KONKURS ZA DOKTORSKE

Document Sample
KONKURS ZA DOKTORSKE Powered By Docstoc
					UNIVERZITET CRNE GORE
FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje


                    KONKURS


Za upis studenata na doktorske studija na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na sljedećim
studijskim programima:

- Filozofija                          5
- Sociologija                          5
- Istorija                           4
- Geografija                          5
- Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti        4
- Srpski jezik i južnoslovenske književnosti          4
- Engleski jezik i književnost                 4
- Italijanski jezik i književnost                2
- Francuski jezik i književnost                 3
- Njemački jezik i književnost                 3
- Ruski jezik i književnost                   5

Na studijskim programima za jezik i književnost organizuju se dva smjera: a) Nauka o jeziku,
b) Nauka o književnosti

  1. Uslovi

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli:
- diplomu akademskog naziva: magistar nauka odgovarajućeg studijskog programa.
2.Dokazi

Kandidat podnosi:
  - popunjen formular prijave, (Kancelarija za postdiplomske studije br. 101),
  - ovjerenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim studijama,
  - ovjerenu fotokopiju diplome o završenim postdiplomskim magistarskim studijama,
  - uvjerenje o položenim ispitima na postdiplomskom studijskom programu,
  - izvod iz matične knjige rodjenih.
3. Rok

  Prijave na konkurs podnose se Kancelariji za postdiplomske studije Filozofskog fakulteta, od
  9 do 15 časova, zaključno sa 12. 10. 2011. godine.
  Rezultati konkursa će biti objavljeni 19. 10. 2011.godine.
  Upis kandidata izvršiće se 20.i 21. oktobra 2011.godine.
  Prijem studenata će se obaviti 24. oktobra kada počinje nastava.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:2/14/2012
language:
pages:1