Borang Pencalonan Permohonan Kursus by 36YOAINu

VIEWS: 18 PAGES: 1

									                                           LAMPIRAN A
                   UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
                     PEJABAT PENDAFTAR
                     BAHAGIAN LATIHAN
               JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
               Tel: 55211318 / 55443107/3109 Fax: 55443102


Penolong Pendaftar Kanan (Latihan)
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia
Pejabat Pendaftar
Universiti Teknologi MARA, Shah Alam

U/P:  Puan Rosilawati Abd. Jamil / Encik Azmi SamsudinNAMA PROGRAM/KURSUS

TARIKH PROGRAM/KURSUS

BAHAGIAN/UNIT/PUSAT/FAKULTI


                                            KOMPETENSI
                                NO.          KHUSUS/UMUM
BIL        NAMA            JAWATAN            TELEFON
                               PEKERJA           (SILA
                                            CATATKAN)

 1.

 2.

 3.

 4.


Yang benar,


……………………………………                                ……………………
Tandatangan & Cop                                  Tarikh
Ketua Bahagian/Pusat/Unit/Dekan

# Borang Perlu Diisi Dengan Lengkap & Jelas
# Borang Anjuran JPbSM Sahaja
Borang Pencalonan Kursus/Rev. 03/08

								
To top