??????? ????? ?????? DML

Document Sample
??????? ????? ?????? DML Powered By Docstoc
					                  ‫01‬

              ‫החוג למדעי המחשב‬
      ‫חוג לימודים לתואר .‪( B.Sc‬חד חוגי) ו-.‪( B.A‬דו-חוגי)‬                         ‫ראש החוג : ד"ר דני קוטלר‬


                            ‫חברי הסגל האקדמי:‬
                      ‫פרופסור חבר: פרופ' ראובן אביב‬
          ‫ד"ר רן זיו, ד"ר יזהר לבנר, ד"ר דני קוטלר‬  ‫מרצה בכיר:‬
‫ד"ר אלעזר בירנבוים, ד"ר דוניטה כהן, ד"ר תמר צמח, ד"ר מרדכי‬     ‫מרצה:‬
                   ‫שלום, ד"ר איל שפרוני‬


                               ‫מורים מן החוץ:‬
‫ד"ר ענת אהרוני, ד"ר דורון בן-צבי, מר יוסי הלחמי, ד"ר גרגורי יום‬
      ‫דין, ד"ר גיא לשם, מר נמרוד פלג, מר סאשה רואינסקי.‬
                 ‫מבוא‬
‫מטרת החוג למדעי המחשב במכללה האקדמית תל-חי היא להכשיר בוגרים שיוכלו,‬
‫עם סיום לימודיהם, להשתלב בתפקידי פיתוח בתעשיית ההיי-טק ובארגונים‬
‫עסקיים וציבוריים עתירי מחשוב, שם יוכלו לתרום לתכנון, פיתוח ומימוש של‬
‫מערכות טכנולוגיות הנתמכות על-ידי מחשבים. תוכנית הלימודים גם מכשירה את‬
              ‫הבוגרים להמשך לימודים לקראת תארים מתקדמים.‬


‫בחוג למדעי המחשב מאמינים כי לימודים ברמה גבוהה מתחילים בסביבת לימודים‬
‫נעימה ותומכת ובהוראה טובה. מספר המרצים במשרה מלאה בחוג הוא גבוה יחסית‬
‫לכל מוסד דומה. כתוצאה מכך המרצים מקדישים את רוב זמנם ומרצם להוראה‬
‫במכללה. הלימודים הם בקבוצות קטנות המאפשרות קשר אישי בין התלמידים‬
‫למרצים ושמירה על רמת לימודים גבוהה ועל איכות ההוראה. התלמיד מתמודד עם‬
‫הדרישות הגבוהות מתוך עניין ותחושת אתגר. הלימוד בקבוצות קטנות מעודד קשר‬
‫ושיתוף בין הסטודנטים. כך נוצרת סביבה מגובשת ותומכת, התורמת להעלאת‬
                      ‫הרמה של כל הסטודנטים.‬


‫התכנית מתמקדת במיוחד בהקניית ידע וניסיון מעשיים בתחומי פיתוח התוכנה,‬
‫באמצעות עבודות בית מעשיות, פרויקטים, ועבודה בתעשיית ההיי-טק בצפון‬
                           ‫בתקופת הלימודים.‬
                     ‫בתכנית הלימודים מושם דגש על:‬
‫הקניית בסיס תיאורטי רחב ככל האפשר, שיאפשר לבוגרים לעבוד במשרות‬
     ‫מעניינות ולהוביל קבוצות פיתוח בעתיד, וכן להמשיך ללימודי תואר שני.‬
‫לימוד הנושאים העדכניים והמבוקשים ביותר בתחום מדעי המחשב, כדי לאפשר‬
             ‫לבוגרים להיות מבוקשים בתחום, עם סיום לימודיהם.‬
                         ‫נושאי ההתמחות כוללים:‬
‫תכנות מונחה עצמים, פיתוח תוכנה, הנדסת תוכנה, אלגוריתמים, עבוד ספרתי של‬
‫אותות קול מוסיקה ותמונות, תקשורת מחשבים, תכנות בסביבת האינטרנט,‬
                         ‫אבטחת מחשבים ותקשורת.‬
                          ‫תכניות ייחודיות:‬
‫תכנית הלימודים במדעי המחשב היא תכנית מקיפה הכוללת את הכלים והידע‬
‫המעודכנים ביותר של התחום. במסגרת התוכנית הסטודנטים יתמחו במסגרת אחד‬
‫ממסלולי ההתמחות המפורטים בהמשך. מסלולים אלה מאפשרים התמקצעות‬
‫והתנסות ומייחדים את החוג במכללה האקדמית תל-חי בהשוואה לחוגים אחרים‬
                  ‫המעניקים תואר ראשון במדעי המחשב:‬
‫חטיבת לימודים בפיתוח תוכנה: הלימודים מאפשרים לסטודנטים להתמקצע‬      ‫1.‬
‫בתחום המבוקש ביותר בתעשיית ההיי-טק. לצד לימוד הבסיס המתמטי‬
‫והתיאורטי של מדעי המחשב לומדים הסטודנטים את המרכיבים היישומיים‬
‫ביותר בתעשייה: שפות התכנות העיקריות וסביבות הפיתוח המתקדמות‬
‫ביותר. הסטודנטים ירכשו ידע וניסיון בתכנות מכוון עצמים, תקשורת‬
‫מחשבים, הנדסת תוכנה, תכנות מערכות הפעלה, תכנות בסביבת האינטרנט,‬
               ‫מסדי נתונים, אבטחת מידע וקריפטולוגיה.‬
‫חטיבת לימודים בעיבוד אותות קול, מוסיקה ותמונות: תכנית לימודים זו‬     ‫2.‬
‫מאפשרת להתמחות באחד מהתחומים המבוקשים ביותר בתעשייה ובמחקר.‬
‫התכנית מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים: 0. עיבוד אותות קול ומוסיקה,‬
‫2. עיבוד ודחיסת תמונות ווידאו. 3. זיהוי תבניות. הלימודים בחטיבה כוללים‬
‫עיבוד אותות דיבור ומוסיקה, עיבוד תמונות, למידה ממוחשבת וזיהוי‬
‫תבניות, גרפיקה ממוחשבת ועוד. הידע המעמיק והמקיף במדעי המחשב‬
‫ובתוכנה, לצד ההתמחות הייחודית בעיבוד אותות, יאפשרו לבוגרים השתלבות‬
 ‫בתפקידי תכנות ופיתוח בנושאים אלה, או המשך לימודים לתארים גבוהים.‬
‫תוכנית משולבת: יש אפשרות להתמחות בו-זמנית בשתי חטיבות אלה על-ידי‬     ‫3.‬
               ‫לימוד הקורסים הייחודיים לשתי החטיבות.‬
‫מסלול ללימודים מתקדמים: סטודנטים מצטיינים, המתכוונים להמשיך‬       ‫4.‬
‫ללמוד לתארים מתקדמים, יוכלו להמיר קורס חובה או שניים מהתוכנית של‬
‫אחת החטיבות בקורסים בעלי אופי תיאורטי. אישור ללימוד במסלול הזה‬
‫יינתן על-ידי ראש החוג. בוגרי המסלול לא ייחשבו לבוגרים של אחת החטיבות.‬
                           ‫פרויקטים תעשייתיים‬
‫החממה התעשייתית-חינוכית, בשיתוף עם פרויקט "הטובים לתעשייה" ועם‬
‫חברות היי-טק בגליל העליון. במסגרת זו מבצעים סטודנטים (מסוף שנה ב' ובמהלך‬
‫שנה ג') פרויקטים מורחבים בהיקף של כ-111,0 - 110 שעות, המוזמנים על ידי חברות‬
‫ההיי-טק הפועלות בגליל העליון. הפרויקטים מונחים על-ידי חברי סגל החוג בהנחיה‬
‫אישית. מלבד המלגה שאותה מקבלים הסטודנטים המשתתפים בפרויקט, הם‬
‫מתנסים בפיתוח מערכת תוכנה או מוצר, לומדים את ההיבטים התיאורטיים‬
‫והמעשיים של המערכת, ורוכשים הבנה והעמקה שאי אפשר לקבלן בהוראה רגילה.‬
‫יתרון נוסף שעשוי לצמוח מתכנית החממה הוא יצירת מאגר של סטודנטים טובים‬
    ‫שיוכלו להשתלב כעובדים בחברות טכנולוגיה עלית נוספות שתעבורנה לגליל.‬


                         ‫מעבדות המחשבים‬
‫לרשות הסטודנטים בחוג עומדות כעשר מעבדות מחשבים. כל מחשבי המעבדות‬
         ‫קשורים ברשת פנימית של המכללה ולרשת האינטרנט העולמית.‬               ‫תכנית הלימודים‬

                       ‫תואר ראשון במסלול החד-חוגי‬
‫הלימודים במסלול החד-חוגי מעניקים תואר ראשון .‪ B.Sc‬במדעי המחשב. תכנית‬
               ‫הלימודים היא תלת שנתית ומתחלקת באופן הבא:‬
‫השלב הראשון, הנמשך שלושה סמסטרים, כולל הקניית ידע במבנה המחשב,‬
                  ‫בעקרונות בסיסיים בתכנות ובמתמטיקה.‬
‫בשלב השני, המתפרס על פני שלושת הסמסטרים האחרונים, נחשפים הסטודנטים‬
‫לענפים העיקריים של מדעי המחשב והם לומדים את השיטות, הטכנולוגיות‬
‫והרעיונות המשמשים את התעשייה והמחקר בתחום מדעי המחשב כיום. בצד הידע‬
‫העיוני המעמיק רוכשים התלמידים ניסיון מעשי רב היקף בהדרכה צמודה של אנשי‬
‫סגל החוג. שלב זה כולל קורסי חובה ובחירה מתחומים שונים – הנדסת תוכנה,‬
‫תקשורת מחשבים, אלגוריתמים, קריפטולוגיה (הצפנה), אבטחת מחשבים‬
‫ותקשורת, מבנה קומפיילרים, ארכיטקטורת מחשבים, תורת החישוביות, עיבוד‬
‫אותות ממוחשב ולמידה ממוחשבת. לתלמידים מוצעת האפשרות לבצע פרויקט גמר‬
‫באחת מחברות הטכנולוגיה העלית או בארגון עתיר מחשוב, בחונכות של אחד ממורי‬
      ‫החוג. בשלב זה הסטודנטים יבחרו להתמחות באחד ממסלולי הלימוד.‬

                           ‫מבנה תכנית הלימודים‬
‫במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור 620 נ"ז (נקודות זכות). תוכנית החובה‬
‫כוללת 87 נ"ז בחטיבה לפיתוח תוכנה ו-99 נ"ז בחטיבה לעיבוד אותות קול, מוסיקה‬
‫ותמונות ובתוכנית המשולבת (ראו פירוט בפרק "קורסי חובה – שיבוץ לפי‬
‫סמסטרים"). שאר הנקודות יילמדו מקורסי הבחירה של החוג ובקורסים של חוגים‬
‫אחרים במכללה. היקף הלימודים מחוגים אחרים הוא עד 6 נ"ז, מתוכן לפחות 2 נ"ז‬
‫מתוך רשימת "קורסים כלל מכללתיים במדעי הרוח", ובלבד שקורסים אלה אינם‬
        ‫בנושאים או התמחויות הנלמדים בקורסים של החוג למדעי המחשב.‬


                       ‫תואר ראשון במסלול הדו-חוגי‬
‫הלימודים במסלול הדו-חוגי בחוג מעניקים תואר ראשון (.‪ )B.A‬במדעי המחשב‬
‫וכלכלה, או פסיכולוגיה, או חינוך, או לימודים רב-תחומיים. סטודנט הבוחר ללמוד‬
‫תואר ראשון במסלול הדו-חוגי בחוג למדעי המחשב יילמד קורסי חובה של החוג‬
‫למדעי המחשב לפי התכנית המפורטת בהמשך. הוא ישלים את נקודות הזכות לתואר‬
  ‫מבין קורסי החוג למדעי המחשב ומתוך תכנית הלימודים של החוגים הנוספים.‬


                              ‫תנאי הקבלה‬
‫מועמדים בעלי ציון 18 ומעלה במתמטיקה בתעודת הבגרות ברמה של חמש יחידות‬
‫לימוד, או בעלי ציון 17 ומעלה במתמטיקה בתעודת הבגרות ברמה של ארבע יחידות‬
‫לימוד, וציון פסיכומטרי של 116 לפחות, יתקבלו ללימודים באופן אוטומטי.‬
‫מועמדים אחרים יידונו על-ידי ועדת הקבלה של החוג על סמך הישגיהם בבחינות‬
‫הבגרות (בעיקר במקצועות הריאלים) ובמבחן הפסיכומטרי, או על-פי ציון המצרף.‬
‫ועדת הקבלה של החוג רשאית להתחשב גם בשיקולים נוספים כמו הישגים‬
             ‫בלימודים אקדמיים קודמים או בלימודי הנדסאים.‬


                          ‫הכרה בלימודים קודמים‬
‫הכרה בלימודים אקדמיים קודמים תינתן עבור קורסים בהם קיבל‬         ‫1.‬
‫הסטודנט ציון של 18 ומעלה. ניתן לקבל פטורים מקורסי הבחירה של החוג‬
‫בהיקף של עד 1.9 נ"ז בסה"כ, גם עבור קורסים מתקדמים במתמטיקה,‬
‫פיסיקה והנדסת חשמל שנלמדו ואינם מופיעים בתכנית הלימודים של‬
‫החוג. הזכאות לפטור מקורסי חובה או בחירה של החוג תיקבע ע"י הועדה‬
‫להכרה בלימודים קודמים תוך התייעצות עם מרצה הקורס. פטורים בגין‬
‫נקודות בלימודים כלליים קודמים יינתנו אוטומטית בכפוף לתנאים‬
                         ‫המוזכרים לעיל.‬
                     ‫2. הכרה בלימודי הנדסאים:‬
‫הכרה בקורס קודם על סמך לימודים בבי"ס להנדסאים תינתן רק אם‬     ‫א.‬
                 ‫הציון שהושג בו אינו נופל מ-17.‬
‫תלמיד בעל דיפלומת הנדסאי זכאי להכרה בהיקף של 4 נ"ז ע"ח‬       ‫ב.‬
            ‫הלימודים הכלליים הנדרשים בתכנית החוג.‬
‫בנוסף יקבלו תלמידי מגמת הנדסאי מחשבים או תוכנה הכרה‬        ‫ג.‬
            ‫בלימודים קודמים בקורסים הבאים:‬
    ‫מבוא למדעי המחשב מס' קורס 0140001 – 0 נקודות זיכוי‬   ‫‪‬‬
 ‫מערכות ספרתיות ותכן לוגי מס' קורס 4130001 – 4 נקודות זיכוי‬  ‫‪‬‬
   ‫ארגון ותכנות המחשב מס' קורס 2142001 – 3 נקודות זיכוי‬   ‫‪‬‬
‫הנדסאי מחשבים או תוכנה מצטיינים עשויים לקבל פטור נוסף בהיקף‬    ‫ד.‬
‫של עד 40 נקודות, על-חשבון הנקודות הנדרשות בקורסי הבחירה‬
‫המקצועיים בחוג. 40 נקודות אלה יינתנו רק אם לתלמיד ממוצע ציונים‬
‫של 18 לפחות בתום לימודי שנה א' בחוג. בסה"כ יוכל תלמיד בעל‬
‫הישגים גבוהים בלימודי הנדסאי מחשבים להגיע לפטור כולל של עד 13‬
 ‫נקודות זכות בהתאם להחלטות ועדת החוג להכרה בלימודים קודמים.‬
‫הנדסאי אלקטרוניקה והנדסאי מכשור ובקרה יוכלו לקבל פטורים‬     ‫ה.‬
      ‫בהתאם להחלטות ועדת החוג להכרה בלימודים קודמים.‬


                        ‫דרישות מעבר משנה לשנה‬
‫המעבר משנה א' (סמסטר 2) לשנה ב' (סמסטר 3) מותנה בקבלת ממוצע ציונים 06‬
‫לפחות בשנה א'. החל מתשע"א ציון המעבר בקורס "מבוא לחדו"א" יהיה 70 וציון‬
‫המעבר בקורס "מבוא למדעי המחשב" יהיה 65. ציון המעבר בשאר הקורסים הוא‬
          ‫60. קבלת התואר מותנית בממוצע ציונים כולל של 06 לפחות.‬


                             ‫מלגות הצטיינות‬
‫לתלמידים בעלי נתוני קבלה גבוהים יינתנו מלגות הצטיינות בהיקף של שכר לימוד‬
‫מלא בשנה הראשונה ללימודיהם. כן עומדות לרשות החוג מלגות הצטיינות‬
‫מהתעשייה ומתורמים שיוענקו לתלמידים מצטיינים בשנים ב' ו-ג'. סך כל המלגות‬
          ‫שיקבל הסטודנט לא יעלה על %110 משכר הלימוד הכללי שלו.‬

                           ‫עתודה אקדמית‬
‫החוג מוכר על-ידי רשויות הצבא ללימודים במסלול העתודה האקדמית ובמסלול‬
                           ‫פרויקט עתידים.‬
       ‫תכנית במדעי המחשב עם חטיבה בפיתוח תוכנה‬
‫בתעשיית התוכנה גוברת הדרישה למפתחי תוכנה מעולים, בעלי בסיס ידע רחב,‬
‫ובעלי ניסיון. הלימודים בחטיבת התמחות זו מאפשרים לסטודנטים להתמקצע‬
‫בתחום המבוקש ביותר בתעשיית ההיי-טק, ומקנים להם יתרון בתחרות על המשרות‬
‫הפנויות בתחום. בצד לימוד הבסיס המתמטי והתיאורטי של מדעי המחשב, לומדים‬
‫הסטודנטים את המרכיבים היישומיים ביותר בתעשייה: שפות התכנות העיקריות‬
‫וסביבות הפיתוח המתקדמות ביותר. הסטודנטים רוכשים ידע וניסיון בתכנות מכוון‬
‫עצמים, תקשורת מחשבים, הנדסת תוכנה, תכנות מערכות הפעלה, תכנות בסביבת‬
                    ‫האינטרנט, אבטחת מידע ומסדי נתונים.‬                          ‫מבנה תוכנית הלימודים‬

                  ‫1. קורסי חובה כלליים של החוג: 70 נ"ז‬
                  ‫2. קורסי חובה ייחודיים לחטיבה (0 נ"ז)‬
    ‫‪ ‬נושאים מתקדמים בתכנות מונחה עצמים מס' קורס 4049901- 0.3‬
                                 ‫נ"ז‬
               ‫‪ ‬הנדסת תוכנה מס' קורס 0049901- 0.3 נ"ז‬
                   ‫3. קורסי בחירה של החוג (03-33 נ"ז)‬
       ‫א. יש לבחור שני קורסים לפחות מתוך "המאגר המעשי" הבא:‬
            ‫מסדי נתונים מס' קורס 8209901 - 0.3 נ"ז‬  ‫‪‬‬
       ‫תכנות בסביבת האינטרנט מס' קורס 2049901- 0.3 נ"ז‬   ‫‪‬‬
       ‫נושאים בתקשורת נתונים מס' קורס 4140201 -0.3 נ"ז‬   ‫‪‬‬
    ‫ארכיטקטורת מחשבים מס' קורס 0130301- 0.3 נקודות זיכוי‬   ‫‪‬‬
       ‫ב. יש לבחור קורס אחד לפחות מתוך "המאגר התאורטי" הבא:‬
        ‫עקרונות שפות תכנות, מס' קורס 3242201 - 0.3 נ"ז‬  ‫‪‬‬
          ‫מבנה קומפיילרים, מס' קורס 2142301- 0.3 נ"ז‬  ‫‪‬‬
               ‫ג. יש לבחור שתי סדנאות מעשיות לפחות‬
    ‫ד. במסגרת הפרויקט "שילוב בתעשייה" תתכנה שתי אפשרויות -‬
    ‫שלוב בחלק א (776 שעות) או שלוב בשני חלקים בחלקים א וב-‬
    ‫(7771 שעות). סטודנטים המתקבלים לפרוייקט "שילוב‬
            ‫בתעשייה" חייבים להירשם לקורסים הבאים:‬
 ‫0. השתלמות בתעשייה א' מס' קורס 4119901. (למשתלמים ב - 110‬
                        ‫שעות ראשונות).‬
 ‫2. השתלמות בתעשייה ב' מס' קורס 0119901. (למשתלמים ב - 110‬
                         ‫שעות נוספות).‬
 ‫ההרשמה לקורסים אלה תלויה בקבלה לפרוייקט ובאישורו של מרכז‬
                      ‫הקשר עם התעשייה.‬
‫קורסי בחירה כלליים: עד 6 נ"ז , ביניהן לפחות 2 נ"ז מתוך רשימת‬    ‫4.‬
              ‫"קורסים כלל מכללתיים במדעי הרוח".‬


                           ‫בסה"כ: 521 נ"ז.‬
                 ‫חטיבה בפיתוח תוכנה‬
           ‫קורסי חובה (6.09 נ"ז) - שיבוץ מומלץ לפי סמסטרים‬
                                ‫שנה א' - סמסטר 1‬
 ‫ס"ה‬    ‫מ‬      ‫ת‬   ‫ש‬    ‫דרישות קדם‬    ‫נ"ז‬        ‫שם הקורס‬    ‫מס' קורס‬
      ‫(0 )‬
 ‫7‬     ‫2‬     ‫2‬   ‫4‬             ‫1.0‬       ‫מבוא למדעי‬   ‫0140001‬
                                     ‫המחשב ) ‪( C‬‬
 ‫6‬      ‫-‬     ‫2‬   ‫4‬             ‫1.1‬      ‫מבוא לחדו"א *‬   ‫1100001‬
 ‫6‬      ‫-‬     ‫2‬   ‫4‬             ‫1.0‬        ‫חדו"א 0 **‬  ‫0100001‬
 ‫6‬      ‫-‬     ‫2‬   ‫4‬             ‫1.0‬         ‫אלגברה 0‬   ‫2100001‬
                                       ‫(ליניארית)‬
 ‫0‬      ‫-‬     ‫2‬   ‫3‬             ‫1.4‬     ‫מערכות ספרתיות‬    ‫4130001‬
                                        ‫ותכן לוגי‬
 ‫0‬      ‫-‬     ‫2‬   ‫3‬             ‫1.4‬         ‫מתמטיקה‬   ‫7100201‬
                                     ‫דיסקרטית ***‬
 ‫53‬     ‫2‬     ‫21‬   ‫22‬             ‫32‬                ‫בסה"כ‬

                        ‫(0) שעות הניתנות כתגבור ואינן מזכות בנקודות זכות‬
               ‫* לסטודנטים שיחוייבו ללמוד את הקורס בהתאם לנתוני הקבלה שלהם.‬
          ‫** סטודנט שילמד את הקורס מבוא לחדו"א, ילמד את הקורס חדו"א 0 בסמסטר ב'.‬
‫דיסקרטית‬      ‫*** סטודנטים שלומדים את הקורס חדו"א 0 יוכלו לדחות את הקורס מתמטיקה‬
                                          ‫לסמסטר ב'‬

                                       ‫שנה א' - סמסטר 2‬
‫ס"ה‬    ‫מ‬      ‫ת‬   ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬     ‫נ"ז‬     ‫שם הקורס‬    ‫מס' קורס‬
 ‫6‬     ‫-‬      ‫2‬   ‫4‬                 ‫1.0‬     ‫חדו"א 2 *‬   ‫4102201‬
 ‫4‬     ‫2‬      ‫-‬   ‫2‬                 ‫1.3‬    ‫ארגון ותכנות‬   ‫2142001‬
                                        ‫המחשב‬
    ‫(0 )‬
 ‫6‬      ‫2‬    ‫2‬    ‫2‬   ‫מבוא למדעי המחשב‬     ‫0.3‬    ‫מבוא לתכנות‬   ‫0140201‬
                                        ‫מערכות‬
    ‫(0 )‬
 ‫0‬       ‫0‬    ‫0‬    ‫3‬   ‫מבוא למדעי המחשב‬     ‫0.3‬    ‫תכנות מונחה‬   ‫2100201‬
                                     ‫עצמים )‪(Java‬‬
 ‫4‬     ‫-‬      ‫2‬    ‫2‬    ‫אלגברה ליניארית,‬     ‫1.3‬  ‫אלגברה מודרנית‬   ‫3102201‬
                  ‫מתמטיקה דיסקרטית‬
 ‫62‬    ‫6‬      ‫0‬   ‫31‬              ‫7.01‬              ‫בסה"כ‬

                      ‫(0) שעה אחת הניתנת כתגבור ואינה מזכה בנקודות זכות‬
               ‫* סטודנטים שלמדו מבוא לחדו"א בסמסטר א' ילמדו חדו"א 2 בסמסטר 3‬
                                       ‫שנה ב' - סמסטר 3‬
‫ס"ה‬   ‫מ‬       ‫ת‬    ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬    ‫נ"ז‬     ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫6‬    ‫-‬       ‫2‬    ‫4‬    ‫חדו"א 0, אלגברה 0‬   ‫1.0‬     ‫מתמטיקה‬   ‫7102001‬
                                    ‫שימושית ותכנות‬
                                         ‫מדעי‬
 ‫4‬   ‫-‬       ‫2‬    ‫2‬    ‫חדו"א 2 (במקביל),‬   ‫1.3‬   ‫מבוא להסתברות‬   ‫8102201‬
                    ‫מתמטיקה דיסקרטית‬
    ‫(0 )‬
 ‫0‬      ‫2‬    ‫0‬    ‫3‬    ‫תכנות מונחה עצמים‬   ‫0.3‬    ‫תכנות בשפת‬   ‫3100201‬
                   ‫)‪ , (Java‬מבוא לתכנות‬           ‫++‪C‬‬
                          ‫מערכות‬
    ‫(2 )‬
 ‫8‬      ‫2‬    ‫0‬    ‫4‬   ‫מתמטיקה דיסקרטית,‬    ‫1.0‬    ‫פרקים במבני‬  ‫8140201‬
                    ‫חדוא 0, תכנות מונחה‬           ‫נתונים‬
                       ‫עצמים )‪.(Java‬‬
 ‫22‬   ‫3‬       ‫5‬    ‫31‬               ‫6.51‬            ‫בסה"כ‬

                          ‫(0) שעות הניתנות כתגבור ואינן מזכות בנקודות זכות‬
                         ‫(2) שעה אחת ניתנת כתגבור ואינה מזכה בנקודות זכות‬

‫* סטודנטים שלמדו את הקורס מבוא לחדו"א בסמסטר א' וחדו"א 0 בסמסטר ב' ילמדו את הקורס‬
                                ‫חדו"א 2 בסמסטר זה‬


                                       ‫שנה ב' - סמסטר 4‬
‫ס"ה‬    ‫מ‬    ‫ת‬    ‫ש‬         ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬      ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫6‬    ‫-‬    ‫2‬    ‫4‬     ‫פרקים במבני נתונים‬   ‫1.0‬     ‫אלגוריתמים 0‬  ‫8142201‬
 ‫4‬    ‫-‬    ‫2‬    ‫2‬     ‫מתמטיקה דיסקרטית‬    ‫1.3‬     ‫לוגיקה למדעי‬  ‫9100201‬
                                        ‫המחשב‬
 ‫0‬      ‫0‬  ‫0‬    ‫3‬     ‫מבוא לתכנות מערכות,‬   ‫1.4‬    ‫מערכות הפעלה‬   ‫1042301‬
                   ‫אירגון ותכנות המחשב‬
    ‫(0 )‬
 ‫6‬      ‫2‬  ‫0‬    ‫3‬     ‫מבוא לתכנות מערכות,‬   ‫0.3‬    ‫רשתות תקשורת‬   ‫7142301‬
                     ‫אלגברה 0, מבוא‬          ‫מחשבים‬
                       ‫להסתברות.‬
    ‫(0 )‬
 ‫0‬      ‫0‬  ‫0‬    ‫3‬       ‫תכנות בשפת ++‪C‬‬   ‫0.3‬   ‫נושאים מתקדמים‬   ‫4049901‬
                                     ‫בתכנות מונחה‬
                                        ‫עצמים‬
 ‫52‬      ‫4‬  ‫0‬    ‫61‬                ‫7.91‬             ‫בסה"כ‬

                          ‫(0) שעות הניתנות כתגבור ואינן מזכות בנקודות זכות‬
                          ‫שנה ג' - סמסטר 6‬
‫ס"ה‬  ‫מ‬  ‫ת‬  ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬  ‫נ"ז‬   ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫4‬  ‫-‬  ‫0‬  ‫3‬   ‫מתמטיקה דיסקרטית,‬   ‫0.3‬   ‫אוטומטים‬   ‫7140301‬
           ‫פרקים במבני נתונים.‬        ‫ושפות‬
                           ‫פורמליות‬
 ‫0‬  ‫2‬  ‫0‬  ‫2‬    ‫תכנות בשפת ++‪C‬‬   ‫0.3‬  ‫הנדסת תוכנה‬  ‫0049901‬
 ‫9‬  ‫2‬  ‫2‬  ‫6‬               ‫0‬          ‫סה"כ‬                          ‫שנה ג' - סמסטר 5‬
‫ס"ה‬  ‫מ‬  ‫ת‬  ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬  ‫נ"ז‬   ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫4‬  ‫-‬  ‫0‬  ‫3‬  ‫אלגוריתמים 0 (במקביל),‬  ‫0.3‬     ‫פרקים‬  ‫2189901‬
             ‫אוטומטים ושפות‬      ‫בחישוביות‬
                ‫פורמליות‬      ‫וסיבוכיות‬
 ‫4‬  ‫-‬  ‫1‬  ‫3‬              ‫6.3‬          ‫סה"כ‬
                 ‫חטיבה בפיתוח תוכנה‬
          ‫שיבוץ מומלץ לפי סמסטרים לסטודנטים ממחזור אביב‬
                      ‫שנה א' - סמסטר 1 (סמסטר ב' בשנה"ל)‬
‫ס"ה‬    ‫מ‬     ‫ת‬    ‫ש‬      ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬     ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
     ‫(0 )‬
 ‫7‬     ‫2‬     ‫2‬    ‫4‬             ‫1.0‬     ‫מבוא למדעי‬   ‫0140001‬
                                  ‫המחשב ) ‪( C‬‬
 ‫4‬     ‫2‬     ‫-‬    ‫2‬             ‫1.3‬    ‫ארגון ותכנות‬   ‫2142001‬
                                     ‫המחשב‬
 ‫6‬     ‫-‬     ‫2‬    ‫4‬             ‫1.0‬       ‫חדו"א 0‬   ‫0100001‬
 ‫0‬     ‫-‬     ‫2‬    ‫3‬             ‫1.4‬      ‫מתמטיקה‬    ‫7100201‬
                                   ‫דיסקרטית‬
‫32‬     ‫4‬     ‫5‬    ‫31‬             ‫01‬             ‫בסה"כ‬

                      ‫(0) שעות הניתנות כתגבור ואינן מזכות בנקודות זכות‬

                      ‫שנה א' - סמסטר 2 (סמסטר א' בשנה"ל)‬
‫ס"ה‬    ‫מ‬       ‫ת‬  ‫ש‬      ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬    ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫6‬     ‫-‬      ‫2‬  ‫4‬        ‫חדו"א 0‬   ‫1.0‬     ‫חדו"א 2‬  ‫4102001‬
 ‫6‬    ‫2(0)‬      ‫2‬  ‫2‬   ‫מבוא למדעי המחשב‬   ‫0.3‬   ‫מבוא לתכנות‬   ‫0140201‬
                                    ‫מערכות‬
      ‫(0 )‬
   ‫0‬     ‫0‬    ‫0‬    ‫3‬  ‫מבוא למדעי המחשב‬   ‫0.3‬   ‫תכנות מונחה‬   ‫2100201‬
                                 ‫עצמים )‪(Java‬‬
   ‫6‬     ‫-‬    ‫2‬    ‫4‬            ‫1.0‬     ‫אלגברה 0‬  ‫2100001‬
                                   ‫(ליניארית)‬
   ‫0‬     ‫-‬    ‫2‬    ‫3‬            ‫1.4‬      ‫מערכות‬  ‫4130001‬
                                 ‫ספרתיות ותכן‬
                                      ‫לוגי‬
 ‫02‬       ‫3‬    ‫9‬  ‫51‬             ‫12‬            ‫בסה"כ‬

                       ‫(0) שעה הניתנת כתגבור ואינה מזכה בנקודות זכות‬
                  ‫שנה ב' - סמסטר 3 (סמסטר ב' בשנה"ל)‬
‫ס"ה‬  ‫מ‬   ‫ת‬  ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬     ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫4‬   ‫-‬   ‫2‬  ‫2‬    ‫אלגברה ליניארית ,‬  ‫1.3‬      ‫אלגברה‬  ‫3102201‬
            ‫מתמטיקה דיסקרטית‬           ‫מודרנית‬
 ‫0‬   ‫0‬   ‫0‬  ‫3‬   ‫מבוא לתכנות מערכות,‬   ‫1.4‬   ‫מערכות הפעלה‬   ‫1042301‬
             ‫פרקים במבני נתונים‬
 ‫4‬   ‫-‬   ‫2‬  ‫2‬   ‫מתמטיקה דיסקרטית‬    ‫1.3‬    ‫לוגיקה למדעי‬  ‫9100201‬
                               ‫המחשב‬
‫31‬   ‫1‬   ‫6‬  ‫0‬               ‫7.71‬           ‫בסה"כ‬

                 ‫(0) שעות הניתנות כתגבור ואינן מזכות בנקודות זכות‬

                  ‫שנה ב' - סמסטר 4 (סמסטר א' בשנה"ל)‬
‫ס"ה‬  ‫מ‬   ‫ת‬  ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬     ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫4‬   ‫-‬   ‫2‬  ‫2‬   ‫חדו"א 2 , מתמטיקה‬   ‫1.3‬   ‫מבוא להסתברות‬  ‫8102201‬
                 ‫דיסקרטית‬
 ‫4‬   ‫-‬  ‫0‬  ‫3‬  ‫מתמטיקה דיסקרטית,‬    ‫0.3‬      ‫אוטומטים‬   ‫7140301‬
            ‫פרקים במבני נתונים‬       ‫ושפות פורמליות‬
                  ‫(במקביל)‬
   ‫(2 )‬
 ‫8‬    ‫2‬  ‫0‬  ‫4‬  ‫מתמטיקה דיסקרטית,‬    ‫1.0‬    ‫פרקים במבני‬   ‫8140201‬
            ‫חדוא 0, תכנות מונחה‬           ‫נתונים‬
               ‫עצמים )‪.(Java‬‬
 ‫6‬   ‫-‬  ‫2‬  ‫4‬    ‫חדו"א 0, אלגברה 0‬  ‫1.0‬      ‫מתמטיקה‬   ‫7102001‬
                            ‫שימושית ותכנות‬
                                 ‫מדעי‬
   ‫(0 )‬
 ‫6‬    ‫2‬  ‫0‬  ‫3‬   ‫תכנות מונחה עצמים‬   ‫0.3‬     ‫תכנות בשפת‬  ‫3100201‬
           ‫)‪ , (Java‬מבוא לתכנות‬            ‫++‪C‬‬
                  ‫מערכות‬
‫02‬   ‫4‬  ‫0‬  ‫51‬              ‫7.72‬            ‫בסה"כ‬

                 ‫(0) שעות הניתנות כתגבור ואינן מזכות בנקודות זכות‬
                ‫(2) שעה אחת ניתנת כתגבור ואינה מזכה בנקודות זכות‬
                    ‫שנה ג' - סמסטר 6 (סמסטר ב' בשנה"ל)‬
‫ס"ה‬  ‫מ‬    ‫ת‬   ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬   ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫6‬   ‫-‬    ‫2‬   ‫4‬    ‫פרקים במבני נתונים‬   ‫1.0‬  ‫אלגוריתמים 0‬  ‫8142201‬
 ‫4‬   ‫0‬    ‫-‬   ‫3‬     ‫תכנות בשפת ++‪C‬‬    ‫0.3‬     ‫נושאים‬  ‫4049901‬
                               ‫מתקדמים‬
                             ‫בתכנות מונחה‬
                                 ‫עצמים‬
 ‫4‬   ‫-‬   ‫0‬   ‫3‬  ‫אלגוריתמים 0 (במקביל)‬   ‫0.3‬     ‫פרקים‬  ‫2189901‬
                ‫אוטומטים ושפות‬        ‫בחישוביות‬
                    ‫פורמליות‬        ‫וסיבוכיות‬
   ‫(0 )‬
 ‫6‬    ‫2‬  ‫0‬   ‫3‬   ‫מבוא לתכנות מערכות,‬   ‫0.3‬     ‫רשתות‬  ‫7142301‬
                 ‫אלגברה 0, מבוא‬        ‫תקשורת‬
                   ‫להסתברות.‬         ‫מחשבים‬
‫72‬   ‫3‬   ‫4‬  ‫31‬               ‫6.61‬          ‫בסה"כ‬


                    ‫שנה ג' - סמסטר 5 (סמסטר א' בשנה"ל)‬
‫ס"ה‬  ‫מ‬    ‫ת‬  ‫ש‬      ‫דרישות קדם‬    ‫נ"ז‬   ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫0‬  ‫2‬    ‫0‬  ‫2‬     ‫תכנות בשפת ++‪C‬‬    ‫0.3‬  ‫הנדסת תוכנה‬   ‫0049901‬
 ‫6‬  ‫2‬    ‫1‬  ‫2‬               ‫6.3‬           ‫בסה"כ‬

                                 ‫מאגר הקורסים‬

       ‫א. יש לבחור שני קורסים לפחות מתוך "המאגר המעשי" הבא:‬

‫ס"ה‬  ‫מ‬    ‫ת‬   ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬    ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫4‬   ‫-‬    ‫0‬   ‫3‬   ‫פרקים במבני נתונים‬   ‫0.3‬   ‫מסדי נתונים‬  ‫8209901‬
 ‫0‬   ‫2‬    ‫0‬   ‫2‬   ‫תכנות מונחה עצמים‬   ‫0.3‬  ‫תכנות בסביבת‬  ‫2049901‬
                     ‫)‪(Java‬‬        ‫האינטרנט‬
 ‫4‬       ‫0‬   ‫3‬     ‫רשתות תקשורת‬    ‫0.3‬      ‫נושאים‬  ‫4140201‬
                    ‫מחשבים‬         ‫בתקשורת‬
                                 ‫נתונים‬
 ‫4‬   ‫-‬   ‫0‬   ‫3‬  ‫מערכות ספרתיות ותכן‬   ‫0.3‬   ‫ארכיטקטורת‬   ‫0130301‬
                   ‫לוגי יתרון‬         ‫מחשבים‬

       ‫ב. יש לבחור קורס אחד לפחות מתוך "המאגר התיאורטי" הבא:‬

 ‫4‬  ‫-‬    ‫0‬  ‫3‬    ‫פרקים במבני נתונים,‬  ‫0.3‬  ‫עקרונות שפות‬  ‫3242201‬
              ‫לוגיקה למדעי המחשב‬          ‫תכנות‬
 ‫0‬  ‫0‬    ‫2‬  ‫2‬      ‫אוטומטים ושפות‬   ‫0.3‬      ‫מבנה‬  ‫2142301‬
             ‫פורמליות, פרקים במבני‬       ‫קומפיילרים‬
                     ‫נתונים‬
                          ‫רשימת קורסי הבחירה‬
‫הסטודנט חייב לכלול בלימודיו קורסי בחירה נוספים בהיקף של 0.72 נ"ז, מתוכם‬
‫קורסי בחירה כלליים מהחוגים האחרים במכללה, בהיקף של עד 6 נ"ז, ביניהן‬
‫לפחות 2 נ"ז מתוך רשימת "קורסים כלל מכללתיים במדעי הרוח". שאר קורסי‬
‫הבחירה, בהיקף של לפחות 0.22 נ"ז, ייבחרו מבין קורסי הבחירה המקצועיים‬
           ‫המופיעים להלן. קורסים אלה חייבים לכלול שתי סדנאות.‬
                                ‫קורסי הבחירה‬
‫ס"ה‬   ‫מ‬   ‫ת‬  ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬  ‫נ"ז‬    ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
    ‫(0 )‬
 ‫0‬     ‫0‬  ‫0‬  ‫3‬    ‫מבוא לעיבוד אותות,‬  ‫0.3‬    ‫עיבוד אותות‬  ‫2140301‬
              ‫מתמטיקה שימושית‬        ‫אקראיים **‬
                 ‫ותכנות מדעי.‬
 ‫4‬    ‫-‬   ‫0‬  ‫3‬    ‫מבוא לעיבוד אותות‬  ‫0.3‬     ‫תקשורת‬   ‫0142301‬
                               ‫ספרתית‬
 ‫8‬    ‫8‬   ‫-‬  ‫-‬   ‫אישור בכתב של מרכז‬  ‫0.3‬    ‫פרויקט ² *‬  ‫2119901‬
                  ‫הפרוייקטים‬
 ‫8‬    ‫8‬   ‫-‬  ‫-‬   ‫אישור בכתב של מרכז‬  ‫0.3‬  ‫פרויקט המשך ² *‬  ‫3119901‬
                  ‫הפרוייקטים‬
 ‫4‬   ‫4‬   ‫-‬  ‫-‬  ‫קורס חובה למתקבלים‬   ‫1.0‬     ‫השתלמות‬   ‫4119901‬
                ‫לתכנית "שילוב‬       ‫בתעשייה א'‬
                  ‫בתעשייה"‬
 ‫4‬    ‫4‬   ‫-‬  ‫-‬  ‫קורס חובה למתקבלים‬   ‫1.0‬     ‫השתלמות‬   ‫0119901‬
                ‫לתכנית "שילוב‬       ‫בתעשייה ב'‬
                  ‫בתעשייה"‬
    ‫(0 )‬
 ‫0‬    ‫0‬  ‫0‬  ‫3‬      ‫מערכות הפעלה‬  ‫0.3‬   ‫סמינר אבטחת‬   ‫8129901‬
                               ‫מערכות‬
                              ‫מחשבים*‬
 ‫4‬    ‫4‬   ‫-‬  ‫-‬     ‫מערכות הפעלה‬   ‫1.2‬  ‫מעבדה מתקדמת‬   ‫9129901‬
              ‫או רשתות תקשורת‬         ‫למערכות‬
             ‫מחשבים, או אבטחת‬          ‫מחשוב*‬
               ‫מערכות מחשבים‬
 ‫0‬    ‫2‬   ‫0‬  ‫2‬    ‫תכנות בשפת ++‪C‬‬   ‫0.3‬  ‫הנדסת תוכנה ***‬  ‫0049901‬
    ‫(0 )‬
 ‫0‬    ‫0‬  ‫0‬  ‫3‬    ‫תכנות בשפת ++‪C‬‬   ‫0.3‬      ‫נושאים‬  ‫4049901‬
                               ‫מתקדמים‬
                             ‫בתכנות מונחה‬
                              ‫עצמים ***‬
 ‫4‬    ‫-‬   ‫0‬  ‫3‬    ‫תכנות בשפת ‪++C‬‬   ‫0.3‬  ‫מערכות זמן אמת‬  ‫0049901‬
               ‫מערכות הפעלה‬

 ‫6‬    ‫-‬   ‫2‬  ‫4‬        ‫חדו"א 0‬  ‫1.0‬   ‫מבוא לעיבוד‬  ‫9049901‬
                  ‫אלגברה 0‬        ‫אותות **‬
 ‫4‬    ‫-‬   ‫0‬  ‫3‬      ‫אלגוריתמים 0‬  ‫0.3‬   ‫סמינר נושאים‬  ‫3209901‬
                              ‫מתקדמים‬
                            ‫באלגוריתמים‬
 ‫4‬    ‫4‬   ‫-‬  ‫-‬    ‫תכנות בשפת ‪++C‬‬   ‫1.2‬  ‫סדנא במערכות‬   ‫8309901‬
               ‫מערכות הפעלה‬         ‫זמן אמת *‬
 ‫4‬   ‫4‬   ‫-‬   ‫-‬    ‫תכנות מונחה עצמים‬   ‫1.2‬   ‫סדנת תוכנה (#‪C‬‬   ‫9309901‬
                                  ‫ו- ‪* ).net‬‬
 ‫4‬          ‫4‬      ‫תכנות בסביבת‬   ‫1.2‬    ‫סדנא בתכנות‬    ‫2409901‬
                    ‫האינטרנט‬           ‫בסביבת‬
                                 ‫האינטרנט *‬
               ‫ייקבע בהתאם לנושאי‬   ‫1.2‬    ‫סדנת תוכנה *‬   ‫3409901‬
                      ‫הסדנא‬
 ‫4‬   ‫4‬   ‫-‬   ‫-‬    ‫מתמטיקה שימושית‬   ‫1.2‬    ‫סדנא בדחיסת‬    ‫0069901‬
                ‫ותכנות מדעי (מבוא‬      ‫אותות ותמונות *‬
              ‫לעיבוד אותות - יתרון)‬
 ‫4‬   ‫-‬   ‫0‬   ‫3‬    ‫מבוא לעיבוד אותות‬  ‫0.3‬    ‫סמינר בעיבוד‬   ‫4069901‬
                               ‫אותות ממוחשב‬
 ‫0‬   ‫2‬   ‫0‬   ‫2‬    ‫מבוא לעיבוד אותות‬   ‫0.3‬   ‫עיבוד אותות קול‬   ‫8069901‬
                                 ‫ותמונה **‬
 ‫4‬      ‫0‬   ‫3‬     ‫אלגברה ליניארית,‬  ‫0.3‬       ‫גרפיקה‬   ‫7069901‬
              ‫חדו"א 2, תכנות מונחה‬         ‫ממוחשבת‬
               ‫עצמים)‪ , (Java‬תכנות‬
                   ‫בשפת ++‪.C‬‬
 ‫4‬   ‫-‬   ‫0‬   ‫3‬       ‫אלגוריתמים 0‬  ‫0.3‬        ‫מבוא‬   ‫9069901‬
                 ‫אלגברה מודרנית‬        ‫לקריפטולוגיה‬
 ‫4‬      ‫0‬   ‫3‬   ‫פרקים במבני נתונים,‬  ‫0.3‬     ‫מבוא לבינה‬   ‫4269901‬
               ‫אלגוריתמים, לוגיקה‬         ‫מלאכותית‬
                  ‫למדעי המחשב‬
 ‫4‬   ‫-‬   ‫0‬   ‫3‬         ‫הסתברות‬   ‫0.3‬     ‫זיהוי צורות‬   ‫6269901‬
                    ‫אלגברה 0‬           ‫ולמידה‬
                                 ‫ממוחשבת‬
 ‫8‬   ‫8‬          ‫מבוא לעיבוד אותות‬   ‫0.3‬    ‫פרויקט בעיבוד‬   ‫7269901‬
                                   ‫אותות‬
 ‫4‬   ‫-‬   ‫0‬   ‫3‬    ‫תכנות מונחה עצמים‬   ‫0.3‬    ‫מערכות מידע‬    ‫3189901‬

                                     ‫נחשב כסדנה.‬  ‫*‬
                  ‫** חובה בחטיבה לעיבוד אותות קול מוסיקה ותמונות.‬
                             ‫*** חובה בחטיבה לפיתוח תוכנה.‬
                                            ‫2‬
‫תלמידים המבצעים השתלמות בתכנית הטובים לתעשייה רשאים לשלב את הפרויקט במסגרת‬
‫ההשתלמות. את ההשתלמות יש לסיים לפני קבלת התואר. הקבלה לקורס זה מוגבלת לסטודנטים‬
                        ‫מצטיינים, בכפיפות לאישור ועדת ההוראה.‬
           ‫תכנית לתואר ראשון במדעי המחשב‬
        ‫עם חטיבה בעיבוד אותות קול מוסיקה ותמונות‬


‫איך ניתן לזהות באמצעות המחשב אדם על-פי קולו או על-פי תוי פניו? כיצד דוחסים‬
‫תמונות כך שיתפסו פחות מקום בזיכרון וניתן יהיה להעביר אותם ביעילות‬
‫באמצעות הדואר האלקטרוני? כיצד מעבירים ומציגים סרט וידאו על גבי‬
‫האינטרנט? כיצד ניתן לרתום את המחשב להפוך טקסט לדיבור טבעי או לבצע‬
           ‫פקודות קוליות של המשתמש? מהו ‪ ADSL‬ואיך הוא עובד?‬
‫אלה הן חלק מהשאלות בהן עוסקים הסטודנטים הלומדים בחטיבה לעיבוד אותות -‬
‫תכנית לימודים ייחודית בחוג למדעי המחשב, המובילה להתמחות בנושא שהוא‬
                  ‫מהאקטואליים ביותר במחקר ובתעשייה.‬
‫מטרת החטיבת הלימודים בעיבוד אותות קול, מוסיקה ותמונות היא להכשיר‬
‫סטודנטים כך שיוכלו להשתלב בתעשיות טכנולוגיה עלית או להמשיך לתארים‬
                           ‫מתקדמים בנושאים אלה.‬
‫ניתן לומר באופן כללי כי עיבוד אותות הוא תחום שבו עוסקים בניתוח, טיפול והפקת‬
‫מידע מאותות. אותות הם תבניות של שינויים, בדרך כלל שינויים לאורך הזמן, כמו‬
‫לדוגמה אותות דיבור ומוסיקה, או אותות ביולוגיים. עיבוד המידע נעשה בדרך כלל‬
‫באמצעות תוכנה, והוא רצף של פעולות המתבצע על הייצוג של האות, ומשמש‬
‫לצרכים שונים כמו זיהוי דובר על-פי קולו, דחיסה יעילה של האות, או שיפור וניקוי‬
                                   ‫המידע.‬

                             ‫תכנית הלימודים‬
‫תלמיד הבוחר בחטיבת הלימודים בעיבוד אותות קול, מוסיקה ותמונות בלימודיו‬
                   ‫לתואר במדעי המחשב ילמד בין השאר:‬
                 ‫א. שלושה קורסי חובה (ייחודיים לחטיבה)‬
            ‫1. מבוא לעיבוד אותות מס' קורס 9049901 - 0 נ"ז‬
‫2. עיבוד אותות קול ותמונה (קדם: מבוא לעיבוד אותות) מס' קורס 8069901‬
                             ‫-0.3 נ"ז‬
          ‫3. עיבוד אותות אקראיים. מס' קורס 2140301 -0.3 נ"ז‬
                  ‫ב. מאגר קורסים (יש לבחור לפחות שניים):‬
           ‫גרפיקה ממוחשבת מס' קורס 7069901- 0.3 נ"ז‬   ‫‪‬‬
            ‫הנדסת תוכנה מס' קורס 0049901 - 0.3 נ"ז‬   ‫‪‬‬
       ‫תכנות בסביבת האינטרנט מס' קורס 2049901- 0.3 נ"ז‬   ‫‪‬‬
       ‫נושאים בתקשורת נתונים מס' קורס 4140201 -0.3 נ"ז‬   ‫‪‬‬
    ‫ארכיטקטורת מחשבים מס' קורס 0130301- 0.3 נקודות זיכוי‬   ‫‪‬‬


‫ג. קורסי בחירה של החטיבה: כדי להשלים את לימודי החטיבה על הסטודנטים‬
                  ‫לבחור לפחות 3 מבין הקורסים הבאים‬
     ‫זיהוי צורות ולמידה ממוחשבת מס' קורס 6269901 -0.3 נ"ז‬  ‫‪‬‬
          ‫מבוא לקריפטולוגיה מס' קורס 9069901 - 0.3 נ"ז‬  ‫‪‬‬
    ‫סדנא בדחיסת אותות תמונות ווידאו מס' קורס 0069901- 2 נ"ז‬  ‫‪‬‬
           ‫תקשורת ספרתית מס' קורס 0142301- 0.3 נ"ז‬   ‫‪‬‬
         ‫פרוייקט בעיבוד אותות מס' קורס 7269901- 0.3 נ"ז‬  ‫‪‬‬


‫לסיכום, תלמיד הבוחר בחטיבת עיבוד אותות קול מוסיקה ותמונות בלימודיו‬
‫לתואר במדעי המחשב ילמד את קורסי החובה המופיעים להלן (29 נ"ז). כמו כן,‬
‫יכלול בלימודיו קורסי בחירה בהיקף של 43 נ.ז., מתוכם לפחות 3 מקורסי הבחירה‬
‫של החטיבה, והשאר מבין קורסי החובה והבחירה של החוג וכן קורסי בחירה‬
‫כלליים מהחוגים האחרים במכללה בהיקף של עד 6 נ"ז , ביניהם לפחות 2 נ"ז מתוך‬
‫רשימת "קורסים כלל מכללתיים במדעי הרוח". ) תוך עמידה בדרישות הקדם.‬
          ‫סה"כ מספר הנקודות הנדרשות לתואר בתוכנית זו יהיה 620 נ"ז.‬
    ‫חטיבה בעיבוד אותות קול מוסיקה ותמונות - שיבוץ מומלץ לפי סמסטרים‬

                                   ‫שנה א' - סמסטר 1‬
‫ס"ה‬    ‫מ‬    ‫ת‬  ‫ש‬        ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬     ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
     ‫(0 )‬
 ‫7‬      ‫2‬   ‫2‬  ‫4‬                ‫1.0‬     ‫מבוא למדעי‬   ‫0140001‬
                                  ‫המחשב ) ‪( C‬‬
 ‫6‬      ‫-‬  ‫2‬   ‫4‬               ‫1.1‬   ‫מבוא לחדו"א *‬   ‫1100001‬
 ‫6‬      ‫-‬  ‫2‬   ‫4‬               ‫1.0‬     ‫חדו"א 0 **‬   ‫0100001‬
 ‫6‬      ‫-‬  ‫2‬   ‫4‬               ‫1.0‬      ‫אלגברה 0‬   ‫2100001‬
                                   ‫(ליניארית)‬
 ‫0‬      ‫-‬  ‫2‬   ‫3‬               ‫1.4‬       ‫מערכות‬   ‫4130001‬
                                 ‫ספרתיות ותכן‬
                                      ‫לוגי‬
 ‫0‬      ‫-‬  ‫2‬   ‫3‬               ‫1.4‬      ‫מתמטיקה‬    ‫7100201‬
                                 ‫דיסקרטית ***‬
 ‫53‬    ‫2‬    ‫21‬  ‫22‬                 ‫32‬            ‫בסה"כ‬

                   ‫(0) שעות הניתנות כתגבור ואינן מזכות בנקודות זכות‬
           ‫* לסטודנטים שיחויבו ללמוד את הקורס בהתאם לנתוני הקבלה שלהם.‬
      ‫** סטודנט שילמד את הקורס מבוא לחדו"א, ילמד את הקורס חדו"א 0 בסמסטר ב'.‬
‫*** סטודנטים שלומדים את הקורס חדו"א 0 יוכלו לדחות את הקורס מתמטיקה דיסקרטית‬
                                     ‫לסמסטר ב'‬


                                   ‫שנה א' - סמסטר 2‬
‫ס"ה‬    ‫מ‬    ‫ת‬  ‫ש‬      ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬       ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫6‬    ‫-‬    ‫2‬  ‫4‬        ‫חדו"א 0‬   ‫1.0‬       ‫חדו"א 2 **‬  ‫4102001‬
 ‫4‬    ‫2‬    ‫-‬  ‫2‬              ‫1.3‬      ‫ארגון ותכנות‬  ‫2142001‬
                                     ‫המחשב‬
    ‫(0 )‬
 ‫6‬      ‫2‬  ‫2‬  ‫2‬   ‫מבוא למדעי המחשב‬    ‫0.3‬      ‫מבוא לתכנות‬   ‫0140201‬
                                    ‫מערכות‬
    ‫(0 )‬
 ‫0‬      ‫0‬  ‫0‬  ‫3‬   ‫מבוא למדעי המחשב‬    ‫0.3‬      ‫תכנות מונחה‬   ‫2100201‬
                                 ‫עצמים )‪(Java‬‬
 ‫4‬    ‫-‬    ‫2‬  ‫2‬    ‫אלגברה ליניארית,‬   ‫1.3‬    ‫אלגברה מודרנית‬   ‫3102201‬
               ‫מתמטיקה דיסקרטית‬
 ‫62‬    ‫6‬    ‫0‬  ‫31‬              ‫7.01‬              ‫בסה"כ‬

                   ‫(0) שעה אחת הניתנת כתגבור ואינן מזכה בנקודות זכות‬
                 ‫* לסטודנטים שלמדו את הקורס מבוא לחדו"א בסמסטר א'‬
                       ‫** לסטודנטים שילמדו חדו"א 0 בסמסטר א'‬
    ‫*** רק לסטודנטים שיחויבו ללמוד את הקורס מבוא לחדו"א בהתאם לנתוני הקבלה שלהם‬
                               ‫שנה ב' - סמסטר 3‬
‫ס"ה‬   ‫מ‬    ‫ת‬  ‫ש‬      ‫דרישות קדם‬    ‫נ"ז‬    ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫6‬   ‫-‬    ‫2‬  ‫4‬   ‫חדו"א 0, אלגברה 0‬   ‫1.0‬     ‫מתמטיקה‬   ‫7102001‬
                                ‫שימושית‬
                              ‫ותכנות מדעי‬
 ‫4‬   ‫-‬    ‫2‬  ‫2‬    ‫חדו"א 2 (מקביל),‬  ‫1.3‬       ‫מבוא‬   ‫8102201‬
              ‫מתמטיקה דיסקרטית‬          ‫להסתברות‬
   ‫(0 )‬
 ‫0‬      ‫0‬  ‫0‬  ‫3‬   ‫תכנות מונחה עצמים‬   ‫0.3‬    ‫תכנות בשפת‬   ‫3100201‬
             ‫)‪ , (Java‬מבוא לתכנות‬           ‫++‪C‬‬
                    ‫מערכות‬
   ‫(0 )‬
 ‫8‬      ‫2‬  ‫0‬  ‫4‬  ‫מתמטיקה דיסקרטית,‬    ‫1.0‬    ‫פרקים במבני‬   ‫8140201‬
              ‫חדוא 0, תכנות מונחה‬          ‫נתונים‬
                 ‫עצמים )‪.(Java‬‬
‫22‬   ‫3‬    ‫5‬  ‫31‬              ‫6.51‬           ‫בסה"כ‬

                ‫(0) שעה אחת הניתנת כתגבור ואינה מזכות בנקודות זכות‬
               ‫* לסטודנטים שלמדו את הקורס מבוא לחדו"א בסמסטר א'‬
                               ‫שנה ב' - סמסטר 4‬
‫ס"ה‬   ‫מ‬    ‫ת‬  ‫ש‬      ‫דרישות קדם‬    ‫נ"ז‬    ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫6‬   ‫-‬    ‫2‬  ‫4‬   ‫פרקים במבני נתונים‬   ‫1.0‬   ‫אלגוריתמים 0‬  ‫8142201‬
 ‫4‬   ‫-‬    ‫2‬  ‫2‬  ‫מתמטיקה דיסקרטית‬     ‫1.3‬   ‫לוגיקה למדעי‬  ‫9100201‬
                                 ‫המחשב‬
 ‫0‬   ‫0‬    ‫0‬  ‫3‬  ‫מבוא לתכנות מערכות,‬   ‫1.4‬  ‫מערכות הפעלה‬   ‫1042301‬
              ‫פרקים במבני נתונים‬
   ‫(0 )‬
 ‫0‬      ‫2‬  ‫0‬  ‫3‬  ‫מבוא לתכנות מערכות,‬   ‫0.3‬      ‫רשתות‬   ‫7142301‬
                ‫אלגברה 0, מבוא‬         ‫תקשורת‬
                   ‫להסתברות.‬         ‫מחשבים‬
 ‫6‬    ‫-‬    ‫2‬  ‫4‬    ‫חדו"א 0 אלגברה 0‬   ‫1.0‬   ‫מבוא לעיבוד‬   ‫9049901‬
                                 ‫אותות‬
‫52‬   ‫2‬    ‫0‬  ‫51‬              ‫6.72‬           ‫בסה"כ‬

                   ‫(0) שעות הניתנות כתגבור ואינן מזכות בנקודות זכות‬
                           ‫שנה ג' - סמסטר 6‬
‫ס"ה‬  ‫מ‬  ‫ת‬  ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬   ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫4‬  ‫-‬  ‫0‬  ‫3‬   ‫מתמטיקה דיסקרטית,‬    ‫0.3‬    ‫אוטומטים‬  ‫7140301‬
           ‫פרקים במבני נתונים.‬         ‫ושפות‬
                 ‫(במקביל)‬       ‫פורמליות‬
 ‫0‬  ‫2‬  ‫0‬  ‫2‬    ‫מבוא לעיבוד אותות,‬  ‫0.3‬   ‫עיבוד אותות‬  ‫8069901‬
            ‫מתמטיקה שימושית‬        ‫קול ותמונה‬
               ‫ותכנות מדעי.‬
 ‫9‬  ‫2‬  ‫2‬  ‫6‬               ‫7.0‬          ‫בסה"כ‬

                           ‫שנה ג' - סמסטר 5‬
‫ס"ה‬  ‫מ‬  ‫ת‬  ‫ש‬        ‫דרישות קדם‬  ‫נ"ז‬   ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫4‬  ‫-‬  ‫0‬  ‫3‬  ‫אלגוריתמים 0 (במקביל),‬  ‫0.3‬     ‫פרקים‬  ‫2189901‬
             ‫אוטומטים ושפות‬       ‫בחישוביות‬
                 ‫פורמליות‬       ‫וסיבוכיות‬
 ‫0‬  ‫2‬  ‫0‬  ‫2‬    ‫מבוא לעיבוד אותות,‬  ‫0.3‬   ‫עיבוד אותות‬  ‫2140301‬
            ‫מתמטיקה שימושית‬        ‫אקראיים‬
               ‫ותכנות מדעי.‬
 ‫9‬  ‫2‬  ‫2‬  ‫6‬               ‫7.0‬          ‫סה"כ‬

                         ‫בסה"כ: 1.29 נ"ז (חובה).‬
         ‫חטיבה לעיבוד אותות קול מוסיקה ותמונות -‬
       ‫שיבוץ מומלץ לפי סמסטרים לסטודנטים ממחזור אביב‬

                   ‫שנה א' - סמסטר 1 (סמסטר ב' בשנה"ל)‬
‫ס"ה‬  ‫מ‬    ‫ת‬  ‫ש‬      ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬     ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
   ‫(0 )‬
 ‫7‬   ‫2‬    ‫2‬  ‫4‬              ‫1.0‬    ‫מבוא למדעי‬   ‫0140001‬
                              ‫המחשב ) ‪( C‬‬
 ‫4‬   ‫2‬    ‫-‬  ‫2‬              ‫1.3‬    ‫ארגון ותכנות‬  ‫2142001‬
                                 ‫המחשב‬
 ‫6‬   ‫-‬    ‫2‬  ‫4‬              ‫1.0‬      ‫חדו"א 0‬  ‫0100001‬
 ‫0‬   ‫-‬    ‫2‬  ‫3‬              ‫1.4‬     ‫מתמטיקה‬   ‫7100201‬
                               ‫דיסקרטית‬
‫32‬   ‫4‬    ‫5‬  ‫31‬             ‫01‬             ‫בסה"כ‬

                  ‫(0) שעות הניתנות כתגבור ואינן מזכות בנקודות זכות‬

                   ‫שנה א' - סמסטר 2 (סמסטר א' בשנה"ל)‬
‫ס"ה‬   ‫מ‬    ‫ת‬  ‫ש‬      ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬    ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫6‬    ‫-‬   ‫2‬  ‫4‬        ‫חדו"א 0‬   ‫1.0‬      ‫חדו"א 2‬  ‫4102001‬
   ‫(0 )‬
 ‫6‬    ‫2‬   ‫2‬  ‫2‬    ‫מבוא למדעי המחשב‬   ‫0.3‬   ‫מבוא לתכנות‬   ‫0140201‬
                                 ‫מערכות‬
   ‫(0 )‬
 ‫0‬    ‫0‬   ‫0‬  ‫3‬    ‫מבוא למדעי המחשב‬   ‫0.3‬   ‫תכנות מונחה‬   ‫2100201‬
                             ‫עצמים )‪(Java‬‬
 ‫6‬   ‫-‬    ‫2‬  ‫4‬              ‫1.0‬     ‫אלגברה 0‬  ‫2100001‬
                               ‫(ליניארית)‬
 ‫0‬   ‫-‬    ‫2‬  ‫3‬              ‫1.4‬      ‫מערכות‬  ‫4130001‬
                             ‫ספרתיות ותכן‬
                                  ‫לוגי‬
‫02‬   ‫3‬    ‫9‬  ‫51‬              ‫12‬            ‫בסה"כ‬

                   ‫(0) שעה הניתנת כתגבור ואינה מזכה בנקודות זכות‬
                  ‫שנה ב' - סמסטר 3 (סמסטר ב' בשנה"ל)‬
‫ס"ה‬  ‫מ‬    ‫ת‬  ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬    ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫0‬  ‫0‬    ‫0‬  ‫3‬  ‫מבוא לתכנות מערכות,‬   ‫1.4‬  ‫מערכות הפעלה‬   ‫1042301‬
             ‫פרקים במבני נתונים‬
 ‫4‬  ‫-‬    ‫2‬  ‫2‬   ‫מתמטיקה דיסקרטית‬    ‫1.3‬   ‫לוגיקה למדעי‬  ‫9100201‬
                               ‫המחשב‬
 ‫4‬  ‫-‬    ‫2‬  ‫2‬    ‫אלגברה ליניארית,‬  ‫1.3‬     ‫אלגברה‬   ‫3102201‬
            ‫מתמטיקה דיסקרטית‬          ‫מודרנית‬
 ‫6‬  ‫-‬    ‫2‬  ‫4‬    ‫חדו"א 0 אלגברה 0‬   ‫1.0‬   ‫מבוא לעיבוד‬  ‫9049901‬
                               ‫אותות‬
‫91‬  ‫1‬    ‫0‬  ‫11‬              ‫7.61‬           ‫בסה"כ‬
                 ‫שנה ב' - סמסטר 4 (סמסטר א' בשנה"ל)‬

‫ס"ה‬  ‫מ‬   ‫ת‬  ‫ש‬     ‫דרישות קדם‬    ‫נ"ז‬   ‫שם הקורס‬     ‫מס'‬
                                     ‫קורס‬
 ‫4‬   ‫-‬   ‫2‬  ‫2‬   ‫חדו"א 2 , מתמטיקה‬   ‫1.3‬       ‫מבוא‬  ‫8102201‬
                  ‫דיסקרטית‬        ‫להסתברות‬
 ‫4‬   ‫-‬   ‫0‬  ‫3‬  ‫מתמטיקה דיסקרטית,‬    ‫0.3‬     ‫אוטומטים‬   ‫7140301‬
             ‫פרקים במבני נתונים‬          ‫ושפות‬
                  ‫(במקביל)‬        ‫פורמליות‬
   ‫(0 )‬
 ‫8‬    ‫2‬  ‫0‬  ‫4‬  ‫מתמטיקה דיסקרטית,‬    ‫1.0‬   ‫פרקים במבני‬   ‫8140201‬
            ‫חדוא 0, תכנות מונחה‬          ‫נתונים‬
               ‫עצמים )‪.(Java‬‬
 ‫6‬   ‫-‬   ‫2‬  ‫4‬   ‫חדו"א 0, אלגברה 0‬  ‫1.0‬     ‫מתמטיקה‬   ‫7102001‬
                              ‫שימושית‬
                             ‫ותכנות מדעי‬
   ‫(0 )‬
 ‫0‬    ‫0‬  ‫0‬  ‫3‬   ‫תכנות מונחה עצמים‬   ‫0.3‬    ‫תכנות בשפת‬   ‫3100201‬
            ‫)‪ , (Java‬מבוא לתכנות‬           ‫++‪C‬‬
                  ‫מערכות‬
‫52‬   ‫3‬   ‫0‬  ‫51‬              ‫7.72‬           ‫בסה"כ‬

                  ‫(0) שעה הניתנת כתגבור ואינה מזכה בנקודות זכות‬
                   ‫שנה ג' - סמסטר 6 (סמסטר ב' בשנה"ל)‬
‫ס"ה‬  ‫מ‬   ‫ת‬  ‫ש‬        ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬    ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫6‬   ‫-‬   ‫2‬  ‫4‬     ‫פרקים במבני נתונים‬  ‫1.0‬  ‫אלגוריתמים 0‬  ‫8142201‬
 ‫0‬   ‫2‬   ‫0‬  ‫2‬     ‫מבוא לעיבוד אותות,‬  ‫0.3‬   ‫עיבוד אותות‬  ‫2140301‬
               ‫מתמטיקה שימושית‬         ‫אקראיים‬
                  ‫ותכנות מדעי.‬
 ‫4‬   ‫-‬   ‫0‬  ‫3‬  ‫אלגוריתמים 0 (במקביל),‬   ‫0.3‬      ‫פרקים‬   ‫2189901‬
                ‫אוטומטים ושפות‬        ‫בחישוביות‬
                    ‫פורמליות‬       ‫וסיבוכיות‬
   ‫(0 )‬
 ‫0‬    ‫2‬  ‫0‬  ‫3‬    ‫מבוא לתכנות מערכות,‬   ‫0.3‬     ‫רשתות‬   ‫7142301‬
                ‫אלגברה 0, מבוא‬        ‫תקשורת‬
                   ‫להסתברות.‬        ‫מחשבים‬
‫12‬   ‫4‬   ‫6‬  ‫21‬               ‫6.61‬          ‫בסה"כ‬

                  ‫(0) שעות הניתנות כתגבור ואינן מזכות בנקודות זכות‬

                   ‫שנה ג' - סמסטר 5 (סמסטר א' בשנה"ל)‬
‫ס"ה‬  ‫מ‬    ‫ת‬  ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬    ‫נ"ז‬   ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫0‬  ‫2‬    ‫0‬  ‫2‬    ‫מבוא לעיבוד אותות,‬   ‫0.3‬   ‫עיבוד אותות‬  ‫8069901‬
              ‫מתמטיקה שימושית‬         ‫קול ותמונה‬
                ‫ותכנות מדעי.‬
 ‫6‬  ‫2‬    ‫1‬  ‫2‬                ‫6.3‬           ‫בסה"כ‬
‫מאגר הקורסים לחטיבה בעיבוד אותות קול מוסיקה ותמונות (יש לבחור לפחות‬
                               ‫שניים)‬
‫ס"ה‬    ‫מ‬  ‫ת‬   ‫ש‬        ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬   ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫0‬    ‫2‬  ‫0‬   ‫2‬     ‫תכנות בשפת ++‪C‬‬    ‫0.3‬  ‫הנדסת תוכנה‬  ‫0049901‬
 ‫4‬    ‫-‬  ‫0‬   ‫3‬   ‫מערכות ספרתיות ותכן‬   ‫0.3‬  ‫ארכיטקטורת‬   ‫0130301‬
                    ‫לוגי יתרון‬        ‫מחשבים‬
 ‫4‬       ‫0‬  ‫3‬      ‫רשתות תקשורת‬    ‫0.3‬     ‫נושאים‬  ‫4140201‬
                    ‫מחשבים‬         ‫בתקשורת‬
                                 ‫נתונים‬
 ‫0‬    ‫2‬   ‫0‬  ‫2‬    ‫תכנות מונחה עצמים‬   ‫0.3‬  ‫תכנות בסביבת‬  ‫2049901‬
                      ‫)‪(Java‬‬       ‫האינטרנט‬
 ‫0‬       ‫0‬  ‫3‬     ‫אלגברה ליניארית,‬   ‫0.3‬     ‫גרפיקה‬  ‫7069901‬
              ‫חדו"א 2, תכנות מונחה‬        ‫ממוחשבת‬
               ‫עצמים)‪ , (Java‬תכנות‬
                   ‫בשפת ++‪.C‬‬


   ‫קורסי בחירה ייחודיים לחטיבה בעיבוד אותות קול מוסיקה ותמונות (יש לבחור‬
                               ‫לפחות שלושה)‬
‫ס"ה‬    ‫מ‬   ‫ת‬  ‫ש‬        ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬   ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬

 ‫4‬    ‫-‬   ‫0‬   ‫3‬         ‫הסתברות‬   ‫0.3‬   ‫זיהוי צורות‬  ‫6269901‬
                    ‫אלגברה 0‬         ‫ולמידה‬
                                ‫ממוחשבת‬
 ‫4‬    ‫-‬   ‫0‬   ‫3‬      ‫אלגברה מודרנית‬   ‫0.3‬      ‫מבוא‬  ‫9069901‬
                  ‫אלגוריתמים 0‬      ‫לקריפטולוגיה‬
 ‫4‬    ‫4‬   ‫-‬   ‫-‬    ‫מתמטיקה שימושית‬    ‫1.2‬  ‫סדנא בדחיסת‬   ‫0069901‬
                   ‫ותכנות מדעי‬     ‫אותות תמונות‬
               ‫(מבוא לעיבוד אותות -‬         ‫ווידאו‬
                      ‫יתרון)‬
 ‫4‬    ‫-‬   ‫0‬   ‫3‬    ‫מבוא לעיבוד אותות‬   ‫0.3‬     ‫תקשורת‬  ‫0142301‬
                                 ‫ספרתית‬
 ‫8‬    ‫8‬          ‫מבוא לעיבוד אותות‬   ‫0.3‬  ‫פרויקט בעיבוד‬  ‫7269901‬
                                  ‫אותות‬
 ‫תכנית משולבת לתואר ראשון במדעי המחשב עם חטיבה בפיתוח תוכנה וחטיבה‬
           ‫בעיבוד אותות קול מוסיקה ותמונות‬
‫הסטודנטים ילמדו קורסים לפי תכניות החובה של שתי החטיבות. ובנוסף, יבחרו‬
‫קורסי בחירה , ביניהם לפחות 2 נ"ז מתוך רשימת "קורסים כלל מכללתיים במדעי‬
‫הרוח" והשאר מתוך קורסי הבחירה של פיתוח תוכנה ועיבוד אותות להשלמת 620‬
                                  ‫נ"ז.‬
          ‫תכנית לתואר ראשון דו-חוגי משותפת‬
   ‫למדעי המחשב ולכלכלה וניהול, או חינוך, או לימודים רב-תחומיים, או‬
                 ‫פסיכולוגיה‬
          ‫תוכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים‬

                                ‫שנה א' - סמסטר 1‬
‫ס"ה‬   ‫מ‬     ‫ת‬  ‫ש‬      ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬     ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫0‬         ‫2‬  ‫3‬              ‫1.4‬     ‫חדו"א א' *‬   ‫א.‬
                                       ‫0120017‬
    ‫(0 )‬
 ‫7‬     ‫2‬    ‫2‬  ‫4‬              ‫1.0‬    ‫מבוא למדעי‬  ‫0140001‬
                               ‫המחשב ) ‪( C‬‬
 ‫0‬    ‫-‬    ‫2‬  ‫3‬              ‫1.4‬     ‫מתמטיקה‬   ‫7100201‬
                                 ‫דיסקרטית‬
‫01‬    ‫2‬    ‫5‬  ‫71‬              ‫7.31‬           ‫בסה"כ‬

                    ‫(0) שעות הניתנות כתגבור ואינן מזכות בנקודות זכות‬

                                ‫שנה א' - סמסטר 2‬
‫ס"ה‬   ‫מ‬     ‫ת‬  ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬    ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫0‬         ‫2‬  ‫3‬       ‫חדו"א א' *‬   ‫1.4‬    ‫חדו"א ב' *‬   ‫ב.‬
                                       ‫3122017‬
    ‫(0 )‬
 ‫6‬       ‫2‬  ‫2‬  ‫2‬   ‫מבוא למדעי המחשב‬    ‫0.3‬   ‫מבוא לתכנות‬  ‫0140201‬
                                  ‫מערכות‬
    ‫(0 )‬
 ‫0‬       ‫0‬  ‫1‬  ‫3‬   ‫מבוא למדעי המחשב‬    ‫0.3‬   ‫תכנות מונחה‬   ‫2100201‬
                               ‫עצמים )‪(Java‬‬
‫51‬    ‫3‬    ‫6‬  ‫0‬              ‫7.11‬           ‫בסה"כ‬

                    ‫(0) שעה הניתנת כתגבור ואינה מזכוה בנקודות זכות‬


                                ‫שנה ב' - סמסטר 3‬
‫ס"ה‬    ‫מ‬    ‫ת‬  ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬    ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
    ‫(0 )‬
 ‫0‬     ‫0‬   ‫0‬  ‫3‬   ‫תכנות מונחה עצמים‬   ‫0.3‬    ‫תכנות בשפת‬   ‫3100201‬
              ‫)‪ , (Java‬מבוא לתכנות‬          ‫++‪C‬‬
                     ‫מערכות‬
    ‫(0 )‬
 ‫8‬     ‫2‬    ‫0‬  ‫4‬  ‫מתמטיקה דיסקרטית,‬    ‫1.0‬    ‫פרקים במבני‬   ‫8140201‬
              ‫חדו"א 0, תכנות מונחה‬          ‫נתונים‬
                  ‫עצמים )‪.(Java‬‬
 ‫6‬         ‫2‬  ‫4‬        ‫חדו"א ב' *‬  ‫1.0‬      ‫אלגברה‬   ‫2100001‬
                                 ‫ליניארית‬
‫01‬    ‫3‬    ‫4‬  ‫11‬              ‫6.31‬           ‫בסה"כ‬

                     ‫(0) שעה הניתנת כתגבור ואינה מזכה בנקודות זכות‬
                               ‫שנה ב' - סמסטר 4‬
‫ס"ה‬    ‫מ‬   ‫ת‬  ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬    ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫6‬     ‫-‬  ‫2‬  ‫4‬    ‫פרקים במבני נתונים‬  ‫1.0‬   ‫אלגוריתמים 0‬  ‫8142201‬
 ‫4‬     ‫-‬  ‫0‬  ‫3‬    ‫פרקים במבני נתונים‬  ‫0.3‬    ‫מסדי נתונים‬  ‫8209901‬
     ‫(0 )‬
 ‫0‬      ‫2‬  ‫0‬  ‫3‬   ‫מבוא לתכנות מערכות,‬   ‫1.4‬  ‫מערכות הפעלה‬   ‫1042301‬
               ‫פרקים במבני נתונים‬
‫00‬     ‫0‬   ‫4‬  ‫71‬              ‫6.21‬            ‫סה"כ‬

                    ‫(0) שעה הניתנת כתגבור ואינה מזכה בנקודות זכות‬

                               ‫שנה ג' - סמסטר 6‬
‫ס"ה‬    ‫מ‬   ‫ת‬  ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬    ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
 ‫4‬    ‫-‬   ‫0‬  ‫3‬  ‫מערכות ספרתיות ותכן‬   ‫0.3‬   ‫ארכיטקטורת‬   ‫0130301‬
                   ‫לוגי יתרון‬        ‫מחשבים‬
 ‫0‬     ‫2‬   ‫0‬  ‫2‬   ‫תכנות מונחה עצמים‬   ‫0.3‬   ‫תכנות בסביבת‬   ‫2049901‬
                    ‫)‪(Java‬‬        ‫האינטרנט‬
 ‫9‬     ‫2‬   ‫2‬  ‫6‬              ‫7.0‬            ‫סה"כ‬


                               ‫שנה ג' - סמסטר 5‬
‫ס"ה‬   ‫מ‬    ‫ת‬  ‫ש‬       ‫דרישות קדם‬   ‫נ"ז‬    ‫שם הקורס‬   ‫מס' קורס‬
    ‫(0 )‬
 ‫0‬    ‫2‬   ‫0‬  ‫3‬  ‫מבוא לתכנות מערכות,‬   ‫0.3‬     ‫רשתות‬   ‫7142301‬
              ‫אלגברה 0, חדו"א 0.‬         ‫תקשורת‬
                                ‫מחשבים‬
 ‫4‬        ‫0‬  ‫3‬               ‫0.3‬   ‫קורס בחירה‬
                              ‫מדעי המחשב‬
 ‫9‬    ‫1‬   ‫2‬  ‫5‬               ‫7.0‬            ‫סה"כ‬

                   ‫(0) שעות הניתנות כתגבור ואינן מזכות בנקודות זכות‬
                      ‫* החוג האחראי – כלכלה וניהול‬
   ‫הערה: את קורס הבחירה ניתן לקחת החל מהסמסטר הרביעי ללימודים, בתנאי‬
                         ‫שיתקיימו דרישות הקדם.‬
              ‫תכנית הלימודים‬
           ‫פירוט הקורסים לפי סדר מספרי‬‫מר סאשה רואינסקי‬                 ‫מבוא לחדו"א 1‬   ‫7711117‬
                           ‫4 ש' + 2 ת' (7.7 נ"ז)‬
‫קבוצות מספרים, מספרים ממשיים. ביטוי אלגברי, פולינום ופירוקו לגורמים,‬
‫פונקציות רציונליות, הוצאת חלק שלם, פרוק לשברים אלמנטריים (חלקיים). . אי –‬
‫שוויונים. ערך מוחלט ותכונותיו. אי שוויונים בערכים מוחלטים. חזקות‬
‫ולוגריתמים. יסודות הטריגונומטריה. סדרות ואינדוקציה מתמטית. פונקציות‬
‫אלמנטריות, פונקציות לא אלמנטריות. הצגה קוטבית והצגה פרמטרית של פונקציה.‬
‫מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית במישור. העתקות במערכת צירים, עקומה‬
                           ‫ריבועית כללית במישור.‬                            ‫1711117 חדו"א 1‬
‫מר סשה רואינסקי‬                    ‫4 ש' + 2 ת' (7.6 נ"ז)‬
‫פונקציה ממשית של משתנה יחיד: גבולות ורציפות, רציפות על קטע סגור, פונקציות‬
‫מונוטוניות ופונקציות הפיכות, נגזרות, המשפטים היסודיים של החשבון‬
‫הדיפרנציאלי, משפט טיילור, כלל לופיטל, חקירת פונקציה. פונקציה קדומה ושיטות‬
‫אינטגרציה, אינטגרל מסויים ותכונותיו, פונקציות אינטגרביליות, המשפטים‬
‫היסודיים של החשבון האינטגרלי, אינטגרל מוכלל. סדרות אינסופיות של מספרים‬
          ‫ממשיים, טורים מספריים: מבחני התכנסות ומשפט ליבניץ.‬
‫ד"ר יזהר לבנר‬                ‫אלגברה 1 (ליניארית)‬   ‫2711117‬
                           ‫4 ש' + 2 ת' (7.6 נ"ז)‬
‫מערכות של משוואות ליניאריות, מטריצות, פעולות בין מטריצות, הפיכות, חישובי‬
‫מטריצות, מטריצות אלמנטריות, מטריצה אלכסונית, משולשית וסימטרית,‬
‫דטרמיננטות ותכונותיהן, מרחבים וקטוריים, תת-מרחבים, אי-תלות ליניארית,‬
‫בסיס ומימד, מרחב השורות מרחב העמודות ומרחב האפס של מטריצה, דרגה,‬
‫מרחבי מכפלה פנימית, ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, לכסון, הפולינום‬
‫האופייני, רבוי אלגברי ורבוי גיאומטרי, אורתוגונליות, לכסון אורתוגונלי של‬
‫מטריצות סמטריות; העתקות ליניאריות, גרעין ותמונה, העתקות ליניאריות‬
                    ‫הפכיות, שדה המספרים המרוכבים.‬‫ד"ר דוניטה כהן‬            ‫4731117 מערכות ספרתיות ותכן לוגי‬
                            ‫3 ש' + 2 ת' (7.4 נ"ז)‬
‫הקורס מקנה ידע בסיסי במערכות ספרתיות ובתכן לוגי. במסגרת הקורס יילמדו‬
‫פונקציות בוליאניות, אלגברה בוליאנית, מימוש מערכות ספרתיות ושיטות שונות‬
‫לתכן לוגי של מערכות ספרתיות : מעגלים צירופיים(מרבבים, מפלגים, מפענחים,‬
‫משווים, מסכמים, יחידות אריתמטיות לוגיות), מעגלים סדרתיים(יחידות בקרה,‬
‫אוגרים, זיכרונות), מיקרו-מעבדים. שימוש בכלי ‪ CAD‬תעשייתיים לבדיקת תחביר‬
‫)‪ ,(Compilation‬לכתיבת עירור )‪ (Stimuli‬ולהדמיית התכנון )‪ .(Simulation‬הכרת‬
                  ‫תחביר בסיסי של שפות ‪ VHDL‬ו ‪.Verilog‬‬


 ‫ד"ר דני קוטלר (סמס' א')‬        ‫מבוא למדעי המחשב ( ‪) C‬‬    ‫1741117‬
‫ד"ר דוניטה כהן (סמס' ב')‬             ‫4 ש' + 2 ת' + 2 מ' (7.6 נ"ז)‬
‫גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות, שלבי כתיבת תוכנית, מושגי יסוד בשפת ‪ ,C‬תחביר‬
‫השפה, מבני בקרה, פונקציות, מערכים, תכנון ‪ ,TOP-DOWN‬שימושים במחסנית,‬
‫פוינטרים ואריתמטיקה של פוינטרים, הקצאה דינמית, קלט ופלט עם קבצים,‬
‫מחרוזות, פונקציות רקורסיביות, ארגומנטים ל ‪ ,main‬מערכים דו ממדיים, ‪,struct‬‬
‫פעולות על ביטים, שיטות מיון וחיפוש במערכים, שימוש ברשומות לבניית עצים‬
                      ‫בינאריים ורשימות מקושרות.‬


‫ד"ר גריגורי יום דין (סמס' א')‬               ‫חדו"א 2‬   ‫4712117‬
 ‫ד"ר תמר צמח (סמס' ב')‬
                             ‫4 ש' + 2 ת' (7.6 נ"ז)‬
‫סדרות וטורי פונקציות, טורי חזקות. וקטורים במרחב תלת ממדי. מכפלות:‬
‫סקלרית, ווקטורית, מעורבת. מישור במרחב, ישר במרחב. פונקציות של מספר‬
‫משתנים, גבולות ורציפות. נגזרות חלקיות מסדרים גבוהים, נוסחת טיילור.‬
‫פונקציות סתומות, מערכות פונקציות סתומות. אקסטרמום של פונקציות של מספר‬
‫משתנים, אקסטרמום מותנה, כופלי לגרנג'. אינטגרל כפול ומשולש, החלפת משתנים‬
‫באינטגרל כפול ומשולש. פונקציה ווקטורית של משתנים סקלרים. אינטגרל קווי‬
                    ‫ומשטחי. משפטי גרין, גאוס וסטוקס.‬


‫ד"ר יזהר לבנר‬         ‫0712117 מתמטיקה שימושית ותכנות מדעי‬
                             ‫4 ש' + 2 ת' (7.6 נ"ז)‬
‫מרחבי מכפלה פנימית: מרחבים לינאריים, קבוצה פורשת, בסיס ומימד, מכפלה‬
‫פנימית, נורמה, מרחבים נורמיים, אורתוגונליות ואורתונורמליות, היטלים‬
‫אורתוגונליים, שיטת גרם-שמידט למציאת בסיס אורתונורמלי, מערכות‬
‫אורתונורמליות אינסופיות, אי- שיוויון בסל, הלמה של רימן-לבג, התכנסות בנורמה,‬
‫סגירות ושלמות. טורי פורייה: פונקציות רציפות למקוטעין, פונקציות מחזוריות,‬
‫קבוצת הפונקציות הטריגונומטריות, טור פורייה קלאסי, חישוב מקדמי פורייה,‬
‫תכונות של טור פורייה קומפלכסי, פונקציות זוגיות ואי זוגיות, טורי סינוסים‬
‫וקוסינוסים, התכנסות נקודתית ומשפט דיריכלה, התכנסות במידה שווה של טור‬
‫פורייה לפונקציה, שוויון פרסיבל, תופעת גיבס, גזירה ואינטגרציה של טור פורייה,‬
              ‫טור פורייה בקטעים שונים, שימושים של טור פורייה.‬
‫התמרת פורייה: הגדרה ותכונות, דוגמאות לחישוב, הקשר בין טור פורייה להתמרת‬
‫פורייה, תכונת ההזזה, תכונת ה- ‪ ,scaling‬סיבוב בזמן, מודולציה, תכונת הנגזרת,‬
‫גזירה במישור ההתמרה, קונבולוציה, התמרת פורייה הפוכה, נוסחת פלנשרל. הכרה‬
‫בסיסית של תוכנת ‪ :Matlab‬אנליזה נומרית באמצעות ‪ :Matlab‬מטריצות, חישובי‬
‫מטריצות, פתרון משוואות ליניאריות. פעולות במטריצות בעזרת ‪ ,Matlab‬פירוק‬
‫מטריצות. מציאת שורשים של משוואות, אינטגרציה נומרית, גזירה נומרית, ציור‬
‫גרפים ב-2 ו-3 ממדים. משוואות דיפרנציאליות: פתרון של משוואה דיפרנציאלית,‬
‫סוגים של משוואות דיפרנציאליות: רגילות וחלקיות, לינאריות ואי ליניאריות,‬
‫משוואות מסדר ראשון, משוואות לינאריות, משפט קיום ויחידות, משוואות אי‬
‫לינאריות (משוואת ברנולי, משוואה פרידה, משוואות הומוגניות, משוואות מדויקות,‬
‫גורמי אינטרגציה), משפחות אורתוגונליות, משוואות מסדר ‪ ,n‬מערכת משוואות,‬
  ‫פתרונות נומריים של משוואות דיפרנציאליות, שיטת אוילר, שיטת רונגה-קוטה.‬


‫ד"ר דוניטה כהן‬               ‫2742117 ארגון ותכנות המחשב‬
                           ‫2 ש' + 2 מ' (7.3 נ"ז)‬
‫ארגון החמרה: יע"מ, זיכרון מרכזי, התקני קלט/פלט והתקני אחסון משניים. תכנות‬
‫בשפת סף ובשפת מכונה, הכנת תכנית לביצוע, הכרת תכניות מערכת: אסמבלר,‬
‫תכניות קישור וטעינה, פסיקות תוכנה ופסיקות חמרה, ביצוע קלט/פלט ברמות‬
‫הפשטה שונות, תכניות שירות של מערכת הפעלה ושל ‪ ,BIOS‬תכניות תושבות‬
                                 ‫בזיכרון.‬


‫ד"ר אלעזר בירנבוים (סמס' א')‬       ‫0711217 מתמטיקה דיסקרטית‬
‫ד"ר מרדכי שלום (סמס' ב')‬              ‫3 ש' + 2 ת' (7.2 נ"ז)‬


‫תורת הקבוצות: מושגי יסוד, פונקציות, חד-חד-ערכיות, על והפיכות, עוצמות של‬
‫קבוצות, משפט קנטור, משפט קנטור-שרדר-ברנשטיין, יחסים, יחסי סדר, יחסי‬
‫שקילות, אינדוקציה, משפט החתונה של הול. קומבינטוריקה: עקרון הכפל ועקרון‬
‫החיבור, בחירות עם ובלי חזרות, עם ובלי סדר, נוסחת הבינום, הכלה והדחה,‬
                ‫רקורסיה, מספרי קטלן, זהויות קומבינטוריות.‬
‫ד"ר דני קוטלר‬             ‫9711217 לוגיקה למדעי המחשב‬
                          ‫2 ש' + 2 ת' (7.3 נ"ז)‬
‫תפקיד הלוגיקה ומגבלותיה (פרדוקסים). שפות טבעיות ושפות פורמליות. תחשיב‬
‫הפסוקים: טבלאות אמת, טאוטולוגיות, נביעות לוגיות, מערכת קשרים שלמה.‬
‫מערכת אקסיומות לתחשיב הפסוקים, משפט הדדוקציה ושימושיו. משפט הנאותות,‬
‫משפט השלמות לתחשיב הפסוקים, משפט הקומפקטיות. תחשיב היחסים: כמתים,‬
‫עצמים, נוסחאות, מילונים, מבנים, מודלים, מערכת אקסיומות לתחשיב היחסים,‬
‫משפט הדדוקציה, משפט השלמות של גדל, משפט הקומפקטיות. אי שלמות. קבוצות‬
           ‫אריתמטיות, אקסיומות פיאנו, משפט אי השלמות של גדל.‬‫פרופ' ראובן אביב‬          ‫4741217 נושאים בתקשורת נתונים‬
                          ‫3 ש' + 1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫קורס זה דן כל שנה במספר מצומצם של נושאים בתקשורת נתונים. הנושאים‬
                   ‫הנלמדים עשויים להשתנות עם הזמן.‬
              ‫למידת קורס זה כוללת דיונים ופיתוח יישומים.‬
‫דיונים: דוגמאות לנושאים –0. מגבלות ושיפורים של פרוטוקולי ‪ ;TCP/IP‬מבנה‬
‫האינטרנט. מערכות הניתוב באינטרנט. 2. תשתיות: רשתות מהירות מאוד; רשתות‬
‫אלחוטיות ולויניות.3. חקר רשתות: מודלים סטוכסטיים לרשתות. התפשטות‬
                          ‫"מחלות" באינטרנט.‬
     ‫פיתוח יישומים: פיתוח יישומים לחקר מבנה רשתות בפרט באינטרנט.‬ ‫ד"ר גיא לשם (סמס' א')‬          ‫מבוא לתכנות מערכות‬   ‫6741217‬
‫ד"ר תמר צמח (סמס' ב')‬              ‫2 ש' + 2ת' + 2 מ' (6.3 נ"ז)‬
‫הקורס מהווה המשך ישיר לקורס מבוא למדעי המחשב. מטרתו העיקרית הנה בסוס‬
‫יכולת התכנות של הסטודנט, ע"י כתיבת תוכניות גדולות ומורכבות. כמו כן הקורס‬
‫מקנה ידע מקיף ונרחב בשפת ‪ C‬והיכרות עם מערכת ההפעלה ‪ .Unix‬בין הנושאים‬
‫הנלמדים בקורס: מצביעים והקצאות דינמיות, מבוא למבני נתונים (רשימות‬
‫מקושרות ועצים בינאריים), עבודה עם קבצים, אתחול וסיום של תהליכים, תקשורת‬
                    ‫בין תהליכים (הן ב-‪ pipe‬והן באיתותים).‬


‫ד"ר רן זיו‬                  ‫0741217 פרקים במבני נתונים‬
‫ד"ר תמר צמח‬                    ‫4 ש' + 1 ת' + 2 מ' (7.6 נ"ז)‬
‫יסודות מתמטיים: חסמים על גידול של פונקציות, מיון בועות ומיון הכנסה. מיון‬
‫מיזוג ונוסחאות נסיגה, מבני נתונים בסיסיים: מחסניות ותורים, רשימות מקושרות.‬
‫עצי חיפוש בינרים. עצים אדומים שחורים. עצי ‪ .AVL‬טבלאות גיבוב, ערמות ומיון‬
‫ערימה, רשימת דילוגים, מיון מהיר, חסמים תחתונים על מיון, מיון בזמן ליניארי,‬
‫חציונים וערכי מיקום. עצי +‪ ,Tries ,B‬מבנה נתונים לקבוצות זרות‬
                    ‫(‪ ,)UNION-FIND‬מבני נתונים לגרפים.‬
‫המעבדה עוסקת במימוש של מבני נתונים קלאסיים: רשימות מקושרות, מחסניות,‬
‫תורים, טבלאות גיבוב (‪ )hash-tables‬ועצים. האלגוריתמים הקשורים לשימוש‬
‫במבני נתונים אלו נלמדים בחלק העיוני של הקורס. המעבדה מתמקדת בהגדרת‬
‫מבני הנתונים ובמימוש האלגוריתמים בשפת ג'אווה, תוך שימוש בחומר שנלמד‬
‫בהרצאות. המעבדה מציגה עקרונות של תכנות מבני ומודולרי תוך שימוש בכלים של‬
            ‫תכנות מונחה-עצמים כמו: כימוס, הורשה ופולימורפיזם.‬
‫ד"ר מרדכי שלום (סמס' א')‬        ‫תכנות מונחה עצמים (‪)Java‬‬    ‫2761217‬
  ‫ד"ר אייל שיפרוני (סמס' ב')‬           ‫3 ש' + 1 ת' + 1 מ' (6.3 נ"ז)‬
‫זהו קורס מבוא לתכנות מונחה-עצמים באמצעות שפת התכנות ג'אווה. מוצגים‬
‫הנושאים הבסיסיים הבאים: מחלקות ועצמים, כימוס )‪ (encapsulation‬והסתרת‬
‫מידע )‪ ,(information hiding‬הורשה, העמסה )‪ (overloading‬והגדרה מחדש‬
‫)‪ (overriding‬של שיטות, ממשקים ומחלקות מופשטות, פולימורפיזם, מחלקות‬
‫מקוננות, מרחבי שמות (באמצעות חבילות – ‪ .)packages‬בנוסף, הקורס מכסה‬
‫יישומים )‪ (applications‬ויישומונים )‪ (applets‬גראפיים, יצירת ממשקי משתמש‬
‫גראפיים )‪ ,(GUI‬טיפול באירועי משתמש )‪ ,(user events‬וטיפול בחריגות‬
                               ‫)‪.(exceptions‬‬


   ‫ד"ר דני קוטלר‬             ‫תכנות בשפת ++‪C‬‬    ‫3761217‬
                        ‫3 ש' + 1 ת' + 2 מ' (6.3 נ"ז)‬
‫שפת ++‪ C‬כ ‪ C‬משופרת, ‪ new‬ו ‪ ,delete‬מחלקות ב ++‪ ,C‬הפרדת ממשק ממימוש,‬
‫בנאים ומפרקים, ‪ ,friend‬העמסת אופרטורים, הורשה והורשה מרובה, פונקציות‬
‫וירטואליות ופולימורפיזמים, המרות ב – ++‪ templates ,C‬ומבוא ל – ‪ , STL‬טיפול‬
‫בשגיאות ריצה ב ++‪ ,(exceptions) C‬קלט ופלט, ‪ ,class string ,streams‬ניהול‬
                  ‫קבצים, ‪ ,reference counting‬פוינטר חכם.‬


    ‫ד"ר רן זיו‬               ‫אלגברה מודרנית‬    ‫3712217‬
                          ‫2 ש' + 2 ת' (7.3 נ"ז)‬
‫תורת המספרים: חלוקה עם שארית, מחלק משותף מקסימלי, האלגוריתם של‬
‫אוקלידס, זרות, ראשוניות, המשפט היסודי של האריתמטיקה, מספר וסכום‬
‫מחלקים, מספרים מושלמים, משפט השאריות הסיני, פונקצית אוילר, משפט פרמה-‬
                ‫אוילר, משפט וילסון, שימושים להצפנה (‪.)RSA‬‬
‫מבנים אלגבריים: חבורות, דוגמאות (חבורת השאריות ממספר שלם ביחס לחיבור,‬
‫חבורת השאריות הזרות למספר שלם ביחס לכפל, חבורת התמורות), הוכחה נוספת‬
‫למשפט פרמה - אוילר, חוגים ושדות, פריקות ופריקות יחידה., חוגים אוקלידיים,‬
‫חוג הפולינומים מעל שדה, פולינומים אי-פריקים, אידאלים וחוגי מנה, חוג גאוס,‬
‫קרקטריסטיקה של שדה, אפיון מלא של שדות סופיים, צקליות החבורה הכפלית של‬
                 ‫שדה סופי, שימושים לקודים מתקני שגיאות.‬


‫ד"ר גרגורי יום דין‬               ‫0712217 מבוא להסתברות‬
                           ‫2 ש' + 2 ת' (7.3 נ"ז)‬
‫חישובי הסתברות המבוססים על מנייה, אקסיומות ההסתברות, מאורעות,‬
‫הסתברות מותנית, תלות בין מאורעות, נוסחת ‪ ,Bayes‬משתנים מקריים בדידים,‬
‫פונקציות הסתברות, תוחלת של משתנה מקרי, שונות. משתנים מקריים בדידים‬
‫מיוחדים: בינומי, פואסון, גיאומטרי, בינומי שלילי, היפרגיאומטרי. משתנים‬
‫מקריים רציפים, פונקצית צפיפות, פונקצית התפלגות מצטברת, תוחלת ושונות,‬
‫משתנה אחיד, משתנים נורמליים, משתנה מעריכי. התפלגויות רציפות אחרות:‬
 ‫גאמה, קושי, ביתה. התפלגות משותפת, תלות בין משתנים מקריים, תכונות‬
‫התוחלת, מומנטים, תוחלת מותנית, סכום משתנים מקריים, ‪,covariance‬‬
‫‪ ,variance‬קורלאציה. משפטי גבול: אי-שוויון צ'בישב, החוק החלש של המספרים‬
       ‫הגדולים, משפט הגבול המרכזי. הקדמה לשרשראות מרקוב, סימולציות.‬


‫ד"ר רן זיו‬                    ‫0742217 אלגוריתמים 1‬
                            ‫4 ש' + 2 ת' (7.6 נ"ז)‬
‫אלגוריתמים אלמנטרים בגראפים: ייצוג של גרפים, חיפוש לרוחב, אלגוריתמים‬
‫חמדניים: מציאת עץ פורש מינימלי בגרף ממושקל, (האלגוריתמים של ‪ Kruskal‬ושל‬
‫‪ ,)Prim‬בעיית תכנון הפעילויות, בעיות צביעה של קטעים, בעיית תרמיל הגב, בניית‬
‫קוד ‪ .Huffman‬מציאת מסילות קלות ביותר בגרף ממושקל: האלגוריתם של‬
‫‪ Belman-Ford‬והאלגוריתם של ‪ ,Dijkstra‬אלגוריתם ‪ .Floyd-Warshall‬חיפוש‬
‫לעומק ושימושיו: מיון טופולוגי, מציאת רכיבים קשירים היטב. זרימה ברשתות:‬
‫מושגים כלליים, מסילות משפרות, שיטת ‪ , Fulkerson-Ford‬משפט ה- ‪Max-Flow‬‬
‫‪ ,Min-Cut‬אלגוריתם ‪ .Edmonds-Karp‬מציאת שידוך מקסימלי בגרף דו צדדי,‬
‫משפט ‪ König‬ו-‪ .Hall‬תכנון דינמי: חישוב מקדמי בינום, ת"ס מונוטונית ארוכה‬
‫ביותר, ת"ס משותפת ארוכה ביותר, כפל סדרת מטריצות. ניתוח לשיעורין: שיטות‬
‫הצבירה, החיובים והפוטנציאל. שלמות ב-‪( NP‬בגישה נאיבית), משפט ‪Cook‬‬
‫ורדוקציות. אלגוריתמים נוספים בשיטת "הפרד ומשול": אלגוריתם שטראסן לכפל‬
‫מטריצות. כפל מקוצר, מציאת זוג נקודות קרובות ביותר במישור, טרנספורם פורייה‬
                                 ‫המהיר.‬


‫ד"ר אייל שיפרוני‬             ‫3242217 עקרונות שפות תכנות‬
                          ‫3 ש' + 1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫הקורס מציג בפני התלמיד (שלמד תכנות פרוצדוראלי ותכנות מונחה-עצמים) שתי‬
‫פרדיגמות תכנות נוספות: תכנות פונקציונאלי ותכנות לוגי (‪.)logic programming‬‬
‫הפרדיגמות נלמדות ומתורגלות באמצעות שפות התכנות פרולוג ו- ‪ .Scheme‬החלק‬
‫הראשון של הקורס עוסק בעקרונות התכנות הפונקציונאלי ודן במאפיינים של‬
‫פרדיגמה זו ובפרט ביתרונות של הימנעות מהשפעת לוואי (‪ )side effects‬ומפעולות‬
‫הרסניות. בנוסף אנו דנים בנושאים הבאים: תחום הצהרה (‪ )scope‬דינאמי‬
‫ולקסיקלי, תחביר וייצוגו, אינטרפרטציה של תכניות ועוד. החלק השני של הקורס‬
‫מציג את הקשר בין הלוגיקה לתכנות הלוגי ומתאר את המנגנונים של האחדה ונסיגה‬
                          ‫ככלים לתכנות הצהרתי.‬


  ‫ד"ר גיא לשם‬            ‫1731317 ארכיטקטורת מחשבים‬
                         ‫3 ש' + 1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫מדדים לביצועי המחשב, חוק אמדאל, חזרה על מעגלים צירופיים סטנדרטיים,‬
‫מכונות המצבים של ‪ Mealy‬ו- ‪ ,Moore‬צמצום מצבים, שפת אסמבלי של ‪,MIPS‬‬
‫הקשר בין מבנה המחשב ואוסף ההוראות, ‪ RISC‬לעומת ‪ , CISC‬מעבר מן התוכנה‬
‫לחומרה, ביצוע ההוראות ב-‪ ,CPU‬ארכיטקטורות ‪ Multi Cycle ,Single Cycle‬ו-‬
‫‪ ,Pipeline‬יחידת הבקרה. שיפור בביצועי הזיכרון ע"י הוספת זיכרון מטמון (‪,)Cache‬‬
    ‫מנגנון הזיכרון הוירטואלי וניהול הזיכרון, ריבוי משימות, התקני קלט/פלט.‬


‫ד"ר דורון בן-צבי‬              ‫2741317 עיבוד אותות אקראיים‬
                 ‫(חטיבה בעיבוד אותות קול מוסיקה ותמונות )‬
                            ‫3 ש' + 1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫הקורס דן באפיון אותות אקראיים ועיבודם. הקורס נועד להקנות הבנה של מאפייני‬
‫אותות אקראיים, וידע של השיטות לטיפול בהם. הסילבוס: חזרה על תורת‬
‫ההסתברות, מאפיינים סטטיסטיים של אותות אקראיים כמו פונקצית הפילוג‬
‫ופונקצית האוטוקורלציה, תכונות כסטציונריות וארגודיות, וייצוג בתדר על ידי‬
‫ספקטרום ההספק. פעולת מסננים לינאריים על אותות אקראיים, ופעולת מסננים‬
‫מיוחדים להקטנת הפרעות של אותות אקראיים כמו מסנן מתואם, מסנן מתכוון‬
‫ומסנן ‪ .Weiner‬ייצוג אותות אקראיים בעזרת מודלים, והשימוש במודלים לשערוך‬
‫ספקטרום ההספק של האות. מושם דגש על יישומים בתקשורת ובאותות ביולוגיים.‬


‫ד"ר אלעזר בירנבוים‬          ‫0741317 אוטומטים ושפות פורמליות‬
                           ‫3 ש' + 1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫אוטומט סופי דטרמיניסטי ושפות רגורלריות. אוטומט סופי לא דטרמינסטי,‬
‫ביטויים רגולריים. תכונות של שפות רגולריות, למת הניפוח. תכונות סגור, בעיות‬
‫הכרעה בשפות רגולריות. אפיון אלגברי של השפות הרגולריות. יחסי שקילות,‬
‫משפט נרוד ושימושיו, צמצום אוטומטים. דקדוקים. פישוטים וצורות נורמליות של‬
‫דקדוקים חופשיי-הקשר. אוטומט מחסנית. תכונות של שפות חופשיות הקשר. למת‬
           ‫הניפוח. תכונות סגור, בעיות הכרעה בשפות חופשיות הקשר.‬‫פרופ' ארוין קלט‬                 ‫1742317 תקשורת ספרתית‬
                            ‫3 ש' + 1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫מבנה מערכת תקשורת ספרתית, בעיות והחלטה בין מספר סופי של אותות‬
‫אפשריים, המקלט האופטימלי עבור אותות בעלי צורה ידועה ברעש מתחבר, גאוסי,‬
‫לבן או צבעוני, מקלט קורלציה והמסננת התואמת, הסתברות השגיאה, שיטות אפנון‬
‫צבעוני, ספרתיות, בחירה יעילה של אותות לתקשורת ספרתית בינארית, גילוי‬
‫אופטימלי כאשר מספר פרמטרים אינם ידועים, צופני קונוולוציה, אלגוריתמים‬
‫ויטרבי, שיטות אפנון, חוג נעול מופע, יחס אות לרעש ותופעות סף, אפנון פולסים‬
                                  ‫אנאלוגי.‬


‫ד"ר אלעזר בירנבוים‬              ‫2742317 מבנה קומפיילרים‬
                        ‫2 ש' + 2 ת' + 1 מ' (6.3 נ"ז)‬
‫ניתוח לקסיקלי. ניתוח תחבירי. תרגום מונחה תחביר. בדיקת טיפוסים. סביבת זמן‬
          ‫ריצה. יצירת קוד ביניים, יצירת קוד, אופטימיזציה של קוד.‬‫ד"ר ראובן אביב‬             ‫0742317 רשתות תקשורת מחשבים‬
                         ‫3 ש' + 1 ת' + 2 מ' (6.3 נ"ז)‬
                ‫למידת קורס זה כוללת דיונים ופיתוח יישומים.‬
‫דיונים: הקדמה; מודל ‪ OSI‬ומודל ‪ ;TCP/IP‬השכבה הפיסית; שכבת הערוץ; שכבת‬
‫‪ TCP‬ו ‪;UDP‬‬     ‫‪ ; ICMP IP‬פרוטוקולי ניתוב; שכבת הטרנספורט‬     ‫הרשת,‬
‫מולטיקסטינג; פרוטוקולי שכבת אפליקציה‪ ;HTTP , DNS‬מבוא לאבטחת רשתות.‬
             ‫פיתוח יישומים: ממשק ‪ .socket‬תכנות יישומי רשתות‬
‫פרופ' ראובן אביב‬                 ‫מערכות הפעלה‬    ‫7142317‬
                         ‫3 ש' + 1 ת' + 2 מ' (7.4 נ"ז)‬
                 ‫למידת קורס זה כוללת דיונים ופיתוח יישומים‬
‫דיונים: מערכת הפעלה וקרנל; מבנה הקרנל; ניהול תהליכים: תהליכים ונימים,‬
‫סמפורים, אלגוריתמי זימון; ניהול זיכרון: זיכרון וירטואלי, סגמנטציה; ניהול קלט‬
‫פלט; מערכות קבצים; מבוא לאבטחת מערכת ההפעלה. איתחול מערכת. דוגמאות‬
                          ‫רצות: ‪Linux, Windows‬‬
‫פיתוח יישומים: ממשק מערכת ההפעלה; שירותי מערכת ההפעלה; תכנות מתקדם‬
                          ‫בסביבת ‪.Linux‬‬
‫מרכז: ד"ר יזהר לבנר‬                  ‫2779917 פרויקט‬
                               ‫0 מ' (6.3 נ"ז)‬
       ‫פרויקט מחקר או פיתוח, בהדרכת אנשי סגל החוג, ואנשי התעשייה.‬


‫מרכז: ד"ר יזהר לבנר‬                ‫3779917 פרויקט המשך‬
                               ‫0 מ' (6.3 נ"ז)‬
          ‫פרויקט מחקר ופיתוח בהדרכת אנשי סגל החוג ואנשי התעשייה.‬


‫מרכז: ד"ר רן זיו‬            ‫4779917 השתלמות בתעשייה א'‬
                           ‫4 מ' (7.1 נ"ז)‬
‫התנסות בעבודה בתעשייה בהיקף של 110 שעות. היכרות עם המתודולגיות של‬
‫תיכנון,פיתוח, קידוד, אבטחת איכות ותמיכה בלקוחות של מוצרי תוכנה המיועדים‬
‫לשוק המסחרי. תלמידים המצטיינים בסדנה זו יוכלו להתמקד במהלך ההשתלמות‬
‫בפרויקט אקדמי אשר יודרך ע"י מרצים מהחוג בשילוב עם מהנדסי התעשייה שבה‬
‫הם משתלמים. לקורס זה יירשמו רק תלמידים אשר התקבלו לתכנית "שילוב‬
                               ‫בתעשייה".‬‫מרכז: ד"ר רן זיו‬               ‫6779917 השתלמות בתעשייה ב'.‬
                              ‫4 מ' (7.1 נ"ז)‬
‫המשך התנסות והשתלמות בתעשייה בהיקף של 110 שעות נוספות. לקורס זה‬
‫יירשמו רק תלמידים אשר סיימו את הקורס "השתלמות בתעשייה א' " והתקבלו‬
          ‫להשתלמות בת 110 שעות נוספות בתכנית "שילוב בתעשייה".‬
‫פרופ' ראובן אביב‬        ‫0729917 סמינר באבטחת מערכות מחשבים‬
                         ‫3 ש' +1 ת' + 1 מ' (6.3 נ"ז)‬
                ‫למידת קורס זה כוללת דיונים ופיתוח יישומים.‬
‫דיונים: התקפות ונזקים למערכות מחשבים; חולשות של יישומים: ‪Buffer‬‬
‫‪ , Overflow, XSS‬סינון קלט; בקרת גישה; נושאים בקריפטוגרפיה: הצפנה קלסית‬
‫ובמפתח פומבי, חתימות דיגיטליות; התקפות על ‪ ;Web‬תשתית ‪ ;PKI‬פרוטוקול‬
‫‪ ;IPSEC ;SSL/TLS‬פרוטוקול ‪ ;Firwalls ;Kerberos‬זיהוי חדירות; מערכת הגנה‬
                    ‫כוללת; חקירה פלילית של פשע מחשב.‬
‫פיתוח ישומים: פיתוח התקפות ‪ .Buffer overflow‬פיתוח התקפת שרת ‪.Web‬‬
                  ‫פיתוח יישומים מאובטחים עם ‪.OpenSSL‬‬


‫מר יוסי הלחמי‬                   ‫הנדסת תוכנה‬   ‫1149917‬
                       ‫2 ש' + 1 ת' + 2 מ' (6.3 נ"ז)‬
‫מחזור החיים וסביבת התוכנה, ניתוח דרישות המערכת והתוכנה, תכנון פרוייקט‬
‫תוכנה, תכנון מונחה עצמים- ‪ ,UML Design Patterns‬תיעוד ובקרת איכות, תהליך‬
               ‫זרימת הנתונים, כלי עזר לתכנון ולכתיבת תוכנה.‬


  ‫טרם נקבע‬              ‫2149917 תכנות בסביבת האינטרנט‬
                       ‫2 ש' + 1 ת' + 2 מ' (6.3 נ"ז)‬
‫סביבת ‪ ,JDK ,JRE( JAVA‬מחלקות, ‪ ,CLASSPATH‬קבצי ‪ ,JAR‬סביבת פיתוח‬
‫‪ ;)PROFILING ,DEBUGGING ,JAVA_HOME ,ECLIPSE‬תכנות מונחה‬
‫עצמים ב ‪( JAVA‬הורשה, פולימורפיזם, ממשקים); נושאים שונים ב ‪JAVA‬‬
‫(ריבוי-נימים, תכנות ב ‪ ;)JDBC ,RMI ,SOCKETS‬ההיסטוריה של ה ‪WEB‬‬
‫(פרוטוקולים, ‪ ;CGI,CSS,HTML‬יישומונים, ‪ ,JAVASCRIPT‬שרתונים (המנגנון,‬
‫ממשק המתכנת, ‪ ,TOMCAT‬קבצי ‪ JSP ;)WAR‬ו ‪ ;TAG LIBRARIES‬מודלים‬
‫של תכנות ‪ ;MVC‬מבוא לטכנולוגיות ‪( XML‬תחביר בסיסי , ‪ ,DTD‬סכמות,‬
                       ‫טכניקות פריסה ‪.)SAX/DOM‬‬‫מר יוסי הלחמי‬      ‫4149917 נושאים מתקדמים בתכנות מונחה עצמים‬
                       ‫3 ש' + 1 מ' + 1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫נעסוק בהעמקת הידע בשיטות העבודה הקיימות בפיתוח מונחה עצמים: מאפיינים‬
‫ותכונות מתקדמות של שפת ++‪ ,C‬כיצד מבין המהדר )‪ (compiler‬את הקוד,‬
                          ‫הימנעות משגיאות בתכנון‬
‫)‪ ,STL ,(tips & pitfalls‬תכנון מחלקות, תקנים בינלאומיים לשפה. הסטודנטים‬
        ‫יתבקשו לבצע פרויקטים תוך שימוש בשפת תכנות מונחית עצמים.‬


‫ד"ר תמר צמח‬                  ‫6149917 מערכות זמן אמת‬
                           ‫3 ה' + 1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫מבוא. מערכות זמן אמת – הגדרה ודוגמאות. מערכות ‪ Hard RT‬כנגד מערכות ‪Soft‬‬
‫‪ .RT‬מודל ‪ reference‬של מערכות זמן אמת. גישה כללית לתזמון במערכות ‪Hard‬‬
‫‪ .RT‬תזמון: תזמון שעון, תזמון ע"פי עדיפויות, תזמון לא מחזורי וספורדי, תזמון‬
           ‫במערכת רב-מעבדים. תקשורת ‪ .RT‬מבוא לתורת התורים‬
‫ד"ר יזהר לבנר‬                ‫9149917 מבוא לעיבוד אותות‬
                           ‫4 ה' + 2 ת' (7.6 נ"ז)‬
‫בקורס זה יודגשו ההיבטים השימושיים של תורת האותות והמערכות, לצד לימוד‬
‫העקרונות המתמטיים. דגש מיוחד יינתן לעיבוד ספרתי של אותות. נושאי הקורס:‬
‫מבוא, ייצוג מתמטי של אותות ומערכות, שימושים של עיבוד ספרתי של אותות,‬
‫אותות ומערכות בסיסיים. מעבדה: יצירת אותות בסיסיים בעזרת ‪.MATLAB‬‬
‫הצגה ספקטרלית: אותות מחזוריים ולא מחזוריים. שימושים: אותות דיבור ואותות‬
‫מוזיקליים. מודולציית אמפליטודה ותדר (‪ AM‬ו- ‪ ,)FM‬מעבדה: סינתזה של אותות‬
‫מוסיקליים. מבוא לדגימה: משפט הדגימה, דגימה ממבט ספקטרלי. מערכות דגימה‬
‫ושחזור. מסננים ספרתיים: ‪ FIR‬ו-‪ .IIR‬סינון אות מרעש, מיצוע והחלקת אותות,‬
‫שימושים בתקשורת, מודולציה ודמודולציה, גילוי מעטפת. מעבדה: סינון וגילוי‬
‫קצוות של תמונות. התמרת פורייה והתמרת ‪ .Z‬אנליזה ספקטרלית: אותות‬
‫מחזוריים ולא מחזוריים, הספקטרוגרם. דיבור מסונן. התמרת פורייה מהירה‬
                                  ‫(‪.)FFT‬‬‫ד"ר רן זיו‬        ‫3269917 סמינר נושאים מתקדמים באלגוריתמים‬
                           ‫3 ש' + 1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫אנליזת שחיקה, רשתות מיון, מעגלים אריתמטיים, התאמת מחרוזות, בעיות צביעה‬
‫והקצאת תדרים, אלגוריתמי קירוב, אלגוריתמים מקביליים, אלגוריתמים‬
              ‫גיאומטריים, ערמות בינומיות וערמות פיבונצ'י.‬


‫ד"ר אייל שיפרוני‬               ‫מסדי נתונים‬     ‫0269917‬
                           ‫3 ש' + 1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫הקורס מציג מושגים יסודיים של מערכות מסדי נתונים ושל עיצוב מסדי נתונים:‬
‫מודל ישויות – קשרים (‪ ,)E-R‬מודל היחסים (‪ ,)relational model‬סכמות של מסד,‬
‫אלגברת יחסים, תחשיב יחסים, כללי נרמול באמצעות תלויות פונקציונאליות‬
‫ובאמצעות תלויות רב-ערכיות. שפת השאילתות ‪ SQL‬נלמדת בהרחבה: הגדרה של‬
‫עצמים במסד )‪ ,(DDL‬שאילתות אחזור ועדכון )‪ ,(DML‬תצפיות )‪ ,(views‬אילוצים,‬
‫והדקים )‪ .(triggers‬בנוסף הקורס עוסק בהיבטים המערכתיים של מערכות לניהול‬
‫מסדי נתונים: ניהול תנועות, התאוששות ובקרת בו-זמניות. נושאים אלו נלמדים‬
‫בהקשר של שילוב ‪ SQL‬בשפה מארחת. התרגול נעשה במערכת ‪Microsoft Access‬‬
                           ‫ובסביבת ‪.MySQL‬‬‫ד"ר דני קוטלר‬          ‫)#‪ -C‬ו – ‪(.net‬‬  ‫סדנת תוכנה‬   ‫9369917‬
                           ‫2 ש' + 2 מ' (2 נ"ז)‬
‫הכרת סביבת העבודה ‪ ,.NET‬תחביר שפת #‪ ,C‬מחלקות, הורשה ופולימורפיזם,‬
‫העמסת אופרטורים, ממשקים, מחרוזות, ‪ ,delegates ,exceptions‬בניית‬
‫אפליקציות ‪ ,assemblies ,windows‬נימים וסינכרוניזציה, ‪ ,streams‬אפליקציית‬
             ‫שרת-לקוח, עבודה עם מסדי נתונים ב ‪LINQ ,SQL‬‬‫מרכז: ד"ר דני קוטלר‬                ‫סדנת תוכנה‬   ‫3469917‬
                                ‫4 מ' (2 נ"ז)‬
            ‫יילמדו נושאים מתקדמים ועדכניים מתעשיית התוכנה‬
‫מר נמרוד פלג‬           ‫1159917 סדנא בדחיסת אותות ותמונות‬
                             ‫4 מ' (7.2 נ"ז)‬
‫דחיסת תמונות: רקע, עקרונות, מערכות, סטנדרטים )4-3‪ .(JPEG, JBIG, G‬דחיסת‬
‫וידאו: עקרונות, מערכות וסטנדרטים (2-1‪ . )H.261, MPEG‬דחיסת דיבור: מערכת‬
‫הדיבור, מודלים, עקרונות דחיסה וסטנדרטים. דחיסת אודיו: עקרונות, מודלים‬
‫פסיכו-אקוסטיים, סטנדרטים. גישות מודרניות לדחיסה מידע: ,4-‪MPEG‬‬
                                 ‫‪.Wavelets‬‬


‫ד"ר דורון בן-צבי‬            ‫0159917 עיבוד אותות קול ותמונה‬
                        ‫2 ש' + 1 ת' + 2 מ' (6.3 נ"ז)‬
‫אפיון תמונה וקול, אפיון מערכות ראיה, מודל יצירת הדיבור, ספרור התמונה ואות‬
‫הקול, פעולות לשיפור הניגודיות בתמונה, פעולות סינון מרחביות של התמונה,‬
‫פעולות סינון זמניות של אות הקול, הפחתת רעש בתמונה ובאות הדיבור, פעולות‬
‫סינון בתחום התדר, תמונה ודיבור – אלגוריתמים לדחיסה ותקני דחיסה, ראיה‬
                ‫ממוחשבת וזיהוי עצמים בתמונה, זיהוי דיבור.‬‫פרופ' ראובן אביב‬              ‫0159917 גרפיקה ממוחשבת‬
                           ‫3 ש' + 1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫מבוא – יישומים וטכנולוגיה. מתמטיקת וקטורים – ייצוג עצמים, אינטרפולציה,‬
‫משטחים, חיתוכים. טרנספורמציות אפיניות ושימושים. ייצוג עצמים – רשתות‬
‫מצולעים, ‪ ,Solid Modeling‬פוליהדרים, צורות מחוררות, מערכות חלקקים. צפיה‬
‫תלת מימדית. ויזואליזציה ריאליסטית – תאורה, משטחים מוסתרים, טקסטורה,‬
‫צללים. פעולות על פיקסלים – שרטוט קו, מילוי שטח, ‪ .Antialiasing‬עיצוב‬
‫משטחים – עקומי ומשטחי ‪ , B – Spline , Bezier‬אינטרפולציות. תורת הצבע –‬
‫פיסיולוגיה, סטנדרטים לתיאור צבעים, קוונטיזציה. מעקב קרניים – חיתוך עצמים,‬
‫תכונות משטחים, טקסטורה, צללים, עצמים מוכללים, עצמי ‪Constructive Solid‬‬
‫‪ . Geometry‬הקורס כולל מרכיב משמעותי של פיתוח יישומים באמצעות ‪OpenGL‬‬
                                      ‫.‬


‫ד"ר דני קוטלר‬                 ‫9159917 מבוא לקריפטולוגיה‬
                          ‫3 ש' + 1 מ' (6.3 נ"ז)‬
‫הצפנה קלאסית: צופן קיסר, צופן הצבה, צופן ויג'נר, מבחן קסיסקי, צופנים‬
‫אקראיים, צופנים מונואלפבתים ופוליאלפבתיים, האניגמה, תיאורית ‪,SHANNON‬‬
‫אנטרופיה ומפתחות מזוייפים, הצפנה מודרנית סימטרית: סכמת פייסטל, ‪,DES‬‬
‫‪ ,IDEA ,3 – DES‬שדות סופיים ו- ‪ ,AES‬צופן פומבי: יישומים של תורת המספרים:‬
‫‪ ,RSA‬אלגוריתמים למציאת מספרים ראשוניים, מבחני ראשוניות, אלגוריתמים‬
‫לפרוק מספרים גדולים, צופנים פומביים אחרים: רבין, אלגמל, צופני‬
‫‪ ,KNAPSACK‬עקומים אליפטיים, אימות, חתימות דיגיטליות, סכמות החתימה‬
‫של ‪ ,RSA‬אלגמל, ‪ ,DSS‬פונקציות ‪ ,SHA -0 ,HASH‬הפצת מפתחות, סכמת‬
‫דיפי-הלמן, שיתוף סוד, פרוטוקולים של אפס מידע. קריפטוגרפיה קוואנטית‬
                 ‫ומחשבים קוואנטיים, האלגוריתם של ‪.Shor‬‬


‫ד"ר אלעזר בירנבאום‬             ‫4259917 מבוא לבינה מלאכותית‬
                          ‫3 ש' + 1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫פתרון בעיות באמצעות חיפוש, שימוש ביוריסטיקות. שיטות חיפוש שונות כמו ‪hill‬‬
                                ‫‪,clinbing‬‬
‫‪ . A*, Best First‬סוגים שונים של משחקים ואסטראגיות לניצחון במשחקים.‬
‫אלגוריתם ה- ‪ MiniMax‬ואלגוריתם אלפא-ביתא. ייצוג ידע וביצוע היסקים‬
‫באמצעות לוגיקה קלאסית. רזולוציה וסקולמיזציה . ייצוג ידע באמצעות שיטות‬
 ‫נוספות. תכנון – סקירה ואלגוריתמים בסיסיים. למידה – סקירה ושיטות עיקריות.‬


‫ד"ר יזהר לבנר‬       ‫זיהוי צורות ולמידה ממוחשבת‬    ‫52599177‬
                        ‫3 ש' + 1 מ' (6.3 נ"ז)‬
‫תורת ההחלטות הבייסיאנית, הכרעות סדרתיות, בעיית ההסקה של המודל‬
‫הסטטיסטי, שיערוך פרמטרים, שיטת הנראות המרבית, בעיית ‪ K‬הממוצעים,‬
‫‪ ,CLUSTERING‬אלגוריתם ה- ‪ ,EM‬שיטות שיערוך לא פרמטריות, הפחתת ממד‬
‫באמצעות ‪ .PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS‬מודלים מרקוביים‬
‫חבויים: בעיית הערכה ואלגוריתם ‪ ,FORWARD BACKWARD‬בעיית הפענוח‬
‫ואלגוריתם ‪ ,VITERBI‬בעיית הלמידה ואלגוריתם ‪ ,Baum-Welch‬שימושי‬
‫המודלים המרקוביים החבויים וזיהוי דיבור אוטומטי. מבוא לרשתות עצבים‬
‫מלאכותיות: רשתות עצבים ביולוגיות, למידה מודרכת ברשתות עצבים מלאכותיות:‬
‫הפרספטרון, משפט הפרספטרון, רשתות רב-שכבתיות, אלגוריתם ה- ‪BACK‬‬
       ‫‪ ,PROPAGATION‬רשתות ‪ SVM .RBF‬לינארי, שימוש ב-‪.kernels‬‬


‫ד"ר אלעזר בירנבוים‬         ‫2709917 פרקים בחישוביות וסיבוכיות‬
                           ‫3 ש' +1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫מכונות טיורינג. פונקציות חלקיות, פונקציות שלמות ופרדיקטים. פונקציות‬
‫רקורסיביות ופונקציות רקורסביביות חלקיות. אי- כריעות . בעיית העצירה. התזה‬
‫של צ'רץ'. מכונות לא דטרמיניסטיות. . אוניברסליות. שפות רקורסיביות ושפות‬
‫הניתנות למנייה רקורסיבית. איפיונים של שפות הניתנות למנייה רקורסיבית.‬
‫ליכסון ורדוקציה. שפות לא כריעות ושפות שאינן ניתנות למנייה רקורסיבית. שפות‬
         ‫שלמות במחלקת השפות הניתנות למנייה רקורסיבית. משפט ‪.Rice‬‬
‫סיבוכיות זמן וסיבוכיות מקום. חישוביות בזמן פולינומיאלי. המחלקה ‪ P‬והמחלקה‬
‫‪ .NP‬דיון בשאלה האם ‪ .P=NP‬רדוקציות בזמן פולינומיאלי. משפט ‪ . Cook‬שפות‬
                   ‫‪ – NP‬שלמות ורדוקציות פולינומיאליות.‬


‫ד"ר ענת אהרוני‬                  ‫3709917 מערכות מידע‬
                            ‫3 ש' +1 ת' (6.3 נ"ז)‬
‫מטרת הקורס להקנות ידע והבנה בתחום מערכות מידע בכלל ובתהליך תכנון ועיצוב‬
‫של מערכות מידע בפרט. הנושאים שילמדו בקורס כוללים: תפקיד מערכת המידע‬
‫בארגון והסביבה הארגונית, הכרות עם סוגי מערכות מידע, תהליכי פיתוח של‬
‫מערכות מידע, שיקולים בעיצוב מערכות מידע (‪ ,DB‬ממשקים ועיבודים), עיצוב‬
‫מערכת מידע בגישה הקלאסית (‪ )ADISSA ,ERD ,DFD‬לעומת עיצוב מערכת מידע‬
‫בגישה מכוונת עצמים (‪ .)UML‬במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים בתכנון ועיצוב של‬
                      ‫מערכות מידע בגישות השונות.‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:86
posted:2/22/2012
language:Hebrew
pages:49