DIGMAANG TROJAN edited3 by Y3rA77

VIEWS: 1,899 PAGES: 4

									           Alamat o Mitolohiya ng Digmaang Trojan
                  (Gresya)

  o Ang Digmaang Trojan ang pinakabantog na digmaan sa Gresya.
  o Nagkainteres ang mga diyos ng Olympus sa digmaan dahil ang ibang
   mandirigma dito ay kanilang mga anak at apo.
  o Sina Ares, Apollo at Athena ay kumampi sa mga Trojan.
  o Sina Athena, Hera at Poseidon ay kumampi sa mga Griyego.
  o Si Zeus naman ay sinadyang patagalin ang digmaan ng sampung taon upang
   mabawasan ang dumadaming populasyon.
  o Nag-umpisa ang Digmaang Trojan nang itinanan ni Paris ng Troy (anak ni Haring
   Priam at Hecuba) si Helen (anak ni Zeus at Leda).
  o Dahil sa ginawang pang-iinsulto ni Paris, ang asawa ni Helen na si Menelaus ng
   Sparta ay nagpaumpisa ng isang giyera upang makuhang muli ang kanyang
   kabiyak. Ang hari ng Mycenae at kapatid ni Menelaus na si Agamemnon ang
   nanguna sa ekspediyon ng mga tropang Achaea sa Troy.
  o Pagkaraan ng kamatayan ng maraming bayani, kasama sina Achilles at Ajax ng
   Achaea at sina Hector at Paris ng Trojan, nahulog ang Troy.
  o Ang kapatid ni Menelaus na si Odysseus (isang tanyag na bayani ng Gresya)
   ang nagplano ng paggawa ng isang higanteng kabayong kahoy.
  o Ang naturang kabayong kahoy ay isang pagpapakita kay Paris ng Troy na ang
   Gresya ay sumuko na sa giyera.
  o Ngunit ang katotohanan, ang kabayong kahoy na ito ay isang sasakyan na may
   dalang mga sundalo sa loob.
  o Kapag pinasok ng mga Trojan ang kabayong kahoy sa loob ng kanilang teritoryo
   bilang kanilang tropeo, ang mga sundalong Griyego ay madaling puksain ang
   loob ng Troy ng hindi nalalagasan ng mga tao habang ibinabagsak nila ang mga
   pader na panlabas.
  o Noong gabing nasa loob na ang higanteng kabayong Trojan sa Troy, ang mga
   sundalong nasa loob nito’y biglang nagsilabas at nakipaglaban.
  o Pagsapit ng madaling araw, nagapi ng mga Griyego ang mga Trojan at si Helen
   ay ligtas na naibalik kay Menelaus.

             KASAYSAYAN O PINAGMULAN

    Ang Digmaang Trojan ay isa sa mga mahahalagang pangyayari sa mitolohiya ng
Gresya. Ito ay binigyambuhay ni Homer sa dalawang epiko, ang Iliad at ang Odyssey,
sinulat noong mga 800 B.C.

  o Nag-ugat ang Digmaang Trojan sa pagpapakasal nina Haring Peleus at Thetis
   isang diyosa ng karagatan. Lahat ng diyos ay dumalo ngunit hindi nila inimbita si
   Eris, ang diyosa ng pagtatalo.
  o Ang galit na galit si Eris na sumugod sa piging ng kanilang kasal at itinapon ang
   isang gintong mansanas sa mesa. Ito raw ay para sa sinumang pinakamaganda.
  o Nagtalo sina Hera, Athena at Aphrodite at nag-agawan para sa mansanas.
o Nang kanilang tinanong si Zeus na hatulan kung sino ang pinakamaganda sa
 kanila ay kaniyang ipinahayag na puntahan nila sa Bundok Ida si Paris, isang
 prinsipe sa Troy, at siyang tingin niya’y pinakamagandang lalaking nabubuhay
 ang siyang gumawa ng paghahatol. Bagaman at isang prinsipe si Paris, siya ay
 sinadyang ipinadala sa pook na ito bilang isang pastol dahil sa hula kay Haring
 Priam na siya ang magiging sanhi ang pagkasira ng kanilang bansa. Kasama ni
 Paris ang isang magandang nimpa na si Oenone.
o Pinangakuan ni Hera si Paris ng kapangyarihan, pinangakuan siya ni Athena ng
 kayamanan, at si Aphrodite nama’y pinangakuan siya ng pinakamagandang
 babae sa balat ng lupa.
o Pinili ni Paris si Aphrodite. Nangako si Aphrodite na magiging asawa niya si
 Helen, ang kabiyak ni Menelaus.
o Kaagad na naghanda si Paris papuntang Sparta upang kunin si Helen. Binalaan
 siya ng kaniyang mga kambal na kapatid na sina Cassandra at Helenus sa
 gagawing hakbang, gayun din ang kaniyang ina na si Hecuba. Ngunit hindi sila
 pinakinggan ni Paris at tumuloy siyang umalis papuntang Sparta.
o Nang nasa Sparta na si Paris, siya ay itinuring ni Menelaus, asawa ni Helen,
 bilang isang maharlikang panauhin,
o Ngunit nang umalis sa Sparta si Menelaus upang pumunta sa libing ng kaniyang
 lolo sa Crete, dinukot ni Paris si Helen (na maaaring kusang-loob na ring
 sumama) at dinala maging ang marami sa kayamanan ni Menelaus.

  Sa Troy ikinasal sina Helen at Paris. Ito’y naganap noong 1200 B.C.

      PANINIWALA o PILOSOPIYA NG GRESYA BATAY SA
         ALAMAT NG DIGMAANG TROJAN


o Naniniwala ang mga Griyego na ang mga diyos ay may kontrol sa mga lakas ng
 kalikasan at lipunan at naninirahan sa Bundok ng Olympus subalit hindi sa
 paraang mapanghimasok. Matindi ang paniniwala ng mga Griyego na ang mga
 diyos ang nagbibigay ng proteksyon at paggabay sa kanilang mga estadong-
 lungsod .
 HALIMBAWA:
   - Nasa plano ni Zeus ang nangyari sa Digmaang Trojan dahil sa tingin
     niya’y sumasama ang mundo’y kinailangang mabawasan ang mga
     tao.
   - Ang pagsama at pagkampi ng mga diyos sa isang partikular na
     pangkat (sa Griyego o sa Trojan).
o Ang tadhana ng mga Griyego ay nagagabayan ng mga diyos. Sa pilosopiyang
 Griyego, ang konsepto ng Supreme Law (Kataas-taasang Batas) o Ultimate
 Reality (Katapusang Katotohanan) ay nabigyang diin sa kanilang tradisyonal na
 paniniwala sa mga diyos.
o Ang paniniwala at paggawa ng mga nararapat na sakripisyo at ritwal upang
 maiwasan ang mga pagganti mula sa mga diyos (kagaya ng kalupitan at
 kahirapan) at maging sa kapwa tao at mahikayat ang mga diyos ng magbigay ng
 biyaya o kayamanan. Ngunit, hindi ang mga diyos ang nagtatakda sa kapalaran
 kundi ang karakter ng tao, kung kaya’t hindi maaaring sisihin ang mga diyos para
 sa paghihirap ng tao. Tumutulong ang mga diyos sa pamamagitan ng pagbibigay
 ng mga signos, subalit likas sa tao na magkamali sa pagkakaintindi sa mga ito.
o Kumikilos ang mga diyos gaya ng ordinaryong tao. Hal., sila’y nag-aasawa at
 nagkakaanak. Nagtsitsimis at nakikipag-away. Kahit na sila’y walang kamatayan,
 sila ay pwedeng magmalupit, magselos, mandaya at maging immoral. Kaya hindi
 silang maaaring manghimok para sa kagandahang-asal at mataas na moralidad
 para sa mga Griyego.


  HALIMBAWA:
   - Ang pag-aasawa ni Haring Peleus na isang mortal at Thetis na isang
    immortal at diyosa.
   - Ang ginawang paghihiganti ni Eris sa hindi pag-imbita sa kaniya sa
    kasalan nina Haring Peleus at Thetis bilang pagpapakita ng kaniyang
    galit.
   - Nag-away ang mga diyosa sa pag-aagawan sa gintong mansanas.
   - Ang pagbibigay ng biyaya ni Aphrodite kay Paris dahil sa pagkapili
    sa kanya nito bilang pinakamaganda sa mga diyosa. Kahit na alam ni
    Paris na may-asawa na si Helen ay ninais pa rin niyang makuha siya.
    Binigay ni Aphrodite si Helen na maging asawa ni Paris at dito nag-
    umpisa ang Trojan War.

o Sinasamba ng mga Griyego ang kanilang bayani (hero cults) na karaniwang may
 sibil at pulitikal na kalikasan dahil dito mag-uugat ang mga pamilya at makikilala
 ang mga lungsod
 HALIMBAWA:
   - Ang pagkapanalo ng mga Griyego sa digmaan sa Troy ay mahalaga
     kahit na tumagal ang panahon ng pakikidigma dahil tagumpay ito ng
     isang buong kaharian o lahi, at isang pagtitindig mula sa kahihiyang
     tinamo ni Menelaus mula kay Paris ng Troy.

    KAHULUGAN AT KAHALAGAHAN NG DIGMAANG TROJAN
            SA MGA GRIYEGO

o Mahalaga ang Digmaang Trojan sa mga Griyego dahil isa ito sa mga puwersa
 ng kanilang pagkakaisa at humubog sa kasaysayan ng Gresya at maging sa
 kasaysayan ng daigdig.
o Binibigyang diin ng mga sinaunang Griyego ang literatura. Meron silang iisang
 klase ng pagsusulat. Ang mga Athenian, Spartan, Theban at ibang Griyego ay
 nakakabasa ng Homer at sumisigla sa mga pakikibaka ng mga Griyegong bayani
 noong Digmaang Trojan.
o Isa ito sa mga mahahalagang pangyayari sa mitolohiya ng Gresya. Ang
 mitolohiya ang pinakapuso ng pang-araw-araw na buhay sa sinaunang Gresya.
 Itinuturing ng mga Griyego ang mitolohiya bilang isang bahagi ng kanilang
  kasaysayan. Bukod sa ang ilan ay mga katauhang mito lamang ay may
  makasaysayang katotohanan din dito.
o  Isa pang elemento ng kahalagahan nito ay ang paniniwala nilang iisa ang
  kanilang pinag-mulang alamat na may ngalang Hellen, Kaya tinatawag nila ang
  kanilang sarili na “Hellenes” at ang kanilang bansa ay “Hellas”, ang kanilang
  sibilisasyon ay “Hellenic”.
o  Ang mga sinulat ni Homer ang basihan ng mga Griyego sa kanilang
  acculturation. Ang Troy ay lugar sa kung saan ang relihiyon, kultura at
  teknolohiya ay dumaan sa pagitan ng mga sibilisasyon sa silangan at sa Europa.
  Ang unang puntong ng paghinto ng paglipat ay sa Gresya.
o  Si Homer ang itinuturing na “edukasyon” ng Gresya at ang kaniyang tula ang
  “aklat”.
o  Ang Digmaang Trojan ay ginagamit ng mga pilosopong Griyego at istoryador
  bilang isang karaniwang halimbawa upang ipakita ang kanilang sariling
  pagkakaintindi sa ugali at kilos ng mga tao.
o  Ang mga eksena mula sa Digmaang Trojan ay karaniwang paksa sa sining ng
  Gresya, hal. mga pinturadong plorera.

								
To top