MAKSUD ADAB KEPADA IBU BAPA by jac58W

VIEWS: 99 PAGES: 9

									Siapakah mereka?
 DALIL WAJIB BERADAB KEPADA
      IBU BAPA
FIRMAN ALLAH:
 Ertinya''Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua
 ibubapanya,ibunya telah megandungkanya dengan menanggung
 kelemahan demi kelemahan( dari awal mengandung hingga akhir
 menyusuinya)dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2
 tahun.(Dengan demikian bersyukurlah kepada-Ku dan kedua-dua
 ibu bapamu dan ingatlah kepada Aku jualah tempat kembali.(untuk
 menerima balasan)''.          (Surah Lukman, ayat 14)
 BORANG SENARAI SEMAK :
 Nama:
 Tingkatan:Bil  Perkara                              Ya  Tidak  Kadang-
                                            kadang
1   Saya selalu mendoakan kesejahteraan ibu bapa setiap kali selepas
    solat
2   Saya bersalaman dan mengucup tangan ibu bapa sebelum ke
    sekolah
3   Saya selalu membantu ibu bapa semasa di rumah

4   Saya sentiasa bercakap lemah lembut dengan ibu bapa

5   Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa setiap kali
    menerima pemberian mereka
6   Saya berusaha menjauhi perkara yang dibenci oleh ibu bapa
Maksud Adab kepada
   Ibu bapa
Bersopan santun kepada ibu bapa
dalam pertuturan, perbuatan dan
     tingkah laku.
AKIBAT DERHAKA KEPADA IBU
DAN BAPA
• Mendapat dosa besar
• Tidak selamat hidup di dunia dan di
 akhirat
• Dibenci oleh Allah S.W.T
• Tidak mendapat keredhaan Allah S.W.T
PERINGATAN

• TAAT PERINTAH IBU BAPA SELAGI TIDAK
  BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
       SYARAK
CARA BERADAB KEPADA IBU BAPA

•  Mengasihi dan mendoakan kebahagiaan
•  Menghormati
•  Memberi salam
•  Bersopan santun
•  Menolong kerja di rumah
•  Menjaga perasaan
•  Berterima kasih
•  Taat perintah
HIKMAT MENGHORMATI IBU BAPA

• MENDAPAT KEREDHAAN, RAHMAT DAN
  KEAMPUNAN ALLAH S.W.T
•  DIHORMATI DAN DIKASIHI OLEH MANUSIA
•  MEMPEROLEH KEBAHAGIAAN HIDUP DI DUNIA
  DAN DI AKHIRAT
•  DIKURNIAKAN PAHALA YANG BANYAK DI SISI
  ALLAH S.W.T
•  JIWA TENANG DAN TENTERAM

								
To top