93

Document Sample
93 Powered By Docstoc
					Düzenli İfadelerde Özel Karakterler

[\b] Geri (Backspace) karakterini bulur.

\b Belirtilen karakterle sınırlanan kelimeyi bulur: k\b, "hak mücadelesi"
ifadesindeki birinci k'yı bulur; çünkü bu harf, bir kelime
sınırlayıcıdır.

\B Belirtilen karakterle sınırlanmayan kelime yoksa, başlayanı bulur:
k\Bi, "üç kişi" ifadesindeki 'ki'yi bulur.

\cX X yerine yazacağımız kontrol karakterini bulur. Örneğin, \cA,
Ctrl+A'yı, \cZ ise Ctrl+Z'yi bulur.

\d 0'dan 9'ya kadar bir rakamı bulur: IE\d, her ikisi de herhangi bir
rakamla biten "IE5" ve "IE4" değerlerini ikisini de bulur,

\D Herhangi bir ondalık işaretini bulur.

\f Form-feed (kağıt çıkart) karakterini bulur.

\n Newline (yeni satır) karakterini bulur.

\r Return (satırbaşı) karakterini bulur.

\s Boşluk (space) bulur.

\S Yatay ve düşey sekme, kağıt-çıkart, yeni satır, satırbaşı ve boşluk
dışındaki herhangi bir karakteri bulur.

\t Yatay sekme (Tab) karakterini bulur.

\v Düşey sekme karakterini bulur.

\w Herhangi bir harf, rakam veya alt-çizgiyi bulur.

\W Harf, rakam ve alt-çizgi dışındaki karakteri bulur.

\xHex Verilen 16 tabanlı (Hexadecimal) sayıya uygun Escape karakterini
bulur. Örneğin, \n25, % işaretini bulur.

Bu arada noktalama işaretlerini arattırırken, önlerine ters bölü işareti
koymak gerekir. Ters bömü işaretini de yine önüne ters bölü işareti
koyarak (\\) arttırabilirsiniz.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:2/24/2012
language:
pages:1
suat emen suat emen suat emen http://www.bilenlerrenault.com
About