rancangan harian bahasa melayu

Document Sample
rancangan harian bahasa melayu Powered By Docstoc
					Kemahiran     : Perkataan kvk

Fokus Utama    : 1. Membaca perkataan KVK
          2. Menulis perkataan KVK

         Aras 1 (i)
         Membaca 5 perkataan kvk

         Aras 1 (ii)
         Menulis 5 perkataan kvk

Fokus Sampingan : 1. Membina dan menulis perkataan
         2. Membina dan menulis perkataan
           yang mengandungi suku kata
           tertutup kvk

Objektif     : Di akhir pembelajaran murid dapat :
          1. Membaca 5 perkataan kvk
          2. Menulis 5 perkataan kvk

KURIKULUM     : i. Ilmu

          ii. Nilai murni
         - bekerjasama

         iii. KBKK
         - Pengabung jalinan


Sistem Bahasa   : i. Tatabahasa
         - Kata tunggal

           iv. Kosa kata
          - Barangan terpakai
          - Menu
          - Kenderaan
Penggunaan semula : 1. Kelas Prasekolah
( LO Reusability )  2. Kelas LINUS
           3. Murid PROTIM
  JADUAL PERLAKSANAAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA

              MELAYU ( PEMULIHAN KHAS )                   Aktiviti pengajaran
 Langkah     Isi pengajaran                Catatan / Strategi
                   dan pembelajaran


                   1. Menyanyikan
                     lagu “ Selamat
                     Hari Jadi”     Kaedah :
                   2. Guru
Set Induksi
        Nyanyian         mengeluarkan       - Kecerdasan
( 5 Minit )
                     kek dari kotak       pelbagai
                   3. Murid
                     menamakan     ABM
                     benda tersebut.      -  kek


                   1. Murid mengambil
                     kad huruf dari
                     “Poket Ajaib”
                     untuk membina
                     perkataan “kek‟.
                              ABM :
Langkah 1
                   2. Murid menyusun
( 10 minit )  Pengenalan
                     huruf supaya      - Kad huruf
                     menjadi      Kaedah:
                     perkataan ‟kek‟.   - Tunjuk cara

                   3. Murid tersebut
                     Mengeja
                     perkataan “kek”
                     diikuti oleh
                     semua murid.
              Mengeja Perkataan    KBKK :
              Suku Kata KVK :      - menginterpretasi
Langkah 2           - kek
( 15 Minit )          - Pen        ABM:
        Aktiviti 3
                - jam         - komputer
                - tin
                - zip
                - pin


              1. Bermain “Kotak
              doraemon”
              2. Guru meletakkan 5  Kaedah :
              gambar di dalam      - Kecergasan
              kotak. Contohnya zip,    pelbagai
              dam, kek , pin dan    - Gabung jalin
              bas
              3. Murid dibahagikan  ABM :
              kepada 5 orang satu
Langkah 3   Aktiviti 4
              kumpulan.         -   kek
( 10 minit )
              4. Murid pertama     -   pen
              mengambil benda di    -   jam
              dalam kotak secara    -   tin
              rawak kemudian :     -   zip
                           -   pin
                 a) mengambil
                   kad huruf di
                   “Poket
                   Doraemon”.
                  b) Murid
                    membina
                    perkataan
                    berdasarkan
                    benda
                    tersebut dan
                    menulis di
                    papan hitam.

                  c) Ulang aktiviti
                    di atas hingga
                    habis di
                    dalam kotak.

                  d) Kumpulan
                    yang cepat
                    membina
                    perkataan
                    akan menjadi
                    pemenang.

                  e) Murid
                    mengeja dan
                    membaca
                    perkataanper
                    kataan
                    tersebut..


               1. - Guru
                 mengedarkan
                 lembaran kerja
               2. - Murid menulis
                 perkataan       Kaedah individu
Langkah 4   Aktiviti 5 :
                 berdasarkan      -(hasilan murid)
( 15 minit )  Menulis
               3. gambar di dalam
                 lembaran kerja.
                 - Murid membaca
                 perkataan tersebut.

 Penutup   Aktiviti 6 :  Murid menyanyi lagu
 ( 5 minit )  Menyanyi    “Kalau Rasa Gembira”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:2/14/2012
language:
pages:5