Priloga_1-Popis_del-predra__un

Document Sample
Priloga_1-Popis_del-predra__un Powered By Docstoc
					SVZ Hrastovec                                                        SKUPAJ
Hrastovec v Slovenskih goricah 22                                            SKLOPI I - V
2230 Lenart v Slovenskih goricah
                                               DDV v EUR    Vrednost z DDV
                                             (Vrednost x %DDV) (Vrednost brez DDV
   SKLOP              NAZIV SKLOPA           Vrednost brez DDV
                                                        + DDV v EUR)


     I.   GRADBENA DELA

     II.  POLAGANJE TALNIH OBLOG

     III.  ALU DELA

     IV.  SUHOMONTAŽNA DELA

     V.   ELEKTRO MATERIJAL IN MATERIJAL ZA STROJNE INŠTALACIJE
SVZ Hrastovec                                                                   SKLOP I.
Hrastovec v Slovenskih goricah 22                                                      GRADBENA DELA
2230 Lenart v Slovenskih goricah
                                                                     DDV v
                                                             Cena/EM Vrednost
                                                                     EUR
     Z.št.                  GRADBENA DELA                       E/M Količina (brez  brez
                                                                     (Vrednost
                                                             DDV)  DDV
                                                                      x %DDV)
     1. Odstranjevanje obstoječih notranjih ometov s transportom na gradbiščno deponijo        ure  1400
     2. Odstranjevanje obstoječih zidanih predelnih sten s transportom na gradbiščno deponijo     ure  1600
     3. Odstranjevanje obstoječih dotrajanih tlakov s transportom na gradbiščno deponijo        ure   800
       Zidanje novih opečnih predelnih sten v PAM 1:3:9 debeline 30 cm vključno z vsemi
     4.                                                m3    20
       pomožnimi deli odranjem, transportom in materijalom
       Omet opečnih sten v PAM 1:3:9 debeline do 5cm vključno z vsemi pomožnimi deli
     5.                                                m2   400
       odranjem, transportom in materijalom
       Vzidava notranjih vrat vključno z vsemi pomožnimi deli, odranjem in transportom ter
     6.                                                kom   37
       materialom;
       notranja funkcijska vrata (protipožarna) 30¨ požarne odpornosti (kovinski podboj), odporna
     7.                                                kom   12
       na udarce širina krila 95 cm
       notranja funkcijska vrata (protipožarna) 30¨ požarne odpornosti (kovinski podboj), odporna
     8.                                                kom    7
       na udarce širina krila 85 cm
     9. notranja vrata za kopalnico (vodoodporna) širina krila 85 cm                  kom   13
       Zalivanje betonskih plošč z betonom različnih prebojev vključno z vsemi pomožnimi deli in
     10.                                                m3    20
       transportom ter materialom
       Dobava in vgradnja cementnih estrihov na talno ogrevanje v debelini 8-12 cm vključno z
     11.                                                m2   720
       vsemi pomožnimi deli, transportom ter materialom
       Polaganje hidroizolacije tlaka in sten po sistemu Hidrostop vključno z vsemi pomožnimi
     12. deli odranjem, in transportom ter materialom; Hidrostop elastik, kemaband trakovi in     m2   400
       vogalniki
       Polaganje stenske keramike na lepilo lepljene opečne stene in gips stene skupaj s
       fugiranjem vključno z vsemi pomožnimi deli, odranjem in transportom in materialom;
     13. keramika v vrednosti 18 E/m2, dimenzij 20 x 20 cm, drsnost tipa R10 ali več, I. kakovostni  m2   340
       razred, dobava in montaža vogalnih letev, silikoniranje vseh vogalov barva ploščic in
       fugirne mase po izbiri naročnika
       Polaganje talne keramike na lepilo skupaj s fugiranjem vključno z vsemi pomožnimi deli in
       transportom ter materialom; keramika v vrednosti 18 E/m2, dimenzij 20 x20 cm, drsnost
     14.                                                m2    60
       tipa R 10 ali več, I. kakovostni razred, barva ploščic in fugirne mase po izbiri naročnika,
       dobava in vgraditev zaoblic
                                                                           2/11
SVZ Hrastovec                                                                 SKLOP I.
Hrastovec v Slovenskih goricah 22                                                    GRADBENA DELA
2230 Lenart v Slovenskih goricah
                                                                    DDV v
                                                           Cena/EM Vrednost
                                                                    EUR
     Z.št.                   GRADBENA DELA                     E/M Količina (brez  brez
                                                                    (Vrednost
                                                           DDV)  DDV
                                                                    x %DDV)
         Odvoz vseh gradbiščnih ruševin in odpadnega gradbenega materiala na trajno deponijo
     15.                                              m3   100
         vključno z vsemi komunalnimi taksami
                                                    GRADBENA DELA SKUPAJ
                                                                          3/11
SVZ Hrastovec                       SKLOP I.
Hrastovec v Slovenskih goricah 22          GRADBENA DELA
2230 Lenart v Slovenskih goricah
                  Vrednost z DDV
                  (Vrednost brez
                  DDV + DDV v
                  EUR)
                                4/11
SVZ Hrastovec                       SKLOP I.
Hrastovec v Slovenskih goricah 22          GRADBENA DELA
2230 Lenart v Slovenskih goricah
                  Vrednost z DDV
                  (Vrednost brez
                  DDV + DDV v
                  EUR)
                                5/11
SVZ Hrastovec                                                              SKLOP II.
Hrastovec v Slovenskih goricah 22                                             POLAGANJA TALNIH OBLOG
2230 Lenart v Slovenskih goricah
                                               Cena/EM Vrednost DDV v    Vrednost
                                               (brez  brez   EUR      z DDV
                                               DDV)  DDV   (Vrednost  (Vrednost
         Z.št.        POLAGANJE TALNIH OBLOG          E/M Količina          x %DDV)   brez
                                                              DDV +
                                                              DDV v
                                                              EUR)
             Vgradnja PVC tlakov na lepilo vključno z vsemi pomožnimi
          1.   deli z zaokrožnicami (610 m2 visine 10 cm),varjenjem stikov, m2  620
             transportom ter materialom, vključno ustrezno lepilo za
             celotno površino;
          2.   dobava poda tipa LIFELINE CS                 m2  300
                                     POLAGANJE TALNIH OBLOG SKUPAJ
SVZ Hrastovec                                                              SKLOP III.
Hrastovec v Slovenskih goricah 22                                                    ALU DELA
2230 Lenart v Slovenskih goricah
                                                     Cena/EM Vrednost DDV v Vrednost
                                                     (brez brez DDV  EUR   z DDV
                                                      DDV)      (Vrednost (Vrednost
    Z.št.                  ALU DELA                 E/M  Količina          x %DDV) brez DDV
                                                                   + DDV v
                                                                    EUR)

        Dobava in vgradnja alu vhodnih vrat dimenzij 1000x2105 mm, sistemsko
     1.  okovje, zastekljeno 50% varnostno izolacijsko steklo vključno z vsemi   kom     2
        pomožnimi deli, transportom ter potrošnim materialom

        Dobava in vgradnja alu konstrukcije predelnih sten, sistemsko okovje,
        zastekljeno varnostno steklo 2x5mm ESG, v spodnjem delu polnila z
     2.                                        kom     1
        dvojnimi krilnimi vrati vključno z vsemi pomožnimi deli, transportom ter
        potrošnim materialom (skica-priloga 2 razpisne dokumentacije)
                                                ALU DELA SKUPAJ
SVZ Hrastovec                                                            SKLOP IV.
Hrastovec v Slovenskih goricah 22                                      SUHOMONTAŽNA DELA-MAVČNE PLOŠČE
2230 Lenart v Slovenskih goricah
                                                   Cena/EM Vrednost DDV v Vrednost
                                                   (brez brez DDV  EUR   z DDV
                                                    DDV)      (Vrednost (Vrednost
        Z.št.     SUHOMONTAŽNA DELA - MAVČNE PLOŠČE           E/M  Količina          x %DDV) brez DDV
                                                                 + DDV v
                                                                  EUR)

            Postavitev suho montažnih gips sten po sistemu W212
      1.      vključno z bandažiranjem, vsemi pomožnimi deli, transportom  m2    460
            ter potrošnim materialom
            Obloga instalacij s suho montažnimi gips stenami vključno z
      2.      bandažiranjem, vsemi pomožnimi deli, transportom ter     m2     30
            potrošnim materialom
            Vgranja spuščenega stropa z suho montažnimi gips ploščami
            na obešeno sistemsko konstrukcijo, izolacijo vključno z
      3.      bandažiranjem, vsemi pomožnimi deli, transportom ter     m2    680
            potrošnim materialom, dodatnih 40% perforiranih plošč

                               SUHOMONTAŽNA DELA - MAVČNE PLOŠČE SKUPAJ
SVZ Hrastovec                                                           SKLOP V
Hrastovec v Slovenskih goricah 22                          ELEKTRO MATERIJAL IN MATERIJAL ZA STROJNE INŠTALACIJE
2230 Lenart v Slovenskih goricah
                                       Cena/EM Vrednost brez   DDV v EUR   Vrednost z DDV
       ELEKTRO MATERIJAL IN MATERIJAL ZA STROJNE           (brez DDV)  DDV     (Vrednost x %DDV) (Vrednost brez
    Z.št.                         E/M Količina
               INŠTALACIJE                                         DDV + DDV v
                                                               EUR)
               1. ELEKTRO MATERIAL
    1. kabel 3 x 1,5 mm2                    m   2000
    2. kabel 5 x 1.5 mm2                    m   500
    3. kabel 3 x 2.5 mm2                    m   1500
    4. kabel UTP CAT 5E                    m   2000
    5. kabel antenski 75 ohm                  m   1000
    6. kabel negorljiv za požarni alarm            m   600
    7. ozemljitvena žica 10mm2                 m   300
    8. stikalo menjalno                    kom   100
    9. stikalo serijsko                    kom   30
    10. vtičnica                        kom   100
    11. vtičnica kopalniška (s poklopcem)           kom   50
    12. vtičnica antenska                   kom   50
    13. vtičnica računalnik                  kom   50
    14. doza suhomontažna za knauf (globoka)          kom   200
    15. doza za v zid globoka                 kom   150
    16. elektro omarica podometna 5 redna           kom    5
    17. avtomatska varovalka 10A                kom   50
    18. avtomatska varovalka 16A                kom   50
    19. avtomatska varovalka 20A                kom   20
    20. FID stikalo 0,003A; 40A                kom    6
    21. FID stikalo 0,05A; 40A                 kom    4
    22. senzor za vklop luči (stropni)             kom   15
    23. luč za kopalnico (brio 28 W, ali podobna)       kom   30
      stropna luč vgradna 2 x 28 W (downlighter s steklom) z
    24.                            kom   50
      žarnicami
    25. zasilna svetilka 11W;avtonomija 2 uri         kom   50
      električna ključavnica za vrata 12 V (pod napetostjo
    26.                            kom   24
      zaklenjena – požarna)
                                 ELEKTRO MATERIAL SKUPAJ
SVZ Hrastovec                                                                    SKLOP V
Hrastovec v Slovenskih goricah 22                                   ELEKTRO MATERIJAL IN MATERIJAL ZA STROJNE INŠTALACIJE
2230 Lenart v Slovenskih goricah
                                                Cena/EM Vrednost brez   DDV v EUR   Vrednost z DDV
       ELEKTRO MATERIJAL IN MATERIJAL ZA STROJNE                    (brez DDV)  DDV     (Vrednost x %DDV) (Vrednost brez
    Z.št.                                E/M Količina
               INŠTALACIJE                                                  DDV + DDV v
                                                                        EUR)
              2. VODOVODNI MATERIAL
       keramični umivalnik širine 50 cm, s podkonstrukcijo za
     1.                                 kom      15
       knauf
       stenski WC s podkonstrukcijo in z vgradnim kotličkom
     2.                                 kom      15
     3.  enoročna baterija za umivalnik (armal ali unitas)       kom     20
     4.  enoročna baterija za tuš (armal ali unitas)          kom     20
     5.  sifon za umivalnik (kromiran)                 kom     20
       tuš korito 90 x 90 cm vgradno v estrih (Dolomite tip
     6.                                 kom     15
       Atlantis, ali podobno)
    7.  sifon za tuš korito                      kom     15
    8.  tuš zavesa z nosilcem 2 x 90 cm, 90 stopinj          kom     15
    9.  kopalniška omarica z ogledalom, lučko in el. Vtičnico     kom     15
    10.  držalo za WC papir (krom)                   kom     15
    11.  držalo za papirnate brisače s poklopcem (krom)         kom     20
    12.  obešalo za dve brisači (krom)                 kom     20
    13.  cev alu - plast z izolacijo fi 16               m      500
    14.  cev alu - plast z izolacijo fi 20               m      200
    15.  razni komadi za alumplast (fitingi):
       T komad 20/16/20 – 60 kom                   kom     60
                                       ploščico
       90 stop. kolena fi 16, dvojna, pritrdilna za pipo, s pritrdilnokom     20
       90stop.koleno NN ½ cola na 16                 kom     20
       T komad 16/16/16                        kom     100
       koleno fi 20                          kom     15
       koleno vi 16                          kom     30
       prehodni kos ZN cola na 20                   kom     30
       prehodni kos ZN ¾ na 16                    kom     20
       spojka fi 20                          kom     15
       spojka fi 16                          kom     40
       prehodno koleno NN 1/2cola na 16                kom     40
    16.  krogelni ventil 1 cola – 10 kom                kom     10
SVZ Hrastovec                                                             SKLOP V
Hrastovec v Slovenskih goricah 22                            ELEKTRO MATERIJAL IN MATERIJAL ZA STROJNE INŠTALACIJE
2230 Lenart v Slovenskih goricah
                                          Cena/EM Vrednost brez   DDV v EUR   Vrednost z DDV
       ELEKTRO MATERIJAL IN MATERIJAL ZA STROJNE              (brez DDV)  DDV     (Vrednost x %DDV) (Vrednost brez
    Z.št.                           E/M Količina
               INŠTALACIJE                                           DDV + DDV v
                                                                 EUR)
    17. krogelni ventil ¾ cola – 10 kom           kom     10
    18. talni sifon - 20 kom                 kom     20
    19. PVC odtočne cevi fi 110:
      cev 2 m                       kom     50
      cev 1 m                       kom     40
      cev 0,5 m                      kom     40
      koleno 45 stop.                   kom    150
      odcep 110/110, 45 stop.               kom     30
      odcep 110/50, 45 stop                kom     30
      čistilni komad                    kom     20
    20. PVC odtočne cevi fi 50:
      cev 2 m                       kom   15
      cev 1 m                       kom   100
      cev 0,5 m                      kom   60
      odcep 50/50, 45 stop.                kom   50
      koleno 45 stop.                   kom   70
                              VODOVODNI MATERIAL SKUPAJ

            3. MATERIAL ZA TALNO OGREVANJE
     1.  vgradna razdelilna omarica 7 zank, s ključavnico     kom   10
       razdelilnik talnega ogrevanja – predtok povratek z
     2.  ventili in merilci pretoka, ter priključnimi nastavki z  kom   10
       adapterji za cev 16 x 2 mm poliet. za 7 zank
       priključnimi nastavki z adapterji za cev 16 x 2 mm
     3.                               kom   10
       poliet. za 7 zank
     4.  cev polietilenska z difuzijsko zaporo 16 x 2 mm      m   5000
                             MATERIAL ZA TALNO OGREVANJE SKUPAJ

           ELEKTRO MATERIAL IN MATERIAL ZA STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:2/23/2012
language:Slovenian
pages:11