Docstoc

solis-master-5000

Document Sample
solis-master-5000 Powered By Docstoc
					CIŚNIENIOWY EKSPRES DO KAWY
               1
Szanowni Państwo,Serdecznie gratulujemy dokonanego zakupu.

Ekspres SOLIS MASTER 5000 jest nowym typem ciśnieniowego ekspresu 1-
grupowego.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Przestrzeganie
zawartych w niej zasad pozwoli Państwu bezpiecznie i bezawaryjne użytkować
zakupiony sprzęt przez wiele lat.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem..Coffema International Poland Sp. z o.o.
                                       2
Spis treści1.  Instrukcja bezpiecznego użytkowania ........................................................................... 7

2.  Uwagi ogólne ............................................................................................................... 8

3.  Uruchomienie ................................................................................................................ 9

4.  Przygotowanie kawy ................................................................................................... 10

5.  Wydawania wrzątku .................................................................................................... 10

6.  Wydawanie pary .......................................................................................................... 11

7.  Młynek ........................................................................................................................ 12

8.  Czyszczenie ................................................................................................................. 12

9.  Odkamienianie ............................................................................................................ 14

10.  Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ......................................................................... 15

11.  Dane techniczne .......................................................................................................... 16

12.  Punkty Serwisowe Coffema ………………………………………………………… 17
                                                                   3
LEGENDA


1.  wyjmowany pojemnik na wodę / z przykrywką/
2.  miejsce do ustawiania filiżanki / z przykrywką/
3.  obrotowa dysza pary i gorącej wody
4.  pokrętło para / gorąca woda
5.  kratka ściekowa
6.  wyjmowany pojemnik ściekowy ze wskaźnikiem napełniania
7.  wyjmowany pojemnik na fusy
8.  pojemnik na kawę /z przykrywką/
8a.  pokrętło regulacji młynka
9.  wyłącznik główny ON / OFF
10.  Drzwi serwisowe
11.  moduł naparzania
12.  wylewka kawy / o regulowanej wysokości/
13.  podstawa umożliwiająca obracanie ekspresu
14.  panel sterowania ze wskaźnikiem LED

                                4
15.  kabel zasilający
16.  akcesoria : klucz do sekcji naparzania, pędzelek do czyszczenia ekspresu
Panel sterowania ze wskaźnikami LED

17.  wskaźnik włączenia / wyłączenia ON / OFF
18.  przycisk wyboru kawy /1 lub 2 filiżanki/
18a.  wskaźnik temperatury kawy
19.  przycisk pary
19a.  wskaźnik temperatury pary
20.  pokrętło regulacji wielkości porcji
21.  wskaźnik wielofunkcyjny
    « pojemnik na wodę pusty» lub
    « pojemnik na kawę pusty» lub
    « wadliwe działanie»


DZIAŁANIE WSKAŹNIKÓW


WSKAŹNIK WŁĄCZENIA / WYŁĄCZENIA ON / OFF (17)
świecie się w sposób ciągły : jeżeli ekspres włączony jest wyłącznikiem głównym (9).

WSKAŹNIK TEMPERATURY KAWY (18a)

świeci pulsacyjnie :
- po włączeniu ekspresu; w czasie gdy urządzenie nie osiągnęło jeszcze właściwej
 temperatury.
 W czasie tej fazy wszystkie funkcje ekspresu są zablokowane.


                                            5
- po wybraniu funkcji : 1 filiżanki kawy (pojedyncze mruganie)

- po wybraniu funkcji : 2 filiżanki kawy (podwójne mruganie)

Świeci w sposób ciągły : po upływie około 2 min od włączenia. Ekspres jest wtedy gotowy
do pracy.

WSKAŹNIK TEMPERATURY PRACY (19 a)

Świeci pulsacyjnie : po przyciśnięciu przycisku pary.

Świeci w sposób ciągły : jeżeli osiągnięta została właściwa temperatury pary.

WAŻNE:
Jeżeli jednocześnie świecą pulsacyjnie wskaźnik temperatury kawy (18a) i wskaźnik
temperatury pary (19a), temperatura wody do parzenia kawy jest zbyt wysoka i ekspres musi
być odpowietrzony (patrz rozdz. : 3)


WSKAŹNIK WIELOFUNKCYJNY (21)

Świeci w sposób ciągły, jeżeli pusty jest pojemnik na wodę lub pojemnik na kawę.

Jeżeli pojemnik na wodę został opróżniony, należy po wlaniu wody,przed ponownym
parzeniem kawy odpowietrzyć ekspres. Wskaźnik wielofunkcyjny (21) będzie świecił i
ekspres będzie zablokowany dopóki nie przeprowadzimy dokładnego odpowietrzenia.

Jeżeli opróżniony został pojemnik na kawę - młynek zatrzymał się. Po ponownym napełnieniu
pojemnika na kawę, należy wykonać „re-start” ekspresu /wyłączyć i włącznik wyłącznikiem
ON / OFF/.
Świeci pulsacyjnie : pojemnik na fusy (..), moduł naparzania (11) lub kratka ściekowa (5) nie
są dokładnie włożone na swoje miejsce.
                                              6
1. Instrukcja bezpiecznego użytkowania Ekspres, jak każde urządzenie elektryczne nie może być obsługiwane przez dzieci.

 Przed pierwszym uruchomieniem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.

 Nie włączaj urządzenia do sieci w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego.

 Chroń ekspres przed wodą, nie obsługuj go wilgotnymi rękami

 Upewnij się, ze napięcie w sieci elektrycznej odpowiada napięciu na tabliczce
 znamionowej urządzenia.

 Gniazdo sieciowe do którego połączysz ekspres musi posiadać uziemienie. Dla twojego
 bezpieczeństwa nie wskazane jest stosowanie przedłurzaczy, złodziejek, rozgałęźników.

 Ustaw ekspres na stabilnym, równym podłożu. Podłoże nie może być ciepłe lub gorące.
 Wybierz odpowiednie miejsce do pracy ekspresu. Minimalna odległość od ścian lub
 innych obiektów z tyłu i po obu stronach ekspresu powinna wymościć 10 cm.

 Uważaj przy dotykaniu dyszy gorąca woda / para i grupy ekspresu (miejsce mocowania
 kolby). W czasie włączenia urządzenia są one zawsze gorące.

 Przed wyczyszczeniem ekspresu upewnij się, że przewód zasilający jest wyjęty z gniazdka
 sieciowego.

 Nie wystawiaj ekspresu na śnieg, deszcz, mróz itp.
                                            7
2. Uwagi ogólne
 Wszelkie naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez serwis techniczny
 COFFEMA INTERNATIONAL POLAND.

 Oryginalne opakowanie jest przystosowane do bezpiecznego transportu ekspresu.
Nie wyrzucaj opakowania, może Ci ono się przydać w razie konieczności wysyłki
 urządzenia do punktu serwisowego.

 Ekspres należy chronić przed ujemną temperaturą. Nie zostawiaj ekspresu w
 czasie zimy w nieogrzewanym samochodzie /na przykład : na noc/. Może to
 spowodować uszkodzenie.
                                       8
3. Uruchomienie Zdejmij przykrywką pojemnika na kawę i napełnij go świeżą kawą ziarnistą (około 300 g).
 Upewnij się, że pokrętło regulacji młynka (8a) jest ustawione w pozycji 8 (+/- 2). Przykryj
 pojemnik przykrywką.

 UWAGA :
 Pojemnik na kawę jest przykręcony do obudowy ekspresu dwoma śrubami.

 Wyjmij pojemnik na wodę (1), zdejmij przykrywkę, uzupełnij pojemnik zimną wodą
 (około 1,8 L). Włóż pojemnik z wodą na swoje miejsce, upewnij się czy zawór pojemnika
 jest we właściwym położeniu, przykryj przykrywką.

 UWAGA:
 Używaj wyłącznie zimnej wody. Używanie wody mineralnej, mleka lub innych
 płynów jest niedozwolone.

 Włącz wtyczkę do uziemionego gniazda sieciowego.

 Włącz ekspres wyłącznikiem głównym w pozycję ON ( 9 )
 Wskaźnik włączania / wyłączania ( 17 ) zapali się i wewnętrzny elektroniczny system
 sterujący wykona cykl testujący.

 Przeprowadź odpowietrzanie urządzenia. W tym celu ustaw dowolne naczynie przed dyszą
 pary i gorącej wody (3). Otwórz zawór pary i gorącej wody przez przekręcenie pokrętła (4)
 w lewo do oporu - odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Zawór pary i gorącej wody
 pozostaw otwarty do momentu, aż z dyszy zacznie lecieć silny strumień wody. Zamknij
 zawór pary i gorącej wody przez przekręcenie pokrętła (4) w prawo do oporu - zgodnie z
 ruchem wskazówek zegara. Po wykonaniu w/w czynności ekspres jest odpowietrzony.

 UWAGA:
 Ekspres najlepiej odpowietrzyć w momencie gdy nie jest jeszcze nagrzany. Dlatego
 rozpocznij procedurę odpowietrzania zaraz po włączeniu ekspresu.

 WAŻNE
 Ze względów higienicznych, odpowietrzanie ekspresu i płukanie zalecane jest zawsze
 po dłuższym okresie nie używania ekspresu / na przykład po wakacjach/.

 Jeżeli wskaźnik temperatury (18a) świeci w sposób ciągły, przyciśnij przycisk wyboru
 kawy (18) (jeżeli wskaźnik temperatury kawy 18a świeci pulsacyjnie, kawa nie może być
 wyserwowana - ekspres nie osiągnął jeszcze właściwej temperatury). Pokrętło regulacji
 wielkości porcji powinno być w środkowym położeniu.

Ekspres jest gotowy do pracy !
                                              9
4. Przygotowanie kawy

 Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 3, ekspres jest gotowy do pracy tzn.
 pojemnik na wodę jest napełniony, pojemnik na kawę jest pełny, jeżeli w sposób ciągły
 wskaźnik temperatury kawy (18).

 Ustaw na kratce ściekowej jedną lub dwie filiżanki i przyciśnij przycisk wyboru kawy :
 jeden raz     -   dla wyserwowania jednej porcji kawy
 dwukrotnie    -   dla wyserwowania dwóch porcji kawy

 UWAGA
 Ekspres Solis Master 5000 jest wyposażony w system zaparzania wstępnego. Kawa po
 zmieleniu zostaje najpierw zwilżona - strumień wrzątku jest na chwilę zatrzymany, dopiero
 po tym cyklu wstępnym następuje właściwy cykl parzenia.

 UWAGA
 Wysokość wylewki kawy jest regulowana. W zależności od potrzeb możesz ją wysunąć
 (na dół) lub wsunąć (do góry). Możesz ja również przesuwać w poziomie (od siebie i do
 siebie ) *Wielkość porcji możesz regulować pokrętłem regulacji wielkości porcji (20).
 Możesz wyserwować :
    -espresso
    -creme
    -large

 Są to wskazania bardzo ogólne.
 Ustawiając pokrętło regulacji wielkości porcji (20) w odpowiednim położeniu możesz
 dokładnie dopasować wielkość serwowanej porcji kawy do wielkości Państwa filiżanki.

 UWAGA
 Wypływ kawy można przerwać w dowolnym momencie przez ponowne, krótkie
 przyciśnięcie przycisku kawy (18).
 Przyciśnięcie przycisku wyboru kawy (18) dwukrotnie spowoduje automatycznie wydanie
 porcji podwójnej.


6. Wydawanie wrzątku Ustaw filiżankę lub szklankę pod dyszą pary i gorącej wody (3).

 Powoli przekręć pokrętło para / gorąca woda (4) w lewo - odwrotnie do ruchu wskazówek
 zegara.

 Po napełnieniu w maszynie przekręć pokrętło para / gorąca woda w prawo - zgodnie z
 ruchem wskazówek zegara - do oporu.
                                              10
7. Wydawanie paryParę można wykorzystać do : podgrzewania mleka, podgrzewania innych napojów, do
przygotowania cappuccino.

 Przyciśnij przycisk pary (19) i poczekaj, aż wskaźnik temperatury pary (19a) będzie
 świecił w sposób ciągły (w czasie fazy podgrzewania wskaźnik ten świeci pulsacyjnie)

 Otwórz powoli zawór para / gorąca woda przekręcając pokrętło (4) w lewo - przeciwnie do
 ruchu wskazówek zegara. Zaczekaj, aż z dyszy wypłynie do kratki ściekowej niewielka
 ilość wrzątku.

 Zamknij zawór gorąca para / woda przekręcając pokrętło 4 w prawo do oporu - zgodnie z
 ruchem wskazówek zegara.
 Umieść końcówkę dyszy w naczyniu z cieczą, którą chcesz podgrzać. Powoli, ponownie
 otwórz zawór para / gorąca woda przekręcając w lewo pokrętło pary i gorącej wody (4).
 Podgrzewaj napój przesuwając naczynie ruchem spiralnym w górę i w dół.

 Jeżeli zakończyłeś podgrzewanie /spienianie/ napoju, zamknij zawór para / gorąca woda
 przekręcając pokrętło (4) w prawo do oporu. Wyłącz „parę” przyciskając przycisk pary
 (19).

 UWAGA
 Wskazane jest wyczyszczenie dyszy para / gorąca woda (3) wilgotną szmatką po
 każdym użyciu.

 WAŻNE
 Dysza pary i gorącej wody będzie po każdym użyciu bardzo gorąca. Bezpośrednie
 dotknięcie grozi poparzeniem.

 Po przyciśnięciu przycisku pary (19) (oba wskaźniki : temperatury pary i temperatury
 kawy świecą pulsacyjnie), otwórz zawór pary i gorącej wody przekręcając pokrętło (4) w
 lewo, przeprowadź odpowietrzanie ekspresu.
 Zawór pary i gorącej wody pozostaw otwarty do momentu, aż z dyszy zacznie lecieć silny
 strumień wody.
 Wskaźniki temperatury pary i temperatury kawy przestaną świecić pulsacyjnie. Wskaźnik
 temperatury kawy zacznie świecić w sposób ciągły.
 Zamknij zawór pary i gorącej wody przekręcając pokrętło (4) w prawo do oporu.

 WAŻNE
 Po użyciu pary konieczne jest odpowietrzenie ekspresu (porównaj rozdz. ..)
 W przeciwnym razie nie będzie możliwe dalsze parzenie kawy (oba wskaźniki :
 temperatury pary i temperatury kawy świecą pulsacyjnie).
                                           11
8. Młynek* Miałkość mielenia kawy możesz regulować używając pokrętła regulacji młynka (8a).
 Standardowym ustawieniem młynka jest poz. 8 (+/-2).

 Aby zwiększyć miałkość mielenia / kawa mielona.drobniej / ustawiaj pokrętłem (8a)
 mniejszą wartość : poz. 7÷0.
 Aby zmniejszyć miałkość mielenia / kawa mielona grubiej/ustawiaj pokrętłem (8a)
 mniejszą wartość : 9÷16.

 WAŻNE
 Ustawienie może być wykonane tylko w czasie pracy młynka

 UWAGA
 Prosimy zauważyć, że regulacja młynka jest efektywna po zrobieniu 3÷4 kaw. Nawet
 najlepsze mieszanki kawy mogą zawierać zanieczyszczenia (np. : drobne kamienie). Jeżeli
 usłyszysz charakterystyczny głośny dźwięk, świadczący o tym, że do młynka dostało się
 jakieś zanieczyszczenie, natychmiast wyłącz ekspres. Jeżeli ekspres nie zostanie
 wyłączony, elektroniczny system zabezpieczający młynek wyłączy ekspres najpóźniej po
 25 sekundach. Wskaźnik wielofunkcyjny (21) będzie wówczas świecił w sposób ciągły.

 WAŻNE
 Nie uruchamiaj ponownie urządzenia przed wcześniejszym usunięciem zanieczyszczenia,
 w przeciwnym razie możesz uszkodzić silnik młynka.
 W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem technicznym.


9. Czyszczenie

WAŻNE
Przed czyszczeniem wyłącz ekspres wyłącznikiem ON / OFF oraz wyjmij wtyczkę z gniazdka
sieciowego.

 Należy przeprowadzać regularne mycie pojemnika na wodę(1), kratki ściekowej (5),
 pojemnika ściekowego (6) i pojemnika na fusy (7). Mycie należy przeprowadzać w gorącej
 wodzie, jeżeli zachodzi konieczność, należy umyć roztworem detergentu.
 Obudowę ekspresu czyścimy wilgotną szmatką i wycieramy do sucha.

 Aby wyczyścić wylewkę kawy postępuj w sposób następujący :
 - przesuń wylewkę w max. dobre położenie,

 -  otwórz drzwi serwisowe,

 -  przesuwając wylewkę do góry wymontuj ją z ekspresu,

 -  umyj wylewkę w gorącej wodzi, w razie potrzeby możesz umyć roztworem detergentu,


                                           12
 -   zamontuj wylewkę na swoim miejscu,

 -   zamknij drzwi serwisowe.

 Wylewka powinna być czyszczona najmniej raz w miesiącu.

 Czyszczenie młynka
 Resztki kawy z pojemnika na kawę możesz usunąć używając specjalnego pędzelka (16).
 Pod żadnym pozorem nie wlewaj wody do pojemnika na kawę. Grozi to uszkodzeniem
 młynka.

 Moduł zaparzania (11) powinien być czyszczony z częstotliwością napełniania pojemnika
 na kawę, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 Aby czyścić moduł naparzania postępuj w sposób następujący :

 -   przesuń wylewkę kawy w max. dowolne położenie,

 -   wyjmij pojemnik na fusy i pojemnik ściekowy,

 -   otwórz drzwi serwisowe,

 -   wyjmij moduł napełniania naciskając kciukiem część z napisem „PRESS”,

 -   wyjmij moduł naparzania gorącą wodą, w razie potrzeby możesz myć roztworem
    detergentu.

 -   upewnij się, że oba stalowe sitka są czyste.

   Górny filtr możesz wymontować używając specjalnego klucza (16).

   WAŻNE
   Uważaj, aby nie uszkodzić stalowych sitek !
   Nie używaj do czyszczenia z osadu kawy żadnych ostrych narzędzi (np. : łyżeczki).

 -   wyczyść wnętrze ekspresu (przedział modułu naparzania) używając roztworu
    detergentu. Resztki kawy możesz usunąć odkurzaczem.

 -   zamontuj na swoje miejsce moduł naparzania.

    WAŻNE
    Przy wsuwaniu do środka modułu naparzania nie naciskaj przycisku „PRESS”.

 -   zamknij drzwi serwisowe, wstaw na swoje miejsce pojemnik ściekowy, kratkę
   ściekową i  pojemnik na fusy.

   UWAGA
   Jeżeli moduł naparzania będzie źle włożony, wskaźnik wielofunkcyjny (21) będzie
   świecił w sposób ciągły, a ekspres będzie zablokowany.

                                             13
9.Odkamienianie


 Odkamienianie ekspresu powinno być przeprowadzane regularnie, przynajmniej raz na
 4÷6 miesięcy.
 Częstotliwość odkamieniania zależy od stopnia twardości wody i ilości kaw serwowanych
 w ciągu dnia. Im większa twardość wody i większa ilość zaparzanych dziennie kaw tym
 częściej urządzenie należy odkamieniać.

 Do odkamieniania wolno stosować wyłącznie środek o nazwie ENTKALKER / dostępny
 do nabycia we wszystkich punktach COFFEMY/.

 Przygotuj roztwór do odkamieniania: 2-3 łyżki stołowe ENTKALTERA na litr wody (25-
 100 g.).

 Napełnij pojemnik na wodę roztworem środka do odkamieniania.

 Ustaw naczynie pod dyszę pary i gorącej wody.

 Włącz ekspres wyłącznikiem ON / OFF.

 Otwierając pokrętłem (4) zawór pary i gorącej wody. Wlej z dyszy do naczynia około 0,3
 L roztworu.

 Wyłącz ekspres wyłącznikiem ON / OFF. Pozostaw ekspres wyłączony przez około 5 min.

 Powtórz dwu lub trzykrotnie czynności opisane w dwóch poprzednich punktach do
 momentu aż pojemnik na wodę zostanie opróżniony.

 Wypłucz pojemnik na wodę i napełnij go czystą wodą. Przepłucz ekspres min. 1 litrem
 wody w sposób opisany powyżej.WAŻNE
Regularne i poprawnie przeprowadzone odkamienianie uchroni Państwa przed poważnym
uszkodzeniem i kosztowną naprawą.
                                           14
11. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonywane są przez serwis techniczny COFFEMA
INTERNATIONAL POLAND.

UWAGA
Przed wysłaniem ekspresu do naprawy upewnij się, że nie zachodzi jeden z niżej opisanych
przypadków :

      DEFEKT         MOŻLIWE PRZYCZYNY              ROZWIĄZANIE
Ekspresu „nie można włączyć”  - brak napięcia w sieci ektrycznej  - sprawdź kabel zasilający i bezpieczniki
                - otwarte drzwi serwisowe       - zamknij drzwi serwisowe
Nie można uruchomić cyklu   wskaźnik wielofunk. świeci w
parzenia kawy         sposób ciągły :
                - brak wody              - napełnij pojemnik na wodę
                - brak kawy              - napełnij pojemnik kawy
                - młynek zablokowany. /np. : przez  - wyczyść młynek lub oddaj ekspres do
                mały kamień/              punktu serwisowego
Wskaźnik wielofunkcyjny świeci - pojemnik na fusy źle włożony    - włóż pojemnik na fusy
się w sposób pulsacyjny    - pojemnik ściekowy źle włożony    - włóż pojemnik ściekowy
                - moduł zaparzania niewłaściwie    - zamontuj poprawnie, na swoje miejsce
                zamontowany              moduł zaparzania
                - włączona funkcja pary /przez    - wyłącz funk. pary /przez przyciś.
                przyciśnięcie przyciśnięcie. pary/  przycisku pary/, przeprowadź
                                   odpowietrz. ekspresu /patrz rozdz.3./
Wskaźniki temperatury kawy i   - za wysoka temperatura       - przeprowadź odpowietrzanie - patrz
temperatury pary świecą                       rozdz.3.
jednocześnie w sposób
pulsacyjny
                 - zatkana dysza pary i gorącej wody - oczyścić końcówkę dyszy pary i
Brak pary i gorącej wody                       gorącej wody cienką szpilką

                - mieszanka kawy jest niewłaściwa  - użyj innej kawy
                - kawa nie jest świeża
Kawa nie ma pianki       - filiż. jest zbyt zimna, nie    - j/w
                podgrzana              - podgrzej filiżankę przed
                - kawa jest zbyt drobno lub zbyt   wyserwowaniem kawy
                grubo zmielona            - wyreguluj młynek
                - moduł naparzania jest       - włącz ekspres, zamknij drzwi
Nie można wymontować modułu niewłaściwie ustawiony          serwisowe. Moduł naparzania ustawi
naparzania                              ustawi się automat.
                - ekpsres wymaga odkamienienia    - przeprowadź odkamienienie ekspresu
Ekspres zbyt długa się nagrzewa
lub napływ wody jest zbyt wolny
                                                    15
12. Dane techniczne


Napięcie zasilania      :  220V / 50 Hz

Pobór mocy          :  1250 W

Pojemnik na kawę       :  około 300 g

Pojemnik na wodę       :  1,8 L

Długość kabla         :  1,2 m

Waga             :  około 9,5 kg

Wymiary            :  360 x 380 x 360 mmWłaściwości ekspresu :

Pompa             :  elektromagnetyczna

Młynek            :  żarnowy z elektronicznym
                    systemem
zabezpieczającym
Sterowanie          :  elektroniczne

System zaparzania wstępnego  :  elektroniczny

Zabezpieczenie termiczne   :  termostat

Fusy kawy           :  wyrzucane automatycznie

Ilość wody          :  regulowana elektronicznie

Dysza pary i gorącej wody   :  obrotowa

Obudowa            :  ABS plastic
                             16
   PUNKTY SERWISOWE COFFEMA INTERNATIONAL POLAND


                                   TELEFON
   MIASTO       ADRES           TEL. / FAX
                                   KOMÓRKOWY


                        /058/ 32-63-450,   0609 510 320
   GDAŃSK
         ul. Piekarnicza 12A     Fax. /058/ 32-63-452  0609 303 990  SOSNOWIEC
           ul. Matejki 25       /032/ 265-86-22   0609 510 325   KRAKÓW
              -           (12) 656 34 65   0609 510 324


   POZNAŃ                             0609 30 20 44
         ul. Knapowskiego 23      /061/ 8666-436


                                   603 785 151
                                   609 510 988
  WARSZAWA                   /022/ 648-02-06
        ul. Krasnowolska 21/27B                609 510 319
                     Fax. /022/ 648-02-05
                                   604 177 748


  WROCŁAW                   /071/ 341-58-84    609 510 323
          ul. Sadownicza 32


                        /091/ 48-60-848
1  SZCZECIN   ul. 26 Kwietnia 79                 609 510 330
                                          17
       Zużytego urządzenia, zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym
       sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie
       wolno    umieszczać,  wyrzucać,  magazynować   wraz  z  innymi
       odpadami.
Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym                 i
elektronicznym   wykazują  bardzo  niekorzystne  oddziaływanie   na  rośliny,
drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego
układ  centralny  i  obwodowy   układ  nerwowy  oraz  układ  krwionośny   i
wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne.
Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych
urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie
Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.
Zapamiętaj!!!!!
Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go
zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich
przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się
szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.
                                           18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:2/24/2012
language:Polish
pages:18