lembaran kerja kt majmuk1 by jac58W

VIEWS: 45 PAGES: 4

									                  Sekolah Menengah Orchid Park            LAMPIRAN D
                     Bahasa Melayu
                      Menengah 3
                   ~ KATA MAJMUK ~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama : _______________________                Tarikh : ___ / ___ / ______

Kelas : Menengah 3 ____


                   KATA MAJMUK
BAHAGIAN A:

Arahan : Baca ayat-ayat di bawah ini.
     Bubuhkan imbuhan yang sesuai bagi setiap kata majmuk yang diberikan berdasarkan
     konteks ayat.


1. Semua pelajar dinasihatkan untuk ______________ (ulang kaji) senarai peribahasa bagi ujian

  minggu hadapan supaya tidak menghadapi sebarang masalah nanti.2. Penerapan standard baru bagi penilaian kebersihan kedai akan _____________ (kuat kuasa)

  bulan hadapan setelah semua pihak dimaklumkan berkenaan penukaran tersebut.3. Kongres _____________ (ibu bapa) Singapura 2008 yang bermatlamat meningkatkan praktis

  suasana kekeluargaan akan diadakan di Kelab Masyarakat Kebun Baru.4. Berita tentang kehilangan adik Hairi itu amat _____________ (duka cita) kami sekeluarga

  kerana kami sudah menganggapnya sebagai sebahagian daripada keluarga kami.5. Sani sangat _____________ (terima kasih) kepada Cikgu Hamid kerana pertolongan yang tiada

  terhingga buat keluarganya.
Cikgu Fauzia                                Menengah 3(BM)
                  Sekolah Menengah Orchid Park            LAMPIRAN D
                     Bahasa Melayu
                      Menengah 3
                   ~ KATA MAJMUK ~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama : _______________________                Tarikh : ___ / ___ / ______

Kelas : Menengah 3 ____6. Hari Keharmonian Kaum bertujuan untuk _____________ (satu padu) semua rakyat, tidak kira

  bangsa atau agama dalam setiap perihal berkenaan negeri kita.7. Cerpen ’Ibu’merupakan sebuah cerita yang telah ditulis _____________ (latar belakang) fakta

  dan unsur sejarah zaman kerajaan dan zaman kolonial di Singapura.8. Tugas Ali sebagai ketua kelas _____________ (ambil alih) oleh Zahira semasa Ali dijangkiti

  sakit campak dan tidak dapat hadir ke sekolah selama tiga minggu.9. Kakak Zaleha yang berumur dua puluh enam tahun itu sudahpun _____________ (rumah tangga)

  sejak tiga tahun yang lalu.10. Syarikat Munsyi telahpun _____________ (tanda tangan) surat perjanjian bersama Bank

  Internasional bagi sebarang kontrak yang meliputi negara-negara di Asia Tenggara.
Cikgu Fauzia                                Menengah 3(BM)
                  Sekolah Menengah Orchid Park            LAMPIRAN D
                     Bahasa Melayu
                      Menengah 3
                   ~ KATA MAJMUK ~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama : _______________________                Tarikh : ___ / ___ / ______

Kelas : Menengah 3 ____


BAHAGIAN B:


  Arahan : Bina sepotong ayat yang sesuai dengan menggunakan setiap kata majmuk yang
      diberikan di bawah.
      Ayat kamu harus menunjukkan makna perkataan/frasa tersebut.  (1) jawatankuasa

  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
  (2) urus niaga

  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
  (3) guru besar

  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
Cikgu Fauzia                                Menengah 3(BM)
                  Sekolah Menengah Orchid Park            LAMPIRAN D
                     Bahasa Melayu
                      Menengah 3
                   ~ KATA MAJMUK ~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nama : _______________________                Tarikh : ___ / ___ / ______

Kelas : Menengah 3 ____  (4) cakar ayam

  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
  (5) bekerjasama

  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
  (6) muda remaja

  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
                        SEKIAN
                   ☺Selamat Mencuba ☺Cikgu Fauzia                                Menengah 3(BM)

								
To top