Tdk Dimohon Dg Menyebut Wajah Alloh Kecuali Syurga by ManusiaBiasa3

VIEWS: 2 PAGES: 1

									            Tegak dan Ittiba' Di Atas Manhaj Salaf
  | Halaman Utama | Berita | Artikel | Info | Galeri | Ragam | Search |
   | Masalah Penting | Tauhid | Info Kitab | Masalah Hati | Annisaa |
Halaman Utama > Artikel > Tauhid > Tidak Dimohon Dengan Menyebut Wajah Allah
Kecuali Surga

Tidak Dimohon Dengan Menyebut Wajah Allah, Kecuali Surga

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab


Jabir Radhiyallahu 'anhu menuturkan: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam
bersabda:

"Tidak boleh dimohon dengan menyebut Wajah Allah, kecuali surga saja." (HR Abu
Dawud)

Kandungan tulisan ini:

  1. Dilarang memohon sesuatu dengan menyebut Wajah Allah, kecuali apabila
    yang dimohon itu adalah surga (hal ini, demi mengagungkan Allah serta
    memuliakan Asma' dan Sifat-Nya).
  2. Menetapkan kebenaran adanya Wajah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala
    (sesuai dengan keagungan dan kemuliaan-Nya).

Dikutip dari buku: "Kitab Tauhid" karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Penerbit: Kantor Kerjasama Da'wah dan Bimbingan Islam, Riyadh 1418 H.

Created at 08 October 2003 | Tauhid
  Untuk pertanyaan, saran dan kritikan yang berkaitan dengan homepage ini, silakan hubungi kami
         Tested under IE 5.x, Opera 5.x, Mozilla 0.9.x and Netscape 4.7x

								
To top