1 Lean TPS Muda

Document Sample
1 Lean TPS Muda Powered By Docstoc
					LEAN Manufacturing alapok


   Győr, 2008.04.09.


     Előadó:
   Stasztny Péter
      A képzés célja

•  A lean-filozófia módszereinek megismertetése a résztvevőkkel,
  valamint annak teljes körű megvalósítása a vállalatnál.
•  Bemutatni, hogy miként szolgálja a TPS/LEAN/Kaizen szemlélet a
  hatékonyságnövelést,
•  Megismertetni a fő veszteségforrásokat és a felszámolásukat
  szolgáló módszereket,
•  A résztvevők megismerjék a hatékonyságnövelés és a veszteség-
  csökkentés lehetőségeit, és saját vállalatuknál alkalmazni tudják a
  gyártás és a logisztika területén.
        *lean (angol): szikár, sovány
LEAN Manufacturing alapok

Lean kialakulása, jelentése, alapelvei
A Toyota Gyártási Rendszer (TPS)
A 7 fő veszteség
A Lean kialakulása, jelentése, alapelvei
         A Lean kialakulása, jelentése, alapelvei

Az első fő mérföldkő 1910 a Ford T modell gyártása a termelésre koncentrált.
Az egyszerű földművesekből lett munkások egy típusú autót gyártottak futószalag
rendszerben, egyszerű műveletekre lebontva. A Fordnál vezették be a dolgozói
ajánlási rendszert.

A GM által, 1930-ban meghirdetett marketing elemeket is tartalmazó termelési
rendszer alapja, az volt, hogy az azonos alvázra közel azonos, de kicsit más autót
szereltek, a vevők igényeit figyelembe véve. Ehhez már kellett a rövidebb ideig tartó
szerszámcsere.

A Toyota a 60-as években kezdte a teherautó- és szövőgép-gyártásra alapozott
termelési kultúráját fejleszteni. A Toyota alapvetően azért vezette be módszertanát,
hogy elkerülje a dolgozók elbocsátását, stabil cégműködést tudjon biztosítani.
A Peter Drachar osztrák közgazdász javasolta, hogy a termék minőség javítása
érdekében adjanak nagyobb felelősséget és jogot a gondolkodni is képes operáto-
roknak.(ezt a javaslatot a GM nem fogadta meg) Az operátorokból nagyon sok
dolgozik egy jelentősebb gyárban, ezért, ha képezzük és mozgósítjuk őket, akkor
jelentős erőt képviselhetnek a folyamatos fejlesztésben.
      A Lean kialakulása, jelentése, alapelvei


Az 1989-es években lezajlott informatikai folyamat eredménye az internet széles-
körű elterjedése. Egyszerre sok versenytársa lett mindenkinek és természetesen
sok lehetséges ügyfele is. Globálisan kell gondolkodni, gyors változás és alkalmaz-
kodás szükséges. A Toyota stratégiája az hogy sok féléből keveset gyártani és a
kialakított rendszert átadni a beszállítóknak is.

Ma a Toyota rendszer széleskörű alkalmazása, adaptálása jellemzi a Lean fejlő-
dését.
 A Toyota Gyártási Rendszer (TPS)


     Vevői elégedettség
                 Just
Jidoka               in
                 time
     Dolgozói elégedettség


 Kölcsönös bizalom a vezetőség és a
     dolgozók között
             A Toyota Gyártási Rendszer (TPS)

                          •Egy darab a folyamatban
                          •Egyenletes ütemezés
                          •Több folyamatot magába foglaló anyagkezelés    A MUDA felismerése
                   Folyamat
                          •Kiképzett dolgozók több munkahelyre
                          •A gyártóberendezések a gyártási sorrendnek
              A JIT          megfelelő elrendezése (Layout)
             beve-          •Berendezések az alkatrészek továbbításához
             zetése
                          •A gyártási egységek csökkentése a gyárt.egységben
                          történő termelésben ->az előkészítés idejének
                          csökkentése
                                                           A vállalat
                          •Egységesített munkafolyamatok                  egységének
                     Az                           Kaizen célok
                          •A személyzet igényközpontú                    erősítése
   A                ütemidő
         Az                foglalkoztatása
nyereség               igényhez
                          •A sorok a személyzet rugalmas
elérése a   -ember         történő
        -anyag               alkalmazásához megfelelő módon
 vállalat              igazítása
         -gép               történő kialakítása
 további
       termelé-                                            Munkatársak
 fennma-                      Vizuális gyártásvezérlés kanban segítségével,
       kenysé-                                          kiképzése - KAIZEN
radásána                      a túltermelés és a hibás alkatrészek elkerülése
        gének        Húzó
   k                       •Termék- és információáramlás kombinációja
       fokozása        rendszer
alapfelté-                     •Definiált mennyiség / nem definiált idő
  tele                      •Nem definiált mennyiség / definiált idő

                          •Problémák esetén azonnali megállás
                          •Automatikus megállás/meghatározott
             Auto-   A minőség   állapotok esetén történő megállás
             matiz-   beépítése   •Problémák feltárása
             musok          •ANDON, kijelzőtáblák, standard munkatábla
             kialakít
             ása       A    •Ember és gép szétválasztása           Problémák felismerése
                   személyzet  •Hanedashi-módszerek
                   kialakítása  •Ismétlődő hibák kiküszöbölése - Pokayoke
         A Toyota Gyártási Rendszer (TPS)

A Toyota rendszer célkitűzése, filozófiája

Célkitűzés:

- a költségek csökkentése a MUDA felszámolásával (MUDA= a 7 veszteség forrás)
- a szükséges alkatrészek a szükséges időre érkezzenek meg a felhasználás
 helyére (JIT)
- jó minőségű termelést valósítsunk meg kedvező áron (Jidoka)

Gondolkodásmód:

- a MUDA, a „nem értékteremtő tevékenységek” megállapítása és eltávolítása
 a folyamatból,

- rendelkezésre állás és mobilitás a vevő felé nem készletre gyártás és
 onnan történő kiszolgálás
        A Toyota Gyártási Rendszer (TPS)      A nyereség elérése a vállalat további fennmaradásának
                alapfeltétele


              Az ember, - anyag, - gép
             termelékenységének fokozása  Az önszabályozások               A JIT bevezetése
    kialakítása


A személyzet      A minőség    A húzó    Az ütemidő vevői  A folyamat
alkalmazási      beépítése a   rendszer    igényhez történő  kialakítása
feltételeinek    folyamatokba,  kialakítása     igazítása
 kialakítása    a berendezések
          automatizálása
     A Toyota Gyártási Rendszer (TPS)


Automatizmusok kialakítása       A JIT bevezetése


    Problémák             A MUDA
    felismerése            felismerése

               KAIZEN
               CÉLOK


             Munkatársak
              képzése,
              motiválása


           A VÁLLALAT EGYSÉGÉNEK
              ERŐSÍTÉSE
       A 7 fő veszteség


MUDA 1: Túltermelés


A túltermelés az összes közül a legrosszabb,
ez az alapja a teljes pazarlásnak,
elfedi a jobbítási lehetőségeket.

A túltermelés annak az eredménye,
hogy többet termelünk és előbb,
mint szükséges lenne.

Ez kiterjedhet a rossz méretű vagy túl
komplikált berendezés használatától
a túl nagy ciklus időig és
a szükségtelen értékkel
készített termékig.
                  MUDA 1:

Észrevehető tünetei:        Túltermelés
- túlzott készlet, túlzott munkaerő,
- különleges és / vagy túlméretezett berendezések,
- az üzemi cellák / folyamatok nincsenek egyensúlyban,
- túlzott munka a folyamatban,
- nyomás a termelésen a kihasználtság növelése érdekében,
- növekvő minőségi problémák,
 mert nem igyekszünk a őket kiküszöbölni.
- nem összetartozó gyártási ciklusok és arányok,
- nincs rögzítve a legjobb gyakorlat.
  Process 1     Process 2    Process 3
             A 7 fő veszteség

MUDA 2: Túlzott raktárkészlet

A készlet bármilyen raktáron lévő termék, amely meghaladja az elvárt mini-
mális mennyiséget, növeli a főfolyamat idejét, a felhasznált területet, elszige-
teli a folyamatokat és elfedi a problémákat.
Minél nagyobb a gyártási csomag mérete,
annál nagyobb készletre van szükség.

Észrevehető tünetei:
- túlzott félkész és raktáron lévő
 késztermék,
- túl sok anyagmozgató berendezés
 és tároló polc,
- túl sok raktárterület,
- nagy csomag méret,
- a mérnöki változtatások késleltetett haszna,
- rejtett problémák / rossz hatékonyság,
 nehézségek a "elsőre be- elsőre ki" rendszer fenntartásában,
- a kezelésből eredő kár,
- rossz kapcsolattartás.
           A 7 fő veszteség

MUDA 3: Terület kihasználás

Az anyagfolyamatok megvalósításához szükséges terület nincs
arányban a termeléshez felhasznált területtel.


                   Észrevehető tünetei:
                   - a termelés (zöld) és a raktár terület
                    (piros) között az arány nagyobb 1.3 –
                    1.0-nél.
                   - A területek, tároló helyek nincsenek
                    jelölve.
                   - A jelöléstől eltérően vannak anyagok
                    elrendezve.
                   - A raktározás szervezetlen, az egyes
                    anyagok tárolási igénye túlzottan
                    nagy.
         A 7 fő veszteség


MUDA 4: Anyagmozgatás, szállítás

A szállítás közvetlenül kapcsolódik a távolsághoz, összefügg vele.
A jobb szállító jármű kihasználás (csomagtér kihasználás) és a szállítási
költségcsökkentés nevében végzett szállítás a nagyobb készletre és nagyobb
csomagban történő termelésre ösztönöz (ez téves eszme).
A mi módszerünk a szállítási költségek
csökkentésére, az hogy a távolságot
kiküszöböljük a folyamatok között
és ezáltal elkerüljük a szállítási
költséget.
A szállítási veszteség,
az a fajta pazarlás,
amit mindig próbáljunk
kiküszöbölni, még akkor is,
ha ezt jelenleg lehetetlen
teljesen elérni.
           A 7 fő veszteség


MUDA 4: Anyagmozgatás, szállítás


             Észrevehető tünetei:
             - rossz gyár / üzlet elrendezés,
    Beszállító     - rossz anyagáramlás,           Vevő
             - rossz a rendtartás színvonala
 A rudakat
 hetente
              (szelektálás, rendezettség,         Napi szállítás
 hozzák           tisztaság, stb.)
             - várni kell az anyagszállításra.
     Rúd                   Forgácsoló  Csomagoló
              Daraboló
   alapanyag                   üzem    kiszállítás
   tároló raktár
         A 7 fő veszteség

 MUDA 5: Várakozás

 A folyamatban lévő rossz hatékonyság miatt fordul elő a várakozás.

 A nem kiegyensúlyozott folyamatok, a nagy csomagban történő gyártás
 vagy a nem megbízható berendezések eredményezhetik azt, hogy a soron
 következő folyamatoknak / vevőnek várnia kell.

Észrevehető tünetei:

- a folyamatban lévő túlmunka a nem
 kiegyensúlyozott folyamatoknak
 köszönhető,
- nincs összhang a gépek és a dolgo-
 zók között, nincs a munkájuk össze-
 hangolva "lassabb" dolgozók / gépek,
- a tervezettől elmarad a tényleges
 folyamat, unatkozó / elégedetlen
 dolgozók.
        A 7 fő veszteség

MUDA 6: Hibák és javításuk

A hibákból eredő veszteség a javítás, az utómunka, az újra ellenőrzés és
a selejt. A gyártási folyamatot szabványosítani és megbízhatóvá (teljesen
bolond biztos) kellene tenni, a minőséget beépíteni a termékbe, hogy ne
legyen szükség túlzott ellenőrzésre.

Észrevehető tünetei:
- nem tervezett változások "pánikszerű"
 gyártás,
- meg növekedett túlóra / munkaerő,
- nem összetartozó gyártási ciklusok és
 arányok,
- alacsony munkamorál,
- meg növekedett távolság a folyamatok
 között,
- nagy selejttároló,
- rossz rendtartás,
- elkülönített utómunka területek.
        A 7 fő veszteség

MUDA 7: Dolgozói mozgások és mozdulatok
A mozgásból származó veszteség tipikusan a következőkre vonatkozik:
- lehajlás,
- nyújtózkodás,
- kicsavarodás és
- bármilyen szükségtelen mozdulat.
A jó, ergonomikus munkahely alapvetően
fontos az egészség és a bizton-
ság szempontjából.
A mozgásból származó veszteség
miatt a dolgozók
szenvednek és nem tudják a vevői
követelményeket folyamatosan teljesíteni.

Észrevehető tünetei:
                   - nem összetartozó gyártási
- nem értéknövelő tevékenységek    ciklusok és arányok
 és mozdulatok,           - növekvő hiányzások,
- rossz munkahely elrendezés,    - növekvő minőségi problémák,
- nem kiegyensúlyozott folyamatok,  - rossz rendtartás.
       4. téma: A 7 fő veszteség

A nyolcadik veszteség: a kiaknázatlan emberi képesség

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:36
posted:2/16/2012
language:Hungarian
pages:21