OLIVIA

Document Sample
OLIVIA Powered By Docstoc
					                B OLIVIA
BOLIVIA
     Synthese van het universum                                           Trinidad

     Bolivia dankt haar bijnaam "Dak van de Wereld", aan de weid-         Juliaca
     se hoogvlakte op 4.000m boven de zeespiegel, uitgestrekt tus-           Lago                       San Javier
     sen de westelijke en de oostelijke bergketens. De natuurpracht       Puno Titicaca     LA PAZ
     is er zo divers, dat men Bolivia kan beschouwen als een micro-                        Cochabamba
     kosmos van onze planeet. Van de dichte jungle in het                                       Santa Cruz
                                                       Oruro             de la Sierra
     Amazonegebied tot de eeuwige sneeuw in het Andesgebergte.
     Daarnaast laat haar culturele rijkdom een gevarieerd pallet                            SUCRE
     van monumentale koloniale relikwieën en onopgehelderde                                 Tarabuco
     religieuze mysteries na. De sfeer van kleurrijke warme folklo-
                                                            Potosi
     re en een aloude artisanale traditie is er in alle uithoeken aan-              Salar de Uyuni
     wezig maar kent haar hoogtepunt in de diverse festivals en
     carnavals die dit magische land rijk is. Dit alles maakt Bolivia                       Uyuni Tarija
     tot een must voor elke reislustige.                                            Entre
                                                                  Ríos

                                                        San Pedro
                                                        de Atacama
      La Paz - Alt. 3658m                 Boliviano              Geen (Gele koorts indien     Verschillende klimaten. Koud in
                                 (1EUR = 10,60 BS)          gecombineerd met Brazilië)    de hooglanden, matig in de val-
            Jan   Apr   Jul   Okt                                          leien en warm in de laagvlakten.
      Max C°   12    13   12    14                                          Over het algemeen zijn er drie
                                 Spaans, Quechua, Aymara       24 USD internat. vlucht      tot vier regenmaanden, van
      Min C°    3    2    -2    2
                                                   2,50 USD binnenl. vlucht     december tot maart. De rest van
      Regen mm 114     33   10    41                                          het jaar, overwegend droog met
                                 110/220 V
                                                                    zonneschijn en helderblauwe
                                                   ca. 1.098.000km² (36 x België)  hemels. Gedurende deze periode
                                 Internat. paspoort                           aangenamere temperaturen in
                                                   ca. 9.000.000           de hooglanden.


126
                                                                              BOLIVIA
La Cima del Mundo
13 dagen / 12 nachten
vertrek: elke zondag en donderdag

D1 > Onthaal aan de luchthaven van Santa Cruz
en transfer naar het hotel. Overnachting.

D2 > Halve dag bezoek aan Santa Cruz. Vrije
namiddag. Overnachting.

D3 > Volle dag bezoek aan de ruïnes van
Samaipata. Vermeldenswaard is de site El Fuerte
(het fort) waar figuren, zetels, tafels en waterka-
nalen werden uitgehouwen in de rotsen.
Overnachting.

D4 > Transfer naar de luchthaven voor de vlucht
naar Sucre. Onthaal en transfer naar het hotel. In
de namiddag bezoek aan Sucre, “de witte stad”.
Overnachting.

D5 > Transfer naar Potosi. Na de oversteek van
de Pilcomayo rivier, gaat het in stijgende lijn
naar de plateaus. Bezoek aan Potosi, de stad van
de zilvermijnen en tevens één van de hoogst
gelegen (4.150m) ter wereld. Overnachting.

D6 > Bezoek aan de zilvermijn. Transfer naar
Uyuni. Overnachting.

D7 > Bezoek aan het Pescado eiland. U reist      D9 > Halve dag bezoek aan Tiahuanaco. In dit   D11 > Diverse wandelingen en bezoeken moge-
naar een dorp in de vlaktes van Colchani, waar    ceremoniële centrum bevindt zich de tempel    lijk. De bezoeken zijn inbegrepen en worden in
men aan zoutwinning doet. Op het eiland        Kalasasaya, de piramide Akapana, de monolie-   samenspraak met de gids besproken.
Pescado zal u diverse reuzencactussen kunnen     ten en de mysterieuze poort naar de zon. Het is  Overnachting op het Zonne-eiland.
aanschouwen en kennis maken met een kleine      één van de oudste Zuid-Amerikaanse culturen.   Vrijheid: overnachting te Copacabana.
gemeenschap, die te midden van het zoutmeer      In de namiddag bezoek aan La Paz.
woont. In de namiddag vertrek met de nacht-      Overnachting.                   D12 > Bezoek aan La Chincana en de Inak Uyu
trein naar Oruro.                                            ruïnes, gelegen op het Maaneiland. Transfer
                           D10 > Transfer naar Copacabana waar u met     terug naar Copacabana met bezoek aan de
D8 > Onthaal in Oruro en transfer per bus naar    een motorboot naar het Zonne-eiland wordt     ‘Dark Virgin’, de kerk van de zwarte Maagd.
La Paz. Overnachting.                 gebracht. Overnachting. (Zie omschrijving     Transfer terug naar La Paz. Overnachting.
                           Ecolodge “La Estancia”, Peru pg 123)
                           Vrijheid: overnachting te Copacabana.       D13 > Transfer naar de luchthaven van La Paz.


La Paz                                                 Santa Cruz
+ 2 nachten                                               + 2 nachten
vertrek: dagelijks                                           vertrek: dagelijks

D1 > Onthaal aan de luchthaven van La Paz en transfer naar het hotel. Overnachting.           D1 > Onthaal aan de luchthaven van Santa
                                                    Cruz en transfer naar het hotel. Overnachting.
D2 > Halve dag bezoek aan La Paz en de Maanvallei. Overnachting.
                                                    D2 > Halve dag bezoek aan Santa Cruz.
D3 > Transfer naar de luchthaven van La Paz.                              Overnachting.

La Paz: een buitengewone stad, opgehangen aan de wanden van een gigantische breuk in het        D3 > Transfer naar de luchthaven van Santa
Andesplateau, met een niveauverschil van 800m. Het stadscentrum is omgeven door indiaanse markt-    Cruz.
jes, waar men ambachtsvoorwerpen, geweven stoffen en magische objecten uit de cultus van de
C’halla (rituele offers) en de Pachamama (moeder aarde en symbool van de vruchtbaarheid) kan      Santa Cruz: is gelegen op een hoogte van
terugvinden. De magische geologische formaties van de maanvallei maken het beeld van deze hallu-    437m in de oostelijke tropische regio van
cinante hoofdstad compleet.                                       Bolivia. De prachtige Jezuïet Missies gelegen op
                                                    de uitgestrekte prairie van de Chiquitania her-
                                                    bergen mooie barokke kerken uit de 17de eeuw.
                                                    Het stadscentrum behield met zijn Spaans kolo-
                                                    niale stijl een betoverende charme en de een-
                                                    voudige, vriendelijke gastvrijheid van de bewo-
                                                    ners springt onmiddellijk in het oog. Zijn zeker
                                                    een bezoekje waard: het museum voor gewijde
                                                    kunst en het cultureel centrum van de CIDAC,
                                                    een coöperatieve vereniging van de Guarayos,
                                                    de Ozozogs en andere stammen uit de streek.
                                                                              127
BOLIVIA
     Uyuni
     + 2 nachten
     vertrek: elke dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag

     D1 > Transfer van uw hotel in La Paz naar het busstation en per bus naar
     Oruro. In Oruro reist u verder per trein naar Uyuni. Onthaal en transfer
     naar het hotel. Overnachting.

     D2 > Bezoek aan het treinkerkhof en Colchani om er de lokale zoutwin-
     ning te ontdekken. Vervolgens zal u de grote zoutvlakte oversteken rich-
     ting Isla Incahuasi, gevormd uit vulkanisch gesteente en omgeven door
     reuzencactussen. De dag wordt beëindigd met een bezoek aan de
     Coquesa mummies aan de voet van de Tunupa vulkaan. Overnachting.
                                            Uyuni: de “Salar” van Uyuni is het grootste zoutmeer van Bolivië en strekt
     D3 > Transfer naar Oruro, langsheen de Quillacas hooglanden en de      zich over bijna de hele provincie van Daniel Campos uit. Het is ongetwijfeld
     Tambo Tambillo krater (6u). Bus terug naar La Paz. Onthaal en transfer    één van de mooiste landschappen van de Altiplano met een oppervlakte van
     naar uw hotel.                                12.106 km².
     Sucre - Potosi                                D2 > Transfer naar het busstation en per bus naar Potosi (3u30). Onthaal en
                                            transfer naar het hotel. Bezoek aan Potosi. Overnachting.
     + 3 nachten
     vertrek: dagelijks                              D3 > Transfer naar het busstation en per bus keert u naar Sucre terug.
                                            Onthaal en transfer naar het hotel. Overnachting.
     D1 > Onthaal aan de luchthaven van Sucre en transfer naar het hotel. In
     de namiddag bezoek aan Sucre, “de witte stad”. Overnachting.         D4 > Transfer naar de luchthaven van Sucre.

     Sucre: deze museumstad is het juridische en administratieve centrum van Bolivië. In de periode van de Spaanse kolonisatie was de stad het culturele hart
     van Latijns-Amerika. In 1624 stichtte men er reeds de Franciscus Xaverius universiteit, de tweede oudste op het Amerikaanse continent. Ontdek en geniet
     met volle teugen van de prachtige architecturale pareltjes die deze stad rijk is.

     Potosi: deze koloniale vestiging, die zich op 4.150m boven de zeespiegel bevindt is tevens de hoogst gelegen stad ter wereld. Een bezoek aan de Casa
     de la Moneda mag u niet missen. In dit gebouw uit 1522 sloeg men tot in 1869 munten, waarvan u de oude matrijzen nu nog kan bewonderen. De stad
     telt ook verscheidene prachtige kerken en religieuze gebouwen, die haast allemaal een verbluffende rijkdom aan plaatselijke christelijke kunst bevatten.
128
                                                                               BOLIVIA
Madidi National Park
+ 4 nachten                       Uchupiamonas in San José. Observatie van het nachtelij-
vertrek: dagelijks                   ke wildleven. Overnachting. (vol pension)

D1 > Vlucht La Paz - Rurrenbaque. Onthaal aan de    D3 > De ganse dag zijn wandeltochten voorzien met
luchthaven en introductie op het programma. Vrije    nadruk op de diverse ecologische processen, het wildle-
namiddag om rond te kuieren in het kleine stadje,    ven en de grote variëteit aan vogels. Overnachting. (vol
aan de oevers van de Beni rivier. Overnachting.     pension)
(lunch-diner)
                            D4 > De ganse dag zijn wandeltochten voorzien met
D2 > Boottocht op de Beni en Tuichi rivier tot aan de  nadruk op de rijke biodiversiteit van het Madidi National
haven van de Chalalan Ecolodge. Wandeling naar de    Park. Overnachting. (vol pension)
lodge (ongeveer 1u1/2), gelegen aan de oevers van
de lagune. Vertrek naar het Madidi National Park en   D5 > Terugweg te voet en per boot naar de luchthaven
bezoek aan het project van de gemeenschap        van Rurrenbaque voor de vlucht naar La Paz. (ontbijt)


Chalalan Ecolodge
De lodge is eigendom van de Uchupiamonas india-
nen, die reeds 300 jaar het tropische regenwoud
bewonen en hun Quechua-Tacana cultuur hebben
weten te bewaren.
Ligging: gebouwd aan het meer, in het Madidi
National Park.
Kamers (12): balkon met hangmat, badkamer
(warm water via zonne-energie), muskietennet.
Hotelfaciliteiten: terras, souvenir shop, conferen-
tieruimte, restaurant.
Activiteiten: plaatselijke tours.
Madidi National Park: dit in 1995 opgerichte National Park in het noordwesten van Bolivië, beschermt een grote waaier aan diverse tropische ecosystemen. Van
de hoge Andes tot het Amazonebassin omvatten de 45.550ha wildernis een niet geëvenaarde biologische diversiteit, waaronder maar liefst 1.000 verschillende
vogelsoorten en 44% van alle in de Americas voorkomende zoogdieren.


Sajama National Park
+ 3 nachten                       Macaya met zijn prachtige koloniale kerk en de typische
vertrek: dagelijks                   Macaya tombes uit de Carangas cultuur. Nadien bezoek
                            aan de Saquewa lagune, met observatie van 3 soorten
D1 > Transfer van uw hotel in La Paz westwaarts     flamingo’s. Overnachting. (vol pension)
over de hooglanden richting de Desaguadero rivier.
Bezoek aan de koloniale kerk van Curahuara de      D3 > In de vroege ochtend bezoek aan de geisers van
Carangas en verder naar Samaja, met onderweg      Walla Keris, daarna bezoek aan het dorpje Sajama en
schitterende rotsformaties en ceremoniële tombes    mogelijkheid om te zwemmen in één van de vele ther-
eigen aan de Carangas cultuur. Verder richting het   mische baden in de regio. In de namiddag bezoek aan ‘s
noordelijke deel van de Sajama Mountain. Bezoek     werelds hoogst gelegen quenuawoud, op ongeveer
aan een plaatselijke productie van alpaca- en vicuna-  5.000m hoogte. Overnachting. (vol pension)
wol en artisanaal handwerk. Overnachting. (lunch-
diner)                         D4 > Ochtendtrektocht van 3u door een schitterend
                            quenuawoud (polilepsis incana) naar het noordelijk
D2 > Trip doorheen het zuidelijke deel van het     gelegen kamp en observatie van de plaatselijke fauna.
Sajama National Park, met een grote variatie aan    Terug bergafwaarts naar Tomarapi. In de namiddag
landschappen en cultuur. Bezoek aan het dorpje     transfer naar La Paz. (ontbijt-lunch)Tomarapi Lodge
Één van de belangrijkste ecotoerstische producten in
Bolivië, met grote sociale impact op de lokale bevol-
king.
Ligging: Sajama.
Kamers (24): badkamer.
Hotelfaciliteiten: restaurant.
Sajama National Park: dit National Park is gelegen op ongeveer 4u ten zuiden van La Paz en grenst in het westen aan het Lauca National Park in Chili. Met zijn
vele moerassen is het de ideale habitat voor lama’s en alpaca’s. Deze zijn tevens de broodwinning voor de lokale Aymara bevolking. Het prachtige landschap wordt
gedomineerd door imposante Mount Sajama. Typisch hier en van groot wetenschappelijk belang zijn de quenua wouden.

                                                                              129