Diperdengarkan azan ditelinga kanan dan iqamah ditelinga kiri

Document Sample
Diperdengarkan azan ditelinga kanan dan iqamah ditelinga kiri Powered By Docstoc
					                                              1
                   AKIKAH


       Menyembelih binatang al-An’am yang dilakukan ketika
MAKSUD    mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan sebagai tanda
       kesyukuran kepada Allah swt             ‫عن سمرة ِابن جندب رضى للا عنه عن النبى‬
         َ)‫َ ََ َ َ َ ََ َ َ َََ ََ َ ََ َ َ ََ ََ ََ ََ َ ََ َ ََ(ص‬
DALIL      ‫قال كل غلم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويلحق‬
        ََ َ َََ ََ َ َ َ ََ َ َََ ََ ََ ََ َََ َََََ َََ َََ َ ََ َ َ ََ َ َ:َ َ
                                          ‫ََس‬‫وي‬
       Maksud; Daripada Samrah b Jundab ra meriwayatakan daripada
       Rasulullah saw katanya: Setiap anak menjadi gadaian sehingga
       disembelih akikahnya pada hari ketujuh kelahirannya, dicukur rambut
       dan diberi nama.
HUKUM     Sunat Muakkad terhadap orang yang menanggung nafkah
        bayi tersebut sama ada ibubapa atau penjaganya.
 TEMPOH
       -Sejak lahir - belum mencapai umur baligh.
       -Paling afdhal- pd hari ketujuh kelahiran.
       -Anak yang sudah baligh dan belum dibuat akikah boleh
       melakukan akikah untukdirinya sendiriSYARAT-SYARAT SAH AKIKAH


 Berniat akikah ketika menyembelih


 Menyembelih binatang Al-Anam


 Menyembelih binatang yang tidak cacat


 Menyembelih binatang ternakan yang cukup umur

 Memenuhi syarat-syarat sembelihan
                                             2
            Berdoa/membaca bismillah/bertakbir/berselawat semasa hendak menyembelih

PENYEMBELIHAN AKIKAH
PERKARA SUNAT SEMASA

            Menyembelih ketika matahari sedang naik


            Memberi nama yang baik kepada bayi


            Bersedekah emas /perak seberat timbangan rambut yang dicukur/ nilainya


            Daging akikah dimasakkan manis dan dibuat jamuan


            Mencukur rambut bayi selepas menyembelih


            Dilakukan pd hari ke7 kelahiran bayi


            Tulang-tulang binatang tidak dipatah-patahkan bahkan ditanam                                         Lembu/kerbau: 2 th
                                         atau lebih
                  Binatang al-Anam


                                           Unta: 5 th
                                           atau lebih
  Tidak cacat
  seperti buta,
  tempeng, putus            BINATANG YG
                     SAH DIBUAT        Cukup
  ekor, carik                          Umur
                     SEMBELIHAN
  telinga dan                                    Biri-biri: 1 th
                      AQIQAH
  terlampau kurus                                  atau lebih                                           Kambing: 2 th
                                           atau lebih

   Anak dsunatkan ditahnikkan dengan benda-benda manis
   seperti buah tamar, madu dan sebaginya
                                            3
                       KADAR
                       AQIQAH
           Anak perempuan                Anak Lelaki
        1 ekor kambing/biri atau          2 ekor kambing/biri atau
        1/7 bahagian        Tujuannya    2/7 bahagian
        unta/lembu/kerbau       Supaya    unta/lembu/kerbau
                       kalimah
        Perkara Sunat bagi bagi  tauhidlah yg   Perkara Sunat bagi bagi
        baru lahir         mula-mula    baru lahir
        Diperdengarkan azan    diperdengar   Diiqamah dikedua-dua
        ditelinga kanan dan      kannya    belah telinga
        iqamah ditelinga kiri     dunia
             Dpt menghayati cara Islam mensyukuri kelahiran anak


             Dpt melahirkan kesyukuran dan kegembiraan kerana
HIKMAH AQIQAH
             mendapat zuriat


             Mengeratkan silaturrahim ahli keluaga dengan masyarakat

             Dpt mendekatkan anak dgn cara hidup Islam sejak awal


             Menggalakkan amalan bersedekah bagi ibu bapa yang
             mendapat anak


             Menghebahkan kepada masyarakat tentang anugerah yang
             dikurniakan Allah swt tersebut
                                             4


     Perkara          Korban              Aqiqah
Pengerti      Menyembelih binatang al-An’am pada    Menyembelih binatang al-
          hari raya Adha dan hari-hari Tasyriq   An’am sempena kelahiran
          kerana mendekatkan diri kepada Allah   bayi
an

          swt
          Selepas Solat sunat Aidil Adha sehingga  Bila-bila masa sejak lahir
          sebelum terbenam matahari 13       sehingga belum baligh
Masa
          Zulhijjah

          Beribadat kepada Allah swt        Bersyukur mendapat anak
Tujuan
          Disedekahkan;               Dimasak manis dan
Pembahagian
          1/3 disedekahkan ( fakir miskin –     dijamu kepada orang
          mentah )                 ramai
          1/3 dijamu
daging
          1/3 dimakan oleh orang yang
          berkorban
          Lelaki atau perempuan kadarnya sama    Anak lelaki: 2 ekor
          iaitu;                  kambing/biri-biri atau 2/7
Kadar
          1 ekor kambing/biri-biri atau 1/7     bahagian
          bahagian lembu/kerbau/unta        lembu/kerbau/unta
          Orang kaya tidak boleh milik/jual     Orang kaya harus
                               memilikinya
Milik
          Haram beri kepada kafir          Harus diberi makan
                               kepada orang kafir
Orang
Kafir
               Harus menyambut ulang
                 tahun kelahiran

 Sambutlah
 secara
 sederhana                                Tiada
 mengikut          ADAT MENYAMBUT ULANG           maksiat dan
 kemampuan           TAHUN KELAHIRAN             khurafat
 tidak                                dalam majlis
 membazir                                tersebut                 Pelihara adab sopan
                   dalam majlis
                                                  5
            PERSAMAAN DAN PERBEZAAN ANTARA PERKARA SUNAT;
                SEMBELIHAN, QURBAN DAN AQIQAH
Perkara          Sembelihan          Aqiqah           Qurban

           Hadapkan binatang    Hadapkan binatang      Hadapkan binatang
           tersebut ke arah     tersebut ke arah kiblat   tersebut ke arah kiblat
           kiblat dgn        dgn membaringkannya di   dgn membaringkannya di
           membaringkannya di    atas rusuk kiri       atas rusuk kiri
           atas rusuk kiri

           Baca Basmallah,     Baca Basmallah, bertakbir  Baca Basmallah, bertakbir
           bertakbir dan      dan berselawat       dan berselawat
           berselawat
           Menggunakan alat     Menggunakan alat yang    Menggunakan alat yang
           yang paling tajam    paling tajam        paling tajam
           Menyembelih di      Menyembelih di bahagian   Menyembelih di bahagian
           bahagian pangkal     pangkal leher        pangkal leher
           leher
           Memutuskan urat di    Memutuskan urat di kiri   Memutuskan urat di kiri
           kiri dan di kanan    dan di kanan leher [saraf  dan di kanan leher [saraf
KETIKA MENYEMBELIH
           leher [saraf tunjang   tunjang dan sarap sisi]   tunjang dan sarap sisi]
           dan sarap sisi] supaya  supaya cepat mati      supaya cepat mati
           cepat mati
                       Membaca doa ketika
                       menyembelih
                       Melakukan sembelihan    Melakukan sembelihan
                       ketika matahari sedang   ketika matahari sedang
                       naik            naik
                       Di masak manis       Disedekahkan
                       Mencukur rambut bayi         Tiada
                       selepas menyembelih
                       Bersedekah kepada fakir        Tiada
                       miskin emas/perak seberat
                       timbangan rmbut yang
                       dicukur/nilainya
                       Memberi nama yang baik        Tiada
                       kepada bayi
                       Melakukan               Tiada
                       sembelihanpada hari
                       ketujun
                       Tulang binatng tidak    Tulang binatng tidak
                       dipatah-patah malahan    dipatah-patah malahan
                       ditanam           ditanam
                       Memilih binatang yang    Mememilih binatang yang
                       sihat dan gemuk       sihat dan gemuk
                                     Menyembelih sendiri bagi
     6


lelaki
7
8
9

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:2/21/2012
language:
pages:9