HORMON REPLASMAN TEDAViSINE G�NCEL YAKLASIMLAR by pYJ3t1

VIEWS: 174 PAGES: 54

									HORMON REPLASMAN TEDAViSİNE
  GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
             Op.Dr.Ferit Soylu
    İAEAH 2.Kadın hastalıkları ve Doğum Kliniği
TARİHÇE:

  17yy. da Avrupa da menstrüel kanın zehirli olduğuna dair
  inanç nedeniyle menopozlu yıllarda akmayıp vücutta kalan
  zehirli etkisinin menopoz semptomlarını yaptığı kabul
  ediliyordu.Bu dönemde en çok kullanılan tedavi servikse
  sülük tutturma tedavisi idi.
  1816 yılında De Cordone tarafından Le Menapause adıyla
  Fransız hastalığı olarak tanımlandı.
  19.yy sonlarına doğru Marie Bra tarafından over
  yetmezliğinin menopoza neden olduğu ve tedavisinin over
  dokusu ile olması gerektiği ortaya atıldı.
  1923 yılında Allen ve Doisyn’in domuz overlerinden östrojen
  izole etmesinden sonra 1926 ve 1931 yılında ilk ticari amaçlı
  östrojenler piyasaya çıktı.
  Östrojen replasman tedavisi 1960 lı yıllardan itibaren kabul gören bir
  yöntem halini aldı.
  1970 li yıllarda tedaviye sentetik östrojenler (Dietylstilbetrol) devreye
  girdi.Ancak yüksek doz östrojenlerin ve o dönemdeki OKS ler artan
  Pulmoner Emboliler nedeniyle 1975’lere kadar dozlar düşürülerek
  uygulama devam etti.
  1975 den sonra karşılanmamış östrojenlerin endometrium kanserine
  neden olduğu gösterildi.
  1970-80 arası HRT nin postmenopozal kadınlarda Kardiovasküler
  sistemi,iskelet sistemini ve vertebra kırıklarında %50’ye varan
  koruyucu etkileri gösterilmesi ile tekrar popülarite kazandı.
  2000li yıllarda HRT’nin kardiovasküler koruyuculuğu tartışılmaya
  başlandı.Uzun Dönem kullanımda Meme Ca riski artışı tartışılır hale
  geldi. 2000 li yıllarda yapılan yayınlar HERS I ,HERS II WHI ve milyon
  kadın çalışmaları gündemi oluşturdu.
  MENOPOZ NEDIR?

  Menopoz ovarial follikülerin tükenmesi sonucu görülen son
  menstruasyondur
  Son menstrual periyoddur
  Doğurgan dönemden doğurgan olmayan döneme geçiştir
  Oniki aylık bir süre ile menstruasyonun durmasıdır
  Overlerden folikül üretiminin durmasıdır
  Östrojenin azalmasıdır (<20 pg/ml)
  Overlerin cerrahi olarak çıkarılmasıdır
       Türkiye’de Durum
           > 40 yaş            >44 yaş
   1990      6.810.441           5.248.978

   1997      14.459.082           11.315.803

Türkiye’de bulunan 24 menopoz merkezine ait
veriler-2002
  Merkezlerin ortalama          5.83.6 (1989-2002)
  hasta kabul süresi (yıl)
  Toplam Olgu Sayısı               136.985
  Menapoz yaşı (yıl)               46.4 1.9
  Menapoz süresi (yıl)             3.1 1.3 yaş

         Türk Menopoz ve Osteoporoz Derneği, Prof.Dr.E.Ertüngealp 2003 EMAS
Türkiye’de bulunan 24 menopoz merkezine ait veriler
Hastaların Başvuru Nedenleri (n: 136.985)
 Vazomotor semptomlar           % 62
 Kemik kaybı korkusu           % 30
 Ürogenital problemler          % 20
 Seksüel problemler            % 15
 Kardiovasküler koruma          %6
                             Menopoz Tipleri (n: 136.985)

                          Doğal Menopoz      %72.3
                          Cerrahi Menopoz     %23.9
                          Prematür Menopoz %3.8

 Türk Menopoz ve Osteoporoz Derneği, Prof.Dr.E.Ertüngealp 2003 EMAS
MENOPOZDA GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

  Santral sinir sisteminde oluşan değişiklikler
  sonucu görülen semptomlar ilk plandadır.
  Bunlar:
  Sıcak basmaları(Hot flushes)
  Uyku bozuklukları(Sleep disorders)
  Depresyon ve Mental değişiklikler(mood and
  depresyon)
  Hafıza bozukluğu ve Alzheimer
SıCAK BASMALARı:

 Etyolojide östrojen progesteron azalması,
 katekolamin deşarjı,endorfinler, dopamin,
 prostoglandinler, LH pulsatilite bozukluğu gibi
 nedenler vardır.
 Feldman’ın çalışmasına göre görülme oranı
 %85 civarında görülebilir.Bir yıldan on yıla
 kadar devam edebilir.Süre kişiseldir.
UYKU BOZUKLUKLARı

 Uyku kesintileri,irritabilite, anksiete,sinirlilik
 halsizlik unutkanlık konsantrasyon bozukluğu
 uyuduğu halde dinlenememek gibidir. Nedeni
 azalmış östrojene bağlı REM uyku azlığıdır.
 Osteoporoz ve Kardiovasküler bozukluklar
 Menopoz sonrası görülen önemli sorunlardır.
DEPRESYON VE MORAL DEĞIŞIKLIKLER

 Östrojen eksikliği depresyon için zemin
 oluşturur.
 Burada olay serotonin metabolizmasında rol
 oynayan serbest triptofanın azalması nedeniyle
 beyinde serotonin azalmasıdır.(Total triptofan
 değişmez)
ALZHEIMER VE HAFıZA BOZUKLUĞU

 Östrojen beynin bellek fonksiyonunu pozitif
 etkiler.Beynin nörotransmisyon hızını arttırır yani
 nörotransmitterleri değiştirerek belleği etkiler.
 Beyinde asetilkolinin azalması hafıza kaybından
 sorumlu tutulmaktadır.
 Son araştırmalar östrojenlerin beyin kan akımını
 arttırarak hafızayı etkilediği ve Alzheimerı azalttığı
 yönündedir.Faydasız olduğuna dair yayınlarda
 vardır.
 Beyin  vasküler sisteminde gelişen sessiz
 infarktlar demans riskini arttırmakta ve
 bilişsel performansda düşüşe neden
 olmaktadır.
         Vermeer SE; N Eng J Med 2003
HRT DE AMAÇ NEDİR?

  1-) Menopoz ve Klimakterik dönemin subjekif
  semptomlarının önlenmesidir. Bu semptomlar
  menopozdan 5 yıl önce başlayabilir.Süre 1 yıl ile 10 yıl
  arası değişebilir.
  2-) HRT nin asıl amacı kadın hayatını uzatmak değil
  premenopzal ,menopozal ve postmenopozal dönemde
  yaşam kalitesini arttırmaktır.Bu amaç için;
  -Akut dönem semptomları
  -Ara dönem semptomları
  -Uzun dönem semptomlarını gidermek veya
  geriletmektir.
  AKUT(aylar)   Sistem         Semptom
           Vazomotor      Sıcak Basması
                      Gece terlemesi
                      Çarpıntı
                      Başağrısı
           SSS          Hafıza kaybı
                      İnsomnia
           Psikolojik      Anksiyete
                     Huy değişiklikleri
           Ürogenital      G.Trakt Atrofisi
                    Alt Ü.Sistem semp.

                     İnkortinans
           KVS          Enfarktus
  KRONİK(yıllar)  Kas iskelet sis.   Osteoporoz
   Postmenopozal Sendromun
   Etkileri

             Psikolojik Sempt.
               “Mood”
                değişimleri
               Irritabilite
Vazomotor          Depresyon
 Sıcak Basması
               Uykusuzluk
 Terleme
 Çarpıntı
            Ürogenital Organlar
              Uriner semptomlar
              Vaginal akıntı,
               kuruluk,
               dispareunia
              Vulvar kaşıntı veya
               yanma
 Akut dönemde; ön planda olan sıcak basması
 gece terlemesi anksiyete irritabilite hafıza ve
 dikkat kaybı gibi subjektif semptomlar azalan
 östrojen nedenlidir. Bu semptomlar %50
 şiddetli,%33 orta,%16 hafif olabilir.Tedavide
 östrojenler,antidepresanlar,
 trankilizanlar,hipnotikler kullanılabilir.
 Ara dönemde;Lokal veya sistemik östrojenler ile
 vajinal kuruluk ,disparoni, vajinal atrofi,mesane
 ve üretral sfinkter kaybına bağlı disüri,pollaküri
 ve inkontinans tedavi edilebilir.
 Uzun dönemde; osteoporoz ve kardiovasküler
 sorunlarla mücadeledir.
HRT TEDAVİ SEÇENEKLERİ
  Dört grup düşük doz HRT ilacı vardır.
1.Grup:1mg E2+0,5mg NETA
-Uterus kanaması az
-Lipidlere etkileri pozitif yani LDL azalıyor
-TG ve HDL değişmiyor.
-Kemik kaybına olumlu etkileri var.
-Endotel koruyucu etkiler var.
-Koagülasyon ve fibrinolizisi olumlu etkiliyor
-PAI-1 ve Faktör VII’yi azaltır
 HRT TEDAVİ SEÇENEKLERİ-2
  2.Grup:0,45 CE+1,5mg MPA
-Birinci gruptan farklı etkisi glikoz metabolizmasına olumsuz etkilerinin
  olmasıdır.
  3.Grup:Drospirenon ihtiva eden düşük doz HRT
  preparatları (2mg drospirenon+1mg estradiol)
-Bu grubun farklı etkisi Anti-mineralokortikoid aktivite göstermesidir.
-Anti-Androjenik aktiviteleri yoktur.
-Kardiovasküler sisteme olumlu etkileri vardır.
-Damar endotelinde NO yaparak vazodilatasyon ve elastikiyet artışı yapar.
-Baroreseptör fonksiyonlarını düzenleyerek sistolik ve diastolik kan
  basıncını düşürür
HRT TEDAVİ SEÇENEKLERİ-3
 4.Grup:Ultra düşük doz HRT
0,5mg 17β estradiol + 0,25 mg NETA
0,5mg 17β estradiol + 0,1 mg NETA
-Yapılan çalışmalar;
a)İstenmeyen kanama yönünden daha iyi sonuçlar vardır.
b)Metabolik sonuçları Lipid,lipoprotein ve Karbonhidrat metabolizmasına
  olumlu etki yaptığıdır.
c)Meme hassasiyeti ve mastalji placebo ile aynıdır
d)Kemik dansitesi üzerine olumlu etki yapar.
HRT BAŞLAMA ZAMANı

  1-HRT menstrüasyon gören semptom pozitif kadınlarda
  başlanabilir.Laboratuvar bulgusu 3 seri ölçümde FSH 20 IU/ml
  üzerinde olması E2’nin 60 pg/ml alında olması durumunda HRT
  başlanabilir. Bu hastalarda azalan E2 azalan inhibin artan FH ve LH
  vazomotor semptomlardan sorumlu kabul edilmektedir.Tedavide
  kesintili östrojen+progestreon tercih edilmelidir.3 ayda bir kontrol
  edilerek 6 ay civarında kullanılabilir.
  2- 40-50 yaş arası kadınlarda kontrasepsiyona ara verilen sürenin 5.
  veya 7. Günü FSH 30 IU/ml üzerinde ise HRT başlanabilir.Dışarıdan
  verilen östrojenler follikülü tükenmiş bir kadında FHS’ı baskılamaz 50
  yaş ve üzerindeki kadınlarda ampirik olarak HRT başlanabilir
  yönünde görüşlerde vardır.
  3-Sadece progesteron öneren göüşlerde vardır.Minipill Norplant
  depo-provera gibi HRT altında olsa bile 49 yaşın altında olan kadınlar
  2 yıl 50 yaş üzerindekilerde 1 yıl korunma önerilmelidir.
HRT BAŞLAMA ZAMANı-2
  4-İlk kez görülen yaşlı bir kadına HRT için
  kontrendikasyon yoksa HRT başlanabilir.Yaşlı
  kadınlarda HRT seçiminde ;
    -Lokal vajinal E3 seçilebilir
    -Uterusu varsa mutlaka östrojen +progesteron
  kombine olmalıdır.
   -Atılım hızı ve metabolik etkiler göz önünde
  tutulmalı ve düşük doz kullanılmalıdır.
   -İstenmeyen ara kanamalar ve tromboemboli
  yönünden dikkatli olmak gerekir
WHIMS(Women Health Initiative Memory Study)

 Östrojen reseptör azalması östrojen reseptör
 metilasyonu,Östrojenin MMP-9 gibi iltihabi
 markerları arttırarak plak rüptürü yapmasıdır.
 WHIMS sonuçlarına göre 65 yaş üzerinde
 östrojen başlananlarda demans riski 2 kat
 artıyor.Alzheimer erken başlıyor.
TEDAVİ SÜRESİ

 Tedavi süresi semptomlara göre kişiseldir.
 Genelde kadınların %18’inde semptomlar 1 yıl
 altında devam eder.
 %26’sında 5 yıl üzerindedir.
 %10 kadında 60 yaşına kadar devam edebilir.
 HRT süresi ile ilgili fikir birliği yoktur.5 yıl kullanımı
 önerenler vardır.Ömür boyu kullanımı önerenler de
 vardır.Ancak kısa süreli kullanım önerenler 2-3 yıl
 ile sınırlamamakta semptomlar tekrar başlarsa
 hasta ile tartışarak 2-3 yıl daha uzatabilmektedir
 Sonuç olarak
 a)5 yıla kadar kullanımların Meme ca yönünden
 risk getirmediği kabul edilmektedir.5 yıldan
 sonrası için hastayla birlite karar verilmelidir.
 b) HRT kullanımının osteoporoz profilaksisi ve
 koroner hastalıklar ile ilgili faydaları
 vardır.Progesteron ile karşılanmış östrojenin
 endometrium ca yönünden riski yoktur.
UYGULAMA YÖNTEMİ SEÇİMİ

 1-Olgunun uterusu olup olmadığına göre,
 2-Sistemik yan etki yönünden hasta
 değerlendirilmeli
 3-Hastanın çekilme kanaması isteyip
 istememesine göre
 4-Uygulama yolunun özellikleri anlatılmalı

 5-HRT de yöntem kişiye özel olmalıdır.
UYGULAMA YÖNTEMİ SEÇİMİ-2
 Uterusu yoksa sadece östrojen kullanılmalı
 Endometiozis tanısı alanlar mutlaka kombine
 preparatları kullanmalı
 Kanama istemeyenler kesintisiz rejimi kullanmalı.
 Kanama isteyenler kesintili rejimi seçmeli.
 Progesteron dozunu azaltmak için 3 ay östrojen 14
 gün progesteron içeren preparatlar kullanılabilir.
 Sistemik ilaç kullanamayanlar için lokal östrojenler
 kullanılabilir.
HRT DE ANDROJENLER 1

 Dolaşımda DHEA-DHEAS ve testosteron 30-40 yaşından
  itibaren azalır.50-60 yaşlarında azalma %70 civarındadır.
 HRT’ye eklenen androjenler;
-Genel iyilik halinde düzelme sağlar
-Ruhsal durumda düzelme enerji artması ve yaşam kalitesinde
  düzelme sağlar.
-Libido artar sinirlilik tedirginlik düzelir.Uykusuzluk ve mastalji
  azalır
-Özellikle ooferektomi geçirenlerde androjen vermek cinsel
  fonksiyonu ve ruhsal durumu düzeltir. Östrojenler ile
  geçmeyen ateş basması androjenlerle düzelir.
HRT DE ANDROJENLER 2

  Androjenler kemik mineral dansitometresini de düzeltir.
  -Androjenler Kardiovasküler sistemde vazodilatasyon yapar. LDL ‘yi
  olumsuz etkilemez.
  -Meme Ca dokusunda androjen reseptör pozitifliği %50
  civarındadır.Anti östrojenlerle birlikte androjen vermek yanıtı arttırır.
  -DHEA dışarıdan verince hedef dokuda androjen sentezi başlar Bu
  nedenle serum ölçümleri doğru değildir.
  -Meme Ca da hücre içi E2 düzeylerinin menopoz öncesi ve sonrası
  benzer olması ilginçtir.
  Postmenopoz da ovarial östrojen olmadığına göre östrojen kaynağı
  androjen prekürsörleridir.Bu nedenle meme Ca da aromataz
  inhibitörleri faydalıdır.
  Menopozda total kolesterol,LDL,Lpa ve TG artar.HDL
  azalır.Özellikle Kardioprotektif kabul edilen HDL-2 azalır.
  Hastanın trigliseritleri yüksekse oral preparatlar TG arttırdığı
  için transdermal yol veya Tibolon tercih edilmelidir.
  Diabetik bir hastada menopozda insülin rezistansı
  artar.İnsülin salgısı azalır. Ancak rezistans nedeni ile İnsülin
  artınca TG artar HDL-2 düşer.PAI-1 artar fibrinolitik aktivite
  azalır.Tansiyon yükselir.
  Tek başına CEE insülin rezistansını arttırmaz ancak MPA
  eklenince önemli ölçüde artar.Bu nedenle diabette
  transdermal yol veya düşük doz drospirenon içeren preparat
  verilmelidir.
  Obezite:Hiperinsülinemi bozulan glukoz toleransı ve artan leptin(Leptin
  ab geni) 7. kromozom şişmanlık genidir.Bunlarda da Drospirenon içeren
  düşük doz seçilmelidir.
  Hipertansiyonda da düşük doz Drospirenon içeren düşük doz
  seçilmelidir.
  Tromboemboli geçirenlerde ;Akut dönemde HRT verilmez.Kronik
  dönemde dikkatli olunmalıdır.Sentetik östrojenler 18 kat ;CEE 2-3 kat
  karaciğer pıhtılaşma faktörleri kötü etkilediğinden kullanılmaz.Seçim
  transdermal estradiol+mikronize progesteron olmalıdır
  Fibrokistik meme hastalığında kesintisiz HRT kullanılır.Progesteron
  drospirenon olmalıdır.Anti-androjenik, anti-mineralokortikoid,
  antikarsinojen HEC 88 tümör hücrelerini suprese eder.
  Meme Ca da da Dienogest içeren preparatlar seçilir.
  Sigara içen ve safra taşı olanlar için transdermal yol seçilmelidir.
ANDROJEN REPLASMAN RİSKLERİ:

 -Depresyon,akne,hirsutizm,alopesi,kliteromegali
 gibi maskülinizasyon etkileri vardır.
 -Somatik olarak sıvı retansiyonu ve şişkinlik
 olabilir.
 - Hepatosellüler, kardiovasküler riskler, kanser
 riskleri vardır
 -2-4 haftalık testosteron enjeksiyonları riski
 arttırır
 -Androjenler östrojene dönüşerek koroner arterleri
 dilate eder. Endometriumu etkilemez.Meme ca
 ilişkisi çelişkilidir.
ANDROJEN REPLASMAN RİSKLERİ:

 Sonuç olarak;
 1-Menopoz sonrası overler ciddi androjen
 kaynağıdır.
 2-Androjenler beyin adele kemik sistemine
 güçlü etkileri vardır.
 3-Androjenler ruhsal durumu pozitif etkiler
 cinsel motivasyonu attırır.
  HRT de ilk seçenek östrojendir ancak östrojen
  androjenleri daha da baskılar.
  Androjen Prearatları:FDA onaylı 1,25 ve 2,5 mg Metil
  Testosteron+Estrifiye östrojen kombinasyonu vardır.
  Pelletler, transdermal flasterler ve jeller vardır.
  Climakteron(1 mg estriol benzoat+testosteron 150 mg)
  Delatestryl(1ml 200 mg testosteron IM)
  2,5-5 mg MT+0,625-1,25 konjuge österojen sc implant
  var
  Türkiyede kadınlara yönelik androjen preparatı yoktur
PROGESTAGENLER
  1-Düşük doz progestagenler östrojenin arter duvarındaki iyileştirme
  etkilerini bozmaz
  2-Progesteronlar tek başlarına da kemik rezorbsiyonunu azaltır.
  Yüksek doz MPA kemik koruyucu etki yapar
  Yan Etkileri:Premenstrüel gerilim sendromu,meme hassasiyeti,
  irritabilite, Akne,mayi retansiyonu,depresyon,yorgunluk,apati
  3-19 nortestosteron türevi progesteronlar (NETA-linoestranol)
  androjenik özellik taşırlar lipid metabolizmasını olumsuz etkilerler
  4-Hidroksi progesteron türevlerinin androjenik etkileri
  azdır.(MPA,CPA,desogesterol)
  5-Halen lipid ve lipoproteinleri olumlu etkileyen progesteron arayışı
  devam etmektedir.
  6-Androjenik progestinler plazmada hepatik lipazı arttırır. Hepatik
  lipaz artınca HDL düşer.Androjen olmayan progesteronlar HDL yi kötü
  etkilemez.
TİBOLON:

  Noretinodrel analoğudur.2, mg/gün FSH’ ı tamamen LH’ı
  kısmen baskılar.
  Bu maddenin 4 izomeri(metaboliti) vardır.
  Yüksek gestagen reseptör afinitesi vardır.Bu nedenle
  endometrium üzerine in vivo stimülatör etkisi azalır.
  Ayrıca SHBG TBG T4 lipid metabolizması ve fibrinoliz üzerine
  zayıf androjenik etkisi vardır.
  Tibolon vertebra kırıklarını azaltır.2 yılda KMD %8 artar.
  Tibolon endorfin düzeyini arttırarak ruhsal durumu
  düzeltir.Endometriumu etkilemez.TG düşürür.HDL
  düşer.Fibriolizisi stimüle eder.Fibrinojen azalır.Plazminojen
  artar.
  Hormon Kullanmak
  istemeyen
  hastalarda
  vazomotor
  semptomları tedavi
  için ne yapmalıyız??
  Hafif Semptomlarda; Egzersiz,hayat tarzı değişklikleri,hobiler
  edinme,sigara bırakma vucut ısı ayarı önerilebilir.
 Destek tedavisi:
-Red Clover(Promensil):Tromboz,GIS yan etkileri, hipertansiyon
  konvülsiyon,karaciğer yetmezliği yan etkileridir.
-Block Cohosh(Remixin,Klimadion) önerilebilir
 Beslenme:Fitoöstrojen ve Kalsiyumdan zengin bir diyet
  önerilmeli.Omega 3 verilmelidir.
 Fitoöstrojenler,Isoflavonlar,Liganlar,Flavonoidler: Bu grup SERM gibi etki
  eder.
-Kemik,kalp ve vazomotor sistem üzerine olumlu etki ederler.Uterus ve
  meme üzerine negatif etki ederler.
-Fitoöstrojenler a)testosteron oksidasyonunu inhibe eder.Epiandosteron ve
  DHEA oksidasyonunu inhibe ederek karsinogenezi inhibe ederler.
SERM:

 İnsan vücudunda uterus vajen over plasenta
 beyin karaciğer böbrek akciğer ve kemiklerde
 östrojen reseptörleri vardır.
 Östrojen azalınca hepsi etkilenir.

 Artık anti östrojen yerine selektif östrojen
 reseptör modülatörleri kullanılmaktadır.
SERM:

 1-Trifenyletylen türevleri:Tamoksifen,
 toremifen,draloksifen,TAT,Spridoksifen
 2-Benzotiofen türevi: Raloksifen

 3-Saf gonadal antiöstrojenler:ICI 164-384, ICI
 182, Em800
 Tamoksifen:Vajen,endometrium,kemik, karaciğer
 ve KVS östrojenik etkisi vardır.Memede
 antiöstrojeniktir.O nedenle endometrium Ca’yı
 stimüle eder.Meme Ca’yı baskılar.FDA onayı
 Tamoksifen Raloksifen Toremifen için vardır.
 Raloksifen persistans benign kanamalı hastalarda
 ciddi endometriozisli vakalarda primer veya
 rekürren meme ca’larda HRT almak istemeyen
 hastalarda kullanılabilir.
Kullanılan Kombinasyon (n=136.985)
Devamlı HRT                     % 42.8
Kesintili HRT                    %18.5
Sadece Östrojen                   %16.4
Sadece Progesteron                  %2.8
Bifosfonat+HRT                    %16.1
Statin+HRT                      %2.9


               Verilme Yolları
               Oral               % 81,2
               Transdermal           % 13,1
               Vaginal              % 7,2
               İntranazal            % 0,7
               Cilde Uygulanan          % 0,3
               Jel
           Türk Menopoz ve Osteoporoz Derneği, Prof.Dr.E.Ertüngealp 2003 EM
HRT Kontrendikasyonları
  1-Östrojene duyarlı tümörler(Meme Ca, endometrium
  Ca,malign melanom)
  2-Sebebi belli olmayan ve tekrarlayan tromboembolik
  ataklar
  3-Tromboembolizmin akut dönemi
  4-Myokard Enfarktüsü Akut dönemi
  5-Karaciğer tümörü ve fonksiyon bozuklukları
Uterusun olmadığı halde gestagen
gereken durumlar
  Evre 1 endometrium ca nedeniyle opere olanlar

  Overlerin endometrioid tümörleri

  Endometriozis
  HERS (Kalp ve Estrojen/Progestin
  Replasman Çalışması)
  Çalışmanın amacı menopoz sonrası HRT’nin koroner kalp hastalıkları üzerindeki
  etkisini araştırmaktı.
   Koroner arter hastalığı olan ortalama yaşı 67, 2763 hasta üzerinde 6.8 yıl
  süren randomize, plasebo kontrollü bir çalışma yapıldı. Hastalar randomize
  olarak 0.625 mg CEE ve 2.5 mg MPA verilen grup ve placebo grubuna ayrıldı.
  Her iki grubun takibi sırasında enfarktüs ve KAH’a bağlı ölüm oranları ile diğer
  kardiyovasküler komplikasyonlar karşılaştırıldı.
  HERS-Sonuçlar:
  • Hormon grubunda ilk yılda KAH ile ilgili olaylarda 1. yılda artış, 3-5. yıllar
  arasında ise azalma görüldü. Daha sonraki yıllarda ise bu azalma devam
  etmedi.
  • 6.8 yılın sonunda hormon tedavisi KAH’lığı olan kadınlarda ateroskleroza bağlı
  ölümleri azaltmadı.
  • HERS çalışması, KAH olan menopoz hastalarında, bu rahatsızlığa bağlı
  ölümleri azaltmak amacıyla HRT’nin kullanılmasının doğru olmadığı sonucuna
  vardı.
WHI (Kadın Sağlığını Başlatıcı
Araştırmacılar
   Menopoz hastalarında HRT’nin KAH, invasiv meme kanseri, felç, derin ven
   trombozu (DVT), pulmoner emboli (PE), kırıklar, kolon ve endometrium kanseri
   üzerindeki etkisini araştıran bugüne kadar yapılan en fazla hasta sayısını içeren
   ve en çok tartışmaya yol açan çalışmadır.
    Ortalama izleme süresi; planlanan 8.5 yıldı, fakat çalışmanın kombine HRT
   kolu (konjuge estrojen-medroksiprogesteron asetat tedavisi) 31 Mayıs 2002’de
   (5.2 yılda) sonlandırıldı. Sebebi HRT grubunda invasiv meme ca’nin istatistiksel
   olarak anlamlı olmasa da önceden belirlenen zarar oranını geçmesiydi.
    Histerektomi sonrası 11.000 kadına konjuge estrojen (ERT) ya da plasebo
   uygulanan WHI çalışmasının ERT kolu ise Şubat 2004 tarihinde artmış inme ris
   ve genel sağlık profilinde iyileşme izlenmemesi nedeniyle sonlandırıldı (14).
   Gerek kombine HRT gerekse ERT kolunda plaseboya göre kolorektal
   karsinomda azalma 10000 de 16’dan 10’a, osteoporozda azalma 10000’de
   15’ten 10’a meme kanseri artışı 10000’de 30’dan 38’e, kalp krizinde artma
   10000’de 30’dan 37’ye, inme oranı 10000 de 21’den 29’a, DVT 10000’de 16’da
   34’e çıkmıştır.
ERA (Estrojen Replasman ve Ateroskleroz
çalışması)
  ERA çalışmasında hastaların bazal ve takip sonrası koroner anjiografileri,
  kolesterol seviyeleri ve kardiyovasküler olayların gelişimleri gruplar arasında
  karşılaştırıldı. Bu çalışmanın amacı menopoz sonrası estrojenin KAH’nın
  tedavisinde, önlenmesinde, ve koroner ateroskleroz üzerindeki etkileri ile
  progestinin tedaviye eklenmesinin modifiye edici etkilerini araştırmaktı.
  ERA-Sonuçlar:
  CEE ve CEE+MPA gruplarında LDL kolesterol seviyeleri plaseboya göre azaldı.
  Her iki tedavi grubu da koroner aterosklerozun ilerlemesi üzerinde etkili olmadı.
  Her iki tedavi grubunda kardiovasküler olayların gelişme oranları arasında fark
  gözlenmedi.
  Grupların minimal koroner arter damarları çaplarındaki değişimler arasında
  istatistiksel fark bulunmadı.
  ERA çalışması tek başına estrojenin de estrojen artı MPA da KAH’da
  aterosklerozun ilerlemesini etkilemediği sonucuna vardı.
  KAH’da ERT’nin kardiyovasküler yarar beklenerek kullanılmasının doğru
  olmadığı belirtildi.
Milyon Kadın Çalışması
  Çalışma İngiltere’de 3 yılda bir tarama mammografisi
  yapılan,yaklaşık yarısı herhangi bir şekilde postmenopozal
  hormon tedavisi almış olan, 50-64 yaş grubundaki
  1.084.110 kadında 1996-2001 yılları arasında sürdürülmüş
  geniş bir cohort’a ait observasyonel bir çalışmadır.Çalışma
  verileri mammografi öncesi doldurulan anket formlarına
  kaydedilen verilerdir. Randomize olunmamış populasyon
  retrospektif olarak, spesifik tiplerdeki hormon tedavilerinin
  meme –Ca oluşumu ve ölüm insidansını saptamak üzere
  incelenmiştir.Olgularda 2,6 yıllık izlem süresi sonunda
  invaziv Meme-Ca insidansı ve 4,1 yıllık izlemde de mortalite
  analiz çalışmaları yapılmıştır.
Mission Çalışması
  Ocak 2004-Haziran 2006 arasında HRT kullanan hastalar 2
  gruba ayrılmıştır.
  1.grubu 5 yıl ve daha az HRT kullanmış olan hastalar
  oluşturdu.(n=2693 hasta)
  2.grubu 5 yıldan daha uzun süre HRT kullanmış hastalar
  oluşturdu.(n=2256)
  Bu hastalar koroner kalp hastalığı ve Meme kanseri gelişimi
  açısından değerlendirilmiş ve her iki grup arasında Koroner
  kalp hastalığı ve Meme kanseri riski artışı açısından anlamlı
  bir fark bulunmamıştır


  Coronary heart disease and HRT in France: MISSION study prospective phase results.
    Mares P, Chevallier T, Micheletti MC, Daures JP, Postruznik D, De Reilhac P.
HRT DE IZLEM-1

 1-Düzenli mens görenlerde endometrium
 kalınlığının izlemine gerek yoktur.
 2-HRT alırken özellikle progesteron döneminde
 kanama olursa endometrial biyopsi gerekir.
 3-Her türlü ara kanamada biyopsi gerekir.
 4-Kanama fazla oluyorsa 7 günden fazla devam
 ediyorsa biyopsi gerekir.
 5-Spottingler düşük dozdan olabilir.Doz
 arttırılarak önlenebilir
HRT DE IZLEM-2
  6-Kesintili kombine tedavide kanama olmuyorsa
  östrojen yetersiz olabilir veya endometrium
  duyarsızdır.Tedaviye devam edilir.
  7-Kesintisiz kombine tedavide 3-4 ay içinde
  endometrium kalınlığı %90 5 mm altına iner. O nedenle
  ilk 3 ay kanamalar göz ardı edilebilir.
  8-6 ayda bir USG yapılmalıdır.
  9-Yılda 1 kez biyokimya ve mamografi bakılmalıdır.
  10-Amenore perioduna girdikten sonra beklenmedik
  kanama olursa endometrial biyopsi yapılır.
  11-2 yılda bir KMD bakılır
Sonuç;
  HRT’de amaç kadının yaşam kalitesini yükseltmektir.HRT’ye
  başlanabilecek en erken dönemde başlanmalıdır.
  HRT’den amaçlanan sonuca ulaşılabilecek en düşük dozu
  tercih etmek gerekir.
  Hastanın sosyal yapısına;klinik ve laboratuvar
  değerlerine,yaşına en uygun rejimi seçmek gerekir.
  Menopoz döneminde egzersiz,kalsiyum alımı,güneş ışığı ve
  beslenme tarzı ile ilgili olarak hasta bilgilendirilmelidir.
  HRT’de 5 yıldan uzun kullanım düşünüyorsak buna bireysel
  değerlendirme sonucu karar verilmelidir.Hastaya riskler
  anlatılmalı;HRT dışında yapılabilecekler anlatılmalı ve
  hastanın onamı alınmalıdır.
Sabrınız ve Dinlediğiniz İçin
    Teşekkürler

								
To top