1Malaysia by wuzhengqin

VIEWS: 0 PAGES: 21

									       UCAPTAMA“ SATU MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN,
    PENCAPAIAN DIUTAMAKAN ”

                  1
  TUJUAN UCAPTAMA
 UNTUK MENERANGKAN KAITAN ‘SATU
 MALAYSIA’ DENGAN AGENDA
 PENDIDIKAN

 TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN
 OLEH PENGURUS ORGANISASI DI
 SEMUA PERINGKAT


                  2
  “ SATU MALAYSIA ”

PRINSIP UTAMA :

  KEBERSAMAAN (TOGETHERNESS)
  KEKITAAN (SENSE OF BELONGING)                  3
    RAKYAT DIDAHULUKAN
-  TIDAK ADA RAKYAT YANG TERCICIR
-  SETIAP RAKYAT MALAYSIA BERPOTENSI MENJADI
  MODAL INSAN YANG BERHARGA
-  MESRA RAKYAT
-  MENEKANKAN KEPERLUAN RAKYAT
-  PERPADUAN DIUTAMAKAN

-  FAHAMI MASALAH, KEKANGAN DAN KESULITAN
  RAKYAT
                        4
   PENCAPAIAN DIUTAMAKAN
MELAHIRKAN MASYARAKAT UNGGUL
( precise society )
1.  MEMENTINGKAN KUALITI
2.  KEJAYAAN YANG BERASASKAN OUTCOME
   BUKAN OUTPUT
3.  MENGUTAMAKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG
4.  SISTEM PENYAMPAIAN (DELIVERY SYSTEM)
                      5
1. MEMENTINGKAN KUALITI
-  KETEPATAN & PENJIMATAN MASA
-  BERORIENTASIKAN PELANGGAN
-  BUSINESS LIKE
                 6
       BUSINESS LIKE
 KURANGKAN PROTOKOL
 KETEPATAN MASA
 BUDAYA KERJA YANG JELAS
 SALUTATION YANG RINGKAS
 HENTIKAN BUDAYA SAMBUTAN YANG KETERLALUAN
 MAJLIS HENDAKLAH MUDAH, RINGKAS & TIDAK
  MEMBAZIR
  WUJUDKAN PELUANG BERAMAH MESRA DENGAN
  SEMUA LAPISAN
  MESRA PELANGGAN (PELAJAR/GURU/PIBG/KOMUNITI)
  CERIA DAN BERKETRAMPILAN
  MEMBUAT KEPUTUSAN SEGERA           7
2.   KEJAYAAN YANG BERASASKAN
    OUTCOME BUKAN OUTPUT
CONTOH :
   BUKAN BERAPA BANYAK SEKOLAH YANG
   TELAH  DIBINA TETAPI BERAPA RAMAI
   PELAJAR YANG   CEMERLANG SECARA
   HOLISTIK YANG DAPAT DILAHIRKAN.


                    8
3. BUDAYA KERJA CEMERLANG
-  BERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN
-  BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB
-  BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI
  SENDIRI
-  BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBAH DAN KEMESRAAN
-  BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT &
  PEMBANGUNAN NEGARA
-  BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA
                          9
4.  SISTEM PENYAMPAIAN
   (DELIVERY SYSTEM)

-  PELAKSANAAN YANG BERKESAN
-  MELETAKKAN SESUATU PADA TEMPAT
   YANG HAK
-  PENYEBARAN MAKLUMAT SECARA
   SISTEMATIK
-  MAKLUMAT DISEBARKAN DENGAN TEPAT
                   10
      FOKUS KPM
SEKOLAH:
1. INFRASTRUKTUR
    −  ADA
    −  BERSIH
    −  KEMAS
    −  BERFUNGSI
    −  SELAMAT
    −  DISELENGGARA
             11
     FOKUS KPM
2. GURU
   −  BERILMU
   −  BERKEMAHIRAN
   −  BERPENGALAMAN
   −  BERKETRAMPILAN
   −  MENEPATI MASA
   −  BANYAK MEMBACA
   −  BERINTEGRITI
              12
       FOKUS KPM
3.  MURID
    −  HOLISTIK
    −  BERDAYA SAING
    −  MEMPUNYAI JATI DIRI
    −  BERKEYAKINAN
    −  BERKEMAHIRAN KOMUNIKASI
    −  KREATIF DAN INOVATIF
    −  TIADA YANG TERPINGGIR
                    13
       FOKUS KPM
4.  KEPEMIMPINAN SEKOLAH YANG BERKESAN

−  BANYAK PERUBAHAN YANG MENYUMBANG
   KEPADA KECEMERLANGAN SEKOLAH
   (BERFIKIR DI LUAR KOTAK )

−  WUJUDNYA PASUKAN KERJA YANG
   PROFESIONAL, KOMITED, DAN BERDEDIKASI


                       14
 “ORGANISASI YANG BERJAYA
 BERMULA DARI PEMIMPIN YANG
 BERKUALITI YANG MEMPUNYAI
  WAWASAN DAN MISI UNTUK
MEMIMPIN ORGANISASINYA, BAGI
MEREALISASIKAN MATLAMAT DAN
    OBJEKTIFNYA”

                15
 PELAN INDUK PEMBANGUNAN
     PENDIDIKAN
1.  MEMBINA NEGARA BANGSA
2.  MEMBANGUNKAN MODAL INSAN
3.  MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN
4.  MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN
5.  MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN
6.  MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI
   PENDIDIKAN
                      16
   TRANSFORMASI KURIKULUM
1.  PENEKANAN KEPADA PEMBELAJARAN YANG
   MENYERONOKKAN
2.  PENEKANAN YANG LEBIH KEPADA PENTAKSIRAN
   BERASASKAN SEKOLAH
3.  DAPAT MEMPERKUKUH SEMANGAT PATRIOTIK,
   PERPADUAN DAN MENYAYANGI ALAM SEKITAR
4.  MURID DIBEKALKAN DENGAN NILAI TAMBAH
   (Keusahawanan, Menguasai Pelbagai Bahasa,
   Berkemahiran ICT, Sains dan Teknologi)
                         17
 MEMBINA NEGARA BANGSA
     (TERAS 1)
 SEMANGAT PATRIOTISME
 PERPADUAN
 JATI DIRI (IDENTITY)
 SENI, BUDAYA & WARISAN
 BAHASA KEBANGSAAN

              18
  MEMBANGUNKAN MODAL
   INSAN (TERAS 2)
 YAKIN DIRI
 KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI
 BERANI / TIDAK BERPUTUS ASA
 KREATIF / INOVATIF
 KEMAHIRAN ICT
 MULTILINGUAL
 BERAKHLAK MULIA
 PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT
                19
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
     KOMITED UNTUK :

 “MEREALISASIKAN MISI NASIONAL –
  PEMBANGUNAN MODAL INSAN
  BERMINDA KELAS PERTAMA”


                  20
  SEKIAN,
TERIMA KASIH…        21

								
To top