3 minosegmenedzsment by WzmWYhF6

VIEWS: 11 PAGES: 141

									   Minőségmenedzsment
A minőség, mint vezetési filozófia azt
 jelenti, hogy a vezetés képes arra, hogy a
 munkafolyamatokat olyan módon tervezze
 és szervezze meg, illetve a munkatársakat
 úgy irányítsa, hogy a végeredmény, a
 szolgáltatás minősége konzisztens módon
 (állandóan) megfeleljen, illetve túllépje a
 felhasználók elvárásait. (Csath, 1993).
   Minőségmenedzsment
A minőség fogalma a tömegessé váló ipari
 termeléshez kapcsolódik. Az amerikai
 üzleti élet vezetői ráébredtek, hogy döntő
 lépéseket kell tenniük, hogy megőrizzék
 vezető helyüket a világpiacon a termékek
 és szolgáltatások szállítójaként.
A minőségi mozgalom története
Sokan játszottak szerepet a szervezetek
 menedzselésére vonatkozó új
 megközelítésmód kifejlesztésében,
 megvalósításában és elterjesztésében. A
 minőségre vonatkozó tanításokban a
 közös elem: a folyamatos javítás
 koncepciója.
A minőségi mozgalom története
Megközelítési módjukban különböznek e
 tanítások, de a célkitűzés mindenütt
 ugyanaz: valamennyi végtermék
 javítása, legyen az termék vagy
 szolgáltatás. A célkitűzés elérésének
 folyamatában eltávolítják a nem kívánt
 elemeket, eltéréseket és javítják a
 mindennek alapját képező
 munkafolyamatot.
        F. Taylor
Frederick Taylor (1856-1915), aki főmérnök
 volt, az elsők között próbálta meg új
 megközelítési mód segítségével javítani a
 munkások teljesítményét. Taylor
 koncepciók egész sorát dolgozta ki,
 amelyek a munkaminőség javításának
 alapjait vetették meg az elmúlt században
 (20. század).
 W. A. Shewhart (1891-1967)
Walter A. Shewhart (1891-1967)
 statisztikusként dolgozott a Bell Labsnél
 az 1920-as 1930-as években. Munkáját -
 A gyáripari termékek gazdasági minőség-
 ellenőrzése c. - mérföldkőnek tekintették a
 gyáripari termékek minőségének
 javítására irányuló erőfeszítések terén.
 W. A. Shewhart (1891-1967)
Shewhart képessé tette a munkásokat, hogy
 ellenőrizzék munkájukat, és előre lássák,
 mikor fenyeget a korlátok túllépésének
 veszélye és ezzel a selejt gyártása.
     W. Edwards Deming
Dr. W. Edwards Deming Washingtontól nem
 messze élt, nagy hatást tett az egész világra. Az
 amerikaiak későn ismerték meg, amikor 1980.
 június 24-én az NBC televízió közvetítette: Ha a
 japánoknak megy, nekünk miért ne menne?
 című tévéműsorát. Deming az 1950-es években
 japán mérnököket képzett, és a japánok
 véleménye szerint kitüntetően nagy szerepe volt
 abban, hogy országuk a második világháború
 pusztításaiból csodálatra méltóan újjáéledt.
    W. Edwards Deming
Deming statisztikai módszerekkel dolgozott.
 A mintavétel szakértőjeként vált ismertté.
 A háború után ráébredt arra, hogy a
 minőségre vonatkozó tanulságokat a
 termelésben nem veszik figyelembe.
    W. Edwards Deming
Deming a maga elveit két sorozatban
 gyűjtötte össze, az egyik a tizennégy pont,
 a másik a hét halálos ellenség.
A hét halálos ellenség (Deming)
A hét halálos ellenség:
1. A következetes célkitűzés hiánya
2. A rövid távú profit fontosságának
 hangsúlyozása
3. A teljesítmény értékelése, érdemek
 rangsorolása, avagy éves jelentés
4. A menedzsment mozgékonyságának hiánya
5. A látható számok használatával történő
 menedzselés
6. A túlzottan magas egészségügyi költségek
7. A túlzottan magas baleset-biztosítási költségek
     A 14 pont (Deming)
A 14 pont:
1. Fogalmazzuk meg és tegyük nyilvánossá
 valamennyi alkalmazott számára a szervezet
 céljait és törekvéseit tartalmazó
 nyilatkozatot. A menedzsmentnek
 folyamatosan bizonyítania kell az e nyilatkozat
 iránti elkötelezettségét.
2. Tanuljuk meg az új filozófiát, a felső
 menedzsment, és mindenki más is. Alkalmazzuk
 az új elképzeléseket.
3. Értsük meg az ellenőrzés célját a folyamat
 javítása és a költségek csökkentése érdekében.
     A 14 pont (Deming)
4. Vessünk véget annak a gyakorlatnak, amely az
 üzletet kizárólag az árcédula nyomán
 jutalmazza. A szolgáltatást ne a kialakított árak
 alapján ítéljük meg, vizsgáljuk az
 összköltséget és minimalizáljuk.
5. Javítsuk állandóan és szüntelenül a termék- és
 szolgáltatásrendszert.
6. Vezessük be a (fizikai készségeket nyújtó)
 képzést.
    A 14 pont (Deming)
7. Tanítsuk és intézményesítsük a vezető
 szerepet.
8. Száműzzük a félelmet, teremtsünk
 bizalmat, teremtsünk újításokra
 ösztönző légkört.
9. Optimalizáljuk a teamek, a csoportok, a
 személyzet a cég céljainak és
 törekvéseinek valóra váltására irányuló
 erőfeszítéseit.
     A 14 pont (Deming)
10. Küszöböljük ki a munkaerő hátráltatását.
11. (a) Küszöböljük ki a termelés számszerű
 kvótáit. Helyettük tanuljuk meg és
 intézményesítsük a javítás módszereit.
  (b) Küszöböljük ki a célkitűzések segítségével
 történő menedzselést. Helyettük ismerjük meg
 a folyamatokban rejlő lehetőségeket és azt,
 hogyan javítsunk azokon.
     A 14 pont (Deming)
12. Távolítsuk el a korlátokat, amelyek
 megfosztják az embereket a jól végzett munka
 büszkeségétől.
13. Bátorítsuk mindenkinél a tanulást és önmaga
 tökéletesítését.
14. Cselekedjünk a változások végrehajtása
 érdekében. Tegyünk mindenkit érdekeltté a
 minőségre irányuló folyamat véghezvitelében.
Véleménye szerint a minőség elsősorban a
 felsőbb szintű menedzsment tetteinek és
 döntéseinek, nem pedig a munkások
 cselekedeteinek a következménye.
     Joseph M. Juran
Dr. Joseph M. Juran 1900-ban született a
 mai Románia területén és 1912-ben
 érkezett az Egyesült Államokba. Diplomája
 megszerzése után (1924) a Bell
 Telephone's Hawthorne Művek
 meórészlegében dolgozott.
      Joseph M. Juran
A Juran-trilógia három eleme a következő:
1. Minőségtervezés. Idetartozik az a folyamat,
 amely azonosítja a vevőket, igényeket, a
 termékeknek és szolgáltatásoknak azon
 vonásait, amelyeket a vevők elvárnak és azokat
 a folyamatokat, amelyek az adott termékeket és
 szolgáltatásokat a megfelelő tulajdonságokkal
 látják el, majd megkönnyítik a tudás áttelepítését
 a szervezet termelőrészlegébe.
     Joseph M. Juran
2. Minőség-ellenőrzés. E folyamat során a
 terméket megvizsgálják és a vevők által
 eredetileg meghatározott igényekkel
 összevetve, értékelik. Az előforduló
 problémákat felfedezik, majd kijavítják.
      Joseph M. Juran
3. A minőség tökéletesítése. Ez az a folyamat,
 amelynek során a fenntartó mechanizmusok a
 helyükre kerülnek, s ily módon a minőség
 folyamatosan elérhető. Idetartozik a
 pénzforrások elosztása, a minőségi projekteket
 vezető egyének kinevezése, a projektekben
 részt vevők képzése és általában olyan állandó
 struktúrák létrehozása, amelyek a minőség
 javára válnak és az ebből adódó nyereségeket,
 állandósítják.
     Joseph M. Juran
Juran célja, hogy hatékonyan csökkentse a
 rossz minőség okozta többletköltségeket.
      Philip B. Crosby
Philip B. Crosbyt, a minőség szószólóját 1979-
 ben megjelent, bestsellernek számító, A
 minőség ingyen van c. könyve tette híressé.
 Több munkahely után a Martin Marietta Corp-nél
 a Pershing rakéta projektjének minőségi
 igazgatója lett. Sikeresen ténykedett, nagyban
 csökkentette a rakéta gyártásában mutatkozó
 hibákat. Útjára indította a "nulla hiba"
 programját, amely később a kormánypolitika
 részévé vált.
      Philip B. Crosby
Crosby minőséggel kapcsolatos elmélete
 tizennégy tételben összegeződik, de négy
 alapvető tétel köré épül:
1. Crosby definíciója szerint a minőség az
 "igényeknek való megfelelést és nem az
 eleganciát jelenti". Ez a definíció stratégiai
 jellegű, mivel arra összpontosít, hogy
 megpróbálja megérteni a vevő elvárásainak
 teljes körét, miközben a saját szervezetét úgy
 irányítja, hogy mindezen elvárásoknak
 megfeleljen.
      Philip B. Crosby
2. Feltételezi, hogy az alkalmazottak
 mindjárt az első alkalommal helyesen
 végzik a munkát, vagyis megelőzés kell,
 nem ellenőrzés. Egy minőségi
 szervezetben kevés ellenőr lesz, vagy
 talán egy sem, hiszen mindenki maga felel
 a saját munkájáért. Nincs külön személy,
 aki a tévedéseket kipécézi.
      Philip B. Crosby
3. A teljesítmény szintje a nulla hiba. A
 nulla tévedésnek kell szerinte céllá válnia.
 Rámutatott arra, hogy mindenki minden
 valószínűség szerint olyan
 repülőtársasággal akar utazni, amelynek
 törekvése a nulla baleset, vagy olyan
 sebészt keres magának, akinek törekvése
 a nulla elhalálozás. Crosby azt hirdeti,
 hogy a saját munkateljesítményünk terén
 se elégedjünk meg ennél kevesebbel.
     Philip B. Crosby
4. A minőség mértéke megegyezik a
 minőség költségével. Crosby és mások
 állítása szerint a minőség költsége egy
 cég jövedelmének akár 20-40 százalékára
 is rúghat.
Crosby abszolútumai közül kettőt, a nulla
 hibát és a minőség költségét különösen
 nehéz volt a gyakorlatba átültetni.
   Armand V. Feigenbaum
Dr. Armand V. Feigenbaum
 menedzserként dolgozott a General
 Electricnél a gyártási műveletek és a
 minőség-ellenőrzés területén. Véleménye
 szerint a minőségért való felelősség
 túlmutat a termelésben érintett
 osztályokon.
   Armand V. Feigenbaum
E területeken folytatott munkája során
 alakult ki Feigenbaumnak az az eszméje,
 hogy a szervezetben működő valamennyi
 funkció felelős a minőségért - és ez az
 eszme vált ismertté teljes körű minőség-
 ellenőrzés (TQC = Total Quality Control)
 néven.
     A japán gazdaság
A japán gazdaság megjelenése
A második világháború után a japán
 gazdaság teljesen elpusztult. A japán
 menedzserek tanulmányozták a külföldi
 termelési gyakorlatot, vendég előadókat
 hívtak, közöttük Deminget és Jurant,
 hogy megosszák tudásukat a japán
 birodalom vezetőivel.
      A japán gazdaság
Miután ez az ismeretszerzés az ország számára
 kritikus fontosságú kérdés volt, a felsőbb szintű
 menedzserek is bekapcsolódtak a folyamatba,
 és személyesen irányították az exportuk
 minőségét javító erőfeszítéseket. Mindezen
 erőfeszítéseket megszilárdították azzal, hogy
 olyan mechanizmusokat hoztak létre,
 amelyek biztosították, hogy a minőségre
 irányuló figyelem folyamatos legyen.
        Philip Kotler
Philip Kotler, a Northwestern University Kellogg
 Iskolájának marketing-professzora
 szembeállította egymással azokat a
 szervezeteket, amelyek a profitjukat az eladott
 áruk mennyisége által akarják növelni azokkal,
 amelyek viszont a profitot a vevők
 megelégedettségétől remélik. Megállapította,
 hogy a legtöbb cég nem teszi magáévá önként a
 vevő elégedettségét célzó marketingkoncepciót,
 de a körülmények mégis rászorítják erre.
   Új korszak a gazdaságban
A második világháború után a gazdaságban új korszak
 következett, amelyben a fogyasztók a javak és
 szolgáltatások igen széles köréből választhatnak. Az,
 hogy az amerikai piacok viszonylag nyitottak valamennyi
 külföldi cég előtt, egyben azt jelenti, hogy
• az amerikai menedzsment alatt álló cégeknek egyre
 erősebb konkurenciával kell szembenézniük, olyan
 fejlődő gazdaságokkal,
• ahol alacsonyabbak a bérek, olyanokkal,
• ahol olcsóbb a pénz,
• és olyanokkal, amelyek alkalmazotti rétegének
 másmilyen a munkaerkölcse.
       Összegzés
A rövid történelmi áttekintés azt bizonyítja,
 hogy a minőség javítására irányuló
 erőfeszítéseket a 20. század első felében,
 az Egyesült Államokban kezdeményezték:
 Shewhart, Deming, Juran, Feigenbaum,
 Crosby és mások. Az ő alapállásuk az
 volt, hogy a gyáripari termékeknek a hibák
 felderítését célzó ellenőrzéséről át kell
 térni a hibák megelőzésére.
        Összegzés
Ez a megközelítésmód felismeri, hogy a hibás
 termékek átdolgozása költséges és pazarló,
 ezért hangsúlyozza annak szükségességét,
 hogy a szervezetben alkalmazott alapvető
 folyamatokat kell javítani.
Noha a minőségmenedzselést a japánok
 tökéletesítették az 1960-as és 1970-es években,
 mindez a nyolcvanas évek folyamán visszautat
 talált Észak-Amerikába.
  A minőség újradefiniálása
A minőség újradefiniálása
A nemzetközi versenyhelyzetben küzdő
 menedzsereket egyre inkább a minőség
 stratégiai definíciója foglalkoztatja: a vevők
 igényeinek kielégítése. A minőséget a
 lehető legtágabb értelemben fogják fel és
 vonatkoztatják a gyártástól az
 adminisztrációig mindenre.
 A marketingkoncepciók fejlődése
Philip Kotler professzor Marketing
 menedzsment c. művében különböző
 filozófiákat mutat be, amelyek
 szellemében az egyes szervezetek üzleti
 ügyeiket intézik, ezúttal mi csak a
 minőségmenedzsment felé mutató
 koncepcióra utalunk.
 A marketingkoncepciók fejlődése
Marketing-megközelítésmód. Ez a
 megközelítésmód teljesen különbözik a
 többitől, mivel azon a meggyőződésen
 alapul, hogy a szervezet üzleti
 célkitűzései a lehető legjobban úgy
 érhetők el, ha a végső felhasználó - a
 vevő - hiánytalanul elégedett.
A minőségkoncepciók fejlődése
David Garvin "A minőség menedzselése c.
 könyvében a minőségnek öt jelentősebb
 megközelítésmódját sorolta fel, melyek
 közül a mi szempontunkból a következő a
 legfontosabb :
      David Garvin
Felhasználó alapú. A minőség a "néző
 tekintetében rejlik". A minőség
 meghatározásának egyetlen feltétele az,
 hogy képesek vagyunk-e a vevők igényeit,
 elvárásait vagy szükségleteit kielégíteni.
 TQM = Total Quality Management
A teljes körű minőségmenedzsment
 koncepciója
A kérdéssel kapcsolatos koncepciók a minőség
 egészen különböző definícióit kínálják, de
 valamennyi a vevő kielégítése köré
 rendeződik. A minőség alapvető üzleti stratégia,
 amelynek folyamán született termékek és
 szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a
 belső partnereket, mind a külső vevőket azzal,
 hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan
 elvárásaiknak.
         TQM
Mit jelent a teljes körű
 minőségmenedzsment?

Az eddig megismert elméleteket a gyakorlati
 tapasztalattal ötvözve kifejlődött az
 egyszerű, de hatékony modell a teljes
 körű minőségmenedzsment (TQM)
 kivitelezésére.
           TQM
Ez a modell a teljes körű minőség három
 alapvető elvére, valamint hat kiegészítő elemre
 épül:
1. összpontosítás mind a külső, mind a belső
 vevőkre, ügyfelekre, partnerekre;
2. összpontosítás a munkafolyamatok javítására
 azon célból, hogy megbízható és elfogadható
 végtermékek (produktumok, azaz termékek és
 szolgáltatások) jöjjenek létre;
3. végül összpontosítás arra, hogy hasznosítsuk
 a velünk együtt dolgozók tehetségét –,
      Minőségi elvek
    (a három alapvető elv)
1. Középpontban a vevő. A vevők
  igényeinek alapos feltérképezése és
  elemzése szükséges, valamint ezeknek
  az igényeknek a kielégítése.
      Minőségi elvek
    (a három alapvető elv)
2. A folyamatok javítása. A munkafolyamat
  valamennyi lépését szüntelenül
  figyelemmel kell kísérni, hogy
  csökkentsék a végtermék eltérésének
  lehetőségét és javítsák a folyamat
  megbízhatóságát. Ha a végtermék
  ebben az esetben is még mindig
  elfogadhatatlan, akkor a folyamat
  javításának második célja a folyamat
  újratervezése.
      Minőségi elvek
    (a három alapvető elv)
3. Teljes elkötelezettség. A felsőbb szintű
  menedzsment aktív vezetését kívánja
  meg és olyan erőfeszítéseket foglal
  magába, amelyek hasznosítják a
  szervezet valamennyi alkalmazottjának
  tehetségét. Az alkalmazottaknak
  széleskörű jogosítványuk van arra, hogy
  javítsák produktumaikat úgy, hogy új és
  rugalmas munkastruktúrákat alakítanak
  ki a problémák megoldására.
     Kiegészítő elvek
1. Vezető szerep. A felsőbb szintű
 menedzserek alkalmazzák a TQM
 eszközeit és nyelvezetét, megkövetelik a
 konkrét adatok felhasználását, és
 elismerésben részesítik a TQM
 koncepcióit sikeresen alkalmazókat.
      Kiegészítő elvek
2. Oktatás és képzés. A minden alkalmazottra
 kiterjedő oktatás és képzés ellátja őket azokkal
 az információkkal, amelyekre szükségük van a
 szervezet küldetésével, jövőképével, haladási
 irányával és stratégiájával kapcsolatban, és itt
 szerezhetik meg azokat a készségeket,
 amelyekre a minőség javításához és a
 problémák megoldásához szükségük van.
Vannak szakértők, akik az oktatást és képzést a
 negyedik alapelvként tartják számon.
     Kiegészítő elvek
3. Kiegészítő struktúrák. A felsőbb szintű
 menedzsereknek támogatást nyújthatnak
 például külső konzultánsok, vagy egy
 kicsiny támogató személyzet, stb.
      Kiegészítő elvek
4. Kommunikáció. Ezzel a változás iránti
 őszinte elkötelezettséget kell elérni. Pl. a
 körlevelek hitelessége alacsony fokú, a
 menedzsereknek személyesen kell
 találkozniuk az alkalmazottakkal, hogy
 terjesszék az információt, irányt
 mutassanak és válaszoljanak a
 legkülönbözőbb kérdésekre.
     Kiegészítő elvek
5. Jutalmazás és elismerés. Ezek fontosak
 a munkát sikeresen végzők számára, és
 azoknak is, akik sikeresen alkalmazzák a
 minőségi folyamatokat, hogy ily módon a
 szervezet többi tagja is tudja, melyek az
 elvárások.
     Kiegészítő elvek
6. Mérés. A szubjektív vélemények helyébe
 az adatoknak kell lépniük és mindenkinek
 meg kell értenie, hogy mérni kell a
 felhasználók elégedettségi fokát.
         TQM
A minőség elérésének lényege az ügyfelek
 igényeinek azonosítása, s ezeknek
 minden alkalommal, az esetek
 100 százalékában történő kielégítése.
          TQM
Ha a konkurenciaharcban hosszú távú előnyre
 akar valaki szert tenni, kulcskérdés, hogy
 folyamatosan megfeleljen az ügyfelek
 elvárásainak. Ennek az előnynek a
 megszerzéséhez tudni kell: kik a vevők, a
 felhasználók, melyek az elvárásaik és hogy az
 ügyfél szempontjából milyen teljesítményt
 nyújtanak (és milyet a konkurensek). Az ügyfél
 középpontba állítása az első a
 minőségszabályozás három alapelve közül.
        L.L.Bean
Tanulságosak a L.L.Bean (Freeport, Maine
 állam) által feltett kérdésre adott válaszok:

Kicsoda tulajdonképpen a vevő, a
 felhasználó?
     L.L.Bean válaszok:
• A vevő, a felhasználó volt és marad a
 legfontosabb személy ... akár személyesen, akár
 levélben jelentkezik.
• A vevő nem függ tőlünk, ... mi függünk tőle.
• A vevő nem zavaró tényezője a munkánknak, ...
 hanem éppenséggel annak célja és értelme.
 Nem teszünk neki szívességet, amikor
 kiszolgáljuk, ... ő tesz szívességet azzal, hogy
 nekünk lehetőséget nyújt erre.
    L.L.Bean válaszok:
• A vevő nem azért van, hogy vitatkozzunk,
 vagy szellemi párbajt vívjunk vele.
• A vevő ellenében még soha senkinek nem
 lett igaza.
• A mi dolgunk nem egyéb, mint úgy bánni a
 vevővel, hogy az hasznos legyen mind
 neki, mind pedig saját magunknak.
Példa a Szabó Ervin fiókkönyvtárból!
  A minőség nyolc dimenziója
David Garvin nyolc dimenziót határozott
  meg, amelyek stratégiai szinten
  használhatók a minőségi jellemzők
  elemzésére:
1. Teljesítmény. A termék, a tevékenység
  elsődleges működési jellemzője. Pl. egy
  légi járat teljesítménye az időben történő
  érkezés.
 A minőség nyolc dimenziója
2. Különleges tulajdonságok. Ezek azok a
  kiegészítők, amelyek az alapvető
  funkciókat bővítik.
 A minőség nyolc dimenziója
3. Megbízhatóság.
4. Megfelelés. Az a mérték, amennyire egy
  termék tervezett és működési jellemzői
  megfelelnek az elfogadott színvonalnak.
  A minőség nyolc dimenziója
5. Tartósság. A termék élettartamának
  mérése. A tartósságot úgy definiálják,
  mint azt az időtartamot, amennyi ideig a
  termék használható, mielőtt úgy
  tönkremegy, hogy új termékkel történő
  pótlása kívánatosabb a javításnál. A
  tartósság szorosan kapcsolódik mind a
  megbízhatósághoz, mind a
  használhatósághoz.
  A minőség nyolc dimenziója
6. Szervizlehetőségek. A javítás gyorsasága
  és könnyűsége, a folyamat során
  tapasztalt udvariasság és rátermettség.
7. Esztétika. Hogyan fest külsőleg, hogyan
  hangzik a termék, milyen a tapintása, az
  íze vagy illata. Az esztétikai ítélet
  nagyrészt személyes vélemény, ez
  nagymértékben szubjektív dimenzió.
  A minőség nyolc dimenziója
8. A minőség észlelése. Itt a hírnév nagyon
  fontos.
 A szolgáltatás minőségének tíz
    meghatározó eleme
Len Berry és kollegái megállapították a
 szolgáltatások minőségének tíz
 meghatározó elemét. Az ő kategóriáik a
 következők:
 A szolgáltatás minőségének tíz
    meghatározó eleme
1. Megbízhatóság. A teljesítmény állandó és
  bizalmat gerjesztő szintje; mindjárt első
  alkalommal a megfelelő szolgáltatás
  nyújtása; az ígéretek betartása;
  pontosság.
2. Alkalmazkodóképesség. Az alkalmazott
  hajlandósága vagy készsége a
  szolgáltatás nyújtására; időben érkezés
  és munkavégzés.
  A szolgáltatás minőségének tíz
    meghatározó eleme
3. Hozzáértés. A szolgáltatás nyújtásához
  szükséges jártasságok és tudás birtoklása.
4. Elérhetőség. Megközelíthetőség és könnyű
  hozzáférhetőség; várakozási idő; működési
  időtartam.
5. Udvariasság. A vevővel kapcsolatba kerülő
  személyzet illedelmes és tisztelettudó
  viselkedése, figyelmessége és
  barátságossága.
 A szolgáltatás minőségének tíz
    meghatározó eleme
6. Kommunikáció. A vevők folyamatos
  informálása olyan nyelven, amelyet
  megértenek; figyelés a vevő szavára; a
  kifejezések igazítása a különböző vevők
  különböző szükségleteihez; a
  szolgáltatás lényegének elmagyarázása,
  és ezen belül a költségek és a
  problémák kezelésének tisztázása.
  A szolgáltatás minőségének tíz
    meghatározó eleme
7. Hitelesség. Becsületesség, szavahihetőség,
  tisztesség; a cég hírneve; a személyzet
  személyes tulajdonságai.
8. Biztonság. Mentesség minden veszélytől,
  kockázattól és kételytől; fizikai biztonság;
  pénzügyi biztonság; diszkréció.
9. A vevő megértése. Teljes erejű igyekezet a
  vevő szükségleteinek megértésére; a vevő
  különleges igényeinek kipuhatolása; személyre
  szóló figyelmesség; a különleges vevők
  felismerése.
 A szolgáltatás minőségének tíz
    meghatározó eleme
10. Kézzelfogható tényezők. A szolgáltatás
  fizikai megjelenésmódja; a szolgáltatási
  helyiségek külső képe; a személyzet
  tagjainak megjelenése; a szolgáltatáshoz
  használt berendezések és egyéb
  eszközök; a szolgáltatás fizikai
  segédeszközei, mint például a
  hitelkártyák; más vevők jelenléte a
  szolgáltatási helyiségben.
      MBKEA - RATER
Berry, Parasuraman és Zeithaml a szolgáltatás
 minőségének tíz meghatározó elemét kifejlesztő
 munkájának mintegy melléktermékeként, úgy
 alakította át a listát, hogy öt tágabb kategóriát
 tartalmazzon. Az öt elem kezdőbetűiből álló
 rövidítés a következő: MBKEA (magyarul
 Megbízhatóság, Bizalom, Kézzelfogható
 tényezők, Empátia, Alkalmazkodóképesség),
 (angolul RATER, Reliability, Assurance,
 Tangibles, Empathy, Responsiveness).
         Az öt kategória
Az öt kategória tehát a következőképpen értelmezendő és minden
   szervezet tetszése szerint választhat.

1. Megbízhatóság. Az a képesség, hogy az ígért szolgáltatást, bizalmat
   gerjesztően és pontosan végezzék.
2. Bizalom. Az alkalmazottak tudása és udvariassága, valamint azon
   készségük, hogy bizalomgerjesztők és hitelt érdemlők legyenek.
3. Kézzelfogható tényezők. A szolgáltató helyiség külső képe, a
   felszerelés, a személyzet megjelenése.
4. Empátia. Törődés, egyénre szabott odafigyelés a vevőre, az
   ügyfélre.
5. Alkalmazkodóképesség. Hajlandóság a vevők, az ügyfelek
   segítésére és gyors szolgáltatás nyújtására.
Folyamatjavítás (A kulcsfontosságú
  folyamatok menedzselése)
Mi a munkafolyamat?
Valamennyi terméket és szolgáltatást
 munka-, illetve üzleti folyamatok útján
 hoznak létre.
     A munkafolyamat
A munkafolyamat az embereknek,
 anyagoknak, módszereknek és gépeknek
 időbeli egymásutániságot feltételező
 integrációja egy környezetben, abból a
 célból, hogy értéktöbbletet tartalmazó
 végterméket állítsanak elő a vevők
 számára. A folyamatok működtetéséhez
 és javításához az emberek négy csoportja
 szükséges:
     A munkafolyamat
Értéktöbblet: az alkalmazottak által
 megtermelt új érték (a bevételek és az
 anyagköltségek közötti különbség) és a
 munkaerő értéke (munkabér) közötti
 különbözet.
       A munkafolyamat
1. Vevők, felhasználók. Azok az emberek, akik számára a
  végterméket (terméket vagy szolgáltatást) előállítják.
  Ők a végterméket közvetlenül felhasználják vagy azt
  bemenetként saját munkafolyamatukba illesztik.
2. Munkacsoport. Azok az emberek, akik a folyamatban
  dolgoznak, hogy megtermeljék vagy kivitelezzék a
  kívánt végterméket.
3. Szállítók. Azok az emberek, akik a bemeneti jellemzőket
  szolgáltatják a munkafolyamathoz.
4. Gazda. Az a személy, aki felelős a folyamat
  működéséért és annak javításáért.
      A munkafolyamat
A vevők, a felhasználók határozzák meg a
 folyamattól megkívánt végterméket. Mindezt a
 vevőktől a munkacsoport felé áramló információ
 két szélesen értelmezett kategóriáján át
 cselekszik. Az első kategória igényeket
 tartalmaz. A kommunikáció második kategóriája
 a visszacsatolás: annak elmagyarázása, hogy a
 vevő elvárásaihoz képest a végterméket milyen
 jól vagy rosszul szállították le. Ez a
 visszacsatolási jel létfontosságú a folyamat
 javításához.
    Folyamatmenedzselés
A folyamatmenedzselés hat összetevője
Gabriel Pall hat összetevőt azonosít, amely
  feltétlenül szükséges a
  folyamatmenedzseléshez:
1. A gazda kijelölése. Ki kell nevezni azt a
  személyt, aki felelős a folyamat tervezéséért,
  működtetéséért és javításáért.
2. Tervezés. Olyan strukturált és fegyelmezett
  megközelítésmódot kell kialakítani, amely segít
  megérteni, definiálni és dokumentálni a
  folyamat valamennyi alkotóelemét és azok
  kölcsönhatásait.
    Folyamatmenedzselés
3. Ellenőrzés. Biztosítani kell a hatékonyságot:
  valamennyi végtermék kiszámítható módon jön
  létre és egybevág a vevők elvárásaival.
4. Mérés. Térképszerűen fel kell vázolni a vevői
  igényeket kielégítő teljesítmény-
  tulajdonságokat és felállítani az adatok
  beszerzésének pontosságára, precizitására és
  gyakoriságára vonatkozó feltételeket.
   Folyamatmenedzselés
5. Javítás. Növelni kell a folyamat
  hatásosságát azzal, hogy beépítsük az
  azonosított javításokat.
6. Optimalizálás. Növelni kell a
  hatékonyságot és a termelékenységet
  azzal, hogy véglegesen beépítjük az
  azonosított javításokat.
 Hat lépés a folyamatjavítás felé
A hatlépcsős folyamatjavítási modell szisztematikus
 megközelítésmódot vezet be, amely a
 minőségmenedzselést bármilyen típusú folyamatra
 lehetővé teszi. Alkalmazható bármilyen műveletre:
 informatikai rendszerekre, marketingre, pénzügyi és
 adminisztrációs tranzakciókra, kutató- és
 fejlesztőmunkára, műszaki munkálatokra, szolgáltatásra
 vagy termelésre. Alkalmazható bármely rendszerben:
 azokban, amelyeket termékek és szolgáltatások
 előállítására és leszállítására használnak és azokban is,
 amelyek létrehozzák a munkához alkalmas környezetet.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
1. lépés. A probléma definiálása a folyamat
 összefüggésében. A végrehajtandó
 konkrét ténykedések a következők:
1.1. Azonosítsuk a végterméket.
1.2. Azonosítsuk a vevőket.
1.3. Definiáljuk a vevők igényeit.
1.4. Azonosítsuk a végtermékeket előállító
 folyamatokat.
1.5. Azonosítsuk a folyamatok gazdáit.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
2. lépés. A folyamat azonosítása és
 dokumentálása
Világosan definiált munkafolyamatok
 hiányában neki kell látni és megteremteni
 ezt az alapot.
A folyamatábra közhasznú eszköze a
 folyamatok leírásának és képessé tesz a
 javítási lépések végrehajtására.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
3. lépés. A teljesítmény mérése
A jól dokumentált teljesítményszintek hiányát
 orvosolandó, mennyiségileg meg kell határozni,
 hogy a rendszer milyen jól (vagy milyen rosszul)
 teljesít. Továbbá ezeket a méréseket definiálni
 kell, és a vevői, felhasználói elvárások
 összefüggésében értékelni.
Az ügyfél elégedettsége a végeredmény
 kulcsfontosságú mércéje.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
4. lépés. A „miértek” megértése
A következő három alapvető kérdés
 megválaszolásával a folyamatok
 megérthetők, és segítenek abban, hogy
 hathatós és hatékony lépéseket tegyünk
 az állandó javítás terén.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
4.1 . Elkülönítettük-e a létfontosságú
 keveset az érdektelen soktól? J. M.
 Juran szerint a természet alapvető
 törvénye, hogy a problémák 80%-a az
 okok 20%-ából ered. A javítás felé tett
 kulcsfontosságú lépés, hogy azonosítsuk
 ezt a kritikus 20%-ot, és erre
 összpontosítsuk figyelmünket.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
4.1 Juran ezt a koncepciót, amely a
 minőségi veszteségek rossz elosztását
 képviseli, a XIX. századi olasz
 közgazdászról, Vilfredo Pareto-ról
 nevezte el.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
4.2 Diagnosztizáltuk-e az eredendő okokat?
 Kaoru Ishikawa állította, hogy egy
 probléma első jelei a tünetek, és nem az
 okok. A tünetek elleni fellépés nem lehet
 tartósan hatékony. A mélyben rejlő
 eredendő okokat kell megérteni, és ennek
 megfelelően cselekedni.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
4.3. Értjük-e az eltérések forrásait? Deming
 szerint minden eltérésnek oka van, és
 ezek az okok osztályozhatók.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
4.3 Ismernünk kell az eltérések típusát,
 hiszen a megfelelő cselekvés az eltérés
 típusától függően más és más. Az
 általános okokat csak úgy oldhatjuk meg,
 ha a mögöttük rejlő egész rendszert
 célozzuk meg. A különleges okok esetén
 viszont azok konkrét azonosítható
 forrásának kiküszöbölése szükséges.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
4.3 Az ellenőrző grafikonok segítenek
 megkülönböztetni az eltérések általános és
 konkrét okait.
• különböztessük meg a főbb területeket
• diagnosztizáljuk az eredendő okokat
• értsük meg az eltéréseket
• közös okok
• konkrét okok
• teljesítőképesség
Hat lépés a folyamatjavítás felé
5. lépés. A megoldás kifejlesztése és
 kipróbálása. Az első négy lépés
 megépítette az alapokat ahhoz, hogy
 megértsük a folyamat kritikus összetevőit.
 Tudjuk, melyek a folyamatok, hogy
 mérhessük milyen jól teljesítenek, és
 megértsük, miért teljesítenek úgy,
 ahogyan. E lépések elvezettek a fő
 probléma mögöttes okainak
 megértéséhez.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
5. A javítást célzó munka által a problémák
 eredendő okait kell megkeresni. E ponton
 az új elképzelések és potenciális
 megoldások kifejlesztésére kell törekedni.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
6. lépés. A megoldások gyakorlatba ültetése
 és értékelése. Ez az egyik feladat,
 a másik feladat tartalmazza a folyamat
 értékelését, és mindazok elismerését, akik
 részt vettek a folyamatjavításban.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
Összefoglalva mindezeket:
• tervezzük meg a javításokat
• ültessük át a gyakorlatba a rendszer
 változtatásait
• dokumentáljuk a rendszer változtatásait
• értékeljük a rendszer teljesítményét
• értékeljük a hat lépést
• jutalmazzuk meg a résztvevőket
• kezdjük újra az 1. lépéstől
Hat lépés a folyamatjavítás felé
A hat lépés a folyamatjavítás térképe.
 Szisztematikus megközelítésmódot nyújt
 ahhoz, hogy az alapokig megértsük a
 vevők, a felhasználók igényeit, a folyamat
 teljesítőképességét és az e kettő között
 tátongó szakadék okait.
Hat lépés a folyamatjavítás felé
A javítási stratégia alkalmazásának négy
 kulcsszava van: P–D–C–A (plan–do–check–
 act); tervezd, csináld, ellenőrizd, cselekedj;
 Ezek a lépések segítenek a problémák
 tisztázásában és az okaikra vonatkozó
 hipotézisek kifejlesztésében. A csináld és
 ellenőrizd szakasz a korábban kifejlesztett
 hipotéziseket teszteli. Az utolsó lépés bezárja a
 ciklust (cselekedj) azzal, hogy a folyamatra
 irányuló javításokat a gyakorlatban
 foganatosítja.
A P–D–C–A–n kívül még több vezérfonal létezik.
 Hat lépés a folyamatjavítás felé
A szisztematikus folyamatjavítás azon alapszik, hogy
 mélyen megértsük a vevők igényeit, a folyamat
 teljesítőképességét és a közöttük látható szakadék okait.
 Kifejlesztettek és vizsgáltak hipotéziseket, és a
 javításhoz a tervezz-csináld-ellenőrizd-cselekedj ciklus
 folyamatos alkalmazásával jutottak el. Ez a
 szisztematikus megközelítésmód ellentétes a klasszikus
 rövidítő eljáráshoz képest, amely a probléma
 felfedezéséből és azonnali megoldásából állt, s így a
 megközelítésmód képlete többé-kevésbé a tervezz-
 cselekedj-tervezz-cselekedj volt.
   A teljesítmény mérése
A TQM egyik eleme az, hogy a döntéseket
 adatokra, és ne véleményekre alapozzuk.
 Annak tisztázása, hogy mely jellemzőket
 lehet és kell mérni, segíteni fog
 valamennyi termék, szolgáltatás és
 folyamat szisztematikus és szüntelen
 javításában.
       Végeredmény
Az ügyfél, vevő elégedettségének mérése. Ez a
 mérés legmagasabb szintje, és a
 legmesszebbmenően kívánatos eredményt
 képviseli. Meg kell mérni, hogy milyen
 mértékben felel meg minden egyes termék és
 szolgáltatás a vevő szükségleteinek és
 elvárásainak. A mérések gyakran
 folyamatjavítási kezdeményezések
 kiindulópontjai, továbbá az elért eredmények
 értékeléséhez is felhasználhatók.
Teljes elkötelezettség (A minőség-
 szabályozás harmadik alapelve)
A vezető szerepe
A teljes elkötelezettség alkotja a TQM
 harmadik és egyben utolsó
 alapkoncepcióját. A teljes elkötelezettség
 felsorakoztatja és integrálja minden
 csoport erőfeszítését: a menedzserekét,
 az alkalmazottakét és a szállítókét.
  TQM – a vezetői szerepkör
Mit jelent a vezetői szerepkör a TQM terén?
A TQM bevezetésekor a felsőbb szintű
 menedzserekből álló teamnek több alapvető
 tevékenységet kell véghezvinnie. Ők viselik a
 végső felelősséget a szervezet sikeréért, és
 beosztásukból fakadóan megvan a hatáskörük
 ahhoz, hogy irányt szabjanak, kialakítsák az
 üzletpolitikát, szétosszák a pénzforrásokat és
 kiválasszák azokat a piacokat, amelyekre a cég
 törekedik. Ők felelősek vevőiknek,ügyfeleiknek,
 alkalmazottaiknak a vállalkozás sikeréért.
  TQM – a vezetői szerepkör
A TQM mind a vezetői, mind a menedzseri
 szerepkörben sajátságos készségeket
 igényel. A két szerepkörhöz tartozó
 készségek közötti különbséget Warren
 Bennis jellemezte tömören:
  TQM – a vezetői szerepkör
Warren Bennis:
• „Vezetők azok, akik a megfelelő dolgot
 csinálják; a menedzserek azok, akik
 megfelelően csinálják a dolgokat... Az
 amerikaiak között (és ez valószínűleg igaz a
 világ többi részére is) túl kevés a vezető és túl
 sok a menedzser. Ennek következtében nem
 szentelnek elég figyelmet arra, hogy a megfelelő
 dolgokat csinálják, miközben túl sok figyelmet
 szentelnek annak, hogy megfelelően csinálják a
 dolgokat.”
  TQM – a vezetői szerepkör
A TQM bevezetése során az eredmények
 elérését szolgáló menedzselés éppúgy
 előtérbe kerül, mint a rendszerek
 javításán fáradozó vezető. A tervezés,
 szervezés, irányítás, összehangolás és
 ellenőrzés régebbi szerepkörei kisebb
 jelentőségűek lesznek. Helyükben
 vezetőket találunk, akik dolgokat
 képzelnek el, felsorakoztatnak, hatáskörrel
 ruháznak fel, betanítanak és törődnek.
  TQM – a vezetői szerepkör
Felgyorsul valamennyi termék, szolgáltatás
 és folyamat szüntelen javítása, ha
 mindenki, mindennap megkérdőjelezi a
 status quot. A vezetők teremthetik meg a
 körülményeket ehhez a kihíváshoz azzal,
 hogy kialakítják a választ hat alapvető
 kérdésre.
  TQM – a vezetői szerepkör (hat
     kérdés hat válasz)
•  Miért létezünk, mi a célunk? (Küldetés)
•  Milyenek leszünk a jövőben? Mivé akarunk válni? (Látomás)
•  Miben hiszünk, és mi az, aminek betartását mindenkitől elvárjuk?
  (Értékek)
•  Milyen irányelveket tudunk mutatni a szervezetünkben dolgozó
  egyéneknek abban, hogy mi módon nyújtsák a termékeket és
  szolgáltatásokat vevőinknek, ügyfeleinknek? (Üzletpolitika)
•  Melyek azok a hosszú és rövid távú eredmények, amelyek
  képessé tesznek minket arra, hogy beteljesítsük küldetésünket és
  valóra váltsuk látomásunkat? (Célok és célkitűzések)
•  Hogyan fogunk haladni látomásunk felé és beteljesíteni céljainkat
  és célkitűzéseinket? (Módszertan)
 TQM – a vezetői szerepkör (hat
    kérdés hat válasz)
Az első három kérdésre adott válasz a
 vezetői szerepkör talpköve. A küldetés
 megfogalmazza, miért létezik a szervezet.
 A látomás megmutatja, mit akar alkotni a
 szervezet, az alapvető értékek pedig
 megmagyarázzák, hogyan akarnak
 cselekedni. A 4., 5. és 6. kérdésre adott
 válaszok a talpkövekre épülnek és a
 részleteket szolgáltatják.
  TQM – a vezetői szerepkör
A vezető szerepkörének egyéb elemei
A vezető szerepkörének utolsó két eleme a
 menedzsment mindennapi munkája során
 adódó cselekedeteihez kapcsolódik:
• az elkötelezettség
• a stílus, ami azt mutatja meg, hogy
 hogyan teszi a dolgát.
  TQM – a vezetői szerepkör
Elkötelezettség
Fontos, hogy a felsőbb szintű vezetők
 kimutassák elkötelezettségüket. Az
 elkötelezettség kimutatása sokféle formát
 ölthet, és a kívülállók ezt észlelhetik abból
 is, amit a menedzserek tesznek, csakúgy,
 mint abból, amit mondanak.
  TQM – a vezetői szerepkör
Munkastílus
Nemcsak az a fontos, hogy mit teszünk,
 legalább annyira fontos az is, hogy
 hogyan.
  A TQM mozgalom vezetőjének
   teljesítményértékelési alapja
1. A vezetők döntéseiket adatokra alapozzák.
2. A vezetők erőforrásként, edzőként és segítőként állnak
   azon egyének mellett, akikkel együtt dolgoznak.
3. A vezetők aktívan bekapcsolódnak a folyamatba.
   Alkalmazottaikkal együtt sajátítják el az új fogásokat. A
   vezetők elkötelezettségre nevelnek. Gondoskodnak
   róla, hogy mindenki megértse a szervezet küldetését,
   látomását, értékrendjét és céljait.
4. A vezetők bizalomkeltők. Mindenkiből a lehető legjobbat
   hozzák ki és személyes fejlődésre buzdítanak.
5. A vezetők tudnak köszönetet mondani az anyagi és a
   nem anyagi természetű ösztönzés minden
   elképzelhető formájában.
   A vezető személyiségjegyei
•  Újabb és újabb vezetőket nevel ki maga körül
•  A vevőre, az ügyfélre összpontosít
•  Tudja, mikor kell oktatni és mikor ítélkezni
•  Elhárítja az akadályokat, hogy a munka örömet
  szerezhessen
•  Megérti a lehetséges eltéréseket
•  Munkálkodik a különböző rendszerek javításán
•  Bizalmat gerjeszt
•  Megbocsátja a hibákat
•  Odafigyel
•  Szüntelenül gyarapítja saját műveltségét
      Alkalmazottak
Nagyobb hatáskörrel felruházott
 alkalmazottak
esetében megvalósítható a mindenki
 részvételén alapuló gyakorlat, amely a
 szervezet előnyére fordítja valamennyi
 alkalmazott tehetségét.
      Alkalmazottak
A nagy hatáskörrel való felruházás első
 dimenziója a felsorakozás. Valamennyi
 alkalmazottnak ismernie kell a szervezet
 küldetését, látomását, értékeit,
 üzletpolitikáját, célkitűzéseit és
 módszertanát. Biztosítani kell a szervezet
 egészének széles körű irányítását,
 segíteni a munkacsoportok és egyének
 szerepének definiálását.
       Alkalmazottak
A tökéletes rendben felsorakozott alkalmazottak
 nem csupán tudják a szerepüket, hanem
 odaadóan fel is vállalják azt. Vezetőik arra
 lelkesítsék őket, hogy munkálkodjanak a
 szervezet és önmaguk kölcsönös hasznára. Ez
 az odaadás egyet jelent az elkötelezettséggel. A
 hagyományos hierarchikus szervezet nem
 igényelte az elkötelezettséget; tekintélyuralmi
 stílusa beérte az engedelmességgel.
      Alkalmazottak
Második dimenzió a telejsítőképesség. Az
 alkalmazottaknak birtokában kell lenniük
 a munkájuk végzéséhez szükséges
 képességnek, készségeknek és tudásnak.
 Rendelkezniük kell a szervezettől kapott
 forrásokkal: anyagokkal, módszerekkel és
 gépekkel.
       Alkalmazottak
A kölcsönös bizalom a nagy hatáskörrel való
 felruházás harmadik dimenziója. Miután
 kifejlesztettük a felsorakozást és a
 teljesítőképességet, olyan helyzetbe kerülünk,
 hogy szabadjára ereszthetjük az alkalmazottak
 erejét, kreativitását és találékonyságát. Az
 alkalmazottaknak szükségük van rá, hogy
 bízhassanak a menedzsmentben és érezzék,
 hogy a menedzsment bízik bennük. Ne
 becsüljük alá a bizalom dimenziójának
 fontosságát.
       A csapatmunka
A csapatmunka
során az egyének egy csoportja együtt dolgozik
 egy közös cél érdekében. A csapatmunka a
 felelősségben való osztozással kezdődik, majd
 eljut oda, hogy a csapat (team) tagjai osztoznak
 az egész szervezetre ható döntések
 meghozatalában. Az összehangolt munka és a
 csapatmunka a teljesítőképességnek új szintjét
 építi ki, új erőt teremt, amellyel a szervezet a
 felhasználói elégedettséget növelheti.
Különböző típusú feladatokhoz különböző típusú
 csapatokra van szükség.
  A csapatmunka, vezérfonal a
    teamek szervezéséhez
Vezérfonal a teamek szervezéséhez:
A menedzsment támogatása. A
 menedzserek csak adott időtartamra
 ruházzák át a felelősséget. A
 menedzsereknek világossá kell tenni az
 elvárásokat és a határokat (mi az, ami
 tilos). A csapat tagjainak meg kell érteniük,
 hogy mi fontos a menedzser és a cég
 számára.
      A csapatmunka
Világos alapszabály. A team
  erőfeszítéseinek irányát és terjedelmét
  tisztázó információkat alapszabályba
  lehet foglalni. A három lényeges elem a
  következő:
1. a megcélzott probléma leírása,
2. a várható végeredmény és
3. a határok.
        A csapatmunka
A teamtagok által élvezett előnyök. A szervezetek azért
 vezetik be a csapatmunkát, hogy javítsák a
 munkafolyamatokat és növeljék a vevői elégedettséget.
 Világosan le kell szögezni, hogy milyen előnyt jelent az
 alkalmazottaknak a csapatmunka. Ezek lehetnek:
• a jobb munkakörülmények,
• személyes készségeik fejlesztése,
• bekapcsolódhatnak az irányt szabó döntésekbe,
• lehetnek ezek közvetlen, konkrét és időben érkező
 jutalmak és elismerések is.
      A csapatmunka
Ünneplés. Az igazi teamek együtt aratják
 sikereiket és szenvedik el kudarcaikat. A
 sikeres teameket elismerésben és
 jutalomban kell részesíteni.
 A csapat fejlődésének szakaszai
B. W. Tuckerman négyszakaszos
 modellje a teamfejlesztés térképéül
 szolgál, és segítséget ad a felügyelő
 menedzser szerepkörének kialakításában.
 A csapat fejlődésének szakaszai
1. szakasz. Megalkuvás
Ez a kezdeti szakasz, új kapcsolatok szövődnek a
 team tagjai között. Megpróbálják megérteni a
 team létrehozásának okát, felelősségük
 terjedelmét, a team legitimitását. E szakaszban
 a felügyelő menedzser döntő szerepet játszik
 abban, hogy a team pozitív és konstruktív
 módon induljon útjára. A team rendelkezésére
 kell bocsátani az információkat, meg kell
 teremteni a bizalmat, hogy a csoport tagjai
 nyíltak és becsületesek legyenek. Elmagyarázni
 a szerepköröket és elvárásokat.
 A csapat fejlődésének szakaszai
2. szakasz. Viharzóna
A teamtagok között támadó személyes
 konfliktusok jellemzik, tisztázzák feladataikat,
 szerepeiket, felelősségüket, elvárásaikat és
 szervezeti kérdéseket. E szakaszt a viták,
 konfliktusok jellemzik. A felügyelő
 menedzsernek gondoskodnia kell arról, hogy a
 viták építők maradjanak, a témára irányuljanak.
 Az objektív információk beszerzését, valamint a
 döntéshozatalt különféle technikák segítik, pl. az
 ötletroham (brainstorming), a szavazás és a
 konszenzusteremtés, tehát a megegyezés.
 A csapat fejlődésének szakaszai
3. szakasz. Igazodás
A teamtagok egymásratalálása jellemzi. Az
 élmények, adatok megosztása, együttműködés.
 Látják, hogy munkájuknak van célja és értéke.
 Az egyének csoportjából kifejlődik egy hatékony
 csapat, amelyik megkezdi a közös munkát a cél
 elérése érdekében. Ekkor a menedzser
 résztvevővé és erőforrássá válik.
 A csapat fejlődésének szakaszai
4. szakasz. Teljesítés

A teamre az együttműködés jellemző, a
 célkitűzéseket sikerül elérni. A menedzser segít
 a teamnak a munkafolyamat javításában, nem
 kell a munkát kiosztania és felügyelnie, a team
 ezt maga is tökéletesen elvégzi.
A menedzser együtt dolgozik a teammel annak
 folyamatain, a team pedig azért dolgozik, hogy
 eredményeket érjen el.
      Képzés, oktatás
Képzés és oktatás
A TQM bevezetéséhez az alkalmazottak
 különböző csoportjainak különleges
 teljesítőképességgel és hozzáértéssel kell
 rendelkezniük. Ezek a képességek a
 készségeknek és a tudásnak különböző szintjein
 nyugszanak. Oktatás és képzés szükséges
 ahhoz, hogy áthidaljuk az emberek által ma is
 birtokolt és az elvárt készségek szintje közötti
 különbséget.
       Képzés, oktatás
Általában három típusú kurzusra van szükség. Az első egy
  oktatási program, amely bemutatja a TQM koncepcióit a
  szervezet üzleti környezetén belül, ezt orientációnak
  hívják. A második készségfejlesztő kurzus, amely az
  alkalmazottakat képessé teszi arra, hogy alkalmazzák az
  alapvető minőségjavítási eszközöket munkájukban; ezt
  hívják folyamatjavításnak, problémamegoldásnak
  vagy minőségi eszköznek. A harmadik kurzus
  megteremti a légkört, segít egyértelművé tenni az új
  szerepeket és elvárásokat egy támogatást nyújtó és több
  részvételt igénylő környezetben; ezt a kurzust
  részvételen alapuló menedzselésnek nevezik.
       Képzés, oktatás
Orientáció
Az oktatási programnak biztosítania kell, hogy valamennyi
 alkalmazott több kulcsfontosságú területen a kellő tudás
 birtokában legyen. Minden alkalmazottnak meg kell
 értenie a szervezet küldetését, látomását, értékeit és
 célkitűzéseit. Az alkalmazottaknak tudniuk kell, hogy ők
 hogyan járulhatnak a szervezet céljaihoz. Az orientációs
 leckéknek el kell magyarázni a TQM történetét,
 koncepcióit. Az adott üzlet jelenlegi állapotát. Az
 alkalmazottaktól mit várnak és ők mit várhatnak a TQM-
 től.
      Képzés, oktatás
Folyamatjavítás
a készségeknek és a tudásnak három csoportját
 egyesíti: a munka ismeretét, a csapatmunkához
 szükséges készségeket és a folyamatelemzést.
A képzést az újonnan szerzett készségek
 alkalmazásának kell követnie.
Az alaptanterv elsajátításának a felsőbb szintű
 menedzserekkel kell kezdődnie és fentről lefelé
 áthatni az egész szervezetet.
      Képzés, oktatás
Az oktatás és képzés eljuttatja az egyénhez
 annak tudását, hogy mire törekszenek, a
 törekvés logikai alapján, valamint azokat a
 készségeket, amelyekre a minőségjavítás
 érdekében szüksége van.
 A minőségjavítás rendszerei
A minőségmenedzsment rendszere
 integrálja mindazokat az elemeket,
 amelyekre a szervezetnek szüksége van
 ahhoz, hogy szüntelenül javítsa a vevők, a
 felhasználók elégedettségi szintjét jobb
 termékekkel, szolgáltatásokkal és
 folyamatokkal.
  A minőségjavítás rendszerei
Nincsenek egyetemes érvényű receptek, de van néhány
 hasonlítási pont (benchmark), amelyek segítenek a TQM
 működéséhez szükséges definíciókban. Ezek között a
 hasonlítási, összemérési pontok között vannak olyan
 elismert szabványok, mint az ISO 9000/9004-es sorozat
 (International Organization for Standardization Series), a
 BS 5750 (British Standards Institute) és az ANSI/ASQC
 (American National Standards Institute). A nemzeti
 díjak, például a Deming-díj és a Baldrige-díj is képeznek
 valamiféle keretet. Ezekben alapvető közös
 jellemvonások vannak.
   ISO 9004-2 a szolgáltató
    szervezetek részére!
Az International Organization for
 Standardization (Nemzetközi
 Szabványügyi Szervezet) szabványok
 egész sorozatát fejlesztette ki a TQM
 számára. Az ISO 9000 vezérfonalat nyújt
 ezek kiválasztásához és használatához.
   ISO 9004-2 a szolgáltató
    szervezetek részére!
Az ISO 9001 a termék tervezésével,
 kifejlesztéséval, megtermelésével,
 installációjával (bevezetésével) és szervizével
 foglalkozik. Az ISO 9002 foglalkozik a
 termeléssel és az installációval, az ISO 9003
 pedig a végső ellenőrzéssel és teszteléssel. Az
 ISO 9004 magában foglalja a 9001-9003
 szabványok valamennyi elemét. Az ISO 9004-2
 szabványt a szolgáltatás alkalmazására
 fejlesztették ki és a 9004 elveire épül.
   ISO 9004-2 a szolgáltató
    szervezetek részére!
Az ISO 9004-2-t úgy vázolták fel, hogy a
 szolgáltató szervezetek számára
 szisztematikus megközelítést nyújtson a
 minőségmenedzsmenthez.
   ISO 9004-2 a szolgáltató
    szervezetek részére!
A szabványon belül érvényes értékelési
 szempontok a műveletek teljes körét
 magukban foglalják – a marketingtől a
 szolgáltatás megtervezésén és kivitelezésén át
 a felhasználónak, vevőnek nyújtott szolgáltatás
 elemzéséig. A normálisan elvárható elemeken
 túl – mint például a menedzsment felelőssége, a
 szervezet minőségi rendszerének struktúrája – a
 kritériumok között szerepelnek az ügyfelekkel,
 vevőkkel való személyes kapcsolatok, a
 felhasználók észleléseinek fontossága, s végül a
 személyzet fejlődése és motivációja.
       Összegzés
A minőségi díjak és szabványok hasznos
 keretet kínálnak a TQM-rendszer
 elemeinek meghatározására.
       Összegzés
A korlátok felismeréséről a legjobban C. W.
 Reimann, a Malcolm Baldrige Nemzeti
 Minőségi Díj igazgatója tett tanúságot. Ő a
 számszerű kritériumokat félretéve a díj
 lényegét nyolc kritikus fontosságú
 tényezőre korlátozza, amelyek meglétét a
 Baldrige-díj vizsgálói elengedhetetlennek
 tartják.
        Összegzés
A Baldrige-díj kritikus fontosságú nyolc tényezője:
1. A műveletek szüntelen javítására vonatkozó
  terv.
2. A javítások pontos mérését szolgáló
  rendszer.
3. A hasonlítási pontokon alapuló stratégiai terv,
  amely a cég teljesítményét a világ
  legjobbjaiéval méri össze.
4. Szoros partnerkapcsolat a szállítókkal és a
  vevőkkel, amely visszacsatolja az információt
  a műveletekbe.
          Összegzés
A Baldrige-díj kritikus fontosságú nyolc tényezője:
5. A vevők mélyreható megértése azért, hogy
   kívánságaikat le tudjuk fordítani termékké (és
   szolgáltatásokká).
6. Hosszan tartó kapcsolat a vevőkkel, amely túlmegy a
   termék leszállításán és magában foglalja az eladást, a
   szervizt és a karbantartás egyszerűségét.
7. Összpontosítás arra, hogy a hibákat jobb megelőzni,
   mint később kijavítani.
8. A szervezetre a legfelsőbb szinttől a legalsóig kiterjedő
   elkötelezettség a minőségjavítás iránt.

								
To top