test diagnostika by 5N4yX9zC

VIEWS: 20 PAGES: 31

									1.
Normálním technickým stavem rozumíme stav

a) bez poruch
b) s menšími poruchami vedlejšího charakteru
c) který je nejčastější v praxi
(a)

2.
Provozuschopným stavem rozumíme stav

a) bez poruch
b) s menšími poruchami vedlejšího charakteru
c) který je nejčastější v praxi
(b)


3.
Vadou na vozidle rozumíme stav, kdy

a) základní nebo vedlejší parametry nejsou splněny
b) základní a vedlejší parametry jsou splněny
c) kteroukoliv vadu
(a)

4.
Pohotovostní hmotnost je

a) hmotnost samotného nákladu, osob nebo přechodně připojeného
  zařízení
b) hmotnost vozidla bez nákladu, ale s plnou výbavou
c) užitečná a pohotovostní hmotnost vozidla
(b)
5.
Užitečná hmotnost je
a) hmotnost samotného nákladu, osob nebo přechodně připojeného
  zařízení
b) hmotnost vozidla bez nákladu, ale s plnou výbavou
c) hmotnost vozidla včetně užitečné a pohotovostní
(a)

6.
Celková hmotnost je
a) hmotnost samotného nákladu, osob nebo přechodně připojeného
  zařízení
b) hmotnost vozidla bez nákladu, ale s plnou výbavou
c) užitečná a pohotovostní
(c)

7.
Čelním stání na diagnostickém pracovišti rozumíme
a) plochu určenou pro opravy
b) plochu určenou pro opravu nebo kontrolu jednoho vozidla, kde se
  odjíždí couváním
c) plochu pro kterékoliv pracovní operace
(b)

8.
Stáním obecně rozumíme
a) obslužný prostor, kde se vykonávají diagnostické a montážní práce
d) plochu určenou pro opravu nebo kontrolu jednoho vozidla, kde se
  odjíždí couváním
b) místo, kde mechanici musejí stát
(a)
9.
Universálním stáním rozumíme
a) plochu určenou pro opravy
b) plochu určenou pro opravu nebo kontrolu jednoho vozidla, kde se
  odjíždí couváním
c) plochu pro kterékoliv pracovní operace
(c)
10.
Účinnost přístroje je

a) poměr mezi příkonem a dodanou energií, udávaná v %
b) poměr mezi výkonem a příkonem, udávaná v %
c) míra využití času, tj. mechanické práce
(b)

11.
Kategorie L jsou
a) motorová vozidla, které mají 2 nebo 3 kola
b) motorová vozidla určená pro přepravu osob, která mají nejméně 4 kola
c) přípojná vozidla
(a)

12.
Kategorie O jsou
a) motorová vozidla, které mají 2 nebo 3 kola
b) motorová vozidla určená pro přepravu osob, která mají nejméně 4 kola
c) přípojná vozidla
(c)

13.
Kategorie M jsou
a) motorová vozidla, které mají 2 nebo 3 kola
b) motorová vozidla určená pro přepravu osob, která mají nejméně 4 kola
c) přípojná vozidla
(b)
14.
Diagnostické pracoviště slouží

                      a) pouze ke kontrole
                        technického stavu
                      b) s větší části ke kontrole
                        technického stavu
                      c) k opravám a seřizování
                        závad zjištěných na
                        přístrojích
                      (a)

15.
Pro malé autoservisy je výhodným uspořádáním
a) několik stání v jedné místnosti
b) průjezdní linka
c) několik samostatných boxů
(a,c)16.
Na STK se používá uspořádání pracoviště

          a) jako několik stání v jedné místnosti
          b) jako průjezdní linka
          c) jako několik samostatných boxů
          (b)
17.
Pro velké servisy je výhodným uspořádáním
a) několik stání v jedné místnosti
b) průjezdní linka
c) několik samostatných boxů
(a)
18.
Stání pro kontrolu geometrie řízení může být řešeno jako

            a) montážní kanál nebo čtyřsloupový hever
            b) universální stání nebo specializované stání
            c) první stání v servisu /při přijímání vozidla/
            (a)
19.
Při měření brzd na plošinové zkušebně vozidlo

                       a) opatrně najede na plošiny
                        a se zabrzděnými koly se
                        nastaví vozidlo do záběru
                        /se zařazenou rychlostí/
                       b) přejede plošiny přesně
                        určenou rychlostí a
  hodnotí se síly zachycené snímačem
c) najede na plošiny určenou rychlostí a zabrzdí, čímž se zachytí
  setrvačná síla vozidla
(c)


20.
Regloskop slouží ke

              a) kontrole potkávacích a dálkových světel
              b) kontrole a seřízení potkávacích, dálkových
               světel, ale i světel do mlhy a ke změření
               intenzity dálkových světel
              c) kontrole a seřízení všech vnějších světel
              (b)
21.
Na výkonové válcové zkušebně se kontrolují vlastnosti


           a) motoru a jeho příslušenství
           b) hnacího agregátu
           c) celého vozidla, a to v jeho základních
             vlastnostech /spotřeba, součinitel odporu
             vzduchu, směrová stabilita apod./
           (b)22.
Na STK se používá odsávání
a) jako kanál v podlaze
b) průběžného charakteru /EKOLIN/
c) jako hadice smotaná na cívce
(b)
23.
V servisech je výhodné použít odsávání

           a) hadicí, která vede dveřmi a nejlépe do
             veřejných prostor
           b) průběžného charakteru /EKOLIN/
           c) jako hadice smotaná na cívce
           (c)
24.
Motortester je součástí výkonové zkušebny

                a) aby se zjišťoval vliv seřízení motoru
                 na výstupní jeho parametry /spotřeba,
                 výkon, točivý moment/
                b) aby toto pracoviště vypadalo důležitě
                c) aby toto pracoviště bylo soběstačné
                (a)
25.
Na STK se tlumiče kontrolují

          a) vizuálně a ruční metodou
          b) přístrojem
          c) nekontrolují, protože jejich stav nemá vliv na
            bezpečnost provozu
          (a)
26.
Která vyhláška pojednává o technických kontrolách
a) č. 102/95 Sb.
b) č. 103/95 Sb.
c) č. 38/95 Sb.
(b)
27.
V příloze 1 vyhlášky č. 103/95 Sb. jsou popisovány úkony, kterých se
má technik na STK držet

                a) při zjištění závad všech druhů
                b) po samotné kontrole
                c) při samotné kontrole /jak postupovat/
                (c)
28.
Protokol o technické prohlídce slouží

a) k evidenci na STK a ke statistice
b) policii ČR jako případný důkaz při autonehodě
c) majiteli jako doklad o vykonání prohlídky
(a,c)


29.
Jak se značí na STK 3. stupeň závady na vozidle a v jakém stavu je
vozidlo
a) A - dočasně technicky způsobilé /na jeden měsíc/
b) C - technicky nezpůsobilé
c) B - dočasně technicky způsobilé /na tři měsíce/
(c)

30.
Jak se značí na STK 4. stupeň závady na vozidle a v jakém stavu je
vozidlo
a) A - dočasně technicky způsobilé /na jeden měsíc/
b) C - technicky nezpůsobilé
c) B - dočasně technicky způsobilé /na tři měsíce/
(b)
2. kontrola řídícího ústrojí, kol a jejich zavěšení

1.
Maximální hodnota vůle na volantu u vozidla nad 100 km/h je

               a) 27°
               b) 18°
               c) 6°
               (b)
2.
Minimální hloubka dezénu pneumatik pro všechny kategorie kromě
malých motocyklů je

                   a) 3,6 mm
                   b) 1 mm
                   c) 1,6 mm
                   (c)3.
Kontrola pneumatik a disků kol zahrnuje

                       a) kontrolu tlaku, stav
                        pneumatik /dezén,
                        poškození, trhliny/, házivost
                       b) kontrola tlaku, kontrola
                        značek nejlehčího místa
                        disku a pneumatiky
c) kontrola tlaku a dezénu
(a)
4.
Max. radiální a axiální házivost u diskového kola pro opravny u
průměru do 15ti palců je

                a) 1,5 mm
                b) 3 mm
                c) 6,5 mm
                (a)
5.
Max. radiální a axiální házivost namontované pneumatiky pro
opravny u průměru ráfku do 15ti palců je

                 a) 1,5 mm
                 b) 3 mm
                 c) 6,5 mm
                 (b)
6.
Max. radiální a axiální házivost namontované pneumatiky pro
opravny u průměru ráfku 16 - 20 palců je

                  a) 0,5 mm
                  b) 1 mm
                  c) 4 mm
                  (c)
3. vyvažování kol
1.
Nevyváženost kol vzniká

             a) deformací ráfku, ztrátou závaží, nalepením
              záplaty, nerovnoměrným opotřebením
             b) deformací ráfku, ztrátou závaží, příliš
              rychlou jízdou, opotřebenými tlumiči
             c) házivostí ráfku nebo kola, nesprávnou
              hodnotou odklonu kol
(a)

2.
Nevyváženost kol způsobuje
a) házivost kola
b) "houpání" brzdového pedálu
c) kmitání kola a řízení
(c)

3.
Která síla způsobuje kmitání kola při jeho nevyvážení

              a) dostředivá
              b) odstředivá
              c) gravitační
              (b)
4.
Dynamická nevyváženost způsobuje
a) vibrace volantu - kmitání kola ve vodorovné i svislé rovině
b) "houpání" brzdového pedálu - kmitání kola pouze ve svislé rovině
c) vibrace volantu - hlučnost pneumatik
(a)
5.
Co má za následek dlouhodobá jízda s nevyváženými koly
a) opotřebení ráfku
b) nerovnoměrné opotřebení pneumatik, opotřebení tlumičů, čepů a
  ložisek
c) opotřebení pneumatik, tlumičů, brzdových destiček
(b)

6.
Kolo se otáčí 16ti otáčkami ze sekundu. S jakou frekvencí
nevyvážené kolo kmitá ?
a) 16x za sekundu
b) 32x za sekundu
c) 8x za sekundu
(b)

7.
Obvodová rychlost závaží se zvětšujícím poloměrem kola
a) narůstá
b) klesá
c) zůstává konstantní, ale mění se tvar závaží
(a)

8.
Mění se čas za jednu otáčku jednoho závaží, když volíme různé
poloměry jeho umístění na kole ?
a) ano
b) ne
c) záleží na tom, kdo závaží upevňuje
(b)

9.
Jak vyjádřit stejný poměr mezi obvodovou rychlostí závaží a jejich
poloměrem umístění ?
a) v1 : v2 = r1 : r2
b) v1 - v2 = r1 - r2
c) v1 : r2 = r1 : v2
(a)
10.
Vztah pro výpočet odstředivé síly je vyjádřen takto :
a) (m . v) : r
b) (m . w2) : 20
c) (m . v2) : r
(c)

11.
Jestliže je poloměr pro umísťované závaží menší nežli u nevývažku,
musí být hmotnost závaží
a) větší nežli hmotnost nevývažku
b) stejná jako odstředivá síla
c) menší nežli hmotnost řidiče
(a)

12.
Při dynamicky nevyváženém kole vzniká kmitání v rejdu díky
a) působícímu kroutícímu momentu, jenž vzniká na horním rameni
  přední nápravy
b) působícímu kroutícímu momentu, jenž vzniká na rameni od rejdového
  čepu k nevývažku
c) dostředivé síle, která roste se čtvercem rychlosti
(b)

13.
Při výpočtu velikosti kroutícího momentu, působícího na dynamicky
nevyvážené kolo, je zapotřebí znát velikost
a) odstředivé síly a ramene, na kterém síla působí /polovina šířky kola/
b) dostředivé síly, hmotnost vozidla a složení materiálu pneumatik
c) odstředivé síly /obvodová rychlost, hmotnost nevývažku, poloměr
  nevývažku/
(a)
14.
Základní druhy vyvažovaček jsou :
a) gravitační, imobilní a stabilizované dynamické
b) gravitační, mobilní a sterilizované dynamické
c) gravitační, mobilní a stabilní dynamické
(c)

15.
Mobilní vyvažovačka slouží k :

         a) rychlému vyvážení kola za cenu menších
           nepřesností
         b) bezdemontážnímu konečnému vyvážení kol, včetně
           všech rotujících hmot
         c) bezdemontážnímu konečnému vyvážení kol, včetně
           vyvažovacích závaží
         (b)16.
Stacionární vyvažovačka slouží ke :

           a) statickému i dynamickému vyvážení kol s
            maximální přesností
           b) statickému vyvážení
           c) statickému a dynamickému vyvážení kol bez
            jejich demontáže
           (a)
17.
"Match program" pro vyvažovačky kol - je program
a) který minimalizuje hmotnost závaží tím, že odhalí nevyváženost
  pneumatiky a ráfku zvlášť a tak se může pootočit pneumatika a ráfek
  vhodným způsobem
b) který rozdělí polohu jednoho závaží na dvě vhodná místa pro ukrytí
  závaží na ráfek z lehké slitiny
c) pro automatické nastavování rozměrů ráfku
(a)

18.
"Alu program" pro vyvažovačky kol - je program
a) který minimalizuje hmotnost závaží tím, že odhalí nevyváženost
  pneumatiky a ráfku zvlášť a tak se může pootočit pneumatika a ráfek
  vhodným způsobem
b) který rozdělí polohu jednoho závaží na dvě vhodná místa pro ukrytí
  závaží na ráfek z lehké slitiny
c) pro automatické nastavování rozměrů ráfku
(b)
4. kontrola tlumičů

1.
Tlumiče mají funkci

                 a) tlumit nárazy při maximálním
                  propérování a tlumit kmity
                  neodpérované a odpérované hmoty
                 b) udržovat směrovou stabilitu a
                  zkracovat brzdnou dráhu při
                  intenzivním brždění a zabraňovat
                  prokluzu kol při rozjíždění
c) stabilizátoru v zatáčkách
(a)

2.
Tento graf znamená

                a) správný průběh tlumících sil tlumiče
                b) opotřebení pístu ve střední části zdvihu
                 tlumiče
                c) nedostatek tlumičové kapaliny
                (c)

3.
Metoda propružení tlumičů je
a) jednorázové vybuzení tlumičů pádem vozidla ze stomilimetrové
  výšky, zaznamenává se pohyb odpružené hmoty
b) jednorázové vybuzení tlumičů pádem vozidla ze stomilimetrové
  výšky, zaznamenává se pohyb neodpružené hmoty
c) vybuzení do maximálního kmitočtu u kterého se hodnotí maximální
  rozkmit
(a)
4.
Metoda rezonanční kontroly tlumičů je
a) jednorázové vybuzení tlumičů pádem vozidla ze stomilimetrové
  výšky, zaznamenává se pohyb neodpružené hmoty
b) vybuzení do maximálního kmitočtu u kterého se hodnotí maximální
  rozkmit
c) vybuzení do maximálního dokmitu u kterého se hodnotí brzdná dráha
(b)

5.
Tento graf je záznamem kontroly tlumičů metody

              a) propružení
              b) rezonanční
              c) přímého měření tlumící síly
              (b)
6.
Tento graf je záznamem kontroly tlumičů metody
         a) propružení
         b) rezonanční
         c) přímého měření tlumící síly
         (a)
5. Kontrola geometrie řízení a kol

1.
Geometrie náprav, řízení a kol má přímý vliv na
a) Jízdní vlastnosti, životnost pneumatik, spotřebu pohonných hmot a
  životnost tlumičů
b) Jízdní vlastnosti, životnost pneumatik a opotřebení ložisek
c) Jízdní vlastnosti, životnost pneumatik, spotřebu pohonných hmot a
  životnost dílů řízení
(c)

2.
Na obrázku je znázorněno


               a) Odklon kola
               b) Sbíhavost kol
               c) Příklon rejdového čepu
               (b)
3.
Na obrázku je znázorněno


            a) Odklon kola
            b) Sbíhavost kol
            c) Příklon rejdového čepu
            (a)
4.
Na obrázku je znázorněno


              a) Odklon kola
              b) Sbíhavost kol
              c) Příklon rejdového čepu
              (c)
5.
Na obrázku je znázorněno


                  a) Odklon kola
                  b) Sbíhavost kol
                  c) Záklon rejdového čepu
                  (c)6.
Na obrázku je znázorněno
a) Symetrie náprav
b) Rovnoběžnost náprav
c) Záklon rejdového čepu
(a)
7.
Na obrázku je znázorněno


                   a) Symetrie náprav
                   b) Rovnoběžnost náprav
                   c) Záklon rejdového čepu
                   (b)
8.
Odklon kol má vliv na
a) Stabilitu,řiditelnost,zabraňuje kmitání kol,vymezuje vůli v řízení
b) Vymezení axiální vůle ložisek náboje kola /jinak by se kolo
  rozkmitalo/, zmenšuje namáhání upevňovacích šroubů kola
c) Lehkost chodu řízení, protože se mění poloměr rejdu /dráha kola při
  rejdu/
(b)9.
Sbíhavost kol má vliv na
a) Stabilitu,řiditelnost,zabraňuje kmitání kol,vymezuje vůli v řízení
b) Vymezení axiální vůle ložisek náboje kola /jinak by se kolo
  rozkmitalo/, zmenšuje namáhání upevňovacích šroubů kola
c) Lehkost chodu řízení, protože se mění poloměr rejdu /dráha kola při
  rejdu/
(a)
10.
Příklon rejdového čepu má vliv na
a) Stabilitu,řiditelnost,zabraňuje kmitání kol,vymezuje vůli v řízení
b) Vymezení axiální vůle ložisek náboje kola /jinak by se kolo
  rozkmitalo/, zmenšuje namáhání upevňovacích šroubů kola
c) Lehkost chodu řízení, protože se mění poloměr rejdu /dráha kola při
  rejdu/
(c)

11.
Záklon rejdového čepu má vliv na
a) Stabilitu,řiditelnost,zabraňuje kmitání kol,vymezuje vůli v řízení
b) Vymezení axiální vůle ložisek náboje kola /jinak by se kolo
  rozkmitalo/, zmenšuje namáhání upevňovacích šroubů kola
c) Vracení volantu do přímého směru, má vliv na poloměr rejdu, mírně
  nadzvedává přední část vozidla při rejdu
(c)

12.
Rozdíl rejdů /diferenční úhel/ má vliv na
a) Vymezení axiální vůle ložisek náboje kola /jinak by se kolo
  rozkmitalo/, zmenšuje namáhání upevňovacích šroubů kola
b) Vracení volantu do přímého směru, má vliv na poloměr rejdu, mírně
  nadzvedává přední část vozidla při rejdu
c) Stabilitu v zatáčkách
(c)13.
Symetrie náprav má vliv na
a) Jízdní vlastnosti, vozidlo jede „stranou“
b) Stabilitu v zatáčkách
c) Šířku stopy
(c)
14.
Rovnoběžnost náprav má vliv na
a) Jízdní vlastnosti, vozidlo jede „stranou“
b) Stabilitu v zatáčkách
c) Šířku stopy
(a)

15.
Sbíhavost se kontroluje pomocí světelného paprsku takto
a) Jde a rozdíl hodnoty před a za kolem
b) Jde o rozdíl horní a dolní hodnoty na stupnici před kolem
c) Jde o rozdíl odklonů kol - stupnice je před kolem
(a)

16.
Odklon kola se pomocí světelného paprsku kontroluje takto
a) Jde a rozdíl hodnoty před a za kolem
b) Jde o rozdíl horní a dolní hodnoty na stupnici před kolem
c) Jde o rozdíl odklonů kol - stupnice je před kolem
(b)

17.
Příklon rejdového čepu se pomocí světelného paprsku kontroluje
takto
a) Jde o rozdíl horní a dolní hodnoty na stupnici před kolem
b) Jde o rozdíl odklonů kol - stupnice je před kolem
c) Jde o rozdíl výšky středu kola v určitých rejdech
(b)18.
Záklon rejdového čepu se pomocí světelného paprsku kontroluje
takto
a) Jde o rozdíl horní a dolní hodnoty na stupnici před kolem
b) Jde o rozdíl odklonů kol - stupnice je před kolem
c) Jde o rozdíl výšky středu kola v určitých rejdech
(c)
19.
Rozdíl rejdů /diferenční úhel/ se pomocí světelného paprsku
kontroluje takto
a) Jde o rozdíl výšky středu kola v určitých rejdech
b) Projektory jsou na ZN a hodnoty na kolech PN musí být stejné, v
  případě, že kola PN jsou v přímém směru
c) Kola se musí natočit do kontrolního úhlu. Nejprve se natočí jedno kolo
  do kontrolního rejdu /u Š 120 je to vnější kontrolní rejd 20°/. Druhé
  kolo nám ukáže úhel, který musí odpovídat údaji výrobce / u Š 120 -
  vnitřní kolo = 23° plus, mínus 45/ /. Potom se měření opakuje, ale s
  rozdílem opačného natočení kol.
(c)

20.
Rovnoběžnost a symetrie náprav se pomocí světelného paprsku
kontroluje takto
a) Projektory jsou na ZN a hodnoty na kolech PN musí být stejné, v
  případě, že kola PN jsou v přímém směru
b) Kola se musí natočit do kontrolního úhlu. Nejprve se natočí jedno kolo
  do kontrolního rejdu /u Š 120 je to vnější kontrolní rejd 20°/. Druhé
  kolo nám ukáže úhel, který musí odpovídat údaji výrobce / u Š 120 -
  vnitřní kolo = 23° plus, mínus 45/ /. Potom se měření opakuje, ale s
  rozdílem opačného natočení kol.
c) Jde o rozdíl horní a dolní hodnoty na stupnici před kolem
(a)

21.
V praxi se používají tyto přístroje na měření geometrie řízení
a) Mechanické, elektrické a optické
b) Mechanické, pneumatické, elektrické a elektronické
c) Mechanické, optické a kombinované a elektronické
(c)
22.
Osmisenzorový systém měření geometrie řízení má oproti
šestisenzorovému výhodu
a) V jednodušším ovládání a bezkabelovému provedení /infračerveným
  přenosem dat/
b) Ve schopnosti samokalibrace - odhalení nepřesností měření a možnost
  měření nestandardních úkonů
c) Větší přesnosti měření
(b)

23.
Na obrázku je měřící systém geometrie řízení


          a) Šestisenzorový
          b) Osmisenzorový
          c) Sedmisenzorový
          (a)
24.
Na obrázku je měřící systém geometrie řízení


             a) Šestisenzorový
             b) Osmisenzorový
             c) Sedmisenzorový
             (b)
25.
Moderní elektronické přístroje na měření geometrie kol přináší
možnost seřizovat odklon kol
a) Při zvednutém voze
b) Při maximálním rejdu a zátěži
c) Při zvětšené vůli v rejdových čepech /přístroj eliminuje tyto vůle
(a)

6. zkoušení brzd

1.
Zkouška brzdové soustavy obsahuje měření
a) Jejího účinku a účinnosti každého kola
b) Jejího účinku a souměrnosti
c) Účinnosti a intenzity brždění
(b)

2.
Diagnostický parametr při zkoušení brzd jsou
a) Bod varu brzdové kapaliny, brzdná dráha, stupeň opotřebení a sklon svahu, na
  kterém je vozidlo schopno se udržet při parkovacím brždění
b) Brzdná dráha, brzdná síla na pedál, ovládací síla a moment zpomalení
c) Brzdná dráha, ovládací síla na pedál, brzdné zpomalení a sklon, na kterém je
  vozidlo schopno se udržet při parkovacím brždění
(c)

3.
Účinek brzd je předepsán v
a) § 35 vyhlášky č. 103/95 Sb.
b) § 30 vyhlášky č. 102/95 Sb.
c) § 25 vyhlášky č. 103/95 Sb.
(b)

4.
Jakou počáteční rychlost a brzdnou dráhu osobních vozidel při odpojeném
motoru stanovuje mimo jiné předpis pro provozní brzdy ?
a) počáteční rychlost 100 km/h, brzdná dráha 50,7m
b) počáteční rychlost 80 km/h, brzdná dráha 50,7m
c) počáteční rychlost 160 km/h, brzdná dráha 100,7m
(b)
5.
Maximální sklon svahu při parkovacím brzdění je podle předpisu pro
kategorie L, M, N
a) 10%
b) 18%
c) 25%
(b)

6.
Předpis o souměrnosti brzd zní :
a) rozdíl kol jedné nápravy nesmí přesáhnout 20% z vyšší hodnoty
b) rozdíl kol jedné nápravy nesmí přesáhnout 30% z vyšší hodnoty
c) rozdíl kol jedné nápravy musí být menší než 20% z vyšší hodnoty
(b)

7.
Maximální ovládací síla na brzdový pedál má být dle předpisu pro osobní
vozy provozní brzdy
a) 500 N
b) 700 N
c) 1200 N
(a)

8.
Na obrázku je

                    a) přístroj na měření brzdné síly
                    b) tlakoměr na měření tlaku v
                      brzdových válcích
                    c) přístroj na měření ovládací síly na
                      brzdový pedál
(c)

9.
Zpomalení vozidla můžeme měřit
a) deceleroskopem
b) decelerometrem
c) na válcové zkušebně brzd
(b)
10.
Na obrázku je

                      a) graf z decelerografu pro měření
                        brzdného zpomalení
                      b) graf z válcové zkušebny brzd
                      c) graf z decelerometru pro měření
                        brzdného zpomalení

(a)


11.
Vlečené kolo (páté kolo) umožňuje měření
a) zrychlení, zpomalení a spotřeby paliva
b) zrychlení, zpomalení, brzdné dráhy
c) ovládací sílu na brzdový pedál, účinek posilovače a zrychlení
(b)

12.
Tento graf je záznamem zkušebny brzd

                 a) plošinové
                 b) válcové
                 c) setrvačníkové
                 (a)
13.
Na plošinovou zkušebnu brzd se najíždí
a) rychlostí asi 10 km/h, kde řidič rychle zařadí rychlostní stupeň, aby došlo k
  přímému záběru
b) rychlostí asi 10 km/h, kde řidič prudce zabrzdí
c) rychlostí asi 15 km/h, kde řidič okamžitě zabrzdí parkovací brzdou
(b)
14.
Na plošinové zkušebně brzd se měří

                  a) brzdné zpomalení, brzdné síly, souměrnost
                    kol jedné nápravy, ovládací síla na pedál a
                    také sbíhavost a odklon
                  b) brzdné zpomalení, brzdné síly, souměrnost
                    kol jedné nápravy, dále také sbíhavost a
                    účinnost tlumičů metodou rezonanční
c) brzdné zpomalení, brzdné síly, souměrnost kol jedné nápravy, dále také
  sbíhavost a účinnost tlumičů metodou propružení
(c)

15.
Pomaloběžná válcová zkušebna brzd měří
a) ovládací sílu na obvodu kola
b) brzdnou sílu na obvodu brzdového bubnu nebo kotouče
c) brzdnou sílu na obvodu kola
(c)

16.
Na reakční snímač pomaloběžné zkušebny brzd působí síla
a) která vzniká tlačením momentového ramene na tento snímač díky reakci při
  brždění
b) která je výslednicí síly hnací a ovládací
c) která je výslednicí síly brzdné a ovládací
(a)

17.
Na této stupnici je rozdíl brzdných sil na jedné nápravě

                 a) 38,5 %
                 b) 50,2 %
                 c) 32 %
                 (c)
18.
Rychloběžná válcová zkušebna brzd funguje na principu
a) litinové válce o známém momentu setrvačnosti se roztočí elektromotorem a po
  dosažení určité rychlosti se šlápne na pedometr a pedál, čímž se automaticky
  odpojí elektromotor a zapne se počítadlo otáček kol, což je vlastně dráha
  vozidla
b) litinové válce o neznámém momentu setrvačnosti se roztočí elektromotorem a
  po dosažení určité rychlosti se šlápne na pedometr a pedál, čímž se automaticky
  odpojí elektromotor a zapne se počítadlo otáček kol, což je vlastně dráha
  vozidla dráha.
c) litinové válce o známém momentu setrvačnosti se roztočí elektromotorem a po
  dosažení určité rychlosti se šlápne na pedometr a pedál, čímž se automaticky
  zapojí elektromotor a zapne se počítadlo otáček kol, což je vlastně zpomalení
  vozidla
(a)


19.
Tento graf je záznamem zkušebny

             a) plošinové
             b) válcové
             c) setrvačníkové
             (b)
20.
Při zkoušení brzd na válcových zkušebnách se u vzduchových brzd místo
ovládací síly na pedál snímá
a) teplota brzdového kotouče nebo bubnu /musí být menší nežli 100°C
b) ovládací tlak
c) brzdný tlak
(b)
21.
Z grafu je patrná závada :

               a) ovalita brzdového bubnu, kotouče
               b) mastnota na třecích částech
               c) visení válečku při odbrždění
               d) kolo neustále přibrzďuje
            (a)
22.
Z grafu je patrná závada :

             a) ovalita brzdového bubnu, kotouče
             b) mastnota na třecích částech
             c) visení válečku při odbrždění
             d) kolo neustále přibrzďuje
            (b)
23.
Z grafu je patrná závada :

              a) ovalita brzdového bubnu, kotouče
              b) mastnota na třecích částech
              c) visení válečku při odbrždění
              d) kolo neustále přibrzďuje
           (c)
24.
Z grafu je patrná závada :

              a) ovalita brzdového bubnu, kotouče
              b) mastnota na třecích částech
              c) visení válečku při odbrždění
              d) kolo neustále přibrzďuje
             (d)

								
To top