6 TIDAK HADIR BERTUGAS - PowerPoint by 9dayrJ0u

VIEWS: 14 PAGES: 11

									    AKTA 605


   JADUAL KEDUA
   BAHAGIAN III


KETIDAKHADIRAN TANPA CUTI

              1
  MAKSUD TIDAK HADIR BERTUGAS
      PERATURAN 22*   Termasuklah tidak hadir
   bagi apa-apa jua tempoh
   masa, pada masa dan di
   tempat dikehendaki hadir
   bagi pelaksanaan tugas
                 2
 AKIBAT TIDAK HADIR BERTUGAS
      PERATURAN 23


• KETIDAKHADIRAN    Tanpa mengambil cuti
            Tanpa kebenaran
            Tanpa sebab munasabah


    Boleh dikenakan tindakan tatatertib


                        3
      ISU BERKAITAN


•  Latar Belakang Pegawai
   masalah di tempat kerja
   masalah kesihatan
        fizikal
        mental

•  Hak Emolumen
      Perintah Am Bab ‘C’ - 14A
      Peraturan 26, Akta 605
                    4
       TATACARA
     [ PERATURAN 24 ]

KES TIDAK HADIR BERTUGAS DAN DAPAT
DIKESAN
1)  Ketua Jabatan SEGERA lapor kepada
   JKTT beserta:
   • tarikh
   • hal keadaan ketidakhadiran
   • apa-apa maklumat lanjut

2)  JKTT mulakan tindakan tatatertib
                     5
 TATACARA KES TIDAK HADIR
  DAN TIDAK DAPAT DIKESAN
    [ PERATURAN 25 ]TIDAK HADIR SELAMA
TUJUH HARI BEKERJA
BERTURUT-TURUT DAN
TIDAK DAPAT DIKESAN

               6
1)  Ketua Jabatan serahkan suatu surat kepada
   Pegawai atau surat tersebut dihantar melalui Pos
   Berdaftar Akuan Terima ke alamat terakhir
   diketahui.
      * surat bagi mengarahkan pegawai itu
       supaya segera lapor diri bertugas

2)  SELEPAS SURAT ITU DISERAHKAN
       Pegawai lapor diri bertugas ; atau
       Tidak lapor atau tiada khabar
       didengar daripadanya :
        Ketua Jabatan kemuka laporan
        kepada JKTT dan JKTT mulakan
        tindakan tatatertib
                            7
3)  JIKA SURAT TIDAK DAPAT DISERAHKAN
    Tidak tinggal lagi di alamat terakhir
    yang diketahui ; atau
    Surat Pos Berdaftar Akuan Terima
    dikembali tidak terserah ;

       Ketua Jabatan lapor
       kepada JKTT yang         POS
       ada kuasa buang
       kerja atau turun
       pangkat

                           8
4)  JKTT berkenaan siar suatu notis dalam
   SEKURANG-KURANG NYA satu surat
   khabar harian berbahasa Kebangsaan dan
   mempunyai edaran di seluruh negara --

   hakikat pegawai tidak
   hadir bertugas dan tidak
   dapat dikesan; dan
   menghendaki pegawai
   lapor diri dalam masa
   tujuh hari dari tarikh
   penyiaran itu.
                       9
   AKIBAT SELEPAS NOTIS
     DISIARKAN

5)  JIKA PEGAWAI LAPOR DIRI DALAM MASA
   TUJUH HARI :
     Ketua Jabatan lapor
     kepada JKTT dan JKTT
     mulakan prosiding
     tatatertib


                   10
6)  JIKA PEGAWAI TIDAK LAPOR DALAM MASA
   TUJUH HARI :

      Pegawai disifatkan telah
      dibuangkerja mulai tarikh
      dia tidak hadir bertugas.

7)  Pembuangan kerja itu
   hendaklah diberitahu
   dalam WARTA
                      11

								
To top