Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Pamplets Perpustakaan by u6Ix0yC

VIEWS: 6 PAGES: 2

									    PERATURAN
  Pembaca hendaklah
  mematuhi segala peraturan
  yang telah ditetapkan.

  Kad pinjaman tidak boleh
  dipindahmilik, dipinjam, atau
  digunakan oleh orang lain.
                                 Peringat Kelantan
  Kad pinjaman yang rosak
  atau hilang hendaklah
  dilaporkan pada
  perpustakaan desa.

  Denda akan dikenakan
  sebanyak 10 sen bagi
  peminjam yang lewat
  menghantar buku.
                  WAKTU PERKHIDMATAN
   PERKHIDMATAN
  PERPUSTAKAAN DESA        SABTU HINGGA KHAMIS

Pinjaman Bahan            10.00 pagi – 5.00 petang
                                   Menimba
  Setiap ahli boleh meminjam       TUTUP
  dua buah buku dalam satu                      Ilmu
                  Jumaat & Hari Kelepasan Am
  masa.                              Tunggak
                                   Kejayaan
  Tempoh peminjaman
  adalah selama dua minggu.
                                    Setiap individu yang ingin
Perpustakaan Desa Kampung Pak                     menggunakan perkhidmatan dan
Rahmat, Peringat ditubuhkan pada    Koleksi Perpustakaan Desa
                                    kemudahan di perpustakaan ini
2007 bertujuan memperkembang ilmu   Kg  Pak  Rahmat/Seterpa
                                    hendaklah mendaftar sebagai ahli
pengetahuan bagi penduduk setempat.  merangkumi koleksi buku/    secara PERCUMA.
Hasil usaha daripada AJK Gerakan    majalah surat khabar untuk
Daya Wawasan (GDW) Kampung Pak                     Borang keahlian boleh didapati di
Rahmat telah mendapat restu daripada  bacaan umum. Antara koleksi   Perpustakaan Desa Kg Pak
Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)   buku yang ada merangkumi :   Rahmat/Seterpa, Peringat.
untuk menubuhkan perpustakaan ini.                   Keahlian adalah terbuka kepada
Tapak premis   telah disumbangkan     Karya Am         semua lapisan masyarakat di
oleh En. Mohamed Saudy Ismail salah                  kawasan ini dan di kawasan
seorang daripada AJK GDW Kg Pak
                       Falsafah
                                    sekitarnya.
Rahmat/Seterpa.               Agama
Semua kelengkapan perpustakaan dan      Sains Kemasyarakatan
bangunan disediakan oleh PNM         Bahasa
manakala    penghawa    dingin
                       Sains Tulen       AKTIVITI -AKTIVITI
disumbangkan oleh YB Azmi Ishak
                       Teknologi/Sains     Perpustakaan juga akan
(ADUN – Melor)
                       Gunaan         menyediakan pelbagai aktiviti.
                       Kesenian
                       Kesusasteraan/Fiksyen
                       dan Novel
                       Geografi dan Sejarah
                       Buku Rujukan untuk
                       Peperiksaan.

								
To top