Het verhaal van: by 203x8y1

VIEWS: 0 PAGES: 10

									      Het verhaal van:
    Farah Pahlavi-Diba,
de laatste keizerin van Perzië (Iran)
 Leila, Ali-Reza, Farahnaz en Reza-Cyrus.
   De trouwdag van Mohammed-Reza en Farah Diba.
Reza met zijn vrouw Yasmine en dochters: Noor, Iman en Farah.
                Reza Pahlavi

         Reza Chan wordt geboren op 16 maart 1878.

           Reza volgde een militaire opleiding.


     Op 22 februari 1921 pleegde Reza en Tabataba´i een coup.
   Tabataba´i werd minister-president en Reza minister van defensie,
           veldmaarschalk en opperbevelhebber.
 In juni 1921 verliet Tabataba´i het minister-presidentschap als gevolg van een
                  conflict.

        Op 28 oktober 1923 werd Reza minister-president.
In oktober 1925 werd Reza staatshoofd na het vertrek van de laatste Qajar-vorst.
 12 december 1925 werd Reza door het parlement als sjah in sjah van Perzië
  gekozen. Op 25 april 1926 werd hij gekroond en nam hij de dynastieke pre-
         islamitische naam Pahlavi (Pahlawi) aan.

           Reza regeerde als een absoluut monarch.
 Reza wilde Perzië moderniseren en raakte vaak in conflict met de geestelijkheid.
  In de jaren 30 was Duitsland de belangrijkste handelspartner van Perzië.
In 1941 leidde dit tot de bezetting van Noord-Iran door de Sovjetrussen en Zuid-
                Iran door de Britten.
Reza werd naar Mauritius verbannen en later naar Johannesburg in Zuid-Afrika.
       Zijn zoon Mohammed-Reza volgde hem op als sjah.

               Reza trouwde 4 keer:

 - Maryam Khanum met wie hij een dochter prinses Hamdam Saltane Fatemeh
             (1903-1992) kreeg.

               - Taadj al-Moeloek:
           Prinses Sjams 27 oktober 1917-1996
        Mohammed-Reza en prinses Asjraf 26 oktober 1919
        Prins Ali-Reza (1922-1954 aan vliegtuigongeluk)

       - Koningin Turan Amir Soleimani (Qamar al-Mulk)
            Prins Gholaam-Reza (1923)
     - Koningin Esmat Dowlatshahi:
     Prins Abdol-Reza (1924-2004)
     Prins Ahmad-Reza (1925-1981)
    Prins Mahmoed-Reza (1926-2001)
      Prinses Fatame (1928-1987)
    Prins Hamid-Reza (1932-1992)


Reza Chan overleed op 26 juli 1944 in Johannesburg.
          Mohammed-Reza en Farah Diba

   Mohammed-Reza wordt geboren op 26 oktober 1919 als oudste zoon van
               Reza Chan.

  Op 16 september 1941 besteeg Mohammed-Reza de troon nadat zijn vader
           verbannen was naar Johannesburg.

  Op 16 maart 1939 huwde Mohammed-Reza de Egyptische prinses Fawzia
  bint Faud, dochter van Koning Faud 1 van Egypte en Nazli Sabri is geboren
 op 5 november 1921 met wie hij op 27 oktober 1940 een dochter Shahnaz kreeg.
 Na deze geboorte kan de prinses niet meer zwanger worden en scheidde de sjah
            zich van haar op 18 november 1948.
  Op 28 maart 1949 hertrouwde de prinses met Ismail Hussain Shirin Bey
 (1919-1994) met wie ze 2 kinderen kreeg: Nadia (1950) en Hussain (1955).

 Shahnaz trouwde met Ardasjier Zahedi met wie ze een dochter: Zahra Mahnaz
              kreeg op 2 december 1958.
  Later hertrouwde ze met Khosrow Jahanbani met wie ze zoon Keykhosrow
          (1971) en dochter Fawzieh (1973) kreeg.
              Ze woont in Zwitserland.

   Op 12 februari 1951 huwde Mohammed-Reza voor de tweede keer, nu met
     Soraya Esfandiary-Bakhtiari (22 juni 1932-26 oktober 2001).
  Soraya kon helemaal niet zwanger worden en de sjah moest haar opgeven.
       Op 6 april 1958 is de sjah officieel van haar gescheiden.
      Na haar huwelijk gaat ze in Frankrijk wonen en ze begon een
                filmsterren-carrière.
In 1991 schreef Soraya het boek: Paleis van eenzaamheid, dat internationaal een
                bestseller werd.

  Toen de sjah in Frankrijk was voor een werkbezoek ontmoette de sjah Farah
          Diba voor het eerst met nog andere studenten.
  Toen ze daarna uitgenodigd werd door de vriend van haar neef Reza samen
 met zijn studenten voor een dagje buiten Teheran kwam ze voor het eerst tussen
                de koninklijke familie.
 De man van prinses Shahnaz, Ardasjier Zahedi had contact met Farah´s oom
        Esfandiaar Diba en bracht Farah in contact met hem.
 Op een dag stelde Farah´s oom haar voor aan prinses Shahnaz, deze nodigde
          Farah uit voor een kopje thee bij haar thuis.
 Toevallig was de koning ook thuis en was toen zoekende naar een nieuwe
                 vrouw.
Toen hij Farah zag werd hij opslag verliefd en Farah werd betoverd door de
 sjah. Op 14 oktober 1959 vraagt Mohammed-Reza Farah ten huwelijk en
               Farah zegt Ja.
Op 21 november 1959 wordt de verloving officieel bekend gemaakt in Perzië.
     Op 21 december 1959 trouwt Farah met de sjah van Perzië.


     Farah Diba is geboren op 14 oktober 1938 te Teheran.
Als kind ging zij naar de Italiaanse school en daarna naar de Jeanne d´Arc
school. Hiervoor haar examen ging ze 3 jaar naar Frankrijk naar het Razi-
 lyceum. Naar haar examen ging ze een studie architectuur doen in Parijs.
 Als jonge meid heeft Farah door pater Michel Gayaux de scouting ontdekt.
    Ze werd leidster van de welpen en kreeg hierdoor al een grote
  verantwoordelijkheid. Ze zou later als koningin de scouting vele malen
               bedanken in stilte.

   Op 26 oktober 1967 kroonde de sjah zichzelf en Farah in Shiraz.
   Hij nam de titel sjah in sjah aan en Farah werd Sjahbanoe Farah.
Bij zijn troonsbestijging wilde hij niet gekroond worden voordat hij de sociale
      en economische toestanden in Iran zou hebben verbeterd.

 In 1951 kwam de sjah in conflict met zijn premier, die een constitutionele
monarchie nastreefde, met als gevolg een grote inperking van de macht van de
 sjah. Deze premier waardeerde de alleenheerschappij van de koning niet.
     Op 17 augustus 1953 moest de sjah vluchten naar Rome.
Twee dagen later werd deze premier gevangen gezet en kon de sjah weer terug
 keren. Net als zijn vader wilde Mohammed-Reza Iran moderniseren, wat
     ertoe leidde dat hij in 1957 een tweepartijenstelsel oprichtte.
          In 1961 werd de witte revolutie gelanceerd:
    Vrouwenemancipatie, landhervormingen en algemeen kiesrecht.

         In de jaren zeventig ontstond een rangorde.
         In de stad de middenklasse en hoge klasse.
            Op het platteland de armoede.
 Mohammed-Reza en Farah probeerden deze rangorde ongedaan te maken.
In deze tijd kwam de geestelijkheid onder ayatollah Ruhollah Khomeini in
opstand. In 1975 tekenden Iran en Irak een vriendschapsverdrag, waarmee
 ook het tweepartijenstelsel werd afgeschaft en het eenpartijenstelsel een feit
                  werd.
In 1977 kwamen studenten in opstand tegen de regering van sjah en eisten een
  staat waarvan het islamitische karakter duidelijker naar voren kwam.
In 1978 probeerde de sjah door maatregelen te nemen de onrust in het land te
 stoppen: zoals de islamitische kalender in voeren en het eenpartijenstelsel
               ongedaan te maken.

  Mohammed-Reza legde eind jaren 50 stuwdammen, irrigatiekanalen,
        waterkrachtcentrales en pijpleidingen aan.
 Ook kwamen er kunstmestfabrieken en het spoorwegnet werd verdrievoudigd.
      Mohammed-Reza schafte het grootgrondbezit af.
 Koningin Farah hield zich bezig met ontwikkeling van onderwijs, cultuur,
           hygiëne en de gezondheidszorg.
   Ook hielp ze mensen in armoede en vooral vrouwen en kinderen.

 Op 16 januari 1979 vluchtte de sjah en Farah samen met hun kinderen ten
       gevolge van de Islamitische Iraanse revolutie.
    Shahpur Bakhtiar werd door de sjah als premier gekozen.

    Mohammed-Reza leed aan kanker en werd met de dag zieker.
 In deze tijd kon je nog niet geopereerd worden aan kanker en bestraald.
 De sjah en zijn familie hebben onder andere in Mexico, Italië en Frankrijk
       gewoond. Uiteindelijk verleende Egypte hen asiel.

In april 1979 werd per referendum gekozen voor een islamitische republiek in
             plaats van de monarchie.
 Perzië werd in april 1979 uitgeroepen tot de Islamitische Republiek Iran.
          Khomeini werd president van Iran.

 Op 27 juli 1980 stierf Mohammed-Reza aan kanker in zijn ballingsoord
Egypte. Op 29 juli 1980 is Mohammed-Reza begraven in de Al-Rafaï moskee
                te Egypte.

      Mohammed-Reza en Farah hebben samen 4 kinderen:

        - Troonopvolger Reza 31 oktober 1960
         - Prinses Farahnaz 12 maart 1963
       - Prins Ali-Reza 28 april 1966 – 4 januari 2011
       - Prinses Leila 27 maart 1970 – 10 juni 2001
 Mohammed-Reza hield veel van zijn kinderen en was altijd aanwezig bij de
               opvoeding.
      De kinderen hadden een hechte band met hun vader.

 Van 29 juli 1980 tot 31 oktober 1980 was Farah regentes totdat Reza 20 jaar
        werd, de leeftijd om in Iran de troon te bestijgen.
      Reza is vanaf dan koning van Iran in Ballingschap.

   Reza Pahlavi is getrouwd met Yasmine Etemad-Amini (26 juli 1968)
               op 12 juni 1986.

           Reza en Yasmine hebben 3 kinderen:

             - Prinses Noor 3 april 1992
            - Prinses Iman 12 september 1993
             - Prinses Farah 17 januari 2004

    Reza is piloot en Yasmine zet zich in voor kinderen en is advocate.
     Ze wonen in Potomac, Maryland in de Verenigde Staten.

 Prins Ali-Reza was getrouwd in 2001 met artiest Sara Tabatabai maar kort
             daarna strandde dit huwelijk.
           Hij woonde in de Verenigde Staten.
      Op 4 januari 2011 heeft Ali-Reza zelfmoord gepleegd.
 Ali-Reza had een relatie met Raha Didevar op het moment van zijn overlijden.
  Op 26 juli 2011 schonk Raha Didevar het leven aan dochter Iryana Leila,
             dochter van Prins Ali-Reza.

         Prinses Farahnaz woont in New York City.

  Prinses Leila werd telkens haar leven geconfronteerd met de toestand van de
      politiek in Iran en met wat haar vader vroeger gezegd had.
       Ook kon ze niet wennen aan het telkens maar verhuizen.
Leila leed aan ellendige pijnen en vermoeidheid maar artsen konden niet ontdekken
                wat haar mankeerde.
Door vrienden en kennissen werd haar aangeraden om slaappillen en kalmerende
               middelen te gaan nemen.
 Leila werd verslaafd aan deze middelen en overleed plotseling aan een overdosis
              slaappillen op 10 juni 2001.
Farah woont nu in Parijs, Frankrijk maar brengt steeds meet tijd door in Amerika
          waar haar oudste zoon en dochter wonen.

 Farah zet zich in voor de democratie en het meeste voor Iran, ook zet ze zich in
voor de vrouwenrechten in Iran die ze nu in de republiek niet mogen hebben en die
        ze hadden toen Mohammed-Reza op de troon zat.
 Farah zet zich voornamelijk in voor vrouwenrechten en armoede en Iraanse
            vluchtelingen en voor democratie.

Farah hoopt dat op een dag ooit het licht de duisternis zal overwinnen en dat Iran
              uit zijn as herrijzen zal.
 Ook hoopt ze ooit dat haar zoon Reza op de troon komt en het land moderner
                   maakt.

    Farah heeft in 2003 een boek geschreven: Memoires van een keizerin.
Hierin vertelt zij haar onthutsende levensverhaal, haar liefdesgeschiedenis met een
                 man en een land.
           Voor de eerste keer verbreekt zij de stilte.
        Uitgeverij: The House of Books Vianen/Antwerpen.
                Isbn: 90 443 1433 5

     Ook heeft Farah Diba Pahlavi een eigen website in het Engels:
              www.farahpahlavi.org
     Leila 1970-2001
Copyright: www.koningsfan.dse.nl

								
To top