Interessante sites 2008

Document Sample
Interessante sites 2008 Powered By Docstoc
					Overzicht Sites:
1.   ALGEMEEN
2.   BEURZEN
3.   PROFIELWERKSTUKKEN
4.   EINDEXAMENTRAINING
5.   UNIVERSITEITEN
6.   HOGESCHOLEN
7.   MBO

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen
om terug te gaan naar het bestand interessante sites.1. ALGEMEEN
Aanmelden voor een studie aan een        www.studielink.nl
hogeschool of universiteit
Informatie over o.a.               www.ib-groep.nl
Stufi, Tegemoetkoming, Buitenland

Applied Science opleidingen, hogescholen,    www.proef.info
Toelatingseisen en opendagen
Beroepenvideo’s en interviews over studie
en carrière

Beroepen
Informatieve beroepenfilmpjes (meer Mbo- dan   www.beroepeninbeeld.nl
Hbo-beroepen)                  www.wikiwijs.nl
                         www.internettv.roc.nl

Bouwkunde en Civiele Techniek          www.debouwmaakthet.nl
Mogelijkheden in bouw en civiele techniek

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting   www.nibud.nl


Algemene site Buitenland             www.nuffic.nl
Studeren in Nederland, Buitenland en beurzen
Informatie over aanvragen en hoogte van de
erasmusbeurs
Overzicht mogelijkheden buitenland, onder    www.maaswaalcollege.nl
het decaangedeelte
Studiekeuzeprogramma, buitenland, etc.      www.tkmst.nl

Wil je meer weten over opleidingen en banen in  www.chemieisoveral.nl
de chemie, kijk op de volgende websites        www.feelthechemistry.nl
                           www.kennislinke.nl/scheikunde
                           www.c3.nl
                           www.proef.info/
                         www.spelletjesoverzicht.nl/spelletjes/scheikunde
                           www.talentinuitvoering.nl

Landelijke voorlichtingssite over werken en       www.youchooz.nl
leren in zorg en welzijn
stel je vraag aan voorlichters uit de beroeps-
en opleidingspraktijk (de ChoozGuides)

Opleidingen in Ziekenhuizen               www.nvz-ziekenhuizen.nl (doorlinken


Studeren met handicap                  www.handicap-studie.nl
Vrijuit studeren met een functiebeperking        www.uvt.nl/studenten/functiebeperking
Handicap en studie bij Fontys              www.fontys.nl/handicapenstudie
                            bij opleidingen)
Handicap & Studie                    www.avans.nl onder Studeren/Handicap
                            & Studie

HBO                           www.hbo.startpagina.nl

Informatie van het Ministerie van Onderwijs       www.rijksoverheid.nl
Cultuur en Wetenschap

Juridisch
Juridische opleidingendatabase en            www.juristenroute.nl
voorlichtingsactiviteiten
Test om een beeld te krijgen over rechten        www.uvt.nl/rechten/zelfselectietest
Deze site helpt een keuze te maken tussen        www.rechtenintilburg.nl
rechten hbo/universiteit
Site helpt studenten bij het maken van keuze      www.rechtenietsvoorjou.nl
rechten iets of niets voor jou?
Info over de studie notarieel recht en het       www.werkeninhetnotariaat.nl
beroep notaris
Informatie over Accountant               www.aa-worden.nl

Wil je logistiek studeren? Site met een compleet    www.nederlandislogistiek.nl
Overzicht aan studierichtingen

MBO                           www.mbo.startpagina.nl

Muziek
Rockacademie Tilburg
Popopleiding Academie voor Popcultuur (AvP)
Leeuwarden

Onderwijs                        www.onderwijs.startpagina.nl
Informatie over opleidingen en beroepen      www.opleidingenenberoep.nl
Opleiding vindservice               www.icares.com
Op deze site vind je een overzicht van de     www.vsnu.nl
Universiteiten
Overzicht en informatie HBO-opleidingen      www.hbo-raad.nl

Studenten                     www.studenten.startpagina.nl

Studiekeuze/test, vakkenlinks, uittrekstel     www.collegenet.nl

Op deze site kun je een gratis studiekeuzetest   www.werksite.nl
doorlopen

Qompas, site voor studiekeuze en carrière     www.qompas.nl

Hulp bij Studiekeuze
Workshop ‘Wat wil ik later worden’         www.fontys.nl/SLC
                          (Studenten Loopbaancentrum)

Advies bij studie en beroep            www.loopbaaninzicht.nl

Centrum voor Studiekeuze, samenwerkings-      www.centrumstudiekeuze.nl/scholieren
verband UV en Hs Utrecht, indien je (4/5 havo
en 5/6 vwo) twijfelt over je studiekeuze
kun je je inschrijven voor de studiekeuzedag
De workshop bestaat uit twee dagdelen

Masterclass Studiekeuze (= een stoomcursus)    www.saxion.nl
voor stakers en twijfelaars bij Saxion Deventer

Studiekeuzebegeleiding van de VU          www.vu.nl/studiekeuzehulp
Test € 30,-; dagcursus € 125,-

Twijfelaars Dubevent is een doedag voor eind-   www.dubevent.hu.nl
examenscholieren die nog geen keuze voor een
vervolgopleiding hebben gemaakt.

Moeilijk kunnen kiezen kijk dan op de volgende   www.orientatiejaar.nl
site naar het overzicht studiekeuzetrajecten van
de Hs ams en UvA
UvA Studiekeuzetest- en workshop          www.uva.nl/studiekeuzetest
                          www.uva.nl/studiekeuzeworkshop
bekijk de film, doe het studiekeuzestappenplan   www.uva.nl/watgajijdoen

Keuze 3-daagse                   www.avans.nl, hulp bij, studiekeuze
Overige vragen                   gjm.baijens@avans.nl
7,11 en 12 juni 2010 voor havo en vwo lln

Studie en Topsport
Combineren van studie en topsport        Olymp-us@fontys.nl
Topsport Avans tel.: 073 6295250;        cic@avans.nl
Topsportpas en studieplan op maat
Topsportopleidingen academie MIM         b.posma@saxion.nl
combinatie van studie en topsport bij Saxion
Faciliteiten topsporters UvT           www.uvt.nl/topsport
Topsport en studeren               www.fontys.nl/fihe
Topsport en studie                www.topsport@hu.nl
Randstad Topsport Academie
Samenwerkingsverband Randstad en de hs
Rotterdam

Studentenvakbond:                www.lsvb.nl

Algemene informatie en opleidingsoverzicht    www.uniekdoortechniek.nl
van techniek
Site voor jongeren die willen weten wat     www.youtech.nl
techniek inhoudt
Website voor Bètatechniek van Saxion, zoals   www.saxion.nl/abetafuture
o.a. filmpje
Bèta en techniek                 www.betaberoepen.nl


Vergelijk alle studies op hogescholen en     http://www.studiekeuze123.nl
Universiteiten/opendagen
Engelstalige versie 450 Engelstalige bachelors  http://www.studychoice123.nl
en masters voor internationale studenten
Vergelijk HBO/UV/studiekeuzehulp/test/      www.kiesjestudie.nl
opendagenkalender/doorzoek studies
Kwaliteitstest universiteiten en hogescholen   www.keuzegids.nl

Voorlichtingsactiviteiten van hogescholen in   www.studiekeuzekalender.nl
Gelderland

Voorlichtingsactiviteiten van hogescholen in   www.keuzekalender.nl
in Friesland

Informatie over opleidingen en carrière-     www.zeebenengezocht.nl
mogelijkheden in de zeescheepvaart        www.mijndroombaan.nu
                         www.igo2c.nl

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen
om terug te gaan naar het bestand interessante sites.
2. BEURZEN
Eén van de mogelijkheden om je te oriënteren op je vervolgopleiding is het bezoeken van
een beurs. Een overzicht van de onderwijs/studiebeurzen/markten in 2010/11 zijn:

Studie Experience
Woensdag 6 en donderdag 7 oktober 2010 van 13.00 tot 20.30 in de Brabanthallen in Den
Bosch
Studiebeurs op MBO-, HBO- en academisch niveau
www.studie-experience.nl

Onderwijsbeurs Zuid Nederland, Eindhoven, 1 en 2 oktober 2010
www.onderwijsbeurszuidnederland.nl

Beroepskeuzebeurs Midden-Nederland, 10 en 11 december 2010
Jaarbeurs Utrecht

Beroepenavond NSG, 14 december 2010

Beroepskeuzebeurs Groot Amsterdam, 2 en 3 februari 2011
Amsterdam RAI

Informatieavond NSG over studies, 31 januari 2011 voor HBO en 1 februari 2011 voor WO
3. PROFIELWERKSTUKKEN
Algemene site              www.havovwo.nl/pws.htm
                     www.havovwo.kennisnet.nl

Universiteiten
Delft                  www.scholierenlab.nl
Eindhoven                www.tue.nl/profielwinkel of
                     profielwinkel@tue.nl
                     www.innovatiechallenge.nl
Groningen                www.rug.nl/alfasteunpunt
                     www.rug.nl/betasteunpunt
                     www.rug.nl/gammasteunpunt
                 www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/index
Leiden                  www.pws-exact.leidenuniv.nl
Nijmegen                 www.ru.nl, klik op onderwijs
                     www.ru.nl/exo
Maastricht         www.unimaas.nl, zoekopdr. Profielwerkstuk,
          rechtsgeleerdheid, fiscaal recht, European Law School
Rotterdam                www.few.eur.nl, zoekopdr. profielwerkstuk
Tilburg www.uvt.nl/faculteiten/feb/onderwijs/econometrie/profielwerkstuk
Twente                  www.twenteacademy.nl/profielwerkstuk
           www.twenteacademy.nl/wedstrijden/profielwerkstuk_wedstrijd
Universiteit van Amsterdam    www.studeren.uva.nl, zoekopdr profielwerkstuk
Utrecht                 www.werkstuksite.uu.nl
Vrije Universiteit Ams   www.vu.nl/opleidingen klik op hulp bij profielwerkstuk
           www.fsw.vu.nl klik op voor het vwo; info voor vwo leerlingen
                     www.vu.nl/juniorprof
Wageningen Universiteit www.wageningenuniversiteit.nl, klik op bachelorkiezers,
profielwerkstuk


Hogescholen
HAN, Nijmegen www.han.nl/proefstuderen; klik op hulp bij je profielwerkstuk
Avans, www.avans.nl, zoek bij ‘hulp bij’ profielwerkstukken economie en techniek.
Saxion Hogescholen, www.saxion.nl, geef zoekopdracht profielwerkstuk, klik op
studiekeuze
Hogeschool Zuyd www.hszuyd.nl, klik bij snelkeuze op profielwerkstukken, kies je
werkstuk (keuze uit 40 verschillende opdrachten bij 16 faculteiten of opleidingen)

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen
om terug te gaan naar het bestand interessante sites.
4. EINDEXAMENTRAINING

Technische Universiteit Eindhoven       www.ivet.nl of
Eindexamentraining               www.tue.nl/puc


EUR
Herfst en kersttrainingen, herexamentrainingen,www.erasmusexamentraining.nl.
stoomtrainingen voor HAVO en VWO leerlingen
Examentraining in de vakken EC, WI en M&O info@erasmusexamentraining.nl
duurt 3 dagen en wordt gegeven op EUR, VUA
en UU


RUG, examentrainingen,          www.examentrainingvwo.nl
voor 6VWO ( WA, WB, WC, NA, SK, BI of EC) info@examentrainingvwo.nl
                     050-3633178/3632000

Luzac College
Havo of vwo diploma halen (2 jaar in 1)    www.luzac.nl
Eindexamentrainingen, vanaf 5 april vijf weken www.luzacexamentraining.nl


Lyceo en VU Examentraining
In drie dagen voorbereid op je eindexamen   www.lyceo.nl
WA/B/C, SK, NA, EC, BI, o.a. in Nijmegen
of mail voor meer informatie         info@lycio.nl


Eendaagse bijspijkercursussen, examencursus, www.herexamen.com
herkansingscursus, 5 vwo stoomcursus,     www.stoomcursus.com
kerstvakantiecursus, talen en rekenvaardigheid-www.examencursus.com,
training Universiteit Leiden          klik links in het menu op extra
                        cursussen in de kerstvakantie;
                        klik links in het menu op extra
                        trainingsdagen talen
                        www.rekenvaardigheidstraining.comExamens van de afgelopen 10 jaar       www.alleexamens.com


Open Universiteit               www.ou.nl
Verkeerd profiel? Alle informatie over    www.ou.nl/voorbereidingscursussen
Voorbereidingscursus voor bi, na, sk en wi
Info over voortentamens            www.ccvx.nl
Aanmelden voor voortentamen          www.voortentamen.nlRadboud Universiteit Nijmegen, zomercursus   bel. 024-3612345/informatiecentrum
EC (voor lln die het vak nodig hebben voor bachelor/masteropleidingen hun studie)
Studiekring

Examentraining, 1 vak per dag (7 uur) in de  www.studiekring.nl
vakken ec, m&o, talen, wi, na, sk, bi, gs
Alle weekenden in april en mei in Houten

Twente
Bijspijkerkampen
www.twenteacademy.nl/bijspijkeren/bijspijkerkampen
eindexamenkampen
www.twenteacademy.nl/bijspijkeren/eindexamenkampen
herexamen bijlesdagen
www.twenteacademy.nl/bijspijkeren/herexamen-bijlesdagen
wiskunde zomercusus
www.twenteacademy.nl/overige_projecten/wiskundezomercursus
online leeromgeving
www.twenteacademy.nl/online-leeromgeving


James Boswell Instituut (UU) (zomer-, voor-  www.jbi.uu.nl/examentraining
jaars-, ondersteunde, 6vwo cursus)
Bètacursussen, examen-, taal- en schrijf- &
communicatietrainingen voor 5 havo en 6 vwo

Zomerschool Klassieke talen, VU       www.zomerschoolklassieken.nl
Keuze uit verschillende driedaagse cursussen
Bestemd voor leerlingen van 5 en 6 VWO
die examen gaan doen in Grieks en Latijn
Zomercursus natuurkunde voor N&G leerlingenwww.few.vu.nl


Eerste Hulp Bij Uitloting             www.eerstehulpbijuitloting.nl
Op deze site van de VU in Amsterdam vind je
eerste hulp bij uitloting voor uitgelote geneeskunde
studenten.
Afgelopen jaar vond het evenement op 20 juli plaats.


Zuyderwind, examentraining havo/vwo en     www.zuyderwind.nl
training voor herexamens
1 dag per vak 09.00 – 21.00; in Bussum
Niet geslaagd voor het vak, geld terug.


Algemeen:

Oefen voor je examens met de examentrainer   www.examentrainer.nl

De grootste site voor eindexamenkandidaten. www.examen.nl
Oefententamens en vlak na elk examen de juiste
Antwoorden
Je perfect en snel voorbereiden op je examens www.examenbundel.nl
Compacte en complete examenvoorbereiding

Eindexamenklachtenlijn             www.laks.nl
                        www.eindexamen.nl

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen
om terug te gaan naar het bestand interessante sites.
5. Universiteiten:
Erasmus Universiteit Rotterdam      www.scholieren.eur.nl
Radboud Universiteit Nijmegen       www.ru.nl/vwo-wo
Rijksuniversiteit Groningen        www.rug.nl/studiekiezers
Technisch Universiteit Delft       www.scholierenlab.tudelft.nl
Technische Universiteit Eindhoven     www.tue.nl/bacheloropleidingen
                     www.tue.nl/puc
Universiteit van Amsterdam        www.studeren.uva.nl
Universiteit Leiden             www.studereninleiden.nl
                      www.aansluitingsprogramma.leidenuniv.nl
                      www.pitsstop.leidenuniv.nl
Universiteit Maastricht           www.maastrichtuniversity.nl
Universiteit van Tilburg          www.uvt.nl/studiekiezers
65 beurzen voor topscholieren        www.uvt.nl/topstudent
Universiteit Twente             www.schoolsite.utwente.nl
Universiteit Utrecht            www.uu.nl/bachelors
Vrije Universiteit Amsterdam        www.vu.nl/opleidingen
Wageningen Universiteit           www.VWO-campus.net
Open Universiteit Nederland         www.ou.nl

Online proefstuderen:
Maak kennis met studeren aan een universiteit en ontdek of een studie bij je past.
Het online proefstuderen is te gebruiken als invulling van studielasturen voor LOB. Je krijgt
als je alle opdrachten en eventuele eindtoets op een voldoende niveau hebt gemaakt van de
universiteit een certificaat.
Meer informatie:
www.aansluitingsmodulen.leidenuniv.nl
www.rug.nl/scholieren/proefstuderen/webklassen
www.webklassen.nl
www.han.nl/proefstuderen


Universiteit in België
Studeren in België, vraag andere      www.studyfriends.com
studenten om hun ervaringen
Openlesdagen voor leerlingen aan de     www.ua.ac.be/openlesdagen
Universiteit van Antwerpen
Geneeskunde in Antwerpen          www.ua.ac.be/geneeskunde
Alles over studeren in Antwerpen      www.antwerpenstudentenstad.be
Universiteit Brussel, katholieke      www.kubrussel.ac.be
universiteit
Universiteit Brussel, vrije universiteit  www.vub.ac.be
Gemeentewebsite van Gent          www.gent.be
Universiteit Leuven             www.kuleuven.be
Toekomstige student             www.kuleuven.be/toekomstigestudenten
Een opleiding zoeken            www.kuleuven.be/studieaanbod
Download een brochure         www.bachelorsinleuven.be/publicaties
Open lesweek 2 x per jaar          www.kuleuven.be/openlesweek


Colleges:
Radboud Hours Academy            www.ru.nl/honoursacademy
LUC The Hague                www.lucthehague.nl

Honneurs opleiding UU:           www.uu.nl/honours
Roosevelt Academy              www.roac.nl
Utrecht Law College             voorlichting@law.uu.nl
Pre University College           www.tue.nl/puc
Nyenrode Business University        www.nivra-nyenrode.nl

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen
om terug te gaan naar het bestand interessante sites.6. HOGESCHOLEN
Hogeschool Arnhem Nijmegen            www.han.nl
Avans, Breda, Tilburg, Den Bosch         www.avans.nl
Has Den Bosch                  www.hasdenbosch.nl/
Hogeschool Larenstein Velp/Wageningen      www.larenstein.nl
Agrarische Hogeschool Dronten          www.cah.nl
ArtEZ kunstopleidingen Arnhem          www.artez.nl
Hogeschool Kunsten Utrecht            www.hku.nl
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten      www.ahk.nl
Fontys Hogescholen Eindhoven, Limburg,      www.fontys.nl
Sittard, Venlo, Tilburg
Hs voor Modemanagement (TMO) Doorn        www.tmo.nl
Design Academy Eindhoven             www.designacademy.nl
Hogeschool Zeeland Vlissingen          www.hz.nl
Hogeschool voor de Zeevaart           www.hogeschoolvoordezeevaart.nl
Hogeschool Utrecht                www.bachelors.hu.nl
Hogeschool van Amsterdam             www.opendag.hva.nl
Hogeschool Inholland               www.INHOLLAND.nl
Hogeschool Rotterdam               www.hogeschool-rotterdam.nl
NHTV (toerisme en verkeer) Breda         www.nhtv.nl
Saxion Hogeschool Deventer            www.saxion.nl
Hotelschool Den Haag               www.hotelschool.nl
Hotelschool Maastricht              www.hszuyd.nl
Hotelschool Leeuwarden              www.chn.nl
Haagse Hogeschool/TH Rijswijk          www.haagsehogeschool.nl
Hogeschool Zuyd Maastricht, Heerlen       www.hszuyd.nl
Hanzehogeschool Groningen/Leeuwarden       www.hanze.nl
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden        www.nhl.nl
Verloskunde (Ams, M’tricht, R’dam en Gron.)   www.verloskundige.info
Christelijks Hogeschool Windesheim, Zwolle    www.windesheim.nl
Hogeschool voor Humanistiek Utrecht       www.uvh.nl
Hogeschool Helicon Den Haag / Zeist       www.hhelicon.nl
Hoger onderwijs in Friesland           www.keuzekalender.nl

Particuliere Opleidingen
Fotovakschool Apeldoorn             www.fotovakschool.nl
Hogeschool TIO                  www.tio.nl
Schoevers MBO/HBO                www.schoevers.nl
Hogeschool Notenboom, Business School      www.notenboom.nl
HBO + MBO, Eindhoven
Vrije Hogeschool, particuliere opleiding     www.vrijehogeschool.nl
naast tussenjaar, verkeerde keuzetrimester
IVA Driebergen                 www.iva-driebergen.nl
Driejarige economische managementopl., o.a.  www.hbonederland.com
Vastgoed Makelaardij

Uniform
Luchtverkeersleiding              www.luchtverkeersleider.nl
Piloot, Vlieger                www.aeronoord.nl
                        www.nls.nl
                        www.kls.nl
                        www.singlesandtwins.nl
                        www.lls.nl
                        www.martinairvliegschool.nl
                        www.orbit-groundschool.nl
                        www.wingsoverholland.nl
KLM Flight AcademyEelde            www.pilootworden.nl
Pilotenopleiding Maastricht          www.pilotenopleiding.nl
Politie                    www.politie.nl
Koninklijke Marine               www.werkenbijdemarine.nl of
                        www.werkenbijhetkorpsmariniers.nl
KMA                      www.kma.nl
                        www.landmacht.nl
                        www.werkenbijdelandmacht.nl
                        www.luchtmacht.nl
                        www.werkenbijdeluchtmacht.nl
landmachtdagen, opendagen luchtmacht en    www.defensie.nl
nationale vlootdagen

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen
om terug te gaan naar het bestand interessante sites.


7. MBO
Eindhovense School               www.eindhovenseschool.nl
Leidse Instrumentenmakers School        www.lis-mbo.nl
ROC A12, Technisch College Ede         www.a12.nl
ROC Aventus, Apeldoorn, Zutphen        www.aventus.nl
ROC de Leijgraaf                www.leijgraaf.nl
ROC Nijmegen                  www.roc-nijmegen.nl
Koning Willem I College            www.kw1.nl
Nimeto, Utrecht                www.nimeto.nl
Rijnijssel College               www.rijnijssel.nl
Sint Lucas, Boxtel               www.sintlucas.nl
Grafisch Lyceum Utrecht            www.glu.nl
Groenhorst College, Barneveld/Ede       www.groenhorstbarneveld.nl
Scheepvaart en Transport College        www.scheepvaartentransportcollege.nl
MBO opleidingen voor topsporters en talenten  www.cruyffinstitute.org
Johan Cruijff College
wdw/18 november 2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:83
posted:2/16/2012
language:Dutch
pages:12