
             TOPLAM (İçme Kullanma Suları Tam Analiz Ruhsata Esas Toplam
 125.111
             Paket Fiyatı)                                  6.335,00
 125.112         Kimyasal Analiz             3x1L    15 gün         1.454.00   1.163,00
125.112.03        Amonyum                                    60.00
125.112.06        İletkenlik                                  12.00
125.112.09        pH                                      15.00
125.112.15        Oksitlenebilirlik                               35.00
125.112.18        Siyanür                                    60.00
125.112.21        Aktif Klor                                  12.00
125.112.24        Bulanıklık                                   5,00
125.112.27        Koku                                      5,00
125.112.30        Renk                                      5,00
125.112.33        Tat                                      5,00
                                                 Tek Parametre
                                                 80.00 TL +
125.112.40        ICP ile Yapılan Analizler                         Parametre
                                                   Sayısı
125.112.42        Antimon                                    45.00
125.112.44        Arsenik                                    45.00
125.112.46        Bor                                      45.00
125.112.48        Kadmiyum                                   45.00
125.112.50        Krom                                     45.00
125.112.52        Bakır                                     45.00
125.112.54        Selenyum                                   45.00
125.112.56        Alüminyum                                   45.00
125.112.58        Kurşun                                    45.00
125.112.60        Civa                                     45.00
125.112.62        Nikel                                     45.00
125.112.64        Demir                                     45.00
125.112.68        Mangan                                    45.00
125.112.70        Sodyum                                    45.00
 Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır
                                                 Tek Parametre
             İyon Kromotografisi ile Yapılan                     275.00 TL +
125.112.80                                             Parametre
             Analizler
                                                   Sayısı
125.112.82        Florür                                    60.00
125.112.84        Nitrat                                    60.00
125.112.12        Nitrit                                    60.00
125.112.86        Klorür                                    60.00
125.112.88        Sülfat                                    60.00
125.112.90        Bromat                                    60.00
Tek parametre analizi için 275.00 TL.. ilave her parametre için 60.00 TL. alınacaktır

                                                           61
        Bütçe                             Numune   Analiz  Parametre    Paket
 RSHM Kod
        U. Kod                            Miktarı  Süresi   Fiyatı    Fiyatı
             TOC (Günlük Su tüketimi 10,000 m3 ’ün
 125.112.96                                              200.00
             üzerinde olan Belediyeler için)
 125.112.97        TOC cihazında Toplam Azot                          200.00
                                                 Tek Parametre
             İyon Kromotografisi ile Yapılan Katyon                  275.00 TL +
 125.112.98                                             Parametre
             Analizleri
                                                   Sayısı
 125.112.99       Sodyum                                   60,00
 125.112.100       Potasyum                                  60,00

 125.112.101       Kalsiyum                                  60,00

 125.112.102       Magnezyum                                 60,00

 125.112.103       Lityum                                   60,00

 Tek parametre analizi için 275.00 TL.. ilave her parametre için 60.00 TL. alınacaktır
   125.113       Diğer Parametreler
 125.113.01        Toplam Sertlik***                               35,00
             Kalıntı Analizleri (*)
             (Organaklorlular, Organafosforlular,
   125.114                                  10 lt   7 gün    3.870,00 3.096.00
             Herbisitler, Fungusitler, Karbamatlar, Polisiklik
             Aromatik Hidrokarbonlar)
                                                 Tek Parametre
                                                  275.00 TL +
 125.114.01        Organoklorlular **                  2 lt   3 gün   Parametre    652.00
                                                   Sayısı
125.114.01.01       HCB                                      60.00
125.114.01.02       Alfa- HCH                                   60.00
125.114.01.03       Gamma - HCH                                  60.00
125.114.01.04       Heptaklor                                   60.00
125.114.01.05       Heptaklorepoksit                               60.00
125.114.01.06       Aldrin                                    60.00
125.114.01.07       Dieldrin                                   60.00
125.114.01.08       Alfaendosülfan                                60.00
125.114.01.09       Beta- Endosülfan                               60.00
             Toplam DDT (op-DDT. pp-DDT. pp-DDD.
125.114.01.10       pp-DDE)
                                                    60.00
                                                 Tek Parametre
                                                  275.00 TL +
 125.114.02        Organafosforlular **                 1 lt   3 gün   Parametre   748.00
                                                   Sayısı

125.114.02.01       Demethon(O+S)                                 60.00
125.114.02.02       Azinphos-methyl                                60.00
125.114.02.03       Azinphos-ethyl                                60.00
125.114.02.04       Diazinon                                   60.00
125.114.02.05       Disulfoton                                  60.00
125.114.02.06       Ethion                                    60.00
125.114.02.07       Malathion                                   60.00
125.114.02.08       Parathion-ethyl                                60.00
125.114.02.09       Parathion-methyl                               60.00
125.114.02.10       Methamidophos                                 60.00
125.114.02.11       Chlorpyriphos-ethyl                              60.00
125.114.02.12       Chlorpyriphos-methyl                             60.00

62
        Bütçe                         Numune     Analiz  Parametre   Paket
RSHM Kod
        U. Kod                         Miktarı    Süres   Fiyatı   Fiyatı
                                                275.00 TL +
                                                        268.00
 125.114.03        Herbisitler **                 2 lt    3 gün   Parametre
                                                 Sayısı
125.114.03.01       Atrazin                                  60.00
125.114.03.02       Simazin                                  60.00
                                                275.00 TL +
 125.114.04        Fungusitler **                 1 lt    3 gün   Parametre   316.00
                                                 Sayısı
125.114.04.01       Diniconazole                               60.00
125.114.04.02       Tebuconazole                               60.00
125.114.04.03       Metalaxyl                                 60.00
                                                275.00 TL +
 125.114.05        Karbamatlar **                 2 lt    3 gün   Parametre   700.00
                                                 Sayısı
125.114.05.01        Aldicarb                                60.00
125.114.05.02        Aldicarb-sulfane                            60.00
125.114.05.03        Aldicarb-sulfoxide                           60.00
125.114.05.04        Carbaryl                                60.00
125.114.05.05        Carbofuran                               60.00
125.114.05.06        Carbofuran-3-hydroxy                          60.00
125.114.05.07        Methiocarb                               60.00
125.114.05.08        Methomyl                                60.00
125.114.05.09        1-Naphtol                                60.00
125.114.05.10        Oxamyl                                 60.00
125.114.05.11        Propoxur                                60.00
   * Su içinde olması muhtemel pestisit grupları ilave edilir.
  ** Tek parametre analizi için 275.00 TL.. ilave her parametre için 60.00 TL. Alınacaktır
  *** İstenildiği hallerde
                                                275.00 TL +
 125.114.06        Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar **      2 lt    3 gün   Parametre   412.00
                                                 Sayısı
125.114.06.01       Benzo (a) pyrene                             60.00
125.114.06.02       Benzo (b) fluoranthene                          60.00
125.114.06.03       Benzo (k) fluoranthene                          60.00
125.114.06.04       Benzo (ghi) perylene                           60.00
125.114.06.05       İndeno (1.2.3 – cd) pyrene                        60.00
 125.114.07.       Uçucu Organik Bileşikler                        1.650,00  1.320,00
125.114.07.03       Tetrakloreten ve trikloreten                3 gün    550.00
125.114.07.04       Trihalometanlar                       3 gün    550.00
125.114.07.05       Benzen                           3 gün    275.00
125.114.07.06       1,2 - Dikloretan                      3 gün    275.00
 125.114.08        Diğer Uçucu Organik Bileşikler                      825,00   660,00
125.114.08.01       Akrilamit                          3 gün    275.00
125.114.08.02       Epikloridin                         3 gün    275.00
125.114.08.07       Vinil Klorür                        3 gün    275.00
             Mikrobiyolojik Analiz
  125.116                               300 mL    4 gün    120.00    96.00
             (3 Parametre)
 125.116.01        100 mL.'de Koliform Bakteri Sayısı      100 mL    4 gün     40.00
 125.116.02        E.coli                    100 mL    4 gün     40.00
 125.116.03        Enterokok                   100 mL    4 gün     40.00
                                                         63
        Bütçe                            Numune  Analiz  Parametre  Paket
 RSHM Kod
        U. Kod                            Miktarı  Süres   Fiyatı   Fiyatı

              1.1.2 - İÇME (Ambajlı) SULARI -KAYNAK SULARI (Ruhsata Esas)
             TOPLAM
   125.120       (İçme (Ambalajlı) Suları-Kaynak Suları Ruhsata esas toplam paket      6.689,60
             fiyatı)
             Kimyasal Analiz
   125.121       (Sayfa 61'deki Aktif Klor dışındaki tüm       3x1L   15 gün   1.442.00  1.153.60
             parametreler)

             Kalıntı Analizleri
             (Organaklorlular, Organafosforlular,
   125.122       Herbisitler, Fungusitler, Karbamatlar, Polisiklik            3,870.00  3.096.00
             Aromatik Hidrokarbonlar)
             (Sayfa 62-63'deki parametreler)
             Uçucu Organik Bileşikler
 125.114.07.                                           1.650,00  1.320,00
             (Sayfa 63'deki )
             Diğer Uçucu Organik Bileşikler
 125.114.08                                            825,00    660,00
             (Sayfa 63'deki )
   125.124       Mikrobiyolojik Analiz (12 parametre)        1800 mL  4 gün    450.00    360.00
                  o
 125.124.01       Jerm 22 C'de 72 saat                50 mL   3 gün    25.00
                  o
 125.124.02       Jerm 37 C'de 24 saat                50 mL   1 gün    25.00
 125.124.03       Koliform Bakteri Sayısı               250 mL  4 gün    40.00
 125.124.04       E.coli                       250 mL  4 gün    40.00
 125.124.05       Fekal Koliform                   250 mL  4 gün    40.00
 125.124.06       Enterokok                      250 mL  1 gün    40.00
 125.124.07       Salmonella - Patojen Mikroorganizmalar       100 mL  3 gün    40.00
 125.124.08       Pseudomonas aeruginosa               250 mL  3 gün    40.00
 125.124.09       Patojen Staphylococlar               100 mL  3 gün    40.00
 125.124.10       Parazit                       100 mL  1 gün    40.00
             Clostridium perfringens - Anaerob Sporlu
 125.124.11                                 50 mL   2 gün    40.00
             Sülfat Redükte Eden Bakt.
 125.124.12       Diğer Mikroskobik Canlılar             100 mL  1 gün    40.00
   125.126.      Başvuru Ücreti                              100,00    100.00

        Bütçe                            Numune  Analiz  Parametre  Paket
 RSHM Kod
        U. Kod                            Miktarı  Süres   Fiyatı   Fiyatı
   125.130       1.2-DENETİM İZLEMESİ
             (17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular
             Hakkında Yönetmelik (Ek.1/a.b'ye göre)
             1.2.1- İÇME - KULLANMA SULARI (Denetim İzlemesi)
             TOPLAM
   125.131
             İçme Kullanma Suları Denetim izlemesine esas toplam paket fiyatı)
                                                  5.997,60
   125.132       Kimyasal Analiz              3x1L    10 gün     1.032,00   825,60
 125.132.07       Siyanür                                  60.00
 125.132.13       Nitrit                                   60.00
 125.132.15       Aktif Klor                                 12.00
 125.132.17       Bulanıklık                                  5,00
 125.132.18       Koku                                     5,00
 125.132.19       Renk                                     5,00
 125.132.20       Tat                                     5,00

64
        Bütçe                             Numune   Analiz  Parametre    Paket
RSHM Kod
        U. Kod                            Miktarı   Süres   Fiyatı    Fiyatı
                                                 Tek Parametre
                                                  80.00 TL +
             ICP ile Yapılan Analizler                         Parametre
                                                   Sayısı
125.132.01        Antimon                                    45.00
125.132.02        Arsenik                                    45.00
125.132.03        Bor                                      45.00
125.132.04        Kadmiyum                                    45.00
125.132.05        Krom                                      45.00
125.132.06        Bakır                                     45.00
125.132.14        Selenyum                                    45.00
125.132.09        Kurşun                                     45.00
125.132.10        Civa                                      45.00
125.132.11        Nikel                                     45.00
Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır
        Bütçe                             Numune   Analiz  Parametre    Paket
RSHM Kod
        U. Kod                            Miktarı   Süres   Fiyatı    Fiyatı
                                                 Tek Parametre
             İyon Kromotografisi ile Yapılan                      275.00 TL +
             Analizler                                 Parametre
                                                   Sayısı
125.132.08        Florür                                     60.00
125.132.12        Nitrat                                     60.00
125.132.22        Bromat                                     60.00
Tek parametre analizi için 275.00 TL.. ilave her parametre için 60.00 TL. alınacaktır
             Kalıntı Analizleri
             (Organaklorlular, Organafosforlular,
 125.134         Herbisitler, Fungusitler, Karbamatlar, Polisiklik              3,870.00   3.096.00
             Aromatik Hidrokarbonlar)
             (Sayfa 62-63'deki parametreler)
             Uçucu Organik Bileşikler
125.114.07.                                             1.650,00   1.320,00
             (Sayfa 63'deki )
             Diğer Uçucu Organik Bileşikler
125.114.08                                               825,00    660,00
             (Sayfa 63'deki )
 125.136         Mikrobiyolojik Analiz                             120.00     96.00
125.136,01        100 mL.'de Koliform Bakteri Sayısı          100 mL   4 gün     40.00
125.136,02        E.coli                        100 mL   4 gün     40.00
125.136,03        Enterokok                      100 mL   4 gün     40.00


        Bütçe                             Numune   Analiz  Parametre    Paket
RSHM Kod
        U. Kod                            Miktarı   Süres   Fiyatı    Fiyatı
              1.2.2- İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI (Denetim İzlemesi)

             TOPLAM
 125.140         – İçme (Ambalajlı) - Kaynak Suları Denetim izlemesine esas toplam        6.252,00
             paket fiyatı)
             Kimyasal Analiz
 125.141         (Sayfa 64-65'deki Aktif Klor dışındaki       3x1L   15 gün    1.020,00    816.00
             parametreler)
             Kalıntı Analizleri
             (Organaklorlular, Organafosforlular,
 125.142         Herbisitler, Fungusitler, Karbamatlar, Polisiklik              3,870.00   3.096.00
             Aromatik Hidrokarbonlar)
             (Sayfa 62-63'deki parametreler)

                                                            65
        Bütçe                          Numune     Analiz  Parametre    Paket
 RSHM Kod
        U. Kod                          Miktarı     Süres   Fiyatı    Fiyatı
             Uçucu Organik Bileşikler
 125.114.07.                                             1.650,00    1.320,00
             (Sayfa 63'deki )
             Diğer Uçucu Organik Bileşikler
 125.114.08                                              825,00    660,00
             (Sayfa 63'deki )
   125.124       Mikrobiyolojik Analiz             1800 mL     4 gün     450.00    360.00
                  o
 125.124.01        Jerm 22 C'de 72 saat              50 mL     3 gün     25.00
 125.124.02        Jerm 37oC'de 24 saat              50 mL     1 gün     25.00
 125.124.03        Koliform Bakteri Sayısı             250 mL     4 gün     40.00
 125.124.04        E.coli                     250 mL     4 gün     40.00
 125.124.05        Fekal Koliform                 250 mL     4 gün     40.00
 125.124.06        Enterokok                    250 mL     1 gün     40.00
 125.124.07        Salmonella - Patojen Mikroorganizmalar     100 mL     3 gün     40.00
 125.124.08        Pseudomonas aeruginosa             250 mL     3 gün     40.00
 125.124.09        Patojen Staphylococlar             100 mL     3 gün     40.00
 125.124.10        Parazit                     100 mL     1 gün     40.00
             Clostridium perfringens - Anaerob Sporlu
 125.124.11                                50 mL     2 gün     40.00
             Sülfat Redükte Eden Bakt.
 125.124.12        Diğer Mikroskobik Canlılar           100 mL     1 gün     40.00

        Bütçe U.                         Numune     Analiz  Parametre    Paket
 RSHM Kod
        Kod                           Miktarı     Süresi   Fiyatı    Fiyatı
   125.150       1.3-KONTROL İZLEMESİ
             (17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular
             Hakkında Yönetmelik (Ek.2/a)

                1.3.1- İÇME- KULLANMA SULARI (Kontrol İzlemesi)
             TOPLAM
   125.151
             İçme- Kullanma Suları Kontrol izlemesine esas toplam paket fiyatı
                                                      291,20
   125.152       Kimyasal Analiz               2x1,5L    5 gün       244,00    195,20
 125.152.02        İletkenlik                                  12.00
 125.152.04        pH                                      15.00
 125.152.06        Amonyum                                    60.00
 125.152.08        Aktif Klor                                  12.00
 125.152.10        Bulanıklık                                   5,00
 125.152.12        Koku                                      5,00
 125.152.14        Renk                                      5,00
 125.152.16        Tat                                       5,00
                                                 Tek Parametre
                                                  80.00 TL +
 125.152.20        ICP ile Yapılan Analizler                         Parametre
                                                   Sayısı
 125.152.22        Alüminyum                                  45.00
 125.152.24        Demir                                    45.00
 Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır
 125.154         Mikrobiyolojik Analiz                            120.00     96.00
 125.154.01        100 mL.'de Koliform Bakteri Sayısı       100 mL     4 gün     40.00
 125.154.02        E.coli                     100 mL     4 gün     40.00
 125.154.03        Clostridium perfringens             50 mL     2 gün     40.00
66
        Bütçe U.                         Numune     Analiz   Parametre    Paket
RSHM Kod
         Kod                           Miktarı    Süresi    Fiyatı    Fiyatı
                1.3.2- İÇME (AMBAJLI) SULARI (Kontrol İzlemesi)
              TOPLAM
  125.160                                                  353,60
              İçme (ambajlı) Suları Kontrol izlemesine esas toplam paket fiyatı
 125.161         Kimyasal Analiz              2x1,5L      5 gün      232.00    185,60
 125.161.02        İletkenlik                                  12.00
 125.161.04        pH                                      15.00
 125.161.06        Amonyum                                    60.00
 125.161.08        Bulanıklık                                   5,00
 125.161.10        Koku                                      5,00
 125.161.12        Renk                                      5,00
 125.161.14        Tat                                      5,00
                                                  Tek Parametre
                                                  80.00 TL +
 125.161.20        ICP ile Yapılan Analizler                         Parametre
                                                    Sayısı
125.161.22        Alüminyum                                   45.00
125.161.24        Demir                                     45.00
 Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır
       Bütçe U.                          Numune    Analiz    Parametre    Paket
RSHM Kod
        Kod                           Miktarı    Süresi     Fiyatı    Fiyatı
 125.162         Mikrobiyolojik Analiz             900 mL     4 gün      210.00     168.00
                 o
125.162.01        Jerm 22 C'de 72 saat              50 mL     3 gün      25.00
125.162.02        Jerm 37oC'de 24 saat              50 mL     1 gün      25.00
125.162.03        Koliform Bakteri Sayısı            250 mL     4 gün      40.00
125.162.04        E.coli                    250 mL     4 gün      40.00
125.162.05        Pseudomonas aeruginosa            250 mL     3 gün      40.00
125.162.06        Clostridium perfringens            50 mL     2 gün      40.00
               1.3.3- KAYNAK SULARI (Kontrol İzlemesi)
              TOPLAM
  125.167
              Kaynak Suları Kontrol izlemesine esas toplam paket fiyatı
                                                        253,60
  125.168         Kimyasal Analiz                2x1,5L     5 gün      107.00    85,60
 125.168.01        İletkenlik                                    12.00
 125.168.02        pH                                        15.00
 125.168.03        Amonyum                                     60.00
 125.168.04        Ozon *                                      60,00
 125.168.05        Bromat *                                    275,00
 125.168.06        Bromoform *                                   275,00
 125.168.07        Bulanıklık                                    5,00
 125.168.08        Koku                                       5,00
 125.168.09        Renk                                       5,00
 125.168.10        Tat                                        5,00
              Mikrobiyolojik Analiz
  125.170                                 900 mL    4 gün      210.00   168,00
              (6 parametre)
 125.170.01            o
              Jerm 22 C'de 72 saat               50 mL    3 gün       25.00
 125.170.02        Jerm 37oC'de 24 saat               50 mL    1 gün       25.00
 125.170.03        Koliform Bakteri Sayısı             250 mL    4 gün       40.00
 125.170.04        E.coli                      250 mL    4 gün       40.00
 125.170.05        Pseudomonas aeruginosa              250 mL    3 gün       40.00
 125.170.06        Clostridium perfringens              50 mL    2 gün       40.00
* Ozonla zenginleştirilmiş hava tekniği kullanan işletmeler için geçerli olup, toplam fiyata ayrıca ilave edilecektir.


                                                            67
   RSHM    Bütçe U.                           Numune     Analiz   Parametre     Paket
   Kod     Kod                             Miktarı     Süresi    Fiyatı      Fiyatı
 125.200     2- DOĞAL MİNERALLİ SULAR
         (1 Aralık 2004 Tarih ve 25657 Sayılı Sayılı Resmi Gazete Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği (Ruhsata Esas))
               TOPLAM
   125.201
               Doğal Mineralli Sular Ruhsata esas toplam paket fiyatı
                                                          5.021,60
   125.203         Kimyasal Analiz                2x3L        15 gün     1.832.00    1.465,60
125.203.02          pH                                         15.00
125.203.04          İletkenlik                                     12.00
125.203.06          Karbondioksit                                   35.00
125.203.08          Nitrit                                       60.00
125.203.10          Siyanür                                      60.00
125.203.12          Organik Maddeler İçin Sarf edilen oksijen                     35.00
125.203.14          Bikarbonat                                     35.00
125.203.15          Karbonat                                      35.00
125.203.16          Sülfür                                       60.00
125.203.18          Amonyum                                      60.00
125.203.20          Bulanıklık                                      5,00
125.203.22          Koku                                         5,00
125.203.24          Renk                                         5,00
125.203.26          Tat                                         5,00
                                                      Tek Parametre
                                                      80.00 TL +
125.203.30          ICP ile Yapılan Analizler                           Parametre
                                                        Sayısı
125.203.32          Antimon                                      45.00

125.203.34          Arsenik                                      45.00

125.203.36          Bakır                                       45.00

125.203.38          Baryum                                       45.00

125.203.40          Borat                                       45.00

125.203.42          Civa                                        45.00

125.203.44          Kadmiyum                                      45.00

125.203.46          Krom                                        45.00

125.203.48          Kurşun                                       45.00

125.203.50          Mangan                                       45.00

125.203.52          Nikel                                       45.00

125.203.54          Selenyum                                      45.00

125.203.56          Silikat                                      45.00

125.203.58          Alüminyum                                     45.00

125.203.60          Kalsiyum                                      45.00

125.203.62          Magnezyum                                     45.00

125.203.64          Potasyum                                      45.00

125.203.66          Sodyum                                       45.00

125.203.68          Demir                                       45.00

   Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır

68
 RSHM     Bütçe U.                            Numune   Analiz   Parametre     Paket
  Kod     Kod                              Miktarı  Süres     Fiyatı      Fiyatı
                                                   Tek Parametre
              İyon Kromotografisi ile Yapılan                       275.00 TL +
125.203.70                                               Parametre
              Analizler
                                                     Sayısı
125.203.72         Florür                                      60.00
125.203.74         Nitrat                                      60.00
125.203.76         Sülfat                                      60.00
125.203.78         Fosfat                                      60.00
125.203.80         Klorür                                      60.00
 Tek parametre analizi için 275.00 TL.. ilave her parametre için 60.00 TL. alınacaktır
              Mikrobiyolojik Analiz
 125.206                                   1700 mL   4 gün      450.00     360.00
              (12 parametre)
125.206.01         Jerm 22oC'de 72 saat                 50 mL   3 gün      25.00
                   o
125.206.02         Jerm 37 C'de 24 saat                 50 mL   1 gün      25.00
125.206.03         Koliform Bakteri Sayısı               250 mL   4 gün      40.00
125.206.04         Fekal Koliform                   250 mL   4 gün      40.00
125.206.05         Pseudomonas aeruginosa               250 mL   3 gün      40.00
125.206.06         Fekal Strptococ                   250 mL   1 gün      40.00
125.206.07         Sülfat Redükleyen Sporlu Anaeroblar         50 mL   2 gün      40.00
125.206.08         Patojen Mikroorganizmalar              100 mL   3 gün      40.00
125.206.09         Parazit                       100 mL   1 gün      40.00
125.206.10         Protozoerler                    100 mL   1 gün      40.00
125.206.11         Crustealar                     100 mL   1 gün      40.00
125.206.12         Yosun                        100 mL   1 gün      40.00
              Kalıntı Analizleri
              (Organaklorlular, Organafosforlular,
              Herbisitler, Fungusitler, Karbamatlar, Polisiklik
 125.209         Aromatik Hidrokarbonlar) (Sayfa 62-63'deki                  3,870.00    3.096,00
              parametrelere ilaveten Polisiklik Aromatik
              Hidrokarbonlara Fluoranthene eklenmiştir)
 125.215         Başvuru Ücreti                                 100,00      100.00


 125.230         2.1-KONTROL İZLEMESİ
              TOPLAM
 125.231
              Doğal Mineralli Suların Kontrol izlemesine esas toplam paket fiyatı
                                                         840,00
 125.233          Kimyasal Analiz                 2x1L     5 gün        600.00    480.00
125.233.02         Nitrit                                       60.00
125.233.04         Siyanür                                       60.00
125.233.06         Bulanıklık                                      5,00
125.233.08         Koku                                         5,00
125.233.10         Renk                                         5,00
125.233.12         Tat                                         5,00
125.233.14         Ozon *                                       60,00
125.233.16         Bromat *                                     275,00
125.233.18         Bromoform *                                    275,00
* Ozonla zenginleştirilmiş hava tekniği kullanan işletmeler için geçerli olup, toplam fiyata ayrıca ilave edilecektir.

                                                               69
   RSHM    Bütçe U.                            Numune    Analiz  Parametre    Paket
   Kod     Kod                              Miktarı   Süres   Fiyatı    Fiyatı
                                                   Tek Parametre
                                                    80.00 TL +
125.233.20          ICP ile Yapılan Analizler                         Parametre
                                                     Sayısı
125.233.22          Mangan                                     45.00
125.233.24          Arsenik                                    45.00

   Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır
                                                   Tek Parametre
                                                    275.00 TL +
125.233.30          İyon Kromotografisi ile Yapılan Analizler                 Parametre
                                                     Sayısı
125.233.33          Florür                                     60.00
125.233.34          Nitrat                                     60.00
   Tek parametre analizi için 275.00 TL.. ilave her parametre için 60.00 TL. alınacaktır
   125.236         Mikrobiyolojik Analiz (12 parametre)        1700 mL   4 gün     450.00   360,00
                    o
125.236.01          Jerm 22 C'de 72 saat                 50 mL   3 gün     25.00
125.236.02          Jerm 37oC'de 24 saat                 50 mL   1 gün     25.00
125.236.03          Koliform Bakteri Sayısı               250 mL   4 gün     40.00
125.236.04          Fekal Koliform                   250 mL   4 gün     40.00
125.236.05          Pseudomonas aeruginosa               250 mL   3 gün     40.00
125.236.06          Fekal Strptococ                   250 mL   1 gün     40.00
125.236.07          Sülfat Redükleyen Sporlu Anaeroblar         50 mL   2 gün     40.00
125.236.08          Patojen Mikroorganizmalar              100 mL   3 gün     40.00
125.236.09          Parazit                       100 mL   1 gün     40.00
125.236.10          Protozoerler                    100 mL   1 gün     40.00
125.236.11          Crustealar                     100 mL   1 gün     40.00
125.236.12          Yosun                        100 mL   1 gün     40.00          Bütçe                            Numune    Analiz  Parametre    Paket
 RSHM Kod
          U. Kod                            Miktarı   Süresi   Fiyatı    Fiyatı
   125.300   3-KAPLICA SULARI
         28 Şubat 2006 Tarih ve 26099 Sayılı Resmi Gazete(Ruhsata Esas)
               TOPLAM
   125.301
               Kaplıca Suları Ruhsata esas toplam paket fiyatı
                                                       1.853,60
   125.303         Kimyasal Analiz                   2x3L    15 gün   2.062.00 1.649,60
 125.303.02         Renk                                      60.00
 125.303.04         Bulanıklık                                   60.00
 125.303.06         pH                                       15.00
 125.303.08         İletkenlik                                   12.00
 125.303.10         Karbondioksit                                 35.00
 125.303.12         İyodür                                     60.00
 125.303.14         Siyanid                                    60.00
 125.303.16         Amonyum                                    60.00
 125.303.18         Nitrit                                     60.00
 125.303.20         Bikarbonat                                   35.00
 125.303.22         Hidrojen Sülfür/Sülfür                             60.00
 125.303.24         Organik Maddeler İçin Sarf edilen oksijen                   35.00

70
        Bütçe                            Numune    Analiz  Parametre    Paket
RSHM Kod
        U. Kod                            Miktarı   Süres    Fiyatı    Fiyatı
                                                  Tek Parametre
                                                  80.00 TL +
 125.304         ICP ile Yapılan Analizler                          Parametre
                                                    Sayısı
125.304.02        Sodyum                                     45.00
125.304.04        Potasyum                                    45.00
125.304.06        Magnezyum                                   45.00
125.304.08        Kalsiyum                                    45.00
125.304.10        Mangan                                     45.00
125.304.12        Demir                                     45.00
125.304.14        Silikat Asidi                                 45.00
125.304.16        Borik Asit                                   45.00
125.30418         Arsenik                                    45.00
125.304.20        Kadmiyum                                    45.00
125.304.22        Krom                                      45.00
125.304.24        Civa                                      45.00
125.304.26        Nikel                                     45.00
125.304.28        Kurşun                                     45.00
125.304.30        Antimon                                    45.00
125.304.32        Selenyum                                    45.00
125.304.34        Baryum                                     45.00
125.304.36        Bakır                                     45.00
125.304.38        Çinko                                     45.00
125.304.40        Alüminyum                                   45.00
 Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır
                                                  Tek Parametre
                                                  275.00 TL +
 125.305         İyon Kromotografisi ile Yapılan Analizler                  Parametre
                                                    Sayısı
125.305.02        Fosfat                                     60.00
125.305.04        Sülfat                                     60.00
125.305.06        Nitrat                                     60.00
125.305.08        Florür                                     60.00
125.305.10        Klorür                                     60.00
125.305.12        Bromür                                     60.00
 Tek parametre analizi için 275.00 TL.. ilave her parametre için 60.00 TL. alınacaktır
             Mikrobiyolojik Analiz
 125.306                                  400 mL    5-6 gün    130.00   104.00
             (4 parametre)
125.306.01        Toplam koliform Bakteriler                           40.00
125.306.02        Fekal Koliform                                 40.00
125.306.05        Toplam Koloni Sayısı                              50.00
               20+-20C 72 saat Mililitre
               35 +-20C 24 saat Mililitre
 125.309         Başvuru Ücreti                                100,00    100.00
             Pestisit Analiz
             (İstenildiği Hallerde (Organaklorlular,
 125.315                                               3,355.00   2.684.00
             Organafosforlular, Herbisitler, Fungusitler,
             Karbamatlar)) (Sayfa 62-63'deki parametreler)
                                                            71
          Bütçe                            Numune    Analiz  Parametre     Paket
 RSHM Kod
          U. Kod                           Miktarı    Süres    Fiyatı     Fiyatı
   125.330         3.2-KONTROL İZLEMESİ
               TOPLAM
   125.331
               Kaplıca Suları Kontrol izlemesine esas toplam paket fiyatı
                                                         620,00
   125.333         Kimyasal Analiz                 2x3L       10 gün     645.00    516.00
 125.333.02         Bikarbonat                                     35.00
                                                     Tek Parametre
                                                     80.00 TL +
 125.333.10         ICP ile Yapılan Analizler                           Parametre
                                                       Sayısı
 125.333.12         Sodyum                                       45.00

 125.333.14         Silikat Asidi                                   45.00

 125.333.18         Magnezyum                                     45.00

 125.333.20         Kalsiyum                                      45.00

   Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır
                                                    Tek Parametre
                                                    275.00 TL +
 125.333.30         İyon Kromotografisi ile Yapılan Analizler                  Parametre
                                                      Sayısı
 125.333.32         Klorür                                     60.00
 125.333.34         Sülfat                                     60.00
 125.333.36         Florür                                     60.00
   Tek parametre analizi için 275.00 TL.. ilave her parametre için 60.00 TL. alınacaktır
               Mikrobiyolojik Analiz
   125.336                                  400 mL    5-6 gün    130.00     104.00
               (4 parametre)

          Bütçe                            Numune    Analiz  Parametre     Paket
 RSHM Kod
          U. Kod                           Miktarı    Süres    Fiyatı     Fiyatı
   125.400    4-SULARDA KISMİ ANALİZLER
               (Özel hallerde istenilen herbir parametre için Enstümental Analiz fiyatı uygulanır.)
   125.420         Mikrobiyolojik Analizler
 125.420.02         Ruhsat Parametrelerinin Özel Analizi (Her biri)  250 mL    1-4 gün     40.00
                              o
 125.420.03         Sularda Jerm Sayımı (22-37 C)           50 mL    1-3 gün     50.00
 125.420.04         Sularda Koliform Ajan Aranması          250 mL    4 gün      40.00
 125.420.05         Sularda Tip. Menşei Tayini (Her biri)       100 mL    1 gün      30.00
 125.420.06         Steril Su Şişesi (0.1 veya 1 lt)                         1.00
 125.420.08         Tek Kullanımlık Steril Su Şişesi                         2.00

          Bütçe                            Paket
                                        Numune    Analiz  Parametre
 RSHM Kod
          U. Kod                           Fiyatı
                                        Miktarı    Süresi   Fiyatı
   125.500   5-HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SU ANALİZLERİ
               (Avrupa Farmokopesine Göre)
 125.503          Kimyasal Analizler                 2L     3 gün   1.1320.00    1.056,00
 125.503.01         Görünüş                                    15.00
 125.503.02         Asitlik-Alkalitik Testi – Renk reaksiyonu                   50.00
 125.503.03         Total Mevcut Klorür Renk Reaksiyonu                      50.00
 125.503.04         Klorür Testi – Renk reaksiyonu                         50.00
 125.503.05         Sülfat Testi – Renk reaksiyonu                         50.00
 125.503.06         Nitrat Testi – Renk reaksiyonu                         50.00

72
        Bütçe                           Numune    Analiz  Parametre    Paket
RSHM Kod
        U. Kod                           Miktarı    Süres    Fiyatı    Fiyatı
125.503.07        Ağır Metal Testi – Renk reaksiyonu                      50.00
             Okside Olabilen Maddeler – Renk                        50.00
125.503.08
             reaksiyonu
125.503.09        Amonyum Testi – Renk reaksiyonu                        50.00
125.503.10        Kalsiyum Tayini (AAS)                             130.00
125.503.17        Magnezyum Tayini (AAS)                            130,00
125.503.11        Çinko Tayini (AAS)                              130.00
125.503.12        Florür Potansiyometrik Tayini                         170.00
125.503.13        Sodyum Tayini (Alev Fotometrisi)                       110.00
125.503.14        Potasyum Tayini (Alev Fotometrisi)                      110.00
125.503.15        Alüminyum Tayini (ICP-MS)                           80.00
125.503.16        Civa Tayini (ICP-MS)                              45.00
                                      4 adet
 125.506         Mikrobiyal Kontaminasyon
                                     (250 mL)
                                            5 gün      70.00    56.00
 125.509         Bakteriyal Endotoksin (LAL)            1 adet   1 gün     440.00    352.00
 125.512         TOPLAM                                          1.464.00
 125.513         Bakteriyal Endotoksin (LAL) (Limit Testi)                 250,00
        Bütçe                           Numune    Analiz  Parametre    Paket
RSHM Kod
        U. Kod                           Miktarı    Süresi   Fiyatı    Fiyatı
125.600    6-HAVUZ SUYU ANALİZLERİ
 125.602         Fiziksel Analizler                              130,00    104,00
125.602.01        Renk                                      5,00
125.602.03        Tortu                                      5,00
125.602.05        Bulanıklık                                   5,00
125.602.07        Sıcaklık(yerinde Ölçüm)                            15.00
125.602.08        ilk 30km (Sıcaklık ölçüm için )                        50.00
125.602.09        İlave her 30 km (Sıcaklık ölçüm için)                     50.00
 125.603         Kimyasal Analizler                 2L     5 gün     432,00    345,60
125.603.15        Nitrat                                     60,00
125.603.16        Nitrit                                     60,00
125.603.18        PH                                       15,00
             Organik Maddeler İçin Sarf Edilen Oksijen
125.603.21                                               35,00
             Miktarı
125.603.24        Serbest Klor                                  12,00
125.603.27        Siyanürik Asit                                 15,00
125.603.30        Toplam Alkalilik                                38,00
125.603.06        Amonyum                                    60,00
125.603.09        Bağlı Klor                                   12,00
                                                 Tek Parametre
                                                  80.00 TL +
             ICP ile Yapılan Analizler                         Parametre
                                                   Sayısı
125.603.03        Alüminyum                                   45,00
125.603.13        Bakır                                     45,00
 Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır
 125.606         Mikrobiyolojik Analizler (5 parametre)      400 mL    3-4 gün    170,00    136,00
125.606.03        Toplam Koliform                                40.00
125.606.05        E. Coli                                    40,00
125.606.07        Toplam Jerm Sayısı (220C)                           25.00
125.606.15        Toplam Jerm Sayısı (360C)                           25.00
125.606.21        Pseudomonas aerugenosa                             40.00
 125.650         TOPLAM                                      585,60

                                                           73
        Bütçe                           Numune    Analiz  Parametre    Paket
 RSHM Kod
        U. Kod                           Miktarı    Süresi   Fiyatı    Fiyatı
   125,700  7- İÇME SUYU AMAÇLI HAM SU ANALİZLERİ
        İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
             TOPLAM
   125.701
             İçme Suyu Amaçlı Ham Su toplam paket fiyatı
                                                     2.575,20
 125.702         Fiziksel ve Kimyasal Analizler          2x5 litre  30 gün  3.059,00    2.447,20
 125.702,10        pH (birim)                                  15,00
 125.702,12        Renk                                     60,00
 125.702,14        Toplam Askıdaki Madde                             35,00
 125.702,16        İletkenlik                                  12,00
 125.702,18        Koku                                      5,00
 125.702,20        Nitrat                                    60,00
 125.702,22        Siyanür (Toplam) (CN)                             60,00
 125.702,22        Sülfat İyonu                                 60,00
             SürfektanlarMetilen Mavisi ile reaksiyon
 125.702,24        veren yüzey aktif maddeler                          60,00
 125.702,26        Klorür İyonu                                 35,00
 125.702,28        Fosfat                                    60,00
 125.702,30        Fenolik Madde (uçucu)                             60,00
 125.702,32        Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar                      515,00
 125.702,34        Toplam Pestisit (Paration, BHC, Dieldrin)                  515,00
 125.702,36        Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)                        40,00
 125.702,38        Çözünmüş Oksijen Doygunluk Oranı                       12,00
 125.702,40        Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOD5)                     35,00
 125.702,42        Kjedahl Azotu                                 60,00
 125.702,44        Amonyak                                    60,00
 125.702,46        TOC (Toplam Organik Karbon)                         200,00
                                                 Tek Parametre
                                                  80.00 TL +
 125.702,50        ICP ile Yapılan Analizler                         Parametre
                                                   Sayısı
 125.702,52        Çözünmüş Demir                                45.00
 125.702,56        Mangan                                    45.00
 125.702,58        Bakır(Cu)                                   45.00
 125.702,60        Çinko(Zn)                                   45.00
 125.702,62        Bor (B)                                    45.00
 125.702,64        Berilyum                                   45.00
 125.702,66        Kobalt (Co)                                  45.00
 125.702,68        Nikel(Ni)                                   45.00
 125.702,70        Vanadyum                                   45.00
 125.702,72        Arsenik (As)                                 45.00
 125.702,74        Kadmiyum(Cd)                                 45.00
 125.702,76        Toplam Krom                                  45.00
 125.702,78        Kurşun(Pb)                                  45.00
 125.702,80        Selenyum (Se)                                 45.00
 125.702,82        Civa(Hg)                                   45.00
 125.702,84        Baryum (Ba)                                  45.00
 125.702,86        Mikrodalga ile Yıkım İşlemi                          70,00
 Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır
 125.702,90        İyon Kromotografisi ile Yapılan Analizler
 125.702,94        Flörür                                    275,00

74
        Bütçe                           Numune     Analiz  Parametre    Paket
RSHM Kod
        U. Kod                           Miktarı    Süres   Fiyatı    Fiyatı
 125.778         Mikrobiyolojik Analizler                    2-5 gün    160,00   128,00
125.778,01        Fekal Koliform                 100 ml            40,00
125.778,02        Fekal Streptokok                100 ml            40,00
125.778,03        Salmonella                   5 Litre            40,00
125.778,04        Toplam Koliform 370C’de             100 ml            40,00


       Bütçe U.                          Numune    Analiz  Parametre    Paket
RSHM Kod
        Kod                            Miktarı    Süresi   Fiyatı    Fiyatı
 125.800   8-YÜZME SULARI
       Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
           TOPLAM
 125.801                                                  1.181,60
           Yüzme Suları toplam paket fiyatı
 125.802       Fiziksel ve Kimyasal Analizler            5 litre   20 gün    1.317,00   1.053,60
125.800,04      pH                                        15,00
125.800,06      Renk                                        5,00
125.800,08      Metilen Mavisi (MABS)                               60,00
125.800,10      Fenoller                                     60,00
125.800,12      Çözünmüş Oksijen (Doygunluk Yüzdesi)                       12,00
125.800,14      Amonyum                                      60,00
125.800,16      Kjeldahl Azotu                                  60,00
125.800,18        Toplam Pestisit (Paration, HCH, Dieldrin)                   515,00
125.800,20        Toplam Siyanür                                 60,00
125.800,22        Nitrat (NO3)                                  60,00
125.800,24        Fosfat (PO4)                                  60,00
125.800,26        Krom VI (Cr)                                  60,00
125.800,28        Yüzer Madde                                   5,00
                                                 Tek Parametre
                                                  80.00 TL +
125.800,40        ICP ile Yapılan Analizler                         Parametre
                                                   Sayısı
125.800,42        Arsenik (As)                                  45.00
125.800,44        Kadmiyum (Cd)                                 45.00
125.800,46        Kurşun (Pb)                                  45.00
125.800,48        Civa (Hg)                                   45.00
125.800,50        Mikrodalga ile Yıkım İşlemi                          70,00
 Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır
 125.804         Mikrobiyolojik Analizler                           160,00   128,00
125.804,02        Fekal Koliform                 100 ml             40,00
125.804,03        Fekal Streptokok                100 ml             40,00
125.804,04        Salmonella                   1 Litre            40,00
125.804,05        Toplam Koliform                 100 ml             40,00
                                                            75
          Bütçe                           Numune    Analiz  Analiz     Paket
 RSHM Kod
          U. Kod                           Miktarı    Süresi  Ücreti TL    Fiyatı
   125.900   9-TALASSOTERAPİ AMAÇLI DENİZ SUYU ANALİZİ
         Kaplıcalar Yönetmeliği
              TOPLAM
   125.901                                                 1.668,80
              Talassoterapi Amaçlı Deniz Suyu Analizi toplam paket fiyatı
 125.902          Fiziksel ve Kimyasal Analizler        2x5 litre   30 gün     1.956,00   1.564,80
 125.902,04         pH                                      15,00
 125.902,06         Elektriksel İletkenliği (µS/cm)                        12,00
 125.902,08         Yoğunluk                                   12,00
 125.902,10         Amonyum                                    60,00
 125.902,12         Bromür                                    60,00
 125.902,14         Klorür                                    35,00
 125.902,16         İyodür                                    60,00
 125.902,18         Nitrit                                    60,00
 125.902,20         Nitrat                                    60,00
 125.902,22         Sülfat                                    60,00
 125.902,24         Bikarbonat                                  35,00
 125.902,26         Hidrojensülfür / Sülfür                            35,00
 125.902,28         Fosfat                                    60,00
               Organik Maddeler için sarf edilen Oksijen
 125.902,30                                                35,00
               Miktarı
 125.902,32         Siyanid                                    60,00
 125.902,34         Bulanıklık                                   5,00
 125.902,36         Çökelti (ml/L.)                                12,00
                                                   Tek Parametre
                                                   80.00 TL +
 125.902,40         ICP ile Yapılan Analizler                         Parametre
                                                     Sayısı
 125.902,42         Sodyum                                    45.00
 125.902,44         Potasyum                                   45.00
 125.902,46         Magnezyum                                   45.00
 125.902,48         Kalsiyum                                   45.00
 125.902,50         Mangan                                    45.00
 125.902,52         Demir                                     45.00
 125.902,54         Silikad Asidi (H2SiO3 olarak)                         45.00
 125.902,56         Borik Asidi (H3BO3 olarak)                          45.00
 125.902,58         Arsenik                                    45.00
 125.902,60         Kadmiyum                                   45.00
 125.902,62         Krom                                     45.00
 125.902,64         Civa                                     45.00
 125.902,66         Nikel                                     45.00
 125.902,68         Kurşun                                    45.00
 125.902,70         Antimon                                    45.00
 125.902,72         Selenyum                                   45.00
 125.902,74         Baryum                                    45.00
 125.902,76         Bakır                                     45.00
 125.902,78         Çinko                                     45.00
 125.902,80         Alüminyum                                   45.00
 125.902,82         Mikrodalga ile Yıkım İşlemi                          70,00
   Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır

76
       Bütçe                          Numune    Analiz  Parametre   Paket
RSHM Kod
       U. Kod                          Miktarı   Süres    Fiyatı    Fiyatı
125.902,90       İyon Kromotografisi ile Yapılan Analizler
125.902,92       Florür                                  275,00
            Mikrobiyolojik Analiz
 125.904                               400 mL    5-6 gün    130.00     104.00
            (4 parametre)
125.904,02       Toplam koliform Bakteriler                         40.00
125.904,04       Fekal Koliform                               40.00
125.904,06       Toplam Koloni Sayısı                            50.00
                 0
              20+-2 C 72 saat Mililitre
              35 +-20C 24 saat Mililitre

       Bütçe U.                         Numune   Analiz   Analiz     Paket
RSHM Kod
       Kod                           Miktarı   Süresi   Ücreti TL   Fiyatı
126.000   10-ATIKSU VE KITA İÇİ SULAR ( Nehir, Dere, Göl, Deniz, vb.)
            Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31,12,2004 tarih 25687 sayılı Rsmi Gazete)
            TOPLAM
 126.001
            Atıksu ve Kıta İçi Sular toplam paket fiyatı
                                                   4.825,60
 126.002        Fiziksel ve Kimyasal Analizler         5 litre  20 Gün    5.872,00  4.697,60
126.002.02       pH (birim)                                 15,00
126.002.04       Çözünmüş Oksijen                              12,00
126.002.06       Oksijen Doygunluğu (%)                           12,00
126.002.08       Klorür İyonu                                35,00
126.002.10       Sülfat İyonu (Spektrofotometrik)                      60,00
126.002.12       Amonyum Azotu                               60,00
126.002.14       Nitrit Azotu                                60,00
126.002.16       Nitrat Azotu                                60,00
126.002.18       Toplam Fosfor (P)                             60,00
126.002.20       Toplam Çözünmüş Madde                           35,00
126.002.22       Renk (Pt-Co birim)                             60,00
126.002.24       Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)                      40,00
126.002.26       Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOD5)                    35,00
126.002.28       Toplam Organik Karbon                          200,00
126.002.30       Toplam Kjeldahl Azotu(N)                          60,00
126.002.32       Yağ ve Gress Tayini                            67,00
            Metilen Mavisi ile reaksiyon veren yüzey
126.002.34                                             60,00
            aktif maddeler
126.002.36       Fenolik Madde (uçucu)                           60,00
126.002.38       Toplam Pestisit                             3.355,00
126.002.40       Serbest Klor                                12,00
126.002.42       Sülfür                                   60,00
126.002.44       Krom (Cr +6)                                60,00
126.002.46       Askıdaki Katı Madde                            35,00
126.002.48       Balık Biyodeneyi                              50,00
126.002.50       Çökebilir Madde                              12,00
126.002.52       İletkenlik (µS/cm)                             12,00
126.002.54       Siyanür (Toplam) (CN)                           60,00
RSHM Kod   Bütçe U.                         Numune    Analiz  Parametre   Paket

                                                          77
          Kod                            Miktarı   Süres    Fiyatı    Fiyatı
                                                   Tek Parametre
                                                    80.00 TL +
 126.002.60         ICP ile Yapılan Analizler                         Parametre
                                                     Sayısı
 126.002.62         Sodyum                                     45.00
 126.002.64         Civa(Hg)                                    45.00
 126.002.66         Kadmiyum(Cd)                                  45.00
 126.002.68         Kurşun(Pb)                                   45.00
 126.002.70         Arsenik (As)                                  45.00
 126.002.72         Bakır(Cu)                                   45.00
 126.002.74         T. Krom(Cr)                                  45.00
 126.002.76         Kobalt (Co)                                  45.00
 126.002.78         Nikel(Ni)                                   45.00
 126.002.80         Çinko(Zn)                                   45.00
 126.002.82         Demir (Fe)                                   45.00
 126.002.84         Mangan (Mn)                                  45.00
 126.002.86         Bor (B)                                    45.00
 126.002.88         Selenyum (Se)                                 45.00
 126.002.90         Baryum (Ba)                                  45.00
 126.002.92         Alüminyum (Al)                                 45.00
 126.002.94         Kalsiyum (mg/)                                 45.00
 126.002.96         Magnezyum                                   45.00
 126.002.98         Potasyum                                    45.00
 126.002.100         Vanadyum                                    45.00
 126.002.102         Gümüş (Ag)                                   45.00
 126.002.104         Mikrodalga ile Yıkım İşlemi                          70,00
   Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır
 126.002.110         İyon Kromotografisi ile Yapılan Analizler
 126.002.114         Florür                                    275,00
   126.004         Mikrobiyolojik Analizler                    2-5 gün    160,00    128,00
 126.004.02         Fekal Koliform                  100 ml            40,00
 126.004.03         Spesifik Etken Aranması              100 ml            80,00
 126.004.04         Toplam Koliform                  100 ml            40,00
78
        BELEDİYELER , İL ÖZEL İDARELERİ, İLLER BANKASI
         İÇİN İÇME KULLANMA SULARI ANALİZ FİYATLARI
İÇME KULLANMA SULARI
        Tam Analiz
        (Ruhsata Esas) (Belediyeler , İl Özel İdareleri, İller Bankası İçin)
 125.119.01   Kimyasal Analiz                                     1.000.00
        Kalıntı Analizleri
            (Organaklorlular, Organafosforlular, Herbisitler,
 125.119.02                                               2,025.00
            Fungusitler, Karbamatlar, Polisiklik Aromatik
            Hidrokarbonlar)
 125.119.03       Mikrobiyolojik Analiz (5 Parametre)                  185,00    135.00
125.119.03.01      100 mL.'de Koliform Bakteri Sayısı         100 mL  4 gün   40.00
125.119.03.02      E.coli                       100 mL  4 gün   40.00
125.119.03.03      Enterokok                      100 mL  4 gün   40.00
125.119.03.04      Clostridium perfringens - Anaerob Sporlu
                                      50 mL  2 gün   40.00
            Sülfat Redükte Eden Bakt.
125.119.03.05      Jerm 22oC'de 72 saat                50 mL  3 gün   25.00
            Uçucu Organik Bileşikler (Tetrakloreten ve
 125.119.04.      trikloreten, Trihalometanlar, Benzen, 1,2 -         3 gün  1.320,00  1.180,00
            Dikloretan
            Diğer Uçucu Organik Bileşikler (Akrilamit,
 125.119.05                                     3 gün  660,00    600,00
            Epikloridin, Vinil Klorür
            TOPLAM
 125.119        Tam Analiz (Belediyeler , İl Özel İdareleri,                   4.940,00
            İller Bankası İçin)

İÇME KULLANMA SULARI
        Denetim İzlemesi
         (Belediyeler , İl Özel İdareleri, İller Bankası İçin)
 125.139.01   Kimyasal Analiz                                      525.00
 125.139.02   Kalıntı Analizleri                                    2,025.00
 125.139.03   Mikrobiyolojik Analiz                                    70.00
125.139,03,01  100 mL.'de Koliform Bakteri Sayısı         100 mL  4 gün      40.00
125.139,03,02  E.coli                       100 mL  4 gün      40.00
125.139,03,03  Enterokok                      100 mL  4 gün      40.00
        Uçucu Organik Bileşikler (Tetrakloreten ve
 125.119.04.  trikloreten, Trihalometanlar, Benzen, 1,2 -          3 gün     1.320,00  1.180,00
        Dikloretan
        Diğer Uçucu Organik Bileşikler (Akrilamit,
 125.119.05                                  3 gün      660,00    600,00
        Epikloridin, Vinil Klorür
        TOPLAM
 125.139                                                4,400,00
        Denetim İzlemesi (Belediyeler , İl Özel İdareleri, İller Bankası İçin)

İÇME KULLANMA SULARI
         Kontrol İzlemesi
         (Belediyeler , İl Özel İdareleri, İller Bankası İçin)
 125.157    Kimyasal Analiz                                      110.00
 125.158    Mikrobiyolojik Analiz                            120,00    70.00
 125.158.01   100 mL.'de Koliform Bakteri Sayısı         100 mL    4 gün     40.00
 125.158.02   E.coli                       100 mL    4 gün     40.00
 125.158.03   Clostridium perfringens               50 mL    2 gün     40.00
         TOPLAM
 125.159
         Kontrol İzlemesi (Belediyeler , İl Özel İdareleri, İller Bankası İçin)
                                                     180,00                                                        79
       I- SU ANALİZİNDE PESTİSİT TAYİNİ NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ

 Suların ruhsata ve kontrole esas analizinde Pestisit ve. PAH tayininin en az 7 lt. su gerekli olup aynı gün içinde soğuk
ortamda ve ağzı sıkıca kapatılmış olarak getirilmelidir. Numunenin PAH için olan 2 lt.'lik kısmı ise kahverengi şişede
olmalıdır.
Uçucu Organik bileşikler için ise 500 mL şişe içerisinde tamamen doldurulmuş ve ağzı sıkıca kapatılmış olarak aynı gün
içinde, soğuk zincirde getirilmelidir.

Bu şekilde getirilmeyen numuneler analize alınmayacaktır.

      II- SUDA BAKTERİYOLOJİK İNCELEME NUMUNE ALMA TEKNİKLERİ
1.    Çeşmelerden Su Numunesi Alınması
Çeşmenin musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve yakılır. Çeşmeden belirli bir süre kuvvetle su akıtılır. Suyun klorlu veya
klorsuz olmasına göre seçilen numune şişesi üzerindeki pamuk ucundan tutularak açılır, şişe mantarı el değdirmeden açılır,
şişe ağzı dipten tutularak yeniden alevden geçirilir. Mantarı el değdirilmeden şişe doldurularak ağzı dikkatle kapatılır,
soğukta saklanır. +4ºC
2.    Kaynaklardan Su numunesi Alınması
Açık olan çevrede bulunabilecek hayvan dışkılarının bulaşmasını önlemek için iyice temizlenmiş, kaynatılmış ve yakılmış
demir veya cam boru gözeye veya gözenin 1 m.çevresine batırılır. Bir gece borudan su akıtılır ve yukarıdaki yöntem
gereğince analiz şişesine numune alınır.
3.    Kaptaj, Depo, Drenaj veya Sarnıçtan Su Numunesi Alınması
Eller iyice yıkandıktan sonra, el ve numune şişesi alkollü pamukla silinir ve şişenin boynuna alkolle batırılmış bir sicim
bağlanır, şişenin ağzı alazlanır. Şişe numune alınacak yere daldırılarak doldurulur. Hava kalmayacak şekilde sterilize
edilmiş mantar, alev altında açılarak el değdirmeden kapatılır.
4.    Adi veya Tulumbalı Kuyudan Numune Alınması
       Adi kuyularda madde 3 gereğince işlem yapılacaktır.
       Borulu kuyularda;
a)    İlk açılan borulu kuyularda pompalama ile numune alınacağından pompalama işinde kullanılacak tulumba ve
borular; litresinde en az 10 mg aktif klor bulunan klorlu su ile dezenfekte edilecektir. En az devamlı ve saatlik bir
pompalamadan sonra madde 1’deki esaslar dahilinde numune alınacaktır.
b)    Halen kullanılmakta olan borulu kuyularda numune alınması, madde 1’deki esaslar dahilinde numune alınacaktır.
5.    Kaynak Suları İle İlgili Şişe Doldurma (İmlahane) Yerlerinden Su Numunesi Alınması
Tekniğine uygun olarak su numunesi alınır. Bakteriyolojik analiz için alınan numuneler mümkün olan en kısa zamanda
laboratuvara gönderilmelidir. Numunenin alınması ve analizi arasında geçen zaman uzarsa daha az güvenilir sonuçlar elde
edilecektir. Su içerisinde bulunan etkenler (bakteriler,fajlar ve çeşitli planktonlar) nedeniyle suyun özelliği kısa sürede
değişebilir. Bu nedenle numune sular buzdolabında saklanarak, en geç 48 saat içerisinde analize alınmalıdır. Beklemiş olan
numunelerde bakteriyolojik analiz yapılmaz. Buzluk içerisinde getirilmeyen ve 12 saatden sonra getirilen sularda jerm
sayısının yapılması uygun değildir. Eğer bu şartlarda jerm sayısı istenirse analiz yapılır, değerlendirmeye alınmaz.

    III- SUDA KİMYASAL ANALİZ İÇİN NUMUNE ALMA KOŞULLARI, NUMUNE
            MİKTARLARI VE ANALİZ SÜRELERİ
A-İNSANİ AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;
1-Ruhsata Esas Analiz
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 3x1L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
2- Denetim Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 3x1L olmalıdır. Numuneler maksimum 100C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
3- Kontrol İzleme Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1.5L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
B- DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;
1-Ruhsata Esas Analiz
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x3 L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.80
2- Kontrol İzleme Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1 L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.

C- KAPLICA SULARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA;
1- Ruhsata Esas Analiz
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x3 L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.
2- Kontrol İzleme Analizi
Kimyasal Analiz İçin : Numuneler renkli cam veya özel polietilen şişelere hava almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılarak
(Tercihen vial kapak) alınmalıdır. Numune miktarı en az 2x1 L olmalıdır. Numuneler maksimum 10 0C’de soğuk zincirle
taşınmalıdır.

Mikrobiyolojik Analiz İçin: Havuz, kaplıca ve yüzme suları (deniz, göl, baraj) için:
   İl Sağlık Müdürlüğü yetkili elemanları tarafından steril şişelerde usulüne göre örnek alınır. Her üç su cinsi için en
    az 400 mL. örnek yeterlidir.
   Örnekler alındıktan sonra ağızları kapatılıp, mühürlenir ve alan kişi tarafından örneğin adı, alındığı saat ve alanın
    imzasının bulunduğu form doldurulup laboratuvara gönderilir.
   Örnekler 6 (+2) saat içinde laboratuvara gönderilir. +4 0C de deki örnekler 24 saate kadar laboratuvara gönderilir.
   Havuz ve yüzme suları için ortalama analiz süresi 3 - 4 gün, kaplıca suları için 5 – 6 gündür.
          ANALİZE GÖNDERİLEN HEMODİYALİZ SULARININ
               ALINMASI İÇİN KURALLAR
Hemodiyaliz üniteleri bulunan Devlet Hastanelerinden ve özel diyaliz merkezlerinden Konsantre Hemodiyaliz
Çözeltilerinin Dilüsyonunda Kullanılan “Hemodiyaliz Su Numuneleri”nin alınış şekilleri hakkında yetersiz bilgi,
etiketleme ve ambalaj hataları olması, numunelerin uygun olmayan alınış şekli nedenleri ile analiz ve değerlendirmelerde
bir çok tereddüt ortaya çıkmakta ve usulüne uygun alınmayan numunelerde yapılan işlemler anlamsız olup, zaman, emek
ve malzeme kayıplarına neden olmaktadır.

Tüm ilgili kurumlar numuneleri aşağıdaki kurallara uygun şekilde almalıdır. Buna göre;
  1. Su numunesi alınacak kaplar daha önce başka amaçla kullanılmamış, dar ağızlı, ağzı sıkı kapalı, kimyasal analiz için
en az 1 litrelik 2 adet cam şişe, Bakteriyal Endotoksin için 2 adet ve Mikrobiyolojik Analiz için 2 adet olmak üzere toplam
4 adet 100 cc.lik kahverenkli cam şişe olmalıdır. Bu şişeler çalkalandıktan sonra kapakları ile beraber sterilize edilmelidir.

  2. Örnek alımı sırasında suyun dışarıdan kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyonunu önleyecek uygun koşullar
sağlanmalıdır. Sistemin Konsantre Hemodiyaliz Çözeltilerinin Dilüsyonu olan musluktan bir müddet su akıtıldıktan sonra
daha önce steril edilmiş kaplar aynı su ile tekrar tekrar çalkalanmalı ve şişeye taşırılarak doldurulması ve steril kapakla
kapatılmalıdır.

  3. Etiketleme konusunda örnek suyun sistemin neresinden alındığı, alınış tarihi, hemodiyalizde kullanılacak suyun
hangi sistemle elde edildiği (Ro, deiyonize vb.) belirtilmelidir.

  4. Alınan numuneler en kısa sürede (Biyolojik Testler için gönderilecek numuneler (+2ºC...+8)ºC içinde ) analizi
yapılacak laboratuvara ulaştırılmalıdır (Hafta başı iletilmesi tercih edilir).
                                                             81
82
  İLGİLİ BÖLÜM:
 Gıda Güvenliği ve Beslenme Araştırma Müdürlüğü
  Tel No : (312) 458 21 54
  e-mail : rsgida@rshm.gov.tr
                          83
84
           GIDA, EŞYA - LEVAZIM KONTROL VE ARAŞTIRMA
100.000
                   ANALİZLERİ
                                         Numune
RSHM   Bütçe U.                                      Analiz   Analiz
                                         Miktarı
 Kod    Kod                                        Süresi   Ücreti TL
                                         ve Tipi
           GIDA ANALİZLERİ
           Gıda Maddeleri, Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Ambalaj Maddeleri, Enteral Beslenme Ürünleri ve
     -     Tıbbi Amaçlı Gıdalar için ödenecek analiz ücreti, numune için yapılan kontrollerin ücretlerinin
           toplamından oluşur.
           Orijinal ürün analizlerinde, farklı seri yada parti numarası taşıyan örnekler ayrı örnek olarak
     -
           değerlendirilip, ayrıca ücretlendirilir.
100.003       Besin Değeri Kontrolleri
                                        100 g
100.006       Kalorimetre ile kalori tayini
                                        100 mL-
                                              1-2 gün      50,00
           Kimyasal veya mikrobiyolojik yöntemlerle yapılan
100.009
           vitamin tayinleri (Her biri)
                                        250 mL   2-5 gün     100,00
           Et ve Et Ürünlerinde Serolojik Hayvan Türleri Tayini
100.018                                     100 g    2 gün      80,00
           (Presipitan Test)
100.021       Et ve Et Ürünlerinde Histolojik Muayeneler         100 g    3 gün      80,00
           Fermantasyon Tüpü ile Toplam Koruyucu Madde
100.024                                     250 g    7 gün      70,00
           Tayini
100.027       Fermantasyon Gücü Tayini                  1 paket   1 gün      70,00
           Kimyasal Kontroller
            Kalitatif Analizler
                                        250 g
100.030       İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) ile Teşhis               2 gün      15,00
                                        250 mL
                                        250 g
100.033       Kağıt Kromatografisi ile Teşhis                     2 gün      15,00
                                        250 mL
                                        250 g
100.036       Kimyasal Testlerle Teşhis                        2 gün      15,00
                                        250 mL
            Kantitatif Analizler
           Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS), İndüktif
           Eşleşmiş Plazma (ICP) veya İndüktif Eşleşmiş Plazma-    100 g
100.039
           Kütle Spektrometresi (ICP-MS) yöntemleri ile yapılan    100 mL
                                               3 gün      65,00
           tayinler
           Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS), İndüktif
           Eşleşmiş Plazma (ICP) veya İndüktif Eşleşmiş Plazma-    100 g
100.042
           Kütle Spektrometresi (ICP-MS) yöntemleri ile yapılan    100 mL
                                               3 gün      45,00
           tayinler için parametre ilavesi
           Gaz Kromatografisi (GC) veya Yüksek Performanslı Sıvı   500 g
100.045
           Kromatografisi (HPLC) ile yapılan tayinler         500 mL
                                               7 gün      275,00
                                        250 g
100.046       İyon Kromatografik Tayinler                       3 gün      275,00
                                        250 mL
           Aynı numunede her bir parametre ilavesi için (GC, İyon   100 g
100.048
           Kromotografi tayinler )                  100 mL
                                               3 gün      60,00
           Gaz Kromatografi Kütle Spektrometrisi (GC-MS) ile     100 g
100.051
           yapılan tayinler                      100 mL
                                               3 gün      275,00
           Aynı numunede her bir parametre veya grup ilavesi için   100 g
100.054
           (GC-MS)                          100 mL
                                               1 gün      60,00
                                        100 g
100.057       Azot veya Protein tayinleri
                                        100 mL
                                              1-2 gün      70,00
100.060       Enzimatik tayinler                     100 g    1 gün      50,00
           Gravimetrik, Titrimetrik, Ekstraksiyon, Destilasyon ve   500 g
100.063
           benzeri yöntemlerle yapılan tayinler (Her biri)      500 mL
                                               5 gün      38,00
100.064       Toplam Migrasyon Testleri (Her biri)            50 dm2   1-10 gün     70,00

                                                            85
                                          Numune
 RSHM   Bütçe U.                                      Analiz  Analiz
                                          Miktarı
 Kod    Kod                                        Süresi  Ücreti TL
                                          ve Tipi
                                          250 g
 100.066       IR Spektrofotometresi yöntemiyle yapılan tayinler            3 gün    150,00
                                          250 mL
           pH metre, Refraktometre, Kondüktivimetre, Alkolimetre,
                                          250 g
 100.069       Dansimetre ve benzeri aletlerle yapılan fiziksel analizler       1 gün     15,00
                                          250 mL
           (Her biri için)
           Polarimetre, İnce Tabaka Kromatografisi veya Kolon      1000 g
 100.072
           Kromatografisi Yöntemi ile yapılan tayinler         1000 mL
                                               7 gün     40,00
                                          250 g
 100.075       UV-VIS Spektrofotometrik yöntemlerle yapılan tayinler          3 gün     60,00
                                          250 mL
           Mikrobiyolojik Kontroller
 100.078       Mikrobiyolojik Antibiyotik Kalıntısı Tayini         100 mL   3 gün     60,00
                                          100 g
 100.081       Mikrobiyolojik Gıda İncelemeleri                    5 gün     40,00
                                          100 mL
                                          100 g
 100.105       Mikrobiyolojik Tıbbi Amaçlı Ürün İncelemeleri              5 gün    150,00
                                          100 mL
                                          100 g
 100.108       Mikrodalga ile Yapılan İşlem                      1 gün     70,00
                                          100 mL
 100.112       Migrasyon yöntemi ile örnek hazırlama              -   1 gün     35,00
           Organoleptik ve Fiziksel Kontroller             100 g
 100.114
           (Her bir parametre için)                   100 mL
                                               1 gün     5,00

 Resmi yazılarla gelen numunelerin orjınal ambalajında ve mühürlü olmasına dikkat edilmelidir.
86
   İLGİLİ BÖLÜM:
 Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü
Tel No : (312) 458 21 75
e-mail : rscevre@rshm.gov.tr


 Gıda Güvenliği ve Beslenme Araştırma Müdürlüğü
  Tel No : (312) 458 21 54
  e-mail : rsgida@rshm.gov.tr
                          87
88
090.000            ÇEVRE SAĞLIĞI ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
                                        Numune
 RSHM   Bütçe U.                                      Analiz     Analiz
                                       Miktarı ve
  Kod    Kod                                        Süresi   Ücreti TL
                                         Tipi
      RUHSATA ESAS İTHAL, ÜRETİM VEYA FORMÜL DEĞİŞİKLİĞİNE ESAS OLMAK ÜZERE
      ANALİZE GÖNDERİLEN NUMUNELERDEN PİYASA GÖZETİMİNE YÖNELİK ANALİZLER İÇİN
      BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE ALINACAK ÜCRETLER
 091.000       -Dezenfektan Maddeleri, Havuz ve İçme Suyu Dezenfektanları
                                        Orijinal
 091.003       İthal izni                                25 gün    2.500,00
                                        ambalaj
                                        Orijinal
 091.006       Yerli üretim izni
                                        ambalaj
                                                25 gün    1.500,00
           Analiz sonucu reddedilen ruhsata esas ürünler tekrar islah edilerek getirilebilir. Böyle
           ürünlerden her gelişlerinde sadece analiz ücreti alınır.
           Hammaddelerden, yardımcı maddelerden analiz ücreti alınır.
           Farklı gramajlardan analiz ücreti alınır.
           -Temizlik Maddeleri
           Deterjanlar , Temizlik ürünleri, Oda ve Oto Kokuları, Spreyler, Parlatıcılar vb. Ürünler için
                                            Orijinal
 091.012         İthal izni                          ambalaj
                                                   30 gün    2.000,00
                                            Orijinal
 091.015         Yerli üretim izni                      ambalaj
                                                   30 gün    1.000,00
    Hammaddelerden, yardımcı maddelerden analiz ücreti alınır.
    Mahkeme, Polis, Savcılık, Jandarmadan: Soruşturma, Şikayet ve Kaçakçılık nedeni ile el konan numunelerin
analizlerinden; her bir parametre için analiz ücret alınır.
    Gümrük Müdürlüklerinden tasfiye amaçlı gelen numunelerden her bir parametre için analiz ücreti alınır.
    Kil, Jel, Polimer Kağıt vb. gibi materyele emdirilmiş ithal iznine esas, oto ve oda kokuları için dosya inceleme
ücreti alınır.
    Analiz ücreti 3 ay içerisinde ödenmeyen ürün, bunu takip eden 1 ay içinde firma ürünlerini geri almak
zorundadır.
    Firma; Analiz yaptırmaktan vazgeçerse veya analizden artan numunelerini geri almak isterse, 1 ay içinde geri
almak zorundadır.
 091.021         İthal ve Üretim iznine Esas Dosya İnceleme           Dosya     25 gün    246,00
              Alınacak analiz ücreti, numunelerde yapılan her bir kontrol için aşağıda belirtilen ücretlerin
              toplamından oluşacaktır. Listede belirtilmeyen analizler için listede belirtilen kontrollerden
              kendisine en yakın olanın analiz ücreti alınır.
 091.050         İç mekanlar için mikrobiyolojik analiz                            25,00
              Malzeme, ekipman ve diğer yüzeyler için
 091.060                                                        25,00
              mikrobiyolojik analiz
              ORGANİK GÜBRELERDE SERTİFİKA İÇİN
                                          500mL/ 500 Gr 2-5 gün
 093.100         MİKROBİYOLOJİK ANALİZ
 093.103         Bakteri Sayımı                                       45,00
 093.106         Clostridium Perfringens Sayımı                               50,00
 093.109         Maya ve Küf Sayımı                                     45,00
 093.112         Staphyloccus Aureus Sayımı                                 60,00
 093.115         Salmonella Sayımı                                      60,00
 093.118         Top. Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı                            45,00
 094.000         DEZENFEKTAN ANALİZLERİ
 094.010         Gazkromotografisi ile yapılan miktar tayinleri (GC)               3 gün   275,00
 094.013         İlave her parametre miktar tayinleri (GC)                    3 gün    60,00
 094.016         Yüksek performanslı sıvı kromotografisi ile yapılan
              miktar tayini (HPLC)
                                                      3 gün   275,00
 094.019         İlave her parametre miktar tayinleri (HPLC)                   3 gün    60,00
 094.021         Titrimetrik yöntemle yapılan miktar tayinleri                 1-5 gün   38,00
 094.024         Gravimetrik yöntemle yapılan analizler                     1-5 gün   38,00
 094.027         ICP ile yapılan miktar tayinleri                        3 gün    75,00
 094.030         İlave her parametre miktar tayinleri (ICP)                   1gün    40,00
 094.033         Spektrofotometre ile yapılan miktar tayinleri                  3 gün    60,00
                                                               89
                                                    Analiz
 RSHM   Bütçe U.                               Numune    Analiz
                                                    Ücreti
 Kod    Kod                                 Miktarı    Süresi
                                                     TL
 094.036       Kolon kromotografisi ile yapılan analizler                7 gün    75,00
 094.038       Kalitatif kimyasal analizler (Teşhis)                  1 gün    15,00
 094.041       Yoğunluk                                 1 Gün    50,00
 094.044       Ortalama tablet ağırlığı                         1 gün    30,00
 094.047       PH                                    1 gün    15,00
           Kimyasal dezenfektanların ve antiseptiklerin
 094.050                                                  400,00
           mikrobiyolojik etkinlik testleri
           Kimyasal dezenfektanların ve antiseptiklerin
 094.051       mikrobiyolojik etkinlik testlerinde 3’ün üzerindeki her               150,00
           bir suş için
 095.000       GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ
 095.003       Çevre Gürültü Ölçümü (Her bir ölçüm)              -     1 gün    16,00
 095.006       İç Ortam Gürültü Ölçümü (Her bir ölçüm)            -     1 gün    16,00
 095.009       Özel Araştırmalar (Her Bir Araştırma)             -     2 gün   130,00
 096.000       HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ
           1 Mikrogramdan 500gr . kadar tartım (Isı ve Nem
 096.002
           kontrollü tartım odasında)
                                                2 gün    12,00
           Hava Kalitesi Ölçümleri (Numune başına her                Ölçüm
 096.006
           parametre için/gün)
                                           -    prog.göre   18,00
           Hava Kirliliği Veri Verme (İl Bazında*)
 096.012       Günlük (Saatlik Ortalama Olarak)Parametre Başına        -     1 gün     3,00
 096.015       Aylık (Günlük Ortalama Olarak) İstasyon Başına         -     1 gün    22,00
 096.018       Yıllık (Aylık Ortama Olarak) İstasyon Başına          -     1 gün    56,00
           *Ankara Genelinde 8 Ölçüm İstasyonunda [Sıhhiye(5 Parametre), Ulus (6 Parametre),
           Keçiören (5 Parametre), Sincan (5 Parametre), Kayaş (4 Parametre), Dikmen (4 Parametre),
           Demetevler (4 Parametre), Bahçelievler (5 Parametre)] Ölçülen Parametreler Partikül
           Madde10, Partikül Madde2,5, Kükürtdioksit, Azot Oksitleri, Karbon Monoksit, Ozon)
           Yakıt Analizleri
 096.027       Kalorimetre ile kalori tayini                 -     1 gün   100,00
 096.030       Kükürt Tayini                         -     1 gün   100,00
 096.033       Vizkozite Tayini                        -     1 gün   112,00
 096.036       Uçucu Madde Analizi                      -     1 gün   112,00
 096.039       Serbest Şişme Analizi                     -     1 gün   112,00
 096.040       Sıvı Yakıtlarda Parlama Noktası                -     1 gün    78,00
 096.041       Sıvı Yakıtlarda Akma Noktası                  -     1 gün    78,00
 096.042       Karbon Analizi                         -     3 gün    11,00
 096.043       Kül Tayini                           -     1 gün    78,00
 096.045       Nem Tayini                           -     1 gün    78,00
           Baca Gazı Analizleri
 096.050       Sıcaklık                                 2 Gün    39,00
 096.052       Hız                                   2 Gün    39,00
 096.054       Basınç                                  2 Gün    39,00
 096.056       Debi                                   2 Gün    39,00
 096.058       İslilik                                 2 Gün    67,00
 096.060       Yanma Verimi                               2 Gün    45,00
 096.062       Oksijen (O2)                               2 Gün    90,00
 096.064       Karbonmonoksit (CO)                           2 Gün    90,00
 096.066       Karbondioksit (CO2)                           2 Gün    90,00
 096.068       Azotoksit(NOx)                              2 Gün    90,00
 096.070       Kükürtdioksit (SO2)                           2 Gün    90,00
 096.072       Baca gazı Analizleri Paket (11 Parametre)                2 Gün   616,00
 096.073       Baca gazı Analizleri ilave her parametre                 2 Gün    90,00
 096.074       Çöken Toz KonKonsantrasyonu (TCTECORA ISO-
           TACK Basınç ISO Kkinetik Cihazı)
                                                2 Gün   672,00

90
                                                       Analiz
RSHM   Bütçe U.                                Numune     Analiz
                                                       Ücreti
 Kod    Kod                                  Miktarı    Süresi
                                                       TL

099.000       TEMİZLİK MADDELERİ ANALİZLERİ
           Temizlik Maddelerinin analiz ücretleri, formüllerinde belirtilen parametrelerin analiz
           tekniklerine göre; ücretlerin ayrı ayrı toplamından oluşur.
           Anyonik Aktif maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik
099.003
           oranı
                                          100 g    25 gün   363,00
           Noniyonik Aktif maddelerin Biyolojik
099.004
           Parçalanabilirlik oranı
                                          100 g    25 gün   363,00
099.021       Likit Ürün Miktar Tayini                    100 g     2 gün   43,00
099.023       İtici Gaz Miktar Tayini                    100 g     2 gün   43,00
099.025       Toplam Aktif Madde % Miktar Tayini               100 g     2 gün   43,00
099.027       Perboratlar % Miktar Tayini                  100 g     2 gün   43,00
099.029       Aktif Klor Miktar Tayini                    100 g     2 gün   43,00
099.031       Serbest Alkali Miktar Tayini                  100 g     2 gün   43,00
099.033       Nitrik Asit Miktar Tayini                   100 g     2 gün   43,00
099.035       Hidroklorikasit Miktar Tayini                 100 g     2 gün   43,00
099.037       Kostik Miktar Tayini                      100 g     2 gün   43,00
099.039       Sodyumklorür Miktar Tayini                   100 g     2 gün   43,00
099.041       Hidrojen Peroksit Miktar Tayini                100 g     2 gün   43,00
099.043       Nem ve Uçucu Maddeler Miktar Tayini              100 g     2 gün   43,00
099.045       Suda çözünmeyen Madde Miktar Tayini              100 g     2 gün   43,00
099.047       Alkolde Çözünmeyen Miktar Tayini               100 g     2 gün     43,00
099.006       Non iyonik Aktif Madde                    100 g     2 gün     84,00
099.009       Sülfat                            100 g     2 gün     84,00
099.012       Silikat                            100 g     3 gün     84,00
099.015       Fosfat                            100 g     3 gün     84,00
099.018       Yağ Asitleri                         100 g     3 gün     84,00

099.100       TOPRAK KİRLİLİĞİ ANALİZLERİ

           Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (Ek II-A)
099.103       Fiziksel ve Kimyasal Analizler                1-2 kg    15 gün    576,00
099.106       Azot                                            38,00
099.124       Fosfor                                           65,00
099.142       Organik Madde                                       38,00
099.145       pH                                             15,00
                                                        Tek
                                                      Parametre
           ICP ile Yapılan Analizler                               80.00 TL +
                                                      Parametre
                                                       Sayısı

099.109       Bakır                                           45,00
099.115       Civa                                            45,00
099.118       Çinko                                           45,00
099.127       Kadmiyum                                          45,00
099.130       Krom                                            45,00
099.133       Kurşun                                           45,00
099.139       Nikel                                           45,00
099.148       Mikro dalga ile yıkım ücreti                                70,00
           Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır

                                                             91
                                                       Analiz
 RSHM   Bütçe U.                                Numune     Analiz
                                                       Ücreti
 Kod   Kod                                  Miktarı    Süresi
                                                       TL
099.200       ATIK ÇAMUR ANALİZLERİ
           Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (Ek II-B)
099.203       Fiziksel ve Kimyasal Analizler                 5 kg    15 gün    690 ,00
099.206       Azot                                            38,00
099.212       C/N                                            38,00
099.221       Fosfor                                           65,00
099.233       Kuru Madde (Orijinal Örnekte)                               38,00
099.242       Organik Madde                                       38,00
099.245       pH                                             15,00
099.248       Yanma Kaybı (Kuru Maddede)                                 38,00
                                                        Tek
                                                      Parametre
           ICP ile Yapılan Analizler                               80.00 TL +
                                                      Parametre
                                                       Sayısı
099.209       Bakır                                           45,00
099.215       Civa                                            45,00
099.218       Çinko                                           45,00
099.224       Kadmiyum                                          45,00
099.227       Krom                                            45,00
099.230       Kurşun                                           45,00
099.239       Nikel                                           45,00
099.251       Mikro dalga ile yıkım ücreti                                70,00
           Tek parametre analizi için 80.00 TL.. ilave her parametre için 45.00 TL. alınacaktır
099.300       PELOİD (KAPLICA ÇAMURLARI)
           Kaplıcalar Yönetmeliği
099.303       Fiziksel ve Kimyasal Analizler                 5kg     30 gün    622 ,00
099.306       Bituminöz Maddeler (g/L)                                  75,00
099.309       Büyük parçalar                                       8,00
099.312       Çökeltiler                                         8,00
099.315       Çözünmüş karbonhidratlar (g/L)                               38,00
099.318       Hemiselüloz, Selüloz (g/L)                                 38,00
099.321       Hidrojen Sülfid (g/L)                                   38,00
099.324       Homojenite                                         8,00
099.327       Humik Asit  (g/L)                                    38,00
099.330       İlk Başvuru Ücreti (Ruhsata Esas)                            110,00
099.333       İnorganik Maddeler Toplamı (g/L)                              38,00
099.336       Kıvam                                            6,00
099.339       Koku                                            6,00
099.342       Lignin, humin (g/L)                                    38,00
099.345       Mineral İçeriği % (800 C ‘ de kuru madde)                         38,00
099.348       Organik Maddeler Toplamı (g/L)                               38,00
099.351       pH                                             15,00
099.354       Renk                                            6,00
                             0
099.357       Su İçeriği (orjinal örnek) % (105 C’de)                          38,00
                          0
099.360       Su tutma kapasitesi (% ) (105 C)                              38,00

92
                                                         Analiz
RSHM    Bütçe U.                                  Numune     Analiz
                                                         Ücreti
 Kod    Kod                                    Miktarı    Süresi
                                                          TL
099.375         Mikrobiyolojik Analizler                  500gr/ 500ml   2-5 gün    367,00
099.378         Candida albicans Kültürü                                   70,00
099.381         E.coli Kültürü                                        70,00
099.384         Pseudomonas aeruginasa Kültürü                                70,00
099.387         Staphylococccus aureus Kültürü                                60,00
099.390         Toplam Koliform Bakteri                                   43,00
099.393         Toplam Koloni Sayısı                                     54,00
099.400         Buharlı Sterilizasyon Etkinlik Kontrolü
            (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği R.G. 22,07,2005/ 25883)
099.402         Biyolojik İntikatör Testi                    1 Adet    2 gün     40,00

               ÇEVRE KİMYASAL ANALİZLER LABORATUVARI
 1- Numune Cinsi ve miktarı gönderilmesi:
    A-) Deniz suyu , atıksu, yüzme suyu , baraj , göl vb. sular
     En az 5 litre , cam şişede veya plastik bidonda
     BOD5 tayini yapılacak ise en geç 8 saat içinde,
     Amonyum, sülfür, fenol, vb. analizler isteniyorsa, numune +4 0C de 16 saat içinde laboratuvara
      ulaştırılmalıdır.
     Numune kısa sürede laboratuvara ulaştırılamayacaksa 7 Ocak 1991 tarih ve 20748 sayılı Resmi Gazetede
      yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği veya TSN EN
      5667-3 Su Kalitesi Numune Alma Bölüm 3 Numunelerin Muhafaza ve Taşıma Kuralları Standardına göre
      numuneler koruma altına alınmalıdır.
    B-) Kaplıca Çamurları
     En az 5 kg ve cam şişelerde
     Eğer peloid mineralli su ile karıştırılarak kullanılacak ise peleoid katı haliyle ve mineralli su ile karıştırılmış
      haliyle olmak üzere 2 (iki) adet gönderilmelidir.
    C-) Toprak Örnekleri, Atıkçamur vb.
     2 (iki) kg civarında ve naylon torbada gönderilmelidir.
 2- İş Bitimi:
    A-) Suların (denizsuyu, yüzme suyu, atıksu vb. sular) istenilen analiz sayısına ve çeşidine göre değişmekle
      birlikte 6 – 15 gün içinde,
    B-) Kaplıca çamurları 25 –30 gün içinde
    C-) İstenilen parametre sayısına ve çeşidine göre değişmekle birlikte 10 – 12 gün

         TEMİZLİK MADDELERİ KONTROL VE ARAŞTIRMA LABORATUVARI
 Numune Miktarı :
   Toz deterjan   : 500 - 1000g.
   Sıvı deterjan  : 500 - 1000mL.
   Hava aromatize ediciler orijinal ambalajında en az 5 adet olmalıdır.
 Taşınma Şartları :
   Oda sıcaklığı şartlarında, sağlam ambalajlar içinde mühürlü olmalıdır.
 Zaman:
    Numunenin cinsi ve özelliğine göre, analiz süresi 1 ila 10 gün arasında değişmektedir. Ayrıca; Biyolojik
   parçalanabilirlik test oranı süresi ise; 21 gündür.


               ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ ANALİZ LABORATUVARI
 Mikrobiyolojik Analiz
 -Peloid ve Gübre Analizi İçin:
    Yetkili elemanlar tarafından steril kahverengi şişelere / kavanoz usulune göre örnekler alınır. Her iki örnek
   cinsi için en az 100 gr. , sıvı gübre için en az 100 mL. örnek yeterlidir.
    Örnekler alınıp ağızları kapatıldıktan sonra gerekli form doldurulup, en geç 6 (+2) saatte laboratuvara
   gönderilir.
    İki örnek için analiz süresi ortalama 4 – 5 gündür.                                                               93
                BUHARLI STERİLİZASYON ETKİNLİK KONTROLU
Biyolojik İndikatör Yollama Şartları:
   İlk ruhsat izninde ve altı aylık kontrollerde numuneler Çevre ve Orman Bakanlığının teknik personeli
     tarafından, mühürlenerek ve firmanın açık adı, adresi ve birden fazla sterilizasyon ünitesi varsa ayrımı
     sağlayacak bilgileri içeren form / tutanak doldurularak yollanır.
   Numunenin kırılmamış, hasar görmemiş olması ve türkçe kullanım klavuzu ile birlikte yollanması gerekir.
   En az 1 adet işleme konmuş ve bir adet işleme konmamış (buharlı sterilizatöre girmemiş ve orijinal kutusunda)
     biyolojik indikatör kiti yollanmalı ve bunlar aynı Lot(son kullanma tarihi) numaralı olmalıdır.
   Numuneler ışıkdan korunarak en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.


         DEZENFEKTAN MADDELER KONTROL VE ARAŞTIRMA LABORATUVARI
   1- İthal ve ruhsat için Gümrük Müdürlükleri vasıtası ile gönderilen numuneler orijinal ambalajlı, mühürlü olmalı
    her seriden ayrı ayrı alarak resmi yazı ile Başkanlığımıza intikal ettirilmelidir.
   2- Yerli üretimler için Sağlık Müdürlükleri vasıtası ile gönderilen numuneler Resmi tutanaklı, mühürlü, her
    seriden ayrı ayrı alarak Başkanlığımıza intikal ettirilmelidir.
   3- Laboratuvara intikal eden numuneler numunenin durumuna göre en fazla 30 gün içinde bitirilir.
   4- Numune miktarları ;
    a) Aresoller; 100 gr. lık olanlarda 10 adet; 500 gr. olanlarda 5 adet olmalıdır.
    b) Likit olanlar en az 1000 mL. orijinal ambalajlar (bir adet)
    c) Katı olanlar (tablet vs.) 250 gr. Bir adet orijinal ambalaj

NOT:
    Numune göndermeden önce numune miktarı ve gönderme koşullarını öğrenmek için ilgili bölümle
    irtibata geçiniz.
94
 İLGİLİ BÖLÜM:

Gıda Güvenliği ve Beslenme Araştırma Müdürlüğü
Tel No : (312) 458 21 54
e-mail : rsgida@rshm.gov.tr
                         95
96
 130.000              ZEHİR ARAŞTIRMALARI ANALİZLERİ
                                             Numune
 RSHM    Bütçe U.                                        Analiz Analiz
                                             Miktarı ve
  Kod    Kod                                          Süresi Ücreti TL
                                              Tipi
 130.100         EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
             Gaz Kromatografi Kütle Spektrometrisi (GC-MS)
 130.103
             Kütüphane Taraması
                                                      2 gün     35.00
             Ürün Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Hizmetler
 130.109
             (Aylık)
                                                            110.00
 130.400        KALINTI ANALİZLERİ *
 130.403        Fenoller                                     3 gün    400.00
             "Phenol. Phenol. 2-chloro. Phenol. 2- nitro. Phenol. 2.4-di methyl. Phenol. 2.4- dichloro. Phenol.
             4-chlora-3-methyl. Phenol. 2.4.6-trichlora. Phenol. 4-nitro. Phenol. Penachloro"
 130.406        PCB's (Poly chlorinated Biphenyls)                 2L       7 gün    400.00
             "PCB 28 (2.4.4- Trichlorobiphenyl). PCB 52 (2.2.5.5- Tetrachlorobiphenyl). PCB 101
             (2.2.4.5.5- Pentachlorabiphenyl). PCB 118 (2.3.4.4.5- Pentachlorabiphenyl). PCB 138
             (2.2.3.4.4.5- Hexachlorabiphenyl). PCB 153 (2.2.4.4.5.5-Hexachlorabiphenyl). PCB 180
             (2.2.3.4.4.5.5- Heptachlorabiphenyl)"
             Pestisit Kalıntı Analizi (Seçilmiş Tek Aktif Madde ve
 130.409                                                 7 gün    275.00
             Tek Cihaz)
 130.412          Aynı cihazda ilave aktif madde için                             60.00
* Pestisit Kalıntı Analizinde Gıda numuneleri en az 500 g +4oC ile 25oC arasında tercihen cam ambalaj içinde gelmelidir.
                                               Numune
 RSHM Bütçe U.                                              Analiz   Analiz
                                              Miktarı ve
  Kod     Kod                                            Süresi Ücreti TL
                                                Tipi
 130.500        KİMYASAL ( ÖZELLİKLİ ) MADDELER ANALİZİ ***
 130.503        Aromatik Amin Tayini                               5 gün     400.00
             2-Naftilamin. 2.4.5-Trimetilanilin. 2.4-Ksilidin. 2.6-Ksilidin. 2-Amino-4-Nitrotoluen. 2-
             Metoksi-5-etilanilin. 3.3'-Diklorbenzidin. 3.3'-Dimetil. 4.4'-Diaminodifenilmetan. 3.3'-
             Dimetilbenzidin. 4.4'-Diaminodifenilmetan. 4.4'-Metilen- Bis- (2-Kloradilin). 4.4'-
             Oksidianilin. 4.4'-Tiodianilin. 4-Metil-1.3-Fenilendiamin. Benzidin. o-Aminoazotoluen.o-
             Anisidin. o-Toluidin. p-Aminoazobenzen. p-Aminobifenil.p-Kloroanilin. p-Metoksi-M-
             Fenilendiamin p-Klor-o-Toluıdın
 130.507        Fitalat Analizleri                                5 gün    450,00
             Phthalic acid, bis- iso-nonyl ester; Phthalic acid, bis-2 ethylhexyl ester; Phthalic acid, bis- 1-
             octyl ester; Phthalic acid, bis- isodecyl ester; Phthalic acid, benzylbutyl ester; Phthalic acid, bis-
             butyl ester;
                                               0,5 L /
 130.509        Atomik Absobsiyon ile Tayin (her bir element için)          0,5 kg   3 gün     80.00
            İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-         0,5 L /
 130.521
            MS) ile Tayin (her bir element için)                 0,5 kg   3 gün     80.00
            Aynı numunelerde her bir parametre ilavesi için (Atomik
 130.524        Absorbsiyon Spektrometresi (AAS). İndüktif Eşleşmiş               3 gün     45.00
            Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS))
            Likit Kromatografi-Uçuş Zamanlı Kütle
            Spektrofotometresi (LC-TOF-MS) ile Tayin
 130.530        Yılan zehiri analizi                               5 gün    450,00
 130.533        Yapı tayini analizi                               5 gün    450,00
 130.536        Toksik ilaç tarama (Tek grup)                          2 gün    300,00
 130.537        Toksik ilaç tarama için ilave her grup                      2 gün    100,00
             Örnek Hazırlama
 130.542        Asit. Alkali ve çeşitli çözgenlerle örnek hazırlama               1 gün     20.00
 130.545        İlave her işlem için                               1 gün     30.00
 130.548        Mikrodalga yakma sistemi ile örnek hazırlama                   1 gün     70.00
             Ultraviole Spektrofotometre Analizleri
 130.551         Spektrofotometrik Yöntemle Kantitatif Analiz                  2 gün     60.00
 130.554        Tarama ve Spekturum Alma                             2 gün     60.00
 130.560        Test stick ile yapılan analiz                          1 gün     25,00
                                                                97
                                            Numune
 RSHM    Bütçe U.                                        Analiz Analiz
                                            Miktarı ve
 Kod    Kod                                          Süresi Ücreti TL
                                             Tipi
 130.700        TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
            A. Biyolojik Materyalin Dışında Kalan Numunelerde Analiz
            Biotoksin ve Mikotoksin Analizleri
                                            Orijinal ambalaj
 130.703        Biotoksinler                             500 gr.    5 gün  275.00
                                            Orijinal ambalaj
 130.706        Domoic Acid (TLC-HPLC)                        500 gr    5 gün  275.00
                                            Orijinal ambalaj
 130.709        Okadoic Acid (TLC-HPLC)                        500 gr    5 gün  275.00
                                            Orijinal ambalaj
 130.712        Saxitoxin (TLC-HPLC)                         500 gr    5 gün  275.00
 130.715        Mitotoksinler                                        275.00
                                            Orijinal ambalaj
 130.718        Aflatoxin B1 B2 G1 G2 (HPLC)                     500 gr.    5 gün  275.00
                                            Orijinal ambalaj
 130.721        Aflatoxin M1 (HPLC)                          500 gr.    5 gün  275.00
 130.724        Hayvan testleri akut toksisite (Her numune İçin)                      150.00
                                              5 mL kan
            İnorganik Toksik Madde Analizleri
 130.727
            (Herbir element için)
                                              10 mL idrar  3 gün    80.00
                                              0,5 g saç
 130.728  900.511  Arsenik                                 “     3 gün    ***
 130.729  900.600  Bakır                                  “     3 gün    ***
 130.730  900.871  Civa                                   “     3 gün    ***
 130.731  900.960  Çinko                                  “     3 gün    ***
 130.734  902.221  Krom                                   “     3 gün    ***
 130.735  902.232  Kurşun                                  “     3 gün    ***
 130.737  902.720  Nikel                                  “     3 gün    ***
 130.738  903.420  Selenyum                                 “     3 gün    ***
            Atomik Abs. Cihazı ile yap. Tetkik (meslek hastalıklarının        “     3 gün
 130.740  911.440
            tespit edilmesi amacıyla sevk edilen hastalara)
                                                            ***
 130.741        Kadmiyum                                 “     3 gün    80.00
 130.743        Kobalt                                  “     3 gün    80.00
 130.744        Mangan                                  “     3 gün    80.00
 130.746        Molibden                                 “     3 gün    80.00
            Organik Toksik Madde Analizleri
 130.733        Gaz Kromatografi Kütle Spekt. (GC-MS) ile tayin (tek grup)        *     5 gün 275.00
            Gaz Kromatografi Kütle Spekt. (GC-MS) ile tayinde ilave
 130.736
            her grup
                                             Su için 2 lt  5 gün   60.00
            Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (HPTLC)
 130.739                                         Su için 2 lt  5 gün 275.00
            ile tayin (tek grup)
            Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (HPTLC)
 130.742
            ile tayininde ilave her grup
                                             Su için 2 lt  5 gün   60.00
 130.745        İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) ile tayin (tek grup)       Su için 2 lt  5 gün   90.00
 130.748        İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) ile tayinde ilave her grup Su için 2 lt      5 gün   60.00
            Orijinal ürün analizlerinde. farklı seri veya parti numarası taşıyan örnekler ayrı örnek olarak
            değerlendirilip ücretlendirilir. İlave mikotoksin ve biotoksin parametreleri için kullanılan tekniğe
            uygun her parametre ve her örnek için ayrı ücret alınır.
                Yemek numuneleri için 100 g
               Diğer katı gıda maddeleri 150 g
               Süt, meyve suyu gibi sıvı gıda numuneleri 200 mL
            B- Biyolojik Materyalde Analiz
 130.803       Alkaloit Grubu Tayini                      5 cc    1 saat    40.00
 130.806       Barbitürat Grubu Tayini                     5 cc    1 saat    40.00
 130.809       Gaz Kromatografi- Kütle Spektrometresi (GC-MS) ile Tayin     5 cc    1 gün   275.00
 130.812       Salisilat Düzeyi                         5 cc    15 dk    60.00
 130.815 911.350 Kolinesteraz Düzeyi                          5 cc    15 dk      ***
(*) Toksikolojik analiz için gönderilen gıda numuınelerinin minimum miktarları zehirlenme vakarlı içindir.. (Kalite
kontrolü hariç).
(**) Her bir numuneden 4 paralel (adet) olmak üzere, 40 mL lik PTFE/silikon kaplı burgulu kapaklıvialler ağzına kadar
doldurularak soğuk zincirde (+40C) gönderilmelidir.
*** 2009 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı yayınlanıncaya kadar 2008 yılı fiyat kitapçığındaki fiyatlar geçerlidir.
98
                                          Numune
RSHM   Bütçe U.                                       Analiz     Analiz
                                          Miktarı ve
 Kod    Kod                                         Süresi    Ücreti TL
                                           Tipi
130.850       KBRN KAPSAMINDA YAPILAN ANALİZLER
           Gaz Kromatografi Kütle Spekt. (GC-MS) ile tayin
130.854
           (Tek grup)
                                                  5 gün    275.00
           Gaz Kromatografi Kütle Spekt. (GC-MS) ile tayinde ilave
130.856
           her grup
                                                  5 gün    100.00

130.900       BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİ
           İthal, Üretim, Formül değişikliği ve ruhsat devrine esas olmak üzere il kez analize
130.902
           gönderilen numunelerden bir defaya mahsus olmak üzere alınacak başvuru ücreti
                                                       3.750,00
           Aktif Madde Tayini
130.903       Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile          5 L / 1 kg  3 gün    700.00
130.906       Gaz Kromatografi (GC) ile                    5 L / 1 kg  3 gün    700.00
           GC ve HPLC Cihazlarında formülasyondaki ilave her
130.907
           yardımcı, aktif madde analizi için
                                                        350,00
130.909       Gaz Kromatografi Kütle Spekt. (GC-MS) ile tayin                      275.00
           GC veya HPLC cihazı ile pestisit formulasyonlarda kısa
130.910
           süreli stabilite testi
                                                        700,00
130.911       IR Spektrofotometrik Tayin                                 200.00
130.913       Pestisit Formülasyon Fiziksel tayin (paket)                        450.00
130.915       Yoğunluk                                          50.00
130.918       Viskozimetre                                        50.00
130.920       Parlama noktası tayini                                   60.00
130.922       Tanecik Boyutu Ölçümü                                    80.00
130.924       Elek Testi                                         100.00
130.926       PH                                             15.00
130.928       Görünüm                                           12.00
130.930       Gravimetrik                                         50.00
130.932       Titrimetrik                                         50.00
           Boyut Ortalama Ağırlık, Hacim ve diğer benzer ölçek
130.936
           kontrolleri
                                                         12,00
           Tozluluk, İncelik Derecesi, Erime Noktası Tayini , Kalıcı
           Köpüklenme Soğuk Test, Asitlik, Çözünürlük Emisyon
130.938
           Sitabilitesi, Süspansiyon Kabiliyeti
                                                         50,00
           (Herbir parametre için)
130.950       ENTOMOLOJİ LABORATUVARI TESTLERİ
           Biyolojik Etkinlik Deneyleri ve Değerlendirmeleri
130.953       Fare Testi                             1 kg    20 gün    400.00
                                                  24-48-
130.956       Hamamböceği Testi                          1L    72 saat   350.00
130.959       Karasinek Testi                           1L    24 saat   350.00
                                                  1-2
130.962       Dosya Tetkiki, Biyolojik etiket İnceleme                          110.00
                                                  gün
                                                             99
NOT
   Resmi makamlarca istenen satın alma veya kısmi kontroller için bu fiyatlar geçerlidir.
   Listede belirtilmeyen analizler için listede belirtilenlerin içerisinde kendisine enyakın olan analizin ücreti alınır

   Üretim veya Fason Üretim izni bulunan bir ürünün, üretim yeri değişikliğinde kimyasal analiz ücreti ile biyolojik etiket
inceleme ücreti alınır. Ancak Ruhsatlandırma izin tarihi 5(beş) yılı dolmuş olan ürünlerden Kimyasal analiz, biyolojik test
veya biyolojik etiket inceleme ücreti alınır.
   Ruhsatlandırma izin tarihi 10 (on) yılı dolmuş ürünlerden Kimyasal analiz, Biyolojik deneme veya biyolojik etiket
inceleme ücreti alınır.
   Orijinal ürün analizlerinde. farklı seri ya da parti numarası taşıyan örnekler ayrı örnek olarak değerlendirilip
ücretlendirilir.

   Pestisit formülasyonlarının ruhsat alımı, formül değişikliği. ruhsat devri, ithalat, (Sağlık Bakanlığı ve diğer
Bakanlıklar, Resmi Kurumlar, Belediyelerin) satın almalarda, formülasyonlar için ödenecek analiz ücreti; ilgili maddelerde
belirtilen ücretlerin toplamından oluşacaktır.
   İmpurite analizleri de ilave aktif madde analizi kapsamına girer.
   Numunedeki aktif madde tayininin süresi; numunenin analize alındığı gün başlar ve numunedeki aktif madde sayısının
fazlalığına göre uzayabilir.
   Ürünün biyolojik deneme süresi ürünün denemeye alındığı gün başlar.

   Analiz sonucu reddedilen ruhsata esas ürünler tekrar islah edilerek getirilebilir. Böyle ürünlerden her gelişlerinde
sadece analiz ücreti alınır.
   1 takvim yılı içersinde 2 kere ıslah edilmesine rağmen formülüne uygun bulunmayan ürünler dosyasıyla beraber iade
edilir. Aynı ürün için yeniden ruhsat amaçlı başvuru durumunda, 130.902 kod numara ile değerlendirilir .
   Analizi biten ürünleri firma üç ay içersinde geri almak zorundadır. Geri alınmayan ürünlerden sorumluluk kabul
edilmeyecektir.

   Üretim İzni Satın alma. Fason üretim izni ve İthal izni için getirilen ürünler;
   1-.Komisyonca uygun görülen Pilot olarak üretilen numuneler; mühürlü tutanaklı ve komisyonca uygun bulunan
etiketli olmalıdır. (en son tarihli etiket)

   Satın alma için getirilen ürünlerde biyolojik etiket incelemesi yapılarak , biyolojik etiket inceleme ücreti alınır.

  Kimyasal analizi çalışılarak formülü uygun bulunan ürünler biyolojik denemeye alınır veya biyolojik etiket incelemesi
yapılarak biyolojik görüş verilir.
100
İLGİLİ BÖLÜMLER:
 Gıda Güvenliği ve Beslenme Araştırma Müdürlüğü
Tel No : (312) 458 21 54
e-mail : rsgida@rshm.gov.tr
 Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü
Tel No : (312) 458 21 75
e-mail : rscevre@rshm.gov.tr
                        101
102
070.000              ENSTRÜMENTAL ANALİZLER
                                        Numune
RSHM   Bütçe U.                                     Analiz    Analiz
                                        Miktarı
 Kod    Kod                                       Süresi Ücreti TL
                                         ve Tipi
           KULLANILAN CİHAZ VE YÖNTEME GÖRE ORTAK ANALİZ ÜCRETLERİ
           Bu fiyat tarife kitapçığı içerisinde yer almayan analiz taleplerinin fiyatları için, yöntem
           ve kullanılan cihazın özelliklerine göre aşağıda belirtilen ücretler dikkate alınacaktır.
           (FARMASÖTİK ÜRÜNLER DIŞINDA)
071.000       Fiziksel Kontroller (Her bir parametre için)              1 gün      5,00
072.000       Kimyasal Kontrollar
           Kalitatif Analizlerde;
           Özel bölümlerde yer almayan kimyasal analizlerde
072.003       numune başına her bir parametre için kalitatif             1 gün     15,00
           analizlerde
           Kantitatif analizlerde;
           Gravimetrik,Titrimetrik, Ekstraksiyon, Distilasyon ve
072.006
           benzeri yöntemle yapılan tayinler
                                              1-5 gün     38,00
           pH metre, Refraktometre ve Kondüktivimetre vb. alet
072.009
           ölçümleri
                                               1 gün     15,00
           İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) ve Kolon
072.012
           Kromatografisi yöntemleri ile yapılan tayinler
                                               1 gün     40,00
072.015       İyon Seçici Elektrotla Tayinler                     1 gün     60,00
072.018       Gaz Kromatografisi ile Tayinler                     3 gün     275,00
072.021           (Numunede diğer herbir parametre ilavesi için)          3 gün     60,00
           Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile
072.024
           yapılanlar
                                               3 gün     275,00
072.027           (Numunede diğer herbir parametre ilavesi için)          3 gün     60,00
           Gaz Kromatografi Kütle Spektrometrisi (GC-MS) ile
072.030
           yapılan tayinler
                                               3 gün     275,00
072.033           (Numunede diğer herbir parametre ilavesi için)          3 gün     60,00
072.036       İyon Kromatografik tayinler                       3 gün     275,00
072.037           (Numunede diğer herbir parametre ilavesi için)          3 gün     60,00
072.039       IR-Spektrofotometrik tayinler                      1 gün     150,00
072.042       UV-Spektrofotometrik tayinler                      1 gün     60,00
           Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi
072.045
           (HPTLC) ile tayinler
                                               3 gün     275,00
           Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS), İndüktif
           Eşleşmiş Plazma (ICP) ve İndüktif Eşleşmiş Plazma-
072.048
           Kütle Spektrometresi (ICP-MS) ile tayinler (Her bir
                                               3 gün     80,00
           element için)
072.051       Diğer her parametre ilavesi için                    1 gün     45,00
072.054       Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC) ile tayinler            3 gün     275,00
072.057       Kapiller Elektroforez ile tayinler                   3 gün     500,00
072.060       Azot protein tayin cihazı ile protein tayini              1-2 gün     70,00
072.063       Kalorimetre ile kalori tayini                     1-2 gün     50,00
072.066       Mikrodalga ile yapılan işlem (Herbir numune için)            1 gün     70,00
072.072       Likit Kromatografi-Kütle Spektrometresi (LC-MS)             3 gün     300,00
           Likit Kromatografi-Uçuş Zamanlı Kütle
072.073
           Spektrometresi (LC-TOF-MS)
                                               3 gün     450,00
072.075       Biyolojik Parçalanma Tayinleri                     25 gün     324,00
072.077       Antioksidan 2246 (HPLC-UV)                              345.00
072.079       MBT (HPLC-UV)                                     60.00
072.081       BHT (HPLC-UV)                                     60.00
           NOT: Laboratuvarlar arası çalışmalarda Enstrümental Analiz listesindeki fiyatlar
           uygulanır.
                                                          103
104
 İLGİLİ BÖLÜM:
   Zehir Araştırmaları Müdürlüğü
Tel No : (312) 458 21 92
e-mail : zehir@rshm.gov.tr
                   105
106
     RSHM   Bütçe U.
                                                  Satış Fiyatı TL
      Kod    Kod
     131.100        ANTİDOT
     131.103        Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A. B ve E)              9.770,00
     131.105        Calcium Edtate De Sodium                          450,00
     131.106        Dicobalt EDTA (Kelocyanor) (6 Amp/kutu)                   445,00
     131.107        Digifab (Digoxin İmmune Fab) 40 mg vial                  1.450,00
     131.112        Dimercaprol ( BAL) (British Anti-Lewisite ) 12 amp/kutu           380.00
                DMPS (Dimercaptopropane-1-sulfonate) (Dimaval)
     131.115
                5 amp/kutu
                                                      629.00
                DMPS (Dimercaptopropane-1-sulfonate) (Dimaval)
     131.116
                100 cap/kutu
                                                      325,00
     131.118        DMSA (Dimercaptosuccinic acid) Succimer 15 cap/kutu             487.00
     131.121        D-Penicilamin (Metacaptase) 300/100 cap. Kutu                353.00
     131.122        D-Penicilamin (Metacaptase) 150/100 cap. Kutu                 60,00
     131.124        Etil Alkol (%10 500cc şişe)                          16,00
     131.127        Fomepizol  ( 4-methypyrazole ) (5 Amp/Kutu=)              3.029,00
     131.130        Metilen Mavisi (10 mL)                             2,50
     131.133        Physostigmin salicylat (5 Amp)                       231,00
     131.136        2- PAM (200 mg 10 Amp)Pralidoksime tuzları                  76,33
     131.139        Silibinin (4 Vialık kit)                         2.430,00
                Siyanür Antidot Kiti (Amil nitrit. Sodyum nitrit. Sodyum
     131.142
                thiosülfat ) (bir hastalık kit)
                                                     3.228,00

BOTULİSMUS POLİVALAN ANTİSERUMU:
ÜRÜN ÖZELLİĞİ:250 ML /ŞİŞE
UYGULAMA ŞEKLİ:
Gıda botulismusu şüphesi olan veya klinik olarak teşhis alan hastada antitoksine mümkün olduğu kadar çabuk
başlanmalıdır.
At serumuna sensitivite için cilt testi yapılması gereklidir:
Alerjik hastada:0.05 cc 1:100 salin ile dilue antitoksin intrakutan yapılır. 5-30 dk içinde okunur.
Alerjik olmayan hastada:0.1 cc 1:10 dilue antitoksin verilir. 5-30 dk içinde eritem indurasyon gelişirse test pozitif kabul
edilir ve desensitizasyon yapılır.
Erişkinlerde pratik göz testi 1 damla antitoksin bir göze, diğerine de 1 damla salin damlatılır. 10-30dk içinde lakrimasyon,
konjonktivit gelişirse test pozitif kabul edilir.
Önerilen standart tedavi dozu 500 ml (2 şişe) Botilusmus antitoksinidir.
 Erişkin ve çocuk için kullanılan doz aynıdır. İlk 250 cc dolaşım fonksyonları gözlenerek yavaş infüzyon olarak verilir.
Daha sonra ikinci 250 cc de devamlı infüzyon şeklinde verilir..
Nadiren, dolaşımda serbest toksin olduğu gösterilebilen vakalarda klinik bulgulara da dayanılarak 4-6 saat sonra 1 şişe
(250 ml ) daha uygulanması mümkündür..
 Ağır vakalarda 20 ml intralumbal yoldan uygulanır. Bu uygulamada doz 24 saat sonra tekrarlanabilir.


CALCİUM EDETATE DE SODİUM
ÜRÜN ÖZELLİĞİ:%5 10 ML AMP 10 AMP/KUTU
UYGULAMA ŞEKLİ:
 Ağır bulguları veya ansefalopatisi olan hastalarda 1500 mg/ m2/ gün dozlarda , devamlı IV infüzyon şeklinde ve
dimercaprol uygulanmasından 4 saat sonra verilmelidir.
Ansefalopatisi olmayan hastalar için doz 1000 mg/ m2/ gün olarak devamlı infüzyon şeklinde verilir.
Alternatif olarak 50-75 mg/kg/gün dozlarda ve 3-6 doza bölünmüş olarak derin IM uygulama da yapılabilir fakat ağrılı
olduğu için pek tercih edilen bir yol değildir.
                                                            107
KELOCYANOR(DİCOBALT EDTA):
ÜRÜN ÖZELLİĞİ:%1,5 20 ML AMP 6 AMP/KUTU
UYGULAMA ŞEKLİ:
Bir veya iki 20-ml lik ampuller (300 ile 600 mg) IV olarak 1 ile 5 dakika arasında verilir. (Prod info, 1987; Reynolds,
2000)
Yeterli bir klinik gelişme görülmez ise 3. bir 20 ml ampul (300 mg) ilk yapılan 1-2 ampulden 5 dakika sona IV olarak 1 ile
5 dakikada gidecek şekilde yapılabilir.
Üretici Kelocyanor(R) enjeksiyonunu takiben 50 ml %50 lik dextroz verilmesini önermektedir (Prod info,1987) Dextroz
verilme nedeni sorgulanmıştır (Reynolds, 2000).
Kelocyanor(R), diğer standart siyanid antidotları ile beraber kullanılabilir (Reynolds, 1987)
ÇOCUK: Özel bir çocuk dozuı oluşturulmamıştır. 0,5 mg/kg şeklinde dozlar önerilen yayınlar vardır


DİGOXİN İMMÜN FAB(DİGİFAB):
ÜRÜN ÖZELLİĞİ: 40 MG /VİAL 1 VİAL/KUTU
UYGULAMA ŞEKLİ:
Kullanılmadan evvel intrakutan veya konjonktival alerji testleri uygulanır.
Kullanılacak antidot miktarı vücutta bulunan dijital miktarına bağlıdır. Bu nedenle tedaviye başlanmadan önce mümkünse
mutlaka dijital seviyesi ölçülmelidir.
80 mg Digitalis Antidot 1 mg dijital bağlar, buna göre kullanılacak miktar hesaplanabilir.
Alınan dijital miktarı bilinmiyorsa veya serum düzeyi ölçme imkanı bulunmuyorsa, o taktirde 12 VİAL kullanılması
tavsiye edilmektedir.
Çocuk dozu: Doz yine vücuttaki dijital miktarına bağlı olacağı için aynı dozlar çocuklar için de geçerlidir.
Renal fonkisyon bozukluğu olan hastalara da normal böbrek fonksiyonu olan hastalara uygulanan dozlar uygulanır.
Genel olarak tedaviye başladıktan 1-3 saat içinde aritmiler kaybolur, bu da yeterli dozun verilmiş olduğunu gösterir.
Nadiren 10 saat sonra aritmilerin tekrarlaması halinde ilave bir doz daha Digitalis Antidot verilmesi gerekebilir.


DİMERCAPROL (BAL):
ÜRÜN ÖZELLİĞİ: 200 MG /AMP 12 AMP/ KUTU
UYGULAMA ŞEKLİ:
Ağır arsenik veya altın zehirlenmelerinde erişkin dozu:
2 gün süre ile 3 mg/ kg derin IM enjeksiyon 4 saatte bir
3. gün: 3 mg/ kg derin IM enjeksiyon 6 saatte bir 6 gün boyunca devam edilir.
Daha sonraki 10 gün süresince 3 mg/kg IM 12 saatte bir verilir.
Ağır civa zehirlenmesinde erişkin dozu:
2 gün süre ile 3-5 mg/ kg derin IM enjeksiyon 4 saatte bir
2 gün 2.5-3mg/ kg derin IM enjeksiyon 6 saatte bir
Daha sonraki 7 gün süresince 2.5-3 mg/kg IM 12 saatte bir verilir.
Ağır kurşun zehirlenmesinde erişkin dozu:
İlk doz 4 mg/kg derin IM ejeksiyon şeklinde4 saat aralıklarla Calcium EDTA ile birlikte kullanılır. Bu tedavi 2-7 gün
sürdürülür. Kan kurşun düzeyi 100mcg/L geçerse, 2 gün ara verildikten sonra bu tedavi protokolü tekrar edilebilir.
Ağır kurşun zehirlenmesinde çocuk dozu: 75mg/metrekare derin IM enjeksiyon, 4 saatte bir ( max 450 mg/m2 /24 saat ).
4 saat sonra 1500 mg /m2/ 24 saat Ca EDTA , 4 saatte bir IV veya IM olarak başka bir bölgeden yapılır.Bu tedavi 5 gün
sürdürülür. Tedavi sonunda kan kurşun konsantrasyonu 70 mcg/L yi geçecek olursa,2 günlük bir ara verdikten sonra bir 5
gün süre daha tedaviye devam edilebilir.Klinik cevaba göre bu siklus tekrarlanabilir.


DMPS(DİMAVAL):
ÜRÜN ÖZELLİĞİ:100 MG CAP 9 CAP/KUTU
          100 MG CAP 20 CAP/KUTU
          250 MG AMP 5 AMP/KUTU
UYGULAMA ŞEKLİ:
 Tedavi dozu zehirlenme tipi ve şiddetine bağlı olmakla birlikte standart dozlar şöyledir:
1.    gün: 1 amp Dimaval her 3-4 saatte bir ( 1.5-2 g DMPS Na / gün)
2.    gün:1 amp Dimaval her 4-6 saatte bir ( 1-1.5 g DMPS Na/ gün )
3.    gün 1 amp Dimaval her 6-8 saatte bir ( 0.75-1.0 g DMPS Na/ gün )
4.    gün 1 amp Dimaval her 8-12 saatte bir ( 0.5-0.75 g DMPS Na/ gün )
Takip eden günlerde , klinik duruma bağlı olarak 1 amp Dimaval günde 1-3 defa verilir. ( 0.25-0.75 g DMPS Na / gün.
Alternatif olarak oral DMPS Na tedavisine de geçilebilir.
ORAL KULLANIM
Başlangıç dozu:1200-2400 mg/gün eşit bölünmüş dozlarda uygulanır(100-200 mg 2 saatte bir günde 12 kez)
Devam dozu:100-300 mg günde 1-3 kez

108
DMSA(SUCCİMER):
ÜRÜN ÖZELLİĞİ: 200 MG CAP 16 CAP/KUTU
UYGULAMA ŞEKLİ:
ÇOCUKLAR: Başlangıç dozu;
  10 mg/kg veya 350 mg/m2 ağız yoluyla, 8 saat arayla 5 gün süreyle (Prod info Chemet(R), Succimer, 2001).
  Doz aralıkları sonraki 14 gün boyunca 12 saate çıkarılır.
Yükselen kan seviyesine göre ilave bir kür daha yapılabilir. 2 kür arasında minimum 2 hafta olması önerilir. DMSA
kapsüllerinin içi az miktarda yiyeceğe karıştırılarak verilebilir.
YETİŞKİNLER: DMSA’nın yetişkinlerde kullanılması FDA tarafından onaylanmamıştır. Ancak, yetişkinlerdeki değişik
ağır metal zehirlenmelerinde güvenli ve etkili olarak kullanımı gösterilmiştir (Fournier et al, 1988).
  Başlangıç dozu ağızdan 10 mg/kg, 8 saat arayla 5 gün süreyledir.
  Doz aralıkları sonraki 14 gün boyunca 12 saate çıkarılır. Yükselen kan seviyesine göre ilave bir kür daha yapılabilir. 2
kür arasında minimum 2 hafta olması önerilir.
   DMSA, EDTA ve/veya BAL‘ı takiben kullanılabilir. Fakat, DMSA ve EDTA veya BAL’ın birlikte kullanımı yönünde
hiçbir data yoktur ayrıca üreticİ birlikte kullanımını önermemektedir.

 Süksimer (Chemet®),Mc Neil Consumer Products tarafından 100 mg kapsül şeklinde         üretilmektedir (Prod Info
Chemet®, 1998).


D-PENİSİLAMİNE(METALCAPTASE)

ÜRÜN ÖZELLİĞİ: 150 MG TB 50 TB/KUTU
         300 MG TB 100 TB /KUTU
UYGULAMA ŞEKLİ:
KURŞUN ZEHİRLENMESİNDE
YETİŞKİN DOZU
Oral 15-40 mg/kg/gün, total günlük doz 4 e bölünerek 6 saatte bir yemek öncesi uygulanır.Maximum doz: 250-500 mg
günde 4 kez 5 gün boyunca uygulanabilir.
ÇOCUK DOZU
20-30 mg/kg/gün toplam doz 2 ye bölünerek yemek öncesi uygulanır.Kan kurşun seviyesi 60mcg/dl altına inene kadar
devam edilebilir.
CİVA ZEHİRLENMESİNDE:Yetişkin ve çocuk dozu kurşun zehirlenmesindeki dozlar ile aynıdır,5-10 gün boyunca
idrar civa düzeyi takibi ile uygulanır,10 günlük tedavi sonrası idrar civa düzeyi yüksek ise başka bir şelatör ajan
denenmelidirETİL ALKOL

ÜRÜN ÖZELLİĞİ: %10 500 CC ŞİŞE
UYGULAMA ŞEKLİ:
YÜKLEME DOZU
  Yükleme dozunu hesaplamak için Doz = Vd x Cp.
  Metanol ve etilen glikol zehirlenmesinde istenen Cp 100 mg/dl veya 1 mg/ml’dir.
  Vd = 600 ml/kg (etanol için) x hastanın kg olarak ağırlığı.
İstenen ETOH mg’ını ml’ye çevirmek için mg olarak ağırlığı ETOH yoğunluğu 790 mg/ml’ye bölün.

 Eğer önceki serum etanol seviyesi 100 mg/dl’den büyükse yükleme dozu gerekli değildir.
 Genel olarak tipik erişkin yükleme dozu 30 dakika içinde intravenöz olarak infüze edilen 10 ml/kg %10’luk etanol veya
%20’ye dilue edilen 600-700 mg/kg oral etanoldur (Goldfrank, 1998).
İDAME DOZU
 idame dozunu hesaplamak için metabolize edilebilecek miktarı, aşağıdaki formülü kullanarak saatlik olarak saptayın:
  125 miligram/kilogram/saat x hastanın kilogram olarak ağırlığı = saatlik olarak gereken miligram ETOH.
  Genel olarak tipik erişkin idame dozu %10’luk etanolün 1 millitre/kg/saat infüzyonudur;
  kronik alkolik 2 mililitre/kg/saat %10 etanol infüzyonuyla tedavi edilebilir.
  Birçok hasta 125 miligram ETOH/kilogram/saat metabolize edecektir.
  Alkolik hastalar etanolü daha etkin bir şekilde metabolize edebilirler ve bu nedenle 125 mg/kg/saat dozundan daha fazla
idame dozuna ihtiyaç duyabilirler. Hemodiyaliz tedavisi gerekli olduğunda etanolün idame dozları 250-350
miligram/kilogram/saate çıkarılmalıdır veya tercihe bağlı olarak 100 miligram/desilitre konsantrasyonuna ulaşmak için
diyalizata etanol eklenebilir (Goldfrank, 1998).
                                                           109
FOMEPİZOL:
ÜRÜN ÖZELLİĞİ: 100 MG AMP 5 AMP/KUTU
UYGULAMA ŞEKLİ:
YÜKLEME DOZU:
  Erişkin veya pediatrik dozu 15 mg/kg’dır.
İDAME DOZU:
  Erişkin veya pediatrik 3 doz halinde her 12 saatte bir 10 mg/kg,
  ardından etilen glikol veya metanol seviyesi 20 mg/dl’nin altına inene kadar 12 saatte bir 7,5-15 mg/kg.
  Fomepizol diyalize edilebilir; hemodiyaliz sırasında doz sıklığı her 4 saatte bir uygulanacak şekilde artırılmalıdır (Prod
Info Antizol (R), 2000).


METİLEN MAVİSİ:
ÜRÜN ÖZELLİĞİ: %1 10 ML ŞİŞE
UYGULAMA ŞEKLİ:
Çocuk ve erişkin dozu aynıdır.
1-2 mg/kg % 1 lik metilen mavisi ( 0.1-0.2 ml/kg ) IV bolus şeklinde 5 dk içerisinde verilir. Bunu takiben 15-30 ml
kristalloid sıvı puşe edilir.
Etki görülmezse 30- 60 dk sonra 2. bir 1-2 mg/kg lık doz IV olarak uygulanır.
Maximum etki 30-60 dk içerisinde beklenir. Anilin ile zehirlenmiş hastalarda bu süre uzayabilir.
Semptomlar devam eder veya methemoglobinemi tekrarlayacak olursa total olarak maximum 7 mg/kg ‘a kadar çıkmak
mümkündür.

FİZOSTİGMİN SALİSİLAT(ANTİCHOLİUM)
ÜRÜN ÖZELLİĞİ:2 MG AMP 5 AMP/KUTU
UYGULAMA ŞEKLİ:
Pediatrik doz: 0.02 mg/ kg max 0.5 mg. IV birkaç dakika içerisinde verilir. Etki görülmezse 5 dk aralıklarla bu doz max 2
mg a kadar tekrar edilir.
Adolesan-erişkin doz: 2 mg IV yoldan 5 dk içerisinde verilir. Etki görülmezse bu doz 20 dk sonra belki bir daha tekrarlanır.
Fizostigmin devamlı infüzyon şeklinde KULLANILMAZ.


PRALİDOXİME (PAM) ANTİDOT.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
ORGANO FOSFORLARLA ZEHİRLENMELERDE RALİDOKİSM UYGULAMASI

Dozlar ve tedavi süresi hastanın durumuna göre doktor tarafından belirlenecektir;
-İlk doz
Yetişkinlerde; 100 ml izotonik glikoz veya serum fizyolojik içinde 1-2 gram dozda 15-30 dakikalık sürede yavaş infüzyon
olarak başlanabilir. Eğer yavaş infüzyon mümkün değilse veya pulmoner ödem varsa 500 mg/dakika dozunda 1-2 gram
intravenöz veya intramüsküler yolla bolus olarak verilebilir. Eğer Kas güçsüzlüğü düzelmemişse 1 saat sonra 1-2 gram doz
tekrarlanabilir.
Çocuklarda; 25-30 mg/kg dozunda 10-30 dakika sürede verilebilir.Çok hızlı uygulamalar, klinik bulguların geçici olarak
artmasına neden olabilir. Eğer intravenöz uygulama mümkün değilse, intramüsküler veya subkütan uygulanabilir.
-İdame Dozu
Yetişkinlerde; gerektiği sürece 400 mg/saat infüzyon yapılır.
Çocuklarda; gerektiği sürece 10 mg/saat dozda devam edilir.Kaslardaki güçsüzlük devam ediyorsas ek dozlar verilebilir.
Hastada iyileşme belirtileri sebat edene kadar tedaviye devam edilmeli ve hasta en az 24 saat gözlemde tutulmalıdır.
Ağır vakalarda, özellikle zehirin ağızdan alındığı durumlarda, antikolinesteraza bağlı kalp te blok gelişebileceğinden,
tedavinin etkinliği elektrokardiyografik olarak takip edilmelidir.,
Zehirin ağızdan alınması durumlarında, zehirin alt gastrointestinal sistemden yavaş emilmesine bağlı olarak maruziyetin bir
süre daha devam edebileceği ve ilk düzelmeden sonra, zehirlenme belirtilerinin yeniden ortaya çıkabileceği akılda
tutulmalıdır. Bu durumlarda ilacın kontinüe kullanımı gerekebilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda renal
fonksiyona göre dozlar azaltılmalıdır. Eğer konvülzyonlar solunumu etkiliyorsa, yetişkinlerde 20 mg’a kadar diyazepam
yavaş .ntravenöz infüzyon olarak verilebilir.
Uygulama Şekli
İntravenöz,İntramüsküler,Subkütan olarak.
110
SİLİBİLİN(LEGALON).
ÜRÜN ÖZELLİĞİ:350 MG VİAL 4 VİAL/KUTU
UYGULAMA ŞEKLİ:
  Mantar zehirlenmesi şüphesinde kesin teşhiş konmamış dahi olsa mümkün olan en erken sürede uygulanmalıdır. ilk 48
saat içinde verilmelidir.
    20-50 mg/kg/gün IV olarak 48 ile 96 saat süreyle veya zehirlenme bulguları ortadan kalkıncaya kadar devam edilir.
(Hurby et al, 1983).
Hesaplanan doz 4 infüzyon şeklinde ve her infüzyon 2 saate verilecek şekilde düzenlenir.
  Buna göre günlük 20 mg/kg lık doz 4’e bölünerek 2 saatte gidecek şekilde IV infüzyonlar halinde 4 infüzyon olarak 24
saate yayılarak uygulanır. 4 adet 350 mg silibinin içeren şişeler halinde ambalajlanmıştır .Kutudaki her bir şişe 70 kg luk
bir hasta için bir infüzyon dozunu teşkil edip, bir kutu ortalama yetişkin hastaya yapılacak 4 infüzyon için gerekli günlük
dozu içermektedir.
Hemoperfüzyon veya hemodiyaliz gibi ekstrakorporeal eliminasyon metotları uygulanacaksa silibininin dolaşımdan
eliminasyonunu minimize etmek üzere infüzyon aralarında uygulanmalıdır.

SİYANÜR ANTİDOT KİT(CİYANOKİT)

ÜRÜN ÖZELLİĞİ: 2,5 GR /ŞİŞE 2 ŞİŞE/KUTU
UYGULAMA ŞEKLİ:
Mümkün olan en kısa sürede antidot uygulamasına başlanmalıdır. Oksijen tedavisi antidot tedavisi ile birlikte
sürdürülmelidir.
Tavsiye edilen doz 5 gr IV hydroxocobalamindir. Bu doz 40 mikromol/L ye kadar olan ciyanür için yeterli dozdur.
Ağır vakalarda 10 gr a kadar çıkılabilir.
Çocuk dozu: IV 70 mg/ kg hydroxocobalamindir. Hastanın klinik seyrine göre bu doz tekrar edilebilir.
 GEBELİK: yüksek doz hydroxocobalaminin gebelik ve fetus üzerindeki etkilerini kesin olarak öngörmeye imkan
verecek çalışmalar bulunmamaktadır. Vakanın ciddiyetine göre gebede kullanma kararı hekim tarafından verilir ve gebelik
süresince sıkı bir şekilde gebeliğin ve fetusun seyri takip edilir.
                                                           111
112
İLGİLİ BÖLÜM:
 Antijen – Antiserum Üretim ve Araştırma Lab.Şefliği
Tel No : (312) 458 20 56
e-mail : rsant@rshm.gov.tr
                          113
114
140.000       DİAGNOSTİK ANTİJEN VE ANTİSERUMLAR
RSHM   Bölüm                                  Satış Ücreti
 Kod    Kod                              Miktar    TL
140.100      1. ANTİJENLER

140.110      Brucella
140.113  1110  Brucella Rose-Bengal Lam antijeni 100 Testlik     5 mL      55,00
140.116  1121  Brucella abortus                    100 mL     50,00
140.119  1122  Brucella melitensis                  100 mL     50,00
140.130      Gruber Widal
140.131  1011  Salmonella typhi O                   100 mL     50,00
140.133  1012  Salmonella typhi H                   100 mL     50,00
140.135  1013  Salmonella paratyphi AO                100 mL     50,00
140.137  1014  Salmonella paratyphi AH                100 mL     50,00
140.139  1015  Salmonella paratyphi BO                100 mL     50,00
140.141  1016  Salmonella paratyphi BH                100 mL     50,00
140.143  1017  Salmonella paratyphi CO                100 mL     50,00
140.145  1018  Salmonella paratyphi CH                100 mL     50,00
140.150      Gruber Widal-Boyalı Antijenler 5 mL 100 Testlik
140.151  1021  Salmonella typhi O                   5 mL      50,00
140.153  1022  Salmonella typhi H                   5 mL      50,00
140.155  1023  Salmonella paratyphi AO                5 mL      50,00
140.157  1024  Salmonella paratyphi AH                5 mL      50,00
140.159  1025  Salmonella paratyphi BO                5 mL      50,00
140.161  1026  Salmonella paratyphi BH                5 mL      50,00
140.163  1027  Salmonella paratyphi CO                5 mL      50,00
140.165  1028  Salmonella paratyphi CH                5 mL      50,00
140.170      Listeria
140.171  1231  Listeria monocytogenes 1/2b              100 mL     50,00
140.173  1232  Listeria monocytogenes 1/2c              100 mL     50,00
140.175  1233  Listeria monocytogenes 4b               100 mL     50,00
140.177  1234  Listeria monocytogenes 4c               100 mL     50,00
140.180      Proteus
140.183  1341  Proteus OXK                      100 mL     50,00
140.186  1342  Proteus OX2                      100 mL     50,00
140.189  1343  Proteus OX19                      100 mL     50,00

140.200      2. ANTİSERUMLAR

140.210      Brucella
         Brucella polivalan antiserumu
140.213  2501
         (Br. abortus. Br. suis. Br. melitensis)
                                     3 mL      90,00
140.215  2502  Brucella abortus monospesifik A antiserum       3 mL      90,00
140.217  2503  Brucella melitensis monospesifik M antiserum      3 mL      90,00
140.220      Vibrio cholerae
140.223  2011  Vibrio cholerae polivalan (V.ch. inaba. V.ch. ogawa)  3 mL      90,00
140.226  2012  Vibrio cholerae inaba                 3 mL      90,00
140.229  2013  Vibrio cholerae ogawa                 3 mL      90,00
140.232  2014  Vibrio cholerae O139                  3 mL      90,00
                                                 115
 RSHM   Bölüm
                                         Miktar  Ücreti TL
 Kod    Kod
 140.300      Salmonella
 140.310      Salmonella O antiserumları
 140.316  3102  Salmonella poli A (OMA)                    3 mL     90,00
          (O Fak: 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 12. 19. 21. 46)
 140.322  3103  Salmonella poli B (OMB)                    3 mL     90,00
          (O Fak: 6. 7. 8. 11. 13. 14. 20. 22. 23. 24)
 140.328  3201  Salmonella grup A     (Faktörler : 1. 2. 12)       3 mL     90,00
 140.331  3202  Salmonella grup B     (Faktörler: 4. 5. 12)        3 mL     90,00
 140.334  3203  Salmonella grup C-I    (Faktörler : 6. 7)         3 mL     90,00
 140.337  3204  Salmonella grup C-II    (Faktörler : 6. 8)         3 mL     90,00
 140.340  3205  Salmonella grup C-III   (Faktörler : 8. 20)         3 mL     90,00
 140.343  3206  Salmonella grup D-I    (Faktörler : 1. 9. 12)        3 mL     90,00
 140.346  3207  Salmonella grup D-II    (Faktörler : 9. 46)         3 mL     90,00
 140.349  3301  Salmonella Faktör 2                      3 mL     90,00
 140.352  3302  Salmonella Faktör 4. 5                     3 mL     90,00
 140.355  3303  Salmonella Faktör 7                      3 mL     90,00
 140.358  3304  Salmonella Faktör 8                      3 mL     90,00
 140.361  3305  Salmonella Faktör 9                      3 mL     90,00
 140.362  3306  Salmonella Faktör 14                      3 mL     90,00
 140.364  3500  Salmonella Vi                         3 mL     90,00
 140.370      Salmonella H faktör antiserumları
 140.373  3601  Salmonella antiserum a                     3 mL     90,00
 140.376  3602  Salmonella antiserum b                     3 mL     90,00
 140.379  3603  Salmonella antiserum c                     3 mL     90,00
 140.382  3604  Salmonella antiserum d                     3 mL     90,00
 140.385  3610  Salmonella antiserum i                     3 mL     90,00
 140.388  3611  Salmonella antiserum gm                    3 mL     90,00
 140.400      Shigella
 140.406  2101  Shigella dysenteriae-I    Grup A-I      tip : 1-7   3 mL     90,00
 140.409  2102  Shigella dysenteriae-II    Grup A-II     tip : 8-10  3 mL     90,00
 140.412  2201  Shigella flexneri       Grup B       tip : 1-6   3 mL     90,00
 140.415  2301  Shigella boydii-I       Grup C-I     tip : 1-7   3 mL     90,00
 140.418  2302  Shigella boydii-II      Grup C-II     tip : 8-11  3 mL     90,00
 140.421  2303  Shigella boydii-III      Grup C-III     tip : 12-15  3 mL     90,00
 140.424  2401  Shigella sonnei        Grup D              3 mL     90,00
116
  İLGİLİ BÖLÜM:
   Serum Üretim ve Deney Hayvanları Lab.Şefliği
  Tel No : (312) 399 28 71
  e-mail : rsserum@rshm.gov.tr
  Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi
  (DARUM)
  Tel No : (312) 498 21 50 (11 35)
  e-mail :
                           117
118
160.000            SERUM-KAN VE DENEY HAYVANLARI
RSHM   Bütçe U.                                  Miktar/    Satış Ücreti
 Kod   Kod                                    Ağırlık      TL
160.110       İMMUN SERUMLAR
160.113       Akrep Serumu                           1 Ampul      40.00
160.119       Difteri  3000 IU                        1 Ampul      11.00
160.128       Tetanoz  1500 IU                        1 Ampul      11.00
160.200       NORMAL SERUM VE KAN
160.203       Normal At serumu                          100 mL      40.00
160.206       Normal At Kanı                           1 Ünite      40.00
160.209       Normal Koyun serumu                        100 mL      40.00
160.212       Normal Koyun Kanı                         1 Ünite      40.00
160.300       DENEY HAYVANLARI
160.303       Konvansiyonel Fare                         14-22 gr     12.00
160.315       Konvansiyonel Kobay                       250-450 gr     45,00
160.321       Konvansiyonel Rat                        150-180 gr     20.00
160.327       Konvansiyonel Tavşan                     1500- 3400 gr      50,00
160.336       SPF Fare                              14-22 gr     15,00
           Biyokimyasal Analiz Cihazıyla Yapılan İşlemler (Hayvan Başı Tüm
160.400
           Analiz)
                                                     30,00
           Bakılan Parametreler
           ALB (Albumin), GLU (Glukoz), ALP (Alaklen Faosfatas), AST (Aspartat
           Amino Transferas), ALT (Alanin Amino transferas), GGT (Gama
           Glutamin Transferas), CK (Kriatin Kinaz), AMY (Amilaz),
           Na (Sodyum), K (Potasyum), Mg (Magnezyum), Ca (Kalsiyum), Cl (Klor),
           PHOS (Fosfat), BUN (Kan Üre Azotu) TBIL (Total Bilirubin), CHOL
           (Kolesterol), TP (Total Protein), UA (Ürik Asit)
160.500       Kan Sayımı Cihazıyla Yapılan İşlemler (Hayvan Başı Tüm Analiz)            10,00
           Bakılan Parametreler
           WBC (Lökosit), HCT (Hemotokrit), LYM (Lenfosit Sayısı),       LYM%
           (Lenfosit Yüzdesi), MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi), MON (Monosit
           Sayısı), MCH (Ortalama Hüre Hemoglobini)), GRA (Granolosit Sayısı),
           GRA% (Granolosit Yüzdesi), RBC (Eritrosit), RDWc (Eritrosit Dağılım
           Genişliği), MO% (Monosit Yüzdesi), PLT (Trombosit), PLT%
           (Trombosit Yüzdesi), MPV (Ortalama Trombosit Hacmi) PDWc
           (Trombosit Dağılım Genişliği), HGB (Hemoglobin), MCHC (Ortalama
           Hemoglobin Konsantrasyonu)
160.600       DENEYSEL CERRAHİ MÜDAHALE
           Deney Hayvanı Sayısı
160.602         1                                       250,00
160.604        2- 5                                       500,00
160.606        6-10                                      1.000,00
160.608       11-15                                      1.500,00
160.610       16 +*
           Konvansyonel Deney Hayvanı Bakım Ücreti
160.620       (Bir haftayı aşan analizlerde sonraki her hafta için deney hayvanı ücretinin
           %5’i kadar bakım ve besleme ücreti alınır.)
           Spesifik Patojen Free (SPF) Deney Hayvanı Bakım Ücreti
160.622       (Bir haftayı aşan analizlerde sonraki her hafta için deney hayvanı ücretinin
           %5’i kadar bakım ve besleme ücreti alınır.)
* Deney hayvanı sayısı 16 ve üzerinde olduğunda Cerrahi müdahale ücreti her 5 deney hayvan
için 500,00 TL ücret artışıyla hesaplanır
 Yukarıdaki ücretler deney hayvanlarırın bir türü için geçerlidir.
Çalışmalarda Kullanılan Deney Hayvanları
  Rat, Kobay, Fare, Tavşan
                                                          119
120
İLGİLİ BÖLÜM:
 Yayın ve Dokümantasyon Müdürlüğü
Tel No : (312) 458 22 24
e-mail : rsyay@rshm.gov.tr    rskut@saglik.gov.tr
İLGİLİ BÖLÜM:
 Satış ve Müşteri İlişkileri Servisi
Tel No : (312) 458 23 39
e-mail : rs.pazarlama@saglik.gov.tr
                            121
122
170.000               DİĞER GENEL HUSUSLAR
 RSHM    Bütçe U.                                 Ücreti
 Kod    Kod                                    TL
 170.003        İngilizce ve diğer yabancı dillerde rapor düzenleme        30.00
            (Tek Rapor ve Tek Numune için)
            Dosya Tetkiki, Bilimsel Görüş ve Mahkemeye Esas Dosya
 100.117
            Tetkiki
                                             120.00
 170.006        Kütüphanede Doküman Çoğaltma (Tek sayfa)                0.10
 170.007        Kütüphanede Doküman Çoğaltma (Tek sayfa) Renkli             0.20
 170.009        Kütüphanede Bilgisayar Çıktısı (Tek sayfa)               0.20
 170.010        Kütüphanede Bilgisayar Çıktısı (Tek sayfa) Renkl            0.30
 170.012        Kütüphanede Scaner ile Doküman Tarama (Tek sayfa)            0.25
            Endotoksinden arındırılmış Steril 100 cc’lik şişe (LAL testi
 170.0 15                                         20.00
            için)170.050                 EĞİTİM ÜCRETLERİ
 RSHM    Bütçe U.                                 Ücreti
 Kod    Kod                                    TL
            Kurumlardan gelen uygulamalı hizmet içi eğitim
 170.052        Enstrümantal Analiz Laboratuvarları (bir günlük)         200.00
            Diğer (Biyokimya lab. , Moleküler Biyoloji, Klinik
 170.054
            Mikrobiyoloji vb.) (bir günlük)
                                             100.00
170.100                   SÜRSAJ ETİKET
 RSHM    Bütçe                                   Ücreti
 Kod    U. Kod                                   TL
 170.103        Depo                 10.000'lik Paket       45.00
 170.106        Eczane                10.000'lik Paket       45.00
 170.109        İmalatçı               10.000'lik Paket       45.00
 170.112        İthalatçı               10.000'lik Paket       45.00


NOT:
Kurumumuza gönderilen ve numune kabul kayıt işlemleri tamamlanıp ilgili laboratuvara analiz
için gelen numunelerin analiz ücretleri peşin yatırılmış veya analiz sonucu yatırılacak olsa da
numunenin geri çekilmesi veya analizden vaz geçilmesi mümkün değildir.
                                                   123

								
To top