Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Verslag Algemene vergadering dd

VIEWS: 25 PAGES: 1

									        Verslag Algemene vergadering vrijdag 5 juni 2009

Locatie:       Parochiezaal Balen
Uur:         20.00 - 21.00 uur
Aanwezig:      Swartebroeckx Jozef, Nuyts Anny, Vreys Adriaan, Geypen Wim,
           Rauws Lidy, Geys Flor, Snelders C., Geert Minnen (Finas, enkel deel
           1), Vangrinsven Ben.
Verontschuldigd:   Vermeulen Karin, Verherstraeten Gerda, Vandervoort Kevin

1. Brandverzekering
- Dit punt is er gekomen naar aanleiding van de waterschade bij Flor en Lidy vorig jaar. De
afhandeling door Finas gebeurde toen niet vlekkeloos.
- Geert van Finas legde eerst de hele procedure uit bij een schadegeval.
- Finas werkt met Mark Sannen (van Mol) als onafhankelijk expert.
- De expert stelt op papier de verdeling vast, dit in drie stuks. Hijzelf houdt één, de
maatschappij AXA één en voor de syndicus een. Finas heeft zelf geen papieren over de
schade met de verdeling.
- Geert vroeg dit blad met de verdeling op bij de expert, dit was onleesbaar. Iedereen
bevestigde dit.
- Zelf heb ik dit blad met de verdeling nooit gezien.
- Voor het opnemen van onze persoonlijke gegevens in het contract is Finas niet te vinden. Er
wordt gewerkt via de syndicus die het geld ontvangt op de gemeenschappelijke rekening en
het nadien verder verdeelt. Het opnemen van de persoonlijke gegevens heeft ook nadelen. We
denken aan een verkoop of wijziging van de gezinssituatie. Deze gegevens zouden dan ook
weer onmiddellijk moeten aangepast worden. Wij stemmen toe met het niet opnemen van
onze persoonlijke gegevens in het contract. Wij kiezen voor de werkwijze via de syndicus.
- Geert wilt in de toekomst persoonlijk onze dossiers opvolgen. Hij vraagt naar onze
persoonlijke gegevens, vooral adressen en telefoonnummers. Deze zijn reeds via mail
verzonden. Zie ook de bijgevoegde mail van Geert.
- De loodgieter wordt gecontacteerd na het bouwverlof voor nazicht van het kraantje.

2. Liften
- Het onderhoud van de liften wordt door liften Erwin uitbesteed aan nv OTIS sa. Zij werken
op het eerste zicht goed. Ik ontvang kleine kaarten met een korte uitleg. Bij een eerste
afwezigheid kwamen ze zelf twee dagen later een tweede keer langs.
- De telefoon in de lift met huisnummer 60 werkt niet. Belgacom wordt gecontacteerd.

3. Verhuur parkeerplaatsen
- De eigenaar van het huis is op de hoogte gesteld van de verhuring van de parkeerplaatsen
achteraan.

4. Varia
- De syndicus koopt vergif aan voor het onkruid achter de garage.
- De syndicus koopt een bak aan voor strooizout. Deze bak plaatsen we uit de weg op een
centrale gemeenschappelijke plaats. Ikzelf dacht op de steentjes tegen de omheining achter
mijn tuinhuisje. Andere voorstellen zijn natuurlijk welkom.

Ben
                                               1

								
To top