Cumhuriyete Nasil Kavustuk? by 4fItVny5

VIEWS: 0 PAGES: 15

									   Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk?
• Eskiden devletimizin
 adı OSMANLI
 devletiydi.
• Ülkeyi padişah ve
 vezirler yönetirdi.
• Osmanlı devleti
 zamanın en güçlü
 devletiydi.

                1
• Ancak sonra
 zayıflamaya başladı.
• Bu arada bir çok
 devletin katıldığı
 1.Dünya savaşı çıktı.
• Osmanlı devleti de
 Almanya’nın yanında
 bu savaşa katıldı.


             2
             Kurtuluş Savaşı
• Almanya ve yanında
 savaşa girdiğimiz
             ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
 diğer devletler
 yenilince OSMANLI
 devleti de savaştan
 çekilmek zorunda
 kaldı.
• Galip devletlerle
 MONDROS ateşkes
 antlaşması imzalandı.

                        3
                Kurtuluş Savaşı
• Bu antlaşmaya göre.
1. Osmanlı ordusunun
  silahları elinden alınacak
  ve askerleri dağıtılacak,
2. Tehlikeli görülen
  topraklarımıza asker
  çıkarabileceklerdi.                       4
3. Bir süre sonra yurdumuza işgale başladılar.
4. Önce sarayı işgal edip padişahı etkisiz hale
  getirdiler.
                         5
6
            Umudun Doğuşu

• Atatürk 16 mayıs 1919’da İstanbul’dan
 Samsun’a hareket etti.
                     7
• Atatürk 19 mayıs 1919’da SAMSUN’A çıkarak
 kurtuluş savaşını başlattı.
                     8
• Türk halkı bağımsızlığı için büyük bir savaş
 verdi.
                         9
           Cumhuriyetin İlânı
• Kurtuluş savaşını
 kazandıktan sonra
 devletimizin yönetim
 şeklinin belirlenmesi
 gerekiyordu.
• Mustafa kemal
 ATÜRK halkı için en
 iyi yönetim şeklinin
 cumhuriyet olduğunu
 savunuyordu.

                    10
• T.B.M.Meclisi 29 ekim
 1923’te bir yasa ile
 cumhuriyet yönetimini
 kabul etti.
• Cumhuriyetin ilan edildiği
 ilk gün T.B.M.Meclisi
 ATATÜRK’Ü
 cumhurbaşkanı seçti.
• T.B.M.Meclisi TÜRKİYE
 cumhuriyeti
 DEVLETİ’NİN
 kurulduğunu dünyaya
 duyurdu.


                11
Cumhuriyetin Bize Kazandırdıkları

• Cumhuriyet;Halkın kendi
 kendisini yönetmesi
 demektir.
• Cumhuriyet yönetiminde
 her şey kanunlara ve
 anayasaya göre yapılır.
• Kanunlar önünde herkes
 eşittir.
• Cumhuriyet yönetiminde
 seçme ve seçilme hakkı
 vardır.

               12
              Atatürk İnkılapları
• Arap harfleri
 kaldırılarak, bu günkü
 alfabe kabul edildi.
• Din ve devlet işleri
 ayrılarak laiklik kabul
 edildi.
• Giyim-kuşamda
 değişiklik yapıldı.

                       13
            Atatürk İnkılapları
• Soyadı kanunu kabul
 edildi.
• Ölçü ve tartılarda
 değişiklik yapıldı.
• Takvim ve saatte
 değişiklik yapıldı.
                     14
              Neler Öğrendik?
• Cumhuriyetin       • Cumhuriyetin bize
 ilanından önceki      kazandırdıklarını
 devletimizin adı neydi   anlatınız.
 ve yönetim şekli     • Atatürk cumhuriyetin
 nasıldı?          ilanından sonra ne gibi
• Atatürk Samsun’a      yenilikler
 niçin çıktı?        yaptı?(Atatürk
• 29 ekimde neden      inkılapları).
 bayram yapıyoruz?
                         15

								
To top