UBND HUY?N C�I B�** by eO0o8c

VIEWS: 19 PAGES: 23

									                                -1-
     UBND HUYỆN CÁI BÈ                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

   Số: 121 /SKKN-GD&ĐT                               Cái Bè, ngày 25 tháng 5 năm 2009

        KẾT QUẢ XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2008-2009

                                                              Mã số  Xếp
TT     Họ và tên        Đơn vị                   Tên đề tài
                                                              đề tài  lọai
01  Nguyễn Anh Kiệt     THCS Hòa Hưng     Thiết kế bài tập trắc nghiệm trên phần mềm power point 2003      03.118  A
                          Nâng cao hiệu quả giảng dạy kiến thức Sinh học bằng đồ dùng dạy         A
02  Nguyễn Thị Huỳnh Lang  THCS Tân Thanh                                        03.103
                          học tự làm
03  Trần Thị Mỹ Hạnh    THCS Thị Trấn Cái Bè  “Lược đồ các vùng kinh tế trọng điểm” đồ dùng dạy học tự làm      03.24   A
                          Biện pháp giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học         A
04  Nguyễn Minh Chưởng   TH Mỹ Lợi A                                          02.98
                          đúng độ tuổi trong nhà trường
   Hồ Bửu Chánh                                                          A
05              THCS An Thái Trung   Đổi mới và nâng cao chất lượng Công đòan cơ sở vững mạnh        03.93
   Võ Công Thành
                          Phát huy vai trò của tổ chức công đòan trong phong trào thi đua “Hai       A
06  Nguyễn Thị Ngọc Dung  Phòng GD&ĐT                                          04.01
                          tốt” gắn với thực hiện cuộc vận động “Hai không” trong giáo dục
07  Thái Phước Hậu     THCS Hậu Thành     Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào hoạt động đội   03.50   A
                          Dạy các bài hình thành kiến thức Tập làm văn lớp 4-5 theo tinh thần       A
08  Nguyễn Thanh Hải    TH Mỹ Lợi A                                          02.97
                          đổi mới phương pháp
09  Trần Thị Thúy Phượng  THCS An Thái Trung   Một số giải pháp giúp đỡ học sinh yếu kém               03.92   A

10  Trần Ngọc Phương Thảo  TH A Thị Trấn Cái Bè  Một số kinh nghiệm dạy trẻ khiếm thính trong trường Tiểu học      02.168  A
                          Khai thác triệt để các dạng phương trình đưa được về phương trình        A
11  Nguyễn Minh Trường   THCS Thị Trấn Cái Bè                                     03.09
                          bậc hai
12              THCS Thị Trấn Cái Bè  Hướng dẫn học sinh giải Toán bằng nhiều cách              03.03   A
   Nguyễn Thị Bạch Yến
13  Trương Thanh Lâm    THCS An Thái Trung   Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và ứng dụng        03.98   A

14  Nguyễn Văn Hòa     TH A Thị Trấn Cái Bè  Bồi dưỡng và phát huy tính tự quản Đội nồng cốt trong hoạt động đội  02.169  A

15  Trần Hoàng Khanh    TH Mỹ Lợi A      Đổi mới hình thức kiểm tra công nhận chuyên hiệu đội viên       02.100  A
                                -2-
                          Tổ chức hoạt động hỗ trợ cho trẻ 5 tuổi làm quen chữ viết theo hướng 01.26   B
16
   Nguyễn Thị Linh Phương MN An Hữu       đổi mới
17                                                                B
   Nguyễn Thị Hận     TH A Thị Trấn     Tổng kết kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả phụ đạo học sinh yếu   02.173
   Phan Vương Ngọc                                                       B
18
   Khánh         TH B Đông Hòa Hiệp   Biện pháp rèn học sinh kỹ năng giải toán có nội dung hình học.    02.214
              TH A Mỹ Đức Tây    Đổi mới hình thức và PP biên soạn thư mục trong hoạt động thư viện       B
19
   Nguyễn Chánh Sử                truờng học                               02.02
20             TH B Mỹ Đức Tây                                       02.268  B
   Nguyễn Thị Minh Lý              Giáo dục đạo đức cho HS lớp 3
                          Một số biện pháp quản lý trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy ở      B
21
   Lê Thị Kim Thoa    TH A An Thái Trung   trường tiểu học                            02.134
22                                                                B
   Nguyễn Thị Cẩm Tú   TH B An Thái Trung   Phát huy tính tích cực học môn mĩ thuật ở HS lớp 4 bậc tiểu học    02.119
23             TH Tân Hưng                                              B
   Bùi Thu Thủy                 Công tác xã hội hóa giáo dục ở trường tiểu học            02.94
24                                                                B
   Lê Thị Mỹ Hạnh     TH B An Hữu      Một số biện pháp GD học sinh cá biệt ở HS lớp 1            02.47
25             THCS Thị Trấn Cái Bè                                         B
   Nguyễn Thị Mỹ Lạc               Sử dụng tranh ảnh khi dạy văn học                   03.14
26             THCS Thị Trấn Cái Bè                                         B
   Nguyễn Thị Cẩm Nhung             Một số biện pháp rèn luyện nề nếp đạo đức HS lớp 7          03.08
27                                                                B
   Nguyễn Thị Kim Loan  THCS Phan Văn Ba    Thực trạng và giải pháp việc dạy học môn lịch sử lớp 6        03.34
   Huỳnh Thị Thanh Hồng  THCS Hòa Khánh                                            B
28                         Quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS     03.108
                          Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trường      B
29
   Huỳnh Thanh Tâm    THCS Mỹ Đức Đông    học                                 03.79
30             THCS An Thái Đông                                           B
   Lê Hữu Tâm                  Nâng cao hoạt động tổ công đòan -CĐCS                 03.81
31                                                                B
   Trần Văn Dũng     THCS Mỹ Lương     Giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục đạo đức HS         03.82
32             THCS Mỹ Lợi A                                             B
   Nguyễn Thị Mộng Linh             Giáo dục đạo đức cho HS THCS                     03.86
33             THCS An Thái Trung                                          B
   Đinh Thị Lệ Thủy               Giúp học tốt loại bài về tính chất hóa học            03.94
   Nguyễn Tuấn Oanh    THCS An Thái Trung   Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện bốn phép tính trên
34
   Nguyễn Bá Tuyên                tập Q(Đại số 7)                          03.121    B
              THCS An Thái Trung   Ứng dụng một số phương pháp đổi mới trong dạy học môn tự chọn         B
35
   Ngô Hồng Phượng                Tin học 8                             03.97
36             THCS An Thái Trung                                          B
   Tổ Sử địa                   Một số kinh nghiệm hướng dẫn HS rèn kỹ năng địa lí qua vở bài tập 03.100
                               -3-
                        bản đồ ở trường THCS

37              THCS An Hữu                                             B
   Phan Thị Mảnh               Một vài kinh nghiệm đạt hiệu quả qua một giờ dạy Địa lý 9        03.131
38                                                           01.03  C
   Bùi Thị Kim Phượng   MN 2 Tháng 9   Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn hoạt động tạo hình cho 5-6 tuổi.
39                                                          01.05   C
   Lê Minh Vân Phựơng   MN 2 Tháng 9   Làm thế nào để trẻ học tốt môn âm nhạc.
                        Biện pháp của người HT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý lãnh đạo 01.06       C
40
   Trương Thị Mỹ Gia    MG Thị Trấn    trong trường Mầm non.
                        Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện chương trình đổi mới giáo dục 01.07      C
41
   Từ Kim Nga       MG Thị Trấn    mẫu giáo
42                                                          01.11   C
   Lê Huỳnh Thanh Trúc   MG Thị Trấn    Biện pháp giúp trẻ 5 tuổi học tốt biểu tượng tập hợp và số lượng toán
   Tổ Mẫu Giáo Lớn-văn            Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo trong công tác 01.08      C
43
   phòng          MG Thị Trấn    quản lý
                        Một số biện pháp giúp trẻ MG 5 tuổi làm quen với một số luật giao 01.10      C
44
   Nguyễn Như Hiếu     MG Thị Trấn    thông đường bộ đơn giản
45              MG Hậu Mỹ Bắc A                                     01.16   C
   Trần Thị Gái               Làm thế nào để tạo môi trường học tập tốt bộ môn làm quen văn học
46              MG Hậu Mỹ Bắc A                                     01.17   C
   Lý Thị Liên                Biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hiểu biết về dinh dưỡng và vệ sinh ATTP
47                                                          01.21   C
   Ngô Thị Ngọc Dung    MN An Hữu     Biện pháp nâng cao hiệu quả việc kiểm tra nội bộ trường học
                        Một số biện pháp giúp giáo viên tổ chức tốt hoạt động giờ rửa tay cho 01.22   C
48
   Nguyễn Thị Cẩm Hà    MN An Hữu     trẻ MG
49                                                          01.23   C
   Trần Huỳnh Như     MN An Hữu     Một số biện pháp phát huy tính tích cực của trẻ trên giờ học
50                                                          01.25   C
   Đinh Thị Khánh Phương  MN An Hữu     Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ lớp mầm 2
51                                                                C
   Lê Thị Út        TH A Thị Trấn   Hướng dẫn học sinh hát đúng nhịp trong môn âm nhạc            02.170
52                                                                C
   Trần Thị Mỹ Dung    TH A Thị Trấn   Vận dụng một số trò chơi trong việc dạy Toán lớp Một           02.174
53                                                                C
   Trần Ngọc Lan      TH A Thị Trấn   Giúp HS lớp một học tốt môn tiếng việt (phần dạy âm - vần)        02.175
54                                                                C
   Nguyễn Thị Thu Hà    TH A Thị Trấn   Biện pháp giúp học sinh lớp Hai rèn chữ viết               02.176
55                                                                C
   Trần Thị Xuân Chung   TH A Thị Trấn   Hướng dẫn học sinh học nhóm                       02.179
56                                                                C
   Nguyễn Thị Anh Thư   TH A Thị Trấn   Nâng cao chất lượng học tập học sinh yếu lớp Bốn             02.180
                                -4-
57                                                               C
   Thái Hữu Sang      TH A Thị Trấn    Một số biện pháp chữa lỗi chính tả cho HS lớp 3          02.181
58                                                               C
   Đoàn Minh Long     TH B Thị Trấn    Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường TH B Thị trấn  02.251
59                                                               C
   Trầnn Thị Thúy Hằng   TH B Thị Trấn    Một số biện pháp nâng cao chất lượng giải Toán cho HS lớp 5    02.252
                         Thực trạng và các biện pháp hoàn thiện quan hệ phối hợp giữa Hiệu      C
60
   Nguyễn Văn Hoanh    TH Đòan Thị Nghiệp  trưởng với CT Công đoàn trong phong trào thi đua “Hai tốt”    02.164
61                                                               C
   Trần Nguyễn Ngọc Điệp  TH An Cư       TKKN vận động trò chơi học tập vào môn toán lớp 1         02.219
62                                                               C
   Võ Thanh Tùng      TH An Cư       Biện pháp phụ đạo học sinh yếu môn chính tả khối 3         02.217
63                                                               C
   Tôn Anh Dũng      TH An Cư       Rèn kỹ năng học tốt môn tập đọc khối 5               02.215
64                                                               C
   Phạm Thị Tường Khanh  TH An Cư       Hình thành qui tắc tính diện tích hình tròn toán khối 5      02.216
65                                                               C
   Nguyễn Thị Kim Loan   TH Hậu Mỹ Trinh   Một số biện pháp phụ đạo HS yếu môn Toán lớp 3           02.284
66                                                               C
   Nguyễn Thị Hồng Thủy  TH Hậu Mỹ Trinh   Giúp HS khối 4 học tốt các yếu tố số học              02.285
67                                                               C
   Võ Hoàng Ân       TH Hậu Mỹ Trinh   Hình thức tổ chức hoạt động nhóm trong giờ học có hiệu quả     02.286
                         Một số biện pháp gây hứng thú và tích cực hóa hoạt động học tập của     C
68
   Nguyễn Thị Hường    TH Hậu Mỹ Trinh   HS với việc chủ động trong giảng dạy                02.287
69                                                               C
   Nguyễn Thị Ngọc Anh   TH Hậu Mỹ Phú    Biện pháp duy trì sỉ số-phụ đạo học sinh yếu            02.184
70                                                               C
   Nguyễn Thị Chính    TH Hậu Mỹ Phú    Giáo dục đạo đức học sinh lớp 3                  02.207
                         Biện pháp giúp nâng cao chất lượng học tập nội dung số học trong       C
71
   Lê Thị Út        TH Hậu Mỹ Phú    môn toán lớp 2                           02.206
72                                                               C
   Trần Thị Ninh      TH Hậu Mỹ Phú    Phụ đạo học sinh yếu tiếng việt lớp 1               02.194
73                                                               C
   Trần Quốc Tuấn     TH Hậu Mỹ Phú    Xây dựng nề nếp tự quản trong hoạt động đội            02.188
74                                                               C
   Phan Thị Nương     TH Hậu Mỹ Phú    Trò chơi học tập môn tự nhiên và xã hội lớp 1           02.193
                         Biện pháp giữ vững các chuẩn phổ cập giáo dục TH-CMC ở trường        C
75
   Nguyễn Văn Toàn     TH Hậu Mỹ Phú    TH - HMP                              02.208
76                                                               C
   Bùi Ngọc Bình      TH Hậu Mỹ Bắc A   Biệp pháp giúp học sinh học tập tốt phân môn vẽ trang trí     02.238
                         Rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp hai trong phân môn kể         C
77
   Bùi Thị Anh Đào     TH Hậu Mỹ Bắc A   chuyện                               02.248
                               -5-
78                                                                C
   Nguyễn Thị Anh Đào   TH Hậu Mỹ Bắc A   Biện pháp rèn đọc đúng, đọc nhanh cho học sinh            02.239
79                                                                C
   Lê Thị Thanh Loan    TH Hậu Mỹ Bắc B   Một số biện pháp dạy toán bài mới ở lớp 3 trường TH Hậu Mỹ Bắc B   02.84
80                                                                C
   Lê Thị Huệ Trinh    TH Hậu Mỹ Bắc B   Giúp HS giảm bớt lỗi chính tả ở lớp 3                 02.85
                         Một số biện pháp trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi        C
81
   Đặng Văn Tèo      TH Hậu Mỹ Bắc B   trong trường TH Hậu Mỹ Bắc B                     02.90
82              TH Phan Lương Trực                                         C
   Lê Thị Hồng Yến               Một số biện pháp rèn đạo đức cho học sinh lớp 1            02.05
   Nguyễn Minh Phương   TH Phan Lương Trực  Biện pháp giúp học sinh lớp 4-5 nghe viết đúng chính tả            C
83
   Cao Thị Kiều Nga                                                  02.07
84              TH Phan Lương Trực                                         C
   Lê Văn Muốn                 Một số biện pháp để sớm đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia    02.10
85              TH Phan Lương Trực                                         C
   Huỳnh Văn Dừa                Vai trò của tổ chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng       02.13
86                                                                C
   Nguyễn Thị Ngọc Trinh  TH Mỹ Trung B    Công tác giáo dục truyền thống cho đội viên trong nhà trường     02.154
   Nguyễn Văn Thấy     TH Phan Lương Trực  Giáo dục an toàn giao thông trong trường tiểu học               C
87
   Ngô Văn Tùng                                                    02.12
   Nguyễn Thị Thu Thảo   TH Mỹ Trung B    Rèn chữ viết cho học sinh lớp 1                        C
88
   Phan Thị Lệ Hằng                                                  02.153
89              TH A Mỹ Đức Tây                                           C
   Lê Thị Thu Hương               Rèn nề nếp lớp cho học sinh lớp 1                   02.03
90              TH A Mỹ Đức Tây                                           C
   Huỳnh Thị Mai                Phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy học đạo đức lớp 2       02.04
   Lê Chí Linh       TH B Mỹ Đức Tây   Vai trò của Ban giám hiệu trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên      C
91
   Nguyễn Thị Khoa               Trường TH B Mỹ Đức Tây                        02.259
92              TH B Mỹ Đức Tây                                      02.262  C
   Nguyễn Hồng Hiếu               Hoạt động ngoại khóa đố vui ôn tập để nâng cao số lượng bạn đọc
93              TH B Mỹ Đức Tây                                      02.269  C
   Nguyễn Thị Hồng Cẩm             Một vài suy nghĩ về giáo dục HS cá biệt về đạo đức lớp 3
94              TH B Mỹ Đức Tây                                      02.272  C
   Nguyễn Anh Tuấn               Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho Hs lớp 4 trong giờ tập đọc
95                                                                C
   Nguyễn Thị Minh Hương TH An Thái Đông    Giải pháp nâng cao chất lượng rèn luyện phụ trách đội         02.123
96                                                                C
   Nguyễn Văn Huân     TH An Thái Đông   Những kinh nghiệm để làm tốt phong trào vở sạch chữ đẹp       02.122
                         Vài suy nghĩ nâng chất lượng bài viết về văn tả người trong phân môn      C
97
   Nguyễn Văn Lợi     TH An Thái Đông   Tập làm văn lớp 5                          02.126
98              TH Mỹ Lương                                             C
   Phan Văn Hoàn                Một số biện pháp nhằm rèn luyện kỹ năng viết đúng…          02.16
                                -6-
               TH Mỹ Lương     Nâng cao hiệu quả giáo dục bằng hình thức “lấy công chuộc lỗi và        C
99
   Dương Thị Ngọc Hương             khen thưởng”                              02.25
100              TH Mỹ Lương                                             C
   Nguyễn Thị Hồng Nhung            Một số biện pháp phụ đạo phụ đạo HS yếu môn CT lớp 2          02.26
101              TH Mỹ Lương                                             C
   Trần Thị Tuyết Nga              Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3          02.29
102              TH Mỹ Lương                                             C
   Lê Thị Thanh Hằng              Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3         02.32
               TH Mỹ Lương     Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn        C
103
   Phạm Thị Kim Phượng             khối 5                               02.38
104              TH Mỹ Lương                                             C
   Nguyễn Văn Hồng               Vận động học sinh ra lớp cần phải khơi dậy lòng ham học        02.15
                          Biện pháp duy trì và nâng dần chất lượng hoạt động phong trào ở         C
105
   Nguyễn Sơn Hùng     TH Mỹ Lợi A     trường Tiểu học Mỹ Lợi A                        02.96
106              TH Mỹ Lợi A                                             C
   Thạch Thị Phương Trúc            Ứng dụng trò chơi học tập trong dạy học môn Đạo đức          02.108
107              TH Mỹ Lợi A                                             C
   Nguyễn Hồng Nga               Biện pháp nâng chất luợng vở sạch chữ đẹp ở tiểu học          02.110
108              TH Mỹ Lợi A                                             C
   Trần Thanh Thật               Biện pháp để phát huy tính tích cực của HS khi dạy môn lịch sử lớp 5  02.112
109              TH Mỹ Lợi A                                             C
   Tổ khối 4+5                 Biện pháp giáo dục đạo đức ở học sinh lớp 4+5             02.117
110                                                                C
   Lê Văn Khanh      TH Mỹ Lợi B     Hoạt động tổ khối chuyên môn ở trường TH Mỹ lợi B           02.256
111              TH Ngô Văn Nhạc                                           C
   Nguyễn Thị Trang               Nâng chất công tác chủ nhiệm lớp                    02.277
                          Đẩy mạnh phong trào đọc sách để góp phần rèn kỹ năng đọc cho HS         C
112
   Nguyễn Bá Tòng     TH A An Thái Trung  lớp 1, lớp 2.                             02.135
113                                                                C
   Lê Thị Thủy       TH A An Thái Trung  Luyện viết chữ đẹp cho HS khối 1                    02.136
114                                                                C
   Nguyễn Thị Lành     TH A An Thái Trung  Biện pháp gây hứng thú học sinh môn TNXH ở lớp 1            02.137
115                                                                C
   Nguyễn Thị Kim Lắm   TH A An Thái Trung  Một số biện pháp nâng chất lượng học sinh yếu lớp 1          02.138
116                                                                C
   Lê Thị Thại       TH A An Thái Trung  Một số biện pháp giáo dục đạo đức HS lớp 1               02.139
117                                                                C
   Lê Thị Nga       TH A An Thái Trung  Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ khối 2                02.140
118                                                                C
   Trần Thị Thu Nga    TH A An Thái Trung  Nâng cao chất lượng dạy và học luyện từ và câu ở lớp 2         02.141
119                                                                C
   Phan Thị Thu Nga    TH A An Thái Trung  Phụ đạo HS yếu,kém giải toán lớp 3                   02.143
                               -7-
                         Nâng cao chất lượng HS khối 3- Qua việc phát huy tính tích cực chủ       C
120
   Đinh Văn Út Em    TH A An Thái Trung  động và sáng tạo trong học tậo của HS                 02.144
121                                                               C
   Nguyễn Văn Tuấn    TH A An Thái Trung  Rèn chữ viết ở học sinh tiểu học                   02.145
122                                                               C
   Đặng Thị Kim Oanh   TH A An Thái Trung  Chống lưu ban bỏ học -tạo môi trường học thân thiện          02.148
123                                                               C
   Đỗ Thị Ngọc Vân    TH A An Thái Trung  Một số biện pháp giáo dục đạo đức HS             02.149
                         Một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên ban chỉ huy chi đội         C
124
   Nguyễn Văn Thắng   TH A An Thái Trung  trong trường tiểu học                     02.150
125                                                               C
   Trần Thị Phụng    TH A An Thái Trung  Một số biện pháp giúp học sinh yếu học tốt môn tiếng việt       02.151
126                                                               C
   Trần Văn Tím     TH B An Thái Trung  Công tác duy trì sỉ số khắc phục tình trạng HS bỏ học         02.120
127                                                               C
   Lê Thanh Tâm     TH Tân Thanh     Xây dựng tập thể đòan kết                       02.62
                         Làm thế nào để nâng cao tác dụng của tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp     C
128
   Cao Văn Sơn      TH Tân Thanh     ở lớp phụ trách                            02.64
129                                                               C
   Nguyễn Hồng Năng   TH Tân Thanh     Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng         02.70
130             TH Tân Hưng                                             C
   Võ Văn Hùng                Xây dựng đội ngũ giáo viên nâng cao hiệu quả dạy học         02.91
131                                                               C
   Võ Thị Kim Anh    TH A An Hữu     Nâng chất lượng ở lớp 1                        02.58
                         Xây dựng môi trường học thân thiện, tránh áp lực học tập cho HS lớp      C
132
   Ngô Thị Thắm     TH B An Hữu     1                                   02.50
133                                                               C
   Võ Thị Phương Hồng  TH B An Hữu     Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn tập viết cho HS lớp 1    02.49
                         Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực của phân môn tập        C
134
   Ngô Thị Thủy     TH B An Hữu     đọc lớp 2                               02.51
135                                                               C
   Đoàn Thị Ngọc Thúy  TH B An Hữu     Một số giải pháp quản lý HS lớp 4 trong giờ ra chơi        02.52
                         Một số biện pháp nâng cao chất lượnghiệu quả công tác giới thiệu        C
136
   Lê Thị Huỳnh Hoa   TH B An Hữu     sách cho HS tronh trường tiểu học                02.54
137             TH A Hòa Hưng                                            C
   Phan Thị Ngọc Anh             Biện pháp giáo dục môi trường cho học sinh lớp 2 trong trường học   02.231
   Trần Thị Cúc Huỳnh  TH A Hòa Hưng    Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn                     C
138
   Nguyễn Thị Kim Thoa                                               02.228
139             TH A Hòa Hưng                                            C
   Trần Thị Hoa                Biện pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn kể chuyện lớp 4      02.230
              TH A Hòa Hưng    Phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu trường tiểu học            C
140  Nguyễn Vĩnh Thọ                                                 02.227
                                 -8-
   Mai Thị Hồng Phượng
   Trần Thị Huỳnh Cúc               Năng lực giao tiếp của Hiệu truỏng với cán bộ giáo viên           C
141
   Ngô Thị Thủy      TH B Hòa Hưng                                       02.232
142                                                               C
   Nguyễn Chánh Lý     THCS Thị Trấn Cái Bè  Biện pháp giáo dục học sinh cá biệt                03.01
143              THCS Thị Trấn Cái Bè                                        C
   Lê Thị Lượm                  Giải bài tập hóa học bằng nhiều cách               03.04
144              THCS Thị Trấn Cái Bè                                        C
   Trần Thị Minh Trang              Tổ chức trò chơi trong dạy học tiếng anh             03.29
145              THCS Thị Trấn Cái Bè                                        C
   Trần Thị Kim Tuyến               Giải bài tập di truyền phần nhiễm sắc thể             03.18
146              THCS Thị Trấn Cái Bè                                        C
   Trần Thị Mỹ Hạnh                Phương pháp giải bài tập hóa học vô cơ lớp 9           03.19
   Nguyễn Nghĩa Thành   THCS Thị Trấn Cái Bè                                        C
147
   Hòa                      Xác định thành phần % về khối lượng của hợp kim hoặc hỗn hợp..  03.20
148              THCS Thị Trấn Cái Bè                                        C
   Nguyễn Thị Diễm Châu              Phân tích đa thức thành nhân tử bằng nhiều phương pháp      03.13
149              THCS Thị Trấn Cái Bè                                        C
   Cao Văn Hiệp                  Tổ chức HS làm thí nghiệm trong giờ Vật lý            03.12
150              THCS Thị Trấn Cái Bè                                        C
   Phan Thị Phượng                Bảo quản và sử dụng tiết kiệm hóa chất trong phòng thí nghiệm   03.06
151              THCS Thị Trấn Cái Bè                                        C
   Phạm Kim Nguyên                Khai thác các ứng dụng từ một bài toán lớp 8            03.11
               THCS Thị Trấn Cái Bè  Sử dụng tốt và tự làm đồ dùng dạy học để giáo dục HS có ý thức bảo     C
152
   Dương Văn Thành                vệ môi trường và tiến tới học tập tích cực             03.26
153              THCS Phan Văn Ba                                          C
   Phạm Thị Phượng                Làm thế nào để bổ sung từ vựng tiếng anh cho HS          03.35
154              THCS Phan Văn Ba                                          C
   Lê Hùng Nguyên                 Nâng cao thành tích chạy cự li ngắn của nữ HS lớp 6        03.38
155              THCS Phan Văn Ba                                          C
   Lương Thị Mai Thy               Nâng cao hiệu quả giáo dục trật tự an toàn giao thông HS khối 6  03.37
156              THCS Mỹ Hội                                            C
   Trần Quốc Bảo                 Để sách thêm gần gũi với bạn đọc                 03.48
157              THCS Mỹ Hội                                            C
   Nguyễn Thị Bé Tám               Giúp HS học tốt chương AND và gen môn Sinh học 9         03.43
   Nguyễn Văn Nam     THCS Mỹ Hội                                            C
158
   Nguyễn Thị Tuyết Hạnh             Công tác giáo dục đạo đức HS trường THCS Mỹ Hội          03.46
159              THCS Mỹ Hội                                            C
   Huỳnh Thị Thu Thảo               Giáo dục truyền thống lịch sử cho HS thông qua hoạt động GDNGLL  03.42
160              THCS Hậu Thành                                           C
   Lê Văn Em                   Việc kết hợp hoạt động giữa các bộ phận trong nhà trường     03.47
                                -9-
161              THCS Hậu Mỹ Trinh                                         C
   Võ Thị Ngọc Kiều               Chữ viết của HS thực trang và giải pháp              03.52
162              THCS Hậu Mỹ Bắc B                                         C
   Trần Thị Minh Châu              Tổ chức trò chơi môn GDCD lớp 8                  03.63
163                                                               C
   Nguyễn Tấn Hiền     THCS Hòa Khánh    Biện pháp tổ chức quản lý khoa học của người Hiệu trưởng      03.69
   Nguyễn Thị Hoàng    THCS Hòa Khánh                                          C
164
   Nghiệp                    Giáo dục đạo đức HS thông qua việc giảng dạy bộ môn GDCD      03.71
165              THCS Hòa Khánh                                          C
   Tạ Thị Lợi                  Tiết TH: Tính chất hóa học của Nhôm và Sắt thành công, hiệu quả  03.73
166              THCS Hòa Khánh                                          C
   Trà Văn Mười                 Gây hứng thú học tập môn địa lý bằng giáo án điện tử        03.76
167              THCS Hòa Khánh                                          C
   Nguyễn Thị Thanh Dịêu            Hướng dẫn HS lớp 7 giải bài tập hình học              03.77
168              THCS An Thái Đông                                         C
   Hồ Thị Phục                 Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn            03.80
169                                                               C
   Lê Hoàng Vũ       THCS Mỹ Lợi A    Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp            03.83
170                                                               C
   Nguyễn Thị Phi Loan   THCS An Thái Trung  Thiết kế hoạt động trong tiết trả bài viết Tập làm văn bậc THCS  03.88
   Trần Thị Bảy      THCS An Thái Trung  Giáo dục đạo đức HS trường THCS                       C
171                                                          03.109
   Ngô Tấn Thông
172              THCS An Thái Trung                                        C
   Tổ Toán Lý                  Một số biện pháp nâng cao công tác tự làm đồ dùng dạy học     03.120
   Trương Nhựt Phương   THCS Tân Thanh    Một số biện pháp giáo dục hướng nghiệp ở môn Công nghệ 8           C
173                                                          03.104
   Nguyễn Thị Yến Linh
   Nguyễn Thanh Phú    THCS Tân Thanh    Một vài vận dụng của hằng đẳng thức (a+b)2 và (a-b)2 trong giải bài     C
174                                                          03.102
   Lê Thị Thu Hồng               tập toán
               THCS Tân Hưng    Hướng dẫn giáo viên soạn bài giảng điện tử bằng chương trình         C
175
   Nguyễn Giáp Tâm               Microsoft Office Power point 2003                  03.105
176                                                               C
   Nguyễn Văn Bé Bảy    THCS An Hữu     Để học sinh THCS học tốt ở trường và ở nhà             03.127
               THCS An Hữu     Một số biện pháp phối hợp thực hiện các cuộc vận động của ngành đạt     C
177
   Võ Kim Chi                  hiệu quả tốt                            03.129
178              THCS An Hữu                                            C
   Đồng Minh Hoàng               Công tác vận động HS tham gia phong trào “kế hoạch nhỏ”      03.128
179              THCS An Hữu                                            C
   Ngô Hồng Nhung                Một số phương pháp hướng dẫn dạy và học tốt môn Tin học 6     03.136
180              THCS An Hữu                                            C
   Nguyễn Linh Công               Một số kinh nghiệm bồi dưỡng HS năng khiếu thi văn nghệ ngành   03.133
181              THCS An Hữu                                            C
   Tổ Văn Phòng                 Để xây dựng “Trường học thân thiện” cấp THCS thành công      03.138
                                - 10 -
182                                                                C
   Tổ Tóan Lý       THCS Hòa Hưng    Những lưu ý khi thực hiện tiết thực hành vật lý 9           03.119
   Nguyễn Thị Hoàng    THCS Hòa Hưng                                            C
183
   Phương                   Phương pháp tổ chức trò chơi trong môn Giáo dục công dân       03.116
184             THCS Hòa Hưng                                            C
   Nguyễn Thị Ngọc Điệp            Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 9          03.117
185             Phòng GD&ĐT Cái Bè                                          C
   Trương Hoài Phong              Thực trạng và một số biện pháp GD đạo đức HS THCS           04.02
186                                                               KXL
   Lê Thị Khéo      MN 2 Tháng 9     Một số trò chơi đơn giản với trẻ mầm non               01.01
187                                                           01.02  KXL
   Nguyễn Thị Thu Vân   MN 2 Tháng 9     Một số KN giúp trẻ lứa tuổi nhà trẻ mau chóng làm quen với nhóm lớp
188                                                           01.04  KXL
   Nguyễn Dương Nhất Nữ  MN 2 Tháng 9     Làm thế nào để phát triển ngôn ngữ của trẻ từ 24-36 tháng tuổi.
189                                                           01.12  KXL
   Đặng Huỳnh Thu Vân   MG Thị Trấn     Một số biện pháp giúp trẻ 5 tuổi học tốt môn thể dục
190                                                           01.09  KXL
   Nguyễn Như Hà     MG Thị Trấn     Một số biện pháp phòng xóa trẻ suy dinh dưỡng HS bán trú
191             Mẫu giáo Hội Cư                                      01.13  KXL
   Võ Thị Kim Sương              Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn giáo viên Mầm non
192             MG Hậu Mỹ Bắc A                                      01.14  KXL
   Lý Thị Nhi                 Cách hướng dẫn bé tập làm nội trợ
193             MG Hậu Mỹ Bắc A                                      01.27  KXL
   Trần Kim Yến                Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ trong trường Mầm non
194             MG Hậu Mỹ Bắc A                                      01.15   KXL
   Huỳnh Thị Yến                Biện pháp hướng dẫn trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ 5-6 tuổi
                         Nâng cao chất lượng chuyên môn giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng 01.20     KXL
195
   Võ Thị Cẩm Hồng    MN An Hữu      đồng
196                                                          01.24   KXL
   Lê Ngọc Duyên     MN An Hữu      Một số biện pháp giáo dục lễ giáo trong trường Mầm non
                         Làm thế nào để vận động và thực hiện tốt trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu năm 01.18   KXL
197
   Nguyễn Thị Kim Hương  MG Hòa Hưng     học 2008-2009
198                                                               KXL
   Trần Thu Thúy     MG Mỹ Lương     Xây dựng chuyên đề vui chơi bằng nguyên vật liệu mở          01.19
199                                                               KXL
   Trương Thùy Trang   TH A Thị Trấn    Một số biện pháp làm công tác chủ nhiệm lớp              02.171
200                                                               KXL
   Nguyễn Thị Thanh Vân  TH A Thị Trấn    Thực trang và một số giải pháp rèn đọc trôi chảy của HS lớp 2     02.172
201                                                               KXL
   Nguyễn Thị Phúc Trân  TH A Thị Trấn    Rèn chữ viết cho học sinh lớp Ba                   02.177
202                                                               KXL
   Ngyễn Thị Cẩm Quyên  TH A Thị Trấn    Bồi dưỡng rèn luyện cảm thụ văn học cho HS lớp 4           02.178
                                - 11 -
203                                                               KXL
   Nguyễn Thị Hiếu     TH B Thị Trấn    Rèn kỹ năng đọc diễn cảm thơ lớp 5                 02.253
                          Công tác kiểm tra đánh giá xếp loại HS Tiểu học hiện nay và những      KXL
204
   Võ Nguyên Phú      TH B Thị Trấn    việc nên làm của người GV                      02.254
205                                                               KXL
   Nguyễn Văn Xuyên     TH B Thị Trấn    Kỹ năng viết đúng trong giờ chính tả                02.255
                          Tăng cường kiểm tra nội bộ để đẩy mạnh các hoạt động trong nhà        KXL
206
   Huỳnh Văn Sơn      TH B Đông Hòa Hiệp  trường                               02.210
207                                                               KXL
   Nguyễn Văn Sanh     TH B Đông Hòa Hiệp  Sinh hoạt chủ đề chủ điểm ở Chi đội-Sao nhi đồng Hồ Chí Minh    02.212
208                                                               KXL
   Đinh Thị Bạch Tuyết   TH B Đông Hòa Hiệp  Một số biện pháp góp phần rèn chữ viết cho học sinh tiểu học    02.213
                          Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường TH Đoàn Thị        KXL
209
   Đòan Thị Phương Lan   TH Đòan Thị Nghiệp  Nghiệp                               02.156
210                                                               KXL
   Lê Thị Mười       TH Đòan Thị Nghiệp  Giúp học sinh vui học trong các tiết dạy Học vần          02.157
                          Giúp học sinh lớp 1 tăng nhanh vốn từ và hiểu nghĩa từ khi học môn      KXL
211
   Nguyễn Thị Tuyết Trinh  TH Đòan Thị Nghiệp  tiếng việt                             02.166
212                                                               KXL
   Võ Văn Được       TH Đòan Thị Nghiệp  Một số giải pháp giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 4        02.159
213                                                               KXL
   Nguyễn Thành Công    TH Đòan Thị Nghiệp  Hoạt động nhóm trong giảng dạy đội hình đội ngũ           02.160
214                                                               KXL
   Phan Thị Huỳnh Tiên   TH Đòan Thị Nghiệp  Rèn kỹ năng viết chính tả cho học sinh lớp 1            02.161
215                                                               KXL
   Bùi Thị Yến       TH Đòan Thị Nghiệp  Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh lớp 2              02.162
216                                                               KXL
   Nguyễn Văn Lắm      TH Đòan Thị Nghiệp  TKKN phương pháp xây dựng lớp Vở sạch chữ đẹp            02.163
217                                                               KXL
   Nguyễn Thị Kim Phụng   TH Đòan Thị Nghiệp  Biện pháp xây dựng nề nếp lớp học                  02.158
218                                                               KXL
   Ngô Hoài Phương     TH Đòan Thị Nghiệp  Xây dựng nề nếp lớp học                       02.167
219                                                               KXL
   Mai Thị Thu Vân     TH Đòan Thị Nghiệp  Rèn chữ viết cho HS lớp 2                      02.165
220                                                               KXL
   Huỳnh Văn Công      TH An Cư       Biện pháp dạy học sinh đọc đúng, đọc nhanh khối 2          02.218
221              TH Hậu Thành                                           KXL
   Bùi Thị Phụng                 Rèn chữ viết cho học sinh lớp 5                   02.55
222              TH Hậu Thành                                           KXL
   Trưong Thanh Nhàn               Tổ chức hoạt động việc học ở nhà                  02.56
   Nguyễn Huỳnh Băng                                                     KXL
223
   Châu           TH Hậu Mỹ Trinh   Biện pháp giúp HS rèn luyện chữ viết ở khối lớp 1          02.280
                              - 12 -
224                                                            KXL
   Dương Thị Thanh Xuân  TH Hậu Mỹ Trinh  Một số biện pháp thực hiện công tác chủ nhiệm tốt ở lớp 1     02.281
225                                                            KXL
   Lê Ngọc Châu      TH Hậu Mỹ Trinh  Rèn đọc cho HS lớp 2                       02.282
226                                                            KXL
   Trần Thị Sáu      TH Hậu Mỹ Trinh  Tạo nguồn cảm hứng học tập cho HS                 02.283
227                                                            KXL
   Nguyễn Văn Hạnh    TH Hậu Mỹ Phú   Giúp HS lớp 2 viết chữ đẹp                     02.191
                        Biện pháp giúp học sinh lớp 5 tham gia tích cực trong phân môn tập     KXL
228
   Bùi Văn Sắt      TH Hậu Mỹ Phú   đọc                                02.189
229                                                            KXL
   Đoàn Văn Mừng     TH Hậu Mỹ Phú   Phát huy tính tích cực học tập của HS               02.186
230                                                            KXL
   Nguyễn Thanh Tuấn   TH Hậu Mỹ Phú   Biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả            02.209
231                                                            KXL
   Nguyễn Thị Ngọc Trừ  TH Hậu Mỹ Phú   Biện pháp giúp HS viết đúng chính tả lớp 2            02.197
   Nguyễn Thị Thanh                                                   KXL
232
   Hương         TH Hậu Mỹ Phú   Giúp trẻ học tốt môn làm quen với toán lớp mẫu giáo 5 tuổi    02.202
233                                                            KXL
   Lê Văn Đức       TH Hậu Mỹ Phú   Dạy nói và đọc tên nốt tích cực                  02.190
234                                                            KXL
   Nguyễn Thị Mộng Thu  TH Hậu Mỹ Phú   Giúp học sinh học tốt các bài toán có nội dung hình học      02.200
235                                                            KXL
   Lê Thị Hết       TH Hậu Mỹ Phú   Tổ chức hoạt động vui chơi lớp mẫu giáo              02.185
236                                                            KXL
   Đặng Thị Nhôm     TH Hậu Mỹ Phú   Biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 1            02.187
237                                                            KXL
   Đoàn Thị Ngọc Thúy   TH Hậu Mỹ Phú   Biện pháp giúp HS lớp 3 học tốt phân môn tập đọc         02.198
238                                                            KXL
   Nguyễn Văn Hồng    TH Hậu Mỹ Phú   Dạy phép cộng trong phạm vi 8                   02.204
239                                                            KXL
   Võ Văn An       TH Hậu Mỹ Phú   Biện pháp hỗ trợ HS yếu môn toán                 02.203
240                                                            KXL
   Võ Thị Thu Hiền    TH Hậu Mỹ Phú   Thực hiện tốt phong trào vở sạch chữ đẹp             02.199
241                                                            KXL
   Phan Thị Đậm      TH Hậu Mỹ Phú   Rèn kỹ năng viết đúng chính tả cho HS               02.182
242                                                            KXL
   Nguyễn Văn Quốc    TH Hậu Mỹ Phú   Giáo dục học sinh khuyết tật                   02.195
243                                                            KXL
   Nguyễn Văn Pho     TH Hậu Mỹ Phú   Duy trì sĩ số lớp 100%                      02.201
244                                                            KXL
   Nguyễn Thị Mạnh    TH Hậu Mỹ Phú   Bồi dưỡng HS yếu toán lớp 4                    02.192
245                                                            KXL
   Nguyễn Huỳnh Phong   TH Hậu Mỹ Phú   Bảo vệ sức khỏe thông qua việc dạy môn khoa học lớp 4       02.205
                              - 13 -
   Vũ

246                                                             KXL
   Quách Trường Phong   TH Hậu Mỹ Phú   Những kinh nghiệm để rèn vở sạch chữ đẹp               02.183
247                                                             KXL
   Huỳnh Thị Minh Tuyền  TH Hậu Mỹ Phú   Biện pháp giúp HS tiểu học giữ gìn sách, vở tốt.           02.196
248                                                             KXL
   Lê Thu Nở       TH Hậu Mỹ Bắc A  Kinh nghiệm giảng dạy tổ chức học tập theo nhóm           02.250
                        Kinh nghiệm giảng dạy “Dạy học theo hướng tích cực hóa họat động       KXL
249
   Huỳnh Công Danh    TH Hậu Mỹ Bắc A  của HS                                02.243
250                                                             KXL
   Lê Văn Mãnh      TH Hậu Mỹ Bắc A  Giúp học sinh lớp hai học tốt môn toán                02.244
251                                                             KXL
   Nguyễn Thị Kim Cước  TH Hậu Mỹ Bắc A  Phụ đạo học sinh yếu toán lớp 5                   02.249
252                                                             KXL
   Trần Thị Vân Phượng  TH Hậu Mỹ Bắc A  Kinh nghiệm giảng dạy rèn chữ, giữ vở                02.247
253                                                             KXL
   Nguyễn Thị Hát     TH Hậu Mỹ Bắc A  Một số kỹ năng dạy tốt môn học vần                  02.242
254                                                             KXL
   Ngô Thị Tuyết Mai   TH Hậu Mỹ Bắc A  Biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm                 02.240
255                                                             KXL
   Đào Văn Tiếp      TH Hậu Mỹ Bắc A  Phương pháp dạy học tích cực phương pháp học nhóm          02.236
256                                                             KXL
   Ngô Thanh Tân     TH Hậu Mỹ Bắc A  Kinh nghiệm trong việc thực hiện phổ cập giáo dục THCS        02.237
257                                                             KXL
   Nguyễn Ngọc Lan    TH Hậu Mỹ Bắc A  Giúp học sinh học tốt môn đọc lớp Một                02.241
258                                                             KXL
   Nguyễn Thị Mỹ Quyên  TH Hậu Mỹ Bắc A  Một số biện pháp dạy môn tập viết lớp 2               02.246
259                                                             KXL
   Quách Thị Hoàng Vân  TH Hậu Mỹ Bắc A  Dạy và học tốt môn chính tả lớp 2                  02.245
260                                                             KXL
   Dương Minh Châu    TH Hậu Mỹ Bắc B  Hướng dẫn cho trẻ 5 tuổi chuẩn bị học ngôn ngữ viết         02.82
261                                                             KXL
   Võ Văn Tài       TH Hậu Mỹ Bắc B  Một số biện pháp xây dựng tổ, khối chuyên môn vững mạnh       02.83
262                                                             KXL
   Nguyễn Thị Liên    TH Hậu Mỹ Bắc B  Phương pháp, tổ chức về trò chơi học tập môn tự nhiên xã hội lớp 1  02.86
263                                                             KXL
   Nguyễn Hữu Thành    TH Hậu Mỹ Bắc B  Một số biện pháp giúp học sinh lớp 24 học tốt bảng nhân, bảng chia  02.87
264                                                             KXL
   Lê Thị Thanh Hoa    TH Hậu Mỹ Bắc B  Những yếu tố giúp học sinh viết đẹp ở môn tập viết lớp 1       02.88
265             TH Mỹ Trung A                                          KXL
   Huỳnh Thị Kim Thủy            Một số biện pháp xây dựng nề nếp lớp                 02.74
266             TH Mỹ Trung A                                          KXL
   Lê Thị Hồng Vân             Một số giải pháp để dạy tốt luyện từ câu phần “Quan hệ từ”      02.73
                                - 14 -
267              TH Ph Lương Trực                                           KXL
   Phan Thị Thu Nguyệt             Một số biện pháp nâng cao hiệu quả toán 2               02.06

   Nguyễn Thị Kim Chi
268  Huỳnh Thị Mai      TH Phan Lương Trực  Một số biện pháp làm công tác chủ nhiệm lớp ở học sinh tiểu học    02.08  KXL
   Huỳnh Ngọc Huệ
   Hồ Thị Thanh Triều
   Trương Thụy Tố Như   TH Phan Lương Trực  Ổn định trật tự lớp                               KXL
269
   Trần Hữu Chung                                                   02.09
270              TH Phan Lương Trực                                          KXL
   Trần Thị Thanh Tuyền             Sử dụng hiệu quả giáo án điện tử trong dạy học tích cực        02.11
   Nguyễn Thị Lan Thanh  TH Mỹ Trung B    Biện pháp nâng cao chất lượng dạy môn chính tả lớp 2              KXL
271
   Nguyễn Thị Mai                                                   02.155
   Phạm Thị Thanh Huyền  TH Mỹ Trung B    Nâng cao chất lượng dạy môn Tập làm văn lớp 4-5                 KXL
272
   Châu Thị Thảnh                                                   02.152
                          Biện pháp giúp HS tăng vốn từ và nghĩa của từ khi học tiếng việt lớp      KXL
273
   Trần Văn Dũng      TH A Hòa Khánh    1                                   02.71
274                                                                KXL
   Nguyễn Quang Phú    TH A Hòa Khánh    Huy động trẻ ra lớp đầu năm học                    02.72
                          Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ       KXL
275
   Ngô Thị Đoàn      TH B Hòa Khánh    giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy              02.220
276              TH B Hòa Khánh                                            KXL
   Nguyễn Văn Tuấn               Một số biện pháp xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh           02.221
277              TH B Hòa Khánh                                            KXL
   Võ Minh Hồng                 Bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng trong trường tiểu học         02.222
278              TH B Hòa Khánh                                            KXL
   Huỳnh Thị Trang Thanh            Đồ dùng dạy học với chất lượng dạy và học               02.223
279              TH B Hòa Khánh                                            KXL
   Trần Thị Kim Phượng             Tác dụng của phân môn tập đọc đối với HS tiểu học           02.224
               TH B Hòa Khánh    Nâng cao chất lượng dạy và học phân môn tập làm văn lớp 4 lý thuyết       KXL
280
   Đoàn Thanh Hải                văn miêu tả                              02.225
281                                                                KXL
   Phan Thị Thu Hằng    TH Mỹ Đức Đông    Cách sử dụng ĐDDH để nâng cao chất lượng giờ dạy học vần lớp 1     02.75
282                                                                KXL
   Nguyễn Hữu Tâm     TH Mỹ Đức Đông    Bồi dưỡng năng khiếu học môn âm nhạc cho HS lớp 1           02.76
283                                                                KXL
   Phan Thị Thảo      TH Mỹ Đức Đông    Duy trì sỉ số học sinh                         02.77
284                                                                KXL
   Trần Thanh Luông    TH Mỹ Đức Đông    Những khúc Intro Âm nhạc 4                       02.78
285                                                                KXL
   Lê Thị Tuyết Mai    TH Mỹ Đức Đông    Bàn biện pháp nâng cao công tác duy trì sĩ số học sinh lớp 2      02.79
                                 - 15 -
                         Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức HS tiểu học đối với trường        KXL
286
   Nguyễn Thanh Đặng    TH Mỹ Đức Đông  nông thôn                               02.80
287                                                               KXL
   Mai Ngọc Sáng      TH A Mỹ Đức Tây  Bồi dưỡng phụ trách Sao                        02.01
288              TH B Mỹ Đức Tây                                         KXL
   Lê Hoàng Sơn                Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp Mẫu giáo chính quy             02.260
289              TH B Mỹ Đức Tây                                     02.261  KXL
   Trần Anh Phong               Bồi dưỡng ban chỉ huy đội thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy
290              TH B Mỹ Đức Tây                                     02.263  KXL
   Trần Hồng Thúy               Làm thế nào để giữ vở sạch, rèn chữ đẹp
291              TH B Mỹ Đức Tây                                     02.264  KXL
   Nguyễn Thị Nga               Giúp HS lớp 1 học tốt môn TN-XH
292              TH B Mỹ Đức Tây                                     02.265  KXL
   Lê Kim Hạnh                Một số biện pháp chống học vẹt trong môn học vần lớp 1
293              TH B Mỹ Đức Tây                                     02.266  KXL
   Phan Văn Lầu                Giáo dục HS yếu về học tập
294              TH B Mỹ Đức Tây                                     02.267  KXL
   Lê Trung Thiện               Giúp HS yếu học tốt môn chính tả lớp 2
295              TH B Mỹ Đức Tây                                     02.270  KXL
   Nguyễn Thị Nho               Duy trì sỉ số
296              TH B Mỹ Đức Tây                                     02.271  KXL
   Lê Văn Bá                 Giúp HS viết đúng chính tả
297              TH B Mỹ Đức Tây                                     02.273  KXL
   Nguyễn Thị Thanh Giang           Giúp HS yếu giải tóan tìm x lớp 4
298              TH B Mỹ Đức Tây                                     02.274  KXL
   Nguyễn Hoàng Dũng             Hướng dẫn HS viết đúng chính tả
299              TH B Mỹ Đức Tây                                     02.275  KXL
   Lê Minh Anh                Giúp HS giỏi tính giá trị biểu thức
300                                                               KXL
   Đàm Thị Bạch Mai     TH An Thái Đông  Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một đọc viết tốt          02.133
301                                                               KXL
   Trần Thị Mai Hương    TH An Thái Đông  Tạo niềm hứng thú môn học Toán của học sinh lớp 1           02.132
302                                                               KXL
   Lê Thị Mỵ Diễm Hằng   TH An Thái Đông  Biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả ở lớp 2          02.131
303                                                               KXL
   Mai Thu Hồng       TH An Thái Đông  Biện pháp giúp HS rèn luyện viết chữ đẹp               02.129
304                                                               KXL
   Lý Thị Thu Cúc      TH An Thái Đông  Công tác chủ nhiệm lớp                        02.130
305                                                               KXL
   Võ Phát Triển      TH An Thái Đông  Phương pháp giúp học sinh viết đúng chính tả             02.127
306                                                               KXL
   Trần Thị Trang Thư    TH An Thái Đông  Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3 mộn Tiếng việt    02.128
                         Một số biện pháp nhằm thực hiện tốt dân chủ trong các hoạt động của      KXL
307
   Lê Thị Hồng Hoa     TH An Thái Đông  truờng tiểu học                            02.125
                              - 16 -
                        Vài kinh nghiệm dạy tập đọc lớp 5 theo tinh thần phát huy tính tích     KXL
308
   Nguyễn Thị Kim Phượng  TH An Thái Đông  cực học tập của HS                         02.124
   Nguyễn Hoàng Anh             Một số kinh nghiệm giải quyết tình huống trong việc sử dụng máy vi      KXL
309
   Đinh Anh Tuấn      TH Mỹ Lương    tính                                 02.14
310              TH Mỹ Lương                                          KXL
   Trần Đình Quốc              Hoạt động tham gia dã ngoại với công tác giáo dục truyền thống   02.17
311              TH Mỹ Lương                                          KXL
   Trần Văn Hải               Phương hướng viết thư mục phục vụ giáo dục đạo đức cho học sinh   02.18
   Huỳnh Văn Sơn      TH Mỹ Lương                                          KXL
312
   Nguyễn Từ Thơ               Giúp HS học tốt phép chia lớp 4                   02.19
313              TH Mỹ Lương                                          KXL
   Lê Thị Kim Thảo              PP giúp HS lớp 1 giải toán có lời văn đạt hiệu quả         02.20
314              TH Mỹ Lương                                          KXL
   Nguyễn Thị Đoan Khánh           Một số biện pháp nâng cao chất lượng GD dạy CT lớp 1        02.21
315              TH Mỹ Lương                                          KXL
   Nguyễn Thị Mười              Một số biện pháp nâng cao chất lượng GD dạy TV lớp 1        02.22
316              TH Mỹ Lương                                          KXL
   Hứa Thị Thao               Dạy học lồng ghép giáo dục BVMT môn TNXH lớp 2           02.23
317              TH Mỹ Lương                                          KXL
   Nguyễn Kim Phát              Giáo dục đạo đức cho học sinh trong học tập và các kỳ kiểm tra   02.27
318              TH Mỹ Lương                                          KXL
   Võ Thị Tám                Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2        02.28
319              TH Mỹ Lương                                          KXL
   Nguyễn Thị Nguyệt             TKKN trong việc tổ chức phụ đạo HS yếu CT lớp 2           02.30
               TH Mỹ Lương    Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn toán 3 cho HS T.Bình        KXL
320
   Trần Thị Ngon               yếu                                 02.31
   Phan Kim Bình      TH Mỹ Lương                                          KXL
321
   Nguyễn Thị Mai              Một số biện pháp nhằm giúp HS học tốt môn toán lớp 5        02.35
322              TH Mỹ Lương                                          KXL
   Nguyễn Ngọc Thơ              Một số biện pháp giúp học sinh nhân, chia, cho số…         02.34
   Nguyễn Hồng Phúc    TH Mỹ Lương                                          KXL
323
   Nguyễn Thị Như Ngọc            Thiết kế một số test kiểm tra,đánh giá môn Toán lớp 3       02.33
               TH Mỹ Lương    Biện pháp phát huy tính tích cực học tập môn Tiếng Việt cho HS lớp      KXL
324
   Trần Thị Ánh Sương            5                                  02.36
325              TH Mỹ Lương                                          KXL
   Nguyễn Thị Thanh Tâm           Một số biện pháp nhằm giúp HS học yếu môn toán lớp 5        02.37
326              TH Mỹ Lương                                          KXL
   Tổ Khối 1                 Một số biện pháp hướng dẫn HS lớp 1 giữ vở sạch viết chữ đẹp    02.39
   Tổ Khối 2        TH Mỹ Lương    Một số biện pháp chống lưu ban bỏ học và công tác GDBVMT ở khối       KXL
327
                        2                                  02.40
                                - 17 -
   Tổ Khối 3        TH Mỹ Lương     Một số giải pháp nhằm hỗ trợ giới thiệu giúp GV ham thích làm        KXL
328
                          ĐDDH lớp 3                             02.41
329  Tổ Khối 4        TH Mỹ Lương                                           KXL
                          Nâng cao chất lượng môn toán cho HS khối 4             02.42
330              TH Mỹ Lợi A                                           KXL
   Trần Văn So                 Phát động phong trào đọc sách                   02.99
331              TH Mỹ Lợi A                                           KXL
   HuỳnhThị Thùy Dung              Biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1             02.101
332              TH Mỹ Lợi A                                           KXL
   Nguyễn Thị Thanh Thúy            Tạo niềm hứng thú trong giờ học Tóan cho học sinh lớp 1      02.102
333              TH Mỹ Lợi A                                           KXL
   Phan Ngọc Khải                Tìm hiểu kỹ năng viết chính tả nghe viết của Hs lớp 2       02.103
334              TH Mỹ Lợi A                                           KXL
   Lê Văn Hoàng                 Biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp            02.104
335              TH Mỹ Lợi A                                           KXL
   Nguyễn Văn Tuấn               Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém ở lớp 1         02.105
               TH Mỹ Lợi A     Thực trang và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục HS qua việc      KXL
336
   Phạm Thị Mai Loan              liên hệ chặt chẽ với phụ huynh HS                 02.106
337              TH Mỹ Lợi A                                           KXL
   Nguyễn Ngọc An                Biện pháp giúp học sinh viết đúng Chính tả             02.107
338              TH Mỹ Lợi A                                           KXL
   Tô Thị Loan                 Biện pháp nâng chất lượng học sinh yếu kém môn tiếng việt     02.109
339              TH Mỹ Lợi A                                           KXL
   Trần Thị Năm                 Biện pháp giúp học sinh học tốt môn toán ở lớp 5          02.111
340              TH Mỹ Lợi A                                           KXL
   Trương Thị Ngọc Châu             Phương pháp hướng dẫn trẻ 5 tuổi kể chuyện diễn cảm        02.113
341              TH Mỹ Lợi A                                           KXL
   Võ Thị Điệp                 Hướng dẫn học sinh mầm non tự tạo đồ dùng đồ chơi         02.114
342              TH Mỹ Lợi A                                           KXL
   Trần Trọng Nguyên              Biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Mỹ thuật lớp 2      02.115
343              TH Mỹ Lợi A                                           KXL
   Tổ khối 1                  Biện pháp duy trì sĩ số ở khối 1                  02.116
344              TH Mỹ Lợi B                                           KXL
   Ông Văn Việt                 Biện pháp DTSS khối 2                       02.257
345              TH Mỹ Lợi B                                           KXL
   Nguyễn Văn Đức                Tìm hiểu về học sinh chưa ngoan                  02.258
346                                                              KXL
   Phạm Thị Nhịn      TH Ngô Văn Nhạc   Rèn kỹ năng tóm tắt bài tóan có lời văn cho HS           02.276
347              TH Ngô Văn Nhạc                                         KXL
   Nguyễn Ngô Tuyết Thủy            Một số phương pháp viết đúng chính tả               02.278
348              TH Ngô Văn Nhạc                                         KXL
   Nguyễn Văn Phổ                Một số biện pháp bồi dưỡng cán bộ phụ trách sao ở trường TH    02.279
349                                                              KXL
   Nguyễn Văn Hai     TH A An Thái Trung  Giáo dục HS cá biệt trong công tác …                02.142
                               - 18 -
                         Hướng dẫn học sinh lớp 4 giải bài tóan “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ     KXL
350
   Phan Văn Tuấn     TH A An Thái Trung  hai số đó bằng sơ đồ đoạn thẳng”                    02.146
                         Tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ để nâng cao chất          KXL
351
   Đinh Văn Út Anh    TH B An Thái Trung  lượng hiệu quả giáo dục                         02.118
352                                                                KXL
   Nguyễn Thị Tuyết Lan  TH B An Thái Trung  Một số biện pháp giúp HS học tốt môn tập viết lớp 1          02.121
                         Làm thế nào để thực hiện tốt “ Góc bé tập nấu ăn” trong giờ hoạt động      KXL
353
   Nguyễn Ngọc Hải    TH Tân Thanh     góc                                  02.63
354                                                                KXL
   Nguyễn Văn Tân     TH Tân Thanh     Vai trò của cán bộ lớp trong học tập                 02.65
355                                                                KXL
   Đoàn Anh Trà      TH Tân Thanh     Tìm hiểu kỹ năng đọc diễn cảm của học sinh khối 4           02.66
356                                                                KXL
   Trần Thị Ngọc Chung  TH Tân Thanh     Rèn luyện kỹ năng đọc đúng của học sinh lớp 3             02.67
357                                                                KXL
   Huỳnh Thị Thi     TH Tân Thanh     Tìm hiểu hứnh thú học tập bộ môn tóan của học sinh lớp 5        02.69
358             TH Tân Hưng                                              KXL
   Huỳnh Văn Thành               Giáo dục bảo vệ môi trường                       02.44
359             TH Tân Hưng                                              KXL
   Nguyễn Văn Rê                Bồi dưỡng ban chỉ huy liên đội                   02.45
               TH Tân Hưng     Biện pháp giáo dục quyền và bổn phận trẻ em thông qua bài học Đạo        KXL
360
   Nguyễn Thị Long               đức lớp 2                             02.46
361             TH Tân Hưng                                              KXL
   Nguyễn Kim Hạnh               Giáo dục đạo đức cho học sinh                     02.92
362             TH Tân Hưng                                              KXL
   Cao Phương Anh               Công tác chủ nhiệm lớp                         02.93
363             TH Tân Hưng                                              KXL
   Trần Phúc Hậu                Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt môn toán lớp 3        02.95
364                                                                KXL
   Nguyễn Thị Ngọc Diễm  TH A An Hữu     Giúp học sinh lớp 2 viết tập làm văn                  02.57
365                                                                KXL
   Võ Thị Mỹ Hiền     TH A An Hữu     Rèn chữ viết giữ vở sạch học sinh lớp 2                02.59
366                                                                KXL
   Trần Thị Trang Uyên  TH A An Hữu     Giúp HS viết đúng chính tả-rèn chữ viết đẹp ở lớp 1          02.60
367                                                                KXL
   Nguyễn Hoàng Oanh   TH A An Hữu     Giúp học sinh học tốt phân môn tập đọc lớp 4              02.61
368                                                                KXL
   Lò Thị Nga       TH B An Hữu     Rèn kỹ thuật viết chữ đúng,đẹp cho HS lớp 1              02.48
369                                                                KXL
   Lê Ngô Hương Nhu    TH B An Hữu     Kinh nghiệm dạy môn tập làm văn tiết quan sát đồ vật lớp 4       02.53
   Nguyễn Thị Duyên    TH A Hòa Hưng    Rèn kỹ năng học Toán lớp 1                            KXL
370
   Nguyễn Thị Thu Trang                                                02.229
                                 - 19 -
   Huỳnh Ngọc Đan     TH A Hòa Hưng                                             KXL
371
   Phượng                     Môn đạo đức lớp 2 và một số p.p đổi mới nhằm gây hứng thú cho HS   02.226
372                                                                 KXL
   Nguyễn Thị Thanh Thủy  TH B Hòa Hưng     Một số biện pháp giữ vở sạch rèn chữ viết cho học sinh lớp 2     02.235
   Nguyễn Văn Thông                Tìm hiểu thực trạng dạy các môn ít giờ của khối 3               KXL
373
   Nguyễn Văn Trưởng    TH B Hòa Hưng                                        02.233
374                                                                 KXL
   Đinh Thái Minh Hải   TH B Hòa Hưng     Kinh nghiệm rèn luyện HS viết đúng chính tả.             02.234
375              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Đỗ Văn Bửu                   Biện pháp giáo dục đạo đức HS về lòng nhân ái             03.02
376              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Nguyễn Ngọc Thuấn               Dạy học lịch sử nhất thiết phải cải tiến phuơng pháp         03.22
377              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Trần Hạ Nhi                  Để dạy tốt bài kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc  03.23
378              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Nguyễn Thị Hoàng Oanh             Giúp HS làm tốt dàn bài bài tập làm văn môn ngữ văn 7         03.16
379              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Phan Thanh Tùng                Bồi dưỡng HS giỏi và Rèn kỹ năng nghe cho học sinh khối 9       03.28
380              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Phan Thị Mỹ Linh                Rèn kỹ năng nghe môn tiếng anh cho HS THCS              03.27
381              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Nguyễn Duy Ninh                Đổi mới phương pháp dạy ngữ văn để nâng cao chất lượng        03.17
382              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Lê Ngọc Thi                  Giải bài toán bằng cách lập phương trình               03.25
383              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Võ Thị Thanh Nguyệt              Dạy học phân hóa học sinh bằng cách sử dụng các chuyên đề      03.32
               THCS Thị Trấn Cái Bè  Phát huy tính tích cực của HS trong các tiết học về hệ điều hành môn      KXL
384
   Nguyễn Hữu Tâm                 tin học 6                              03.10
               THCS Thị Trấn Cái Bè  Tổ chức học nhóm và khả năng tự học của HS trong công tác chủ         KXL
385
   Nguyễn Văn Phương               nhiệm 9                               03.21
386              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Nguyễn Thùy Trang               Phương pháp giảng dạy thể dục cho HS kém thể trạng          03.30
387              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Nguyễn Thị Phương Mai             Làm thế nào để HS húng thú thường thức mỹ thuật           03.31
               THCS Thị Trấn Cái Bè  Thực trạng và một số hình thức giáo dục truyền thống thông qua hoạt      KXL
388
   Nguyễn Thị Phụng                động đội                              03.07
389              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Cao Thị Lê                   Một số kinh nghiệm giúp HS học tốt môn hình học 7           03.33
390              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Lý Thị Xuân Thắm                Giáo dục HS cá biệt                          03.15
391              THCS Thị Trấn Cái Bè                                         KXL
   Nguyễn Văn Tòan                Làm thế nào thu hút bạn đọc đến với thư viện trường          03.05
                               - 20 -
392             THCS Phan Văn Ba                                         KXL
   Huỳnh Văn Giữ               Phân tích thực trạng HS lưu ban bỏ học               03.36
393             THCS Phan Văn Ba                                         KXL
   Huỳnh Thị Diễm               Một số hình thức tổ chức đội HS thư viện phục vụ bạn đọc      03.39
394             THCS Phan Văn Ba                                         KXL
   Ngô Thị Thanh Hồng             Đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD lớp 6             03.40
395             THCS Mỹ Hội                                            KXL
   Nguyễn Tuấn Phương             Vai trò Hiệu Trưởng trong việc xây dựng tập thể đòan kết       03.41
               THCS Mỹ Hội     Một số biện pháp giúp tiết luyện nói đạt hiệu quả tốt hơn trong phân     KXL
396
   Tổ Văn-GDCD                môn tập làm văn-bậc THCS                       03.49A
397             THCS Mỹ Hội                                            KXL
   Tổ Toán lý                 Giúp HS yếu kém học tốt môn số học và hình học lớp 6       03.50
               THCS Mỹ Hội     Phương pháp làm các bộ sương động vật có xương sống môn sinh học       KXL
398
   Tổ Hóa Sinh                7                                03.51
399             THCS Mỹ Hội                                            KXL
   Trương Thị Kỷ               Biện pháp nâng cao chất lưọng bộ môn sinh học            03.47
               THCS Mỹ Hội     Ba cách giải bài toán dạng tìm công thức phân tử của hợp chất hữu       KXL
400
   Mai Văn Vui                cơ-phân môn hóa học 9                        03.44
               THCS Mỹ Hội     Phương pháp gây hứng thú học sinh cho học sinh yếu ở tiết bồi dưỡng      KXL
401
   Mạch Ngọc Tuyết              HS yếu khối lớp 6,7                         03.45
402             THCS Hậu Thành                                          KXL
   Từ Thị Băng Tâm              Rèn kỹ năng đọc-hiểu cho học sinh môn Anh Văn 9           03.48
403             THCS Hậu Thành                                          KXL
   Nguyễn Thị Ngọc Diễm            Giúp học sinh viết tốt văn biểu cảm khối 7           03.49B
               THCS Hậu Mỹ Trinh  Vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng        KXL
404
   Võ Thị Ngọc Kiều              giảng dạy                            03.51
405             THCS Hậu Mỹ Trinh                                         KXL
   Nguyễn Tấn Đạt               Các giải pháp an toàn khi tập luyện chạy bền            03.53
406             THCS Hậu Mỹ Trinh                                         KXL
   Nguyễn Kim Yến               Một số bài dạy bồi dưỡng HS giỏi môn ngữ văn bậc THCS        03.59
407             THCS Hậu Mỹ Trinh                                         KXL
   Nguyễn Thị Nhung              Tìm hiểu các biểu hiện hứng thú học môn hóa học 8          03.54
408             THCS Hậu Mỹ Trinh                                         KXL
   Nguyễn Thị Kiều              Chất lượng học tập của HS khối 6 một vấn đề cần quan tâm      03.55
409             THCS Hậu Mỹ Trinh                                         KXL
   Đoàn Thị Thu Trang             Một số lỗi chính tả của HS nguyên nhân và cách sửa chữa       03.56
410             THCS Hậu Mỹ Trinh                                         KXL
   Dương Thị Kim Lựu             Thực trang và biện pháp sử dụng thiết bị giáo dục bậc THCS     03.57
411             THCS Hậu Mỹ Trinh                                         KXL
   Lê Thị Mỹ Phượng              Vai trò của người giáo viên GDCD trong việc giáo dục môi trường   03.58
412             THCS Hậu Mỹ Bắc B                                         KXL
   Nguyễn Văn Tranh              Giáo dục đạo đức HS ở trường THCS Hậu Mỹ Bắc B           03.60
                                - 21 -
413              THCS Hậu Mỹ Bắc B                                         KXL
   Nguyễn Thị Thu Sương             Để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp                03.62
414              THCS Hậu Mỹ Bắc B                                         KXL
   Lê Thị Thủy                  Một vài vấn đề dạy học môn hình học cấp THCS             03.64
415              THCS Hậu Mỹ Bắc B                                         KXL
   Đòan Ngọc Nhẫn                Biện pháp giáo dục HS cá biệt                     03.65
416              THCS Hậu Mỹ Bắc B                                         KXL
   Nguyễn Hoài Nhân               Một vài biện pháp giúp HS khối 6 làm thí nghiệm vật lý đạt hiệu quả  03.66
417              THCS Hậu Mỹ Bắc B                                         KXL
   Phạm Thị Ngọc Mai               Giúp HS có hứng thú học tập bộ môn tiếng anh 8            03.67
418              THCS Hòa Khánh                                           KXL
   Trương Thái Ngọc Trang            Tổ chức hoạt động nhóm trong giờ dạy ngữ văn          03.70
                THCS Hòa Khánh    Biện pháp huấn luyện Đội bóng đá nam HS lứa tuổi 12-15 trong         KXL
419
   Nguyễn Thanh Tâm               trường THCS                          03.72
                THCS Hòa Khánh    Tìm hiểu các biểu hiện hứng thú học môn Mỹ thuật của HS khối 6        KXL
420
   Phạm Thị Ngọc Trinh              trường THCS Hòa Khánh                     03.74
421              THCS Hòa Khánh                                           KXL
   Nguyễn Thị Thu Ba               Giúp HS khắc sâu và mở rộng kiến thức cao dao dân ca lớp 7      03.75
422              THCS Hòa Khánh                                           KXL
   Hồ Thị Hạnh                  Rèn luyện kỹ năng nói trong phân môn Tập làm văn lớp 8        03.78
423              THCS Mỹ Lợi A                                           KXL
   Võ Thanh Nguyên                Biện pháp huy động HS ra lớp PCTHCS                  03.84
424              THCS Mỹ Lợi A                                           KXL
   Lê Anh Tuấn                  Phưong pháp gây hứng thú cho HS trong giờ học tiếng anh     03.85
                THCS Mỹ Lợi A    Rèn luyện kỹ năng viết phưong trình Hóa học chương 4,5 phần hóa        KXL
425
   Nguyễn Tấn Quẩn Em              hữu cơ môn hóa học 9                      03.87
426              THCS An Thái Trung                                         KXL
   Trần Thị Kim Vơn               Rèn luyện kỹ năng tìm hiểu và phân tích tác phẩm ở lớp 8,9      03.89
427              THCS An Thái Trung                                         KXL
   Nguyễn Thị Mỹ Hạnh              Giúp HS lớp 7 tích cực học văn biểu cảm                03.90
428              THCS An Thái Trung                                         KXL
   Võ Thị Loan                  Làm thế nào để quản lý tốt được lớp học có nhiều HS yếu,cá biệt    03.91
429              THCS An Thái Trung                                         KXL
   Nguyễn Hiền Lương               Gây hứng thú trong giờ học môn anh văn 7 ở trường THCS        03.95
430              THCS An Thái Trung                                         KXL
   Phạm Phùng Hạnh                Vẽ thêm yếu tố phụ để giải một số bài toán hình học       03.96
                THCS An Thái Trung  Giúp HS ở nông thôn học tốt môn sinh 6 với một số bài có mẫu đa        KXL
431
   Tổ Hóa sinh                  dạng và phong phú                        03.99
432              THCS An Thái Trung                                         KXL
   Tổ Ngữ văn                  Rèn chữ viết cho HS lớp 6                      03.101
                THCS Tân Hưng    Sử dung công nghệ thông tin để liên hệ thực tế vào việc dạy học phần     KXL
433
   Thái Văn Hơ                  “Cơ học “ môn vật lý 6                        03.106
                               - 22 -
               THCS Tân Hưng    Thực trạng việc phân cấp quản lý ở trưuòng THCS Thanh Hưng giai        KXL
434
   Nguyễn Văn Khánh              đoạn 2004-2007                         03.107
435             THCS An Hữu                                             KXL
   Mai Thị Kim Huệ               Giáo dục thái độ, tư tưởng, tình cảm học sinh qua giờ dạy ngữ văn 03.130
               THCS An Hữu     Giúp HS củng cố kiến thức về HS bậc nhất dưới hình thức trắc          KXL
436
   Phạm Tấn Khải                nghiệm khách quan                         03.137
   Huỳnh Thị Mộng     THCS An Hữu                                             KXL
437
   Phương                   Đưa công nghệ thông tin vào việc dạy và học Tiếng anh 9       03.134
438             THCS An Hữu                                             KXL
   Nguyễn Hiếu Châu              Một vài kinh nghiệm giúp HS lớp 6 viết bài giảng hình học     03.135
               THCS An Hữu     Một số phương pháp sửa sai trong luyện tập đội hình đội ngũ cho HS       KXL
439
   Nguyễn Thanh Sang              lớp 9                               03.132
440             THCS An Hữu                                             KXL
   Tổ Tóan Tin                 Phiếu học tập trong giờ dạy Hình học                 03.142
441             THCS An Hữu                                             KXL
   Tổ Ngữ Văn                 Một số biện pháp duy trì sĩ số lớp của GVCN thuộc tổ Ngữ văn     03.139
               THCS An Hữu     Một số biện pháp tạo hứng thú giúp HS khối 6,7 học tốt tiết luyện tập     KXL
442
   Tổ Anh Văn                 ngữ pháp.                               03.141
443             THCS An Hữu                                             KXL
   Tổ Sử-Địa                  Hướng dẫn HS học ở trường, ở nhà bộ môn lịch sử THCS         03.140
444             THCS Hòa Hưng                                            KXL
   Tổ ngữ Văn                 Hướng dẫn HS học ở nhà trường môn ngữ văn              03.115
445             THCS Hòa Hưng                                            KXL
   Ngô Thị Mỹ Linh               Phương pháp giúp HS lớp 7 yêu thích môn Hình học 7          03.110
446             THCS Hòa Hưng                                            KXL
   Trương Vĩnh Phú               Biện pháp tạo hứng thú trong tiết dạy lý thuyết Tin học 6      03.111
447             THCS Hòa Hưng                                            KXL
   Võ Thị Mỹ Lệ                Luyện tập sáng tạo cho HS trong môn ngữ văn 6           03.114
               THCS Hòa Hưng    Phương pháp giúp học sinh hệ thống kiến thức môn lịch sử thông qua       KXL
448
   Phan Thị Ngọc Dung             tiết ôn tập                            03.112
449             THCS Hòa Hưng                                            KXL
   Hà Duy Hiến                 Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu cho học sinh lớp 6            03.113
450                                                               Loại
   Phạm Ngọc Tài     TH B Đông Hòa Hiệp  Quản lý việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên         02.211
                         Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 3 nhằm gây hứng thú học tập        Loại
451
   Tập thể tổ khối 3   TH Hậu Mỹ Bắc B   cho học sinh                             02.81
452                                                               Loại
   Huỳnh Nguyễn Kim Hà  TH Hậu Mỹ Bắc B   Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức ở trường Tiểu học        02.89
453             TH Mỹ Lương                                             Loại
   Nguyễn Thị Ánh Tuyết            Công tác chủ nhiệm lớp 1                       02.24
454  Tổ Khối 5       TH Mỹ Lương                                             Loại
                         Một số biện pháp nhằm duy trì kết quả học sinh hoàn thành chương   02.43
                                - 23 -
                         trình bậc tiểu học

455                                                              Loại
   Phạm Tấn Vũ      TH A An Thái Trung  Một số kinh nghiệm để làm tốt công tác duy trì sỉ số        02.147
456                                                              Loại
   Tạ Kim Oanh      TH Tân Thanh     Một số kinh nghiệm để làm tốt công tác duy trì sĩ số        02.68
              THCS Hậu Mỹ Bắc B   Sử dụng ĐDDH trong những tiết thực hành sinh học 7, thực trạng và      Loại
457
   Nguyễn La Hồng Hạnh             giải pháp                             03.61
458             THCS Hậu Mỹ Bắc B                                         Loại
   Nguyễn Tấn Đạt               Gây hứng thú HS khi học môn sinh học 6               03.68

         Tổng kết danh sách này có : 458 đề tài.
            Trong đó:
               */ Loại A: 15 đề tài.
               */ Loại B: 22 đề tài.
               */ Loại C: 148 đề tài.
               */ Không xếp loại: 264 đề tài.
               */ Loại: 09 đề tài.
      Người tổng hợp                                 KT.TRƯỞNG PHÒNG
                                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                (đã ký và đóng dấu)

    Nguyễn Thanh Tuấn
                                              Nguyễn Phước Tường

								
To top