Prijavnica posvet Gore in varnost-11 by wuzhengqin

VIEWS: 0 PAGES: 1

									Prijavnica na
7. STROKOVNI POSVET GORE IN VARNOST
Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije, Ig, 19. november 2011

Organizatorji: Planinska zveza Slovenije, Gorske reševalna zveza Slovenije, Odbor Gore in varnost v
sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje

PROSIMO IZPOLNITE S TISKANIMI ČRKAMI!

IZPOLNIJO VSI UDELEŽENCI
Ime:
Priimek:
Znanstveni in strokovni naziv:
E-pošta:
Telefon:
Domači naslov:
Naslov ustanove:
IZPOLNIJO SAMO UDELEŽENCI S PRISPEVKOM
Prijavljam prispevek z naslovom:


Potrjujem, da se strinjam z objavo prispevka v Zborniku posveta Gore in varnost 7 in da vse moralne
avtorske pravice za poslani prispevek pripadajo njegovemu avtorju, materialne avtorske pravice
reproduciranja in distribuiranja v Sloveniji in drugih državah pa avtor brezplačno, enkrat za vselej, za vse
primere, za neomejene naklade in za vse medije neizključno prenese na oba izdajatelja.


Datum:                           Podpis:


Prijavnico v e-obliki pošljite na naslov:
Matjaz.Serkezi@pzs.si

Če jo boste pošiljali v pisni obliki, jo izpolnite, podpišite in po klasični pošti pošljite na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Matjaž Šerkezi
Dvoržakova ulica 9, p. p. 214
SI–1001 Ljubljana

								
To top