sprawozadanie-z-wizyty-studyjnej by xiagong0815

VIEWS: 23 PAGES: 3

									          ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk Wrzeszcz
        tel/fax: 58 341-17-20 e-mail: biuro@pfwb.org.pl www.pfwb.org.pl


 Wizyta studyjna w Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, w ramach projektu PULS
 – Strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności, w ramach priorytetu V –
 Dobre rządzenie, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA – POKL.05.04.02-00-
 170/08-00 objęła dziesięcioro przedstawicieli sektora pomocy społecznej pracujących, na co dzień z
 osobami bezdomnymi, w szczególności personel kierowniczego średniego szczebla.
 Wizyta została zrealizowana w dniach 25 – 27 maja 2010 r. W ramach tego działania odbyło się szereg
 spotkań z przedstawicielami Organizacji Członkowskich PFWB mający wkład w kształtowanie polityki
 społecznej w regionie.
 Wizyta rozpoczęła się 25 maja 2010 r. od powitania uczestników w Sali Konferencyjnej Villi Pascal, w
 której przyjezdni zostali zakwaterowani. W trakcie spotkania goście zapoznali się z programem wizyty,
 a także poznali osoby, które przez okres całej wizyty pełniły funkcję opiekunów tj. Bożena Dołkowska z
 MOPS Gdańsk (członkini Prezydium PFWB), Beata M. Prusak (koordynator projektu PULS) oraz Anna
 Kwaśnik (pracownik administracyjny projektu PULS).
 Pierwszym odwiedzanym miejscem było Schronisko dla bezdomnych mężczyzn prowadzone przez
 TPBA Koło Gdańskie na ulicy Starowiślnej 3 w Gdańsku Nowym Porcie, gdzie uczestników powitał
 kierownik placówki Michał Chabel. Następnie goście zostali przewiezieni do kolejnego miejsca -
 Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku Nowym Porcie, które znajduje się przy ulicy Floriańskiej 3.
 Uczestników powitała Justyna Rozbicka dyrektor programowy, która szczegółowo omówiła zadania i
 historię CIS w Gdańsku. W trakcie wizyty w Centrum przybyła Ewa Zając kierownik Referatu ds. Osób
 Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, która przedstawiła pracę swojej
 jednostki. Podczas spotkania w CIS przedstawione zostały prezentacje, które umożliwiły uczestnikom
 zapoznanie się z doświadczeniami wypracowywanymi w ramach Pomorskiego Forum.
 Pierwszy dzień wizyty zakończył się wspólną kolacją uczestników i opiekunów w pięknie położonej
 restauracji Corona.
 Drugiego dnia grupa została przewieziona wynajętym busem do Gdyni, gdzie o godzinie dziewiątej w
 Domu Wspólnotowym TPBA Koło Gdańskie czekała Beata Świątek – Soldat, która pracuje jako
 pracownik socjalny w Zespole ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, a
 także z ramienia Ośrodka koordynuje pracą w Domu Wspólnotowym. Kolejnym odwiedzanym
 punktem była wizyta w siedzibie głównej MOPS Gdynia, a także spotkanie z Marcinem Kowalewskim,
 który pracuje, jako kierownik Zespołu ds. Osób Bezdomnych oraz pełni funkcję prezesa zarządu
 fundacji PFWB. Uczestnikom wizyty zaprezentowano jak rysuje się Bezdomność w Gdyni, jaka jest jego
 skala, jakimi narzędziami wspomagają się pracownicy w pracy z osobami bezdomnymi itd.
 Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, gdzie
 gościła uczestników Zdzisława Ługowska z-ca dyrektora MOPS Sopot wraz z zespołem: Marią
 Chlebowską pracownikiem socjalnym, Wojciechem Boduszyńskiem asystentem osoby bezdomnej oraz
 Piotrem Ignaczakiem psychologiem. Goście zostali zapoznani z metodami pracy projektu „Asystent
 osoby bezdomnej” realizowanej w Ośrodku. Piotr Ignaczak przedstawił prezentację zt. Diagnoza
 psychologiczna – w poszukiwaniu standardów Pracy, a Maria Chlebowska przybliżyła sytuację osób
 bezdomnych, podejmowanych działaniach w Pracy socjalnej i zakres pomocy udzielonej w roku 2010
 przez Miejski Ośrodek Pomocy w Sopocie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
          ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk Wrzeszcz
        tel/fax: 58 341-17-20 e-mail: biuro@pfwb.org.pl www.pfwb.org.pl

 W trakcie przejazdu do kolejnego miejsca wizyty uczestnicy udali się na obiad w Pizzeri Dagraso na
 ulicy Grunwaldzkiej w Gdańsku.
 Następnie grupa zawitała do Całodobowego Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych na ulicy 3-
 go maja 6 w Gdańsku, gdzie uczestników powitał i oprowadził po placówce jej kierownik Sławomir
 Kunkel. Następną placówką odwiedzaną przez uczestników wizyty studyjnej była Ogrzewalnia dla
 Osób Bezdomnych kierowana przez TPBA Koło Gdańskie na ulicy Podwale Grodzkie 2G w Gdańsku
 Głównej obok rampy kolejowej. Jak wygląda praca z osobami bezdomnymi oraz jakiej pomocy w
 ogrzewalni mogą się spodziewać osoby bezdomne przedstawił Rafał Stenka koordynator
 merytoryczny w projekcie GSWB realizowany przez Pomorskie Forum.
 Ostatnią odwiedzaną placówką była Noclegowania dla Bezdomnych Mężczyzn kierowana przez
 Towarzystwo Wspierania Potrzebujących PRZYSTAŃ. Prace w placówce przedstawił Nowy kierownik
 placówki Kamil Uberman.
 Wszystkie spotkania przyczyniły się do uzyskania praktycznej wiedzy związanej z wypracowanym
 dorobkiem całego Forum, którą można nabyć jedynie poprzez bezpośredni kontakt z
 przedstawicielami Organizacji członkowskich PFWB. Program wizyty studyjnej uwzględniał zarówno
 ogólne informacje na temat struktury funkcjonowania platformy współpracy, a także zawierał
 konkretne przykłady dorobku ponad dziesięciu lat współpracy pomorskiego partnerstwa w postaci.
 Drugi dzień wizyty zakończył się wspólną kolacją w Restauracji Baryłka na Długim Pobrzeżu w
 Gdańsku.
 Trzeciego i ostatniego dnia wizyty studyjnej uczestnicy wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji
 podsumowującej Rok Tematyczny (2009) zatytułowanej „Zapobieganie bezdomności – perspektywy
 prewencji celowej, systemowej oraz profilaktyki zjawiska bezdomności”, która odbędzie się w Ratuszu
 Staromiejskim na ulicy Korzennej 33/35 w Gdańsku.


 Lista uczestników:
   1. Alina Łyżwa         MOPS Jaworzno
   2. Łukasz Lipka        MOPS Wałbrzych
   3. Grażyna Urbańska      MOPS Wałbrzych
   4. Krzysztof Muzyk       MOPS Kraków
   5. Jacek Marciniak       MOPS Katowice
   6. Krzysztof Adamski      TPBA Kielce
   7. Jacek Dmochowski      Stowarzyszenie Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym
     Dzieci i Pomocy Bliźniemu - Końskie
   8. Alicja Ogorzelec      Klub Integracji Społecznej – Głuszyca
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
          ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk Wrzeszcz
        tel/fax: 58 341-17-20 e-mail: biuro@pfwb.org.pl www.pfwb.org.pl

   9. Halina Kania        Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Jaworznie
   10. Edyta Domagała       Caritas Kielce CIK i S dla Kobiet


 Program wizyty studyjnej:

 I dzień - 25 maja 2010r. od godziny 15.00 spotkanie w Sali konferencyjnej Villi Pascal
 15.30 - Schronisko dla bezdomnych Mężczyzn TPBA Koło Gdańskie ul. Starowiślna 3 Gdańsk
 16.00 - Centrum Integracji Społecznej przy TPBA Koło Gdańskie ul. Floriańska 3 Gdańsk
 17.00 - Referat ds. Osób Bezdomnych w MOPS Gdańsk ul. Wolności 16 Gdańsk
 19.00 - Kolacja w Restauracji Corona w Gdańsku Brzeźnie


 II dzień – 26 maja 2010r. 9.00 – 11.00 Gdynia
     Dom Wspólnotowy TPBA Koło Gdańskie ul. Lotników 86 Gdynia
     Zespół ds. osób bezdomnych MOPS w Gdyni ul. Grabowo 2 Gdynia
 11.00 – 11.30 dojazd do Sopotu
 11.30 – 12.30 Zespół ds. Osób Bezdomnych i Asystowanie ul. Marynarzy 4 Sopot
 12.30 – 14.00 obiad / dojazd do Gdańska
 14.20 - Całodobowe Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych ul. 3-go Maja 6 Gdańsk
 15.00 - Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych TPBA Koło Gdańskie ul. Podwale Grodzkie 2g Gdańsk
 Główny (obok rampy kolejowej)
 16.00 - TWP Przystań ul. Mostowa 1a Gdańsk
 19.00 - Kolacja w Restauracji Baryłka w Gdańsku
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

								
To top