Informatieavond Spelleiders 2010 02 23 by lanyuehua

VIEWS: 4 PAGES: 18

									Informatieavond
  Spelleiders
   23 februari 2010
Inleidend
  UITGANGSPUNT
    Hockey is leuk
    Hockey is veilig
    Hockey is leerzaam
  SPEEL-LEERPERIODE.
  Behalen van resultaat is geen doel op zich.
  Winnen is leuk, verliezen niet. Bij verschil
  in voordeel van mindere ploeg fluiten.
  Alle kinderen zijn even belangrijk.
  Accepteer nooit scheldpartijen, niet op
  medespelers, niet op tegenstanders, niet
  op spelleiders.
  Ruw spel wordt nooit getolereerd.
  Stimuleer de pupillen op een positieve
  manier met positieve aanmoedigingen. Ze
  willen graag van je leren.
        Agenda


  20:00 start
    Algemene regels
    F = 3-tallen
    E6 = 6-tallen
    E8 & D8 = 8-tallen
  21:30 einde
Self-pass


Bij beginslag, vrije slag, inslaan en lange
corner mag de nemer de bal zelf spelen zonder
dat hij de bal naar een medespeler moet
spelen.
Dit geldt dus niet voor het nemen van een
strafcorner, strafbal en bully.

De speler moet eerst duidelijk de bal een tikje
geven en mag daarna verder spelen; er moet
sprake zijn van twee acties.
Spelhervattingen1. Beginslag

2. Vrije slag
3. Uitslaan

4. Lange corner

5. Inslaan
1. Beginslag


       Afstand tegenstanders
 3-tallen     min. 3m
 6-talllen     min. 5m
 8-talllen     min. 5m
            2. Vrije slag

Bij een vrije slag door een overtreding buiten het doelgebied

         Plaats in het veld     Afstand tegenstanders
  3-tallen    plaats van overtreding   min. 3 meter
  6-tallen    plaats van overtreding   min. 5 meter
  8-tallen    plaats van overtreding   min. 5 meter

Bij een vrije slag door overtreding binnen doelgebied door aanvaller
          Plaats in het veld    Afstand tegenstanders
  3-tallen    op 5m lijn*        min. 3 meter
  6-tallen    op 10m lijn*       min. 5 meter
  8-tallen    op 15m lijn*       min. 5 meter

Bij een vrije slag door overtreding binnen doelgebied door verdediger
          Plaats in het veld    Afstand beide partijen
  3-tallen    op 5m lijn*        min. 3 meter
  6-tallen    op 10m lijn*       min. 5 meter
  8-tallen    -             strafcorner OF
                       strafbal (bij voorkomingdoelpunt)
           Vervolg Vrije slag 8-tallen (extra
           regel)

Bij een vrije slag door een overtreding binnen 5m rondom het 15m doelgebied
aanvaller

Plaats in het veld      Min. 5m buiten 15m doelgebied
Afstand            Beide partijen op min. 5 meter

Overige vereisten:
De bal mag niet rechtstreeks in het 15m doelgebied/ cirkel worden gespeeld.

Dit betekent dat na het nemen van de vrije slag
- de bal eerst 5m moet hebben afgelegd OF
- de bal door een andere speler (van willekeurige partij) moet zijn aangeraakt.
           3. Uitslaan


   Indien de bal over de achterlijn is gegaan en als laatste is aangeraakt door
   een aanvaller: uitslaan

            Plaats in het veld     Afstand tegenstanders
3-tallen        op 5m lijn*         3 meter
6-tallen        op 10m lijn*        5 meter
8-tallen        op 15m lijn*        5 meter

* recht tegenover de plaats waar de bal over de achterlijn is gegaan.
           4. Lange corner

   Indien de bal over de achterlijn is gegaan en als laatste is aangeraakt door
   een verdediger: lange corner


            Plaats in het veld          Afstand beide partijen
3-tallen        zijlijn op 5m van achterlijn*    3 meter
6-tallen        zijlijn op 5m van achterlijn*    5 meter
8-tallen        zijlijn op 5m van achterlijn*    5 meter* aan de kant van het doel waar de bal over de achterlijn is gegaan.
           5. Inslaan

Indien de bal over een zijlijn is gegaan; inslaan

Bij inslaan buiten het doelgebied
                      Afstand
3-tallen (5 metergebied)          3 meter door tegenstanders
6-tallen (10 metergebied)         5 meter door tegenstanders
8-tallen (15 metergebied)         5 meter door tegenstanders

Bij inslaan binnen het doelgebied door verdediger     door aanvaller
            Afstand tegenstanders       Afstand beide partijen
3-tallen        min. 3 meter            min. 3 meter
6-tallen        min. 5 meter            min. 5 meter
8-tallen        min. 5 meter            min. 5 meter
Samenvatting

Bij alle spelhervattingen (beginslag, vrije slag, uitslaan, lange
corner en inslaan) moeten altijd
alleen de tegenstanders op de vereiste afstand (3-tallen: 3 m, 6-
en 8-tallen: 5m) staan.

TENZIJ

het gaat om een spelhervatting van de aanvallende partij binnen
het doelgebied. Dan moeten
beide partijen op de vereiste afstand staan.
        3 tal hockey


  F leeftijd in teams van 6 personen
  Jongens en meisjes vanaf 7 jaar per 1 oktober van het
  seizoen
  Veld is 23 * 23 meter
  4 doelen van elk 2m, 4 meter uit de kant
  2 x 15 minuten
  Wisselen mag
  2 wedstrijden synchroon
  Spelleider ipv
  scheidsrechter
  Timeout mag
  Alleen opzettelijk shoot
         6 tal hockey


  E jeugd
  Doel is 3m66
  10 mtr lijn ipv cirkel
  6 tegen 6
  Helm, legguards en
  klompen verpl.
  2 x 25 minuten, pauze
  Onopzettelijk shoot is vrije bal bij gevaar of voordeel.
  Let op spelniveau en sfeer
  Geen scheidsrechter maar spelleider
  Time-out mag
       8 tal hockey


  E8 en D8
  2 x 30 minuten
  Niet hoog op doel
  Afstand houden,
  binnen 15m lijn alle
  2 spelleiders, geen scheidsrechters
         Links op het internet


  3 tal hockey
    http://www.knhb.nl/arbitrage/spelregels+en+briefingen/jon
    gste+jeugd/DU11516_Spelregels+drietal+hockey.aspx
  6 tal hockey
    http://www.knhb.nl/arbitrage/spelregels+en+briefingen/jon
    gste+jeugd/DU11514_Spelregels+zestalhockey.aspx
  8 tal hockey
    http://www.knhb.nl/arbitrage/spelregels+en+briefingen/jon
    gste+jeugd/DU11515_Spelregels+achttalhockey.aspx
          Afsluitend


  UITGANGSPUNT
    Hockey is leuk
    Hockey is veilig
    Hockey is leerzaam
  SPEEL-LEERPERIODE.
  Behalen van resultaat is geen doel op zich.
  Winnen is leuk, verliezen niet. Bij verschil in voordeel van
  mindere ploeg fluiten.
  Alle kinderen zijn even belangrijk.
  Accepteer nooit scheldpartijen, niet op medespelers, niet op
  tegenstanders, niet op spelleiders.
  Ruw spel wordt nooit getolereerd.
  Stimuleer de pupillen op een positieve manier met positieve
  aanmoedigingen. Ze willen graag van je leren.

								
To top