pengurusan kewangan by apidingin

VIEWS: 20 PAGES: 1

									Pengenalan Pengurusan Kewangan
En. Zainuddin Zabidi
15/5/2006

  1. pengurusan kewangan perlu berhemah – “the value of integrity adheres to the
    principles of good governance without greed and the need to have values such as
    trusteeship, stewardship, transparency, honesty and accountability.”
  2. pandangan macro kewangan – pengurusan kewangan, pasaran kewangan dan
    pelaburan kewangan
  3. Kenapa pengurusan kewangan penting – perbelanjaan awam meninkat, cabaran
    prestasi ekonomi (kemelesetan, kenaikan harga minyak), sumber kewangan untuk
    pembangunan dan pemulihan ekonomi sememangnya terhad menjadi semakin
    berkurangan, sumber yang terhad perlu diuruskan dgn cekap dan berkesan, sistem
    dan peraturan kewangan yang mengandungi prosedur atau tatacara perlaksanaan
    hendaklah difahami dan dipatuhi secara menyeluruh oleh semua penjawat awam,
    pengurusan kewangan sebagai “perut negara”, kepentingan kewangan untuk
    pembangunan sebuah negara yang akan menentukan tahap pembangunan ngara,
    dan perkhidmatan awam menentukan kemakmuran negara
  4. senario kewangan negara dipengruhi ekonomi negara dunia, ekonomi malaysia,
    falsafah kewangan negara/polisi, perundangan dn world trade/politics.
  5. analisa kewangan merupakan laporan kewangan (kos belanja, wang masuk,
    faedah dan keuntungan) dan laporan ekonomi (laporan kewangan bertujuan untuk
    meningkatkan pendapatan atau hasil)
  6. Konsep pentadbiran – satu proses dimana sebuah organisasi menggunakan cara2
    tertentu bagi memperolehi dan memeperuntukkan sumber2 kewangan berdsarkn
    kepd keutamaan tertentu, mematuhi prosedur2 dan kawalan2 tertentu bagi
    mencapai objektif2 tertentu secara cekap. Aktiviti utama: menetapkan skop dn
    kandungan polisi2 fiskal, mewujudkan garis2 pnduan dan standard yang umum
    dan menyediakan struktur dan kawalan organisasi
  7. Proses Pentadbiran : 3 aktiviti utama iaitu belanjawan, pembiayaan, dan
    pengawalan
  8. prinsip pentadbiran : 2 prinsip utama iaiitu legaliti dan akauntabiliti
  9. pengawalan perbelanjaan : 3 peringkat iaitu parlimen, perbendaharaan dan
    kementerian/jabatan/ agensi
  10. tindakan yang perlu dijalankan bg meningkatkan akauntabiliti dalam pengurusan
    wang : menyatakan dgn jelas setiap tugas dan tanggungjawab, menetapkan tugas
    dan tanggungjawab setiap pekerja, dinyatakan secara bertulis dan
    didokumentasikan, sistem kawalan kewangan, penguatkuasaan dan akauntabiliti.

								
To top