270 by wuzhengqin

VIEWS: 2 PAGES: 22

									Mezun Takibi İçin CRM Uygulaması
  Örnek Bir Uygulama: “Alumni CRM”

        Bora UZUN
       Bilgi Teknolojisi
                    Akademik Bilişim 2010
           Amaç

Mezunların sosyal, kültürel, mesleki birikim ve
faaliyetlerini mezun olmaya aday öğrencilerle daha
etkin ve verimli paylaşabilmelerine olanak sağlamak

Olası gelir kaynaklarını veya diğer olanakları saptamak
ve takip etmek

Mezun iletişimini kayıt altına almak

Kuruma ilişkin stratejik göstergeler elde etmek
CRM (Customer Relationship Management)
 Kişi Yönetimi     Kurumsal Kaynak Planlaması


          CRM
          ?       Toplam Kalite

 İlişki Yönetimi
          İş Zekası
CRM (Customer Relationship Management)


 CRM, karşılıklı, uzun vadeli bir değer ilişkisi yaratmak için
 müşteriler ile gerçekleştirilen ilişkilerin etkin biçimde
 yönetilmesidir.

 Müşteriye ulaşmayı sağlayan her türlü iletişim kanalı (sms, e
 posta, posta vs.) CRM kapsamındadır.
CRM (Customer Relationship Management)


Müşteriler   Customer Relationship Management


       Operasyonel       Analitik
        CRM          CRM
                  Raporlama
                   İş Zekası
     Mevcut Çözümler

iModules
SunGard
Ruby Campus
CiVi CRM
Özel Geliştirme
Facebook & Twitter uygulamaları
SugarCRM
      Kısaca SugarCRM

Açık kaynak kodlu CRM çözümüdür
50.000 kadar referansı vardır
“Community” desteği vardır
Esnek, özelleştirilebilir uygulama altyapısı
Geniş entegrasyon olanakları
Özel uygulamalar geliştirme imkanı
  SU’da CRM Uygulamaları

Genel CRM Uygulaması
Akademik Başvuru ve Değerlendirme “Academic CV”
Müze İletişim Veritabanı “SSMCRM”
Gösteri Merkezi İletişim Veritabanı
Tanıtım ve Etkinlik Veritabanı
Mezun CRM uygulaması “Alumni CRM”
  Mezun CRM Altyapısı


     Mezun Web
               İş Zekası


    “Backoffice”           - Oracle BI 10.1.1.35
                     - Windows Server 2003
      - SugarCRM 5.2
                     - Oracle 10G
      - mySQL 5
      - php 5
      - Redhat Linux 7

mySQL               Oracle
                Veri Ambarı
Mezun Web
Mezun Backoffice
Raporlama – İş Zekası
Mezun “Backoffice” Modülleri

Kişiler
Kurumlar
E-Bülten
Çalışma Geçmişi
Eğitim Dereceleri
Takvim
Etkinlik
Doküman Paylaşımı
Proje takibi
Kişiler
Kişiler
Kurumlar
E-bülten
Çalışma Geçmişi
Takvim
Projeler
Sorular
Teşekkürler…

								
To top