Docstoc

HRV NITRO TEMELJ ZA SUHO BRUŠENJE

Document Sample
HRV NITRO TEMELJ ZA SUHO BRUŠENJE Powered By Docstoc
					 NITRO temelj za suho brušenje
 NAMJENA
 Temeljni premaz za zaštitu drva u unutarnjim prostorima.

 SVOJSTVA
 • bezbojni temeljni premaz
 • vrlo brzo sušenje
 • dobro brušenje

 TEHNIČKI PODACI
 SASTAV                       nitrocelulozno i alkidno vezivo, otapalo
 NIJANSE                      bezbojna
 NIJANSIRANJE                    /
 SJAJ                        polumat
 GUSTOĆA                      0,9 g / ml
 RAZRJEðIVANJE                   NITRO razrjeñivač
 PAKOVANJE                     0,75 l, 10 l
 TRAJNOST                      Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C,
                          suha prostorija) proizvod je uporaban do datuma navedenog na ambalaži.

 UPUTE ZA UPORABU
 NAČINI NANOŠENJA                    razrjeñivanje     viskoznost       mlaznica           pritisak
                                        (DIN 4 mm)
 kist, uranjanje                       po potrebi
 štrcanje
 zračno štrcanje                     15 – 20 %        ca. 20 s      1.2 – 1.5 mm       3 – 4 bara
 airless-bezračno štrcanje                10 – 15 %        ca. 30 s      0.23 – 0.28 mm     120 – 160 bara
 UVJETI RADA                    temperatura boje, zraka i površine minimalno +5°C
 SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)         suho na prašinu ca. 15 minuta, meñuslojni razmak 2 sata
                          U uvjetima niže temperature i više relativne vlage vrijeme sušenja se produljava.
 IZDAŠNOST                     teoretska: pri jednokratnom nanošenju 8 – 10 m2 / 1l
                          Praktična potrošnja ovisi od obrañenosti, vrste podloge i načina nanošenja.
 ČIŠĆENJE PRIBORA                  NITRO čistilo, NITRO razrjeñivač

PRIPRAVA PODLOGE
Drvna podloga
Vlažnost kod drva četinjača ne smije premašiti 15%, a kod listopadnih vrsta drva 12%. Suhu podlogu prebrusimo i očistimo, a
NITRO razrjeñivačem odstranimo vosak, smolu i masnoću.
Obnova starih naliča
Neoštećene naliče očistimo i prebrusimo, a oštećene naliče potpuno odstranimo.

PREMAZNI SUSTAVI
 PODLOGA                   PRIPRAVA PODLOGE       TEMELJNI PREMAZ        ZAVRŠNI PREMAZ
 DRVO   unutra                             1x NITRO temelj za suho    2x NITRO emajl ili
                                     brušenje            2x NITRO lak (sjajni) ili
                       brušenje,                          2x NITRO lak (univerzalni) ili
                       odstranjivanje nečistoće                  2x NITRO lak (mat)
         vani - nije izloženo                   2x NITRO temelj za suho    2x NITRO emajl
         atmosferilijama                     brušenje
 STARI      unutra                          1x NITRO temelj za suho    1  -  2x  NITRO  emajl
 NALIČI                   čišćenje i brušenje te    brušenje            1  -  2x  NITRO  lak (sjajni) ili
                       odstranjivanje oštećenih                  1  -  2x  NITRO  lak (univerzalni) ili
                       naliča                           1  -  2x  NITRO  lak (mat)
         vani - nije izloženo                   1 - 2x NITRO temelj za     1  -  2x  NITRO  emajl
         atmosferilijama                     suho brušenje

NAPOMENA
• Kod obnavljanja starih naliča treba na manjem dijelu starog naliča napraviti pokus, da se vidi hoće li ga NITRO premaz natopiti,
  odnosno omekšati.
• Relativna vlaga iz zraka viša od 80% može uzrokovati magljenje premaza (mliječna površina).
• U slabo se provjetrenim prostorijama može pojaviti jači miris organskih otapala.


Ovaj prospekt dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja.                                        V - 2002

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:2/23/2012
language:Croatian
pages:1