borang jpg by WWUJ6TB

VIEWS: 454 PAGES: 1

									Bil                 Nama Borang
1.  Borang cuti Rehat (surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1990)
2.  Borang Tuntutan Cuti Gantian
3.  Borang Tuntutan Elaun Perjalanan
4.  Borang Permohonan Penggunaan Kenderaan Jabatan
   Borang Permohonan untuk menjalankan Tugas sebagai
5.
   Pensyarah/Penceramah Sambilan (Lampiran ‘A’)
6.  Borang Faks
   Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Kenderaan di luar waktu pejabat
7.
   (Pekeliling Perbendaharaan Bil.18 tahun 1998)
8.  Borang Pemohonan Bekalan
9.  Borang Permohonan untuk Menjalankan Kerja Lebih Masa
10.  Borong Elaun Lebih Masa (Lampiran A)
11.  Borang Tempahan Makan/Minuman
12.  Borang Laporan Mesyuarat/Aktiviti
13.  Surat Pengesahan Diri dan Pengakuan Pegawai Hospital/Klinik
14.  Surat Pengesahan Tuntutan Perjalanan Luar Waktu Pejabat
15.  Borang Laporan dan Penilaian Projek TEB
   Borang Permohonan Menjalankan Tugas Rasmi di Luar Waktu Pejabat
16.
   (Borang Kew.3/99)
17.  Borang Permohonan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal (Lampiran A)
18.  Borang Pengisytiharan Harta (Lampiran B)
   Borang Permohonan untuk Diperakukan Dalam Perkhidmatan Dan
19.
   Pemberian Taraf Berpencen (Lampiran A)
20.  Borang Penyata Perubahan MEngenai PEndapatan (Kew.8 Pind.10/96)
21.  Borang Baucer Bayaran (Kew. 304 – Pin 1/92)
22.  Borang Baucer Jurnal (Kew. 306 – Pin 2/93)
23.  Borang Perubahan Gaji (Kew.320)
24.  Borang Penyata Pemungut (Kew. 305)

								
To top