04 by lanyuehua

VIEWS: 1 PAGES: 6

									 Test diagnozujący wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej
        i społeczno-przyrodniczej dla uczniów klasy III

 Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      klasa . . . . . . . . . .

Na rozwiązanie testu masz 90 minut.
Czytaj uważnie każde zadanie i wykonaj je zgodnie z poleceniem. Powodzenia.

1. Przeczytaj uważnie tekst.

  Na zajęciach dzieci rozmawiały o swoich wakacyjnych planach.
  Troje dzieci pojedzie do Krakowa. Zobaczą tam Sukiennice, ogród zoologiczny
 i zamek królewski na Wawelu. W katedrze wawelskiej dzieci nie zapomną
 odszukać sarkofagu świętej Jadwigi. Odwiedzą również Muzeum Narodowe,
 w którym będą podziwiać obrazy Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego i
 innych malarzy.
    Zosia wyjedzie z rodzicami do cioci, która mieszka w Lublinie.
 Dziewczynka zobaczy piękne stare miasto i zwiedzi uniwersytet, który nosi
 imię Marii Skłodowskiej-Curie.
    Grzesiek i Adam podczas wakacji będą przebywać w Warszawie.
    Chłopcy postanowili, że obejrzą trzy warszawskie pomniki: Adama
 Mickiewicza, Fryderyka Chopina oraz Mikołaja Kopernika.
    Siedmioro dzieci pojedzie na kolonie nad morze, do Kołobrzegu i
 Gdańska. Chłopcy i dziewczynki będą oglądać latarnie morskie i porty
 handlowo-rybackie. Będą także opalać się na plaży i kapać w Morzu Bałtyckim.
    Małgosia wyjedzie w Tatry, do Zakopanego. Wraz z rodzicami będzie
 chodziła po górskich szlakach.
    Pozostałe dzieci spędzą wakacje w swoich miejscowościach. Będą bawić
 się w ogródkach jordanowskich, chodzić na piesze wycieczki, urządzać różne
 konkursy.

 1.A. Odszukaj w tekście ćwiczenia 1. imiona i nazwiska sławnych Polek i
 Polaków. Zapisz je przy odpowiednich wyrazach.

 ● poeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

 ● kompozytor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ● uczona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ● malarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .

 ● astronom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

 ● królowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ..
 2. Posługując się mapą Polski, napisz nazwy kierunków świata.


             .................

             .
 ........ ..                          .......... .....
             ..................
 2.A. Dokończ zdanie.

 Przyrząd, którego czerwona wskazówka zawsze pokazuje kierunek północny to


... ...... ...... ............. ... .......


2.B. Zaznacz na mapie krzyżykiem region, w którym mieszkasz.

3. Napisz swój dokładny adres.


……………………………………………………………….......


……………………………………………………………………


……………………………………………………………………
 4. W tekście ćwiczenia 1. odszukaj po 3 przykłady poznanych części mowy
   i zapisz je w tabeli.

   Rzeczowniki         Czasowniki         Przymiotniki      Liczebniki
5.Uzupełnij podane zdania czasownikiem oglądać w odpowiedniej formie.

Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wczoraj mapę Polski.

Ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .wczoraj mapę Polski.

On. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wczoraj mapę Polski.

My. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wczoraj mapę Polski.

Wy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .wczoraj mapę Polski.

Oni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .wczoraj mapę Polski.

6. Określ liczbę i rodzaj podanych rzeczowników z przymiotnikami.

zielony las-……………………………………………………………

czyste jezioro-………………………………………………………...

słoneczna pogoda-…………………………………………………….

opaleni chłopcy-……………………………………………………….

kolorowe namioty-…………………………………………………….

7. Od podanych wyrazów utwórz wyrazy zdrobniałe i zapisz je.

kwiat-………………………..                droga-……………………………………

jezioro-………………………                książka-………………………………….
8. Podczas wakacji dzieci będą podróżować różnymi środkami transportu.
  Zapisz w odpowiednich miejscach podane nazwy środków transportu.

       helikopter, samochód osobowy, barka, samolot sanitarny,
       pociąg pospieszny, żaglowiec, autobus, odrzutowiec,
       ekspres, prom, samolot pasażerski, ciężarówka, pociąg towarowy,
       drobnicowiec

                 Transport

● lądowy:


………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

● wodny:


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


● powietrzny:


……………………………………………………………………………………….

9. Uzupełnij wyrazy i przeczytaj tekst, a przypomnisz sobie, o czym muszą
pamiętać podróżujący pociągiem.

Jeśli chcesz się wybrać w podró… pociągiem, musisz się do tego odpowiednio
p…ygotować. Najpierw spraw… w rozkładzie jazdy pociąg…w, o kt…rej
godzinie odje…d…a tw…j pociąg i o kt…rej godzinie będziesz na miejscu.
Dowiedz się tak…e, z kt…rego peronu odje…d…a. K…pując bilet na pocią…,
mo…esz wybrać pierwszą klasę lub dr..gą klasę. W p…edziale drugiej klasy jest
osiem miejsc siedzących, a w p..edziale pierwszej klasy sześć. Bilet na miejsce
w pierwszej klasie jest dro…szy. W czasie podr…ży zachow..j się tak, aby nie
p…eszkadzać wsp..łpasa..erom.
10. Przeczytaj podane nazwy zwierząt. Przy nazwie zwierzęcia, które żyje w lesie,
napisz literę L, a przy nazwie zwierzęcia, które żyje na polu- literę P.


łoś-…………….        kuropatwa-…………..        wilk-……………

sarna-……………….       kuna-…………….          dzięcioł-…………..

wilga-……………….       mysz polna-…………        żubr-……………….

lis-…………….        skowronek-…………….        drozd-……………..

kret-……………        jeleń-……………11. Podane nazwy roślin zapisz w odpowiednich miejscach tabeli.


       jagody, leszczyny, dęby, maliny, jeżyny, poziomki, brzozy,
       sosny, mchy, borówki, świerki, jałowce


    Runo leśne          Podszyt       Wysokie drzewa
12. Zapisz w odpowiednich miejscach tabeli podane nazwy roślin uprawianych
  w Polsce.


       słonecznik, len, buraki cukrowe, ziemniaki,
       konopie, rzepak

 Rośliny okopowe      Rośliny oleiste      Rośliny włókniste
13. Rozwiń zdania, dodając podane wyrazy. Zapisz ułożone zdania.

                       Narodził się obłoczek.
                     pewnego, ranka, mały, różowy

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

                         Obłoczek pokropił.
                         pola, uczynny, obficie

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

                          Deszcz napoił.
                     łąki, rzęsisty, spragnione, lasy, i

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 14. Ułóż podane wyrazy w kolejności alfabetycznej.


      wakacje, plaża, słońce, morze, góry, jezioro, łąka, kajak, rower

.....................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………….

15. Ułóż i napisz po jednym zdaniu.

Zdanie oznajmujące:

……………………………………………………………………………………….

Zdanie pytające:

……………………………………………………………………………………….

Zdanie wykrzyknikowe:

……………………………………………………………………………………….

								
To top