Pengenalan PJ by Rohayas

VIEWS: 806 PAGES: 9

Pengenalan Pendidikan Jasmani - Kuliah

More Info
									Pengenalan Kursus



Nama

- ROHAYA BT. AHMAD
Pensyarah Jabatan Pendidikan Jasmani Kesihatan Institut Perguruan Tuanku Bainun



Pengalaman Bekerja
 Sekolah Rendah  Sekolah Menengah  Maktab/ Institut Perguruan

: 8 tahun : 7 tahun : 1 tahun
Copyright © Jan 2006 Open University Malaysia

Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK

email rohayas_67.yahoo.com.my Telefon
013 5950418 604 521 5227 x 237 (pej) 604 522 4535 (fax)

Copyright © Jan 2006 Open University Malaysia

Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK

Wajib hadir 100%

Borang Kehadiran Surat Kebenaran

Copyright © Jan 2006 Open University Malaysia

Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK



Topik 1
 Nilai & Tujuan



Topik 2 Topik 3

Pendidikan Jasmani utk Kanak-kanak Jasmani

 Pendekatan Tema dlm Pendidikan   Pendidikan Kesihatan
Copyright © Jan 2006 Open University Malaysia

Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK



Topik 4
 Kemahiran, Konsep

Pergerakan & Piawaan


Topik 5
 Kecergasan Fizikal &

Kesejahteraan Hidup Kanak-kanak

Copyright © Jan 2006 Open University Malaysia

Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK

 Topik 6

 Tema

Kemahiran Tarian
 Topik 7

 Penilaian &

Pentaksiran
Copyright © Jan 2006 Open University Malaysia

Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK

3. Perbincangan 4. Amali Ringkas 5. Soal Jawab 6. Penyelidikan
Copyright © Jan 2006 Open University Malaysia

1. Kuliah 2. Kuiz

Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK

  

OLP & Refleksi Tugasan Peperiksaan (akhir sem)
Jumlah

: 5% : 35 % : 60 % : 100%

Copyright © Jan 2006 Open University Malaysia

Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK


								
To top