Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Budaya Penyayang Dalam Keluarga by mnQS4mt

VIEWS: 61 PAGES: 5

									 Budaya Penyayang Dalam Keluarga
Pendahuluan
Pada alaf baru ini, ibu bapa memberi peranan yang penting kepada

masyarakat dan negara. Media cetak mahupun media elektronik sering

menyiarkan isu ini. Dalam kalangan ibu bapa dalam masyarakat ini selalu

diberi perhatian oleh orang ramai terutamanya kerajaan. Menurut Perdana

Menteri Malaysia ke-5 Dato Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi

memberitahu bahawa membentuk masyarakat penyayang amat penting

sekali. Oleh itu, terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh diambil untuk

membentuk masyarakat penyayang. Keluarga merupakan satu institusi sosial

yang wujud hasil dari perhubungan biologi antara lelaki dengan perempuan

yang disahkan oleh masyarakat. Ibu dan bapa adalah gandingan asas dalam

keluarga yang merupakan tunggak utama dalam mencetus kejayaan anak

dan kesinambungan pewaris bangsa. Mereka mempunyai peranan penting

dalam perkembangan serta pembentukan sikap anak-anak dengan didikan

akademik, rohani dan mentarbiah anak tentang ilmu kehidupan untuk

melahirkan generasi muda yang mempunyai keperibadian unggul. Anak-anak

diibaratkan seperti kain putih yang bersih di mana ibu bapalah yang akan

mencorakkannya sama ada menjadi insan berakhlak mulia atau sebaliknya.
           http://prauniversiti6.blogspot.com
Isi – Isi

Sehubungan dengan hal itu, ibu bapa seharusnya memberikan kasih sayang
kepada anak-anak. Namun begitu, terdapat kalangan ibu bapa yang
mengabaikan anak-anak mereka. Hal ini kerana, ibu bapa tersebut lebih
mementingkan kemewahan hidup dan kekayaan. Oleh itu, ibu bapa
seharusnya meluangkan lebih banyak masa dengan anak-anak mereka pada
alaf globalisasi ini. Sebagai contoh, ibu bapa boleh membawa anak-anak
mereka semasa cuti sekolah untuk mengeratkan hubungan dan
mengurangkan tekanan anak-anak dalam aspek pembelajaran serta ibu
bapa. Jadi, impian ibu bapa atau negara untuk membentuk masyarakat
penyayang akan tercapai jua.

Sejajar dengan itu, ibu bapa sewajarnya memberi didikan agama kepada
anak-anak semenjak kecil lagi. Bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari
rebungnya”. Sebaliknya, ibu bapa mengagung-agungkan kemodenan
sehingga mengabaikan anak-anak dalam didikan agama. Hal ini kerana,
mereka beranggapan didikan agama tidak penting dalam arus kemajuan
teknologi satelit masa kini. Oleh itu, ibu bapa sewajarnya menerapkan didikan
agama kepada anak-anak mereka. Misalnya, menggalakkan anak-anak
mengikut kelas kifayah supaya anak-anak akan menjadi insan yang berakhlak
mulai. Di samping itu, mereka seharusnya memberikan pengajaran yang baik
kepada anak-anak mereka ketika anak-anak itu masih dalam buaian lagi.
Jelaslah, hasrat ibu bapa dalam melahirkan generasi yang berguna akan
menjadi kenyataan pada suatu hari nanti.

Malahan, ibubapa haruslah menyediakan semua keperluan atau kemudahan
kepada anak mereka. Penyediaan tempat belajar yang sesuai amat penting.
Begitu juga dengan hubungan ayah dan ibu yang mesra tanpa sebarang
masalah sudah pasti akan memberi keselesaan kepada anak untuk menjadi
manusia yang penyayang. Ringkasnya, sikap ibubapa yang sebegini mampu
melahirkan satu generasi muda yang penyayang di negara ini.

Pembangunan keluarga berdasarkan hakikat bahawa keluarga menjadi asas
pembentukan masyarakat dan masyarakat pula menjadi asas pembinaan negara. Ini
membawa maksud bahawa kekuatan dan kemajuan sesebuah negara itu bermula dan
terletak pada keluarga dan masyarakat. Penegasan ini amatlah benar kerana keluarga
(rumah tangga) dan masyarakatlah yang mencorakkan kualiti individu yang menjadi
rakyat dan pemimpin sesebuah negara. Budaya bangsa yang merangkumi sistem nilai
dan cara hidup (termasuk masyarakat penyayang dan budaya menyayangi)
sebagaimana yang dicita-citakan dalam Wawasan ini hendaklah digerakkan dari awal
lagi dan ini memerlukan rakyat menyedari kepentingan institusi keluarga dalam
memajukan negara dan mengambil langkah-langkah perlu bagi mewujudkan keluarga
dan masyarakat yang sempurna

Seiring dengan itu, ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yang
baik kepada anak-anak. Namun demikian, terdapat kalangan ibu bapa yang
berperangai buruk. Contohnya, menjadi penagih dadah, pencuri, perogol dan
sebagainya. Hal ini jelas, mereka akan mengalami kesempatan wang dan
tekanan emosi. Bak kata pepatah “ bagaimana acuan, begitulah kuihnya”. Hal

            http://prauniversiti6.blogspot.com
ini demikian, ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak
sejak kecil lagi. Umpamanya, mengamalkan tabiat rajin membaca buku di
hadapan anak-anak. Lama-kelamaan tabiat ini dalam kalangan generasi
muda akan mengikut tabiat yang positif ini. Ringkasnya, peranan ibu bapa
amatlah besar dalam melahirkan masyarakat yang berguna pada alaf
globalisasi ini.
Menggalakkan aktiviti ziarah-menziarahi jiran, saudara-mara, rumah-rumah kebajikan
pada hari-hari biasa atau pada hari-hari perayaan. Aktiviti ini dapat mengeratkan lagi
hubungan silaturrahim antara mereka Mereka juga perlu mengamalkan sikap
pemurah, ikhlas dan sentiasa sanggup membantu dan menghulurkan tenaga untuk
golongan ini.


Pihak -pihak swasta pula perlu menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada
golongan cacat supaya mereka memperolehi sumber pendapatan untuk meneruskan
kehidupan. Sikap diskriminasi perlulah dikikis. Pihak syarikat boleh menghantar
kerja-kerja atau barang-barang yang hendak disiapkan ke rumah-rumah kebajikan,
pusat-pusat pemulihan, rumah orang-orang tua dll. supaya tidak mendatangkan
masalah kepada golongan ini untuk ke tempat kerja.
Tanggungjawab kerajaan bagi membantu golongan tua dan cacat ini ialah dengan
memberi bantuan bulanan kewangan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagi
golongan yang tidak mempunyai saudara-mara dan tidak mempunyai tempat tinggal,
kerajaan telah menyediakan rumah orang- orang tua, pusat pemulihan akhlak dan
pusat orang-orang cacat. Selain itu kerajaan juga melaksanakan dasar-dasar tertentu
untuk menerapkan budaya penyayang di kalangan masyarkat seperti "Penerapan
Nilai-Nilai Islam, kempen-kempen melalui media massa seperti program "Keluarga
Bahagia", "Kampungku", 'Cintai Sungai Kita" dll. Kerajaan juga telah mengadakan
undang-undang untuk membendung perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti Akta
Perlindungan Kanak-Kanak, Akta Kualiti Alam Sekeliling dll.


Badan-badan sukarela (NGO) juga mempunyai peranan penting dalam menyemaikan
budaya penyayang ini. Badan-badan seperti Kelab Leo, Kelab Rotary dan Kelab
Interact merupakan beberapa badan sukarela yang telah bergerak secara aktif dalam
membantu golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Selain daripada
menghulurkan bantuan kewangan dan pakaian, mereka juga mengadakan lawatan
untuk beramah mesra dengan golongan-golongan ini supaya mereka tidak berasa
tersisih dari masyarakat.
            http://prauniversiti6.blogspot.com
Asas yang paling kukuh untuk membina budaya penyayang ialah institusi keluarga.
Anak-anak yang dibesarkan dan dididik dengan penuh kasih sayang di dalam keluarga
yang bahagia akan membesar sebagai individu yang berlualiti. Anak-anak ini akan
mewarisi sifat-sifat positif dan nilai-nilai murni dari ibu bapa mereka. Kempen konsep
"Keluarga Bahagia", "Rumahku Syurgaku" diharapkan dapat melahirkan generasi
yang bertanggungjawab.


Bagi merealisasikan konsep masyarakat penyayang, ia boleh dilakukan melalui
pendidikan secara formal. Misalnya kementerian telah memasukkan ke dalam sukatan
pelajaran bagi subjek Pengetahuan Moral, Agama Islam ,Alam dan Manusia dan
Lukisan nilai-nilai murni yang perlu ada pada individu. Selain itu aktiviti-aktiviti ko-
kurikulum dapat menyemaikan nilai-nilai kemasyarakatan yang murni kepada pelajar.
Misalnya semangat bekerjasama dan aktiviti rekreasi yang dijalankan dapat
mendekatkan manusia dengan alam sekitar. Penubuhan Badan Kebajikan di sekolah-
sekolah juga merupakan satu lagi pendekatan ke arah mewujudkan masyarakat
penyayang yang mana fungsi badan ini ialah untuk membantu golongan yang susah
dan bermasalah.
             http://prauniversiti6.blogspot.com
PenutupTuntasnya, semua pihak sewajarnya memberikan kerjasama kepada pihak
kerajaan dan pihak swasta. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yang
terpenting untuk memupuk masyarakat penyayang. Justeru, peribahasa
“bagai aur dengan tebing” hendaklah diamalkan oleh semua warganegara
Malaysia terutamanya generasi muda sejak belakangan ini. Sekali imbas
Wawasan 2020 seolah-olah merupakan wawasan ekonomi semata-mata kerana ia
mementingkan persoalan pembangunan ekonomi untuk Malaysia menjadi negara
perindustrian, tetapi jika dihalusi ia sebenarnya lebih daripada itu oleh kerana ia juga
menyentuh perkara-perkara berkaitan dengan aspek sosial dan cara hidup seperti
pembentukan dan keperibadian bangsa, moral dan etika, kebudayaan kebangsaan,
pembangunan sumber manusia dan lain-lain. Wawasan 2020 bukanlah slogan untuk
dilaung-laungkan, tetapi ia lebih merupakan rangka kerja tindakan framework of
action bagi setiap rakyat untuk mengambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan
Malaysia menjadi negara yang benar-benar maju dan makmur. Dalam konteks ini
Wawasan tersebut memerlukan beberapa perisian penting, di antaranya ialah kualiti
tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan, perubahan sikap dan nilai,
penekanan keada sains dan teknologi, perancangan, dan peranan sektor swasta yang
lebih dinamik.
             http://prauniversiti6.blogspot.com

								
To top