; Tekniske forhold
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Tekniske forhold

VIEWS: 2 PAGES: 15

 • pg 1
									LN-TSB
1. EIERE
2. ORGANISERING
3. HISTORIE
4. OPERATIVE FORHOLD
5. TEKNISKE FORHOLD
6. ADMIN. & ØKONOMI
7. PILOTER
8. NETTSIDE
9. FSK SIKKERHET HAGL 2007
TEKNISK  facts & figures
TSB på Jarlsberg 1957  Foto: Harald Snæholm
TSB på Jarlsberg 1957
         Harald Snæholm
         Foto fra Harald
Modifikasjoner,
oppgraderinger
                        3

                  1
                                         2
1.  Forlengede vinger
2.  Forsterkede vingebjelker
3.  3-bladet propell
4.  Endret cowling og luftinntak       4
5.  Lydpotte
6.  Bremser og hjul
7.  Speedbrakes
                                  5
                                      6

                  Forlengede vingetipper ble installert for:
                  • Økt totalvekt til 2950 lbs
                  • Bedre stig og stabilitet i stor høyde     1
                  • Kortere take off run
     7
Modifikasjoner,
oppgraderinger
       1.  Spesial-dør
       2.  Interiørpaneler
       3.  Nye instrumenter
       4.  Nye dobbelt radioer
       5.  Sikkerhetsfastspenning
       6.  Beskyttelse for bensinvelger og flapshåndtak
Motor:
• Continental (Rolls Royce) 470 O
• 235 hk
• 5,7 liter
• 6 syl boxer
• 55L besin i timen
250.000 NOK for 10’ på 20 min
 Rolls Royce Continental Teledyne O-470
500.000 NOK for t/r 10’ på 8 min
  Rolls Royce Continental Teledyne IO-550 G
LN-TSB climb & descend chart                         ny Vne = 180 mph
med forlengede vingetipper
                50              100   120        150
                                                   mph IAS
  500’
  1000’     10                     Descend vinkler
  1500’                                           Best descend
         20                                     uten speed brakes eller Wing-X
  2000’
  2500’                                           Typisk descend med
         30
                                               speed brakes og Wing-
  3000’
            Vektor (bevegelses retning)          Typisk descend      X (ikke målt)
  3500’     40
                                   med speed brakes
  f/min
         50
      mph
   Descend
                500 ft/min = 5,68 mph
   Climb

  f/min   mph
       20
  1500’            Vektor (bevegelses retning)
  1000’   10
  500’                  Stig vinkel      mph IAS
                50              100                                                         T.Paulshus 29. april 2007
Kilde: http://www.wingxstol.com/news.html
     TSB= Grønn kurve
CESSNA-182 A, 1957                                    Ny del av envelope

LN-TSB m/Wing-X                                        x
                                                x
                                                           2950 lbs
                                                           2917 lbs
oppdatert 19. april 2003                                               2650 lbs
                             Center of Gravity envelope
VEKT OG BALANSE

Data fra
Owners Manual, side 4-2,3,4
                                                           2100 lbs
Flyet tomt 730 kg/1621 lbs
Max gross 1202 kg/2650 lbs
Ny max gross med Wing-X = 2950 lbs (se vedl.)
                                                           1700 lbs
                           50       70      90      110       130 (moment x 1000 x lbs”)

 Objekt          Vekt kg   lbs x   Arm “     = Moment (lbs”)    106 108   122
 Fly, tomt         730     1621    + 57,-     + 92397
 Olje            10      22,5   - 0,3     -   6,75
 Vingetipper         7,7     17    + 52      + 400
 Flyger + front pax     186     410    + 12,2     + 5002
 2 pax bak         186     410    + 20,3     + 8323
 Fuel max, 55 Gal      150     330    + 15,8     + 5214
 Bagasje           50     110    + 4,4     + 484
 Sum (fullt fly)      1319,7    2917           +111813,25 = alltid OK

 Hoppflyging med nye vingetipper:
 Fly, tomt          730    1621    + 57      + 92397
 Olje             10     22,5   - 0,3     -   6,75
 Vingetipper           7,7   17    + 52      + 400
 Flyger + hopper 1      2x93    410    + 12,2     + 5002
 Hopper 2 og 3        2x93    410    + 16      + 6560
 Hopper 4 bak 77       93     205    + 20,3     + 3239
 Fuel, 166 liter (0,72 kg/l) 120    264,5   + 15,8     + 4179,1
 Sum med wing-x       1332,7kg  2950 lbs         +111770,35
                                                         Tpau\19.04.2003\TSB.ppt

								
To top