ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK �CRETLERI 2012 YILINDAN ITIBAREN

Document Sample
ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK �CRETLERI 2012 YILINDAN ITIBAREN Powered By Docstoc
					ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK ÜCRETLERİ 2012 YILINDAN İTİBAREN ALINACAK


2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin
Belirlenmesinde Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince belirlenecek atıksu
ve evsel katı atık ücretleri belediyemiz ekim ayı meclisinde görüşülecek olup belirlenen atıksu
ve evsel katı atık ücretleri 2012 yılı ocak ayı itibariyle vatandaşlara su faturaları üzerinden
yansıtılacaktır.

 “Mecliste yapılacak görüşmede 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 11. maddesinin 14. fıkrasında
“Belediyeler evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya
işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan veya yararlanacaklar, sorumlu
yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla
yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre
katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı
atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz”ifadeleri ve Ayrıca uygulamaya yönelik olarak
27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”, 5393 sayılı
Belediye Kanunu, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği dikkate alınarak tarifeler
belirlenecektir.

 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak
Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince belediyemizce, Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Evsel katı atık tarifelerinin Belirlenmesine
yönelik klavuz kitap ve atıksu Tarifelerinin Belirlenmesine yönelik Klavuz kitaplar dikkate
alınarak tam maliyet esasına dayalı olarak , hazırlanan aşağıda yer alan taslak atıksu ve katı
atık tarifeleri ekim ayında mecliste görüşülecektir.

ÜCRETLER DEĞİŞİK ŞEKİLDE TAHSİL EDİLECEK

Belediyece su abonesi olan veya olmayanlarla ilgili katı atık yönetim sistemi ve atıksu
ücretlerinin değişik şekillerde tahsil edilecektir. “Katı Atık Yönetim Sistem ücreti, su abonesi
olan meskenlerden, işyerlerinden ve resmi kurumlardan aylık olarak 12 (on iki) eşit taksitte su
faturaları üzerinden yansıtılacak. Belediyemizde su aboneliği bulunmayan mesken ve
işyerlerinden yıllık Katı Atık Yönetim Sistem ücreti ise mükellefler ayrıca tespit edilerek bu
ücretler tapu maliklerinden Emlak vergileriyle 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilecek.

Vatandaşlarımızın Belediyemizce belirlenen taslak atıksu ve evsel katı atık tarifelerine ilişkin
görüş, öneri ve isteklerini belediyemize Ekim Ayı Meclis toplantısı öncesi 3 EKİM 2011
tarihine kadar bildirebilirler.
DİNAR BELEDİYESİ S.S.O İŞLETMESİ 2012 YILI TASLAK ATIKSU
TARİFESİDİR
                           2012 YILI
Madde 1
SU SAYAÇLI ATIKSU ABONELERİNDEN ALINACAK ATIK SU
ÜCRETİ
Abone tipi                         Atıksu
                              birim fiyat
                              TL/m3
1.1. Mesken abonelerde kullanılan suyun 0-30 M3 arası   0,73 TL
1.2. Mesken abonelerde kullanılan suyun 30-60 M3 arası   0,73 TL
1.3. Mesken abonelerde 60 M3’den sonrası          0,73 TL
1.4. Ticarethane abonelerde kullanılan suyun 1M3’ü     0,73 TL
1.5. Resmi Daire abonelerinde kullanılan suyun 1 M3’ü   0,73 TL
1.6. İnşaat abonelerde kullanılan suyun 0-30 M3’ü     0,73 TL
1.7. İnşaat abonelerde kullanılan suyun 30-60 M3’ü     0,73 TL
1.8. İnşaat abonelerinde kullanılan suyun 60 M3 üzeri   0,73 TL
1.9. Sağlık ocaklarında kullanılan suyun 1 M3’ü      0,73 TL
1.10.İlköğretim okullarında kullanılan suyun 1M3’ü     0,73 TL
1.11.Bahçe suyu aboneliklerinde kullanılan suyun 1 M3   0,73 TL

 - Kanal bağlantısı yapılmamış inşaat abonelerinden atıksu parası
alınmayacaktır.
 - Atıksu Parası alınmaya başlayınca içme ve atıksu abonelerinden m3 başına
alınan 0,17 TL ÇTV ve 2464 sayılı kanunun 87 inci maddesi uyarınca alınan
kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınmayacaktır.
- Kanal hizmeti götürülmemiş olan atıklarını foseptik çukuruna boşaltan mesken
abonelerinden 0,39 TL atık su ücreti alınır. Vidanjör ücreti talep edilmez.
- Su işletmesinin 2012 yılı diğer uygulamaları (kaçak su) için uygulanan
tarifeleri atıksu içinde aynen uygulanır.
1.12.İşbu atıksu tarifelerine % 8 K.D.V dahil değildir.
1.13.Tarifeler 01 OCAK 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
Madde 2
SAYAÇSIZ ATIKSU ABONELERİNDEN ALINACAK ATIK SU ÜCRETİ
                        Tarife        Tarife
                        hesaplamasında üzerinden
                        kullanılacak su   hesaplanan
                        tüketim miktarı atıksu ücreti
                        Ay/m3
2.1. Mesken                   15 m3        10,95 TL
2.2. Bakkal, Terzi, Market, tamirci, büfe,
küçük patiseri (sadece satış yeri olanlar) ve
benzeri işyerleri.               15 m3        10,95 TL
2.3. Küçük lokantalar, taksi durakları,
köfteciler, çayocakları, komisyoncular,
berber, manav, harfiyatçılar          75 m3        54,75 TL
2.4. Lokanta, kahvehane, sevkiyatçı
dükkanları, süt ve süt mamulleri
imalathaneleri, küçük tavuk çiftlikleri,
yıkama-yağlama bölümü ve otomatik
yıkama makinesi bulunmayan benzin satış
istasyonları, kasap kesimhaneleri v.b.     150 m3        109,50 TL
işyerleri
2.5. Halı saha, fırın, gazino, pastane, araç-
bakım tamir servisleri, oto yıkama-yağlama
v.b. işyerleri                 225 m3        164,25 TL
2.6. Akaryakıt istasyonları,
çamaşırhaneler,halı yıkama
yerleri,birikethaneler, karo imalathaneleri,
genel evler, arıtması bulunmayan yüzme
havuzları, büyük tavuk çiftlikleri, 3 yıldızlı 375 m3        273,75 TL
oteller v.b. işyerleri
2.7. 4 yıldızlı otel, özel hastane, çok amaçlı
alışveriş merkezleri, hamam ve saunalar
v.b işyerleri                  400 m3        292,00 TL
2.8. Öğrenci yurtları, özel okullardan (100
öğrenciye kadar)                250 m3        182,50 TL
-Öğrenci yurdu ve özel okullardan ayrıca 100 öğrenci üzerindeki her bir öğrenci
için aylık 2.5 m3 atıksu ücreti ilave olarak tahakkuk ettirilir. (Ücretlendirmede
kapasite belgeleri esas alınır)
2.9. İşbu atıksu tarifelerine % 8 K.D.V dahil değildir.
2.10. Tarifeler 01 OCAK 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.
DİNAR BELEDİYESİ 2012 YILI TASLAK EVSEL KATIK ATIK TARİFESİDİR

Sıra  Meslek Grupları      Alınacak Katı Atık
NO                Bertaraf Bedeli(TL)
1   Bağımsız bölüm meskenler  84
2   Bakkallar         40
3   Kasaplar          60
4   Kahvehaneler        100
5   Çay ocakları        40
6   Lokanta 1.sınıf      200
7   Lokanta 2.sınıf      100
8   Lokanta 3.sınıf      60
9   Tostçular         40
10   Pastaneler-Börekçiler   100
11   Pide Salonları       100
12   Ekmek Fırınları      60
13   İnşaat Malzeme. Satıcısı  60
14   Diş Hekimleri       60
15   Doktorlar         60
16   Sendika Binası       40
17   Fotoğrafçılar       40
18   Berberler         40
19   Halı Satıcıları      40
20   Fabrikalar         200
21   Yurtlar          200
22   Bankalar          500
23   Pancar kopp        500
24   Pancar Böl. Şef.      500
25   Esnaf Kef. Kop.      200
26   Şoförler Odası       100
27   Tarım Kredi Kop.      100
28   Kamyoncular Kop.      100
29   Esnaf San. Der.      100
30   TEDAŞ İşletmesi      500
31   TEKEL           60
32   Toprak Mah. Ofisi     500
33   Zirai Don. Kurumu     100
34   Ziraat Odası        100
35   Ticaret ve San. Odası   100
36   Kuran Kursları       100
37   Noter           100
38   Müftülük          100
39   Toptancılar        100
40   Tuhafiyeciler       60
41   Manifaturacılar      40
42   Sarraflar         60
43   Mobilya Satıcısı      40
44   Kırtasiyeciler       40
45   Kundura Satıcısı       40
46   Likitgaz Bayileri      40
Sıra  Meslek Grupları       Alınacak Katı Atık
NO                 Bertaraf Bedeli(TL)
47   Oteller(20 yatak sayısı)   100
48   Zahirecifciler        100
49   Yapı Koop.          100
50   Eczaneler          100
51   Avukatlar          100
52   Arzuhalciler         40
53   Muhasebeciler        100
54   TV tamircileri        40
55   Taksi Yazıhanesi       60
56   Kuru Yemiş Satıcısı     40
57   Tavuculuk Koop        60
58   Hamamlar           40
59   Sebzeciler          40
60   Sebzeciler Derneği      40
61   Zücaciye Satıcısı      40
62   Parfümeri Satıcısı      40
63   Değirmenler         40
64   Beyaz Eşya Satıcısı     40
65   Elektrikçiler        40
66   Lokum İmalatçısı       40
67   Büfeler           40
68   Kullanılmış Ev Aletleri S.  40
69   Toprak Fabrikaları      60
70   Soba Satıcıları       40
71   Soba Tamircisi        40
72   Orkestralar         40
73   Düğün Salonları       60
74.  Parklar-Lunaparklar     40
75.  Saatçiler          40
76   Saraçlar           40
77   Ayakkabı Tamircisi      40
78   Kasetçiler          40
79   Kömür Satıcısı        40
80   Odun Satıcısı        40
81   Klüpcüler          200
82   Un ve Yem Satış Yeri     40
83   Oto Lastik Tamircisi     40
84   Oto Tamircileri       40
85   Marangozlar         40
86   Soğuk Demirciler       40
87   Zirai Alet İmaltcısı     40
88   Mobilya Tamircileri     40
89   Kuaförler          40
90   Hırdavat Satıcısı      40
91    Nakliyat Ambarları        40
92    Kargo Servisleri         40
Sıra   Meslek Grupları         Alınacak Katı Atık
NO                    Bertaraf Bedeli(TL)
93    Mühendislik-mimarlık büroları  100
94    Tuğla Çimento-Kireç Satıcıları  100
95    Oto Yağlama Yıkama        100
96    Akaryakıt Bayileri        500
97    Beyaz Eşya Bobinaj Tamircileri  40
98    Parti Binaları          40
99    Camcılar             40
A1.100  Birahaneler           100
A2.101  Gazoz İmalatçısı         100
A3.102  Meşrubat Bayileri        100
A4.103  Kuru Temizlemeciler       40
A5.104  Matbaacılar           40
A6.105  Av Bayileri           40
A.7106  Yorgancılar           40
A.8107  Çiçekçiler            40
A9.108  Su Sayaç Tamircisi        40
B1.109  Dokumacılar           100
B2.110  Mermer ve Karocular       40
B3.111  Piliç Satıcıları         40
B4.112  Oto Parça Satıcısı        100
B5.113  Sürücü Kursları         100
B6.114  Dershaneler           200
B7.115  Gazete Bayileri         40
B8.116  Soğuk Hava Deposu        40
B9.117  Altın Tamircisi         60
C1.118  Mobilet Tamircisi        40
C2.119  T.C.D.D             500
C3.120  P.T.T Müdürlüğü         500
C4.121  Oto Galericileri         60
C5.122  Terziler             40
C6.123  Anten İmalatçısı         100
C7.124  Depolar             40
C8.125  Kreş               60
C9.126  Marketler            40
D1.127  Mobilya İmalatı         40
D2.128  Sümerbank            100
D3.129  Sigortacılar           60
D4.130  Pamuk Satıcısı          40
D5.131  Besihaneler           40
D6.132  Boş Binalar           40
D7.133  Termosifon İmalatçısı      40
D8.134  Genelevi             60
D9.135  Radyo İstasyonları        60
E1.136  Ağ Fabrikaları          200
E2.137  Atari Solanları-internet cafe   100
E3.138  Spor Salonu            100
Sıra   Meslek Grupları          Alınacak Katı Atık
NO                     Bertaraf Bedeli(TL)
139   Doğal Gaz Dönüşüm Merkezleri   100
140   Oteller 3 Yıldızlı        500
141   Oteller (20 yatak üzeri)     100
142   Pansiyonlar            100
143   Yurtlar              100
144   Bilgisayar satış tamir bakım   40
145   Fatura ödeme merkezleri      40
146   Afyongaz dağıtım şirketi     500
147   Cep telefonu tamir bakım satış  40
     yerleri
148   Hazır yufka-katmer üreticileri  40
149   Veteriner hekimler        100
150   Alışveriş merkezleri       500
151   Plastikçiler-1 TL ciler      40
152   İmalathaneler           40
153   Halı sahalar           100
154   Reklamcılar            60
155   Emlakçılar            40
156   Optikçiler            40
157   Medikalciler           40
158   Penciler (plastik doğramacılar)  60
159   Bujiteriler            40
160   Hazır beton tesisleri       100
161   Ücretli otopark işletmeleri    100
162   Otobüs yazıhaneleri        100
163   Anahtarcılar           40
164   Hediyelik eşya satış yerleri   40
165   Diş hekimleri           100

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:49
posted:2/21/2012
language:Turkish
pages:7