12 nov 16 nov Opdr by 4yZarFaw

VIEWS: 13 PAGES: 21

									Leerjaar 1: ICT
 Niveau 3 / 4
Weeknummer Werkzaamheden en opdrachten               Opmerkingen / bijzonderheden
Week 27
30 jun – 18 aug Zomervakantie  (de stage begint op 25 augustus)

Week 26                               Maandag 23 juni: Rapportuitreiking
23 jun – 27 jun

Week 25      PROJECT DIGITAAL PORTFOLIO            Woensdag 18 juni: Oplevering digitaal portfolio
16 jun – 20 jun                           Woensdag 18 juni: Evaluatie schooljaar
                                  Woensdag 18 juni: Inleveren computers


Week 24      PROJECT DIGITAAL PORTFOLIO            Reparatie/inhalen (alle toetsen worden afgenomen in lokaal 1.21 )
 9 jun – 13 jun
                                  09 juni maandag   09.00 – 10.30 EXCEL
                                     Toetsmaker        Mast
                                     Beoordelaar:       Mast
                                     Surveillance 1.21    Mast/Thijssen
                                   09 juni maandag 11.00 – 14.00 HARDWARE 1, 2 en 3 +
                                                    SERVICE en GEBRUIKERS
                                     Toetsmaker HW:      Ferwerda
                                     Beoordelaar:       Ferwerda
                                     Surveillance 1.21    Thijssen/Mast
                                   Toetsmaker S&G:       Mast
                                     Beoordelaar:       Mast
                                     Surveillance 1.21    Dokter/Thijssen
                                   10 juni dinsdag    09.00 – 10.30 ACCESS
                                     Toetsmaker:       Wiering
                                     Beoordelaar:       Wiering
                                     Surveillance 1.21    Wiering
                                  10 juni dinsdag    11.00 – 13.00 SOFTWARE 1, 2 en 3
                                     Toetsmaker:       Mast
                                     Beoordelaar:       Mast
                                     Surveillance 1.21    Mast
                                   11 juni woensdag 09.00 – 10.00 NEDERLANDS – Spelling
                                     Toetsmaker:       Thijssen
                                     Beoordelaar:       Thijssen
                                  11 juni woensdag 10.30 – 14.00 HTML + C++
                                     Toetsmaker HTML:     Wiering
                                     Beoordelaar:       Wiering
                                     Surveillance 1.21    Nomden
                                     Toetsmaker C++:     Hoeksema
                                     Beoordelaar:       Hoeksema
                                     Surveillance 1.21    Nomden
Week 23      EXAMENPROJECT
 2 jun – 6 jun
         Maandag 2 juni    Projectdag
         Dinsdag 3 juni    Projectdag
         Woensdag 4 juni   Oplevering van het project
         Donderdag 5 juni   Reflectiegesprekken (1)
         Vrijdag 6 juni    Reflectiegesprekken (2)
                    Start opdracht Digitaal Porfolio


Week 22      EXAMENPROJECT                        Alle documenten zijn terug te vinden in:
26 mei – 30 mei                                  \\Dc1\Lesmateriaal\Klas 1\$Programma leerjaar1\Examen – PvB
         Maandag 26 mei    Start Examenproject
         Dinsdag 27 mei    Presentatie Plan van Aanpak         Zie voor het exacte planningsdocument: Planning PVB
         Woensdag 28 mei   Projectdag                 Zie voor de beschrijving van de casus: < volgt >
         Donderdag 29 mei   Projectdag
         Vrijdag 30 mei    Tussentijdse presentatie


Week 21      Visio:  hst. 9 Tekst toevoegen en opmaken § 9.1 - § 9.7   Woensdag 21 mei:
19 mei – 23 mei      hst. 10 Lagen en ander gemak   § 10.1 - § 10.7  13.00 – 14.30 SPORT SOFTBAL 131A-I31B (veld)

         Opdrachten Windows 2003 Server tot en met hst 11       Donderdag 22 mei: (start 8.40)
                                        11.00 - 12.20 Toets Visio

                                        Vrijdag 23 mei: (start 8.40)
                                        10.40 - 12.20 Toets Windows 2003 Server


Week 20      Visio:  hst.  7 Shapes        § 7.1 - § 7.5    Maandag 12 mei:   2e pinksterdag
12 mei – 16 mei      hst.  8 Shapes nader bekeken § 8.1 - § 8.7    Dinsdag 13 mei:   Definitieve vaststelling tafelgroepen Examen


           Opdr. 94  C++ Vreemde valuta
           Opdr. 95  C++ Verkoopprijs en kortingen
           Opdr. 96  C++ Temperaturen
           Opdr. 97  Excel (toets)
           Opdr. A1  HTML (toets)

         Opdrachten Windows 2003 Server tot en met hst 9Week 19      Meivakantie
 5 mei – 9 mei
Week 18      Meivakantie
28 apr – 2 mei


Week 17
21 apr – 25 apr  Afronding Stage project                       Woensdag 23 april

                                           09.00 Nom/Thy
         Maandag 21 april:  Gym gaat gewoon door                  leerlingen bereiden zich voor op het gesprek
              09.00 uur Introductie van het project           10.00 Mee/Thy
              09.30 uur Invullen vaardighedenlijst               ontvangst p&0/ict-medewerk(st)ers
                    Schrijven van sollicitatiebrief            koffie/bespreken programma
                   Voorbereiden van bedrijfsbezoek            doornemen geselecteerde brieven
         Dinsdag 22 april:                          10.30 Mas/Wie/Nom
              1e uur 1a (Ottjes) 1b Brief afronden (vertaling Engels)      leerlingen richten de lokalen in
              2e uur 1a Brief afronden (vertaling Engels) 1b (Ottjes)  11.00 Wie/Thy/Mas/Nom
              3e uur 1a Digitale rondleiding 1b Tweede jaars lln        gesprekken met kandidaten in drie groepen
              4e uur 1a Tweede jaars lln 1b Digitale rondleiding        niet geselecteerde leerlingen observeren m.b.v. observatieformulier
             na 12.20 bedrijfsbezoekmiddag (stagevoorbereiding)     12.30 Mee/Byl/Hoe/Mas/Nom/Thy/Wie
                                              lunch medewerk(st) ers
         Woensdag 23 april:                            pauze leerlingen
             09.00 uur Sollicitatierondes (zie schema in rechter kolom)  13.00 Mee/Nom/Thy/Wie
                   Voorbereiding op het gesprek              bespreking door deskundigen
                                              bespreking door observanten
         Donderdag 24 april en Vrijdag 25 april:                  welke sollicitant krijgt de functie
         <opdrachten volgen>                         13.30 Mee/Nom/Thy/Wie
                                              terugkoppeling evaluatie
                                                    -   eerst door leerlingen
                                                    -   daarna door deskundigen
                                           14.30 afsluiting (eventuele uitloop tot 14.45)Week 16       Opdr. 71    W2003s Virtual PC en images            Maandag 14 april: ICT (Re-invention - geen lessen)
14 apr – 18 apr
          Opdr. 83    W2003s In- en uitloggen op de Server
          Opdr. 89    W2003s Installatie van de Active Directory     Dinsdag 15 april: Toetsdag
                                           12.50 - 14.30 HTML (boek mag gebruikt worden)
         Visio: hst.5 Hulpmiddelen bij tekenen § 5.1 - § 5.6
                                           Woensdag 16 april
                                           11.30 - 12.20 Hardware hst 9, 10, 11 en 13 .                                           Maandag 7 april ( voor 12.20 uur) - Bij Mast:
Week 15                                           logboek
 7 apr – 11 apr  Service en   hst. 6 Het verloop van melding § 6.4 - § 6.7
         Gebruikers   (samenvatten en vragen maken)               planning
                                  notulen werkoverleg
Visio:    hst. 3  Een tijdlijn voor werkzaamheden    (afgedrukt op papier, voorzien met naam)
       hst. 4  Hulpmiddelen bij het tekenen

                               Dinsdag 8 april: Sportdag
Over Windows 2003 Server volgt in de loop van de week meer
info

Externe opdracht                       Donderdag 10 april: Toetsdag
   Oriëntatie                       11.40 - 12.20 Excel (Boek) t/m hst 13 (boek mag gebruikt worden)
   Maken verslag over stand van zaken.
                               Vrijdag 11 april:
   Opslaan in
                               11.30 - 12.20 Toets Service en Gebruikers hst 1 t/m 5
    smoelenboek

                                      0.08 1a   1.21 1b
                               Engels     Binksma   Binksma
                               Spelling    Thijssen  Thijssen
                               Gymnastiek   Dokter    Dokter
                               Hardware    Ferwerda  Hoeksema
                               Software    Mast    Mast
                               Access     Wiering  Wiering
                               HTML      Wiering  Wiering
                               Serv en Gebr  Mast    Mast
                               Excel     Mast    Mast
                               Wiskunde    Nomden   Nomden
                               C++      Mast    Mast
                               Linux     Hoeksema  Hoeksema
                               W2003s     Ferwerda  Hoeksema
                               Visio     Nomden   Nomden
                               Planning    Thijssen  Thijssen
                               Coaching    Mast    Thijssen
Week 14
           Opdr. 71  W2003s <volgt donderdag>                Donderdag 3 april: Sollicitatiebriefproject (i.s.m. Secretariële opleiding)
31 mrt – 4 apr
           Opdr. 83  W2003s <volgt donderdag>
           Opdr. 84  Excel - De factuur                   Presentatie opdr. 57a (Smoelenboek) klas I31b voor dhr. Thyssen en
           Opdr. 85  HTML - Tabellen                     mevr. Wiering:
           Opdr. 86  HTML - Frames                       08:50 - 09:20 Groep 3, 5 en 6
           Opdr. 87  C++    - Het gooien van een dobbelsteen        09:30 - 10:00 Groep 1 en 4
           Opdr. 88  Installatie Visio

         Excel:     hst 13
                                             Toets plannen klas 1a (zie studieplanner);
         HTML:     hst 12 Publicatie op het WWW     § 12.1 - § 12.8  inleveren in week 14 en week 15:
                                              -logboek,
         Service en   hst. 5 Behandeling van melding § 5.4 - § 5.7        -planning ( individuele en/of groepsplanning)
         Gebruikers   hst. 6 Het verloop van melding § 6.4 - § 6.7        -notulen per dag (teambespreking)
                 (samenvatten en vragen maken)               -evaluatie

         Visio:     hst.   1 Een eerste blik op Visio § 1.1 - § 1.4
                 hst.   2 De eerste tekening § 2.1 - § 2.4
Week 13        Opdr. 69  Installatie Suse                    Maandag 24 maart: 2e paasdag
24 mrt – 28 mrt    Opdr. 73  Open Source
           Opdr. 74  Software en informatiemateriaal op internet       Woensdag 26 maart:
           Opdr. 75  Microsoft versus Open Source                 13:15 – 13:45   klas I31a : tafelgroep 1, 2 en 3
           Opdr. 76  Presentatie Open Source vs Microsoft             14:00 – 14:30   klas I31a : tafelgroep 4, 5 en 6
           Opdr. 77  Linux commando’s – basis
           Opdr. 78  De Midnight Commander                      Lokaal volgt nog, we gebruiken de beamer en gaan in een ander
           Opdr. 79  De VI Editor                          lokaal zitten. Zorg er zelf voor dat de website toegankelijk is via
           Opdr. 80  Linux commando’s - gevorderd                  de beamer.
           Opdr. 81  Apache webserver installeren
           Opdr. 82  Een eigen website maken

         Klas I31a HTML opdracht 57 Smoelenboek presenteren op
         (Thijssen en Wiering)

         
Week 12       Opdr. 66   Veilig stellen van eigen data (logisch station)
17 mrt – 21 mrt   Opdr. 67   Veilig stellen software van de C-partitie
          Opdr. 68   Herinrichting van de harde schijf
                         e
 Opdr. 69   Installatie van Linux (Suse) op 2 partitie   Dinsdag 18 maart: Cursistenpanel
 Opdr. 70   Terugzetten software + data

Sollicitatiebrief (Thijssen)                  Woensdag 19 maart: 10.40 – 12.20 TOETS C++ (t/m blz 116)
Excel:     hst 12 Grafieken

HTML:      hst. 11 Overige technieken en JavaScript    Donderdag 20 maart: 9.30 – 11.30 VMBO -3 Meeloopdag
                                (Bart van der Molen, Ronnie Bartelings)
Service en   hst. 4 Registreren van melding § 4.4 - § 4.7  1.21 Ricky Setrodimedjo en Joost Graansma
Gebruikers   (samenvatten en vragen maken)         0.08 Jeroen Beuzenberg en Kasper Tjapkes

                                09.30 – 09.45   Ontvangst in lokaal xxx
Linux:     hst 1 Wat is Linux
                                09.45 – 10.20   ICT ‘ers uit leerjaar 2 geven informatie
        hst 2 Basisvaardigheden            10.20 – 10.40   Pauze (koffie en koek in het lokaal)
                                10.40 – 11.00   ICT ‘ers uit leerjaar 1 geven informatie
Windows    Boek: Onderhoud&beheer Netwerken W2003s -1   11.00 – 11.10   Rondleiding door het gebouw
                                11.10 – 11.30   Afronding door H. Mast
2003server   hst 1: De netwerkomgeving (t/m blz 22)

C++:      alle vragen en opdrachten t/m pagina 150

Hardware:    Hst 11: Poorten                Vrijdag 21 maart: Goede vrijdag (vrij)
        (Vragen netwerk en vragen uit boek)

Actueel:    HTTrack
Week 11        Opdr. 61  Excel-2 Absoluut en relatief           Maandag    10 maart: Toetsdag (tijdens de lessen)
10 mrt – 14 mrt    Opdr. 62  C++ PSD - geneste ALS opdracht                 PLANNEN (Thijssen)
           Opdr. 63  C++ WHILE – IF combinatie
           Opdr. 64  C++ IF opdracht statistische bewerkingen     Dinsdag    11 maart: Toetsdag
           Opdr. 65  Excel-3 Grafieken en berekeningen                Beurs Werk in uitvoering

         Excel:     hst 10 Het werkblad opmaken
                 hst 11 Pagina-indeling

         HTML:     hst. 10 Formulieren § 10.1 - § 10.10

         Service en   hst. 3 Het gesprek met gebruiker § 3.4 - § 3.8
         Gebruikers   (samenvatten en vragen maken)

         C++:      alle vragen en opdrachten t/m pagina 150

Week 10       Opdr. 59   De presentatie                  Donderdag 6 maart: 9.30 – 12.00 VMBO Meeloopdag lokaal 0.08
 3 mrt – 7 mrt   Opdr. 60   HTML-2 Plaatjes en links
                                         Vaklijnen:   I31a      I31b
         Excel:     hst 8 Functies                  Engels     Binksma     Binksma
                 hst 9 Werken met meerdere werkbladen       Spelling    Thijssen    Thijssen
                                         Gymnastiek   Dokter     Dokter
                                         Hardware    Ferwerda    Hoeksema
         C++:      alle vragen en opdrachten t/m pagina 123     Software    Mast      Mast
                                         Access     Wiering     Wiering
         HTML:     hst. 8 Tabellen § 8.1 - § 8.7          HTML      Wiering     Wiering
                 hst. 9 Frames § 9.1 - § 9.6           Serv en Gebr  Wiering     Wiering
                                         Excel     Mast      Mast
         Service en   hst. 1 De rol van de helpdesk § 1.4 - § 1.8   Wiskunde    Nomden     Nomden
         Gebruikers   hst. 2 Een melding § 2.4 - § 2.8         C++      Mast      Mast
                 (samenvatten en vragen maken)          Linux     Hoeksema    Hoeksema
                                         Planning    Thijssen    Thijssen
                                         Coaching    Mast      Thijssen
         Software    hst. 8 Gebruikers en computerconfiguratie
                 (doorlezen en zelf een samenvatting maken)
                                         Workshops:   I31a      I31b
                                         Mast      Maandag   2  Dinsdag   5
         Hardware    hst. 9 + vragen uit het boek
                                         Wiering    Dinsdag   2  Dinsdag   2 (beide)
                 hst 10 + vragen uit het boek+vragen netwerk
                                         Wiering    Woensdag  4  Donderdag  1
                                         Wiering    Donderdag  2  Donderdag  2
         Linux:     Hoofdstuk 2: Basisvaardigheden tot blz 64
                                         Mast      Vrijdag   1  Woensdag  4
         Engels:    Taak: Doorwerken in hst 3 ("Manuals")
                 t/m p. 48 oefening 8Week 09      Voorjaarvakantie
 25 feb –29 feb
Week 08        Opdr. 55  Maken van PDF-bestanden
18 feb – 22 feb    Opdr. 56  Beheerdershandboek PC              Praktijkopdrachten:  I31a      I31b
           Opdr. 57  HTML-1 Tags en tekst               16 Samenwerken    Thijssen    Thijssen
           Opdr. 57a  Smoelenboek in HTML               25 Externe opdracht  Mast      Thijssen
                                          31 Beveilingsbeleid  Mast      Mast
           Opdr. 58  Excel-1 Elektriciteit              32 Presentatiegids  Mast/Binksma  Thijssen/Binksma
                                          36 Multi-boot     Ferwerda    Hoeksema
         Excel:     Hst 6: De Helpfunctie in Excel
                 Hst 7 : Het rekenwerk, formules maken      Hardwareassemblage  Ferwerda    Hoeksema
                                          ARBO – Presenteren  Thijssen    Thijssen
         C++:      alle vragen en opdrachten t/m blz 116

         HTML:      Hst. 7 Afbeeldingen op pagina § 7.1 - § 7.8

         Nederlands:   Sollicitatiebrief (instructie Thijssen)
                 Inleveren reparatietraject Spelling (Thijssen)

         Engels:     Taak: Doorwerken in hst 3 ("Manuals")
                 t/m p. 45 oefening 6
                 Bespreken toetsen Lees- & Luistervaardigheid
                 (verplicht voor onvoldoendes)

         Linux:     Hoofdstuk 2: Basisvaardigheden tot paragr 2.10

         Actueel:    Processorkoelers

Week 07        Opdr. 25  Externe opdracht (plaats in je dropbox
11 feb – 15 feb    Opdr. 51  Agenda en notulen
           Opdr. 52  Planningsdocument (Gantt-chart)
           Opdr. 53  Access eindopdracht NPC
           Opdr. 54  Keuzeonderwerp

         Excel:     hst 5. Gegevens invoeren
                 hst 6. Help is Excel

         C++:      alle vragen en opdrachten t/m blz 104

         HTML:      hst. 4 Koppelingen § 4.1 - § 4.9
                 hst. 5 HTML-documenten maken § 5.1 - § 5.9
                 hst. 6 Meer over koppelingen § 6.1 - § 6.9

         Engels:     Taak: Hst 3 ("Manuals")
                 uitwerken t/m oef.6 (p. 42)
                 Bespreken toets Spreek- &Luistervaardigheid
                 (verplicht voor onvoldoendes) >>>>>>>>>>>
Linux:   Hoofdstuk 2: Basisvaardigheden tot paragr. 2.5

      Installatie LINUX-SUSE 10.3
      zie map:
      \Lesmateriaal\Klas 1\$Programma leerjaar1\Linux

Actueel:  Chipsets
          Opdr. 48 Windows XP Gebruikers en documentatie      woensdag 6 februari: Presentaties (lokaal 0.10)
Week 06      Opdr. 49a Programmeren in C++ Toets (toetsweek)
4 feb – 8 feb   Opdr. 50b Toets Access Noorderpoort            Donderdag 7 februari: Rapportenvergadering

         Excel:     hst. 2 Introductie van Excel
                 hst. 3 Werken met werkmappen
                 hst. 4 Grote mappen, gauw thuis

         C++:      alle vragen en opdrachten t/m blz. 88

         HTML:      hst. 1 Inleiding - § 1.1 - § 1.10
                 hst. 2 Voorbereiding - § 2.1 - § 2.6
                 hst. 3 Beginnen met Html - § 3.1 - § 3.10

         Engels:     Taak: Hst 3 ("Manuals")
                 uitwerken t/m oef.4 (p. 37)
                 - bespreken toets Spreekvaardigheid
                 (verplicht voor onvoldoendes)
                 - bespreken toets Luistervaardigheid
                 (verplicht voor onvoldoendes)

         Hardware:    Toetsopdrachten (zie netwerk Hardware)

         Linux:     Hoofdstuk 1: Wat is Linux? (lezen)

         Actueel:    Artikel: Draadloos

         Maandag 28 januari                     ARBO project
Week 05
28 jan – 1 feb  9.00 - 11.00  1a Fitkit (gym-Dokter)
         11.00 – 12.30  1b Fitkit (gym-Dokter)
(onder
 voorbehoud)   11.30 – 12.30  1a Workshop Presenteren (Thy)
         13.00 – 14.00  1b Workshop Presenteren (Thy)

         13.00 - 14.00  1a Voorbereiding bedrijfsbezoek (Thy)
         14.00 – 15.00  1b Voorbereiding bedrijfsbezoek (Thy)

         Dinsdag 29 januari:
                BEDRIJVENBEZOEKDAG

         Woensdag 30 januari:
         10.00 – 11.00 1a Paintball (Mas)
         11.30 – 12.30 1b Paintball (Thy)

         Donderdag 31 januari:
         8.40 – 12.20 1a Maken van groepsverslag (Wie)
 8.40 – 12.20  1b Maken van groepsverslag (Thy)

Vrijdag 1 februari:
 8.40 – 12.20 1a Maken van groepspresentatie (Mas)
 8.40 – 12.20 1b Maken van groepspresentatie (Thy)
         TOETSWEEK    (C = toets op de computer)           Toetsweek: Gedurende deze week zijn er alleen toetsen gepland
Week 04              (T = schriftelijke toets)
21 jan – 25 jan                                Toets hardware
                                         Hoofdstuk  Omschrijving
         Maandag   21 jan 09.00 – 10.30 Hardware hst 4, 5, 6, 7  T  HS 4 - Basisprincipe van elektriciteit
                                         HS 5 - Machinearchitectuur
                  I31a lokaal 008: surv: Mast         HS 6 - De processor
                  I31b lokaal 121: surv: Thijssen       HS 7 - Pentium en Athlon


         Dinsdag   22 jan 09.00 – 10.30 Software hst 5, 6     C
                   I31a lokaal 008: surv: Binksma
                   I31b lokaal 121: surv: Mast

                  11.00 – 12.30 Nederlands Spelling    T
                  I31a lokaal 008: surv: Wiering
                  I31b lokaal 121: surv: Mast

                                      OPEN DAGEN:
         Woensdag  23 jan 09.00 – 10.30 Engels Luistervaardigh C
                  (oordopjes of koptelefoon nodig!)    Vrijdag 25 januari 2008      15.30 – 18.30 uur
                   I31a lokaal 008: surv: Hoeksema       leerlingen          Martijn Halma, Matijs Mik,
                   I31b lokaal 121: surv: Thijssen                     Hendrikus Harms, Ricky Setrodimedjo,
                                                       Patrick Hazelhof, Dwayne Cameron
                  11.00 – 11.45 Wiskunde (tot taak 16)   T    foto-/filmgroep     Joris van Zoest, Wietse Jansma en
                  I31a lokaal 008: surv: Wiering                      Martijn Eenling
                  I31b lokaal 121: surv: Dokter           docenten        Bijleveld, Hoeksema, Mast, Wiering
                   11.45 - 12.30 Wiskunde talstelsels (rep) Vrijdag 25 januari 2008     18.30 – 21.00 uur
                   I31a lokaal 008: surv: Wiering        leerlingen         Martijn Halma, Matijs Mik,
                   I31b lokaal 121: surv: Dokter                      Hendrikus Harms, Ricky Setrodimedjo,
                                                       Patrick Hazelhof, Dwayne Cameron
                                           foto-/filmgroep     Joris van Zoest, Wietse Jansma en
         Donderdag  24 jan 09.00 – 11.00 C++ t / m blz 79     C                Martijn Eenling
                   I31a lokaal 008: surv: Mast           docenten        Binksma, Ferwerda, Mast, Wiering
                   I31b lokaal 121: surv: Thijssen
                                         Zaterdag 26 januari 2008   9.45 – 12.30 uur
                                           leerlingen       Hendrikus Harms, Chris Stenveld, Nathan
         Vrijdag   25 jan 09.00 – 12.00 Access t / m hst 12    C                Visser, Tom Kemper, Marc Hut, Ronald
                   I31a lokaal 008: surv: Mast                       Klaassens
                   I31b lokaal 121: surv: Thijssen         docenten        Bijleveld, Hoeksema, Thijssen, Nomden

                                         Zaterdag 26 januari 2008   12.30 – 15.00 uur
                                           leerlingen       Hendrikus Harms, Chris Stenveld,
                                                       Tom Kemper, Marc Hut, Ronald Klaassens
                                           docenten        V.d. Heijden, Norde, Thijssen, Nomden
        EXTERN OPDRACHT (werk in uitvoering):
Week 03     Ontwerp LOGO \\Dc1\Lesmateriaal\Klas 1\$Programma   leerjaar1\Externe opdr  Dinsdag 15 januari Ouderavond
14 jan – 19 jan Ontwerp Poster \\Dc1\Lesmateriaal\Klas 1\$Programma  leerjaar1\Externe opdr


           Opdr. 50a    Access (vragen)

          Access:    Boek: Basiscursus Access 2007
                  Hst 13: Knoppen en macro’s
                  Hst 14: Schakelborden

          C++      blz.01 t/m 104 (inclusief vragen en opdrachten)

          Wiskunde:   Opgave 09 t/m 16 (zonder talstelsels)

          Engels:    Doorwerken in hst 3 “Manuals” t/m oef.6 (p.45)


           Opdr. 50   Access (oefentoets)                     Inleveren Briefjes Ouderavond !!
Week 02
 7 jan – 11 jan    Access:   Boek: Basiscursus Access 2007
                  Hst 12:

           C++     Blz. 62 t/m 79 (incl. vragen en opdrachten)

           Software:  Boek: Windows XP Professional
                  XP_hst_6_ Gebr.toegang alg. instellingen.

           Hardware: Hst 10: De poorten

           Engels:   -niet-gemaakte oef. hst 1 en 2 alsnog uitwerken
                  -beginnen met hst 3 “Manuals” t/m oef.4 (p.40)

Week 01      Kerstvakantie
31 dec – 4 jan
Week 52      Kerstvakantie
24 dec –28 dec

           Opdr. 44   E-mail Netiquette                      Maandag    17 december   13.30 -15.00  TOETS Wiskunde
Week 51       Opdr. 45   C++                             Woensdag    19 december   13.30 -15.00  TOETS Software
17 dec –21 dec    Opdr. 46   Virtuele omgeving: Second Life
           Opdr. 47   Webserver <volgt woensdag>                  13.00 – 15.00 uur DoeDag - 2 VMBO (Leon van Gelder) - Mast
                                                    groep 008.4  Brondijk, Eenling, Tjapkes, Visker
           C++     blz 1 t/m 79                             groep 121.4  Haaima, Korringa, Setrodemedjo, Veenstra

           Actualiteit: Browsers en    Firefox
                                        Dinsdag    11 december 11.30 – 12.20 TOETS Engels
Week 50          Droppen van alle gemaakte werk in de dropbox     ”Leesvaardigheid” (vragen beantwoorden n.a.v. een Engelse tekst)
10 dec –14 dec
             (Re)organisatie van de dropbox            Donderdag 13 december

             Logboek (openstaande posten aan het begin van de   09.30 – 15.00 uur Meeloopdag VMBO Drenthe-Noord    - Mast
             week) eerste opzet van een Gantt-chart.           Van der Molen – Mik - Van Zoest - Berger

             Planningsdocument voor week 50            13.00 – 15.00 uur DoeDag - 2 VMBO (Leon van Gelder) - Mast
                                            groep 008.4  Brondijk, Eenling, Tjapkes, Visker
                                            groep 121.4  Haaima, Korringa, Setrodemedjo, Veenstra
         Nieuw:

          Access:   Boek: Basiscursus Access 2007         Vaklijnen:   I31a      I31b
                Hst 11:                    Engels     Binksma    Binksma
                                        Spelling    Thijssen    Thijssen
                                        Gymnastiek   Dokter     Dokter
          C++     t/m blz. 57 (inclusief vragen en opdrachten)  Hardware    Ferwerda    Hoeksema
                                        Software    Mast      Mast
                                        Access     Wiering    Nomden
                                        Wiskunde    Wiering    Nomden
                                        C++      Mast      Hoeksema
                                        Planning    Wiering    Thijssen
                                        Coaching    Mast      Thijssen

                                        Praktijkopdrachten:      I31a       I31b
                                        16 Samenwerken        Thijssen     Thijssen
                                        25 Externe opdracht      Mast       Thijssen
                                        31 Beveilingsbeleid      Mast       Mast
                                        32 Presentatiegids      Mast/Binksma   Thijssen/Binksma
                                        36 Multi-boot         Ferwerda     Hoeksema
                                        Hardwareassemblage      Ferwerda     Hoeksema
                                        Access            Wiering      Nomden


          Opdr. 43   XP_hst_5_ bureaubladinst. Praktijkopdracht   Maandag 3 december – vrije dag voor cursisten
Week 49                                    Dinsdag 4 december – vrije dag voor cursisten
 3 dec – 7 dec   Hardware: Hst 8: Het interne geheugen
               (maken vragen hst 8 Netwerk)
                                        Woensdag 5 december      13.00 – 15.00 Software en Hardware
                                                              (inhalen en repareren)
          Access:   Boek: Basiscursus Access 2007
                Hst 10: Importeren en exporteren

          C++     t/m blz 46 (inclusief vragen en opdrachten)
                                                 Donderdag 29 november
Week 48       Hardware: Hst 9: Het moederbord
               (maken vragen hst 9 Netwerk)                    09.00 – 11.30 uur Meeloopdag VMBO - Mast
26 nov –30 nov                                                     Ter Horst, Mik, Visser, Van der Molen
          Software:    Boek: Windows XP Professional
                  (XP_hst_5_bureaublad en schermweergave)            13.00 – 15.30 uur DoeDag - 1 VMBO (Leon van Gelder) - Mast
                                                      groep 008.4 Brondijk, Eenling, Tjapkes, Visker, Setrodimedjo
                                                      groep 121.4 Haaima, Korringa, Korvemaker, Veenstra

          Engels:     Boek: Communicatie voor ICT-Engels:
                  Inleveren presentatiegids (Engels deel) >>>          >>>> I31b (lok. 1.21) ma.3e+4e uur  I31a (lok. 0.08) di.1e +2e uur

          Access:     Boek: Basiscursus Access 2007
                  Hst 9: Grafieken

          C++       Boek: Inleiding in C++
                  blz 17 t/m blz 37 (incl. vragen en opdrachten)

          Actualiteit: Processoren

          Nederlands: Spelling Workshop
                           e
                    I31a dinsdag 3 uur
                            e
                    I31b maandag 7 uur
                             e
                    I31b donderdag 3 uur

          Planning:    Logboek (openstaande posten)
                  Planningsdocument (weekoverzicht)
          ---------------------------------------------------------------------------
             016    Samenw. stap 5 (inleveren uiterlijk 30 nov)
             031    Beveiligingsbeleid
             032    Presentatiegids

         inleveren bij helpdesk: document registratie incidentenbeheer


          Opdr. 36   Schijfindeling en multiboot
Week 47      Opdr. 39   XP_hst_4_Instellingen – praktijkopdracht
19 nov –23 nov   Opdr. 40   Installatie en configuratie C++ compiler
          Opdr. 41   Access Relaties tussen tabellen
          Opdr. 42   Assemblage nieuwe pc’s (Fer / Hoe)

          Engels:    Boek: Communicatie voor ICT-Engels:
                  Hst 2: “Correspondence” t/m p 34 (oef.19)

          Access:     Boek: Basiscursus Access 2007
                  Hst 8: Werken met rapporten

          Actualiteit: Windows check-up
          Opdr. 36 Schijfindeling en multiboot <volgt>
Week 46
12 nov –16 nov   Hardware:    Vragen t/m hst 7 (zie voorafgaande weken)

           Software:    Boek: Windows XP Professional
                   (XP_hst_4_instellingen)

           Engels:     Boek: Communicatie voor ICT-Engels:
                   Hst 2: “Correspondence” t/m p 31 (tot 2.4)
                   Extra opdracht (strookje) « Lay-out «
                   Bestudeer de tekst en werk de opgaven uit.

           Access:     Boek: Basiscursus Access 2007
                   Hst 7: Formulieren

         Wiskunde:      Rekenen 15, Rekenen 16

         Actualiteit:     Help een virus.

          Opdr. 31 Beveiligingsbeleid - uiterlijk 9 november
Week 45      Opdr. 32 Presentatiegids Inleveren uiterlijk 9 november
5 nov – 9 nov  ---------------------------------------------------------------------------------
          Opdr. 37 Windows configuratie helpdesk
          Opdr. 38 XP_hst_3_Hw en stuurprogr. praktijkopdracht

           Hardware: Hst 7: Pentium en Athlon
                (maken vragen hst 7 Netwerk)

           Software:    Toets hst 1 en 2 (zie map Toetsen)

           Engels:     Communicatie voor ICT-Engels:
                   Hst 2: “Correspondence” t/m p 29
                   Bestudeer de tekst en werk de opgaven uit.

           Access:     Boek: Basiscursus Access 2007
                   Hst 6: Gegevens bekijken en sorteren

           Tekstverw: Opdracht 15 (indexen)

           Wiskunde: Rekenen 13, Rekenen 14
           Actualiteit: XnView
          Opdr. 04 Vaardighedenlijst
Week 44      Opdr. 25 Externe opdracht
29 okt – 2 nov   Opdr. 31 Beveiligingsbeleid
          Opdr. 32 Presentatiegids Inleveren uiterlijk 9 november
         ---------------------------------------------------------------------------------
           Hardware: Hst 6: De processor.
                   (maken vragen hst 6 Netwerk)

           Software:    Boek: Windows XP Professional
                   (XP_hst_3b_HW_conf)

           Engels:     Communicatie voor ICT-Engels:
                   Hst 2: “Correspondence” t/m p 25  >>>>>>
                   Bestudeer de tekst en werk de opgaven uit.           >>> uitwerkingen p.23 opg. 7 en p.25 opg. 9 inleveren in dropbox

           Access:     Boek: Basiscursus Access 2003
                   Hst 4: Een database maken
                   Hst 5: Gegevens invoeren

           Wiskunde: Rekenen 11, Rekenen 12
           Actualiteit: Back-up

           Opdr. 32   Presentatiegids                          Toetsen
Week 43       Opdr. 33   Droom pc
22 – 26 okt     Opdr. 34   Planning                             Maandag 22 oktober  09.20-10.20 Logboek
           Opdr. 35   Gebruikersprofielen
                                                   Dinsdag 23 oktober  10.40-12.20 Gebruikershandleiding
         Hardware:      Hst 5 Reparatieprogramma hardware                Dinsdag 23 oktober  13.40-15.00 Software (hst 1 en 2)
                   (maken vragen hst 5 Netwerk)

         Software:      Boek: Windows XP Professional
                   (XP_hst_3a_HW_conf)

         Engels:       Boek: Communicatie voor ICT-Engels:
                   Hst 2: “Correspondence” p. 16 t/m 21
                   Bestudeer de tekst en werk de opgaven uit.

         Access:       Boek: Basiscursus Access 2007
                   Hst 2: Werken met de interface
                   Hst 3: Wat is een database

         Tekstverw:     Opdracht 12 t /m 14

         Wiskunde:      Rekenen 9, Rekenen 10

         Actualiteit:    Internetproblemen
Week 42
15 – 19 okt
       Herfstvakantie
         Opdr. 29  Windows XP 2 - Configureren          Dinsdag 9 oktober:  19.30 uur ouderavond
Week 41      Opdr. 30  PowerPoint foto’s
08 – 12 okt    Opdr. 31  Beveiligingsbeleid              Toetsen deze week (41):
         Opdr. 32  Presentatiegids
                                      Donderdag 11 oktober 11.20-12.20 Engels
       Hardware:    Boek: PC Hardware              Vrijdag 12 oktober  11.00-12.20 Hardware (hst 0, 1 en 2)
               Hst 4 De basisprincipes van elektriciteit
               (maken vragen hst 4 Netwerk)         Volgende week (42):  Herfstvakantie

       Engels:     Boek: Communicatie voor ICT-Engels      Toetsen week 43:
               Idem week 40: ter voorbereiding toets w.41  Maandag 22 oktober  09.20-10.20 Logboek
               - Hfdst.1 doorwerken en afmaken       Dinsdag 23 oktober  10.40-12.20 Gebruikershandleiding
               - Dit document downloaden en leren      Dinsdag 23 oktober  13.40-15.00 Software (hst 1 en 2)

       Tekstverw:   opdracht 9 t /m 11

       Wiskunde:    Rekenen 7, Rekenen 8

       Actualiteit:   Boot CD


        Opdr. 26 Firewall
Week 40     Opdr. 27 Presentatie ouderavond
01 – 05 okt   Opdr. 28 Hardware (assemblage) planning Ferwerda

       Hardware:    Boek: PC Hardware
               Hst 3 De voeding
               (maken vragen hst 3 Netwerk)

       Software:    Boek: Windows XP Professional
               hst 2: De omgeving configureren
               (XP_hst_2_Conf. alle vragen maken)

       Engels:     Boek: Communicatie voor ICT-Engels:
               - Hfdst.1 doorwerken en afmaken
               - Dit document downloaden en leren
                (ter voorbereiding toets in w.41)

       Tekstverw:   opdracht 1 t /m 8

       Wiskunde:    Rekenen 5, Rekenen 6
       Actualiteit:   Beheer op afstand
          Opdr. 20  Windows XP 1 - interface inleiding
Week 39      Opdr. 21  Synchronisatie
24 – 28 sept    Opdr. 22  Back-up procedure
          Opdr. 23  Configuratie Office
          Opdr. 24  Personeelsblad2 (tafelgroep)
          Opdr. 25  Externe opdracht

        Hardware:    Boek: PC Hardware
                Hst 2: De computer van binnen
                (maken vragen hst – zie netwerk)

        Software:    Boek: Windows XP Professional
                hst 2: De omgeving configureren
                (alleen lezen)

        C/P Engels:   Boek: Communicatie voor ICT – Engels
                Tekst doornemen en oefeningen uitwerken
                 t/m p.13 (tot paragr. 1.5)


        Wiskunde:    Rekenen 3, Rekenen 4

        Actualiteit:   Windows XP – schoonmaakWeek 38    
        
          Opdr. 15
          Opdr. 16
               Folder pc samenstelling
               Samenwerkingsopdracht
17 – 21 sept    Opdr. 17  Installatie virusscanner
          Opdr. 19  Spyware

        Hardware:    Boek: PC Hardware
                hst 1: De computer van buiten
                (vragen: De computer van buiten)

        Software:    Boek: Windows XP Professional
                hst 1: Inleiding in Windows-pro beheer
                (XP_hst_1_Inl. alle vragen)

        C/P Engels    Boek: Communicatie voor ICT – Engels
                Tekst doornemen en oefeningen uitwerken
                t/m p.9 (tot paragr. 1.4)

        Wiskunde:    Rekenen 1, Rekenen 2

        Actualiteit:   Intel versus AMD
Week 37    
        
          Opdr. 007 SnagIt
          Opdr. 008 Comprimeren
10 – 14 sept    Opdr. 009 Plattegrond
          Opdr. 010 Tutorlijst
          Opdr. 011 Koppenkaart
          Opdr. 012 Ghosthandleiding 1
          Opdr. 013 Personeelsblad 1
          Opdr. 014 Inventarisatie PC (Engels)

        Hardware:    Boek: PC Hardware
                hst 0: De vragen hst 0 maken (netwerk)

        Software:    Boek: Windows XP Professional
                hst 1: Inleiding in Windows XP - pro beheer
                    pagina 3 tot Foutrapportage ..(14)
                    (XP_hst_1_Inl. vragen t/m 45) (netw)

        C/P Engels    Boek: Communicatie voor ICT – Engels
                Tekst doornemen en oefeningen uitwerken
                t/m p.6 (tot oef. “Listening”)

        Actualiteit:   SchijfindelingWeek 36    
        
          Opdr. 001
          Opdr. 002
                PC inventarisatie
                Partitioneren in Dos
                                       Dinsdag 4 september: Introductie activiteit Kanoën

03 sept      Opdr. 003  Knoppix Ghost en Windows
          Opdr. 004  Vaardighedenlijst               Opstartdiskette
          Opdr. 005  Installatie Open Office 2.2.doc        Ghost 7.5 diskette
          Opdr. 006  Open Office – tekstverwerking Writer      Knoppix 5.1 cd-rom

								
To top