UNIVERSITATEA �Lucian Blaga� din SIBIU by 203x8y1

VIEWS: 0 PAGES: 8

									        MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
        UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA“ DIN SIBIU
        FACULTATEA DE INGINERIE
        Str. Emil Cioran nr. 4, cod poştal 550025 SIBIU,
        Tel. +40269217928, Fax +40269212716, e-mail: inginerie@ulbsibiu.ro
        Operator de date cu caracter personal nr. 11827 cf. Legii nr. 677/2001

Nr.  111  data: 21.04.2011                  C Ă T R E,
                         Departamentul de Cercetare Ştiinţifică
                         În atenţia d-lui Director,
                         Prof.univ.dr.ing. Claudiu KIFOR


    Referitor la: Metodologia de clasificare a universităţilor.

    Vă transmitem datele cerute de la Facultatea de Inginerie.

TABELUL 1 – Coordonatorii domeniilor desemnaţi de universitate
                    PROPUNERE
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
               Nume şi prenume
Nr.   Denumire     coordonator domeniu /
crt.  domeniu ales     persoana de contact   Adresa e-mail             Telefon

                       Ştiinţe Inginereşti
1.  Inginerie civilă     NU
   şi instalaţii
2.  Inginerie        Prof.univ.dr.ing. Ioan    ioan.bondrea@ulbsibiu.ro   0723507412
   mecanică si       BONDREA /
   mecatronică       Prof.univ.dr.ing. Nicolae   nicolae.cofaru@ulbsibiu.ro  0722463027
                COFARU
3.  Inginerie        NU
   aerospaţială
4.  Transporturi       Prof.univ.dr.ing. Ioan    ioan.bondrea@ulbsibiu.ro   0723507412
                BONDREA /
                Prof.univ.dr.ing. Mircea   mircea.badescu@ulbsibiu.ro  0726715003
                BĂDESCU
5.  Inginerie        NU
   chimică
6.  Ştiinţa şi
   ingineria
   materialelor
7.  Mine, petrol şi     Prof.univ.dr.ing. Ioan    ioan.bondrea@ulbsibiu.ro   0723507412
   gaze           BONDREA /
                Prof.univ.dr.ing. Valentin  valentin.petrescu@ulbsibiu.ro 0722580735
                PETRESCU
8.  Inginerie şi       Prof.univ.dr.ing. Ioan    ioan.bondrea@ulbsibiu.ro   0723507412
   management    BONDREA /
            Prof.univ.dr.ing. Claudiu  claudiu.kifor@ulbsibiu.ro  0722807366
            KIFOR
9.  Inginerie     Prof.univ.dr.ing. Ioan    ioan.bondrea@ulbsibiu.ro   0723507412
   electrică     BONDREA /
            Prof.univ.dr.ing. Maria   maria.vintan@ulbsibiu.ro   0744690562
            VINŢAN
10.  Energetică    NU
11.  Electronică şi  Prof.univ.dr.ing Ioan    ioan.bondrea@ulbsibiu.ro   0723507412
   telecomunicaţii  BONDREA /
            Prof.univ.dr.ing. Ioan P.  ioan.p.mihu@ulbsibiu.ro   0766311844
            MIHU
12.  Ingineria     Prof.univ.dr.ing Ioan    ioan.bondrea@ulbsibiu.ro   0723507412
   sistemelor    BONDREA /
            Conf.univ.dr.ing. Rodica   rodica.baciu@ulbsibiu.ro   0746029424
            BACIU
13.  Calculatoare şi  Prof.univ.dr.ing Ioan    ioan.bondrea@ulbsibiu.ro   0723507412
   tehnologia    BONDREA /
   informaţiei    Conf.univ.dr.ing. Ioan Z.  ioan.z.mihu@ulbsibiu.ro   0745374042
            MIHU
14.  Biotehnologii,  Prof. univ. dr. Ioan
   ingineria şi   DANCIU /
   securitatea    Prof.univ.dr.biolog Neli
   alimentelor    DARIE
            Prof.univ.dr.ing. Ovidiu
            TIŢA
15.  Ştiinţa şi    Prof.univ.dr.ing. Ioan    ioan.bondrea@ulbsibiu.ro   0723507412
   ingineria     BONDREA
   mediului     Prof.univ.dr.ing. Toderiţa
            NEMEŞ
                           toderita.nemes@ulbsibiu.ro  0723640715
TABELUL 2 – Coordonatorii domeniilor desemnaţi de universitate şi repartiţia cadrelor didactice pe aceste
domenii
      Denumire   Nume şi prenume   Nume şi prenume
     domeniu ales   coordonator  cadre didactice propuse
 Nr.  pentru evaluare,  domeniu    pentru a fi evaluate pe
 crt.  conform tabel 1              domeniu          Adrese e-mail       Telefon


                        Prof. dr. ing. TURCU                 0269/216062,
                            Nicolae     nicolae.turcu@ulbsibiu.ro   int. 455

                        Prof. dr. ing. TELEA                 0269/216062,
                            Dorin      dorin.telea@ulbsibiu.ro    int. 454

                          Prof. dr. ing.                  0269/216062,
                         BÂRSAN Ioan      ioan.barsan@ulbsibiu.ro    int. 454

                        Prof. dr. ing. BREAZ                 0269/216062,
                            Radu       radu.breaz@ulbsibiu.ro     int.453

                        Conf. dr. ing. POPP                  0269/216062,
                            Ilie       ilie.popp@ulbsibiu.ro    int. 454

                         Şef lucr.dr.ing.                  0269/216062,
                         GÎRJOB Claudia    claudia.girjob@ulbsibiu.ro   int. 455

                         Şef lucr.dr.ing.                  0269/216062,
                         CHICEA Anca      anca.dragan@ulbsibiu.ro    int. 453

                         As. ing. TERA                   0269/216062,
                           Melania      melania.tera@ulbsibiu.ro    int. 453

                         As.dr.ing. BIRIŞ                  0269/216062,
                           Cristina      cristina.biris@ulbsibiu.ro   int. 455

                         Prof. dr. ing.
                        BERCAN Nicolae     nicolae.bercan@ulbsibiu.ro  0740145385

                        Prof. dr. ing. BARBU
                            Ştefan     stefan.barbu@ulbsibiu.ro   0740053809

                       Prof. dr. ing. FLOREA       adriana-
                           Adriana      corina.florea@ulbsibiu.ro  0744853488

                       Prof. dr. ing. FLOREA        viorel-
                            Radu       radu.florea@ulbsibiu.ro   0744853488

                        Conf.dr.ing. PASCU
                           Adrian       adrian.pascu@ulbsibiu.ro   0722601577

                        Prep.ing. CĂUNEAC
                           Damaris     damaris.cauneac@ulbsibiu.ro  0757999474
Transporturi   Prof.univ.dr.ing. Ioan  Prof.   dr.   ing.  mircea.badescu@ulbsibiu.ro   0726715003
         BONDREA/         BĂDESCU Mircea
         Prof.univ.dr
                      Prof. dr. Ing. ŞTEŢIU   mircea.stetiu@ulbsibiu.ro   0744391063
         ing. BĂDESCU
                      Mircea
         Mircea
                      PURCAR Carmen       carmen.purcar@ulbsibiu.ro   0747296844
                      Şef lucr.dr.ing. INŢĂ   marinela.inta@ulbsibiu.ro   0744384646
                      Marinela
                      As.ing. RADU Vasile    vasile.radu@ulbsibiu.ro    0740126373


                      Rof.dr.ing. FRĂŢILĂ    marcu.fratila@ulbsibiu.ro   0730928565
                      Marcu
                      Prof.dr.ing.       constantin.vasiloaica@ulbsi  0728123392
                      VASILOAICA        biu.ro
                      Constantin
                      Conf.dr.ing.       marius.chiliban@ulbsibiu.ro  0722493620
                      CHILIBAN Marius
         Prof.univ.dr.ing. Ioan  Prof.dr.ing. Valentin   valentin.petrescu@ulbsibiu.r  0722580735
         BONDREA         PETRESCU         o
                      Prof.dr.ing. Dan –    dan.stefanescu@romgaz.ro    0745667880
Mine, petrol şi  Prof.univ.dr.ing.
                      Paul ŞTEFĂNESCU
gaze
         Valentin PETRESCU    Marius BIBU        marius.bibu@ulbsibiu.ro    0740227338
                      As.ing.      Alina  alina.gligor@ulbsibiu.ro    0727335585
                      GLIGOR
                      As.ing.    Florian  florian.popescu@ulbsibiu.ro  0757616402
                      POPESCU
                      Prof.univ.dr.ing.     cristian.deac@ulbsibiu.ro   0722771183
                      Valeriu DEAC
                      As.ing.    CRIŞCA   nicolae.crisca@ulbsibiu.ro   0733373892
                      Nicolae
                      As.ing.BÂTIU       ciprian.batiu@ulbsibiu.ro   0744324326
                      Ciprian
                  Prof.univ.dr.  KIFOR
                              claudiu.kifor@ulbsibiu.ro    0722807366
                  Claudiu

                  Prof.univ.dr. OPREAN
                              constantin.oprean@ulbsibiu.ro  0723333083
                  Constantin

                  Prof.univ.dr.  DUŞE
                                 prodid@ulbsibiu.ro     0744667928
                  Dan Maniu
                  Prof.univ.dr. DĂNUŢ
                  DUMITRAŞCU       dumitrascud@asconet.ro     0741035313
                  Prof.dr.ing. LIVIU
                  ROŞCA          liviu.i.rosca@gmail.com     0451281700
                  Prof.dr.ing. CĂLIN
                  DENEŞ          calin.denes@ulbsibiu.ro     0742411863
                  Prof.dr.ing. LUCIAN
        Prof.univ.dr.ing.  CIOCA          lucian.cioca@ulbsibiu.ro    0745110855
Inginerie şi
        Ioan BONDREA    Lect.dr.ec. REMUS
management   Prof.univ.dr.ing.  CONSTANTIN
                  BUTĂNESCU
        Claudiu KIFOR    VOLANIN         remus.butanescu@ulbsibiu.ro   0728298904
                  Conf.dr.ing. DAN
                  MIRICESCU        dan.miricescu@ulbsibiu.ro    0723327669
                  Lect.dr.ec. NICOLETA
                  DAN           nicoleta.dan@ulbsibiu.ro    0726705212
                  Ş.l.dr.ing. GINA
                  MARIA MORARU
                              gina.moraru@ulbsibiu.ro     0723872701
                  Lect.drd.ec. ROXANA   roxanasavescu2003@yahoo.
                  SĂVESCU
                              com
                                              0723499592
                  As.drd.ing. DANIELA
                  POPA          daniela.popa@ulbsibiu.ro    0723646355
                  As.drd.ing. MIHAELA
                  ROTARU         mihaela.rotaru@ulbsibiu.ro   0722945606
                  Prep.drd.ing.
                  VALENTIN GRECU     valentin.grecu@ymail.com    0742331689
Inginerie   Prof.dr.ing. Ioan  Prof.dr.ing. BOLOGA     octavian.bologa@ulbsibiu.ro  0269216062,
industrială  BONDREA       Octavian                          int.450
                 Prof.dr.ing.    RACZ   Gabriela.racz@ulbsibiu.ro   0269/216062,
                 Gabriel                           int. 455
                 Prof.dr.ing. BOGDAN     laurean.bogdan@ulbsibiu.ro   0269/216062,
                 Laurean                           int. 454
                 Prof.dr.ing. FETCHE     vfetche@yahoo.com       0269/216062,
                 Vasile                           int. 454
                 Prof.dr.ing.         dan.brîndaşu@ulbsibiu.ro    0723550949
                 BRÎNDAŞU Dan
                 Prof.dr.ing.   NANU    dan.nanu@ulbsibiu.ro      0744787073
                 Dan
                 Prof.dr.ing.         achim.muntean@ulbsibiu.ro   0742915882
                 MUNTEAN Achim
                 Prof.dr.ing.    BEJU   livia.beju@ulbsibiu.ro     0746112494
                 Livia
                 Prof.dr.ing.         ioan.bondrea@ulbsibiu.ro    0269217928
                 BONDREA Ioan
                 Prof.dr.ing. SIMION     carmen.simion@ulbsibiu.ro   0723695296
                 Carmen
                 Conf.dr.ing. OLEKSIK     valentin.oleksik@ulbsibiu.ro  0269216062
                 Valentin                          int. 454
                 Prof.dr.ing.    ŢÎŢU   mihail.titu@ulbsibiu.ro    0744390290
                 Mihail
                 Prof.dr.ing. COFARU     nicolae.cofaru@ulbsibiu.ro   0722463027
                 Nicolae
                 Prof.dr.ing.   BORZA    sorin.borza@ulbsibiu.ro    0745617315
                 Sorin
                 Şef      lucr.dr.ing.  lucian.lobont@ulbsibiu.ro   0744755019
                 LOBONŢ Lucian
                 Prep.ing.   ROTARU    ionela.rotaru@ulbsibiu.ro   0745513162
                 Ionela
                 Prof.dr.ing.         ion.gheorghe@ulbsibiu.ro    0723297812
                 GHEORGHE Ion
                 Prof.dr.ing.         daniel.manolea@ulbsibiu.ro   0728856181
                 MANOLEA Daniel
                 As.dr.ing. AVRIGEAN     eugen.avrigean@ulbsibiu.ro   0744341799
                 Eugen
                 Prof.dr.ing. ŞERBAN     remus-             0742638543
                 Remus            ioan.serban@ulbsibiu.ro
                 Prof.dr.ing. NEAGU      ioan.neagu@ulbsibiu.ro     0741 01 78 95
                 Ioan
                 Prof.dr.ing.         ioan.stefanuta@ulbsibiu.ro   0723 78 70 79
                 ŞTEGĂNUŢĂ Ioan
                 Conf.dr.ing. Iuga Ioan    heltexro@yahoo.com       0744 77 18 64
                 Şef lucr.dr.ing. FLOCA    tetalina@tetsibiu.ro      0740 09 50 39
                 (COLDEA)Alina
                 Şef lucr.dr.ing. BRAD    brad raluca@ulbsibiu.ro    0728 83 98 12
                 Raluca
                 Şef lucr.dr.ing.       anca.iridon@ulbsibiu.ro    0723 35 06 81
                 IRIDON Anca
                 Şef lucr.dr.ing.       cristian.matran@ulbsibiu.ro  0721 23 86 33
                 MATRAN Cristian
                 Şef lucr.ing.FLOREA     floreasb@yahoo.com       0729 49 91 19
                 Marin
                 As.ing. VLAD Dorin      dorin.vlad@ulbsibiu.ro     0746 61 41 33
                 Prep.ing. DINU Milena    milena.dinu@ulbsibiu.ro    0746 01 83 75
                      Prof. dr. ing. MODRAN                  0769656692
                                   liviu.modran@ulbsibiu.ro
                      Liviu
                      Prof. dr. ing. POPA V.   vasile_mircea.popa@ulbsibiu 0745149048
                      Mircea           .ro
                      Prof. dr. ing. VINŢAN                 0744690562
                                   maria.vintan@ulbsibiu.ro
                      Maria
          Prof. univ. dr. Ioan
                      Conf.dr.ing. POPESCU                   0723206489
          BONDREA                      lizeta.popescu@ulbsibiu.ro
Inginerie Electrică            Lizeta
          Prof. univ. dr.
                      Conf.dr.ing. BOGDAN                   0724548010
          VINŢAN Maria                   mihai.bogdan@ulbsibiu.ro;
                      Mihai
                      Conf.dr.ing. PANU Mihai  mihai.panu@ulbsibiu.ro    0744938937
                      Sl.dr.ing TOROK Francisc  francisc.torok@itmsibiu.ro  0745646713
                      Sl.dr.ing CRĂCIUNAŞ    gabriela_craciunas@yahoo.c  0269/436895
                      Gabriela          om
                      Sl.dr.ing. VIOREL Alina  alina.viorel@ulbsibiu.ro   0745171476

                     Prof. dr. ing. MIHU P.                   0766311844
                                   ioan.p.mihu@ulbsibiu.ro
                     Ioan
                     Şl.dr.ing. ILIE Berliu    beriliu.ilie@ulbsibiu.ro   0729017009
         Prof. univ. dr. Ioan
  Inginerie              As.drd.ing. TOMA                      0788261883
         BONDREA                       emanoil.toma@ulbsibiu.ro
 Electronică şi             Emanoil
         Prof. univ. dr. Ioan P.
 Telecomunicaţii             As.drd.ing. CISMAŞIU                    0723297817
         MIHU                         dorin.cismasiu@ulbsibiu.ro
                     Dorin
                     Prep.drd.ing. DACHIN
                     Tudor            tudor.dachin@ulbsibiu.ro   0749017525                      Prof.dr.ing. Daniel    daniel.volovici@ulbsibiu.ro  0722-213144
                      VOLOVICI
                      Prof.dr.ing. Lucian    lucian.vintan@ulbsibiu.ro   0745-927450
                      VINţAN
                      Conf.dr.ing. Ioan Z.    ioan.z.mihu@ulbsibiu.ro    0745-374042
                      MIHU
                      Conf.dr.ing. Macarie    macarie.breazu@ulbsibiu.ro   0722-894961
                      BREAZU
                      Conf.dr.ing. Remus     rbrad@ulbsibiu.ro       0723-333051
                      BRAD
                      Conf.dr.ing. Dorin     dorin.sima@ulbsibiu.ro     0723-264612
                      SIMA
                      Conf.dr.ing. Adrian    adrian.florea@ulbsibiu.ro   0745-806455
                      FLOREA
Calculatoare si   Prof.univ.dr. ing.  Conf.dr.ing. Bălă-C-tin  zbc@acm.org          0741-985970
Tehnologia      Ioan BONDREA/     ZAMFIRESCU
Informatiei     Conf.univ.dr.ing.   Şef l.dr. ing. Daniel   daniel.morariu@ulbsibiu.ro   0740-092202
           Ioan Z. MIHU     MORARIU
                      Şef l.dr. ing.       constantin.diaconescu@ulbsi  0762-659823
                      Constantin         biu.ro
                      DIACONESCU
                      Şef l.drd. ing. Horia   horia.caprita@ulbsibiu.ro   0743-703210
                      CĂPRIŢĂ
                      As.drd..ing. Radu     radu.kretzulescu@ulbsibiu.r  0722-743508
                      CRETULESCU         o
                      As.ing. Eugen Vesa     eugen.vesa@ulbsibiu.ro     0745-331397
                      As.dr.ing. Arpad      arpad.gellert@ulbsibiu.ro   0743-113240
                      GELLERT
                      Prep.ing. Andrei      andreizorila@gmail.com     0740-217368
                      ZORILĂ
                      Conf.dr.ing.   Marius  marius.cioca@ulbsibiu.ro   0726379517
                      CIOCA
   Ingineria     Prof.univ.dr.ing    Conf.dr.ing. Rodica    rodica.baciu@ulbsibiu.ro   0746-029424
   Sistemelor    Ioan          BACIU
                        Conf.dr.ing. Adi     adi.mitea@ulbsibiu.ro     0722-955984
            BONDREA /        MITEA
            Conf.univ.dr.ing    Conf.dr.ing. Cornel    cornel.rentea@ulbsibiu.ro   0726-274742
            Rodica BACIU      RENTEA
                        Şef l.dr. ing. Adalbert  adalbert.golomety@ulbsibiu.  0744-476699
                        GOLOMETY         ro
                        Şef l.dr. ing. Ovidiu   sigovan@yahoo.com       0731-838345
                        SIGOVAN
                        As.drd..ing. Antoniu   antoniu.pitic@ulbsibiu.ro   0727-881477
                        PITIC
                        As.ing. Stelian      stelian.ciurea@ulbsibiu.ro  0745-171477
                        CIUREA
                        As.ing. Florin      florin@ananda.ro       0788-305010
                        STăNESCU
                        As.drd..ing. Gabriel   gabriel.curea@ulbsibiu.ro   0745-374028
                        CUREA


                        Prof.dr.ing. Toderiţa  toderita.nemes@ulbsibiu.ro  0723640715
                        NEMEŞ
                        Conf.dr.ing. Cristian  cristian.deac@romgaz.ro    0749061590
                        DEAC
                        Conf.dr.ing. Claudiu   Claudiu.isarie@ulbsibiu.ro  0723389396
                        ISARIE
            Prof.univ.dr.      As.dr.ing.   Rodica  Rodica.ciudin@ulbsibiu.ro   0723250236
   Ştiinţa   şi
            Ioan BONDREA       CIUDIN
   ingineria
            Prof.dr.ing. Toderiţa  Conf.dr.ing. Diana    diana.coman@ulbsibiu.ro    0745 26 38 36
   mediului
            NEMEŞ          COMAN


                        As.dr.ing. Narcisa    narcisa.vrinceanu@ulbsibiu.  0771 58 91 70
                        VRÎNCEANU        ro
                        Prof.dr.ing. Ilie    claudiu.isarie@ulbsibiu.ro  0723389396
                        ISARIETOTAL: 122 CADRE DIDACTICE – FACULTATEA DE INGINERIE


                             D E C A N,


                    Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA

								
To top