MUNDTLIG EKSAMEN I FORBINDELSE MED ... - jyttemelin.dk by wuzhengqin

VIEWS: 0 PAGES: 2

									MUNDTLIG EKSAMEN I FORBINDELSE MED EMNEOPGAVER


Hvis du kommer til mundtlig prøve, skal du efter lodtrækning redegøre for et emne med udgangspunkt i
en af de emneopgaver, du har skrevet. Du trækker således et af de emner, du har skrevet en opgave om;
men samtidig følger der også en konkret opgave/spørgsmål med i relation til emnet. Det spørgsmål får du
              oplyst i forvejen, så du kan forberede det i relation til din emneopgave.

              Det er ikke meningen, at du til den mundtlige prøve møder op, bladrer i den
              udtrukne emneopgave og læser op herfra. Til eksamen skal du forberede en
              fremlæggelse af emnet – og sørge for at få rettet eventuelle fejl i
              emneopgaven. Det er således meningen, at du skal sortere i indholdet og vælge
              nogle af de elementer ud, du har skrevet om, og ved prøven forklare og
              uddybe disse nærmere.

              Hvis du trækker emneopgaven ”lineære funktioner”, så bør du ikke sige
              præcist det, du skrev i din opgave i løbet af de første måneder på hhx. Du vil,
              efter du har afleveret emneopgaven, lære meget mere i relation til emnet. Din
              lærer vil givetvis nu og da sige: Dette kan du lægge ind i din emneopgave
              om….. På den måde kan du først gøre din emneopgave færdig, lige før du går
til prøve.

Før selve prøven kan det være en rigtig god idé at lave en disposition, som du kan tage med. Her kan
overskrifterne (dine stikord) stå – og du viser samtidig lærer/censor, hvor du gerne vil hen. Hvis du så går
i stå undervejs, vil de kunne hjælpe dig videre.

Du må som nævnt ikke læse op ved eksamen – men gerne have din emneopgave i hånden.

Hvis I du tager en PowerPoint med, så husk det kun er overskrifter og stikord, du skal skrive herpå. Din
forberedelse kan dermed sikre, at du ikke mister tråden og går kold undervejs – men man forventer
naturligvis, at du kan fortælle frit og også kan gå op til tavlen og skrive, tegne og forklare!

Hvis du ikke er særlig stærk i faget, kan du vælge at indlede emnet med et konkret eksempel, der kan
danne udgangspunkt for din forklaring. Sørg for at arbejde med nogle pæne tal, så du ikke fra start får
problemer med beregninger og lignende! Med denne start sikrer du dig, at du kommer stille og roligt i
gang – og du får vist, at du har styr på noget indenfor emnet. Som omtalt er de krav, der stilles på C-
niveau, ikke så høje, hvilket bl.a. betyder, det er ok at lægge vægt på konkrete eksempler og i mindre grad
inddrage generel teori.

Du har ca. 30 minutters forberedelsestid ved den mundtlige prøve
og 25 minutter til at fremlægge det trukne spørgsmål og den trukne
emneopgave.

Da du kender formuleringen af de opgaver, du trækker sammen
med emneopgaven, bør du naturligvis forberede disse opgaver før
prøven og tænke svarene ind i din fremlæggelse.             3945115
I forbindelse med en mundtlig prøve skal du altså:                                                      -1-
  DU SKAL:
    Revidere i emneopgaverne, rette eventuelle fejl og mangler, samt lægge nyt stof ind i relation til
     emnet
    Overveje meget grundigt hvilket niveau, du vil satse på. Hvis du ikke er så fagligt stærk, kan du
     eventuelt forberede en fremlæggelse, der tager udgangspunkt i nogle eksempler – hvorimod du kan
     overveje at medtage nogle små beviser, hvis faget/emnet falder dig let!
    Forberede en sammenhængende besvarelse af det/de spørgsmål, du også kan trække i forbindelse
     med emnet
    Sortere i stoffet og vælge noget ud som du forbereder grundigt til din fremlæggelse
    Kontrollere, at du får demonstreret de fleste matematiske kompetencer
    Udarbejde enten en mindmap eller en disposition med en stikordsoversigt over det, du vil
     fremlægge – samt eventuelt forberede en PowerPoint til hvert emne

   Jeg har trukket emnet XXXX samt tillægsopgaven som omhandler YYYY

   Jeg har valgt at fremlægge? først og derefter komme ind på?

   Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg foretrækker, at I
     venter med at stille spørgsmål til efter min præsentation
     afbryder mig undervejs, hvis I ønsker at stille nogle uddybende spørgsmål

                                Min disposition fremgår af følgende
                                mindmap
Jeg vil lægge ud med …

Hvis der bliver tid vil jeg også gerne ind på….

Jeg har lavet en PP med illustrationer og nogle få stikord, der skal hjælpe mig med at
bevare overblikket

Jeg vil naturligvis anvende tavlen og (be)vise…

Undervejs vil jeg desuden løbende komme ind på, hvordan man kan anvende
grafregner/it…..
         5234461       5216182                7318522
                                                    -2-

								
To top