Docstoc

تقرير أستاذ الرياضيات

Document Sample
تقرير أستاذ الرياضيات Powered By Docstoc
					                                                       ‫الدورة األولى:‬
 ‫أودع األستاذ عبد الحاج كريم لدى الحراسة العامة أوراق فرض واحد فقط ، بتاريخ 9دجنبر 2006 والذي تم إنجازه بتاريخ 26 نونبر 2006‬
                 ‫،وصحح يوم 9 دجنبر 2006 كما هو مدون في دفتر نصوص األستاذ، وحصل التالميذ على النقط اآلتية:‬

                                                  ‫النقطة‬      ‫االسم الكامل‬   ‫رت‬
                                                   ‫70‬      ‫أشليحفان كمال‬   ‫1‬
                                                   ‫70‬      ‫قرشاوي حسني‬    ‫2‬
                                                   ‫10‬        ‫أتالغي لمياء‬  ‫3‬
                                                   ‫40‬       ‫جوهري نسيم‬   ‫4‬
                                                   ‫11‬       ‫الطالب نسرين‬   ‫5‬
                                                   ‫11‬      ‫الشافعي يوسف‬   ‫6‬
                                                   ‫70‬        ‫بطاوي محمد‬   ‫7‬
                                                   ‫40‬         ‫فكاك وليد‬  ‫8‬
                                                   ‫10‬    ‫القسيمي عبد المنعم‬   ‫9‬
                                                   ‫70‬         ‫الجي هجر‬   ‫01‬
                                                  ‫1,50‬      ‫البشيري سكينة‬   ‫11‬
                                                   ‫50‬    ‫ميموني صالح الدين‬   ‫21‬
                                                   ‫70‬        ‫بداوي عماد‬  ‫31‬
                                                   ‫40‬       ‫حجاجي غزالن‬   ‫41‬
                                                   ‫40‬       ‫بلوالي شكري‬   ‫51‬
                                                   ‫70‬        ‫الهبري سناء‬  ‫61‬
                                                   ‫40‬        ‫الحلس أنس‬   ‫71‬
                                                           ‫لمزرعة محمد‬   ‫81‬


 ‫أنجز األستاذ خالل الدورة األولى الفرض الثاني واألخير بتاريخ 00 يناير 2006 ولم يودع أوراق التالميذ لدى الحراسة العامة، بينما سجل في‬
         ‫محضر نقط المراقبة المستمرة نقطا ال عالقة لها بالنقط السابقة الموجودة في الجدول أعاله.انظر الوثيقة 1 الدورة األولى.‬
‫ويتضح حسب المالحظة أن األستاذ سجل في المحضر الجماعي لنقط المراقبة المستمرة(الوثيقة رقم 6) أعلى النقط المدونة في الوثيقة رقم 0‬
                                                ‫الدورة األولى, ولم يحتسب معدل هذه النقط.‬
                                                             ‫الدورة الثانية:‬
‫سجل األستاذ في دفتر نصوصه أنه أنجز ثالثة(3) فروض محروسة بتاريخ 00 مارس2006 و00 أبريل 2006و 60مايو 2006، بينما لم يقدم‬
                                 ‫للحراسة العامة سوى فرضا واحدا حصل فيه التالميذ على النقط التالية:‬
                                                ‫النقطة‬         ‫االسم الكامل‬   ‫رت‬
                                                ‫5,90‬         ‫أشليحفان كمال‬   ‫1‬
                                                ‫5,21‬        ‫قرشاوي حسني‬    ‫2‬
                                                 ‫50‬          ‫أتالغي لمياء‬  ‫3‬
                                                 ‫40‬          ‫جوهري نسيم‬   ‫4‬
                                                 ‫21‬         ‫الطالب نسرين‬   ‫5‬
                                                 ‫41‬         ‫الشافعي يوسف‬   ‫6‬
                                                 ‫70‬          ‫بطاوي محمد‬   ‫7‬
                                                 ‫80‬            ‫فكاك وليد‬  ‫8‬
                                                 ‫60‬      ‫القسيمي عبد المنعم‬   ‫9‬
                                                ‫5,70‬           ‫الجي هجر‬   ‫01‬
                                                 ‫31‬         ‫البشيري سكينة‬   ‫11‬
                                                 ‫90‬      ‫ميموني صالح الدين‬   ‫21‬
                                                ‫5,80‬           ‫بداوي عماد‬  ‫31‬
                                                 ‫70‬         ‫حجاجي غزالن‬   ‫41‬
                                                ‫1,55‬          ‫بلوالي شكري‬   ‫51‬
                                                ‫5,80‬          ‫الهبري سناء‬  ‫61‬
                                                ‫5,90‬           ‫الحلس أنس‬   ‫71‬
                                                 ‫60‬         ‫لمزرعة محمد‬   ‫81‬
     ‫وفي المقابل, سجل نقط أربع فروض افتراضية واحتسب معدال ال عالقة له بهذه الفرض األربعة. (انظر الوثيقة رقم 0 الدورة الثانية).‬
‫وتجدر اإلشارة إلى أن األستاذ لم يدون نصوص الفروض المحروسة في دفتر النصوص إال في حالة فرض واحد، وكان يكتفي بكتابة جملة "انظر‬
                                 ‫الورقة المرفقة". وهذه األوراق ال توجد على اآلطالق في دفتر النصوص.‬
                                                           ‫مالحظات عامة:‬
                        ‫األستاذ لم ينجز العدد المطلوب من الفروض المحروسة كما هو مسجل في المذكرة الوزارية.‬
   ‫األستاذ منح نقطا جد مرتفعة لمقارنة مع النقط التي حصل عليها التالميذ مما أعطى انطباعا خاطئا عن مستوى التالميذ كذبته نقط االمتحان‬
                                         ‫التجريبي( انظر الوثيقة رقم 3) ونقط االمتحان الوطني.‬

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:2/18/2012
language:Arabic
pages:2