Pranje i dezinfekcija u mlekarstvu by 8h7G6kx1

VIEWS: 28 PAGES: 26

									Pranje i dezinfekcija u
mlekarstvu

dr Vera Katić, redovni profesor
Pranje i dezinfekcija u mlekarstvu

  Čišćenjem se otklanjaju ostaci mleka i proizvoda.

  Pranjem se rastvaraju i otklanjaju nečistoće.

  Dezinfekcijom se uništavaju mikroorganizmi na
  površinama.
Čišćenje


  Površine se čiste pomoću specijalno napravljenog
  pribora.

  Površine uređaja pretežno se čiste upotrebom
  tečnosti.
     Uspeh čišćenja


• Uspeh čišćenja zavisi od fizičkog izgleda površine
koja se čisti
  Mikroskopski pregled zagađene površine
  čelične cevi
Teorija pranja
    Pranje  fizičko-hemijski proces.
    Fizički  pritisak fluida i temperatura.
Teorija pranja

  Fizičko-hemijski   uz rastvor deterdženta
             emulguju se masti i
             bubre belančevine  Deterdženti su rastvoreni jednim delom u vodi, a
  drugim u mastima.
Teorija pranja


  Kontinualna faza sloja nečistoće sastoji se od:

    u vodi nerastvorljivih
    malo rastvorljivih
    rastvorljivih materija
      Ispiranje vodom
       Čista voda               masti

proteini
               kalcijum fosfat
Teorija pranja
    Da bi se dobio kontakt između rastvora za pranje i sloja
    nečistoće potrebno je da se vodi doda sredstvo za kvašenje
    (površinski aktivno sredstvo) radi snižavanja napona na
    površinama tečnosti.
                 Voda sa dodatkom
                 sredstva za kvašenje
Dejstvo alkalnog deterdženta
            Alkalni deterdžent
            rastvara proteine
Površinski aktivno sredstvo potpomaže rastvaranje
masti pri čemu se oslobađaju druge nerastvorljive
supstance koje vezuju helatni agensi u deterdžentu.
                Dodati helatni agensi
Podizanje nečistoće sa površine mlazom vode
               Jednoslojno ispiranje
               ostataka nečistoće
   Ponovno taloženje
čestica nečistoće na površinu
Proces pranja se sastoji iz tri faze:   Rastvaranje nečistoće.

   Dispergovanje rastvorene nečistoće.

   Zadržavanje ostataka nečistoće u disperziji.
Efikasan deterdžent mora da:

   potiskuje organske materije sa površine;
   ima sposobnost kvašenja kako bi prodro u
   nečistoću;
   rastvara nečistoću u sitne čestice i održava ih u
   disperziji;
   sprečava njihovo ponovno lepljenje za površinu;
   rastvara kalcijumove soli;
Efikasan deterdžent mora da:

   sprečava nastajanje kamenca posle pranja;
   deluje baktericidno;
   umereno penuša;
   nije korozivno;
   ne prelazi u proizvod i
   ne deluje na ukus i miris proizvoda.
Deterdžent sadrži

   Alkalije:
     Masna soda
     NaCO3
     Natrijum meta silikat.


   Polifosfate:
     Natrijum fosfat i
     Kompleks fosfata
Deterdžent sadrži

   Surfaktante (površinski aktivni agensi ili agensi
   kvašenja:
     anjonski
     nejonizujući
     katjonski.


   Helatne agense:
     EDATA (etilen-tertaacetilska kiselina),
     NTA (nitro-triacetilska kiselina) i
     limunska kiselina.
     Pranje
Rekuperacija ostataka proizvoda

   Predpranje vodom

   Pranje deterdžentom

  Ispiranje čistom vodom

     dezinfekcija


Sušenje površina vrelim vazduhom
Pranje

   Predpranje vodom

     Zagrejana voda  60 - 65°C
Pranje

  Pranje deterdžentom
    I faza: rastvor masne sode pri temperaturi 70 °C
    (90 °C) uz snažnu turbulenciju fluida.

    II faza: kiseli rastvor (0,5 do 1% -tna azotna
    kiselina).

    Ispiranje čistom vodom.
Dezinfekcija


  Dezinfekcija  uništavanje
          mikroorganizama na
          opremi hemijskim i
          fizičkim sredstvima.

  Sterilizacija  potpuno uništavanje
          mikroorganizama.
Pranje u mestu- Ceaning in place (CIP)
Pranje u mestu- Ceaning in place (CIP)


    Predpranje
      Temperatura vode            35-43 °C

      Napomena
        Proteini se zalepe za površinu opreme ako je
        temperatura vode iznad 50 °C.

        Mast očvršćava ako je temperatura vode ispod
        34°C.
Pranje u mestu- Ceaning in place (CIP)    Ciklus pranja:

      Alkalno sredstvo (70 °C)   10 min

      Kiselo sredstvo (35-43 °C)  5 min


    Dezinfekcija
Dezinfekcija


  Dezinfekcija u mlekarstvu:
    Fizičkim metodama (pregrejana vodena para ili
    pregrejani vazduh).

    Hemijska sredstva (kisela, bazna, neutralna).


  Po ispuštanju rastvora za dezinfekciju površine
  se moraju isprati vodom.

								
To top